ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ"

Transcript

1 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η παρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (η "ΑΔΕΙΑ") αποτελεί σύμβαση που συνάπτετε εσείς και η Εταιρία SONY CORPORATION ("SONY"), σχετικά με (i) το λογισμικό το οποίο παρέχεται σε CD-ROM/DVD-ROM και είναι συνδεδεμένο με το Υλικό (Hardware) το οποίο πωλείται από τη SONY ή τις θυγατρικές της και (ii) το λογισμικό το οποίο διατίθεται για τηλεκφόρτωση και χρήση από την ιστοσελίδα που έχει υποδειχθεί από τη SONY ή τις θυγατρικές της (το (i) και (ii) από κοινού ονομάζονται «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»). Εκτός από το παραπάνω, το λογισμικό το οποίο συνοδεύεται από μια ξεχωριστή σύμβαση άδειας τελικού χρήστη θα καλύπτεται από την ξεχωριστή σύμβαση αδείας τελικού χρήστη και θα εξαιρείται ρητώς από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Με την εγκατάσταση, αντιγραφή, τηλεκφόρτωση (downloading) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από του όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ, η SONY δεν προτίθεται να σας παρέχει άδεια χρήσεως του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσετε ή αντιγράψετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσετε με την SONY για οδηγίες. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Το ΛOΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των διεθνών συμβάσεων προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Το ΛOΓΙΣΜΙΚΟ δεν πωλείται παραχωρείται μόνο άδεια χρήσης αυτού. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Με την παρούσα ΑΔΕΙΑ σας παραχωρούνται τα ακόλουθα μη αποκλειστικά δικαιώματα: Λογισμικό. Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην τεκμηρίωση χρήστη που παρέχεται μαζί με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία έχει υποδειχθεί από τη SONY, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτό το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε κάθε ένα τερματικό ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε φορά. Προσωπική Χρήση. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μόνο για προσωπική χρήση. Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας: Επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για την διαδικασία ανάκτησης του λογισμικού και μόνον.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ Περιορισμός στην Αποσυμπίληση (Reverse Engineering) και στην Ανακατασκευή Πηγαίου ή Αντικειμενικού Κώδικα (Decompilation and Disassembly). Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε τροποποίηση, αποσυμπίληση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ή σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του ΛOΓΙΣΜΙΚΟΥ, καθ όλον ή μέρος. Διαχωρισμός Συστατικών Μερών. Η Άδεια Χρήσης αφορά το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ως ενιαίο προϊόν. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του για χρήση σε περισσότερους από έναν ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της SONY. Αρχεία Δεδομένων. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ είναι πιθανό να δημιουργήσει αυτομάτως αρχεία δεδομένων για χρήση αυτών με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Κάθε τέτοιο αρχείο δεδομένων θεωρείται τμήμα του ΛOΓΙΣΜΙΚΟΥ. Αποθήκευση/ Δικτυακή Χρήση: Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε δίκτυο, ή να διανέμεται το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε άλλους υπολογιστές μέσω ενός δικτύου, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που περιγράφονται ειδικώς στην τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Ενοικίαση. Απαγορεύεται η ενοικίαση ή ο δανεισμός του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μεταφορά ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μπορείτε να μεταβιβάσετε οριστικώς όλα τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την παρούσα ΑΔΕΙΑ, υπό τον όρο ότι δεν διατηρείτε αντίγραφα, μεταβιβάζετε ολόκληρο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων, συστατικών μερών, μέσων, του εντύπου υλικού, όλων των εκδόσεων και αναβαθμίσεων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ) και ο νέος δικαιούχος συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ. Καταγγελία. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός της, η SONY δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ΑΔΕΙΑ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σας με τους όρους της ΑΔΕΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταστρέψετε και/ ή να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και όλα τα συστατικά του μέρη μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων και να παρέχετε στη SONY απόδειξη της καταστροφής και/η διαγραφής. Οι διατάξεις των κάτωθι παραγράφων θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά την καθ οιαδήποτε τρόπο λήξη της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ: Λήξη, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ, και ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Εξαρτώμενο Λογισμικό. Η παροχή λογισμικού, υπηρεσιών δικτύου και κάθε άλλου προϊόντος πλην του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ επί του οποίου βασίζεται η λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, μπορεί να διαταραχθεί ή να

3 παύσει κατά την διακριτική ευχέρεια των προμηθευτών (προμηθευτών λογισμικού, παρόχων υπηρεσιών ή της SONY). H SONY και οι προμηθευτές της δεν εγγυώνται ότι το εν λόγω λογισμικό, υπηρεσίες δικτύου και λοιπά προϊόντα θα συνεχίσουν να διατίθενται ή ότι θα λειτουργούν χωρίς διακοπή ή τροποποίηση. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς και όλων των απεικονίσεων, φωτογραφιών, κινούμενων σχεδίων, μαγνητοσκοπήσεων, ηχογραφήσεων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικών εφαρμογών ("applets") ενσωματωμένων στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) και επί των αντιγράφων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανήκουν στην SONY ή τους προμηθευτές της. Κάθε δικαίωμα που δεν παραχωρείται ρητώς δια του παρόντος επιφυλάσσεται υπέρ της SONY. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να σας δόσει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιείτε προκειμένου να αποθηκεύετε, επεξεργάζεστε και να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο, το οποίο έχετε δημιουργήσει εσείς ή τρίτα μέρη. Τέτοιο περιεχόμενο ενδέχεται να προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, άλλες διατάξεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή/και άλλες συμβάσεις. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, μόνο σύμφωνα με τις εν λόγω νομικές διατάξεις ή συμβάσεις, οι οποίες είναι εφαρμοστέες επί του εν λόγω περιεχομένου. Αποδέχεστε ότι η SONY ενδέχεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατέψει τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου που αποθηκεύεται, δέχεται επεξεργασία ή χρησιμοποιείται από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Τα εν λόγω μέτρα ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, την καταμέτρηση της συχνότητας δημιουργίας εφεδρικών αρχείων και διενέργειας αποκατάστασης από εσάς μέσω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στοιχείων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, την μη αποδοχή αιτήματος σας για την αποκατάσταση δεδομένων μέσω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στοιχείων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και την καταγγελία της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ, σε περίπτωση παράνομης χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από εσάς. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν διαθέτει προστασία από σφάλματα χειρισμού και δεν είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο ή προορισμένο για χρήση ή μεταπώληση ως εξοπλισμός on-line ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον κινδύνου, που απαιτεί εκτέλεση ασφαλούς λειτουργίας, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, στην πλοήγηση ή επικοινωνία μεταξύ αεροσκαφών, στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, σε μηχανήματα άμεσης μηχανικής υποστήριξης σωματικών λειτουργιών ή σε οπλικά συστήματα, στα οποία η δυσλειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο, σωματικές βλάβες ή σοβαρές υλικές ή περιβαλλοντικές ζημίες ("Δραστηριότητες Υψηλού Κινδύνου"). Η

4 SONY και οι προμηθευτές της αποποιούνται ρητώς οποιασδήποτε ρητής ή σιωπηρής εγγύησης περί καταλληλότητας για Δραστηριότητες Υψηλού Κινδύνου. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ CD-ROM / DVD-ROM Σε περιπτώσεις που ένα ΛΟΓΙΣΜΙΚO παρέχεται σε υλικό φορέα CD-ROM (ψηφιακό δίσκο) η DVD-ROM η SONY εγγυάται για μία περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης σε εσάς του υλικού φορέα CD-ROM ή DVD-ROM, δια του οποίου σας παρέχεται ένα ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ότι αυτό δεν φέρει πραγματικά ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή του, υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Η εν λόγω περιορισμένη εγγύηση παρέχεται μόνο σε εσάς ως αρχικό αδειούχο. Η συνολική ευθύνη της SONY και η μοναδική αποζημίωση που εσείς δικαιούστε είναι η αντικατάσταση του υλικού φορέα CD-ROM ή DVD-ROM, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της περιορισμένης εγγύησης της SONY και επιστρέφεται στην SONY μαζί με το αποδεικτικό αγοράς, το οποίο έχει την μορφή αποδείξεως λιανικής (και συνιστά απόδειξη ότι ο υλικός φορέας CD-ROM ή DVD-ROM βρίσκεται εντός της περιόδου της εγγυήσεως). Η SONY δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την αντικατάσταση δίσκου, ο οποίος καταστράφηκε εξαιτίας ατυχήματος, κακής χρήσης ή λανθασμένης εφαρμογής. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ CD-ROM Η DVD-ROM, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY Αποδέχεστε και ρητώς συμφωνείτε ότι φέρετε πλήρως τον κίνδυνο της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. To ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ", χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους. Η SONY και οι αδειοπάροχοι της SONY (εφεξής η SONY και οι αδειοπάροχοί της, θα αναφέρονται συλλήβδην ως "SONY"), ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SONY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SONY ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Η ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, H SONY ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΥΤΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣ Ο, ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Η ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ SONY H

5 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ SONY ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΕΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ Η SONY H Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ SONY) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η SONY δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν θα προκαλέσει ζημία σε κάποιο υλικό ή λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή σε δεδομένα, τα οποία έχουν τηλεκφορτωθεί από εσάς δια της χρήσεως του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Αναγνωρίζετε ρητώς και συμφωνείτε ότι φέρετε πλήρως τον κίνδυνο της χρήσης του και ότι είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΕΞΗΣ Η SONY, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΑΔΕΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΩΝ, ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΩΣ "SONY". Η SONY ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΡΗΤΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η SONY ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΚΑΤ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιέχει χαρακτηριστικά, τα οποία ενδεχομένως επιτρέπουν στη SONY ή/και τρίτα μέρη να συλλέγουν δεδομένα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να ελέγχουν ή/και να παρακολουθούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευές που λειτουργούν ή αλληλεπιδρούν με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δια του παρόντος αποδέχεστε ότι ενδέχεται να λάβουν χώρα τέτοιες δραστηριότητες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση επικοινωνίας, που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα, προκειμένου να ενημερωθείτε για την πολιτική προστασίας απορρήτου της SONY, που ισχύει σε κάθε χώρα.

6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Από καιρού εις καιρόν, η SONY, ή τρίτα μέρη, ενδέχεται να ανανεώνουν αυτόματα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τροποποιούν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, για παράδειγμα, ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, για την ενίσχυση των λειτουργιών ασφαλείας, την διόρθωση σφαλμάτων και την βελτίωση λειτουργιών, κατά το χρόνο δικής σας αλληλεπίδρασης με τους διακομιστές της SONY ή τρίτων μερών, ή με άλλον τρόπο. Τέτοιες ανανεώσεις ή τροποποιήσεις ενδέχεται να διαγράψουν ή να αλλάξουν τη φύση χαρακτηριστικών ή άλλων παραμέτρων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών επί των οποίων ενδέχεται να βασίζεστε. Δια της παρούσης αποδέχεστε ότι τέτοιες δραστηριότητες ενδέχεται να λάβουν χώρα κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της SONY και ότι η SONY ενδέχεται να εξαρτήσει την χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από την ολοκληρωτική εγκατάσταση ή αποδοχή μιας τέτοιας ανανέωσης από εσάς. Οποιεσδήποτε ανανεώσεις/τροποποιήσεις θα θεωρούνται και θα αποτελούν μέρος του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για τους σκοπούς της ΑΔΕΙΑΣ. Με την αποδοχή αυτής της ΑΔΕΙΑΣ δίνετε την συγκατάθεση σας σε αυτή την ανανέωση/τροποποίηση. ΕΞΑΓΩΓΗ Θα συμμορφώνεστε με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του δικαίου και των κανονισμών περί εξαγωγών, εισαγωγών και τελωνείων, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ εκτός της χώρας, στην οποία κατοικείτε. ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας ΆΔΕΙΑΣ κριθεί ως άκυρος ή μη εκτελεστός, οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Η παρούσα ΑΔΕΙΑ θα διέπεται από το δίκαιο της Ιαπωνίας, μη λαμβανομένων υπ όψιν των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται να υποβληθούν στη μη-αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ιαπωνίας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η SONY ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΣΤΗ SONY ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ, ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ SONY, Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους που πρόκειται να τροποποιηθούν, οι οποίοι θα κοινοποιηθούν σε εσάς από τη SONY πριν τεθούν σε εφαρμογή, θα πρέπει να σταματήσετε να

7 χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η συμφωνία σας με μία τέτοια τροποποίηση τεκμαίρεται από την εξακολούθηση χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μετά από ειδοποίηση. ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Για τους σκοπούς της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν κάθε τρίτο αδειοπάροχο της SONY, επί οποιουδήποτε μέρους του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ως εν τοις πράγμασι φορέα δικαιωμάτων εκ της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ. Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ή την περιορισμένη εγγύηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη SONY στη διεύθυνση επικοινωνίας που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΧΤΕΙΤΕ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ "YES" ("ΝΑΙ") ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΧΤΕΙΤΕ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ YES (ΝΑΙ) ΠΑΡΑΚΑΤΩ. happy Συµφωνία Παροχής ιαδικτυακών Υπηρεσιών BlackBerry στον Τελικό Χρήστη Η Α ΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BLACKBERRY INTERNET SERVICE ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΑΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής σε χώρες εντός και εκτός (με συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

A view on Youtube's policies

A view on Youtube's policies University of Patras Computer Engineering and Informatics Department Social and Legal Aspects of Technology A view on Youtube's policies Author: Ioannis Douratsos Georgios Kormpakis Ioanna Tzanetou Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία Kosmocar, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566-568, καθώς και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εμπόρων της διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα