ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro"

Transcript

1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics

2 Οι βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί εντάσσονται πλέον στην κατηγορία «Κτίρια Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας» στο Π.Δ. 71//88 - Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1519/Β / για τους παιδικούς σταθμούς και όχι στην κατηγορία «Εκπαιδευτήρια». Το Π.Δ. 71/88 αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 15/014, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τον ΕΛΟΤ ΕΝ 54. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εξασφαλισμένη διάρκεια λειτουργίας με εφεδρική πηγή θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 3 ώρες. Επάνω από κάθε πόρτα εξόδου διαφυγής πρέπει να τοποθετείται πινακίδα σήμανσης εξόδου. Σε κάθε θέση όπου η κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής προς την πλησιέστερη έξοδο δεν είναι δυνατή πρέπει να τοποθετείται πινακίδα σήμανσης διεύθυνσης που οδηγεί στην έξοδο διαφυγής. Ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει να τροφοδοτείται από αξιόπιστη εφεδρική πηγή ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σημεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιμή του 1 lux μετρούμενη στη στάθμη του δαπέδου. Ο αριθμός και ο τύπος των φωτιστικών ασφαλείας που επιλέγεται πληροί τους κανονισμούς του ΠΔ 71/88 για 1 lux στο δάπεδο και τους κανονισμούς σήμανσης του ίδιου διατάγματος. Τα φωτιστικά που επιλέχτηκαν κατόπιν μελέτης, ώστε να επιτευχθεί 1 lux στο πάτωμα και να ταιριάζουν στον κάθε χώρο, είναι: Φωτιστικά ασφαλείας για τις αίθουσες του κτιρίου και για τους διαδρόμους διαφυγής (GR-9/leds μη συνεχούς λειτουργίας*). Πινακίδες σήμανσης και κατεύθυνσης στις εξόδους διαφυγής και στο διάδρομο διαφυγής για να δοθεί η κατεύθυνση προς την έξοδο (MLD-8D/w συνεχούς λειτουργίας*). Ο αριθμός των απαραίτητων φωτιστικών ασφαλείας για τον βρεφονηπιακό σταθμό φαίνεται με κίτρινο χρώμα στην κάτοψη του βρεφονηπιακού σταθμού που ακολουθεί. Με πράσινο χρώμα ορίζεται ο αριθμός των επιπλέον φωτιστικών ασφαλείας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε όλους τους χώρους, συμπληρωματικά του απαραίτητου φωτισμού ασφαλείας. Είναι στην επιλογή του ιδιοκτήτη το αν θα καλύψει χώρους όπως πλυντήρια, αποθήκες και γραφεία με φωτισμό ασφαλείας, ενώ είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει φωτισμό ασφαλείας σε αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνες, WC και διαδρόμους διαφυγής. *Φωτιστικά μη συνεχούς λειτουργίας. Το φωτιστικό ανάβει μόνο σε διακοπή της τάσης του δικτύου. *Φωτιστικά συνεχούς λειτουργίας. Το φωτιστικό είναι μόνιμα αναμμένο.

3 GR-9/leds LED φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς & μη συνεχούς λειτουργίας Σύγχρονης τεχνολογίας LED Εύκολης εγκατάστασης / τοποθέτησης Χαμηλού προφίλ Υψηλής αισθητικής Ελάχιστης αυτονομίας 3 ωρών MLD-8D/W LED φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης συνεχούς λειτουργίας Σύγχρονης τεχνολογίας LED Εύκολης εγκατάστασης / τοποθέτησης Χαμηλού προφίλ Υψηλής αισθητικής Ελάχιστης αυτονομίας 3 ωρών

4 Οι βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί εντάσσονται πλέον στην κατηγορία «Κτίρια Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας» στο Π.Δ. 71//88 - Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1519/Β / για τους παιδικούς σταθμούς και όχι στην κατηγορία «Εκπαιδευτήρια». Το Π.Δ. 71/88 αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 15/014, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τον ΕΛΟΤ ΕΝ 54. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Σε κτίρια όπου στεγάζονται παιδιά κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες, σε όλες τις οδεύσεις διαφυγής, στις αίθουσες και στους επικίνδυνους χώρους πρέπει να τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης. Σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και σε όλα τα κτίρια με παιδιά μικρότερα των 6 ετών πρέπει να εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σε όλη την έκταση του κτιρίου. Σε όλα τα κτίρια εκπαίδευσης και υγείας είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού. Στα κτίρια υγείας είναι απαραίτητη η αυτόματη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τηλεφωνητή. Η επιλογή για το αν θα εγκατασταθεί διευθυνσιοδοτούμενο ή συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης εξαρτάται από το μέγεθος της εγκατάστασης και από την επιλογή του μελετητή σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη. Ανιχνευτές καπνού πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε ξεχωριστό χώρο. Η μέγιστη επιφάνεια κάλυψης τους είναι τα 50m και η μέγιστη απόσταση μεταξύ ανιχνευτών δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15m (μέγιστη ακτίνα κάλυψης ανιχνευτή τα 7,5 m σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 54 με το οποίο συμμορφωνόμαστε). Στις κουζίνες λόγω των υδρατμών και του καπνού που αναπτύσσονται τοποθετούνται θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές ώστε να αποφεύγονται οι λανθασμένοι συναγερμοί. Τα κομβία χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς τοποθετούνται κοντά στις εξόδους, στα κλιμακοστάσια και στους διαδρόμους διαφυγής, ούτως ώστε σε περίπτωση φωτιάς να μην χρειαστεί να διανύσει οποιοσδήποτε απόσταση μεγαλύτερη των 30m για να ενεργοποιήσει το κομβίο. Οι φαροσειρήνες εγκαθίστανται σε σημεία, ώστε να είναι δυνατή η ηχητική κάλυψη όλου του κτιρίου, σε περίπτωση συναγερμού. O στεγανός ανιχνευτής γκαζιού με ρελέ τοποθετείται στον χώρο της κουζίνας, ώστε να ανιχνεύσει οποιαδήποτε διαρροή γκαζιού. Η τοποθέτηση του γίνεται σε απόσταση 30 εκατοστών από το δάπεδο, μακριά από ρεύματα αέρα και υγρασία. Ο ανιχνευτής γκαζιού συνδέεται με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης. Ο πίνακας πυρανίχνευσης τοποθετείται στο γραφείο του διευθυντή, ώστε να έχει την επίβλεψη του κτιρίου μαζί με ένα κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς.

5 BSR-163 Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης ζωνών Εναρμονισμένος με τον νέο κανονισμό CPR Κατασκευάζεται σύμφωνα με ΕΝ 54-, ΕΝ 54-4 Ρελέ συναγερμού, ρελέ σφάλματος & προγραμματιζόμενο βοηθητικό ρελέ έξοδοι σειρηνών BS-531 Φαροσειρήνα για πίνακα πυρανίχνευσης 100dB IP 4 BS-536 Μπουτόν πυρανίχνευσης με κλειδί TEST RESET Χειροκίνητη ενεργοποίηση IP 40 BS-655 Ανιχνευτής ορατού καπνού 18V - 30V DC IP 40 BS-660 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής 18V - 30V DC IP 40 BS-685 Στεγανός ανιχνευτής γκαζιού 10-30V IP 65

6 κάτοψη είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο ενός βρεφονηπιακού σταθμού, που πληροί τις προδιαγραφές σύμφωνα με την τελευταία νομοθεσία. Πάνω στην κάτοψη έχουμε σχεδιάσει το σύστημα φωτισμού ασφαλείας και το σύστημα πυρανίχνευσης του κτιρίου σαν παράδειγμα εγκατάστασης για όλους τους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς. Έχει επιλεχθεί συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης στο συγκεκριμένο παράδειγμα, με βάση τις απαιτήσεις του κτιρίου. προσωπικό 11m γραφείο 1.60m ΥΠΟΜΝΗΜΑ γραφείο 1m σύνολο χώ Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας Οπτικός ανιχνευτής καπνού Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής Στεγανός Ανιχνευτής Γκαζιού Φαροσειρήνα χώρος παιχνιδιού 38m Πίνακας πυρανίχνευσης Φωτισμός σήμανσης στις εξόδους διαφυγής (MLD-8D/w) Φωτιστικό ασφαλείας (GR-9/leds) Προαιρετικό φωτιστικό ασφαλείας (GR-9/leds)

7 ακάθαρτα & είδη καθαριότητας 6m πλυντήρια 9m κουζίνα, αποθήκη τροφίμων 1m αλλαγή βρεφών 10m αποθήκη 1m wc κοινού 8.50m wc νηπίων 16.50m απασχόληση βρεφών 14.48m μόνωση 7.80m εισόδου, διαδρόμων, ρου παιχνιδιού 97m είσοδος/ αναμονή 1m ύπνος βρεφών 3m ξύλινος φράχτης 1.0m ύψος 0 νήπια 40m 3 νήπια 46m

8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Αντιπρόσωπος Φ τ f e. Ακολουθήστε μας.. OlympiaElectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics

SALESBOOK. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ. Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9

SALESBOOK. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ. Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9 SALESBOOK 2014 Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9 SALESBOOK 2014 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05 Φωτισμός Ασφαλείας 06 08 08 09 09 10 11 12 12 13 13 15 Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης Σκοπός του φωτισμού ασφαλείας. Είναι μόνο για διαφυγή ή και για φωτισμό έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση της διαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ www.olympia-electronics.gr ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Σύστημα πυρανίχνευσης.

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 τυχόν βλάβη τροφοδότησης οπότε επαρκεί διάρκεια εξασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ. 11143 Φ.701.2/27-2-02) 1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2,3,4,6 & 10 ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ FIRE SYS ΣΕΤ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ BS-619 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 16-64 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Εργ. Συνεργάτης ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ασφαλείας ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 201313

Συστήματα Ασφαλείας ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 201313 Συστήματα σφαλείας ΤΙΜΟΚΤΛΟΟΣ 201313 ΕΦΡΜΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤ ΣΦΛΕΙΣ www.lympiaelectrnics.gr ΛΙ ΛΟΙ Ι ΕΜΣ Έτος ίδρυσης: 1979 ΕΤΙΡΕΙ Καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας 140 εργαζόμενοι με το 10%

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 14-6-2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ/1480/42311 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003101765 2015-09-29

15REQ003101765 2015-09-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 13 ο ΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

FIRE PROTECTION OF THE NEW T.E.I. BUILDING ASSIDUITY: INVIGILATION: ALEXAKIS ANTONIS KIOUPAKIS PANTELIS Mr. TZOUGARAKIS

FIRE PROTECTION OF THE NEW T.E.I. BUILDING ASSIDUITY: INVIGILATION: ALEXAKIS ANTONIS KIOUPAKIS PANTELIS Mr. TZOUGARAKIS ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: κ. ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ FIRE PROTECTION OF THE NEW T.E.I.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΛΑΚΟΥ ΓΚΕΛΝΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΓΩΝΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : [ ] Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ Που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 81813/5428/93 Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988)

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 71 της 15-17 Φεβρ.1988 Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΗΕ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Υπέρτλος: Τίτλος: Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Επιμέλεια: Δημήτρης Χαμεζόπουλος Κάθε

Διαβάστε περισσότερα