ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΕΚ MIT A.E»... 1 την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΧΩΜΑ ΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»... 2 την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 3 την επωνυμία «Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ, ΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΙ» και δ.τ. «Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»... 4 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ»... 5 την επωνυμία «ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ»... 6 την επωνυμία «ΚΟΥΓΚΑΡ ΣΠΟΡΤ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩ ΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και δ.τ. «COUGAR»... 7 την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΡΚ Α.Ε.»... 8 την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΩΓΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»... 9 την επωνυμία «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Ε.Β.Ε.» την επωνυμία «PINK WOMAN Ανώνυμη Βιοτεχνι κή και Εμπορική Εταιρία» και δ.τ. «PINK WOMAN Α.Β.Ε.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας. με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΡΙΔΑ ΔΟ ΜΟΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΡΙΔΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓ ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΕΚ MIT A.E». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 27/1 /2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 30/12/2011 απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/12/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΕΚ MIT A.E» και ΑΡΜΑΕ 29847/03/Β/93/50(2000), με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Δι οικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. Μαρία Κρημνιανιώτου του Χρήστου, κάτοικος Πα νοράματος Θεσσαλονίκης, Καπετάν Ρέμπελου 76, με ΑΔΤ ΑΕ , Α.Τ. Πανοράματος Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Μαρία Κρημνιανιώτη του Νικολάου, κάτοικος Θρακο μακεδόνων Αττικής, Παρμενίωνος 53, με ΑΔΤ Χ /02, Α.Τ. Αχαρνών ως Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3. Κρημνιανιώτης Αθανάσιος Θαλής του Νικολάου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, Παρμενίωνος 53, με ΑΔΤ Χ /04, Α.Τ. Αχαρνών, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Αχαρνών ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 4. Αφουξενίδης Θεόφιλος του Γεωργίου, κάτοικος Αχαρνών, Μυκάλης 4, με ΑΔΤ Ρ /94, Τ.Α. Αχαρ νών ως Μέλος Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/12/2016. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοι νού και η κάθε μία χωριστά με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία η Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος Κρημνιανιώτου Μαρία του Χρήστου και η Διευθύνουσα Σύμβουλος Κρημνιανιώτη Μαρία του Νικολάου. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης ορίστηκαν για τη χρήση 01/07/ /06/2012 οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: Τακτικοί: α) ΑΒΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε β) ΒΑΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΓΕΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε β) ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκαν: ο ισολογισμός, το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 01/07/ /06/2011. Ελευσίνα, 27 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (2) την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΧΩΜΑ ΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥ ΣΑΦΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Μητρώου 28305/03/ Β/93/20(2003): 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας PK ΕΥΡΩΕ ΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΠΙΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΚΙΤΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Από το παραπάνω πρακτικό προκύπτει επίσης ότι μοναδικός μέτοχος της ανωτέρω Α.Ε. είναι η: ΧΡΥ ΣΑΦΗ ΦΑΪΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 10 ΑΓ. ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ. Ελευσίνα, 27 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (3) την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 30/06/201 Ια πόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΑΡΜΑΕ 34902/03/ Β/96/1, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. Μαλάμης Σωτήριος του Κων/νου, κάτοικος Αιγάλεω Κυδωνιών 23, ΑΔΤ ΑΒ , ΑΦΜ ως Πρό εδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Μαλάμης Ανδρέας του Κων/νου, κάτοικος Αιγάλεω Κυδωνιών 23, ΑΔΤ Φ , ΑΦΜ ως Αντι πρόεδρος Δ.Σ. 3. Μπόλοσης Θωμάς του Θεοφάνη, κάτοικος Αι γάλεω Ατταλείας 61, ΑΔΤ ΑΖ /08, Α Τμήμα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Ασφαλείας Αιγάλεω, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ Αιγάλεω ως Σύμβουλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 30/06/2016. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του και κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Μαλάμης Σωτήριος. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση 2011 οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: Τακτικοί: α) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογι στή/φοροτεχνικού. β) ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. Αναπληρωματικοί: α) ΚΥΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού. β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογι στή/φοροτεχνικού. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκαν: ο ισολογισμός, το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ελευσίνα, 27 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (4) Εται επω νυμία «Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛ ΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ, ΒΑΦΕΙΟ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» και δ.τ. «Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ Την 20/01/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/12/2011 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 31/12/11 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ, ΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» και δ.τ. «Δ. ΞΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» και αριθμό Μητρώου 55643/84/Β/03/06 που εδρεύει στο Δήμο Χίου (Λ.Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: ΜΑΡΙΑ ΞΥΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως Πρόεδρος και Διευ θύνουσα Σύμβουλος, ΠΑΓΙΑΖΗΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ως Μέλος, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ως Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαρία Ξύδα, στον Δημήτριο Ξύδα με την ιδιότητα του ως Γενικού Διευθυντή εφό σον τον είχε διορίσει η υπ αριθμ. 5/ Γενική Συνέλευση, και στην Αργυρώ Ξύδα η οποία διορίστηκε 2η Γενική Διευθύντρια από την υπ αριθμ. 9/ Γενική Συνέλευση, την ενάσκηση των δικαιωμάτων στο σύνολο από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος καθώς επί σης παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους: 1. Μαρία Ξύδα Πρόεδρο της εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλο. 2. Δημήτριο Ξύδα 1ο Γενικό Διευθυντή. 3. Αργυρώ Ξύδα 2η Γενική Διευθύντρια. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως εκ προσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και την δεσμεύουν θέτοντας την υπογραφή τους μαζί με την σφραγίδα της εταιρείας είτε αμφότεροι, είτε ο καθένας ξεχωριστά, προκειμένου να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, ν αποδέχονται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμ μάτια, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν επιταγές, να συμβάλλονται μα τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για το λογα ριασμό της εταιρείας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Χίος, 20 Ιανουαρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. ΓΑΝΙΑΡΗΣ (5) Εται επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΓΕ ΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙ ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου: 41108/33/Β/98/08 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεωργομάνου Αθανασία του Γεωργίου και της Αικα τερίνης, γεν. το έτος 1983 στην Αθήνα, κάτοικος Καλο γήρων Τρικάλων, αριθ. ΔΑΤ ΑΑ , ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ Τρικάλων, Πρόεδρος. 2. Γεωργομάνος Ηλίας του Αθανασίου και της Κων σταντινιάς, γεν. το έτος 1956 στους Καλογήρους Τρι

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) κάλων, κάτοικος όμοια, αριθ. ΔΑΤ Ι /1973, ΑΦΜ /Δ.Ο.Υ Πύλης, Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Γεωργομάνου Ελένη του Βασιλείου και της Βασι λικής, γεν. το έτος 1959 στο Ροπωτό Πύλης, κάτοικο Λογγακίου Τρικάλων, αριθ. ΔΑΤ ΑΙ /2010, ΑΦΜ , Μέλος. Όλοι οι παραπάνω έχουν την ελληνική υπηκοότητα. Την εταιρεία εκπροσωπεί και έχει δικαίωμα υπογρα φής ο Γεωργομάνος Ηλίας του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας η Γεωργομάνου Αθανασία του Γεωργίου, Πρόεδρος. Τρίκαλα, 26 Ιανουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης κ.α.α. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ (6) Εται επωνυμία «ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Την 26/01/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕ ΤΟΚΑΤ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 18381/33/Β/88/4: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 01/07/ /06/2011 2) Το από 31/12/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 01/07/ /06/2012 οι εξής: Τακτικοί: α) Τσιούλης Βάιος του Ευαγγέλου και της γεν. το έτος 1946 στο Λόγγο Τρικάλων, κάτοικος Τρικάλων, οδός Ελ. Βενιζέλου 22, αριθμ. ΔΑΤ Ρ , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού. β) Απόστολος Σπύρος του Αναστασίου και της Ευ τυχίας, γεν. το έτος 1960 στον Αμάραντο Καρδίτσας, κάτοικος Λάρισας, οδός Κύπρου 93, αριθμ. ΔΑΤ Π , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Αναπληρωματικοί: α) Σεδίκος Δημήτριος του Γεωργίου και της Χρυσού λας, γεν. το έτος 1948 στην Καρδίτσα, κάτοικος όμοια, οδός Ταλιαδούρου 21, αριθμ. ΔΑΤ Δ , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθ μό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) Παπαθανασίου Ευθύμιος του Χρήστου και της Ευ θυμίας, γεν. το έτος 1960 στο Μαυρέλι Καλαμπάκας, κάτοικος Τρικάλων, οδός Θερμοπυλών και Δραγούμη, αριθμ. ΔΑΤ Κ , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Όλοι οι παραπάνω έχουν Ελληνική Υπηκοότητα. Τρίκαλα, 26 Ιανουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης κ.α.α. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ (7) Εται επωνυμία «ΚΟΥΓΚΑΡ ΣΠΟΡΤ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και δ.τ. «COUGAR». Την 17/01/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 09/01/2012 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 09/01/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλί ου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥ ΓΚΑΡ ΣΠΟΡΤ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και δ.τ. «COUGAR» και αριθμό Μητρώου 25231/31/Β/91/32 που εδρεύει στο Δήμο Τεμπών (10ο χλμ. Λαρίσης Θεσ/κης) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΑΘΗΝΑ του Σεραφείμ, κάτοικος Λά ρισας, Καραθάνου 55, ΑΔΤ ΑΕ , ΑΦΜ ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Νικολάου, κάτοικος Λάρισας, Καραθάνου 55, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. 3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου, κάτοικος Λά ρισας, Καραθάνου 55, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ ως Μέλος του Δ.Σ. Το Δ.Σ. παρέχει στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνου σα Σύμβουλο ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΑΘΗΝΑ του Σεραφείμ και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Νικολάου την ολική της εκπροσωπευτικής εξουσίας του Δ.Σ. όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 του καταστα τικού. Υπογράφοντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο κα θένας, δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία για όλες τις πράξεις που αναφέρονται σ αυτό καθώς επίσης και για τις μη αναφερόμενες σ αυτό. Λάρισα, 17 Ιανουαρίου 2012 (8) Εται επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΡΚ Α.Ε.». Την 18/01/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18/12/2011 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 18/12/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΡΚ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 51332/31/Β/02/8 που εδρεύει στο Δήμο Λαρισαίων (31ης Αυγούστου 1 και ΟΓΛ ΛΑΡΙΣΑ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Λύτρα Παναγιώτα του Κων/νου, κάτοικος Θεσ/νίκης, με ΑΔΤ ΑΑ και ΑΦΜ ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Λύτρα Πολυξένη του Κων/νου, κάτοικος Θεσ/νίκης, με ΑΔΤ ΑΗ και ΑΦΜ ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Μακρυγιάννης Κων/νος του Χρήστου, κάτοικος Λά ρισας, Τζαβέλα 56, με ΑΔΤ ΑΕ και ΑΦΜ ως Μέλος του Δ.Σ. Το Δ.Σ. αναθέτει στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύ νουσα Σύμβουλο Παναγιώτα Λύτρα την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κω λύματος στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Πολυξένη Λύτρα. Στη συνέχεια το Δ.Σ. δίνει το δικαίωμα υπογραφής στους: 1) Παναγιώτα Λύτρα, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνου σα Σύμβουλο και 2) Πολυξένη Λύτρα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με μία από τις ως άνω δύο υπογραφές να ενεργούν πράξεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πιο πάνω πρακτικό. Λάρισα, 18 Ιανουαρίου 2012 (9) Εται επω νυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟ ΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΩΓΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.». Την 18/01/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2011 πρακτικό (Τακτικής/Εκτακτης) Γενικής Συνέλευσης κα θώς και το από30/06/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΩΓΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 68840/31/Β/09/23 που εδρεύει στο Δήμο Κιλελέρ από το οποίο προκύ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πουλούλης Κων/νος του Ορέστη, κάτοικος Λάρισας, Βέροιας 35, ΑΔΤ Τ , ΑΦΜ ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Καρβούνης Κων/νος του Δημητρίου, κάτοικος Λάρι σας, Μπουμπουλίνας 26, ΑΔΤ ΑΒ , ΑΦΜ ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Καραούζας Αθανάσιος του Λαζάρου, κάτοικος Λά ρισας, Παλαιστίνης 14, ΑΔΤ ΑΑ , ΑΦΜ ως Μέλος του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως όπως ο Πουλούλης Κωνσταντίνος του Ορέ στη Πρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος μόνος και δια μόνης της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυ μία υποχρεεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία. Λάρισα, 18 Ιανουαρίου 2012 (10) την επωνυμία «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.». Την 17/01/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 19/12/2011 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 20/12/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 22793/31/Β/90/21 που εδρεύει στο Δήμο Λαρισαίων (Σωκράτους 111 T.K ΛΑΡΙΣΑ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοι κήσει την εταιρεία μέχρι 31/12/2013 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Δημολιός Γεώργιος του Νικολάου, κάτοικος Λάρισας οδός Γ.Σεφέρη 129, ΑΔΤ Τ , ΑΦΜ ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Βενύτης Αναστάσιος του Κυριάκου, κάτοικος Νί καιας Λάρισας, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ ως Αντι πρόεδρος του Δ.Σ. 3. Βενύτης Γεώργιος του Κυριάκου, κάτοικος Βόλου, οδός Πολυμερή 148, ΑΔΤ Ξ , ΑΦΜ ως Μέλος του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημολιό Γεώργιο του Νικολάου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Σε περίπτωση κωλύματος αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Βενύτη Αναστάσιο του Κυριάκου. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμ ψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στους: 1. Γεώργιο Δημολιό του Νικολάου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 2. Βενύτη Αναστάσιο του Κυριάκου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπο γραφές, εκτελούν πράξεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό. Λάρισα, 17 Ιανουαρίου 2012

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (11) την επωνυμία «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.». Την 17/01/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝ ΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 22793/31/Β/90/21: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση 01/07/ /06/ ) Το από 19/12/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησί ων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποί ηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 01/07/ /06/2012 οι εξής: Τακτικοί: α) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης β) ΛΟΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Αναπληρωματικοί: α) ΑΛΤΙΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού β) ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Λάρισα, 17 Ιανουαρίου 2012 (12) Εται επωνυμία «ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Ε.Β.Ε.». Την 17/01/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2011 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 01/07/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΤΕΡΙ ΝΑ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Μητρώου 16183/31/Β/87/17 που εδρεύει στο Δήμο Λαρισαίων (3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑ ΛΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπά νω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Δεμερλιώτη Ζωή του Αγαθοκλή, κάτοικος Λάρι σας, 3ο χλμ Λάρισας Φαλάνης, με ΑΛΤ Π , ΑΦΜ ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμ βουλος. 2. Δεμερλιώτης Αγαθοκλής του Ιωάννη, κάτοικος Λά ρισας, Ανθ. Γαζή 44, με ΑΔΤ Μ , ΑΦΜ ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Δεμερλιώτης Απόστολος του Ιωάννη, κάτοικος Καρ δίτσας, Κύπρου 3, με ΑΔΤ Μ , ΑΦΜ ως Μέλος του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την Δεμερλιώτη Ζωή του Αγαθοκλή Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμ βουλο όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή της, που τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, όλες τις πράξεις της εταιρείας. Λάρισα, 17 Ιανουαρίου 2012 (13) Εται επω νυμία «PINK WOMAN Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορι κή Εταιρία» και δ.τ. «PINK WOMAN Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Την 26/01/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PINK WOMAN Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία» και δ.τ. «PINK WOMAN Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου Α.Ε.: 61320/53/Β/06/014: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δια χείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 01/07/10 30/06/11. 2) Το από 30/12/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκω τοί ελεγκτές χρήσης 01/07/11 30/06/12, από την εταιρεία BAKER TELLY HELLAS Α.Ε., με AM. ΣΟΕΛ 148, οι εξής: α) Τακτικός ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: Καλογερόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου, με AM. ΣΟΕΛ β) Αναπληρωματικός ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: Βαρθαλίτης Γεώργιος του Ιωάννη, με AM. ΣΟΕΛ Καβάλα, 26 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χ. ΠΑΪΤΟΤΣΟΥ (14) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας. με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λευ κάδας το από πρακτικό του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ Α.Ε.» με Αρ. Μ.Α.Ε /91 Β 91 4, με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ., με 5ετή θητεία, που εκλέχθηκε με την από Γενική Συνέλευση των μετόχων. Έτσι η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 α) Μανωλίτσης Δημήτριος του Χρήστου, κάτοικος Νυ δριού Λευκάδας, με AT AB που εκδόθηκε στο AT Βασιλικής Λευκάδας την 30/3/2007 και ΑΦΜ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. β) Ραυτοπούλου Μαρία του Αγγέλου, συνταξιούχος, κάτοικος Νυδριού Λευκάδας, με AT Χ που εκδό θηκε στο AT Βασιλικής Λευκάδας την 1/11/2002 και ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος. γ) Μανωλίτσης Αναστάσιος του Χρήστου, συνταξιού χος, κάτοικος Νυδριού Λευκάδας, με AT Δ που εκδόθηκε στο AT Καρυάς Λευκάδας την 22/6/1962 και ΑΦΜ , Μέλος. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Μανω λίτση Δημήτριο να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο Μαρία Ραυτοπούλου να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία κατά τα ανωτέρω. Λευκάδα, 25 Ιανουαρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ (15) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΡΙΔΑ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΡΙΔΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3607, το από 09/01/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ ΠΟΥΛΟΣ ΙΡΙΔΑ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΡΙΔΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ Α.Ε.». και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο: 1. Πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχι κού Κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους εξήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ. 2. Έγινε ορισμός της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας (την 09/01/2012) ορίζεται: η Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 274, Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (α.π. ΕΜ 663/12 23/01/2012). Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (16) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3770, το από 10/01/2012 πρακτικό της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από 10/01/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύ πτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Νικόλαος Δεκόλης του Αποστόλου, κάτοικος Ιω αννίνων, οδός Ερυθρού Σταυρού, αρ. 14Γ, κάτοχος του υπ αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ του Υ. Α. Ιωαννίνων και του υπ αριθμ. Ελληνικού Διαβατηρίου ΑΕ , με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Β Ιωαννίνων, Έλ ληνας υπήκοος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Παναγιώτης Δουρίδας του Γεωργίου, κάτοικος Κη φισιάς Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 18, κάτοχος του υπ αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ του Τμ. Ασφ. Κηφισιάς και του υπ αριθμ. Ελληνικού Διαβατηρίου ΑΒ με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, Μέλος, 3. Παναγιώτα Βαρδάλου του Δημητρίου, κάτοικος Αμπελοκήπων Αττικής, οδός Μενεμένης αρ. 3, κάτοχος του υπ αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Χ του Τμ. Ασφ. Αμπελοκήπων με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθη νών, Ελληνίδα υπήκοος, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει βάσει του κατα στατικού, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Δεκόλη την πλή ρη δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επιπλέον την εταιρεία δύναται μόνο να την εκπρο σωπούν και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμ βουλίου. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ659/ ). Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6783 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8280 7 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13539 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11775 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7553 16 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7936 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4149 9 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10058 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10277 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8910 24 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11607 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα