Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Kemânî Tatyos Efendi

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Kemânî Tatyos Efendi"

Transcript

1 Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου Works of Great Mediterranean Composers Kemânî Tatyos Efendi

2 Αὐτό τό ἔντυπο ἔχει παραχθεῖ μέ τή χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας. Οἱ ἀπόψεις πού ἐκφράζονται ἐδῶ εἶναι τῶν ἐκδοτῶν καί σέ καμία περίπτωση δέν ἀντανακλοῦν τήν ἐπίσημη ἄποψη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Τhis document has been produced with the financial assistance of the European Community. The views expressed herein are those of the publishers and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission.

3 Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου Works of Great Mediterranean Composers Kemânî Tatyos Efendi ἐπιμέλεια - edited by Βασίλης Τζωρτζίνης - Vassilis Tzortzinis

4

5

6 Εὐρωπαϊκή Ἕνωση Πρόγραμμα Εὐρωμεσογειακή Κληρονομιά II Ἔργο MediMuses ράση γιά τήν Ἱστορία τῆς Μουσικῆς στή Μεσόγειο Σειρά βιβλίων μέ ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου Καλλιτεχνικός ιευθυντής: Κυριάκος Καλαϊτζίδης Ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας γιά τήν Ἱστορία τῆς Μουσικῆς: Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος, Walter Feldman, Mahmoud Guettat, Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Toufic Kerbage, Kiya Tabassian Κεμανί Τατυός Ἐκσερτζιάν ( ) Ἐπιμέλεια: Βασίλης Τζωρτζίνης Κείμενα: Βασίλης Τζωρτζίνης Μεταφράσεις στά ἀγγλικά: James Lillie Ἐπιμέλεια κειμένου στά ἑλληνικά: Ζωή Σιάπαντα Ἐπιμέλεια κειμένου στά ἀγγλικά: Μιχάλης Ἐλευθερίου Ἠλεκτρονική ἐπεξεργασία μουσικῶν κειμένων: Γιῶργος Κοκκινάκης Γραφιστική ἐπιμέλεια: Hy Brazil Σχεδιασμός ἔκδοσης: Κυριάκος Καλαϊτζίδης Ἐπιμέλεια παραγωγῆς: Νίκος Τερψιάδης Βοηθός παραγωγῆς: Μελίνα Πανταζίδου Παραγωγή: «ΕΝ ΧΟΡ ΑΙΣ», Ἰούλιος 2005 ΕΝ ΧΟΡ ΑΙΣ Μουσικές Παραδόσεις τῆς Μεσογείου Παύλου Μελᾶ Θεσσαλονίκη τηλ.: /6 fax: Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευση ἤ ἀναπαραγωγή μέ ὁποιονδήποτε τρόπο μέρους ἤ ὅλου τῆς ἔκδοσης, χωρίς τήν ἔγγραφη ἄδεια τοῦ ἐκδότη.

7 European Union Programme Euromed Heritage II MediMuses Project Action for the History of Music of the Mediterranean Corpus Series with works of Great Mediterranean Composers Artistic Director: Kyriakos Kalaitzides Under the guidance of the Workgroup for the History of Music: Thomas Apostolopoulos, Walter Feldman, Mahmoud Guettat, Kyriakos Kalaitzides, Toufic Kerbage, Kiya Tabassian Kemânî Tatyos Eksertzian ( ) Edited by: Vassilis Tzortzinis Texts: Vassilis Tzortzinis Translation into English: James Lillie Editing of the Greek text: Zoi Siapanta Editing of the English text: Michael Eleftheriou Digital editing of scores: Yiorgos Kokkinakis Graphic Design: Hy Brazil Concept: Kyriakos Kalaitzides Production coordination: Nikos Terpsiades Production assistant: Melina Pantazidou Production: «En Chordais», July 2005 EN CHORDAIS Musical Traditions of the Mediterranean 21 Pavlou Mela str Thessaloniki, Greece tel.: /6 fax: Unauthorized republication or reproduction of the content of this publication in any medium is forbidden.

8 8 Πρόλογος Στήν καθ ἡμᾶς Ἀνατολή ἔδρασαν καί δημιούργησαν πολλοί καί σημαντικοί συνθέτες. Τό ἔργο τους συχνά ξεπέρασε τά ὅρια τῆς πόλης ἤ τῆς χώρας ὅπου ἔζησαν καί ἁπλώθηκε σέ ὅλη τή Μεσόγειο. Στίς μέρες μας ὡστόσο, γίνεται ὁλοένα καί πιό αἰσθητή ἡ ἀπουσία μιᾶς πλήρους καί τεκμηριωμένης συλλογῆς αὐτῆς τῆς κοινῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς. Μιᾶς συλλογῆς ἰδιαίτερου ἐπιστημονικοῦ καί ἐκπαιδευτικοῦ ἐνδιαφέροντος γιά καθηγητές καί σπουδαστές μουσικῶν σχολῶν καί ἀκαδημιῶν, ἐρευνητές καί μουσικολόγους, ἡ ὁποία δημιουργεῖ παράλληλα τίς προϋποθέσεις ἔμπνευσης γιά νέα μουσική δημιουργία ἀπό τούς σύγχρονους συνθέτες. Μέ τήν παρούσα ἐκδοτική σειρά ἐκτελεστές, μουσικά σχήματα, ἀλλά καί ὀρχῆστρες καί χορωδίες ἀνά τόν κόσμο ἔχουν πιά τήν εὐκαιρία νά μελετήσουν σφαιρικά τίς ἰδιαίτερες ἀποχρώσεις τῶν μουσικῶν ἰδιωμάτων μεγάλων πολιτισμῶν, ὅπως αὐτά ἐκφράστηκαν ἀπό ἐξέχοντες δημιουργούς στό διάβα τῆς ἱστορίας. Ταυτόχρονα, δίνεται ἡ δυνατότητα παρουσίασής τους στό εὐρύ κοινό τό ὁποῖο μπορεῖ νά γνωρίσει καί νά ἀπολαύσει ἔργα ὑψηλῆς αἰσθητικῆς καί μοναδικῆς σπουδαιότητας. Στόν ἀντίποδα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς πού ὁ ἀνταγωνισμός μεταξύ ἐθνῶν τρέφεται ἀπό ἰδεολογίες περί πολιτισμικῆς ἀνωτερότητας ἤ κατωτερότητας, ἡ σειρά φιλοδοξεῖ νά συμβάλει στήν ἐπαναπροσέγγιση καί στήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν λαῶν τῆς Μεσογείου μέ συνεκτικό ἄξονα τήν κοινή μουσική κληρονομιά τους. Τό ξεκίνημα αὐτῆς τῆς ἐκδοτικῆς προσπάθειας ὑλοποιεῖται στό πλαίσιο τοῦ ἔργου ΜediMuses πού ἐντάσσεται στό χρηματοδοτικό πρωτόκολλο «Εὐρωμεσογειακή Κληρονομιά ΙΙ» τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί ἔχει καί τήν οἰκονομική στήριξη τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ. Γιά τό σχεδιασμό τῆς σειρᾶς ἐργάστηκε ἡ «Ὁμάδα Ἐργασίας γιά τήν Ἱστορία τῆς Μουσικῆς στή Μεσόγειο» τοῦ ἔργου MediMuses καί σέ πρώτη φάση ἐκδίδονται ἕξι βιβλία - μουσικές συλλογές. Σέ κάθε βιβλίο περιλαμβάνονται τό σύνολο τῶν ἔργων τοῦ συνθέτη, μικρό βιογραφικό σημείωμα, ἑρμηνευτικές σημειώσεις καί ἄλλο συναφές ὑλικό πού καταρτίστηκαν μέ τήν ἐπιμέλεια καταξιωμένων μουσικῶν καί μουσικολόγων τῆς Μεσογείου. Κυριάκος Καλαϊτζίδης Καλλιτεχνικός ιευθυντής MediMuses

9 Prologue 9 Many significant masters have been creatively active in the Near East. Often the impact of their work has reached beyond the boundaries of the city or country where they lived and spread throughout the Mediterranean. Nonetheless, the lack of a complete and documented presentation of this common cultural heritage is today making itself more and more acutely felt; a presentation of particular scientific and educational interest to teachers and students of music schools and academies, researchers and musicologists that would also create an inspiring backdrop for new musical creation by contemporary musicians. Thanks to this series, interpreters, musical ensembles, orchestras and choirs around the world will have the opportunity to globally study the particular musical idioms of great civilizations, as these have been expressed by great composers through the ages. At the same time, the presentation to the general public of these works of great aesthetic value and importance will be made possible. In opposition to the contemporary trend towards conflict between nations, fed by ideologies of cultural superiority or inferiority, the series hopes to contribute to the reconciliation and the peaceful coexistence of the Mediterranean peoples, with their common musical heritage acting as an axis of cohesion. The beginning of this effort is taking place as part of the MediMuses project that is funded by European Union in the context of the Euromed Heritage II program and has also received financial support from the Hellenic Ministry of Culture. The MediMuses Workgroup for the History of Mediterranean Music worked on the planning of the series and in the first phase six collections of works will be published. Each collection contains the complete works of the composer, a brief biography, interpretational notes and other related material which was collected and edited by established musicians and musicologists of the Mediterranean. Kyriakos Kalaitzides Artistic Director MediMuses

10 10 Ἔργο MediMuses 42 μῆνες (Φεβρουάριος 2002 Ἰούλιος 2005) Ἔρευνα, μελέτη, ἀνασύνθεση καί ἀνάδειξη τῶν στοιχείων τῆς κοινῆς μουσικῆς κληρονομιᾶς τῆς Μεσογείου 11 Συναυλίες 7 ιεθνεῖς Μουσικές Συναντήσεις 75 Ἐπισκέπτες Καθηγητές 6 Ψηφιακοί δίσκοι (CD) στή σειρά Μεγάλοι εξιοτέχνες τῆς Μεσογείου 6 Ψηφιακοί δίσκοι (CD) στή σειρά Μεγάλοι Συνθέτες τῆς Μεσογείου 6 Βιβλία-Συλλογές μέ ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου 2 Ὁμάδες Ἐργασίας / 10 Συναντήσεις-Συνεδριάσεις / 3 Συμπόσια / 2 Τόμοι γιά τήν Ἱστορία καί τή Θεωρία τῆς Μουσικῆς τῆς Μεσογείου MediMuses project 42 months (February 2002 July 2005) Research, study, re-composition and promotion of the elements of the common Mediterranean musical heritage 11 Concerts 7 International Music Meetings 75 Visiting Lecturers 6 CDs in the Great Mediterranean Masters series 6 CDs in the Great Mediterranean Composers series 6 Anthologies with works of Great Mediterranean Composers 2 Workgroups / 10 Workshops / 3 Symposia / 2 Volumes for the History and Theory of Mediterranean Music

11 LEADER 11 EN CHORDAIS, Musical Traditions of the Mediterranean Thessaloniki, GREECE PARTNERS - THE NATIONAL MUSIC CONSERVATORY OF THE NOOR AL HUSSEIN FOUNDATION Amman, JORDAN - THE LEBANESE NATIONAL HIGHER CONSERVATORY OF MUSIC Beirut, LEBANON - EL HEFNY CENTER FOR MUSIC STUDIES Cairo, EGYPT - ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA ANTICA VENEZIA Venice, ITALY - THE BYZANTINE FESTIVAL IN LONDON London, UNITED KINGDOM - ECUME, Echanges Culturels en Méditerranée Marseilles, FRANCE - CENTRO FLAMENCO PACO PEÑA Cordoba, SPAIN - ST. LAZARUS SCHOOL OF BYZANTINE MUSIC Larnaca, CYPRUS

12

13 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ BIOGRAPHY

14 14 ΚΕΜΑΝΙ ΤΑΤΥΟΣ ΕΚΣΕΡΤΖΙΑΝ Ὁ Κεμανί Τατυός Ἐκσερτζιάν γεννήθηκε τό 1858 στήν Κωνσταντινούπολη. Ἀρμένιος στήν καταγωγή, καταξιώθηκε ὡς μία ἐξέχουσα προσωπικότητα μέσα στήν πολυπολιτισμική μουσική κοινότητα, πού τήν ἀποτελοῦσαν κυρίως Τοῦρκοι, Ἕλληνες, Ἀρμένιοι κι Ἑβραῖοι, μέ ἕδρα τό κέντρο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τό προσωνύμιο «Κεμανί» σημαίνει βιολιστής ἀπό τήν περσική λέξη κεμάν, δηλαδή τόξο, δοξάρι, πού χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς Τούρκους γιά τό βιολί. Ὑπῆρξε μαθητής τοῦ φημισμένου τυφλοῦ βιολονίστα Κεμανί Σεμπούχ. Ὁ Τατυός γνώριζε πολύ καλά τή μουσική σημειογραφία τοῦ Χαμπαρσούμ, ἕνα εἶδος ἀπόδοσης πού χρησιμοποιήθηκε σέ μεταγραφές πρίν ἀπό τήν καθιέρωση τοῦ πενταγράμμου μέ τά ἐπιπλέον σημεῖα ἀλλοιώσεως γιά τήν ἀπόδοση τῶν διαστημάτων τῆς ἀνατολικῆς μουσικῆς. Ὁ Τατυός συμμετεῖχε ἐνεργά στά ἀστικά μουσικά δρώμενα καί διατηροῦσε σχέσεις καί μέ τό ὀθωμανικό παλάτι, πού τότε φιλοξενοῦσε τόν Σουλτάνο Ἀμπντούλ Χαμίντ Β, γνωστό ὡς τελευταῖο Ὀθωμανό μονάρχη. Ἔπαιζε βιολί στά ὀνομαζόμενα «σεμάι καφέ» καί τίς ταβέρνες τῆς Κωνσταντινούπολης, πού λειτουργοῦσαν περί τά τέλη τοῦ δεκάτου ἐνάτου καί τίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα ὡς μικροί συναυλιακοί χῶροι, μέρα καί νύχτα. Ἔπασχε ἀπό ἀλκοολισμό καί πέθανε φτωχός, τό 1913, ἀπό κίρρωση τοῦ ἥπατος. Ἡ ἔρευνα σέ παλαιούς δισκογραφικούς καταλόγους δείχνει πώς προσωπικά ὁ Τατυός εἶχε συμμετάσχει μόνον σέ μία δισκογραφική ἔκδοση, παίζοντας τό Χουσεϊνί Σάζ Σεμάι. Ὅμως πολλά τραγούδια καί συνθέσεις τοῦ Τατυός ἠχογραφήθηκαν ἀπό καταξιωμένους συγχρόνους του μουσικούς, ὅπως ὁ Ταμπουρί Τζεμίλ Μπέη, ὁ Οὐντί Νεβρές Μπέη κ.ἅ. Τό ἔργο του ἀποτελεῖται ἀπό ὀργανικές συνθέσεις στίς μουσικές φορμές τοῦ πεσρεφιοῦ καί τοῦ σάζ σεμάι, καθώς κι ἀπό τραγούδια, τά λεγόμενα σαρκί. Χαρακτηρίζονται ἀπό μελωδική πρωτοτυπία, τροπική εὐρηματικότητα μέ συχνές ἀλλαγές μακαμιῶν μέσα στό ἴδιο κομμάτι καί ἔντονη διαλεκτική σχέση ἀνάμεσα στή μελωδία καί τό ρυθμό. Τό ἀποτέλεσμα κρατᾶ διαρκῶς τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατῆ καί δίνει τήν αἴσθηση πώς ὁ Τατυός, ἐκτός ἀπό τό νά παίζει μουσική, ταυτόχρονα ἔπαιζε μέ τή μουσική... Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού ἡ ἐκτέλεση κι ἡ ἑρμηνεία μιᾶς σύνθεσης τοῦ

15 ΚΕΜÂΝÎ TATYOS EKSERTZIAN 15 Kemani Tatyos Eksertzian was born in Constantinople in Of Armenian origin, he is recognized as an outstanding personality in the multi-cultural music community made up mainly of Turks, Greeks, Armenians and Jews which was based in the capital of the Ottoman Empire. The appellation «Kemani» means violinist, from the Persian word, kemán, i.e. bow, which is used by Turks for the violin. He was taught by the famous blind violinist Kemani Sebuh. Tatyos was very well acquainted with the Hamparsum musical notation, a kind of notional script used in transcriptions before the establishment of the pentagram, with additional modulation signs for the rendition of the intervals of Eastern music. He was actively involved in urban musical events and also in those of the ottoman court, which, at that specific period, was home to Sultan Abdul Hamid II, the last Ottoman monarch. Tatyos played the violin in the so-called «semâ î cafés» and the tavernas of Constantinople which, around the end of the nineteenth and beginning of the twentieth centuries, served as intimate settings for musical performances, both by day and night. He was an alcoholic and died poor in 1913 from cirrhosis of the liver. Investigation of the old discography catalogues reveals that Tatyos himself took part in only one recording session, playing Hüseynî Saz Semâ î. But many of his songs and compositions were recorded by established musicians who were his contemporaries, such as Tanbûrî Cemil Bey, Ûdi Nevres Bey and others. His oeuvre consists of instrumental compositions in the forms of the peşrev (overture, prelude) and the saz semâ î, as well as songs (şarkı). They are typified by their melodic originality, stylistic invention with frequent changes of the makam within the same piece as well as an intense dialectical relationship between the melody and rhythm. The end result holds the attention of the listener throughout and gives the feeling that, apart from playing the music, Tatyos was playing with the music This is why the performance of a composition by Tatyos is a real joy for a musician or singer. It is abundantly clear that, as a composer, Tatyos was mindful of the function of music as a means of enjoyment, as, in any case, he experienced it himself, but at the same time he shows total

16 16 Τατυός εἶναι πραγματική χαρά γιά ἕναν μουσικό ἤ ἕναν τραγουδιστή. Εἶναι ἐμφανές πώς ὁ Τατυός ὡς συνθέτης δέν παραβλέπει τή ψυχαγωγική λειτουργία τῆς μουσικῆς, πού ἄλλωστε βίωσε κι ὁ ἴδιος. Ὅμως, ταυτόχρονα, δείχνει ἀπόλυτο σεβασμό στό ὕφος καί τό ἦθος τῆς ὀνομαζόμενης κλασσικῆς ὀθωμανικῆς μουσικῆς. έν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι οἱ ὀργανικές συνθέσεις τοῦ Τατυός ξεπέρασαν τά ὅρια τῆς Κωνσταντινούπολης, κι ἔγιναν ἐπίσης γνωστές καί ἰδιαίτερα δημοφιλεῖς στό ἀραβικό τόξο τῆς Μεσογείου. Ἡ διαχρονική ἀξία τοῦ ἔργου τοῦ Τατυός ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν ἀδιάλειπτη ἐκτέλεση τῶν ἔργων του ἀπό τήν ἐποχή πού γράφτηκαν μέχρι καί σήμερα, τήν ἔνταξή τους στό βασικό ρεπερτόριο μουσικῶν καί ἑρμηνευτῶν, ἀλλά καί τήν ἔντονη παρουσία τους στή δισκογραφία. Ἡ παροῦσα συλλογή περιλαμβάνει ἕντεκα ὀργανικές συνθέσεις καί εἴκοσι ἐννέα τραγούδια ἀπό τά ἐβδομήντα δύο συνολικά ἔργα πού ἀποδίδονται στόν Τατυός, καί βασίστηκε σέ μιά συγκριτική μελέτη ἀνάμεσα σέ διαφορετικές καταγραφές στό πεντάγραμμο, δημοσιευμένες ἤ μή, τυπωμένες ἤ χειρόγραφες. Οἱ διαφορετικές ἐκδοχές τῆς μελωδίας σέ ὁρισμένα κομμάτια ἀντανακλοῦν τίς καταγραφές ἀπό διαφορετικούς ἀνθρώπους μία ζωντανῆς παράδοσης, ὅπου ἀναμφισβήτητα ἀνήκει τό ἔργο τοῦ Τατυός. Σημειώνουμε τήν καταγραφή σέ βυζαντινή σημειογραφία τοῦ Κιουρντιλί Χιτζαζκιάρ Σαρκί μέ τίτλο Sohbetinle hos gecen eyyam cana ozlerim στή συλλογή «Ὁ Ρυθμογράφος» τοῦ Ἀγαθάγγελου Κυριαζίδου (Κων/πολη 1909). Τό σύνολο τοῦ ὑλικοῦ πού συλλέχθηκε, μαζί μέ παρατηρήσεις ἀπό τή συγκριτική μελέτη εἶναι στή διάθεση τοῦ μουσικοῦ ἤ τοῦ μουσικολόγου ἐρευνητῆ στή βιβλιοθήκη τοῦ ΕΝ ΧΟΡ ΑΙΣ. Βασίλης Τζωρτζίνης

17 respect for the texture and mores of Classical Ottoman music. It is no accident that his instrumental compositions spread far beyond the bounds of Constantinople and became well-known and extremely popular throughout the Arab Mediterranean. The enduring value of Tatyos s work is confirmed by the fact that his compositions have continued to be played from the time he created them until today, that they are well-established in the basic repertoire of musicians and singers and also that they are very well represented in the discography. 17 The present collection brings together eleven instrumental compositions and twenty nine songs of the seventy two works attributed to Tatyos and is based on a comparative study of various transcriptions in the pentagram, some published, others not, some printed others in manuscript form. Different versions of the melody appear to be the result of different people writing down a living tradition which, without question, is the work of Tatyos. We note the recording in Byzantine notation of the Kürdili Hicazkâr Şarkı entitled Sohbetinle hoş geçen eyyamı cânâ özlerim in the collection «Ο Ρυθμογράφος» [O Rythmografos] by Agathangelos Kyriazides (Constantinople 1909). All the material which has been collected, together with observations from comparative research, are available to musicians and musicologists in the Library of En Chordais. Vassilis Tzortzinis

18

19 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ERGOGRAPHY

20 20 1. Rast Peşrev, Muhammes 2. Rast Saz Semâ îsi, Aksak Semâ î 3. Suzinâk Peşrev, Çenber 4. Suzinâk Saz Semâ îsi, Aksak Semâ î 5. Kürdili Hicazkâr Peşrev, Devr-i Kebîr 6. Kürdili Saz Semâ îsi, Aksak Semâ î 7. Uşşak Peşrev, Devr-i Kebîr 8. Hüseynî Saz Semâ îsi, Aksak Semâ î 9. Karciğar Peşrev, Çifte Düyek 10. Karciğar Saz Semâ îsi, Aksak Semâ î 11. Bestenigâr Peşrev, Fahte 12. Rast Şarkı, Sengin Semâ î 13. Rast Şarkı, Çeşmi cellâdın ne kanlar döktü Kağıthane de, Ağır Aksak 14. Rast Şarkı, Mavi atlasar giyersin,türk Aksağı 15. Rast Şarkı, Mey-i lânline dil mestâne olsun,curcuna 16. Suzinâk Şarkı, Atfetme sakın hançer-i mujgânını nâgâh, Sengin Semâ î 17. Suzinâk Şarkı, Çeşmi cellâdın boyandı, Ağır Aksak 18. Suzinâk Şarkı, Gel elâ gözlüm efendim yânıma, Müsemmen 19. Suzinâk Şarkı, Güzelim gözlüğünü çeşmine tak, Aksak 20. Suzinâk Şarkı, Suzinâk-i fasl-ı aşkın söyleyim dinle yeter, Ağır Evfer 21. Hicazkâr Şarkı, Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım, Curcuna 22. Kürdili Hicazkâr Şarkı, Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhândedır, Ağır Aksak 23. Kürdili Hicazkâr Şarkı, Sohbetinle hoş geçen eyyamı cânâ özlerim, Ağır Aksak 24. Nivahend Şarkı, Ah cânâ firkatinle simeni ben dağlarım, Aksak 25. Nivahend Şarkı, Meftûnu gönül oldu o mestâne nigâhın, Sengin Semâ î 26. Uşşak Şarkı, Ah Rahmı yok bir yâre düştüm el-aman gonca dehen, Ağır Aksak 27. Uşşak Şarkı, Âteşi aşk olmada her dem sebep berdadima, Ağır Aksak 28. Uşşak Şarkı, Bu akşam gün batarken, Aksak 29. Uşşak Şarkı, Gamzedeyim devâ bulman, Sofyan 30. Uşşak Şarkı, Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu harâm, Ağır Aksak 31. Uşşak Şarkı, Rûhum musun ey rûh-i safabâhş-i cihânin, Türk Aksaği 32. Hüseynî Şarkı, Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden, Curcuna 33. Hüseynî Şarkı, Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke, Curcuna 34. Hüseynî Şarkı, Meskenim kûşe-i zillet olalı şâm-ü seher, Ağır Aksak 35. Karciğar Şarkı, Göz süzüp yan bakişinla yine aldatma beni, Aksak 36. Karciğar Şarkı, Güldün eğlendin perişân hâl-ü kal imle bugün, Ağır Aksak 37. Hicâz Şarkı, Bilsen deneler geçti af şu biçâre serimden, Sengin Semâ î 38. Hüzzam Şarkı, Gözüm hasretle giryândır, Aksak 39. Müste âr Şarkı, Tağyir olunmuş sanki havası, Türk Aksaği 40. Muhayyer Şarkı, Uyandı bahtım etmem artık şevkâ felekten, Sengin Semâ î

21 Ἔργα τοῦ Τατυός γιά τά ὁποία δέν βρέθηκαν καταγραφές / Unrecorded works of Tatyos 21 Ὀργανικές συνθέσεις / Instrumental compositions 41. Hüseynî Peşrev Τραγούδια / Songs 42. Rast Şarkı, İftirâkı-cân kederinle senin ey gül beden 43. Rast Şarkı, Beni dilsir ederken âh-ı visâli 44. Rast Şarkı, Bilmem ki nedendir, bana sen hor bakiyorsun 45. Hüseynî Şarkı, Ölürüm terkedemem ey gül-i nevreste seni 46. Hüseynî Şarkı, Saki-i bezm-i elest-i rûh iken şîrîngüvâr 47. Uşşak Şarkı, Nâil-i vuslat olan zinet-i dünya bilmez 48. Hicâz Şarkı, Nevbahâr-ı dehr içinde hârsız gül mü olur 49. Hicâz Şarkı, Şu mahzun gönlümü yâr şad eylesin 50. Hicâz Şarkı, Gulsen-i zevk-i hayatin simdi 51. Hicâz Şarkı, Neydi maksudun senin bu hale koymakdan beni 52. Kürdili Hicazkâr Şarkı, Iltiyam-i zahm-i aska ah doktor 53. Kürdili Hicazkâr Şarkı, Niye mahzun duruorsun bana soyle melegim 54. Kürdili Hicazkâr Şarkı, Hoş geçen eyyamı cânâ her nefes âh özlerim 55. Nihavend Şarkı, Ihtiyarlik bahsi hictir olse uslanmaz gonul 56. Nihavend Şarkı, Gecdikce demler sehharelendi 57. Hicazkâr Şarkı, Ben çâre ararken dil-i biçâreye senden 58. Hicazkâr Şarkı, Tir-i cesmin ta cigergahimba 59. Suzinâk Şarkı, Gülşen-i zevk-i hayâtın şimdi mehcurlardanız 60. Suzinâk Şarkı, Cevher-i rûhum musun ey melek 61. Suzinâk Şarkı, Suzinâk-i âteş-i gam yetiş feryâde gel 62. Suzinâk Şarkı, Gulmek yarasir gul yuzune ey gul-i canim 63. Suzinâk Şarkı, Efendim, nev-civanimsin 64. Suzinâk Şarkı, Afet misin-ey husni ozlerim 65. Suzinâk Şarkı, Hasretinle gun be gun 66. Karciğar Şarkı, O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek 67. Karciğar Şarkı, Kemend-i zülf-i esir-i zülf-i yâr oldum 68. Karciğar Şarkı, Vuslat dilerim yârime hicrandan usandım 69. Karciğar Şarkı, Hâtıram rahatsız etmezse sent 70. Isfahân Şarkı, Sohret-i husnunle alem dem-guzar 71. Isfahân Şarkı, Akl-ü sabrım gitti mahzûn oldum âh 72. Neveser Şarkı, Asktan hic bir zaman vazgecmez 73. Hüzzam Şarkı, Acdim yuzunu tal at-i didarina bakdim 74. Segâh Şarkı, Nice feryad edeyim, ah ask senden 75. Şehnâz Şarkı, Sevdi bir suh-i cihani kim gonul

22

23 ΕΡΓΑ WORKS

24 24 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

25 25 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

26 26 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

27 27 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

28 28 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

29 29 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

30 30 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

31 31 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

32 32 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

33 33 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

34 34 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

35 35 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

36 36 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

37 37 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

38 38 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

39 39 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

40 40 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

41 41 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

42 42 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

43 43 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

44 44 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

45 45 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

46 46 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

47 47 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

48 48 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

49 49 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

50 50 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

51 51 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

52 52 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

53 53 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

54 54 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

55 55 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

56 56 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

57 57 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

58 58 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

59 59 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

60 60 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

61 61 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

62 62 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

63 63 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

64 64 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

65 65 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

66 66 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

67 67 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

68 68 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

69 69 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

70 70 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

71 71 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

72 72 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

73 73 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

74 74 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

75 75 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

76 76 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

77 77 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

78 78 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

79 79 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

80 80 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

81 81 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

82 82 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

83 83 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

84 84 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

85 85 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

86 86 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

87 87 KEMANI TATYOS EFENDI ΕΡΓΑ / WORKS

88 88 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - GREAT MEDITERRANEAN COMPOSERS

89 ΣΤΙΧΟΙ LYRICS

90 90 Opus 12 Bir gönlüme bir hâl-i perîşânıma baktım Zâlim seni yâd ben yalnız çıldıracaktım Zâlim seni yâd eyleye âh eyleye âh eyleye çactım Sen yoksun o yok eyleye çactım Opus 13 Çeşmi cellâdın ne kanlar döktü Kağıthâne de Çağlayan fevvâre-i hün-i ciğer dilhânede Bakma kaç ahû hırâmın tutmasın bu kan seni Çağlayan fevvâre-i hün-i ciğer dilhânede Döktüğüm kan eleverir dünyâyı tûfân eyleme Zevrek-ı nuh-ı deli al kaane pûyâneyleme Bir daha vur hançer-i fettânını öldür beni Çağlayan fevvâre-i hün-i ciğer dilhânede Opus 14 Mavi atlaslar giyersin Nazar değmes firusesin Ne nasik reftar edersin Nazar değmes firusesin Opus 15 Mey-i lâlinle dil mestâne olsun Aman sâkî getir bir tâne olsun Gönül kâşânesi meyhâne olsun Aman sâkî getir bir tâne olsun Opus 16 Atfetme sakın hançer-i müjgânını nâgâh İncitme yazık hasta-i hicrânını ey mâh Koymaz yanına ettiğini Hazreti Allâh Bir nâr-ı ciğersûzunâ yaktın beni eyvâh Yaksın seni de ben gibi âteşlere Allâh Evvelce sen ettin ana tahsis ile rağbet Müştâk-ı nigâh oldu o bi-çare de elbet Ağlar sana âh eyler o mazlum-u muhhabet Bir nâr-ı ciğersûzunâ yaktın beni eyvâh Yaksın seni de ben gibi âteşlere Allâh Opus 17 Çeşm-i cellâdın boyandı girdi artık kanıma Baş çevirmez oldu zâlim didei giryânıma Tir-i müjgânın bu yaşda kıydı hayfâ cânıma Baş çevirmez oldu zâlim didei giryânıma

91 Opus 18 Gel elâ gözlüm efendim yânıma Hasretin kâr etti artık cânıma Tesliyetsâz ol dil-i nâlânıma Hasretin kâr etti artık cânıma 91 Gel beni kurtar bu mihnethâneden Bıktım artık ülfet-i bigâneden Pek üzüldüm sabr-ı meyûsâneden Hasretin kâr etti artık cânıma Opus 19 Güzelim gözlüğünü çeşmine tak Eser-i hicrin olan yâreme bak Fikrini söyle defolsun şu merak Ya beni vasla sezâ kıl ya bırak Opus 20 Suzinâk-i fasl-ı aşkı söyleyim dinle yeter Çille-i aşkı çekenler böylece feryâd eder Dilberânın ahd-ı çâlıdır uyup çekme keder Hisseyâb-ı zevk-i vuslat olmak istersen eğer Ehl-i dil bezminde sevmekten sevilmektir hüner Opus 21 Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım Üzme yetişir üzme firâkinla harâbım Mahvoldu sükûnum beni terk eyledi hâbim Üzme yetişir üzme firâkinla harâbım Opus 22 Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhânedir Sâkiyâ uşşâkı dilşâd eyleyen peymânedir Güftü gûy-i âleme aldanma hep efsânedir Sâkiyâ uşşâkı dilşâd eyleyen peymânedir Bitmiyor âlâm-ı dünya bitse de ömr-ü beşer Ömrünü rahat geçirmek isteyen dünyada ger Bilmiyorsa sevmek hem sevilmektir hüner Sâkiyâ uşşâkı dilşâd eyleyen peymânedir Opus 23 Sohbetinle hoş geçen eyyamı cânâ özlerim Leblerin kaldı lebimde gözlerinde gözlerim Meh cebinim hâle-i ağuşda kaldı sözlerim Leblerin kaldı lebimde gözlerinde gözlerim

92 92 Opus 24 Ah cânâ firkatinle sinemi ben dağlarım Yâd edip eyyâm-i vasli dembedem kan ağlarım Şimdi mâtemgir-i hicrânım siyehler bağlarım Yâd edip eyyâm-i vasli dembedem kan ağlarım Kimlere arzeyleyim ahvâlimi biçâreyim Vâdi-i hasretle kaldım böyle bahtı kaareyim Bikes-ü me yûs-i aşkım derdi çok âvâreyim Yâd edip eyyâm-i vasli dembedem kan ağlarım Opus 25 Meftûnu gönül oldu o mestâne nigâhın Gözler kamaşır rûyine baktıkça o mâhın En sevgili mahlûku mu bilmem ki ilâhın Gözler kamaşır rûyine baktıkça o mâhın Pür lerze iken âteş-i hicrân ile cânım Gördükçe o gül çehreyi artar helecânım Bilmen nedir öyle kesilir tâb-ü tüvânım Gözler kamaşır rûyine baktıkça o mâhın Opus 26 Ah Rahmı yok bir yâre düştüm el-aman gonca dehen Allâh Allâh bu ne hikmettir dili tahrib eden Bulmadı ah çâre lokman bunun esbâbı neden Allâh Allâh bu ne hikmettir dili tahrib eden Opus 27 Âteşi aşk olmada her dem sebep berbadima Can feda olmak diler gönlüm heman cânanıma Âşıkım terki can etsem de lâyik şanima Can feda olmak diler gönlüm heman cânanıma Opus 28 Bu akşam gün batarken gel Sakın geç kalma erken gel Tahammül kalmadı artık Aman geç kalma erken gel Cefâ etme bana mâhım Sontra tutar seni âhım Üzme beni şîvekârım Aman geç kalma erken gel Ne müşkül ayrılık hali Eğer ister isen hâli

93 Görüşmek bâri lûtfet de Sakın geç kalma erken gel 93 Opus 29 Gamzedeyim devâ bulmam Garibim bir yuva bulmam Kaderimdir her çektiğim İnlerim hiç rehâ bulmam Elem beni terk etmiyor Hiç te fâsıla vermiyor Nihâyetsiz bu ta kîbe Doğrusu tâkat yetmiyor Opus 30 Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu harâm cevrine ver fâsila biraz dinlesen kıl ârâm ger beni öldürmek değil sence arzuyi merâm cevrine ver fâsila biraz dinlesen kıl ârâm Opus 31 Ruhum musun ey rûh-i safâbahş-i cihânın Sensiz bulamam neş esini ömr-i revânın Mahkûm görünür dîdeme gülzâr-ı cihânın Sensiz bulamam neş esini ömr-i revânın Opus 32 Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden, Azâd edeyim mürg-i dili ten kafesinden Ey hasta gönül umma medet son nefesinden Azâd edeyim mürg-i dili ten kafesinden Opus 33 Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke, Safâyâb et aman yârab dahilek. Güzel ruhlar ile şâd-ü şevke Safâyâb et aman Yârab dahilek. Opus 34 Meskenim kûşe-i zillet olalı şâm-ü seher Acıman yandığıma sevdiğim âh bilsen eğer Sûziş-i dûzah-i firkat ile tâ haşre kadar Acıman yandığıma sevdiğim âh bilsen eğer Opus 35 Göz süzüp yan bakışinla yine aldatma beni O güzel başın için sevdiğim ağlatma beni

94 94 Hâkipâyin olayım böyle ezip atma beni O güzel başın için sevdiğim ağlatma beni Opus 36 Güldün eğlendin perişân hâl-ü kal imle bugün Merhametsiz sen perişânlık nedir bilmez misin târü mâr ettin beni bir bûse-i zülfün için Aşkımı bilmezsen de insanlık nedir bilmez misin Opus 37 Bilsen deneler geçti şu biçâre serimden Dünyayı gözüm görmüyor artık kederimden Seylâb-ı elemdir dökülen didelerimden Dünyayı gözüm görmüyor artık kederimden Bir dilber için düştü gönül bunca itâba Te sir-i figan etmiyor ol çeşm-i elâya Sabreyleyemez oldu gönül bunca cefâya Dünyayı gözüm görmüyor artık kederimden Opus 38 Gözüm hasretle giryândır, Yaman hâlim perişândır. Hemişe kârım efgandır, Yaman hâlim perişândır. Opus 39 Tağyir olunmuş sanki havâsı Gelmez meşâma bûy-i vefâsı Nerde o hâl-i cennet-nümâsı Gelmez meşâma bûy-i vefâsı Böyle değildi bilmem ne olmuş Hep lâlezârı kasvetle dolmuş Envârı kaçmış ezhârı solmuş Bitmiş bu baygın zevk-u safâsı Opus 40 Uyandı bahtım etmem artık şekvâ felekten Bana vadi visâl tebşir oldu o melekten Defettim merakı vaz geçtim âh eylemekten Bana vadi visâl tebşir oldu o melekten

95 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS Στοιχεῖα ἔκδοσης / Credits Πρόλογος / Prologue Ἔργο MediMuses / MediMuses Project Βιογραφία / Biography Ἐργογραφία / Ergography Ἔργα / Works 1. Rast Peşrev, Muhammes 2. Rast Saz Semâ îsi, Aksak Semâ î 3. Suzinâk Peşrev, Çenber 4. Suzinâk Saz Semâ îsi, Aksak Semâ î 5. Kürdili Hicazkâr Peşrev, Devr-i Kebîr 6. Kürdili Saz Semâ îsi, Aksak Semâ î 7. Uşşak Peşrev, Devr-i Kebîr 8. Hüseynî Saz Semâ îsi, Aksak Semâ î 9. Karciğar Peşrev, Çifte Düyek 10. Karciğar Saz Semâ îsi, Aksak Semâ î 11. Bestenigâr Peşrev, Fahte 12. Rast Şarkı, Sengin Semâ î 13. Rast Şarkı, Çeşmi cellâdın ne kanlar döktü Kağıthane de, Ağır Aksak 14. Rast Şarkı, Mavi atlasar giyersin,türk Aksağı 15. Rast Şarkı, Mey-i lânline dil mestâne olsun,curcuna 16. Suzinâk Şarkı, Atfetme sakın hançer-i mujgânını nâgâh, Sengin Semâ î 17. Suzinâk Şarkı, Çeşmi cellâdın boyandı, Ağır Aksak 18. Suzinâk Şarkı, Gel elâ gözlüm efendim yânıma, Müsemmen 19. Suzinâk Şarkı, Güzelim gözlüğünü çeşmine tak, Aksak 20. Suzinâk Şarkı, Suzinâk-i fasl-ı aşkın söyleyim dinle yeter, Ağır Evfer 21. Hicazkâr Şarkı, Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım, Curcuna 22. Kürdili Hicazkâr Şarkı, Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhândedır, Ağır Aksak 23. Kürdili Hicazkâr Şarkı, Sohbetinle hoş geçen eyyamı cânâ özlerim, Ağır Aksak 24. Nivahend Şarkı, Ah cânâ firkatinle simeni ben dağlarım, Aksak 25. Nivahend Şarkı, Meftûnu gönül oldu o mestâne nigâhın, Sengin Semâ î 26. Uşşak Şarkı, Ah Rahmı yok bir yâre düştüm el-aman gonca dehen, Ağır Aksak 27. Uşşak Şarkı, Âteşi aşk olmada her dem sebep berdadima, Ağır Aksak 28. Uşşak Şarkı, Bu akşam gün batarken, Aksak 29. Uşşak Şarkı, Gamzedeyim devâ bulman, Sofyan 30. Uşşak Şarkı, Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu harâm, Ağır Aksak 31. Uşşak Şarkı, Rûhum musun ey rûh-i safabâhş-i cihânin, Türk Aksaği 32. Hüseynî Şarkı, Çektim elimi gayri bu dünya hevesinden, Curcuna 33. Hüseynî Şarkı, Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke, Curcuna 34. Hüseynî Şarkı, Meskenim kûşe-i zillet olalı şâm-ü seher, Ağır Aksak

96 35. Karciğar Şarkı, Göz süzüp yan bakişinla yine aldatma beni, Aksak 36. Karciğar Şarkı, Güldün eğlendin perişân hâl-ü kal imle bugün, Ağır Aksak 37. Hicâz Şarkı, Bilsen deneler geçti af şu biçâre serimden, Sengin Semâ î 38. Hüzzam Şarkı, Gözüm hasretle giryândır, Aksak 39. Müste âr Şarkı, Tağyir olunmuş sanki havası, Türk Aksaği 40. Muhayyer Şarkı, Uyandı bahtım etmem artık şevkâ felekten, Sengin Semâ î Στίχοι / Lyrics

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Tanbûrî Cemil Bey

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Tanbûrî Cemil Bey Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου Works of Great Mediterranean Composers Tanbûrî Cemil Bey Αὐτό τό ἔντυπο ἔχει παραχθεῖ μέ τή χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας. Οἱ ἀπόψεις πού ἐκφράζονται ἐδῶ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Darvish Khân

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Darvish Khân Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου Works of Great Mediterranean Composers Darvish Khân Αὐτό τό ἔντυπο ἔχει παραχθεῖ μέ τή χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας. Οἱ ἀπόψεις πού ἐκφράζονται ἐδῶ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Sayyed Darwish

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Sayyed Darwish Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου Works of Great Mediterranean Composers Sayyed Darwish Αὐτό τό ἔντυπο ἔχει παραχθεῖ μέ τή χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας. Οἱ ἀπόψεις πού ἐκφράζονται ἐδῶ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Zakharia Khanendeh

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Zakharia Khanendeh Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου Works of Great Mediterranean Composers Zakharia Khanendeh Αὐτό τό ἔντυπο ἔχει παραχθεῖ μέ τή χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας. Οἱ ἀπόψεις πού ἐκφράζονται ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

The Tale of Music. Organisation Greek Ministry of Culture: Directorate of the European Union Anna Lindh Foundation Hellenic Foundation for Culture

The Tale of Music. Organisation Greek Ministry of Culture: Directorate of the European Union Anna Lindh Foundation Hellenic Foundation for Culture Το Παραµύθι της Μουσικής The Tale of Music ιοργάνωση Υπουργείο Πολιτισµού: ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ίδρυµα Anna Lindh Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού Organisation Greek Ministry of Culture: Directorate of

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τέλη 19ου αι. 1912)

ΗΜΕΡΙΔΑ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τέλη 19ου αι. 1912) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Καλών Τεχνών Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τέλη 19ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

K ƒ ƒ À π ƒ ºπ H ELLENIC F OLKLORE R ESEARCH C ENTRE

K ƒ ƒ À π ƒ ºπ H ELLENIC F OLKLORE R ESEARCH C ENTRE K ƒ ƒ À π ƒ ºπ H ELLENIC F OLKLORE R ESEARCH C ENTRE «Ó appleù ÍË ıóèîô ÓÙÚÔ ÂÎÌËÚ ˆÛË ÙÔ ÎÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ» ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ appleè ÂÈÚËÛÈ ÎÔ ÚÔÁÚ ÌÌ ÙÔ «ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ» Developing a National Documentation

Διαβάστε περισσότερα

Dragon Rock Opera Θέατρο Δρόμου HELIX Malabar Company Teatr Biuro Podróży Sofia Puppet Theatre. www.helidra.eu AΘΗΝΑ - Σεπτέμβριος 2013

Dragon Rock Opera Θέατρο Δρόμου HELIX Malabar Company Teatr Biuro Podróży Sofia Puppet Theatre. www.helidra.eu AΘΗΝΑ - Σεπτέμβριος 2013 Dragon Rock Opera Θέατρο Δρόμου HELIX Malabar Company Teatr Biuro Podróży Sofia Puppet Theatre www.helidra.eu AΘΗΝΑ - Σεπτέμβριος 2013 Dragon Rock Opera Θέατρο Δρόμου HELIX Malabar Company Teatr Biuro

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Στάμου Λελούδα Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του όρου 'μουσική δημιουργικότητα' και η

Διαβάστε περισσότερα

03-14 / 09 / 2011. 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης. 11 th exhibition of contemporary art

03-14 / 09 / 2011. 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης. 11 th exhibition of contemporary art 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης 03-14 / 09 / 2011 11 th exhibition of contemporary art Οργανωτικός Φορέας / Παραγωγή Organizing Institution / Production Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΤΕΛΟΣ / TRAFFICKING OF ANTIQUITIES: STOP IT A Έκδοση / 1st Edition 2012 Copyright: ΥΠΠΟΤ / Εκδόσεις Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, 74100

Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, 74100 80 Kountourioti Avn. Rethymno, 74100 T: 28310 88279 (88337) F: 28310 88337 E: politismos@rethymno.gr W: www.rethymno.gr www.rtf.gr Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, 74100 T: 28310 88279 (88337) Φ: 28310 88337

Διαβάστε περισσότερα

Anagennisiako 2008 Final:Layout 1 23/6/2008 3:09 Page 1

Anagennisiako 2008 Final:Layout 1 23/6/2008 3:09 Page 1 Anagennisiako 2008 Final:Layout 1 23/6/2008 3:09 Page 1 Anagennisiako 2008 Final:Layout 1 23/6/2008 3:09 Page 2 22 O Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύµνου 22 ND Renaissance Festival of Rethymno Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative ATHENS 2012 03 ƒπ Ã ª > Συνοπτική ιστορία των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς > Η μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας για την Αθηναϊκή Αγορά > Το έργο «Αναβιώνοντας την Αρχαία Αγορά, τον τόπο που γεννήθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

Ωσάν ανθός και λούλουδο πό χει ομορφιά και κάλλη κ είναι στον κάμπο δροσερό, με μυρωδιά μεγάλη, κ έρθει τ αλέτρι αλύπητα, βαθιά το ξεριζώσει, ψυγεί

Ωσάν ανθός και λούλουδο πό χει ομορφιά και κάλλη κ είναι στον κάμπο δροσερό, με μυρωδιά μεγάλη, κ έρθει τ αλέτρι αλύπητα, βαθιά το ξεριζώσει, ψυγεί Ωσάν ανθός και λούλουδο πό χει ομορφιά και κάλλη κ είναι στον κάμπο δροσερό, με μυρωδιά μεγάλη, κ έρθει τ αλέτρι αλύπητα, βαθιά το ξεριζώσει, ψυγεί ζιμιό και μαραθεί κι ομορφιά του λειώσει... (Ερωτόκριτος)

Διαβάστε περισσότερα

Γιορτάζουμε 20 χρόνια τζαζ στο Λόφο της Σάνης! Celebrating 20 years of jazz on Sani Hill!

Γιορτάζουμε 20 χρόνια τζαζ στο Λόφο της Σάνης! Celebrating 20 years of jazz on Sani Hill! Το Sani Festival είναι επίσημο μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Φεστιβάλ της Ευρώπης Sani Fstival is an official member of the International Festivals and Events Association Europe Γιορτάζουμε 20 χρόνια τζαζ

Διαβάστε περισσότερα

22 O 22 ND. Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύµνου. Renaissance Festival of Rethymno

22 O 22 ND. Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύµνου. Renaissance Festival of Rethymno 22 O Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύµνου 22 ND Renaissance Festival of Rethymno Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 80 74 100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ.:28310.88279, 88337 FAX.2831.88337 e-mail:politismos@rethymno.gr www.rethymno.gr www.rfr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

Organisers: Διοργανωτές: Υπό την αιγίδα: Under the auspices: Συνεργαζόμενοι φορείς: Partners:

Organisers: Διοργανωτές: Υπό την αιγίδα: Under the auspices: Συνεργαζόμενοι φορείς: Partners: 1 LEFKADA TOWN Διοργανωτές: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Δήμος Λευκάδας Υπό την αιγίδα: Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Πρεσβεία της Ινδονησίας Πρεσβεία του Μεξικού Συνεργαζόμενοι φορείς:

Διαβάστε περισσότερα

υπότιτλοι Σινεµά των Ελλήνων και του κόσµου

υπότιτλοι Σινεµά των Ελλήνων και του κόσµου ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH ΕΦΗΜΕΡI Α ΤΟΥ 30ου ΦΕΣΤΙΒAΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ & 13ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ υπότιτλοι ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (π.2000-1200 π.χ.) * INTRODUCTION TO THE SCRIPTS AND LANGUAGES OF MINOAN AND MYCENAEAN CRETE (c.2000-1200 B.C.) ** * Οι παρούσες σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση - Επιµέλεια: Ιωάννης Καλαντζής, ηµήτρης Καµαρωτός, Παναγιώτης Κόκορας, Tim Ward

Οργάνωση - Επιµέλεια: Ιωάννης Καλαντζής, ηµήτρης Καµαρωτός, Παναγιώτης Κόκορας, Tim Ward ΕΣΣΗΜ Ελληνικός Σύνδεσµος Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ» Συναυλία Ηλεκτροακουστικής Μουσικής µε έργα για µαγνητοταινία Ανδρέας Μνιέστρης Οι παραλλαγές των

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Το Οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902) THRACE - CONSTANTINOPLE Georgios Lambakis s Journey (1902)

ΘΡΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Το Οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902) THRACE - CONSTANTINOPLE Georgios Lambakis s Journey (1902) ΘΡΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Το Οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902) THRACE - CONSTANTINOPLE Georgios Lambakis s Journey (1902) Κατάλογος έκθεσης Exhibition catalogue Αθήνα 2007 Συντελεστές καταλόγου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary

στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary Vogiatzoglou στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary Vogiatzoglou act 1 Βογιατζόγλου πράξη 1η Vogiatzoglou act 1 Βογιατζόγλου πράξη 1η Γιώργος Ν. Βογιατζόγλου Πρόλογος 6 Από τα παιδικά μου χρόνια, το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

22894531-2. Εισιτήριο: e10 Φοιτητικό/Μειωμένο: e5 Εισιτήριο διαρκείας για όλες τις παραστάσεις Μαΐου Ιουλίου: e40

22894531-2. Εισιτήριο: e10 Φοιτητικό/Μειωμένο: e5 Εισιτήριο διαρκείας για όλες τις παραστάσεις Μαΐου Ιουλίου: e40 To ταμείο ανοίγει μισή ώρα πριν από την έναρξη της κάθε παράστασης. Oι παραστάσεις της Λυσιστράτης στις 7 και 8 Ιουλίου αρχίζουν στις 21:00. Το σεμινάριο για παιδιά στις 10 Ιουλίου αρχίζει στις 18:00.

Διαβάστε περισσότερα