Αισθητήρες Μετρήσεων *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αισθητήρες Μετρήσεων *"

Transcript

1 2 Αισθητήρες Μετρήσεων * 2.1 Γενικά Σε πολλές περιπτώσεις οι ηλεκτρονικές συσκευές χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο (δηλαδή την καθοδήγηση) φυσικών, χηµικών, µηχανικών και γενικότερα τεχνολογικών διαδικασιών, από το αυτόµατο άναµµα ενός λαµπτήρα όταν νυχτώνει µέχρι την αυτόµατη ανάµιξη και επεξεργασία χηµικών ουσιών σε ένα εργοστάσιο. Αυτό είναι και η ουσία της έννοιας του αυτοµατισµού, η καθοδήγηση συστηµάτων από ηλεκτρονικά συστήµατα χωρίς την απαίτηση ανθρώπινης παρέµβασης. Η πορεία µίας διαδικασίας µπορεί να γίνει γνωστή από κάποιο φυσικό µέγεθος που σχετίζεται µε το αποτέλεσµα της. Για παράδειγµα, µπορούµε να παρακολουθήσουµε τη διαδικασία θέρµανσης ενός προϊόντος µετρώντας τη θερµοκρασία του. Οι µετρήσεις των φυσικών µεγεθών γίνονται µε τη βοήθεια αισθητήρων ή αλλιώς αισθητηρίων (sensors). Αυτά είναι διατάξεις που διαθέτουν κάποια κατάλληλη ιδιότητα, η οποία µεταβάλλεται ως συνάρτηση του µετρούµενου φυσικού µεγέθους. Έτσι η µέτρηση της ιδιότητας του αισθητήρα επιτρέπει τον άµεσο ποσοτικό υπολογισµό της τιµής του φυσικού µεγέθους. Η µελέτη και εφαρµογή στην πράξη των αισθητήρων αποτελεί αντικείµενο της Οργανολογίας (Instrumentation). Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται τα κυριότερα είδη αισθητήρων που µπορούν να συνεργαστούν µε ένα Η/Υ, ανάλογα µε το φυσικό µέγεθος που µετρούν. Έτσι περιγράφονται αισθητήρες θερµοκρασίας, φωτεινής στάθµης, πίεσης και βάρους, στάθµης, όγκου, µετατόπισης και κίνησης. Σε κάθε είδος αισθητήρα περιγράφεται καταρχήν η αρχή λειτουργίας του και στη συνέχεια δίνονται αναλυτικά παραδείγµατα προϊόντων του εµπορίου, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν οικονοµικές επιλογές γενικής χρήσης. * Το κεφάλαιο αυτό έχει βάση ένα αδηµοσίευτο κείµενο περί αισθητήρων, γραµµένο από τους Ι. Καλόµοιρο, Σ. Μπουλταδάκη, Ι. Πεταλά για τον τόµο Έλεγχος Κυκλωµάτων και µετρήσεων µε Η/Υ. 12

2 2.2 Είδη και Χαρακτηριστικά Αισθητήρων Συχνά οι αισθητήρες δεν δίδουν στην έξοδό τους κατάλληλο ηλεκτρικό σήµα. Τότε απαιτείται η χρήση ενός επιπρόσθετου ηλεκτρονικού κυκλώµατος, το οποίο να λαµβάνει την έξοδο του αισθητήρα και να τη µετατρέπει σε κατάλληλο ηλεκτρικό σήµα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των επόµενων βαθµίδων. Το κύκλωµα αυτό ονοµάζεται κύκλωµα ρύθµισης σήµατος (signal conditioning circuit), κύκλωµα ελέγχου (control circuit) ή εξωτερική µονάδα (outer ή external module). Για παράδειγµα, υπάρχουν αισθητήρες στάθµης που µετρούν το χρόνο που απαιτείται για να ανακλαστεί ένα υπερηχητικό κύµα από τη µετρούµενη επιφάνεια και να επιστρέψει στο σηµείο από όπου εκπέµφθηκε. Σε αυτούς πρέπει να υπάρχει κατάλληλο κύκλωµα για τη µετατροπή των τιµών χρόνου σε ανάλογες τιµές τάσης. Οι αισθητήρες που απαιτούν εξωτερική τροφοδοσία για να λειτουργήσουν ονοµάζονται ενεργοί. Για παράδειγµα, ένας αισθητήρας γραµµικής µετατόπισης LVDT πρέπει να τροφοδοτείται από κατάλληλη εναλλασσόµενη τάση. Οι αισθητήρες που δηµιουργούν µόνοι τους µία τάση και δε χρειάζονται εξωτερική τροφοδοσία ονοµάζονται παθητικοί. Τέτοιοι είναι για παράδειγµα οι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι, που όταν πιεστούν αναπτύσσουν στα άκρα τους ηλεκτρική τάση. Τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων συγκροτούν τις προδιαγραφές τους (specifications) και είναι πολλά. Παρότι οι ποικίλοι αισθητήρες που υπάρχουν σήµερα στηρίζονται σε διαφορετικές αρχές λειτουργίας, έχουν κοινά τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τα ακόλουθα: ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ Ο κάθε αισθητήρας διαθέτει ένα χαρακτηριστικό ή ιδιότητα, του οποίου η τιµή µεταβάλλεται όταν µεταβάλλεται η φυσική ποσότητα που µετρά ο αισθητήρας. Είναι επιθυµητό οι µεταβολές της φυσικής ποσότητας να προκαλούν αυστηρά ανάλογες µεταβολές της ιδιότητας του αισθητήρα. Η ιδιότητα αυτή ονοµάζεται γραµµικότητα (linearity) και είναι ιδιαίτερης σηµασίας. Εάν ο αισθητήρας δεν είναι γραµµικός, τότε η αντιστοίχηση των τιµών του µετρούµενου µεγέθους µε τις τιµές εξόδου του αισθητήρα γίνεται µε βάση την καµπύλη «βαθµονόµησης». Η µη-γραµµικότητα είναι συχνά εγγενής ιδιότητα του υλικού, από το οποίο είναι κατασκευασµένος ο αισθητήρας και εν γένει είναι αδύνατο να µηδενιστεί. 13

3 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ Η ευαισθησία (sensitivity) εκφράζει πόσο υψηλό σήµα εξόδου αποδίδει ο αισθητήρας για κάθε µονάδα του µετρούµενου φυσικού µεγέθους. Έτσι, εάν ένας αισθητήρας θερµοκρασίας έχει ευαισθησία 1 mv/ o C, συνεπάγεται ότι παράγει έξοδο ίση µε 1 mv για κάθε βαθµό της µετρούµενης θερµοκρασίας και προφανώς είναι πιο ευαίσθητος από έναν άλλο αισθητήρα µε ευαισθησία 0.5 mv/ o C, ο οποίος για κάθε θερµοκρασία παράγει ως έξοδο τη µισή τάση. ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Η διακριτική ικανότητα (resolution) εκφράζει τη µικρότερη µεταβολή του φυσικού µεγέθους που µπορεί να ανιχνεύσει ο αισθητήρας και να µεταβάλλει την έξοδό του ανάλογα. Για παράδειγµα, ένα θερµόµετρο µε διακριτική ικανότητα 0.1 ο C σηµαίνει ότι µπορεί να διακρίνει µεταξύ δύο θερµοκρασιών που απέχουν 0.1 o C, δηλαδή να παράγει εξόδους ελαφρά διαφορετικής τιµής. ΑΚΡΙΒΕΙΑ Η ακρίβεια (accuracy) ισούται µε το σφάλµα που εγγενώς περιέχει η τιµή που αποδίδει ο αισθητήρας στην έξοδο, δηλώνει δηλαδή την αβεβαιότητα που υπάρχει στην τιµή της εξόδου. Μπορεί να εκφράζεται σε απόλυτες τιµές (για παράδειγµα ±0.05 ο C) ή επί τοις εκατό (για παράδειγµα 1%). Στην πρώτη περίπτωση η ανακρίβεια είναι σταθερή και ανεξάρτητη της τιµής του µετρούµενου φυσικού µεγέθους, ενώ στην άλλη περίπτωση η ανακρίβεια είναι ανάλογη της παραπάνω τιµής. ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ Το εύρος τιµών εισόδου (full-scale input, FSI) ορίζει σε ποια πλαίσια του µετρούµενου φυσικού µεγέθους µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο αισθητήρας. Για παράδειγµα, υπάρχουν πολλοί αισθητήρες θερµοκρασίας (θερµοζεύγη, θερµίστορ, θερµοηλεκτρικές αντιστάσεις) αλλά δεν ενδείκνυνται όλοι για τη µέτρηση θερµοκρασιών της τάξης των 1000 ο C. Η γνώση του εύρους τιµών εισόδου µας επιτρέπει να επιλέξουµε τον κατάλληλο αισθητήρα που ταιριάζει στις ανάγκες της εφαρµογής. ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΕΞΟ ΟΥ Το εύρος τιµών εξόδου (full-scale output, FSO) ορίζει τη µορφή (δηλαδή τις τιµές) που µπορεί να λαµβάνει η τάση ή το ρεύµα εξόδου ενός αισθητήρα. Οι αισθητήρες διατίθενται εν γένει σε παραλλαγές µε διάφορα εύρη τιµών εξόδου, 14

4 ώστε να µπορεί ο χρήστης να επιλέξει τη µορφή που ταιριάζει περισσότερο στα κυκλώµατα που θα παραλάβουν το σήµα εξόδου (για παράδειγµα σε ένα µετατροπέα A/D). Το εύρος τιµών εξόδου καθορίζεται συχνά από ένα κύκλωµα ρύθµισης σήµατος, το οποίο συνδέεται µόνιµα µε τον αισθητήρα. Τέλος πρέπει να αναφέρουµε ότι η θερµοκρασία αποτελεί τον συνηθέστερο παράγοντα που αλλοιώνει τις προδιαγραφές των αισθητήρων. Η επίδραση της θερµοκρασίας στους αισθητήρες µπορεί να είναι γνωστή και συχνά υπάρχει τρόπος αντιστάθµισής της (compensation) µε κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώµατα ρύθµισης σήµατος. Για την περιγραφή της επίδρασης αυτής ορίζονται διάφορα µεγέθη, όπως η ολίσθηση του σηµείου µηδενός λόγω θερµοκρασίας (temperature zero shift), η ευαισθησία στη θερµοκρασία (temperature sensitivity) και η µεταβολή της ευαισθησίας λόγω θερµοκρασίας (thermal sensitivity shift). 2.3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΙ Η ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ Τα διάφορα θερµόµετρα στηρίζονται στην αλλαγή λόγω της θερµοκρασίας κάποιας χαρακτηριστικής ιδιότητας ενός επιλεγµένου υλικού. Οι ιδιότητες που µπορούν να αξιοποιηθούν για τη µέτρηση της θερµοκρασίας είναι εν γένει οι ακόλουθες: 1. Η γραµµική διαστολή ενός υγρού 2. Η γραµµική διαστολή ενός µετάλλου 3. Η ηλεκτρική αντίσταση ενός µετάλλου 4. Το φαινόµενο του θερµοηλεκτρισµού (ή θερµοηλεκτρικό φαινόµενο) 5. Η θερµική ακτινοβολία που εκπέµπεται από ένα θερµό σώµα Την ιδιότητα της γραµµικής διαστολής αξιοποιούν τα γνωστά θερµόµετρα υδραργύρου, τα µεταλλικά θερµόµετρα κ.ά. Είναι όµως δύσκολο αυτή να µετατραπεί σε ηλεκτρικό σήµα, το οποίο να µπορεί να ψηφιοποιηθεί κατάλληλα. Η ιδιότητα της ηλεκτρικής αντίστασης είναι πιο εύχρηστη, καθώς είναι εύκολο να δηµιουργηθεί µία ηλεκτρική τάση, η οποία να µεταβάλλεται ανάλογα µε την ηλεκτρική αντίσταση. Το θερµοηλεκτρικό φαινόµενο οδηγεί επίσης στην εµφάνιση µίας ηλεκτρικής τάσης. Στις επόµενες παραγράφους θα περιγράψουµε τους βασικούς αισθητήρες που αξιοποιούν τις ιδιότητες (3) και (4), που είναι τα θερµίστορς και τα θερµοζεύγη. Επίσης θα περιγράψουµε έναν αισθητήρα θερµοκρασίας µε µορφή ολοκληρωµένου κυκλώµατος, που ονοµάζεται LM35. 15

5 2.3.2 Θερµοζεύγη Τα θερµοηλεκτρικά ζεύγη ή θερµοζεύγη (thermocouples) αποτελούν ένα εξαιρετικά διαδεδοµένο είδος ανιχνευτών θερµοκρασίας, υψηλής ακρίβειας και χαµηλού κόστους. Αποτελούνται από δύο σύρµατα διαφορετικών µετάλλων, τα οποία είναι ενωµένα σε δύο σηµεία. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η λειτουργία των θερµοζευγών στηρίζεται στο φαινόµενο του θερµοηλεκτρισµού (thermoelectricity), ή αλλιώς φαινόµενο Seebeck (Seebeck effect). Ειδικότερα, όταν δύο διαφορετικά µέταλλα ενώνονται σε ένα σηµείο, τότε στο σηµείο αυτό αναπτύσσεται µία τάση, η οποία λέγεται θερµοηλεκτρική τάση ή δυναµικό επαφής (contact potential) και οφείλεται στο διαφορετικό έργο εξόδου των µετάλλων. Έτσι, ανάµεσα στα ελεύθερα άκρα των συνδεδεµένων µεταλλικών συρµάτων [βλέπε Σχήµα 2.3(α)] αναπτύσσεται µία τάση Ε. Η τάση αυτή όµως εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Έτσι, εάν τα δύο µεταλλικά σύρµατα ενωθούν σε δύο σηµεία που ευρίσκονται σε διαφορετική θερµοκρασία, θα δηµιουργηθούν δύο θερµοηλεκτρικές τάσεις διαφορετικής τιµής. Η διαφορά των δύο τιµών είναι ανάλογη της διαφοράς θερµοκρασίας των δύο σηµείων. Η δοµή ενός θερµοζεύγους εικονίζεται στο Σχήµα 2.3(β). Παρατηρούµε ότι υπάρχουν δύο σηµεία επαφής: Το άνω σηµείο, που ονοµάζεται θερµή επαφή (hot junction), τοποθετείται στο αντικείµενο, του οποίου τη θερµοκρασία T θέλουµε να µετρήσουµε, και αναπτύσσεται σε αυτό µία θερµοηλεκτρική τάση Ε Τ. Το άλλο σηµείο (η κάτω επαφή του σχήµατος) ονοµάζεται επαφή αναφοράς (reference junction) ή ψυχρή επαφή (cold junction) και τοποθετείται σε ένα χώρο σταθερής θερµοκρασίας (π.χ. σε θερµοκρασία περιβάλλοντος T 0 ). Στα άκρα του αναπτύσσεται µία θερµοηλεκτρική τάση Ε T0. Λόγω της τοποθέτησης των µεταλλικών συρµάτων, οι τάσεις Ε Τ και Ε Τ0 έχουν αντίθετη πολικότητα, και έτσι στα άκρα του θερµοζεύγους αναπτύσσεται η διαφορά τους, Ε = Ε Τ Ε Τ0. Ε (α) Ε Ε Τ Θερµή επαφή Ε Τ0 (µέτρησης) (β) Ψυχρή επαφή (αναφοράς) Σχήµα 2.3 (α) Εµφάνιση θερµοηλεκτρικής τάσης όταν δύο µέταλλα ενώνονται. (β) οµή ενός θερµοζεύγους. ιακρίνονται η θερµή επαφή και η ψυχρή επαφή και σηµειώνονται οι τάσεις που αναπτύσσονται σε αυτό. 16

6 Η θερµοηλεκτρική τάση Ε δεν είναι ευθέως ανάλογη της διαφοράς θερµοκρασίας (Τ Τ 0 ) αλλά σε συγκεκριµένες, στενές περιοχές θερµοκρασιών Τ µπορεί να θεωρηθεί χωρίς σφάλµα ότι είναι ανάλογη της διαφοράς θερµοκρασίας. Συνήθως ανατρέχουµε σε πίνακες, οι οποίοι αναγράφουν τη διαφορά τάσης Ε που αντιστοιχεί σε ποικίλες διαφορές θερµοκρασίας (Τ Τ 0 ) για ποικίλες θερµοκρασίες αναφοράς Τ 0. ΕΙ Η ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΩΝ Τα θερµοζεύγη κατασκευάζονται από επιλεγµένα µέταλλα ή κράµατα µετάλλων, τα οποία αναπτύσσουν όχι υψηλή απόλυτη τιµή θερµοηλεκτρικής τάσης αλλά θερµοηλεκτρική τάση που µεταβάλλεται ισχυρά µε τη θερµοκρασία. Ονοµάζονται από τα ονόµατα των δύο µετάλλων ή κραµάτων, και αναφέρεται πρώτο το µέταλλο που γίνεται θετικότερο (και άρα αποτελεί το θετικό πόλο της θερµοηλεκτρικής τάσης). Το καλώδιο που καλύπτει το αρνητικό µέταλλο έχει πάντοτε κόκκινο χρώµα. Τα πιο διαδεδοµένα είδη θερµοζευγών είναι τα ακόλουθα [5]: 1. Σιδήρου - Κονσταντάνης (iron-constantan) ή Τύπου J Οι ακροδέκτες έχουν χρώµατα λευκό και κόκκινο. Αναπτύσσει θερµοηλεκτρική τάση περίπου 50 µv/ o C. Το καλώδιο σιδήρου είναι µαγνητικό. Οι επαφές γίνονται µε συγκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση χρησιµοποιώντας συνηθισµένα µέσα συγκόλλησης (η κονσταντάνη είναι κράµα χαλκού/νικελίου). 2. Νικελίου/Χρωµίου - Νικελίου/Αλουµινίου (chromel-alumel) ή Τύπου K Οι ακροδέκτες έχουν χρώµατα κίτρινο και κόκκινο. Αναπτύσσει θερµοηλεκτρική τάση περίπου 40 µv/ o C. Το καλώδιο από το κράµα alumel (νικελίου/αλουµινίου) είναι µαγνητικό. Οι επαφές γίνονται µε συγκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση και απαιτούνται ειδικά µέσα συγκόλλησης (άργυρος, ρέοντα υγρά). Το θερµοζεύγος αυτό δηµιουργεί ηλεκτρικά σήµατα όταν τα καλώδιά του κάµπτονται και έτσι δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε δονούµενα συστήµατα, εκτός και αν χρησιµοποιείται κάποιο σύστηµα αντιστάθµισης της µηχανικής τάσης. 3. Χαλκού - Κονσταντάνης (copper-constantan) ή Τύπου T Οι ακροδέκτες έχουν χρώµατα µπλε και κόκκινο. Αναπτύσσει θερµοηλεκτρική τάση περίπου 40 µv/ o C. Κανένα καλώδιο δεν είναι µαγνητικό. Οι επαφές γίνονται µε συγκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση χρησιµοποιώντας συνηθισµένα µέσα συγκόλλησης. Το θερµοζεύγος αυτό εµφανίζει σφάλµατα στην αγωγή του ρεύµατος επειδή ο χαλκός έχει υψηλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας και δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται, εκτός εάν µεγάλα µήκη 17

7 καλωδίου (100 έως 200 φορές η διάµετρος) τίθενται σε περιβάλλον σταθερής θερµοκρασίας Τα είδη των θερµοζευγών που διατίθενται σήµερα στο εµπόριο αναγράφονται στον Πίνακα 2-1. Είδος Θερµοζεύγους Πίνακας 2-1 Είδη θερµοζευγών και περιοχές λειτουργίας τους Θετικό άκρο (+) Αρνητικό άκρο ( ) Περιοχή Λειτουργίας Β Λευκόχρυσος 30% Ρόδιο Λευκόχρυσος 6% Ρόδιο ο C C W5Re (Βολφράµιο 5% Ρήνιο) W26Re (Βολφράµιο 26% Ρήνιο) ο C E Chromel Κονσταντάνη ο C J Σίδηρος Κονσταντάνη ο C K Chromel Alumel ο C N Nicrosil Nisil ο C R Λευκόχρυσος 13% Ρόδιο Λευκόχρυσος ο C S Λευκόχρυσος 10% Ρόδιο Λευκόχρυσος ο C T Χαλκός Κονσταντάνη ο C Τα θερµοζεύγη χρησιµοποιούνται ευρέως σε εφαρµογές που εκτείνονται από βιοµηχανικές και επιστηµονικές έως ιατρικές. Έτσι, χρησιµοποιούνται σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως σε κλιβάνους, θαλάµους ψύξης, πυρηνικούς αντιδραστήρες αλλά και εγχειρήσεις για την παρακολούθηση της εσωτερικής θερµοκρασίας οργάνων. Αυτό συµβαίνει επειδή το θερµοζεύγος συνίσταται στην ουσία σε µία επαφή δύο µετάλλων, που µπορεί να λάβει µικροσκοπικές διαστάσεις και να κατευθυνθεί µε τη βοήθεια δύο ευλύγιστων καλωδίων σε οποιοδήποτε σηµείο µας ενδιαφέρει. Γι αυτό αποτελούν µία από τις πρώτες επιλογές για τη µέτρηση θερµοκρασιών. ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΩΝ Παρακάτω παρουσιάζεται ο ορθότερος τρόπος για τη σύνδεση θερµοζευγών σε κύκλωµα µέτρησης. Η ένωση των µετάλλων του θερµοζεύγους µε το όργανο µέτρησης δηµιουργεί µία ή δύο επιπλέον θερµοηλεκτρικές επαφές (επαφές αναφοράς). Καταρχήν πρέπει να εξασφαλιστεί η τοποθέτηση της επαφής 18

8 αναφοράς σε µία γνωστή, σταθερή θερµοκρασία T 0, καθώς το σήµα στην έξοδο του θερµοζεύγους εξαρτάται όχι µόνον από τη µετρούµενη θερµοκρασία αλλά και από τη θερµοκρασία αναφοράς. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η τοποθέτηση της επαφής αναφοράς σε λουτρό πάγου, οπότε η σταθερή θερµοκρασία είναι 0 ο C (Σχ. 2.4). Άλλος τρόπος µπορεί να είναι ένα κυτίο σταθερής θερµοκρασίας (zonebox), το οποίο βρίσκεται συνήθως στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος ~22 ο C, (βλέπε Σχ. 2.6). Σχ. 2.4 Σύνδεση θερµοζευγών, µε τη βοήθεια επαφών αναφοράς, που παραµένουν σε σταθερή θερµοκρασία µέσα σε λουτρό πάγου. Τα σήµατα των θερµοζευγών µπορούν να αναγιγνώσκονται από ένα βολτόµετρο και η θερµοκρασία να προσδιορίζεται από τον πίνακα αναφοράς, αλλά µπορούν και να διαβιβαστούν στον Η/Υ για επεξεργασία και προσδιορισµό της θερµοκρασίας µέσω λογισµικού. Το απλούστερο δυνατό κύκλωµα θερµοζεύγους εικονίζεται στο Σχήµα 2.5. Για τη µελέτη µας χρησιµοποιούµε ένα θερµοζεύγος σιδήρου-κονσταντάνης. Παρατηρούµε ότι έχουµε αποφύγει τη σύνδεση των καλωδίων µε ένα τρίτο µέταλλο, όπως π.χ. χαλκό, επειδή γνωρίζουµε ότι σε κάθε σηµείο σύνδεσης αναπτύσσεται µία θερµοηλεκτρική τάση, και έτσι διαβιβάζουµε το σήµα στον Η/Υ µέσω καλωδίου σιδήρου. Στη σύνδεση σιδήρου-σιδήρου δεν αναπτύσσεται θερµοηλεκτρική τάση και έτσι η τελική τάση Ε που φθάνει στο όργανο ισούται µε Ε Τ Ε Τ0. 19

9 Σίδηρος Συνδέσεις Σίδηρος Τ Σίδηρος Τ 0 Κονσταντάνη Σχήµα 2.5 Το απλούστερο δυνατό κύκλωµα θερµοζεύγους, στο οποίο αποφεύγεται η χρήση καλωδίου από τρίτο υλικό για την οδήγηση του σήµατος στο βολτόµετρο ή Η/Υ Εάν η χρήση χάλκινων καλωδίων είναι αναπόφευκτη, προσέχουµε να κάνουµε δύο συνδέσεις σιδήρου-χαλκού και όχι µία σιδήρου-χαλκού και µία κονσταντάνης-χαλκού, επειδή στη δεύτερη περίπτωση οι θερµοηλεκτρικές τάσεις στις δύο επαφές θα είναι διαφορετικές και δε θα αλληλοαναιρούνται. Το κύκλωµα έχει τη µορφή του Σχήµατος 2.6. Οι δύο συνδέσεις χαλκού σιδήρου προκαλούν θερµοηλεκτρικές τάσεις αντίθετης πολικότητας. Για να αναιρεθούν πλήρως αυτές µεταξύ τους πρέπει να ευρίσκονται ακριβώς στην ίδια θερµοκρασία, και γι αυτό τις τοποθετούµε µέσα σε ένα κυτίο σταθερής θερµοκρασίας (zone box). Το κυτίο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένας σταθεροποιητής θερµοκρασίας (temperature stabilizer), καθώς δε διατηρεί τη θερµοκρασία στο εσωτερικό του σταθερή, αλλά οµοιόµορφη, ίδια για τις δύο συνδέσεις που περιέχει. Εν γένει τα κυτία αυτά τοποθετούνται µακριά από πηγές θερµότητας και ηλιακό φως, ώστε η θερµοκρασία τους να µη µεταβάλλεται µε το χρόνο. Χαλκός Σίδηρος Σίδηρος Τ Χαλκός Σίδηρος Κονσταντάνη Κυτίο σταθερής Τ 0 θερµοκρασίας Σχήµα 2.6 Κύκλωµα θερµοζεύγους, στο οποίο χρησιµοποιείται καλώδιο από τρίτο υλικό για την οδήγηση του σήµατος σε βολτόµετρο ή Η/Υ Σε µία αυτοµατοποιηµένη διάταξη όλα τα θερµοζεύγη συνδέονται στα κανάλια ενός µετατροπέα A/D, οπότε οι ενδείξεις τους εισάγονται ανά τακτά 20

10 χρονικά διαστήµατα σε ψηφιακή µορφή µέσα στον Η/Υ και εκεί τυγχάνουν επεξεργασίας. Παραµένοντας στο παράδειγµα µε το θερµοζεύγος σιδήρουκονσταντάνης, διαπιστώνουµε ότι η καλωδίωση εδώ είναι απλούστερη, καθώς δεν είναι αναγκαίο το καλώδιο κονσταντάνης του κάθε θερµοζεύγους να συνδεθεί µε καλώδιο σιδήρου, ώστε κάθε θερµοζεύγος να έχει δύο επαφές σιδήρουκονσταντάνης. Αντίθετα, τα διάφορα θερµοζεύγη µπορούν να έχουν µία µόνον επαφή και η θερµοκρασία αναφοράς να λαµβάνεται από ένα επιπλέον, ξεχωριστό θερµοζεύγος. Η σύνδεση αυτή εικονίζεται στο Σχήµα 2.7. Προς Α/D Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Ε 1 Ε 2 Ε 2 Χαλκός Σίδηρος Χαλκός Ε 0 Ε 0 Τ 0 Κονσταντάνη Κυτίο σταθερής θερµοκρασίας Σίδηρος Ε 1 Κονσταντάνη Τ 1 Σίδηρος Ε 2 Κονσταντάνη Τ 2 Σίδηρος Ε 3 Κονσταντάνη Τ 3 Σχήµα 2.7 Σύνδεση πολλών θερµοζευγών µε µία κοινή επαφή αναφοράς ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. Να κατασκευάσετε το παρακάτω κύκλωµα µέτρησης της θερµοκρασίας µε θερµοζεύγος τύπου Κ: Λάβετε υπόψη ότι γενικά σ αυτές τις µετρήσεις ισχύει κατά προσέγγιση: Ε = S(T-T o ), όπου Τ ο η θερµοκρασία της επαφής αναφοράς. 21

11 100K -15V Thermocouple To 1K LM K K +15V 10K 2.2K Σχ. 2.8 Πρακτική εφαρµογή µε θερµοζεύγος 2. Να εξασφαλίσετε ότι οι επαφές του θερµοζεύγους µε τον ενισχυτή είναι σε κοινή και σταθερή θερµοκρασία Τ ο. Να φέρετε την άκρη του θερµοζεύγους σε θερµοκρασία πάγου (0 ο C), σε θερµοκρασία δωµατίου (22 ο C) και σε θερµοκρασία βρασµού (100 ο C). Με βάση αυτές τις µετρήσεις να χαράξετε µια στοιχειώδη καµπύλη βαθµονόµησης, µε τη θερµοκρασία στον οριζόντιο άξονα και την έξοδο του συστήµατος µέτρησης (έξοδος V0 του ενισχυτή) στον κατακόρυφο άξονα. 22

12 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ Alloy Combination Color Coding EMF (mv) Maximum Limits of Error** ANSI Over Max. (Whichever is Greater) Code Thermocouple Extension Temperature +Lead -Lead Temperature Grade Grade Useful Range Range Standard Special J K IRON Fe (magnetic) CHROMEGA NICKEL- CHROMIUM Ni-Cr V* COPPER Cu T ANSI Code E N R COPPER Cu CONSTANTAN COPPER- NICKEL Cu-Ni ALOMEGA NICKEL- ALUMINIUM Ni-Al (magnetic) CONSTANTAN COPPER- NICKEL Cu-Ni CONSTANTAN COPPER- NICKEL Cu-Ni NONE ESTABLISHED NONE ESTABLISHED 0 to 750 C (32 to 1382 F) Therm. Grade 0 to 200 C (32 to 392 F) Ext. Grade -200 to 1250 C (-328 to 2282 F) Therm. Grade 0 to 200 C (32 to 392 F) Ext. Grade 0 to 80 C (32 to 176 F) Ext. Grade -200 to 350 C (-328 to 662 F) Therm. Grade -60 to 100 C (-76 to 212 F) Ext. Grade to to to to 750 C (32 to 1382 F) 2.2 C or 0.75% 1.1 C or 0.4% -200 to 1250 C (- 328 to 2282 F) 2.2 C or 0.75% Above 0 C 2.2 C or 2.0% Below 0 C 1.1 C or 0.4% -200 to 350 C (-328 to 662 F) 1.0 C or 0.75% Above 0 C 1.0 C or 1.5% Below 0 C 0.5 C or 0.4% EMF (mv) Limits of Error** Alloy Combination Color Coding Maximum Over Max. (Whichever is Greater) Temperature Thermocouple Extension Temperature +Lead -Lead Useful Range Grade Grade Range Standard Special CHROMEGA NICKEL- CHROMIUM Ni-Cr OMEGA-P NICROSIL Ni-Cr-Si PLATINUM 13% RHODIUM Pt-13% Rh CONSTANTAN COPPER- NICKEL Cu-Ni OMEGA-N NISIL Ni-Si-Mg PLATINUM PT NONE ESTABLISHED -200 to 900 C (-328 to 1652 F) Therm. Grade 0 to 200 C (32 to 392 F) Ext. Grade -270 to 1300 C (-450 to 2372 F) Therm. Grade 0 to 200 C (32 to 392 F) Ext. Grade 0 to 1450 C (32 to 2642 F) Therm. Grade 0 to 150 C (32 to 300 F) Ext. Grade to to to to 900 C (-328 to 1652 F) 1.7 C or 0.5% Above 0 C 1.7 C or 1.0% Below 0 C 1.0 C or 0.4% 2.2 C or 0.75% Above 0 C 2.2 C or 2.0% Below 0 C 1.1 C or 0.4% 0 to 1450 C (32 to 2642 F) 1.5 C or 0.25% 0.6 C or 0.1% S PLATINUM 10% RHODIUM Pt-10% Rh PLATINUM PT NONE ESTABLISHED 0 to 1450 C (32 to 2642 F) Therm. Grade 0 to 150 C (32 to 300 F) Ext. Grade to to 1450 C (32 to 2642 F) 1.5 C or 0.25% 0.6 C or 0.1% 23

13 2.3.1 Θερµίστορς ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι µεταβολές της τιµής της αντίστασης των θερµοµέτρων ηλεκτρικής αντίστασης είδαµε ότι είναι µικρές και έτσι δε µπορούν να αξιοποιηθούν για τη µέτρηση µικρών µεταβολών θερµοκρασίας µε ακρίβεια και να λειτουργήσουν ως διακόπτες. Τα θερµίστορς είναι και αυτά αντιστάσεις, των οποίων η τιµή µεταβάλλεται µε τη θερµοκρασία, αλλά εµφανίζουν µεγάλες µεταβολές στην τιµή της αντίστασης. Τα θερµίστορς είναι κατασκευασµένα από οξείδια των µεταβατικών µετάλλων της σειράς του σιδήρου, όπως το χρώµιο, το µαγγάνιο, ο σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο. Η αντίστασή τους µεταβάλλεται ισχυρά µε τη θερµοκρασία αλλά έχει υψηλά όρια ανοχής, µε αποτέλεσµα οι µετρήσεις θερµοκρασίας να µην έχουν την ακρίβεια άλλων µεθόδων. Από την άλλη πλευρά, η ισχυρή µεταβολή της αντίστασης επιτρέπει τη χρήση των θερµίστορς ως διακοπτών ή περιοριστών ρεύµατος. Τα θερµίστορς αποτελούν µία εξαιρετικά διαδεδοµένη και οικονοµική επιλογή για τη µέτρηση θερµοκρασιών. Υπάρχουν δύο είδη θεµίστορς, τα NTC (negative temperature coefficient, αρνητικού θερµοκρασιακού συντελεστή) και τα PTC (positive temperature coefficient, θετικού θερµοκρασιακού συντελεστή). Στα NTC η αντίσταση µειώνεται όταν αυξάνεται η θερµοκρασία, ενώ στα PTC η αντίσταση αυξάνεται όταν αυξάνεται η θερµοκρασία. Με βάση τα θερµίστορ έχουν κατασκευαστεί και κινητοί ανιχνευτές θερµοκρασίας (temperature probes). Τυπικά θερµίστορς που διατίθενται στο εµπόριο εικονίζονται στο Σχήµα 2.2. Σχήµα 2.9 Τυπικά θερµίστορς του εµπορίου της εταιρείας Therm-O-Disk [4] ΘΕΡΜΙΣΤΟΡΣ NTC Τα θερµίστορς NTC εµφανίζουν µεγάλες µεταβολές αντίστασης όταν υφίστανται µικρές µεταβολές θερµοκρασίας. Χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση θερµοκρασιών µεταξύ 100 και 300 o C. Η µεταβολή της αντίστασής τους καθορίζεται από το πηλίκο της αντίστασης στους 25 ο C προς την αντίσταση στους 125 ο C και είναι, ανάλογα µε το µοντέλο, της τάξης του 20 έως 40. Αυτό σηµαίνει ότι η αντίσταση σε θερµοκρασία 125 ο C γίνεται από 20 έως 40 φορές µικρότερη της αντίστασης σε θερµοκρασία δωµατίου [4]. Οι ανοχές των θερµίστορ (της τάξης του 5%, ανάλογα µε τη θερµοκρασία) είναι πολύ υψηλότερες από αυτές των θερµοηλεκτρικών αντιστάσεων. Τα θερµίστορ εµφανίζουν υψηλή χρονική σταθερότητα και η τιµή της αντίστασής τους στους 100 ο C µεταβάλλεται µετά από 1000 ώρες λειτουργίας κατά ποσοστό της τάξης του 0.1% [4]. Σήµερα διατίθενται 24

14 θερµίστορς µε διάφορες τιµές αντίστασης, από 500 Ω έως 10 MΩ σε θερµοκρασία δωµατίου. Τα θερµίστορς NTC κατασκευάζονται σε µορφή ράβδου, δίσκου ή κάψουλας, Η εξάρτηση της αντίστασης από τη θερµοκρασία στα θερµίστορς NTC έχει τη γενική µορφή: R Τ 1 1 B T T 0 = RT e 0 όπου Τ είναι η θερµοκρασία µέτρησης σε βαθµούς Κέλβιν και Τ 0 µία θερµοκρασία αναφοράς (συνήθως οι 298 Κ, που αντιπροσωπεύουν τους 25 ο C), ενώ R Τ και R Τ0 είναι οι τιµές της αντίστασης του θερµίστορ NTC στις παραπάνω θερµοκρασίες. Η παραπάνω σχέση δεν είναι σην πράξη χρήσιµη, επειδή στην ουσία επιθυµούµε να προσδιορίσουµε την τιµή Τ και γνωρίζουµε τις άλλες τρεις ποσότητες. Έτσι λύνοντας την εξίσωση ως προς Τ προκύπτει ο ακόλουθος τύπος του Steinhart που αναφέρεται στα θερµίστορς NTC: 1 3 T = a + b (ln R) + c (ln R) Στον τύπο αυτό η θερµοκρασία T προκύπτει σε βαθµούς Κέλβιν. Οι ποσότητες α, b και c είναι συντελεστές που αναφέρονται στο συγκεκριµένο θερµίστορ που χρησιµοποιείται. Για παράδειγµα, σε ένα απλό θερµίστορ, όπως το µοντέλο Ρ1Η103Τ της εταιρείας Therm-O-Disk που έχει αντίσταση 10 kω ± 2% στους 25 ο C, οι συντελεστές α, b και c έχουν τις ακόλουθες τιµές: Πίνακας 2-2 Τιµές θερµοκρασίας - αντίστασης του P1H103T: α = b = θερµίστορ NTC Ρ1Η103Τ της εταιρείας Therm-O-Disk c = ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( Ο C) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Ω) Με βάση τις παραπάνω τιµές, η ακρίβεια στον υπολογισµό της θερµοκρασίας από τον τύπο του Steinhart δίνει ακρίβεια καλύτερη από 0.05 ο C στην περιοχή θερµοκρασιών ο C. Ο πίνακας τιµών θερµοκρασίας - αντίστασης του θερµίστορ NTC Ρ1Η103Τ στην παραπάνω περιοχή θερµοκρασιών παρουσιάζεται στον Πίνακα

15 Τα θερµίστορς εµφανίζουν φαινόµενο αυτοθέρµανσης (self-heating effect), δηλαδή η θερµοκρασία τους αυξάνει όταν διαρρέονται από ρεύµα, το οποίο είναι της τάξης του ενός βαθµού Κελσίου (1 ο C) ανά 7 mw ηλεκτρικής ισχύος στο εσωτερικό τους. Τα θερµίστορς NTC σε µορφή δίσκου εµφανίζουν υψηλή αποβολή θερµότητας και διαχείριση ισχύος λόγω του σχήµατός τους, που έχει µεγάλη εξωτερική επιφάνεια, και ενδείκνυνται για χρήση όταν δεν απαιτείται η χρήση θερµίστορ πολύ µικρών διαστάσεων. Τα θερµίστορς αυτά µπορούν να διαθέτουν διηλεκτρική επικάλυψη υψηλής µόνωσης όταν είναι ανάγκη να υπάρχει ηλεκτρική µόνωση. ιατίθενται δύο επικαλύψεις, ανάλογα µε τη µέγιστη µετρούµενη θερµοκρασία: Εποξική επικάλυψη (epoxy coating) για θερµοκρασίες έως 150 ο C και ελαστική επικάλυψη σιλικόνης (silicon rubber coating) για θερµοκρασίες έως 250 ο C. Η µη γραµµική σχέση της αντίστασης του θερµίστορ NTC µε τη θερµοκρασία αποθαρρύνει συχνά τη χρήση των θερµίστορς σε εφαρµογές. Η µη γραµµκότητα µπορεί να αντιµετωπιστεί επιτυχώς κατά την επεξεργασία των µετρήσεων αντίστασης αλλά και από το κύκλωµα λήψης µετρήσεων καθαυτό: Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, µπορούµε να απαλείψουµε τη µη γραµµικότητα µε τη βοήθεια της σχέσης του Steinhart που περιγράψαµε παραπάνω. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, λαµβάνουµε υπόψη ότι τα θερµίστορς συνδέονται συνήθως σε ένα βραχίονα µίας γέφυρας Wheatstone. Η έξοδος της γέφυρας µπορεί να γραµµικοποιηθεί µε έναν απλό διαιρέτη τάσης [ο οποίος γραµµικοποιεί την τάση εξόδου ως προς τη θερµοκρασία, Σχήµα 1(α)] ή µε µία αντίσταση συνδεδεµένη παράλληλα µε το θερµίστορ (η οποία γραµµικοποιεί την αντίσταση ως προς τη θερµοκρασία). Η γραµµικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι καλύτερη από 0.5% όταν το εύρος των µετρούµενων θερµοκρασιών είναι µικρότερο από 50 ο C. ΘΕΡΜΙΣΤΟΡΣ ΡTC Τα θερµίστορς τύπου PTC έχουν αντίσταση που αυξάνει µε τη θερµοκρασία, και ειδικότερα µεταπίπτουν από µία κατάσταση χαµηλής αντίστασης σε µία κατάσταση υψηλής αντίστασης όταν η θερµοκρασία ανέλθει σε µία συγκεκριµένη τιµή. Έτσι χρησιµοποιούνται ευρέως ως περιοριστές ρεύµατος σε θερµοκρασίες µεταξύ 50 και 250 o C. Οι τιµές της αντίστασης των θερµίστορς PTC κυµαίνονται από 0.5 Ω έως 20 kω σε θερµοκρασία δωµατίου. Επειδή η αύξηση της αντίστασης γίνεται απότοµα, τα θερµίστορς αυτά δεν ενδείκνυνται για τη µέτρηση συνεχών τιµών θερµοκρασίας αλλά για τη διακοπή της τροφοδοσίας κυκλωµάτων. Έτσι αποτελούν θερµοευαίσθητους ηλεκτρονικούς διακόπτες. εν έχουν µηχανικά µέρη όπως άλλοι διακόπτες, και εποµένως εµφανίζουν µηδενική µηχανική φθορά 26

16 και µεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπρόσθετα δεν εµφανίζουν φαινόµενα υστέρησης και έχουν εξαιρετικά χαµηλό κόστος. Τα θερµίστορς PTC αυτοθερµαίνονται όταν διαρρέονται από ρεύµα, και αυτό αξιοποιείται στις εφαρµογές. Οι συνηθέστερες εφαρµογές των θερµίστορς PTC είναι οι εξής : 1. Μέτρηση της ροής ρευστών Εάν ένα θερµίστορ PTC ευρίσκεται σε ακίνητο αέρα ή σε ακίνητο υγρό, Αδυνατεί να αποβάλλει πολλή θερµότητα και αυτοθερµαίνεται γρήγορα Έτσι γρήγορα µεταβαίνει στην κατάσταση υψηλής αντίστασης, στην οποία µπορεί να διακόψει ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να ελέγχει µία διαδικασία ψύξης, ευρισκόµενο µέσα στο ψυκτικό αέριο ή υγρό. Εάν η ροή του ψυκτικού αερίου ή υγρού µειωθεί, το θερµίστορ αποκτά µεγάλη αντίσταση και ενεργοποιεί ένα κύκλωµα προειδοποίησης ή το κύκλωµα ελέγχου της ροής του ψυκτικού. 2. Χρονική καθυστέρηση Εάν διαβιβάσουµε σε ένα θερµίστορ PTC ένα συγκεκριµένο ρεύµα, το θερµίστορ θα αυτοθερµανθεί και θα οδηγηθεί σε συγκεκριµένο χρόνο στην κατάσταση υψηλής αντίστασης, στην οποία µπορεί να ενεργοποιήσει κάποιο υποκύκλωµα. Εποµένως µπορούµε να ενεργοποιήσουµε ένα υποκύκλωµα µετά από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, να εισάγουµε δηλαδή µία επιθυµητή χρονική καθυστέρηση στη λειτουργία του υποκυκλώµατος. Είναι σηµαντικό να έχει το θερµίστορ PTC τη δυνατότητα να ψυχθεί πλήρως µεταξύ δύο διαδοχικών αυτοθερµάνσεων, αλλιώς η χρονική καθυστέρηση στη δεύτερη περίπτωση θα είναι µικρότερη και το θερµίστορ δε θα λειτουργεί αξιόπιστα. 3. Προστασία µπαταριών από υπερφόρτιση Όταν οι µπαταρίες φορτίζονται στη µέγιστη χωρητικότητά τους, θερµαίνονται. Έτσι ένα θερµίστορ PTC που ευρίσκεται σε επαφή µε µία µπαταρία µπορεί να ανιχνεύσει πότε η µπαταρία φορτίζεται πλήρως. Τότε η αντίστασή του αυξάνει απότοµα και µηδενίζεται το ρεύµα που το διαρρέει, µε αποτέλεσµα τη διακοπή της τροφοδοσίας της µπαταρίας. 27

17 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ Να υλοποιήσετε το παρακάτω κύκλωµα για τη µέτρηση της θερµοκρασίας µε θερµίστορ. Vcc=5V THERM t - Vo + R 1K Σχ Πρακτική εφαρµογή µε θερµίστορ Ο τελεστικός ενισχυτής στην έξοδο χρησιµεύει σαν αποµονωτής (buffer). Η ενίσχυση τάσης που προκαλεί είναι µονάδα. Η τάση V 0 δίνεται από τη σχέση R V 0 = V CC. R+ R T R T είναι η αντίσταση του θερµίστορ που µεταβάλλεται µε τη θερµοκρασία. Η τιµή της αντίστασης Ρ εξαρτάται από τον τύπο του θερµίστορ και επιλέγεται µε κριτήριο να είναι αρκετά µικρότερη από την µικρότερη αντίσταση του θερµίστορ, στην περιοχή των θερµοκρασιών που µετράµε. Ο ρόλος του θερµίστορ στο δικτύωµα των αντιστάσεων είναι να ελέγχει το ρεύµα και άρα την πτώση τάσης πάνω στην R. ΚΙΝΗΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (TEMPERATURE PROBES) Οι κινητοί ανιχνευτές θερµοκρασίας αποτελούν µικρές διατάξεις που περιέχουν ένα θερµίστορ και µπορούν να ακουµπήσουν στην επιφάνεια, της οποίας η θερµοκρασία πρέπει να µετρηθεί. Οι ανιχνευτές αυτοί µετακινούνται εύκολα και µπορούν να προσαρµοστούν µόνιµα σε ένα χώρο µέτρησης. Αποτελούνται από Σχήµα 2.11 Κινητός ανιχνευτής θερµοκρασίας του εµπορίου [4] 28

18 ένα σωληνίσκο ανοξείδωτου χάλυβα, µέσα στον οποίο έχει τοποθετηθεί το θερµίστορ και οι ακροδέκτες του και έχει εγχυθεί πλαστικό για την προστασία του θερµίστορ από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η εικόνα ενός κινητού ανιχνευτή θερµοκρασίας του εµπορίου της εταιρείας Therm-O-Disk [4] παρουσιάζεται στο Σχήµα Το Ολοκληρωµένο Κύκλωµα LM35 Το ολοκληρωµένο κύκλωµα LM35 κατασκευάζεται από την εταιρεία National Semiconductor και είναι από τους πιο διαδεδοµένους αισθητήρες θερµοκρασίας. Η λειτουργία του στηρίζεται στις ιδιότητες της επαφής pn. Όπως είναι γνωστό, όταν η επαφή pn είναι πολωµένη ανάστροφα, τότε το ανάστροφο ρεύµα κόρου είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας της επαφής. Τα ολοκληρωµένα αισθητήρια γενικά εµφανίζουν άριστη γραµµικότητα. Το LM35 µεταβάλλει την έξοδό του κατά 10 mv όταν η θερµοκρασία µεταβάλλεται κατά 1 o C. Το κύκλωµα LM35 µετρά θερµοκρασίες µεταξύ 55 και +150 ο C και αποδίδει έξοδο περίπου 10.0 mv ανά βαθµό Κελσίου. Το ρεύµα που το διαρρέει είναι µόλις 60 µα και έτσι το κύκλωµα εµφανίζει εξαιρετικά χαµηλό φαινόµενο αυτοθέρµανσης, περίπου 0.1 ο C όταν ευρίσκεται σε ακίνητο αέρα Μπορεί να τροφοδοτηθεί από ευρεία περιοχή τάσεων, µεταξύ +4 και +30 V. Το κύκλωµα βαθµονοµείται εκ κατασκευής και δεν απαιτεί επιπλέον ρυθµίσεις από το χρήστη, µε αποτέλεσµα να εµφανίζει ακρίβεια ±0.25 ο C σε θερµοκρασία δωµατίου και ±0.75 ο C στο θερµοκρασιακό εύρος 55 έως +150 ο C. Έχει χαµηλή αντίσταση εξόδου (0.1 Ω για ρεύµα εξόδου 1 ma) και µπορεί να συνδεθεί εύκολα µε κυκλώµατα διασύνδεσης ή ελέγχου. +5V 1 C1 0.1uF LM R 75 + C2 1uF + - R2 10K LM741 R1 4.7K Σχ. 2.12α Συνδεσµολογία LM35 ώστε να µετρά θερµοκρασίες από 0 έως 150 ο C. 29

19 +5V 1 C1 0.1uF LM R 100K -5V Σχ. 2.12β Συνδεσµολογία του LM35 για µετρήσεις και σε αρνητικές θερµοκρασίες Στο Σχήµα 2.12(α) εικονίζεται το διάγραµµα βαθµίδας του βασικού κυκλώµατος του αισθητήρα LM35, στο οποίο η έξοδος παραµένει ελεύθερη. Ο τελεστικός ενισχυτής µη αντιστροφής στην έξοδο χρησιµεύει ώστε η τάση εξόδου να βρίσκεται στα επιθυµητά όρια (π.χ. στα όρια τάσεων εισόδου µιας βαθµίδα µετατροπέα αναλογικού σύµατος σε ψηφιακό). Με τη σύνδεση αυτή ο αισθητήρας τροφοδοτείται µε θετική µόνον τάση και έτσι παράγει στην έξοδο θετικές τάσεις, µε συνέπεια να µετρά µόνο θετικές θερµοκρασίες, µεταξύ 2 και 150 ο C. Εάν η έξοδος συνδεθεί σε αρνητική τάση τροφοδοσίας V S µέσω µίας αντίστασης µε τιµή R 1 = V S /(50 µα), τότε ο αισθητήρας µπορεί να µετρά θετικές και αρνητικές θερµοκρασίες, µεταξύ 55 και +150 ο C [Σχήµα 2.12(β)]. Εκτός από τη σειρά LM35 υπάρχει η σειρά LM45, η οποία περιλαµβάνει αισθητήρες µικρότερου φυσικού µεγέθους και µικρότερων απαιτήσεων τάσης τροφοδοσίας, καθώς και η σειρά LM50, η οποία περιλαµβάνει αισθητήρες που ενδείκνυνται περισσότερο για µετρήσεις χαµηλών θερµοκρασιών (κάτω από 0 ο C) Θερµοηλεκτρικές αντιστάσεις Όπως είναι γνωστό, η ηλεκτρική αντίσταση των µετάλλων αυξάνει καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία. Άρα, είναι δυνατό να κατασκευαστεί διάταξη µέτρησης της θερµοκρασίας, µετρώντας την ηλεκτρική αντίσταση ενός πρότυπου µετάλλου, καθώς µεταβάλλεται η θερµοκρασία του. Έτσι, κατασκευάζονται οι θερµοηλεκτρικές αντιστάσεις (RTDs). Η µέτρηση της αντίστασης ενός θερµοηλεκτρικού στοιχείου γίνεται µε τη βοήθεια γέφυρας Wheatstone ή µε τη βοήθεια πηγής ρεύµατος, που διεγείρει κατάλληλα τη θερµοηλεκτρική αντίσταση. Οι θερµοηλεκτρικές αντιστάσεις έχουν καλύτερη γραµµικότητα και είναι γενικά πιο ακριβείς από τα θερµοζεύγη, καθώς έχουν ανάλυση µικρότερη του ενός βαθµού Κελσίου. Εξαρτώνται από την απόλυτη τιµή της θερµοκρασίας και όχι απλώς από τη θερµοκρασιακή µεταβολή, όπως συµβαίνει στα θερµοζεύγη, άρα δεν έχουν ανάγκη από θερµοκρασίες αναφοράς. Όµως είναι πιο ακριβές και 30

20 απαιτούν εξωτερική διέγερση. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε εργαστηριακές και βιοµηχανικές εφαρµογές ακριβείας. Τυπικό µέταλλο για την κατασκευή θερµοηλεκτρικών αντιστάσεων είναι η πλατίνα Σύγκριση Αισθητήρων Θερµοκρασίας Το ολοκληρωµένο κύκλωµα LM35 αποτελεί την πληρέστερη λύση στο αντικείµενο της µέτρησης της θερµοκρασίας καθώς εµφανίζει γραµµικότητα και υψηλή ευαισθησία και είναι κατασκευασµένο για να συνεργάζεται µε ηλεκτρονικά συστήµατα συλλογής δεδοµένων. Από την άλλη πλευρά η χρήση του υπόκειται σε περιορισµούς χώρου και το εύρος θερµοκρασιών που µπορεί να µετρηθεί δεν είναι υψηλό. Έτσι το κύκλωµα LM35 δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο διαδικασιών θέρµανσης που υπερβαίνουν τους 150 ο C και σε περιβάλλον ψύξης µε θερµοκρασίες της τάξης αυτής του υγρού αζώτου ( 200 ο C). Οι θερµοηλεκτρικές αντιστάσεις, τα θερµίστορ και τα θερµοζεύγη εµφανίζουν µη-γραµµική συµπεριφορά [9]. Τα θερµοζεύγη και τα θερµίστορ αποκρίνονται ταχέως, σε αντίθεση µε τις θερµοηλεκτρικές αντιστάσεις που αποκρίνονται µε βραδύτητα. Τα θερµοζεύγη δεν απαιτούν εξωτερική τροφοδοσία, ενώ οι θερµοηλεκτρικές αντιστάσεις και τα θερµίστορ απαιτούν. Τα θερµοζεύγη µετρούν µεγάλο εύρος θερµοκρασιών ενώ τα θερµίστορ µικρό (έως 300 ο C). Πιο υψηλό κόστος έχουν οι θερµοηλεκτρικές αντιστάσεις και πιο µικρό τα θερµοζεύγη. Τα θερµοζεύγη αποδίδουν στην έξοδο µικρές τάσεις, οι οποίες είναι ευαίσθητες στο θόρυβο. Γενικά εµφανίζουν χαµηλή ευαισθησία και µικρότερη σταθερότητα από τα άλλα είδη αισθητήρων. Οι θερµοηλεκτρικές αντιστάσεις παρέχουν ενδείξεις υψηλής ακρίβειας και σταθερότητας, αλλά η αντίσταση των καλωδίων σύνδεσής τους τις αλλοιώνει και πρέπει να αντισταθµίζεται. Τα θερµίστορ τέλος δίνουν εξαιρετικά επαναλήψιµες ενδείξεις, παρέχουν µεγάλη διακριτική ικανότητα και απαιτούν µικρό ρεύµα τροφοδοσίας. Χαρακτηρίζονται, όµως, από έντονη µη γραµµικότητα. 31

21 Πίνακας 2-3 Σύγκριση αισθητηρίων θερµοκρασίας πλεονεκτήµατα Αυτοτροφοδοτούµενο Απλό Φθηνό Σε µεγάλη ποικιλία Μεγάλη περιοχή θερµοκρασιών Πολύ σταθερό Πολύ ακριβές Πιο γραµµικό από θερµοζεύγος Υψηλή έξοδος Γρήγορο Απλό Πολύ γραµµικό Υψηλή έξοδος Φθηνό Μη γραµµικό Ακριβό Μη-γραµµικό Μειονεκτήµατα Χαµηλή τάση Χρειάζεται αναφορά Ελάχιστα ευαίσθητο Χρειάζεται πηγή ρεύµατος Μικρές µεταβολές R Αυτοθέρµανση Μικρή περιοχή θερµοκρασιών Χρειάζεται πηγή ρεύµατος Αυτοθέρµανση Τ < 200 o C Χρειάζεται τροφοδοσία Αργό Αυτοθέρµανση 32

22 2.4. ΟΠΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Φωτοαντιστάσεις (LDRs) ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γνωρίζουµε ότι το ηλεκτρικό ρεύµα µεταφέρεται µέσα σε ένα υλικό από τα ηλεκτρόνια του υλικού που µπορούν να κινηθούν µέσα σε αυτό και λέγονται ελεύθερα ηλεκτρόνια ή ηλεκτρόνια αγωγιµότητας (conduction electrons). Όσο περισσότερα ηλεκτρόνια αγωγιµότητας έχει ένα υλικό, τόσο µεγαλύτερη αγωγιµότητα, και άρα µικρότερη αντίσταση, εµφανίζει στη ροή του ρεύµατος. Όταν προσπίπτει φως σε ένα φωτοαγώγιµο υλικό, αυξάνει ο αριθµός των ελευθέρων ηλεκτρονίων του. Αυτό γίνεται επειδή τα προσπίπτοντα φωτόνια διεγείρουν ηλεκτρόνια που είναι δεσµευµένα και τα καθιστούν ελεύθερα. Έτσι η αντίσταση του φωτοαγώγιµου υλικού µειώνεται. Η σχέση µεταξύ της προσπίπτουσας φωτεινής ισχύος P και της αντίστασης R δεν είναι γραµµική αλλά λογαριθµική και έχει τη µορφή: a R= b P Από αυτήν καταλήγουµε στην εµπειρική σχέση logr = a b logp Οι ποσότητες α και b είναι χαρακτηριστικές του φωτοαγώγιµου υλικού. Με βάση αυτά τα υλικά κατασκευάζονται τα εµπορικά προϊόντα των φωτοαντιστάσεων (photoresistors) ή αντιστάσεων εξαρτώµενων από φωτεινή ένταση (light-dependent resistors LDRs). ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ V CC LDR R 1 V 1 V 0 V 2 R R 2 Σχήµα 2.13 Σύνδεση φωτοαντίστασης σε διαιρέτη τάσης. Οι φωτοαντιστάσεις είναι εν γένει πολυκρυσταλλικά υµένια ή µονοκρύσταλλοι του ηµιαγωγικού υλικού θειούχου καδµίου (CdS). Το υλικό αυτό είναι από τα πλέον κατάλληλα και εµφανίζει µέγιστη ευαισθησία σε µήκος κύµατος 1 µm (που εµπίπτει στην περιοχή του κοντινού υπερύθρου). Η τάση που αναπτύσσει στην έξοδο όταν δέχεται ορατό φως είναι ανάλογη της έντασης του φωτός. Έχει το µεγαλύτερο 33

23 υπάρχον εύρος λειτουργίας καθώς η προσπίπτουσα ένταση µπορεί να µεταβληθεί κατά οκτώ τάξεις µεγέθους, αλλά δεν εµφανίζει εξαιρετική γραµµικότητα. Εντούτοις, οι φωτοαντιστάσεις από θειούχο κάδµιο είναι εν γένει φθηνές. Σε απόλυτο σκοτάδι η τιµή µίας φωτοαντίστασης είναι τεράστια. Όταν τη συνδέουµε όµως σε ένα κύκλωµα, και άρα σε κάποια τάση, εµφανίζεται ένα µικρό ρεύµα που οφείλεται στην τυχαία απελευθέρωση ηλεκτρονίων από τα µητρικά τους άτοµα και αποτελεί το ρεύµα σκότους (dark current). Όταν εκθέσουµε τη φωτοαντίσταση στο φως η τιµή της πέφτει σε µερικές δεκάδες ή εκατοντάδες Ωµ. Μία οποιαδήποτε φωτοαντίσταση του εµπορίου εµφανίζει αντίσταση της τάξης των 10 Ω όταν ευρίσκεται σε ένα φωτισµένο χώρο και αντίσταση της τάξης των 20 kω εάν τη σκεπάσουµε µε το χέρι µας, δηµιουργώντας συνθήκες σκότους. Οι φωτοαντιστάσεις χρησιµοποιούνται συνήθως για να ενεργοποιούν (ΟΝ) ή να απενεργοποιούν (OFF) µία διάταξη και έτσι ο απλούστερος τρόπος σύνδεσής τους είναι σε ένα διαιρέτη τάσης. Ο διαιρέτης αυτός µπορεί να συγκρίνεται µε µία σταθερή τάση V 2, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.13, µε τη βοήθεια ενός τελεστικού ενισχυτή και έτσι η έξοδος του τελευταίου να ευρίσκεται σε θετική ή αρνητική τάση κόρου. Για παράδειγµα, εάν επιλέξουµε ίσες αντιστάσεις R 1 και R 2, µε αποτέλεσµα η σταθερή τάση αναφοράς V 2 να ισούται µε το ήµισυ της τάσης V CC, τότε η αντίσταση R είναι καλό να είναι µερικά kω. Στο εξαιρετικά απλό κύκλωµα του Σχήµατος 2.13 η τάση εξόδου V 0 γίνεται θετική όταν υπάρχει φως και ο αισθητήρας λειτουργεί ως ανιχνευτής φωτός. Εάν εναλλαγούν οι θέσεις της φωτοαντίστασης και της αντίστασης R τότε ο αισθητήρας λειτουργεί ως ανιχνευτής σκότους. Με βάση την παραπάνω λογική ο αναγνώστης µπορεί να δηµιουργήσει το δικό του κύκλωµα ελέγχου Φωτοδίοδοι και φωτοτρανζίστορ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι φωτοδίοδοι και τα φωτοτρανζίστορ αποτελούν τα βασικά είδη φωτοβολταϊκών ανιχνευτών. Αυτά δηµιουργούν ρεύµα, που ονοµάζεται φωτόρευµα (photocurrent), ανάλογο της προσπίπτουσας φωτεινής έντασης. Τα φωτοτρανζίστορ είναι στην ουσία φωτοδίοδοι που επιπρόσθετα εκτελούν ενίσχυση του δηµιουργούµενου ρεύµατος και έτσι η αρχή λειτουργίας τους είναι ίδια µε αυτήν των φωτοδιόδων. Ο όρος φωτοδίοδος µπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαµβάνει έως και τις ηλιακές µπαταρίες, αλλά συνήθως αναφέρεται µόνο στους αισθητήρες φωτεινής στάθµης. 34

24 Σχήµα Απλό κύκλωµα σύνδεσης φωτοδιόδου Οι φωτοδίοδοι αποτελούνται από µία φωτοευαίσθητη δίοδο πυριτίου, δηλαδή µία επαφή p-n που έχει στην άνω όψη της ένα φωτοαγώγιµο στρώµα. Η πρόσπτωση φωτός στην επιφάνειά τους δηµιουργεί ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών στην περιοχή της επαφής, δηλαδή ένα µικρό ρεύµα (φωτόρευµα). Το φωτόρευµα είναι αµελητέο σε σύγκριση µε τα ρεύµατα που διαρρέουν τις φωτοδιόδους όταν αυτές είναι ορθά πολωµένες, οπότε άγουν ως κανονικές δίοδοι. Όταν όµως οι φωτοδίοδοι είναι ανάστροφα πολωµένες, το φωτόρευµα καθίσταται σηµαντικό και επιτρέπει τη µέτρηση της προσπίπτουσας φωτεινής έντασης. Η φωτοδίοδος µπορεί να λειτουργήσει πολωµένη ανάστροφα (οπότε η σύνδεση λέγεται σύνδεση φωτοαγωγιµότητας photoconductive, PC mode). Ένας τέτοιος απλός τρόπος σύνδεσης εικονίζεται στο Σχήµα Ο Τελεστικός ενισχυτής διαντίστασης µετατρέπει το φωτόρευµα σε τάση. Στην έξοδο του κυκλώµατος η τάση V out είναι ανάλογη του φωτορεύµατος (V out = R p I p ). Ο πυκνωτής χρησιµοποιείται προαιρετικά για αντιστάθµιση τυχόν διαφοράς φάσης ανάµεσα στην έξοδο και την είσοδο. Σύµφωνα µε µια άλλη δυνατή συνδεσµολογία η φωτοδίοδος είναι µηπολωµένη. Στην περίπτωση αυτή η PHOTODIODE R 1nF 1nF Σχήµα Σύνδεση της φωτοδιόδου σε λειτουργία φωτοτάσης Rf - + Vo φωτεινή ένταση έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση φωτοβολταϊκής τάσης στα άκρα της φωτοδιόδου, η οποία και ενισχύεται από τον ενισχυτή διαφοράς. Η σύνδεση αυτή εικονίζεται στο Σχ και λέγεται σύνδεση φωτοτάσης photovoltaic, PV mode. Η αντίσταση R ανάµεσα στη µη αναστρέφουσα είσοδο και τη γη ρυθµίζει την ευαισθησία του κυκλώµατος και πρέπει να είναι µεγάλη (150Κ-10Μ). Γνωρίζουµε ότι η ανάστροφη πόλωση αποµακρύνει τα ηλεκτρόνια και τις οπές από την επαφή p-n και 35

25 επακόλουθα µειώνει τη χωρητικότητα της επαφής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την ταχύτερη απόκριση (επειδή η χωρητικότητα της επαφής είναι µικρή). Από την άλλη πλευρά, η ανάστροφη πόλωση δηµιουργεί ρεύµα σκότους και άρα ανεπιθύµητο σήµα (θόρυβο) µέσα στην επαφή. Συνεπώς, έχουµε µικρότερη ευαισθησία. Αντίστοιχα, εάν η φωτοδίοδος δεν είναι πολωµένη (λειτουργία φωτοτάσης), η απόκρισή της είναι βραδύτερη αλλά η ευαισθησία της µεγαλύτερη. Η γραµµικότητα υποβαθµίζεται όταν η δίοδος είναι µη-πολωµένη (σε λειτουργία φωτοτάσης), επειδή τότε το µέγεθος που εισάγεται στο κύκλωµα ελέγχου είναι η τάση στα άκρα της διόδου. Η τάση αυτή εξαρτάται λογαριθµικά και όχι γραµµικά από το φωτόρευµα (το οποίο είναι ευθέως ανάλογο της φωτεινής έντασης) και έτσι η σχέση φωτεινής έντασης και τάσης δεν είναι γραµµική. Έτσι, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εφαρµογής µας µπορούµε να επιλέξουµε να πολώσουµε ή όχι ανάστροφα τη φωτοδίοδο. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Στο εµπόριο υπάρχει πληθώρα φωτοδιόδων διαφόρων κατασκευαστών. Για παράδειγµα, στο Σχήµα 2.16 εικονίζονται φωτοδίοδοι της εταιρείας Ηamamatsu. Οι δίοδοι αυτές εµφανίζουν µεγάλη γραµµικότητα ως προς την προσπίπτουσα φωτεινή ένταση. Όταν η ένταση είναι µεταξύ και 10 2 W, τότε το φωτόρευµα λαµβάνει τιµές που εκτείνονται σε περισσότερο από εννέα τάξεις µεγέθους, ανάλογα µε το χρησι- µοποιούµενο προϊόν και το κύκλωµα ελέγχου. Το άνω όριο της γραµµικότητας εξαρτάται από την αντίσταση φορτίου και Σχήµα Φωτοδίοδοι της εταιρείας Hamamatsu [12] την τιµή της ανάστροφης τάσης πόλωσης. Είναι δυνατή η ανίχνευση φωτός µε κατώτερο µήκος κύµατος 320 nm (οπότε η ευαισθησία της φωτοδιόδου εκτείνεται από την υπέρυθρη έως την ιώδη περιοχή). Υπάρχουν και προϊόντα ευαίσθητα στο υπεριώδες φως (όπως η σειρά προϊόντων S1226/S1336), στα οποία το λεγόµενο µήκος κύµατος αποκοπής (cutoff wavelength) εκτείνεται στα 190 nm. Σύγκριση Αισθητήρων Φωτεινής Στάθµης (Φωτοαντιστάσεις-φωτοδίοδοι) Οι φωτοαντιστάσεις εµφανίζουν µεγάλους χρόνους απόκρισης (της τάξης των 100 msec) ενώ οι φωτοδίοδοι µικρούς (µικρότερους από 1 µsec). Η µέγιστη 36

26 ευαισθησία των φωτοαντιστάσεων και φωτοδιόδων είναι στο κοντινό υπέρυθρο (σε µήκος κύµατος περίπου 1 µm). Οι φωτοαντιστάσεις έχουν µεγαλύτερο δυναµικό εύρος (dynamic range) από τις φωτοδιόδους (δηλαδή ανιχνεύουν µεγαλύτερη περιοχή τιµών φωτεινής έντασης) αλλά εµφανίζουν µικρότερη γραµµικότητα από αυτές. Οι δυνατότητες των φωτοδιόδων επεκτείνονται εάν αντικατασταθούν από φωτοτρανζίστορς, καθώς στα τελευταία ενισχύεται το δηµιουργούµενο στη φωτοευαίσθητη επαφή p-n φωτόρευµα. Έτσι µπορούν να µετρηθούν µικρότερες φωτεινές εντάσεις και επακόλουθα αυξάνει το δυναµικό εύρος του αισθητήρα. 2.5 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Η πίεση αποτελεί µέτρο της δύναµης ή µηχανικής τάσης που ασκείται στην εξωτερική επιφάνεια κάποιου σώµατος από ένα εξωτερικό αίτιο. Το βάρος αποτελεί τη -σταθερή- δύναµη προς τα κάτω που ασκεί η Γη σε ένα σώµα και αποτελεί µία ειδική περίπτωση δύναµης. Έτσι, εάν τοποθετηθεί ένα σώµα σε επαφή µε έναν αισθητήρα πίεσης, ο αισθητήρας µπορεί να µετρά τη δύναµη που δέχεται το σώµα από ένα εξωτερικό αίτιο ή από τη Γη ανάλογα µε τη σχετική θέση σώµατος και αισθητήρα (κατακόρυφη, οριζόντια κ.ά.). Με άλλα λόγια, η µέτρηση του βάρους ανάγεται στη µέτρηση πίεσης και γι αυτό οι µετρητές πίεσης χρησιµοποιούνται και για τη µέτρηση βάρους. (Εδώ πρέπει να διευκρινίσουµε ότι το µετρούµενο σώµα θεωρείται ότι δεν κινείται λόγω της ύπαρξης δύναµης (ή βάρους) σε αυτό. Εάν το σώµα κινείται, χρησιµοποιούνται άλλα είδη αισθητήρων, οι µετρητές κίνησης, που στηρίζονται σε διαφορετικές αρχές και περιγράφονται στην Παράγραφο 2.7. Στην περίπτωση κινούµενων ρευστών, ο αισθητήρας πίεσης είναι ακίνητος και θεωρείται ότι δέχεται πίεση από το κινούµενο ρευστό) Η πίεση σχετίζεται µε τη δύναµη µε τη σχέση: F P= A Πίνακας 2-4 Σχέσεις µεταξύ των µονάδων πίεσης 1 atm = Pa 1 atm = 760 mmhg = 760 Torr 1 atm = bar 1 atm = 14.7 psi 1 bar = Pa 1 Torr = Pa 1 psi = 6895 Pa και άρα οι µονάδες της είναι µονάδες δύναµης ανά µονάδες επιφάνειας. Υπάρχουν πολλές µονάδες πίεσης: Καταρχήν είναι η ατµόσφαιρα (atm), που δηµιουργήθηκε µε βάση την πίεση που ασκεί η ατµόσφαιρα. Μία ατµόσφαιρα (1 Atm) ορίζεται ότι 37

27 είναι η ατµοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας και σε γεωγραφικό πλάτος 45 ο. Η πίεση αυτή δηµιουργείται από τον αέρα που βρίσκεται από πάνω µας. Η ατµόσφαιρα της Γης αποτελείται κυρίως από οξυγόνο και άζωτο, φθάνει σε ύψος µερικών χιλιάδων χιλιοµέτρων και πιέζει όλα τα αντικείµενα που ευρίσκονται στην επιφάνεια της Γης. Η µονάδα του σύµφωνα µε το ιεθνές Σύστηµα Μονάδων είναι το Νιούτον ανά τετραγωνικό µέτρο (N/m 2 ) ή Πασκάλ (Pa). Επειδή το ένα τετραγωνικό µέτρο είναι πολύ µεγάλη επιφάνεια, αναµένουµε ότι η πίεση που δηµιουργεί σε ένα σηµείο µία συνηθισµένη δύναµη ισούται µε χιλιάδες Pa. Πράγµατι, η µία ατµόσφαιρα ισούται µε Pa. Για ευκολία ορίζεται ότι οι εκατό χιλιάδες Pa είναι ίσες µε 1 bar. Η ατµοσφαιρική πίεση εξισορροπεί το βάρος µίας στήλης υδραργύρου ύψους 760 χιλιοστόµετρων, και έτσι ως µονάδα πίεσης υπάρχει το ένα χιλιοστόµετρο στήλης υδραργύρου (1 mmhg), που ονοµάζεται ένα Torr (από τον Ιταλό Evangelista Torricelli που παρατήρησε το φαινόµενο). Στο αγγλοσαξωνικό σύστηµα µονάδων µονάδα πίεσης είναι η µία λίβρα δύναµης ανά τετραγωνική ίντσα (pound per square inch, lbf/in 2 ), ή psi, όπου είναι 1 lbf = Ν και 1 in = 2.54 cm. Η σχέση µεταξύ των παραπάνω µονάδων συνοψίζεται στον Πίνακα 2-4. ΕΙ Η ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Η ατµοσφαιρική πίεση ασκείται πάντοτε και σε όλα τα σώµατα. Εάν ασκούµε πίεση σε ένα σώµα, αυτό αντιλαµβάνεται την πίεσή µας συν την ατµοσφαιρική πίεση. Έτσι, το άθροισµα των δύο πιέσεων λέγεται απόλυτη πίεση (absolute pressure). Η πίεση που ασκούµε ονοµάζεται πίεση µετρητή (gauge pressure) και αυτή µας ενδιαφέρει να προσδιορίσουµε. Το αγγλοσαξωνικό σύστηµα µονάδων διακρίνει τις δύο αυτές πιέσεις γράφοντας την πίεση µετρητή ως psi και την απόλυτη πίεση ως psia (psi absolute). Έτσι, µία πίεση ίση µε 16 psi σηµαίνει ότι κάποιο εξωτερικό αίτιο (εκτός από την ατµόσφαιρα) ασκεί πίεση 16 psi, ενώ µία πίεση 16 psia σηµαίνει ότι η συνολική πίεση που ασκείται είναι 16 psi, και εποµένως ότι το εξωτερικό αίτιο ασκεί πίεση 1.3 psi. Εάν τοποθετήσουµε ένα σώµα σε έναν αεροστεγή χώρο και αφαιρέσουµε µε µηχανικό τρόπο µία ποσότητα αέρα από το Πίνακας 2-5 Είδη αντλιών κενού και ενδεικτικά κενά που επιτυγχάνουν χώρο, το σώµα θα πιέζεται Είδος Αντλίας Κενό (Torr) λιγότερο από όσο εάν ευρίσκεται Περιστροφική στην ελεύθερη ατµόσφαιρα και έτσι λέµε ότι δηµιουργούµε κενό ιαχύσεως αέρος, ή αλλιώς κενό (vacuum). Στροβίλου (τούρµπο) Οποιαδήποτε πίεση µικρότερη από την ατµοσφαιρική πίεση Ιόντων

28 λέγεται πίεση κενού (vacuum pressure). Στην πράξη είναι αδύνατο να επιτύχουµε πίεση µηδέν (το λεγόµενο απόλυτο κενό) επειδή θα πρέπει να αποµακρύνουµε όλα τα µόρια αέρα από ένα χώρο. Τα τεχνικά µέσα που διαθέτουµε σήµερα (οι αντλίες κενού, vacuum pumps) πετυχαίνουν όµως πολύ υψηλά κενά, ανάλογα µε το είδος τους. Η απλούστερη από όλα τα είδη αντλιών, η περιστροφική αντλία (rotary pump) µειώνει την ατµοσφαιρική πίεση στο 1/ της τιµής της (από τα 760 Torr σε λιγότερο από 0.01 Torr) και, όπως λέγεται, επιτυγχάνει κενό καλύτερο από 10 2 Torr. Οι καλύτερες αντλίες, οι αντλίες ιόντων (ion pumps), υποστηριζόµενες από αντλίες χαµηλότερων επιδόσεων επιτυγχάνουν κενά έως Torr. Στον Πίνακα 2-5 εικονίζονται τα είδη αντλιών που υπάρχουν σήµερα και τα ενδεικτικά κενά που επιτυγχάνουν. Εάν µετρούµε µία πίεση κενού µε ένα µετρητή που λειτουργεί έχοντας ως αναφορά την ατµοσφαιρική πίεση, τότε αυτός θα δείξει αρνητική πίεση. Εάν ο µετρητής µετρά απόλυτες πιέσεις, θα εµφανίσει την πίεση κενού ως θετική πίεση. Η σχέση ανάµεσα στα είδη πιέσεων εικονίζεται στο Σχήµα Εκεί σηµειώνονται δύο καταστάσεις πίεσης (ΠΙΕΣΗ 1 και ΠΙΕΣΗ 2) και οι έννοιες της πίεσης µετρητή και απόλυτης πίεσης. Εάν µετρούµε τη διαφορά δύο απόλυτων πιέσεων (όπως συµβαίνει σε διάφορα είδη µανοµέτρων υγρού), τότε λέµε ότι µετρούµε µία διαφορική πίεση (differential pressure). Πίεση + ΠΙΕΣΗ Pa = 1 Atm 0 Pa πίεση µετρητή διαφορική πίεση πίεση µετρητή ΠΙΕΣΗ 1 Απόλυτη πίεση ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ πιέσεις κενού ΠΙΕΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΜΗ ΕΝΟΣ (Α ΥΝΑΤΗ) Σχήµα 2.17 Σχέσεις µεταξύ των διαφόρων ειδών πίεσης Τα κυριότερα είδη αισθητήρων πίεσης είναι τα ακόλουθα: 1. Μανόµετρα υγρού και αερίου 2. Χωρητικοί αισθητήρες 3. Επαγωγικοί αισθητήρες 39

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 5 ης ενότητας Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

µέτρηση θερµοκρασιών. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΑ από την Αλεξάνδρα Κούση Η επιστήµη που ασχολείται µε τη

µέτρηση θερµοκρασιών. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΑ από την Αλεξάνδρα Κούση Η επιστήµη που ασχολείται µε τη ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΑ από την Αλεξάνδρα Κούση Η επιστήµη που ασχολείται µε τη µέτρηση θερµοκρασιών. 1 Ιστορία της Θερµοµετρίας 17ος αιώνας: εφευρέτης του πρώτου πρακτικού θερµοµέτρου o Galileo. Jean Rey (1632):

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα Περιεχόµενα Κεφαλαίου 26 Ηλεκτρεγερτική Δύναµη (ΗΕΔ) Αντιστάσεις σε σειρά και Παράλληλες Νόµοι του Kirchhoff Σειριακά και Παράλληλα EMF-Φόρτιση Μπαταρίας Κυκλώµατα RC Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισµός βαγονιών ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΚΕΤΑ ΡΕΥΜΑ 220V. ΜΟΝΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ.

Φωτισµός βαγονιών ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΚΕΤΑ ΡΕΥΜΑ 220V. ΜΟΝΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ. Φωτισµός βαγονιών Για τον εσωτερικό φωτισµό των βαγονιών αλλά και γενικότερα της υπαίθρου χρησιµοποιούµε πλέον τις διόδους LED. Η Märklin παρέχει επίσης έτοιµα LED σε συστοιχία καθώς και άλλες εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW Η έννοια της µέτρησης καθώς και η µέτρηση καθαυτή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιστηµονική µεθοδολογία. Επίσης ο κάθε άνθρωπος αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Καµπύλη κατανοµής της φωτεινής ροής σε συνάρτηση µε το µήκος κύµατος. Η καµπύλη Γ αφορά το βολφράµιο σύγχρονου λαµπτήρα πυρακτώσεως (Από τις Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Σχήµα 1. Κύκλωµα DC πόλωσης ηλεκτρονικού στοιχείου Στο ηλεκτρονικό στοιχείο του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη φωτισμού συγκροτήματος γραφείων με τεχνολογία LED Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωαννίδης Γεώργιος Σπουδαστής: Ζάρδας Δημήτριος Μάιος2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Για τον καλύτερο προσδιορισµό των µεγεθών που χρησιµοποιούµε στις εξισώσεις, χρησιµοποιούµε τους παρακάτω συµβολισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά...2 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem)...10 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng)...11 1.2.1 Αύξηση της σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις παρακάτω προτάσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Ηλιακή ακτινοβολία Ο ήλιος ενεργεί σχεδόν, ως μια τέλεια πηγή ακτινοβολίας σε μια θερμοκρασία κοντά στους 5.800 Κ Το ΑΜ=1,5 είναι το τυπικό ηλιακό φάσμα πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

V CB V BE. Ορθό ρεύμα έγχυσης οπών. Συλλέκτης Collector. Εκπομπός Emitter. Ορθό ρεύμα έγχυσης ηλεκτρονίων. Ανάστροφο ρεύμα κόρου.

V CB V BE. Ορθό ρεύμα έγχυσης οπών. Συλλέκτης Collector. Εκπομπός Emitter. Ορθό ρεύμα έγχυσης ηλεκτρονίων. Ανάστροφο ρεύμα κόρου. ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ιπολικό Τρανζίστορ Επαφής Επα φής Ι VLS Technology and omputer Archtecture Lab ιπολικό ΤρανζίστορΓ. Επαφής Τσιατούχας 1 ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΡΛΙ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 9 Πορλιδάς ηµήτριος www.porlidas.gr dporli@physics.auth.gr Τελεστικοί Ενισχυτές Κυκλώµατα Πειραµατικές Μετρήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονική Ι Εαρινό εξάµηνο 2005 Πρακτική ανάλυση ενισχυτή κοινού εκποµπού Τransstors βασικές αρχές Τι κάνουν τα transstors Πώς αναλύoνται τα κυκλώµατα των transstors Μικρά

Διαβάστε περισσότερα