ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΕΛΤΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΚΕΝΤΡΙΚ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚ ΕΙΤΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΕΛΤΡΙΟΥ ΕΛΛΔΣ ΤΣ 4ης..0 ρος Το Υπουργείο Υποδομών, εταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Διεύθυνση Διοικητικού (Δ6γ) Χαριλάου Τρικούπη θήνα Θέμα: «ράξη νακήρυξης επιτυχόντων στις εκλογές Τ.Ε.Ε. της 4ης Νοεμβρίου 0» Σε εκτέλεση της παραγράφου του άρθρου 7 του.δ. 7/00, σας υποβάλλουμε συνημμένα ακριβές φωτοαντίγραφο της ράξης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με την οποία εκλέγονται οι επιτυχόντες στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας της 4ης Νοεμβρίου 0. θήνα, 0 Φεβρουάριου 04 Ο ρόεδρος / Συνημμένα: ράξη νακήρυξης επιτυχόντων Κοινοποίηση (με τα συνημμένα): -Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας -εριφερειακά Τμήματα Τ.Ε.Ε. / /

2 ΚΕΝΤΡΙΚ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚ ΕΙΤΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ ΤΣ 4ης..0 ΡΞ ΝΚΡΥΞΣ υτών που εκλέχθηκαν ως τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη των οργάνων του Τ.Ε.Ε. στις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 0 Στην θήνα σήμερα την 0η Φεβρουάριου 04, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00, συνήλθε στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 8ος όροφος) η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των Εκλογών Τ.Ε.Ε. της 4ης..0 που ορίσθηκε με την υπ αριθμ. ρωτοκόλλου Δ6γ/675/7/456/Γ/7..0 (Δ: ΒΛΒ-9ΔΖ) πόφαση του Υπουργού Υποδομών, εταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του.δ. 7/00 (ΦΕΚ 9700), με παρόντες τους Νικόλαο αλακάτα, ρόεδρο, Ιωάννη Γεωργακόπουλο, Δήμητρα Κανέλλου, ριστείδη Καρλαύτη και Θεόδωρο Σχινά, Τακτικά έλη και τα ναπληρωματικά έλη Κωνσταντίνα Καπετανάκη (κωλυομένου του Τακτικού έλους Γεωργίας Τσίρου) και Χρήστο Λάλα (κωλυομένου του Τακτικού έλους Δημητρίου Γαλάνη), παρισταμένων των ναπληρωματικών ελών Κωνσταντίνας Καπετανάκη, Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα, Ξανθής απαγεωργίου, γγελικής Σκουτέρη και των υπαλλήλων του ΤΕΕ ναστασίας Κάμποσου Γραμματέα και Βασιλικής Ροντογιάννη, αναπληρώτριας Γραμματέα, οι οποίες ορίσθηκαν με την από..0 πόφαση του ροέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, προκειμένου να εκδώσει την πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο του άρθρου 7 του.δ. 7/00. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχοντας υπόψη:.δ. της 7../4..96 «περί κωδικοποιήσεως των περί κειμένων^διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3 . Τις διατάξεις του.δ. 7/00 «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας»,. Την υπ αριθμ. ρωτοκόλλου Δ6γ/675/7/456/Γ/7..0 (Δ: ΒΛΒ-9ΔΖ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, εταφορών και Δικτύων, 4. Την υπ αριθμ. ρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε. 796/0.9.0 «προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων» του ροέδρου του Τ.Ε.Ε. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και την υπ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 846/8.9.0 (Δ: ΒΛ9Ι46Ψ84-Ξ) περίληψή της που δημοσιεύθηκε στον μερήσιο Τύπο, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, 5. Τα ρακτικά των Ειδικών Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και των Διοικουσών Επιτροπών των εριφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε., κατά τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι για τις εκλογές της 4ης..0. Οι Ειδικές Συνεδριάσεις ή οι ράξεις νακήρυξης αυτές, είναι ειδικότερα οι παρακάτω: α. Ειδική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7 της και (αρ. πρωτ.: ΤΓΟΔ/84/ Δ: ΒΔΛΦ46Ψ84-Ι6) β. Ειδική Συνεδρίαση της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Κεντρικής ακεδονίας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 844/.0.0). γ. με αριθμ. πρωτ. 848/8.0.0 «ράξη νακήρυξης των υποψηφίων για τα όργανα της ντιπροσωπείας και του ειθαρχικού Συμβουλίου του εριφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. στις εκλογές του Τ.Ε.Ε. της 4ης..0», της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε. :95/.0.0). ρακτικό Νο 9 της Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας ς του εριφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕ.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 0.0) \ )

4 ε. Το με αριθμ. πρωτ. 47/844/6.0.0 ρακτικό της ης Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος νατολικής ακεδονίας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 790/.0.0). στ. υ π αριθμ. πόφαση του ρακτικού της ης Ειδικής Συνεδρίασης της 0.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Δυτικής ακεδονίας του Τ.Ε.Ε.(αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 65/.0.0). ζ. υ π αριθμ. 40 πόφαση του ρακτικού Νο της Συνεδρίασης της 6.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τ.Ε.Ε.(αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.:6/8.0.0). η. υπ αριθμ. 58 πόφαση (ράξη νακήρυξης), του ρακτικού της 9ης Ειδικής Συνεδρίασης της 5.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Νομού αγνησίας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 59/7.0.0) θ. υπ αριθμ. 48 πόφαση (νακήρυξη Υποψηφίων), του ρακτικού της ης Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος νατολικής Στερεάς Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 959/.0.0). ι. Ειδική Συνεδρίαση της 7.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος πείρου του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 547/7.0.0). ια. υπ αριθμ. 0 πόφαση (νακήρυξη Υποψηφίων), του ρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης της 8.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Νομού Δωδεκάνησου του Τ.Ε.Ε. (8/.0.0). ιβ. Ειδική Συνεδρίαση της 7.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος νατολικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε.(αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 84/.0.0). ί ^ ^ Τ ^ ό «ράξη νακήρυξης για τα αιρετά όργανα του Τμήματος ^ ^ ^ ίδ ^ -ικ η ς Κρήτης του ΤΕΕ» της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού ι ί * % \ \ ι '/' Τμήματος Δυτικής Κ ρ ή ^ ς του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 084/.0.0). ( Γ, V Λ

5 4 ιδ. υπ αριθμ. /Σ9/0 πόφαση του ρακτικού Νο 9, της Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος ελοποννήσου του Τ.Ε.Ε.(αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 698/8.0.0). ιε. υπ αριθμ. Σ0/0/5.0.0 πόφαση της 0ης Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Νομού Κέρκυρας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 58/7.0.0). ιστ. από «ράξη νακήρυξης για τα Όργανα του Τμήματος Νομού ιτωλοακαρνανίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας των Εκλογών της 4..0», της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Νομού ιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 970/.0.0). ιζ. Το απόσπασμα της Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού ιγαίου του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 70/8.0.0). ιη. υπ αριθμ. /Σ 9/0 πόφαση (νακήρυξη υποψηφίων) της 9ης Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Ν. Ευβοίας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 706/8.0.0). 6. Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 4ης..0 για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τ.Ε.Ε., όπως αυτά αναλυτικά περιέχονται στο «ρακτικό αποτελεσμάτων εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων στις εκλογές της 4ης..0» της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και στο αναπόσπαστο σ αυτό αράρτημα με τη σειρά επιτυχίας συνδυασμών και υποψηφίων σε όλα τα όργανα, καθώς και στο σχετικό «ρακτικό εκδίκασης ενστάσεων κατά του ρακτικού αποτελεσμάτων εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων στις εκλογές Τ.Ε.Ε. της 4ης..0» της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο αναφέρεται στην εκδίκαση ενστάσεων απ αυτή.

6 α. Βάϊου Βαρελά (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 97/4..04), ο οποίος δήλωσε ότι επιλέγει τη θέση του αιρετού μέλους της ντιπροσωπείας του ΤΕΕ και όχι τη θέση του αιρετού 5 μέλους του ειθαρχικού Συμβουλίου του εριφερειακού Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ. Τμήματος Κεντρικής & β. ιχαήλ Χατζέλλη (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 4060/4..04), ο οποίος δήλωσε ότι επιλέγει τη θέση του αιρετού μέλους της ντιπροσωπείας του εριφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού ιγαίου του ΤΕΕ και όχι τη θέση του αιρετού μέλους του ειθαρχικού Συμβουλίου του εριφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού ιγαίου του ΤΕΕ. γ.φώτιου Κρητικόπουλου (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 409/4..04), ο οποίος δήλωσε ότι επιλέγει τη θέση του αιρετού μέλους της ντιπροσωπείας του εριφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού ιγαίου του ΤΕΕ και όχι τη θέση του αιρετού μέλους του ειθαρχικού Συμβουλίου του εριφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού ιγαίου του ΤΕΕ. Ν Κ Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 7 του.δ. 7/00 τα εκλεγέντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καθενός από τα αιρετά όργανα του Τ.Ε.Ε., όπως παρακάτω: ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΤΕΕ

7 6 ΚΡΔΚΣ Ιωάννης Γ. ΔΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης Ν. 4 ΛΚΤΕ Σμαράγδα (Σμαρώ). 5 ΤΣΟΓΚΣ Χαράλαμπος (Χάρης) Κ. 5 ΒΛΟΥΡΣ Χαράλαμπος (Χάρης). 7 ΓΙΝΝΙΔΣ Δημήτριος 0. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡΙΚ Σ Κ Ε Δ Ο Ν Ι Σ ί ΚΟΝΚΛΙΔΣ ναστάσιος Ν. ΕΣΟΧΩΡΙΤΣ Ορέστης Ν. ΓΓΛΣ Γεώργιος Ν. ΕΡΤΖΙΝΙΔΣ λίας. ΡΕΝΤΖΕΕΡΣ Ιωάννης. ΟΥΡΟΥΡΣ ανταζής (Άκης). γρ. Τ. ΒΛΧΟΚΩΣΤΣ Χρίστος Γ. ΔΤΡΙΔΣ Σωκράτης Δ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Δ ΥΤΙΚ Σ ΕΛΛ Δ Σ ΡΔΚΣ Βασίλειος Γ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Θ ΡΚΣ ΟΥΡΣ Κωνσταντίνος. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν ΤΟ Λ ΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ ΤΟΥΛΚΙΔΣ Δημοσθένης Δ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Δ ΥΤΙΚ Σ Κ Ε Δ Ο Ν Ι Σ ΒΟΣΔΟΥ Σωτήριος Θ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Κ ΕΝΤΡΙΚ Σ & Δ ΥΤΙΚ Σ Θ ΕΣΣΛΙΣ ΛΟΣ Χρήστος. ΚΚΡΔΚΟΣ Θεόδωρος. γρ. Τ. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΓΝ ΣΙ Σ ΚΛΤΣΟΓΙΝΝ ικατερίνη Ν. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν ΤΟ Λ ΙΚ Σ ΣΤΕΡΕ Σ ΕΛΛΔΣ ΕΥΓΓΕΛΙΟΥ αναγιώτης Δ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΕΙΡΟ Υ ΒΙΝΣ Χρήστος. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν ΤΟ Λ ΙΚ Σ ΚΡΤΣ ΧΩΡΦΣ ιχαήλ Δ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Δ Υ ΤΙΚ Σ Κ Ρ Τ Σ ΞΙΦΡΣ Κωνσταντίνος Δ. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ε Λ Ο Ο Ν Ν ΣΟ Υ ΣΣΣΛΟΣ Κωνσταντίνος Γ. ΚΥΡΙΚΟόΥΛΟΥ ναστασία Κ. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΙΤΩ ΛΟ Κ ΡΝ Ν Ι Σ ΨΩΙΔΣ Κωνσταντίνος. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Β Ο Ρ Ε ΙΟ Ν ΤΟ Λ ΙΚ Ο Υ ΙΓΙΟ Υ Ν -Λ \ ΣΡΝΤΙΝΟΥ γγελική Ν. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΕΥΒΟ Ι Σ ζίζ'ΐι / ] ΣΣΣ Γεώργιος-Σπυρίδων Σ. / / \!

8 7 ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΝΟΟΣ ΤΤΙΚΣ ΣΙΡΤΖΣ Χρήστος. ΓΒΡΙΛΣ Ιωάννης. ΛΣ Νικόλαος Ε. ΚΟΤΖΣΚΣ Ιωάννης. ΛΙΣ ναστάσιος (Τάσος). ΛΖΡΟΥ αρίνος I. ίο ΒΟΓΝΤΣΣ Δημήτριος Ν. ΧΡΛΥΤΣ αναγιώτης-άρης. ΝΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος. ΔΟΥΚΣ Χρυσόστομος (Χάρης). ΝΙΚΣ Ιωάννης. ΤΣΟΥΚΛΣ Γεώργιος Κ. ΖΝΝΙΣ Σπυρίδων. ΣΙΟΥΝΣ άρκος I. ΛΡΟΥ Γεώργιος Ε. ΝΤΟΥΒΚΣ Χριστόφορος Ε. ΒΦΕΙΔΣ Κωνσταντίνος Γ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ ΚΕΝΤΡΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙΣ ΣΤΟΪΕΝΙΔΣ νδρέας Δ. ΡΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος Ε. ΤΣΟΥΡΕΚΣ Δημήτριος. ΣΡΓΙΝΝΣ Δημήτριος Δ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Δ ΥΤΙΚ Σ ΕΛΛΔΣ ΓΙΝΝΔΚΣ θανάσιος Ε. ΣΚΛΩΕΝΟΣ Κωνσταντίνος. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Θ ΡΚΣ ΔΟΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Ν. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ ΤΒΡΣ Ελευθέριος. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Δ ΥΤΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙΣ ΡΚΟΓΙΝΝΚΣ Γεώργιος Κ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ ΚΕΝΤΡΙΚ Σ & Δ ΥΤΙΚ Σ Θ ΕΣΣ ΛΙ Σ ΙΧΟΣ Νικόλαος. ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ Τ Ν Ο Ο Υ ΓΝΣΙΣ ΝΙΖΣ Δημήτριος. ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Δ Σ λ γρ. Τ. /, γρ. Τ. ΣΛΣ Βασίλειος. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ ΕΙΡΟ Υ ΡΕΚΤΣΙΝΛΣ Γεώργιος. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ ΚΡΤΣ ΙΝΙΩΤΚΣ έτρος Γ. γρ. Τ. \ \ ι

9 8 ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Δ ΥΤΙΚ Σ ΚΡΤΣ ΣΙΩΤΚΣ ντώνιος Ε. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ε ΛΟ Ο Ν Ν ΣΟ Υ ΝΤΩΝΙΟΥ αναγιώτης Γ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΝΟ Ο Υ ΚΕΡΚΥΡΣ ΣΚΟΥΡΤΣ Κωνσταντίνος Γ. (*) ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Β Ο ΡΕΙΟ Ν ΤΟ ΛΙΚ Ο Υ ΙΓ ΙΟ Υ ΙΤΤΟΣ αναγιώτης Γ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΕΥΒΟ Ι Σ γρ.τ.,. ΒΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτριος. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. Κέρκυρας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

10 9 ι ΕλΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΝΟ ΟΣ ΤΤΙΚ Σ ΣΕΡΦΙΔΣ Θεόδωρος Λ. ΚΥΡΙΚΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης Δ. ΚΛΔΚΣ Διονύσιος. ΤΖΡΣ ιχαήλ. ΓΡΓΟΡΟΟΥΛΟΣ θανάσιος Γ. ΔΕΟΧΩΡΙΤΣ Γεώργιος Δ. ΝΙΚΟΛΟΥ Γεώργιος. ΟΥΛΚΣ ιχαήλ Θ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡ ΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ ΝΤΙΒΛΙΔΣ αναγιώτης. ΝΝΟΣ Ιωάννης. ΓΡΓΟΡΙΔΣ Βασίλειος Ν. ΖΕΡΒΣ Κωνσταντίνος Β. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Δ Υ ΤΙΚ Σ ΕΛΛΔΣ ΟΛΙΤΟΥ γγελική Γ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡ ΙΚ Σ & Δ ΥΤΙΚ Σ Θ ΕΣΣ ΛΙ Σ ΙΚΩΒΚΣ Κωνσταντίνος Β. γρ. Τ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Β Ο Ρ Ε ΙΟ Ν ΤΟ Λ ΙΚ Ο Υ ΙΓ ΙΟ Υ ΚΡΝΙΩΛΟΣ Εμμανουήλ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΝΟ Ο Σ ΤΤΙΚ Σ ΓΡΓΟΡΙΔΣ Γρηγόριος Κ. ΚΟΥΤΖΣ Δημήτριος. ΛΙΟΝΣ Γρηγόριος Σ. ΤΣΙΟΥΚΚΣ λίας. ΟΥΛΟΣ Χρήστος. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ ΖΩΚΣ Νικόλαος Ζ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Δ Υ ΤΙΚ Σ ΕΛΛΔΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΝΟΣ Νικόλαος. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Κ Ε Ν ΤΡ ΙΚ Σ & Δ ΥΤΙΚ Σ Θ ΕΣΣΛΙ Σ ΛΖΡΙΔΣ Βασίλειος. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΕΙΡΟ Υ λκ. ΙΣΡΛΣ Γεώργιος Κ. γρ. Τ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ Δ Ω Δ Ε Κ Ν ΣΟ Υ..ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ Κλεόβουλος Ν. γρ. Τ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΙΤΩ ΛΟ Κ ΡΝ Ν Ι Σ / I ί ί ΙΤΌΥΡΝΟΣ Γρηγόριος Β. / I I I \ ι λ ) \ι * ζ

11 0 ι 4 5 ΣΥΣΕΙΡΩΣ ΡΙΣΤΕΡΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΝΟΟΣ ΤΤΙΚ Σ ΕΤΡΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος. ΟΥΝΣ ντώνιος Γ. ΚΟΝΤΟΡΣ Σπυρίδων Ε. ΕΤΣΣ Ελευθέριος Λ. ΕΛΙΣΣΡΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Κ ΕΝΤΡΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ ΣΔΝΣ Κωνσταντίνος (Ιταλός) Β. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Δ Υ ΤΙΚ Σ ΕΛΛΔΣ ΣΟΥΡΟΥΝΣ νδρέας Κ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ ΣΤΕΡΕ Σ ΕΛΛ Δ Σ ΕΓΛΙΟΣ αναγιώτης. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν Ο Ο Υ ΚΕΡΚΥΡΣ ΕΡΔΟΥΣΣ Φίλιππος. λ,χ 4 Δ... (ΔΟΚΡΤΙΚ ΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ) ΝΟ ΟΣ ΤΤΙΚ Σ ΟΡΟΟΥΛΟΥ ντωνία (Τώνια). ΚΨΣΚΣ Γεώργιος Δ. ΟΡΟΟΥΛΟΣ Νικόλαος. ΝΓΝΩΣΤΟΟΥΛΟΣ αναγιώτης Κ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ ΔΣ ΟΥΡΓΟΣ Νικόλαος Κ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν Ο Ο Υ Δ Ω Δ ΕΚ Ν ΣΟ Υ ΨΡΟΣ Γεώργιος Σ. ΝΟ ΟΣ ΚΥΚΛΔΩΝ ΖΧΡΙΟΥ-ΡΚΝΤ αρία Κ. π π π π ΡΙΣΤΕΡ ΕΝΩΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ - ΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΝΟ ΟΣ ΤΤΙΚ Σ ΣΥΡΙΔΣ λέξανδρος (λέκος) Γ. ΣΟΥΡΣ Κωνσταντίνος (Κωστής). ΥΡΟΕΙΔΣ αναγιώτης Δ. ΚΟΙΛΚΟΥ Σταυρούλα (Σύλβια). ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ ΚΕΝΤΡΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ λ λ ΤΣΕΛΕΙΔΣ Σάββας Β. ΕΡΪΦ ΒΡΕΙΚΟ Τ ΕΛΟ Ο ΝΝΣΟ Υ < - ν/, / - ΒΛΧΔΣ '%υρίδων Γ., ) / Κ /! ϋ \)

12 ΧΝΙΚΟΙ ΤΣ ΕΚΙΔΕΥΣΣ Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡΙΚΣ Κ Ε Δ Ο Ν Ι Σ ΤΣΙΤΟΣ Ξενοφών Δ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΔΥΤΙΚΣ Κ Ε Δ Ο Ν Ι Σ ΣΝΟΟΥΛΟΣ ερικλής. ΥΤΟΝΟΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΡΤΣ (Κ) Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ Κ Ρ Τ Σ ΚΙΝΤΣ Κωνσταντίνος Δ. γρ. Τ. ΚΤΣΡΚΣ Νικόλαος Ε. ΝΕΞΡΤΤ ΚΙΝΣ ΧΝΟΛΟΓΩΝ - ΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Κ) Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡΙΚΣ Κ Ε Δ Ο Ν Ι Σ ΤΣΙΦΣ Ιωάννης. ΝΟ Ο Σ ΚΥΚΛΔΩΝ ΒΚΟΝΔΙΟΣ Δημήτριος Γ. / ΔΟΚΡΤΙΚ ΕΝΩΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΕ) Ν Ο Ο Σ ΤΤΙΚ Σ ΤΣΕΓΚΟΣ Ευστάθιος Ξ. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ Κ ΕΔΟΝΙ Σ ΤΣΡΤΙΛΙΔΣ Χρήστος Ν. ΕΟΝΩΕΝΟΣ ΥΟΨΦΙΟΣ ΡΩΤΟΝΟΤΡΙΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ Ν Ο Ο Σ ΤΤΙΚ Σ ΡΩΤΟΝΟΤΡΙΟΣ ντώνιος Ν. ι ι ΕΝΩΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ - ΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΣΙΩΝ Ν Ο Ο Σ ΤΤΙΚ Σ ΚΡΕΛΣ Κωνσταντίνος Γ. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΓΝ ΣΙ Σ ΚΟΡΩΝΣ Ευάγγελος Κ. Γ' /φ ΧΝΙΚΟΙ ΕΝΝΤΙ ΣΤΝ ΚΡΙΣ Ν Ο Ο Σ ΤΤΙΚ Σ ΝΓΝΩΣΤΟΟΥΛΟΣ Λουκάς Κ.

13 ΝΕΞΡΤΤ ΡΕΒΣ ΧΝΙΚΩΝ ΘΡΚΣ ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Θ ΡΚΣ ΧΪΤΙΔΣ Δημήτριος Θ. ΕΙΣΤΟΝΙΚΕΣ ΕΙΤΡΟΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΤΩΝ ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΝΙΚΏΝ ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΖΥΓΟΥΡΣ Νικόλαος Σ. ΧΤΖΣ Κωνσταντίνος Δ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΦΩΤΚΣ Γεώργιος I. ΕΛΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΤΣΙΤΣΙΚΙΡΣ Γεώργιος Δ. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΚΛΦΚΚΟΥ Γλυκερία (Ρία). ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΚΟΥΚΙΝ Δαμιανός Β. ΕΛΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΦΡΝΤΖ αρία Σ. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΚΛΤΣΕ Ειρήνη (Ρένα) Σ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΚΡΒΙ Βασιλική (Λίλη) Ν. ΣΥΣΕΙΡΩΣ ΡΙΣΤΕΡΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΣΤΥΡΙΔ Σ-ΝΣ Σ Σταύρος Ε.

14 ι ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΧΝΟΛΟΓΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΣΥΓΓΕΛΚΣ ολυάνθης I. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΚ) ΕΥΣΤΘΙΟΥ ναστάσιος Ν. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΣΙΡΣ Γεώργιος. ΕΛΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΕΥΘΥΙΔΣ πόστολος I. Δ ΧΝΙΚΩΝ ΧΛΟΤΣ Ευάγγελος. ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΤΣΙΛΟΣΤΕΦΝΚΣ Ευάγγελος Κ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΚ) ΡΓΊΝΝΣ Γρηγόριος Ν. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΟΛΚ αρία Σ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΚΟΛΙΟΥΣ ηνελόττη-όλγα Σ. ΝΕΞΡΤΤ ΡΙΣΤΕΡ ΣΥΣΕΙΡΩΣ ΧΝΟΛΟΓΩΝ - ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΝΥΓΩΝ - ΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΝΚΟΣ Χρίστος Κ. ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΓΡΟΝΟΩΝ ΤΟΟΓΡΦΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΞΕΚΛΚΣ Στέφανος. ΚΛΟΓΙΝΝΚΣ ιχαήλ Σ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΚ) ΓΟΥΝΡΣ Χρήστος Κ. ^ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΟΚΛΚΙΔΙΙΣ Κωνσταντίνος. Δ ΧΝΙΚΩΝ 7 ώ'ΐ- ^ ί κ. ϊ ι Τ7 Τ ΘΕΟΔΩΡΚ^Σ Ιωάννης. / /

15 4 ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΧΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΘΝΣΟΟΥΛΟΣ λέξιος Δ. ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΤΣΟΝΙΔΣ Χρήστος. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΣΡΣ έτρος Ε. ΕΝΩΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ - ΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΣΙΩΝ ΦΛΕΕΤΚ αρία Ε. ΡΙΣΤΕΡ ΣΥΣΕΙΡΩΣ ΕΡΓΖΟΕΝΩΝ ΧΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΚΕΚΟΣ Δημήτριος Γ. ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΧΝΙΚΩΝ ΕΤΛΛΕΙΩΝ - ΕΤΛΛΟΥΡΓΩΝ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΘΝΣΚΣ Λουκάς. ΧΡΣΤΝΤΩΝ αρία. ΡΙΣΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΤΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΕΤΛΛΟΥΡΓΩΝ - ΡΙΣΤΕΡ ΕΝΩΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ - ΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ (.Χ,.ΕΤ.-.Ε..Ε..) ΛΣΚΡΣ Γρηγόριος. Δ... (ΔΟΚΡΤΙΚ ΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ) ΚΟΝΙΤΣΣ Κωνσταντίνος. Δ ΧΝΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος Ν. ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΝΥΓΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΒΕΝΤΙΚΟΣ Νικόλαος. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΣΤΛΛΤΚΙΙΣ Κωνσταντίνος. Ν.Ά.Κ.Ι.Ν. - ΕλΕ ;. ν ν! / ΣΚΒΡΣ Σπυρίδων., νί

16 5 ι ι ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΦΙΛΙΣ ντώνιος Δ. Δ... (ΔΟΚΡΤΙΚ ΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ) ΛΥΡΙΔΣ Δημήτριος Β. ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΧΝΙΚΟΙ ΛΡΟΦΟΡΙΚΣ. ΓΓ ΥΤ ΟΥ Σ ΝΚΟΥΝ ΓΙΟΥΡΣ Εμμανουήλ Γ. ΣΡΚΟΥ Ιωάννα Φ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΤΕΡΖ Γεωργία (Γιούλη) Ν. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΚ) ΔΤΡΙΟΥ Κυπριανός Δ. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΣ Σπυρίδων. ΝΩΤΤΟ ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΡΒΕΣ Δημήτριος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΥΡΙΔΣ αναγιώτης (Τάκης) Ε. λ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΕΤΝΣ Δημήτριος Ε. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΝΔΡΕΟΟΥΛΟΣ νδρέας Γ. / ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ (&ΡΚΩΣΤ Ευαγγελία (Εύη) Ε. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΤΙΚΣ αναγιώτης Λ.

17 6 ΕλΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΡΣΕΛΛΟΣ Νικόλαος Θ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΧΡΟΝΙΟΣ Γεώργιος Κ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΘΝΣ 4 4 ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΛΙΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος Κ. ΚΕΚΤΟΣ Διονύσιος Θ. ΚΟΤΣΩΝΣ ντώνιος Ε. ΛΙΟΝΤΟΣ Κωνσταντίνος I. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΚΦΦΕΣ Νικόλαος. γρ. Τ., ΧΛΚΙ - ΛΪΝ Ευφροσύνη-Βασιλική (Έφη) Γ. ΔΤΡΙΟΥ Δημητριος I. ΝΕΝΕΔΚ ικατερίνη I. γρ. Τ., ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΛΕΞΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος Γ. ΤΣΙΓΡ φροδίτη. γρ. Τ. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤ Ελένη. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΡΡΣ ιχαήλ I. ΓΚΛΒΣ Γεώργιος. ΤΣΛΒΟΥΤ-ΧΤΖΟΟΥΛΟΥ Βασιλική (Βάσω). / γρ. Τ., ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ.ΤΚΤΙΚ ΕΛ λβνοσ Ιάκωβος. ίδφεροσ Ολύμπιος Ε. ζ #. Τ ΣΡΟΥΧΙ I Ιουλία Γ. /

18 ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΟΥΡΝΟΣ Εμμανουήλ. γρ. Τ. ΧΤΖ ΓΟΥΛ Ευαγγελία Β. ΟΥΣΤΚ Ευδοξία (Δόξα) Δ. ΕλΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΡΕΤΤΚΟΥ-ΙΧΛΟΟΥΛΟΥ αναγιώτα Σ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ Στέφανος Γ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΚΛΛΟΝΙΤΣ Βασίλειος. ΓΙΧΝΣ Κωνσταντίνος. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΔΛΟΥΚΣ Γεώργιος Ν. ΡΕΤΤΟΣ Κωνσταντίνος Β. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΚΟΤΤ-ΓΒΡ Δέσποινα Σ. ΛΕΕΣΣ Χρήστος Ν. γρ. Τ., Δ... (ΔΟΚΡΤΙΚ ΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΕΖ-ΚΤΣΙΩΤ αργαρίτα Ν. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΤΣ Γεώργιος Δ.

19 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙΕΣ & ΕΙΘΡΧΙΚ ΣΥΒΟΥΛΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΩΝ ΤΤΩΝ ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..) Ν. Θ ΕΣΣΛΟ Ν ΙΚ Σ ΙΛΛΙΣ αρίσης (άρις) Ν. ΤΡΟΥ Δημήτριος Ε. γρ. Τ. ΔΡΔΝΕΛΣ Ιωάννης Θ. 4 ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΣ Φώτιος. 5 ΛΤΣΙΟΣ Βασίλειος Ν. 6 ΤΣΚΟΥΣ Γεώργιος. γρ. Τ. 7 ΝΟΥ Θεοδώρα (Δώρα). 8 ΕΡΤΖΙΝΙΔΟΥ αρία. 9 ΣΤΟΧΟΟΥΛΟΣ αναγιώτης., 0 Όλγα. ΣΚΕΛΛΡΙΔΟΥ ολυξένη (Τζένη) Ν. ΓΚΝΙΛ Βικτωρία Ν. ΨΩΝΟΟΥΛΟΣ αναγιώτης Γ. Ν. Θ ΙΣ ΓΡΤΙΚΟΟΥΛΟΣ θανάσιος. Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΤΡΕΓΚΣ Τραϊανός Γ. Ν. ΕΛΛΣ ΤΟΟΣΟΓΛΟΥ Κυριάκος. ΒΡΙΔΣ Ελευθέριος. Ν. ΙΕΡΙΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΣ Δημήτριος., Ν. ΣΕΡΡΩ Ν ΚΦΕΣΤΙΔΣ ναγνώστης I. Ν. Χ ΛΚ ΙΔ ΙΚ Σ ΛΝΤΒΟΣ Ιωάννης I. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ (Ελ.Ε) Ν. Θ ΕΣΣ ΛΟ Ν ΙΚ Σ ΝΤΙΒΛΙΔΣ αναγιώτης. ΓΡΓΟΡΙΔΣ Βασίλειος Ν. ΝΝΟΣ Ιωάννης. 4 ΕΤΡΙΔΣ ασχάλης Δ. 5 ΡΓΥΡΟΟΥΛΟΣ ριστείδης (Άρης) Θ. 6 ΛΕΟΝΤΡΣ Κωνσταντίνος. 7 ' ΖΕΡΒΣ Κωνσταντίνος Β. Ν. ΙΕΡΙΣ ΚΣ Νικόλαος Ε. Ν. ΣΕΡΡΩ Ν /

20 9 ΚΦΕΣΤΙΔΣ Ιωάννης. Ν. Χ ΛΚ ΙΔ ΙΚ Σ ΚΡΝΣΙΟΣ λίας Ε. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ Ν. Θ ΕΣΣ ΛΟ Ν ΙΚ Σ ΤΟΚΤΛΙΔΣ ριστοτέλης Χ ΓΡΓΟΡΙΔΟΥ αρία Γ. ΚΡΚΣ-ΚΡΧΛΙΟΣ Χρυσόστομος Ν. 4 ΓΛΝΚ Τριανταφυλλιά. 5 ΒΛΧΟΣ αύλος. 6 ΓΚΟΛΦΙΝΟΟΥΛΟΣ θανάσιος Δ. Ν. Θ ΙΣ ΣΤΕΡΟΥ Κυριακή. Ν. ΕΛΛΣ ΣΤΟΓΙΟΣ αναγιώτης Σ. Ν. ΙΕΡΙΣ ΣΡΣ Δανιήλ Ν. Ν. ΣΕΡΡΩ Ν ΟΥΣΤΟΥΡΛ ικατερίνη. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. Θ ΕΣΣΛΟ Ν ΙΚ Σ ΦΕΛΛΟΣ Σωκράτης. ΟΥΡΣ Βενέτιος. ΚΝΕ Κριστίνα-λέκτρα Γ. 4 ΤΣΙΩΝΣ Ιωάννης. γρ. Τ. 5 ΣΤΓΚ αρασκευή (Βούλα) Γ. Ν. Θ ΙΣ ΓΙΝΝΟΥΛ Ευαγγελία Θ. Ν. Χ ΛΚ ΙΔ ΙΚ Σ ΓΛΡΚΣ Ιωάννης Σ. ΡΩΤ.Ν. ΡΩΤΟΟΡΙ - ΝΝΕΩΣ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΓΙ ΤΝ ΝΣΥΓΚΡΟΤΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Ν. Θ ΕΣΣΛΟ Ν ΙΚ Σ ΒΛΧΟΚΩΣΤΣ Χρίστος Γ. ΝΙΣ Γεώργιος Φ. ΝΤΙΔΣ νθιμος. Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΤΖΟΡΓΚΣ Δημήτριος Ε.

21 0 ΡΙΣΤΕΡ ΕΝΩΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ - ΣΥΣΕΙΡΩΣ ΡΙΣΤΕΡΩΝ ΧΝΙΚΩΝ Ν. Θ ΕΣΣΛΟΝΙΚΣ ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ θανάσιος Γ. ΤΣΕΛΕΙΔΣ Σάββας Β. ΣΔΝΣ Κωνσταντίνος (Ιταλός) Β. ΝΕΞΡΤΤ ΚΙΝΣ ΧΝΟΛΟΓΩΝ ΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Κ) Ν. Θ ΕΣΣΛΟ ΝΙΚΣ ΤΣΙΦΣ Ιωάννης. ΝΣΟΥΡ Γκαμττριέλ Φ. / ΧΝΙΚΟΙ ΤΣ ΕΚΙΔΕΥΣΣ Ν. Θ ΕΣΣΛΟΝΙΚ Σ ΤΣΙΤΟΣ Ξενοφών Δ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΣΟΪΛΕΕΤΖΙΔΟΥ Κυριακή (Κόριννα) Ε. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΓΙΩΝΣ Σταμάτης. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ (Ελ.Ε) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΩΚΕΙΙΔΣ Χαράλαμπος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΥΡΟΥΔΣ Βασίλειος. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΔΡΔΝΣ Ιωάννης. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΛΕΚΙΔΣ Βασίλειος. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΡΣ Ιωάννης Κ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΣ Ιωάννης Ν. γρ. Τ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΦΕΙΔΟΥ Βερονίκη Γ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΥΛΙ θηνά Ε. / ί $ Ο ψ ο / ^ I '

22 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΕΛΛΔΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΣ ΕΛΛΔΣ Ν. ΧΪ Σ ΓΙΝΝΔΚΣ θανάσιος Ε. ΪΒΛΣ Βασίλειος Ν. ΓΚΤΖΟΓΙΣ ριστείδης Κ. 4 ΣΓΚΟΥΡΟΣ Γεώργιος. 5 ΚΡΧΛΙΟΣ Ευάγγελος Ν. 6 ΘΩΟΟΥΛΟΣ Νικόλαος. 7 ΟΥΡΕΛΤΟΣ αναγιώτης Ε. 8 ΣΚΛΩΕΝΟΣ Κωνσταντίνος. 9 ΒΟΓΛ Ευφροσύνη Δ. 0 ΓΝΟΣ έτρος. ΔΙΝΤΚΟΥ Ελισσάβετ. ΣΟΥΡΣ θανάσιος. ΤΣΙΤΣ Σπυρίδων Θ. 4 ΟΛΥΖΟΣ Δημήτριος Γ. 5 ΧΟΥΡΔΚΣ Νικόλαος Ε. 6 ΙΧΛ αναγιώτης Β. 7 ΓΙΝΝΣ Σπυρίδων. Ν. ΛΕΙΣ ΚΝΕΛΛΟΟΥΛΟΣ Βασίλειος Τ. ΓΕΩΡΓΚΟΟΥΛΟΣ Βασίλειος Γ. ΝΕΞΡΤΤ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΧΪΣ ΝΙΚΟΛΟΟΥΛΟΣ Χρήστος. ΔΤΟΣ Ευριπίδης Ε. ΪΩΝΝΟΥ Βασίλειος Κ. 4 ΦΛΛΙΕΡΟΣ Χρήστος Δ. γρ. Τ. 5 ΟΛΙΤΣ Ευστάθιος. 6 ΚΝΒΟΣ ναστάσιος Ν. 7 ΖΧΡΤΟΣ Γ ρηγόριος. 8 ΚΕΚΤΟΣ Θεόδωρος. Ν. Ζ Κ Υ Ν Θ Ο Υ ΛΙΒΝΣ Δημήτριος Κ. γρ. Τ. Ν. Κ ΕΦ ΛΛ ΝΙΣ ΤΡΓΚΟΣ Κωνσταντίνος Ν. γρ. Τ. ΕΝΩΤΙΚ ΡΙΣΤΕΡ ΚΙΝΣ ΝΤΡΟΣ (ΡΕΒΣ ΡΙΣΤΕΡΩΝ ΧΝΙΚΩΝ- ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ) Ν, ΧΙΣ Σ0ΥΡΟΥΝΣ νδρέας Κ. ΛΟΥ Ουρανία Β. λ ΚΡΕΛΣ νδρέας Γ. / π

23 4 ΓΒΡΙΛΙΔΣ Κωνσταντίνος. γρ. Τ. 5 ΣΙΔΡΟΟΥΛΟΣ ιχαήλ Γ. Ν. Ζ Κ ΥΝ Θ Ο Υ ΒΡΒΡΙΓΟΣ Διονύσιος Ε. Ν. ΛΕΙΣ γρ. ΡΟΥΣ Δημήτριος Θ. Τ., Ν. ΚΕΦ ΛΛΝΙΣ ΒΣΙΤΟΣ Γεράσιμος Δ. Δ.Κ.. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ - ΝΝΕΩΣ ΡΩΤΟΟΡΙ Ν. ΧΪΣ ΤΣΩΝΣ αναγιώτης Ν. ΡΔΚΣ Βασίλειος Γ. ΚΙΟΣ Γεωργία Θ. 4 ΝΤΣ έτρος. (*) 5 ΙΧΛΟΟΥΛΟΣ Σωτήριος. Ν. ΛΕΙΣ ΝΤΕΛΟΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Σ. Ν. ΚΕΦ ΛΛΝΙΣ ΤΡΥΛΟΣ Σταύρος. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώο σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΧΪΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΝΟΣ Νικόλαος. ΚΟΥΤΡΣ Νικόλαος. ΝΙΚΤΣ Κωνσταντίνος. Ν. Ζ Κ ΥΝ Θ Ο Υ ΛΥΕΡΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΟΤΣ ΧΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΣ ΕΛΛΔΣ Ν. ΧΪΣ ΚΟΣΣ Στέφανος Κ. γρ. Τ. ΤΣΟΝΚΣ Βασίλειος. ΙΧΛ Θεοφάνης-ριστοφάνης Β. λκ. Ν. ΛΕΙΣ ΛΕΞΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. ΕΛΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) Ν. ΧΪΣ ΒΝΔΩΡΟΣ Κωνσταντίνς>ς Γ.. ; ' - ί) / π? / / Ο ψ ^ ί ο ) ί 4

24 Ν. ΛΕΙΣ ΚΝΤΟΥΝΣ Βασίλειος Γ. ΚΙΝ ΧΝΙΚΩΝ ΧΪΣ (ΚΙ...) Ν. ΧΪΣ ΚΚΟΓΙΝΝΣ Δημήτριος Κ. γρ. Τ. ΚΛΟΥΔΤΟΣ Όθων Ν. ΡΙΣΤΕΡ ΕΝΩΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ - ΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΧΪΣ ΛΙΓΚΟΥ Βασιλική Ν. λκ. ΕΟΝΩΕΝΟΣ ΥΟΨΦΙΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΣ ΛΡΟΣ Ν. ΧΪΣ ΒΟΥΡΛΟΥΣ Λάμπρος. ΕΟΝΩΕΝΟΣ ΥΟΨΦΙΟΣ ΣΟΛΩΟΣ ΝΔΡΕΣ Ν. ΧΪΣ ΣΟΛΩΟΣ νδρέας Γ. ΧΝΙΚΟΙ ΤΣ ΕΚΙΔΕΥΣΣ Ν. ΧΪΣ ΤΣΟΥΛΣ Δημήτριος Σ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΕΛΛΔΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΣΡΓΚΘΟΣ Νικόλαος. ΝΙΚΤΣ νδρέας Κ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ Ε$Σ Ιωάννης.

25 4 Δ.Κ.. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ - ΝΝΕΩΣ ΡΩΤΟΟΡΙ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΝΤΣ έτρος. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνος Δ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε Οατρεππική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΕΝΩΤΙΚ ΡΙΣΤΕΡ ΚΙΝΣ ΝΤΡΟΣ (ΡΕΒΣ ΡΙΣΤΕΡΩΝ ΧΝΙΚΩΝ- ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΕΡΓΣ Ιωάννης Γ. ΝΕΞΡΤΤ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΛΙΤΣ Σπυρίδων. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΟΡΚΣ

26 ΓΙΝΝΩΤΣ Σταύρος Β. ΕΥΣΤΡΤΙΟΥ αράσχος Ν. ΙΝΟΣ ναστάσιος (Τάσος). ΚΡΤΖΙΝΣ θανάσιος Γ. ΒΩΒΟΣ Διονύσιος Γ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΓΙ ΤΟ ΤΕΕ ΘΡΚΣ Ν. ΡΟ ΔΟΣ ΝΤΖΙΔΣ αναγιώτης. γρ. Τ. Ν. ΕΒΡΟΥ ΓΟΪΔΣ Συμεών Κ. (*) ΔΟΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος. ΡΤΖΣ Κυριάκος. Ν. ΞΝΘΣ ΛΕΣΙΣ ργύριος. (*) ΤΡΟΥ ντώνιος Θ. ΒΒΤΣΙΚΟΣ Κωνσταντίνος. 4 ΤΣΕΤΙΝΕΣ Στυλιανός. 5 ΔΙΝΤΣ Βασίλειος. 6 ΔΒΙΤΙΔΣ αναγιώτης Σ. 7 ΟΥΡΓΟΟΥΛΟΣ Φώτιος Κ. (*) Εκλέγονται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Θράκης. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσουν, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγουν, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. 4 5 ΝΕΞΡΤΤΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΕΒΡΟΥ - ΡΟΔΟΣ Ν. ΡΟ ΔΟΣ ΔΟΣ Γεώργιος. ΚΟΪΤΖΟΓΛΟΥ ιμιλία. ΚΡΘΝΣΣ Δημήτριος. Ν. ΕΒΡΟΥ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ιχαήλ Β. ΝΚΟΣ Στέργιος. γρ. Τ. ΛΒΝΟΣ Σταμάτιος Δ. ΡΩΙΟΣ Δημήτριος Κ. γρ. Τ. ΤΣΕΣΕΛΣ Δημήτριος Γ. ΝΕΞΡΤΤ ΡΕΒΣ ΧΝΙΚΩΝ ΘΡΚΣ Ν. ΕΒΡΟ Υ ΤΣΓΚΟΣ Σταύρος Δ. Ν. ΞΝΘΣ ΔΕΛΚΟΣ Κωνσταντίνος., ΧΪΤΙΔΙ \Σ Δημήτριος Θ. / ] ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΣ Σοφοκλής.. / / /ΣΦΥΡΣ Τριαντάφυλλος Δ./ / / \\

27 6 ι ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΡΟ ΔΟΣ ΔΟΟΥΛΟΥ αρία Σ. ΧΣΝ Χασάν. ΚΟΤΖΣΣ Δήμος Δ. γρ. Τ. Ν. ΕΒΡΟ Υ ΚΟΥΚΟΡΒΣ Νικόλαος Δ. γρ. Τ. Ν. ΞΝΘΣ ΚΟΛΛΡΟΣ Γεώργιος. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΘΡΚΣ Ν. ΡΟ ΔΟΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. γρ. Τ. Ν. ΕΒ ΡΟ Υ ΚΟΥΡΟΣ Γεώργιος. Ν. ΞΝΘΣ ΚΦΟΥΤΣ Γεώργιος-Χαράλαμττος Ε. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΘΡΚΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΔΟΒΡΙΔΣ Χρήστος Γ. ΕΡΚΟΥΡΣ Νικόλαος Δ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΔΤΡΙΔΣ Γεώργιος Θ. ΣΤΡΙΔΣ αναγιώτης. γρ. Τ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΓΙ ΤΟ ΤΕΕ ΘΡΚΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΛΕΣΙΣ ργύριος. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΟΪΔΣ Συμεών Κ. (*) (*) Εκλέγονται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Θράκης. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσουν, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγουν, μέσα σε ανατρετττική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΝΕΞΡΤΤ ΡΕΒΣ ΧΝΙΚΩΝ ΘΡΚΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΚΩΒΙΔΣ Νικόλαος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ \ / / ΤΡΙΝΤΟΣ Γεώργιος Λ. / / π γ / ^ ^ (

28 7 ι ι ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΘΡΚΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΔΟΥΚΣ Χρηστός. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΟΛΩΝΙΣ γγελος. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΟΡ ΧΝΙΚΩΝ (ΟΡ..) για την νατολική ακεδονία (Συνεργασία: "Νέο Ρεύμα ηχανικών.."-"ηχανικοί της νάπτυξης" & Συνεργαζόμενοι) Ν. ΚΒΛΣ ΒΣΙΛΕΙΔΣ Λάζαρος Κ. ΛΖΡΙΔΣ Σωτήριος Σ. ΤΣΕΚΕΖΟΓΛΟΥ Σωτήριος Λ. ΤΣΚΛΙΔΣ Γεώργιος. ΓΕΩΡΓΟΥΣΣ Δήμος Γ. γρ. Τ. ΓΙΚΟΥΣ νδρέας Κ. ΓΒΡΙΛΙΔΣ Σάββας Β. ΣΒΒΟΟΥΛΟΥ αρθένα. ΧΤΖΟΥΔ αναγιώτα-ελένη Κ. ΧΟΣ Στυλιανός Ν. ΡΝΣ Δημήτριος I. ΚΝΔΥΛΙΔΟΥ Κωνσταντίνα I. ΩΥΣΙΔΣργύριος. ΣΣ Σταμάτιος. ΚΟΝΤΟΡΚΟΣ Ιωάννης Σ. ΕΤΙΔΣ Χαράλαμπος I.

29 ΔΕΣΕΥΤΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΝΙΚΟΙ (Δ.Ε..) Ν.ΚΒΛΣ ΔΟΟΥΛΟΣ ιχαήλ Σ. ΤΣΙΝΣ Νικόλαος Δ. ΖΝΣ αντελής Θ. γρ. Τ. ΧΟΡΟΖΙΔΣ Σοφρώνιος-λίας Ζ. ΝΣΤΟΣ Γεώργιος Δ. ΟΥΚΣ Θεόδωρος Σ. ΨΤΟΥΔ ασχαλιά Κ. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ.. Ν. ΚΒΛΣ ΤΣΝΚ λεξάνδρα Δ. γρ. Τ. ΝΕΣΤΟΡΙΔΣ Ιωάννης Θ. ΣΝΟΥΔΚ Ελεούσα (Έλσα) Σ. Ν. ΔΡΣ ΚΡΓΪΤΝ Γιαννούλα Δ. Συνεργασία ηχανικών για το ΤΕΕ- Ν. ΔΡΣ ΤΣΙΟΥΣΣ λέξανδρος Β. γρ. Τ. ΚΡΤΖΟΓΛΟΥ Θεσσαλονικιά Β. γρ. Τ. ΤΣΙΝΣ Ιωάννης Γ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ Ν.ΚΒΛΣ ΣΦΟΥΝΣ Νέστωρ Δ. Ελ.Ε.. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ Ν.ΚΒΛΣ ΚΡΣ Βασίλειος Ν. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΧΝΙΚΟΙ ΔΡΣ - ΟΛΟΙ ΖΙ ΛΛΖΟΥΕ ΤΟ ΤΕΕ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΝΘΥΙΔΣ Δημήτριος I. π ΓΕΩΡΓΟΝΟΥΛΟΣ Θεολόγος. π ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΤΕΡΖΙΔΣ ιχαήλ. / ] π ΛΤΣΙΝΟΓΛ0Υ Βασίλειος. / Ν/ 9 / ο Γ

30 9 ΟΡ ΧΝΙΚΩΝ (ΟΡ..) για την νατολική ακεδονία (Συνεργασία: "Νέο Ρεύμα ηχανικών.."-"ηχανικοί της νάπτυξης" & Συνεργαζόμενοι) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΚΩΒΙΔΣ Ιωάννης Φ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΪΔΣ αναγιώτης Δ. ΔΕΣΕΥΤΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΝΙΚΟΙ (Δ.Ε..) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥΚΣ Στυλιανός Θ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΔΟΣΘΕΝΟΟΥΟΣ Βασίλειος. γρ. Τ., ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΕΤΡΟΕΛΙΔΣ Κωνσταντίνος Ν. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ \

31 0 Ν. ΦΛΩΡΙΝΣ ΚΥΡΙΚΟΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΚΟΖΝΣ ΚΚΛΣ θανάσιος Ν. ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ Νικόλαος I. ΤΖΙΤΖΙΚΣ Γεώργιος Κ. γρ. Τ. 4 ΚΙΝΣ Στέργιος. 5 ΙΚΟΣ Θωμάς. 6 ΝΤΒΟΣ Νικόλαος Κ. 7 ΚΩΣΤΣ Ιωάννης. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΔΕΚΣ ιλτιάδης. Ν. ΚΣΤΟΡΙΣ ΝΤΩΝΙΔΣ Βασίλειος Κ. γρ. Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΣ ΘΕΟΧΡΙΔΣ Γεώργιος. ΤΕΓΣ ιχαήλ Γ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ Ν. ΚΟΖΝΣ ΝΤΕΛΣ Κωνσταντίνος Γ. ΒΡΚΣ Ιωάννης Κ. ΤΣΙΟΝΟΥ αρία. ΔΕΣΟΤΙΔΣ Κωνσταντίνος. ΓΚΣΣ Δημήτριος Φ. ΟΡΣ Βασίλειος Τ. αρία. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΣΚΝΚΣ Ιωάννης Θ. Ν. ΚΣΤΟΡΙΣ ΚΒΕΛΙΔΣ Συμεών. γρ. Τ. ΚΟΤΟΡΕΝΣ Χρήστος Κ.

32 ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΚΟΖΝΣ ΣΙΔΡΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος Κ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΣ ΒΟΓΙΤΖ αρία Ε. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΔΥΝΙΚΟ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΦΙΛΙΟΣ Φίλιππος. γρ. Τ. ΓΡΓΟΡΙΔΣ Χαράλαμπος I. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΝΝΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ αρία Γ. π ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΟΚΟΛΣ Κωνσταντίνος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΡΙΔΣ Δημήτριος Θ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΙΝΝΕΛΣ Σταύρος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΥΛΣ Κωνσταντίνος I. ΝΕ ΡΟΤΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΟΣΙΔΣ αύλος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΩΝΝΟΥ Χρήστος.

33 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΣ & ΔΥΤΙΚΣ ΘΕΣΣΛΙΣ ι ΖΙ ΓΙ ΤΟ ΤΕΕ. Δ.Κ.. - ΣΥΝΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΛΡΙΣΣ ΒΡΝΣ Ιωάννης Γ. ΚΡΤΣΦΕΚΣ Γεώργιος Κ. ΧΥΤΣ Δημήτριος Κ. ΚΟΥΛΩΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος. ΓΕΡΟΓΙΝΝΣ Βασίλειος. ΣΤΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ Ελένη Σ. ΟΚΡ νδρομάχη Ν. ΚΟΚΚΛΣ Ευάγγελος I. ΡΚΤΣ Ιωάννης. ΛΪΟΣ Ευάγγελος. ΣΟΥΦΛΙΣ λέξανδρος Κ. ΦΥΤΙΛ Δέσποινα. ΣΝΟΣ Δημήτριος Κ. ΓΟΡΟΓΙΝΝ Άννα. ΓΓΕΛ Ελένη. γρ. Τ. ΓΙΡΣ Θωμάς Κ. ΚΟΥΤΚΟΣ Χρήστος. Ν. ΚΡΔΙΤΣΣ ΤΣΙΩΝΣ Βασίλειος. γρ. Τ. ΝΣΤΣΟΟΥΛΟΥ αρία. ΚΤΣΙΦΟΥ αρία. ΔΛΓΚ άρθα Θ. γρ. Τ. ΛΙΟΥΤΣ Ευάγγελος Γ. Ν. ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΣΙΟΥΛΣ Γεώργιος Δ. ΛΥΧΟΣ Νικόλαος Γ. ΛΙΚΟΣ Νικόλαος Γ. ΧΡΙΣΤΝΤΩΝΣ Σωτήριος. λκ. π π

34 ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΛΡΙΣΣ ΤΧΟΣ Δημήτριος Ε. ΤΣΟΡΤΣ Κωνσταντίνος Γ. ΙΧΟΣ Νικόλαος., 4 ΛΙΔΣ Ευάγγελος. 5 ΚΟΥΛ Ελένη Ν. γρ. Τ. Ν. ΚΡΔΙΤΣΣ ΚΟΥΤΡΟΝΟΣ Δημήτριος Ε. / ΡΣΕΝΙΟΥ Ιωάννης. ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΖΙΩΛ Σταμουλώ. ΤΖΙΩΚΣ Θεόδωρος Β. ΤΡΙΓΩΝΣ Ιωάννης Κ. γρ. Τ. 4 ΤΡΙΣ Νικόλαος I. 5 ΝΤΕΡΣ πόστολος Ε. γρ. Τ. 6 ΟΥΣΤΚΙΔΣ Ορέστης-όσχος. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ (ΕλΕ) Ν. ΛΡΙΣΣ ΙΚΩΒΚΣ Κωνσταντίνος Β. γρ. Τ. ΛΧΝ Ζωή. ΘΝΣΙΟΥ Ελένη (Λιάνα) Ε. ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΣ Νικόλαος Γ. ΤΣΛ φροδίτη Κ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΛΡΙΣΣ ΛΖΡΙΔΣ Βασίλειος. ΝΓΙΩΤΟΥ Ιωάννης Ν. Ν. ΚΡΔΙΤΣΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Βασίλειος Β. γρ. Τ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Βάιος Β. γρ. Τ. Ν. ΤΡΙΚΛΩΝ ΝΤΘΥΒΛΣ Γεώργιος Κ.

35 4 ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΣ & ΔΥΤΙΚΣ ΘΕΣΣΛΙΣ ΖΙ ΓΙ ΤΟ ΤΕΕ. Δ.Κ.. - ΣΥΝΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΡΝΣ πόστολος Β. ΚΩΦΟΥ Ευαγγελία. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΣΤΡΦΙΩΤΣ Δημήτριος Ν. ΕΤΡΟΟΥΛΟΥ θανασία I. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΛΥΤΡΟΚΣ Χρήστος I. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΣΙΛΟΣ Λάμπρος Ε. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΧΣ Κωνσταντίνος Σ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΚΕΝ Ευτυχία Ν. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΘΝΟΣ Γεώργιος. 5 ' ί 6 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΓΝΣΙΣ Δημοκρατική Κίνηση ηχανικών - Ενωτική ρωτοβουλία ΚΡΓΙΝΝΣ Κωνσταντίνος. ΚΟΥΛ θανασία Ε. ΝΤΩΝΙΟΥ Ευτυχία (Έφη) Β. ΡΚΟΣ Σωκράτης Ν. ΡΓΡΙΤ αργαρίτα. ΖΟΓΛΟΥ Θεοδώρα Δ. Γ0ΥΝΡΣ λέξανδρος Σ. ΤΕΣ Ιωάννης Δ. ΒΕΛΝΣ Γεώργιος Σ. ΚΛΤΣΟΝΝ ικατερ ί^ν.

36 ΧΤΖ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα. ΣΟΥΡΣ Σπυρίδων. ΣΙΩΝΣ Γεώργιος Δ. ΕΚΣ λίας. γρ. Τ. ΝΤΟΒ Ευμορφία Ε. ΚΟΤΣΣ Γεώργιος Φ. ΤΣΙΡΝΟΒΣ Σπυρίδων I. ΣΘΣ Γ εώργιος. ΖΕΡΣ Δημήτριος. ΤΣΙΡΝΟΒΣ Ευάγγελος I. ΚΓΙΝΝΣ πόστολος Ν. ΚΛΛΕΣ Νικόλαος Κ. ΚΟΥΤΣΟΥ Ολυμπία Δ. ΣΥΡΤΞ ΝΤΡΟΣ ΦΛΟΥΡΣ Κωνσταντίνος. ΣΒΕΡΩΝΣ λέξανδρος Δ. ΓΙΔΡΣ Γεώργιος I. 4 ΓΡΓΛΣ Γ εώργιος Δ. 5 ΚΝΕΛΛΣ Δημήτριος Γ. λκ. 6 ΚΟΣΙΔΟΥ ικατερίνη-ποστολία Κ. γρ. Τ. 7 ΓΡΓΛΣ Κωνσταντίνος Δ. 8 ΚΝΕΛΛΣ Νικόλαος Γ. 9 ΥΡΩΝΙΔΣ ρακλής Λ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΤΣΛΟΡΤΣ Γεώργιος. / ΝΙΖΣ Δημήτριος. γρ. Τ. ΚΡΡΓΙΟΥ Ιωάννα Β. 4 ΝΤΣΙΟΥ ικατερίνη. (*) 5 ΚΡΓΙΝΝΣ Δημήτριος Ν. 6 ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΣ Ιωάννης Γ. γρ. Τ. 7 ΚΛΟΥΡΤΖΣ Νικόλαος Δ. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. αγνησίας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. 4 5 ΥΤΌΝΟΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΓΝΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τριαντάφυλλος Ν. ΣΛΙΩΝ ναστάσιος. ΕΛΙΔΟΥ ναστασία Γ. γρ. Τ. ΚΤΣΛΣ Δημήτριος Σ. ΚΛΕΡΓΣ Δημήτριος Γ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΔΟΥΛΣ πόστολος Δ. ΤΣΡΖΣ Βασίλειος Γ. ΕΝΙΙΟ ΕΤΩΟ^ΧΝΙΚΩΝ ΛΕΤΣΙΟΣ Γεώργιος. / \ \! μ

37 6 ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΓΝΣΙΣ Δημοκρατική Κίνηση ηχανικών - Ενωτική ρωτοβουλία ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΡΦΝΙΔΣ ντώνιος Θ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Λεωνίδας Κ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΓΛΛΕΣ Θεόδωρος Γ. ΧΤΖΕΥΦΡΙΙΔΣ Κυριάκος. γρ. Τ. ΣΥΡΤΞ ΝΤΡΟΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΤΙΣ Ιωάννης. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΕΖΝΤΕ Χριστίνα I. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΝΤΣΙΟΥ ικατερίνη. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΦΙΛΙΙΤΖΣ Σταμούλης Σ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Ν. αγνησίας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΥΤΟΝΟΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΓΝΣΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΝΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Δ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ ΕΝΩΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΝΤΟΛΙΚΣ ΣΤΕΡΕΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΚΡΝΣΤΣΣ πόστολος Δ. λκ. ΚΟΥΒΕΛΣ Δημήτριος. ΞΝΘΣ ναστάσιος. ΡΕΝΤΙΦΣ Χρήστος.. ΣΙΟΣ Σίμος Β. ΣΟΥΡΣ Χαράλαμπος Δ. ΣΛΟΓΙΝΝΟΣ Χρήστος Δ. Λ γρ. Τ. ΚΤΣΙΦ αρία Δ. / /

38 9 ΚΝΙΤΣΣ Γεώργιος Ν. 0 ΪΩΝΝΟΥ Νικόλαος Γ. Ν. ΒΟΙΩΤΙΣ ΖΙΩΤΣ Κωνσταντίνος Σ. ΛΣ Γεώργιος. ΘΕΟΔΩΡΟΟΥΛΟΣ Στυλιανός. γρ. Τ. 4 ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ Λουκάς I. 5 ΘΩΣ Χαράλαμπος. 6 ΡΟΖΝ Ευθυμία. γρ. Τ. 7 ΘΛΣΣ ικατερίνη. Ν. ΕΥΡΥΤΝΙΣ ΛΣ Γεώργιος I. Ν. ΦΩΚΙΔΣ ΙΧΛΕΣ Γεώργιος Γ. ΤΣΝΤΝΣ Χρήστος. Δ.Κ.. ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΝΤΟΛΙΚΣ ΣΤΕΡΕΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΛΥΚΟΟΥΛΟΣ θανάσιος Θ. ΝΓΙΩΤΟΟΥΛΟΣ Τριαντάφυλλος Γ. ΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος Ν. 4 ΟΛΟΒΙΝΣ Κωνσταντίνος Λ. 5 ΛΟΣ ιχαήλ Ν. 6 ΒΛΤΙΝΟΣ Επαμεινώνδας Σ. γρ. Τ. 7 ΛΟΥΝΣ Ευάγγελος Γ. γρ. Τ. 8 ΡΤΤΣ Δημήτριος. 9 ΚΝΡΣ αναγιώτης Σ. Ν. ΒΟΙΩΤΙΣ ΚΟΥΤΣΟΟΥΛΟΥ γγελική-ειρήνη (Λίνα) Γ. ΝΟΥΡΓΙΣ Θωμάς. ΡΛΙΟΣ Ιωάννης Γ. 4 ΛΙΝΤΖ Ευτυχία. 5 ΣΝΙΔΣ Χαράλαμπος Ν. 6 ΝΓΩΤΣ ντώνιος. Ν. ΕΥΡΥΤΝΙΣ ΟΥΣΙΟΣ Επαμεινώνδας. Ν. ΦΩΚΙΔΣ ΤΓΚΛΣ αναγιώτης. ΚΚΝΣ Κωνσταντίνος. ΝΕΞΡΤΤ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΓΩΓΟΣ αναγιώτης Κ. ΟΛΙΤΟΟΥΛΟΥ φροδίτη Ζ. ΖΩΣ Δημήτριος Γ. Ν. ΦΩΚΙΔΣ 'ΤΣΤΣΡΩΝΣ Γεώργιος Δ. γρ. Τ.

39 8 ΓΩΝΙΣΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ γγελική I. Ν. ΒΟΙΩΤΙΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΣ Ιωάννης Κ. Ν. ΕΥΡΥΤΝΙΣ ΣΤΕΡΟΟΥΛΟΣ θανάσιος Κ. ΣΥΣΕΙΡΩΣ - ΡΙΣΤΕΡ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΖΟΥΟΣ Βασίλειος Κ. Ν. ΒΟΙΩΤΙΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΣ Δημήτριος Γ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΓΩΓΟΣ Ευστάθιος Γ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΝΤΟΛΙΚΣ ΣΤΕΡΕΣ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΟΥΛΓΡΣ Σπυρίδων I. ΦΟΥΝΤΣ θανάσιος Ε. ΚΛΤΣΣ Γ εώργιος Δ. ΓΚΙΚΟΟΥΛΟΥ λεξάνδρα Γ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΚΟΥΤΣΟΥ λεξάνδρα I. ΧΡΛΟΥΣ Λουκάς. ΤΣΕΛΙΚΣ ριστογείτων. ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ Κωνσταντίνος Ν. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΣΚΣ αναγιώτης Ν. υ Γ \ ϋ

40 9 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΕΙΡΟΥ ΔΙΔΡΣ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΛΡΟΥ λέξανδρος Ε. ΤΣΙΟΤ Κωνσταντία. ΤΣΙΓΚΡΟΣ Ιωάννης Κ. 4 ΚΛΟΓΙΝΝΣ ιχαήλ Φ. 5 ΧΤΣ Γεώργιος Β. 6 ΓΚΖΙΝΣ λίαςχ. 7 ΚΤΟΣ Βασίλειος Τ. (*) 8 ΟΥΣΣ Νικόλαος Κ. 9 ΤΟΛΙΔΣ Κωνσταντίνος Ν. 0 ΤΣΙΟΥ Χαρά Β. ΛΤΟΓΙΝΝΣ έτρος-λκιβιάδης I. Ν. ΡΤΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΚΣ Νικόλαος. ΚΟΛΙΟΝΟΣ Ιωάννης Θ. ΤΣΟΥΝΣ Ευάγγελος Γ. Ν. ΘΕΣΡΩΤΙΣ ΓΙΝΝΣ Κωνσταντίνος I. Ν. ΛΕΥΚΔΣ ΕΤΡΚΣ Άγης Ε. Ν. ΡΕΒΕΖΣ ΝΣΤΣΟΟΥΛΟΣ νδρέας. (*) ΒΣΙΛΣ λίας Κ. (*) Εκλέγονται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος πείρου. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσουν, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγουν, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΔΣ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΡΕΚΤΣΙΝΣ Γεώργιος. ΛΥΚΟΤΡΦΙΤΣ Ιωάννης Δ. ΒΓΓΣ αύλος Γ. ΙΧΛ ιχαήλ Κ. ΒΒΒΣ Φώτιος Β. ΤΕΡΚΣ Εμμανουήλ Γ. ΖΡΛΣ Θανάσης Κ. γρ. Τ. ΚΩΝΣΤΝΤ αριαλένα Κ. γρ. Τ. Ν. ΡΤΣ ΟΙΚΟΝΟΟΥ νδρέας. ΦΕΥΓ φροδίτη Κ. Ν. ΘΕΣΡΩΤΙΣ ΚΣΙΣ Κοσμάς Κ. Ν. ΛΕΥΚΔΣ "ΛΊΓΔΣ Σπυρίδων Γ. ^ Ρ Ε Β Ε Ζ Σ * ΚΖΚΟΣ Ιωάννης Δ. / / \ ν λκ.

41 40 ΓΕΡΟΓΙΝΝΣ έτρος Σ. [ ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΔΣ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΔΣ Σωτήριος Δ. ΛΙΛΣ αύλος Φ. ΣΕΓΓΟΣ ριστείδης-δπμήτριος Β. Ν. ΡΤΣ ΕΛΟΓΙΝΝ Βασιλική Σ. ΤΣΟΛΣ λέξανδρος Ε. γρ. Τ. ΚΤΣΙΟΚΣ ιχαήλ. Ν. ΘΕΣΡΩΤΙΣ ΚΤΣΣ άριος Σ. Ν. ΡΕΒΕΖΣ ΦΟΝΤΡΣ Χρήστος-Ευκλείδης Γ. λκ. λκ. 4 ΡΙΣΤΕΡ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ (.Κ...) Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΓΚ λεξάνδρα Κ. ΓΡΒΟΣ Ευάγγελος Δ. ΤΣΟΥΝ Ευγενία Δ. ΤΣΟΥΡΣ Χρήστος. Ν. ΘΕΣΡΩΤΙΣ ΛΕΞΙΟΥ αύλος Λ. Ν. ΛΕΥΚΔΣ ΒΛΧΟΥ Θέκλη Γ. 4 ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΔΣ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΒΡΝΟΥΣΣ Χρήστος Ε. ΣΥΡΣ Γ εώργιος. ΣΚΟΟΥΛΣ Ιωάννης Ν. ΣΛΣ Βασίλειος Γ. Ν. ΡΕΒΕΖΣ ΔΤΡΙΟΥ Σπυρίδων. / ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΝΣΤΟΣ ναστάσιος Θ. ΔΡΟΥΔΕΣ ντώνιος. γρ. Τ. Ν. ΡΤΣ ΚΙΚΙΩΝΣ Βλαδίμηρος Κ. γρ. Τ. ΖΙΩΒΣ Βησσαρίων. Ν. ΡΕΒΕΖΣ ΙΣΡΛΣ Γεώργιος^. γρ. Τ.

42 ΕΟΝΩΕΝ ΥΟΨΦΙ ΡΟΓΚΟΤ ΔΤΡ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΡΟΓΚΟΤ Δήμητρα. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΕΙΡΟΥ ΔΙΔΡΣ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΚΤΟΣ Βασίλειος Τ. (*) ΣΤΥΛΟΣ Γεώργιος Κ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΝΣΤΣΟΟΥΛΟΣ νδρέας. (*) ΒΙΛΛΣ-ΙΛΛΣ άριος. (*) Εκλέγονται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος πείρου. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσουν, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγουν, μέσα σε ανατρετντική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΔΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛ Βασιλική Γ. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΟΡΓΟΛΣ Ιωάννης Δ. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΔΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΕΞΡΧΟΣ Κωνσταντίνος Δ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΥΣΒΕΡΕΣ Θεόδωρος. ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΔΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΣΤΟΥΛΚΣ Γεώργιος Γ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΚΡΤΙΟΥ Ελένη I-

43 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΔΩΔΕΚΝΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΝΣΟΥ ΓΡΥΛΛΣ Ιάκωβος Ν. ΤΣΙΓΚΡΣ λίας Κ. ΛΕΓΚΣ Ξενοφών. 4 ΚΣΔΓΛΣ Χριστόφορος Ν. 5 ΦΡΝΤΖΣ Φιλήμων Θ. 6 ΩΡΙΤΣ Βασίλειος. 7 ΣΩΤΡΚΣ Βασίλειος. 8 ΙΚΙΩΝΣ Δημήτριος. 9 ΡΕΚ Νίκη-αρία Σ. 0 ΝΤΟΥΚΟΣ Σταμάτιος. ΤΣΙΙΔΚΣ Κυριάκος Θ. ΝΙΚΟΛ αρία. ΚΕΦΛΚΣ αύλος Κ. 4 ΚΟΥΝΤΟΥΡΣ Ιωάννης. ΔΩΔΕΚΝΣΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΔΩ.ΡΩ.. ΚΟΣΣ Γεώργιος Σ. ΓΛΥΝΟΣ Ιωάννης Σ. ΡΟΣ Νικόλαος. 4 ΖΝΕΤΤΟΥΛΛ Στεργούλα Ε. 5 ΚΛΟ ΤΣ Βάιος-Τσαμττίκος Ν. 6 ΛΙΟΥ Καλλιόπη Ν. 7 ΓΙΩΤ άνια Κ. 8 ΣΛΙΝ Φώτης Ν. 9 ΤΣΣ Σάββας Κ. 0 ΙΝΤΖΟΥ Ελένη Σ. ΖΟΥΣ ντώνιος Ε. ΕΡΟΣ Γεώργιος Λ. μηχανικών ένωσις ΕΛΕΝΟΣ Δημήτριος. ΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Σωτήρης Γ. γρ. Τ. ΚΟΥΡΟΟΥΛΟΣ αντελής Ε. 4 ΣΤΕΡΓΕΝΚΣ αναγιώτης Ε. 5 ΡΤΙΤΣΣ ιχαήλ. 6 ΙΧΛΙΔΣ νδρέας I. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ) ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ Κλεόβουλος Ν. γρ. Τ. ΕΡΔΙΚΡΣ Ιωάννης Κ. ΖΕΡΒΟΣ ντώνιος Ν.

44 4 ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΔΩΔΕΚΝΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΝΣΟΥ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΚΡΥΔΚΣ Γεώργιος Ζ. ΤΣΙΟΥΚ γγελική Σ. ΛΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΖΝΝΕΤΚΣ Ιωάννης Σ. ΣΙΦΩΝΙΟΣ Δημήτριος Ν. ΔΩΔΕΚΝΣΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΔΩ.ΡΩ.. ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΕΝΕΡΣ αναγιώτης Ν. ΞΝΘΣ γαπητός I. ΛΛ ΡΩΤΙΚ ΕΛ ΣΤΕΦΝΟΟΥΛΟΣ Χρήστος Ε. ΔΤΡΙΟΥ αρασκευάς (άρης) I. μηχανικών ένωσις ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΚΣ Ιωάννης Ε. ΛΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ γρ. Τ., ΘΕΝ-ΒΣΙΛΕΙΔ Ελευθερία Β. γρ. Τ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΡΤΣ

45 44 8 ΕΤΡΚ Βάλια Δ. 9 ΣΤΡΤΓΣ Γεώργιος. 0 ΒΛΥΡ Δέσποινα (έπη) Ν. γρ. Τ. ΒΕΡΓΣ Γ εώργιος Ε. γρ. Τ. Ν. ΛΣΙΘΙΟΥ ΕΚΟΣ Χρήστος Ν. ΡΟΥΚΟΥΝΚΣ Εμμανουήλ Θ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΡΚΛΕΙΟΥ ΧΡΩΝΙΤΣ Ιωάννης Β. ΒΚΤΟΙΌΖΖΙ ΡβοΙο. ΡΝΕΛΛΟΣ Ιωάννης Ε. γρ. Τ. ΧΛΟΘΩΡΣ Κωνσταντίνος Ν. γρ. Τ. ΟΣΤΟΛΚΣ Σπυρίδων Γ. ΤΒΕΡΝΡΚΣ Γεώρνιος Ν. ΣΙΡΤΚΣ Ιωάννης Β. ΝΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης Ν. ΛΤΥΡΡΧΟΥ Καλλιόπη (Κάλλια) Κ. ΣΥΓΓΕΛΚΣ ολυάνθης I. ΓΡΓΟΡΚΣ Ευάγγελος Ε. ΡΣΥΡΣ Ιωάννης Σ. ΣΧΙΝΣ Ιωάννης. γρ. Τ. ΣΙΤ αρία I. γρ. Τ. ΦΟΥΡΝΡΚΣ Γεώργιος Ν. Ν. ΛΣΙΘΙΟΥ ΣΓΟΥΡΟΣ Οδυσσέας Ν. ΛΕΞΚΣ Χαρίλαος Γ. ΚΡΛΚΣ Εμμανουήλ Ε ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..) Ν. ΡΚΛΕΙΟΥ ΤΡΙΤΚ Χαρά Γ. ΓΚΣ Γεώργιος Ε. γρ. Τ. ΓΟΛΟΒΝΣ ιχαήλ. ΛΥΔΚ αρία Γ. ΦΡΓΚΙΔΚΣ Εμμανουήλ Κ. ΚΟΣΔΚΣ Εμμανουήλ I. ΥΡΚΣ Νικήτας Ε. Ν. ΛΣΙΘΙΟΥ ΧΩΡΦΣ ιχαήλ Δ. ΓΓΕΛΚΣ Κωνσταντίνος Γ. π π ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΡΚΛΕΙΟΥ ΟΡΦΝΟΣ Στέλιος. ΦΝΟΥΡΚΣ Κωνσταντίνος Γ. Ν. ΛΣΙΘΙΟΥ ΦΡΥΣΛ έλανη (ελίνα). /

46 ΔΟΚΡΤΙΚ ΕΝΩΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Ε..) Ν. ΡΚΛΕΙΟΥ ΚΣΚΣ Ιωάννης Γ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΡΤΣ υτόνομοι ηχανικοί νατολικής Κρήτης (Κ) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΚΛΔΟΣ λέξανδρος I. ΣΥΡΝΚ γγελική. ΣΟΦΟΥΛΚΣ Γεώργιος Δ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΛΥΓΕΡΟΣ λίας Σ. ΦΡΟΥΔΡΚ Σοφία Ε. ΙΚΩΒΙΔΟΥ Ελένη (Λέλα) Γ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΙΛΚΣ Ιωάννης Γ. γρ. Τ. ΔΟΛΨΚΣ Εμμανουήλ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΦΡΣΡΣ ιχαήλ Ε. γρ. Τ. ΣΧΛΙΔΣ Θεόδουλος Κ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΚΡΤΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΕΝΩΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΧΝΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Ιωάννης. ΒΟΡΔΟΣ Ιωάννης Ν. ΣΟΦΙΝΟΣ Σπυρίδων. 4 ΕΪΝΟΓΛΟΥ λίας. 5 ΧΙΡΕΤ Όλγα Κ. 6 ΛΩΕΝΚΣ Γεώργιος I. 7 ΚΟΝΤΕΖΚΣ Βασίλειος. 8 ΥΛΩΝΣ ντώνιος Ε. 9 ΒΟΓΙΤΖΚ Κλεάνθη. 0 ΣΙΩΤΚΣ ντώνιος Ε. ΘΙΟΥΔΚΣ Βασίλειος Γ. ΟΣΤΟΛΚ Ειρήνη Ε. ΙΕΡΚΣ Εμμανουήλ. Ν. ΡΕΘΥΝΟΥ ΚΡΥΟΒΡΥΣΝΚΣ Ορέστης I. ΚΡΚΛΕΤΣΣ Ιωάννης. ΚΛΣΕΡΚΣ Σπυρίδων Ε.

47 ΝΕΞΡΤΤΟ ΤΕΕ Ν. ΧΝΙΩΝ ΚΖΣΣ Φώτιος Γ. λκ. ΚΟΥΚΛΚΣ Κυριάκος Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΔΟΥ Σοφία I. 4 ΟΛΤΟΣ Ευάγγελος Φ. 5 ΚΛΩΝΙΖΚ ικατερίνη Ν. γρ. Τ. 6 ΕΥΘΥΙΟΥ Γ εώργιος. 7 ΛΙΒΝΙΟΥ ργυρώ Β. 8 ΝΙΚΦΟΡΚ Γεωργία Ε. 9 ΡΙΝΚΣ Δημήτριος I. Ν. ΡΕΘΥΝΟΥ ΝΩΛΕΣΚΣ Χρυσοβαλάντης. ΣΦΚΙΝΚΣ Κωνσταντίνος. ΚΡΙΝΙΩΤΚΣ Γεώργιος. γρ. Τ. 4 ΡΧΟΝΤΚΣ Ιωάννης Ε. γρ. Τ. ΔΚ-ΕΝΙΙΟ ΤΕΕ Ν. ΧΝΙΩΝ ΞΙΦΡΣ Κωνσταντίνος Δ. ΚΟΣΣ Ελευθέριος Ν. ΛΟΣ ιχαήλ Ε. 4 ΡΟΚΛΚΣ Κωνσταντίνος Ν. 5 ΛΥΚΟΥ Σοφία-Γεωργία Σ. 6 ΓΕΛΣΚΣ Γεώργιος Ν. 7 ΚΟΤΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης - ριστοτέλης Δ. λκ. Ν. ΡΕΘΥΝΟΥ ΞΕΖΩΝΚΣ Στυλιανός Γ. γρ. Τ. ΚΡΥΔΚ Ευαγγελία-ικατερίνη Ν. ΝΙΝΟΣ Θεόδωρος Ν. 4 ΒΕΡΝΡΔΟΣ Γεώργιος Γ. λκ. ΧΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΧΝΙΩΝ ΙΓΚΛΚΣ Γεώργιος Ε. ΤΣΟΥΚΤΟΣ Ιωάννης Ε. ΓΕΩΡΓΤΟΥ Χριστίνα. ΡΧΟΝΤΚΣ-ΚΩΤΣΟΓ ΛΟΥ Ν. ΧΝΙΩΝ ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ Κυριάκος Γ. ΡΧΟΝΤΚΣ Γεώργιος Ν. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ >Ν. ΧΝΙΩΝ ΛΰΥΤΣΕΤΣ Χαράλαμπος Ε. ΚΕΤΝΚΣ ιχαήλ Γ.

48 47 Ελ.Ε..-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΧΝΙΩΝ ΤΣΟΥΡΣ Ιωάννης Β. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΚΡΤΣ ΝΕΞΡΤΤΟ ΤΕΕ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΣΚΡΚ Δανάη Ε. ΤΖΙΟΡΙΝ-ΓΚΖ αρία Κ. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΧΤΖΔΚ Χριστίνα. ΤΖΟΤΖΟΛΚ Ελευθερία. ΔΟΚΡΤΙΚ ΕΝΩΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΛΖΚΣ Χαράλαμπος I. γρ. Τ. ΖΩΝΟΥΔΚΣ ντώνιος. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΡΩΙΚΣ Γεώργιος. ΓΟΡΓΟΡΤΣ Νικόλαος Κ. ΔΚ-ΕΝΙΙΟ ΤΕΕ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΓΝ Ερωφίλη I. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΙΡΙΡΚΣ Δημήτριος Γ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΕΛΟΟΝΝΣΟΥ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..) Ν. ΡΚΔΙΣ ΤΣΙΩΛ Χαρίκλεια Δ. ΣΣΣΛΟΣ Ιωάννης Γ. ΝΩΛΣ Κωνσταντίνος. ΚΥΛΥΚΣ αναγιώτης I. ΟΚΟΛΣ Δημήτριος Γ. γρ. Τ. ΔΛΙΝΣ Φώτιος Γ. ΝΤΖΟΟΥΛΟΣ λίας. ΡΓ-ΓΓΕΛΚΟΥ Άννα I. Ν. ΡΓΟΛΙΔΣ ΣΤΟΡΙΚΟΣ Χρήστος Ε. ΚΡΟΥΝΤΖΟΣ Δημήτριος Λ. ΟΥΤΦΙΔΣ Γεώργιος Ξ. γρ. Τ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΚΩΣΤΡΣ Γεώργιος Χη ΦΩΤΙΟΥ πόσ/ολας Ε. γρ. Τ., V). /

49 ΔΟΓΙΝΝΣ ργύριος Σ. ΚΟΣΥΦΚ ΘεοφανίαΔ. ΣΤΤΣ Ιερόθεος Β. ΒΛΣΣΣ ναστάσιος. ΝΣΤΣΙΟΥ Χρήστος. ΘΩΔΣ Ιωάννης Θ. Ν. ΛΚΩΝΙΣ ΒΕΡΟΥΤΣ Θεόδωρος Ν. ΒΕΡΟΥΤΣ Βασίλειος Ν. ΓΚΙΩΝΣ Σπυρίδων Λ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΣ ολυζώης Ν. Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΚΥΡΙΚΟΟΥΛΟΥ ναστασία (Νατάσσα) Κ. ΘΩΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος. ΡΛΝΤΣ Γεώργιος Θ. ΚΥΚ-ΤΖΙΝΕΤ Ευγενία I. ΟΥΡΣ Ιωάννης Κ., / λ 4 4 ΝΤΡΟ Ν. ΡΚΔΙΣ ΘΕΟΧΡΣ Γεώργιος Β. Ν. ΡΓΟΛΙΔΣ ΤΡΒΙΡΣ Γεώργιος I. ΕΝΤ αρία Γ. γρ. Τ. ΟΟΛΣ Νικόλαος Β. ΝΤΩΝΟΟΥΛΟΣ Νικόλαος Γ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΝΤΕΛΕΩΝ θανάσιος. Ν. ΛΚΩΝΙΣ ΧΡΟΝ Βαρβάρα Γ. Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΤΖΟΥΡΝΣ Γεώργιος Ν. γρ. Τ. ΩΡΚΕ Κυριακή. ΝΤΟΚΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος Σ. ΟΥΝΤΝΕ Ειρήνη Γ. λ ΓΩΝΙΣΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΛΟΟΝΝΣΟΥ Ν. ΡΚΔΙΣ ΛΟΥΚΣ θανάσιος. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΣ Θεόδωρος I. Ν. ΡΓΟΛΙΔΣ ΣΕΛΛΣ Τρύφων. ΧΡΤΟΦΥΛΛΣ Νικόλαος Δ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΚΡΒΣ Σπυρίδων Β. Ν. ΛΚΩΝΙΣ ΪΧ ΓΙΞΟΓΛΟΥ Ιωάννης Γ. γρ. Τ. Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΝΤΩΝΙΟΥ αναγιώτης Γ. ΤΡ0ΧΤΟΣ Δημήτριος Κ/ ν \> Γ

50 4 5 ΝΙΚΟΛΚΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης. ΚΡΤΣΟΣ Γεώργιος Δ. ΘΕΟΦΙΛΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης Ν. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΡΓΟΛΙΔΣ ΓΚΟΝΣ Κωνσταντίνος Γ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΚΛΟΛΟΣ Κωνσταντίνος Δ. ΤΣΝΤ αρία. Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΟΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Γ. π ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ (Ελ.Ε) Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΣΛΙΟΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος. ΚΟΥΤΧΙΣ Κωνσταντίνος. ΧΡΥΣΙΚΟΣ αύλος Κ. Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΘΝΙΟΣ λίας. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος ελοποννήσου. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΕΛΟΟΝΝΣΙΚ ΣΥΧΙ Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΒΟΥΡΝΣ Ιωάννης. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΕΛΟΟΝΝΣΟΥ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΛΙΟΥ Γεώργιος Κ. ΔΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΡΙΖΣ Χρίστος Γ. ΚΡΓΙΝΝΣ νδρέας Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ (Ελ.Ε) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΘΝΙΟΣ λίας. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΡΛΛ Κωνσταντίνα Σ. ηίεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος ελοποννήσου. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την πα,ράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέρα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

51 50 ΓΩΝΙΣΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΛΟΟΝΝΣΟΥ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΣ αναγιώτης Ι ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΣΚΙΔΣ δάμ Β. ΝΤΡΟ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΟΡΔΝΙΔΣ Κωνσταντίνος Γ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΚΕΡΚΥΡΣ ΡΟΟΔΕΥΤΙΚ ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΣ [.Ε..Κ.] ΤΡΙΝΤΟΣ Νικόλαος Σ. ΒΛΣΣ ντωνία (ντωνέλλα) Κ. ΝΔΣ Στυλιανός. 4 ΓΟΥΔΕΛ Κορίνα Δ. 5 ΛΝΟΣ Κωνσταντίνος. 6 ΕΤΛΛΝΟΣ Γιάννης Κ. 7 ΤΣΟΛΚΟΥ Ελένη Ν. 8 ΚΟΣΚΙΝΣ γγελος Ν. 9 ΚΟΤΣΙΟΥ Σοφία Ε. γρ. Τ. 0 ΚΕΦΛΛΩΝΙΤΣ Χρήστος Ν. ΕΝΟΤΤ για την ΝΤΡΟ ΒΟΥΛΓΡΣ Γεώργιος. ΓΙΤΚΣ Σπυρίδων Γ. γρ. Τ. ΔΡΓΝΙΓΟΣ Βασίλειος Σ. 4 ΡΙΓΓΣ ρσένης. {*) 5 ΔΟΚΝΡΣ ριστοτέλης Σ. γρ. Τ. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. Κέρκυρας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

52 5 [Δυν..η.] ΔΥΝΙΚΟΙ ΔΕΣΕΥΤΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΟΛΟΒΙΝΟΣ αναγιώτης-άριος Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΣ Άγγελος. ΒΕΝΤΟΥΡ Λουκία Ν. ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ - ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΓΘΟΣ Κωνσταντίνος Λ. ΣΚΛΒΟΥΝΟΣ Γεράσιμος-Κωνσταντίνος Γ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΚΕΡΚΥΡΣ ΔΟΚΡΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΙΟΙ ΧΝΙΚΟΙ (Δ.ΚΕ..) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΛΕΥΚΔΙΤΣ Γεώργιος. ΡΒΝΙΤΚ Ειρήνη Φ. ΡΟΟΔΕΥΤΙΚ ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΣ [.Ε..Κ.] ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΓΟΥΔΕΛΣ Δαμιανός Σ. γρ. ΣΚΟΥΡΤΣ Κωνσταντίνος Γ. (*) Τ., ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΕΡΙΝΟΣ Δημήτριος. ΛΤΣΙΝΟΣ Δημήτριος Γ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του ΤΕΕ. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΕΝΟΤΤ για την ΝΤΡΟ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΡΙΓΓΣ ρσένης. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΟΝΤΕΤΣΙΝΟΣ Ιωάννης Δ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Ν. Κέρκυρας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

53 5 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..)- ΣΥΝΕΡΓ ΖΟΕΝΟΙ ΡΟΚΟΣ Κωνσταντίνος Β. ΨΥΛΛΙΣ αναγιώτης Δ. ΣΚΟΡΔΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος Ζ. 4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρήστος. γρ. Τ. 5 ΪΣΙΟΣ Οδυσσέας Φ. 6 ΝΙΚΟΛΚΟΟΥΛΟΣ Νικόλαος Γ. 7 ΨΩΙΔΣ Κωνσταντίνος. 8 ΛΕΤΣΣ Στυλιανός Σ. 9 ΚΟΛΛΤΟΣ ροκόπιος Σ. 0 ΓΟΥΡΝΡ Σπυριδούλα Θ. ΚΝΤΣ Δημήτριος I. ΓΕΡΟΝΤΣ Χρήστος Δ. ΚΟΡΓΙΛΣ Ιωάννης Ν. 4 ΧΟΥΣΣ Θεόδωρος Κ. 5 ΛΝΣ Νικόλαος Β. Ν/ 6 ΛΕΞΟΟΥΛΟΣ αντελής. 7 ΔΤΡΟΓΙΝΝΣ Θεοφάνης Δ. 8 ΥΔ Νικολέττα. 9 ΓΕΩΡΓΟΥΣ ικατερίνη. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΓΙ ΤΝ ΝΤΡΟ) ΤΣΙΡΟΓΙΝΝΣ ριστείδης. ΝΤΩΝΟΟΥΛΟΣ θανάσιος Κ. ΣΙΚΣ Νικόλαος Δ. 4 ΚΛΚΙΩΡΣ Ευθύμιος Ν. 5 ΚΕΚΕΛΟΣ αναγιώτης Δ. 6 ΞΟΥΡΙΔΣ Δημήτριος Κ. π 7 ΘΕΟΔΩΡΟΟΥΛΟΣ νδρέας Β. π χ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΒΛΧΟΓΙΝΝΣ δάμ. ΚΡΡΣ Κωνσταντίνος Δ. ΝΤΩΝΟΟΥΛΟΣ Ξενοφών. ΛΛΙΟΣ λέξανδρος Β. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ) -ΝΤΣ Χρήστος I. ίόυκίάρι ΙΣ πόστολος Σ. ΤΡ,ΙΝΤΦΥΛΛΚΟΣ αναγιώτης Ν.

54 5 ΝΕΞΡΤΤΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΕΚΙΔΕΥΣΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΡΓΙΝΝΣ Βασίλειος Σ. ΚΡΝΙΚΣ Σωτήριος Ν. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..)- ΣΥΝΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΓΕΡΟΝΤΣ Δημήτριος. ΖΧΡΚΣ Ευάγγελος Β. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΓΙ ΤΝ ΝΤΡΟ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΧΤΖΝΤΩΝΙΟΥ-ΤΣΛ ικατερίνη Ε. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Βασίλειος. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΛΙΤΟΟΥΛΟΣ Βασίλειος Λ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΤΣΟΥΣ θανάσιος Κ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΖΟΥΚΣ νδρέας Σ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΝΤΟΛΙΚΟΥ ΙΓΙΟΥ /

55 9 0 ΚΚΕΣ Γεώργιος. ΡΧΟΝΤΚ ικατερίνη Κ ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ Β ΙΓΙΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΣΡΝΤΙΝΟΥ γγελική Ν. ΔΕΛΟΓΛΝΣ Ιωάννης Κ. ΡΟΒΤΣ Νικόλαος Σ. ΤΡΪΚΟΣ Εμμανουήλ Σ. Ν. ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΛΣ ριστοτέλης. ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΣ Δημήτριος Κ. ΦΚΡ ννα Ν. ΓΛΥΚ Δέσποινα I. ΓΙΛΟ ΥΡΣ Γ εώργιος Κ. 4 ΧΙΩΤΕΣ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Χρήστος-Νεκτάριος. γρ. Τ. ΧΒΙΡΣ αναγιώτης I. ΡΘΕΝΙΔΣ Κωνσταντίνος Γ. ΟΛΙΤΣ ιχαήλ Γ. ΝΕΞΡΤΤ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΝΤΖΡΣ Δημήτριος. ΝΤΖΡΣ Χρύσανθος. ΙΤΣΙΛΔΣ ρακλής Ν. ΡΙΣΤΕΡ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΣΟΥ - ΙΚΡΙΣ Ν. ΣΟΥ ΒΛΤΣΟΣ Χρήστος Δ. ΖΧΡΣ Νικόλαος. ΔΟΓΝΣ Γεώργιος. ΝΕΞΡΤΤΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΣΟΥ Ν. ΣΟΥ ΚΡΝΙΩΛΟΣ Εμμανουήλ I. ΚΡΥΣΤΛΛΙΔΣ Κωνσταντίνος. ΡΓΥΡΟΥ Γεωργία Ε. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΧΕΙΣΤΟΣ Κωνσταντίνος Ε. Ν. ΧΙΟΥ ΤΞΕΙΔΣ Ευθύμιος Δ. Ζ ' ]

56 55 ΝΕΞΡΤΤ ΡΙΣΤΕΡ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ Β.. ΙΓΙΟΥ Ν. ΧΙΟΥ ΛΟΥΚΣ Ιωάννης Ε. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΝΤΟΛΙΚΟΥ ΙΓΙΟΥ ΣΥΛΕΥΣ ΧΝΙΚΩΝ ΙΓΙΟΥ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΩΡΪΤΣ Ραφαήλ Σ. ΡΧΟΝΤΚΣ Κωνσταντίνος Γ. ΧΙΩΤΕΣ ΧΝΙΚΟΙ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΡΟΥΝΣ Ισίδωρος Σ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΡΤΙΚΟΣ Ιωάννης Ν. γρ. Τ. ΝΕΞΡΤΤ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ - ΡΙΣΤΕΡ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΣΟΥ - ΙΚΡΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΡΤΙΚΟΣ Γεώργιος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΤΕΝΤΟΣ Βασίλειος Σ. ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ Β ΙΓΙΟΥ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥΣΣ Γεώργιος Ν. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΕΥΒΟΙΣ

57 56 ΟΥΣΕΛΙΣ Δημήτριος Φ. 4 ΛΕΒΕΝΤ Ελένη Ν. 5 ΡΡΙΝΟΥ ναστασία. 6 ΔΔΙΝΟΥ αναγιώτα Φ. 7 ΦΥΤΟΥ Ελένη (Λιάνα) Σ. ΣΥΝΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΣ ΟΥΡΝΤΣ Γεώργιος. ΝΥΦΝΤ Φραντζέσκα Γ. ΘΙΟΥΔΚΣ Γεώργιος. 4 ΙΩΝΝΙΔΣ Κωνσταντίνος Λ. 5 Ν Ευαγγελία Δ. 6 ΣΙΙΤΖ ικατερίνη Σ. γρ. Τ. 7 ΛΙΔ Ελισσάβετ. 8 ΙΧΕΛΣ Νικόλαος I. 9 ΟΥΡΙΚθηνά I. (*) γρ. Τ. 0 ΛΓΟΥΔΣ Ιωάννης Γ. ΤΖΝΣ αναγιώτης Ν. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΧΝΙΚΟΙ ΓΙ ΤΝ ΕΥΒΟΙ ΚΟΥΔΟΥΝΣ άτροκλος I. ΣΤΡΟΥΟΥΛΣ ναστάσιος Κ. ΧΛΙΩΤΣ Ελευθέριος 0. ΧΪΝ θηνά Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα 0. (*) ΚΥΡΙΣΣΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης Γ. ΝΤΛΙΝΣ Κωνσταντίνος I. γρ. Τ. γρ. Τ. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. 4 ΚΕ ΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελος Σ. ΣΤΤΟΥΚΟΣ έτρος Δ. ΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελος Κ. (*) ΦΟΥΣΕΚΣ Γεώργιος. 5 6 ΕΝΕΤΟΣ Ευάγγελος. ΟΤΖΚΚΣ Ιωάννης. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΕΟΝΩΕΝΟΣ ΥΟΨΦΙΟΣ ΣΙΘΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΣΙΘΣ Ευάγγελος. γρ. Τ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΚΩΣΤΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης Κ. 7 \ υ Ο *

58 ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΕΥΒΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος. λ (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΟΚΡ Ιωάννα Γ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΝΕΞΡΤΤΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΣ (..Ε.) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΣΙΛΕΙΟΥ Σπυρίδων. ΚΕΡΤΣΣ Κωνσταντίνος. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΨΥΧΣ Θεμιστοκλής. ΖΙΓΟΣ Κωνσταντίνος. ΣΥΝΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΥΡΙΚ θηνά. (*) γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΧΝΙΚΟΙ ΓΙ ΤΝ ΕΥΒΟΙ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα Θ. (*) γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΕ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελος Κ. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΤΣΟΛΙΓΚΣ Νικόλαος. λκ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΦΙΣΤΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΜΟΙ ΟΥ ΤΞΗ ΟΥ Ε Ρ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 1- νατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΡΜΣ ΡΜΣ ΔΟΥ ΔΡΜΣ ΔΡΜ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΟΥ ΔΡΜΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 01 υγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. πρωτ.: 29360 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΡΒΝΙΤΙΔΟΥ ΡΧΜΝΙΔΟΥ ΤΣΛΙΣΚΝΗ ΚΛΤΣ ΓΚΙΟΥΛΕ ΧΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΚΡΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΓΚΟΡΗ ΚΟΥΤΣΜΠΣΗ ΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΤΣΤΛΚΗ ΠΥΛΟΥ ΤΡΧΝ ΠΣΧΛΙΔΟΥ ΣΚΙΛΖΗ ΠΤΖΗ ΙΔΟΥ ΠΡΣΧΚΗ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΒΡΒΤΣΟΥΛΗ ΚΠΟΥΡΕΛΚΟΥ ΜΠΪΡΚΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ27 / οικ. 15396 / 539 / 14-5-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1342 / 2014 τεύχος Β).

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ27 / οικ. 15396 / 539 / 14-5-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1342 / 2014 τεύχος Β). ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΘΗΝ 6-6 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΣ ρ.πρ. Δ 27 / 11888 / 393 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στο Ίλιον τις 02 / 07 / 2009, ημέρα Πέμπτη και 03 / 07 / 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-13:00 μ.μ., συνήλθε η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΣΕ ΟΠΛΑ(Α) ΣΣΕ ΣΩΜΑΤΑ (Β) ΣΜΥ ΟΠΛΑ (Ο) ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15003971 ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη 04-02-2011 ρ. Πρωτ.: οικ. 4846 Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς 54

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΠΥΡΙ ΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΠΥΡΙ ΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 69 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π Ε Σ Ε Ε Στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Περιοχές Υποψηφίων λώσσα Επίπε δο Κωδικός εξετ_κέντρ ου Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο σχολείου E-mail Εξετ. Κέντρου γγλικά γγλικά γγλικά αλλικά αλλικά ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αιτήσεις με επιλεγμένο φορέα από τους παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες: 1. Αϊβαζίδης Θρασύβουλος (α.π. 555/24-9-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Δ: 43ΟΩΨ8-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, χαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ριθ. ποφάσεως 144/2011 Θ Ε Μ «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία 21 /06 /2012 Αριθ. Πρωτ. 2789 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 17-2-2012. Αρ. Πρωτ.:14247/2594. Ταχ. Δ/νση. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 264 41 Α. Κοσμόπουλος 2613.600113 2610-430683 pedyel@otenet.

Πάτρα, 17-2-2012. Αρ. Πρωτ.:14247/2594. Ταχ. Δ/νση. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 264 41 Α. Κοσμόπουλος 2613.600113 2610-430683 pedyel@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πάτρα, 17-2-2012 Αρ. Πρωτ.14247/2594 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΟΡΙΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΣΩΝ: ΛΧΚΗ ΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΥ ΟΥΛ ΠΩΝΥΜΟ ΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΡΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΗΝ ΠΗ ΥΝΘΙ ΝΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 2-1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΗ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΗ Με την αριθμ. 16818/06 04 2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα