ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 2 Σαυτότητα του σχολείου Εκπαιδευτήριο «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» Καργιωτάκης Κόλλιας & ΙΑ Ε.Ε. Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ροδοπόλεως 26, Ελληνικό, τηλ , , fax web: Κωδικοί σχολείου: Νηπιαγωγείο: To νηπιαγωγείο Ευρωπαϊκό Πρότυπο, με κωδικό , είναι ένα νέο, ιδιωτικό, μονοθέσιο νηπιαγωγείο το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά , στη διεύθυνση Ροδοπόλεως 26 στο Ελληνικό. Αποτελεί το ένα άξονα της επιχείρησης Καργιωτάκης Κόλλιας Εκπαιδευτική Εταιρεία, ενώ ο δεύτερος άξονας είναι το 5 θέσιο δημοτικό σχολείο με το οποίο συστεγάζονται. Σο σχολικό συγκρότημα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πρώην σχολείου Σσουμάνη - Κορίλλη του οποίου άδεια πλέον κατέχει. Πρόκειται για τη παραδοσιακή δομή & αρχιτεκτονική του 1960 (ενιαίος κτιριακός όγκος, εσωτερικό προαύλιο, ισόγειο νηπιαγωγείο που γειτνιάζει) οποία όμως αναπλάστηκε πλήρως το καλοκαίρι του 2010 ώστε να εξυπηρετεί πλέον τις σύχρονες διδακτικές ανάγκες. Σο νηπιαγωγείο είναι μονοθέσιο, στελεχωμένο από την Ευριδίκη Παυλίδη - αναπληρώτρια προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, με 7ετή εμπειρία στη προσχολική εκπαίδευση και αγωγή. Όπως ήδη αναφέραμε το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το δημοτικό σχολείο, οπότε χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται τους ίδιους διοικητικούς και υποστηρικτικούς μηχανισμούς με το υπόλοιπο σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω: οδηγούς σχολικών και συνοδούς, γραμματεία, λογιστήριο / οικονομικές υπηρεσίες, μάγειρα, εταιρική διεύθυνση, αλλά και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων όπως μουσικοκινητικής, φυσικής αγωγής, θεατρικής αγωγής, αγγλικής γλώσσας, εικαστικών. Πέρα από αυτό, απόφαση της διοίκησης είναι το όλο εκπαιδευτικό πλαίσιο να συντονίζεται και να υποστηρίζεται και από την Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου με πολυετή εμπειριά στην εκπαίδευση (Καργιωτάκης Γιώργος, Δρ. Διδακτικής Μαθηματικών, Δημήτρης Γερμανός, Αρχιτέκτονας και

3 3 Καθηγητής Αριστοτελείου Παν/μίου, Μπελίτσου Αναστασία, Δρ. Ειδικής Αγωγής, Κόλλιας Αναστάσιος, Τπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών). Πολιτική του σχολείου είναι οι τάξεις να αποτελούνται από 18 παιδιά (μέγιστος αριθμός) ανά τμήμα. Υέτος το νηπαγωγείο αποτελείται από 1 τμήμα των 18 ατόμων. Σο τμήμα αποτελείται από 8 νήπια και 10 προνήπια, εκ των οποίων 10 είναι κορίτσια και 8 αγόρια. Σα παιδιά στο σύνολό τους είναι ελληνικής καταγωγής και διαμένουν σε περιοχές πλησίον του σχολείου. Εξαίρεση αποτελούν ένα αγόρι που έχει καταγωγή από τη Μάλτα και ένα κορίτσι που μένει λίγο πιο μακριά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Επίσης, σημαντικό είναι να ειπωθεί πως ένα από τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο είναι βιολογικό τέκνο της αναπληρώτριας προϊσταμένης. Αρχική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου ήταν να δημιουργηθεί ένα σχολικό συγκρότημα με σχετικά μικρό αριθμό μαθητών, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και να δημιουργηθεί οικογενειακό κλίμα μεταξύ των οικογενειών και του σχολείου, αφού η ενεργός συμμετοχή των γονέων κρίνεται απαραίτητη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

4 4 Α. Διαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ Λόγω της οργανικότητας του νηπιαγωγείου (μονοθέσιο) αλλά και του μικρού μεγέθους του η διαδικασία αξιολόγησης ήταν ευέλικτη, εύχρηστη και ολοκληρώθηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (Νοέμβριος Ιανουάριος 2011). Οι ομάδες εργασίας που συστήθηκαν, αποτελούνταν από τον Γενικό Διευθυντή της χολικής Μονάδας, τον Διευθυντή του δημοτικού σχολείου, την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου, τους σχολικούς συμβούλους (νηπιαγωγείου και δημοτικού) και κατά περίπτωση ειδικούς συνεργάτες, κριτικούς φίλους, μια μαθήτρια δημοτικού, γονείς. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7 συναντήσεις. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 3 ομαδικές συναντήσεις με την ομάδα γονέων και την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και 2 ατομικές συναντήσεις κάθε οικογένειας παιδιού με την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου. Οι άξονες συζήτησης περιστρέφονταν γύρω από τους αποτελεσματικούς μηχανισμούς τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία με τους γονείς. Οι ομάδες εργασίες άλλοτε συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με ποσοτικούς δείκτες (π.χ γονείς) και άλλοτε εξέταζαν συγκεκριμένα θέματα που θα ανέδειχναν πληροφορίες σε θέματα δικής τους εμπλοκής (π.χ θέματα συντονισμού σχολικής ζωής, αξιοποίησης μέσων πόρων). Όσον αφορά τη συνεργασία με τη διεύθυνση του δημοτικού - και τις κοινές ομάδες εργασίες που δημιουργήθηκαν - κρίθηκε πολυ σημαντική, εφόσον οι περισσότεροι τομείς ενδιαφέροντος, οι μελλοντικές παρεμβάσεις αλλά και η όλη φιλοσοφία της αυτοαξιολόγισης διατρέχουν κάθετα όλο το σχολείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο, σαν μία αδιαχώριστη οντότητα.

5 5 Β. Φύλλο Γενικής Δκτίμησης της Δικόνας του χολείου 1ο ΠΕΔΘΟ: ΜΕΑ ΠΟΡΟΘ ΑΝΘΡΩΠΘΝΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.1. Υώποι ηος σολείος Οι εγκαταστάσεις του σχολείου όπως αναφέρθηκε έχουν αναπλαστεί ώστε να υπηρετούν τις σύχρονες αντιλήψεις ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και κρίνονται ικανοποιητικές. Διακρίνονται για την ευελιξία στη χρήση τους και για την «οικεία ατμόσφαιρα» που δημιουργούν στα μικρά παιδιά. Βέβαια, δεδομένου του ότι είναι ένα καινούργιο σχολείο, η τελειοποίηση των χώρων είναι κάτι που συνεχώς διαμορφώνεται. Με βάση αυτά, οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τραπεζαρία, αίθουσα δραστηριοτήτων) καλύπτουν όλες τις ανάγκες, οι κυρίως χώροι όμως δεν θεωρούνται επαρκείς να εξυπηρετήσουν τον αριθμό των μαθητών. Δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος (το μεγαλύτερο μέρος του χώρου καλύπτεται από τα τραπέζια των παιδιών) για να δημιουργηθούν παιδαγωγικές «γωνιές», που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών. Όσον αφορά στον αύλειο χώρο, ζητείται ακόμη να γίνουν παρεμβάσεις για τη λειτουργικότητα του (να οριοθετηθεί με θεματικά πλαίσια που προάγουν το δημιουργικό παιχνίδι), σε κάποια θέματα ασφάλειας (δάπεδο), αλλά και να προστεθεί επιπλέον χώρος πρασίνου. Όσον αφορά τους χώρους της διοίκησης, οι χώροι που απευθύνονται στο διοικητικό προσωπικό καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες, αλλά δεν υπάρχει ξεχωριστό γραφείο για τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου, οι οποίοι το μοιράζονται με τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού. Ως προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών χώρων, η λειτουργία της θέρμανσης αλλά και η επάρκεια σε σώματα θέρμανσης κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, αλλά εξαιτίας των προβλημάτων παλαιότητας σε μερικά σημεία των αιθουσών (πόρτες με τζάμι νηπιαγωγείου), η θερμοκρασία δύσκολα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Ο φυσικός φωτισμός καλύπτει σε υψηλά επίπεδα τις ανάγκες ολόκληρου του σχολείου, μια και στο σύνολό τους οι χώροι περιστοιχίζονται από τζαμαρίες. Σέλος, υπάρχει ο σχεδιασμός και η μελέτη για χρησιμοποίηση των χώρων

6 6 και από άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες, αλλά ακόμη δεν έχει εφαρμογή. Είναι σημαντικό λοιπόν, για να δημιουργηθεί σχέδιο δράσης «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», οι χώροι πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών, του Προγράμματος πουδών αλλά και των εκπαιδευτικών. Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. Εξοπλιζμόρ - Διαθέζιμα Μέζα ηος σολείος Ο υλικοτενχικός εξοπλισμός του σχολείου θεωρείται ιδαίτερα επαρκής και φροντισμένος σε τομείς όπως ασφάλεια & υγιεινή (π.χ σχολικά λεωφορεία, κουζίνα, τουαλέτες). Απαιτείται, όμως, επιπλέον υλικοτεχνικός εξοπλισμός στην τάξη του νηπιαγωγείου (βιβλιοθήκη, χώρος αποθήκευσης παιχνιδιών, επιπλέον χώρος ανάρτησης έργων, Η/Τ, οθόνη προβολής, αποθηκευτικός χώρος υλικού, φωτογραφική μηχανή, πίνακας, χώρος για τα προσωπικά αντικείμενα του εκπαιδευτικού), προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διδασκαλίας, των μαθητών, αλλά και του Αναλυτικού Προγράμματος. Σα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά υποστηρίζουν αποτελεσματικά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, αφού είναι στο σύνολό τους πρόσφατα αγορασμένα κι έτσι καλύπτουν σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και μουσικοκινητικής διαθέτουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (προτζέκτορας, μουσικά όργανα).

7 7 ΣΟΜΔΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.3. Οικονομικοί Πόποι ηος σολείος Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι καλύπτουν σε μεγάλο φάσμα τις ανάγκες του εκπαιδευτικού έργου είτε αυτό αφορά την υποστήριξη εκπαιδευτικού, ανάπτυξη δραστηριοτήτων, ενισχυτικών και υποστηρικτικών παρεμβάσεων, αλλά όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, λόγω του ότι είναι ένα νέο σχολείο και απαιτεί υψηλό οικονομικό δυναμικό σε αυτόν τον τομέα, υπάρχει έλλειμμα, το οποίο σαφώς περιορίζει την πιθανή δράση «η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό». ΣΟΜΔΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.4. Διδακηικό Πποζωπικό ηος σολείος Σο σχολείο πλαισιώνεται από τη νηπιαγωγό Ευρυδίκη Παυλίδη, η οποία αναλαμβάνει τις διδακτικές αλλά και τις διοικητικές ανάγκες του τμήματος του νηπιαγωγείου, αφού είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος. Έχει σύγχρονη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση (επιπλέον πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας) και 7ετή εμπειρία σε χώρους της προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής. Επιπλέον, είναι ενεργό μέλος του υμβουλευτικού Κέντρου του Σμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις αλλά και συνέδρια που αφορούν τη υμβουλευτική στην εκπαίδευση, οπότε στο σχολείο αξιοποιούνται και οι συγκεκριμένες γνώσεις. Οι ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα ανέρχονται στις 35, ο χρόνος συμμετοχής σε δραστηριότητες διοικητικού χαρακτήρα σε περίπου 75 λεπτά εβδομαδιαία, ο χρόνος προετοιμασίας για τα μαθήματα σε περίπου 5 ώρες εβδομαδιαία, ο χρόνος αξιολόγησης τεκμηρίων των μαθητών αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 5 περίπου ώρες. Επίσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχει συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις του σχολείου, αλλά και συναντήσεις με τη διοίκηση (τουλάχιστον 30 λεπτά εβδομαδιαία). Επιπλέον, μια φορά κάθε μήνα πραγματοποιείται συνάντηση με την ομάδα των γονέων, με στόχο την ενημέρωση

8 8 τους σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και κάθε δύο μήνες ατομική συνάντηση με κάθε οικογένεια, με στόχο την ενημέρωση για την ατομική εξέλιξη και πρόοδο του κάθε παιδιού. Περίπου 3 ώρες από τις 35 εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας καλύπτονται από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, με ιδιαίτερη κατάρτιση και ιδιαίτερη προσήλωση σε καινοτόμες δράσεις όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, τα αγγλικά, η μουσικοκινητική αγωγή, η θεατρική αγωγή, η φυσική αγωγή και τα εικαστικά. Οι υπόλοιπες ώρες που αναφέρθηκαν, καλύπτονται από την αναπληρώτρια προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και ως εκ τούτου, αποτελεί άμεση ανάγκη η κάλυψη μέρους των παραπάνω αναγκών από μια δεύτερη νηπιαγωγό. Πέρα από αυτά, η επιμόρφωση του προσωπικού αποτελεί μία συνεχής διαδικασία και προωθείται ιδιαίτερα η παραπέρα ανάπτυξη της επιστημονικής δραστηριότητας του (μεταπτυχιακά, εκδόσεις κ.α.). Διακρίνεται έντονη και άμεση η ανάγκη για επιπλέον καταρτισμένο προσωπικό, καθώς και επιμόρφωση παιδαγωγικής φύσης των εκπαιδευτικών που καλύπτουν τις ειδικότητες όπως και για καθοδήγηση στις καινοτόμες δράσεις και στη διαφορετική εκπαιδευτική φιλοσοφία και διδακτική διαδικασία του σχολείου.

9 9 2ο ΠΕΔΘΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.1. Διαμόπθωζη και Εθαπμογή ηος σολικού Ππογπάμμαηορ Σο νηπιαγωγείο λειτουργεί όσες ημέρες ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας των νηπιαγωγείων από το Τπουργείο Παιδείας. Σο ωρολόγιο πρόγραμμα τηρείται στο μεγαλύτερο του μέρος, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις απώλειας διδακτικών ωρών κάποιων γνωστικών αντικειμένων και αντικατάσταση του γνωστικού αντικειμένου με κάποιο που είναι διαθέσιμο (αναλαμβάνει τη κάλυψη της ώρας κάποιος εκπαιδευτικός ειδικότητας). Οι έως τώρα λόγοι είναι: ασθένεια της διδάσκουσας ή συνάντηση της διδάσκουσας με φορέα του Τπουργείου ή με τη διοίκηση του σχολείου. Από τη στιγμή που το σχολείο είναι μονοθέσιο, οι εκπαιδευτικές συνεδριάσεις γίνονται μόνο μεταξύ της προϊσταμένης, της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων, ορισμένης από το σχολείο, του διευθυντή δημοτικού αλλά και της διοίκησης. Η συχνότητα των συνεδριάσεων είναι μια φορά εβδομαδιαία και η διάρκεια τους 2 ώρες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετίζονται με το Πρόγραμμα πουδών, με τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, αλλά και με πρακτικές συνεργασίας νηπιαγωγείου δημοτικού. το σχολείο προσφέρεται ικανός αριθμός επιπρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο υποχρεωτικό πρόγραμμα που ορίζει το Τπουργείο (δηλαδή μέχρι τις 12:15), ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Αυτά είναι: η συναισθηματική νοημοσύνη, τα αγγλικά, η μουσικοκινητική αγωγή, η θεατρική αγωγή, η φυσική αγωγή και τα εικαστικά. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων που πραγματοποιείται είναι μια επίσκεψη το μήνα, εκτός των εσωτερικών επισκέψεων, φορέων που μπορούν να συμβάλλουν επιμορφωτικά στα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι επισκέψεις, όπως και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν είναι δυνατό να οριστούν από την αρχή της σχολικής χρονιάς γιατί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ορίζεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών, οπότε δεν είναι δυνατόν να τις γνωρίζουμε εκ των προτέρων. υνήθως ο προγραμματισμός είναι μηνιαίος, χωρίς αυτό να αποτελεί αυτοσκοπό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί μπορεί κάτι να ανατρέψει αυτόν τον προγραμματισμό. Σο μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σχολείου πραγματοποιείται με ικανοποιητικό τρόπο και το ωρολόγιο πρόγραμμα τηρείται

10 10 ανά γνωστικό αντικείμενο αποτελεσματικά. Η νηπιαγωγός συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους γονείς, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του χολικού Προγράμματος, είτε με γραπτή επικοινωνία, είτε με τις μηνιαίες συναντήσεις. Η ενεργός συμμετοχή των γονέων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι συχνή στο σχολείο μας και κρίνεται απαραίτητη στο πιθανό σχέδιο δράσης «η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό». ΣΟΜΔΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Ζωήρ Σο μήνυμα της διοίκησης είναι πως ότι αφορά το παιδί εμπίπτει στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου. Για το λόγο αυτό το σχολείο λειτουργεί με έντονο συνεργατικό μοντέλο. Η συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων (διοίκηση, γονείς, γραμματεία, συνοδοί, μάγειρας, βοηθητικό προσωπικό) ζητείται διαρκώς. υγκεκριμένοι κανόνες (π.χ. κανόνες εύρυθμης λειτουργίας προς τους γονείς) και δίοδοι επικοινωνίας διέπουν τις σχέσεις όλων των παραπάνω εμπλεκόμενων και τις αμοιβαίες τους σχέσεις. Οι εκπαιδευτικές συνεδριάσεις γίνονται μεταξύ της προϊσταμένης, της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων, ορισμένης από το σχολείο, του διευθυντή δημοτικού αλλά και της διοίκησης. Η συχνότητα των συνεδριάσεων είναι μια φορά εβδομαδιαία και η διάρκεια τους 2 ώρες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετίζονται με το Πρόγραμμα πουδών, με τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου αλλά και με πρακτικές συνεργασίας νηπιαγωγείου δημοτικού. Μικρός αριθμός των αποφάσεων δεν υλοποιείται (περίπου 7 στις 10 αποφάσεις υλοποιούνται), αλλά μερικές φορές είναι καίριας σημασίας για να έχει επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο (π.χ. υποστήριξη του νηπιαγωγείου από δεύτερη νηπιαγωγό). Ακόμη υπάρχει άλλη μια εβδομαδιαία συνεδρία με τη διοίκηση και το διευθυντή του δημοτικού, που συζητούνται κυρίως λειτουργικά θέματα της σχολικής μονάδας ή θέματα που προκύπτουν σχετικά με τις ειδικότητες. Έως τώρα, έχει γίνει μόνο μία συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων και ήταν εκτός του σχολικού ωραρίου. Καλό θα ήταν να υπάρχει σταθερή εβδομαδιαία ώρα συνεργασίας με αυτούς τους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων για την εξέλιξη των μαθητών αλλά τις εκπαιδευτικές

11 11 δραστηριότητες. Αυτή η ανάγκη (όπως και πολλές άλλες) προς το παρόν καλύπτεται μέσα από άτυπες εκτός ωραρίου επικοινωνίες. Η επικοινωνία με τους γονείς, όπως ειπώθηκε και νωρίτερα καταγράφεται μέσα από συχνές προγραμματισμένες ή και άτυπες επικοινωνίες. Η συνεργασία της χολικής Μονάδας με το Γραφείο και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, παρόλο που το σχολείο είναι νέο, κρίνεται άμεση, ικανοποιητική και ιδιαίτερα κατατοπιστική και βοηθητική σε επιμέρους θέματα. ΣΟΜΔΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΜΔΩΝ - ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.3. Διασείπιζη και Αξιοποίηζη ηων Μέζων και ηων Πόπων Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται τις περισσότερες φορές με τον καλύτερο τρόπο για τις ανάγκες του σχολείου (κάποιες φορές δόθηκε προτεραιότητα στις ανάγκες του δημοτικού έναντι του νηπιαγωγείου). Δίνεται η δυνατότητα, η νηπιαγωγός να εκφράζει γνώμη για τη διαχείριση των πόρων που αφορούν τις εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά δεν υπάρχει συνεργασία με τους γονείς στο συγκεκριμένο ζήτημα.

12 12 3ο ΠΕΔΘΟ : ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ ΥΕΕΘ ΣΟ ΥΟΛΕΘΟ ΣΟΜΔΑ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Εκπαιδεςηικών Οι εκπαιδευτικές συνεδριάσεις γίνονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μεταξύ της προϊσταμένης, της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων, ορισμένης από το σχολείο, του διευθυντή δημοτικού αλλά και της διοίκησης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετίζονται με το Πρόγραμμα πουδών, με τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου αλλά και με πρακτικές συνεργασίας νηπιαγωγείου δημοτικού. Παράλληλα, πραγματοποιούνται και συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων όσοι παρευρίσκονται στο σχολειο την ημέρα της συνάντησης, με τους υπολοιπους η μεταξύ τους επικοινωνία γίνεται μέσω άτυπων συναντήσεων ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. ε όλες αυτές τις συναντήσεις καλλιεργείται η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των εκπαιδευτικών και αυτό ενισχύεται και από τη διεύθυνση, που ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και αφήνει χώρο για πρωτοβουλίες. Επιπλέον, είναι σημαντικό στα πλαίσια και της πιθανής δράσης «η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό» να υπάρχει σταθερή ώρα συνεργασίας με εκπαιδευτικούς του δημοτικού.

13 13 Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. σέζειρ μεηαξύ Εκπαιδεςηικών - Μαθηηών και μεηαξύ ηων Μαθηηών Η νηπιαγωγός σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενεργεί με γνώμονα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά έχοντας ως βασικό στόχο να αποκτήσουν τα παιδιά βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, όπως η ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, γιατί μόνο εάν αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες θα κατακτήσουν ουσιαστικά τη γνώση. Ο μαθητές συμμετέχουν στη διαμόρφωση των κανόνων και στην ανάληψη υπευθυνοτήτων. Η εκπαιδευτικός ανέλαβε το ρόλο του συντονιστή της ομάδας, αφήνοντας χώρο στη δημιουργικότητα και στην πρωτοβουλία των παιδιών αλλά και στη δημιουργία και ένταξη σε ομάδες. Αναδείχτηκε η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός προς αμφότερους, κι έτσι τα παιδιά κατάφεραν να συμμετέχουν περισσότερο στις δραστηριότητες, να γίνουν περισσότερο υπεύθυνα και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση τους. ημαντικό είναι πως τα παιδιά έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες επικοινωνίας, τις έχουν μεταφέρει και σε άλλα πλαίσια (οικογενειακό) - το γνωρίζουμε από τις καταγραφές γονέων - και κάποια από αυτά είναι σύμβουλοι ομηλίκων στο σχολείο. Βέβαια υπήρξαν αρκετές στιγμές έντασης μεταξύ των μαθητών μέχρι να μπορέσουν να διαχειριστούν επαρκώς τις συγκρούσεις τους, αλλά οι περισσότεροι έχουν πλέον κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες. Τπάρχουν κάποιοι που ακόμα δεν τις έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμη ένας βαθμός έντασης στην τάξη, αλλά προσπαθούν και ενθαρρύνονται και από τους υπόλοιπους αλλά και από την νηπιαγωγό. ημαντικός παράγοντας αύξησης της έντασης παρατηρήθηκε ότι είναι ο χώρος και η διαμόρφωση του (δεν επαρκεί ο χώρος για 18 παιδιά, με αποτέλεσμα το συνωστισμό και την ένταση). Οι μαθητές πλέον αισθάνονται άνετα και φιλικά με τους συμμαθητές τους. Φαρακτηριστικό είναι ότι τέλος Δεκέμβρη ήρθε νέος μαθητής στο σχολείο και εντάχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό μέσα σε μια εβδομάδα. Επιπλέον, παιδιά γνωρίζουν πλέον τις ιδιαιτερότητες του καθένα και προσπαθούν να προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.

14 14 Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.3. σέζειρ μεηαξύ σολείος Γονέων Ο τομέας «συνεργασίας με γονείς» είναι προωταρχικής σημασίας και αποτελεί προϋπόθεση επιτυχούς φοίτησης στο σχολείο. Από την εγγραφή του μαθητή ορίζεται η σχέση της αμοιβαίας ειλικρίνειας και η δέσμευση του γονέα ως προς τη ενεργό συμμετοχή του, τις υπευθυνότητες του, την τακτική επικοινωνία του και την ενεργοποίηση του με κάθε αφορμή. Από τη μεριά του σχολείου το πλάνο συνεργασίας είναι πολυεπίπεδο, ποικιλόμορφο (κοινές δράσεις, συμμετοχή σε σχέδια εργασίας, συμμετοχή στο μάθημα, βιωματικά σεμινάρια γονέων κ.α.) και η επικοινωνία σαφώς δομημένη, τακτική και με βάθος πληροφορίας (μια φορά το μήνα σε ομαδικό πλαίσιο και μια φορά το δίμηνο σε ατομικό πλαίσιο με συγκεκριμένη στοχοθέτηση και παρακολούθηση). Πέρα από αυτά, υπήρξαν άτυπες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους γονείς, για να διευθετηθούν θέματα άμεσου ενδιαφέροντος, καθώς και ειδικές διευθετήσεις του σχολείου για εξυπηρέτηση των γονέων, όπως ενημερωτικό υλικό ή εκδηλώσεις με στόχο την επιμόρφωση των γονέων. Επιπλέον, υπήρξαν άτυπες εξωσχολικές συναντήσεις της ομάδας γονέων που ενθαρρύνθηκαν από τη σχολική κοινότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των οικογενειών και να συντονιστούν δράσεις που αφορούν και το σχολείο. Σέλος η πιθανή δράση που θα αναπτυχθεί «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό» απαιτεί και την ενεργό συμμετοχή των γονέων, οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει θετικό κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

15 15 Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.4. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Φοπέων Σο σχολείο εν μέρη έχει αναπτύξει πολύ εποικοδομητική συνεργασία με επιλεγμένους φορείς (π.χ συμβούλους) και κάποιους κοινωνικούς φορείς. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας της νηπιαγωγού αλλά και της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων (ορισμένης από το σχολείο) με το υμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.Ε.Α.Π.Η), υπάρχει δίοδος επικοινωνίας και με το Πανεπιστήμιο. Παρόλ αυτά δεν έχει αναπτύξει ακόμη παρουσία στην τοπική κοινότητα ή κάποια συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και κοινωνία. τα πλαίσια της βιωματικής μάθησης, κρίνεται απαραίτητη η παραπέρα εξωστρέφεια του σχολείου, αλλά θα βοηθήσει και στην πιθανή δράση «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», ίσως για να δούμε π.χ. μια διαφορετική προσέγγιση του ίδιου θέματος από ένα άλλο σχολείο.

16 16 4ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΔΘΑΔΘΚΑΘΕ ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.1. Ανάπηςξη ζηόσων ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών Οι στόχοι και οι μαθησιακές επιδιώξεις αναγνωστική περιοχή του Αναλυτικού Προγράμματος είναι διατυπωμένοι με τρόπο σαφές και ολοκληρωμένο. Σο διδακτικό και υποστηρικτικό υλικό δεν ήταν πάντα επαρκές ανά γνωστική περιοχή, αλλά συμφωνούσε πάντα και αντιστοιχούσε πάντα με τους σκοπούς, τους στόχους και το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος. Σο υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραμμα παρέχει ευελιξία και δυνατότητες πρωτοβουλίας στη νηπιαγωγό. Οι επιμέρους μαθησιακές επιδιώξεις υλοποιήθηκαν επαρκώς για την πλειονότητα των μαθητών της τάξης. Ο έλεγχος της μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών γίνεται συστηματικά κάθε 2 μήνες, με την ευκαιρία της ατομικής ενημέρωσης των γονέων. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιείται συνδυασμός εργαλείων: παρατήρηση και καταγραφή στο ημερολόγιο της νηπιαγωγού, έργα των παιδιών, φωτογραφικό υλικό, βιντεοσκοπήσεις δραστηριοτήτων, συνεντεύξεις με τα παιδιά, συνεντεύξεις με τους γονείς, συνεργασία με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, συνεργασία με τις ψυχολόγους του σχολείου. Οι παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στην επίτευξη των επιδιώξεων του Αναλυτικού Προγράμματος είναι οι αυξημένες υποχρεώσεις της νηπιαγωγού(διοικητικά καθήκοντα και διδακτικό έργο), με αποτέλεσμα να γίνεται επιφανειακή κάλυψη αναγκών πολλές φορές, αλλά και ο χώρος, όπως ήδη έχει αναφερθεί, δεν καλύπτει τις ανάγκες του Προγράμματος πουδών. Οι παράγοντες που επέδρασαν θετικά στην επίτευξη των επιδιώξεων του Αναλυτικού Προγράμματος είναι κατ αρχήν η χρήση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στο σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας, η πολύ καλή συνεργασία με τους γονείς αλλά και τις περισσότερες φορές με τη διοίκηση και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

17 17 ΣΟΜΔΑ: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.2. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Διδακηικών Ππακηικών Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το σχολείο μας ακολουθεί την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας σε συνδυασμό με τη βιωματική μάθηση. Η νηπιαγωγός σχεδιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Προγραμματίζει τη διδασκαλία σε σχέση με τις μαθησιακές επιδιώξεις, τις χρονικές περιόδους και το μαθητικό δυναμικό. Απόδειξη είναι ενδεικτικά κάποιες θεματικές προσεγγίσεις, αλλά και σχέδια εργασίας που έχουν υλοποιηθεί ως τώρα: «τα αγαπημένα μας αντικείμενα», «ο ερχομός νέου μέλους στην οικογένεια», «όταν έχω ένταση». Η νηπιαγωγός προετοιμάζει τις περισσότερες φορές σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση τη διδασκαλία της, καθορίζοντας τους στόχους αλλά και τους τρόπους επίτευξης τους. Πάντα οι στόχοι και ο τρόπος διδασκαλίας προσαρμόζονται στις μαθησιακές ανάγκες, αλλά και στο επίπεδο εξέλιξης των παιδιών (εξατομικευμένη διδασκαλία). Η νηπιαγωγός καταβάλλει συστηματική προσπάθεια να προσφέρει κίνητρα συμμετοχής των παιδιών στις δραστηριότητες και οι εργασίες που ανατίθενται εκτός σχολείου, πάντα εμπλέκουν τους γονείς ενεργά. Έχει επανειλημμένα αναφερθεί πόσο καθοριστικός παράγοντας για τη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού αποτελεί η συνεργασία με το σπίτι.

18 18 ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.3. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Παιδαγωγικών Ππακηικών και Ππακηικών Αξιολόγηζηρ ηων Μαθηηών την αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές και οι γονείς ενημερώνονται διεξοδικά τόσο για τους κανόνες λειτουργίας του νηπιαγωγείου, όσο και ατομικό πλάνο επιτυχίας του κάθε παιδιού, που ορίζεται με βάση το Πρόγραμμα πουδών από τη νηπιαγωγό σε συνεργασία με τις ψυχολόγους (υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης). την τάξη χρησιμοποιούνται ποικίλα οργανωτικά σχήματα, όπως ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αλλά και εξατομικευμένη διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες και τους εκάστοτε στόχους. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οι μαθητές να δείχνουν πως νιώθουν ευχάριστα και άνετα μέσα στην τάξη και αυτό φαίνεται από τις μαρτυρίες τους, ότι τους αρέσει να έρχονται στο σχολείο, αλλά και τις απόψεις των γονέων. Οι μαθητές έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες συνεργασίας και μάλιστα είναι αξιόλογη η επικοινωνία που έχουν τα προνήπια με τα νήπια και πόσο σημαντική είναι η συνύπαρξη τους. Φαρακτηριστικά, σε δραστηριότητες εικαστικών έχει παρατηρηθεί πως στη συνεργασία σε ομάδες τα προνήπια εκφράζουν ιδέες για την επίλυση προβλήματος και συνήθως υλοποιούνται υπό το συντονισμό των νηπίων. Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και επιβραβεύει άμεσα τη συνεισφορά του κάθε μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των παιδιών, αξιοποιούνται για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και την ενίσχυση των μαθητών. Ότι έχει να κάνει με την εξέλιξη των μαθητών, κοινωνείται άμεσα στους γονείς αλλά και στους μαθητές, προκειμένου και οι ίδιοι να έχουν ανατροφοδότηση των δράσεων τους.

19 19 ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.4. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων και Παπεμβάζεων Σο σχολείο μας είναι ακόμη αρκετά νέο, οπότε έχει περιθώρια βελτίωσης σε αυτούς τους τομείς. Παρόλα αυτά, υιοθετεί καινοτόμα προγράμματα, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη και οι χρήση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συμβουλευτικής αλλά και η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης. Επίσης επιδιώκεται συστηματικά (μια φορά το μήνα) η πραγματοποίηση επισκέψεων των μαθητών σε τόπους κοινωνικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και η επίσκεψη στο σχολείο μας φορέων αντιστοίχου ενδιαφέροντος. Όλα αυτά γίνονται πάντα με γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. ΣΟΜΕΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5. Τποζηήπιξη ηηρ Επιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ και Εξέλιξηρ ηων εκπαιδεςηικών Η φιλοσοφία που υιοθετεί το σχολείο μας είναι αρκετά σύγχρονη, ως εκ τούτου απαιτείται επιμόρφωση σε πολλά επίπεδα, η οποία γίνεται από τον Αύγουστο του 2010, με κεντρικό άξονα την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, κυρίως από τον καταξιωμένο στο χώρο καθηγητή και αρχιτέκτονα Δημήτρη Γερμανό. Επίσης ορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ημερίδες με θέματα όπως «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», αλλά και «Σα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου μαθητοκεντρικού σχολείου» και «ψηφιακή τάξη», στις οποίες παίρνουν μέρος οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, παρουσιάζοντας τις δράσεις τους, αλλά και καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί στο χώρο. ε κάθε περίπτωση, σημαντικό είναι να καταγράφονται οι ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για επιμόρφωση και σύμφωνα με αυτές να σχεδιάζονται τα σεμινάρια.

20 20 5ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΜΔΑ: ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΡΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ σολικήρ Διαπποήρ Η παρακολούθηση της φοίτησης αλλά και των λόγων πιθανών απουσιών γίνεται καθημερινά. Σο σχολείο γνωρίζει ποιοι μαθητές απουσιάζουν καθώς και το λόγο απουσίας. Σο σχολείο λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη των μαθητών που απουσιάζουν, όπως επικοινωνία με τους συμμαθητές και τη νηπιαγωγό, τηλεφωνική ή γραπτή. Ο λόγος που επιλέξαμε κλίμακα 3 αντί για 4 είναι διότι λόγω του μικρού χρόνου λειτουργίας του σχολείου δεν έχουν παρουσιαστεί - και συνεπώς κληθεί να αντιμετωπιστούν - περιπτώσεις μακράς απουσιάς λόγω ιδαίτερων λόγων π.χ. ασθένειας. ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΠΙΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2. Επίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών Εφόσον έχουν τεθεί και καταγραφεί οι στόχοι κάθε μαθητή (συναισθηματικοί, γνωστικοί) σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, η παρακολούθηση της επίδοσης & πρόοδος των μαθητών είναι κάτι που γίνεται με τρόπους που ήδη αναφέρθηκαν: παρατήρηση και καταγραφή στο ημερολόγιο της νηπιαγωγού, έργα των παιδιών, φωτογραφικό υλικό, βιντεοσκοπήσεις δραστηριοτήτων, συνεντεύξεις με τα παιδιά, συνεντεύξεις με τους γονείς, συνεργασία με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, συνεργασία με τις ψυχολόγους του σχολείου. Η διαδικασία αυτή γίνεται με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της εξέλιξης των δεξιοτήτων των παιδιών, αλλά και την υποστήριξη ειδικών περιπτώσεων σε ζητήματα ενίσχυσης της μάθησης και υποστηρικτικής αγωγής.

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Δρ Ελευθερία Γκαρτζονίκα Σχολική Σύμβουλος ΠΕ11 Δυτικής Αττικής

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Δρ Ελευθερία Γκαρτζονίκα Σχολική Σύμβουλος ΠΕ11 Δυτικής Αττικής Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δρ Ελευθερία Γκαρτζονίκα Σχολική Σύμβουλος ΠΕ11 Δυτικής Αττικής email: egartzonika@freemail.gr Νόμος 1304/82 Στους σχολικούς συμβούλους ανατίθεται:

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Η φιλοσοφία μας για την εκπαίδευση και το σχολείο του παρόντος, έχει ως βασικό της άξονα ένα σχολείο: που εφαρμόζει στην «πράξη» τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και την ολιστική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

29 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. ΕΚΘΕΣΗ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

29 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. ΕΚΘΕΣΗ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 29 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ Μάιος 2011 1 1.Ιεράρχηση των Προτεραιοτήτων/Επιλογή Σχεδίων Δράσης α)η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 / 01

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #9: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε.

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αιτία Ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού. Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αφορμή Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΖΤΓΙΟΤ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010. το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά.

ΦΟΛΕΙΟ ΖΤΓΙΟΤ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010. το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΖΤΓΙΟΤ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΜΑ το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ψρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 o Επαρχία Λεμεσού, κοινοτικά όρια Επταγώνειας o Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πώς; Νικολέτα Μόγκα Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής

Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πώς; Νικολέτα Μόγκα Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πώς; Νικολέτα Μόγκα Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής Η επιλογή των μαθητών και ο διαχωρισμός των τμημάτων Γίνεται με βάση Τις διαγνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΙΟΥ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Στο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ Περιεχόμενα Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 1 Β. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 2 Γ. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 2 3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δείκτης 2.1: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δείκτης 2.1: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δείκτης 2.1: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη Η Διεύθυνση θέτει τους στόχους του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα