ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (άρ. 268, ν. 3852/2010)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Νοέμβριος 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες, Μέτρα, και Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αναπτυξιακοί άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσεις και Έργα Επιχειρησιακού Προγράμματος Πίνακας Συνεχιζόμενων Έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας Πίνακας Νέων - Προτεινόμενων Έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας στην τριετία Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων ανά Άξονα και Βαθμό Προτεραιότητας στην τριετία Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων ανά Περιφερειακή Ενότητα Συνολική Κατανομή Προϋπολογισμού Έργων ανά Πηγή Χρηματοδότησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εκτίμηση εσόδων και δαπανών Περιφέρειας Δυτικής ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αναλυτικός Πίνακας Συνόλου Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Αναλυτικός Πίνακας Συνόλου Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Αναλυτικός Πίνακας Συνόλου Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Αναλυτικός Πίνακας Συνόλου Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Αναλυτικός Πίνακας Συνόλου Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αναλυτικός Πίνακας Συνόλου Ενδοπεριφερειακών Έργων [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 2/89

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Ε.Σ.) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ) ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Π.) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΕΚΡΟΩΝ) ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΕΙΣΡΟΩΝ, ΕΚΡΟΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ) ΤΟΥ ΕΠ [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 3/89

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος αποτελεί τον Επιχειρησιακό Οικονομικό Προγραμματισμό της Περιφέρειας Δυτικής και ουσιαστικά ολοκληρώνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) της περιόδου Η μεθοδολογία καθώς και οι οδηγίες εκπόνησης ακολούθησαν τα προβλεπόμενα στο Νόμο 3852 / 2010 («Καλλικράτης») καθώς και στα σχετικά υποδείγματα εκπόνησης που εκδόθηκαν από την ΕΕΤΑΑ. Αναφορικά με το ιστορικό εκπόνησης του Ε.Π. σημειώνεται ότι ο Στρατηγικός σχεδιασμός με την Α Φάση που συμπεριλάμβανε την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, την αξιολόγηση των κρίσιμων ζητημάτων, τη διατύπωση του οράματος, των ειδικών στόχων καθώς και τη διάρθρωση του προγράμματος σε Άξονες, Μέτρα και (ενδεικτικές) δράσεις εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του Ακολούθησε ευρύτατη και επαρκής χρονικά διαβούλευση με τους φορείς της Περιφέρειας τόσο στο διαδίκτυο, όσο και με παρουσιάσεις του Στρατηγικού Σχεδιασμού σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες καθώς και στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας τον Αύγουστο του Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης δόθηκε η δυνατότητα σε όλους φορείς και πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής να εκφράσουν τις απόψεις τους για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού αλλά και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις επί ζητημάτων που διαπραγματευόταν ο σχεδιασμός αυτός. Ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2012 λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη σχετική εγκριτική απόφαση του ιδίου οργάνου αναφορικά με την Πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την επόμενη προγραμματική περίοδο Σχηματικά τα στάδια υλοποίησης των φάσεων και διαδικασιών καθώς και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων απεικονίζονται στα Διαγράμματα ροής διαδικασιών που παρατίθενται στη συνέχεια: [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 4/89

5 Διάγραμμα Ροής 1: Όργανα Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πηγή: ΑΝΚΟ, Ίδια επεξεργασία [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 5/89

6 Διάγραμμα Ροής 2: Διαδικασίες Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Όργανα ιοίκησης της Περιφέρειας ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοµικά Πρόσωπα της Περιφέρειας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ήµοι της Εδαφικής Επικράτειας της Περιφέρειας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 6/89

7 ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ ΑΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 7/89

8 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ Πηγή: ΑΝΚΟ, Ίδια επεξεργασία [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 8/89

9 2. Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ακολουθεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό που προηγήθηκε και διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα εξειδικεύοντας: 1. Τους Αναπτυξιακούς Άξονες σε Μέτρα και 2. Τα Μέτρα σε Δράσεις Η παράθεση των δράσεων εμπεριέχει τις πληροφορίες της ιεράρχησης αλλά και της συσχέτισης τόσο με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος όσο και με τους Θεματικούς Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τέλος, οι δράσεις ομαδοποιημένες στα Μέτρα και τους Άξονες διαμορφώνουν τα αναλυτικά ετήσια προγράμματα για την τριετία με βάση τις διαθέσιμες και προβλεπόμενες χρηματοδοτικές πηγές και τα οποία στη συνέχεια της διαδικασίας θα εγκριθούν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας Δυτικής. 2.1 Άξονες, Μέτρα, και Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αναπτυξιακοί άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η επίτευξη του Οράματος της Περιφέρειας Δυτικής για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη με Κοινωνική Συνοχή και τον Πολίτη στο Προσκήνιο, βασίζεται σε τέσσερις (4) Αναπτυξιακούς Άξονες οι οποίοι είναι: Πίνακας 1 : Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α/Α ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 2 Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός 3 Οικονομία και Απασχόληση 4 Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας Πηγή: ΑΝΚΟ, Ίδια επεξεργασία [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 9/89

10 Οι ανωτέρω Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται σε 12 Μέτρα ως εξής: Πίνακας 2 : Συσχέτιση Αξόνων Προτεραιότητας και κωδικοποιημένων Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ Άξονας Κωδικός Μέτρου Μέτρο 1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1 Προστασία - ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων 1.2 Βελτίωση της Προσβασιμότητας 1.3 Αναβάθμιση και συμπλήρωση των βασικών τεχνικών υποδομών και κοινωφελών δικτύων 2. Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός 3. Οικονομία και Απασχόληση 2.1 Κοινωνική Μέριμνα - Υγεία 2.2 Εκπαίδευση 2.3 Δια Βίου Μάθηση 2.4 Πολιτισμός και Αθλητισμός 3.1 Οικονομία 3.2 Απασχόληση 4. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας 4.1 Οργανωτική Δομή της Περιφέρειας Πηγή: ΑΝΚΟ, Ίδια επεξεργασία Παροχή Αναβαθμισμένων Υπηρεσιών στον Πολίτη Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της Το κάθε ένα από τα ανωτέρω Μέτρα συσχετίζεται τόσο με τους ειδικούς στόχους του προγράμματος όσο και με τους Θεματικούς Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 10/89

11 2.1.2 Επιχειρησιακού Προγράμματος Οι Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής, οι οποίοι αποτυπώνουν και τη γενικότερη στοχοθεσία της Περιφέρειας για την περίοδο αλλά και μεταγενέστερα, εξειδικεύονται σε 37 ειδικούς στόχους οι οποίοι είναι: Πίνακας 3: Ειδικοί (Ε.Σ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ α/α Περιγραφή 1 Μετριασμός των κλιματικών αλλαγών και περιορισμός της ρύπανσης 2 Προστασία των εδαφών 3 Προστασία των υδατικών πόρων 4 Βελτίωση των ποιοτικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών 5 Προστασία και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας 6 Πρόληψη κινδύνων και σχεδιασμός προγραμμάτων πολιτικής προστασίας 7 Βελτίωση του διαπεριφερειακού και ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου 8 Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των σιδηροδρομικών αεροπορικών υποδομών 9 Βελτίωση των υποδομών αγροτικής ανάπτυξης και της λειτουργίας τους Υποστήριξη των Δήμων στην ολοκλήρωση των υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, τηλεθέρμανσης και διαχείρισης απορριμμάτων Βελτίωση των συνθηκών επικοινωνίας στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές Ολοκλήρωση και εφαρμογή του αναπτυξιακού, χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας Βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. 14 Βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 15 Ενίσχυση της πρόληψης και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού 16 Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης 17 Διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας με την τοπική οικονομία 18 Βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 11/89

12 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ α/α Περιγραφή Διάγνωση των αναγκών για νέες δεξιότητες και προσφορά της αναγκαίας γνώσης Συστηματική αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας 21 Ενίσχυση του αθλητικού τομέα Βελτίωση των συνθηκών και του πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενίσχυση κλάδων που αναδεικνύουν / προωθούν την περιφερειακή οικονομία 24 Ενίσχυση του αγροτικού τομέα και της παραγωγικής αγροτικών προϊόντων 25 Διασφάλιση της τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας, των περιβαλλοντικών όρων και των όρων διάθεσης αποβλήτων κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 26 Προώθηση της έρευνας και αξιοποίησή της στην παραγωγική διαδικασία 27 Διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα της Περιφέρειας με παράλληλη αξιοποίηση των ΑΠΕ 28 Στήριξης της Απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας 29 Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας 30 Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Προσαρμογή της λειτουργίας των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων στο νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης Βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας σε στελεχιακό δυναμικό Διασφάλιση της τήρησης των όρων κατά την άσκηση των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων Εξασφάλιση της συνέργειας των δράσεων σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο Βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης των οικονομικών και των εργαλείων οικονομικού προγραμματισμού 37 Διεύρυνση των πηγών εσόδων Πηγή: ΑΝΚΟ, Ίδια επεξεργασία [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 12/89

13 Η συσχέτιση των Μέτρων με τους Ειδικούς Στόχους του προγράμματος είναι άμεση και παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες: Πίνακας 4: Συσχέτιση Μέτρων και Ειδικών Στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κωδικός Μέτρου ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ Μέτρα Προστασία - ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων Βελτίωση της Προσβασιμότητας Αναβάθμιση και συμπλήρωση των βασικών τεχνικών υποδομών και κοινωφελών δικτύων Πηγή: ΑΝΚΟ, Ίδια επεξεργασία Κωδικός στόχου Στόχος Μετριασμός των κλιματικών αλλαγών και περιορισμός της ρύπανσης Προστασία των εδαφών Προστασία των υδατικών πόρων Βελτίωση των ποιοτικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών Προστασία και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας Πρόληψη κινδύνων και σχεδιασμός προγραμμάτων πολιτικής προστασίας Βελτίωση του διαπεριφερειακού και ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των σιδηροδρομικών αεροπορικών υποδομών Βελτίωση των υποδομών αγροτικής ανάπτυξης και της λειτουργίας τους Υποστήριξη των Δήμων στην ολοκλήρωση των υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, τηλεθέρμανσης και διαχείρισης απορριμμάτων Βελτίωση των συνθηκών επικοινωνίας στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές Ολοκλήρωση και εφαρμογή του αναπτυξιακού, χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 13/89

14 Πίνακας 5: Συσχέτιση Μέτρων και Ειδικών Στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κωδικός Μέτρου 2.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ Μέτρα Κοινωνική Μέριμνα - Υγεία 2.2 Εκπαίδευση 2.3 Δια Βίου Μάθηση 2.4 Πολιτισμός και Αθλητισμός Πηγή: ΑΝΚΟ, Ίδια επεξεργασία Κωδικός στόχου Στόχος Βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Ενίσχυση της πρόληψης και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης Διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας με την τοπική οικονομία Βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Διάγνωση των αναγκών για νέες δεξιότητες και προσφορά της αναγκαίας γνώσης Συστηματική αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας Ενίσχυση του αθλητικού τομέα [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 14/89

15 Πίνακας 6: Συσχέτιση Μέτρων και Ειδικών Στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κωδικός Μέτρου ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ Μέτρα Κωδικός στόχου Στόχος 3.1 Οικονομία Βελτίωση των συνθηκών και του πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενίσχυση κλάδων που αναδεικνύουν / προωθούν την περιφερειακή οικονομία Ενίσχυση του αγροτικού τομέα και της παραγωγικής αγροτικών προϊόντων Διασφάλιση της τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας, των περιβαλλοντικών όρων και των όρων διάθεσης αποβλήτων κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Προώθηση της έρευνας και αξιοποίησή της στην παραγωγική διαδικασία Διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα της Περιφέρειας με παράλληλη αξιοποίηση των ΑΠΕ 3.2 Απασχόληση Πηγή: ΑΝΚΟ, Ίδια επεξεργασία Στήριξης της Απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 15/89

16 Πίνακας 7: Συσχέτιση Μέτρων και Ειδικών Στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κωδικός Μέτρου ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ Μέτρα Κωδικός στόχου Στόχος 4.1 Οργανωτική Δομή της Περιφέρειας Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Προσαρμογή της λειτουργίας των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων στο νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης Βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 4.2 Παροχή Αναβαθμισμένων Υπηρεσιών στον Πολίτη Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας σε στελεχιακό δυναμικό Διασφάλιση της τήρησης των όρων κατά την άσκηση των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων Εξασφάλιση της συνέργειας των δράσεων σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο 4.3 Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της Πηγή: ΑΝΚΟ, Ίδια επεξεργασία Βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης των οικονομικών και των εργαλείων οικονομικού προγραμματισμού Διεύρυνση των πηγών εσόδων Η συσχέτιση των Μέτρων με τους Θεματικούς Στόχους της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020» για την προγραμματική περίοδο παρουσιάζεται στους Πίνακες που ακολουθούν: [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 16/89

17 Πίνακας 8: Συσχέτιση Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Θεματικών Στόχων της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» Κωδικός Μέτρου Μέτρα Θεματικός Στόχος 1.1 Προστασία - ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 1.2 Βελτίωση της Προσβασιμότητας 7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών 1.3 Αναβάθμιση και συμπλήρωση των βασικών τεχνικών υποδομών και κοινωφελών δικτύων 2 7 Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών 2.1 Κοινωνική Μέριμνα - Υγεία 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας 2.2 Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση 10 Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση 2.4 Πολιτισμός και Αθλητισμός 6 10 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 17/89

18 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» Κωδικός Μέτρου Μέτρα Θεματικός Στόχος 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 3.1 Οικονομία 2 3 Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ) 3.2 Απασχόληση 8 Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων Οργανωτική Δομή της Περιφέρειας Παροχή Αναβαθμισμένων Υπηρεσιών στον Πολίτη Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της Πηγή: ΑΝΚΟ, Ίδια επεξεργασία 11 Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 18/89

19 2.1.3 Δράσεις και Έργα Επιχειρησιακού Προγράμματος Οι Δράσεις και τα Έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος εντάσσονται, σύμφωνα με την διάρθρωσή του, στους αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, Ειδικούς Στόχους και Μέτρα που παρατέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Ειδικότερα, ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός αφορά την αναλυτική παράθεση 865 έργων, εκ των οποίων τα 674 είναι συνεχιζόμενα ή και ήδη ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ τα 191 είναι νέα προτεινόμενα από φορείς και υπηρεσίες της Περιφέρειας. Για κάθε ένα από τα έργα αυτά, τα οποία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες Δράσεων, παρατίθεται πληροφορία αναφορικά με: Τον προϋπολογισμό κατανεμημένο ανά έτος για την τριετία Ειδικότερα, για τα συνεχιζόμενα έργα παρατίθεται πληροφορία σχετικά με το ποσό του προϋπολογισμού της αντίστοιχης σύμβασης που έχει ήδη εκταμιευθεί κατά τα προηγούμενα έτη και γίνεται εκτίμηση της εκταμίευσης του υπολειπόμενου ποσού στα τρία έτη της περιόδου αναφοράς. Την χωροθέτησή τους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή και οριζόντιας περιφερειακής εμβέλειας. Τον φορέα υλοποίησής τους. Την ιεράρχησή τους σε κλίμακα τριών βαθμίδων (Α,Β, Γ). Την πηγή χρηματοδότησής τους (υπάρχουσα ή δυνητική). Την ωριμότητα υλοποίησής τους. Λοιπές πληροφορίες (π.χ. Κωδικοί ΣΑΕ) Παράλληλα, τα έργα που συνθέτουν τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής μπορούν να διακριθούν, βάσει της χωρικής τους εμβέλειας σε έργα τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, στις δράσεις του Προγράμματος εμπεριέχονται έργα που χωροθετούνται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα ευρύτερα όρια της Περιφέρειας Δυτικής ή έργα διαπεριφερειακής διακρατικής συνεργασίας τα οποία εκτελεί η Περιφέρεια Δυτικής σε συνεργασία [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 19/89

20 με άλλες Περιφέρειες άλλων χωρών ως εταίρος (partner) στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε για την τριετία , εκ του οποίου ποσό αφορά στα συνεχιζόμενα έργα, ενώ το υπόλοιπο ποσό των στα αντίστοιχα προτεινόμενα. Σημειώνεται ότι μέρος των προτεινομένων έργων προϋπολογισμού 140 εκ. αφορά σε έργα Αγροτικής Ανάπτυξης προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Η σχετική κατανομή των έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας είναι η εξής: Πίνακας 9: Συγκεντρωτικός Πίνακας πλήθους και ενδεικτικού προϋπολογισμού έργων (συνεχιζόμενων, νέων προτεινόμενων) ανά Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Α.Π.1 Α.Π.2 Α.Π.3 Α.Π.4 ΣΥΝΟΛΟ Συνεχιζόμενα Έργα Νέα Προτεινόμενα Έργα ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΑΝΚΟ, Ίδια επεξεργασία Γενικά τα έργα του Α.Π.1 αποτελούν το 60% του συνολικού πλήθους έργων και αντιστοιχούν στο 76,42% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π., ενώ τα έργα του Α.Π. 2 αντιστοιχούν στο 17,24% του συνολικού προϋπολογισμού. Σημειώνεται επίσης ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των νέων προτεινόμενων έργων του Α.Π. 1 είναι τετραπλάσιος του αντίστοιχου των συνεχιζόμενων έργων του ίδιου Άξονα και καλύπτουν το 80,1% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. Οι αναλυτικοί πίνακες όλων των έργων με τη σχετική πληροφορία που αναφέρθηκε προηγουμένως καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες με τη χωροθέτησή τους (έργα ανά Περιφερειακή Ενότητα, ενδοπεριφερειακά) παρατίθενται στο Παράρτημα του τεύχους. Το σύνολο των έργων, συνεχιζόμενων και νέων [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 20/89

21 προτεινόμενων με τους ενδεικτικούς τους προϋπολογισμούς παρατίθεται στις επόμενες παραγράφους, όπως και: Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας κατανεμημένος στην τριετία Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων ανά Άξονα και Βαθμό Προτεραιότητας (Ιεράρχησης) κατανεμημένος στην τριετία Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων Ά Βαθμού Προτεραιότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η συνολική κατανομή του ενδεικτικού προϋπολογισμού όλων των έργων ανά Πηγή Χρηματοδότησης Πίνακας Συνεχιζόμενων Έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας Τα συνεχιζόμενα έργα, 674 συνολικά, είναι αυτά για τα οποία υπάρχει ήδη σχετική σύμβαση εκτέλεσής τους καθώς και ήδη προηγούμενες πληρωμές ή και αντίστοιχες προβλεπόμενες για κάποιο από τα έτη , ακόμη και για το σύνολο της περιόδου (ως πρόβλεψη). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των συνεχιζόμενων έργων ( ) καλύπτει το 19,9% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. Από τα 674 συνολικά συνεχιζόμενα έργα, το 76,3% του προϋπολογισμού τους αντιστοιχεί στον Α.Π. 1 και το 11,1% στον Α.Π. 2. Η παράθεση των έργων γίνεται με κωδικοποιημένη αρίθμηση τεσσάρων ψηφίων, π.χ , όπου κάθε αριθμός αντιστοιχεί: ο 1 ος στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π) ο 2 ος στο Μέτρο του Α.Π. ο 3 ος στον Στόχο του Μέτρου ο 4 ος στον αύξοντα αριθμό των παρεμβάσεων Η κωδικοποίηση των 3 πρώτων ψηφίων είναι σύμφωνη με την αντίστοιχη διάρθρωση του Ε.Π., όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως. Έτσι π.χ. το έργο με Κωδικό κατατάσσεται: στον Α.Π. 1 στο Μέτρο 1 στον Στόχο 2 και έχει αύξοντα αριθμό 1 [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 21/89

22 Στον Πίνακα που ακολουθεί συμπεριλαμβάνονται επίσης και όλα τα διακρατικά προγράμματα που υλοποιούνται από ή μέσω της Περιφέρειας και ειδικότερα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής. Πίνακας 10: Συγκεντρωτικός Πίνακας και ενδεικτικός προϋπολογισμός συνεχιζόμενων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Ε.Π. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιγραφή Έργων Προϋπ/σμός ΑΠ1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων Κοιν. Σαμαρίνας Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων Κοιν. Φιλιππαίων Μελέτη Κατολισθήσεων στα Δ.Δ. Πολυνερίου και Πανοράματος του Δ.Θ.Ζιάκα Εκπόνηση Εδαφολογικής Μελέτης ΠΕ Γρεβενών Εκπόνηση Εδοφολογικής Μελέτης ΠΕ Καστοριάς Εκπόνηση Εδοφολογικής Μελέτης ΠΕ Κοζάνης Εκπόνηση Εδαφολογικής μελέτης Π.Ε Εκπόνηση Εδαφομηχανικών μελετών Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των μεταλλείων αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης Αποκατάσταση του χώρου των αποθέσεων περιοχής ΜΑΒΕ Αντιμετώπιση καταστροφών από θεομηνίες Διάφορα άλλα έργα αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων Αποχιονισμός οδικού δικτύου Χειμώνα Έργα αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων Πρόγραμμα παρακολούθησης μετεωρολογικών και ποιοτικών παραμετρών Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων, πυρκαγιών και πλημμυρών Προμήθεια αλατιού Ενίσχυση πυροπροστασίας Βουνού Καστοριάς Διαχείριση υδάτινων πόρων Μελέτες για την προστασία και εξυγίανση της λίμνης Καστοριάς [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 22/89

23 Περιγραφή Έργων Προϋπ/σμός Μελέτη αντιμετώπισης προβλημάτων & διασφάλιση λειτουργικότητας λιμναίων υποδομών Π.Ε Προσαρμογή σκαλών Κούλας στις νέες λειτουργικές συνθήκες Κατασκευή προβλήτας και περιβάλλοντα χώρου στη Λίμνη Πρεσπών Προστασία πλωτών στοιχείων σκαλών Ασκιταριών Μεγάλης Πρέσπας Κατασκευή προβλήτας και περιβάλλοντα χώρου στη Λίμνη Πρεσπών Προσαρμογή λιμένα Ψαράδων Μ. Πρέσπας στην αναβαθμισμένη στάθμη λιμναίων υδάτων Κατασκευή συνδεδεμένης πλωτής εξέδρας υποστήριξης λειτουργιών πλωτού λιμένα Πολυφύτου Αποκατάσταση ζημιών και εύρυθμη λειτουργία πλωτού λίμνης Πολυφύτου Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς Φράγμα ανάσχεσης φερτών υλικών ανάντι του Φράγματος Βασιλειάδας Κατασκευή φράγματος Βασιλειάδας (Δικαστική Απόφαση) Κατασκευή-βελτίωση αρδευτικών και γεωφραγμάτων Βελτίωση γεωφράγματος Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Δεσκάτης Μελέτη Φράγματος Ασπροκκλησιάς Κατασκευή φράγματος Μεσοβούνου Ν. Κοζάνης Αγωγός διασύνδεσης φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Ν. Κοζάνης Κατασκευή φράγματος Πραμόριτσας Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για τη μελέτη Β Φάσης Εκούσιου Αναδασμού Αγροκτήματος Βογατσικού Ν. Καστοριάς Μ.Π.Ε. της μελέτης "Αποκατάσταση-διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας" Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης φράγματος Αγίου Αντωνίου [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 23/89

24 Περιγραφή Έργων Προϋπ/σμός Εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της άγριας πανίδας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο Νομό Γρεβενών Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Βελβεντού Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικού τουρισμού Ιδία Συμμετοχή του Προγράμματος PINDOS LIFE Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης για την προστασία της καφέ αρκούδας Ursus arctos και του οικότοπου προτεραιότητας Ιδία Συμμετοχή του Προγράμματος PINDOS LIFE Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν.Καστοριάς, Ελλάδα Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών [LIFE ARCTOS/KASTORIA (LIFE09 NAT/GR/000333)] Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Καστοριάς Βελτίωση υφιστάμενων αναχωμάτων στον Αλιάκμονα Ποταμό Τοπογραφική αποτύπωση, αντιπλημμυρική προστασία και γεωλογική διερεύνηση περιοχής κατολίσθησης στο Βελβεντό Καθαρισμός ρεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία Αντιπλημμυρικά έργα Ν Αντιπλημμυρική τσιμεντόστρωση στο Τ.Δ Πελαργού Αντιπλημμυρική τσιμεντόστρωση στο Τ.Δ. Ιτιάς Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Αετού κατάντι της θέσης Μπούτσαλο. Κατασκευή αντιπλημμυρικού Τεχνικού στο Τ.Δ. Μεσοκάμπου Κατασκευή τοιχείου αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Άνω Κλεινών. Κατασκευή τοιχείου αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Τροπαιούχου. Κατασκευή τοιχείου αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Πολυπλατάνου. Αντιπλημμυρική τσιμεντόστρωση στον περιφερειακό δρόμο του Δ.Δ. Ασπρογείων. Καθαρισμός κοίτης ποταμού Σακουλέβα στο Δ.Δ. Παπαγιάννη. Καθαρισμός κοίτης & απομάκρυνση δέντρων από τον ποταμό "Γεροπόταμο" στο Τ.Δ. Μελίτης [122/Q6J/Q6J8A-12_1.DOCX] ΑΝΚΟ Σελ. 24/89

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 8/1/2008 Ποσά σε ευρώ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης η/5-7-4 Αριθμ. Απόφασης : 74/4 ΘΕΜΑ o. «Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός: Δράμας

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός: Δράμας ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός: Δράμας Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 8/1/2008 ΕΡΓΟ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 57 ΔΡΑΜΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα