ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 2 Σαυτότητα του σχολείου Εκπαιδευτήριο «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» Καργιωτάκης Κόλλιας & ΙΑ Ε.Ε. Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ροδοπόλεως 26, Ελληνικό, τηλ , , fax web: Κωδικοί σχολείου: Νηπιαγωγείο: To νηπιαγωγείο Ευρωπαϊκό Πρότυπο, με κωδικό , είναι ένα νέο, ιδιωτικό, μονοθέσιο νηπιαγωγείο το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά , στη διεύθυνση Ροδοπόλεως 26 στο Ελληνικό. Αποτελεί το ένα άξονα της επιχείρησης Καργιωτάκης Κόλλιας Εκπαιδευτική Εταιρεία, ενώ ο δεύτερος άξονας είναι το 5 θέσιο δημοτικό σχολείο με το οποίο συστεγάζονται. Σο σχολικό συγκρότημα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πρώην σχολείου Σσουμάνη - Κορίλλη του οποίου άδεια πλέον κατέχει. Πρόκειται για τη παραδοσιακή δομή & αρχιτεκτονική του 1960 (ενιαίος κτιριακός όγκος, εσωτερικό προαύλιο, ισόγειο νηπιαγωγείο που γειτνιάζει) οποία όμως αναπλάστηκε πλήρως το καλοκαίρι του 2010 ώστε να εξυπηρετεί πλέον τις σύχρονες διδακτικές ανάγκες. Σο νηπιαγωγείο είναι μονοθέσιο, στελεχωμένο από την Ευριδίκη Παυλίδη - αναπληρώτρια προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, με 7ετή εμπειρία στη προσχολική εκπαίδευση και αγωγή. Όπως ήδη αναφέραμε το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το δημοτικό σχολείο, οπότε χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται τους ίδιους διοικητικούς και υποστηρικτικούς μηχανισμούς με το υπόλοιπο σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω: οδηγούς σχολικών και συνοδούς, γραμματεία, λογιστήριο / οικονομικές υπηρεσίες, μάγειρα, εταιρική διεύθυνση, αλλά και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων όπως μουσικοκινητικής, φυσικής αγωγής, θεατρικής αγωγής, αγγλικής γλώσσας, εικαστικών. Πέρα από αυτό, απόφαση της διοίκησης είναι το όλο εκπαιδευτικό πλαίσιο να συντονίζεται και να υποστηρίζεται και από την Ομάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου με πολυετή εμπειριά στην εκπαίδευση (Καργιωτάκης Γιώργος, Δρ. Διδακτικής Μαθηματικών, Δημήτρης Γερμανός, Αρχιτέκτονας και

3 3 Καθηγητής Αριστοτελείου Παν/μίου, Μπελίτσου Αναστασία, Δρ. Ειδικής Αγωγής, Κόλλιας Αναστάσιος, Τπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών). Πολιτική του σχολείου είναι οι τάξεις να αποτελούνται από 18 παιδιά (μέγιστος αριθμός) ανά τμήμα. Υέτος το νηπαγωγείο αποτελείται από 1 τμήμα των 18 ατόμων. Σο τμήμα αποτελείται από 8 νήπια και 10 προνήπια, εκ των οποίων 10 είναι κορίτσια και 8 αγόρια. Σα παιδιά στο σύνολό τους είναι ελληνικής καταγωγής και διαμένουν σε περιοχές πλησίον του σχολείου. Εξαίρεση αποτελούν ένα αγόρι που έχει καταγωγή από τη Μάλτα και ένα κορίτσι που μένει λίγο πιο μακριά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Επίσης, σημαντικό είναι να ειπωθεί πως ένα από τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο είναι βιολογικό τέκνο της αναπληρώτριας προϊσταμένης. Αρχική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου ήταν να δημιουργηθεί ένα σχολικό συγκρότημα με σχετικά μικρό αριθμό μαθητών, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και να δημιουργηθεί οικογενειακό κλίμα μεταξύ των οικογενειών και του σχολείου, αφού η ενεργός συμμετοχή των γονέων κρίνεται απαραίτητη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

4 4 Α. Διαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ Λόγω της οργανικότητας του νηπιαγωγείου (μονοθέσιο) αλλά και του μικρού μεγέθους του η διαδικασία αξιολόγησης ήταν ευέλικτη, εύχρηστη και ολοκληρώθηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (Νοέμβριος Ιανουάριος 2011). Οι ομάδες εργασίας που συστήθηκαν, αποτελούνταν από τον Γενικό Διευθυντή της χολικής Μονάδας, τον Διευθυντή του δημοτικού σχολείου, την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου, τους σχολικούς συμβούλους (νηπιαγωγείου και δημοτικού) και κατά περίπτωση ειδικούς συνεργάτες, κριτικούς φίλους, μια μαθήτρια δημοτικού, γονείς. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7 συναντήσεις. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 3 ομαδικές συναντήσεις με την ομάδα γονέων και την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και 2 ατομικές συναντήσεις κάθε οικογένειας παιδιού με την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου. Οι άξονες συζήτησης περιστρέφονταν γύρω από τους αποτελεσματικούς μηχανισμούς τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία με τους γονείς. Οι ομάδες εργασίες άλλοτε συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με ποσοτικούς δείκτες (π.χ γονείς) και άλλοτε εξέταζαν συγκεκριμένα θέματα που θα ανέδειχναν πληροφορίες σε θέματα δικής τους εμπλοκής (π.χ θέματα συντονισμού σχολικής ζωής, αξιοποίησης μέσων πόρων). Όσον αφορά τη συνεργασία με τη διεύθυνση του δημοτικού - και τις κοινές ομάδες εργασίες που δημιουργήθηκαν - κρίθηκε πολυ σημαντική, εφόσον οι περισσότεροι τομείς ενδιαφέροντος, οι μελλοντικές παρεμβάσεις αλλά και η όλη φιλοσοφία της αυτοαξιολόγισης διατρέχουν κάθετα όλο το σχολείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο, σαν μία αδιαχώριστη οντότητα.

5 5 Β. Φύλλο Γενικής Δκτίμησης της Δικόνας του χολείου 1ο ΠΕΔΘΟ: ΜΕΑ ΠΟΡΟΘ ΑΝΘΡΩΠΘΝΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.1. Υώποι ηος σολείος Οι εγκαταστάσεις του σχολείου όπως αναφέρθηκε έχουν αναπλαστεί ώστε να υπηρετούν τις σύχρονες αντιλήψεις ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και κρίνονται ικανοποιητικές. Διακρίνονται για την ευελιξία στη χρήση τους και για την «οικεία ατμόσφαιρα» που δημιουργούν στα μικρά παιδιά. Βέβαια, δεδομένου του ότι είναι ένα καινούργιο σχολείο, η τελειοποίηση των χώρων είναι κάτι που συνεχώς διαμορφώνεται. Με βάση αυτά, οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τραπεζαρία, αίθουσα δραστηριοτήτων) καλύπτουν όλες τις ανάγκες, οι κυρίως χώροι όμως δεν θεωρούνται επαρκείς να εξυπηρετήσουν τον αριθμό των μαθητών. Δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος (το μεγαλύτερο μέρος του χώρου καλύπτεται από τα τραπέζια των παιδιών) για να δημιουργηθούν παιδαγωγικές «γωνιές», που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών. Όσον αφορά στον αύλειο χώρο, ζητείται ακόμη να γίνουν παρεμβάσεις για τη λειτουργικότητα του (να οριοθετηθεί με θεματικά πλαίσια που προάγουν το δημιουργικό παιχνίδι), σε κάποια θέματα ασφάλειας (δάπεδο), αλλά και να προστεθεί επιπλέον χώρος πρασίνου. Όσον αφορά τους χώρους της διοίκησης, οι χώροι που απευθύνονται στο διοικητικό προσωπικό καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες, αλλά δεν υπάρχει ξεχωριστό γραφείο για τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου, οι οποίοι το μοιράζονται με τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού. Ως προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών χώρων, η λειτουργία της θέρμανσης αλλά και η επάρκεια σε σώματα θέρμανσης κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, αλλά εξαιτίας των προβλημάτων παλαιότητας σε μερικά σημεία των αιθουσών (πόρτες με τζάμι νηπιαγωγείου), η θερμοκρασία δύσκολα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Ο φυσικός φωτισμός καλύπτει σε υψηλά επίπεδα τις ανάγκες ολόκληρου του σχολείου, μια και στο σύνολό τους οι χώροι περιστοιχίζονται από τζαμαρίες. Σέλος, υπάρχει ο σχεδιασμός και η μελέτη για χρησιμοποίηση των χώρων

6 6 και από άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες, αλλά ακόμη δεν έχει εφαρμογή. Είναι σημαντικό λοιπόν, για να δημιουργηθεί σχέδιο δράσης «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», οι χώροι πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών, του Προγράμματος πουδών αλλά και των εκπαιδευτικών. Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. Εξοπλιζμόρ - Διαθέζιμα Μέζα ηος σολείος Ο υλικοτενχικός εξοπλισμός του σχολείου θεωρείται ιδαίτερα επαρκής και φροντισμένος σε τομείς όπως ασφάλεια & υγιεινή (π.χ σχολικά λεωφορεία, κουζίνα, τουαλέτες). Απαιτείται, όμως, επιπλέον υλικοτεχνικός εξοπλισμός στην τάξη του νηπιαγωγείου (βιβλιοθήκη, χώρος αποθήκευσης παιχνιδιών, επιπλέον χώρος ανάρτησης έργων, Η/Τ, οθόνη προβολής, αποθηκευτικός χώρος υλικού, φωτογραφική μηχανή, πίνακας, χώρος για τα προσωπικά αντικείμενα του εκπαιδευτικού), προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διδασκαλίας, των μαθητών, αλλά και του Αναλυτικού Προγράμματος. Σα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά υποστηρίζουν αποτελεσματικά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, αφού είναι στο σύνολό τους πρόσφατα αγορασμένα κι έτσι καλύπτουν σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και μουσικοκινητικής διαθέτουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (προτζέκτορας, μουσικά όργανα).

7 7 ΣΟΜΔΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.3. Οικονομικοί Πόποι ηος σολείος Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι καλύπτουν σε μεγάλο φάσμα τις ανάγκες του εκπαιδευτικού έργου είτε αυτό αφορά την υποστήριξη εκπαιδευτικού, ανάπτυξη δραστηριοτήτων, ενισχυτικών και υποστηρικτικών παρεμβάσεων, αλλά όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, λόγω του ότι είναι ένα νέο σχολείο και απαιτεί υψηλό οικονομικό δυναμικό σε αυτόν τον τομέα, υπάρχει έλλειμμα, το οποίο σαφώς περιορίζει την πιθανή δράση «η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό». ΣΟΜΔΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.4. Διδακηικό Πποζωπικό ηος σολείος Σο σχολείο πλαισιώνεται από τη νηπιαγωγό Ευρυδίκη Παυλίδη, η οποία αναλαμβάνει τις διδακτικές αλλά και τις διοικητικές ανάγκες του τμήματος του νηπιαγωγείου, αφού είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος. Έχει σύγχρονη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση (επιπλέον πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας) και 7ετή εμπειρία σε χώρους της προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής. Επιπλέον, είναι ενεργό μέλος του υμβουλευτικού Κέντρου του Σμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις αλλά και συνέδρια που αφορούν τη υμβουλευτική στην εκπαίδευση, οπότε στο σχολείο αξιοποιούνται και οι συγκεκριμένες γνώσεις. Οι ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα ανέρχονται στις 35, ο χρόνος συμμετοχής σε δραστηριότητες διοικητικού χαρακτήρα σε περίπου 75 λεπτά εβδομαδιαία, ο χρόνος προετοιμασίας για τα μαθήματα σε περίπου 5 ώρες εβδομαδιαία, ο χρόνος αξιολόγησης τεκμηρίων των μαθητών αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 5 περίπου ώρες. Επίσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχει συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις του σχολείου, αλλά και συναντήσεις με τη διοίκηση (τουλάχιστον 30 λεπτά εβδομαδιαία). Επιπλέον, μια φορά κάθε μήνα πραγματοποιείται συνάντηση με την ομάδα των γονέων, με στόχο την ενημέρωση

8 8 τους σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και κάθε δύο μήνες ατομική συνάντηση με κάθε οικογένεια, με στόχο την ενημέρωση για την ατομική εξέλιξη και πρόοδο του κάθε παιδιού. Περίπου 3 ώρες από τις 35 εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας καλύπτονται από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, με ιδιαίτερη κατάρτιση και ιδιαίτερη προσήλωση σε καινοτόμες δράσεις όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, τα αγγλικά, η μουσικοκινητική αγωγή, η θεατρική αγωγή, η φυσική αγωγή και τα εικαστικά. Οι υπόλοιπες ώρες που αναφέρθηκαν, καλύπτονται από την αναπληρώτρια προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και ως εκ τούτου, αποτελεί άμεση ανάγκη η κάλυψη μέρους των παραπάνω αναγκών από μια δεύτερη νηπιαγωγό. Πέρα από αυτά, η επιμόρφωση του προσωπικού αποτελεί μία συνεχής διαδικασία και προωθείται ιδιαίτερα η παραπέρα ανάπτυξη της επιστημονικής δραστηριότητας του (μεταπτυχιακά, εκδόσεις κ.α.). Διακρίνεται έντονη και άμεση η ανάγκη για επιπλέον καταρτισμένο προσωπικό, καθώς και επιμόρφωση παιδαγωγικής φύσης των εκπαιδευτικών που καλύπτουν τις ειδικότητες όπως και για καθοδήγηση στις καινοτόμες δράσεις και στη διαφορετική εκπαιδευτική φιλοσοφία και διδακτική διαδικασία του σχολείου.

9 9 2ο ΠΕΔΘΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.1. Διαμόπθωζη και Εθαπμογή ηος σολικού Ππογπάμμαηορ Σο νηπιαγωγείο λειτουργεί όσες ημέρες ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας των νηπιαγωγείων από το Τπουργείο Παιδείας. Σο ωρολόγιο πρόγραμμα τηρείται στο μεγαλύτερο του μέρος, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις απώλειας διδακτικών ωρών κάποιων γνωστικών αντικειμένων και αντικατάσταση του γνωστικού αντικειμένου με κάποιο που είναι διαθέσιμο (αναλαμβάνει τη κάλυψη της ώρας κάποιος εκπαιδευτικός ειδικότητας). Οι έως τώρα λόγοι είναι: ασθένεια της διδάσκουσας ή συνάντηση της διδάσκουσας με φορέα του Τπουργείου ή με τη διοίκηση του σχολείου. Από τη στιγμή που το σχολείο είναι μονοθέσιο, οι εκπαιδευτικές συνεδριάσεις γίνονται μόνο μεταξύ της προϊσταμένης, της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων, ορισμένης από το σχολείο, του διευθυντή δημοτικού αλλά και της διοίκησης. Η συχνότητα των συνεδριάσεων είναι μια φορά εβδομαδιαία και η διάρκεια τους 2 ώρες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετίζονται με το Πρόγραμμα πουδών, με τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, αλλά και με πρακτικές συνεργασίας νηπιαγωγείου δημοτικού. το σχολείο προσφέρεται ικανός αριθμός επιπρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο υποχρεωτικό πρόγραμμα που ορίζει το Τπουργείο (δηλαδή μέχρι τις 12:15), ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Αυτά είναι: η συναισθηματική νοημοσύνη, τα αγγλικά, η μουσικοκινητική αγωγή, η θεατρική αγωγή, η φυσική αγωγή και τα εικαστικά. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων που πραγματοποιείται είναι μια επίσκεψη το μήνα, εκτός των εσωτερικών επισκέψεων, φορέων που μπορούν να συμβάλλουν επιμορφωτικά στα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι επισκέψεις, όπως και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν είναι δυνατό να οριστούν από την αρχή της σχολικής χρονιάς γιατί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ορίζεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών, οπότε δεν είναι δυνατόν να τις γνωρίζουμε εκ των προτέρων. υνήθως ο προγραμματισμός είναι μηνιαίος, χωρίς αυτό να αποτελεί αυτοσκοπό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί μπορεί κάτι να ανατρέψει αυτόν τον προγραμματισμό. Σο μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σχολείου πραγματοποιείται με ικανοποιητικό τρόπο και το ωρολόγιο πρόγραμμα τηρείται

10 10 ανά γνωστικό αντικείμενο αποτελεσματικά. Η νηπιαγωγός συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους γονείς, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του χολικού Προγράμματος, είτε με γραπτή επικοινωνία, είτε με τις μηνιαίες συναντήσεις. Η ενεργός συμμετοχή των γονέων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι συχνή στο σχολείο μας και κρίνεται απαραίτητη στο πιθανό σχέδιο δράσης «η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό». ΣΟΜΔΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Ζωήρ Σο μήνυμα της διοίκησης είναι πως ότι αφορά το παιδί εμπίπτει στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου. Για το λόγο αυτό το σχολείο λειτουργεί με έντονο συνεργατικό μοντέλο. Η συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων (διοίκηση, γονείς, γραμματεία, συνοδοί, μάγειρας, βοηθητικό προσωπικό) ζητείται διαρκώς. υγκεκριμένοι κανόνες (π.χ. κανόνες εύρυθμης λειτουργίας προς τους γονείς) και δίοδοι επικοινωνίας διέπουν τις σχέσεις όλων των παραπάνω εμπλεκόμενων και τις αμοιβαίες τους σχέσεις. Οι εκπαιδευτικές συνεδριάσεις γίνονται μεταξύ της προϊσταμένης, της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων, ορισμένης από το σχολείο, του διευθυντή δημοτικού αλλά και της διοίκησης. Η συχνότητα των συνεδριάσεων είναι μια φορά εβδομαδιαία και η διάρκεια τους 2 ώρες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετίζονται με το Πρόγραμμα πουδών, με τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου αλλά και με πρακτικές συνεργασίας νηπιαγωγείου δημοτικού. Μικρός αριθμός των αποφάσεων δεν υλοποιείται (περίπου 7 στις 10 αποφάσεις υλοποιούνται), αλλά μερικές φορές είναι καίριας σημασίας για να έχει επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο (π.χ. υποστήριξη του νηπιαγωγείου από δεύτερη νηπιαγωγό). Ακόμη υπάρχει άλλη μια εβδομαδιαία συνεδρία με τη διοίκηση και το διευθυντή του δημοτικού, που συζητούνται κυρίως λειτουργικά θέματα της σχολικής μονάδας ή θέματα που προκύπτουν σχετικά με τις ειδικότητες. Έως τώρα, έχει γίνει μόνο μία συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων και ήταν εκτός του σχολικού ωραρίου. Καλό θα ήταν να υπάρχει σταθερή εβδομαδιαία ώρα συνεργασίας με αυτούς τους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων για την εξέλιξη των μαθητών αλλά τις εκπαιδευτικές

11 11 δραστηριότητες. Αυτή η ανάγκη (όπως και πολλές άλλες) προς το παρόν καλύπτεται μέσα από άτυπες εκτός ωραρίου επικοινωνίες. Η επικοινωνία με τους γονείς, όπως ειπώθηκε και νωρίτερα καταγράφεται μέσα από συχνές προγραμματισμένες ή και άτυπες επικοινωνίες. Η συνεργασία της χολικής Μονάδας με το Γραφείο και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, παρόλο που το σχολείο είναι νέο, κρίνεται άμεση, ικανοποιητική και ιδιαίτερα κατατοπιστική και βοηθητική σε επιμέρους θέματα. ΣΟΜΔΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΜΔΩΝ - ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.3. Διασείπιζη και Αξιοποίηζη ηων Μέζων και ηων Πόπων Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται τις περισσότερες φορές με τον καλύτερο τρόπο για τις ανάγκες του σχολείου (κάποιες φορές δόθηκε προτεραιότητα στις ανάγκες του δημοτικού έναντι του νηπιαγωγείου). Δίνεται η δυνατότητα, η νηπιαγωγός να εκφράζει γνώμη για τη διαχείριση των πόρων που αφορούν τις εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά δεν υπάρχει συνεργασία με τους γονείς στο συγκεκριμένο ζήτημα.

12 12 3ο ΠΕΔΘΟ : ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ ΥΕΕΘ ΣΟ ΥΟΛΕΘΟ ΣΟΜΔΑ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Εκπαιδεςηικών Οι εκπαιδευτικές συνεδριάσεις γίνονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μεταξύ της προϊσταμένης, της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων, ορισμένης από το σχολείο, του διευθυντή δημοτικού αλλά και της διοίκησης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετίζονται με το Πρόγραμμα πουδών, με τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου αλλά και με πρακτικές συνεργασίας νηπιαγωγείου δημοτικού. Παράλληλα, πραγματοποιούνται και συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων όσοι παρευρίσκονται στο σχολειο την ημέρα της συνάντησης, με τους υπολοιπους η μεταξύ τους επικοινωνία γίνεται μέσω άτυπων συναντήσεων ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. ε όλες αυτές τις συναντήσεις καλλιεργείται η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των εκπαιδευτικών και αυτό ενισχύεται και από τη διεύθυνση, που ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και αφήνει χώρο για πρωτοβουλίες. Επιπλέον, είναι σημαντικό στα πλαίσια και της πιθανής δράσης «η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό» να υπάρχει σταθερή ώρα συνεργασίας με εκπαιδευτικούς του δημοτικού.

13 13 Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. σέζειρ μεηαξύ Εκπαιδεςηικών - Μαθηηών και μεηαξύ ηων Μαθηηών Η νηπιαγωγός σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενεργεί με γνώμονα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά έχοντας ως βασικό στόχο να αποκτήσουν τα παιδιά βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, όπως η ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, γιατί μόνο εάν αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες θα κατακτήσουν ουσιαστικά τη γνώση. Ο μαθητές συμμετέχουν στη διαμόρφωση των κανόνων και στην ανάληψη υπευθυνοτήτων. Η εκπαιδευτικός ανέλαβε το ρόλο του συντονιστή της ομάδας, αφήνοντας χώρο στη δημιουργικότητα και στην πρωτοβουλία των παιδιών αλλά και στη δημιουργία και ένταξη σε ομάδες. Αναδείχτηκε η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός προς αμφότερους, κι έτσι τα παιδιά κατάφεραν να συμμετέχουν περισσότερο στις δραστηριότητες, να γίνουν περισσότερο υπεύθυνα και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση τους. ημαντικό είναι πως τα παιδιά έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες επικοινωνίας, τις έχουν μεταφέρει και σε άλλα πλαίσια (οικογενειακό) - το γνωρίζουμε από τις καταγραφές γονέων - και κάποια από αυτά είναι σύμβουλοι ομηλίκων στο σχολείο. Βέβαια υπήρξαν αρκετές στιγμές έντασης μεταξύ των μαθητών μέχρι να μπορέσουν να διαχειριστούν επαρκώς τις συγκρούσεις τους, αλλά οι περισσότεροι έχουν πλέον κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες. Τπάρχουν κάποιοι που ακόμα δεν τις έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμη ένας βαθμός έντασης στην τάξη, αλλά προσπαθούν και ενθαρρύνονται και από τους υπόλοιπους αλλά και από την νηπιαγωγό. ημαντικός παράγοντας αύξησης της έντασης παρατηρήθηκε ότι είναι ο χώρος και η διαμόρφωση του (δεν επαρκεί ο χώρος για 18 παιδιά, με αποτέλεσμα το συνωστισμό και την ένταση). Οι μαθητές πλέον αισθάνονται άνετα και φιλικά με τους συμμαθητές τους. Φαρακτηριστικό είναι ότι τέλος Δεκέμβρη ήρθε νέος μαθητής στο σχολείο και εντάχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό μέσα σε μια εβδομάδα. Επιπλέον, παιδιά γνωρίζουν πλέον τις ιδιαιτερότητες του καθένα και προσπαθούν να προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.

14 14 Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.3. σέζειρ μεηαξύ σολείος Γονέων Ο τομέας «συνεργασίας με γονείς» είναι προωταρχικής σημασίας και αποτελεί προϋπόθεση επιτυχούς φοίτησης στο σχολείο. Από την εγγραφή του μαθητή ορίζεται η σχέση της αμοιβαίας ειλικρίνειας και η δέσμευση του γονέα ως προς τη ενεργό συμμετοχή του, τις υπευθυνότητες του, την τακτική επικοινωνία του και την ενεργοποίηση του με κάθε αφορμή. Από τη μεριά του σχολείου το πλάνο συνεργασίας είναι πολυεπίπεδο, ποικιλόμορφο (κοινές δράσεις, συμμετοχή σε σχέδια εργασίας, συμμετοχή στο μάθημα, βιωματικά σεμινάρια γονέων κ.α.) και η επικοινωνία σαφώς δομημένη, τακτική και με βάθος πληροφορίας (μια φορά το μήνα σε ομαδικό πλαίσιο και μια φορά το δίμηνο σε ατομικό πλαίσιο με συγκεκριμένη στοχοθέτηση και παρακολούθηση). Πέρα από αυτά, υπήρξαν άτυπες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους γονείς, για να διευθετηθούν θέματα άμεσου ενδιαφέροντος, καθώς και ειδικές διευθετήσεις του σχολείου για εξυπηρέτηση των γονέων, όπως ενημερωτικό υλικό ή εκδηλώσεις με στόχο την επιμόρφωση των γονέων. Επιπλέον, υπήρξαν άτυπες εξωσχολικές συναντήσεις της ομάδας γονέων που ενθαρρύνθηκαν από τη σχολική κοινότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των οικογενειών και να συντονιστούν δράσεις που αφορούν και το σχολείο. Σέλος η πιθανή δράση που θα αναπτυχθεί «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό» απαιτεί και την ενεργό συμμετοχή των γονέων, οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει θετικό κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

15 15 Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.4. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Φοπέων Σο σχολείο εν μέρη έχει αναπτύξει πολύ εποικοδομητική συνεργασία με επιλεγμένους φορείς (π.χ συμβούλους) και κάποιους κοινωνικούς φορείς. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας της νηπιαγωγού αλλά και της συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων (ορισμένης από το σχολείο) με το υμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.Ε.Α.Π.Η), υπάρχει δίοδος επικοινωνίας και με το Πανεπιστήμιο. Παρόλ αυτά δεν έχει αναπτύξει ακόμη παρουσία στην τοπική κοινότητα ή κάποια συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και κοινωνία. τα πλαίσια της βιωματικής μάθησης, κρίνεται απαραίτητη η παραπέρα εξωστρέφεια του σχολείου, αλλά θα βοηθήσει και στην πιθανή δράση «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», ίσως για να δούμε π.χ. μια διαφορετική προσέγγιση του ίδιου θέματος από ένα άλλο σχολείο.

16 16 4ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΔΘΑΔΘΚΑΘΕ ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.1. Ανάπηςξη ζηόσων ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών Οι στόχοι και οι μαθησιακές επιδιώξεις αναγνωστική περιοχή του Αναλυτικού Προγράμματος είναι διατυπωμένοι με τρόπο σαφές και ολοκληρωμένο. Σο διδακτικό και υποστηρικτικό υλικό δεν ήταν πάντα επαρκές ανά γνωστική περιοχή, αλλά συμφωνούσε πάντα και αντιστοιχούσε πάντα με τους σκοπούς, τους στόχους και το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος. Σο υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραμμα παρέχει ευελιξία και δυνατότητες πρωτοβουλίας στη νηπιαγωγό. Οι επιμέρους μαθησιακές επιδιώξεις υλοποιήθηκαν επαρκώς για την πλειονότητα των μαθητών της τάξης. Ο έλεγχος της μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών γίνεται συστηματικά κάθε 2 μήνες, με την ευκαιρία της ατομικής ενημέρωσης των γονέων. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιείται συνδυασμός εργαλείων: παρατήρηση και καταγραφή στο ημερολόγιο της νηπιαγωγού, έργα των παιδιών, φωτογραφικό υλικό, βιντεοσκοπήσεις δραστηριοτήτων, συνεντεύξεις με τα παιδιά, συνεντεύξεις με τους γονείς, συνεργασία με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, συνεργασία με τις ψυχολόγους του σχολείου. Οι παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στην επίτευξη των επιδιώξεων του Αναλυτικού Προγράμματος είναι οι αυξημένες υποχρεώσεις της νηπιαγωγού(διοικητικά καθήκοντα και διδακτικό έργο), με αποτέλεσμα να γίνεται επιφανειακή κάλυψη αναγκών πολλές φορές, αλλά και ο χώρος, όπως ήδη έχει αναφερθεί, δεν καλύπτει τις ανάγκες του Προγράμματος πουδών. Οι παράγοντες που επέδρασαν θετικά στην επίτευξη των επιδιώξεων του Αναλυτικού Προγράμματος είναι κατ αρχήν η χρήση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στο σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας, η πολύ καλή συνεργασία με τους γονείς αλλά και τις περισσότερες φορές με τη διοίκηση και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

17 17 ΣΟΜΔΑ: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.2. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Διδακηικών Ππακηικών Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το σχολείο μας ακολουθεί την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας σε συνδυασμό με τη βιωματική μάθηση. Η νηπιαγωγός σχεδιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Προγραμματίζει τη διδασκαλία σε σχέση με τις μαθησιακές επιδιώξεις, τις χρονικές περιόδους και το μαθητικό δυναμικό. Απόδειξη είναι ενδεικτικά κάποιες θεματικές προσεγγίσεις, αλλά και σχέδια εργασίας που έχουν υλοποιηθεί ως τώρα: «τα αγαπημένα μας αντικείμενα», «ο ερχομός νέου μέλους στην οικογένεια», «όταν έχω ένταση». Η νηπιαγωγός προετοιμάζει τις περισσότερες φορές σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση τη διδασκαλία της, καθορίζοντας τους στόχους αλλά και τους τρόπους επίτευξης τους. Πάντα οι στόχοι και ο τρόπος διδασκαλίας προσαρμόζονται στις μαθησιακές ανάγκες, αλλά και στο επίπεδο εξέλιξης των παιδιών (εξατομικευμένη διδασκαλία). Η νηπιαγωγός καταβάλλει συστηματική προσπάθεια να προσφέρει κίνητρα συμμετοχής των παιδιών στις δραστηριότητες και οι εργασίες που ανατίθενται εκτός σχολείου, πάντα εμπλέκουν τους γονείς ενεργά. Έχει επανειλημμένα αναφερθεί πόσο καθοριστικός παράγοντας για τη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού αποτελεί η συνεργασία με το σπίτι.

18 18 ΣΟΜΔΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.3. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Παιδαγωγικών Ππακηικών και Ππακηικών Αξιολόγηζηρ ηων Μαθηηών την αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές και οι γονείς ενημερώνονται διεξοδικά τόσο για τους κανόνες λειτουργίας του νηπιαγωγείου, όσο και ατομικό πλάνο επιτυχίας του κάθε παιδιού, που ορίζεται με βάση το Πρόγραμμα πουδών από τη νηπιαγωγό σε συνεργασία με τις ψυχολόγους (υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης). την τάξη χρησιμοποιούνται ποικίλα οργανωτικά σχήματα, όπως ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αλλά και εξατομικευμένη διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες και τους εκάστοτε στόχους. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οι μαθητές να δείχνουν πως νιώθουν ευχάριστα και άνετα μέσα στην τάξη και αυτό φαίνεται από τις μαρτυρίες τους, ότι τους αρέσει να έρχονται στο σχολείο, αλλά και τις απόψεις των γονέων. Οι μαθητές έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες συνεργασίας και μάλιστα είναι αξιόλογη η επικοινωνία που έχουν τα προνήπια με τα νήπια και πόσο σημαντική είναι η συνύπαρξη τους. Φαρακτηριστικά, σε δραστηριότητες εικαστικών έχει παρατηρηθεί πως στη συνεργασία σε ομάδες τα προνήπια εκφράζουν ιδέες για την επίλυση προβλήματος και συνήθως υλοποιούνται υπό το συντονισμό των νηπίων. Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και επιβραβεύει άμεσα τη συνεισφορά του κάθε μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των παιδιών, αξιοποιούνται για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και την ενίσχυση των μαθητών. Ότι έχει να κάνει με την εξέλιξη των μαθητών, κοινωνείται άμεσα στους γονείς αλλά και στους μαθητές, προκειμένου και οι ίδιοι να έχουν ανατροφοδότηση των δράσεων τους.

19 19 ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.4. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων και Παπεμβάζεων Σο σχολείο μας είναι ακόμη αρκετά νέο, οπότε έχει περιθώρια βελτίωσης σε αυτούς τους τομείς. Παρόλα αυτά, υιοθετεί καινοτόμα προγράμματα, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη και οι χρήση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συμβουλευτικής αλλά και η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης. Επίσης επιδιώκεται συστηματικά (μια φορά το μήνα) η πραγματοποίηση επισκέψεων των μαθητών σε τόπους κοινωνικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και η επίσκεψη στο σχολείο μας φορέων αντιστοίχου ενδιαφέροντος. Όλα αυτά γίνονται πάντα με γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. ΣΟΜΕΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5. Τποζηήπιξη ηηρ Επιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ και Εξέλιξηρ ηων εκπαιδεςηικών Η φιλοσοφία που υιοθετεί το σχολείο μας είναι αρκετά σύγχρονη, ως εκ τούτου απαιτείται επιμόρφωση σε πολλά επίπεδα, η οποία γίνεται από τον Αύγουστο του 2010, με κεντρικό άξονα την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, κυρίως από τον καταξιωμένο στο χώρο καθηγητή και αρχιτέκτονα Δημήτρη Γερμανό. Επίσης ορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ημερίδες με θέματα όπως «μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», αλλά και «Σα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου μαθητοκεντρικού σχολείου» και «ψηφιακή τάξη», στις οποίες παίρνουν μέρος οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, παρουσιάζοντας τις δράσεις τους, αλλά και καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί στο χώρο. ε κάθε περίπτωση, σημαντικό είναι να καταγράφονται οι ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για επιμόρφωση και σύμφωνα με αυτές να σχεδιάζονται τα σεμινάρια.

20 20 5ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΜΔΑ: ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΡΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ σολικήρ Διαπποήρ Η παρακολούθηση της φοίτησης αλλά και των λόγων πιθανών απουσιών γίνεται καθημερινά. Σο σχολείο γνωρίζει ποιοι μαθητές απουσιάζουν καθώς και το λόγο απουσίας. Σο σχολείο λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη των μαθητών που απουσιάζουν, όπως επικοινωνία με τους συμμαθητές και τη νηπιαγωγό, τηλεφωνική ή γραπτή. Ο λόγος που επιλέξαμε κλίμακα 3 αντί για 4 είναι διότι λόγω του μικρού χρόνου λειτουργίας του σχολείου δεν έχουν παρουσιαστεί - και συνεπώς κληθεί να αντιμετωπιστούν - περιπτώσεις μακράς απουσιάς λόγω ιδαίτερων λόγων π.χ. ασθένειας. ΣΟΜΔΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΠΙΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2. Επίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών Εφόσον έχουν τεθεί και καταγραφεί οι στόχοι κάθε μαθητή (συναισθηματικοί, γνωστικοί) σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, η παρακολούθηση της επίδοσης & πρόοδος των μαθητών είναι κάτι που γίνεται με τρόπους που ήδη αναφέρθηκαν: παρατήρηση και καταγραφή στο ημερολόγιο της νηπιαγωγού, έργα των παιδιών, φωτογραφικό υλικό, βιντεοσκοπήσεις δραστηριοτήτων, συνεντεύξεις με τα παιδιά, συνεντεύξεις με τους γονείς, συνεργασία με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, συνεργασία με τις ψυχολόγους του σχολείου. Η διαδικασία αυτή γίνεται με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της εξέλιξης των δεξιοτήτων των παιδιών, αλλά και την υποστήριξη ειδικών περιπτώσεων σε ζητήματα ενίσχυσης της μάθησης και υποστηρικτικής αγωγής.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜA: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜA: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜA: «ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» - ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜA: «ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Η ερευνητική ομάδα Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα