ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2 1. Οι παρόντες Κανονισµοί δύναται να αναφέρονται ως οι Αγωνιστικοί Κανονισµοί Επαρχιακού Συνδέσµου Μπόουλινγκ Λευκωσίας ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2.1 ΠΑΙΓΝΙΔΙ Αναφέρεται σε ένα παιγνίδι µπόουλινγκ το οποίο αποτελείται από δέκα frames. Κάθε αθλητής (bowler) καλείται να καταρρίψει δέκα κορύνες σε δύο µπαλιές στο κάθε frame για τα 9 πρώτα frames, εκτός αν πετύχει strike στο frame, οπότε δεν ρίχνει δεύτερη µπαλιά. Σε περίπτωση που ο αθλητής πετύχει strike στο δέκατο frame, τότε καλείται να ρίξει δύο επιπρόσθετες µπαλιές στον ίδιο διάδροµο που έπαιξε το δέκατο frame. Αν πετύχει spare στο δέκατο frame, τότε καλείται να ρίξει µια επιπρόσθετη µπαλιά στον ίδιο διάδροµο. 2.2 ΑΘΛΗΤΗΣ Αναφέρεται δια τον αθλητή/παίχτη ο οποίος αγωνίζεται σε παιγνίδι µπόουλινγκ. 2.3 FRAME Αναφέρεται δια την κάθε προσπάθεια αθλητή στο παιγνίδι. Κάθε παιγνίδι διαιρείται σε δέκα (10) frames. Σε κάθε frame αναγράφεται το αποτέλεσµα της προσπάθειας του αθλητή σε δύο µέρη, το πρώτο µέρος αναγράφει το αποτέλεσµα της πρώτης µπαλιάς και το δεύτερο µέρος το αποτέλεσµα της δεύτερης µπαλιάς. Νοείται ότι εάν ο αθλητής επιτύχει strike, αναγράφεται µόνο το πρώτος µέρος του frame. 2.4 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Αναφέρεται στην προσπάθεια αθλητή να κυλήσει την µπάλα του στον διάδροµο προς τις κορύνες µε σκοπό την κατάρριψή τους. Ο αθλητής δικαιούται σε δύο προσπάθειες σε κάθε frame για να καταρρίψει τις κορύνες. 2.5 ΠΟΝΤΟΙ Αναφέρεται στους βαθµούς οι οποίοι συλλέγονται από αθλητή στο παιγνίδι. Το σύνολο των πόντων αναφέρεται ως το αποτέλεσµα/βαθµολογία του παιγνιδιού και είναι απόρροια των προσπαθειών αθλητή στα δέκα frames. Κάθε έγκυρη πτώση κορύνας αποτελεί ένα πόντο. Νοείται ότι προστίθεται πόντοι ανάλογα µε το αποτέλεσµα κάθε frame (strike ή spare). 2.6 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Αναφέρεται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων, ήτοι το ΚΥΚΚΟ Μπόουλινγκ στην Λευκωσία, το οποίο διαθέτει 16 διαδρόµους, ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συµβούλιο. Αγωνιστικός χώρος στο ΚΥΚΚΟ Μπόουλινγκ στην Λευκωσία λογίζεται ο εσωτερικός χώρος διεξαγωγής των αγώνων και που διαιρείται µε διαχωριστικό από τον υπόλοιπο χώρο του κτιρίου. 2

3 2.7 ΚΟΡΥΝΑ Αναφέρεται στα δέκα pins (κορύνες) τα οποία τοποθετούνται στο διάδροµο από τον µηχανισµό τοποθέτησης. Οι κορύνες φέρουν αριθµούς από το ένα µέχρι το δέκα, ως το ακόλουθο διάγραµµα. 2.8 STRIKE Σηµειώνεται strike όταν αθλητής µετά από έγκυρη προσπάθεια ρίχνει κάτω µε τη πρώτη µπαλιά και τις δέκα κορύνες. Στο frame που σηµειώνεται το strike προστίθενται εκτός από τους δέκα πόντους που οφείλονται στο strike και το σύνολο των πόντων των επόµενων δύο µπαλιών. Σηµειώνεται µε Χ στο άνω αριστερό τετραγωνάκι του φύλλου καταγραφής του αποτελέσµατος και του frame. 2.9 ΔΙΠΛΟ Αναφέρεται όταν ο αθλητής σηµειώσει δύο συνεχόµενα strike ως αποτέλεσµα έγκυρων προσπαθειών σε ένα παιγνίδι ΤΡΙΠΛΟ Αναφέρεται όταν ο αθλητής σηµειώσει τρία συνεχόµενα strike ως αποτέλεσµα έγκυρων προσπαθειών σε ένα παιγνίδι ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αθλητής πετυχαίνει µέγιστη βαθµολογία όταν σηµειώσει δώδεκα συνεχόµενα strike µέσα σε ένα παιγνίδι. Μέγιστη βαθµολογία σε κάθε παιγνίδι µπόουλινγκ είναι 300 πόντοι SPARE Σηµειώνεται spare όταν αθλητής µετά από έγκυρη προσπάθεια ρίχνει κάτω µε τη δεύτερη µπαλιά τις υπολειπόµενες κορύνες που έµειναν όρθιες µετά από την πρώτη µπαλιά. Σηµειώνεται µε / στο άνω δεξιό τετραγωνάκι του φύλλου καταγραφής του αποτελέσµατος και του frame. 3

4 2.13 ΑΝΟΙΚΤΟ FRAME Ο αθλητής υποπίπτει σε ανοικτό frame όταν, µετά από δύο έγκυρες µπαλιές στο ίδιο frame, αποτύχει να καταρρίψει και τις δέκα κορύνες, µε την προϋπόθεση ότι οι κορύνες που έµειναν όρθιες µετά από την πρώτη µπαλιά δεν συνιστούσαν split. Ο αριθµός των πεσµένων κορυνών της πρώτης µπαλιάς σηµειώνεται στο άνω αριστερό τετραγωνάκι του frame, ενώ ο αριθµός των πεσµένων κορυνών της δεύτερης µπαλιάς σηµειώνεται στο άνω δεξιό τετραγωνάκι. Στην περίπτωση που ο αθλητής αποτύχει µε τη δεύτερη µπαλιά να ρίξει οποιαδήποτε κορύνα τότε η µπαλιά αυτή σηµειώνεται µε - στο άνω δεξιό τετραγωνάκι του frame SPLIT Είναι η ειδική διάταξη των κορυνών που παραµένουν όρθιες µετά από την πρώτη µπαλιά, όπου η κορύνα υπ.αρ.1 έχει καταρριφθεί και νοουµένου ότι : (i) (ii) Μία τουλάχιστον κορύνα έχει πέσει µεταξύ δύο ή περισσότερων κορυνών που παρέµειναν όρθια (π.χ. 7-9, 3-10) Τουλάχιστον µία κορύνα έχει πέσει που είναι αµέσως µπροστά από δύο ή περισσότερες κορύνες που παρέµειναν όρθιες (π.χ. 5-6). Το split σηµειώνεται µε Ο γύρω από το άνω αριστερό τετραγωνάκι του frame και ο αριθµός των πεσµένων κορυνών από την πρώτη µπαλιά γράφεται εντός του κύκλου. Αν επιτευχθεί spare µε τη δεύτερη µπαλιά, τότε σηµειώνεται ανάλογα / στο άνω δεξιό τετραγωνάκι του frame, αν όχι,τότε σηµειώνεται ο αριθµός των πεσµένων κορυνών µε τη δεύτερη µπαλιά ΝΕΚΡΗ ΜΠΑΛΙΑ Η µπαλιά θεωρείται νεκρή όταν: (i) µετά που ο αθλητής έχει ρίξει τη µπαλιά του και προτού η µπάλα προσκρούσει στις κορύνες, διαπιστωθεί και αναφωνήσει ο ίδιος ή άλλος αθλητής ότι µία ή περισσότερες κορύνες λείπουν από τη θέση τους, (ii) ο αθλητής κάνει προσπάθεια σε λανθασµένο διάδροµο, ή κάνει προσπάθεια όχι στην προκαθορισµένη σειρά του, (iii) ο αθλητής εµποδιστεί από άλλο αθλητή, θεατή ή κινούµενο αντικείµενο, καθώς ρίχνεται η µπαλιά και πριν την ολοκλήρωση της προσπάθειας. Στην περίπτωση αυτή ο αθλητής δύναται να επιλέξει να αποδεχθεί το αποτέλεσµα της µπαλιάς του ή να επαναλάβει την προσπάθεια του, (iv) οποιαδήποτε κορύνα µετακινηθεί ή πέσει καθ' οιονδήποτε τρόπο, καθώς ο αθλητής ρίχνει τη µπαλιά του και πριν η µπάλα πλησιάσει τις κορύνες, (v) η µπάλα του αθλητή έλθει σε επαφή µε οποιοδήποτε ξένο αντικείµενο. Η µπαλιά που θεωρείται "νεκρή" δεν καταγράφεται. Οι κορύνες που έπεσαν τοποθετούνται στη θέση τους και ο αθλητής καλείται να ξαναρίξει. 4

5 2.16 ΣΦΑΛΜΑ (FOUL) Σηµειώνεται σφάλµα όταν αθλητής κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του να ρίξει τη µπαλιά του και µετά το ρίξιµο, περάσει τη γραµµή του σφάλµατος και αγγίξει οποιοδήποτε µέρος του διαδρόµου ή του µηχανικού εξοπλισµού που βρίσκεται µετά την γραµµή σφάλµατος. Σε περίπτωση που σηµειώνεται σφάλµα, η µπαλιά λογαριάζεται ως έγκυρη, οι κορύνες που πιθανόν να έχουν πέσει δεν καταγράφονται και ο αθλητής µηδενίζεται στη συγκεκριµένη µπαλιά. Σε περίπτωση που ο αθλητής δικαιούται δεύτερη προσπάθεια, επανατοποθετούνται και η δέκα κορύνες στον διάδροµο. Στην περίπτωση που ο αθλητής υποπέσει σε σφάλµα το οποίο ο αυτόµατος µηχανισµός επισήµανσης του σφάλµατος αποτύχει να επισηµάνει αλλά γίνεται αντιληπτό από τους δύο αρχηγούς των οµάδων και / ή τα άλλα µέλη των αντιπάλων οµάδων που διαγωνίζονται στο διάδροµο/διαδρόµους που διαπράχθηκε το σφάλµα ή από τον επίσηµο γραφέα ή από τον Διαιτητή (υπεύθυνο της διοργάνωσης), τότε το σφάλµα επικυρώνεται και καταγράφεται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση από οποιονδήποτε για να αποτρέψει αθλητή από του να υποπέσει σε σφάλµα ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΟΣ Οι επιδόσεις των παικτών καταγράφονται στο Δελτίο Αγώνος το οποίο προµηθεύει ο Διαιτητής. Ένας αγώνας για να είναι έγκυρος πρέπει οι αρχηγοί των δύο αντίπαλων οµάδων να συµπληρώνουν και να υπογράφουν το Δελτίο Αγώνος και να το παραδίδουν στο Διαιτητή. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις άλλες διοργανώσεις του Επαρχιακού Συνδέσµου (ατοµικό, δυάδες κ.λ.π.) 2.18 ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ Αναφέρεται ως τα παιγνίδια µεταξύ δύο οµάδων ή δύο αθλητών, που είναι αντίπαλοι, και που αποτελούν µέρος του αγώνα. Νοείται ότι σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, µία αναµέτρηση µπορεί να αποτελεί και το σύνολο του αγώνα. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ Το παιγνίδι θα πρέπει να διεξάγεται σε δύο παραπλήσιους διαδρόµους, ώστε να γίνεται εναλλαγή διαδρόµου σε κάθε frame. Επιπρόσθετες µπαλιές λόγω spear ή strike στο δέκατο frame, θα πρέπει να ρίχνονται στον ίδιο διάδροµο που ρίχθηκε η πρώτη µπαλιά του δέκατου frame. 4. ΣΕΙΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ Δύο ή περισσότεροι αθλητές που αγωνίζονται σε παραπλήσιους διαδρόµους, θα πρέπει να ρίχνουν τις µπαλιές τους σε κάθε frame διαδοχικά και σε προκαθορισµένη σειρά (διάταξη). Κάθε αθλητής θα πρέπει να συµπληρώσει τις επιπρόσθετες µπαλιές του στο δέκατο frame (ως αποτέλεσµα spare ή strike) αµέσως µετά τις κανονικές µπαλιές του, προτού ο επόµενος αθλητής ρίξει την πρώτη του µπαλιά στο frame αυτό. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στη σειρά των αθλητών µετά που θα αρχίσει ο αγώνας, ή κατά τη διάρκεια του (συνήθως είναι 3 παιγνιδιών), εκτός αν ορίζει διαφορετικά το Αγωνιστικό Πρόγραµµα. Επιτρέπονται έως δύο αλλαγές σε κάθε παιγνίδι για την Α & Β Κατηγορίες και 3 αλλαγές για την Γ Κατηγορία. 5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΔΙ 5

6 Ο διαιτητής (υπεύθυνος διοργάνωσης) µπορεί να διακόψει ένα παιγνίδι και να διατάξει τη συνέχιση του σ' άλλους διαδρόµους, όταν λόγω βλάβης στον µηχανικό εξοπλισµό των αρχικών διαδρόµων, κινδυνεύει το παιγνίδι να διαρκέσει πέραν του κανονικού χρόνου, µε αποτέλεσµα ο αγώνας να καθυστερήσει να συµπληρωθεί. Αν το παιγνίδι, και κατά συνέπεια ο αγώνας, δεν µπορεί να συµπληρωθεί την ίδια µέρα και θα ορισθεί για άλλη µέρα, τότε θα πρέπει να επαναρχίσει από το σηµείο που διακόπηκε. 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ Για τις περιπτώσεις που επιβάλλεται η ανάδειξη πρωταθλητή / νικητή, παίζεται µια µπαλιά και νικητής είναι αυτός µε τις περισσότερες κορύνες στην µια µπαλιά. 7. ΕΓΚΥΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΝΩΝ Εφόσον ένα παιγνίδι έχει επίσηµα αρχίσει, τότε κάθε µπαλιά µετρά, εκτός αν θεωρήθηκε "νεκρή" η µπαλιά. Στην περίπτωση αυτή οι κορύνες επανατοποθετούνται και η µπαλιά επαναλαµβάνεται. (i) (ii) (iii) Η πτώση των κορυνών θεωρείται έγκυρη και καταγράφεται στο ενεργητικό του αθλητή όταν: ύστερα από χτύπηµα τους από τη µπάλα παραµένουν πεσµένες στο διάδροµο ή στα πλαϊνά αυλάκια (οι κορύνες αυτές θα πρέπει να αποµακρυνθούν πριν την επόµενη µπαλιά), η πτώση τους προκαλείται από σύγκρουση τους µε άλλη ή άλλες κορύνες που επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο, αφού κτύπησαν προηγουµένως στα γύρω τοιχώµατα ή στη ράβδο εκκαθαρίσεως ενώ αυτή παραµένει στάσιµη και προτού κινηθεί για να αποµακρύνει τις καταρριφθέντες κορύνες, διαπιστωθεί, ακόµη και µετά το ρίξιµο της µπάλας, ότι µία ή περισσότερες κορύνες δεν βρίσκονται τοποθετηµένες στην κανονική τους θέση, χωρίς όµως να λείπουν. Είναι ευθύνη του κάθε αθλητή να διαπιστώσει ότι όλες οι κορύνες βρίσκονται σωστά τοποθετηµένες. Ο αθλητής έχει το δικαίωµα να απαιτήσει να τοποθετηθούν οι κορύνες στην κανονική τους θέση. Επίσης κορύνες που µετακινήθηκαν από την ορθή τους θέση από το µηχανισµό τοποθέτησης των κορυνών θα πρέπει να παραµείνουν ως έχουν και δεν επιτρέπεται η διόρθωση της θέσης τους στη δεύτερη µπαλιά, όταν γίνεται προσπάθεια για spare. 8. ΑΚΥΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΝΩΝ Η πτώση των κορυνών θεωρείται άκυρη όταν: (i) η πτώση προκαλείται από µπάλα που έχει ξεφύγει από το διάδροµο προτού κτυπήσει τις κορύνες, (ii) η πτώση προκαλείται από µπάλα που αναπηδά από το πίσω τοίχωµα και επιστρέφει στο διάδροµο, (iii) όρθια κορύνα πέσει (έστω και αν κουνιέται ή πάει να πέσει) µετά από επαφή µε το µηχανισµό τοποθετήσεως των κορυνών ή ενώ αποµακρύνονται οι καταρριφθείσες κορύνες ή όταν η κορύνα ελευθερωθεί και πέσει από το µηχανισµό τοποθέτησης των κορυνών. Στις περιπτώσεις αυτές η κορύνα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αρχική της θέση πριν το ρίξιµο της πρώτης µπαλιάς, (iv) ο αθλητής υποπέσει σε σφάλµα στην προσπάθεια του να ρίξει τη µπάλα. Σηµείωση: Κορύνες που εκσφενδονίζονται από το διάδροµο, αναπηδούν και επιστρέφοντας µένουν όρθια στο διάδροµο, δεν καταγράφονται ότι έχουν πέσει. 6

7 9. ΚΟΡΥΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Οι µόνες κορύνες που µετρούν ως πόντοι και καταγράφονται είναι αυτές που έχουν πέσει ή εκσφενδονισθεί εκτός διαδρόµου ως αποτέλεσµα έγκυρης µπαλιάς. Ο αθλητής θα πρέπει να ρίχνει τις µπαλιές του στο κάθε frame στην κανονική του σειρά. 10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΝΩΝ Κορύνα που έχει σπάσει ή πάθει σοβαρή ζηµιά κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού θα πρέπει να αντικατασταθεί αµέσως µε άλλη κορύνα του ιδίου βάρους και φυσικής κατάστασης µε αυτές που χρησιµοποιούνται. Ο Διαιτητής (υπεύθυνος διοργάνωσης) θα είναι το µόνο αρµόδιο πρόσωπο σ' όλες τις περιπτώσεις να κρίνει για την αντικατάσταση των κορυνών. Σπασµένη κορύνα δεν αλλοιώνει την επίδοση που έχει πετύχει ο αθλητής. Ο αριθµός των κορύνων που έχουν πέσει έγκυρα, καταγράφεται και στη συνέχεια αντικαθίσταται η σπασµένη κορύνα. 11. ΧΡΗΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ Σε περίπτωση που αθλητής ρίξει τις µπαλιές τους σε λανθασµένο διάδροµο, τότε οι µπαλιές θεωρούνται νεκρές και επαναλαµβάνονται στους σωστούς διαδρόµους. Στις ατοµικές διοργανώσεις όπου ο αθλητής καλείται να παίξει συνήθως δύο διαδοχικά frames, εάν ο αθλητής ρίξει τις µπαλιές του σε λανθασµένους διαδρόµους, τότε οι µπαλιές θεωρούνται νεκρές και καλείται να επαναλάβει τις µπαλιές του στους σωστούς διαδρόµους. 12. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΠΑΛΕΣ Οι µπάλες που χρησιµοποιούν οι αθλητές σε επίσηµες διοργανώσεις, εφόσον είναι ιδιόκτητες (συνήθως φέρουν και τα αρχικά του κατόχου / ιδιοκτήτη),απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται από άλλους διαγωνιζόµενους αθλητές, εκτός στις περιπτώσεις που ο κάτοχος / ιδιοκτήτης της µπάλας δώσει τη συγκατάθεση του να χρησιµοποιήσει άλλος αθλητής τη µπάλα του. 13. ΣΚΟΠΙΜΟ ΣΦΑΛΜΑ Όταν αθλητής διαπράξει σκόπιµο σφάλµα για να εκµεταλλευτεί το γεγονός, τότε µηδενίζεται στο frame που έγινε το σκόπιµο σφάλµα. 14. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Το σφάλµα θα πρέπει να καταγράφεται ως µπαλιά που έγινε, αλλά οι κορύνες που έτυχε να πέσουν στη συγκεκριµένη µπαλιά δεν λογαριάζονται και ο αθλητής µηδενίζεται στη µπαλιά αυτή. Όταν ο αθλητής κάνει σφάλµα στην πρώτη του µπαλιά, και οι δέκα κορύνες επανατοποθετούνται και µόνο οι κορύνες που θα πέσουν µε τη δεύτερη µπαλιά µετρούν ως πόντοι. Σηµειώνεται spare αν έχουν πέσει όλες οι κορύνες ή ως ανοικτό frame αν έχουν πέσει µόνο µερικές κορύνες. 7

8 15. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΛΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά/ένσταση για σφάλµα ή για την εγκυρότητα της πτώσης των κορυνών και η οποία δεν µπορεί να διερευνηθεί/επιλυθεί αµέσως από τον Διαιτητή (υπεύθυνο διοργάνωσης), τότε καλείται ο εµπλεκόµενος αθλητής να ρίξει µια επιπρόσθετη εναλλακτική µπαλιά ή frame ανάλογα µε την περίπτωση. Εάν η ένσταση γίνει στην πρώτη µπαλιά του frame, ο αθλητής θα πρέπει να συµπληρώσει το frame και στη συνέχεια να παίξει ακόµη ένα frame αµέσως µετά, εκτός αν το αντικείµενο της διαφοράς/ένστασης είναι κατά πόσον ο αθλητής θα πρέπει να πιστωθεί µε strike ή µε λιγότερες κορύνες στην πρώτη του µπαλιά. Στην περίπτωση αυτή η κορύνα ή οι κορύνες για τις οποίες αµφισβητείται η εγκυρότητα πτώσης τους, θα πρέπει να επανατοποθετηθούν και ο αθλητής θα πρέπει να ρίξει άλλη µπαλιά. Εάν η ένσταση γίνει στη δεύτερη µπαλιά του frame, ο αθλητής πρέπει να ρίξει µια επιπρόσθετη εναλλακτική µπαλιά µε την ίδια διάταξη των κορυνών που έµειναν όρθιες από τη πρώτη µπαλιά, εκτός αν το αντικείµενο της αµφισβήτησης είναι κατά πόσο έγινε σφάλµα οπότε δεν χρειάζεται η επιπρόσθετη εναλλακτική µπαλιά. Τα στοιχεία όλων των µπαλιών του συγκεκριµένου frame (κανονικές και επιπρόσθετες εναλλακτικές µπαλιές) καταγράφονται και παραδίδονται στο Διαιτητή (υπεύθυνο της Διοργάνωσης) για τα περαιτέρω. Κρίνεται σκόπιµο όπως οι αρχηγοί των εµπλεκοµένων οµάδων είναι παρόντες όταν λαµβάνονται και καταγράφονται τα στοιχεία των µπαλιών του συγκεκριµένου frame που έγινε η ένσταση. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο (Οργανωτική Επιτροπή). 16. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Συνήθως η επισήµανση του σφάλµατος γίνεται από τον αυτόµατο ηλεκτρονικό µηχανισµό επισήµανσης του σφάλµατος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος µηχανισµός, θα πρέπει απαραίτητα να παρίσταται επόπτης/παρατηρητής ο οποίος θα έχει απρόσκοπτη θέα της γραµµής σφάλµατος. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε θεατή να εµποδίζει την εκτέλεση των καθηκόντων του επόπτη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η γραµµή σφάλµατος επεκτείνεται και πέραν των αγωνιστικών διαδρόµων. 17. EΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑ Δεν επιτρέπονται ενστάσεις όταν το σφάλµα επισηµαίνεται από τον αυτόµατο ηλεκτρονικό µηχανισµό επισήµανσης σφάλµατος ή όταν υποδεικνύεται από τον επόπτη/παρατηρητή. Σε επόµενες µπαλιές στον ίδιο διάδροµο αν αποδειχθεί ότι ο ηλεκτρονικός µηχανισµός δεν λειτουργεί κανονικά ή υπάρχει βαρύνουσα µαρτυρία του διαιτητή ή αθλητών και των δύο αντίπαλων οµάδων ότι ο αθλητής δεν έκανε σφάλµα, τότε η µπαλιά θεωρείται έγκυρη. Σε περίπτωση που ο ηλεκτρονικός µηχανισµός αχρηστεύεται προσωρινά, τότε ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία για την επισήµανσης σφάλµατος: 8

9 (α) Η Οργανωτική Επιτροπή διορίζει επόπτη/παρατηρητή της γραµµής σφάλµατος, ή (β) Οι επίσηµοι γραφείς αναλαµβάνουν το ρόλο επόπτη/παρατηρητή της γραµµής σφάλµατος. Η έλλειψη αυτόµατου ηλεκτρονικού µηχανισµού επισήµανσης σφάλµατος ή η απουσία επόπτη / παρατηρητή της γραµµής σφάλµατος θα πρέπει να αποκλείουν τις επιδόσεις των αθλητών από το να αναγνωρισθούν ως επίσηµες επιδόσεις του Επαρχιακού Συνδέσµου. 18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ / ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ/ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ενστάσεις που αφορούν την καταγραφή επιδόσεων ή την εγκυρότητα αποτελέσµατος παιγνιδιού/αγώνα ή οποιοδήποτε άρθρο των Αγωνιστικών Κανονισµών υποβάλλονται γραπτώς το αργότερο µέσα σε µια ώρα από τη λήξη του αγώνα ή σειράς παιγνιδιών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τα εµπλεκόµενα µέρη (µε εξαίρεση το άρθρο 38 για το οποίο όλα τα µέλη του Επαρχιακού Συνδέσµου δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση) στο Διαιτητή ή στο Διοικητικό Συµβούλιο του Επαρχιακού Συνδέσµου Λευκωσίας. Ο Διαιτητής δικαιούται αυτεπάγγελτα να καταγγείλει στο Διοικητικό Συµβούλιο παίκτη ή οµάδα για παράβαση των Αγωνιστικών Κανονισµών. 19. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ Δεν επιτρέπεται σε κανένα να βάζει σηµάδια στο χώρο πρόσβασης προς το διάδροµο ή να µεταφέρει σε οποιοδήποτε µέρος του χώρου πρόσβασης/διαδρόµου οποιαδήποτε ουσία η οποία µπορεί να παραποιήσει/καταστρέψει ή αλλοιώσει την επιφάνεια του χώρου πρόσβασης/διαδρόµου και γενικότερα την αγωνιστική κατάσταση του χώρου πρόσβασης/διαδρόµου. Απαγορεύεται η χρήση υλικών όπως πούδρας, ελαφρόπετρας, ρητίνης κλπ. στα παπούτσια µπόουλινγκ ή στους χώρους πρόσβασης προς τους διαδρόµους. Επίσης απαγορεύεται η χρήση παπουτσιών µε σόλες και τακούνια από µαλακό λάστιχο που αφήνουν σηµάδια στο δάπεδο και µε οποιοδήποτε τρόπο αλλοιώνουν ή διαφοροποιούν τη φυσική κατάσταση των χώρων πρόσβασης. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πούδρα ή παρόµοιο υλικό στον αγωνιστικό χώρο. 20. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙΞΙΜΟ Ο κάθε αθλητής που είναι έτοιµος να εισέλθει στο χώρο πρόσβασης στο διάδροµο και να ρίξει τη µπαλιά του έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, που αν δεν τηρούνται ευλαβικά αποτελούν καθυστέρηση στο παίξιµο και τιµωρούνται ανάλογα: (i) Ο αθλητής θα πρέπει να είναι έτοιµος να ρίξει τη µπαλιά του όταν είναι η σειρά του και δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να καθυστερήσει την είσοδο του στο χώρο πρόσβασης και να ρίξει τη µπαλιά του, εφόσον ο αµέσως παραπλήσιος διάδροµος στα δεξιά και αριστερά του είναι ελεύθερος. (ii) Ο αθλητής θα πρέπει να δίδει προτεραιότητα σε άλλο αθλητή που βρίσκεται στα δεξιά του στον αµέσως παραπλήσιο διάδροµο και είναι έτοιµος να ρίξει τη µπαλιά του. (iii) Ο αθλητής έχει κάθε δικαίωµα να προηγηθεί άλλου αθλητή που βρίσκεται στα αριστερά του στον αµέσως παραπλήσιο διάδροµο και να ρίξει τη µπαλιά του. 9

10 Αθλητής που δεν τηρεί τις πιο πάνω προϋποθέσεις προειδοποιείται από το Διαιτητή (υπεύθυνο διοργάνωσης), ο οποίος θα του δείξει "Άσπρη" κάρτα για την πρώτη παράβαση και "Κίτρινη" για τη δεύτερη. Οι προειδοποιήσεις αυτές δεν προϋποθέτουν ποινή. Για την τρίτη και τις µετέπειτα παραβάσεις όµως, ο Διαιτητής θα δείξει στον αθλητή "Κόκκινη" κάρτα και θα µηδενισθεί ο αθλητής στο frame αυτό. Οι κάρτες ισχύουν για ένα αγώνα, σειρά παιγνιδιών ή αγωνιστική, ανάλογα µε την περίπτωση. Δεν επιτρέπεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ µέρους οµάδας στη διεξαγωγή του αγώνα. Σε περίπτωση που οµάδα αρνηθεί να συνεχίσει τη διεξαγωγή του αγώνα, ακόµα και µετά τις σχετικές προειδοποιήσεις του Διαιτητή, διακόπτεται ο αγώνας και οι βαθµοί που εκκρεµούν καταχωρούνται υπέρ της αντίπαλης οµάδας. Η οµάδα που, και µετά την υπόδειξη του Διαιτητή, είναι 5 frame πίσω από την πρωτοπόρο οµάδα, τιµωρείται µε αφαίρεση 2 βαθµών από τη συνολική της βαθµολογία. Ο εκάστοτε Διαιτητής είναι υπεύθυνος να προειδοποιεί την οµάδα που καθυστερεί. 21. ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Οι ακόλουθες ποινές ισχύουν για παράβαση των Κανονισµών και Διατάξεων του αθλήµατος, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει συγκεκριµένη ποινή για το διαπραχθέν παράπτωµα: (i) Αθλητής που παραβαίνει τους Κανονισµούς προειδοποιείται από τον Διαιτητή, που θα του δείξει "άσπρη" κάρτα για την πρώτη παράβαση (δεν προϋποθέτει ποινή). (ii) Για δεύτερη προειδοποίηση στην ίδια αγωνιστική, ο αθλητής αυτόµατα αποβάλλεται και δεν θα του επιτραπεί να αγωνισθεί σε επίσηµη διοργάνωση του Επαρχιακού Συνδέσµου για τις επόµενες δύο αγωνιστικές. (iii) Εάν ο ίδιος αθλητής δεχθεί προειδοποίηση σε 3 διαφορετικές αγωνιστικές στην ίδια αγωνιστική περίοδο, τότε ο αθλητής αυτός θα αποκλεισθεί από τις επίσηµες διοργανώσεις του Επαρχιακού Συνδέσµου για τις επόµενες τέσσερις αγωνιστικές στην οµάδα στην οποία αγωνίζεται. (iv) Όλα τα παραπτώµατα/ποινές υποβάλλονται γραπτώς από τον Διαιτητή (υπεύθυνο διοργάνωσης) στο Γραµµατέα του Επαρχιακού Συνδέσµου, ο οποίος µε τη σειρά του θα γνωστοποιήσει το γεγονός στα ενδιαφερόµενα µέρη. (v) Ο Διαιτητής έχει το δικαίωµα να αποβάλλει αθλητή χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα µε το βαθµό του παραπτώµατος. (vi) Οι ποινές και οι κάρτες µεταφέρονται στην επόµενη αγωνιστική περίοδο. 22. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (α) Για να δικαιούται αθλητής να συµµετάσχει στο Πρωτάθληµα και στο Κύπελλο Οµάδων του Επαρχιακού Συνδέσµου πρέπει να είναι µέλος του Συνδέσµου και να έχει τακτοποιηµένες τις ταµειακές του υποχρεώσεις. (β) Το δικαίωµα εγγραφής των οµάδων στα Πρωταθλήµατα και στο Κύπελλο Οµάδων που διοργανώνει ο Σύνδεσµος, καθώς επίσης και η συνεισφορά τους έναντι των εξόδων για τη διεξαγωγή των πιο πάνω διοργανώσεων θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο. (γ) Το δικαίωµα εγγραφής και η συνεισφορά των παικτών σε άλλες διοργανώσεις του Συνδέσµου θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο. 10

11 (δ) (ε) Αθλητές ή οµάδες που δεν παρουσιάζονται να αγωνιστούν σύµφωνα µε το πρόγραµµα, οφείλουν να καταβάλουν τη συνεισφορά τους έναντι των παιγνιδιών στα οποία θα αγωνίζονταν. Οι αθλητές οφείλουν να καταβάλλουν το παράβολο για την έκδοση αθλητικής ταυτότητας από την ΚΟΜΠΟ. 23. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (α) Το Πρωτάθληµα διεξάγεται σε δύο γύρους µε πενταµελείς οµάδες. Χάντικαπ (8) πόντων θα δίνεται στις γυναίκες και σε παιδιά κάτω των 16 ετών. (β) Κάθε οµάδα της Α Κατηγορίας δικαιούται να έχει στις τάξεις της ανά πάσα στιγµή µέχρι επτά αθλητές, ενώ η Β Κατηγορία δικαιούται να έχει στις τάξεις της ανά πάσα στιγµή µέχρι οχτώ αθλητές. Οι οµάδες µπορούν να είναι µεικτές, ήτοι να αποτελούνται από άνδρες και γυναίκες αθλητές. (γ) Ο ελάχιστος αριθµός αθλητών τους οποίους µπορεί να παρατάξει µια οµάδα στον αγώνα είναι 3. (δ) Κάθε αγώνας για σκοπούς πρωταθλήµατος αποτελείται από 3 αναµετρήσεις των παιγνιδιών 5 αθλητών κάθε οµάδας, µεταξύ δύο οµάδων όπως ορίζει το πρόγραµµα κάθε αγωνιστικής. 24. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Σε κάθε αγώνα πρωταθλήµατος απονέµονται 4 βαθµοί. Ένας βαθµός απονέµεται στη νικήτρια οµάδα κάθε αναµέτρησης και ο 4ος βαθµός στην οµάδα που θα συγκεντρώσει το µεγαλύτερο σύνολο κορυνών στο σύνολο των 3 αναµετρήσεων του αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας σε αναµέτρηση ή στο σύνολο κορυνών στις 3 αναµετρήσεις, ο βαθµός µοιράζεται στις δύο οµάδες. 25. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αρµόδιο για την ερµηνεία των παρόντων Κανονισµών είναι το Διοικητικό Συµβούλιο. Στο Διοικητικό Συµβούλιο παρέχεται το δικαίωµα να εισάγει νέες πρόνοιες που δεν καλύπτονται στους υφιστάµενους Κανονισµούς για την εύρυθµη λειτουργία του Συνδέσµου, είναι όµως αναγκαίο να επικυρωθούν στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση. 26. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (α) Κανένα µέλος του Συνδέσµου δεν δικαιούται να συµµετάσχει σε Πρωτάθληµα ή/και Κύπελλο οµάδων µπόουλινγκ που διοργανώνονται από άλλα Αθλητικά Σωµατεία, µέλη της Οµοσπονδίας. (β) Κανένας παίκτης δεν δικαιούται να αγωνίζεται σε δύο οµάδες. 11

12 27. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ / ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σε περίπτωση που αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, µια Οµάδα δεν παρουσιασθεί σε αγώνα µηδενίζεται και της αφαιρούνται επιπλέον δύο βαθµοί. Οµάδα που αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου απουσιάσει από δύο αγωνιστικές, αποβάλλεται από το Πρωτάθληµα. Οι Οµάδες αρχίζουν τον αγώνα στην καθορισµένη ώρα ενάρξεως. Πριν συµπληρωθούν δέκα-πέντε λεπτά µετά την καθορισµένη ώρα έναρξης της αγωνιστικής, δικαιούται να µπει στον αγώνα και ο αργοπορηµένος ή αργοπορηµένοι αθλητές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αργοπορηµένης Οµάδας. Μετά τα δέκαπέντε λεπτά από την έναρξη της αγωνιστικής, ούτε παίκτης ούτε Οµάδα που καθυστέρησε δικαιούται να µπει στον αγώνα. Ο πιο πάνω κανονισµός ισχύει για όλες τις διοργανώσεις του ΕΣΜΠΟ Λευκωσίας (ατοµικά, δυάδες κτλ) Οµάδα, της οποίας η αντίπαλη οµάδα δεν παρουσιάσθηκε σε αγώνα πρωταθλήµατος, οφείλει να αγωνιστεί κανονικά. Για να διεκδικήσει η οµάδα που παρουσιάστηκε τους 4 βαθµούς του αγώνα, θα πρέπει να πετύχει σε κάθε αναµέτρηση συνολικό σκορ που να ξεπερνά τις 50 κορύνες κάτω από το µέσο όρο απόδοσης της (οµάδας που παρουσιάστηκε). Ο µέσος όρος απόδοσης της οµάδας ορίζεται ως το αποτέλεσµα της διαίρεσης του συνολικού σκορ της οµάδας σε κορύνες, διά του συνολικού αριθµού αγώνων που έχει διαγωνιστεί η οµάδα αυτή πριν από την έναρξη του συγκεκριµένου αγώνα. (στ) (ζ) Οι βαθµοί που χάνει η οµάδα που αγωνίζεται δεν κατακυρώνονται υπέρ της αντίπαλης οµάδας που δεν παρουσιάστηκε. Σε περίπτωση που δεν εµφανισθούν στον αγώνα και οι δύο οµάδες τότε και οι δύο οµάδες µηδενίζονται και τους αφαιρούνται από δύο βαθµοί. Σε περίπτωση αποβολής ή αποχώρησης οµάδας, οι βαθµοί των αναµετρήσεων που εκκρεµούν να δώσει η οµάδα αυτή, κερδίζονται από την εκάστοτε αντίπαλη οµάδα µε τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στο εδάφιο (ε) πιο πάνω. 28. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ (α) Κάθε οµάδα δικαιούται να χρησιµοποιήσει δύο αναπληρωµατικούς αθλητές σε κάθε αναµέτρηση για την Α Κατηγορία, και τρείς αναπληρωµατικούς αθλητές σε κάθε αναµέτρηση για την Β Κατηγορία. (β) Οι αθλητές που αντικαθίστανται µπορούν να επανέλθουν στον αγώνα. (γ) Ο Αρχηγός κάθε οµάδας δικαιούται σε κάθε παιγνίδι να ορίζει τη σειρά των αθλητών της οµάδας του. 29. ΜΠΛΑΙΝΤ ΣΚΟΡ (α) Το µπλάϊντ σκορ δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αλλαγή άλλου αθλητή εκτός στην περίπτωση αποχωρήσεως του ιδίου αθλητή για σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διαιτητή, που συνιστά αδυναµία να συνεχίσει τον αγώνα. (β) Αθλητής δικαιούται να εισέλθει στο παιγνίδι για να αντικαταστήσει µπλάϊντ σκορ είτε το δικό του είτε άλλου αθλητή. (γ) Η χρησιµοποίηση του µπλάϊντ σκορ δεν επιτρέπεται πέραν των εννέα παιγνιδιών ανά 12

13 (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) αθλητή, στο σύνολο όλων των αγωνιστικών του Πρωταθλήµατος. Ο αρχηγός κάθε οµάδας υποχρεούται να διατηρά ιστορικό του µπλάιντ σκορ που χρησιµοποιείται από τους αθλητές της οµάδας του. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου χρησιµοποίησης του µπλάιντ σκορ, τότε αυτός ο αθλητής θα µηδενίζεται για τα συγκεκριµένα παιγνίδια. Το µπλάϊντ σκορ θα ισχύει εφόσον ο αθλητής συµπληρώσει τρία παιγνίδια. Μπλάϊντ σκορ µε βάση το µέσο όρο απόδοσης της προηγούµενης αγωνιστικής περιόδου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο την πρώτη αγωνιστική. Σε περίπτωση όµως που αθλητής για λόγους υγείας, ή απουσίας του στο εξωτερικό, κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, δεν µπορεί να αγωνιστεί στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και εφόσον δεν µπορεί να αντικατασταθεί από άλλο αθλητή, τότε δικαιούται να χρησιµοποιήσει το µέσο όρο απόδοσης του κατά την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο. Εάν θα χρησιµοποιηθεί µπλάϊντ σκορ για αθλητή που δεν είχε αγωνιστεί την προηγουµένη περίοδο τότε θα χρησιµοποιηθεί µπλάϊντ σκορ 120. Το ανώτατο όριο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µπλάϊντ σκορ είναι 200 για την Α' Κατηγορία, 180 για την Β' Κατηγορία, και 170 για την Γ' Κατηγορία. Το µπλάϊντ σκορ είναι ο µέσος όρος απόδοσης του αθλητή, µειωµένος κατά 10 πόντους. Η χρησιµοποίηση του µπλάϊντ σκορ στο Κύπελλο Οµάδων επιτρέπεται µόνο σε µια αγωνιστική. Το µπλάϊντ σκορ τιµωρηµένου αθλητή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκτός εάν η Οµάδα δεν συµπληρώνει πεντάδα οπόταν µπορεί να χρησιµοποιήσει το µπλάϊντ σκορ του µειωµένο κατά 10 πόντους. 30. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ Όταν αθλητής αδυνατεί να συµπληρώσει ένα παιγνίδι εξαιτίας τραυµατισµού ή άλλης έκτακτης ανάγκης, το τελικό σκορ του στο συγκεκριµένο παιγνίδι θα θεωρείται το άθροισµα του σκορ που πέτυχε για τα frame που έχει αγωνισθεί, και του 1/10 του µπλάϊντ σκορ για κάθε ένα από τα υπόλοιπα frame του παιγνιδιού. Σε τέτοια περίπτωση το σκορ δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του µέσου όρου απόδοσης. 31. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (α) Μεταγραφή αθλητή σε άλλη οµάδα γίνεται µόνο εφόσον τηρηθούν οι πρόνοιες του παρόντος κανονισµού. (β) Η αίτηση για µεταγραφή πρέπει να γίνεται σε ειδικό έντυπο που ο ενδιαφερόµενος αθλητής µπορεί να προµηθευτεί από το Διοικητικό Συµβούλιο. (γ) Ένας αθλητής για να εξασφαλίσει µεταγραφή πρέπει να έχει γραπτή συγκατάθεση του Αρχηγού και δύο άλλων αθλητών της Οµάδας στην οποία αγωνίζεται. (δ) Αθλητής ο οποίος επιθυµεί να αποχωρήσει από την οµάδα του και δεν έχει αγωνιστεί για τρεις συνεχείς αγωνιστικές, δικαιούται να υποβάλει αίτηση η οποία θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συµβούλιο. (ε) Αµέσως µετά από την ηµέρα υποβολής της αίτησης µεταγραφής ο αθλητής δεν δικαιούται να αγωνίζεται µέχρι την έγκριση αυτής της αίτησης από το Διοικητικό Συµβούλιο. (στ) Η µεταγραφή αθλητή στην οµάδα τίθεται σε ισχύ µετά από πέντε ηµέρες από την ηµέρα που εγκρίθηκε η αίτηση αυτή σε τακτική ή έκτακτη Συνεδρία του Διοικητικού Συµβουλίου. 13

14 (ζ) (η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Δεν επιτρέπεται εγγραφή αθλητή στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές του Πρωταθλήµατος της κατηγορίας στην οποία είναι εγγεγραµµένη η οµάδα. Αίτηση για εγγραφή σε οµάδα στα χρονικά πλαίσια των τριών τελευταίων αγωνιστικών θα εξετάζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο µόνο εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος για να συνεχίσει η οµάδα να αγωνίζεται στο πρωτάθληµα. Οι οµάδες εξακολουθούν να υφίστανται µε τους ίδιους αθλητές που είναι γραµµένοι στη δύναµη τους και µετά τη λήξη των Πρωταθληµάτων νοουµένου ότι δεν υπάρχουν αιτήσεις για µεταγραφές. Οι οµάδες οφείλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συµπληρώνοντας την αίτηση. (θ) Για την ένταξη νέου αθλητή σε οποιαδήποτε οµάδα, απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συµβούλιο σε ειδικό έντυπο που προµηθεύεται το ενδιαφερόµενο πρόσωπο. (ι) (κ) Η ένταξη αθλητή στην οµάδα τίθεται σε ισχύ µετά από πέντε (5) ηµέρες από την ηµέρα που εγκρίθηκε η αίτηση αυτή σε τακτική ή έκτακτη Συνεδρία του Διοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που αθλητής είναι εγγεγραµµένος σε οµάδα, αλλά δεν έχει αγωνιστεί σε αυτήν, τότε µπορεί να αιτηθεί µεταγραφής σε άλλη οµάδα και να αγωνιστεί σε αυτήν πέντε µέρες µετά από την σχετική έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου. 32. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ (α) Στις Α Κατηγορία ανέρχονται οι δύο Πρώτες βαθµολογικά οµάδες της Β' Κατηγορίας κατά την αµέσως προηγούµενη αγωνιστική περίοδο ούτως ώστε να συµπληρώνονται 10 οµάδες. Σε περίπτωση που δεν συµπληρώνονται 10 οµάδες στις Α Κατηγορία, τότε προβιβάζονται οι οµάδες µε την ψηλότερη βαθµολογία κατά την αµέσως προηγούµενη αγωνιστική περίοδο στην Β κατηγορία, ούτως ώστε να συµπληρώνονται 10 οµάδες στην Α Κατηγορία, νοουµένου ότι αυτό θα τύχει έγκρισης από το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο διατηρεί το δικαίωµα να µην επιτρέψει τον προβιβασµό και/ή την διαβάθµιση ανάλογα µε τις ανάγκες του πρωταθλήµατος και τον αριθµό τον οµάδων που το αποτελούν. (β) Στην Β & Γ Κατηγορίες διαβαθµίζονται οι δύο τελευταίες βαθµολογικά Οµάδες της Α & Β Κατηγορίας κατά την αµέσως προηγουµένη αγωνιστική περίοδο αντίστοιχα. (γ) Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συµβούλιο δεχτεί αιτήσεις εγγραφής για την Γ Κατηγορία που ξεπερνούν τις 16, δικαιούται να δηµιουργήσει και Δ Κατηγορία. Σειρά προτεραιότητας για εγγραφή στην Γ Κατηγορία θα έχουν οι οµάδες που αγωνίζονταν κατά την αµέσως προηγούµενη αγωνιστική περίοδο στον Ε.Σ.ΜΠΟ. Λευκωσίας ή και σε άλλα Σωµατεία εγγεγραµµένα στην ΚΟΜΠΟ. 33. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (α) Οι Διαιτητές για τα Πρωταθλήµατα και τις άλλες διοργανώσεις ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο. (β) Αρµόδιο πρόσωπο για την εφαρµογή των κανονισµών, κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι ο Διαιτητής. (γ) Σε περίπτωση διαφωνίας µιας οµάδας ή αθλητή, έχει το δικαίωµα να υποβάλει γραπτή ένσταση προς το Διοικητικό Συµβούλιο εντός 1 ώρας από τη λήξη του αγώνα, την οποία θα εξετάσει το Διοικητικό Συµβούλιο. (δ) Ο Διαιτητής δικαιούται να αποβάλει αθλητή από το συγκεκριµένο παιγνίδι ή το συγκεκριµένο αγώνα σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει παράβαση των Κανονισµών και να κοινοποιεί τέτοια απόφαση στο Διοικητικό Συµβούλιο. 14

15 34. ΣΤΟΛΗ (α) Κάθε Οµάδα πρέπει να εµφανίζεται µε στολή στους αγώνες Πρωταθλήµατος και Κυπέλλου. Η στολή συνίσταται από οµοιόµορφη φανέλα η οποία φέρει στο πίσω µέρος το όνοµα της οµάδας µε ευδιάκριτα γράµµατα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήµατος και µετέπειτα, οµάδα ή αθλητής οµάδας που εµφανίζεται χωρίς στολή δεν δικαιούται να αγωνιστεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και καταγγελθεί σύµφωνα µε το άρθρο 18 ότι αθλητής αγωνίστηκε χωρίς στολή, το σκορ του δεν λαµβάνεται υπόψη για κάθε παιγνίδι που αγωνίστηκε χωρίς τη στολή του. (β) Οι αθλητές οµάδας που επιχορηγείται από Εταιρεία δικαιούνται να φέρουν στη φανέλα τους τα διαφηµιστικά του Χορηγού τους στους αγώνες του Πρωταθλήµατος και Κυπέλλου Οµάδων. 35. ΓΡΑΦΕΙΣ Κάθε Οµάδα είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση του Γραφέα της κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικής του Κυπέλλου Οµάδων ή του Πρωταθλήµατος στο οποίο αγωνίζεται. Ο αρχηγός κάθε οµάδας είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την ορθότητα των αποτελεσµάτων. 36. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Οµάδα µπορεί να ζητήσει αναβολή του προγραµµατισµένου αγώνα του Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου Οµάδων µε γραπτή αίτηση του Αρχηγού της τουλάχιστον τέσσερις ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα. Στην αίτηση για αναβολή πρέπει να αναφέρονται λεπτοµερώς οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η αναβολή. Εναπόκειται στο Διοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι για την αναβολή του αγώνα, αφού εξετάσει την αίτηση. Την ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα θα αποφασίσει το Διοικητικό Συµβούλιο ύστερα από σχετικές συνεννοήσεις µε τους αρχηγούς των ενδιαφεροµένων οµάδων. Η ηµεροµηνία αυτή πρέπει να τοποθετείται απαραίτητα πριν την ηµεροµηνία της αµέσως επόµενης αγωνιστικής. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των αρχηγών των δύο οµάδων για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα, το Διοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει τελεσίδικα την ηµεροµηνία. Τα έξοδα για τις αναµετρήσεις των δύο οµάδων του αναβληθέντος αγώνα επιβαρύνουν την οµάδα που ζήτησε την αναβολή. 37. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΑΔΩΝ (α) Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσότερων οµάδων στη λήξη του πρωταθλήµατος, στο οποίο αγωνίζονται, αν η θέση στην οποία ισοβαθµούν έχει ουσιαστική σηµασία (ισοβαθµία στην κορυφή, σε θέσεις αυτόµατης διαβάθµισης ή σε θέσεις που οδηγούν στο Παγκύπριο Πρωτάθληµα), τότε δίδουν από ένα αγώνα µπαράζ µεταξύ τους για την τελική κατάταξη. Οι αγώνες αυτοί θα διεξάγονται µε βάση τους Κανονισµούς του Πρωταθλήµατος και της Κατηγορίας στην οποία αγωνίζονται και σε περίπτωση ισοβαθµίας στο τέλος των αγώνων, θα λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς κατάταξης, το σύνολο των κορύνων που πέτυχαν στους αγώνες µπαράζ. 15

16 Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσότερων οµάδων στη λήξη του πρωταθλήµατος, σε θέσεις χωρίς ουσιαστική σηµασία (π.χ. 5η-6η θέση), τότε µετρούν οι µεταξύ των οµάδων αγώνες πρωταθλήµατος. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, στην καλύτερη θέση κατατάσσεται η οµάδα που έχει το µεγαλύτερο οµαδικό µέσο όρο απόδοσης στους αγώνες πρωταθλήµατος. (β) (γ) Οι αγώνες διεξάγονται σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο ύστερα από συνεννόηση µε τους αρχηγούς των ενδιαφεροµένων οµάδων. Αν δεν υπάρξει συµφωνία, η ηµεροµηνία και ώρα έναρξης των αγώνων ορίζεται τελεσίδικα από το Διοικητικό Συµβούλιο Οι διάδροµοι διεξαγωγής των αγώνων καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο. 38. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΙΚΤΩΝ Κατά τη διάρκεια των αγώνων Πρωταθλήµατος και οποιωνδήποτε άλλων επίσηµων διοργανώσεων του Συνδέσµου αλλά και γενικά, η συµπεριφορά των µελών του Συνδέσµου πρέπει να είναι άψογη από κάθε άποψη. Εκνευρισµοί, διαπληκτισµοί, ύβρεις, χειρονοµίες, χειροδικίες και τα παρόµοια υποβαθµίζουν το άθληµα και µειώνουν το γόητρο τόσο των αθλητών όσο και του Συνδέσµου. Παραποµπή στη Δικαστική. 39. ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΑΛΚΟΟΛ Κατά τη διάρκεια όλων των επίσηµων διοργανώσεων του Συνδέσµου απαγορεύεται το κάπνισµα και η κατάποση οινοπνευµατωδών ποτών στον αγωνιστικό χώρο τόσο από τους αθλητές που µετέχουν στις Διοργανώσεις όσο και από κάθε παρευρισκόµενο στον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση και αυτή καταγγελθεί σύµφωνα µε το άρθρο 18, τότε αφαιρούνται 20 πόντοι από το σκορ του αθλητή αυτού σε κάθε παιγνίδι στο οποίο θεάθηκε να καπνίζει και/ή να καταναλώνει οινοπνευµατώδες ποτό. 40. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (α) Κανονισµοί που εκδίδονται από την Οµοσπονδία για εφαρµογή από τους Επαρχιακούς Συνδέσµους, τίθενται αµέσως σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου. (β) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άρθρο των Κανονισµών έρχεται σε αντίθετη µε το πνεύµα σχετικού άρθρου της Οµοσπονδίας, τότε το άρθρο των Κανονισµών τροποποιείται ανάλογα χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου. 16

17 41. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σε περίπτωση που αθλητής και/ή οµάδα δεν εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς το Σύνδεσµο, και το Διοικητικό Συµβούλιο δεν κρίνει σκόπιµο να θέσει σε εφαρµογή τις πρόνοιες της παραγράφου 21 του Καταστατικού, τότε το Διοικητικό Συµβούλιο δικαιούται, µέχρι της διευθέτησης της οικονοµικής εκκρεµότητας: (α) (β) (γ) Να ακυρώσει την ισχύ της Ταυτότητας Μέλους του παίκτη ή/και Να µην απονείµει έπαθλο που πιθανόν να έχει κερδίσει ή/και Να απαγορεύσει στον αθλητή και/ή οµάδα να λάβει µέρος στις διοργανώσεις του Συνδέσµου. Σε περίπτωση που η οµάδα του αδυνατεί να συµπληρώσει πεντάδα στο Πρωτάθληµα ή στο Κύπελλο, θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το µπλάϊντ σκορ του αθλητή µειωµένο κατά 10 µονάδες. 42. ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ (α) Σε περίπτωση διάσπασης οµάδας, τότε το όνοµα και την οντότητα της διατηρεί η µερίδα εκείνη που έχει στις τάξεις της τους περισσότερους από τους αθλητές, νοουµένου ότι δεν θα είναι λιγότεροι από τρεις. Σε περίπτωση ισαριθµίας (3-3) τότε η οντότητα και η ονοµασία της οµάδος δίνεται στη µερίδα που περιλαµβάνει τον αρχηγό της οµάδας. (β) Αν ο Αρχηγός δεν περιλαµβάνεται σε καµιά από τις δύο τριάδες, διεξάγεται αγώνας µεταξύ τους, στην παρουσία Διαιτητή, και η οντότητα της οµάδας δίνεται στην τριάδα που θα νικήσει σε ένα αγώνα 3 αναµετρήσεων µε βάση τους παρόντες Κανονισµούς. Σε περίπτωση που µείνουν δύο αθλητές σε µια οµάδα, δικαιούνται να διατηρήσουν την οντότητα της οµάδας εφόσον πάρουν την έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου. 43. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ Για να διαγραφεί αθλητής από οµάδα χρειάζεται η υπογραφή του Αρχηγού της οµάδας και τριών άλλων αθλητής της οµάδας στην οποία αγωνίζεται. 17

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ 2015 2016 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ 2015 2016 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ 2015 2016 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Πιο κάτω καταγράφονται οι αγωνιστικοί κανονισμοί που τίθενται σε ισχύ και αφορούν το Πρωτάθλημα και Κύπελλο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

COSMIC BOWLING CLUB. Το Cosmic Bowling Club διοργανώνει Πρωτάθλημα & Κύπελλο Τετράδων. για την περίοδο 2015-16, όπου θα συμμετάσχουν οκτώ (8) ομάδες.

COSMIC BOWLING CLUB. Το Cosmic Bowling Club διοργανώνει Πρωτάθλημα & Κύπελλο Τετράδων. για την περίοδο 2015-16, όπου θα συμμετάσχουν οκτώ (8) ομάδες. COSMIC BOWLING CLUB ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΩΝ 2015 2016 Το Cosmic Bowling Club διοργανώνει Πρωτάθλημα & Κύπελλο Τετράδων για την περίοδο 2015-16, όπου θα συμμετάσχουν οκτώ (8) ομάδες. Ημέρα & Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ αρ.2014/διοργανωσεισ/3b 16/01/2015 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-2016 Α. ΟΜΑΔΕΣ 1. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται ημέρα Πέμπτη (εκτός αν η Εκτελεστική αποφασίσει διαφορετικά) σε ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014 ΕΝΑΡΞΗ: 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 12 ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ: ευτέρα ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:30 Τη ευτέρα, 9 Σεπτεµβρίου 2013, οι αθλητές & οι αθλήτριες που επιθυµούν θα αγωνιστούν σε 6 παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09 www.e-sudoku.gr 1 3O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 2 MAIOY 2009 Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ όψιν τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού καθώς και τους κανονισμούς της World Puzzle

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2014 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2014 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2014 2015 Περιεχόμενα 1 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΜΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 6 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000)

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000) ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά συγκροτείται η Επιτροπή Πρωταθλήματος. Αυτή αποτελείται από δύο μέλη του Πανιωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10 Έκδοση 2009 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIVB ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ I. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο σηµειωτής πρέπει να ελέγξει εάν έχουν συµπληρωθεί κατάλληλα οι γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τόπος διεξαγωγής Στο ΤΡΑΣΤ, έδρα του ομίλου Μπρίτζ Λευκωσίας. Πρόγραμμα Εγγραφή Μεχρι 8:00 μμ, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Πρώτο σκέλος 10:00 πμ

Διαβάστε περισσότερα

Πετοσφαίριση. Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης

Πετοσφαίριση. Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης Πετοσφαίριση Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης Ιστορία της πετοσφαίρισης Η πετοσφαίριση επινοήθηκε το 1895 από τον Αμερικανό καθηγητή Γουίλιαμ Μόργκαν. Προσπαθώντας να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Η διεθνής κοινότητα του ποδοσφαίρου συμμετέχει στους Παραoλυμπιακούς αγώνες με ομάδες από αθλητές με εγκεφαλική παράλυση και με προβλήματα στην όραση. Στις μέρες μας μόνο ομάδες ανδρών συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015)

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015) ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΣΣΘΧ: 26/10.11.2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Site: http://theschess.wordpress.com e-mail: saeakeam@hotmail.com Β. ΌΛΓΑΣ 285-546 55 ΤΗΛ : 2310-419 269, ΦΑΞ: 2310-417

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας 2015 1 1. Περιγραφή δοκιμασίας Το φετινό όνομα της δοκιμασίας του διαγωνισμού στην κατηγορία του Πανεπιστημίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 02:30μμ, απογευματινό σκέλος

ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 02:30μμ, απογευματινό σκέλος ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 Τόπος διεξαγωγής Στον `Ομιλο Λευκωσίας 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Εγγραφή 9:30 πμ, Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 Πρώτη ημερίδα Δεύτερη ημερίδα 10:00 πμ, Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2015 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2015 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2015 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τόπος διεξαγωγής Στο ξενοδοχείο Flamingo, έδρα του ομίλου Μπρίτζ Ζήνων, στην Λάρνακα Πρόγραμμα Εγγραφή 9:30 πμ, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΛΙΜΠΕΡΟ Οι Λίμπερο πρέπει να φορούν στολή (Η JACKET/BIB ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8x8 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ 12 ΠΑΙΚΤΕΣ (7 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ) ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Κανονισμός Πρωταθλήματος Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών 2015-2016 2016 www.pasfe.gr Πρωτάθλημα Μίνι Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισμός Πρωταθλήματος 01 Περιεχόμενα 01 τόπος διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

οποία ερχόµενη πίσω από τη γραµµή εκκίνησης κτυπήσει την αριθµηµένη µπίλια.

οποία ερχόµενη πίσω από τη γραµµή εκκίνησης κτυπήσει την αριθµηµένη µπίλια. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΚΤΑΜΠΑΛΟ 1. Σκοπός του παιχνιδιού. Το παιγνίδι παίζεται µε δηλωµένα χτυπήµατα και παίζεται µε µια άσπρη µπίλια και δεκαπέντε αριθµηµένες µπίλιες από το 1 ως το 15. Ο ένας παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2016 ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2016 ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2016 ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σε όλους τους Ομίλους, θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι (6) περιφερειακοί ατομικοί γύροι, που θα αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΜΠΟΛ Άρθρο 1ο ΤΟ ΓΗΠΕ Ο Ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ιαστάσεις 20 Χ 40 µέτρα 2 περιοχές τέρµατος και το υπόλοιπο γήπεδο Οι µεγάλες γραµµές ονοµάζονται πλάγιες γραµµές Οι µικρές γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 WebSite : www.eskah.gr Email : eskah@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ B Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016.

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας έχουσα υπόψη: 1-Το Καταστατικό της και το Καταστατικό της ΕΠΟ 2-Το Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ 3-Το Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ :1 ο EXPRESS ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ :1 ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΛΗΞΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 3.ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ CYPRUS BOWLING TOUR 2013.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ CYPRUS BOWLING TOUR 2013. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ CYPRUS BOWLING TOUR 2013. 1) Δημιουργούνται 2 γενικές κατηγορίες, μια για τους Αντρες και μια για τις Γυναίκες, με δικαίωμα συμμετοχής για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Κ.Ο.ΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2010/1

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2010/1 Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2010/1 Βαθμολογούμενοι Αγώνες, Τρόπος Βαθμολόγησης Οι βαθμολογούμενοι αγώνες για το έτος 2010 είναι οι κάτωθι: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2x18μ με Ο.Γ. Ανοιχτό Πρωτάθλημα 2x70μ με Ο.Γ. Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 2015 18 & 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 2015 18 & 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 2015 18 & 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διοργάνωση Οι διοργανωτές του διαγωνισµού είναι η Κυπριακή Οµοσπονδία Μπριτζ, οι οποίοι και έχουν την αποκλειστική αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE + 357 22449822 ΦΑΞ / FAX + 357 22449819 CYPRUS SHOOTING SPORT FEDERATION 21 AMFIPOLEOS ST., CY-2025 NICOSIA, CYPRUS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1021 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η μπάλα στο σημείο Δεξιότητες: Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση.

Η μπάλα στο σημείο Δεξιότητες: Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση. Η μπάλα στο σημείο Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση. Στέλνω το αντικείμενο στον κενό χώρο. Ξεκινώ και επανατοποθετούμαι κάθε φορά στην Παίζω με διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ U59UPU UPU ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ Αρ.Φακ. 70/2β/15 Λευκωσία, 08 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ου 97P P ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Σε συνέχεια των προκηρύξεων για τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑ.Σ.Π. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΑ.Σ.Π.

2013-2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑ.Σ.Π. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΑ.Σ.Π. 2013-2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑ.Σ.Π. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΑ.Σ.Π. COPYRIGHT 2013 cyprusacademies.com ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑ.Σ.Π. 2013-2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ : ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12), των

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2016» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ.5577/Ε Αθήνα 15 Οκτώβριου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2015» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Αριθμ.πρωτ... Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2012-2013 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, Τ.Θ. 24999, 1306 Λευκωσία. Τηλ. +357 22449830, Φαξ. +357 22449835/6 Olympic House, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ SOO BAHK DO TANG SOO DO ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ SOO BAHK DO TANG SOO DO ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ SOO BAHK DO TANG SOO DO ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΖΩΝΕΣ) 10 GUP Κιτσο Χιονγκ Ιλ μπου 9-8 GUP Κιτσο Χιονγκ Ιλ μπου Κιτσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 11,12,13 & 14 εκεµβρίου

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 11,12,13 & 14 εκεµβρίου ηλώσεις συµµετοχής έως 05/12/2014 Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11,12,13 & 14 εκεµβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθληµάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Low Kick: Ανδρών Γυναικών & Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών & Εφήβων Νεανίδων Κ1:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey, England 1 Κανόνες του Παιχνιδιού και Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1022 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Σουτ σε στόχο με ακρίβεια

Σουτ σε στόχο με ακρίβεια Σουτ σε στόχο με ακρίβεια Σουτ σε στόχο με ακρίβεια, με το μέσα μέρος του ποδιού Σταμάτημα της μπάλας με το πόδι, αριστερό και δεξί Διαθέτω χρόνο (κάποια δευτερόλεπτα) για να είμαι ήρεμος/μη και σίγουρος/ρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ. 3οTOTAL FIELD GAME METZENA 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ. 3οTOTAL FIELD GAME METZENA 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ 3οTOTAL FIELD GAME METZENA 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής ΠΕΜΠΤΗ 30/8/2014 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής ΔΕΥΤΕΡΑ 29/9/2014

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΣΠΕΡΟΣ 9.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ (02-03 Νοεμβρίου 2013 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

9. ΕΣΠΕΡΟΣ 9.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ (02-03 Νοεμβρίου 2013 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΙΝΙ (γεν. 2001) Το τουρνουά Τα 18 (δεκαοκτώ) σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή χωρίζονται σε δυο ομίλους, των εννέα (09) ομάδων, κυρίως με βάση γεωγραφικά κριτήρια ανάλογα με την έδρα τους. ΟΜΙΛΟΣ Α ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 448 Πάτρα : 16-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Κ.Α.-Η. AΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Η ΕΣΚΑ-Η κατά την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 θα διοργανώσει και θα τελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμμένοι από την ΓΣ 24/10/2015 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ. Άρθρο 1. Πρωτάθληµα-άλλες διοργανώσεις

Εγκεκριμμένοι από την ΓΣ 24/10/2015 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ. Άρθρο 1. Πρωτάθληµα-άλλες διοργανώσεις Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ Άρθρο 1 Πρωτάθληµα-άλλες διοργανώσεις 1. Σε κάθε αγωνιστική περίοδο, µε απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ, µπορούν να προκηρυχθούν αγώνες Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Χόκεϊ επί Πάγου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 27, 28 & 29 IOYNIOY 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Ε.Ι.Ο. - ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί: α) Κανονισµοί Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

49o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QubicaAMF

49o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QubicaAMF 49o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QubicaAMF Krasnoyarsk, Ρωσία, 15 Νοεμβρίου - 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 10 13 Οκτωβρίου 2013 Τόπος Διεξαγωγής Αγώνων Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, προπονητές, Άλλος ένας κύκλος του πρωταθλήματος JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP κλείνει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΔΟΜΗ ΤΟΥ CHAMPIONS TENNIS LEAGUE 4 GROUPS ΤΩΝ 4 ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 16 ΟΜΑΔΕΣ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ MINIMUM 64 ΠΑΙΚΤΕΣ 10 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Μονά. Κατηγορία γυναικών 1 14 έως και 29 (από 2000 έως και 1985) Κατηγορία γυναικών 2 30 και άνω (από 1984)

Κατηγορίες Μονά. Κατηγορία γυναικών 1 14 έως και 29 (από 2000 έως και 1985) Κατηγορία γυναικών 2 30 και άνω (από 1984) Ημερομηνίες αγώνων Μονά Έναρξη Σάββατο 26 Απριλίου Λήξη Κυριακή 11 Μαΐου (ημερ. παράτασης: Δευτέρα 12 Μαΐου) Διπλά Έναρξη Σάββατο 26 Απριλίου Λήξη Σάββατο 10 Μαΐου (ημερ. παράτασης: Κυριακή 11 Μαΐου) Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Προκήρυξη 5 ου εαρινού τουρνουά basket ball Αγαπητοί φίλοι και συναθλητές, Ο σύλλογος μας ανακοινώνει το 5 ο τουρνουά basket ball υποδομών και σας καλεί να το πλαισιώσετε με την παρουσία σας όπως το κάνατε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

48 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QUBICAAMF

48 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ QUBICAAMF ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 29/10/2012(ΔΕΥΤΕΡΑ) - 4/11/2012(ΚΥΡΙΑΚΗ) (Υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ) Επιπλέον χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 1520 Δώρο παιχνίδια μπόουλινγκ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α -Β -Γ -Δ -Ε 2009-2012

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α -Β -Γ -Δ -Ε 2009-2012 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α -Β -Γ -Δ -Ε 2009-2012 Ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2009 1 Άρθρο 1: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα