ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 2 Σαυτότητα του σχολείου Εκπαιδευτήριο «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» Καργιωτάκης Κόλλιας & ΙΑ Ε.Ε. Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ροδοπόλεως 26, Ελληνικό, τηλ , , fax web: Κωδικοί σχολείου: Νηπιαγωγείο: To νηπιαγωγείο Ευρωπαϊκό Πρότυπο, με κωδικό , είναι ένα νέο, ιδιωτικό, μονοθέσιο νηπιαγωγείο το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά , στη διεύθυνση Ροδοπόλεως 26 στο Ελληνικό. Αποτελεί το ένα άξονα της επιχείρησης Καργιωτάκης Κόλλιας Εκπαιδευτική Εταιρεία, ενώ ο δεύτερος άξονας είναι το 5 θέσιο δημοτικό σχολείο με το οποίο συστεγάζονται. Σο σχολικό συγκρότημα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πρώην σχολείου Σσουμάνη - Κορίλλη του οποίου άδεια πλέον κατέχει. Πρόκειται για τη παραδοσιακή δομή & αρχιτεκτονική του 1960 (ενιαίος κτιριακός όγκος, εσωτερικό προαύλιο, ισόγειο νηπιαγωγείο που γειτνιάζει) οποία όμως αναπλάστηκε πλήρως το καλοκαίρι του 2010 ώστε να εξυπηρετεί πλέον τις σύχρονες διδακτικές ανάγκες. Σο νηπιαγωγείο είναι μονοθέσιο, στελεχωμένο από την Ευριδίκη Παυλίδη - αναπληρώτρια προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, με 7ετή εμπειρία στη προσχολική εκπαίδευση και αγωγή. Όπως ήδη αναφέραμε το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το δημοτικό σχολείο, οπότε χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται τους ίδιους διοικητικούς και υποστηρικτικούς μηχανισμούς με το υπόλοιπο σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω: οδηγούς σχολικών και συνοδούς, γραμματεία, λογιστήριο / οικονομικές υπηρεσίες, μάγειρα, εταιρική διεύθυνση, αλλά και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων όπως μουσικοκινητικής, φυσικής αγωγής, θεατρικής αγωγής, αγγλικής γλώσσας, εικαστικών. Πέρα από αυτό, απόφαση της διοίκησης είναι το όλο εκπαιδευτικό πλαίσιο να συντονίζεται και να υποστηρίζεται και από την Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου με πολυετή εμπειριά στην εκπαίδευση (Καργιωτάκης Γιώργος, Δρ. Διδακτικής Μαθηματικών, Δημήτρης Γερμανός, Αρχιτέκτονας και

3 3 Καθηγητής Αριστοτελείου Παν/μίου, Μπελίτσου Αναστασία, Δρ. Ειδικής Αγωγής, Κόλλιας Αναστάσιος, Τπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών). Πολιτική του σχολείου είναι οι τάξεις να αποτελούνται από 18 παιδιά (μέγιστος αριθμός) ανά τμήμα. Υέτος το νηπαγωγείο αποτελείται από 1 τμήμα των 18 ατόμων. Σο τμήμα αποτελείται από 8 νήπια και 10 προνήπια, εκ των οποίων 10 είναι κορίτσια και 8 αγόρια. Σα παιδιά στο σύνολό τους είναι ελληνικής καταγωγής και διαμένουν σε περιοχές πλησίον του σχολείου. Εξαίρεση αποτελούν ένα αγόρι που έχει καταγωγή από τη Μάλτα και ένα κορίτσι που μένει λίγο πιο μακριά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Επίσης, σημαντικό είναι να ειπωθεί πως ένα από τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο είναι βιολογικό τέκνο της αναπληρώτριας προϊσταμένης. Αρχική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου ήταν να δημιουργηθεί ένα σχολικό συγκρότημα με σχετικά μικρό αριθμό μαθητών, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και να δημιουργηθεί οικογενειακό κλίμα μεταξύ των οικογενειών και του σχολείου, αφού η ενεργός συμμετοχή των γονέων κρίνεται απαραίτητη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

4 4 Α. Διαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ Λόγω της οργανικότητας του νηπιαγωγείου (μονοθέσιο) αλλά και του μικρού μεγέθους του η διαδικασία αξιολόγησης ήταν ευέλικτη, εύχρηστη και ολοκληρώθηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (Νοέμβριος Ιανουάριος 2011). Οι ομάδες εργασίας που συστήθηκαν, αποτελούνταν από τον Γενικό Διευθυντή της χολικής Μονάδας, τον Διευθυντή του δημοτικού σχολείου, την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου, τους σχολικούς συμβούλους (νηπιαγωγείου και δημοτικού) και κατά περίπτωση ειδικούς συνεργάτες, κριτικούς φίλους, μια μαθήτρια δημοτικού, γονείς. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7 συναντήσεις. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 3 ομαδικές συναντήσεις με την ομάδα γονέων και την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και 2 ατομικές συναντήσεις κάθε οικογένειας παιδιού με την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου. Οι άξονες συζήτησης περιστρέφονταν γύρω από τους αποτελεσματικούς μηχανισμούς τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία με τους γονείς. Οι ομάδες εργασίες άλλοτε συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με ποσοτικούς δείκτες (π.χ γονείς) και άλλοτε εξέταζαν συγκεκριμένα θέματα που θα ανέδειχναν πληροφορίες σε θέματα δικής τους εμπλοκής (π.χ θέματα συντονισμού σχολικής ζωής, αξιοποίησης μέσων πόρων). Όσον αφορά τη συνεργασία με τη διεύθυνση του δημοτικού - και τις κοινές ομάδες εργασίες που δημιουργήθηκαν - κρίθηκε πολυ σημαντική, εφόσον οι περισσότεροι τομείς ενδιαφέροντος, οι μελλοντικές παρεμβάσεις αλλά και η όλη φιλοσοφία της αυτοαξιολόγισης διατρέχουν κάθετα όλο το σχολείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο, σαν μία αδιαχώριστη οντότητα.

5 5 Β. Φύλλο Γενικής Δκτίμησης της Δικόνας του χολείου 1ο ΠΕΔΘΟ: ΜΕΑ ΠΟΡΟΘ ΑΝΘΡΩΠΘΝΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.1. Υώποι ηος σολείος Οι εγκαταστάσεις του σχολείου όπως αναφέρθηκε έχουν αναπλαστεί ώστε να υπηρετούν τις σύχρονες αντιλήψεις ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και κρίνονται ικανοποιητικές. Διακρίνονται για την ευελιξία στη χρήση τους και για την «οικεία ατμόσφαιρα» που δημιουργούν στα μικρά παιδιά. Βέβαια, δεδομένου του ότι είναι ένα καινούργιο σχολείο, η τελειοποίηση των χώρων είναι κάτι που συνεχώς διαμορφώνεται. Με βάση αυτά, οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τραπεζαρία, αίθουσα δραστηριοτήτων) καλύπτουν όλες τις ανάγκες, οι κυρίως χώροι όμως δεν θεωρούνται επαρκείς να εξυπηρετήσουν τον αριθμό των μαθητών. Δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος (το μεγαλύτερο μέρος του χώρου καλύπτεται από τα τραπέζια των παιδιών) για να δημιουργηθούν παιδαγωγικές «γωνιές», που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών. Όσον αφορά στον αύλειο χώρο, ζητείται ακόμη να γίνουν παρεμβάσεις για τη λειτουργικότητα του (να οριοθετηθεί με θεματικά πλαίσια που προάγουν το δημιουργικό παιχνίδι), σε κάποια θέματα ασφάλειας (δάπεδο), αλλά και να προστεθεί επιπλέον χώρος πρασίνου. Όσον αφορά τους χώρους της διοίκησης, οι χώροι που απευθύνονται στο διοικητικό προσωπικό καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες, αλλά δεν υπάρχει ξεχωριστό γραφείο για τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου, οι οποίοι το μοιράζονται με τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού. Ως προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών χώρων, η λειτουργία της θέρμανσης αλλά και η επάρκεια σε σώματα θέρμανσης κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, αλλά εξαιτίας των προβλημάτων παλαιότητας σε μερικά σημεία των αιθουσών (πόρτες με τζάμι νηπιαγωγείου), η θερμοκρασία δύσκολα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Ο φυσικός φωτισμός καλύπτει σε υψηλά επίπεδα τις ανάγκες ολόκληρου του σχολείου, μια και στο σύνολό τους οι χώροι περιστοιχίζονται από τζαμαρίες. Σέλος, υπάρχει ο σχεδιασμός και η μελέτη για χρησιμοποίηση των χώρων

6 6 και από άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες, αλλά ακόμη δεν έχει εφαρμογή. Είναι σημαντικό λοιπόν, για να δημιουργηθεί σχέδιο δράσης «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», οι χώροι πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών, του Προγράμματος πουδών αλλά και των εκπαιδευτικών. Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. Εξοπλιζμόρ - Διαθέζιμα Μέζα ηος σολείος Ο υλικοτενχικός εξοπλισμός του σχολείου θεωρείται ιδαίτερα επαρκής και φροντισμένος σε τομείς όπως ασφάλεια & υγιεινή (π.χ σχολικά λεωφορεία, κουζίνα, τουαλέτες). Απαιτείται, όμως, επιπλέον υλικοτεχνικός εξοπλισμός στην τάξη του νηπιαγωγείου (βιβλιοθήκη, χώρος αποθήκευσης παιχνιδιών, επιπλέον χώρος ανάρτησης έργων, Η/Τ, οθόνη προβολής, αποθηκευτικός χώρος υλικού, φωτογραφική μηχανή, πίνακας, χώρος για τα προσωπικά αντικείμενα του εκπαιδευτικού), προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διδασκαλίας, των μαθητών, αλλά και του Αναλυτικού Προγράμματος. Σα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά υποστηρίζουν αποτελεσματικά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, αφού είναι στο σύνολό τους πρόσφατα αγορασμένα κι έτσι καλύπτουν σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και μουσικοκινητικής διαθέτουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (προτζέκτορας, μουσικά όργανα).

7 7 ΣΟΜΔΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.3. Οικονομικοί Πόποι ηος σολείος Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι καλύπτουν σε μεγάλο φάσμα τις ανάγκες του εκπαιδευτικού έργου είτε αυτό αφορά την υποστήριξη εκπαιδευτικού, ανάπτυξη δραστηριοτήτων, ενισχυτικών και υποστηρικτικών παρεμβάσεων, αλλά όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, λόγω του ότι είναι ένα νέο σχολείο και απαιτεί υψηλό οικονομικό δυναμικό σε αυτόν τον τομέα, υπάρχει έλλειμμα, το οποίο σαφώς περιορίζει την πιθανή δράση «η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό». ΣΟΜΔΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.4. Διδακηικό Πποζωπικό ηος σολείος Σο σχολείο πλαισιώνεται από τη νηπιαγωγό Ευρυδίκη Παυλίδη, η οποία αναλαμβάνει τις διδακτικές αλλά και τις διοικητικές ανάγκες του τμήματος του νηπιαγωγείου, αφού είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος. Έχει σύγχρονη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση (επιπλέον πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας) και 7ετή εμπειρία σε χώρους της προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής. Επιπλέον, είναι ενεργό μέλος του υμβουλευτικού Κέντρου του Σμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις αλλά και συνέδρια που αφορούν τη υμβουλευτική στην εκπαίδευση, οπότε στο σχολείο αξιοποιούνται και οι συγκεκριμένες γνώσεις. Οι ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα ανέρχονται στις 35, ο χρόνος συμμετοχής σε δραστηριότητες διοικητικού χαρακτήρα σε περίπου 75 λεπτά εβδομαδιαία, ο χρόνος προετοιμασίας για τα μαθήματα σε περίπου 5 ώρες εβδομαδιαία, ο χρόνος αξιολόγησης τεκμηρίων των μαθητών αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 5 περίπου ώρες. Επίσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχει συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις του σχολείου, αλλά και συναντήσεις με τη διοίκηση (τουλάχιστον 30 λεπτά εβδομαδιαία). Επιπλέον, μια φορά κάθε μήνα πραγματοποιείται συνάντηση με την ομάδα των γονέων, με στόχο την ενημέρωση

8 8 τους σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και κάθε δύο μήνες ατομική συνάντηση με κάθε οικογένεια, με στόχο την ενημέρωση για την ατομική εξέλιξη και πρόοδο του κάθε παιδιού. Περίπου 3 ώρες από τις 35 εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας καλύπτονται από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, με ιδιαίτερη κατάρτιση και ιδιαίτερη προσήλωση σε καινοτόμες δράσεις όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, τα αγγλικά, η μουσικοκινητική αγωγή, η θεατρική αγωγή, η φυσική αγωγή και τα εικαστικά. Οι υπόλοιπες ώρες που αναφέρθηκαν, καλύπτονται από την αναπληρώτρια προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και ως εκ τούτου, αποτελεί άμεση ανάγκη η κάλυψη μέρους των παραπάνω αναγκών από μια δεύτερη νηπιαγωγό. Πέρα από αυτά, η επιμόρφωση του προσωπικού αποτελεί μία συνεχής διαδικασία και προωθείται ιδιαίτερα η παραπέρα ανάπτυξη της επιστημονικής δραστηριότητας του (μεταπτυχιακά, εκδόσεις κ.α.). Διακρίνεται έντονη και άμεση η ανάγκη για επιπλέον καταρτισμένο προσωπικό, καθώς και επιμόρφωση παιδαγωγικής φύσης των εκπαιδευτικών που καλύπτουν τις ειδικότητες όπως και για καθοδήγηση στις καινοτόμες δράσεις και στη διαφορετική εκπαιδευτική φιλοσοφία και διδακτική διαδικασία του σχολείου.

9 9 2ο ΠΕΔΘΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.1. Διαμόπθωζη και Εθαπμογή ηος σολικού Ππογπάμμαηορ Σο νηπιαγωγείο λειτουργεί όσες ημέρες ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας των νηπιαγωγείων από το Τπουργείο Παιδείας. Σο ωρολόγιο πρόγραμμα τηρείται στο μεγαλύτερο του μέρος, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις απώλειας διδακτικών ωρών κάποιων γνωστικών αντικειμένων και αντικατάσταση του γνωστικού αντικειμένου με κάποιο που είναι διαθέσιμο (αναλαμβάνει τη κάλυψη της ώρας κάποιος εκπαιδευτικός ειδικότητας). Οι έως τώρα λόγοι είναι: ασθένεια της διδάσκουσας ή συνάντηση της διδάσκουσας με φορέα του Τπουργείου ή με τη διοίκηση του σχολείου. Από τη στιγμή που το σχολείο είναι μονοθέσιο, οι εκπαιδευτικές συνεδριάσεις γίνονται μόνο μεταξύ της προϊσταμένης, της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων, ορισμένης από το σχολείο, του διευθυντή δημοτικού αλλά και της διοίκησης. Η συχνότητα των συνεδριάσεων είναι μια φορά εβδομαδιαία και η διάρκεια τους 2 ώρες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετίζονται με το Πρόγραμμα πουδών, με τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, αλλά και με πρακτικές συνεργασίας νηπιαγωγείου δημοτικού. το σχολείο προσφέρεται ικανός αριθμός επιπρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο υποχρεωτικό πρόγραμμα που ορίζει το Τπουργείο (δηλαδή μέχρι τις 12:15), ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Αυτά είναι: η συναισθηματική νοημοσύνη, τα αγγλικά, η μουσικοκινητική αγωγή, η θεατρική αγωγή, η φυσική αγωγή και τα εικαστικά. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων που πραγματοποιείται είναι μια επίσκεψη το μήνα, εκτός των εσωτερικών επισκέψεων, φορέων που μπορούν να συμβάλλουν επιμορφωτικά στα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι επισκέψεις, όπως και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν είναι δυνατό να οριστούν από την αρχή της σχολικής χρονιάς γιατί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ορίζεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών, οπότε δεν είναι δυνατόν να τις γνωρίζουμε εκ των προτέρων. υνήθως ο προγραμματισμός είναι μηνιαίος, χωρίς αυτό να αποτελεί αυτοσκοπό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί μπορεί κάτι να ανατρέψει αυτόν τον προγραμματισμό. Σο μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σχολείου πραγματοποιείται με ικανοποιητικό τρόπο και το ωρολόγιο πρόγραμμα τηρείται

10 10 ανά γνωστικό αντικείμενο αποτελεσματικά. Η νηπιαγωγός συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους γονείς, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του χολικού Προγράμματος, είτε με γραπτή επικοινωνία, είτε με τις μηνιαίες συναντήσεις. Η ενεργός συμμετοχή των γονέων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι συχνή στο σχολείο μας και κρίνεται απαραίτητη στο πιθανό σχέδιο δράσης «η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό». ΣΟΜΔΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Ζωήρ Σο μήνυμα της διοίκησης είναι πως ότι αφορά το παιδί εμπίπτει στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου. Για το λόγο αυτό το σχολείο λειτουργεί με έντονο συνεργατικό μοντέλο. Η συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων (διοίκηση, γονείς, γραμματεία, συνοδοί, μάγειρας, βοηθητικό προσωπικό) ζητείται διαρκώς. υγκεκριμένοι κανόνες (π.χ. κανόνες εύρυθμης λειτουργίας προς τους γονείς) και δίοδοι επικοινωνίας διέπουν τις σχέσεις όλων των παραπάνω εμπλεκόμενων και τις αμοιβαίες τους σχέσεις. Οι εκπαιδευτικές συνεδριάσεις γίνονται μεταξύ της προϊσταμένης, της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων, ορισμένης από το σχολείο, του διευθυντή δημοτικού αλλά και της διοίκησης. Η συχνότητα των συνεδριάσεων είναι μια φορά εβδομαδιαία και η διάρκεια τους 2 ώρες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετίζονται με το Πρόγραμμα πουδών, με τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου αλλά και με πρακτικές συνεργασίας νηπιαγωγείου δημοτικού. Μικρός αριθμός των αποφάσεων δεν υλοποιείται (περίπου 7 στις 10 αποφάσεις υλοποιούνται), αλλά μερικές φορές είναι καίριας σημασίας για να έχει επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο (π.χ. υποστήριξη του νηπιαγωγείου από δεύτερη νηπιαγωγό). Ακόμη υπάρχει άλλη μια εβδομαδιαία συνεδρία με τη διοίκηση και το διευθυντή του δημοτικού, που συζητούνται κυρίως λειτουργικά θέματα της σχολικής μονάδας ή θέματα που προκύπτουν σχετικά με τις ειδικότητες. Έως τώρα, έχει γίνει μόνο μία συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων και ήταν εκτός του σχολικού ωραρίου. Καλό θα ήταν να υπάρχει σταθερή εβδομαδιαία ώρα συνεργασίας με αυτούς τους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων για την εξέλιξη των μαθητών αλλά τις εκπαιδευτικές

11 11 δραστηριότητες. Αυτή η ανάγκη (όπως και πολλές άλλες) προς το παρόν καλύπτεται μέσα από άτυπες εκτός ωραρίου επικοινωνίες. Η επικοινωνία με τους γονείς, όπως ειπώθηκε και νωρίτερα καταγράφεται μέσα από συχνές προγραμματισμένες ή και άτυπες επικοινωνίες. Η συνεργασία της χολικής Μονάδας με το Γραφείο και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, παρόλο που το σχολείο είναι νέο, κρίνεται άμεση, ικανοποιητική και ιδιαίτερα κατατοπιστική και βοηθητική σε επιμέρους θέματα. ΣΟΜΔΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΜΔΩΝ - ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.3. Διασείπιζη και Αξιοποίηζη ηων Μέζων και ηων Πόπων Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται τις περισσότερες φορές με τον καλύτερο τρόπο για τις ανάγκες του σχολείου (κάποιες φορές δόθηκε προτεραιότητα στις ανάγκες του δημοτικού έναντι του νηπιαγωγείου). Δίνεται η δυνατότητα, η νηπιαγωγός να εκφράζει γνώμη για τη διαχείριση των πόρων που αφορούν τις εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά δεν υπάρχει συνεργασία με τους γονείς στο συγκεκριμένο ζήτημα.

12 12 3ο ΠΕΔΘΟ : ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ ΥΕΕΘ ΣΟ ΥΟΛΕΘΟ ΣΟΜΔΑ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Εκπαιδεςηικών Οι εκπαιδευτικές συνεδριάσεις γίνονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μεταξύ της προϊσταμένης, της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων, ορισμένης από το σχολείο, του διευθυντή δημοτικού αλλά και της διοίκησης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετίζονται με το Πρόγραμμα πουδών, με τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου αλλά και με πρακτικές συνεργασίας νηπιαγωγείου δημοτικού. Παράλληλα, πραγματοποιούνται και συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων όσοι παρευρίσκονται στο σχολειο την ημέρα της συνάντησης, με τους υπολοιπους η μεταξύ τους επικοινωνία γίνεται μέσω άτυπων συναντήσεων ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. ε όλες αυτές τις συναντήσεις καλλιεργείται η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των εκπαιδευτικών και αυτό ενισχύεται και από τη διεύθυνση, που ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και αφήνει χώρο για πρωτοβουλίες. Επιπλέον, είναι σημαντικό στα πλαίσια και της πιθανής δράσης «η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό» να υπάρχει σταθερή ώρα συνεργασίας με εκπαιδευτικούς του δημοτικού.

13 13 Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. σέζειρ μεηαξύ Εκπαιδεςηικών - Μαθηηών και μεηαξύ ηων Μαθηηών Η νηπιαγωγός σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενεργεί με γνώμονα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά έχοντας ως βασικό στόχο να αποκτήσουν τα παιδιά βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, όπως η ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, γιατί μόνο εάν αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες θα κατακτήσουν ουσιαστικά τη γνώση. Ο μαθητές συμμετέχουν στη διαμόρφωση των κανόνων και στην ανάληψη υπευθυνοτήτων. Η εκπαιδευτικός ανέλαβε το ρόλο του συντονιστή της ομάδας, αφήνοντας χώρο στη δημιουργικότητα και στην πρωτοβουλία των παιδιών αλλά και στη δημιουργία και ένταξη σε ομάδες. Αναδείχτηκε η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός προς αμφότερους, κι έτσι τα παιδιά κατάφεραν να συμμετέχουν περισσότερο στις δραστηριότητες, να γίνουν περισσότερο υπεύθυνα και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση τους. ημαντικό είναι πως τα παιδιά έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες επικοινωνίας, τις έχουν μεταφέρει και σε άλλα πλαίσια (οικογενειακό) - το γνωρίζουμε από τις καταγραφές γονέων - και κάποια από αυτά είναι σύμβουλοι ομηλίκων στο σχολείο. Βέβαια υπήρξαν αρκετές στιγμές έντασης μεταξύ των μαθητών μέχρι να μπορέσουν να διαχειριστούν επαρκώς τις συγκρούσεις τους, αλλά οι περισσότεροι έχουν πλέον κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες. Τπάρχουν κάποιοι που ακόμα δεν τις έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμη ένας βαθμός έντασης στην τάξη, αλλά προσπαθούν και ενθαρρύνονται και από τους υπόλοιπους αλλά και από την νηπιαγωγό. ημαντικός παράγοντας αύξησης της έντασης παρατηρήθηκε ότι είναι ο χώρος και η διαμόρφωση του (δεν επαρκεί ο χώρος για 18 παιδιά, με αποτέλεσμα το συνωστισμό και την ένταση). Οι μαθητές πλέον αισθάνονται άνετα και φιλικά με τους συμμαθητές τους. Φαρακτηριστικό είναι ότι τέλος Δεκέμβρη ήρθε νέος μαθητής στο σχολείο και εντάχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό μέσα σε μια εβδομάδα. Επιπλέον, παιδιά γνωρίζουν πλέον τις ιδιαιτερότητες του καθένα και προσπαθούν να προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.

14 14 Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.3. σέζειρ μεηαξύ σολείος Γονέων Ο τομέας «συνεργασίας με γονείς» είναι προωταρχικής σημασίας και αποτελεί προϋπόθεση επιτυχούς φοίτησης στο σχολείο. Από την εγγραφή του μαθητή ορίζεται η σχέση της αμοιβαίας ειλικρίνειας και η δέσμευση του γονέα ως προς τη ενεργό συμμετοχή του, τις υπευθυνότητες του, την τακτική επικοινωνία του και την ενεργοποίηση του με κάθε αφορμή. Από τη μεριά του σχολείου το πλάνο συνεργασίας είναι πολυεπίπεδο, ποικιλόμορφο (κοινές δράσεις, συμμετοχή σε σχέδια εργασίας, συμμετοχή στο μάθημα, βιωματικά σεμινάρια γονέων κ.α.) και η επικοινωνία σαφώς δομημένη, τακτική και με βάθος πληροφορίας (μια φορά το μήνα σε ομαδικό πλαίσιο και μια φορά το δίμηνο σε ατομικό πλαίσιο με συγκεκριμένη στοχοθέτηση και παρακολούθηση). Πέρα από αυτά, υπήρξαν άτυπες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους γονείς, για να διευθετηθούν θέματα άμεσου ενδιαφέροντος, καθώς και ειδικές διευθετήσεις του σχολείου για εξυπηρέτηση των γονέων, όπως ενημερωτικό υλικό ή εκδηλώσεις με στόχο την επιμόρφωση των γονέων. Επιπλέον, υπήρξαν άτυπες εξωσχολικές συναντήσεις της ομάδας γονέων που ενθαρρύνθηκαν από τη σχολική κοινότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των οικογενειών και να συντονιστούν δράσεις που αφορούν και το σχολείο. Σέλος η πιθανή δράση που θα αναπτυχθεί «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό» απαιτεί και την ενεργό συμμετοχή των γονέων, οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει θετικό κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

15 15 Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.4. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Φοπέων Σο σχολείο εν μέρη έχει αναπτύξει πολύ εποικοδομητική συνεργασία με επιλεγμένους φορείς (π.χ συμβούλους) και κάποιους κοινωνικούς φορείς. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας της νηπιαγωγού αλλά και της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων (ορισμένης από το σχολείο) με το υμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.Ε.Α.Π.Η), υπάρχει δίοδος επικοινωνίας και με το Πανεπιστήμιο. Παρόλ αυτά δεν έχει αναπτύξει ακόμη παρουσία στην τοπική κοινότητα ή κάποια συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και κοινωνία. τα πλαίσια της βιωματικής μάθησης, κρίνεται απαραίτητη η παραπέρα εξωστρέφεια του σχολείου, αλλά θα βοηθήσει και στην πιθανή δράση «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», ίσως για να δούμε π.χ. μια διαφορετική προσέγγιση του ίδιου θέματος από ένα άλλο σχολείο.

16 16 4ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΔΘΑΔΘΚΑΘΕ ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.1. Ανάπηςξη ζηόσων ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών Οι στόχοι και οι μαθησιακές επιδιώξεις αναγνωστική περιοχή του Αναλυτικού Προγράμματος είναι διατυπωμένοι με τρόπο σαφές και ολοκληρωμένο. Σο διδακτικό και υποστηρικτικό υλικό δεν ήταν πάντα επαρκές ανά γνωστική περιοχή, αλλά συμφωνούσε πάντα και αντιστοιχούσε πάντα με τους σκοπούς, τους στόχους και το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος. Σο υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραμμα παρέχει ευελιξία και δυνατότητες πρωτοβουλίας στη νηπιαγωγό. Οι επιμέρους μαθησιακές επιδιώξεις υλοποιήθηκαν επαρκώς για την πλειονότητα των μαθητών της τάξης. Ο έλεγχος της μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών γίνεται συστηματικά κάθε 2 μήνες, με την ευκαιρία της ατομικής ενημέρωσης των γονέων. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιείται συνδυασμός εργαλείων: παρατήρηση και καταγραφή στο ημερολόγιο της νηπιαγωγού, έργα των παιδιών, φωτογραφικό υλικό, βιντεοσκοπήσεις δραστηριοτήτων, συνεντεύξεις με τα παιδιά, συνεντεύξεις με τους γονείς, συνεργασία με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, συνεργασία με τις ψυχολόγους του σχολείου. Οι παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στην επίτευξη των επιδιώξεων του Αναλυτικού Προγράμματος είναι οι αυξημένες υποχρεώσεις της νηπιαγωγού(διοικητικά καθήκοντα και διδακτικό έργο), με αποτέλεσμα να γίνεται επιφανειακή κάλυψη αναγκών πολλές φορές, αλλά και ο χώρος, όπως ήδη έχει αναφερθεί, δεν καλύπτει τις ανάγκες του Προγράμματος πουδών. Οι παράγοντες που επέδρασαν θετικά στην επίτευξη των επιδιώξεων του Αναλυτικού Προγράμματος είναι κατ αρχήν η χρήση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στο σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας, η πολύ καλή συνεργασία με τους γονείς αλλά και τις περισσότερες φορές με τη διοίκηση και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

17 17 ΣΟΜΔΑ: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.2. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Διδακηικών Ππακηικών Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το σχολείο μας ακολουθεί την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας σε συνδυασμό με τη βιωματική μάθηση. Η νηπιαγωγός σχεδιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Προγραμματίζει τη διδασκαλία σε σχέση με τις μαθησιακές επιδιώξεις, τις χρονικές περιόδους και το μαθητικό δυναμικό. Απόδειξη είναι ενδεικτικά κάποιες θεματικές προσεγγίσεις, αλλά και σχέδια εργασίας που έχουν υλοποιηθεί ως τώρα: «τα αγαπημένα μας αντικείμενα», «ο ερχομός νέου μέλους στην οικογένεια», «όταν έχω ένταση». Η νηπιαγωγός προετοιμάζει τις περισσότερες φορές σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση τη διδασκαλία της, καθορίζοντας τους στόχους αλλά και τους τρόπους επίτευξης τους. Πάντα οι στόχοι και ο τρόπος διδασκαλίας προσαρμόζονται στις μαθησιακές ανάγκες, αλλά και στο επίπεδο εξέλιξης των παιδιών (εξατομικευμένη διδασκαλία). Η νηπιαγωγός καταβάλλει συστηματική προσπάθεια να προσφέρει κίνητρα συμμετοχής των παιδιών στις δραστηριότητες και οι εργασίες που ανατίθενται εκτός σχολείου, πάντα εμπλέκουν τους γονείς ενεργά. Έχει επανειλημμένα αναφερθεί πόσο καθοριστικός παράγοντας για τη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού αποτελεί η συνεργασία με το σπίτι.

18 18 ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.3. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Παιδαγωγικών Ππακηικών και Ππακηικών Αξιολόγηζηρ ηων Μαθηηών την αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές και οι γονείς ενημερώνονται διεξοδικά τόσο για τους κανόνες λειτουργίας του νηπιαγωγείου, όσο και ατομικό πλάνο επιτυχίας του κάθε παιδιού, που ορίζεται με βάση το Πρόγραμμα πουδών από τη νηπιαγωγό σε συνεργασία με τις ψυχολόγους (υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης). την τάξη χρησιμοποιούνται ποικίλα οργανωτικά σχήματα, όπως ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αλλά και εξατομικευμένη διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες και τους εκάστοτε στόχους. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οι μαθητές να δείχνουν πως νιώθουν ευχάριστα και άνετα μέσα στην τάξη και αυτό φαίνεται από τις μαρτυρίες τους, ότι τους αρέσει να έρχονται στο σχολείο, αλλά και τις απόψεις των γονέων. Οι μαθητές έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες συνεργασίας και μάλιστα είναι αξιόλογη η επικοινωνία που έχουν τα προνήπια με τα νήπια και πόσο σημαντική είναι η συνύπαρξη τους. Φαρακτηριστικά, σε δραστηριότητες εικαστικών έχει παρατηρηθεί πως στη συνεργασία σε ομάδες τα προνήπια εκφράζουν ιδέες για την επίλυση προβλήματος και συνήθως υλοποιούνται υπό το συντονισμό των νηπίων. Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και επιβραβεύει άμεσα τη συνεισφορά του κάθε μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των παιδιών, αξιοποιούνται για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και την ενίσχυση των μαθητών. Ότι έχει να κάνει με την εξέλιξη των μαθητών, κοινωνείται άμεσα στους γονείς αλλά και στους μαθητές, προκειμένου και οι ίδιοι να έχουν ανατροφοδότηση των δράσεων τους.

19 19 ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.4. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων και Παπεμβάζεων Σο σχολείο μας είναι ακόμη αρκετά νέο, οπότε έχει περιθώρια βελτίωσης σε αυτούς τους τομείς. Παρόλα αυτά, υιοθετεί καινοτόμα προγράμματα, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη και οι χρήση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συμβουλευτικής αλλά και η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης. Επίσης επιδιώκεται συστηματικά (μια φορά το μήνα) η πραγματοποίηση επισκέψεων των μαθητών σε τόπους κοινωνικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και η επίσκεψη στο σχολείο μας φορέων αντιστοίχου ενδιαφέροντος. Όλα αυτά γίνονται πάντα με γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. ΣΟΜΕΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5. Τποζηήπιξη ηηρ Επιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ και Εξέλιξηρ ηων εκπαιδεςηικών Η φιλοσοφία που υιοθετεί το σχολείο μας είναι αρκετά σύγχρονη, ως εκ τούτου απαιτείται επιμόρφωση σε πολλά επίπεδα, η οποία γίνεται από τον Αύγουστο του 2010, με κεντρικό άξονα την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, κυρίως από τον καταξιωμένο στο χώρο καθηγητή και αρχιτέκτονα Δημήτρη Γερμανό. Επίσης ορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ημερίδες με θέματα όπως «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», αλλά και «Σα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου μαθητοκεντρικού σχολείου» και «ψηφιακή τάξη», στις οποίες παίρνουν μέρος οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, παρουσιάζοντας τις δράσεις τους, αλλά και καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί στο χώρο. ε κάθε περίπτωση, σημαντικό είναι να καταγράφονται οι ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για επιμόρφωση και σύμφωνα με αυτές να σχεδιάζονται τα σεμινάρια.

20 20 5ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΜΔΑ: ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΡΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ σολικήρ Διαπποήρ Η παρακολούθηση της φοίτησης αλλά και των λόγων πιθανών απουσιών γίνεται καθημερινά. Σο σχολείο γνωρίζει ποιοι μαθητές απουσιάζουν καθώς και το λόγο απουσίας. Σο σχολείο λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη των μαθητών που απουσιάζουν, όπως επικοινωνία με τους συμμαθητές και τη νηπιαγωγό, τηλεφωνική ή γραπτή. Ο λόγος που επιλέξαμε κλίμακα 3 αντί για 4 είναι διότι λόγω του μικρού χρόνου λειτουργίας του σχολείου δεν έχουν παρουσιαστεί - και συνεπώς κληθεί να αντιμετωπιστούν - περιπτώσεις μακράς απουσιάς λόγω ιδαίτερων λόγων π.χ. ασθένειας. ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΠΙΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2. Επίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών Εφόσον έχουν τεθεί και καταγραφεί οι στόχοι κάθε μαθητή (συναισθηματικοί, γνωστικοί) σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, η παρακολούθηση της επίδοσης & πρόοδος των μαθητών είναι κάτι που γίνεται με τρόπους που ήδη αναφέρθηκαν: παρατήρηση και καταγραφή στο ημερολόγιο της νηπιαγωγού, έργα των παιδιών, φωτογραφικό υλικό, βιντεοσκοπήσεις δραστηριοτήτων, συνεντεύξεις με τα παιδιά, συνεντεύξεις με τους γονείς, συνεργασία με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, συνεργασία με τις ψυχολόγους του σχολείου. Η διαδικασία αυτή γίνεται με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της εξέλιξης των δεξιοτήτων των παιδιών, αλλά και την υποστήριξη ειδικών περιπτώσεων σε ζητήματα ενίσχυσης της μάθησης και υποστηρικτικής αγωγής.

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Η φιλοσοφία μας για την εκπαίδευση και το σχολείο του παρόντος, έχει ως βασικό της άξονα ένα σχολείο: που εφαρμόζει στην «πράξη» τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και την ολιστική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 / 01

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΖΤΓΙΟΤ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010. το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά.

ΦΟΛΕΙΟ ΖΤΓΙΟΤ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010. το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΖΤΓΙΟΤ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΜΑ το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ψρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΙΟΥ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Στο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας Το παράδειγμα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών Βασίλειος Τόλιας Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2011 Τι είναι η Παιδαγωγική Διαχείριση Ποιότητας (PQM) ; PQM

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 06 / 04

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 12 /Θ Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM)

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) Από τον Σεπτέμβριο του 2008 λειτουργεί στην Αθήνα PECS Classroom για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια Το πρόγραμμα διαρκεί 11 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα Αποδεκτών ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακα Αποδεκτών ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΡΑΦΕΙO ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ΣΕΠ ) Ερμού 15 101 85 Αθήνα Tηλέφωνο : 3230332

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα