Aτοµικά Φάσµατα Άτοµο Bohr. Τροχιές ηλεκτρονίων Ατοµικά Φάσµατα Άτοµο Bohr Ενεργειακά Επίπεδα και Φάσµατα Αρχή της Αντιστοιχίας Πυρηνική κίνηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aτοµικά Φάσµατα Άτοµο Bohr. Τροχιές ηλεκτρονίων Ατοµικά Φάσµατα Άτοµο Bohr Ενεργειακά Επίπεδα και Φάσµατα Αρχή της Αντιστοιχίας Πυρηνική κίνηση"

Transcript

1 Aτοµικά Φάσµατα Άτοµο Bohr Τροχιές ηλεκτρονίων Ατοµικά Φάσµατα Άτοµο Bohr Ενεργειακά Επίπεδα και Φάσµατα Αρχή της Αντιστοιχίας Πυρηνική κίνηση

2 Μοντέλο Rutherford Πώς εξασφαλίζεται η συνεκτική δύναµη που συγκρατεί πολλά πρωτόνια περιορισµένα σε µια απίστευτα µικρή περιοχή m; (ισχυρή πυρηνική δύναµη) Πώς κινούνται τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα και πώς αυτή η κίνησή τους εξηγεί τις παρατηρούµενες φασµατικές γραµµές; (Niels Bohr)

3 Η ηλεκτροµαγνητική θεωρία δεν επιτρέπει σταθερές τροχιές Επιταχυνόµενα ηλεκτρικά φορτία ακτινοβολούν ενέργεια µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Ένα ηλεκτρόνιο που ακολουθεί καµπύλη τροχιά επιταχύνεται και γι'αυτό θα πρέπει συνεχώς να χάνει ενέργεια οδηγούµενο µε ελικοειδή τροχιά στον πυρήνα. Γνωρίζουµε όµως ότι τα άτοµα δεν καταρρέουν.

4 Γραµµικά φάσµατα εκποµπής Τα υπέρθερµα στερεά, υγρά (ακόµα και αέρια σε µεγάλες πυκνότητες) έχουν συνεχή φάσµατα εκποµπής. Σε έντονη αντίθεση µε το συνεχές φάσµα είναι το γραµµικό φάσµα εκποµπής ενός αερίου χαµηλής πίεσης το οποίο υφίσταται µια ηλεκτρική εκκένωση. Το φάσµα στην περίπτωση αυτή αποτελείται από λίγες λαµπρές γραµµές καθαρών χρωµάτων πάνω σε ένα σκοτεινό υπόβαθρο. Τα µήκη κύµατος που περιέχονται σε ένα δεδοµένο γραµµικό φάσµα είναι χαρακτηριστικά του στοιχείου που εκπέµπει το φως. Το πιο απλό γραµµικό φάσµα παρατηρείται στο ατοµικό υδρογόνο. Φάσµα εκποµπής Υδρογόνου

5 Γραµµικά φάσµατα εκποµπής Φάσµα εκποµπής Υδρογόνου Σταθερά Rydberg R Υπήρχε συγκεκριµένη κανονικότητα στο φάσµα του υδρογόνου

6 Αξιώµατα του Bohr Έδωσε την πρώτη επιτυχή θεωρία για την εξήγηση των ατοµικών γραµµικών φασµάτων. Η πτώση των e στον πυρήνα και η εκποµπή συνεχούς φάσµατος από τα στοιχεία καταστρατηγήθηκαν µε τόλµη από τον Bohr. Αξιώµατα Η κλασική θεωρία της ακτινοβολίας δεν ίσχυε για συστήµατα ατοµικής κλίµακας. Αποδέχτηκε τις θεωρίες Planck και Einstein ως πηγές της σωστής θεωρίας των ατοµικών συστηµάτων. Ξεπέρασε το πρόβληµα του κλασικού e, εφαρµόζοντας τις ιδέες του Planck περί κβαντισµένων ενεργειακών σταθµών στα τροχιακά ατοµικά e Όρισε αξιωµατικά ότι τα e στα άτοµα είναι εγκλωβισµένα σε σταθερά ενεργειακά επίπεδα που δεν ακτινοβολούν και σε τροχιές «στάσιµες καταστάσεις» Υιοθέτησε την έννοια του φωτονίου του Einstein για να φθάσει σε µια σχέση για τη συχνότητα του φωτός που εκπέµπεται όταν το e µεταπίπτει µεταξύ δύο στάσιµων καταστάσεων. Αρχή αντιστοιχίας

7 Αρχή της αντιστοιχίας Αυτή η φιλοσοφική αρχή αναφέρει ότι οι προβλέψεις για µικροσκοπικά κβαντικά συστήµατα πρέπει να συµφωνούν ή να αντιστοιχούν µε τις προβλέψεις της κλασικής φυσικής. Όριο κβαντικής φυσικής (µεγάλος κβαντικός αριθµός)= κλασική φυσική

8 Μήκος κύµατος e στο άτοµο του υδρογόνου Ας θεωρήσουµε την κυµατική συµπεριφορά ενός e σε τροχιά γύρω από τον πυρήνα του υδρογόνου. Το µήκος κύµατος De Broglie, λ, αυτού του e και η ταχύτητα του, υ, δίνονται από τις σχέσεις:

9 Η περιφέρεια της τροχιάς ενός e είναι ένα Τροχιακή ακτίνα e µήκος κύµατος

10 Η τροχιά του e στο άτοµο του υδρογόνου αντιστοιχεί σε ένα ολόκληρο κύµα DeBroglie του e που καταλήγει στον εαυτό του 2πr=nλ

11 Η τροχιά του e στο άτοµο του υδρογόνου αντιστοιχεί σε ένα ολόκληρο κύµα DeBroglie του e που καταλήγει στον εαυτό του 2πr=nλ

12 Η τροχιά του e στο άτοµο του υδρογόνου αντιστοιχεί σε ένα ολόκληρο κύµα DeBroglie του e που καταλήγει στον εαυτό του Αν θεωρήσουµε τις δονήσεις ενός βρόχου από σύρµα, τότε το µήκος κύµατός τους ταιριάζει πάντα µε ακέραιο αριθµό δονήσεων στην περιφέρεια του βρόχου, έτσι ώστε κάθε κύµα να ενώνεται οµαλά µε το επόµενο. Ένα e µπορεί να περιφέρεται σε κύκλο γύρω από τον πυρήνα µόνο εάν η τροχιά του περιέχει ένα ακέραιο αριθµό µηκών κύµατος De Broglie. κυµατικός + σωµατιακός χαρακτήρας, εφόσον το µήκος κύµατος εξάγεται από την τροχιακή ταχύτητα

13 Γιατί αυτές οι δονήσεις είναι οι µόνες δυνατές; Γιατί, αν κλασµατικός αριθµός δονήσεων τεθεί στο βρόχο θα συµβεί καταστρεπτική συµβολή και οι δονήσεις θα σβήσουν γρήγορα.

14 Συνθήκη για σταθερή τροχιά Κάθε τροχιά χαρακτηρίζεται από έναν κβαντικό αριθµό n, που ονοµάζεται κβαντικός αριθµός της τροχιάς. Πιθανές τροχιές e αυτές που οι ακτίνες τους δίνονται ως

15 Τροχιακές ακτίνες στο άτοµο του Bohr Πιθανές τροχιές e H ακτίνα της εσωτερικής τροχιάς ονοµάζεται ακτίνα Bohr του ατόµου του υδρογόνου και συµβολίζεται µε a 0 : Οι άλλες ακτίνες δίνονται συναρτήσει του a 0.

16 Ενεργειακά επίπεδα και φάσµατα H κβάντωση των τροχιακών ακτίνων συνεπάγεται αµέσως ενεργειακή κβάντωση. Η ενέργεια του e, Ε n, δίνεται συναρτήσει της τροχιακής ακτίνας r n. Οι ενέργειες που καθορίζονται από την παραπάνω εξίσωση ονοµάζονται ενεργειακά επίπεδα ή ενεργειακές στάθµες του ατόµου του υδρογόνου. Τα ηλεκτρόνια στα ελεύθερα άτοµα µπορούν θα βρεθούν µόνο στις ορισµένες διακριτές ενεργειακές στάθµες. Αυτά τα επίπεδα είναι όλα αρνητικά

17 Ενεργειακά επίπεδα ατόµου του υδρογόνου Το χαµηλότερο ενεργειακό επίπεδο Ε 1 ονοµάζεται βασική κατάσταση. Τα υψηλότερα επίπεδα Ε2, Ε3, Ε4,...ονοµάζονται διεγερµένες καταστάσεις. Στο όριο n=, E =0, το e δεν είναι πια δέσµιο στον πυρήνα. Το έργο που απαιτείται για να αποµακρυνθεί ένα e από το άτοµο ονοµάζεται ενέργεια ιονισµού. Η ενέργεια ιονισµού είναι ίση µε -Ε1, δηλ. Η ενέργεια που απαιτείται για να αναγκάσει ένα e να πάει από τη βασική του κατάσταση σε ενέργεια Ε=0, όπου είναι ελεύθερο.

18

19 Hydrogen Energy Level Plot

20 Φάσµατα εκποµπής και απορρόφησης Τα ηλεκτρόνια στα ελεύθερα άτοµα µπορούν θα βρεθούν µόνο σε ορισµένες διακριτές ενεργειακές καταστάσεις. Το άτοµο σε αυτές τις καταστάσεις δεν ακτινοβολεί. Ακτινοβολεί µόνο κατά τη µετάβαση από µία κατάσταση σε άλλη. Η ενέργεια του εκπεµπόµενου φωτονίου ισούται µε την ενεργειακή διαφορά των δύο καταστάσεων. Οι επιτρεπόµενες τροχιές είναι εκείνες για τις οποίες η τροχιακή στροφορµή του e είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της ποσότητας ђ=h/2p, mur=nђ

21 Φάσµατα εκποµπής The emission spectrum of an element or compound is the spectrum of frequencies of electromagnetic radiation emitted by the element's atoms or the compound's molecules when they are returned to a lower energy state. Each element's emission spectrum is unique. Therefore, spectroscopyu can be used to identify the elements in matter of unknown composition. Similarly, the emission spectra of molecules can be used in chemical analysis of substances. Φάσµα εκποµπής Υδρογόνου Φάσµα εκποµπής Σιδήρου

22 Φάσµα Ηλίου Φάσµα Υδραργύρου Φάσµα Αργού Φάσµα Ιωδίου

23 Φασµατικές γραµµές υδρογόνου Έστω ο κβαντικός αριθµός, n i, από την αρχική κατάσταση και n f ο κβαντικός αριθµός από την τελική (χαµηλότερη)κατάσταση. Η ενέργεια του εκπεµπόµενου φωτονίου hν θα είναι ίση µε Ε i -E f =hν Φασµατικές γραµµές µεταξύ ενεργειακών επιπέδων

24 Φασµατικές σειρές υδρογόνου Όλες οι φασµατικές σειρές είναι µεταβάσεις µεταξύ ενεργειακών σταθµών. Επειδή ο αρχικός κβαντικός αριθµός n i πρέπει να είναι πάντοτε µεγαλύτερος από τον τελικό κβαντικό αριθµό n f, οι σχέσεις που υπολογίζονται για τις πρώτες σειρές είναι E 1 ch = R H = 1.097x10 7 m 1

25

26 Ανοιγµένη µάζα Και ο πυρήνας και το ηλεκτρόνιο περιστρέφοντα γύρω από ένα κοινό κέντρο µάζας, που είναι πολύ κοντά στον πυρήνα, διότι η πυρηνική µάζα είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή του ηλεκτρονίου. Ένα τέτοιο σύστηµα είναι ισοδύναµο µε ένα σωµάτιο µάζας m' που περιστρέφεται γύρω από τη θέση του βαρύτερου σωµατίου. Αν η µάζα του ηλεκτρονίου είναι m και η πυρηνική Μ, τότε η µάζα m' δίνεται ως: m'=mm/(m+m) Η ποσότητα m' ονοµάζεται ανηγµένη µάζα του ηλεκτρονίου δίοτι η τιµή της είναι µικρότερη του m.

27 Ανοιγµένη µάζα Ενεργειακά επίπεδα διορθωµένα λόγω πυρηνικής κίνησης Ε n =(m'/m)(e 1 /n 2 ) m'/m=m/m+m=1836/1837= Αυτό αναπαριστά µια αύξηση %, επειδή οι ενέργειες Εn είναι µικρότερες σε απόλυτη τιµή, είναι γι'αυτό λιγότερο αρνητικές.

28 Wavelengths for Different States

29 Failures of the Bohr Model Failures of the Bohr Model While the Bohr model was a major step toward understanding the quantum theory of the atom, it is not in fact a correct description of the nature of electron orbits. Some of the shortcomings of the model are: 1. It fails to provide any understanding of why certain spectral lines are brighter than others. There is no mechanism for the calculation of transition probabilities. 2. The Bohr model treats the electron as if it were a miniature planet, with definite radius and momentum. This is in direct violation of the uncertainty principle which dictates that position and momentum cannot be simultaneously determined. The Bohr model gives us a basic conceptual model of electrons orbits and energies. The precise details of spectra and charge distribution must be left to quantum mechanical calculations, as with the Schrodinger equation.

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα)

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα) Το πρότυπο του Bοhr για το άτοµο του υδρογόνου (α) (β) (γ) (α): Συνεχές φάσµα λευκού φωτός (β): Γραµµικό φάσµα εκποµπής αερίου (γ): Φάσµα απορρόφησης αερίου Κάθε αέριο έχει το δικό του φάσµα εκποµπής (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ

ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ Στην κλασσική θεωρία του φωτός η συχνότητα είναι ένα κυµατικό χαρακτηριστικό, που δεν παίζει κανένα ρόλο στις ενεργειακές δοσοληψίες ύλης και ακτινοβολίας (όπως επίσης εκποµπή-απορρόφηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μαθηματικών ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Κρηνίδη Ειρήνη-Δανάη Επιβλέπων καθηγητής Αντώνης Στρέκλας Πάτρα 013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μεταπτυχιακή μου εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομή Ατόμου. 1.1 Τι είναι το άτομο;

1. Δομή Ατόμου. 1.1 Τι είναι το άτομο; Κεφάλαιο 1: Δομή Ατόμου 1. Δομή Ατόμου 1.1 Τι είναι το άτομο; Μια από τις παλαιότερες και συγχρόνως σπουδαιότερες ιδέες της ανθρώπινης νόησης είναι αυτή του ατόμου που συνέλαβαν και ανέπτυξαν οι αρχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Κβαντική µηχανική Τύχη ή αναγκαιότητα Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Ηφυσικήστόγύρισµα του αιώνα «Όλοι οι θεµελιώδεις νόµοι και δεδοµένα της φυσικής επιστήµης έχουν ήδη ανακαλυφθεί και

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ακτινοβολιών ΘεµατικήΕνότητα: ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ Κλασσικήµηχανική, Σχετικότητα, Κβαντική Θεωρία, οµή ατόµου, οµή Πυρήνα Ραδιενέργεια, Πυρηνικές αντιδράσεις Ακτίνες Χ, Επιταχυντές φορτισµένων σωµατιδίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Μάθημα 1 ο Το ατομικό πρότυπο του Bohr Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου 1. Ερώτηση: Ποια βασικά φαινόμενα πρέπει να ερμηνεύει

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 0 ο αιώνα Κλασσική Μηχανική Κλασσική Φυσική Νόμος του Νεύτωνα F dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων Θεωρία Πεδίων 1. Πεδίο Βαρύτητας. Ηλεκτρομαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ 1 ii ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Παρά τις σημαντικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις σε θέματα φυσικών φαινομένων από τους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες, η σύγχρονη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµική και Μοριακή Φυσική

Ατοµική και Μοριακή Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις. Η αρχή του Pauli. 3. Θεωρία των Hartree και Fock 4.

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντοφυσική

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντοφυσική Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: www.scientix.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: ΔΟΜΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

εξηγήσει γιατί ένα συγκεκριμένο άτομο έχει σταθερό φάσμα, δηλαδή η ενέργεια των φωτονίων είναι πάντοτε σταθερή και έχει ένα σταθερό φάσμα πάντοτε.

εξηγήσει γιατί ένα συγκεκριμένο άτομο έχει σταθερό φάσμα, δηλαδή η ενέργεια των φωτονίων είναι πάντοτε σταθερή και έχει ένα σταθερό φάσμα πάντοτε. 1 Από τους Ημιαγωγούς μέχρι τις Κβαντικές Τελείες. Προκλήσεις και Προοπτικές Ομάδα μαθητριών: Γεωργίου Μαρία, Παντελή Κωνσταντίνα Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου Αντωνίου Το θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε.

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. Άσκηση 6 Μελέτη φασμάτων Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η βαθμολογία φασματοσκοπίου και η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Κωνσταντίνος Ζεϊναλιπούρ Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Δρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΣΩΜΑΤΙΑ. Κωνσταντίνος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κύριος Ερευνητής ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΣΩΜΑΤΙΑ. Κωνσταντίνος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κύριος Ερευνητής ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΣΩΜΑΤΙΑ Κωνσταντίνος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κύριος Ερευνητής ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1. Λεπτόνια και Αδρόνια... 3 1.1. Η προϊστορία... 3 1.. Ηλεκτρόνιο και πυρήνας... 4 1.3. Η κβαντική θεωρία...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα