ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Άνα ΚΟΒΙΝΕΑ του Αλεξάντρου Έλλη Ελιέττ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου Κωνσταντίνου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (1) Με την υπ αριθ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α /208), διορίζονται δικηγόροι οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυ χαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Αθηνών, Α εξεταστικής περιόδου 2014 και έχουν τα νόμιμα προσόντα, ως ακολούθως: Στο Πρωτοδικείο Αθηνών Φιλιώ ΔΑΜΟΥΛΗ ου Ευαγγέλου Ευαγγελία ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κοσμά Αθανάσιος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ του Αναστασίου Κωνσταντίνο ΓΙΑΝΝΑΚΑ του Διονυσίου Μαρία Ελισάβετ ΜΥΡΑΤ του Παντελή Σταυρούλα ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ του Βασιλείου Ζωγραφένια ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ του Χρήστου Νικήτας ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ του Χρήστου με βαθμό «πολύ καλά» 8,16 με βαθμό «καλά» 7,80 Βασιλική ΓΡΥΠΟΝΗΣΙΩΤΗ του Δημητρίου Ελένη ΜΑΓΚΛΑΣΗ του Χρήστου Βιολέττα Τερέσα ΒΑΛΤΣΙΚ του Ζτζισλάβ (Wioletta Teresa WALCZYK του Zdzislaw) με βαθμό «καλά» 6,80 Βασιλική ΑΓΓΕΛΑΡΑ του Αριστείδη Φωτεινή ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστος ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ του Δημητρίου Γεωργία ΛΟΥΚΑ του Δημητρίου Παναγιώτα ΒΛΑΧΟΥ Χριστίνα ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίνος Παναγιώτης ΜΑΡΙΝΗΣ Ειρήνη ΜΑΡΙΟΛΑ Κλεάνθης ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ του Ζήκου»» 6,20 Αθανάσιος ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ του Πολύχρονη Αγγελική ΛΑΖΑΡΗ του Αντωνίου Στο Πρωτοδικείο Λαμίας Χρυσούλα ΚΡΕΜΗΝΙΩΤΗ με βαθμό «καλά» 6,60

2 7388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α /208), διορίζονται δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νο μικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Αθηνών, Α' εξεταστικής περι όδου 2014 και έχουν τα νόμιμα προσόντα: Γεώργιος με βαθμό «πολύ καλά» 8,20 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ του Θεοδώρου Αχιλλεύς ΚΑΡΥΔΑΣ Ζαχαρούλα ΒΛΑΜΑΚΗ Αγλαία ΚΕΦΑΛΑ του Ευαγγέλου Ευάγγελος ΔΕΣΥΠΡΗΣ του Σίμωνα Γεωργία ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Όλγα ΑΛΟΥΠΗ του Ανάργυρου Δέσποινα ΒΟΓΙΑΤΖΗ του Νικολάου Θεόδωρος ΒΟΖΕΜΠΕΡΓ ΒΡΕΤΟΣ του Νικολάου Άννα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολυξένη ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ του Αγγέλου Λεμονιά ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αντώνιος ΠΕΡΑΚΗΣ Γιάννα ΤΑΝΑΣΙΔΟΥ του Δημόκριτου Αντώνιος ΒΟΥΡΤΣΗΣ του Σπυρίδωνα Ιωάννης ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ Ιωάννης ΚΑΠΡΕΛΗΣ του Παύλου Σπυρίδων ΚΑΡΕΛΑΣ Βασιλική ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ του Στυλιανού με βαθμό «καλά» 7,80»» 7,44»» 7,40»» 7,16 με βαθμό «καλά» 6,60 Ερμόλαος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ του Πάρι Γαρυφαλλιά ΣΕΛΙΜΗ Χριστίνα ΤΣΕΚΟΥΡΑ Κωνσταντίνος ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ του Εμμανουήλ Έλλη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γρηγορία ΜΠΟΛΤΣΗ»» 6,20»» 6,20 Με την υπ αριθ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορι κού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α /126), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραί τησης από την υπηρεσία ΚΑΛΑΜΠΑ ΛΙΚΗ του Κλεάνθη, δικαστικού επιμελητή στην περιφέ ρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με τη με αριθ / απόφαση της Αναπλη γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό ρων» (Α 208) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα του Νικο λάου ΠΟΥΛΙΚΙΔΗ, δικηγόρου Κατερίνης. Με τη με αριθ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α /208), διορίζονται δικηγόροι οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υπο ψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Θράκης, Α' εξεταστι κής περιόδου 2014 και έχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα, ως ακολούθως: Στο Πρωτοδικείο Ρόδου Χρυσάνθη ΚΟΥΡΟΥ, με βαθμό «πολύ καλά» 8,96 Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης Γεώργιος ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ του Θεοδώρου, με βαθμό «πολύ καλά» 8,40 Στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης Χριστίνα ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ του Πασχάλη, με βαθμό «πολύ καλά» 8,30 Χρήστος ΦΩΤΙΑΔΗΣ του Αποστόλου, με βαθμό «πολύ καλά» 8,22 Χριστίνα ΠΕΛΤΕΚΗ του Δημητρίου, με βαθμό «καλά» 7,96 Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας Ξανθή ΜΟΡΦΗ του Θεοδώρου, με βαθμό «καλά» 7,24

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7389 Με τη με αριθ / απόφαση της Αναπλη γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του π.δ/τος 152/2000 «Διευκόλυνση της μόνι μης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελ λάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελμα τικό τους τίτλο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Α /130) διορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η Έλενα ΜΙΧΑΪΛΙΔΟΥ του Συμεών, δικη γόρος Βουλγαρίας, η οποία έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα. Με τη με αριθ / απόφαση της Αναπλη γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι καιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α /208), διορίζονται δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Πει ραιώς οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Πειραιώς, Α εξεταστικής περιόδου 2014 και έχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα, ως ακολούθως: Αναστάσιος ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ με βαθμό «πολύ καλά» 9,64 Ελένη ΚΑΛΛΙΕΡΗ του Δημητρίου» 9,32 Ευσέβεια Ευσταθία ΞΑΦΑΚΗ του Κων/νου» 9,14 Καλλιόπη ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ» 9,12 Μαρία ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 9,08 Αθανάσιος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» 9,06 Μαρία ΦΡΑΓΚΟΥ του Νικολάου» 9,04 Χριστίνα Κυριακή ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ του Κων/νου,» 9,02 Αικατερίνη ΜΥΛΩΝΑ του Αναστασίου» 8,88 Γεώργιος ΒΙΓΚΟΣ του Δημητρίου» 8,86 Μαρία ΜΠΟΖΙΝΑΚΗ του Νικολάου» 8,82 Σπυριδούλα ΠΡΑΤΣΑ του Κων/νου» 8,56 Με τη με αριθ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α /208), διορίζονται δικηγόροι οι παρακάτω πτυχιού χοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Α εξεταστικής περιόδου 2014 και έχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα, ως ακολούθως: Στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ανδριάνα ΘΕΡΜΟΥ του Τιμοθέου, με βαθμό «πολύ καλά» 9,45 Στο Πρωτοδικείο Λευκάδας Γεωργία ΚΟΓΚΑ, με βαθμό «πολύ καλά» 9,44 Γεώργιος ΚΟΛΟΒΟΣ του Θεοδώρου Χρήστος ΤΣΑΜΗΣ Αναστάσιος ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ του Νικολάου Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου με βαθμό «πολύ καλά» 9,41» 9,34» 9,23 Τζώρτζ ΡΟΥΜΑΝ του Αντέλ,» 9,18 Αλέξανδρος ΤΑΤΣΗΣ» 9,08 Ιωάννης ΚΑΜΜΕΝΟΣ του Σταύρου» 9,06 Με τη με αριθ / απόφαση της Αναπλη γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό ρων» (Α /208) όπως ισχύει, γίνονται αποδεκτές οι αιτή σεις παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα των: Λάζαρου ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ του Δημητρίου και Μιχαήλ ΣΚΟΥΡ ΚΕΑ, δικηγόρων Μυτιλήνης. Με τη με αριθ / απόφαση της Αναπλη γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό ρων» (Α /208) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα του Κων σταντίνου ΤΣΙΑΛΙΚΗ του Χρήστου, δικηγόρου Ροδόπης. Με τη με αριθ / απόφαση της Αναπλη γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι καιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α /208), διορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ιωαν νίνων η Αργυρώ ΜΟΝΔΑΝΟΥ πτυχι ούχος της Νομικής Σχολής, που πέτυχε στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Ιωαννίνων, Α εξε ταστικής περιόδου 2014, με βαθμό «καλά» 7,42 και έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα. Με την υπ αριθ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α /208), διορίζονται δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νο μικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Αθηνών, Α εξεταστικής περι όδου 2014 και έχουν τα νόμιμα προσόντα: Ελένη Πανωραία με βαθμό «πολύ καλά» 9,60 ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αγγέλου Νικολέττα ΒΑΡΕΛΛΑ ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ του Παντελή Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ του Μιχαήλ»» 8,64»» 8,20

4 7390 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ειρήνη ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτης Εμμανουήλ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ Μαρίτα ΛΙΟΝΤΟΥ του Αθανασίου Μαγδαληνή Πολυξένη ΜΕΛΑ του Σταύρου Ιωάννης ΜΠΡΟΥΠΗΣ του Βασιλείου Αντωνία ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ του Ανδρέα Αικατερίνη ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ του Σωτηρίου Σοφία ΚΑΡΥΔΑΚΗ του Ανδρέα Ελένη ΞΗΡΑ του Μιχαήλ Μαρία Φλωρεντία ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ του Πολύβιου Αριστείδης ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Χρυσή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μαρία ΨΑΡΡΑ του Χαρίσιου Δημήτριος ΚΑΡΑΒΑΣ του Βασιλείου Ιφιγένεια ΠΑΠΑΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Απόστολου Ελένη Μαρία ΠΡΩΙΜΟΥ του Βασιλείου Ιρένε ΜΟΛΙΩΤΗ Ιωάννης ΝΑΤΣΙΚΟΣ του Θεοδώρου Ευσταθία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ του Θεοδώρου Ηλίας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος ΜΑΥΡΙΔΗΣ του Νικολάου Όλγα ΣΠΑΝΑΚΗ»» 8,00»» 8,00 με βαθμό «καλά» 7,80»» 7,80»» 7,80»» 7,60»» 6,04 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α4701 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή ματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πα νεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Αρ χαία Ελληνική Φιλολογία Παπυρολογία». Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην αριθ. 5/ συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195/Α ), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4115/2013, 2. της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 και της παρ. 5 του άρθρου 18 ή της παρ. 7 του άρθρου 77 και της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195/Α ), 3. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (159/Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69/Α ), 4. του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιή θηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4076/2012, 5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87/ Α ), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160/Α ), 6. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992, 7. της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 (87/Α ), 8. της περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004 (208/Α ), 9. του Π.Δ. 134/1999 (132/Α ), 10. της αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2619/Β / ) Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Παπυρολογία». Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη τας, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολο γητικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (2)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα 5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι αβατηρίου 6. Πιστοποιητικό Υγείας Η υγεία των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιω τικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 1 Ιουνίου 2014 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ F ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1) Διά της υπ αριθμ. 887/ αποφάσεως του προς τάς διατάξεις των άρθρων 34 παρ. δ, 35 παρ. 9 και 52 παρ. 3 του υπ αριθμ. 2/1969 Κανονισμού «Περί Ιε ρών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων» διορίζεται ο Φώτιος Μπάρκας του Αθανασίου ως εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παντανάσσης Φιλιππιάδος και κατόπιν της υπ αριθμ. 11/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την γ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 9ον (εισαγωγικό βαθμό) Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Η παρούσα δημοσιεύεται μέ αναδρομικήν ισχύν από κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 (Αριθμ. βεβ. έγγραφης στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). 2) Διά της υπ αριθμ. 863/ αποφάσεως του προς τάς διατάξεις των άρθρων 34 παρ. δ, 35 παρ. 9 και 52 παρ. 3 του υπ αριθμ. 2/1969 Κανονισμού «Περί Ιερών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων» διορίζεται ο Θεόδω ρος Κολιοκώτσης του Νικολάου ως Διάκονος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Άγιου Χαραλάμπους Πρεβέζης και κατόπιν της υπ αριθμ. 1/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την γ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 9ον (εισαγωγικό Βαθμό) Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Η παρούσα δημοσιεύεται μέ αναδρομικήν ισχύν από κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 3) Διά της υπ αριθμ. 932/ αποφάσεως του προς τάς διατάξεις των άρθρων 34 παρ. δ, 35 παρ. 9 και 52 παρ. 3 του υπ αριθμ. 2/1969 Κανονισμού «Περί Ιερών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων» διορίζεται ο Γεώργιος Καραμπάς του Δημοσθένους ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Άγιας Παρασκευής Αμπελιών και κατόπιν της υπ αριθμ. 6/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την β Μισθολογικήν Κατη γορίαν και με το 8ον (εισαγωγικό βαθμό) Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 4) Διά της υπ αριθμ. 859/ αποφάσεως του Μητροπολίτου κυρού Στυλιανού, εκδοθείσης συμφώ νως προς τάς διατάξεις των άρθρων 34 και 36 του υπ αριθμ. 2/1969 Κανονισμού «Περί Ιερών Ναών, Ενο ριών και Εφημερίων» διορίζεται ο Αλέξανδρος Γεί τονας του Δημητρίου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βίγλας και κατόπιν της υπ αριθμ. 6/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την γ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 9ον (εισαγωγικό βαθμό) Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 5) Διά της υπ αριθμ. 732/ αποφάσεως του προς τάς διατάξεις του A.N. 2200/40 διορίζεται ο Σπυ ρίδων Γκάτζιας του Σωτηρίου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Κολομοδίων και κατόπιν της υπ αριθμ. 6/1962 αποφάσεως του Μητροπολιτικού

6 7392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την β Μισθολογικήν Κατη γορίαν και με το 8ον (εισαγωγικό βαθμό) Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 (Αριθμ. βεβ. έγγραφης στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). 6) Διά της υπ αριθμ. 977/ αποφάσεως του Μητροπολίτου κυρού Στυλιανού, εκδοθείσης συμφώ νως προς τάς διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 «Περί καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» διορίζεται ο Απόστολος Κιτσαντάς του Χρήστου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Άγιου Βασιλείου Πρεβέζης και κατόπιν της υπ αριθμ. 1/1977 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπό λεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την γ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 9ο (εισαγωγικό βαθμό) Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 7) Διά της υπ αριθμ. 911/ αποφάσεως του προς τάς διατάξεις των άρθρων 34 παρ. δ, 35 παρ. 9 και 52 παρ. 3 του υπ αριθμ. 2/1969 Κανονισμού «Περί Ιερών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων» διορίζεται ο Αλέξανδρος Τζίμας του Κων/νου ως Διάκονος του Ιερού Μητροπο λιτικού Ναού Άγιου Χαραλάμπους και κατόπιν της υπ αριθμ. 1/1976 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβου λίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την γ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 9ον (εισαγωγικό βαθμό) Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 8) Διά της υπ αριθμ. 371/ αποφάσεως του Μητροπολίτου κυρού Μελετίου, εκδοθείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1 του Καν. 2/1969 και τάς διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 «Περί καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» διορίζεται ο Γεώργιος Βουλιστιώτης του Ιωάννου ως Διάκονος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Άγιου Χαραλάμπους και κατόπιν της υπ αριθμ. 7/1984 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιε ράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης έχει κα ταταγεί εις την δ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με τό 10ον(εισαγωγικό βαθμό) Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 9) Διά της υπ αριθμ. 126/ αποφάσεως του Μητροπολίτου κυρού Μελετίου, εκδοθείσης συμ φώνως προς τάς διατάξεις των του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1155/1981 και τάς διατάξεις των άρθρων 1 4 του Ν. 346/1976 διορίζεται ο Γεώργιος Μέγας του Βασιλείου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Γριμπό βου και κατόπιν της υπ αριθμ. 4/1985 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την γ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 9ον (εισαγωγικό βαθμό) Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 10) Διά της υπ αρίθμ. 155/ αποφάσεως του Μητροπολίτου κυρού Μελετίου, εκδοθείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1155/1981 και τάς διατάξεις των άρθρων 1 4 του Ν. 346/1976, διορί ζεται ο Αλέξανδρος Σιάρκος του Ιωάννου ως Εφημέριος του Ιερού Ναοϋ Αγίου Γεωργίου Άσσου και κατόπιν της υπ αριθμ. 2/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την β Μισθολογικήν Κα τηγορίαν και με τό 10ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 11) Διά της υπ αριθμ. 807/ αποφάσεως του προς τάς διατάξεις του υπ αριθμ. 2/1969 κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων (άρθρα 34, 35, 36 και 37) διορίζεται ο Γεώργιος Χρήστου του Χρήστου ως εφη μέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελεούσης και κατόπιν της υπ αριθμ. 6/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την β Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 8ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 (Αριθμ. βεβ. έγγραφης στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). 12) Διά της υπ αριθμ. 1106/ αποφάσεως του προς τάς διατάξεις του άρθρου 51 του A.N. 2200/40 «Περί Ιερών Ναών και Εφημερίων» διορίζεται ο Δημή τριος Ντούσκας του Φωτίου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελαιώνος Πρεβέζης και κατόπιν της υπ αριθμ. 6/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την β Μισθολογικήν Κα τηγορίαν και με το 8ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7393 κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 4235/2014 (Α /32). Ελληνικού Δημοσίου: / ). 13) Διά της υπ αριθμ. 154/ αποφάσεως του Μητροπολίτου κυρού Μελετίου, εκδοθείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν. 1155/1981 και τάς διατάξεις των άρθρων 1 4 του Ν. 346/1976, διο ρίζεται ο Θωμάς Τζίμας του Ιωάννου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Γριμπόβου και κατόπιν της υπ αριθμ. 2/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την δ Μισθολογικήν Κα τηγορίαν και με το 10ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 14) Διά της υπ αριθμ. 305/ αποφάσεως του Μητροπολίτου κυρού Μελετίου, εκδοθείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1155/1981 και τάς διατάξεις των άρθρων 1 4 του Ν. 346/1976, διορί ζεται ο Χρήστος Σμπόνιας του Σταύρου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Άγιου Ένδοξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου Αηδονιάς και κατόπιν της υπ αριθμ. 3/ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την δ Μισθολογικήν Κα τηγορίαν και με το 10ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 Ελληνικού Δημοσίου: / ). 15) Διά της υπ αριθμ. 1292/ αποφάσεως του Μητροπολίτου κυρού Στυλιανού, εκδοθείσης συμφώ νως προς τάς διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. Δ/ τος 457/ «Περί τρόπου πληρώσεως κενών Έφημεριακών θέσεων χωρίων παραμεθορίων ή ορει νών ή δυσπρόσιτων και ρυθμίσεως θεμάτων τινών της Έκκλ. Εκπαιδεύσεως» διορίζεται ο Χριστόδουλος Νίτσος του Γερασίμου ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Άγιας Παρασκευής Σκιάδα και κατόπιν της υπ αριθμ. 6/1971 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης έχει καταταγεί εις την δ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 10ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. κληρικού, ήτοι την κατά τό άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 4235/2014 (Α /32). Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Μητροπολίτης O Νικοπόλεως και Πρεβέζης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

8 7394 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 803 11 Αυγούστου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20152261 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 369 24 Απριλίου 2015 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 2575 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 412 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 690 28 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 815 14 Αυγούστου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 23464 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 747 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1055 13 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Ιουλίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20159 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κινηματο γράφου της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 657 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων............... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 23 Ιουνίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20151674 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα