Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΓΕΩΕ6-ΩΙΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 33ης / 12 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΠΑΝ ΩΝΗ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 12 του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 19.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 6 εκεµβρίου 2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ακριτίδης Παναγιώτης, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βακιρτζή Έλσα, Βέρρος Αριστείδης, Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Ανέστης, Εµφιετζής Σάββας, Ζαχαριάδης ήµος, Ιατρού Σωτήριος, Ιωαννίδης Ηλίας, Καλανταρίδης Ηλίας, Καρακατσάνης Αργύριος, Κιοσές Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σταυρίδης Κυριάκος, Συγγιρίδης Ανέστης, Σχοινάκης Στυλιανός, Τεκέογλου-Κορδοµάτη Αλεξάνδρα, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθ. 33/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Γλάνος Χρήστος, ηµητριάδης Νικόλαος, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιωσηφίδου Αναστασία, Λιόγκας Βασίλειος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης, Πασχαλίδης Σάββας, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Τζώτζος Κωνσταντίνος, Τσανάκα ήµητρα, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, ηµοτικοί Σύµβουλοι και Χειµώνα Συµέλα, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Κρηνίδων. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Απεχώρησαν: Γεωργιάδης Παντελεήµων, Εµφιετζής Σάββας, Ιατρού Σωτήριος, κατά τη διάρκεια συζήτησης των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. Κιοσές Νικόλαος, µετά την υπ αριθ. 704/2013 Α Σ. Βακιρτζή Έλσα, Παππάς Ευάγγελος, µετά την υπ αριθ. 706/2013 Α Σ. Ιωαννίδης Ηλίας, µετά την υπ αριθ. 708/2013 Α Σ. Συγγιρίδης Ανέστης, µετά την υπ αριθ. 709/2013 Α Σ. Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010). Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014», ανέγνωσε την υπ αριθ. 1

2 30034/2013 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σας υποβάλλουµε την υπ αριθ. 2/2013 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής που αφορά «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» και παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος: Βέρρος Α.: Λόγω του τεράστιου ποσού που θα ξοδευτεί και δεν διευκρινίζεται πως θα επιµεριστεί δηλώνω «παρών» Α. Ζαχαριάδης : Είµαι αρνητικός Σ.Παπαδοπούλου: Είµαστε θετικοί µε την προϋπόθεση να παρουσιαστεί ο απολογισµός. Χ. Μιχαλάκης: Προτείνω να ορίσουµε ως φορέα υλοποίησης του προγράµµατος Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014, τη δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση Καβάλας «ηµωφέλεια». Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την υπ αριθ. 2/2013 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής, την πρόταση του κ. Μιχαλάκη, και την ανωτέρω εισήγηση, µειοψηφούντων των κ.κ Α. Βέρρου και. Ζαχαριάδη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ι. Εγκρίνει το Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2013, όπως αποτυπώνεται στην υπ αριθ. 1/2013 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, το οποίο έχει ως εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το αρθ.70 του Ν.3852/10 το δηµοτικό συµβούλιο, στους τουριστικούς δήµους, συγκροτεί επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήµου. Σύµφωνα µε την υπ αριθµ.14840/ εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισµού «εντός του τελευταίου τριµήνου κάθε έτους καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραµµα τουριστικής προβολής του επόµενου έτους από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου τουρισµού για την παροχή της σύµφωνης γνώµης». ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στο ήµο Καβάλας λειτουργούν ξενοδοχειακά καταλύµατα διαφόρων µορφών συνολικής δυναµικότητας 2401 κλινών. Από τις εν λόγω κλίνες οι 1076 ανήκουν σε καταλύµατα που λειτουργούν εντός του αστικού ιστού, ενώ πέριξ και εκτός αυτού λειτουργούν Από τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η τουριστική κίνηση στο ήµο Καβάλας, τα τελευταία χρόνια έχει ως ακολούθως: ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Ηµεδαπών Αλλοδαπών Σύνολο Ηµεδαπών Αλλοδαπών Σύνολο

3 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (πλην Θάσου) ΕΤΟΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Ηµεδαπών Αλλοδαπών Σύνολο Ηµεδαπών Αλλοδαπών Σύνολο (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) Για το έτος 2008, παρατηρείται ότι οι διανυκτερεύσεις ηµεδαπών τουριστών στο δήµο Καβάλας κάλυψαν το 90% του συνόλου των διανυκτερεύσεων ηµεδαπών που πραγµατοποιήθηκαν στο ηπειρωτικό τµήµα του νοµού (δηλ. πλην Θάσου), ενώ οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών αντιστοίχως κάλυψαν το 81,6%. Για το έτος 2009, αντιστοίχως τα παραπάνω ποσοστά κυµάνθηκαν στο 89% (διανυκτερεύσεις ηµεδαπών) και 78% (διανυκτερεύσεις αλλοδαπών). Για το 2008 οι διανυκτερεύσεις των ηµεδαπών τουριστών που πραγµατοποιήθηκαν στο ηπειρωτικό τµήµα του νοµού στο σύνολο των διανυκτερεύσεων ανήλθαν στο 71.4%, ενώ των αλλοδαπών ανήλθαν σε 28,6%. Για το 2009 αντιστοίχως οι διανυκτερεύσεις ηµεδαπών ανήλθαν στο 73,2%, ενώ των αλλοδαπών στο 26,8%. Σύµφωνα µε διάφορες εκτιµήσεις η τουριστική κίνηση για το 2013 στην περιοχή της Καβάλας θα είναι αυξηµένη σε ποσοστό 10% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Η επεξεργασία και η δηµοσιοποίηση των στατιστικών στοιχείων της τουριστικής κίνησης σε επίπεδο δήµων, από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, καθυστερεί ιδιαίτερα (περίπου 3 έτη). Οι ανάγκες χάραξης της τοπικής τουριστικής πολιτικής προϋποθέτουν την άµεση πρόσβαση στα πρωτογενή στοιχεία της τουριστικής κίνησης, έτσι ώστε η αναλυτική επεξεργασία τους να οδηγεί σε έγκυρα και έγκαιρα συµπεράσµατα. Τα συµπεράσµατα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιµα στην επιλογή του ορθού µίγµατος ενεργειών µάρκετινγκ, για την αποτελεσµατικότερη προώθηση της περιοχής. Για να λυθεί οριστικά το πρόβληµα της έγκαιρης, έγκυρης και διαρκούς επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων της τοπικής τουριστικής κίνησης προτείνεται να θεσµοθετηθεί η υποχρεωτική µηνιαία υποβολή αυτών από τις επιχειρήσεις των τουριστικών καταλυµάτων στους δήµους των πρωτευουσών των νοµών, οι οποίοι µετά από έλεγχο της πληρότητας του αριθµού των υπόχρεων προς υποβολή και του περιεχοµένου των αποσταλµένων στοιχείων, αφενός µεν άµεσα να τροφοδοτούν µε αυτά την ΕΛ.ΣΤΑΤ, αφετέρου δε να προβαίνουν οι ίδιοι στην αναλυτική επεξεργασία, τα αποτελέσµατα της οποίας θα είναι άµεσα διαθέσιµα σε όλους τους λοιπούς δήµους και φορείς της περιοχής. Άποψη του Συνδέσµου Ξενοδόχων Ν. Καβάλας για το εν λόγω θέµα είναι η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων να γίνεται από σταθερό δείγµα από συγκεκριµένα ξενοδοχεία της περιοχής. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Οι γενικές κατευθύνσεις τουριστικής στρατηγικής έχουν µεσοµακροπρόθεσµο χαρακτήρα. Στοχεύουν στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλαισίου τουριστικής ανάπτυξης.η σταθερή επιδίωξή τους συνιστά παράγοντα επιτυχίας. Εδραίωση θέσης ως προορισµός βάσης (base destination) Προορισµός προσέλκυσης ειδικών µορφών τουρισµού και τουρισµού διακοπών Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην off season περίοδο Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών υποδοχής Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ΕΠΙ ΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ιατήρηση βελτίωση της αυθεντικότητας 3

4 Ανθρωποκεντρισµός Βελτίωση επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων «Value for money» ΣΤΟΧΟΙ Αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση ειδικών µορφών τουρισµού Ικανοποίηση καταναλωτή Επαναλαµβανόµενοι επισκέπτες Βελτίωση της «τουριστικής αντίληψης-συνείδησης»των παραγωγών τουριστικών υπηρεσιών και των κατοίκων συνολικά Αποτελεσµατικότερη συνεργασία δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα Αύξηση διανυκτερεύσεων εισερχόµενου τουρισµού Αύξηση µέσου όρου παραµονής επισκεπτών Απόκτηση ταυτότητας πόλης (city branding) Σηµαντικότερη συµβολή του τουριστικού κλάδου στο ακαθάριστο τοπικό προϊόν (GDP) ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Βουλγαρία Τουρκία Ρωσία Κορέα Εσωτερική αγορά Ρουµανία Σερβία Ουκρανία Γερµανία Ολλανδία Ισραήλ Αυστρία Ιταλία Κρουαζιέρα ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τουρισµός πόλης (citybreaks-holidays,πολιτιστικός, επαγγελµατικός) Τουρισµός διακοπών Ενεργοί ηλικιωµένοι (active seniors) Προσκυνηµατικός τουρισµός Τουρισµός υγείας ευεξίας Εκπαιδευτικός µαθητικός τουρισµός Θαλάσσιος τουρισµός κρουαζιέρας Φυσιολατρικός ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τουρισµός πόλης Κρουαζιέρα Active seniors Τουρισµός διακοπών Υγείας Προσκυνηµατικός Φυσιολατρικός Μαθητικός ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Προετοιµασία και υλοποίηση ενεργειών προβολής σε σωστούς «χρόνους αγοράς» Τµηµατοποίηση αγοράς Στοχευµένες ενέργειες Ορθολογική επιλογή συµµετοχής σε εκθέσεις τουρισµού Κατάλληλα προετοιµασµένο υλικό προβολής προωθητικό υλικό Έµφαση στη διαδικτυακή προβολή (portal, διαφήµιση, news letters, κα) Τοπικές συνεργασίες στη προβολή Ανάπτυξη συνεργασιών µε βασικούς παράγοντες της τουριστικής αγοράς (key players) 4

5 Οργάνωση συµµετοχή σε επιλεγµένα events ιενέργεια η προµήθεια εξειδικευµένων µελετών ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ιαδίκτυο ιαφήµιση Εκθέσεις Brand name Έντυπο υλικό Οπτικοακουστικό υλικό ηµόσιες σχέσεις Συνεργασίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2014 Ενότητα Α Πρόγραµµα τακτικών ενεργειών προβολής Ενότητα Β Συµπληρωµατικές δράσεις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ηµιουργία τουριστικού portal Ενεργή παρουσία στα Social media Λοιπές εφαρµογές και εργαλεία Έντυπη Τηλεοπτική Εξωτερικού Εσωτερικού Ειδικές παρουσιάσεις Newsletters Direct Mails Fam Trips Συνέδρια Οδηγός υποδοχής Θεµατικά φυλλάδια ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- Επανεκτυπώσεις Υποστηρικτικό υλικό εκθέσεων Εµπλουτισµός φωτογραφικού αρχείου Παραγωγή θεµατικών DVD Με κανάλια διανοµής Με opinion makers Με περιοχές προέλευσης τουριστών Με θεσµικούς παράγοντες Με ΜΜΕ ΕΝΟ ΤΗΤ CITY BRANDING ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 5

6 ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ Πρόγραµµα τακτικών ενεργειών προβολής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Η διεύρυνση της ηλεκτρονικής αγοράς του τουρισµού έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της αποτελεσµατικότητας των κλασσικών καναλιών διανοµής. Ως εκ τούτου οι σύγχρονες εξελίξεις απαιτούν άµεσες και συντονισµένες ενέργειες προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης της ηλεκτρονικής προβολής µε τελικό σκοπό την βελτιστοποίηση της διανοµής του τουριστικού προϊόντος. 1.1 ηµιουργία τουριστικής διαδυκτιακής πύλης ( portal) Οι ιστότοποι του ήµου Καβάλας και της «ηµωφέλεια» παρουσιάζουν, γενικώς, το προφίλ του κάθε φορέα και το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Οι σύγχρονες εξελίξεις όµως στον τουρισµό απαιτούν ολοκληρωµένη ηλεκτρονική προβολή του τουριστικού προορισµού, µε παράλληλη αξιοποίηση όλων των σύγχρονων σχετικών εργαλείων. Η ηµωφέλεια έχει εξασφαλίσει το domain name «www.visitkavala.gr», ( προσφορά επαγγελµατία της περιοχής που το κατείχε). Ο ιστοχώρος είναι βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για τον επισκέπτη, τόσο κατά την φάση επιλογής του προορισµού, όσο και κατά την φάση προετοιµασίας του ταξιδιού. Είναι απαραίτητο να ανανεώνεται διαρκώς, να είναι σύγχρονη και επίκαιρη και να διαθέτει δυνατότητα παροχής προσωποποιηµένων υπηρεσιών (ο χρήστης θα εισαγάγει δεδοµένα διαδροµής που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει και θα λαµβάνει πρακτικές πληροφορίες όπως απόσταση, χρόνο, µνηµεία καταλύµατα, κ.α) 1.2 Ενίσχυση δηµόσιου προφίλ µε χρήση εφαρµογών κοινωνικής δικτύωσης Twitter: ηµιουργία επαγγελµατικής σελίδας µέσω της εξειδικευµένης Business προβολής που παρέχει το Twitter. ηµιουργία κοινωνικού δικτύου µε followers που έχουν άµεσο η έµµεσο ενδιαφέρον για τον τουρισµό. Έχοντας «έτοιµο» κοινό µπορεί να γίνεται τακτική ενηµέρωση των followers µε τουριστικές προτάσεις από την ηµωφέλεια. Youtube: ηµιουργία λογαριασµού για «video κανάλι», µέσω του οποίου θα προβάλλονται video και διαφηµιστικά clips για τον τουριστικό προορισµό. LinkedIn επαγγελµατικό κοινωνικό δίκτυο: ηµιουργία επαγγελµατικού profile. ηµιουργία επαγγελµατικού κοινωνικού δικτύου µε άµεσο και έµµεσο ενδιαφέρον για τον τουρισµό. Facebook: ηµιουργία επαγγελµατικής σελίδας. ηµιουργία επαγγελµατικού κοινωνικού δικτύου µε άµεσο και έµµεσο ενδιαφέρον για τον τουρισµό. Pinterest.com: Το 4 ο µεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο, κατάλληλο για την φωτογραφική/video προβολή προώθηση του προορισµού. Tripadvisor: ηµοφιλές διεθνώς κοινωνικό δίκτυο τουριστικού περιεχοµένου. Holidaycheck: Κοινωνικό δίκτυο τουριστικού περιεχοµένου, ιδιαίτερα δηµοφιλές στη Γερµανική αγορά. Λοιπά: Wikipedia, Livepedia,Tumblr κα. 1.3 Λοιπές εφαρµογές και εργαλεία ηµιουργία εφαρµογών (apps) για «έξυπνες» κινητές συσκευές, δηλαδή για συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές ταµπλέτες (Mobile and tablet applications). Εξασφάλιση συνεχούς παρακολούθησης και βελτιστοποίησης θέσης ιστοχώρου στις µηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization SEO) 6

7 ΙΑΦΗΜΙΣΗ 2.1 Έντυπη Έντυπα εσωτερικού: Καταχωρήσεις σε τουριστικά ένθετα εφηµερίδων και περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας. Έντυπα εξωτερικού: Καταχωρήσεις σε περιοδικά αεροπορικών εταιρειών που διανέµονται κατά την διάρκεια των πτήσεων (Air Berlin, RyanAir, κα) 2.2 Τηλεοπτική Προβολή τηλεοπτικών spots σε Ελληνικούς περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθµούς. Προβολή και προώθηση του προορισµού µέσω ειδικά επιλεγµένων εκποµπών της TV και του ραδιοφώνου. ΕΚΘΕΣΕΙΣ Οι εκθέσεις καταλαµβάνουν µια ιδιαίτερη θέση στο τοµέα της προώθησης και της επικοινωνιακής στρατηγικής των προορισµών. Είναι ένα µέσο που επιτυγχάνει την άµεση επαφή µε τους πελάτες αλλά και τα κανάλια διανοµής, ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις. Όσον αφορά στη συµµετοχή του ήµου Καβάλας στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις αυτή εξαρτάται από τις παρακάτω περιπτώσεις: Εκθέσεις στις οποίες λαµβάνει µέρος ο ΕΟΤ και η Περιφέρεια ΑΜΘ. Εφόσον η έκθεση πραγµατοποιείται σε περιοχή που ανήκει στις αγορές στόχους της Καβάλας και διασφαλίζεται επαρκής και ουσιαστική προβολή του προορισµού, τότε η συµµετοχή του δήµου προτείνεται να περιορίζεται στην υποστήριξη της περιφερειακής συµµετοχής µε παροχή υλικού προβολής και ανάλογα µε την σηµασία του εκθεσιακού γεγονότος, µε παρουσία ανθρώπινου δυναµικού. Εκθέσεις που περιλαµβάνονται στις κύριες αγορές στόχους του ήµου Καβάλας και συµµετέχει η Περιφέρεια, η προβολή θα πραγµατοποιηθεί είτε µε συµµετοχή στο περίπτερο της Περιφέρειας είτε σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς σε ανεξάρτητο περίπτερο. Εκθέσεις που δεν λαµβάνει µέρος ο ΕΟΤ ή η Περιφέρεια αλλά πραγµατοποιούνται σε περιοχές που περιλαµβάνονται στις αγορές στόχους της Καβάλας. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η αυτόνοµη συµµετοχή σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς. Βασικές προϋποθέσεις µιας επιτυχούς και αποτελεσµατικής συµµετοχής είναι: Η επιλογή της έκθεσης να εξυπηρετεί βασικούς στόχους της τοπικής τουριστικής πολιτικής Να είναι αποτέλεσµα κατάλληλου σχεδιασµού και προετοιµασίας Να υποστηρίζεται από έµπειρη και ολιγοµελή οµάδα. Να τηρούνται βασικοί κανόνες λειτουργίας του περιπτέρου ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής παρουσία. Να έχει προγραµµατιστεί εγκαίρως Να έχουν εξασφαλιστεί όλα οι βασικές προϋποθέσεις της αξιοπρεπούς συµµετοχής. Να προβάλλεται και να προωθείται το συνολικό τουριστικό προϊόν (προορισµός και το σύνολο των τουριστικών παραγωγών ). Με βάση όλα τα παραπάνω οι προτεινόµενες εκθέσεις είναι: 3.1 Εξωτερικού Ferien Messe (Βιέννη) 16-19/1/14 IMTM (Τελ Αβίδ) 11-12/2/14 BIT 2014 (Μιλάνο)13-16/2/14 International Fair of Tourism (Βελιγράδι), 27-2/3/14 ΜΙΤΤ (Μόσχα) 19-22/3/14 UITT (Κίεβο)26-28/3/14 TTR (Βουκουρέστι), 20-23/3/14 IMEX (Φραγκφούρτη),20-22/5/14 KOTFA 2013 (Σεούλ), 29/5-1/6/14 EMIT (Κωνσταντινούπολη) 30/1-2/2/14 ιεθνής Έκθεση Σµύρνης (Σµύρνη) 5/12-8/12/ Εσωτερικού 7

8 PHILOXENIA(Θεσ/νίκη) ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ειδικές παρουσιάσεις (road show κα) Αποστολή newsletters Direct mails Οργάνωση fam trips Οργάνωση συνεδρίων ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5.1 Έντυπο υποδοχής Η παραγωγή και διάθεση ενός οδηγού υποδοχής επισκεπτών συµβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου υποδοχής των επισκεπτών στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Οι οδηγοί υποδοχής είναι πολυσέλιδα έντυπα, τύπου pocket, τα οποία περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες που προσφέρονται στους επισκέπτες µε εύληπτο και χρηστικό τρόπο (χάρτες, τοπικές διαδροµές κα). Συνήθως πωλούνται και δεν διανέµονται δωρεάν. 5.2 Θεµατικά φυλλάδια Παραγωγή θεµατικών φυλλαδίων, µαζικής διανοµής, που καλύπτουν την ανάγκη ειδικής πληροφόρησης (θρησκευτικός τουρισµός, φυσιολατρικός τουρισµός, τουρισµός υγείας, θαλάσσιος τουρισµός κρουαζιέρας). 5.3 Επανεκτυπώσεις διαφόρων εντύπων Χάρτης νοµού-πόλης (Αγγλική έκδοση): Χάρτης που παρουσιάζει όλο το οδικό δίκτυο του νοµού και της πόλης µε τις σχετικές πληροφορίες. Πωλείται από το κέντρο υποδοχής επισκεπτών, τα καταστήµατα αναµνηστικών, τα βιβλιοπωλεία κα. Χάρτης Lost in the city Βασικός τουριστικό έντυπο προβολής (Αγγλικά, βουλγαρικά, σερβικά, τουρκικά). Έντυπο πηλοθεραπευτηρίου 5.4 Υποστηρικτικό υλικό εκθέσεων και υποδοχής επισκεπτών Ετικέτες-υλικό συσκευασίας, αφίσες κ.α. Σχεδιασµός και παραγωγή ειδικών αναµνηστικών προϊόντων Τσάντες, folder ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 6.1 Εµπλουτισµός τουριστικού φωτογραφικού αρχείου Η αποτελεσµατική προώθηση της περιοχής προϋποθέτει την συνεχή ανανέωση και εµπλουτισµό του τουριστικού φωτογραφικού αρχείου. Η φωτογράφιση θα πρέπει να περιλαµβάνει εναέριες λήψεις. 6.2 Παραγωγή θεµατικών videoταινιών Οι εν λόγω ταινίες, ολιγόλεπτης διάρκειας, θα χρησιµοποιηθούν για προβολή µέσω YouTube, σε ειδικές παρουσιάσεις, για διανοµή. ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Mε κανάλια διανοµής: Ο τουριστικός προορισµός πρέπει να επικοινωνεί συστηµατικά µε τα κανάλια διανοµής (αεροπορικές εταιρείες, Tour Operators, Επαγγελµατικές Ενώσεις, κα. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι ποικιλόµορφος (door to door επισκέψεις, συστηµατική αποστολή πληροφοριών, ενέργειες δηµοσίων σχέσεων κα). Mε opinion makers: Ευαισθητοποίηση VIP προσώπων που έλκουν την καταγωγή η έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις µε την Καβάλα για να συµβάλλουν µε τη συµµετοχή τους σε ολοκληρωµένο πρόγραµµα προβολής της περιοχής. «Πρεσβευτές προώθησης τοπικής φήµης». Προσέγγιση και σύναψη συµφωνίας µε άτοµα υψηλής αναγνωσιµότητας σε αγορές στόχους για την άµεση η έµµεση προβολή και προώθηση της περιοχής. Mε περιοχές προέλευσης τουριστών: Προτείνεται η ανάπτυξη σχέσεων µε φορείς περιοχών που είτε ανήκουν στις αγορές στόχους για διατήρηση η ενίσχυση, είτε συνδέονται µε αεροπορικές πτήσεις µε την περιοχή µας. 8

9 Mε θεσµικούς παράγοντες: Η καλλιέργεια σχέσεων µε θεσµικούς παράγοντες του τουριστικού κλάδου, στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό, προσφέρει µια σειρά πλεονεκτηµάτων στην ανάπτυξη του τουρισµού της περιοχής. ηµιουργεί ευκαιρίες λόγω της πρωτογενούς πληροφόρησης που κατέχουν οι θεσµικοί παράγοντες, της παρουσίας τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων κα. Mε τα ΜΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ CITY BRANDING Η µελέτη ταυτότητας πόλης κρίνεται θεµελιώδους σηµασίας για την τουριστική ανάπτυξη της Καβάλας καθώς την αναβαθµίζει σε επώνυµο τουριστικό προϊόν. Αφού το 2012 ολοκληρώθηκε η φάση της αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης, εκτιµάται ότι στο α εξάµηνο του 2013 θα έχουν ολοκληρωθεί οι πολύ σηµαντικές φάσεις της χάραξης στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και του σχεδιασµού των θεµελιωδών εφαρµογών. ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας στο χώρο της τουριστικής προβολής και προώθησης µε τους δήµους της περιοχής. Είναι βέβαιο ότι η επίτευξη µιας τέτοιας συνεργασίας, η οποία θα στηρίζεται στη βάση της τήρησης των βασικών κανόνων και αρχών των τεχνικών µάρκετινγκ, θα δηµιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και οικονοµίες κλίµακος. Πεδία κοινής προβολής µπορούν να βρεθούν σε ένα µεγάλο αριθµό ενεργειών όπως είναι : οι τουριστικές εκθέσεις, τα έντυπα, οι καταχωρήσεις, τα fam trips, τα προγράµµατα τοπικής περιήγησης κα. Η µορφή, το περιεχόµενο και οι διαδικασίες αυτής της συνεργασίας µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας µεταξύ των διοικήσεων και υπηρεσιακών παραγόντων των δήµων. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα τοπικά σύµφωνα ποιότητας συµβάλλουν καθοριστικά στην αναβάθµιση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών υποδοχής των επισκεπτών. Το γεγονός αυτό λειτουργεί στη συνέχεια ιδιαιτέρως θετικά στην αποτελεσµατικότητα της προβολής του προορισµού. Προτεραιότητα στη προσπάθεια σύνταξης και σύναψης των τοπικών συµφώνων µπορεί να δοθεί στους κλάδους των επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των ΜΜΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγράµµατος ευαισθητοποίησης των κατοίκων µε στόχο την απόκτηση «τουριστικής αντίληψης», είναι βέβαιο ότι θα διευκολύνει αλλά και θα κάνει πιο παραγωγικές τις σχέσεις των κατοίκων µε τους επισκέπτες. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η διαφήµιση στα τοπικά ΜΜΕ, η οργάνωση εθελοντικών οµάδων είναι ορισµένα από τα εργαλεία που µπορούν να συµβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Στόχος είναι η µορφοποίηση και η αναβάθµιση της τοπικής γαστρονοµίας, ώστε να αποτελέσει διακριτό προϊόν στο χαρτοφυλάκιο της τοπικής τουριστικής προσφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές τρία είναι τα κύρια στάδια του σχεδίου ανάπτυξης της γαστρονοµικής ταυτότητας. α) Η διαµόρφωση του γαστρονοµικού χαρτοφυλακίου β) Η ανάπτυξη του γαστρονοµικού brand γ) Το επικοινωνιακό πρόγραµµα Η γαστρονοµία συµβάλλει στην αναβάθµιση της ταξιδιωτικής εµπειρίας και παράλληλα ελκύει ειδικού ενδιαφέροντος επισκέπτες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ Το περιεχόµενο του προγράµµατος µπορεί να αφορά τη βελτίωση της οργάνωσης υποδοχής, τη βελτίωση των υποδοµών των χώρων υποδοχής, την ειδική µέριµνα για την βελτίωση της εικόνας της επισκέψιµης τουριστικής ζώνης, την υλοποίηση ειδικού προγράµµατος προβολής και προώθησης. 9

10 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Η οµάδα αυτή έχει σαν καθήκον να διαχειριστεί τις επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο οι οποίες µπορούν να προκύψουν από έκτακτα συµβάντα σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Στόχος είναι η µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στον τουρισµό της περιοχής εξαιτίας έκτακτων συµβάντων. Η σύνθεση της οµάδας µπορεί να αποτελείται από: τον ηγέτη, τα spokespersons, τη δηµοσιογραφική οµάδα, και τον νοµικό σύµβουλο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΗΣ ιαδικτυακή πύλη (portal) 5.000,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Κοινωνική ικτύωση (Social media) 5.000,00 Λοιπές Εφαρµογές (apps) 5.000,00 ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Έντυπα εσωτερικού ,00 Έντυπα εξωτερικού ,00 Τηλεοπτικές Εκποµπές spots Τηλεοπτικές Εκποµπές spots , ,00 Εξωτερικού ,00 Εσωτερικού 8.000,00 Ειδικές παρουσιάσεις ,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ Newsletters 1.000,00 Direct Mails 1.000,00 Fam Trips ,00 Συνέδρια ,00 Έντυπο υποδοχής ,00 Θεµατικά φυλλάδια Επανεκτυπώσεις Υγείας 5.000,00 Κρουαζιέρας 5.000,00 Θρησκευτικού 5.000,00 Φυσιολατρικού 5.000, , ,00 Υποστηρικτικό υλικό ,00 Φωτογραφικό Αρχείο 3.000, , ,00 10

11 ΥΛΙΚΟ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θεµατικές Video-ταινίες ,00 Κανάλια ιανοµής 5.000,00 Opinion Makers ,00 Περιοχές Προέλευσης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΙΙ. Ορίζει φορέα υλοποίησης του προγράµµατος Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014, τη δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση Καβάλας «ηµωφέλεια». Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Άννα Σπανδώνη-Παράσχου Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 13 εκεµβρίου 2013 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 11

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ετήσια Έκθεση 2012 Kυπριακός Oργανισμός Tουρισμού Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 1) Οργάνωση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 6 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Διάρθρωση Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Σκέψης: Μέσα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας & Τεχνολογία

Ομάδα Σκέψης: Μέσα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας & Τεχνολογία Ομάδα Σκέψης: Μέσα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας & Τεχνολογία Think Tank Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science Α κύκλος κειμένων THE HELLENIC ALUMNI 02 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 03

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές www.ebusinessforum.gr ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει Αριθμός φύλλου 25 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Πρωτοφανή κίνητρα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορείς Ιωάννης Ρέτσος Ο τουρισμός μπορεί να βγάλει την ελληνική οικονομία από το τέλμα, εφόσον,

Διαβάστε περισσότερα

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Ιο υ λ ι ο υ/αυ γ ο υ σ τ ο υ 2011 Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Στ α δ ίο υ 24-10564, Αθ ή ν α Τ: 210 3235485 F: 210 3235033 www.all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέµβριος 2012 Στην ερευνητική οµάδα που εκπόνησε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δέσποινα Σ. Γαλανάκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα