e mail ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,"

Transcript

1 Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ e mail ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ Γ Στις 3/5/2006 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 π.µ. θα γίνει στην αποθήκη του Ο Υ στη Μαγουλέζα και ταυτόχρονα (την ίδια µέρα και ώρα) µε τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Ο Υ Θεσ/νίκης Βασ.Ηρακλείου 13 (τηλ και ) του Ο Υ Πάτρας Φιλοποίµενος 4 (τηλ ) του Ο Υ Λάρισας Πρωτοπαπαδάκη 10 (τηλ )και µε την Υ Ε Χανίων τηλ & πλειοδοτική προφορική δηµοπρασία για την πώληση των παρακάτω υλικών σύµφωνα µε τους γενικούς όρους πώλησης υλικών οι οποίοι διατίθενται από τον Ο Υ. Επίσης οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκοµιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών θα λαµβάνουν όλα εκείνα τα µέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων. Σύµφωνα µε το υπ αριθµ. Ν 224/69 µετά το τέλος της δηµοπρασίας αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η επίσκεψη των δηµοπρατούµενων υλικών επιτρέπεται 1) από όλους τους ενδιαφερόµενους από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την προηγούµενη της δηµοπρασίας 2) από τον αγοραστή µετά τον διακανονισµό τους. Τα υλικά δηµοπρατούνται όπως είναι και ευρίσκονται και µε τυχόν ύπαρξη ξένων υλών, επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 19%. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Σ του Ο Υ στις 1684/ και 62/ συνεδριάσεις του αποφάσισε τα εξής : Όλοι οι υπερθεµατιστές πλειοδότες στις δηµοπρασίες υλικών που διενεργούν όλες οι υπηρεσίες του Ο Υ επιβαρύνονται στο σύνολο της αξίας των αγοραζοµένων υλικών και όχι κατά κατηγορίες ή κατά παράγραφο που πωλούνται για την ενίσχυση του Ταµείου Αλληλοβοηθείας του προσωπικού του Ο Υ όπως η κατωτέρω κλίµακα: 1) Από δρχ. έως ή 29,34Ε ουδεµία επιβάρυνση. 2) Από δρχ. ή 29,35Ε έως ή 293,46Ε επιβάρυνση δρχ. ή 2,93Ε 3) Από ή 293,47Ε και άνω επιβάρυνση δρχ. ή 5,87Ε Η είσπραξη των πιο πάνω επιβαρύνσεων θα γίνεται κατά τη διάρκεια των δηµοπρασιών µε ευθύνη του Ταµείου Αλληλοβοηθείας προσωπικού του Ο Υ και την έκδοση ισοπόσων αποδείξεων εισπράξεως.

2 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΟΘΗΚΗ: 11ο ηµοτικό Σχολείο Αγ. Βαρβάρας Μανοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης, αρµ. κος Καραπαναγιώτης τηλ έγγρ. 45/ ,58/ ΑΦ 6837 ΑΚΕ 3474 υπέρ δηµοσίου. Απόφ..Σ 2094/ , 2110/5.2.97, 2132/ , 2186/ ,107/ ,135/02, 186/03, 284/2005. Κ.Α ώδεκα (12) ξυλόσοµπες, µία σόµπα πετρελαίου, δύο καζάνια συσσιτίου. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.ANEY ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20% EΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΑΠΟΘΗΚΗ:Γεν. Νοµ/κό Νοσ/µείο Χαλκιδικής έγγρ. 1592/ ΑΦ 7270 ΑΚΕ 3745 τηλ υπέρ ΝΠ (Γεν. Νοσ/µείο Χαλκιδικής).Απόφ. Σ 2110/5.2.97, 2132/ , 2186/ , 2221/ , 39/ , 52/ ,107/ ,135/02, 175/03, 198/04, 244/04, 284/2005. Κ.Α Ενας βιοχηµικός αναλυτής CPA COULTER της εταιρείας Π.Ν. Γερολυµάτος ΑΕΒΕ µοντέλο ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.70,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.14,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΑΠΟΘΗΚΗ: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσ/νίκης αρµ. κ. Κουκιόγλου τηλ , έγγρ / ΑΦ 8290 ΑΚΕ 4309 υπέρ ΝΠ (Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσ/νίκης). Απόφ. Σ 2221/ , 68/ , 107/ , 135/02,175/03, 198/04, 244/04, 284/2005. Κ.Α ιάφορα υλικά µε φθορές και ελλείψεις όπως περιγράφονται στο έγγραφο της διακ/σας υπηρεσίας µε α/α 1-25 µερικά από τα οποία είναι, γραφεία, πολυθρόνες, ντουλάπες, χρηµατοκιβώτιο κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Λιµενικό Ταµείο Πατρών, αρµ. κ. Γεωργίου τηλ , έγγρ. 614/1.2.99, ΑΦ 8734 ΑΚΕ 4549 υπέρ ΝΠ λογ Τράπεζα Ελλάδος. Απόφ. Σ 68/ ,107/ ,135/02, 175/03, 218/04, 284/2005. ιάφορα υλικά µε φθορές και ελλείψεις όπως παρακάτω: ιάφορα υλικά και µηχανήµατα, που αναφέρονται στο από συνηµµένο πρακτικό του από εγγράφου του Λιµενικού Ταµείου Πατρών. 2

3 3 Προτείνεται η εκποίησή τους όπως πιο κάτω: Α) Κ.Α τερµατικά SHERWOOD 760 αποτελούµενα από δέκα (10) ασπρόµαυρες οθόνες και 8 χειριστήρια. Β) Κ.Α τερµατικά TELEVIDEO αποτελούµενα από δύο (2) ασπρόµαυρες οθόνες και 2 χειριστήρια. Αγνωστο αν λειτουργούν. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο.Α.Ε.. ΜΕ Αγρινίου (Εθνική οδό Αγρινίου-Αµφιλοχίας Τ.Κ Αγρίνιο), έγγραφο 18/ αρµόδια κα Πικάκου τηλ , ΑΦ 9626 ΑΚΕ 5014 υπέρ ΟΑΕ (0701).Απόφ..Σ.135/02, 175/03, 186/03, 198/04, 218/04, 263/ , 284/2005, 296/ Κ.Α ιάφορα υλικά µε φθορές ήτοι: 1 γραφοµηχανή POBOTRON, 1 κινηµατογραφική µηχανή, 1 τηλεόραση 26 ιντσών, 1 ραδιόφωνο WEGA, 1 ρολόι νυχτοφυλάκων DETECT, 1 τηλεφωνική συσκευή SIEMENS, 1 Ψυγείο επαγγελµατικό, 40 κουβέρτες µάλλινες, 60 µαξιλαροθήκες, 130 σεντόνια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 20,00 KATΗΓΟΡΙΑ 6 ΚΑΛΑΜΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ:.Ο.Υ. Αγρινίου αρµ. κος Σαλαγιάννης τηλ.59284, µεσεγγυούχος Κακαζιώτης Κων/νος, κάτοικος Καλυβίων Τριχωνίδας, έγγρ.11796/8.5.97, ΑΦ 7764 ΑΚΕ 4025 υπέρ δηµοσίου,απόφ.2167/ , 2207/99, 2238/ , 39/ , 244/04, 284/2005. Κ.Α Καλάµια πεντακόσια δέµατα των 25 τεµαχίων. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ- ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΕΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ:Νοµαρχιακή Αυτ/ση Αιτ/νίας /νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Κύπρου και Λεβίδη Μεσολόγγι, αρµόδιος κος Παπαδάκης, τηλ , έγγρ.876/ ΑΦ υπέρ (4004). Απόφ. Σ 244/04, 284/2005. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: Κ.Α Προωθητήρας OKTOBAR- KRYSENA αρ. κυκλ. ΚΥ τύπος Τ6-100, αρ. σειράς 21817, ποσοστό φθοράς 80%. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.1.100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.220,00 3

4 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: Κ.Α Προωθητήρας OKTOBAR- KRYSENA αρ.κυκλ τύπος Τ6-90Β, αρ. σειράς 10158, ποσοστό φθοράς 79%. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.1.100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.220,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: Κ.Α ιαµορφωτήρας LE TOYRNEAU, τύπος ADAMS 440, αρ. σειράς 44 GM Ποσοστό φθοράς 67%. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.900,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.180,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4: Κ.Α ιαµορφωτήρας VEB INDOUSTRIE, τύπος SHM 4-120, αρ. σειράς Α, ποσοστό φθοράς 78%. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 1.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 200,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5: Κ.Α ιαµορφωτήρας VEB INDOUSTRIE τύπος SHM 4 120B, αρ. σειράς 17285, ποσοστό φθοράς 76%. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.1.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.200,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ KATHΓΟΡΙΑ 8 ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ:Σωµατείο «Παναγία Σουµελά» Μητροπόλεως 15 Θες/νίκη, έγγρ.26/τκα/ι/292/ της /νσης Κοινων. Πρόνοιας, Νοµ. Αυτ/ση Θες/νίκης, Λαγκαδά Θες/νίκη, αρµόδια κα Τσελεπίδου, τηλ ΑΦ υπέρ (0421).Απόφ..Σ.135/02, 218/04, 263/ , 311/ Κ.Α ιακόσια εβδοµήντα πέντε (275) καινούρια βιβλία, όπως αναφέρονται σε σχετική κατάσταση του σωµατείου που υπάρχει στο φάκελλο του υλικού. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 35,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 7,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: Υ..Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος Τ.Κ , έγγρ.27560/ της Νοµ/κής Αυτ/σης Λασιθίου, Τµήµα ιοικ/κής Μέριµνας, αρµόδιος κος Βαρλάµης, τηλ ΑΦ υπέρ (479). Απόφ. Σ 186/03, 218/04, 284/2005. Κ.Α Ηλεκτρονικό υλικό παρωχηµένης τεχνολογίας, όπως αυτό περιγράφεται σε πίνακα της διακατέχουσας υπηρεσίας, που υπάρχει στο σχετικό φάκελλο. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.20,00 4

5 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 ΝΟΣ/ΚΑ ΕΙ Η ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Γενικό Νοσοκοµείο ΚΥ Κυθήρων «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. /νση: Ποταµός Κυθήρων Τ.Κ , τηλ.αρµοδίου ΑΦ υπέρ (0293), έγγρ.611/ του Γενικού Νοσοκοµείου Κυθήρων. Απόφ. Σ 186/03, 263/ , 284/2005. Κ.Α ιάφορα υλικά µε φθορές και ελλείψεις, όπως αυτά περιγράφονται σε συν/νη κατάσταση της διακ/σας υπηρεσίας, µερικά από τα οποία είναι:πρέσσα ατµού σιδερώµατος, χειρολαβές ασθενών, καρέκλες, πολυθρόνες, θερµάστρες, σκαµπώ κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.20,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 ΜΟΥΣΑΜΑ ΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο.Λ.Πάτρας. Α.Ε., έγγρ.3448/515/ , τηλ κ. Π. Γεωργίου ΑΦ υπέρ (0600).Απόφ. Σ 218/04, 263/ , 284/2005. Κ.Α Μουσαµάδες διαστάσεων 12χ12 τεµάχια 30, σύµφωνα µε πληροφορίες αρµοδίων, άλλοι είναι χρησιµοποιηµένοι και άλλοι αχρησιµοποίητοι, βρίσκονται όµως διπλωµένοι σε στεγασµένους χώρους. Άγνωστη η κατάστασή τους. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.1.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.200,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΚΕΠΠΥΕΛ Κοζάνης, έγγρ.45271/ , αρµόδια κα Τουργέλη, τηλ ΑΦ υπέρ (0616). Απόφ. Σ 186/03, 244/04, 296/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: Κ.Α ιάφορα µηχανήµατα, µερικά από τα οποία είναι:μηχανή συρραφής σάκων, χειροκίνητη αριθµοµηχανή FACIT-1004 κ.ά., όπως αναφέρονται στο πρακτικό του ΚΕΠΥΕΛ Κοζάνης µε α/α 1-6, 9, 10 & ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ ,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 320,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: Κ.Α ιάφορα µηχανήµατα όπως ηλεκτροκίνητες µεταφορικές ταινίες, µηχανές ραφής σάκων κ.ά. όπως περιγράφονται στο πρακτικό του ΚΕΠΠΥΕΛ Πτολεµαϊδας µε α/α ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ ,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 640,00 Τα παραπάνω µηχανήµατα έχουν φθορές και ελλείψεις και αναφέρονται λεπτοµερώς σε πρακτικά της διακατέχουσας υπηρεσίας που υπάρχουν στο σχετικό φάκελλο. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5

6 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 ΣΚΡΑΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ: ήµος Σπάρτης (Γκορτσολόγου Σπάρτη) έγγρ. 5871/ , Ν. 894/79 αρµόδιος κος Αβδούλος, τηλ ΑΦ υπέρ (0005).Απόφ. Σ 244/04, 284/2005. Κ.Α Σκράπ αποτελούµενο από 30 οχήµατα Ν. 894/79. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.28,00/τεµ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 170,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 ΙΚΥΚΛΑ-ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Αστ. Τµήµα Σητείας έγγρ. 1052/4/173-δ/ Αστυν. Τµήµα Σητείας Θερίσου 31 Τ.Κ Σητεία Λασιθίου), αρµόδιος κος Α.Τσακιράκης, τηλ ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 244/04, 284/2005, 311/ Κ.Α έκα έξι (16) δίκυκλα, σκράπ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 200,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 40,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15 ΙΚΥΚΛΑ-ΠΟ ΗΛΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Τ.Α. Ιεράπετρας, έγγρ. 1916/ αρµ. κος Τσαγκαράκης τηλ , ΑΦ υπέρ (0005).Απόφ. Σ 244/04, 296/ Κ.Α , , (2) µοτ/τες, (7) µοτ/τα και (4) ποδήλατα, σε κακή κατάσταση. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 20,00/τεµ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 52,00 ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16 ΑΠΟΘΗΚΗ: ΟΑΕ /Τ.Υ. Αγ. Νικολάου, έγγρ. 1739/ , Λασιθίου 59, αρµ. κα Φλουρή τηλ , ΑΦ υπέρ (0701). Απόφ. Σ 218/04, 284/2005, 311/ Κ.Α ιάφορα υλικά όπως αναφέρονται στην από έκθεση κατάστασης της διακατέχουσας υπηρεσίας ήτοι: γραφεία τεµ. 11, καλοριφέρ λαδιού τεµ. 2, 1 χρηµατοκιβώτιο µεταλλικό κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 300,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 60,00 6

7 7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 17 ΑΠΟΘΗΚΗ: Πρωτοδικείο Σερρών, έγγρ. 544/ ,Μεραρχίας 53 τ.κ αρµ. κος Καραπατσούδης τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 218/04, 244/04, 263/ , 296/ Κ.Α ιάφορα υλικά όπως αναφέρονται στην από κατάσταση υλικών της διακ/σας υπηρεσίας, ήτοι: γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές, φωτοτυπικά κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 55,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 11,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΓΡΑΦ/ΝΕΣ-FAX ΑΠΟΘΗΚΗ: Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, έγγρ. 402/ Μεραρχίας 53, αρµ κα Κοτούλα τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 218/04, 244/04, 263/ , 296/ Κ.Α Γραφοµηχανές χειροκίνητες 7 µικρές και 4 µεγάλες µάρκας BROTHER & OLYMPIA & 2 FAX µάρκας PANASONIC & XEROX ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. ANEY ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19 ΣΚΡΑΠ ΥΟ ΜΟΤ/ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ: Αστυνοµικό Τµήµα Πάρου (Τ.Κ Πάρος), έγγρ. 2516/17/45/ , τηλ. για πληροφορίες , ΑΦ υπέρ (0005).Απόφ. Σ 244/04, 296/ Κ.Α Σκράπ από δύο µοτ/τα ΥΑΜΑΗΑ V50. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 15,00/τεµ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20 Χρηµατοκιβώτια ΑΠΟΘΗΚΗ:.Ο.Υ Κισσάµου, έγγρ. 947/ ,(Κίσσαµος-Χανίων Τ.Κ ) Αρµόδιος κος Κουζανίδης Σταύρος τηλ ΑΦ υπέρ (0005).Απόφ. Σ , 296/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: Κ.Α Χρηµατοκιβώτιο διαστάσεων 60χ67χ90. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 80,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 16,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: Κ.Α Χρηµατοκιβώτιο διαστάσεων 60χ60χ80. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 70,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.14,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7

8 8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου /νση Κτηνιατρικής, έγγρ / (Μοδέστου 8 Τ.Κ Αγιος Νικόλαος), Αρµόδιος κος Καραβελάκης τηλ ΑΦ υπέρ (0479). Απόφ. Σ , 296/ Κ.Α Σκράπ από διάφορα υλικά, όπως αυτά αναφέρονται σε κατάσταση της διακατέχουσας που υπάρχει στον φάκελλο του υλικού µερικά από τα οποία είναι: ανεµιστήρας, πένσες, καθίσµατα µεταλλικά, ψαλίδια κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 60,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.12,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22 ΑΠΟΘΗΚΗ: Κλειστή Φυλακή Χαλκίδας έγγρ / του Υπουργείου ικαιοσύνης, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών Μεσογείων 96 Τ.Κ Αρµόδιος κος Σαρρής τηλ ΑΦ υπέρ (0613). Απόφ. Σ 263/ , 296/ Κ.Α ) Ηλεκτροκίνητος υφαντουργικός ιστός (αργαλειός) βαρέως τύπου 2,5ΗΡ. 2) Ηλεκτροκίνητος υφαντουργικός ιστός (αργαλειός) ηµιβαρέως τύπου 2ΗΡ. 3) Αυτόµατος υφαντουργικός ιστός PICANOL ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ ,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.1.300,00 Η παραλαβή των τριών µηχανηµάτων θα γίνει µε ευθύνη του αγοραστή και σειρά παραλαβής που θα υποδειχθεί από τον αρµόδιο ιαχειριστή. Τυχόν ζηµιές στο κτίριο θα αποκατασταθούν από τον αγοραστή. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 23 ΑΝΤ/ΚΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΕΑΒ Σχηµατάρι Τ.Κ , έγγραφο 95201/ /8-7-04, αρµ. Κος Γερόσταθος τηλ ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 227/ έγκριση κοστολόγησης, 263/ , 296/ Κ.Α.: Καινούργια ανταλλακτικά διαφόρων τύπων αυτ/των όπως MERCEDES 230, FIAT, SEAT κ.ά., τα οποία αναφέρονται λεπτοµερώς στις καταστάσεις της διακατέχουσας υπηρεσίας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ ,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 3.400,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24 ΑΚΤΙΝΟΘ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ (Στιλπ. Κυριακίδη Θ/κη) έγγρ / & 1104/ , αρµόδιος κος Βαγκάκης τηλ ΑΦ υπέρ (0204).Απόφ. Σ 244/04, 284/

9 9 Κ.Α Ένα ακτινοθεραπευτικό µηχάνηµα παλαιάς τεχνολογίας τύπου WATSON. Ετος κατασκευής περίπου Είναι διαλυµένο και αποθηκευµένο µέσα σε ξύλινα κιβώτια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 60,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 12,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25 ΑΠΟΘΗΚΗ: ΟΑΕ /Περφ/κή /νση Κρήτης, έγγρ. 3834/3196/ , Τ.Θ. 1920/71409 Ηράκλειο, αρµόδιος κος Ταγκαλάκης τηλ ΑΦ υπέρ (0701). Απόφ. Σ 296/ , 311/ Κ.Α ιάφορα υλικά µε φθορές και ελλείψεις, όπως αυτά αναφέρονται σε κατάσταση της διακατέχουσας υπηρεσίας, µερικά από τα οποία είναι: αερόθερµα, αριθµοµηχανές, πολύγραφοι, συσκευές τηλεφώνου κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 120,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 24,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 26 ΑΠΟΘΗΚΗ: Υ..Ε. Αιτ/νίας Μεσολόγγι, έγγρ. 3353/ , αρµόδιος κος Φουσάκης τηλ ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 296/ , 311/ Κ.Α Ένας (1) Η/Υ παλαιάς τεχνολογίας µε ασπρόµαυρη οθόνη & εκτυπωτή, ένα (1) κλιµατιστικό ψύξης θέρµανσης SANYO παλαιάς τεχνολογίας µε σοβαρή βλάβη, τέσσερες (4) ηλεκτρικές αριθµοµηχανές µε χαρτοταινία, παλαιάς τεχνολογίας και µε βλάβες. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 20,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Γενικό Νοσοκοµείο Βέροιας έγγραφο 5175/ του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας Β Περιφερειακό Σύστηµα Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 296/ , 311/ Κ.Α Σκράπ από διάφορα µηχανήµατα βάρους περίπου κιλά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,02/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 14,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ 9

10 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 28 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ OLYMPIA ΑΠΟΘΗΚΗ: Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών έγγραφο 1900/ της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών (Μεραρχίας 53), αρµόδια κα Κοτούλα τηλ & ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 296/ , 311/ Κ.Α Εξι (6) ηλεκτρονικές µηχανές τύπου OLYMPIA CARRERA DE LUXE MP, έτους αγοράς 1999 σε πολύ καλή κατάσταση. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00/τεµ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 36,00 ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ: Υ Ε ράµας, ιοικητήριο έγγραφο 2344/ , τηλ. Αρµοδίων ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 296/ , 311/ Κ.Α Μία Γραφοµηχανή τύπου OPTIMA M16, παλαιά πολύ µεταχειρισµένη έτους Ένα παλαιό µεταχειρισµένο TELEFAX δύσκολα επισκευάσιµο έτους αγοράς Μία µεταχειρισµένη ηλεκτρική Γραφοµηχανή BROTHER ΑΧ 210 σε µέτρια κατάσταση δύσκολα επισκευάσιµη. Ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα ΜΙΤΑ-DS 1455, παλαιό πολύ µεταχειρισµένο παλαιάς τεχνολογίας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30 ΜΗΧ/ΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΙΚΑ Τοπικό Υπ/µα Αξιούπλης Πλατεία Π. Μελά έγγραφο 1816/ , Αρµόδια κα Τσουγκλίνη τηλ ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 296/ , 311/ Κ.Α Ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα τύπου CONICA 3035, µεταχειρισµένο µε φθορές. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 20,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 4,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31 ΛΕΒΗΤΑΣ-ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: 4 ο ηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας, Ελβετικά Τ.κ , έγγραφο 79/ της Νοµ. Θεσπρωτίας /νση Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης 4 ο ηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας, Αρµόδιος κος Μπάρµπας τηλ ΑΦ υπέρ Λ/σµός Ταµιευτηρίου της Σχολικής Επιτροπής. Απόφ. Σ 296/ , 311/

11 11 Κ.Α Ενας λέβητας Soulis & ένας καυστήρας Joannes µε φθορές. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 90,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 18,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 32 ΚΑΜΜΕΝΑ ΛΑ ΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΕΑΒ Σχηµατάρι, έγγρ / αρµόδιος κος Γερόσταθος τηλ ΑΦ υπέρ (0911). Απόφ. Σ 296/ , 311/ Κ.Α Μείγµα αποτελούµενο από καύσιµα και λιπαντικά τα οποία βρίσκονται σε ανοιχτές υπαίθριες δεξαµενές µε αποτέλεσµα να υπάρχει σ αυτές ποσότητα ύδατος στο κάτω µέρος των δεξαµενών. Τα λιπαντικά ανέρχονται περίπου σε κιλά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 0,3/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ ,00 Η παραλαβή θα γίνει από βυτιοφόρα µε απορρόφηση και σύµφωνα µε την υπόδειξη του αρµόδιου διαχειριστή. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 33 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ε.Θ.ΙΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Σιτηρών Θες/νίκης, έγγρ / αρµόδιος κος Τσαχουρίδης τηλ ΑΦ υπέρ (1209). Κ.Α Ένας (1) µικρός ρυµουλκούµενος ισοπεδωτήρας σε κακή κατάσταση µε φθορές χωρίς αριθµό σειράς, έτους κατασκευής ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 150,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 30,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 34 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: ασαρχείο Σιδηροκάστρου /νση Ιντζέ 2 Τ.Κ , έγγρ. 6393/ αρµόδια κα Μαργιούλα τηλ ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 311/ Κ.Α Ένα αλυσοπρίονο MC Culloch µε αριθµό ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 35,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 7,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: ασαρχείο Σιδηροκάστρου /νση Ιντζέ 2 Τ.Κ , έγγρ. 6886/ αρµόδια κα Μαργιούλα τηλ ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 311/

12 12 Κ.Α Ένα αλυσοπρίονο Stihl µε αριθµό ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 35,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 7,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 36 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: ασαρχείο Σιδηροκάστρου /νση Ιντζέ 2 Τ.Κ , έγγρ. 6884/ αρµόδια κα Μαργιούλα τηλ ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 311/ Κ.Α Ένα αλυσοπρίονο Stihl µε αριθµό ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 70,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 14,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 37 ΑΠΟΘΗΚΗ:.Ο.Υ. Τρίπολης /νση Λαγοπάτη 8 Τ.Κ Τρίπολη αρµόδιος κος Κοντόσης Β., τηλ , έγγρ. 1082/ ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 296/ , 311/ Κ.Α ιάφορα παλιά υλικά όπως: ντουλάπες, καρέκλες, τραπέζια κ.ά., όπως περιγράφονται στο έγγραφο της διακατέχουσας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 10,00 ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 38 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: Γεν. Νοσοκοµείο Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου Ταχ. /νση 85100, Ρόδος, έγγρ / αρµόδιος κος Χριστοδούλου τηλ ΑΦ υπέρ (0234). Απόφ. Σ 296/ , 311/ Κ.Α & 002 Ένα (1) στεγνωτήριο 50 kgr. Ελληνικής κατασκευής. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 160,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 32,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 39 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Γ.Χ.Κ. Χηµική Υπηρεσία Κέρκυρας, /νση Εθν. Αντίστασης1, Τ.Κ Κέρκυρα ΚΟΙΝ: Γ.Χ.Κ. Τσόχα 16, έγγρ /13355/ αρµόδια κα Σταυρακάκη τηλ ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 296/ , 311/ Κ.Α Ένας κλίβανος ξηρής αποστείρωσης µε φθορές και ελλείψεις. 12

13 13 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 60,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 12,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40 ΑΠΟΘΗΚΗ: Μουσείο Ζακύνθου-20η Εφορ. Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πλ. Σολωµού Ζάκυνθος, έγγρ. 1089/ τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α ιάφορα είδη παλαιά και µεταχειρισµένα, όπως αναφέρονται στην κατάσταση της διακ/σας, µερικά από τα οποία είναι: οθόνες, καρέκλες, ανεµιστήρες κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 200,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 40,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41 ΑΠΟΘΗΚΗ: Κτηµατική Υπηρεσία Ηλείας Τ.Κ ιοικητήριο, έγγρ. 1270/ & 2347/ , αρµ. Κα Καράµπελα τηλ ΑΦ υπέρ (0005). ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: Κ.Α ιάφορα παλαιά υλικά, όπως: ανεµιστήρες, τηλέφωνα, φωτ/κό κά., όπως αναφέρονται στην κατάσταση της διακατέχουσας µε α/α 1-6. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 20,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: Κ.Α Ενας εκτυπωτής ψεκασµού µελάνης µε φθορές και ελλείψεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 40,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 8,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 42 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο.Ε.Κ.- Τµήµα Καβάλας Εθν. Αντίστασης 2, , τηλ , έγγρ. 623/ , ΑΦ υπέρ (0703). Κ.Α Φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα XEROX 5025, πεπαλαιωµένο, µε βλάβες. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 10,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 43 ΑΠΟΘΗΚΗ: ΟΑΕ /Τ.Υ. ΚΠΑ Φλώρινας 3 ο χλµ. Φλώρινας-Νίκης, έγγρ. 1092/ , αρµ. Κος Χριστόπουλος τηλ ΑΦ υπέρ (0701). Κ.Α ιάφορα είδη γραφείου, γραφοµηχανές, φωτ/κό, εκτυπωτής κ.ά. (τεµ. 26). 13

14 14 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 20,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 44 ΑΠΟΘΗΚΗ: Νοµ. Αυτ/ση Μεσσηνίας ιοικητήριο, έγγρ. 8577/ , αρµ. Κος Κοκκίνης τηλ ΑΦ υπέρ (0489). Κ.Α Αχρηστο ηλεκτρονικό υλικό, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην κατάσταση της διακατέχουσας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 200,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 40,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου - Ξανθουδίδου Ηράκλειο, έγγρ. 1014/ , αρµ. Κος Μπιτσάβας τηλ ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Κλιµατιστικό µηχάνηµα µάρκας TRANE τύπου CGWD-215E, δύο εµβολοφόρων συµπιεστών 180 ψυκτικών τόνων. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ ,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 46 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ: Κεντρικό Λιµ/ρχείο Ηγουµενίτσας , έγγρ. 1346/03/05/ , αρµ. Κος Μηλιώνης τηλ ΑΦ υπέρ (1055). Κ.Α ιάφορα έπιπλα γραφείου, φοριαµοί, ιµατιοθήκες κ.ά., όπως αυτά αναφέρονται στην κατάσταση της διακατέχουσας. (τεµ. 21). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 10,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 47 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ:Υπουργείο Γεωργίας/Κρατικό Κτήµα Κόνιτσας, (κοινοποίηση Υπουργείο Γεωργίας, Μενάνδρου 22 Τ.Κ ), αρµόδιος κος Ζυγοκώστας, τηλ , έγγρ.45473/ , ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 186/03, 311/ Κ.Α Ένας γεωργικός ελκυστήρας BELARUS MT1 µε φθορές και ελλείψεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 290,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 58,00 14

15 15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 48 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: ήµος Καλαµάτας, Αριστοµένους 28, , αρµόδιος κος Μπάµας τηλ , έγγρ / ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Σκράπ προερχόµενο από τριάντα ένα (31) εγκαταλελειµµένα οχήµατα, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε δρόµους του ήµου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 40,00/τεµ. EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 248,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 49 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: ήµος Καλαµπάκας, Ενθ. Βλαχάβα 1, Καλαµπάκα, αρµόδιος κος Κολιός τηλ , έγγρ. 9186/ & 9559/ ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Σκράπ προερχόµενο από δώδεκα (12) εγκαταλελειµµένα οχήµατα του ήµου Καλαµπάκας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 40,00/τεµ. EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 96,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50 ΑΠΟΘΗΚΗ: Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου, Ναύπλιο, αρµόδιος κος αρλάσης τηλ , έγγρ. 6592/ ΑΦ υπέρ (0613). Απόφ. Σ 311/ Κ.Α ιάφορα είδη εξοπλισµού γραφείου ήτοι: ένας (1) πολύγραφος, επτά (7) γραφοµηχανές, τρία (3) φωτοτυπικά, δέκα (10) κεντρικές µονάδες Η/Υ παλαιάς τεχνολογίας, πέντε (5) εκτυπωτές, οκτώ (8) παλαιές οθόνες Η/Υ, δύο (2) σκάνερ, ένα (1) UPS & ένα (1) FAX. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 100,00 EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 20,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 51 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΑΠΟΘΗΚΗ: ήµος Χίου - Μ.Λιβανού 66 Τ.Κ , τηλ , έγγρ. 483/ ΑΦ υπέρ (4079). Κ.Α Μηχάνηµα καθαριότητας (σάρωθρο), τύπου SCARAB MINOR, µε αρ. κινητήρα XLD 418, αρ. πλαισίου SA9H02276RMO & αρ. κυκλοφορίας ME ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 250,00 EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 50,00 15

16 16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 52 ΑΠΟΘΗΚΗ: Αστ. /νση Λακωνίας Τ.Α. Σπάρτης έγγραφο 2516/17/23- β/ αρµόδιος κος ρογκάρης τηλ ΑΦ 9255 ΑΚΕ 4823 υπέρ δηµοσίου (0005). Απόφ. Σ 68/ ,107/ , 162/03, 186/03, 244/04, 284/2005. Κ.Α έκα πέντε ποδήλατα διάφορα σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα της διακατέχουσας υπηρεσίας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 53 ΟΧΗΜΑΤΑ Ν. 894/79 ΑΠΟΘΗΚΗ: ήµος Καλαµάτας, Αριστοµένους 28, τηλ , έγγρ /912/ Απόφ. /ντος Συµβούλου, ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Εκατόν πενήντα οκτώ (158) οχήµατα εγκαταλελειµµένα Ν. 894/79. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 40,00/ΤΕΜ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 54 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: /νση ασών Ν.Ροδόπης 3 ο χλµ. Κοµοτηνής-Αλεξ/λης , έγγρ. 3047/ , αρµ. Κα Παπαδοπούλου τηλ , ΑΦ υπέρ (0616). Κ.Α κιλά ΣΚΡΑΠ παλιοσιδήρου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 0,14/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 131,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 55 ΣΑΡΩΘΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: /νση Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης Νοµ. Πρεβέζης-Ελ. Βενιζέλου 2, Πρέβεζα, έγγρ. 8771/ , αρµ. Κα Κουτσούκη τηλ ΑΦ υπέρ (4080). Κ.Α Σάρωθρο (σκούπα) µε στοιχεία ΜΕ του ήµου Πρέβεζας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ ,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ ,00 16

17 17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 56 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Τελωνείο Ωρεών Ευβοίας, έγγρ. 795/ , αρµ. Κος Μπούτσικας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Σκράπ, προερχόµενο από επιβατικό MERCEDES 280E. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 10,00 ΑΘΗΝΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΙΣΤΗΣ 17

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ., 8569 Ε..Τ.Α.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Διαχ/σης κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο....Υ. Α.Ε. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρα 1 7 3. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλ.: 210 74 90 494 Fax : 21074 90 427 e-mail: d.kikeri@elga.gr

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλ.: 210 74 90 494 Fax : 21074 90 427 e-mail: d.kikeri@elga.gr ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα 29-10 - 2014 Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Αριθμ. Πρωτ.: 12193 Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η AΡΙΘ. 780/30.1.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βόλος 9-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα