ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΕΛΤΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΚΕΝΤΡΙΚ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚ ΕΙΤΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΕΛΤΡΙΟΥ ΕΛΛΔΣ ΤΣ 4ης..0 ρος Το Υπουργείο Υποδομών, εταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Διεύθυνση Διοικητικού (Δ6γ) Χαριλάου Τρικούπη θήνα Θέμα: «ράξη νακήρυξης επιτυχόντων στις εκλογές Τ.Ε.Ε. της 4ης Νοεμβρίου 0» Σε εκτέλεση της παραγράφου του άρθρου 7 του.δ. 7/00, σας υποβάλλουμε συνημμένα ακριβές φωτοαντίγραφο της ράξης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με την οποία εκλέγονται οι επιτυχόντες στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας της 4ης Νοεμβρίου 0. θήνα, 0 Φεβρουάριου 04 Ο ρόεδρος / Συνημμένα: ράξη νακήρυξης επιτυχόντων Κοινοποίηση (με τα συνημμένα): -Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας -εριφερειακά Τμήματα Τ.Ε.Ε. / /

2 ΚΕΝΤΡΙΚ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚ ΕΙΤΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ ΤΣ 4ης..0 ΡΞ ΝΚΡΥΞΣ υτών που εκλέχθηκαν ως τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη των οργάνων του Τ.Ε.Ε. στις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 0 Στην θήνα σήμερα την 0η Φεβρουάριου 04, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00, συνήλθε στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 8ος όροφος) η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των Εκλογών Τ.Ε.Ε. της 4ης..0 που ορίσθηκε με την υπ αριθμ. ρωτοκόλλου Δ6γ/675/7/456/Γ/7..0 (Δ: ΒΛΒ-9ΔΖ) πόφαση του Υπουργού Υποδομών, εταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του.δ. 7/00 (ΦΕΚ 9700), με παρόντες τους Νικόλαο αλακάτα, ρόεδρο, Ιωάννη Γεωργακόπουλο, Δήμητρα Κανέλλου, ριστείδη Καρλαύτη και Θεόδωρο Σχινά, Τακτικά έλη και τα ναπληρωματικά έλη Κωνσταντίνα Καπετανάκη (κωλυομένου του Τακτικού έλους Γεωργίας Τσίρου) και Χρήστο Λάλα (κωλυομένου του Τακτικού έλους Δημητρίου Γαλάνη), παρισταμένων των ναπληρωματικών ελών Κωνσταντίνας Καπετανάκη, Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα, Ξανθής απαγεωργίου, γγελικής Σκουτέρη και των υπαλλήλων του ΤΕΕ ναστασίας Κάμποσου Γραμματέα και Βασιλικής Ροντογιάννη, αναπληρώτριας Γραμματέα, οι οποίες ορίσθηκαν με την από..0 πόφαση του ροέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, προκειμένου να εκδώσει την πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο του άρθρου 7 του.δ. 7/00. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχοντας υπόψη:.δ. της 7../4..96 «περί κωδικοποιήσεως των περί κειμένων^διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3 . Τις διατάξεις του.δ. 7/00 «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας»,. Την υπ αριθμ. ρωτοκόλλου Δ6γ/675/7/456/Γ/7..0 (Δ: ΒΛΒ-9ΔΖ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, εταφορών και Δικτύων, 4. Την υπ αριθμ. ρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε. 796/0.9.0 «προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων» του ροέδρου του Τ.Ε.Ε. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και την υπ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 846/8.9.0 (Δ: ΒΛ9Ι46Ψ84-Ξ) περίληψή της που δημοσιεύθηκε στον μερήσιο Τύπο, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, 5. Τα ρακτικά των Ειδικών Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και των Διοικουσών Επιτροπών των εριφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε., κατά τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι για τις εκλογές της 4ης..0. Οι Ειδικές Συνεδριάσεις ή οι ράξεις νακήρυξης αυτές, είναι ειδικότερα οι παρακάτω: α. Ειδική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7 της και (αρ. πρωτ.: ΤΓΟΔ/84/ Δ: ΒΔΛΦ46Ψ84-Ι6) β. Ειδική Συνεδρίαση της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Κεντρικής ακεδονίας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 844/.0.0). γ. με αριθμ. πρωτ. 848/8.0.0 «ράξη νακήρυξης των υποψηφίων για τα όργανα της ντιπροσωπείας και του ειθαρχικού Συμβουλίου του εριφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. στις εκλογές του Τ.Ε.Ε. της 4ης..0», της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε. :95/.0.0). ρακτικό Νο 9 της Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας ς του εριφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕ.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 0.0) \ )

4 ε. Το με αριθμ. πρωτ. 47/844/6.0.0 ρακτικό της ης Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος νατολικής ακεδονίας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 790/.0.0). στ. υ π αριθμ. πόφαση του ρακτικού της ης Ειδικής Συνεδρίασης της 0.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Δυτικής ακεδονίας του Τ.Ε.Ε.(αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 65/.0.0). ζ. υ π αριθμ. 40 πόφαση του ρακτικού Νο της Συνεδρίασης της 6.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τ.Ε.Ε.(αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.:6/8.0.0). η. υπ αριθμ. 58 πόφαση (ράξη νακήρυξης), του ρακτικού της 9ης Ειδικής Συνεδρίασης της 5.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Νομού αγνησίας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 59/7.0.0) θ. υπ αριθμ. 48 πόφαση (νακήρυξη Υποψηφίων), του ρακτικού της ης Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος νατολικής Στερεάς Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 959/.0.0). ι. Ειδική Συνεδρίαση της 7.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος πείρου του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 547/7.0.0). ια. υπ αριθμ. 0 πόφαση (νακήρυξη Υποψηφίων), του ρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης της 8.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Νομού Δωδεκάνησου του Τ.Ε.Ε. (8/.0.0). ιβ. Ειδική Συνεδρίαση της 7.0.0, της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος νατολικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε.(αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 84/.0.0). ί ^ ^ Τ ^ ό «ράξη νακήρυξης για τα αιρετά όργανα του Τμήματος ^ ^ ^ ίδ ^ -ικ η ς Κρήτης του ΤΕΕ» της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού ι ί * % \ \ ι '/' Τμήματος Δυτικής Κ ρ ή ^ ς του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 084/.0.0). ( Γ, V Λ

5 4 ιδ. υπ αριθμ. /Σ9/0 πόφαση του ρακτικού Νο 9, της Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος ελοποννήσου του Τ.Ε.Ε.(αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 698/8.0.0). ιε. υπ αριθμ. Σ0/0/5.0.0 πόφαση της 0ης Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Νομού Κέρκυρας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 58/7.0.0). ιστ. από «ράξη νακήρυξης για τα Όργανα του Τμήματος Νομού ιτωλοακαρνανίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας των Εκλογών της 4..0», της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Νομού ιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 970/.0.0). ιζ. Το απόσπασμα της Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού ιγαίου του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 70/8.0.0). ιη. υπ αριθμ. /Σ 9/0 πόφαση (νακήρυξη υποψηφίων) της 9ης Ειδικής Συνεδρίασης της της Διοικούσας Επιτροπής του εριφερειακού Τμήματος Ν. Ευβοίας του Τ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.: 706/8.0.0). 6. Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 4ης..0 για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τ.Ε.Ε., όπως αυτά αναλυτικά περιέχονται στο «ρακτικό αποτελεσμάτων εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων στις εκλογές της 4ης..0» της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και στο αναπόσπαστο σ αυτό αράρτημα με τη σειρά επιτυχίας συνδυασμών και υποψηφίων σε όλα τα όργανα, καθώς και στο σχετικό «ρακτικό εκδίκασης ενστάσεων κατά του ρακτικού αποτελεσμάτων εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων στις εκλογές Τ.Ε.Ε. της 4ης..0» της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο αναφέρεται στην εκδίκαση ενστάσεων απ αυτή.

6 α. Βάϊου Βαρελά (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 97/4..04), ο οποίος δήλωσε ότι επιλέγει τη θέση του αιρετού μέλους της ντιπροσωπείας του ΤΕΕ και όχι τη θέση του αιρετού 5 μέλους του ειθαρχικού Συμβουλίου του εριφερειακού Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ. Τμήματος Κεντρικής & β. ιχαήλ Χατζέλλη (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 4060/4..04), ο οποίος δήλωσε ότι επιλέγει τη θέση του αιρετού μέλους της ντιπροσωπείας του εριφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού ιγαίου του ΤΕΕ και όχι τη θέση του αιρετού μέλους του ειθαρχικού Συμβουλίου του εριφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού ιγαίου του ΤΕΕ. γ.φώτιου Κρητικόπουλου (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 409/4..04), ο οποίος δήλωσε ότι επιλέγει τη θέση του αιρετού μέλους της ντιπροσωπείας του εριφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού ιγαίου του ΤΕΕ και όχι τη θέση του αιρετού μέλους του ειθαρχικού Συμβουλίου του εριφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού ιγαίου του ΤΕΕ. Ν Κ Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 7 του.δ. 7/00 τα εκλεγέντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καθενός από τα αιρετά όργανα του Τ.Ε.Ε., όπως παρακάτω: ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΤΕΕ

7 6 ΚΡΔΚΣ Ιωάννης Γ. ΔΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης Ν. 4 ΛΚΤΕ Σμαράγδα (Σμαρώ). 5 ΤΣΟΓΚΣ Χαράλαμπος (Χάρης) Κ. 5 ΒΛΟΥΡΣ Χαράλαμπος (Χάρης). 7 ΓΙΝΝΙΔΣ Δημήτριος 0. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡΙΚ Σ Κ Ε Δ Ο Ν Ι Σ ί ΚΟΝΚΛΙΔΣ ναστάσιος Ν. ΕΣΟΧΩΡΙΤΣ Ορέστης Ν. ΓΓΛΣ Γεώργιος Ν. ΕΡΤΖΙΝΙΔΣ λίας. ΡΕΝΤΖΕΕΡΣ Ιωάννης. ΟΥΡΟΥΡΣ ανταζής (Άκης). γρ. Τ. ΒΛΧΟΚΩΣΤΣ Χρίστος Γ. ΔΤΡΙΔΣ Σωκράτης Δ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Δ ΥΤΙΚ Σ ΕΛΛ Δ Σ ΡΔΚΣ Βασίλειος Γ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Θ ΡΚΣ ΟΥΡΣ Κωνσταντίνος. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν ΤΟ Λ ΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ ΤΟΥΛΚΙΔΣ Δημοσθένης Δ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Δ ΥΤΙΚ Σ Κ Ε Δ Ο Ν Ι Σ ΒΟΣΔΟΥ Σωτήριος Θ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Κ ΕΝΤΡΙΚ Σ & Δ ΥΤΙΚ Σ Θ ΕΣΣΛΙΣ ΛΟΣ Χρήστος. ΚΚΡΔΚΟΣ Θεόδωρος. γρ. Τ. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΓΝ ΣΙ Σ ΚΛΤΣΟΓΙΝΝ ικατερίνη Ν. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν ΤΟ Λ ΙΚ Σ ΣΤΕΡΕ Σ ΕΛΛΔΣ ΕΥΓΓΕΛΙΟΥ αναγιώτης Δ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΕΙΡΟ Υ ΒΙΝΣ Χρήστος. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν ΤΟ Λ ΙΚ Σ ΚΡΤΣ ΧΩΡΦΣ ιχαήλ Δ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Δ Υ ΤΙΚ Σ Κ Ρ Τ Σ ΞΙΦΡΣ Κωνσταντίνος Δ. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ε Λ Ο Ο Ν Ν ΣΟ Υ ΣΣΣΛΟΣ Κωνσταντίνος Γ. ΚΥΡΙΚΟόΥΛΟΥ ναστασία Κ. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΙΤΩ ΛΟ Κ ΡΝ Ν Ι Σ ΨΩΙΔΣ Κωνσταντίνος. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Β Ο Ρ Ε ΙΟ Ν ΤΟ Λ ΙΚ Ο Υ ΙΓΙΟ Υ Ν -Λ \ ΣΡΝΤΙΝΟΥ γγελική Ν. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΕΥΒΟ Ι Σ ζίζ'ΐι / ] ΣΣΣ Γεώργιος-Σπυρίδων Σ. / / \!

8 7 ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΝΟΟΣ ΤΤΙΚΣ ΣΙΡΤΖΣ Χρήστος. ΓΒΡΙΛΣ Ιωάννης. ΛΣ Νικόλαος Ε. ΚΟΤΖΣΚΣ Ιωάννης. ΛΙΣ ναστάσιος (Τάσος). ΛΖΡΟΥ αρίνος I. ίο ΒΟΓΝΤΣΣ Δημήτριος Ν. ΧΡΛΥΤΣ αναγιώτης-άρης. ΝΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος. ΔΟΥΚΣ Χρυσόστομος (Χάρης). ΝΙΚΣ Ιωάννης. ΤΣΟΥΚΛΣ Γεώργιος Κ. ΖΝΝΙΣ Σπυρίδων. ΣΙΟΥΝΣ άρκος I. ΛΡΟΥ Γεώργιος Ε. ΝΤΟΥΒΚΣ Χριστόφορος Ε. ΒΦΕΙΔΣ Κωνσταντίνος Γ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ ΚΕΝΤΡΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙΣ ΣΤΟΪΕΝΙΔΣ νδρέας Δ. ΡΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος Ε. ΤΣΟΥΡΕΚΣ Δημήτριος. ΣΡΓΙΝΝΣ Δημήτριος Δ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Δ ΥΤΙΚ Σ ΕΛΛΔΣ ΓΙΝΝΔΚΣ θανάσιος Ε. ΣΚΛΩΕΝΟΣ Κωνσταντίνος. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Θ ΡΚΣ ΔΟΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Ν. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ ΤΒΡΣ Ελευθέριος. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Δ ΥΤΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙΣ ΡΚΟΓΙΝΝΚΣ Γεώργιος Κ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ ΚΕΝΤΡΙΚ Σ & Δ ΥΤΙΚ Σ Θ ΕΣΣ ΛΙ Σ ΙΧΟΣ Νικόλαος. ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ Τ Ν Ο Ο Υ ΓΝΣΙΣ ΝΙΖΣ Δημήτριος. ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Δ Σ λ γρ. Τ. /, γρ. Τ. ΣΛΣ Βασίλειος. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ ΕΙΡΟ Υ ΡΕΚΤΣΙΝΛΣ Γεώργιος. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ ΚΡΤΣ ΙΝΙΩΤΚΣ έτρος Γ. γρ. Τ. \ \ ι

9 8 ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Δ ΥΤΙΚ Σ ΚΡΤΣ ΣΙΩΤΚΣ ντώνιος Ε. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ε ΛΟ Ο Ν Ν ΣΟ Υ ΝΤΩΝΙΟΥ αναγιώτης Γ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΝΟ Ο Υ ΚΕΡΚΥΡΣ ΣΚΟΥΡΤΣ Κωνσταντίνος Γ. (*) ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Β Ο ΡΕΙΟ Ν ΤΟ ΛΙΚ Ο Υ ΙΓ ΙΟ Υ ΙΤΤΟΣ αναγιώτης Γ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΕΥΒΟ Ι Σ γρ.τ.,. ΒΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτριος. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. Κέρκυρας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

10 9 ι ΕλΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΝΟ ΟΣ ΤΤΙΚ Σ ΣΕΡΦΙΔΣ Θεόδωρος Λ. ΚΥΡΙΚΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης Δ. ΚΛΔΚΣ Διονύσιος. ΤΖΡΣ ιχαήλ. ΓΡΓΟΡΟΟΥΛΟΣ θανάσιος Γ. ΔΕΟΧΩΡΙΤΣ Γεώργιος Δ. ΝΙΚΟΛΟΥ Γεώργιος. ΟΥΛΚΣ ιχαήλ Θ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡ ΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ ΝΤΙΒΛΙΔΣ αναγιώτης. ΝΝΟΣ Ιωάννης. ΓΡΓΟΡΙΔΣ Βασίλειος Ν. ΖΕΡΒΣ Κωνσταντίνος Β. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Δ Υ ΤΙΚ Σ ΕΛΛΔΣ ΟΛΙΤΟΥ γγελική Γ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡ ΙΚ Σ & Δ ΥΤΙΚ Σ Θ ΕΣΣ ΛΙ Σ ΙΚΩΒΚΣ Κωνσταντίνος Β. γρ. Τ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Β Ο Ρ Ε ΙΟ Ν ΤΟ Λ ΙΚ Ο Υ ΙΓ ΙΟ Υ ΚΡΝΙΩΛΟΣ Εμμανουήλ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΝΟ Ο Σ ΤΤΙΚ Σ ΓΡΓΟΡΙΔΣ Γρηγόριος Κ. ΚΟΥΤΖΣ Δημήτριος. ΛΙΟΝΣ Γρηγόριος Σ. ΤΣΙΟΥΚΚΣ λίας. ΟΥΛΟΣ Χρήστος. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ ΖΩΚΣ Νικόλαος Ζ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Δ Υ ΤΙΚ Σ ΕΛΛΔΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΝΟΣ Νικόλαος. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Κ Ε Ν ΤΡ ΙΚ Σ & Δ ΥΤΙΚ Σ Θ ΕΣΣΛΙ Σ ΛΖΡΙΔΣ Βασίλειος. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΕΙΡΟ Υ λκ. ΙΣΡΛΣ Γεώργιος Κ. γρ. Τ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ Δ Ω Δ Ε Κ Ν ΣΟ Υ..ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ Κλεόβουλος Ν. γρ. Τ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΙΤΩ ΛΟ Κ ΡΝ Ν Ι Σ / I ί ί ΙΤΌΥΡΝΟΣ Γρηγόριος Β. / I I I \ ι λ ) \ι * ζ

11 0 ι 4 5 ΣΥΣΕΙΡΩΣ ΡΙΣΤΕΡΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΝΟΟΣ ΤΤΙΚ Σ ΕΤΡΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος. ΟΥΝΣ ντώνιος Γ. ΚΟΝΤΟΡΣ Σπυρίδων Ε. ΕΤΣΣ Ελευθέριος Λ. ΕΛΙΣΣΡΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Κ ΕΝΤΡΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ ΣΔΝΣ Κωνσταντίνος (Ιταλός) Β. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Δ Υ ΤΙΚ Σ ΕΛΛΔΣ ΣΟΥΡΟΥΝΣ νδρέας Κ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ ΣΤΕΡΕ Σ ΕΛΛ Δ Σ ΕΓΛΙΟΣ αναγιώτης. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν Ο Ο Υ ΚΕΡΚΥΡΣ ΕΡΔΟΥΣΣ Φίλιππος. λ,χ 4 Δ... (ΔΟΚΡΤΙΚ ΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ) ΝΟ ΟΣ ΤΤΙΚ Σ ΟΡΟΟΥΛΟΥ ντωνία (Τώνια). ΚΨΣΚΣ Γεώργιος Δ. ΟΡΟΟΥΛΟΣ Νικόλαος. ΝΓΝΩΣΤΟΟΥΛΟΣ αναγιώτης Κ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ ΔΣ ΟΥΡΓΟΣ Νικόλαος Κ. ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Ν Ο Ο Υ Δ Ω Δ ΕΚ Ν ΣΟ Υ ΨΡΟΣ Γεώργιος Σ. ΝΟ ΟΣ ΚΥΚΛΔΩΝ ΖΧΡΙΟΥ-ΡΚΝΤ αρία Κ. π π π π ΡΙΣΤΕΡ ΕΝΩΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ - ΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΝΟ ΟΣ ΤΤΙΚ Σ ΣΥΡΙΔΣ λέξανδρος (λέκος) Γ. ΣΟΥΡΣ Κωνσταντίνος (Κωστής). ΥΡΟΕΙΔΣ αναγιώτης Δ. ΚΟΙΛΚΟΥ Σταυρούλα (Σύλβια). ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ ΚΕΝΤΡΙΚ Σ ΚΕΔΟΝΙ Σ λ λ ΤΣΕΛΕΙΔΣ Σάββας Β. ΕΡΪΦ ΒΡΕΙΚΟ Τ ΕΛΟ Ο ΝΝΣΟ Υ < - ν/, / - ΒΛΧΔΣ '%υρίδων Γ., ) / Κ /! ϋ \)

12 ΧΝΙΚΟΙ ΤΣ ΕΚΙΔΕΥΣΣ Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡΙΚΣ Κ Ε Δ Ο Ν Ι Σ ΤΣΙΤΟΣ Ξενοφών Δ. Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ ΔΥΤΙΚΣ Κ Ε Δ Ο Ν Ι Σ ΣΝΟΟΥΛΟΣ ερικλής. ΥΤΟΝΟΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΡΤΣ (Κ) Ε ΡΙΦ ΕΡΕΙ Κ Ο Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ Κ Ρ Τ Σ ΚΙΝΤΣ Κωνσταντίνος Δ. γρ. Τ. ΚΤΣΡΚΣ Νικόλαος Ε. ΝΕΞΡΤΤ ΚΙΝΣ ΧΝΟΛΟΓΩΝ - ΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Κ) Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ ΚΕΝΤΡΙΚΣ Κ Ε Δ Ο Ν Ι Σ ΤΣΙΦΣ Ιωάννης. ΝΟ Ο Σ ΚΥΚΛΔΩΝ ΒΚΟΝΔΙΟΣ Δημήτριος Γ. / ΔΟΚΡΤΙΚ ΕΝΩΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΕ) Ν Ο Ο Σ ΤΤΙΚ Σ ΤΣΕΓΚΟΣ Ευστάθιος Ξ. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν ΤΟ ΛΙΚ Σ Κ ΕΔΟΝΙ Σ ΤΣΡΤΙΛΙΔΣ Χρήστος Ν. ΕΟΝΩΕΝΟΣ ΥΟΨΦΙΟΣ ΡΩΤΟΝΟΤΡΙΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ Ν Ο Ο Σ ΤΤΙΚ Σ ΡΩΤΟΝΟΤΡΙΟΣ ντώνιος Ν. ι ι ΕΝΩΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ - ΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΣΙΩΝ Ν Ο Ο Σ ΤΤΙΚ Σ ΚΡΕΛΣ Κωνσταντίνος Γ. Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Τ Ν Ο Ο Υ ΓΝ ΣΙ Σ ΚΟΡΩΝΣ Ευάγγελος Κ. Γ' /φ ΧΝΙΚΟΙ ΕΝΝΤΙ ΣΤΝ ΚΡΙΣ Ν Ο Ο Σ ΤΤΙΚ Σ ΝΓΝΩΣΤΟΟΥΛΟΣ Λουκάς Κ.

13 ΝΕΞΡΤΤ ΡΕΒΣ ΧΝΙΚΩΝ ΘΡΚΣ ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΚΟ Τ Θ ΡΚΣ ΧΪΤΙΔΣ Δημήτριος Θ. ΕΙΣΤΟΝΙΚΕΣ ΕΙΤΡΟΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΤΩΝ ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΝΙΚΏΝ ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΖΥΓΟΥΡΣ Νικόλαος Σ. ΧΤΖΣ Κωνσταντίνος Δ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΦΩΤΚΣ Γεώργιος I. ΕΛΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΤΣΙΤΣΙΚΙΡΣ Γεώργιος Δ. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΚΛΦΚΚΟΥ Γλυκερία (Ρία). ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΚΟΥΚΙΝ Δαμιανός Β. ΕΛΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΦΡΝΤΖ αρία Σ. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΚΛΤΣΕ Ειρήνη (Ρένα) Σ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΚΡΒΙ Βασιλική (Λίλη) Ν. ΣΥΣΕΙΡΩΣ ΡΙΣΤΕΡΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΣΤΥΡΙΔ Σ-ΝΣ Σ Σταύρος Ε.

14 ι ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΧΝΟΛΟΓΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΣΥΓΓΕΛΚΣ ολυάνθης I. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΚ) ΕΥΣΤΘΙΟΥ ναστάσιος Ν. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΣΙΡΣ Γεώργιος. ΕΛΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΕΥΘΥΙΔΣ πόστολος I. Δ ΧΝΙΚΩΝ ΧΛΟΤΣ Ευάγγελος. ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΤΣΙΛΟΣΤΕΦΝΚΣ Ευάγγελος Κ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΚ) ΡΓΊΝΝΣ Γρηγόριος Ν. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΟΛΚ αρία Σ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΚΟΛΙΟΥΣ ηνελόττη-όλγα Σ. ΝΕΞΡΤΤ ΡΙΣΤΕΡ ΣΥΣΕΙΡΩΣ ΧΝΟΛΟΓΩΝ - ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΝΥΓΩΝ - ΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΝΚΟΣ Χρίστος Κ. ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΓΡΟΝΟΩΝ ΤΟΟΓΡΦΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΞΕΚΛΚΣ Στέφανος. ΚΛΟΓΙΝΝΚΣ ιχαήλ Σ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΚ) ΓΟΥΝΡΣ Χρήστος Κ. ^ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΟΚΛΚΙΔΙΙΣ Κωνσταντίνος. Δ ΧΝΙΚΩΝ 7 ώ'ΐ- ^ ί κ. ϊ ι Τ7 Τ ΘΕΟΔΩΡΚ^Σ Ιωάννης. / /

15 4 ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΧΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΘΝΣΟΟΥΛΟΣ λέξιος Δ. ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΤΣΟΝΙΔΣ Χρήστος. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΣΡΣ έτρος Ε. ΕΝΩΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ - ΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΣΙΩΝ ΦΛΕΕΤΚ αρία Ε. ΡΙΣΤΕΡ ΣΥΣΕΙΡΩΣ ΕΡΓΖΟΕΝΩΝ ΧΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΚΕΚΟΣ Δημήτριος Γ. ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΧΝΙΚΩΝ ΕΤΛΛΕΙΩΝ - ΕΤΛΛΟΥΡΓΩΝ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΘΝΣΚΣ Λουκάς. ΧΡΣΤΝΤΩΝ αρία. ΡΙΣΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΤΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΕΤΛΛΟΥΡΓΩΝ - ΡΙΣΤΕΡ ΕΝΩΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ - ΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ (.Χ,.ΕΤ.-.Ε..Ε..) ΛΣΚΡΣ Γρηγόριος. Δ... (ΔΟΚΡΤΙΚ ΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ) ΚΟΝΙΤΣΣ Κωνσταντίνος. Δ ΧΝΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος Ν. ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΝΥΓΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΒΕΝΤΙΚΟΣ Νικόλαος. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΣΤΛΛΤΚΙΙΣ Κωνσταντίνος. Ν.Ά.Κ.Ι.Ν. - ΕλΕ ;. ν ν! / ΣΚΒΡΣ Σπυρίδων., νί

16 5 ι ι ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΦΙΛΙΣ ντώνιος Δ. Δ... (ΔΟΚΡΤΙΚ ΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ) ΛΥΡΙΔΣ Δημήτριος Β. ΕΙΣΤΟΝΙΚ ΕΙΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΤΣ ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΝΙΚΩΝ ΧΝΙΚΟΙ ΛΡΟΦΟΡΙΚΣ. ΓΓ ΥΤ ΟΥ Σ ΝΚΟΥΝ ΓΙΟΥΡΣ Εμμανουήλ Γ. ΣΡΚΟΥ Ιωάννα Φ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΤΕΡΖ Γεωργία (Γιούλη) Ν. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΚ) ΔΤΡΙΟΥ Κυπριανός Δ. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΣ Σπυρίδων. ΝΩΤΤΟ ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΡΒΕΣ Δημήτριος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΥΡΙΔΣ αναγιώτης (Τάκης) Ε. λ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΕΤΝΣ Δημήτριος Ε. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΝΔΡΕΟΟΥΛΟΣ νδρέας Γ. / ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ (&ΡΚΩΣΤ Ευαγγελία (Εύη) Ε. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΤΙΚΣ αναγιώτης Λ.

17 6 ΕλΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΡΣΕΛΛΟΣ Νικόλαος Θ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΧΡΟΝΙΟΣ Γεώργιος Κ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΘΝΣ 4 4 ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ (ΔΣΥ) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΛΙΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος Κ. ΚΕΚΤΟΣ Διονύσιος Θ. ΚΟΤΣΩΝΣ ντώνιος Ε. ΛΙΟΝΤΟΣ Κωνσταντίνος I. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΚΦΦΕΣ Νικόλαος. γρ. Τ., ΧΛΚΙ - ΛΪΝ Ευφροσύνη-Βασιλική (Έφη) Γ. ΔΤΡΙΟΥ Δημητριος I. ΝΕΝΕΔΚ ικατερίνη I. γρ. Τ., ΔΚ νανέωση ρωτοπορία ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΛΕΞΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος Γ. ΤΣΙΓΡ φροδίτη. γρ. Τ. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤ Ελένη. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΡΡΣ ιχαήλ I. ΓΚΛΒΣ Γεώργιος. ΤΣΛΒΟΥΤ-ΧΤΖΟΟΥΛΟΥ Βασιλική (Βάσω). / γρ. Τ., ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ.ΤΚΤΙΚ ΕΛ λβνοσ Ιάκωβος. ίδφεροσ Ολύμπιος Ε. ζ #. Τ ΣΡΟΥΧΙ I Ιουλία Γ. /

18 ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΟΥΡΝΟΣ Εμμανουήλ. γρ. Τ. ΧΤΖ ΓΟΥΛ Ευαγγελία Β. ΟΥΣΤΚ Ευδοξία (Δόξα) Δ. ΕλΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΡΕΤΤΚΟΥ-ΙΧΛΟΟΥΛΟΥ αναγιώτα Σ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ Στέφανος Γ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΚΛΛΟΝΙΤΣ Βασίλειος. ΓΙΧΝΣ Κωνσταντίνος. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΔΛΟΥΚΣ Γεώργιος Ν. ΡΕΤΤΟΣ Κωνσταντίνος Β. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΚΟΤΤ-ΓΒΡ Δέσποινα Σ. ΛΕΕΣΣ Χρήστος Ν. γρ. Τ., Δ... (ΔΟΚΡΤΙΚ ΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΕΖ-ΚΤΣΙΩΤ αργαρίτα Ν. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΤΣ Γεώργιος Δ.

19 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙΕΣ & ΕΙΘΡΧΙΚ ΣΥΒΟΥΛΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΩΝ ΤΤΩΝ ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..) Ν. Θ ΕΣΣΛΟ Ν ΙΚ Σ ΙΛΛΙΣ αρίσης (άρις) Ν. ΤΡΟΥ Δημήτριος Ε. γρ. Τ. ΔΡΔΝΕΛΣ Ιωάννης Θ. 4 ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΣ Φώτιος. 5 ΛΤΣΙΟΣ Βασίλειος Ν. 6 ΤΣΚΟΥΣ Γεώργιος. γρ. Τ. 7 ΝΟΥ Θεοδώρα (Δώρα). 8 ΕΡΤΖΙΝΙΔΟΥ αρία. 9 ΣΤΟΧΟΟΥΛΟΣ αναγιώτης., 0 Όλγα. ΣΚΕΛΛΡΙΔΟΥ ολυξένη (Τζένη) Ν. ΓΚΝΙΛ Βικτωρία Ν. ΨΩΝΟΟΥΛΟΣ αναγιώτης Γ. Ν. Θ ΙΣ ΓΡΤΙΚΟΟΥΛΟΣ θανάσιος. Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΤΡΕΓΚΣ Τραϊανός Γ. Ν. ΕΛΛΣ ΤΟΟΣΟΓΛΟΥ Κυριάκος. ΒΡΙΔΣ Ελευθέριος. Ν. ΙΕΡΙΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΣ Δημήτριος., Ν. ΣΕΡΡΩ Ν ΚΦΕΣΤΙΔΣ ναγνώστης I. Ν. Χ ΛΚ ΙΔ ΙΚ Σ ΛΝΤΒΟΣ Ιωάννης I. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ (Ελ.Ε) Ν. Θ ΕΣΣ ΛΟ Ν ΙΚ Σ ΝΤΙΒΛΙΔΣ αναγιώτης. ΓΡΓΟΡΙΔΣ Βασίλειος Ν. ΝΝΟΣ Ιωάννης. 4 ΕΤΡΙΔΣ ασχάλης Δ. 5 ΡΓΥΡΟΟΥΛΟΣ ριστείδης (Άρης) Θ. 6 ΛΕΟΝΤΡΣ Κωνσταντίνος. 7 ' ΖΕΡΒΣ Κωνσταντίνος Β. Ν. ΙΕΡΙΣ ΚΣ Νικόλαος Ε. Ν. ΣΕΡΡΩ Ν /

20 9 ΚΦΕΣΤΙΔΣ Ιωάννης. Ν. Χ ΛΚ ΙΔ ΙΚ Σ ΚΡΝΣΙΟΣ λίας Ε. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ Ν. Θ ΕΣΣ ΛΟ Ν ΙΚ Σ ΤΟΚΤΛΙΔΣ ριστοτέλης Χ ΓΡΓΟΡΙΔΟΥ αρία Γ. ΚΡΚΣ-ΚΡΧΛΙΟΣ Χρυσόστομος Ν. 4 ΓΛΝΚ Τριανταφυλλιά. 5 ΒΛΧΟΣ αύλος. 6 ΓΚΟΛΦΙΝΟΟΥΛΟΣ θανάσιος Δ. Ν. Θ ΙΣ ΣΤΕΡΟΥ Κυριακή. Ν. ΕΛΛΣ ΣΤΟΓΙΟΣ αναγιώτης Σ. Ν. ΙΕΡΙΣ ΣΡΣ Δανιήλ Ν. Ν. ΣΕΡΡΩ Ν ΟΥΣΤΟΥΡΛ ικατερίνη. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. Θ ΕΣΣΛΟ Ν ΙΚ Σ ΦΕΛΛΟΣ Σωκράτης. ΟΥΡΣ Βενέτιος. ΚΝΕ Κριστίνα-λέκτρα Γ. 4 ΤΣΙΩΝΣ Ιωάννης. γρ. Τ. 5 ΣΤΓΚ αρασκευή (Βούλα) Γ. Ν. Θ ΙΣ ΓΙΝΝΟΥΛ Ευαγγελία Θ. Ν. Χ ΛΚ ΙΔ ΙΚ Σ ΓΛΡΚΣ Ιωάννης Σ. ΡΩΤ.Ν. ΡΩΤΟΟΡΙ - ΝΝΕΩΣ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΓΙ ΤΝ ΝΣΥΓΚΡΟΤΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Ν. Θ ΕΣΣΛΟ Ν ΙΚ Σ ΒΛΧΟΚΩΣΤΣ Χρίστος Γ. ΝΙΣ Γεώργιος Φ. ΝΤΙΔΣ νθιμος. Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΤΖΟΡΓΚΣ Δημήτριος Ε.

21 0 ΡΙΣΤΕΡ ΕΝΩΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ - ΣΥΣΕΙΡΩΣ ΡΙΣΤΕΡΩΝ ΧΝΙΚΩΝ Ν. Θ ΕΣΣΛΟΝΙΚΣ ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ θανάσιος Γ. ΤΣΕΛΕΙΔΣ Σάββας Β. ΣΔΝΣ Κωνσταντίνος (Ιταλός) Β. ΝΕΞΡΤΤ ΚΙΝΣ ΧΝΟΛΟΓΩΝ ΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Κ) Ν. Θ ΕΣΣΛΟ ΝΙΚΣ ΤΣΙΦΣ Ιωάννης. ΝΣΟΥΡ Γκαμττριέλ Φ. / ΧΝΙΚΟΙ ΤΣ ΕΚΙΔΕΥΣΣ Ν. Θ ΕΣΣΛΟΝΙΚ Σ ΤΣΙΤΟΣ Ξενοφών Δ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΣΟΪΛΕΕΤΖΙΔΟΥ Κυριακή (Κόριννα) Ε. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΓΙΩΝΣ Σταμάτης. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ (Ελ.Ε) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΩΚΕΙΙΔΣ Χαράλαμπος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΥΡΟΥΔΣ Βασίλειος. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΔΡΔΝΣ Ιωάννης. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΛΕΚΙΔΣ Βασίλειος. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΡΣ Ιωάννης Κ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΣ Ιωάννης Ν. γρ. Τ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΦΕΙΔΟΥ Βερονίκη Γ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΥΛΙ θηνά Ε. / ί $ Ο ψ ο / ^ I '

22 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΕΛΛΔΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΣ ΕΛΛΔΣ Ν. ΧΪ Σ ΓΙΝΝΔΚΣ θανάσιος Ε. ΪΒΛΣ Βασίλειος Ν. ΓΚΤΖΟΓΙΣ ριστείδης Κ. 4 ΣΓΚΟΥΡΟΣ Γεώργιος. 5 ΚΡΧΛΙΟΣ Ευάγγελος Ν. 6 ΘΩΟΟΥΛΟΣ Νικόλαος. 7 ΟΥΡΕΛΤΟΣ αναγιώτης Ε. 8 ΣΚΛΩΕΝΟΣ Κωνσταντίνος. 9 ΒΟΓΛ Ευφροσύνη Δ. 0 ΓΝΟΣ έτρος. ΔΙΝΤΚΟΥ Ελισσάβετ. ΣΟΥΡΣ θανάσιος. ΤΣΙΤΣ Σπυρίδων Θ. 4 ΟΛΥΖΟΣ Δημήτριος Γ. 5 ΧΟΥΡΔΚΣ Νικόλαος Ε. 6 ΙΧΛ αναγιώτης Β. 7 ΓΙΝΝΣ Σπυρίδων. Ν. ΛΕΙΣ ΚΝΕΛΛΟΟΥΛΟΣ Βασίλειος Τ. ΓΕΩΡΓΚΟΟΥΛΟΣ Βασίλειος Γ. ΝΕΞΡΤΤ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΧΪΣ ΝΙΚΟΛΟΟΥΛΟΣ Χρήστος. ΔΤΟΣ Ευριπίδης Ε. ΪΩΝΝΟΥ Βασίλειος Κ. 4 ΦΛΛΙΕΡΟΣ Χρήστος Δ. γρ. Τ. 5 ΟΛΙΤΣ Ευστάθιος. 6 ΚΝΒΟΣ ναστάσιος Ν. 7 ΖΧΡΤΟΣ Γ ρηγόριος. 8 ΚΕΚΤΟΣ Θεόδωρος. Ν. Ζ Κ Υ Ν Θ Ο Υ ΛΙΒΝΣ Δημήτριος Κ. γρ. Τ. Ν. Κ ΕΦ ΛΛ ΝΙΣ ΤΡΓΚΟΣ Κωνσταντίνος Ν. γρ. Τ. ΕΝΩΤΙΚ ΡΙΣΤΕΡ ΚΙΝΣ ΝΤΡΟΣ (ΡΕΒΣ ΡΙΣΤΕΡΩΝ ΧΝΙΚΩΝ- ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ) Ν, ΧΙΣ Σ0ΥΡΟΥΝΣ νδρέας Κ. ΛΟΥ Ουρανία Β. λ ΚΡΕΛΣ νδρέας Γ. / π

23 4 ΓΒΡΙΛΙΔΣ Κωνσταντίνος. γρ. Τ. 5 ΣΙΔΡΟΟΥΛΟΣ ιχαήλ Γ. Ν. Ζ Κ ΥΝ Θ Ο Υ ΒΡΒΡΙΓΟΣ Διονύσιος Ε. Ν. ΛΕΙΣ γρ. ΡΟΥΣ Δημήτριος Θ. Τ., Ν. ΚΕΦ ΛΛΝΙΣ ΒΣΙΤΟΣ Γεράσιμος Δ. Δ.Κ.. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ - ΝΝΕΩΣ ΡΩΤΟΟΡΙ Ν. ΧΪΣ ΤΣΩΝΣ αναγιώτης Ν. ΡΔΚΣ Βασίλειος Γ. ΚΙΟΣ Γεωργία Θ. 4 ΝΤΣ έτρος. (*) 5 ΙΧΛΟΟΥΛΟΣ Σωτήριος. Ν. ΛΕΙΣ ΝΤΕΛΟΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Σ. Ν. ΚΕΦ ΛΛΝΙΣ ΤΡΥΛΟΣ Σταύρος. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώο σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΧΪΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΝΟΣ Νικόλαος. ΚΟΥΤΡΣ Νικόλαος. ΝΙΚΤΣ Κωνσταντίνος. Ν. Ζ Κ ΥΝ Θ Ο Υ ΛΥΕΡΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΟΤΣ ΧΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΣ ΕΛΛΔΣ Ν. ΧΪΣ ΚΟΣΣ Στέφανος Κ. γρ. Τ. ΤΣΟΝΚΣ Βασίλειος. ΙΧΛ Θεοφάνης-ριστοφάνης Β. λκ. Ν. ΛΕΙΣ ΛΕΞΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. ΕΛΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ) Ν. ΧΪΣ ΒΝΔΩΡΟΣ Κωνσταντίνς>ς Γ.. ; ' - ί) / π? / / Ο ψ ^ ί ο ) ί 4

24 Ν. ΛΕΙΣ ΚΝΤΟΥΝΣ Βασίλειος Γ. ΚΙΝ ΧΝΙΚΩΝ ΧΪΣ (ΚΙ...) Ν. ΧΪΣ ΚΚΟΓΙΝΝΣ Δημήτριος Κ. γρ. Τ. ΚΛΟΥΔΤΟΣ Όθων Ν. ΡΙΣΤΕΡ ΕΝΩΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ - ΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΧΪΣ ΛΙΓΚΟΥ Βασιλική Ν. λκ. ΕΟΝΩΕΝΟΣ ΥΟΨΦΙΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΣ ΛΡΟΣ Ν. ΧΪΣ ΒΟΥΡΛΟΥΣ Λάμπρος. ΕΟΝΩΕΝΟΣ ΥΟΨΦΙΟΣ ΣΟΛΩΟΣ ΝΔΡΕΣ Ν. ΧΪΣ ΣΟΛΩΟΣ νδρέας Γ. ΧΝΙΚΟΙ ΤΣ ΕΚΙΔΕΥΣΣ Ν. ΧΪΣ ΤΣΟΥΛΣ Δημήτριος Σ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΕΛΛΔΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΣΡΓΚΘΟΣ Νικόλαος. ΝΙΚΤΣ νδρέας Κ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ Ε$Σ Ιωάννης.

25 4 Δ.Κ.. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ - ΝΝΕΩΣ ΡΩΤΟΟΡΙ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΝΤΣ έτρος. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνος Δ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε Οατρεππική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΕΝΩΤΙΚ ΡΙΣΤΕΡ ΚΙΝΣ ΝΤΡΟΣ (ΡΕΒΣ ΡΙΣΤΕΡΩΝ ΧΝΙΚΩΝ- ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΕΡΓΣ Ιωάννης Γ. ΝΕΞΡΤΤ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΛΙΤΣ Σπυρίδων. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΟΡΚΣ

26 ΓΙΝΝΩΤΣ Σταύρος Β. ΕΥΣΤΡΤΙΟΥ αράσχος Ν. ΙΝΟΣ ναστάσιος (Τάσος). ΚΡΤΖΙΝΣ θανάσιος Γ. ΒΩΒΟΣ Διονύσιος Γ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΓΙ ΤΟ ΤΕΕ ΘΡΚΣ Ν. ΡΟ ΔΟΣ ΝΤΖΙΔΣ αναγιώτης. γρ. Τ. Ν. ΕΒΡΟΥ ΓΟΪΔΣ Συμεών Κ. (*) ΔΟΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος. ΡΤΖΣ Κυριάκος. Ν. ΞΝΘΣ ΛΕΣΙΣ ργύριος. (*) ΤΡΟΥ ντώνιος Θ. ΒΒΤΣΙΚΟΣ Κωνσταντίνος. 4 ΤΣΕΤΙΝΕΣ Στυλιανός. 5 ΔΙΝΤΣ Βασίλειος. 6 ΔΒΙΤΙΔΣ αναγιώτης Σ. 7 ΟΥΡΓΟΟΥΛΟΣ Φώτιος Κ. (*) Εκλέγονται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Θράκης. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσουν, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγουν, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. 4 5 ΝΕΞΡΤΤΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΕΒΡΟΥ - ΡΟΔΟΣ Ν. ΡΟ ΔΟΣ ΔΟΣ Γεώργιος. ΚΟΪΤΖΟΓΛΟΥ ιμιλία. ΚΡΘΝΣΣ Δημήτριος. Ν. ΕΒΡΟΥ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ιχαήλ Β. ΝΚΟΣ Στέργιος. γρ. Τ. ΛΒΝΟΣ Σταμάτιος Δ. ΡΩΙΟΣ Δημήτριος Κ. γρ. Τ. ΤΣΕΣΕΛΣ Δημήτριος Γ. ΝΕΞΡΤΤ ΡΕΒΣ ΧΝΙΚΩΝ ΘΡΚΣ Ν. ΕΒΡΟ Υ ΤΣΓΚΟΣ Σταύρος Δ. Ν. ΞΝΘΣ ΔΕΛΚΟΣ Κωνσταντίνος., ΧΪΤΙΔΙ \Σ Δημήτριος Θ. / ] ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΣ Σοφοκλής.. / / /ΣΦΥΡΣ Τριαντάφυλλος Δ./ / / \\

27 6 ι ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΡΟ ΔΟΣ ΔΟΟΥΛΟΥ αρία Σ. ΧΣΝ Χασάν. ΚΟΤΖΣΣ Δήμος Δ. γρ. Τ. Ν. ΕΒΡΟ Υ ΚΟΥΚΟΡΒΣ Νικόλαος Δ. γρ. Τ. Ν. ΞΝΘΣ ΚΟΛΛΡΟΣ Γεώργιος. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΘΡΚΣ Ν. ΡΟ ΔΟΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. γρ. Τ. Ν. ΕΒ ΡΟ Υ ΚΟΥΡΟΣ Γεώργιος. Ν. ΞΝΘΣ ΚΦΟΥΤΣ Γεώργιος-Χαράλαμττος Ε. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΘΡΚΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΔΟΒΡΙΔΣ Χρήστος Γ. ΕΡΚΟΥΡΣ Νικόλαος Δ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΔΤΡΙΔΣ Γεώργιος Θ. ΣΤΡΙΔΣ αναγιώτης. γρ. Τ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΓΙ ΤΟ ΤΕΕ ΘΡΚΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΛΕΣΙΣ ργύριος. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΟΪΔΣ Συμεών Κ. (*) (*) Εκλέγονται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Θράκης. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσουν, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγουν, μέσα σε ανατρετττική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΝΕΞΡΤΤ ΡΕΒΣ ΧΝΙΚΩΝ ΘΡΚΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΚΩΒΙΔΣ Νικόλαος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ \ / / ΤΡΙΝΤΟΣ Γεώργιος Λ. / / π γ / ^ ^ (

28 7 ι ι ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΘΡΚΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΔΟΥΚΣ Χρηστός. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΟΛΩΝΙΣ γγελος. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΟΡ ΧΝΙΚΩΝ (ΟΡ..) για την νατολική ακεδονία (Συνεργασία: "Νέο Ρεύμα ηχανικών.."-"ηχανικοί της νάπτυξης" & Συνεργαζόμενοι) Ν. ΚΒΛΣ ΒΣΙΛΕΙΔΣ Λάζαρος Κ. ΛΖΡΙΔΣ Σωτήριος Σ. ΤΣΕΚΕΖΟΓΛΟΥ Σωτήριος Λ. ΤΣΚΛΙΔΣ Γεώργιος. ΓΕΩΡΓΟΥΣΣ Δήμος Γ. γρ. Τ. ΓΙΚΟΥΣ νδρέας Κ. ΓΒΡΙΛΙΔΣ Σάββας Β. ΣΒΒΟΟΥΛΟΥ αρθένα. ΧΤΖΟΥΔ αναγιώτα-ελένη Κ. ΧΟΣ Στυλιανός Ν. ΡΝΣ Δημήτριος I. ΚΝΔΥΛΙΔΟΥ Κωνσταντίνα I. ΩΥΣΙΔΣργύριος. ΣΣ Σταμάτιος. ΚΟΝΤΟΡΚΟΣ Ιωάννης Σ. ΕΤΙΔΣ Χαράλαμπος I.

29 ΔΕΣΕΥΤΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΝΙΚΟΙ (Δ.Ε..) Ν.ΚΒΛΣ ΔΟΟΥΛΟΣ ιχαήλ Σ. ΤΣΙΝΣ Νικόλαος Δ. ΖΝΣ αντελής Θ. γρ. Τ. ΧΟΡΟΖΙΔΣ Σοφρώνιος-λίας Ζ. ΝΣΤΟΣ Γεώργιος Δ. ΟΥΚΣ Θεόδωρος Σ. ΨΤΟΥΔ ασχαλιά Κ. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ.. Ν. ΚΒΛΣ ΤΣΝΚ λεξάνδρα Δ. γρ. Τ. ΝΕΣΤΟΡΙΔΣ Ιωάννης Θ. ΣΝΟΥΔΚ Ελεούσα (Έλσα) Σ. Ν. ΔΡΣ ΚΡΓΪΤΝ Γιαννούλα Δ. Συνεργασία ηχανικών για το ΤΕΕ- Ν. ΔΡΣ ΤΣΙΟΥΣΣ λέξανδρος Β. γρ. Τ. ΚΡΤΖΟΓΛΟΥ Θεσσαλονικιά Β. γρ. Τ. ΤΣΙΝΣ Ιωάννης Γ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ Ν.ΚΒΛΣ ΣΦΟΥΝΣ Νέστωρ Δ. Ελ.Ε.. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ Ν.ΚΒΛΣ ΚΡΣ Βασίλειος Ν. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΧΝΙΚΟΙ ΔΡΣ - ΟΛΟΙ ΖΙ ΛΛΖΟΥΕ ΤΟ ΤΕΕ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΝΘΥΙΔΣ Δημήτριος I. π ΓΕΩΡΓΟΝΟΥΛΟΣ Θεολόγος. π ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΤΕΡΖΙΔΣ ιχαήλ. / ] π ΛΤΣΙΝΟΓΛ0Υ Βασίλειος. / Ν/ 9 / ο Γ

30 9 ΟΡ ΧΝΙΚΩΝ (ΟΡ..) για την νατολική ακεδονία (Συνεργασία: "Νέο Ρεύμα ηχανικών.."-"ηχανικοί της νάπτυξης" & Συνεργαζόμενοι) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΚΩΒΙΔΣ Ιωάννης Φ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΪΔΣ αναγιώτης Δ. ΔΕΣΕΥΤΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΝΙΚΟΙ (Δ.Ε..) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥΚΣ Στυλιανός Θ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΔΟΣΘΕΝΟΟΥΟΣ Βασίλειος. γρ. Τ., ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΕΤΡΟΕΛΙΔΣ Κωνσταντίνος Ν. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ \

31 0 Ν. ΦΛΩΡΙΝΣ ΚΥΡΙΚΟΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος. ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΚΟΖΝΣ ΚΚΛΣ θανάσιος Ν. ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ Νικόλαος I. ΤΖΙΤΖΙΚΣ Γεώργιος Κ. γρ. Τ. 4 ΚΙΝΣ Στέργιος. 5 ΙΚΟΣ Θωμάς. 6 ΝΤΒΟΣ Νικόλαος Κ. 7 ΚΩΣΤΣ Ιωάννης. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΔΕΚΣ ιλτιάδης. Ν. ΚΣΤΟΡΙΣ ΝΤΩΝΙΔΣ Βασίλειος Κ. γρ. Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΣ ΘΕΟΧΡΙΔΣ Γεώργιος. ΤΕΓΣ ιχαήλ Γ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ Ν. ΚΟΖΝΣ ΝΤΕΛΣ Κωνσταντίνος Γ. ΒΡΚΣ Ιωάννης Κ. ΤΣΙΟΝΟΥ αρία. ΔΕΣΟΤΙΔΣ Κωνσταντίνος. ΓΚΣΣ Δημήτριος Φ. ΟΡΣ Βασίλειος Τ. αρία. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΣΚΝΚΣ Ιωάννης Θ. Ν. ΚΣΤΟΡΙΣ ΚΒΕΛΙΔΣ Συμεών. γρ. Τ. ΚΟΤΟΡΕΝΣ Χρήστος Κ.

32 ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΚΟΖΝΣ ΣΙΔΡΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος Κ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΣ ΒΟΓΙΤΖ αρία Ε. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΔΥΝΙΚΟ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΦΙΛΙΟΣ Φίλιππος. γρ. Τ. ΓΡΓΟΡΙΔΣ Χαράλαμπος I. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΝΝΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ αρία Γ. π ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΟΚΟΛΣ Κωνσταντίνος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΡΙΔΣ Δημήτριος Θ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΣ ΚΕΔΟΝΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΙΝΝΕΛΣ Σταύρος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΥΛΣ Κωνσταντίνος I. ΝΕ ΡΟΤΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΟΣΙΔΣ αύλος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΩΝΝΟΥ Χρήστος.

33 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΣ & ΔΥΤΙΚΣ ΘΕΣΣΛΙΣ ι ΖΙ ΓΙ ΤΟ ΤΕΕ. Δ.Κ.. - ΣΥΝΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΛΡΙΣΣ ΒΡΝΣ Ιωάννης Γ. ΚΡΤΣΦΕΚΣ Γεώργιος Κ. ΧΥΤΣ Δημήτριος Κ. ΚΟΥΛΩΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος. ΓΕΡΟΓΙΝΝΣ Βασίλειος. ΣΤΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ Ελένη Σ. ΟΚΡ νδρομάχη Ν. ΚΟΚΚΛΣ Ευάγγελος I. ΡΚΤΣ Ιωάννης. ΛΪΟΣ Ευάγγελος. ΣΟΥΦΛΙΣ λέξανδρος Κ. ΦΥΤΙΛ Δέσποινα. ΣΝΟΣ Δημήτριος Κ. ΓΟΡΟΓΙΝΝ Άννα. ΓΓΕΛ Ελένη. γρ. Τ. ΓΙΡΣ Θωμάς Κ. ΚΟΥΤΚΟΣ Χρήστος. Ν. ΚΡΔΙΤΣΣ ΤΣΙΩΝΣ Βασίλειος. γρ. Τ. ΝΣΤΣΟΟΥΛΟΥ αρία. ΚΤΣΙΦΟΥ αρία. ΔΛΓΚ άρθα Θ. γρ. Τ. ΛΙΟΥΤΣ Ευάγγελος Γ. Ν. ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΣΙΟΥΛΣ Γεώργιος Δ. ΛΥΧΟΣ Νικόλαος Γ. ΛΙΚΟΣ Νικόλαος Γ. ΧΡΙΣΤΝΤΩΝΣ Σωτήριος. λκ. π π

34 ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΛΡΙΣΣ ΤΧΟΣ Δημήτριος Ε. ΤΣΟΡΤΣ Κωνσταντίνος Γ. ΙΧΟΣ Νικόλαος., 4 ΛΙΔΣ Ευάγγελος. 5 ΚΟΥΛ Ελένη Ν. γρ. Τ. Ν. ΚΡΔΙΤΣΣ ΚΟΥΤΡΟΝΟΣ Δημήτριος Ε. / ΡΣΕΝΙΟΥ Ιωάννης. ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΖΙΩΛ Σταμουλώ. ΤΖΙΩΚΣ Θεόδωρος Β. ΤΡΙΓΩΝΣ Ιωάννης Κ. γρ. Τ. 4 ΤΡΙΣ Νικόλαος I. 5 ΝΤΕΡΣ πόστολος Ε. γρ. Τ. 6 ΟΥΣΤΚΙΔΣ Ορέστης-όσχος. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ (ΕλΕ) Ν. ΛΡΙΣΣ ΙΚΩΒΚΣ Κωνσταντίνος Β. γρ. Τ. ΛΧΝ Ζωή. ΘΝΣΙΟΥ Ελένη (Λιάνα) Ε. ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΣ Νικόλαος Γ. ΤΣΛ φροδίτη Κ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΛΡΙΣΣ ΛΖΡΙΔΣ Βασίλειος. ΝΓΙΩΤΟΥ Ιωάννης Ν. Ν. ΚΡΔΙΤΣΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Βασίλειος Β. γρ. Τ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Βάιος Β. γρ. Τ. Ν. ΤΡΙΚΛΩΝ ΝΤΘΥΒΛΣ Γεώργιος Κ.

35 4 ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΣ & ΔΥΤΙΚΣ ΘΕΣΣΛΙΣ ΖΙ ΓΙ ΤΟ ΤΕΕ. Δ.Κ.. - ΣΥΝΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΡΝΣ πόστολος Β. ΚΩΦΟΥ Ευαγγελία. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΣΤΡΦΙΩΤΣ Δημήτριος Ν. ΕΤΡΟΟΥΛΟΥ θανασία I. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΛΥΤΡΟΚΣ Χρήστος I. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΣΙΛΟΣ Λάμπρος Ε. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΧΣ Κωνσταντίνος Σ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΚΕΝ Ευτυχία Ν. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΘΝΟΣ Γεώργιος. 5 ' ί 6 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΓΝΣΙΣ Δημοκρατική Κίνηση ηχανικών - Ενωτική ρωτοβουλία ΚΡΓΙΝΝΣ Κωνσταντίνος. ΚΟΥΛ θανασία Ε. ΝΤΩΝΙΟΥ Ευτυχία (Έφη) Β. ΡΚΟΣ Σωκράτης Ν. ΡΓΡΙΤ αργαρίτα. ΖΟΓΛΟΥ Θεοδώρα Δ. Γ0ΥΝΡΣ λέξανδρος Σ. ΤΕΣ Ιωάννης Δ. ΒΕΛΝΣ Γεώργιος Σ. ΚΛΤΣΟΝΝ ικατερ ί^ν.

36 ΧΤΖ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα. ΣΟΥΡΣ Σπυρίδων. ΣΙΩΝΣ Γεώργιος Δ. ΕΚΣ λίας. γρ. Τ. ΝΤΟΒ Ευμορφία Ε. ΚΟΤΣΣ Γεώργιος Φ. ΤΣΙΡΝΟΒΣ Σπυρίδων I. ΣΘΣ Γ εώργιος. ΖΕΡΣ Δημήτριος. ΤΣΙΡΝΟΒΣ Ευάγγελος I. ΚΓΙΝΝΣ πόστολος Ν. ΚΛΛΕΣ Νικόλαος Κ. ΚΟΥΤΣΟΥ Ολυμπία Δ. ΣΥΡΤΞ ΝΤΡΟΣ ΦΛΟΥΡΣ Κωνσταντίνος. ΣΒΕΡΩΝΣ λέξανδρος Δ. ΓΙΔΡΣ Γεώργιος I. 4 ΓΡΓΛΣ Γ εώργιος Δ. 5 ΚΝΕΛΛΣ Δημήτριος Γ. λκ. 6 ΚΟΣΙΔΟΥ ικατερίνη-ποστολία Κ. γρ. Τ. 7 ΓΡΓΛΣ Κωνσταντίνος Δ. 8 ΚΝΕΛΛΣ Νικόλαος Γ. 9 ΥΡΩΝΙΔΣ ρακλής Λ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΤΣΛΟΡΤΣ Γεώργιος. / ΝΙΖΣ Δημήτριος. γρ. Τ. ΚΡΡΓΙΟΥ Ιωάννα Β. 4 ΝΤΣΙΟΥ ικατερίνη. (*) 5 ΚΡΓΙΝΝΣ Δημήτριος Ν. 6 ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΣ Ιωάννης Γ. γρ. Τ. 7 ΚΛΟΥΡΤΖΣ Νικόλαος Δ. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. αγνησίας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. 4 5 ΥΤΌΝΟΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΓΝΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τριαντάφυλλος Ν. ΣΛΙΩΝ ναστάσιος. ΕΛΙΔΟΥ ναστασία Γ. γρ. Τ. ΚΤΣΛΣ Δημήτριος Σ. ΚΛΕΡΓΣ Δημήτριος Γ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΔΟΥΛΣ πόστολος Δ. ΤΣΡΖΣ Βασίλειος Γ. ΕΝΙΙΟ ΕΤΩΟ^ΧΝΙΚΩΝ ΛΕΤΣΙΟΣ Γεώργιος. / \ \! μ

37 6 ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΓΝΣΙΣ Δημοκρατική Κίνηση ηχανικών - Ενωτική ρωτοβουλία ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΡΦΝΙΔΣ ντώνιος Θ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Λεωνίδας Κ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΓΛΛΕΣ Θεόδωρος Γ. ΧΤΖΕΥΦΡΙΙΔΣ Κυριάκος. γρ. Τ. ΣΥΡΤΞ ΝΤΡΟΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΤΙΣ Ιωάννης. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΕΖΝΤΕ Χριστίνα I. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΝΤΣΙΟΥ ικατερίνη. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΦΙΛΙΙΤΖΣ Σταμούλης Σ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Ν. αγνησίας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΥΤΟΝΟΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΓΝΣΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΝΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Δ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ ΕΝΩΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΝΤΟΛΙΚΣ ΣΤΕΡΕΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΚΡΝΣΤΣΣ πόστολος Δ. λκ. ΚΟΥΒΕΛΣ Δημήτριος. ΞΝΘΣ ναστάσιος. ΡΕΝΤΙΦΣ Χρήστος.. ΣΙΟΣ Σίμος Β. ΣΟΥΡΣ Χαράλαμπος Δ. ΣΛΟΓΙΝΝΟΣ Χρήστος Δ. Λ γρ. Τ. ΚΤΣΙΦ αρία Δ. / /

38 9 ΚΝΙΤΣΣ Γεώργιος Ν. 0 ΪΩΝΝΟΥ Νικόλαος Γ. Ν. ΒΟΙΩΤΙΣ ΖΙΩΤΣ Κωνσταντίνος Σ. ΛΣ Γεώργιος. ΘΕΟΔΩΡΟΟΥΛΟΣ Στυλιανός. γρ. Τ. 4 ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ Λουκάς I. 5 ΘΩΣ Χαράλαμπος. 6 ΡΟΖΝ Ευθυμία. γρ. Τ. 7 ΘΛΣΣ ικατερίνη. Ν. ΕΥΡΥΤΝΙΣ ΛΣ Γεώργιος I. Ν. ΦΩΚΙΔΣ ΙΧΛΕΣ Γεώργιος Γ. ΤΣΝΤΝΣ Χρήστος. Δ.Κ.. ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΝΤΟΛΙΚΣ ΣΤΕΡΕΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΛΥΚΟΟΥΛΟΣ θανάσιος Θ. ΝΓΙΩΤΟΟΥΛΟΣ Τριαντάφυλλος Γ. ΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος Ν. 4 ΟΛΟΒΙΝΣ Κωνσταντίνος Λ. 5 ΛΟΣ ιχαήλ Ν. 6 ΒΛΤΙΝΟΣ Επαμεινώνδας Σ. γρ. Τ. 7 ΛΟΥΝΣ Ευάγγελος Γ. γρ. Τ. 8 ΡΤΤΣ Δημήτριος. 9 ΚΝΡΣ αναγιώτης Σ. Ν. ΒΟΙΩΤΙΣ ΚΟΥΤΣΟΟΥΛΟΥ γγελική-ειρήνη (Λίνα) Γ. ΝΟΥΡΓΙΣ Θωμάς. ΡΛΙΟΣ Ιωάννης Γ. 4 ΛΙΝΤΖ Ευτυχία. 5 ΣΝΙΔΣ Χαράλαμπος Ν. 6 ΝΓΩΤΣ ντώνιος. Ν. ΕΥΡΥΤΝΙΣ ΟΥΣΙΟΣ Επαμεινώνδας. Ν. ΦΩΚΙΔΣ ΤΓΚΛΣ αναγιώτης. ΚΚΝΣ Κωνσταντίνος. ΝΕΞΡΤΤ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΓΩΓΟΣ αναγιώτης Κ. ΟΛΙΤΟΟΥΛΟΥ φροδίτη Ζ. ΖΩΣ Δημήτριος Γ. Ν. ΦΩΚΙΔΣ 'ΤΣΤΣΡΩΝΣ Γεώργιος Δ. γρ. Τ.

39 8 ΓΩΝΙΣΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ γγελική I. Ν. ΒΟΙΩΤΙΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΣ Ιωάννης Κ. Ν. ΕΥΡΥΤΝΙΣ ΣΤΕΡΟΟΥΛΟΣ θανάσιος Κ. ΣΥΣΕΙΡΩΣ - ΡΙΣΤΕΡ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΖΟΥΟΣ Βασίλειος Κ. Ν. ΒΟΙΩΤΙΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΣ Δημήτριος Γ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΓΩΓΟΣ Ευστάθιος Γ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΝΤΟΛΙΚΣ ΣΤΕΡΕΣ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΟΥΛΓΡΣ Σπυρίδων I. ΦΟΥΝΤΣ θανάσιος Ε. ΚΛΤΣΣ Γ εώργιος Δ. ΓΚΙΚΟΟΥΛΟΥ λεξάνδρα Γ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΚΟΥΤΣΟΥ λεξάνδρα I. ΧΡΛΟΥΣ Λουκάς. ΤΣΕΛΙΚΣ ριστογείτων. ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ Κωνσταντίνος Ν. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΣΚΣ αναγιώτης Ν. υ Γ \ ϋ

40 9 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΕΙΡΟΥ ΔΙΔΡΣ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΛΡΟΥ λέξανδρος Ε. ΤΣΙΟΤ Κωνσταντία. ΤΣΙΓΚΡΟΣ Ιωάννης Κ. 4 ΚΛΟΓΙΝΝΣ ιχαήλ Φ. 5 ΧΤΣ Γεώργιος Β. 6 ΓΚΖΙΝΣ λίαςχ. 7 ΚΤΟΣ Βασίλειος Τ. (*) 8 ΟΥΣΣ Νικόλαος Κ. 9 ΤΟΛΙΔΣ Κωνσταντίνος Ν. 0 ΤΣΙΟΥ Χαρά Β. ΛΤΟΓΙΝΝΣ έτρος-λκιβιάδης I. Ν. ΡΤΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΚΣ Νικόλαος. ΚΟΛΙΟΝΟΣ Ιωάννης Θ. ΤΣΟΥΝΣ Ευάγγελος Γ. Ν. ΘΕΣΡΩΤΙΣ ΓΙΝΝΣ Κωνσταντίνος I. Ν. ΛΕΥΚΔΣ ΕΤΡΚΣ Άγης Ε. Ν. ΡΕΒΕΖΣ ΝΣΤΣΟΟΥΛΟΣ νδρέας. (*) ΒΣΙΛΣ λίας Κ. (*) Εκλέγονται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος πείρου. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσουν, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγουν, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΔΣ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΡΕΚΤΣΙΝΣ Γεώργιος. ΛΥΚΟΤΡΦΙΤΣ Ιωάννης Δ. ΒΓΓΣ αύλος Γ. ΙΧΛ ιχαήλ Κ. ΒΒΒΣ Φώτιος Β. ΤΕΡΚΣ Εμμανουήλ Γ. ΖΡΛΣ Θανάσης Κ. γρ. Τ. ΚΩΝΣΤΝΤ αριαλένα Κ. γρ. Τ. Ν. ΡΤΣ ΟΙΚΟΝΟΟΥ νδρέας. ΦΕΥΓ φροδίτη Κ. Ν. ΘΕΣΡΩΤΙΣ ΚΣΙΣ Κοσμάς Κ. Ν. ΛΕΥΚΔΣ "ΛΊΓΔΣ Σπυρίδων Γ. ^ Ρ Ε Β Ε Ζ Σ * ΚΖΚΟΣ Ιωάννης Δ. / / \ ν λκ.

41 40 ΓΕΡΟΓΙΝΝΣ έτρος Σ. [ ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΔΣ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΔΣ Σωτήριος Δ. ΛΙΛΣ αύλος Φ. ΣΕΓΓΟΣ ριστείδης-δπμήτριος Β. Ν. ΡΤΣ ΕΛΟΓΙΝΝ Βασιλική Σ. ΤΣΟΛΣ λέξανδρος Ε. γρ. Τ. ΚΤΣΙΟΚΣ ιχαήλ. Ν. ΘΕΣΡΩΤΙΣ ΚΤΣΣ άριος Σ. Ν. ΡΕΒΕΖΣ ΦΟΝΤΡΣ Χρήστος-Ευκλείδης Γ. λκ. λκ. 4 ΡΙΣΤΕΡ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ (.Κ...) Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΓΚ λεξάνδρα Κ. ΓΡΒΟΣ Ευάγγελος Δ. ΤΣΟΥΝ Ευγενία Δ. ΤΣΟΥΡΣ Χρήστος. Ν. ΘΕΣΡΩΤΙΣ ΛΕΞΙΟΥ αύλος Λ. Ν. ΛΕΥΚΔΣ ΒΛΧΟΥ Θέκλη Γ. 4 ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΔΣ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΒΡΝΟΥΣΣ Χρήστος Ε. ΣΥΡΣ Γ εώργιος. ΣΚΟΟΥΛΣ Ιωάννης Ν. ΣΛΣ Βασίλειος Γ. Ν. ΡΕΒΕΖΣ ΔΤΡΙΟΥ Σπυρίδων. / ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΝΣΤΟΣ ναστάσιος Θ. ΔΡΟΥΔΕΣ ντώνιος. γρ. Τ. Ν. ΡΤΣ ΚΙΚΙΩΝΣ Βλαδίμηρος Κ. γρ. Τ. ΖΙΩΒΣ Βησσαρίων. Ν. ΡΕΒΕΖΣ ΙΣΡΛΣ Γεώργιος^. γρ. Τ.

42 ΕΟΝΩΕΝ ΥΟΨΦΙ ΡΟΓΚΟΤ ΔΤΡ Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΡΟΓΚΟΤ Δήμητρα. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΕΙΡΟΥ ΔΙΔΡΣ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΚΤΟΣ Βασίλειος Τ. (*) ΣΤΥΛΟΣ Γεώργιος Κ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΝΣΤΣΟΟΥΛΟΣ νδρέας. (*) ΒΙΛΛΣ-ΙΛΛΣ άριος. (*) Εκλέγονται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος πείρου. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσουν, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγουν, μέσα σε ανατρετντική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΔΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛ Βασιλική Γ. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΟΡΓΟΛΣ Ιωάννης Δ. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΔΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΕΞΡΧΟΣ Κωνσταντίνος Δ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΥΣΒΕΡΕΣ Θεόδωρος. ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΔΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΣΤΟΥΛΚΣ Γεώργιος Γ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΚΡΤΙΟΥ Ελένη I-

43 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΔΩΔΕΚΝΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΝΣΟΥ ΓΡΥΛΛΣ Ιάκωβος Ν. ΤΣΙΓΚΡΣ λίας Κ. ΛΕΓΚΣ Ξενοφών. 4 ΚΣΔΓΛΣ Χριστόφορος Ν. 5 ΦΡΝΤΖΣ Φιλήμων Θ. 6 ΩΡΙΤΣ Βασίλειος. 7 ΣΩΤΡΚΣ Βασίλειος. 8 ΙΚΙΩΝΣ Δημήτριος. 9 ΡΕΚ Νίκη-αρία Σ. 0 ΝΤΟΥΚΟΣ Σταμάτιος. ΤΣΙΙΔΚΣ Κυριάκος Θ. ΝΙΚΟΛ αρία. ΚΕΦΛΚΣ αύλος Κ. 4 ΚΟΥΝΤΟΥΡΣ Ιωάννης. ΔΩΔΕΚΝΣΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΔΩ.ΡΩ.. ΚΟΣΣ Γεώργιος Σ. ΓΛΥΝΟΣ Ιωάννης Σ. ΡΟΣ Νικόλαος. 4 ΖΝΕΤΤΟΥΛΛ Στεργούλα Ε. 5 ΚΛΟ ΤΣ Βάιος-Τσαμττίκος Ν. 6 ΛΙΟΥ Καλλιόπη Ν. 7 ΓΙΩΤ άνια Κ. 8 ΣΛΙΝ Φώτης Ν. 9 ΤΣΣ Σάββας Κ. 0 ΙΝΤΖΟΥ Ελένη Σ. ΖΟΥΣ ντώνιος Ε. ΕΡΟΣ Γεώργιος Λ. μηχανικών ένωσις ΕΛΕΝΟΣ Δημήτριος. ΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Σωτήρης Γ. γρ. Τ. ΚΟΥΡΟΟΥΛΟΣ αντελής Ε. 4 ΣΤΕΡΓΕΝΚΣ αναγιώτης Ε. 5 ΡΤΙΤΣΣ ιχαήλ. 6 ΙΧΛΙΔΣ νδρέας I. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ) ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ Κλεόβουλος Ν. γρ. Τ. ΕΡΔΙΚΡΣ Ιωάννης Κ. ΖΕΡΒΟΣ ντώνιος Ν.

44 4 ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΔΩΔΕΚΝΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΝΣΟΥ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΚΡΥΔΚΣ Γεώργιος Ζ. ΤΣΙΟΥΚ γγελική Σ. ΛΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΖΝΝΕΤΚΣ Ιωάννης Σ. ΣΙΦΩΝΙΟΣ Δημήτριος Ν. ΔΩΔΕΚΝΣΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ ΔΩ.ΡΩ.. ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΕΝΕΡΣ αναγιώτης Ν. ΞΝΘΣ γαπητός I. ΛΛ ΡΩΤΙΚ ΕΛ ΣΤΕΦΝΟΟΥΛΟΣ Χρήστος Ε. ΔΤΡΙΟΥ αρασκευάς (άρης) I. μηχανικών ένωσις ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΚΣ Ιωάννης Ε. ΛΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ γρ. Τ., ΘΕΝ-ΒΣΙΛΕΙΔ Ελευθερία Β. γρ. Τ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΡΤΣ

45 44 8 ΕΤΡΚ Βάλια Δ. 9 ΣΤΡΤΓΣ Γεώργιος. 0 ΒΛΥΡ Δέσποινα (έπη) Ν. γρ. Τ. ΒΕΡΓΣ Γ εώργιος Ε. γρ. Τ. Ν. ΛΣΙΘΙΟΥ ΕΚΟΣ Χρήστος Ν. ΡΟΥΚΟΥΝΚΣ Εμμανουήλ Θ ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΡΚΛΕΙΟΥ ΧΡΩΝΙΤΣ Ιωάννης Β. ΒΚΤΟΙΌΖΖΙ ΡβοΙο. ΡΝΕΛΛΟΣ Ιωάννης Ε. γρ. Τ. ΧΛΟΘΩΡΣ Κωνσταντίνος Ν. γρ. Τ. ΟΣΤΟΛΚΣ Σπυρίδων Γ. ΤΒΕΡΝΡΚΣ Γεώρνιος Ν. ΣΙΡΤΚΣ Ιωάννης Β. ΝΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης Ν. ΛΤΥΡΡΧΟΥ Καλλιόπη (Κάλλια) Κ. ΣΥΓΓΕΛΚΣ ολυάνθης I. ΓΡΓΟΡΚΣ Ευάγγελος Ε. ΡΣΥΡΣ Ιωάννης Σ. ΣΧΙΝΣ Ιωάννης. γρ. Τ. ΣΙΤ αρία I. γρ. Τ. ΦΟΥΡΝΡΚΣ Γεώργιος Ν. Ν. ΛΣΙΘΙΟΥ ΣΓΟΥΡΟΣ Οδυσσέας Ν. ΛΕΞΚΣ Χαρίλαος Γ. ΚΡΛΚΣ Εμμανουήλ Ε ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..) Ν. ΡΚΛΕΙΟΥ ΤΡΙΤΚ Χαρά Γ. ΓΚΣ Γεώργιος Ε. γρ. Τ. ΓΟΛΟΒΝΣ ιχαήλ. ΛΥΔΚ αρία Γ. ΦΡΓΚΙΔΚΣ Εμμανουήλ Κ. ΚΟΣΔΚΣ Εμμανουήλ I. ΥΡΚΣ Νικήτας Ε. Ν. ΛΣΙΘΙΟΥ ΧΩΡΦΣ ιχαήλ Δ. ΓΓΕΛΚΣ Κωνσταντίνος Γ. π π ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΡΚΛΕΙΟΥ ΟΡΦΝΟΣ Στέλιος. ΦΝΟΥΡΚΣ Κωνσταντίνος Γ. Ν. ΛΣΙΘΙΟΥ ΦΡΥΣΛ έλανη (ελίνα). /

46 ΔΟΚΡΤΙΚ ΕΝΩΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Ε..) Ν. ΡΚΛΕΙΟΥ ΚΣΚΣ Ιωάννης Γ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΤΟΛΙΚΣ ΚΡΤΣ υτόνομοι ηχανικοί νατολικής Κρήτης (Κ) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΚΛΔΟΣ λέξανδρος I. ΣΥΡΝΚ γγελική. ΣΟΦΟΥΛΚΣ Γεώργιος Δ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΛΥΓΕΡΟΣ λίας Σ. ΦΡΟΥΔΡΚ Σοφία Ε. ΙΚΩΒΙΔΟΥ Ελένη (Λέλα) Γ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΡΤΞ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΙΛΚΣ Ιωάννης Γ. γρ. Τ. ΔΟΛΨΚΣ Εμμανουήλ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΦΡΣΡΣ ιχαήλ Ε. γρ. Τ. ΣΧΛΙΔΣ Θεόδουλος Κ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΚΡΤΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΕΝΩΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΧΝΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Ιωάννης. ΒΟΡΔΟΣ Ιωάννης Ν. ΣΟΦΙΝΟΣ Σπυρίδων. 4 ΕΪΝΟΓΛΟΥ λίας. 5 ΧΙΡΕΤ Όλγα Κ. 6 ΛΩΕΝΚΣ Γεώργιος I. 7 ΚΟΝΤΕΖΚΣ Βασίλειος. 8 ΥΛΩΝΣ ντώνιος Ε. 9 ΒΟΓΙΤΖΚ Κλεάνθη. 0 ΣΙΩΤΚΣ ντώνιος Ε. ΘΙΟΥΔΚΣ Βασίλειος Γ. ΟΣΤΟΛΚ Ειρήνη Ε. ΙΕΡΚΣ Εμμανουήλ. Ν. ΡΕΘΥΝΟΥ ΚΡΥΟΒΡΥΣΝΚΣ Ορέστης I. ΚΡΚΛΕΤΣΣ Ιωάννης. ΚΛΣΕΡΚΣ Σπυρίδων Ε.

47 ΝΕΞΡΤΤΟ ΤΕΕ Ν. ΧΝΙΩΝ ΚΖΣΣ Φώτιος Γ. λκ. ΚΟΥΚΛΚΣ Κυριάκος Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΔΟΥ Σοφία I. 4 ΟΛΤΟΣ Ευάγγελος Φ. 5 ΚΛΩΝΙΖΚ ικατερίνη Ν. γρ. Τ. 6 ΕΥΘΥΙΟΥ Γ εώργιος. 7 ΛΙΒΝΙΟΥ ργυρώ Β. 8 ΝΙΚΦΟΡΚ Γεωργία Ε. 9 ΡΙΝΚΣ Δημήτριος I. Ν. ΡΕΘΥΝΟΥ ΝΩΛΕΣΚΣ Χρυσοβαλάντης. ΣΦΚΙΝΚΣ Κωνσταντίνος. ΚΡΙΝΙΩΤΚΣ Γεώργιος. γρ. Τ. 4 ΡΧΟΝΤΚΣ Ιωάννης Ε. γρ. Τ. ΔΚ-ΕΝΙΙΟ ΤΕΕ Ν. ΧΝΙΩΝ ΞΙΦΡΣ Κωνσταντίνος Δ. ΚΟΣΣ Ελευθέριος Ν. ΛΟΣ ιχαήλ Ε. 4 ΡΟΚΛΚΣ Κωνσταντίνος Ν. 5 ΛΥΚΟΥ Σοφία-Γεωργία Σ. 6 ΓΕΛΣΚΣ Γεώργιος Ν. 7 ΚΟΤΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης - ριστοτέλης Δ. λκ. Ν. ΡΕΘΥΝΟΥ ΞΕΖΩΝΚΣ Στυλιανός Γ. γρ. Τ. ΚΡΥΔΚ Ευαγγελία-ικατερίνη Ν. ΝΙΝΟΣ Θεόδωρος Ν. 4 ΒΕΡΝΡΔΟΣ Γεώργιος Γ. λκ. ΧΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΧΝΙΩΝ ΙΓΚΛΚΣ Γεώργιος Ε. ΤΣΟΥΚΤΟΣ Ιωάννης Ε. ΓΕΩΡΓΤΟΥ Χριστίνα. ΡΧΟΝΤΚΣ-ΚΩΤΣΟΓ ΛΟΥ Ν. ΧΝΙΩΝ ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ Κυριάκος Γ. ΡΧΟΝΤΚΣ Γεώργιος Ν. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ >Ν. ΧΝΙΩΝ ΛΰΥΤΣΕΤΣ Χαράλαμπος Ε. ΚΕΤΝΚΣ ιχαήλ Γ.

48 47 Ελ.Ε..-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΧΝΙΩΝ ΤΣΟΥΡΣ Ιωάννης Β. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΔΥΤΙΚΣ ΚΡΤΣ ΝΕΞΡΤΤΟ ΤΕΕ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΣΚΡΚ Δανάη Ε. ΤΖΙΟΡΙΝ-ΓΚΖ αρία Κ. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΧΤΖΔΚ Χριστίνα. ΤΖΟΤΖΟΛΚ Ελευθερία. ΔΟΚΡΤΙΚ ΕΝΩΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΛΖΚΣ Χαράλαμπος I. γρ. Τ. ΖΩΝΟΥΔΚΣ ντώνιος. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΡΩΙΚΣ Γεώργιος. ΓΟΡΓΟΡΤΣ Νικόλαος Κ. ΔΚ-ΕΝΙΙΟ ΤΕΕ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΓΝ Ερωφίλη I. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΙΡΙΡΚΣ Δημήτριος Γ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΕΛΟΟΝΝΣΟΥ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..) Ν. ΡΚΔΙΣ ΤΣΙΩΛ Χαρίκλεια Δ. ΣΣΣΛΟΣ Ιωάννης Γ. ΝΩΛΣ Κωνσταντίνος. ΚΥΛΥΚΣ αναγιώτης I. ΟΚΟΛΣ Δημήτριος Γ. γρ. Τ. ΔΛΙΝΣ Φώτιος Γ. ΝΤΖΟΟΥΛΟΣ λίας. ΡΓ-ΓΓΕΛΚΟΥ Άννα I. Ν. ΡΓΟΛΙΔΣ ΣΤΟΡΙΚΟΣ Χρήστος Ε. ΚΡΟΥΝΤΖΟΣ Δημήτριος Λ. ΟΥΤΦΙΔΣ Γεώργιος Ξ. γρ. Τ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΚΩΣΤΡΣ Γεώργιος Χη ΦΩΤΙΟΥ πόσ/ολας Ε. γρ. Τ., V). /

49 ΔΟΓΙΝΝΣ ργύριος Σ. ΚΟΣΥΦΚ ΘεοφανίαΔ. ΣΤΤΣ Ιερόθεος Β. ΒΛΣΣΣ ναστάσιος. ΝΣΤΣΙΟΥ Χρήστος. ΘΩΔΣ Ιωάννης Θ. Ν. ΛΚΩΝΙΣ ΒΕΡΟΥΤΣ Θεόδωρος Ν. ΒΕΡΟΥΤΣ Βασίλειος Ν. ΓΚΙΩΝΣ Σπυρίδων Λ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΣ ολυζώης Ν. Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΚΥΡΙΚΟΟΥΛΟΥ ναστασία (Νατάσσα) Κ. ΘΩΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος. ΡΛΝΤΣ Γεώργιος Θ. ΚΥΚ-ΤΖΙΝΕΤ Ευγενία I. ΟΥΡΣ Ιωάννης Κ., / λ 4 4 ΝΤΡΟ Ν. ΡΚΔΙΣ ΘΕΟΧΡΣ Γεώργιος Β. Ν. ΡΓΟΛΙΔΣ ΤΡΒΙΡΣ Γεώργιος I. ΕΝΤ αρία Γ. γρ. Τ. ΟΟΛΣ Νικόλαος Β. ΝΤΩΝΟΟΥΛΟΣ Νικόλαος Γ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΝΤΕΛΕΩΝ θανάσιος. Ν. ΛΚΩΝΙΣ ΧΡΟΝ Βαρβάρα Γ. Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΤΖΟΥΡΝΣ Γεώργιος Ν. γρ. Τ. ΩΡΚΕ Κυριακή. ΝΤΟΚΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος Σ. ΟΥΝΤΝΕ Ειρήνη Γ. λ ΓΩΝΙΣΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΛΟΟΝΝΣΟΥ Ν. ΡΚΔΙΣ ΛΟΥΚΣ θανάσιος. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΣ Θεόδωρος I. Ν. ΡΓΟΛΙΔΣ ΣΕΛΛΣ Τρύφων. ΧΡΤΟΦΥΛΛΣ Νικόλαος Δ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΚΡΒΣ Σπυρίδων Β. Ν. ΛΚΩΝΙΣ ΪΧ ΓΙΞΟΓΛΟΥ Ιωάννης Γ. γρ. Τ. Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΝΤΩΝΙΟΥ αναγιώτης Γ. ΤΡ0ΧΤΟΣ Δημήτριος Κ/ ν \> Γ

50 4 5 ΝΙΚΟΛΚΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης. ΚΡΤΣΟΣ Γεώργιος Δ. ΘΕΟΦΙΛΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης Ν. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΡΓΟΛΙΔΣ ΓΚΟΝΣ Κωνσταντίνος Γ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΚΛΟΛΟΣ Κωνσταντίνος Δ. ΤΣΝΤ αρία. Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΟΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Γ. π ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ (Ελ.Ε) Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΣΛΙΟΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος. ΚΟΥΤΧΙΣ Κωνσταντίνος. ΧΡΥΣΙΚΟΣ αύλος Κ. Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΘΝΙΟΣ λίας. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος ελοποννήσου. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΕΛΟΟΝΝΣΙΚ ΣΥΧΙ Ν. ΕΣΣΝΙΣ ΒΟΥΡΝΣ Ιωάννης. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΕΛΟΟΝΝΣΟΥ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΛΙΟΥ Γεώργιος Κ. ΔΟΟΥΛΟΣ Γεώργιος. γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΡΙΖΣ Χρίστος Γ. ΚΡΓΙΝΝΣ νδρέας Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΓΓΕΛΤΙΕΣ ΧΝΙΚΟΙ (Ελ.Ε) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΘΝΙΟΣ λίας. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΡΛΛ Κωνσταντίνα Σ. ηίεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος ελοποννήσου. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την πα,ράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέρα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

51 50 ΓΩΝΙΣΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΕΛΟΟΝΝΣΟΥ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΣ αναγιώτης Ι ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΣΚΙΔΣ δάμ Β. ΝΤΡΟ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΙΟΡΔΝΙΔΣ Κωνσταντίνος Γ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΚΕΡΚΥΡΣ ΡΟΟΔΕΥΤΙΚ ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΣ [.Ε..Κ.] ΤΡΙΝΤΟΣ Νικόλαος Σ. ΒΛΣΣ ντωνία (ντωνέλλα) Κ. ΝΔΣ Στυλιανός. 4 ΓΟΥΔΕΛ Κορίνα Δ. 5 ΛΝΟΣ Κωνσταντίνος. 6 ΕΤΛΛΝΟΣ Γιάννης Κ. 7 ΤΣΟΛΚΟΥ Ελένη Ν. 8 ΚΟΣΚΙΝΣ γγελος Ν. 9 ΚΟΤΣΙΟΥ Σοφία Ε. γρ. Τ. 0 ΚΕΦΛΛΩΝΙΤΣ Χρήστος Ν. ΕΝΟΤΤ για την ΝΤΡΟ ΒΟΥΛΓΡΣ Γεώργιος. ΓΙΤΚΣ Σπυρίδων Γ. γρ. Τ. ΔΡΓΝΙΓΟΣ Βασίλειος Σ. 4 ΡΙΓΓΣ ρσένης. {*) 5 ΔΟΚΝΡΣ ριστοτέλης Σ. γρ. Τ. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. Κέρκυρας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του Δ 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

52 5 [Δυν..η.] ΔΥΝΙΚΟΙ ΔΕΣΕΥΤΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΟΛΟΒΙΝΟΣ αναγιώτης-άριος Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΣ Άγγελος. ΒΕΝΤΟΥΡ Λουκία Ν. ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ - ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΓΘΟΣ Κωνσταντίνος Λ. ΣΚΛΒΟΥΝΟΣ Γεράσιμος-Κωνσταντίνος Γ. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΚΕΡΚΥΡΣ ΔΟΚΡΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΙΟΙ ΧΝΙΚΟΙ (Δ.ΚΕ..) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΛΕΥΚΔΙΤΣ Γεώργιος. ΡΒΝΙΤΚ Ειρήνη Φ. ΡΟΟΔΕΥΤΙΚ ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΣ [.Ε..Κ.] ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΓΟΥΔΕΛΣ Δαμιανός Σ. γρ. ΣΚΟΥΡΤΣ Κωνσταντίνος Γ. (*) Τ., ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΕΡΙΝΟΣ Δημήτριος. ΛΤΣΙΝΟΣ Δημήτριος Γ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του ΤΕΕ. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΕΝΟΤΤ για την ΝΤΡΟ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΡΙΓΓΣ ρσένης. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΟΝΤΕΤΣΙΝΟΣ Ιωάννης Δ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Ν. Κέρκυρας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

53 5 ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..)- ΣΥΝΕΡΓ ΖΟΕΝΟΙ ΡΟΚΟΣ Κωνσταντίνος Β. ΨΥΛΛΙΣ αναγιώτης Δ. ΣΚΟΡΔΟΟΥΛΟΣ Δημήτριος Ζ. 4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρήστος. γρ. Τ. 5 ΪΣΙΟΣ Οδυσσέας Φ. 6 ΝΙΚΟΛΚΟΟΥΛΟΣ Νικόλαος Γ. 7 ΨΩΙΔΣ Κωνσταντίνος. 8 ΛΕΤΣΣ Στυλιανός Σ. 9 ΚΟΛΛΤΟΣ ροκόπιος Σ. 0 ΓΟΥΡΝΡ Σπυριδούλα Θ. ΚΝΤΣ Δημήτριος I. ΓΕΡΟΝΤΣ Χρήστος Δ. ΚΟΡΓΙΛΣ Ιωάννης Ν. 4 ΧΟΥΣΣ Θεόδωρος Κ. 5 ΛΝΣ Νικόλαος Β. Ν/ 6 ΛΕΞΟΟΥΛΟΣ αντελής. 7 ΔΤΡΟΓΙΝΝΣ Θεοφάνης Δ. 8 ΥΔ Νικολέττα. 9 ΓΕΩΡΓΟΥΣ ικατερίνη. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΓΙ ΤΝ ΝΤΡΟ) ΤΣΙΡΟΓΙΝΝΣ ριστείδης. ΝΤΩΝΟΟΥΛΟΣ θανάσιος Κ. ΣΙΚΣ Νικόλαος Δ. 4 ΚΛΚΙΩΡΣ Ευθύμιος Ν. 5 ΚΕΚΕΛΟΣ αναγιώτης Δ. 6 ΞΟΥΡΙΔΣ Δημήτριος Κ. π 7 ΘΕΟΔΩΡΟΟΥΛΟΣ νδρέας Β. π χ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΒΛΧΟΓΙΝΝΣ δάμ. ΚΡΡΣ Κωνσταντίνος Δ. ΝΤΩΝΟΟΥΛΟΣ Ξενοφών. ΛΛΙΟΣ λέξανδρος Β. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ) -ΝΤΣ Χρήστος I. ίόυκίάρι ΙΣ πόστολος Σ. ΤΡ,ΙΝΤΦΥΛΛΚΟΣ αναγιώτης Ν.

54 5 ΝΕΞΡΤΤΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΕΚΙΔΕΥΣΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΡΓΙΝΝΣ Βασίλειος Σ. ΚΡΝΙΚΣ Σωτήριος Ν. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΔΟΚΡΤΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (Δ.Κ..)- ΣΥΝΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΓΕΡΟΝΤΣ Δημήτριος. ΖΧΡΚΣ Ευάγγελος Β. ΡΙΖΟΣΣΤΙΚ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΓΙ ΤΝ ΝΤΡΟ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΧΤΖΝΤΩΝΙΟΥ-ΤΣΛ ικατερίνη Ε. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Βασίλειος. ΔΟΚΡΤΙΚ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΛΙΤΟΟΥΛΟΣ Βασίλειος Λ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ (ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ) ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΤΣΟΥΣ θανάσιος Κ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΒΖΟΥΚΣ νδρέας Σ. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΝΤΟΛΙΚΟΥ ΙΓΙΟΥ /

55 9 0 ΚΚΕΣ Γεώργιος. ΡΧΟΝΤΚ ικατερίνη Κ ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ Β ΙΓΙΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΣΡΝΤΙΝΟΥ γγελική Ν. ΔΕΛΟΓΛΝΣ Ιωάννης Κ. ΡΟΒΤΣ Νικόλαος Σ. ΤΡΪΚΟΣ Εμμανουήλ Σ. Ν. ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΛΣ ριστοτέλης. ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΣ Δημήτριος Κ. ΦΚΡ ννα Ν. ΓΛΥΚ Δέσποινα I. ΓΙΛΟ ΥΡΣ Γ εώργιος Κ. 4 ΧΙΩΤΕΣ ΧΝΙΚΟΙ Ν. ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Χρήστος-Νεκτάριος. γρ. Τ. ΧΒΙΡΣ αναγιώτης I. ΡΘΕΝΙΔΣ Κωνσταντίνος Γ. ΟΛΙΤΣ ιχαήλ Γ. ΝΕΞΡΤΤ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΝΤΖΡΣ Δημήτριος. ΝΤΖΡΣ Χρύσανθος. ΙΤΣΙΛΔΣ ρακλής Ν. ΡΙΣΤΕΡ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΣΟΥ - ΙΚΡΙΣ Ν. ΣΟΥ ΒΛΤΣΟΣ Χρήστος Δ. ΖΧΡΣ Νικόλαος. ΔΟΓΝΣ Γεώργιος. ΝΕΞΡΤΤΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΣΟΥ Ν. ΣΟΥ ΚΡΝΙΩΛΟΣ Εμμανουήλ I. ΚΡΥΣΤΛΛΙΔΣ Κωνσταντίνος. ΡΓΥΡΟΥ Γεωργία Ε. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΧΕΙΣΤΟΣ Κωνσταντίνος Ε. Ν. ΧΙΟΥ ΤΞΕΙΔΣ Ευθύμιος Δ. Ζ ' ]

56 55 ΝΕΞΡΤΤ ΡΙΣΤΕΡ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙ ΧΝΙΚΩΝ Β.. ΙΓΙΟΥ Ν. ΧΙΟΥ ΛΟΥΚΣ Ιωάννης Ε. ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΝΤΟΛΙΚΟΥ ΙΓΙΟΥ ΣΥΛΕΥΣ ΧΝΙΚΩΝ ΙΓΙΟΥ ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΩΡΪΤΣ Ραφαήλ Σ. ΡΧΟΝΤΚΣ Κωνσταντίνος Γ. ΧΙΩΤΕΣ ΧΝΙΚΟΙ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΡΟΥΝΣ Ισίδωρος Σ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΡΤΙΚΟΣ Ιωάννης Ν. γρ. Τ. ΝΕΞΡΤΤ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ - ΡΙΣΤΕΡ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ΧΝΙΚΩΝ ΣΟΥ - ΙΚΡΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΡΤΙΚΟΣ Γεώργιος. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΤΕΝΤΟΣ Βασίλειος Σ. ΕΝΟΤΤ ΧΝΙΚΩΝ Β ΙΓΙΟΥ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥΣΣ Γεώργιος Ν. ΝΤΙΡΟΣΩΕΙ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΕΥΒΟΙΣ

57 56 ΟΥΣΕΛΙΣ Δημήτριος Φ. 4 ΛΕΒΕΝΤ Ελένη Ν. 5 ΡΡΙΝΟΥ ναστασία. 6 ΔΔΙΝΟΥ αναγιώτα Φ. 7 ΦΥΤΟΥ Ελένη (Λιάνα) Σ. ΣΥΝΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΣ ΟΥΡΝΤΣ Γεώργιος. ΝΥΦΝΤ Φραντζέσκα Γ. ΘΙΟΥΔΚΣ Γεώργιος. 4 ΙΩΝΝΙΔΣ Κωνσταντίνος Λ. 5 Ν Ευαγγελία Δ. 6 ΣΙΙΤΖ ικατερίνη Σ. γρ. Τ. 7 ΛΙΔ Ελισσάβετ. 8 ΙΧΕΛΣ Νικόλαος I. 9 ΟΥΡΙΚθηνά I. (*) γρ. Τ. 0 ΛΓΟΥΔΣ Ιωάννης Γ. ΤΖΝΣ αναγιώτης Ν. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΧΝΙΚΟΙ ΓΙ ΤΝ ΕΥΒΟΙ ΚΟΥΔΟΥΝΣ άτροκλος I. ΣΤΡΟΥΟΥΛΣ ναστάσιος Κ. ΧΛΙΩΤΣ Ελευθέριος 0. ΧΪΝ θηνά Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα 0. (*) ΚΥΡΙΣΣΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης Γ. ΝΤΛΙΝΣ Κωνσταντίνος I. γρ. Τ. γρ. Τ. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. 4 ΚΕ ΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελος Σ. ΣΤΤΟΥΚΟΣ έτρος Δ. ΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελος Κ. (*) ΦΟΥΣΕΚΣ Γεώργιος. 5 6 ΕΝΕΤΟΣ Ευάγγελος. ΟΤΖΚΚΣ Ιωάννης. (*) Εκλέγεται και στο ειθαρχικό Συμβούλιο του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΕΟΝΩΕΝΟΣ ΥΟΨΦΙΟΣ ΣΙΘΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΣΙΘΣ Ευάγγελος. γρ. Τ. ΔΟΚΡΤΙΚ ΝΕΙΣΤΟΝΙΚ ΚΙΝΣ ΧΝΙΚΩΝ ΚΩΣΤΟΟΥΛΟΣ Ιωάννης Κ. 7 \ υ Ο *

58 ΕΙΘΡΧΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΤΤΟΣ ΝΟΟΥ ΕΥΒΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος. λ (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΟΚΡ Ιωάννα Γ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών. ΝΕΞΡΤΤΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΣ (..Ε.) ΤΚΤΙΚ ΕΛ ΒΣΙΛΕΙΟΥ Σπυρίδων. ΚΕΡΤΣΣ Κωνσταντίνος. ΝΛΡΩΤΙΚ ΕΛ ΨΥΧΣ Θεμιστοκλής. ΖΙΓΟΣ Κωνσταντίνος. ΣΥΝΕΡΓΖΟΕΝΟΙ ΧΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΣ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΟΥΡΙΚ θηνά. (*) γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΧΝΙΚΟΙ ΓΙ ΤΝ ΕΥΒΟΙ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα Θ. (*) γρ. Τ. ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΚΕ ΤΚΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελος Κ. (*) ΝΛΡΩΤΙΚΟ ΕΛΟΣ ΤΣΟΛΙΓΚΣ Νικόλαος. λκ. (*) Εκλέγεται και στην ντιπροσωπεία του εριφερειακού Τμήματος Ν. Εύβοιας. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλώσει, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 9 του 7/00, στον ρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροττής ποια θέση επιλέγει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ημερολόγιο 2012

Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ημερολόγιο 2012 Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ημερολόγιο Ταμπούρια Πειραιά Θερμά ευχαριστούμε την κα Αλίκη Βακιρτζή και τον κ. Τάσο Αβέρωφ για τη δυνατότητα που μας έδωσαν να παρουσιάσουμε μικρό μόνο μέρος του υλικού της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι e-mail : eye-ypepth@ypepth.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9565 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη 04-02-2011 ρ. Πρωτ.: οικ. 4846 Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς 54

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση νθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου ττικής Tαχ.δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ο / 1 ης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)/(ΝΠΔΔ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 2/7-1-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ξυνόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Νικόλαο Ζαγοριανό, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Σκουλάξινου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 11/3/2015 Α. Π. : 4862 (Βαθμός Προτεραιότητας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 11/3/2015 Α. Π. : 4862 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ. Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο

ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ. Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Αριθμός: 66/2014 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ APEIOY ΠΑΓΟΥ Α1' ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Κράνη, Αντώνιο Ζευγώλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 20 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ταμείο Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 41 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4699 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 503 Αριθμός 340 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των ερωτηµατολογίων της Ετήσιας

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των ερωτηµατολογίων της Ετήσιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 15 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 9600/A1-6804

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ-Τ1Υ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΗΤΡΚΗ ΚΛΙΤΖΙΔΟΥ ΓΚΙΤΤΖΗ ΤΥΡΟΟΥΖΗ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΝΟΥ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΠΛΤΟΥ ΤΟΜΠΟΥΛΗ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡ ΤΖΗΚ ΛΧΝ ΣΝΤΣΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥ ΠΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΔΟΥ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Δ: 43ΟΩΨ8-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, χαρνές

Διαβάστε περισσότερα