ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2 1. Οι παρόντες Κανονισµοί δύναται να αναφέρονται ως οι Αγωνιστικοί Κανονισµοί Επαρχιακού Συνδέσµου Μπόουλινγκ Λευκωσίας ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2.1 ΠΑΙΓΝΙΔΙ Αναφέρεται σε ένα παιγνίδι µπόουλινγκ το οποίο αποτελείται από δέκα frames. Κάθε αθλητής (bowler) καλείται να καταρρίψει δέκα κορύνες σε δύο µπαλιές στο κάθε frame για τα 9 πρώτα frames, εκτός αν πετύχει strike στο frame, οπότε δεν ρίχνει δεύτερη µπαλιά. Σε περίπτωση που ο αθλητής πετύχει strike στο δέκατο frame, τότε καλείται να ρίξει δύο επιπρόσθετες µπαλιές στον ίδιο διάδροµο που έπαιξε το δέκατο frame. Αν πετύχει spare στο δέκατο frame, τότε καλείται να ρίξει µια επιπρόσθετη µπαλιά στον ίδιο διάδροµο. 2.2 ΑΘΛΗΤΗΣ Αναφέρεται δια τον αθλητή/παίχτη ο οποίος αγωνίζεται σε παιγνίδι µπόουλινγκ. 2.3 FRAME Αναφέρεται δια την κάθε προσπάθεια αθλητή στο παιγνίδι. Κάθε παιγνίδι διαιρείται σε δέκα (10) frames. Σε κάθε frame αναγράφεται το αποτέλεσµα της προσπάθειας του αθλητή σε δύο µέρη, το πρώτο µέρος αναγράφει το αποτέλεσµα της πρώτης µπαλιάς και το δεύτερο µέρος το αποτέλεσµα της δεύτερης µπαλιάς. Νοείται ότι εάν ο αθλητής επιτύχει strike, αναγράφεται µόνο το πρώτος µέρος του frame. 2.4 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Αναφέρεται στην προσπάθεια αθλητή να κυλήσει την µπάλα του στον διάδροµο προς τις κορύνες µε σκοπό την κατάρριψή τους. Ο αθλητής δικαιούται σε δύο προσπάθειες σε κάθε frame για να καταρρίψει τις κορύνες. 2.5 ΠΟΝΤΟΙ Αναφέρεται στους βαθµούς οι οποίοι συλλέγονται από αθλητή στο παιγνίδι. Το σύνολο των πόντων αναφέρεται ως το αποτέλεσµα/βαθµολογία του παιγνιδιού και είναι απόρροια των προσπαθειών αθλητή στα δέκα frames. Κάθε έγκυρη πτώση κορύνας αποτελεί ένα πόντο. Νοείται ότι προστίθεται πόντοι ανάλογα µε το αποτέλεσµα κάθε frame (strike ή spare). 2.6 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Αναφέρεται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων, ήτοι το ΚΥΚΚΟ Μπόουλινγκ στην Λευκωσία, το οποίο διαθέτει 16 διαδρόµους, ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συµβούλιο. Αγωνιστικός χώρος στο ΚΥΚΚΟ Μπόουλινγκ στην Λευκωσία λογίζεται ο εσωτερικός χώρος διεξαγωγής των αγώνων και που διαιρείται µε διαχωριστικό από τον υπόλοιπο χώρο του κτιρίου. 2

3 2.7 ΚΟΡΥΝΑ Αναφέρεται στα δέκα pins (κορύνες) τα οποία τοποθετούνται στο διάδροµο από τον µηχανισµό τοποθέτησης. Οι κορύνες φέρουν αριθµούς από το ένα µέχρι το δέκα, ως το ακόλουθο διάγραµµα. 2.8 STRIKE Σηµειώνεται strike όταν αθλητής µετά από έγκυρη προσπάθεια ρίχνει κάτω µε τη πρώτη µπαλιά και τις δέκα κορύνες. Στο frame που σηµειώνεται το strike προστίθενται εκτός από τους δέκα πόντους που οφείλονται στο strike και το σύνολο των πόντων των επόµενων δύο µπαλιών. Σηµειώνεται µε Χ στο άνω αριστερό τετραγωνάκι του φύλλου καταγραφής του αποτελέσµατος και του frame. 2.9 ΔΙΠΛΟ Αναφέρεται όταν ο αθλητής σηµειώσει δύο συνεχόµενα strike ως αποτέλεσµα έγκυρων προσπαθειών σε ένα παιγνίδι ΤΡΙΠΛΟ Αναφέρεται όταν ο αθλητής σηµειώσει τρία συνεχόµενα strike ως αποτέλεσµα έγκυρων προσπαθειών σε ένα παιγνίδι ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αθλητής πετυχαίνει µέγιστη βαθµολογία όταν σηµειώσει δώδεκα συνεχόµενα strike µέσα σε ένα παιγνίδι. Μέγιστη βαθµολογία σε κάθε παιγνίδι µπόουλινγκ είναι 300 πόντοι SPARE Σηµειώνεται spare όταν αθλητής µετά από έγκυρη προσπάθεια ρίχνει κάτω µε τη δεύτερη µπαλιά τις υπολειπόµενες κορύνες που έµειναν όρθιες µετά από την πρώτη µπαλιά. Σηµειώνεται µε / στο άνω δεξιό τετραγωνάκι του φύλλου καταγραφής του αποτελέσµατος και του frame. 3

4 2.13 ΑΝΟΙΚΤΟ FRAME Ο αθλητής υποπίπτει σε ανοικτό frame όταν, µετά από δύο έγκυρες µπαλιές στο ίδιο frame, αποτύχει να καταρρίψει και τις δέκα κορύνες, µε την προϋπόθεση ότι οι κορύνες που έµειναν όρθιες µετά από την πρώτη µπαλιά δεν συνιστούσαν split. Ο αριθµός των πεσµένων κορυνών της πρώτης µπαλιάς σηµειώνεται στο άνω αριστερό τετραγωνάκι του frame, ενώ ο αριθµός των πεσµένων κορυνών της δεύτερης µπαλιάς σηµειώνεται στο άνω δεξιό τετραγωνάκι. Στην περίπτωση που ο αθλητής αποτύχει µε τη δεύτερη µπαλιά να ρίξει οποιαδήποτε κορύνα τότε η µπαλιά αυτή σηµειώνεται µε - στο άνω δεξιό τετραγωνάκι του frame SPLIT Είναι η ειδική διάταξη των κορυνών που παραµένουν όρθιες µετά από την πρώτη µπαλιά, όπου η κορύνα υπ.αρ.1 έχει καταρριφθεί και νοουµένου ότι : (i) (ii) Μία τουλάχιστον κορύνα έχει πέσει µεταξύ δύο ή περισσότερων κορυνών που παρέµειναν όρθια (π.χ. 7-9, 3-10) Τουλάχιστον µία κορύνα έχει πέσει που είναι αµέσως µπροστά από δύο ή περισσότερες κορύνες που παρέµειναν όρθιες (π.χ. 5-6). Το split σηµειώνεται µε Ο γύρω από το άνω αριστερό τετραγωνάκι του frame και ο αριθµός των πεσµένων κορυνών από την πρώτη µπαλιά γράφεται εντός του κύκλου. Αν επιτευχθεί spare µε τη δεύτερη µπαλιά, τότε σηµειώνεται ανάλογα / στο άνω δεξιό τετραγωνάκι του frame, αν όχι,τότε σηµειώνεται ο αριθµός των πεσµένων κορυνών µε τη δεύτερη µπαλιά ΝΕΚΡΗ ΜΠΑΛΙΑ Η µπαλιά θεωρείται νεκρή όταν: (i) µετά που ο αθλητής έχει ρίξει τη µπαλιά του και προτού η µπάλα προσκρούσει στις κορύνες, διαπιστωθεί και αναφωνήσει ο ίδιος ή άλλος αθλητής ότι µία ή περισσότερες κορύνες λείπουν από τη θέση τους, (ii) ο αθλητής κάνει προσπάθεια σε λανθασµένο διάδροµο, ή κάνει προσπάθεια όχι στην προκαθορισµένη σειρά του, (iii) ο αθλητής εµποδιστεί από άλλο αθλητή, θεατή ή κινούµενο αντικείµενο, καθώς ρίχνεται η µπαλιά και πριν την ολοκλήρωση της προσπάθειας. Στην περίπτωση αυτή ο αθλητής δύναται να επιλέξει να αποδεχθεί το αποτέλεσµα της µπαλιάς του ή να επαναλάβει την προσπάθεια του, (iv) οποιαδήποτε κορύνα µετακινηθεί ή πέσει καθ' οιονδήποτε τρόπο, καθώς ο αθλητής ρίχνει τη µπαλιά του και πριν η µπάλα πλησιάσει τις κορύνες, (v) η µπάλα του αθλητή έλθει σε επαφή µε οποιοδήποτε ξένο αντικείµενο. Η µπαλιά που θεωρείται "νεκρή" δεν καταγράφεται. Οι κορύνες που έπεσαν τοποθετούνται στη θέση τους και ο αθλητής καλείται να ξαναρίξει. 4

5 2.16 ΣΦΑΛΜΑ (FOUL) Σηµειώνεται σφάλµα όταν αθλητής κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του να ρίξει τη µπαλιά του και µετά το ρίξιµο, περάσει τη γραµµή του σφάλµατος και αγγίξει οποιοδήποτε µέρος του διαδρόµου ή του µηχανικού εξοπλισµού που βρίσκεται µετά την γραµµή σφάλµατος. Σε περίπτωση που σηµειώνεται σφάλµα, η µπαλιά λογαριάζεται ως έγκυρη, οι κορύνες που πιθανόν να έχουν πέσει δεν καταγράφονται και ο αθλητής µηδενίζεται στη συγκεκριµένη µπαλιά. Σε περίπτωση που ο αθλητής δικαιούται δεύτερη προσπάθεια, επανατοποθετούνται και η δέκα κορύνες στον διάδροµο. Στην περίπτωση που ο αθλητής υποπέσει σε σφάλµα το οποίο ο αυτόµατος µηχανισµός επισήµανσης του σφάλµατος αποτύχει να επισηµάνει αλλά γίνεται αντιληπτό από τους δύο αρχηγούς των οµάδων και / ή τα άλλα µέλη των αντιπάλων οµάδων που διαγωνίζονται στο διάδροµο/διαδρόµους που διαπράχθηκε το σφάλµα ή από τον επίσηµο γραφέα ή από τον Διαιτητή (υπεύθυνο της διοργάνωσης), τότε το σφάλµα επικυρώνεται και καταγράφεται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση από οποιονδήποτε για να αποτρέψει αθλητή από του να υποπέσει σε σφάλµα ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΟΣ Οι επιδόσεις των παικτών καταγράφονται στο Δελτίο Αγώνος το οποίο προµηθεύει ο Διαιτητής. Ένας αγώνας για να είναι έγκυρος πρέπει οι αρχηγοί των δύο αντίπαλων οµάδων να συµπληρώνουν και να υπογράφουν το Δελτίο Αγώνος και να το παραδίδουν στο Διαιτητή. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις άλλες διοργανώσεις του Επαρχιακού Συνδέσµου (ατοµικό, δυάδες κ.λ.π.) 2.18 ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ Αναφέρεται ως τα παιγνίδια µεταξύ δύο οµάδων ή δύο αθλητών, που είναι αντίπαλοι, και που αποτελούν µέρος του αγώνα. Νοείται ότι σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, µία αναµέτρηση µπορεί να αποτελεί και το σύνολο του αγώνα. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ Το παιγνίδι θα πρέπει να διεξάγεται σε δύο παραπλήσιους διαδρόµους, ώστε να γίνεται εναλλαγή διαδρόµου σε κάθε frame. Επιπρόσθετες µπαλιές λόγω spear ή strike στο δέκατο frame, θα πρέπει να ρίχνονται στον ίδιο διάδροµο που ρίχθηκε η πρώτη µπαλιά του δέκατου frame. 4. ΣΕΙΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ Δύο ή περισσότεροι αθλητές που αγωνίζονται σε παραπλήσιους διαδρόµους, θα πρέπει να ρίχνουν τις µπαλιές τους σε κάθε frame διαδοχικά και σε προκαθορισµένη σειρά (διάταξη). Κάθε αθλητής θα πρέπει να συµπληρώσει τις επιπρόσθετες µπαλιές του στο δέκατο frame (ως αποτέλεσµα spare ή strike) αµέσως µετά τις κανονικές µπαλιές του, προτού ο επόµενος αθλητής ρίξει την πρώτη του µπαλιά στο frame αυτό. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στη σειρά των αθλητών µετά που θα αρχίσει ο αγώνας, ή κατά τη διάρκεια του (συνήθως είναι 3 παιγνιδιών), εκτός αν ορίζει διαφορετικά το Αγωνιστικό Πρόγραµµα. Επιτρέπονται έως δύο αλλαγές σε κάθε παιγνίδι για την Α & Β Κατηγορίες και 3 αλλαγές για την Γ Κατηγορία. 5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΔΙ 5

6 Ο διαιτητής (υπεύθυνος διοργάνωσης) µπορεί να διακόψει ένα παιγνίδι και να διατάξει τη συνέχιση του σ' άλλους διαδρόµους, όταν λόγω βλάβης στον µηχανικό εξοπλισµό των αρχικών διαδρόµων, κινδυνεύει το παιγνίδι να διαρκέσει πέραν του κανονικού χρόνου, µε αποτέλεσµα ο αγώνας να καθυστερήσει να συµπληρωθεί. Αν το παιγνίδι, και κατά συνέπεια ο αγώνας, δεν µπορεί να συµπληρωθεί την ίδια µέρα και θα ορισθεί για άλλη µέρα, τότε θα πρέπει να επαναρχίσει από το σηµείο που διακόπηκε. 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ Για τις περιπτώσεις που επιβάλλεται η ανάδειξη πρωταθλητή / νικητή, παίζεται µια µπαλιά και νικητής είναι αυτός µε τις περισσότερες κορύνες στην µια µπαλιά. 7. ΕΓΚΥΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΝΩΝ Εφόσον ένα παιγνίδι έχει επίσηµα αρχίσει, τότε κάθε µπαλιά µετρά, εκτός αν θεωρήθηκε "νεκρή" η µπαλιά. Στην περίπτωση αυτή οι κορύνες επανατοποθετούνται και η µπαλιά επαναλαµβάνεται. (i) (ii) (iii) Η πτώση των κορυνών θεωρείται έγκυρη και καταγράφεται στο ενεργητικό του αθλητή όταν: ύστερα από χτύπηµα τους από τη µπάλα παραµένουν πεσµένες στο διάδροµο ή στα πλαϊνά αυλάκια (οι κορύνες αυτές θα πρέπει να αποµακρυνθούν πριν την επόµενη µπαλιά), η πτώση τους προκαλείται από σύγκρουση τους µε άλλη ή άλλες κορύνες που επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο, αφού κτύπησαν προηγουµένως στα γύρω τοιχώµατα ή στη ράβδο εκκαθαρίσεως ενώ αυτή παραµένει στάσιµη και προτού κινηθεί για να αποµακρύνει τις καταρριφθέντες κορύνες, διαπιστωθεί, ακόµη και µετά το ρίξιµο της µπάλας, ότι µία ή περισσότερες κορύνες δεν βρίσκονται τοποθετηµένες στην κανονική τους θέση, χωρίς όµως να λείπουν. Είναι ευθύνη του κάθε αθλητή να διαπιστώσει ότι όλες οι κορύνες βρίσκονται σωστά τοποθετηµένες. Ο αθλητής έχει το δικαίωµα να απαιτήσει να τοποθετηθούν οι κορύνες στην κανονική τους θέση. Επίσης κορύνες που µετακινήθηκαν από την ορθή τους θέση από το µηχανισµό τοποθέτησης των κορυνών θα πρέπει να παραµείνουν ως έχουν και δεν επιτρέπεται η διόρθωση της θέσης τους στη δεύτερη µπαλιά, όταν γίνεται προσπάθεια για spare. 8. ΑΚΥΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΝΩΝ Η πτώση των κορυνών θεωρείται άκυρη όταν: (i) η πτώση προκαλείται από µπάλα που έχει ξεφύγει από το διάδροµο προτού κτυπήσει τις κορύνες, (ii) η πτώση προκαλείται από µπάλα που αναπηδά από το πίσω τοίχωµα και επιστρέφει στο διάδροµο, (iii) όρθια κορύνα πέσει (έστω και αν κουνιέται ή πάει να πέσει) µετά από επαφή µε το µηχανισµό τοποθετήσεως των κορυνών ή ενώ αποµακρύνονται οι καταρριφθείσες κορύνες ή όταν η κορύνα ελευθερωθεί και πέσει από το µηχανισµό τοποθέτησης των κορυνών. Στις περιπτώσεις αυτές η κορύνα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αρχική της θέση πριν το ρίξιµο της πρώτης µπαλιάς, (iv) ο αθλητής υποπέσει σε σφάλµα στην προσπάθεια του να ρίξει τη µπάλα. Σηµείωση: Κορύνες που εκσφενδονίζονται από το διάδροµο, αναπηδούν και επιστρέφοντας µένουν όρθια στο διάδροµο, δεν καταγράφονται ότι έχουν πέσει. 6

7 9. ΚΟΡΥΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Οι µόνες κορύνες που µετρούν ως πόντοι και καταγράφονται είναι αυτές που έχουν πέσει ή εκσφενδονισθεί εκτός διαδρόµου ως αποτέλεσµα έγκυρης µπαλιάς. Ο αθλητής θα πρέπει να ρίχνει τις µπαλιές του στο κάθε frame στην κανονική του σειρά. 10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΝΩΝ Κορύνα που έχει σπάσει ή πάθει σοβαρή ζηµιά κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού θα πρέπει να αντικατασταθεί αµέσως µε άλλη κορύνα του ιδίου βάρους και φυσικής κατάστασης µε αυτές που χρησιµοποιούνται. Ο Διαιτητής (υπεύθυνος διοργάνωσης) θα είναι το µόνο αρµόδιο πρόσωπο σ' όλες τις περιπτώσεις να κρίνει για την αντικατάσταση των κορυνών. Σπασµένη κορύνα δεν αλλοιώνει την επίδοση που έχει πετύχει ο αθλητής. Ο αριθµός των κορύνων που έχουν πέσει έγκυρα, καταγράφεται και στη συνέχεια αντικαθίσταται η σπασµένη κορύνα. 11. ΧΡΗΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ Σε περίπτωση που αθλητής ρίξει τις µπαλιές τους σε λανθασµένο διάδροµο, τότε οι µπαλιές θεωρούνται νεκρές και επαναλαµβάνονται στους σωστούς διαδρόµους. Στις ατοµικές διοργανώσεις όπου ο αθλητής καλείται να παίξει συνήθως δύο διαδοχικά frames, εάν ο αθλητής ρίξει τις µπαλιές του σε λανθασµένους διαδρόµους, τότε οι µπαλιές θεωρούνται νεκρές και καλείται να επαναλάβει τις µπαλιές του στους σωστούς διαδρόµους. 12. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΠΑΛΕΣ Οι µπάλες που χρησιµοποιούν οι αθλητές σε επίσηµες διοργανώσεις, εφόσον είναι ιδιόκτητες (συνήθως φέρουν και τα αρχικά του κατόχου / ιδιοκτήτη),απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται από άλλους διαγωνιζόµενους αθλητές, εκτός στις περιπτώσεις που ο κάτοχος / ιδιοκτήτης της µπάλας δώσει τη συγκατάθεση του να χρησιµοποιήσει άλλος αθλητής τη µπάλα του. 13. ΣΚΟΠΙΜΟ ΣΦΑΛΜΑ Όταν αθλητής διαπράξει σκόπιµο σφάλµα για να εκµεταλλευτεί το γεγονός, τότε µηδενίζεται στο frame που έγινε το σκόπιµο σφάλµα. 14. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Το σφάλµα θα πρέπει να καταγράφεται ως µπαλιά που έγινε, αλλά οι κορύνες που έτυχε να πέσουν στη συγκεκριµένη µπαλιά δεν λογαριάζονται και ο αθλητής µηδενίζεται στη µπαλιά αυτή. Όταν ο αθλητής κάνει σφάλµα στην πρώτη του µπαλιά, και οι δέκα κορύνες επανατοποθετούνται και µόνο οι κορύνες που θα πέσουν µε τη δεύτερη µπαλιά µετρούν ως πόντοι. Σηµειώνεται spare αν έχουν πέσει όλες οι κορύνες ή ως ανοικτό frame αν έχουν πέσει µόνο µερικές κορύνες. 7

8 15. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΛΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά/ένσταση για σφάλµα ή για την εγκυρότητα της πτώσης των κορυνών και η οποία δεν µπορεί να διερευνηθεί/επιλυθεί αµέσως από τον Διαιτητή (υπεύθυνο διοργάνωσης), τότε καλείται ο εµπλεκόµενος αθλητής να ρίξει µια επιπρόσθετη εναλλακτική µπαλιά ή frame ανάλογα µε την περίπτωση. Εάν η ένσταση γίνει στην πρώτη µπαλιά του frame, ο αθλητής θα πρέπει να συµπληρώσει το frame και στη συνέχεια να παίξει ακόµη ένα frame αµέσως µετά, εκτός αν το αντικείµενο της διαφοράς/ένστασης είναι κατά πόσον ο αθλητής θα πρέπει να πιστωθεί µε strike ή µε λιγότερες κορύνες στην πρώτη του µπαλιά. Στην περίπτωση αυτή η κορύνα ή οι κορύνες για τις οποίες αµφισβητείται η εγκυρότητα πτώσης τους, θα πρέπει να επανατοποθετηθούν και ο αθλητής θα πρέπει να ρίξει άλλη µπαλιά. Εάν η ένσταση γίνει στη δεύτερη µπαλιά του frame, ο αθλητής πρέπει να ρίξει µια επιπρόσθετη εναλλακτική µπαλιά µε την ίδια διάταξη των κορυνών που έµειναν όρθιες από τη πρώτη µπαλιά, εκτός αν το αντικείµενο της αµφισβήτησης είναι κατά πόσο έγινε σφάλµα οπότε δεν χρειάζεται η επιπρόσθετη εναλλακτική µπαλιά. Τα στοιχεία όλων των µπαλιών του συγκεκριµένου frame (κανονικές και επιπρόσθετες εναλλακτικές µπαλιές) καταγράφονται και παραδίδονται στο Διαιτητή (υπεύθυνο της Διοργάνωσης) για τα περαιτέρω. Κρίνεται σκόπιµο όπως οι αρχηγοί των εµπλεκοµένων οµάδων είναι παρόντες όταν λαµβάνονται και καταγράφονται τα στοιχεία των µπαλιών του συγκεκριµένου frame που έγινε η ένσταση. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο (Οργανωτική Επιτροπή). 16. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Συνήθως η επισήµανση του σφάλµατος γίνεται από τον αυτόµατο ηλεκτρονικό µηχανισµό επισήµανσης του σφάλµατος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος µηχανισµός, θα πρέπει απαραίτητα να παρίσταται επόπτης/παρατηρητής ο οποίος θα έχει απρόσκοπτη θέα της γραµµής σφάλµατος. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε θεατή να εµποδίζει την εκτέλεση των καθηκόντων του επόπτη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η γραµµή σφάλµατος επεκτείνεται και πέραν των αγωνιστικών διαδρόµων. 17. EΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑ Δεν επιτρέπονται ενστάσεις όταν το σφάλµα επισηµαίνεται από τον αυτόµατο ηλεκτρονικό µηχανισµό επισήµανσης σφάλµατος ή όταν υποδεικνύεται από τον επόπτη/παρατηρητή. Σε επόµενες µπαλιές στον ίδιο διάδροµο αν αποδειχθεί ότι ο ηλεκτρονικός µηχανισµός δεν λειτουργεί κανονικά ή υπάρχει βαρύνουσα µαρτυρία του διαιτητή ή αθλητών και των δύο αντίπαλων οµάδων ότι ο αθλητής δεν έκανε σφάλµα, τότε η µπαλιά θεωρείται έγκυρη. Σε περίπτωση που ο ηλεκτρονικός µηχανισµός αχρηστεύεται προσωρινά, τότε ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία για την επισήµανσης σφάλµατος: 8

9 (α) Η Οργανωτική Επιτροπή διορίζει επόπτη/παρατηρητή της γραµµής σφάλµατος, ή (β) Οι επίσηµοι γραφείς αναλαµβάνουν το ρόλο επόπτη/παρατηρητή της γραµµής σφάλµατος. Η έλλειψη αυτόµατου ηλεκτρονικού µηχανισµού επισήµανσης σφάλµατος ή η απουσία επόπτη / παρατηρητή της γραµµής σφάλµατος θα πρέπει να αποκλείουν τις επιδόσεις των αθλητών από το να αναγνωρισθούν ως επίσηµες επιδόσεις του Επαρχιακού Συνδέσµου. 18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ / ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ/ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ενστάσεις που αφορούν την καταγραφή επιδόσεων ή την εγκυρότητα αποτελέσµατος παιγνιδιού/αγώνα ή οποιοδήποτε άρθρο των Αγωνιστικών Κανονισµών υποβάλλονται γραπτώς το αργότερο µέσα σε µια ώρα από τη λήξη του αγώνα ή σειράς παιγνιδιών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τα εµπλεκόµενα µέρη (µε εξαίρεση το άρθρο 38 για το οποίο όλα τα µέλη του Επαρχιακού Συνδέσµου δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση) στο Διαιτητή ή στο Διοικητικό Συµβούλιο του Επαρχιακού Συνδέσµου Λευκωσίας. Ο Διαιτητής δικαιούται αυτεπάγγελτα να καταγγείλει στο Διοικητικό Συµβούλιο παίκτη ή οµάδα για παράβαση των Αγωνιστικών Κανονισµών. 19. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ Δεν επιτρέπεται σε κανένα να βάζει σηµάδια στο χώρο πρόσβασης προς το διάδροµο ή να µεταφέρει σε οποιοδήποτε µέρος του χώρου πρόσβασης/διαδρόµου οποιαδήποτε ουσία η οποία µπορεί να παραποιήσει/καταστρέψει ή αλλοιώσει την επιφάνεια του χώρου πρόσβασης/διαδρόµου και γενικότερα την αγωνιστική κατάσταση του χώρου πρόσβασης/διαδρόµου. Απαγορεύεται η χρήση υλικών όπως πούδρας, ελαφρόπετρας, ρητίνης κλπ. στα παπούτσια µπόουλινγκ ή στους χώρους πρόσβασης προς τους διαδρόµους. Επίσης απαγορεύεται η χρήση παπουτσιών µε σόλες και τακούνια από µαλακό λάστιχο που αφήνουν σηµάδια στο δάπεδο και µε οποιοδήποτε τρόπο αλλοιώνουν ή διαφοροποιούν τη φυσική κατάσταση των χώρων πρόσβασης. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πούδρα ή παρόµοιο υλικό στον αγωνιστικό χώρο. 20. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙΞΙΜΟ Ο κάθε αθλητής που είναι έτοιµος να εισέλθει στο χώρο πρόσβασης στο διάδροµο και να ρίξει τη µπαλιά του έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, που αν δεν τηρούνται ευλαβικά αποτελούν καθυστέρηση στο παίξιµο και τιµωρούνται ανάλογα: (i) Ο αθλητής θα πρέπει να είναι έτοιµος να ρίξει τη µπαλιά του όταν είναι η σειρά του και δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να καθυστερήσει την είσοδο του στο χώρο πρόσβασης και να ρίξει τη µπαλιά του, εφόσον ο αµέσως παραπλήσιος διάδροµος στα δεξιά και αριστερά του είναι ελεύθερος. (ii) Ο αθλητής θα πρέπει να δίδει προτεραιότητα σε άλλο αθλητή που βρίσκεται στα δεξιά του στον αµέσως παραπλήσιο διάδροµο και είναι έτοιµος να ρίξει τη µπαλιά του. (iii) Ο αθλητής έχει κάθε δικαίωµα να προηγηθεί άλλου αθλητή που βρίσκεται στα αριστερά του στον αµέσως παραπλήσιο διάδροµο και να ρίξει τη µπαλιά του. 9

10 Αθλητής που δεν τηρεί τις πιο πάνω προϋποθέσεις προειδοποιείται από το Διαιτητή (υπεύθυνο διοργάνωσης), ο οποίος θα του δείξει "Άσπρη" κάρτα για την πρώτη παράβαση και "Κίτρινη" για τη δεύτερη. Οι προειδοποιήσεις αυτές δεν προϋποθέτουν ποινή. Για την τρίτη και τις µετέπειτα παραβάσεις όµως, ο Διαιτητής θα δείξει στον αθλητή "Κόκκινη" κάρτα και θα µηδενισθεί ο αθλητής στο frame αυτό. Οι κάρτες ισχύουν για ένα αγώνα, σειρά παιγνιδιών ή αγωνιστική, ανάλογα µε την περίπτωση. Δεν επιτρέπεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ µέρους οµάδας στη διεξαγωγή του αγώνα. Σε περίπτωση που οµάδα αρνηθεί να συνεχίσει τη διεξαγωγή του αγώνα, ακόµα και µετά τις σχετικές προειδοποιήσεις του Διαιτητή, διακόπτεται ο αγώνας και οι βαθµοί που εκκρεµούν καταχωρούνται υπέρ της αντίπαλης οµάδας. Η οµάδα που, και µετά την υπόδειξη του Διαιτητή, είναι 5 frame πίσω από την πρωτοπόρο οµάδα, τιµωρείται µε αφαίρεση 2 βαθµών από τη συνολική της βαθµολογία. Ο εκάστοτε Διαιτητής είναι υπεύθυνος να προειδοποιεί την οµάδα που καθυστερεί. 21. ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Οι ακόλουθες ποινές ισχύουν για παράβαση των Κανονισµών και Διατάξεων του αθλήµατος, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει συγκεκριµένη ποινή για το διαπραχθέν παράπτωµα: (i) Αθλητής που παραβαίνει τους Κανονισµούς προειδοποιείται από τον Διαιτητή, που θα του δείξει "άσπρη" κάρτα για την πρώτη παράβαση (δεν προϋποθέτει ποινή). (ii) Για δεύτερη προειδοποίηση στην ίδια αγωνιστική, ο αθλητής αυτόµατα αποβάλλεται και δεν θα του επιτραπεί να αγωνισθεί σε επίσηµη διοργάνωση του Επαρχιακού Συνδέσµου για τις επόµενες δύο αγωνιστικές. (iii) Εάν ο ίδιος αθλητής δεχθεί προειδοποίηση σε 3 διαφορετικές αγωνιστικές στην ίδια αγωνιστική περίοδο, τότε ο αθλητής αυτός θα αποκλεισθεί από τις επίσηµες διοργανώσεις του Επαρχιακού Συνδέσµου για τις επόµενες τέσσερις αγωνιστικές στην οµάδα στην οποία αγωνίζεται. (iv) Όλα τα παραπτώµατα/ποινές υποβάλλονται γραπτώς από τον Διαιτητή (υπεύθυνο διοργάνωσης) στο Γραµµατέα του Επαρχιακού Συνδέσµου, ο οποίος µε τη σειρά του θα γνωστοποιήσει το γεγονός στα ενδιαφερόµενα µέρη. (v) Ο Διαιτητής έχει το δικαίωµα να αποβάλλει αθλητή χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα µε το βαθµό του παραπτώµατος. (vi) Οι ποινές και οι κάρτες µεταφέρονται στην επόµενη αγωνιστική περίοδο. 22. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (α) Για να δικαιούται αθλητής να συµµετάσχει στο Πρωτάθληµα και στο Κύπελλο Οµάδων του Επαρχιακού Συνδέσµου πρέπει να είναι µέλος του Συνδέσµου και να έχει τακτοποιηµένες τις ταµειακές του υποχρεώσεις. (β) Το δικαίωµα εγγραφής των οµάδων στα Πρωταθλήµατα και στο Κύπελλο Οµάδων που διοργανώνει ο Σύνδεσµος, καθώς επίσης και η συνεισφορά τους έναντι των εξόδων για τη διεξαγωγή των πιο πάνω διοργανώσεων θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο. (γ) Το δικαίωµα εγγραφής και η συνεισφορά των παικτών σε άλλες διοργανώσεις του Συνδέσµου θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο. 10

11 (δ) (ε) Αθλητές ή οµάδες που δεν παρουσιάζονται να αγωνιστούν σύµφωνα µε το πρόγραµµα, οφείλουν να καταβάλουν τη συνεισφορά τους έναντι των παιγνιδιών στα οποία θα αγωνίζονταν. Οι αθλητές οφείλουν να καταβάλλουν το παράβολο για την έκδοση αθλητικής ταυτότητας από την ΚΟΜΠΟ. 23. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (α) Το Πρωτάθληµα διεξάγεται σε δύο γύρους µε πενταµελείς οµάδες. Χάντικαπ (8) πόντων θα δίνεται στις γυναίκες και σε παιδιά κάτω των 16 ετών. (β) Κάθε οµάδα της Α Κατηγορίας δικαιούται να έχει στις τάξεις της ανά πάσα στιγµή µέχρι επτά αθλητές, ενώ η Β Κατηγορία δικαιούται να έχει στις τάξεις της ανά πάσα στιγµή µέχρι οχτώ αθλητές. Οι οµάδες µπορούν να είναι µεικτές, ήτοι να αποτελούνται από άνδρες και γυναίκες αθλητές. (γ) Ο ελάχιστος αριθµός αθλητών τους οποίους µπορεί να παρατάξει µια οµάδα στον αγώνα είναι 3. (δ) Κάθε αγώνας για σκοπούς πρωταθλήµατος αποτελείται από 3 αναµετρήσεις των παιγνιδιών 5 αθλητών κάθε οµάδας, µεταξύ δύο οµάδων όπως ορίζει το πρόγραµµα κάθε αγωνιστικής. 24. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Σε κάθε αγώνα πρωταθλήµατος απονέµονται 4 βαθµοί. Ένας βαθµός απονέµεται στη νικήτρια οµάδα κάθε αναµέτρησης και ο 4ος βαθµός στην οµάδα που θα συγκεντρώσει το µεγαλύτερο σύνολο κορυνών στο σύνολο των 3 αναµετρήσεων του αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας σε αναµέτρηση ή στο σύνολο κορυνών στις 3 αναµετρήσεις, ο βαθµός µοιράζεται στις δύο οµάδες. 25. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αρµόδιο για την ερµηνεία των παρόντων Κανονισµών είναι το Διοικητικό Συµβούλιο. Στο Διοικητικό Συµβούλιο παρέχεται το δικαίωµα να εισάγει νέες πρόνοιες που δεν καλύπτονται στους υφιστάµενους Κανονισµούς για την εύρυθµη λειτουργία του Συνδέσµου, είναι όµως αναγκαίο να επικυρωθούν στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση. 26. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (α) Κανένα µέλος του Συνδέσµου δεν δικαιούται να συµµετάσχει σε Πρωτάθληµα ή/και Κύπελλο οµάδων µπόουλινγκ που διοργανώνονται από άλλα Αθλητικά Σωµατεία, µέλη της Οµοσπονδίας. (β) Κανένας παίκτης δεν δικαιούται να αγωνίζεται σε δύο οµάδες. 11

12 27. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ / ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σε περίπτωση που αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, µια Οµάδα δεν παρουσιασθεί σε αγώνα µηδενίζεται και της αφαιρούνται επιπλέον δύο βαθµοί. Οµάδα που αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου απουσιάσει από δύο αγωνιστικές, αποβάλλεται από το Πρωτάθληµα. Οι Οµάδες αρχίζουν τον αγώνα στην καθορισµένη ώρα ενάρξεως. Πριν συµπληρωθούν δέκα-πέντε λεπτά µετά την καθορισµένη ώρα έναρξης της αγωνιστικής, δικαιούται να µπει στον αγώνα και ο αργοπορηµένος ή αργοπορηµένοι αθλητές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αργοπορηµένης Οµάδας. Μετά τα δέκαπέντε λεπτά από την έναρξη της αγωνιστικής, ούτε παίκτης ούτε Οµάδα που καθυστέρησε δικαιούται να µπει στον αγώνα. Ο πιο πάνω κανονισµός ισχύει για όλες τις διοργανώσεις του ΕΣΜΠΟ Λευκωσίας (ατοµικά, δυάδες κτλ) Οµάδα, της οποίας η αντίπαλη οµάδα δεν παρουσιάσθηκε σε αγώνα πρωταθλήµατος, οφείλει να αγωνιστεί κανονικά. Για να διεκδικήσει η οµάδα που παρουσιάστηκε τους 4 βαθµούς του αγώνα, θα πρέπει να πετύχει σε κάθε αναµέτρηση συνολικό σκορ που να ξεπερνά τις 50 κορύνες κάτω από το µέσο όρο απόδοσης της (οµάδας που παρουσιάστηκε). Ο µέσος όρος απόδοσης της οµάδας ορίζεται ως το αποτέλεσµα της διαίρεσης του συνολικού σκορ της οµάδας σε κορύνες, διά του συνολικού αριθµού αγώνων που έχει διαγωνιστεί η οµάδα αυτή πριν από την έναρξη του συγκεκριµένου αγώνα. (στ) (ζ) Οι βαθµοί που χάνει η οµάδα που αγωνίζεται δεν κατακυρώνονται υπέρ της αντίπαλης οµάδας που δεν παρουσιάστηκε. Σε περίπτωση που δεν εµφανισθούν στον αγώνα και οι δύο οµάδες τότε και οι δύο οµάδες µηδενίζονται και τους αφαιρούνται από δύο βαθµοί. Σε περίπτωση αποβολής ή αποχώρησης οµάδας, οι βαθµοί των αναµετρήσεων που εκκρεµούν να δώσει η οµάδα αυτή, κερδίζονται από την εκάστοτε αντίπαλη οµάδα µε τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στο εδάφιο (ε) πιο πάνω. 28. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ (α) Κάθε οµάδα δικαιούται να χρησιµοποιήσει δύο αναπληρωµατικούς αθλητές σε κάθε αναµέτρηση για την Α Κατηγορία, και τρείς αναπληρωµατικούς αθλητές σε κάθε αναµέτρηση για την Β Κατηγορία. (β) Οι αθλητές που αντικαθίστανται µπορούν να επανέλθουν στον αγώνα. (γ) Ο Αρχηγός κάθε οµάδας δικαιούται σε κάθε παιγνίδι να ορίζει τη σειρά των αθλητών της οµάδας του. 29. ΜΠΛΑΙΝΤ ΣΚΟΡ (α) Το µπλάϊντ σκορ δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αλλαγή άλλου αθλητή εκτός στην περίπτωση αποχωρήσεως του ιδίου αθλητή για σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διαιτητή, που συνιστά αδυναµία να συνεχίσει τον αγώνα. (β) Αθλητής δικαιούται να εισέλθει στο παιγνίδι για να αντικαταστήσει µπλάϊντ σκορ είτε το δικό του είτε άλλου αθλητή. (γ) Η χρησιµοποίηση του µπλάϊντ σκορ δεν επιτρέπεται πέραν των εννέα παιγνιδιών ανά 12

13 (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) αθλητή, στο σύνολο όλων των αγωνιστικών του Πρωταθλήµατος. Ο αρχηγός κάθε οµάδας υποχρεούται να διατηρά ιστορικό του µπλάιντ σκορ που χρησιµοποιείται από τους αθλητές της οµάδας του. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου χρησιµοποίησης του µπλάιντ σκορ, τότε αυτός ο αθλητής θα µηδενίζεται για τα συγκεκριµένα παιγνίδια. Το µπλάϊντ σκορ θα ισχύει εφόσον ο αθλητής συµπληρώσει τρία παιγνίδια. Μπλάϊντ σκορ µε βάση το µέσο όρο απόδοσης της προηγούµενης αγωνιστικής περιόδου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο την πρώτη αγωνιστική. Σε περίπτωση όµως που αθλητής για λόγους υγείας, ή απουσίας του στο εξωτερικό, κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, δεν µπορεί να αγωνιστεί στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και εφόσον δεν µπορεί να αντικατασταθεί από άλλο αθλητή, τότε δικαιούται να χρησιµοποιήσει το µέσο όρο απόδοσης του κατά την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο. Εάν θα χρησιµοποιηθεί µπλάϊντ σκορ για αθλητή που δεν είχε αγωνιστεί την προηγουµένη περίοδο τότε θα χρησιµοποιηθεί µπλάϊντ σκορ 120. Το ανώτατο όριο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µπλάϊντ σκορ είναι 200 για την Α' Κατηγορία, 180 για την Β' Κατηγορία, και 170 για την Γ' Κατηγορία. Το µπλάϊντ σκορ είναι ο µέσος όρος απόδοσης του αθλητή, µειωµένος κατά 10 πόντους. Η χρησιµοποίηση του µπλάϊντ σκορ στο Κύπελλο Οµάδων επιτρέπεται µόνο σε µια αγωνιστική. Το µπλάϊντ σκορ τιµωρηµένου αθλητή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκτός εάν η Οµάδα δεν συµπληρώνει πεντάδα οπόταν µπορεί να χρησιµοποιήσει το µπλάϊντ σκορ του µειωµένο κατά 10 πόντους. 30. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ Όταν αθλητής αδυνατεί να συµπληρώσει ένα παιγνίδι εξαιτίας τραυµατισµού ή άλλης έκτακτης ανάγκης, το τελικό σκορ του στο συγκεκριµένο παιγνίδι θα θεωρείται το άθροισµα του σκορ που πέτυχε για τα frame που έχει αγωνισθεί, και του 1/10 του µπλάϊντ σκορ για κάθε ένα από τα υπόλοιπα frame του παιγνιδιού. Σε τέτοια περίπτωση το σκορ δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του µέσου όρου απόδοσης. 31. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (α) Μεταγραφή αθλητή σε άλλη οµάδα γίνεται µόνο εφόσον τηρηθούν οι πρόνοιες του παρόντος κανονισµού. (β) Η αίτηση για µεταγραφή πρέπει να γίνεται σε ειδικό έντυπο που ο ενδιαφερόµενος αθλητής µπορεί να προµηθευτεί από το Διοικητικό Συµβούλιο. (γ) Ένας αθλητής για να εξασφαλίσει µεταγραφή πρέπει να έχει γραπτή συγκατάθεση του Αρχηγού και δύο άλλων αθλητών της Οµάδας στην οποία αγωνίζεται. (δ) Αθλητής ο οποίος επιθυµεί να αποχωρήσει από την οµάδα του και δεν έχει αγωνιστεί για τρεις συνεχείς αγωνιστικές, δικαιούται να υποβάλει αίτηση η οποία θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συµβούλιο. (ε) Αµέσως µετά από την ηµέρα υποβολής της αίτησης µεταγραφής ο αθλητής δεν δικαιούται να αγωνίζεται µέχρι την έγκριση αυτής της αίτησης από το Διοικητικό Συµβούλιο. (στ) Η µεταγραφή αθλητή στην οµάδα τίθεται σε ισχύ µετά από πέντε ηµέρες από την ηµέρα που εγκρίθηκε η αίτηση αυτή σε τακτική ή έκτακτη Συνεδρία του Διοικητικού Συµβουλίου. 13

14 (ζ) (η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Δεν επιτρέπεται εγγραφή αθλητή στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές του Πρωταθλήµατος της κατηγορίας στην οποία είναι εγγεγραµµένη η οµάδα. Αίτηση για εγγραφή σε οµάδα στα χρονικά πλαίσια των τριών τελευταίων αγωνιστικών θα εξετάζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο µόνο εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος για να συνεχίσει η οµάδα να αγωνίζεται στο πρωτάθληµα. Οι οµάδες εξακολουθούν να υφίστανται µε τους ίδιους αθλητές που είναι γραµµένοι στη δύναµη τους και µετά τη λήξη των Πρωταθληµάτων νοουµένου ότι δεν υπάρχουν αιτήσεις για µεταγραφές. Οι οµάδες οφείλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συµπληρώνοντας την αίτηση. (θ) Για την ένταξη νέου αθλητή σε οποιαδήποτε οµάδα, απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συµβούλιο σε ειδικό έντυπο που προµηθεύεται το ενδιαφερόµενο πρόσωπο. (ι) (κ) Η ένταξη αθλητή στην οµάδα τίθεται σε ισχύ µετά από πέντε (5) ηµέρες από την ηµέρα που εγκρίθηκε η αίτηση αυτή σε τακτική ή έκτακτη Συνεδρία του Διοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που αθλητής είναι εγγεγραµµένος σε οµάδα, αλλά δεν έχει αγωνιστεί σε αυτήν, τότε µπορεί να αιτηθεί µεταγραφής σε άλλη οµάδα και να αγωνιστεί σε αυτήν πέντε µέρες µετά από την σχετική έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου. 32. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ (α) Στις Α Κατηγορία ανέρχονται οι δύο Πρώτες βαθµολογικά οµάδες της Β' Κατηγορίας κατά την αµέσως προηγούµενη αγωνιστική περίοδο ούτως ώστε να συµπληρώνονται 10 οµάδες. Σε περίπτωση που δεν συµπληρώνονται 10 οµάδες στις Α Κατηγορία, τότε προβιβάζονται οι οµάδες µε την ψηλότερη βαθµολογία κατά την αµέσως προηγούµενη αγωνιστική περίοδο στην Β κατηγορία, ούτως ώστε να συµπληρώνονται 10 οµάδες στην Α Κατηγορία, νοουµένου ότι αυτό θα τύχει έγκρισης από το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο διατηρεί το δικαίωµα να µην επιτρέψει τον προβιβασµό και/ή την διαβάθµιση ανάλογα µε τις ανάγκες του πρωταθλήµατος και τον αριθµό τον οµάδων που το αποτελούν. (β) Στην Β & Γ Κατηγορίες διαβαθµίζονται οι δύο τελευταίες βαθµολογικά Οµάδες της Α & Β Κατηγορίας κατά την αµέσως προηγουµένη αγωνιστική περίοδο αντίστοιχα. (γ) Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συµβούλιο δεχτεί αιτήσεις εγγραφής για την Γ Κατηγορία που ξεπερνούν τις 16, δικαιούται να δηµιουργήσει και Δ Κατηγορία. Σειρά προτεραιότητας για εγγραφή στην Γ Κατηγορία θα έχουν οι οµάδες που αγωνίζονταν κατά την αµέσως προηγούµενη αγωνιστική περίοδο στον Ε.Σ.ΜΠΟ. Λευκωσίας ή και σε άλλα Σωµατεία εγγεγραµµένα στην ΚΟΜΠΟ. 33. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (α) Οι Διαιτητές για τα Πρωταθλήµατα και τις άλλες διοργανώσεις ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο. (β) Αρµόδιο πρόσωπο για την εφαρµογή των κανονισµών, κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι ο Διαιτητής. (γ) Σε περίπτωση διαφωνίας µιας οµάδας ή αθλητή, έχει το δικαίωµα να υποβάλει γραπτή ένσταση προς το Διοικητικό Συµβούλιο εντός 1 ώρας από τη λήξη του αγώνα, την οποία θα εξετάσει το Διοικητικό Συµβούλιο. (δ) Ο Διαιτητής δικαιούται να αποβάλει αθλητή από το συγκεκριµένο παιγνίδι ή το συγκεκριµένο αγώνα σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει παράβαση των Κανονισµών και να κοινοποιεί τέτοια απόφαση στο Διοικητικό Συµβούλιο. 14

15 34. ΣΤΟΛΗ (α) Κάθε Οµάδα πρέπει να εµφανίζεται µε στολή στους αγώνες Πρωταθλήµατος και Κυπέλλου. Η στολή συνίσταται από οµοιόµορφη φανέλα η οποία φέρει στο πίσω µέρος το όνοµα της οµάδας µε ευδιάκριτα γράµµατα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήµατος και µετέπειτα, οµάδα ή αθλητής οµάδας που εµφανίζεται χωρίς στολή δεν δικαιούται να αγωνιστεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και καταγγελθεί σύµφωνα µε το άρθρο 18 ότι αθλητής αγωνίστηκε χωρίς στολή, το σκορ του δεν λαµβάνεται υπόψη για κάθε παιγνίδι που αγωνίστηκε χωρίς τη στολή του. (β) Οι αθλητές οµάδας που επιχορηγείται από Εταιρεία δικαιούνται να φέρουν στη φανέλα τους τα διαφηµιστικά του Χορηγού τους στους αγώνες του Πρωταθλήµατος και Κυπέλλου Οµάδων. 35. ΓΡΑΦΕΙΣ Κάθε Οµάδα είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση του Γραφέα της κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικής του Κυπέλλου Οµάδων ή του Πρωταθλήµατος στο οποίο αγωνίζεται. Ο αρχηγός κάθε οµάδας είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την ορθότητα των αποτελεσµάτων. 36. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Οµάδα µπορεί να ζητήσει αναβολή του προγραµµατισµένου αγώνα του Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου Οµάδων µε γραπτή αίτηση του Αρχηγού της τουλάχιστον τέσσερις ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα. Στην αίτηση για αναβολή πρέπει να αναφέρονται λεπτοµερώς οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η αναβολή. Εναπόκειται στο Διοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι για την αναβολή του αγώνα, αφού εξετάσει την αίτηση. Την ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα θα αποφασίσει το Διοικητικό Συµβούλιο ύστερα από σχετικές συνεννοήσεις µε τους αρχηγούς των ενδιαφεροµένων οµάδων. Η ηµεροµηνία αυτή πρέπει να τοποθετείται απαραίτητα πριν την ηµεροµηνία της αµέσως επόµενης αγωνιστικής. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των αρχηγών των δύο οµάδων για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα, το Διοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει τελεσίδικα την ηµεροµηνία. Τα έξοδα για τις αναµετρήσεις των δύο οµάδων του αναβληθέντος αγώνα επιβαρύνουν την οµάδα που ζήτησε την αναβολή. 37. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΑΔΩΝ (α) Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσότερων οµάδων στη λήξη του πρωταθλήµατος, στο οποίο αγωνίζονται, αν η θέση στην οποία ισοβαθµούν έχει ουσιαστική σηµασία (ισοβαθµία στην κορυφή, σε θέσεις αυτόµατης διαβάθµισης ή σε θέσεις που οδηγούν στο Παγκύπριο Πρωτάθληµα), τότε δίδουν από ένα αγώνα µπαράζ µεταξύ τους για την τελική κατάταξη. Οι αγώνες αυτοί θα διεξάγονται µε βάση τους Κανονισµούς του Πρωταθλήµατος και της Κατηγορίας στην οποία αγωνίζονται και σε περίπτωση ισοβαθµίας στο τέλος των αγώνων, θα λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς κατάταξης, το σύνολο των κορύνων που πέτυχαν στους αγώνες µπαράζ. 15

16 Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσότερων οµάδων στη λήξη του πρωταθλήµατος, σε θέσεις χωρίς ουσιαστική σηµασία (π.χ. 5η-6η θέση), τότε µετρούν οι µεταξύ των οµάδων αγώνες πρωταθλήµατος. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, στην καλύτερη θέση κατατάσσεται η οµάδα που έχει το µεγαλύτερο οµαδικό µέσο όρο απόδοσης στους αγώνες πρωταθλήµατος. (β) (γ) Οι αγώνες διεξάγονται σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο ύστερα από συνεννόηση µε τους αρχηγούς των ενδιαφεροµένων οµάδων. Αν δεν υπάρξει συµφωνία, η ηµεροµηνία και ώρα έναρξης των αγώνων ορίζεται τελεσίδικα από το Διοικητικό Συµβούλιο Οι διάδροµοι διεξαγωγής των αγώνων καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο. 38. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΙΚΤΩΝ Κατά τη διάρκεια των αγώνων Πρωταθλήµατος και οποιωνδήποτε άλλων επίσηµων διοργανώσεων του Συνδέσµου αλλά και γενικά, η συµπεριφορά των µελών του Συνδέσµου πρέπει να είναι άψογη από κάθε άποψη. Εκνευρισµοί, διαπληκτισµοί, ύβρεις, χειρονοµίες, χειροδικίες και τα παρόµοια υποβαθµίζουν το άθληµα και µειώνουν το γόητρο τόσο των αθλητών όσο και του Συνδέσµου. Παραποµπή στη Δικαστική. 39. ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΑΛΚΟΟΛ Κατά τη διάρκεια όλων των επίσηµων διοργανώσεων του Συνδέσµου απαγορεύεται το κάπνισµα και η κατάποση οινοπνευµατωδών ποτών στον αγωνιστικό χώρο τόσο από τους αθλητές που µετέχουν στις Διοργανώσεις όσο και από κάθε παρευρισκόµενο στον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση και αυτή καταγγελθεί σύµφωνα µε το άρθρο 18, τότε αφαιρούνται 20 πόντοι από το σκορ του αθλητή αυτού σε κάθε παιγνίδι στο οποίο θεάθηκε να καπνίζει και/ή να καταναλώνει οινοπνευµατώδες ποτό. 40. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (α) Κανονισµοί που εκδίδονται από την Οµοσπονδία για εφαρµογή από τους Επαρχιακούς Συνδέσµους, τίθενται αµέσως σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου. (β) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άρθρο των Κανονισµών έρχεται σε αντίθετη µε το πνεύµα σχετικού άρθρου της Οµοσπονδίας, τότε το άρθρο των Κανονισµών τροποποιείται ανάλογα χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου. 16

17 41. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σε περίπτωση που αθλητής και/ή οµάδα δεν εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς το Σύνδεσµο, και το Διοικητικό Συµβούλιο δεν κρίνει σκόπιµο να θέσει σε εφαρµογή τις πρόνοιες της παραγράφου 21 του Καταστατικού, τότε το Διοικητικό Συµβούλιο δικαιούται, µέχρι της διευθέτησης της οικονοµικής εκκρεµότητας: (α) (β) (γ) Να ακυρώσει την ισχύ της Ταυτότητας Μέλους του παίκτη ή/και Να µην απονείµει έπαθλο που πιθανόν να έχει κερδίσει ή/και Να απαγορεύσει στον αθλητή και/ή οµάδα να λάβει µέρος στις διοργανώσεις του Συνδέσµου. Σε περίπτωση που η οµάδα του αδυνατεί να συµπληρώσει πεντάδα στο Πρωτάθληµα ή στο Κύπελλο, θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το µπλάϊντ σκορ του αθλητή µειωµένο κατά 10 µονάδες. 42. ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ (α) Σε περίπτωση διάσπασης οµάδας, τότε το όνοµα και την οντότητα της διατηρεί η µερίδα εκείνη που έχει στις τάξεις της τους περισσότερους από τους αθλητές, νοουµένου ότι δεν θα είναι λιγότεροι από τρεις. Σε περίπτωση ισαριθµίας (3-3) τότε η οντότητα και η ονοµασία της οµάδος δίνεται στη µερίδα που περιλαµβάνει τον αρχηγό της οµάδας. (β) Αν ο Αρχηγός δεν περιλαµβάνεται σε καµιά από τις δύο τριάδες, διεξάγεται αγώνας µεταξύ τους, στην παρουσία Διαιτητή, και η οντότητα της οµάδας δίνεται στην τριάδα που θα νικήσει σε ένα αγώνα 3 αναµετρήσεων µε βάση τους παρόντες Κανονισµούς. Σε περίπτωση που µείνουν δύο αθλητές σε µια οµάδα, δικαιούνται να διατηρήσουν την οντότητα της οµάδας εφόσον πάρουν την έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου. 43. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ Για να διαγραφεί αθλητής από οµάδα χρειάζεται η υπογραφή του Αρχηγού της οµάδας και τριών άλλων αθλητής της οµάδας στην οποία αγωνίζεται. 17

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. 298 Βόλος 27-6- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή 2. Προσέλευση στους αγώνες 3. Μηδενισμός ομάδων 4. Σύστημα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2014 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ... 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΤΗ... 3. ΣΤΟΛΕΣ / ΚΡΑΝΗ / ΠΟΔΗΛΑΤΑ... 4. ΠΑΤΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ... 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της Διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόμο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή 2. Προσέλευση στους αγώνες 3. Μηδενισμός ομάδων 4. Σύστημα και όροι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. Βόλος 21-7- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΗΛΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΗΛΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΗΛΑΣΙΑΣ 2015 Περιεχόµενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ... 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΕΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΙΣΤΗ... 3. ΣΤΟΛΕΣ / ΚΡΑΝΗ / ΠΟ ΗΛΑΤΑ... 4. ΠΑΤΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ... 5. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2015 Αριθ.πρωτ. 2663 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 Σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Μαρούσι, 22 Αυγούστου 2014 Αριθ.πρωτ. 3116 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο.

Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο. Π ΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ Κ Ω ΙΚΑΣ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Περιεχόµ ενα Προοίµιο... 1 Άρθρο 1 Ορισµοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συµµετοχή... 5 Άρθρο 5 Ποινές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Περιεχόμενα 1. Οργάνωση Αγώνα... 5 1.1 Ανακοίνωση Αγώνα... 5 1.2 Ειδικός Κανονισμός του Αγώνα... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο.

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 Άρθρο 1 Ορισμοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συμμετοχή...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Οι αλλαγές σε σχέση με την 1 η δημοσίευση στις 26/01/2015, εμφανίζονται με κόκκινο. Περιεχόμενα 1. Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Ω Κ Ε Α Ν Ι Κ Ο Υ Κ Α Γ Ι Α Κ (Καγιάκ Ανοιχτής Θάλασσας) Όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CROSS COUNTRY ENDURO RALLY

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CROSS COUNTRY ENDURO RALLY ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ CROSS COUNTRY ENDURO RALLY 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1.2 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1.3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1.4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.5 ΕΠΙΒΛΕΨΗ 1.6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΜΑΔΩΝ 1.7 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ VOLLEYLEAGUE ΟΠΑΠ 2011 2012 1 Περιεχόμενα: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ 3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4. ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΘΛΑ 5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 6. ΜΠΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2013-2016

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2013-2016 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2013-2016 Εγκεκριμένοι από το 33 ο Συνέδριο της FIVB 2012 Επίσημοι Κανονισμοί Πετοσφαίρισης Παραλιας 2013-2016 Εκδόθηκαν από την FIVB το 2012 www.fivb.org Σχεδιασμός:

Διαβάστε περισσότερα

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES OFFICIAL VOLLEYBALL RULES 2009 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Εγκεκριμένοι από το 31 ο Συνέδριο της FIVB -2008 Fédération Internationale de Volleyball Av. de la Gare 12-1001 Lausanne - Switzerland Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Ο Υ Μ Π Ι Λ Ι Α Ρ Δ Ο Υ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Επιμέλεια Ανδρικόπουλος Πέτρος Πρόλογος Η (HPBU Hellenic Pocket Billiard Union), με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα