Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση"

Transcript

1 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 210 Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Στέφανος Τζέπογλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαρία Μπαµπά, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γεώργιος ούκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ηλίας Σκαλτσάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελένη Καραµέτου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η συνεργασία του Π.Ι. µε στελέχη ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ οδήγησε σε δράσεις ΣΕΠ στις οποίες οι µαθητές ήρθαν σε επαφή µε το εργασιακό περιβάλλον, την αγορά εργασίας, την κοινωνία, ενώ οι δοµές ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ απέκτησαν διασύνδεση µε φορείς και υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Από την καταγραφή απόψεων και προβληµάτων προκύπτει σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Ο κ. Στέφανος Τζέπογλου είναι Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ο κ. Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος είναι δρ. Χηµικός, Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η κ. Μαρία Μπαµπά είναι Μηχανικός Κλωστοϋφαντουργίας (MSc), εκπαιδευτικός αποσπασµένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ο κ. Γεώργιος ούκας είναι Χηµικός, εκπαιδευτικός αποσπασµένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ο κ. Ηλίας Σκαλτσάς είναι Φυσικός, εκπαιδευτικός αποσπασµένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η κ. Ελένη Καραµέτου είναι Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (MSc), Υπάλληλος ΥΠΕΠΘ µε διάθεση στο ΚΕΣΥΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 210

2 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 211 Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μεταξύ άλλων προτείνεται η επιµόρφωση των στελεχών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, η ενίσχυση των σχολικών µονάδων για παροχή υποστήριξης στο ΣΕΠ και ο ορθολογισµός στην υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Τέλος, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της υποδοµής των δοµών ΓΡΑΣΕΠ/ΚΕΣΥΠ και η αναµόρφωση της µεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού υλικού του ΣΕΠ. Λέξεις κλειδιά: ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ), ΓΡΑΣΕΠ (Γραφεία ΣΕΠ), ΚΕΣΥΠ (Κέντρα Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ιεύθυνση ΣΕΠΕ ( ιεύθυνση Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων) 1. Εισαγωγή Η πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλµατα είναι υπόθεση πολλών δεκαετιών (Κασσωτάκης, 1981), πρέπει όµως να τονισθεί ότι η σηµερινή πραγ- µατικότητα µεθοδολογίας και πρακτικών είναι πολύ βελτιωµένη σε σχέση µε το παρελθόν όπως συνάγεται και από το παρόν άρθρο. Σε αυτό έχουν συµβάλει πολλοί ερευνητές ( ηµητρόπουλος, 1994 & 1998 Κάντας & Χαντζή, 1991), τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (http://www.epeaek.gr/epeaek/el/textonly/ a_2_2_2_2_4.html), αλλά και φορείς όπως η Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (http://www.elesyp.gr/). Το ενδιαφέρον των στελεχών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για θέµατα ΣΕΠ είναι διαρκές µέσω του Τοµέα ΣΕΠ του Π.Ι. και της προσπάθειας σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας (Τζέπογλου, 1996 & 1999), αλλά και της παροχής µεθοδολογίας και πρακτικής (Κοσµίδου Hardy & Γαλανουδάκη Ράπτη, 1996). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει υποστηρίξει εκδόσεις για το Λύκειο (Βιβλίο ΣΕΠ Α τάξης Ενιαίου Λυκείου) αλλά και διαθεµατικές προσεγγίσεις υποστήριξης του ΣΕΠ (Καφετζόπουλος κ.ά., 2002). Η δοµή και η διάρθρωση των υπηρεσιών της Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού προσανατολισµού στον χώρο της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης βασίζεται σε ιεραρχικό σχήµα διοίκησης, µε προεξέχουσα υπηρεσία τη ιεύθυνση Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων (ΣΕΠΕ ) του ΥΠΕΠΘ, τα ΚΕΣΥΠ, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο νοµού και τα ΓΡΑΣΕΠ, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Παράλληλα, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενεργοποιείται το ΚΕΣΥΠ του Π.Ι. και ο Τοµέας ΣΕΠ. Το δίκτυο «Νέστωρ» του Π.Ι. αποτελεί πηγή πληροφόρησης και δίαυλο επικοινωνίας των στελεχών του Π.Ι. µε τα στελέχη ΣΕΠ. 211

3 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 212 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων Μετά την έναρξη της διαδικασίας στελέχωσης 4 νέων ΚΕΣΥΠ και 100 νέων ΓΡΑΣΕΠ σε ολόκληρη την επικράτεια (2006), υλοποιήθηκε κατά τη διετία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Έργο «ηµιουργία 4 νέων ΚΕΣΥΠ & 100 νέων ΓΡΑΣΕΠ: Ανάπτυξη Προγραµµάτων». Στο Έργο προβλεπόταν η ενίσχυση των νέων ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑ- ΣΕΠ, ώστε να υλοποιήσουν δράσεις ΣΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε επίπεδο περιφέρειας και κατά νοµό. Πιο συγκεκριµένα, προβλεπόταν η υλοποίηση δύο δράσεων από κάθε νέα δοµή. ηλαδή, η πραγµατοποίηση µιας ηµέρας σταδιοδροµίας και µιας ηµερίδας για ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Οι θεµατικές των δράσεων επικεντρώθηκαν στις επαγγελµατολογίες αναφορικά µε επαγγέλµατα της τοπικής αγοράς εργασίας, επαγγέλµατα που προσελκύουν το ενδιαφέρον του µαθητικού πληθυσµού καθώς και επαγγέλµατα που εξασφαλίζουν την άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση (για παράδειγµα 4 δράσεις είχαν ως κεντρική θεµατική τα ένστολα επαγγέλµατα). Ως µεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων προβλεπόταν η µέθοδος project, αν και σε ορισµένες δράσεις ο ρόλος των µαθητών περιορίστηκε στην απλή παρακολούθηση αντί για την ενεργό συµµετοχή. Γενικότεροι στόχοι των δράσεων αυτών ήταν να αναπτύξουν οι µαθητές επιχειρηµατικές δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή µε το εργασιακό περιβάλλον, να γνωρίσουν εργασιακούς χώρους, να εντοπίσουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ευρύτερη και τοπική κοινωνία, ενώ, παράλληλα, οι δοµές ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ να αποκτήσουν διασύνδεση µε φορείς και υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας και αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο του Έργου και για να πραγµατοποιηθούν µε επιτυχία οι δράσεις των δοµών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, προβλεπόταν η εκπόνηση δύο µελετών: Το «Σχέδιο µεθοδολογίας, υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των πράξεων» και o «Οδηγός Εφαρµογής και ιαχείρισης». Οι µελέτες αυτές εκπονήθηκαν από αναδόχους µε γνώση και εµπειρία στο ΣΕΠ και στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και είναι διαθέσιµες στον κόµβο του Π.Ι. ( ίκτυο Νέστωρ Έργο «ηµιουργία 4 Νέων ΚΕΣΥΠ και 100 Νέων ΓΡΑ- ΣΕΠ»). Συγκεκριµένα: α) στο «Σχέδιο µεθοδολογίας, υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των πράξεων» περιελήφθη η σχηµατική απεικόνιση και η χρονική αποτύπωση των επιµέρους δράσεων, έγινε συνοπτική επισκόπηση του ΣΕΠ, της ανάπτυξης και λειτουργίας των δοµών και του έργου τους και παρατέθηκαν υποδείγµατα για τη διοικητική διαχείριση των δράσεων, β) στον «Οδηγό Εφαρµογής και ιαχείρισης», µετά από τη συνοπτική επισκόπηση του ΣΕΠ δόθηκε αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που απαιτούνται για την οικονοµική δια- 212

4 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 213 Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση χείριση των φορέων υλοποίησης των δράσεων (Π.Ι., ΚΕΣΥΠ ή ΓΡΑΣΕΠ) σε συνεργασία µε τον Ειδικό Λογαριασµό του Π.Ι. και παρατέθηκαν υποδείγµατα για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των αναγκαίων διαδικασιών. Στα παραρτήµατα των δύο µελετών περιλαµβάνονται: α) οι Οδηγοί Καλής Πρακτικής για την παροχή πλαισίου στήριξης στα στελέχη των δοµών για τον επιστη- µονικό σχεδιασµό, οργάνωση και υλοποίηση των προγραµµάτων ΣΕΠ, β) ο κανονισµός αρ. 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας, γ) ενδεικτική βιβλιογραφία για την προµήθεια Βιβλίων Εργαλείων Συµβουλευτικής από τις δοµές, δ) υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ του ΕΠΕΑΕΚ. Για την επιτυχία των δράσεων των δοµών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, η διοικητική και η τεχνικοοικονοµική υποστήριξη του Έργου πραγµατοποιήθηκε από τρία Στελέχη Τεχνοοικονοµικής Στήριξης, ενώ η συνολική επίβλεψη έγινε από τους Υπευθύνους Υποέργων και Έργου. Οι Υπεύθυνοι Έργου και Υποέργων καθώς και τα µέλη της Τεχνοοικονοµικής Στήριξης ήταν στελέχη του Π.Ι. Το Έργο προέβλεπε την παροχή εξοπλισµού (συστήµατα Η/Υ), για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής των δοµών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ που θα πραγµατοποιούσαν δράσεις. Στο παρόν άρθρο δίνονται τα αποτελέσµατα των δράσεων ΣΕΠ µε έµφαση τόσο σε ποσοτικά στοιχεία (αριθµός των δοµών που υλοποίησαν τις δράσεις, αριθµός µαθητών που συµµετείχαν σε αυτές κ.ά.) όσο και σε ποιοτικά (θε- µατολογία των δράσεων, ωφέλεια που προέκυψε για τους µαθητές, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, προβλήµατα δυσκολίες που εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου κ.ά.). Παρουσιάζονται, επίσης, τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων αξιολόγησης που δόθηκαν στους συµµετέχοντες (µέλη δοµών, στελέχη διοίκησης, εκπαιδευτικούς) στις Ηµερίδες Απολογισµού και ιάχυσης των Αποτελεσµάτων του Έργου, οι οποίες έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2008 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, µε τη συµµετοχή στελεχών της διοίκησης, του ΣΕΠ, και των δοµών. Τα ερωτηµατολόγια περιείχαν ερωτήσεις σχετικές µε: α) τους παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία του θεσµού του ΣΕΠ, β) τη µεθοδολογία και το περιεχόµενο του ΣΕΠ και γ) την αξιολόγηση της υλοποίησης προγραµµάτων Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού. Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων, περιγράφει τη στάση των στελεχών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, έναντι των διαδικασιών Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού, καθώς και τις προτεραιότητες που θέτουν για την επιτυχία του θεσµού Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσµού του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 213

5 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 214 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων 2. Σύντοµη περιγραφή των δράσεων των δοµών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ Τα ΚΕΣΥΠ πραγµατοποίησαν δράσεις οι οποίες περιλάµβαναν: - Πρόγραµµα δραστηριοτήτων επιχειρηµατικότητας. - Πρόγραµµα δραστηριοτήτων ΣΕΠ µε ελεύθερο θέµα επιλογής τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος. - Πρόγραµµα δραστηριοτήτων ΣΕΠ ατόµων ειδικών οµάδων (ΑµΕΑ και άτοµα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό). - Hµερίδα ενηµέρωσης της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας (καθηγητές, γονείς, µαθητές) και της τοπικής κοινωνίας. Τα ΓΡΑΣΕΠ πραγµατοποίησαν δράσεις οι οποίες περιλάµβαναν: - Μία ηµέρα Σταδιοδροµίας. - Μία ηµερίδα Ευαισθητοποίησης για την ενηµέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας για τη δράση κάθε ΓΡΑΣΕΠ. Οι δοµές ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ πραγµατοποίησαν δράσεις µε στόχο οι µαθητές: α) να αποκτήσουν τη δεξιότητα έρευνας του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος για αξιοποίηση επιχειρησιακών ευκαιριών µε τη βοήθεια µοντέλων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, β) να ενηµερωθούν για το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να αναπτύξουν επικοινωνία µε τους εργαζόµενους, να γνωρίσουν εργασιακούς χώρους, να εντοπίσουν επαγγέλµατα που χάνονται και άλλα που αναπτύσσονται στην ευρύτερη και τοπική κοινωνία. Όλες οι δοµές συνεργάστηκαν µε φορείς και υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας και αγοράς εργασίας µε στόχο την ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών και, γενικότερα, την ανάπτυξη συνεργασιών για ζητήµατα που αφορούσαν τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, την ενηµέρωση και συµβουλευτική στήριξη των µαθητών. 3. Περιεχόµενο εφαρµογής δράσεων ΣΕΠ 3.1 Ποιοτικά στοιχεία Την ευθύνη παρακολούθησης των δράσεων ΣΕΠ είχαν έξι Βοηθοί Παρακολούθησης. Οι Βοηθοί Παρακολούθησης ήταν ειδικοί του ΣΕΠ και προσελήφθησαν από το Μητρώο Ειδικών Συµβουλευτικής του Π.Ι. Οι Βοηθοί Παρακολούθησης είχαν ως έργο τον συντονισµό υλοποίησης των δράσεων των ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ στις περιοχές ευθύνης τους. Στο πλαίσιο της µετακίνησής τους για την παρακολούθηση εκδηλώσεων σταδιοδροµίας και ευαι- 214

6 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 215 Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σθητοποίησης, έχοντας ρόλο επιστηµονικό, υποστηρικτικό και εµψυχωτικό ήρθαν σε επαφή µε τους υπεύθυνους των ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, µε τους οποίους αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία υλοποίησης των προγραµµάτων των δοµών και έδωσαν λύσεις σε προβλήµατα που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγραµµάτων των δοµών. Προκειµένου να εξασφαλίσουν την οµαλή υλοποίηση των δράσεων ανέλαβαν την πραγµατοποίηση επισκέψεων στις δοµές όπου συναντήθηκαν µε τα στελέχη τους, την παρακολούθηση ηµερών Σταδιοδροµίας και ηµερίδων Ευαισθητοποίησης, την καταγραφή θετικών και αρνητικών στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Προγραµµάτων των ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των επόµενων εφαρµογών. Ενδεικτικά αναφέρουµε δράσεις τις οποίες παρακολούθησαν οι Βοηθοί: Συµ- µετείχαν στην ηµερίδα Ευαισθητοποίησης, µε τίτλο «Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού σήµερα: Εµπειρίες και προοπτικές». Στην εκδήλωση συµµετείχαν τα στελέχη των δοµών, καθηγητές, µαθητές και γονείς/κηδεµόνες και είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τα εκπαιδευτικά επαγγέλµατα και να δουν τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία τους. Ειδικότερα: - παρουσιάστηκε το επάγγελµα του φιλολόγου στην εποχή της πληροφορίας, - έγινε αναλυτική παρουσίαση των επαγγελµατικών προοπτικών του επαγγέλ- µατος του φυσικού, - έγινε παρουσίαση των επαγγελµατικών διεξόδων των καθηγητών φυσικής αγωγής, - παρουσιάστηκε το επάγγελµα του µαθηµατικού και - πραγµατοποιήθηκε οµιλία από ψυχολόγο σχετικά µε τις τεχνικές καταπολέ- µησης άγχους. Επίσης, παρακολούθησαν ηµερίδα µε θέµα «Ο ρόλος του ΓΡΑΣΕΠ στη σύγχρονη επαγγελµατική πραγµατικότητα». Οι εισηγητές στο πλαίσιο των εισηγήσεών τους για τη συµβουλευτική διαδικασία είχαν τη δυνατότητα χρήσης διαφόρων εποπτικών µέσων. Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την προσωπική τους εµπειρία από τη συµµετοχή τους σε οµάδες για την καταγραφή επαγγελµατικών µονογραφιών, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες όπως της συνεργατικότητας, της επικοινωνίας, της αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και της χρήσης νέων τεχνολογιών. Μετά την ολοκλήρωση της ηµερίδας ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε τις ελλείψεις στον υλικοτεχνικό εξοπλισµό και τη χρηµατοδότηση των ΓΡΑΣΕΠ. 215

7 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 216 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων Τα στελέχη του ΚΕΣΥΠ Κορωπίου διοργάνωσαν εσπερίδα στο πνευµατικό κέντρο του δήµου Μαρκοπούλου, µε θέµα «Σύγχρονη επιχειρηµατικότητα». Έτσι πέτυχαν, αφενός να ενηµερώσουν για ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα όπως είναι η σύγχρονη επιχειρηµατικότητα και, αφετέρου να φέρουν σε επαφή µαθητές και άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας µε την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς επιχειρηµατικότητας. Οι Ηµερίδες Ευαισθητοποίησης, όπου πραγµατοποιήθηκαν, είχαν επιτυχία σύµφωνα µε την εσωτερική αξιολόγηση. Οι εισηγήσεις είχαν άµεση σχέση µε τον τίτλο της δράσης και τη θεµατολογία του προγράµµατος της εκδήλωσης, καθώς επίσης οι παρευρισκόµενοι είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις τόσο µε τα στελέχη των ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ όσο και µε άλλους επαγγελµατίες εισηγητές. Τέλος στις δράσεις των δοµών ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ: - έγινε αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων των δοµών, - έγιναν γνωστοί οι τρόποι πληροφόρησης που χρησιµοποιούν τα στελέχη των δοµών για την ενηµέρωση µαθητών και γονέων/κηδεµόνων σχετικά µε τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές κατευθύνσεις, - πραγµατοποιήθηκαν εισηγήσεις από επαγγελµατίες του χώρου της υγείας για θέµατα σχετικά µε τα αναπτυξιακά στάδια των εφήβων και τον ρόλο της οικογένειας, - έγινε αναφορά στη σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραµατίζουν οι γονείς όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων των παιδιών τους και - συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε την πραγµατοποίηση µελλοντικών δραστηριοτήτων των δοµών και την εξεύρεση τρόπων επικοινωνίας µεταξύ των στελεχών των δοµών, των µαθητών, των καθηγητών και των γονέων/κηδεµόνων. 3.2 Ποσοτικά στοιχεία των δράσεων ΣΕΠ Το 2006 ιδρύθηκαν 4 νέα ΚΕΣΥΠ και 100 νέα ΓΡΑΣΕΠ από τα οποία τελικά στελεχώθηκαν τα 82 (4 ΚΕΣΥΠ και 78 ΓΡΑΣΕΠ). Ο σχεδιασµός του Έργου προέβλεπε την υλοποίηση δράσεων ΣΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε επίπεδο περιφέρειας και νοµού. Από το σύνολο των 82 στελεχωµένων νέων δοµών, εκδήλωσαν ενδιαφέρον συµµετοχής στο Έργο οι 52 δοµές και υλοποίησαν δράσεις οι 47 (3 ΚΕΣΥΠ και 44 ΓΡΑΣΕΠ). Συνολικά πραγµατοποίησαν 97 δράσεις ΣΕΠ (ηµερίδες, ενηµερωτικές συναντήσεις, προγράµµατα Σ.Ε.Π.). 216

8 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 217 Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α/Α Ποσοτικά στοιχεία των δράσεων ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ Αριθµός 1. ράσεις ΣΕΠ (ηµερίδες, ενηµερωτικές συναντήσεις, προγράµµατα Σ.Ε.Π.) που υλοποίησαν τα 3 ΚΕΣΥΠ και τα 44 ΓΡΑΣΕΠ Μαθητές επωφελούµενοι των υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης - πληροφόρησης Μαθήτριες επωφελούµενες των υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης - πληροφόρησης Μαθητές µε ειδικές σωµατικές ή/και νοητικές ανάγκες, επωφελούµενοι των υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης - πληροφόρησης Μαθήτριες µε ειδικές σωµατικές ή/και νοητικές ανάγκες, επωφελούµενες των υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης - πληροφόρησης Μαθητές (αγόρια - κορίτσια) δευτεροβάθµιας γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης, εξυπηρετούµενοι από τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ Μαθητές (αγόρια - κορίτσια) δευτεροβάθµιας γενικής εκπαίδευσης, εξυπηρετούµενοι από τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ Μαθητές (αγόρια - κορίτσια) δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης, εξυπηρετούµενοι από τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ Απόφοιτοι δευτεροβάθµιας γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης εξυπηρετούµενοι από τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ Γονείς µαθητών, εξυπηρετούµενοι από τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ Ερωτηµατολόγια έρευνας Τον Ιούνιο του 2008 πραγµατοποιήθηκαν από το Π.Ι. δύο ηµερίδες απολογισµού και διάχυσης αποτελεσµάτων του Έργου. Η µία ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα και η άλλη στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια των ηµερίδων αυτών δόθηκαν στους συµµετέχοντες ερωτηµατολόγια αξιολόγησης. Τα ερωτηµατολόγια εκτός από τα γενικά στοιχεία (Ενότητα Α), αναφέρονταν στον ρόλο του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ενότητα Β) και στην Εσωτερική Αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης του Έργου (Ενότητα Γ). 217

9 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 218 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων Ενότητα Α. Γενικά στοιχεία Από τους 140 περίπου παρευρισκόµενους κατέθεσαν τα ερωτηµατολόγια οι 69 (54 υπεύθυνοι ΓΡΑΣΕΠ, 10 υπεύθυνοι ΚΕΣΥΠ και 5 στελέχη της εκπαίδευσης), εκ των οποίων 29 άνδρες και 40 γυναίκες. Η αναλογία (0,80) των παρισταµένων στελεχών ανδρών προς γυναίκες είναι λίγο µεγαλύτερη της γενικής αναλογίας ανδρών προς γυναίκες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (0,72). Το συµπέρασµα είναι ότι τις θέσεις στελεχών ΣΕΠ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατέχουν σε µεγαλύτερη αναλογία οι άντρες εκπαιδευτικοί σε σχέση µε την αναλογία πληθυσµού εκπαιδευτικών, έστω και αν σε απόλυτα νούµερα στελεχών, είναι περισσότερες οι γυναίκες στελέχη. Ηλικία έως Άνω των Η πλειονότητα των στελεχών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο είναι ηλικίας άνω των 36 ετών. Χρόνια υπηρεσίας στις δοµές ΣΕΠ (ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ) ΓΡΑΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Από 1 έως 3 Από 4 και πάνω Από 1 έως 3 Από 4 και πάνω Η πλειονότητα των στελεχών αποτελείται από εκπαιδευτικούς χωρίς µακροχρόνια εµπειρία σε δοµές, δεδοµένο συµβατό µε το γεγονός ότι οι δοµές είναι καινούργιες. Ενότητα Β. Ο ρόλος του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Οι συµµετέχοντες στις ηµερίδες, στο ερώτηµα αν συµφωνούν µε τη µεθοδολογία και το περιεχόµενο του ΣΕΠ απάντησαν ότι: 1. Το περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων του ΣΕΠ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών/µαθητριών. (Συµφωνεί το 69%) 2. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για τα θέµατα ΣΕΠ είναι επαρκής για τις ανάγκες των µαθητών/µαθητριών. (Συµφωνεί το 70%) 218

10 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 219 Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3. Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισµού του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας που εφαρµόζετε στη δοµή σας; (Συµφωνεί το 83%) Οι συµµετέχοντες στις ηµερίδες, στο ερώτηµα αν ο διαθέσιµος χρόνος για τον ΣΕΠ είναι επαρκής ή ανεπαρκής, απάντησαν κατά πλειοψηφία ότι είναι ανεπαρκής. Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι δεν υπάρχουν διαφορές σε αυτές τις απόψεις που να σχετίζονται µε το φύλο (άνδρες και γυναίκες θεωρούν εξ ίσου ότι είναι ανεπαρκής ο χρόνος). Όµως υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (x2=6.03, β.ε.=2, p<.05) µεταξύ των λιγότερο έµπειρων στελεχών των ΓΡΑΣΕΠ από τους περισσότερο έµπειρους των ΚΕΣΥΠ. Οι λιγότερο έµπειροι υπεύθυνοι δοµών θεωρούν έντονο το πρόβληµα έλλειψης χρόνου. Η µεθοδολογία του ΣΕΠ γενικά κρίνεται επαρκής αλλά υπάρχει στατιστικά ση- µαντική διαφορά (x 2 =4.31, β.ε.=2, p<.05) ανάλογα µε τον χρόνο υπηρεσίας των στελεχών στις δοµές. Τα στελέχη µε χρόνο υπηρεσίας µέχρι 3 έτη στις δοµές θεωρούν ότι η µεθοδολογία είναι ανεπαρκής σε µεγαλύτερο ποσοστό απ ότι τα έµπειρα στελέχη των δοµών. Συνοψίζοντας, καταλήγουµε στο ότι τα έµπειρα στελέχη καλύπτουν αποτελεσµατικότερα την ανεπάρκεια χρόνου και µεθοδολογίας απ ότι τα λιγότερο έµπειρα στελέχη. Ενότητα Γ. Εσωτερική Αξιολόγηση του Έργου Καταγραφή απόψεων στελεχών Στην Ενότητα Γ, διερευνήθηκε η ποιότητα συνεργασίας µεταξύ της οµάδας Έργου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των στελεχών των δοµών. Έτσι, από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι το σύνολο της διαδικασίας ήταν επιτυχές ως προς την προσφορά του στην εκπαιδευτική κοινότητα και τα στελέχη. Για την καλύτερη λειτουργία του θεσµού του ΣΕΠ, τη µεθοδολογία και το περιεχόµενό του, καταγράφηκαν σχόλια των παρόντων στελεχών στις ηµερίδες και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα εξής: - Οι σύµβουλοι ΣΕΠ να έχουν συνεχή και καλύτερη επιµόρφωση καθώς επίσης και υποστήριξη από το Π.Ι. - Η στελέχωση των δοµών να γίνεται από την αρχή του έτους και όχι στο τέλος. - Η συνεργασία των στελεχών ΣΕΠ, των στελεχών διοίκησης, των εκπαιδευτικών και των κηδεµόνων να είναι στενότερη. - Ο παράγων «άνθρωπος» για την επιτυχία του ΣΕΠ είναι ο σηµαντικότερος. - Απαιτούνται καλύτερα δοµηµένα τεστ ΣΕΠ. - Απαιτείται στήριξη από τον ιευθυντή της σχολικής µονάδας. 219

11 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 220 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων - Ο θεσµός του ΣΕΠ να επεκταθεί σε όλο το Λύκειο ΕΠΑ.Λ ΕΠΑ.Σ. - Να υπάρχει διαδικτυακή πολυµεσική παρουσίαση επαγγελµάτων και σύνδεση µε την εκπαίδευση. - Να υπάρχει σύνδεση του ΣΕΠ µε την αγορά εργασίας. - Να δηµιουργηθεί ξεχωριστός χώρος για τη Συµβουλευτική µε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή. - Να υπάρχει κάθετη στήριξη ΥΠΕΠΘ ιοίκηση Σχολική µονάδα και ικανά στελέχη. - Να δηµιουργηθούν ψυχοµετρικά τεστ. - Οι επιµορφώσεις και τα σεµινάρια να γίνονται από σωστούς επιµορφωτές. - Να γίνεται χρήση σύγχρονων µέσων και µεθόδων, Η/Υ, διαδικτύου. 5. Συµπεράσµατα Οι συµµετέχοντες στις ηµερίδες, σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έδωσαν, θεωρούν ως σηµαντικότερους παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία του θεσµού του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση τους εξής κατά σειρά σηµαντικότητας: 1. την υλικοτεχνική υποδοµή, 2. τη συµµετοχή των µαθητών/µαθητριών, 3. την αποδοχή των γονέων-κηδεµόνων, 4. τη συνεργασία των υπόλοιπων εκπαιδευτικών και των στελεχών διοίκησης. Επίσης συµφωνούν ότι: Οι διαδικασίες του ΣΕΠ βοηθούν τα παιδιά να αντιµετωπίσουν πραγµατικές δυσκολίες σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού. - Η ύπαρξη του θεσµού των ΓΡΑΣΕΠ πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις σχολικές µονάδες. - Σήµερα (2008) η παροχή υπηρεσιών ΣΕΠ είναι καλύτερη από το παρελθόν. - Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και η µεθοδολογία του ΣΕΠ είναι αποδεκτά, ωστόσο υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισµού του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας που εφαρµόζονται στις δοµές. - Ο διαθέσιµος χρόνος για τον ΣΕΠ είναι ανεπαρκής - Η επικοινωνία των στελεχών των δοµών µε τα στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τους συνεργάτες τους είναι δηµιουργική και αποτελεσµατική, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις εµφανίστηκαν δυσλειτουργίες και γραφειοκρατικές δυσκολίες. 220

12 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 221 Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού του ΣΕΠ στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 6. Προτάσεις Τα σχόλια και οι επί µέρους προτάσεις µπορούν να αποκωδικοποιηθούν και να οδηγήσουν σε γενικότερες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσµού του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τα παραπάνω απαιτείται: 1. Επιµόρφωση των στελεχών των δοµών ΓΡΑΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ στο αντικεί- µενο του ΣΕΠ, µε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρµογή κατάλληλων εργαλείων-τεστ. 2. Επιµόρφωση των στελεχών των δοµών αλλά και των στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντών σχολικών µονάδων κ.ά.) σχετικά µε τις διαδικασίες υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 3. Ενηµέρωση της ιοίκησης ( ιευθυντές - Προϊστάµενοι) για την υλοποίηση προγραµµάτων και ενίσχυση των σχολικών µονάδων για παροχή υποστήριξης σε θέµατα ΣΕΠ. 4. Ορθολογισµός στην υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και διαρκής ενίσχυση όσων συµµετέχουν σε αυτά. Αποφυγή κατά το δυνατόν πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Χρονοδιαγράµµατα που δεν θα δηµιουργούν αφόρητη πίεση και αδυναµία εφαρµογής. 5. Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής των δοµών ΓΡΑΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ. 6. Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός της µεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού υλικού του ΣΕΠ. Οι παραπάνω επισηµάνσεις θεωρούµε ότι αποτελούν ένα σύνολο από Προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσµού του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και είναι ρεαλιστικό να προσβλέπουµε ότι ένα µέρος τους θα υλοποιηθεί στο άµεσο µέλλον στο πλαίσιο του εθνικού ενδιαφέροντος για τον ΣΕΠ ή στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµ- µάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας *. * Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την ολοκλήρωση των παραπάνω δράσεων οφείλονται στη συνάδελφο κ. Μαρία Μουστάκη, η οποία και ανέλαβε την παρακολούθηση από µέρους της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ, στους Βοηθούς Παρακολούθησης (Σύµβουλοι ΣΕΠ): Χ. Αγγελοπούλου, Μ. Αντωνιάδου, Ν. ρόσο, Ουρ. Κούστα, Ν. Μπίγγου και Α. Πατεστή, των οποίων ο ρόλος ήταν σηµαντικός για την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρµογής των δράσεων των ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ και στη συνάδελφο κ. Βικτωρία-Αφροδίτη Σακκιάδη για την υποστήριξη που προσέφερε σε κρίσιµες στιγ- µές της τελικής διαδικασίας. 221

13 17TZEPOGLOU:Layout 1 6/22/09 3:09 PM Page 222 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων Βιβλιογραφία - ιαδικτυακές Αναφορές Βιβλίο ΣΕΠ Α τάξης Ενιαίου Λυκείου (2006). Σχεδιάζω το µέλλον µου. Βιβλίο για τον Καθηγητή. Αθήνα: Ο.Ε..Β. ηµητρόπουλος, Ε. Γ. ( ). Σχολικός Εκπαιδευτικός και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός και Συµβουλευτική. Μέρος Πρώτο. Αθήνα: Γρηγόρης. ηµητρόπουλος, Ε. Γ. ( ). Συµβουλευτική Προσανατολισµός. Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας. Εκπαιδευτικός και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός. Αθήνα: Γρηγόρης. Κάντας, Α., & Χαντζή, Α. (1991). Ψυχολογία της Εργασίας. Θεωρίες Επαγγελµατικής Ανάπτυξης. Στοιχεία Συµβουλευτικής. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κασσωτάκης, Μ. Ι. (1981). Η πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλµατα. Μεθοδολογία του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Αθήνα: Γρηγόρης. Καφετζόπουλος, Κ., Φωτιάδου Τ., & Χρυσοχόος, Ι. (2002). Φυσικές Επιστήµες, Επαγγελµατικός προσανατολισµός, Ξένες Γλώσσες: ιαθεµατική προσέγγιση και πρακτικές εφαρµογές. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 6, Κοσµίδου Hardy, Χ., & Γαλανουδάκη Ράπτη, Α. (1996). Συµβουλευτική Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Ασηµάκης. Τζέπογλου, Σ. (1996). Η σύνδεση της Εκπαίδευσης µε την παραγωγή και ο ρόλος του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 14, Τζέπογλου, Σ. κ.ά. (1999). ελτίο Επικοινωνίας, 3. Αθήνα: Τοµέας ΣΕΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ίκτυο Νέστωρ ΕΠΕΑΕΚ 2: Μέτρο 2.4: Επαγγελµατικός προσανατολισµός και σύνδεση µε την αγορά εργασίας. ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού. 222

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 - 2005-2006

(   ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 -  2005-2006 Σωκράτους (πρώην πάροδος Φιλίππου) 10 Α, 56625 Συκιές, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο2310 621146, 6932 170596 e mail stjibil@gma il.com ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΙΜΠΙΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη µε 1 παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή 6932/667559 fotinisakel@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 1999-2004: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας/ Παιδαγωγικής/ Ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΡΟ 3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΡΟ 3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικής ράσης και Καινοτοµικών Εφαρµογών Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 14-15-16-17:Layout 1 29/07/2010 11:18 ΠΜ Page 226 Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εφαρμογή και Προοπτικές

Η Επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εφαρμογή και Προοπτικές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η Επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εφαρμογή και Προοπτικές Δρ. Βασιλική Μπρίνια Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 /Αθήνα. Χρήστος Ταουσάνης ΜΑ, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 /Αθήνα. Χρήστος Ταουσάνης ΜΑ, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ Επιμορφωτικό σεμινάριο Ενημέρωση-Εκπαίδευση για τη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού & το Νέο Εξεταστικό Σύστημα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 /Αθήνα Εισηγητής: Χρήστος Ταουσάνης ΜΑ, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου Ψυχολόγος Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Σίφνου 12, Αγία Παρασκευή και Γαμβέτα 4, Αθήνα Τηλέφωνα: 211 7507337, 210 6397236, 693 6740308 Ε-mail : aretikypreou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα Αποδεκτών ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακα Αποδεκτών ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΡΑΦΕΙO ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ΣΕΠ ) Ερμού 15 101 85 Αθήνα Tηλέφωνο : 3230332

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Υποστήριξης των Γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προγράµµατα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ.

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. «ΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ε.Κ.Ε.Κ Α.00 Το Κ.Ε.Ε «ΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε το 1987, µε έδρα τη Λάρισα, µε σκοπό να συµβάλλει µέσα από τους τοµείς δράσης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Καταπολέµηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στους ήµους Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας» Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2012 ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δεκέμβριος 2012 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες PROJECT 100 Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες Η βασική ιδέα Μετά από 25 χρόνια υποστήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας με παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών, Εκπόνηση Μελετών και Εκπαίδευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Μονάδα Εφηβικής Υγείας-Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική- Νοσοκοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» ιευθυντής : κος ηµήτριος Καφετζής Επιστηµονική Υπέυθυνη : κα. Άρτεµις Τσίτσικα http://www.youth-health.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάμπρος ΔΡΑΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάμπρος ΔΡΑΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος ΔΡΑΚΟΣ Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης στο ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19), οργανική στο 10ο ΕΠΑΛ Αθήνας Εκπαιδευτής Ενηλίκων στο Ινστιτούτο Διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµος Αµαρουσίου και η εταιρεία Alfaware Πληροφορική Α.Ε. οργανώνουν εκπαιδευτική ενηµερωτική ηµερίδα, µε θέµα: «Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Απολογισμός έργου του Ενιαίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΕΚ - Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης ΤΑΚΙ - Α.Ε.

Εισήγηση: Απολογισμός έργου του Ενιαίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΕΚ - Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης ΤΑΚΙ - Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/νση: Κτίριο Διοικητηρίου, 28100 Αργοστόλι Τηλ. 26713-60507 Φαξ: 26710-28462 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» ΔΡΑΣΗ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΡΑ» Σχολική χρονιά 2007-2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός Ερευνητικής Εργασίας:.. Ημερομηνία Υποβολής:..

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2004-2005»

ΘΕΜΑ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2004-2005» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ταχ /νση: Κριεζή 16, 34100Χαλκίδα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 1. ιαµόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εµπειρία και αναλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: E-Mail: dgeorgopoulos@tee.gr α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΑΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα