Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, Εταιρείες πληροφορικής, Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ευτεροβάθµια εκπαίδευση, Πολιτική εισαγωγής ΤΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, Εταιρείες πληροφορικής, Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ευτεροβάθµια εκπαίδευση, Πολιτική εισαγωγής ΤΠΕ"

Transcript

1 Πρακτικές Υλοποίησης Προγραµµάτων ΤΠΕ για την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα: Απολογισµός και συµπεράσµατα χρήσης για την τελευταία δεκαετία ρ. ηµήτριος Μητάκος(*), ρ. Θεόδωρος Μητάκος Εκπαιδευτικός, Μέλος επιτροπής Επιµόρφωσης ΚτΠ για το Νοµό Ευβοίας, Αξιολογητής Εκπ/κού Λογισµικού ΠΙ, Θεµατική Ενότητα: Εφαρµογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Επίπεδο Εκπαίδευσης: Συγκριτικά στοιχεία περισσοτέρων του ενός επιπέδου Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική Πειραµατική/Βιβλιογραφική έρευνα Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνικός ιευθυντής InfoWise, Περίληψη: Στην παρούσα εργασία καταγράφεται ο σηµαντικός ρόλος των συνεργασιών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στη δόκιµη εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφόρησης Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο σχολείο, αναδεικνύοντας τη συνέργιά τους µε φορείς υψηλού ακαδηµαϊκού προφίλ, σχολικών µονάδων και παραγόντων λήψεων διοικητικών αποφάσεων. Με µια σειρά αναφορών σε παραδείγµατα της πρόσφατης ιστορίας της εφαρµογής της εκπαιδευτικής Πληροφορικής στην Ελλάδα υπογραµµίζεται και αποµυθοποιείται η ουσιαστική συµβολή του ιδιωτικού τοµέα και η απαραίτητη σύµπραξη των εταιρειών πληροφορικής στο µεγάλο εθνικό και ευρωπαϊκό όραµα για την χρήση της πληροφορικής στην πρωτοβάθµια αλλά και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η παρουσία του ιδιωτικού τοµέα συνιστά µια πρακτική υπέρβαση της ανυπαρξίας πλαισίου στην έλευση της Κοινωνίας της πληροφορίας στην εκπαίδευση. Στην εργασία επισηµαίνονται οι κίνδυνοι και οι περιορισµοί αλλά και προτείνονται µια σειρά από µέτρα που θα µπορούσαν να διευκολύνουν τη διαχείριση αλλαγών στο σχολείο αλλά και να θωρακίσουν το χαρακτήρα της δηµόσιας δωρεάν παιδείας από την εισβολή των πάσης φύσεως ιδιωτικών συµφερόντων και εταιρειών σε ένα χώρο πολύ διαφορετικό από εκείνο της κάθε αυτού αγοράς της πληροφορικής. (*)πρόσωπο επικοινωνίας Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, Εταιρείες πληροφορικής, Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ευτεροβάθµια εκπαίδευση, Πολιτική εισαγωγής ΤΠΕ Practices of Implementing ICT Projects for Primary and Secondary Educational Sector in Greece: Evaluation and report of use for the last decade Dr Dimitrios Mitakos(*) TEI of Chalkida, Dr Theodore Mitakos Technical Director of InfoWise Company Conference Theme: Applications of ICT in Education Educational Level: All Paper Classification: Empiral/Bibliographical Research Abstract: The paper confirms the important role of public private partnerships regarding the relevant implementation of Information and Communication Technology (ICT) in the Greek school system. Threesome collaborations with agents of high academic profile, school units and administrators are highlighted. Reference has been made to a series of working examples of the recent history of ICT introduction to public schools through the contribution of private sector. Via these examples the necessary joined action of IT companies to the National and European vision of using ICT in the primary and secondary sector has been strengthened. The presence of the private sector constitutes a practical exceeding of the absence of a framework for the realisation of Information Society in Education. This paper stresses the dangers and limitations of publicprivate partnerships, but also proposes actions which would help the management of innovation at school level and the preservation of the character of public free education service from any kind of private interests intrusion into the classroom, as undoubtedly school is a very different market place compared to the general IT market. Keywords: Geuropean Funded Projects, Primary sector, Secondary sector, IT Companies Α.-Εισαγωγή Αν και η εκπαιδευτική εµπλοκή των ΤΠΕ αρχίζει προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 για τη χώρα µας µε την εισαγωγή της πληροφορικής ως µάθηµα πιλοτικά σε ορισµένα ηµόσια γυµνάσια (Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών, 1988), η ραγδαία επέκτασή της φαίνεται να γίνεται από τα µέσα της επόµενης δεκαετίας και να καλύπτει όλο το φάσµα και τα επίπεδα της εκπαίδευσης (ιδιωτικής και δηµόσιας). Η παρούσα εργασία θα περιοριστεί λόγω µεγέθους στα επίπεδα της Πρωτοβάθµιας και της ευτεροβάθµιας. B.-Μεθοδολογική Προσέγγιση Σε µια εποχή που υπάρχουν και χρησιµοποιούνται παγκοσµίως και στη χώρα µας µε επιτυχία ολοκληρωµένες πλατφόρµες λογισµικού µε σύγχρονη ή ασύγχρονη σύνδεση για τηλεκπαίδευση (e-learning) τα βασικά ερωτήµατα για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση που πλανιόνται την τελευταία εικοσαετία 672

2 (Αρβανιτάκης, 1993, Παπάς, 1993, Καράµηνας, 1997), συνεχίζουν να παραµένουν ουσιαστικά και επίκαιρα. Παράλληλα τα έργα υποδοµής στην πληροφορική για την εκπαίδευση (συµπεριλαµβάνοντας προµήθειες εξοπλισµού, ανάπτυξη λογισµικού και επιµόρφωση εκπαιδευτικών) θεωρούνται και είναι άµεσης προτεραιότητας και κεφαλαιώδους σηµασίας για την αναβάθµιση της Παιδείας στην Ελλάδα καθώς θα δώσουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες µαθητές από όλη τη χώρα να έρθουν σε επαφή µε την Κοινωνία της Πληροφορίας, το ιαδίκτυο και τα εργαλεία τους. Ορισµένα από τα ερωτήµατα αυτά θα µπορούσαν να διατυπωθούν ως ακολούθως: 1. Σε τι διαφέρουν ως καταναλωτές τα σχολεία έναντι της υπόλοιπης αγοράς της πληροφορικής; 2. Πώς µπορούν οι ιδιωτικοί φορείς να λειτουργήσουν όχι µόνο ως δηµιουργοί αναγκών αλλά και ως µοχλοί ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πληροφορικής; 3. Πώς έχει διαµορφωθεί η σχέση του ιδιωτικού τοµέα µε τη δηµόσια εκπαίδευση στις υπόλοιπες αναπτυγµένες χώρες; Προσεγγίζοντας το αρχικό ερώτηµα γίνεται φανερό ότι τα σχολεία διαφέρουν σε πολλά σηµεία από την επαγγελµατική αγορά πληροφορικής, αλλά και οµοιάζουν σε επίσης πολλά σηµεία. Σηµαντικές ιδιαιτερότητες αποτελούν : Α) Η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους (ανεξάρτητα από το φύλο, την κοινωνικοοικονοµική επιφάνεια, τον τόπο κατοικίας κλπ). Β) Η παιδαγωγική συναντίληψη διδασκόντων και διδασκοµένων ως προς την προσφορά και τη δηµιουργία της γνώσης. Γ) Η λειτουργία µέσα σε θεσµοθετηµένα όργανα (Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων, Σύλλογος ιδασκόντων, Περιφερειακή ιοίκηση Σχολικών Μονάδων, Σχολικοί Σύµβουλοι- Αξιολόγηση εκπ/κού έργου, Επιτροπές Παιδείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνδικαλιστικά όργανα ιδασκόντων, Επιτροπές εκπροσώπησης µαθητών κλπ). ) Η αποδοχή εκ µέρους των σχολείων (εκπαιδευτικών και µαθητών) κεντρικά επεξεργασµένων Αναλυτικών Προγραµµάτων, Βιβλίων και ιδακτικού Υλικού. Ε) Η παράδοση που θέλει τις ΣΜ να εκπροσωπούν επίσηµα την Πολιτεία και το προσωπικό τους να είναι όχι απλά ηµόσιοι υπάλληλοι αλλά Κρατικοί Λειτουργοί. Ωστόσο διαφαίνονται και αρκετές ουσιαστικές οµοιότητες. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στις ακόλουθες: Α) Η ανάγκη για έκφραση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσµατικότητας στις σχολικές µονάδες µε µετρήσιµους όρους Β) Η ανάγκη της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων Γ) Η ανάγκη για µεγαλύτερη ευελιξία των Σ.Μ. τόσο αναφορικά µε την παραγωγή και διαµόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού όσο και σε άλλα θέµατα όπως πχ το ωράριο (παράβαλε τη λειτουργία των ολοήµερων σχολείων). ) Η ανάγκη για συνεχή και σε τακτά χρονικά διαστήµατα επιµόρφωση και εξειδίκευση της διοίκησης και του προσωπικού των ΣΜ. Η οµογενοποίηση των παραπάνω οµοιοτήτων και διαφορών θα µπορούσε να κατατείνει στο συµπέρασµα: Η προσέγγιση των ΣΜ πρέπει να γίνεται ρεαλιστικά µε βάση τις πραγµατικές συνθήκες που κυριαρχούν στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά πληροφορικής, αλλά µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και ευαισθησίας (παράβαλε και Γριµανέλλης,1994, σ.89). Ως προς το πρώτο σκέλος της παραπάνω συνθήκης ο ιδιωτικός τοµέας που δρα γρήγορα και συγκεντρώνει υψηλή εξειδίκευση και γνώση µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά. Αναφορικά µε το δεύτερο σηµείο η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ευαισθησία κάθε παρέµβασης στη διδακτική µεθοδολογία και το περιεχόµενο σπουδών. Ερχόµαστε έτσι στη συλλογιστική που φέρει η αντιµετώπιση του δεύτερου ερωτήµατος. Οι πάσης φύσεως ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της πληροφορικής διαφέρουν µεταξύ τους τόσο ως προς την τεχνογνωσία και την οικονοµική επάρκεια όσο και ως προς τις φάσεις ανάπτυξης αλλά και τις επιχειρησιακές στρατηγικές που ακολουθούν. Κατά συνέπεια το δόγµα «καθετί που προέρχεται από τον Ιδιωτικό τοµέα είναι βλαπτικό και απαράδεκτο για τα σχολεία» αίρεται υπό προϋποθέσεις (Εκπαιδευτήρια ούκα, 1991). Οι ιδιωτικοί φορείς µπορούν και πρέπει να συστρατευθούν για µια πορεία χωρίς προκαταλήψεις στην νέα οικονοµία. Τα υψηλόβαθµα στελέχη ιδίως αυτού του κλάδου διαθέτουν υψηλό ακαδηµαϊκό προφίλ, γνώσεις εξειδίκευση και εµπειρία του εξωτερικού. Οι µεταπτυχιακές σπουδές αλλά και η συνεχής χρήση των ΤΠΕ τολµούµε να πούµε ότι επηρεάζει τη µεθοδολογία αντιµετώπισης και λύσης προβληµάτων. Η βιωσιµότητα αυτών των λύσεων κρίνεται από την αγορά σε τελευταία ανάλυση, και η επαφή του ιδιωτικού τοµέα µε την αγορά και την πραγµατικότητα είναι χρήσιµο στοιχείο για οποιαδήποτε επαφή µε τη δηµόσια εκπαίδευση. Ας µην ξεχνούµε ότι τα ιδιωτικά σχολεία από καιρό έχουν αναζητήσει και στρατολογήσει ειδικούς στην πληροφορική για να οργανώσουν τα εργαστήριά τους (Κοµνηνός, 1997). Τέτοιες συνεργασίες έχουν πιθανώς 673

3 οδηγήσει στη δηµιουργία καλών παραδειγµάτων (best practice examples). Ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιλέχθηκε ένα ιδιωτικό σχολείο (Ελληνογερµανική Αγωγή) από το Υπ.Ε.Π.Θ. για να εκπροσωπήσει τη χώρα στο Πανευρωπαϊκό Φόρουµ των ΤΠΕ στην εκπαίδευση που έγινε πέρυσι (2001) στη Γερµανία. Η εν λόγω ΣΜ έχει αρκετή εµπειρία σε Πανευρωπαϊκά αλλά και διεθνή προγράµµατα (σε θέµατα πληροφορικής αλλά και σε άλλα θεµατικά πεδία) συγκριτικά µε τη µέση ηµόσια ΣΜ.(Σύγκρινε Σχήµα 1 και Πίνακα 1). Παράλληλα τα ηµόσια σχολεία µε τη δυναµική και την αντιπροσωπευτικότητά τους αλλά και µε τους φιλότιµους εκπαιδευτικούς τους παραµένουν ισχυρός θεµατοφύλακας αξιών και ανεκµετάλλευτη δύναµη παραγωγής γνώσης. άσκαλοι, καθηγητές αλλά και στελέχη της εκπαίδευσης έχουν παραπλήσιες στάσεις αλλά και αντιλήψεις για τη χρήση των ΤΠΕ αλλά διαφέρουν στις γνώσεις τους (Μητάκος, 2000β). Η καταγραφή ιδιαιτεροτήτων σε ιδιωτικές και δηµόσιες ΣΜ δεν µπορεί παρά να λειτουργεί θετικά ως παρακαταθήκη σηµαντικής εµπειρίας. Οι ηµόσιες ΣΜ είναι καταξιωµένοι θεσµοί, οι οποίοι σταθερά εκφράζουν την πλειονότητα του Ελληνικού λαού. Είναι ίσως καιρός να σταµατήσει η πολεµική µεταξύ των δύο πλευρών µε κοινή αποδοχή των δυνατοτήτων µιας συνεργασίας. Σχήµα 1: Συµµετοχή της ιδιωτικής ΣΜ. (Ελληνογερµανική Αγωγή) σε εθνικά και διεθνή προγράµµατα Είναι άλλωστε αφ ενός µια παραδοχή το ότι ο (άλλοτε καταφρονηµένος) ιδιωτικός τοµέας στη χώρα µας και πόρους αλλά και γνώση διαθέτει. Οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να έχουν κατανοήσει αυτό το αυτονόητο που εµείς δυσκολευόµαστε να πράξουµε (Μetaxaki, 1993). Με προεξάρχουσες τη Βρετανία και την Ολλανδία έχει υπάρξει ένας πυρετός συνεργασιών ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα (public private partnerships) στην εκπαίδευση (Mitakos,1996), ενώ εκπονούνται αρκετές µελέτες πάνω σ αυτή τη βάση. Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της Βρετανίας που ενώ ένας κεντρικός δηµόσιου χαρακτήρα οργανισµός (QCA) εκπονεί τα σχέδια και συντάσσει τις προδιαγραφές των αναλυτικών προγραµµάτων, στη συνέχεια υπάρχουν πιστοποιηµένοι ιδιωτικοί φορείς (NEAB, City & Guilds) που παρουσιάζουν τα τελικά αναλυτικά προγράµµατα. Αυτά παρουσιάζονται στο κοινό και κρίνονται στην πράξη από την αγορά, ενώ µετασχηµατίζονται και αναδοµούνται ανάλογα µε τις πραγµατικές συγκυρίες και ανάγκες. Η ευφυής αυτή σύνδεση ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα βασίζεται στην ευρηµατική χρήση του πρόσφατα ανακαλυφθέντος όρου πιστοποίηση. Η πιστοποίηση των ιδιωτικών οργανισµών φορέων παρέχεται από κρατικούς φορείς, µε βάση κάποια κριτήρια. Θα µπορούσε εδώ να αναφερθεί πως η χώρα µας φαίνεται να υιοθετεί την παραπάνω στάση στο θέµα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην πληροφορική σε πιστοποιηµένα κέντρα στα πλαίσια του προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η ανία αντίστοιχα, έχει εδώ και µια δεκαετία (Denmark, 1992) προδιαγράψει το πλαίσιο συνεργασίας ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων. Αυτό το πλαίσιο περιλαµβάνει και τους θεσµούς της χορηγίας ηλεκτρονικού εξοπλισµού προς τις ΣΜ από ιδιωτικούς φορείς. Ανοίγουν έτσι οι πόρτες του σχολείου προς την κοινωνία και το ανοικτό σχολείο γίνεται πιο ελκυστικό σχολείο και πιο αποδοτικό σχολείο. Στις παραπάνω χώρες τα ποσοστά χρήσης του Internet σε σχέση µε τη χώρα µας είναι υπερδιπλάσιοι. Αντίστοιχα στη Γαλλία και στη Γερµανία χώρες που έχουν δική τους βιοµηχανία Η/Υ δόθηκε προτεραιότητα στον εξοπλισµό των σχολείων µε Η/Υ εγχώριας παραγωγής. Η πολιτική αυτή ενίσχυσε µεν τις ντόπιες βιοµηχανίες Η/Υ αλλά οδήγησε σε µια ποικιλία λογισµικού και υλικού (Σιµάτος, 1994), κάτι που δεν φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιµο στη σύγκριση των αποτελεσµάτων των ΣΜ. Αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια εµπειρία στο χώρο, βλέποντας κρίνοντας και διαλεγόµενοι µπορούµε να επιτύχουµε ταχύτερους ρυθµούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πληροφορικής στην εκπαίδευση, διατηρώντας πάντα το κριτικό πνεύµα που µας διακρίνει (ΙΠΕ, 1988) λόγω της ανθρωπιστικής µας παιδείας. 674

4 Γ.-Παραδείγµατα Περνώντας στο χώρο της πράξης θα µπορούσαµε να εντοπίσουµε ένα αξιόλογο σηµείο συνάντησης του ιδιωτικού τοµέα (πχ. εταιρειών Πληροφορικής και Συµβούλων) και της Εκπαίδευσης στη δηµιουργία ενώσεων/κοινοπραξιών/κονσόρτσια για υλοποίηση ιεθνών, Ευρωπαϊκών αλλά κυρίως Εθνικών προγραµµάτων. Η δηµιουργία τέτοιων συνεργασιών κρίθηκε επιβεβληµένη σε µια σειρά έργων υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Κυρίως στα Ευρωπαϊκά έργα του ΕΠΕΑΚ (στα πλαίσια του Β ΚΠΣ) έχουµε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις επιτυχηµένων συνεργασιών. Παράλληλα ο ρόλος ειδικής βαρύτητας (Υπ.Ε.Π.Θ.,1995), για τους φορείς διαχείρισης (ΙΤΥ, ΠΙ, ΚΕΕ, ΕΚΤ) και η αξιοποίηση των Τριτοβάθµιων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστήµια, Πολυτεχνεία, ΤΕΙ) σ αυτές τις συνεργασίες είχαν και ανάλογα αποτελέσµατα. Το υψηλό ακαδηµαϊκό προφίλ καθηγητών και προσωπικού αυτών των ιδρυµάτων µε ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού τοµέα συνέβαλλαν στη δηµιουργία ηµιµόνιµων δοµών συνεργασίας στο κέντρο και στην περιφέρεια της χώρας µας. Η για πρώτη φορά δηµιουργία και λειτουργία αυτών των ηµιµόνιµων δοµών φέρει µια σειρά από σηµαντικά αποτελέσµατα (Καλαβάσης, 1997), τα οποία ενισχύουν και τη νέα προβληµατικήδυναµική της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα αναφερθούν µια σειρά από παραδείγµατα που ενισχύουν τις παραπάνω διαπιστώσεις. ιατρέχοντας την ιστορία της τελευταίας δεκαετίας θα δούµε στον τοµέα ανάπτυξης λογισµικού σε αρκετά πιλοτικά πρότζεκτ (Carayannis & Chamzas, 1996) συνεργασίες δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Αυτά τα πρότζεκτ αφορούσαν στην ανάπτυξη και χρήση πολυµεσικών κυρίως εφαρµογών και δευτερευόντως εφαρµογών σε Web, σε επίπεδο ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εταιρείες συµβούλων ή και ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής όπως η Ιντρασόφτ και το Ίδρυµα Λαµπράκη υλοποίησαν την εκπαίδευση εκατοντάδων καθηγητών πληροφορικής της ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Έντεν και ΙΛ, 1997), πρόγραµµα ωστόσο που δεν είχε την αναµενόµενη επιτυχία. Η δράση Οδύσσεια του 2ου Κ.Π.Σ. υποστήριξε τις ενέργειες Σειρήνες και Ναυσικά καθώς και την Κίρκη που αναφέρονται στην ανάπτυξη και προσαρµογή εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων για τη ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στα πλαίσια της Οδύσσειας έγινε πιλοτική και ολοκληρωµένη παραγωγή πολυµέσων που χρησιµοποιήθηκαν σε δίκτυο 60 σχολείων στις περιοχές της Αχαίας, Ξάνθης και Κυκλάδων (http://hdtc.pi-schools.gr/programs/odysseas.htm). Εξάλλου το πειραµατικό πανελλήνιο δίκτυο Τηλέµαχος στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση συνέδεε δεκαπέντε αποµονωµένα σχολεία του ανατολικού Αιγαίου. Aργότερα αντικαταστάθηκε από το Τηλέµαχος ΙΙ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση(http://hdtc.pischools.gr/programs/tilemahos.htm). Ένα άλλο πρότζεκτ που ονοµάστηκε Το νησί των Φαιάκων εποπτεύεται επίσης από το ΕΑΙΤΥ και υλοποιείται από το ΕΚΠΑ ενώ δικτυώνει 12 σχολεία µε ευθύνη του εργαστηρίου πληροφορικής του ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτούµενα πρότζεκτ Αλέξανδρος και Web for schools και για την πρωτοβάθµια και για τη ευτεροβάθµια εκπαίδευση επίσης έχουν διαστάσεις πληροφορικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για σχολεία της Αθµιας και της Βθµιας εκπαίδευσης. Τέλος, η από δηµιουργία του εθνικού εκπαιδευτικού Ίντρανετ (Edunet-GUnet) από το Ε ΕΤ που συνδέει τα σχολεία µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τους ερευνητικούς φορείς και το Υπ.Ε.Π.Θ. είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο που αλλάζει δραµατικά την υπάρχουσα κατάσταση όταν ολοκληρωθεί. Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια Μετεκπαίδευση Τηλέµαχος-Λογοµάθεια Οδύσσεια (Ναυσικά- Σειρήνες) ΙΤΥ TRENDS (Ίδρυµα Λαµπράκη) (IΕΛ)Παραγ.Λογισµικού Παρ. Λογισµικού - ίκτυο Παρ. Λογισµικού Τηλέµαχος ΙΙ, ικτυακό έργο Οδύσσεια (Επιµόρφωση Φιλολόγων- IDEES (ΠΙ) Φυσικών) ίκτυο - Παρ. Λογ. Κ.τ.Π. 1.1.Εξοπλισµός ηµοτικών σχολείων µε εξοπλισµό πληροφορικής Κ.τ.Π Εξοπλισµός Γυµνασίων /Λυκείων/ΤΕΕ µε εξοπλισµό πληροφορικής Οδύσσεια (Κίρκη) ΙΤΥ Προσ. Ξένου Λογ. Web for Schools (EΕ) ίκτυο Aλέξανδρos (EΕ) ικτυακές υπηρεσίες Data logging Κ.τ.Π. Μέτρο 1.1 Εξοπλισµός ΣΜ µε Υπολογιστικό και ικτυακό εξοπλισµό To νησί των Φαιάκων (IΤΥ-ΠΤ Ε) ίκτυο Web for Schools (EΕ) ίκτυο Aλέξανδρος (EΕ) ικτυακές υπηρεσίες Data logging Κ.τ.Π. Μέτρο 1.1 Εξοπλισµός (2054) ΣΜ µε Υπολογιστικό και ικτυακό εξοπλισµό Πίνακας 1: Πρόσφατα Ελληνικά πρότζεκτ στις ΤΠΕ( ηµόσια εκπ/ση) Κ.τ.Π. Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μέτρο 1.2 ΠΥΘΕΑΣ (για τη γλώσσα) Πρόγραµµα σε εξέλιξη που αφορά στον εξοπλισµό των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής 220 Λυκείων της χώρας ανέλαβε η εταιρεία ΒYTE κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού του Υπ.ΕΠΘ. Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου και για την καλύτερη επιµόρφωση των καθηγητών των εργαστηρίων πληροφορικής θα διοργανωθούν από την ανάδοχο εταιρεία, 8 εκπαιδευτικά σεµινάρια διάρκειας 40 ωρών έκαστο σε διαφορετικές πόλεις της χώρας (ΒyteNews, 2002). Το παραπάνω έργο προϋπολογισµού 6 εκατοµµυρίων ευρώ δείχνει την πορεία συνεργασιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε εταιρείες µε πιστοποιηµένη παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (κατά ISO 9001) πανελλήνια παρουσία καθώς και τεχνογνωσία - άριστο ανθρώπινο δυναµικό. Ουσιαστική εξέλιξη στον άξονα της αυτοδιαχείρισης των ΣΜ και της για πρώτη φορά άµεσης σύνδεσης της εκπαίδευσης µε τους ιδιωτικούς φορείς (εταιρείες υπηρεσιών και πωλήσεων ειδών πληροφορικής) αποτελεί η υλοποίηση του Μέτρου 1.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΚτΠ σύµφωνα µε το οποίο ανατίθεται η 675

5 διεξαγωγή των προµηθειών υπολογιστικού και δικυακού εξοπλισµού ύψους από έως στις ίδιες τις ΣΜ. Οι χρονοβόρες διαδικασίες των κεντρικά διενεργούµενων διαγωνισµών που έφταναν ως και 4 χρόνια (συµπεριλαµβάνοντας και τη διαδικασία εκδίκασης διευθέτησης των τυχόν ενστάσεων) απλοποιούνται τώρα και συντοµεύονται πολύ. Παράλληλα η διενέργεια των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών κληροδοτεί και µια αγοραστική κουλτούρα στις ΣΜ, καλλιεργώντας τη διαπραγµατευτική ικανότητα κατατείνοντας τελικά εις όφελος της εκπαίδευσης. Σηµαντικός αριθµός ΣΜ της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (2054) και αποκτούν µε τη διαδικασία αυτή για πρώτη φορά εργαστήριο πληροφορικής ή γωνιά υπολογιστή στη σχολική τάξη και ζητήµατα όπως η υποστήριξη από τον προµηθευτή µετά την πώληση τίθενται για πρώτη φορά σ αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης. Στο χώρο της τηλε-κατάρτισης και τηλε-επιµόρφωσης µπορεί να αναφερθεί το πρόγραµµα ΠΥΘΕΑΣ που είναι ένα πρωτοποριακό σύστηµα (e-learning) καθηγητών της ελληνικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας σε σχολεία του Απόδηµου Ελληνισµού (ΗΠΑ, Καναδάς, Γερµανία, Ουκρανία, Γεωργία, Ρωσία, Αυστραλία κλπ.). Ο ΠΥΘΕΑΣ υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Κύριος ανάδοχος ήταν το Πανεπιστήµιο Κρήτης µε συντονιστή τον καθηγητή κ. Βασίλη Μακράκη και συνεργαζόµενους φορείς, την εταιρεία Inte*learn, καθώς και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Προγράµµατα όπως το παραπάνω φιλοδοξούν να συµβάλουν καθοριστικά στην επιµόρφωση και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς προσφέρουν πολύπλευρη διαχείριση γνώσης και εκπαίδευσης µε τη χρήση τεχνικών πολυµέσων. Στο πολύ ευαίσθητο από πολλές πλευρές θέµα της αξιολόγησης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισµικού έχουν λεχθεί και γραφεί πολλά (Κωτσάνης, 1995, Ράπτης & Ράπτη,1996). Μια από τις πλέον ελκυστικές ιδέες αφορά στη θεσµοθέτηση ενός υπεύθυνου σώµατος αξιολογητών µε µέλη που να προέρχονται από το ΠΙ, το ΚΕΕ, και ακόµα από τη ΟΕ και την ΟΛΜΕ. Έργο της επιστηµονικής αυτής επιτροπής θα είναι να κρίνει κατά καιρούς τους υπάρχοντες τίτλους εκπαιδευτικού λογισµικού και τα προϊόντα άλλων υπηρεσιών πληροφορικής ιδίως υπηρεσιών Internet. (site για εκπαιδευτικούς και µαθητές κλπ.). Ωστόσο καµία τέτοια επιτροπή δεν συνήλθε ποτέ και δεν εργάστηκε ως προς την έγκυρη ενηµέρωση τόσων και τόσων ενδιαφεροµένων. Τη λύση δίνει και πάλι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Το γνωστό περιοδικό υπολογιστών RAM (του ηµοσιογραφικού οργανισµού Λαµπράκη) σε πρόσφατο αφιέρωµα - άρθρο (Ιανουάριος & Φεβρουάριος 02) του 100 ολόκληρων σελίδων αξιολογεί 218 τίτλους εκπαιδευτικού λογισµικού για την προσχολική ηλικία, την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ ο συντάκτης (Καφαντάρης, 2002, σ.111) προτρέπει τους αναγνώστες να επιζητούν αντίστοιχα αφιερώµατα για να «µάθουµε πολλά παρέα και να γλιτώσουµε από πολύ περισσότερα». Η καθόλα λοιπόν αξιόλογη προσπάθεια του περιοδικού, αποτελεί το µοναδικό ίσως µπούσουλα των ενδιαφερόµενων και αυτό δεν µπορεί παρά να κρούει κάποιες θύρες υπευθύνων Τέλος τα πρότζεκτ TRENDS που είναι µια εφαρµογή τηλεµατικής για εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών έξι Ευρωπαϊκών κρατών µε συντονιστή την Ελλάδα (120 σχολεία) (http://hdtc.pischools.gr/programs/trends.htm) και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα IDEES που έτρεξε µε ευθύνη του ΠΙ (Εικόνα, 1),και πρόσφατα το Μέτρο 1.2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών από τους εκπαιδευτικούς» ένα έργο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, Υποέργο: Υποστήριξη συµµετοχής και ανάδειξη σχολικών µονάδων και δικτύων σχολείων ως φορέων επιµόρφωσης µε σχεδιασµό, οργάνωση, εφαρµογή και αξιολόγηση ταχύρυθµων προαιρετικών επιµορφωτικών προγραµµάτων (http://www.pischools.gr/various/endosxol/programs.htm) που υλοποιείται σε όλη τη χώρα µε φορείς διαχείρισης το ΠΙ και το ΕΑΙΤΥ είναι αληθείς ενδείξεις του ότι η χρήση των Η/Υ σήµερα θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική στη χώρα µας..-συµπεράσµατα-προτάσεις Παράλληλα µε τις εκπαιδευτικές πρακτικές και ερωτηµατικά αναφορικά µε τη δόκιµη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, υπάρχει µια σηµαντική αύξηση των συνεργασιών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων σε παγκόσµιο επίπεδο (Ager, 1998) στην οποία η Ελλάδα δεν είναι πολύ ενεργή ιδίως στα επίπεδα της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η εργασία κατέδειξε την ανάγκη να τροποποιηθεί η γενικευµένη άποψη για δυστοκία συνεργασιών µεταξύ του ηµόσιου και του Ιδιωτικού τοµέα στο χώρο των ΤΠΕ. Κάθε συνεργασία µπορεί να είναι καρποφόρα αν υπάρξουν κοινοί στόχοι και οφέλη και τηρηθούν δικλείδες ασφαλείας όπως η θέσπιση προτύπων και προδιαγραφών για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής, η θεσµοθέτηση πιστοποίησης µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια και η χρήση ενός πρωτοκόλλου κοινής αποδοχής και συµπεριφοράς γύρω από το θεµατικό πεδίο της πληροφορικής αλλά και πέρα απ αυτό. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη γίνει βήµατα και υπάρχουν πετυχηµένα παραδείγµατα κυρίως από το χώρο των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, ωστόσο µπορούν ακόµα πολλά να γίνουν (Mitakos, 1997). Η πιο ουσιαστική λειτουργία ερευνητικών και συµβουλευτικών οργανισµών (ΠΙ, ΚΕΕ, ΕΑΙΤΥ κλπ) ως προς την αξιολόγηση, πιστοποίηση και συνεργασία µε τους ιδιωτικούς φορείς κρίνεται επιβεβληµένη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναβαθµιστούν σε επίπεδο τόσο παρακολούθησης αποτελεσµάτων και διαιτησίας όσο και στη λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων. Ακόµα προτείνονται τα ακόλουθα µέτρα µε σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην εκπαίδευση: 1. Η κυβέρνηση και ερευνητικοί οργανισµοί (όπως το ΠΙ, το ΚΕΕ, το ΕΑΙΤΥ κλπ) πρέπει να παρέχουν ένα όραµα συνεργασιών δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα βασισµένο σε κοινές αντιλήψεις για την κοινωνία και την εκπαίδευση. 676

6 2. Το Υπουργείο Παιδείας, τα σχολεία και οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν ένα πλαίσιο για υιοθέτηση της µεταξύ τους συνεργασίας σύµφωνα µε αυτό το όραµα. 3. Η ελληνική βιοµηχανία πρέπει να αναπτύξει ηλεκτρονικά υλικά που να είναι εκπαιδευτικά χρήσιµα (βλέπε και ΤΕΕ,1995 σ.223). 4. Οι συνδικαλιστικοί φορείς ( ΟΕ και ΟΛΜΕ) και οι φορείς µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (όπως τα ΠΕΚ, το Μαράσλειο και τα άλλα ιδασκαλεία, το ΕΛΚΕΠΑ, το Ινστιτούτο ιαρκούς Επιµόρφωσης των ηµοσίων Υπαλλήλων) θα χρειαστεί να ενηµερώσουν θετικά τους εκπαιδευτικούς για τις όποιες αλλαγές 5. Οι ερευνητές θα πρέπει να θεωρούν την συνεργατική πρακτική στις ΤΠΕ ως πολλαπλές δοκιµές πρωτοτύπων για την παραγωγή, εφαρµογή και εµπλουτισµό της επικοινωνίας ούτως ώστε να ταυτοποιηθεί η καλύτερη πρακτική και να παραχθούν µοντέλα καλής πίστης και ρόλων (βλέπε και Μητάκος, 2000α). 6. Τα στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να διαµορφώσουν νέες αντιλήψεις για τη συναλλαγή και συνεργασία µε τις ΣΜ που να βασίζεται στην ευαισθησία, ευελιξία, υπευθυνότητα Ακόµα θα πρέπει: 1. Να συγκεντρωθεί η αναγκαία εξειδίκευση για να πραγµατοποιήσει µια µεγάλη συνολική ανασκόπηση των σηµερινών διαχειρίσιµων πόρων και εµπειρίας του προσωπικού στα σχολεία. 2. Να πιστοποιηθεί και γνωστοποιηθεί κάθε ενδιαφέρουσα πρακτική και να παρασχεθούν υποστηρικτικά υλικά για τους εκπαιδευτικούς και τις επιχειρήσεις. Θα µπορούσε ίσως να τεθεί υπό δηµόσια διαβούλευση ο θεσµός της χορηγίας. 3. Να αναπτυχθεί κατανόηση σχετικά µε το τι συνιστά την ποιότητα συναλλαγών και επικοινωνίας όταν η δουλειά γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. 4. Να ενισχυθούν τα σχολεία στο να παρουσιάσουν µια συνολική επικοινωνιακή πολιτική. 5. Να αναπτυχθεί µια προβληµατική διαλόγου για τις νέες τεχνολογίες που να έχει αντοχή στην τεχνολογική αλλαγή (λαµβάνοντάς την υπόψη και όχι αγνοώντας την). 6. Να γίνει µια σηµαντική συµβολή στην αρχική Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αλλά και στη µετεκπαίδευσή των στελεχών της εκπαίδευσης αξιοποιώντας τις ευκαιρίες ανταλλαγής εµπειριών µε εξειδικευµένα στελέχη του ιδιωτικού τοµέα σε θέµατα τεχνολογικά. 7. Να συζητηθεί το εάν θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα εθνικό forum για την εκπαίδευση, πριν την σύνδεση όλων των σχολείων µε το Internet. Αυτό το forum θα µπορούσε να διερευνήσει τις κατάλληλες επικοινωνιακές και διοικητικές δοµές καθώς και την τριµερή σύνδεση σχολείου κοινωνίας- αγοράς. 8. Να διατηρηθεί η αναθεώρηση και αναµόρφωση της καθοδήγησης σε θέµατα συνεργασιών για τις ΤΠΕ και της αξιολόγησής των αποτελεσµάτων τους. 9. Να ενθαρρυνθεί η ελληνική παραγωγή εκπαιδευτικού λογισµικού (βλέπε και Μητάκος, 2000α). 10. Να βοηθηθούν τα σχολεία µε τη λύση διαδικαστικών και διοικητικών θεµάτων στο πώς να αντιµετωπίζουν τις οικονοµικές τους σχέσεις µε την αγορά υπηρεσιών και εξοπλισµού ( βλέπε και Κανάκης, 1990). Στην υλοποίηση διακρατικών συµφωνιών όπως της Λισσαβόνας για ενίσχυση της πληροφορικής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και e-learning γενικότερα, και της Μπολώνια για ανταποδοτικότητα στην Ευρωπαϊκή εκπαίδευση έναντι της Αµερικής (value for money in education), συµφωνούν και οι πολιτικές δεσµεύσεις του Υπουργού Παιδείας (τον Ιούλιο του 2000) για επίσπευση των ρυθµών εισαγωγής των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό συναρτάται µε τη διάθεση αυξηµένων κονδυλίων για την Παιδεία και µε δηµιουργία κλίµατος αποδοχής και συνεργασίας. Παρά την όποια καθυστέρηση υλοποίησης των προγραµµάτων του Γ ΚΠΣ, δίνεται µέσω αυτών µια µοναδική ευκαιρία για να ευοδωθούν ποικίλες συνεργασίες δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων προς όφελος της εκπαίδευσης και να αποθησαυριστεί πολύτιµη εµπειρία για το µέλλον των ΤΠΕ στη χώρα µας. Βιβλιογραφία Α. Ελληνική Αρβανιτάκης Ν. (1993), Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, Αθήνα, Κορφή ΒyteNews, (2002), Η ΒYTE ανάδοχος έργου 6 εκατ.ευρώ του Υπουργείου Παιδείας, τ.8 Ιαν, σ.1, Αθήνα Γριµανέλλης Παναγιώτης, (Υπ.Ε.Π.Θ.) 1994, Κατάλογος Ερευνών-Μελετών για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, Αθήνα, Ο.Ε. Β. Εκπαιδευτήρια ούκα Σ.A. (1991), Πρακτικά του 1ου συνεδρίου εκπαιδευτικής πληροφορικής, Μαρούσι Ιστιντούτο Παιδαγωγικών Ερευνών, (1988), Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Αθήνα Καλαβάσης Φ., (1997). "Η Επίδραση του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος στους Στόχους της Εκπαίδευσης" στο: Θέµατα ιδακτικής Μαθηµατικών III, Πρακτικά 4ης ιεθνούς Επιστηµονικής ιηµερίδας στη ιδακτική των Μαθηµατικών, που οργανώθηκε από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σσ Κανάκης Ι. (1990) ιδασκαλία και µάθηση µε τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, Αθήνα, Εκδ. Γρηγόρη Καράµηνας Ι. (1997), Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, άρθρο δηµοσιευµένο στον κόµβο Παιδεία.http://www.eexi.gr/pedia/corner/a+comput.html Καφαντάρης, Τ. (2002), Ο υπολογιστής στο σχολείο, RAM, τ. 152 σσ , ηµ. Οργ. Λαµπράκη, Αθήνα 677

7 Κοµνηνός. (1997), Η εφαρµογή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, άρθρο δηµοσιευµένο στον κόµβο Παιδεία.http://www.eexi.gr/pedia/corner/plir-athmia.html Κωτσάνης, Ι. (1995), Συµπεράσµατα του 2ου Συνεδρίου εκπαιδευτικής πληροφορικής, Ε.Π.Υ. Μητάκος,. (2000α), ιδάσκοντας τους µελλοντικούς πολίτες για τον κόσµο του αύριο: Πληροφορική και Γλώσσα στην Ελληνική και τη ιεθνή εκπαιδευτική πραγµατικότητα, Πρακτικά ιεθνούς συνεδρίου µε θέµα Μάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως µητρικής και ως δεύτερης γλώσσας 6-8 Οκτωβρίου 2000, Α τόµος, σσ , Πανεπιστήµιο Κρήτης, Π.Τ..Ε, Ρέθυµνο Μητάκος,. (2000β), «Εναλφαβητισµός στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: πού και πώς διαφέρουν στις γνώσεις αλλά και τις αντιλήψεις τους καθηγητές και δάσκαλοι;» Πρακτικά 1oυ Πανελλήνιου συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή µε θέµα Εκπαίδευση και Πληροφορική, 7-9 Νοεµβρίου 2000, ΣΕΠ ΕΘ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Παπάς, Γ. (1993), Η πληροφορική στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα, Τα εκπαιδευτικά, τ. 39 σ Ράπτης Αριστοτέλης, Ράπτη Αθανασία, (1996), Η πληροφορική στην εκπαίδευση, παιδαγωγική προσέγγιση, Αθήνα, Συµεών Σιµάτος Α.(1994), Τεχνολογία και εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδ. Πατάκη Σολοµωνίδου, Χρ. - Σταυρίδου, Ελ.,(1994), "Σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία: υνατότητες και προοπτικές για την επίλυση προβληµάτων της εκπαίδευσης", Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ , σ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (1995), Κοινωνία των πληροφοριών πρακτικά του 1ου συνεδρίου πληροφορικής, Αθήνα Υπ.Ε.Π.Θ. (1995) 1η εκδ. Πληροφορική στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Επιχειρησιακό σχέδιο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Αθήνα Β. Ξενόγλωσση Ager, R. (1998). Information and communications technology in primary schools: Children or computers in control? London: David Fulton Carayannis, G. & Chamzas,C. (1996) Educational Multimedia Task Force Chapter 7.- GREECE, Report to E.U, Luxenbourg Mitakos, D. (1996), New Technologies in Education: A Comparative Study in the Framework of the European Union Master Thesis, University of Bath, Bath. Mitakos, D. (1997), IT in the Hellenic Curriculum : why, how and in which way The Hellenic paradigm in the Framework of the European Union.Paper presented in the European Conference of Educational Research Frankfurt Germany, 1997 ηµοσιεύσεις σχετικές µε τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης *New Information Technologies in Education in: Greece (1993): by Cristina Metaxaki-Kossionides, University of Athens Denmark (1992): by Lise Dalgnard (FSA) and Vagn Laursen (GYM), The Danish Ministry of Education and Research. 678

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επαγγελµατική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ)

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΑΘΗΝΑ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα