Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΓΕΩΕ6-ΩΙΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 33ης / 12 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΠΑΝ ΩΝΗ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 12 του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 19.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 6 εκεµβρίου 2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ακριτίδης Παναγιώτης, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βακιρτζή Έλσα, Βέρρος Αριστείδης, Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Ανέστης, Εµφιετζής Σάββας, Ζαχαριάδης ήµος, Ιατρού Σωτήριος, Ιωαννίδης Ηλίας, Καλανταρίδης Ηλίας, Καρακατσάνης Αργύριος, Κιοσές Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σταυρίδης Κυριάκος, Συγγιρίδης Ανέστης, Σχοινάκης Στυλιανός, Τεκέογλου-Κορδοµάτη Αλεξάνδρα, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθ. 33/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Γλάνος Χρήστος, ηµητριάδης Νικόλαος, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιωσηφίδου Αναστασία, Λιόγκας Βασίλειος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης, Πασχαλίδης Σάββας, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Τζώτζος Κωνσταντίνος, Τσανάκα ήµητρα, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, ηµοτικοί Σύµβουλοι και Χειµώνα Συµέλα, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Κρηνίδων. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Απεχώρησαν: Γεωργιάδης Παντελεήµων, Εµφιετζής Σάββας, Ιατρού Σωτήριος, κατά τη διάρκεια συζήτησης των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. Κιοσές Νικόλαος, µετά την υπ αριθ. 704/2013 Α Σ. Βακιρτζή Έλσα, Παππάς Ευάγγελος, µετά την υπ αριθ. 706/2013 Α Σ. Ιωαννίδης Ηλίας, µετά την υπ αριθ. 708/2013 Α Σ. Συγγιρίδης Ανέστης, µετά την υπ αριθ. 709/2013 Α Σ. Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010). Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014», ανέγνωσε την υπ αριθ. 1

2 30034/2013 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σας υποβάλλουµε την υπ αριθ. 2/2013 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής που αφορά «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» και παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος: Βέρρος Α.: Λόγω του τεράστιου ποσού που θα ξοδευτεί και δεν διευκρινίζεται πως θα επιµεριστεί δηλώνω «παρών» Α. Ζαχαριάδης : Είµαι αρνητικός Σ.Παπαδοπούλου: Είµαστε θετικοί µε την προϋπόθεση να παρουσιαστεί ο απολογισµός. Χ. Μιχαλάκης: Προτείνω να ορίσουµε ως φορέα υλοποίησης του προγράµµατος Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014, τη δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση Καβάλας «ηµωφέλεια». Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την υπ αριθ. 2/2013 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής, την πρόταση του κ. Μιχαλάκη, και την ανωτέρω εισήγηση, µειοψηφούντων των κ.κ Α. Βέρρου και. Ζαχαριάδη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ι. Εγκρίνει το Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2013, όπως αποτυπώνεται στην υπ αριθ. 1/2013 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, το οποίο έχει ως εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το αρθ.70 του Ν.3852/10 το δηµοτικό συµβούλιο, στους τουριστικούς δήµους, συγκροτεί επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήµου. Σύµφωνα µε την υπ αριθµ.14840/ εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισµού «εντός του τελευταίου τριµήνου κάθε έτους καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραµµα τουριστικής προβολής του επόµενου έτους από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου τουρισµού για την παροχή της σύµφωνης γνώµης». ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στο ήµο Καβάλας λειτουργούν ξενοδοχειακά καταλύµατα διαφόρων µορφών συνολικής δυναµικότητας 2401 κλινών. Από τις εν λόγω κλίνες οι 1076 ανήκουν σε καταλύµατα που λειτουργούν εντός του αστικού ιστού, ενώ πέριξ και εκτός αυτού λειτουργούν Από τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η τουριστική κίνηση στο ήµο Καβάλας, τα τελευταία χρόνια έχει ως ακολούθως: ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Ηµεδαπών Αλλοδαπών Σύνολο Ηµεδαπών Αλλοδαπών Σύνολο

3 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (πλην Θάσου) ΕΤΟΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Ηµεδαπών Αλλοδαπών Σύνολο Ηµεδαπών Αλλοδαπών Σύνολο (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) Για το έτος 2008, παρατηρείται ότι οι διανυκτερεύσεις ηµεδαπών τουριστών στο δήµο Καβάλας κάλυψαν το 90% του συνόλου των διανυκτερεύσεων ηµεδαπών που πραγµατοποιήθηκαν στο ηπειρωτικό τµήµα του νοµού (δηλ. πλην Θάσου), ενώ οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών αντιστοίχως κάλυψαν το 81,6%. Για το έτος 2009, αντιστοίχως τα παραπάνω ποσοστά κυµάνθηκαν στο 89% (διανυκτερεύσεις ηµεδαπών) και 78% (διανυκτερεύσεις αλλοδαπών). Για το 2008 οι διανυκτερεύσεις των ηµεδαπών τουριστών που πραγµατοποιήθηκαν στο ηπειρωτικό τµήµα του νοµού στο σύνολο των διανυκτερεύσεων ανήλθαν στο 71.4%, ενώ των αλλοδαπών ανήλθαν σε 28,6%. Για το 2009 αντιστοίχως οι διανυκτερεύσεις ηµεδαπών ανήλθαν στο 73,2%, ενώ των αλλοδαπών στο 26,8%. Σύµφωνα µε διάφορες εκτιµήσεις η τουριστική κίνηση για το 2013 στην περιοχή της Καβάλας θα είναι αυξηµένη σε ποσοστό 10% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Η επεξεργασία και η δηµοσιοποίηση των στατιστικών στοιχείων της τουριστικής κίνησης σε επίπεδο δήµων, από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, καθυστερεί ιδιαίτερα (περίπου 3 έτη). Οι ανάγκες χάραξης της τοπικής τουριστικής πολιτικής προϋποθέτουν την άµεση πρόσβαση στα πρωτογενή στοιχεία της τουριστικής κίνησης, έτσι ώστε η αναλυτική επεξεργασία τους να οδηγεί σε έγκυρα και έγκαιρα συµπεράσµατα. Τα συµπεράσµατα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιµα στην επιλογή του ορθού µίγµατος ενεργειών µάρκετινγκ, για την αποτελεσµατικότερη προώθηση της περιοχής. Για να λυθεί οριστικά το πρόβληµα της έγκαιρης, έγκυρης και διαρκούς επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων της τοπικής τουριστικής κίνησης προτείνεται να θεσµοθετηθεί η υποχρεωτική µηνιαία υποβολή αυτών από τις επιχειρήσεις των τουριστικών καταλυµάτων στους δήµους των πρωτευουσών των νοµών, οι οποίοι µετά από έλεγχο της πληρότητας του αριθµού των υπόχρεων προς υποβολή και του περιεχοµένου των αποσταλµένων στοιχείων, αφενός µεν άµεσα να τροφοδοτούν µε αυτά την ΕΛ.ΣΤΑΤ, αφετέρου δε να προβαίνουν οι ίδιοι στην αναλυτική επεξεργασία, τα αποτελέσµατα της οποίας θα είναι άµεσα διαθέσιµα σε όλους τους λοιπούς δήµους και φορείς της περιοχής. Άποψη του Συνδέσµου Ξενοδόχων Ν. Καβάλας για το εν λόγω θέµα είναι η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων να γίνεται από σταθερό δείγµα από συγκεκριµένα ξενοδοχεία της περιοχής. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Οι γενικές κατευθύνσεις τουριστικής στρατηγικής έχουν µεσοµακροπρόθεσµο χαρακτήρα. Στοχεύουν στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλαισίου τουριστικής ανάπτυξης.η σταθερή επιδίωξή τους συνιστά παράγοντα επιτυχίας. Εδραίωση θέσης ως προορισµός βάσης (base destination) Προορισµός προσέλκυσης ειδικών µορφών τουρισµού και τουρισµού διακοπών Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην off season περίοδο Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών υποδοχής Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ΕΠΙ ΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ιατήρηση βελτίωση της αυθεντικότητας 3

4 Ανθρωποκεντρισµός Βελτίωση επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων «Value for money» ΣΤΟΧΟΙ Αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση ειδικών µορφών τουρισµού Ικανοποίηση καταναλωτή Επαναλαµβανόµενοι επισκέπτες Βελτίωση της «τουριστικής αντίληψης-συνείδησης»των παραγωγών τουριστικών υπηρεσιών και των κατοίκων συνολικά Αποτελεσµατικότερη συνεργασία δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα Αύξηση διανυκτερεύσεων εισερχόµενου τουρισµού Αύξηση µέσου όρου παραµονής επισκεπτών Απόκτηση ταυτότητας πόλης (city branding) Σηµαντικότερη συµβολή του τουριστικού κλάδου στο ακαθάριστο τοπικό προϊόν (GDP) ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Βουλγαρία Τουρκία Ρωσία Κορέα Εσωτερική αγορά Ρουµανία Σερβία Ουκρανία Γερµανία Ολλανδία Ισραήλ Αυστρία Ιταλία Κρουαζιέρα ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τουρισµός πόλης (citybreaks-holidays,πολιτιστικός, επαγγελµατικός) Τουρισµός διακοπών Ενεργοί ηλικιωµένοι (active seniors) Προσκυνηµατικός τουρισµός Τουρισµός υγείας ευεξίας Εκπαιδευτικός µαθητικός τουρισµός Θαλάσσιος τουρισµός κρουαζιέρας Φυσιολατρικός ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τουρισµός πόλης Κρουαζιέρα Active seniors Τουρισµός διακοπών Υγείας Προσκυνηµατικός Φυσιολατρικός Μαθητικός ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Προετοιµασία και υλοποίηση ενεργειών προβολής σε σωστούς «χρόνους αγοράς» Τµηµατοποίηση αγοράς Στοχευµένες ενέργειες Ορθολογική επιλογή συµµετοχής σε εκθέσεις τουρισµού Κατάλληλα προετοιµασµένο υλικό προβολής προωθητικό υλικό Έµφαση στη διαδικτυακή προβολή (portal, διαφήµιση, news letters, κα) Τοπικές συνεργασίες στη προβολή Ανάπτυξη συνεργασιών µε βασικούς παράγοντες της τουριστικής αγοράς (key players) 4

5 Οργάνωση συµµετοχή σε επιλεγµένα events ιενέργεια η προµήθεια εξειδικευµένων µελετών ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ιαδίκτυο ιαφήµιση Εκθέσεις Brand name Έντυπο υλικό Οπτικοακουστικό υλικό ηµόσιες σχέσεις Συνεργασίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2014 Ενότητα Α Πρόγραµµα τακτικών ενεργειών προβολής Ενότητα Β Συµπληρωµατικές δράσεις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ηµιουργία τουριστικού portal Ενεργή παρουσία στα Social media Λοιπές εφαρµογές και εργαλεία Έντυπη Τηλεοπτική Εξωτερικού Εσωτερικού Ειδικές παρουσιάσεις Newsletters Direct Mails Fam Trips Συνέδρια Οδηγός υποδοχής Θεµατικά φυλλάδια ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- Επανεκτυπώσεις Υποστηρικτικό υλικό εκθέσεων Εµπλουτισµός φωτογραφικού αρχείου Παραγωγή θεµατικών DVD Με κανάλια διανοµής Με opinion makers Με περιοχές προέλευσης τουριστών Με θεσµικούς παράγοντες Με ΜΜΕ ΕΝΟ ΤΗΤ CITY BRANDING ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 5

6 ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ Πρόγραµµα τακτικών ενεργειών προβολής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Η διεύρυνση της ηλεκτρονικής αγοράς του τουρισµού έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της αποτελεσµατικότητας των κλασσικών καναλιών διανοµής. Ως εκ τούτου οι σύγχρονες εξελίξεις απαιτούν άµεσες και συντονισµένες ενέργειες προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης της ηλεκτρονικής προβολής µε τελικό σκοπό την βελτιστοποίηση της διανοµής του τουριστικού προϊόντος. 1.1 ηµιουργία τουριστικής διαδυκτιακής πύλης ( portal) Οι ιστότοποι του ήµου Καβάλας και της «ηµωφέλεια» παρουσιάζουν, γενικώς, το προφίλ του κάθε φορέα και το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Οι σύγχρονες εξελίξεις όµως στον τουρισµό απαιτούν ολοκληρωµένη ηλεκτρονική προβολή του τουριστικού προορισµού, µε παράλληλη αξιοποίηση όλων των σύγχρονων σχετικών εργαλείων. Η ηµωφέλεια έχει εξασφαλίσει το domain name «www.visitkavala.gr», ( προσφορά επαγγελµατία της περιοχής που το κατείχε). Ο ιστοχώρος είναι βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για τον επισκέπτη, τόσο κατά την φάση επιλογής του προορισµού, όσο και κατά την φάση προετοιµασίας του ταξιδιού. Είναι απαραίτητο να ανανεώνεται διαρκώς, να είναι σύγχρονη και επίκαιρη και να διαθέτει δυνατότητα παροχής προσωποποιηµένων υπηρεσιών (ο χρήστης θα εισαγάγει δεδοµένα διαδροµής που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει και θα λαµβάνει πρακτικές πληροφορίες όπως απόσταση, χρόνο, µνηµεία καταλύµατα, κ.α) 1.2 Ενίσχυση δηµόσιου προφίλ µε χρήση εφαρµογών κοινωνικής δικτύωσης Twitter: ηµιουργία επαγγελµατικής σελίδας µέσω της εξειδικευµένης Business προβολής που παρέχει το Twitter. ηµιουργία κοινωνικού δικτύου µε followers που έχουν άµεσο η έµµεσο ενδιαφέρον για τον τουρισµό. Έχοντας «έτοιµο» κοινό µπορεί να γίνεται τακτική ενηµέρωση των followers µε τουριστικές προτάσεις από την ηµωφέλεια. Youtube: ηµιουργία λογαριασµού για «video κανάλι», µέσω του οποίου θα προβάλλονται video και διαφηµιστικά clips για τον τουριστικό προορισµό. LinkedIn επαγγελµατικό κοινωνικό δίκτυο: ηµιουργία επαγγελµατικού profile. ηµιουργία επαγγελµατικού κοινωνικού δικτύου µε άµεσο και έµµεσο ενδιαφέρον για τον τουρισµό. Facebook: ηµιουργία επαγγελµατικής σελίδας. ηµιουργία επαγγελµατικού κοινωνικού δικτύου µε άµεσο και έµµεσο ενδιαφέρον για τον τουρισµό. Pinterest.com: Το 4 ο µεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο, κατάλληλο για την φωτογραφική/video προβολή προώθηση του προορισµού. Tripadvisor: ηµοφιλές διεθνώς κοινωνικό δίκτυο τουριστικού περιεχοµένου. Holidaycheck: Κοινωνικό δίκτυο τουριστικού περιεχοµένου, ιδιαίτερα δηµοφιλές στη Γερµανική αγορά. Λοιπά: Wikipedia, Livepedia,Tumblr κα. 1.3 Λοιπές εφαρµογές και εργαλεία ηµιουργία εφαρµογών (apps) για «έξυπνες» κινητές συσκευές, δηλαδή για συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές ταµπλέτες (Mobile and tablet applications). Εξασφάλιση συνεχούς παρακολούθησης και βελτιστοποίησης θέσης ιστοχώρου στις µηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization SEO) 6

7 ΙΑΦΗΜΙΣΗ 2.1 Έντυπη Έντυπα εσωτερικού: Καταχωρήσεις σε τουριστικά ένθετα εφηµερίδων και περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας. Έντυπα εξωτερικού: Καταχωρήσεις σε περιοδικά αεροπορικών εταιρειών που διανέµονται κατά την διάρκεια των πτήσεων (Air Berlin, RyanAir, κα) 2.2 Τηλεοπτική Προβολή τηλεοπτικών spots σε Ελληνικούς περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθµούς. Προβολή και προώθηση του προορισµού µέσω ειδικά επιλεγµένων εκποµπών της TV και του ραδιοφώνου. ΕΚΘΕΣΕΙΣ Οι εκθέσεις καταλαµβάνουν µια ιδιαίτερη θέση στο τοµέα της προώθησης και της επικοινωνιακής στρατηγικής των προορισµών. Είναι ένα µέσο που επιτυγχάνει την άµεση επαφή µε τους πελάτες αλλά και τα κανάλια διανοµής, ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις. Όσον αφορά στη συµµετοχή του ήµου Καβάλας στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις αυτή εξαρτάται από τις παρακάτω περιπτώσεις: Εκθέσεις στις οποίες λαµβάνει µέρος ο ΕΟΤ και η Περιφέρεια ΑΜΘ. Εφόσον η έκθεση πραγµατοποιείται σε περιοχή που ανήκει στις αγορές στόχους της Καβάλας και διασφαλίζεται επαρκής και ουσιαστική προβολή του προορισµού, τότε η συµµετοχή του δήµου προτείνεται να περιορίζεται στην υποστήριξη της περιφερειακής συµµετοχής µε παροχή υλικού προβολής και ανάλογα µε την σηµασία του εκθεσιακού γεγονότος, µε παρουσία ανθρώπινου δυναµικού. Εκθέσεις που περιλαµβάνονται στις κύριες αγορές στόχους του ήµου Καβάλας και συµµετέχει η Περιφέρεια, η προβολή θα πραγµατοποιηθεί είτε µε συµµετοχή στο περίπτερο της Περιφέρειας είτε σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς σε ανεξάρτητο περίπτερο. Εκθέσεις που δεν λαµβάνει µέρος ο ΕΟΤ ή η Περιφέρεια αλλά πραγµατοποιούνται σε περιοχές που περιλαµβάνονται στις αγορές στόχους της Καβάλας. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η αυτόνοµη συµµετοχή σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς. Βασικές προϋποθέσεις µιας επιτυχούς και αποτελεσµατικής συµµετοχής είναι: Η επιλογή της έκθεσης να εξυπηρετεί βασικούς στόχους της τοπικής τουριστικής πολιτικής Να είναι αποτέλεσµα κατάλληλου σχεδιασµού και προετοιµασίας Να υποστηρίζεται από έµπειρη και ολιγοµελή οµάδα. Να τηρούνται βασικοί κανόνες λειτουργίας του περιπτέρου ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής παρουσία. Να έχει προγραµµατιστεί εγκαίρως Να έχουν εξασφαλιστεί όλα οι βασικές προϋποθέσεις της αξιοπρεπούς συµµετοχής. Να προβάλλεται και να προωθείται το συνολικό τουριστικό προϊόν (προορισµός και το σύνολο των τουριστικών παραγωγών ). Με βάση όλα τα παραπάνω οι προτεινόµενες εκθέσεις είναι: 3.1 Εξωτερικού Ferien Messe (Βιέννη) 16-19/1/14 IMTM (Τελ Αβίδ) 11-12/2/14 BIT 2014 (Μιλάνο)13-16/2/14 International Fair of Tourism (Βελιγράδι), 27-2/3/14 ΜΙΤΤ (Μόσχα) 19-22/3/14 UITT (Κίεβο)26-28/3/14 TTR (Βουκουρέστι), 20-23/3/14 IMEX (Φραγκφούρτη),20-22/5/14 KOTFA 2013 (Σεούλ), 29/5-1/6/14 EMIT (Κωνσταντινούπολη) 30/1-2/2/14 ιεθνής Έκθεση Σµύρνης (Σµύρνη) 5/12-8/12/ Εσωτερικού 7

8 PHILOXENIA(Θεσ/νίκη) ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ειδικές παρουσιάσεις (road show κα) Αποστολή newsletters Direct mails Οργάνωση fam trips Οργάνωση συνεδρίων ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5.1 Έντυπο υποδοχής Η παραγωγή και διάθεση ενός οδηγού υποδοχής επισκεπτών συµβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου υποδοχής των επισκεπτών στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Οι οδηγοί υποδοχής είναι πολυσέλιδα έντυπα, τύπου pocket, τα οποία περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες που προσφέρονται στους επισκέπτες µε εύληπτο και χρηστικό τρόπο (χάρτες, τοπικές διαδροµές κα). Συνήθως πωλούνται και δεν διανέµονται δωρεάν. 5.2 Θεµατικά φυλλάδια Παραγωγή θεµατικών φυλλαδίων, µαζικής διανοµής, που καλύπτουν την ανάγκη ειδικής πληροφόρησης (θρησκευτικός τουρισµός, φυσιολατρικός τουρισµός, τουρισµός υγείας, θαλάσσιος τουρισµός κρουαζιέρας). 5.3 Επανεκτυπώσεις διαφόρων εντύπων Χάρτης νοµού-πόλης (Αγγλική έκδοση): Χάρτης που παρουσιάζει όλο το οδικό δίκτυο του νοµού και της πόλης µε τις σχετικές πληροφορίες. Πωλείται από το κέντρο υποδοχής επισκεπτών, τα καταστήµατα αναµνηστικών, τα βιβλιοπωλεία κα. Χάρτης Lost in the city Βασικός τουριστικό έντυπο προβολής (Αγγλικά, βουλγαρικά, σερβικά, τουρκικά). Έντυπο πηλοθεραπευτηρίου 5.4 Υποστηρικτικό υλικό εκθέσεων και υποδοχής επισκεπτών Ετικέτες-υλικό συσκευασίας, αφίσες κ.α. Σχεδιασµός και παραγωγή ειδικών αναµνηστικών προϊόντων Τσάντες, folder ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 6.1 Εµπλουτισµός τουριστικού φωτογραφικού αρχείου Η αποτελεσµατική προώθηση της περιοχής προϋποθέτει την συνεχή ανανέωση και εµπλουτισµό του τουριστικού φωτογραφικού αρχείου. Η φωτογράφιση θα πρέπει να περιλαµβάνει εναέριες λήψεις. 6.2 Παραγωγή θεµατικών videoταινιών Οι εν λόγω ταινίες, ολιγόλεπτης διάρκειας, θα χρησιµοποιηθούν για προβολή µέσω YouTube, σε ειδικές παρουσιάσεις, για διανοµή. ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Mε κανάλια διανοµής: Ο τουριστικός προορισµός πρέπει να επικοινωνεί συστηµατικά µε τα κανάλια διανοµής (αεροπορικές εταιρείες, Tour Operators, Επαγγελµατικές Ενώσεις, κα. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι ποικιλόµορφος (door to door επισκέψεις, συστηµατική αποστολή πληροφοριών, ενέργειες δηµοσίων σχέσεων κα). Mε opinion makers: Ευαισθητοποίηση VIP προσώπων που έλκουν την καταγωγή η έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις µε την Καβάλα για να συµβάλλουν µε τη συµµετοχή τους σε ολοκληρωµένο πρόγραµµα προβολής της περιοχής. «Πρεσβευτές προώθησης τοπικής φήµης». Προσέγγιση και σύναψη συµφωνίας µε άτοµα υψηλής αναγνωσιµότητας σε αγορές στόχους για την άµεση η έµµεση προβολή και προώθηση της περιοχής. Mε περιοχές προέλευσης τουριστών: Προτείνεται η ανάπτυξη σχέσεων µε φορείς περιοχών που είτε ανήκουν στις αγορές στόχους για διατήρηση η ενίσχυση, είτε συνδέονται µε αεροπορικές πτήσεις µε την περιοχή µας. 8

9 Mε θεσµικούς παράγοντες: Η καλλιέργεια σχέσεων µε θεσµικούς παράγοντες του τουριστικού κλάδου, στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό, προσφέρει µια σειρά πλεονεκτηµάτων στην ανάπτυξη του τουρισµού της περιοχής. ηµιουργεί ευκαιρίες λόγω της πρωτογενούς πληροφόρησης που κατέχουν οι θεσµικοί παράγοντες, της παρουσίας τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων κα. Mε τα ΜΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ CITY BRANDING Η µελέτη ταυτότητας πόλης κρίνεται θεµελιώδους σηµασίας για την τουριστική ανάπτυξη της Καβάλας καθώς την αναβαθµίζει σε επώνυµο τουριστικό προϊόν. Αφού το 2012 ολοκληρώθηκε η φάση της αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης, εκτιµάται ότι στο α εξάµηνο του 2013 θα έχουν ολοκληρωθεί οι πολύ σηµαντικές φάσεις της χάραξης στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και του σχεδιασµού των θεµελιωδών εφαρµογών. ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας στο χώρο της τουριστικής προβολής και προώθησης µε τους δήµους της περιοχής. Είναι βέβαιο ότι η επίτευξη µιας τέτοιας συνεργασίας, η οποία θα στηρίζεται στη βάση της τήρησης των βασικών κανόνων και αρχών των τεχνικών µάρκετινγκ, θα δηµιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και οικονοµίες κλίµακος. Πεδία κοινής προβολής µπορούν να βρεθούν σε ένα µεγάλο αριθµό ενεργειών όπως είναι : οι τουριστικές εκθέσεις, τα έντυπα, οι καταχωρήσεις, τα fam trips, τα προγράµµατα τοπικής περιήγησης κα. Η µορφή, το περιεχόµενο και οι διαδικασίες αυτής της συνεργασίας µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας µεταξύ των διοικήσεων και υπηρεσιακών παραγόντων των δήµων. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα τοπικά σύµφωνα ποιότητας συµβάλλουν καθοριστικά στην αναβάθµιση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών υποδοχής των επισκεπτών. Το γεγονός αυτό λειτουργεί στη συνέχεια ιδιαιτέρως θετικά στην αποτελεσµατικότητα της προβολής του προορισµού. Προτεραιότητα στη προσπάθεια σύνταξης και σύναψης των τοπικών συµφώνων µπορεί να δοθεί στους κλάδους των επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των ΜΜΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγράµµατος ευαισθητοποίησης των κατοίκων µε στόχο την απόκτηση «τουριστικής αντίληψης», είναι βέβαιο ότι θα διευκολύνει αλλά και θα κάνει πιο παραγωγικές τις σχέσεις των κατοίκων µε τους επισκέπτες. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η διαφήµιση στα τοπικά ΜΜΕ, η οργάνωση εθελοντικών οµάδων είναι ορισµένα από τα εργαλεία που µπορούν να συµβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Στόχος είναι η µορφοποίηση και η αναβάθµιση της τοπικής γαστρονοµίας, ώστε να αποτελέσει διακριτό προϊόν στο χαρτοφυλάκιο της τοπικής τουριστικής προσφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές τρία είναι τα κύρια στάδια του σχεδίου ανάπτυξης της γαστρονοµικής ταυτότητας. α) Η διαµόρφωση του γαστρονοµικού χαρτοφυλακίου β) Η ανάπτυξη του γαστρονοµικού brand γ) Το επικοινωνιακό πρόγραµµα Η γαστρονοµία συµβάλλει στην αναβάθµιση της ταξιδιωτικής εµπειρίας και παράλληλα ελκύει ειδικού ενδιαφέροντος επισκέπτες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ Το περιεχόµενο του προγράµµατος µπορεί να αφορά τη βελτίωση της οργάνωσης υποδοχής, τη βελτίωση των υποδοµών των χώρων υποδοχής, την ειδική µέριµνα για την βελτίωση της εικόνας της επισκέψιµης τουριστικής ζώνης, την υλοποίηση ειδικού προγράµµατος προβολής και προώθησης. 9

10 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Η οµάδα αυτή έχει σαν καθήκον να διαχειριστεί τις επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο οι οποίες µπορούν να προκύψουν από έκτακτα συµβάντα σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Στόχος είναι η µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στον τουρισµό της περιοχής εξαιτίας έκτακτων συµβάντων. Η σύνθεση της οµάδας µπορεί να αποτελείται από: τον ηγέτη, τα spokespersons, τη δηµοσιογραφική οµάδα, και τον νοµικό σύµβουλο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΗΣ ιαδικτυακή πύλη (portal) 5.000,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Κοινωνική ικτύωση (Social media) 5.000,00 Λοιπές Εφαρµογές (apps) 5.000,00 ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Έντυπα εσωτερικού ,00 Έντυπα εξωτερικού ,00 Τηλεοπτικές Εκποµπές spots Τηλεοπτικές Εκποµπές spots , ,00 Εξωτερικού ,00 Εσωτερικού 8.000,00 Ειδικές παρουσιάσεις ,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ Newsletters 1.000,00 Direct Mails 1.000,00 Fam Trips ,00 Συνέδρια ,00 Έντυπο υποδοχής ,00 Θεµατικά φυλλάδια Επανεκτυπώσεις Υγείας 5.000,00 Κρουαζιέρας 5.000,00 Θρησκευτικού 5.000,00 Φυσιολατρικού 5.000, , ,00 Υποστηρικτικό υλικό ,00 Φωτογραφικό Αρχείο 3.000, , ,00 10

11 ΥΛΙΚΟ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θεµατικές Video-ταινίες ,00 Κανάλια ιανοµής 5.000,00 Opinion Makers ,00 Περιοχές Προέλευσης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΙΙ. Ορίζει φορέα υλοποίησης του προγράµµατος Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014, τη δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση Καβάλας «ηµωφέλεια». Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Άννα Σπανδώνη-Παράσχου Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 13 εκεµβρίου 2013 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 3 ης /15 εκεµβρίου 2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 3 ης /15 εκεµβρίου 2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 3 ης /15 εκεµβρίου 2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «ιαγραφές οφειλών»

Θ Ε Μ Α «ιαγραφές οφειλών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΨΩΕ6-Ν3Φ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 26ης / 7 Οκτωβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 575/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Κατανοµή των δηµοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κοµµάτων»

Θ Ε Μ Α «Κατανοµή των δηµοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κοµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 15 ης /25 Μαΐου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 350/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, µετά την υπ αριθ. 592/2013 Α Σ. Επανήλθαν:

Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, µετά την υπ αριθ. 592/2013 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΙΩΕ6-ΝΘ6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 27ης / 17 Οκτωβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 590/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «ιάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006» Αριθ. Αποφάσεως 463/2013

Θ Ε Μ Α «ιάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006» Αριθ. Αποφάσεως 463/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΩΛΩΕ6-Ζ3 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 20ης / 8 Αυγούστου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 463/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης / 2 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας. Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης / 2 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας. Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛ08ΩΕ6-ΛΩΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης / 2 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 684/2013 Θ Ε Μ Α «ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 45Β ΩΕ6-ΛΝΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 28ης /31 Οκτωβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΑΖΩΕ6-ΖΗΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 10ης / 22 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 193/2010 ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ριθ. ποφάσεως 144/2011 Θ Ε Μ «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΠΚ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 13 ης / 06 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 214/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 13 ης Α/25 Μαΐου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 341/2011 Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-413 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 2ης Α/3 Φεβρουαρίου 2012 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 2ης Α/3 Φεβρουαρίου 2012 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 2ης Α/3 Φεβρουαρίου 2012 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 41/2012 Α Α:

Διαβάστε περισσότερα

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 22 ης /3 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 523/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 Από το πρακτικό 5/21-1-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21η του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών»

Θ Ε Μ Α «ιαγραφή οφειλών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-3ΞΕ ΑΠΟΣΠΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 217/2013 Θ Ε Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 457/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 20 ης /19 Ιουνίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 20 ης /19 Ιουνίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 20 ης /19 Ιουνίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 350/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΨΟ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 313/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Καλλιοντζής Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης, µετά την υπ αριθ. 70/2013 Α Σ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Καλλιοντζής Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης, µετά την υπ αριθ. 70/2013 Α Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΤΠΩΕ6- ΦΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5ης / 18 Φεβρουαρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 70/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 886/2011

Αριθ. Αποφάσεως 886/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 456ΖΩΕ6-ΖΗΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 34ης /9 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 886/2011 Θ Ε Μ Α «Σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΚΩΕ6-Ψ2Ξ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 18 Ιανουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 1) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Η Σαντορίνη είναι κατά κοινή ομολογία ένας από τους δημοφιλέστερους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη σχεδίου τουριστικού πλάνου Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη σχεδίου τουριστικού πλάνου Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το έτος 2016. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/10/2015 με αριθμ. 23 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 451 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αι ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 22 ης /3 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θ Ε Μ Α «Σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 11-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013 Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την µετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ»

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE TECHNOLOGIES

Διαβάστε περισσότερα

Κερδίστε νέους πελάτες. Αξιοποιήστε τον διεθνή τουρισμό!

Κερδίστε νέους πελάτες. Αξιοποιήστε τον διεθνή τουρισμό! Κερδίστε νέους πελάτες. Αξιοποιήστε τον διεθνή τουρισμό! Μια καινοτόμα & μοναδική ιδέα! Το GREEKCOUPONS καλύπτει μια πάγια τακτική όλων των καταναλωτών όπως καλύπτει και ένα ουσιαστικό κενό για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Κλάδος Τουρισμού... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Ο Τουρισμός ως δραστηριότητα στην Ελλάδα Η εποχή μας συχνά αποκαλείται «μεταβιομηχανική», επειδή μετά

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 426/2012 Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /21 Ιανουαρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 55/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 Αριθµ. Απόφασης: 281 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ανακήρυξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 444/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 13/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-6-2009 Σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 593/2013

Αριθ. Αποφάσεως 593/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΙΩΕ6-Ι7Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 27ης / 17 Οκτωβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 593/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 436 ANAΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Μνηµόνιο συνεργασίας µε σκοπό τη ηµιουργία Αναπτυξιακής Σύµπραξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 Εισηγήτρια : Ελευθερία Φτακλακη Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 03-12-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2012.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2012. Αριθ. απόφασης 52-3/2012

Διαβάστε περισσότερα

, : , &

, :   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 01-06-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων 1 Ερμούπολη, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτoκόλλου: 4165 ΘΕΜΑ: Παροχές και πρόσθετα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή στη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 29-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΘΕΜΑ: ωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ισόγειου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι",

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα