Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, Εταιρείες πληροφορικής, Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ευτεροβάθµια εκπαίδευση, Πολιτική εισαγωγής ΤΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, Εταιρείες πληροφορικής, Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ευτεροβάθµια εκπαίδευση, Πολιτική εισαγωγής ΤΠΕ"

Transcript

1 Πρακτικές Υλοποίησης Προγραµµάτων ΤΠΕ για την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα: Απολογισµός και συµπεράσµατα χρήσης για την τελευταία δεκαετία ρ. ηµήτριος Μητάκος(*), ρ. Θεόδωρος Μητάκος Εκπαιδευτικός, Μέλος επιτροπής Επιµόρφωσης ΚτΠ για το Νοµό Ευβοίας, Αξιολογητής Εκπ/κού Λογισµικού ΠΙ, Θεµατική Ενότητα: Εφαρµογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Επίπεδο Εκπαίδευσης: Συγκριτικά στοιχεία περισσοτέρων του ενός επιπέδου Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική Πειραµατική/Βιβλιογραφική έρευνα Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνικός ιευθυντής InfoWise, Περίληψη: Στην παρούσα εργασία καταγράφεται ο σηµαντικός ρόλος των συνεργασιών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στη δόκιµη εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφόρησης Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο σχολείο, αναδεικνύοντας τη συνέργιά τους µε φορείς υψηλού ακαδηµαϊκού προφίλ, σχολικών µονάδων και παραγόντων λήψεων διοικητικών αποφάσεων. Με µια σειρά αναφορών σε παραδείγµατα της πρόσφατης ιστορίας της εφαρµογής της εκπαιδευτικής Πληροφορικής στην Ελλάδα υπογραµµίζεται και αποµυθοποιείται η ουσιαστική συµβολή του ιδιωτικού τοµέα και η απαραίτητη σύµπραξη των εταιρειών πληροφορικής στο µεγάλο εθνικό και ευρωπαϊκό όραµα για την χρήση της πληροφορικής στην πρωτοβάθµια αλλά και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η παρουσία του ιδιωτικού τοµέα συνιστά µια πρακτική υπέρβαση της ανυπαρξίας πλαισίου στην έλευση της Κοινωνίας της πληροφορίας στην εκπαίδευση. Στην εργασία επισηµαίνονται οι κίνδυνοι και οι περιορισµοί αλλά και προτείνονται µια σειρά από µέτρα που θα µπορούσαν να διευκολύνουν τη διαχείριση αλλαγών στο σχολείο αλλά και να θωρακίσουν το χαρακτήρα της δηµόσιας δωρεάν παιδείας από την εισβολή των πάσης φύσεως ιδιωτικών συµφερόντων και εταιρειών σε ένα χώρο πολύ διαφορετικό από εκείνο της κάθε αυτού αγοράς της πληροφορικής. (*)πρόσωπο επικοινωνίας Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, Εταιρείες πληροφορικής, Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ευτεροβάθµια εκπαίδευση, Πολιτική εισαγωγής ΤΠΕ Practices of Implementing ICT Projects for Primary and Secondary Educational Sector in Greece: Evaluation and report of use for the last decade Dr Dimitrios Mitakos(*) TEI of Chalkida, Dr Theodore Mitakos Technical Director of InfoWise Company Conference Theme: Applications of ICT in Education Educational Level: All Paper Classification: Empiral/Bibliographical Research Abstract: The paper confirms the important role of public private partnerships regarding the relevant implementation of Information and Communication Technology (ICT) in the Greek school system. Threesome collaborations with agents of high academic profile, school units and administrators are highlighted. Reference has been made to a series of working examples of the recent history of ICT introduction to public schools through the contribution of private sector. Via these examples the necessary joined action of IT companies to the National and European vision of using ICT in the primary and secondary sector has been strengthened. The presence of the private sector constitutes a practical exceeding of the absence of a framework for the realisation of Information Society in Education. This paper stresses the dangers and limitations of publicprivate partnerships, but also proposes actions which would help the management of innovation at school level and the preservation of the character of public free education service from any kind of private interests intrusion into the classroom, as undoubtedly school is a very different market place compared to the general IT market. Keywords: Geuropean Funded Projects, Primary sector, Secondary sector, IT Companies Α.-Εισαγωγή Αν και η εκπαιδευτική εµπλοκή των ΤΠΕ αρχίζει προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 για τη χώρα µας µε την εισαγωγή της πληροφορικής ως µάθηµα πιλοτικά σε ορισµένα ηµόσια γυµνάσια (Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών, 1988), η ραγδαία επέκτασή της φαίνεται να γίνεται από τα µέσα της επόµενης δεκαετίας και να καλύπτει όλο το φάσµα και τα επίπεδα της εκπαίδευσης (ιδιωτικής και δηµόσιας). Η παρούσα εργασία θα περιοριστεί λόγω µεγέθους στα επίπεδα της Πρωτοβάθµιας και της ευτεροβάθµιας. B.-Μεθοδολογική Προσέγγιση Σε µια εποχή που υπάρχουν και χρησιµοποιούνται παγκοσµίως και στη χώρα µας µε επιτυχία ολοκληρωµένες πλατφόρµες λογισµικού µε σύγχρονη ή ασύγχρονη σύνδεση για τηλεκπαίδευση (e-learning) τα βασικά ερωτήµατα για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση που πλανιόνται την τελευταία εικοσαετία 672

2 (Αρβανιτάκης, 1993, Παπάς, 1993, Καράµηνας, 1997), συνεχίζουν να παραµένουν ουσιαστικά και επίκαιρα. Παράλληλα τα έργα υποδοµής στην πληροφορική για την εκπαίδευση (συµπεριλαµβάνοντας προµήθειες εξοπλισµού, ανάπτυξη λογισµικού και επιµόρφωση εκπαιδευτικών) θεωρούνται και είναι άµεσης προτεραιότητας και κεφαλαιώδους σηµασίας για την αναβάθµιση της Παιδείας στην Ελλάδα καθώς θα δώσουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες µαθητές από όλη τη χώρα να έρθουν σε επαφή µε την Κοινωνία της Πληροφορίας, το ιαδίκτυο και τα εργαλεία τους. Ορισµένα από τα ερωτήµατα αυτά θα µπορούσαν να διατυπωθούν ως ακολούθως: 1. Σε τι διαφέρουν ως καταναλωτές τα σχολεία έναντι της υπόλοιπης αγοράς της πληροφορικής; 2. Πώς µπορούν οι ιδιωτικοί φορείς να λειτουργήσουν όχι µόνο ως δηµιουργοί αναγκών αλλά και ως µοχλοί ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πληροφορικής; 3. Πώς έχει διαµορφωθεί η σχέση του ιδιωτικού τοµέα µε τη δηµόσια εκπαίδευση στις υπόλοιπες αναπτυγµένες χώρες; Προσεγγίζοντας το αρχικό ερώτηµα γίνεται φανερό ότι τα σχολεία διαφέρουν σε πολλά σηµεία από την επαγγελµατική αγορά πληροφορικής, αλλά και οµοιάζουν σε επίσης πολλά σηµεία. Σηµαντικές ιδιαιτερότητες αποτελούν : Α) Η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους (ανεξάρτητα από το φύλο, την κοινωνικοοικονοµική επιφάνεια, τον τόπο κατοικίας κλπ). Β) Η παιδαγωγική συναντίληψη διδασκόντων και διδασκοµένων ως προς την προσφορά και τη δηµιουργία της γνώσης. Γ) Η λειτουργία µέσα σε θεσµοθετηµένα όργανα (Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων, Σύλλογος ιδασκόντων, Περιφερειακή ιοίκηση Σχολικών Μονάδων, Σχολικοί Σύµβουλοι- Αξιολόγηση εκπ/κού έργου, Επιτροπές Παιδείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνδικαλιστικά όργανα ιδασκόντων, Επιτροπές εκπροσώπησης µαθητών κλπ). ) Η αποδοχή εκ µέρους των σχολείων (εκπαιδευτικών και µαθητών) κεντρικά επεξεργασµένων Αναλυτικών Προγραµµάτων, Βιβλίων και ιδακτικού Υλικού. Ε) Η παράδοση που θέλει τις ΣΜ να εκπροσωπούν επίσηµα την Πολιτεία και το προσωπικό τους να είναι όχι απλά ηµόσιοι υπάλληλοι αλλά Κρατικοί Λειτουργοί. Ωστόσο διαφαίνονται και αρκετές ουσιαστικές οµοιότητες. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στις ακόλουθες: Α) Η ανάγκη για έκφραση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσµατικότητας στις σχολικές µονάδες µε µετρήσιµους όρους Β) Η ανάγκη της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων Γ) Η ανάγκη για µεγαλύτερη ευελιξία των Σ.Μ. τόσο αναφορικά µε την παραγωγή και διαµόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού όσο και σε άλλα θέµατα όπως πχ το ωράριο (παράβαλε τη λειτουργία των ολοήµερων σχολείων). ) Η ανάγκη για συνεχή και σε τακτά χρονικά διαστήµατα επιµόρφωση και εξειδίκευση της διοίκησης και του προσωπικού των ΣΜ. Η οµογενοποίηση των παραπάνω οµοιοτήτων και διαφορών θα µπορούσε να κατατείνει στο συµπέρασµα: Η προσέγγιση των ΣΜ πρέπει να γίνεται ρεαλιστικά µε βάση τις πραγµατικές συνθήκες που κυριαρχούν στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά πληροφορικής, αλλά µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και ευαισθησίας (παράβαλε και Γριµανέλλης,1994, σ.89). Ως προς το πρώτο σκέλος της παραπάνω συνθήκης ο ιδιωτικός τοµέας που δρα γρήγορα και συγκεντρώνει υψηλή εξειδίκευση και γνώση µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά. Αναφορικά µε το δεύτερο σηµείο η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ευαισθησία κάθε παρέµβασης στη διδακτική µεθοδολογία και το περιεχόµενο σπουδών. Ερχόµαστε έτσι στη συλλογιστική που φέρει η αντιµετώπιση του δεύτερου ερωτήµατος. Οι πάσης φύσεως ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της πληροφορικής διαφέρουν µεταξύ τους τόσο ως προς την τεχνογνωσία και την οικονοµική επάρκεια όσο και ως προς τις φάσεις ανάπτυξης αλλά και τις επιχειρησιακές στρατηγικές που ακολουθούν. Κατά συνέπεια το δόγµα «καθετί που προέρχεται από τον Ιδιωτικό τοµέα είναι βλαπτικό και απαράδεκτο για τα σχολεία» αίρεται υπό προϋποθέσεις (Εκπαιδευτήρια ούκα, 1991). Οι ιδιωτικοί φορείς µπορούν και πρέπει να συστρατευθούν για µια πορεία χωρίς προκαταλήψεις στην νέα οικονοµία. Τα υψηλόβαθµα στελέχη ιδίως αυτού του κλάδου διαθέτουν υψηλό ακαδηµαϊκό προφίλ, γνώσεις εξειδίκευση και εµπειρία του εξωτερικού. Οι µεταπτυχιακές σπουδές αλλά και η συνεχής χρήση των ΤΠΕ τολµούµε να πούµε ότι επηρεάζει τη µεθοδολογία αντιµετώπισης και λύσης προβληµάτων. Η βιωσιµότητα αυτών των λύσεων κρίνεται από την αγορά σε τελευταία ανάλυση, και η επαφή του ιδιωτικού τοµέα µε την αγορά και την πραγµατικότητα είναι χρήσιµο στοιχείο για οποιαδήποτε επαφή µε τη δηµόσια εκπαίδευση. Ας µην ξεχνούµε ότι τα ιδιωτικά σχολεία από καιρό έχουν αναζητήσει και στρατολογήσει ειδικούς στην πληροφορική για να οργανώσουν τα εργαστήριά τους (Κοµνηνός, 1997). Τέτοιες συνεργασίες έχουν πιθανώς 673

3 οδηγήσει στη δηµιουργία καλών παραδειγµάτων (best practice examples). Ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιλέχθηκε ένα ιδιωτικό σχολείο (Ελληνογερµανική Αγωγή) από το Υπ.Ε.Π.Θ. για να εκπροσωπήσει τη χώρα στο Πανευρωπαϊκό Φόρουµ των ΤΠΕ στην εκπαίδευση που έγινε πέρυσι (2001) στη Γερµανία. Η εν λόγω ΣΜ έχει αρκετή εµπειρία σε Πανευρωπαϊκά αλλά και διεθνή προγράµµατα (σε θέµατα πληροφορικής αλλά και σε άλλα θεµατικά πεδία) συγκριτικά µε τη µέση ηµόσια ΣΜ.(Σύγκρινε Σχήµα 1 και Πίνακα 1). Παράλληλα τα ηµόσια σχολεία µε τη δυναµική και την αντιπροσωπευτικότητά τους αλλά και µε τους φιλότιµους εκπαιδευτικούς τους παραµένουν ισχυρός θεµατοφύλακας αξιών και ανεκµετάλλευτη δύναµη παραγωγής γνώσης. άσκαλοι, καθηγητές αλλά και στελέχη της εκπαίδευσης έχουν παραπλήσιες στάσεις αλλά και αντιλήψεις για τη χρήση των ΤΠΕ αλλά διαφέρουν στις γνώσεις τους (Μητάκος, 2000β). Η καταγραφή ιδιαιτεροτήτων σε ιδιωτικές και δηµόσιες ΣΜ δεν µπορεί παρά να λειτουργεί θετικά ως παρακαταθήκη σηµαντικής εµπειρίας. Οι ηµόσιες ΣΜ είναι καταξιωµένοι θεσµοί, οι οποίοι σταθερά εκφράζουν την πλειονότητα του Ελληνικού λαού. Είναι ίσως καιρός να σταµατήσει η πολεµική µεταξύ των δύο πλευρών µε κοινή αποδοχή των δυνατοτήτων µιας συνεργασίας. Σχήµα 1: Συµµετοχή της ιδιωτικής ΣΜ. (Ελληνογερµανική Αγωγή) σε εθνικά και διεθνή προγράµµατα Είναι άλλωστε αφ ενός µια παραδοχή το ότι ο (άλλοτε καταφρονηµένος) ιδιωτικός τοµέας στη χώρα µας και πόρους αλλά και γνώση διαθέτει. Οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να έχουν κατανοήσει αυτό το αυτονόητο που εµείς δυσκολευόµαστε να πράξουµε (Μetaxaki, 1993). Με προεξάρχουσες τη Βρετανία και την Ολλανδία έχει υπάρξει ένας πυρετός συνεργασιών ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα (public private partnerships) στην εκπαίδευση (Mitakos,1996), ενώ εκπονούνται αρκετές µελέτες πάνω σ αυτή τη βάση. Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της Βρετανίας που ενώ ένας κεντρικός δηµόσιου χαρακτήρα οργανισµός (QCA) εκπονεί τα σχέδια και συντάσσει τις προδιαγραφές των αναλυτικών προγραµµάτων, στη συνέχεια υπάρχουν πιστοποιηµένοι ιδιωτικοί φορείς (NEAB, City & Guilds) που παρουσιάζουν τα τελικά αναλυτικά προγράµµατα. Αυτά παρουσιάζονται στο κοινό και κρίνονται στην πράξη από την αγορά, ενώ µετασχηµατίζονται και αναδοµούνται ανάλογα µε τις πραγµατικές συγκυρίες και ανάγκες. Η ευφυής αυτή σύνδεση ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα βασίζεται στην ευρηµατική χρήση του πρόσφατα ανακαλυφθέντος όρου πιστοποίηση. Η πιστοποίηση των ιδιωτικών οργανισµών φορέων παρέχεται από κρατικούς φορείς, µε βάση κάποια κριτήρια. Θα µπορούσε εδώ να αναφερθεί πως η χώρα µας φαίνεται να υιοθετεί την παραπάνω στάση στο θέµα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην πληροφορική σε πιστοποιηµένα κέντρα στα πλαίσια του προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η ανία αντίστοιχα, έχει εδώ και µια δεκαετία (Denmark, 1992) προδιαγράψει το πλαίσιο συνεργασίας ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων. Αυτό το πλαίσιο περιλαµβάνει και τους θεσµούς της χορηγίας ηλεκτρονικού εξοπλισµού προς τις ΣΜ από ιδιωτικούς φορείς. Ανοίγουν έτσι οι πόρτες του σχολείου προς την κοινωνία και το ανοικτό σχολείο γίνεται πιο ελκυστικό σχολείο και πιο αποδοτικό σχολείο. Στις παραπάνω χώρες τα ποσοστά χρήσης του Internet σε σχέση µε τη χώρα µας είναι υπερδιπλάσιοι. Αντίστοιχα στη Γαλλία και στη Γερµανία χώρες που έχουν δική τους βιοµηχανία Η/Υ δόθηκε προτεραιότητα στον εξοπλισµό των σχολείων µε Η/Υ εγχώριας παραγωγής. Η πολιτική αυτή ενίσχυσε µεν τις ντόπιες βιοµηχανίες Η/Υ αλλά οδήγησε σε µια ποικιλία λογισµικού και υλικού (Σιµάτος, 1994), κάτι που δεν φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιµο στη σύγκριση των αποτελεσµάτων των ΣΜ. Αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια εµπειρία στο χώρο, βλέποντας κρίνοντας και διαλεγόµενοι µπορούµε να επιτύχουµε ταχύτερους ρυθµούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πληροφορικής στην εκπαίδευση, διατηρώντας πάντα το κριτικό πνεύµα που µας διακρίνει (ΙΠΕ, 1988) λόγω της ανθρωπιστικής µας παιδείας. 674

4 Γ.-Παραδείγµατα Περνώντας στο χώρο της πράξης θα µπορούσαµε να εντοπίσουµε ένα αξιόλογο σηµείο συνάντησης του ιδιωτικού τοµέα (πχ. εταιρειών Πληροφορικής και Συµβούλων) και της Εκπαίδευσης στη δηµιουργία ενώσεων/κοινοπραξιών/κονσόρτσια για υλοποίηση ιεθνών, Ευρωπαϊκών αλλά κυρίως Εθνικών προγραµµάτων. Η δηµιουργία τέτοιων συνεργασιών κρίθηκε επιβεβληµένη σε µια σειρά έργων υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Κυρίως στα Ευρωπαϊκά έργα του ΕΠΕΑΚ (στα πλαίσια του Β ΚΠΣ) έχουµε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις επιτυχηµένων συνεργασιών. Παράλληλα ο ρόλος ειδικής βαρύτητας (Υπ.Ε.Π.Θ.,1995), για τους φορείς διαχείρισης (ΙΤΥ, ΠΙ, ΚΕΕ, ΕΚΤ) και η αξιοποίηση των Τριτοβάθµιων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστήµια, Πολυτεχνεία, ΤΕΙ) σ αυτές τις συνεργασίες είχαν και ανάλογα αποτελέσµατα. Το υψηλό ακαδηµαϊκό προφίλ καθηγητών και προσωπικού αυτών των ιδρυµάτων µε ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού τοµέα συνέβαλλαν στη δηµιουργία ηµιµόνιµων δοµών συνεργασίας στο κέντρο και στην περιφέρεια της χώρας µας. Η για πρώτη φορά δηµιουργία και λειτουργία αυτών των ηµιµόνιµων δοµών φέρει µια σειρά από σηµαντικά αποτελέσµατα (Καλαβάσης, 1997), τα οποία ενισχύουν και τη νέα προβληµατικήδυναµική της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα αναφερθούν µια σειρά από παραδείγµατα που ενισχύουν τις παραπάνω διαπιστώσεις. ιατρέχοντας την ιστορία της τελευταίας δεκαετίας θα δούµε στον τοµέα ανάπτυξης λογισµικού σε αρκετά πιλοτικά πρότζεκτ (Carayannis & Chamzas, 1996) συνεργασίες δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Αυτά τα πρότζεκτ αφορούσαν στην ανάπτυξη και χρήση πολυµεσικών κυρίως εφαρµογών και δευτερευόντως εφαρµογών σε Web, σε επίπεδο ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εταιρείες συµβούλων ή και ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής όπως η Ιντρασόφτ και το Ίδρυµα Λαµπράκη υλοποίησαν την εκπαίδευση εκατοντάδων καθηγητών πληροφορικής της ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Έντεν και ΙΛ, 1997), πρόγραµµα ωστόσο που δεν είχε την αναµενόµενη επιτυχία. Η δράση Οδύσσεια του 2ου Κ.Π.Σ. υποστήριξε τις ενέργειες Σειρήνες και Ναυσικά καθώς και την Κίρκη που αναφέρονται στην ανάπτυξη και προσαρµογή εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων για τη ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στα πλαίσια της Οδύσσειας έγινε πιλοτική και ολοκληρωµένη παραγωγή πολυµέσων που χρησιµοποιήθηκαν σε δίκτυο 60 σχολείων στις περιοχές της Αχαίας, Ξάνθης και Κυκλάδων (http://hdtc.pi-schools.gr/programs/odysseas.htm). Εξάλλου το πειραµατικό πανελλήνιο δίκτυο Τηλέµαχος στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση συνέδεε δεκαπέντε αποµονωµένα σχολεία του ανατολικού Αιγαίου. Aργότερα αντικαταστάθηκε από το Τηλέµαχος ΙΙ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση(http://hdtc.pischools.gr/programs/tilemahos.htm). Ένα άλλο πρότζεκτ που ονοµάστηκε Το νησί των Φαιάκων εποπτεύεται επίσης από το ΕΑΙΤΥ και υλοποιείται από το ΕΚΠΑ ενώ δικτυώνει 12 σχολεία µε ευθύνη του εργαστηρίου πληροφορικής του ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτούµενα πρότζεκτ Αλέξανδρος και Web for schools και για την πρωτοβάθµια και για τη ευτεροβάθµια εκπαίδευση επίσης έχουν διαστάσεις πληροφορικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για σχολεία της Αθµιας και της Βθµιας εκπαίδευσης. Τέλος, η από δηµιουργία του εθνικού εκπαιδευτικού Ίντρανετ (Edunet-GUnet) από το Ε ΕΤ που συνδέει τα σχολεία µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τους ερευνητικούς φορείς και το Υπ.Ε.Π.Θ. είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο που αλλάζει δραµατικά την υπάρχουσα κατάσταση όταν ολοκληρωθεί. Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια Μετεκπαίδευση Τηλέµαχος-Λογοµάθεια Οδύσσεια (Ναυσικά- Σειρήνες) ΙΤΥ TRENDS (Ίδρυµα Λαµπράκη) (IΕΛ)Παραγ.Λογισµικού Παρ. Λογισµικού - ίκτυο Παρ. Λογισµικού Τηλέµαχος ΙΙ, ικτυακό έργο Οδύσσεια (Επιµόρφωση Φιλολόγων- IDEES (ΠΙ) Φυσικών) ίκτυο - Παρ. Λογ. Κ.τ.Π. 1.1.Εξοπλισµός ηµοτικών σχολείων µε εξοπλισµό πληροφορικής Κ.τ.Π Εξοπλισµός Γυµνασίων /Λυκείων/ΤΕΕ µε εξοπλισµό πληροφορικής Οδύσσεια (Κίρκη) ΙΤΥ Προσ. Ξένου Λογ. Web for Schools (EΕ) ίκτυο Aλέξανδρos (EΕ) ικτυακές υπηρεσίες Data logging Κ.τ.Π. Μέτρο 1.1 Εξοπλισµός ΣΜ µε Υπολογιστικό και ικτυακό εξοπλισµό To νησί των Φαιάκων (IΤΥ-ΠΤ Ε) ίκτυο Web for Schools (EΕ) ίκτυο Aλέξανδρος (EΕ) ικτυακές υπηρεσίες Data logging Κ.τ.Π. Μέτρο 1.1 Εξοπλισµός (2054) ΣΜ µε Υπολογιστικό και ικτυακό εξοπλισµό Πίνακας 1: Πρόσφατα Ελληνικά πρότζεκτ στις ΤΠΕ( ηµόσια εκπ/ση) Κ.τ.Π. Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μέτρο 1.2 ΠΥΘΕΑΣ (για τη γλώσσα) Πρόγραµµα σε εξέλιξη που αφορά στον εξοπλισµό των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής 220 Λυκείων της χώρας ανέλαβε η εταιρεία ΒYTE κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού του Υπ.ΕΠΘ. Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου και για την καλύτερη επιµόρφωση των καθηγητών των εργαστηρίων πληροφορικής θα διοργανωθούν από την ανάδοχο εταιρεία, 8 εκπαιδευτικά σεµινάρια διάρκειας 40 ωρών έκαστο σε διαφορετικές πόλεις της χώρας (ΒyteNews, 2002). Το παραπάνω έργο προϋπολογισµού 6 εκατοµµυρίων ευρώ δείχνει την πορεία συνεργασιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε εταιρείες µε πιστοποιηµένη παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (κατά ISO 9001) πανελλήνια παρουσία καθώς και τεχνογνωσία - άριστο ανθρώπινο δυναµικό. Ουσιαστική εξέλιξη στον άξονα της αυτοδιαχείρισης των ΣΜ και της για πρώτη φορά άµεσης σύνδεσης της εκπαίδευσης µε τους ιδιωτικούς φορείς (εταιρείες υπηρεσιών και πωλήσεων ειδών πληροφορικής) αποτελεί η υλοποίηση του Μέτρου 1.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΚτΠ σύµφωνα µε το οποίο ανατίθεται η 675

5 διεξαγωγή των προµηθειών υπολογιστικού και δικυακού εξοπλισµού ύψους από έως στις ίδιες τις ΣΜ. Οι χρονοβόρες διαδικασίες των κεντρικά διενεργούµενων διαγωνισµών που έφταναν ως και 4 χρόνια (συµπεριλαµβάνοντας και τη διαδικασία εκδίκασης διευθέτησης των τυχόν ενστάσεων) απλοποιούνται τώρα και συντοµεύονται πολύ. Παράλληλα η διενέργεια των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών κληροδοτεί και µια αγοραστική κουλτούρα στις ΣΜ, καλλιεργώντας τη διαπραγµατευτική ικανότητα κατατείνοντας τελικά εις όφελος της εκπαίδευσης. Σηµαντικός αριθµός ΣΜ της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (2054) και αποκτούν µε τη διαδικασία αυτή για πρώτη φορά εργαστήριο πληροφορικής ή γωνιά υπολογιστή στη σχολική τάξη και ζητήµατα όπως η υποστήριξη από τον προµηθευτή µετά την πώληση τίθενται για πρώτη φορά σ αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης. Στο χώρο της τηλε-κατάρτισης και τηλε-επιµόρφωσης µπορεί να αναφερθεί το πρόγραµµα ΠΥΘΕΑΣ που είναι ένα πρωτοποριακό σύστηµα (e-learning) καθηγητών της ελληνικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας σε σχολεία του Απόδηµου Ελληνισµού (ΗΠΑ, Καναδάς, Γερµανία, Ουκρανία, Γεωργία, Ρωσία, Αυστραλία κλπ.). Ο ΠΥΘΕΑΣ υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Κύριος ανάδοχος ήταν το Πανεπιστήµιο Κρήτης µε συντονιστή τον καθηγητή κ. Βασίλη Μακράκη και συνεργαζόµενους φορείς, την εταιρεία Inte*learn, καθώς και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Προγράµµατα όπως το παραπάνω φιλοδοξούν να συµβάλουν καθοριστικά στην επιµόρφωση και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς προσφέρουν πολύπλευρη διαχείριση γνώσης και εκπαίδευσης µε τη χρήση τεχνικών πολυµέσων. Στο πολύ ευαίσθητο από πολλές πλευρές θέµα της αξιολόγησης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισµικού έχουν λεχθεί και γραφεί πολλά (Κωτσάνης, 1995, Ράπτης & Ράπτη,1996). Μια από τις πλέον ελκυστικές ιδέες αφορά στη θεσµοθέτηση ενός υπεύθυνου σώµατος αξιολογητών µε µέλη που να προέρχονται από το ΠΙ, το ΚΕΕ, και ακόµα από τη ΟΕ και την ΟΛΜΕ. Έργο της επιστηµονικής αυτής επιτροπής θα είναι να κρίνει κατά καιρούς τους υπάρχοντες τίτλους εκπαιδευτικού λογισµικού και τα προϊόντα άλλων υπηρεσιών πληροφορικής ιδίως υπηρεσιών Internet. (site για εκπαιδευτικούς και µαθητές κλπ.). Ωστόσο καµία τέτοια επιτροπή δεν συνήλθε ποτέ και δεν εργάστηκε ως προς την έγκυρη ενηµέρωση τόσων και τόσων ενδιαφεροµένων. Τη λύση δίνει και πάλι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Το γνωστό περιοδικό υπολογιστών RAM (του ηµοσιογραφικού οργανισµού Λαµπράκη) σε πρόσφατο αφιέρωµα - άρθρο (Ιανουάριος & Φεβρουάριος 02) του 100 ολόκληρων σελίδων αξιολογεί 218 τίτλους εκπαιδευτικού λογισµικού για την προσχολική ηλικία, την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ ο συντάκτης (Καφαντάρης, 2002, σ.111) προτρέπει τους αναγνώστες να επιζητούν αντίστοιχα αφιερώµατα για να «µάθουµε πολλά παρέα και να γλιτώσουµε από πολύ περισσότερα». Η καθόλα λοιπόν αξιόλογη προσπάθεια του περιοδικού, αποτελεί το µοναδικό ίσως µπούσουλα των ενδιαφερόµενων και αυτό δεν µπορεί παρά να κρούει κάποιες θύρες υπευθύνων Τέλος τα πρότζεκτ TRENDS που είναι µια εφαρµογή τηλεµατικής για εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών έξι Ευρωπαϊκών κρατών µε συντονιστή την Ελλάδα (120 σχολεία) (http://hdtc.pischools.gr/programs/trends.htm) και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα IDEES που έτρεξε µε ευθύνη του ΠΙ (Εικόνα, 1),και πρόσφατα το Μέτρο 1.2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών από τους εκπαιδευτικούς» ένα έργο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, Υποέργο: Υποστήριξη συµµετοχής και ανάδειξη σχολικών µονάδων και δικτύων σχολείων ως φορέων επιµόρφωσης µε σχεδιασµό, οργάνωση, εφαρµογή και αξιολόγηση ταχύρυθµων προαιρετικών επιµορφωτικών προγραµµάτων (http://www.pischools.gr/various/endosxol/programs.htm) που υλοποιείται σε όλη τη χώρα µε φορείς διαχείρισης το ΠΙ και το ΕΑΙΤΥ είναι αληθείς ενδείξεις του ότι η χρήση των Η/Υ σήµερα θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική στη χώρα µας..-συµπεράσµατα-προτάσεις Παράλληλα µε τις εκπαιδευτικές πρακτικές και ερωτηµατικά αναφορικά µε τη δόκιµη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, υπάρχει µια σηµαντική αύξηση των συνεργασιών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων σε παγκόσµιο επίπεδο (Ager, 1998) στην οποία η Ελλάδα δεν είναι πολύ ενεργή ιδίως στα επίπεδα της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η εργασία κατέδειξε την ανάγκη να τροποποιηθεί η γενικευµένη άποψη για δυστοκία συνεργασιών µεταξύ του ηµόσιου και του Ιδιωτικού τοµέα στο χώρο των ΤΠΕ. Κάθε συνεργασία µπορεί να είναι καρποφόρα αν υπάρξουν κοινοί στόχοι και οφέλη και τηρηθούν δικλείδες ασφαλείας όπως η θέσπιση προτύπων και προδιαγραφών για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής, η θεσµοθέτηση πιστοποίησης µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια και η χρήση ενός πρωτοκόλλου κοινής αποδοχής και συµπεριφοράς γύρω από το θεµατικό πεδίο της πληροφορικής αλλά και πέρα απ αυτό. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη γίνει βήµατα και υπάρχουν πετυχηµένα παραδείγµατα κυρίως από το χώρο των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, ωστόσο µπορούν ακόµα πολλά να γίνουν (Mitakos, 1997). Η πιο ουσιαστική λειτουργία ερευνητικών και συµβουλευτικών οργανισµών (ΠΙ, ΚΕΕ, ΕΑΙΤΥ κλπ) ως προς την αξιολόγηση, πιστοποίηση και συνεργασία µε τους ιδιωτικούς φορείς κρίνεται επιβεβληµένη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναβαθµιστούν σε επίπεδο τόσο παρακολούθησης αποτελεσµάτων και διαιτησίας όσο και στη λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων. Ακόµα προτείνονται τα ακόλουθα µέτρα µε σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην εκπαίδευση: 1. Η κυβέρνηση και ερευνητικοί οργανισµοί (όπως το ΠΙ, το ΚΕΕ, το ΕΑΙΤΥ κλπ) πρέπει να παρέχουν ένα όραµα συνεργασιών δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα βασισµένο σε κοινές αντιλήψεις για την κοινωνία και την εκπαίδευση. 676

6 2. Το Υπουργείο Παιδείας, τα σχολεία και οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν ένα πλαίσιο για υιοθέτηση της µεταξύ τους συνεργασίας σύµφωνα µε αυτό το όραµα. 3. Η ελληνική βιοµηχανία πρέπει να αναπτύξει ηλεκτρονικά υλικά που να είναι εκπαιδευτικά χρήσιµα (βλέπε και ΤΕΕ,1995 σ.223). 4. Οι συνδικαλιστικοί φορείς ( ΟΕ και ΟΛΜΕ) και οι φορείς µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (όπως τα ΠΕΚ, το Μαράσλειο και τα άλλα ιδασκαλεία, το ΕΛΚΕΠΑ, το Ινστιτούτο ιαρκούς Επιµόρφωσης των ηµοσίων Υπαλλήλων) θα χρειαστεί να ενηµερώσουν θετικά τους εκπαιδευτικούς για τις όποιες αλλαγές 5. Οι ερευνητές θα πρέπει να θεωρούν την συνεργατική πρακτική στις ΤΠΕ ως πολλαπλές δοκιµές πρωτοτύπων για την παραγωγή, εφαρµογή και εµπλουτισµό της επικοινωνίας ούτως ώστε να ταυτοποιηθεί η καλύτερη πρακτική και να παραχθούν µοντέλα καλής πίστης και ρόλων (βλέπε και Μητάκος, 2000α). 6. Τα στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να διαµορφώσουν νέες αντιλήψεις για τη συναλλαγή και συνεργασία µε τις ΣΜ που να βασίζεται στην ευαισθησία, ευελιξία, υπευθυνότητα Ακόµα θα πρέπει: 1. Να συγκεντρωθεί η αναγκαία εξειδίκευση για να πραγµατοποιήσει µια µεγάλη συνολική ανασκόπηση των σηµερινών διαχειρίσιµων πόρων και εµπειρίας του προσωπικού στα σχολεία. 2. Να πιστοποιηθεί και γνωστοποιηθεί κάθε ενδιαφέρουσα πρακτική και να παρασχεθούν υποστηρικτικά υλικά για τους εκπαιδευτικούς και τις επιχειρήσεις. Θα µπορούσε ίσως να τεθεί υπό δηµόσια διαβούλευση ο θεσµός της χορηγίας. 3. Να αναπτυχθεί κατανόηση σχετικά µε το τι συνιστά την ποιότητα συναλλαγών και επικοινωνίας όταν η δουλειά γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. 4. Να ενισχυθούν τα σχολεία στο να παρουσιάσουν µια συνολική επικοινωνιακή πολιτική. 5. Να αναπτυχθεί µια προβληµατική διαλόγου για τις νέες τεχνολογίες που να έχει αντοχή στην τεχνολογική αλλαγή (λαµβάνοντάς την υπόψη και όχι αγνοώντας την). 6. Να γίνει µια σηµαντική συµβολή στην αρχική Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αλλά και στη µετεκπαίδευσή των στελεχών της εκπαίδευσης αξιοποιώντας τις ευκαιρίες ανταλλαγής εµπειριών µε εξειδικευµένα στελέχη του ιδιωτικού τοµέα σε θέµατα τεχνολογικά. 7. Να συζητηθεί το εάν θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα εθνικό forum για την εκπαίδευση, πριν την σύνδεση όλων των σχολείων µε το Internet. Αυτό το forum θα µπορούσε να διερευνήσει τις κατάλληλες επικοινωνιακές και διοικητικές δοµές καθώς και την τριµερή σύνδεση σχολείου κοινωνίας- αγοράς. 8. Να διατηρηθεί η αναθεώρηση και αναµόρφωση της καθοδήγησης σε θέµατα συνεργασιών για τις ΤΠΕ και της αξιολόγησής των αποτελεσµάτων τους. 9. Να ενθαρρυνθεί η ελληνική παραγωγή εκπαιδευτικού λογισµικού (βλέπε και Μητάκος, 2000α). 10. Να βοηθηθούν τα σχολεία µε τη λύση διαδικαστικών και διοικητικών θεµάτων στο πώς να αντιµετωπίζουν τις οικονοµικές τους σχέσεις µε την αγορά υπηρεσιών και εξοπλισµού ( βλέπε και Κανάκης, 1990). Στην υλοποίηση διακρατικών συµφωνιών όπως της Λισσαβόνας για ενίσχυση της πληροφορικής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και e-learning γενικότερα, και της Μπολώνια για ανταποδοτικότητα στην Ευρωπαϊκή εκπαίδευση έναντι της Αµερικής (value for money in education), συµφωνούν και οι πολιτικές δεσµεύσεις του Υπουργού Παιδείας (τον Ιούλιο του 2000) για επίσπευση των ρυθµών εισαγωγής των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό συναρτάται µε τη διάθεση αυξηµένων κονδυλίων για την Παιδεία και µε δηµιουργία κλίµατος αποδοχής και συνεργασίας. Παρά την όποια καθυστέρηση υλοποίησης των προγραµµάτων του Γ ΚΠΣ, δίνεται µέσω αυτών µια µοναδική ευκαιρία για να ευοδωθούν ποικίλες συνεργασίες δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων προς όφελος της εκπαίδευσης και να αποθησαυριστεί πολύτιµη εµπειρία για το µέλλον των ΤΠΕ στη χώρα µας. Βιβλιογραφία Α. Ελληνική Αρβανιτάκης Ν. (1993), Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, Αθήνα, Κορφή ΒyteNews, (2002), Η ΒYTE ανάδοχος έργου 6 εκατ.ευρώ του Υπουργείου Παιδείας, τ.8 Ιαν, σ.1, Αθήνα Γριµανέλλης Παναγιώτης, (Υπ.Ε.Π.Θ.) 1994, Κατάλογος Ερευνών-Μελετών για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, Αθήνα, Ο.Ε. Β. Εκπαιδευτήρια ούκα Σ.A. (1991), Πρακτικά του 1ου συνεδρίου εκπαιδευτικής πληροφορικής, Μαρούσι Ιστιντούτο Παιδαγωγικών Ερευνών, (1988), Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Αθήνα Καλαβάσης Φ., (1997). "Η Επίδραση του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος στους Στόχους της Εκπαίδευσης" στο: Θέµατα ιδακτικής Μαθηµατικών III, Πρακτικά 4ης ιεθνούς Επιστηµονικής ιηµερίδας στη ιδακτική των Μαθηµατικών, που οργανώθηκε από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σσ Κανάκης Ι. (1990) ιδασκαλία και µάθηση µε τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, Αθήνα, Εκδ. Γρηγόρη Καράµηνας Ι. (1997), Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, άρθρο δηµοσιευµένο στον κόµβο Παιδεία.http://www.eexi.gr/pedia/corner/a+comput.html Καφαντάρης, Τ. (2002), Ο υπολογιστής στο σχολείο, RAM, τ. 152 σσ , ηµ. Οργ. Λαµπράκη, Αθήνα 677

7 Κοµνηνός. (1997), Η εφαρµογή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, άρθρο δηµοσιευµένο στον κόµβο Παιδεία.http://www.eexi.gr/pedia/corner/plir-athmia.html Κωτσάνης, Ι. (1995), Συµπεράσµατα του 2ου Συνεδρίου εκπαιδευτικής πληροφορικής, Ε.Π.Υ. Μητάκος,. (2000α), ιδάσκοντας τους µελλοντικούς πολίτες για τον κόσµο του αύριο: Πληροφορική και Γλώσσα στην Ελληνική και τη ιεθνή εκπαιδευτική πραγµατικότητα, Πρακτικά ιεθνούς συνεδρίου µε θέµα Μάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως µητρικής και ως δεύτερης γλώσσας 6-8 Οκτωβρίου 2000, Α τόµος, σσ , Πανεπιστήµιο Κρήτης, Π.Τ..Ε, Ρέθυµνο Μητάκος,. (2000β), «Εναλφαβητισµός στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: πού και πώς διαφέρουν στις γνώσεις αλλά και τις αντιλήψεις τους καθηγητές και δάσκαλοι;» Πρακτικά 1oυ Πανελλήνιου συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή µε θέµα Εκπαίδευση και Πληροφορική, 7-9 Νοεµβρίου 2000, ΣΕΠ ΕΘ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Παπάς, Γ. (1993), Η πληροφορική στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα, Τα εκπαιδευτικά, τ. 39 σ Ράπτης Αριστοτέλης, Ράπτη Αθανασία, (1996), Η πληροφορική στην εκπαίδευση, παιδαγωγική προσέγγιση, Αθήνα, Συµεών Σιµάτος Α.(1994), Τεχνολογία και εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδ. Πατάκη Σολοµωνίδου, Χρ. - Σταυρίδου, Ελ.,(1994), "Σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία: υνατότητες και προοπτικές για την επίλυση προβληµάτων της εκπαίδευσης", Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ , σ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (1995), Κοινωνία των πληροφοριών πρακτικά του 1ου συνεδρίου πληροφορικής, Αθήνα Υπ.Ε.Π.Θ. (1995) 1η εκδ. Πληροφορική στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Επιχειρησιακό σχέδιο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Αθήνα Β. Ξενόγλωσση Ager, R. (1998). Information and communications technology in primary schools: Children or computers in control? London: David Fulton Carayannis, G. & Chamzas,C. (1996) Educational Multimedia Task Force Chapter 7.- GREECE, Report to E.U, Luxenbourg Mitakos, D. (1996), New Technologies in Education: A Comparative Study in the Framework of the European Union Master Thesis, University of Bath, Bath. Mitakos, D. (1997), IT in the Hellenic Curriculum : why, how and in which way The Hellenic paradigm in the Framework of the European Union.Paper presented in the European Conference of Educational Research Frankfurt Germany, 1997 ηµοσιεύσεις σχετικές µε τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης *New Information Technologies in Education in: Greece (1993): by Cristina Metaxaki-Kossionides, University of Athens Denmark (1992): by Lise Dalgnard (FSA) and Vagn Laursen (GYM), The Danish Ministry of Education and Research. 678

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eclass - GUnet Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηµέρες Συνεργασίας ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Ράπτης Τηλέµαχος Οµάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Προ του 2010 2010-2011

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: ιαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρµες e-learning» «Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυωνίτης Γεώργιος του Νικολάου Επιμόρφωση:

Μακρυωνίτης Γεώργιος του Νικολάου  Επιμόρφωση: Μακρυωνίτης Γεώργιος του Νικολάου Εκπαιδευτικός Δ.Ε. κλάδου ΠΕ4 Χημικών Διεύθυνση : Βάρη Σύρου 84100 Τηλ: 22810 61570 σπίτι, 6932452501 κινητό email: gmakr@sch.gr Επιμόρφωση: 1) Σεμινάριο: Αναπτυξιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στα ΤΕΕ : Από το σχεδιασµό στη διδακτική πράξη

Το πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στα ΤΕΕ : Από το σχεδιασµό στη διδακτική πράξη 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 319 Το πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στα ΤΕΕ : Από το σχεδιασµό στη διδακτική πράξη Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCfiON OF INFORMAfiCS ΙΝΤΟ ΤΗΕ SECONDARY EDUCAfiON

INTRODUCfiON OF INFORMAfiCS ΙΝΤΟ ΤΗΕ SECONDARY EDUCAfiON ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣfΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣτΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πουπάκη Ειρήνη, Φυσικός -PhD ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 Το

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. & 1996 2002 2004

1. 2. & 1996 2002 2004 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Ευαγγέλου Όνοµα: Φίλιππος Χρόνος/ Τόπος γέννησης: 06.05.1978, Κατσικά Ιωαννίνων ιεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 160, 45500 Κατσικά Τηλέφωνο οικίας: 2651091285

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

e Skills for Jobs 2014

e Skills for Jobs 2014 e Skills for Jobs 2014 Ψηφιακές Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας Γιάννης Σύρρος Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA 4 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ Ο ΣΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22 ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΥΡΩ ΕΚΡΟΕΣ ΕΥΡΩ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δωρεές 23.000,00 Αμοιβές Προσωπικού (μετά εργοδοτικών εισφορών) 120.000,00 Αμοιβές τρίτων (Λογιστήφοροτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 14-15-16-17:Layout 1 29/07/2010 11:18 ΠΜ Page 226 Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Ηµερίδας. 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες

Πρόγραµµα Ηµερίδας. 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες Πρόγραµµα Ηµερίδας 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες 9:30-10:15 Έναρξη εργασιών και χαιρετισµοί από εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φορείς της πόλης Εναρκτήριος οµιλία: «Ψηφιακές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ A/A Πρόγραμμα Κωδικός Επιστημονικά Υπεύθυνος/Συνεργάτης 1. Η ιδέα της Ευρώπης: Θεσμοί, Δεν έχει Γιώργος Κόκκινος, κεκτημένα/ελλείμματα, ξεκινήσει Παναγιώτης προοπτικές. Οργάνωση και ακόμα Κιμουρτζής, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής:

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής: Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ A Αν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Ι. ιαµαντής Τηλέφωνο: 210-3442066 FAX: 210-3442069 Mαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Α ν α ν ι ά δ η ς Όνομα: Π α ν α γ ι ώ τ η ς Όνομα πατρός: Ζαχαρίας Ημερομηνία γέννησης: 23/7/1958 Τόπος γέννησης: Βόλος Τόπος κατοικίας: Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)»

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα