1. Εισαγωγικές μεθοδολογικές παρατηρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Εισαγωγικές μεθοδολογικές παρατηρήσεις"

Transcript

1 Αναγνωστικές Πρακτικές και Συνήθειες των Γονέων Μαθητών / τριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας Μεθοδολογικές επισημάνσεις και αποτελέσματα της έρευνας. Εισαγωγικές μεθοδολογικές παρατηρήσεις Το ερευνητικό Πρόγραμμα «Παιδική και Εφηβική αναγνωστικότητα Γονέων των Μαθητών Δημοτικού ΠΣΠ» ξεκίνησε από μια πρωτότυπη όσο και ενδιαφέρουσα ιδέα: να διερευνήσει το αν οι γονείς των σημερινών μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή η προηγούμενη ηλικιακά γενιά εμφάνιζαν δομημένες αναγνωστικές συνήθειες και συμπεριφορές στην αντίστοιχη ηλικία του δημοτικού σχολείου, δηλαδή «διάβαζαν» λογοτεχνικά βιβλία. Η ιδέα γινόταν ακόμα πιο πρωτότυπη, αφού η διερεύνηση αυτή θα γινόταν με την πρακτική της ατομικής προσωπικής συνέντευξης και χρήση ενός μικρού δομημένου ερωτηματολογίου σε γονείς μαθητών/τριών, με τους ίδιους τους μαθητές/τριες να έχουν το ρόλο του συνεντευκτή-ερευνητή απέναντι στους γονείς ή κηδεμόνες τους. Με άλλα λόγια, το ζητούμενο δεν ήταν απλώς και μόνο μια συλλογή-καταγραφή δεδομένων για την αναγνωστικότητα της προηγούμενης γενιάς, αλλά και η εισαγωγή των παιδιών-ερευνητών στη λειτουργία της συνέντευξης και της διεξαγωγής μιας εμπειρικής ποσοτικής έρευνας. Από παιδαγωγικής απόψεως το πείραμα στέφθηκε από επιτυχία. Ένας σημαντικός αριθμός δασκάλων ανέλαβε εθελοντικά να υλοποιήσει και να «καθοδηγήσει» τους μαθητές/τριες σχετικά με τη λήψη της συνέντευξης και τη συλλογή των δεδομένων, παράλληλα βεβαίως με τη διαχείριση και των υπολοίπων παραμέτρων του προγράμματος. Επρόκειτο για δασκάλους που εκπλήρωναν τις εξής βασικές προϋποθέσεις: α) αντιπροσώπευαν σχολεία του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Πρωτεύουσας, τηρώντας τόσο την αναγκαία γεωγραφική διασπορά του δείγματος όσο και την αντιπροσωπευτικότητά του σε επίπεδο κοινωνικής - δημογραφικής σύνθεσης, β) εκδήλωναν οι ίδιοι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φιλαναγνωσία, τόσο σε επίπεδο προσωπικής ενασχόλησης όσο και σε επίπεδο ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η συλλογή των δεδομένων με λίγα λόγια, διαμεσολαβείτο από δύο «φίλτρα»: α) τους δασκάλους/ες, που έπρεπε να καθοδηγήσουν τους μαθητές / τριες στην ορθότερη κατά το δυνατόν διενέργεια της συνέντευξης και τη λήψη των δεδομένων και, β) τους μαθητές / τριες που έπρεπε να λειτουργήσουν με νοοτροπία ερευνητή και όχι εξεταζόμενου. Δόθηκαν κατά το δυνατόν συγκροτημένες οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τόσο στους δασκάλους /ες όσο και στους μαθητές. Εξηγήθηκε ότι δεν

2 πρόκειται για «εξέταση» αλλά για «παιχνίδι», ότι δεν υπάρχουν «σωστές» και «λάθος απαντήσεις» αλλά απλές καταγραφές κοινωνικών καταστάσεων, ότι δεν πρέπει να «ενοχοποιηθούν» οι μαθητές από το αν τυχόν οι γονείς τους δεν διάβαζαν διότι οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής τους και μάλιστα, πολλές φορές στην περιφέρεια της χώρας, ήταν εντελώς διαφορετικές, κ.οκ. Από ερευνητικής απόψεως όμως, το διπλό αυτό «φίλτρο» είχε αντιφατικά αποτελέσματα: αφενός μεν τα παιδιά «κινητοποιήθηκαν» και συνέλεξαν δεδομένα χρήσιμα και επεξεργάσιμα αφετέρου δε, σε τελική ανάλυση, δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθούν οι κίνδυνοι μεροληψιών που εκτέθηκαν προηγουμένως, με αποτέλεσμα να συλλέξουμε δεδομένα που χρειάζεται, όπως θα δούμε παρακάτω, να ειδωθούν με πολύ μεγάλη προσοχή και σχετικότητα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η ερευνητική διαδικασία είναι χρήσιμη αυτή καθαυτή και όχι μόνο για τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγει. Υπ αυτήν την έννοια τα «οικολογικά σφάλματα» που δεν έγινε δυνατόν να εξαλειφθούν αποτελούν και αυτά μια γνωστική πρώτη ύλη, πάνω στην οποία μπορούμε να εργαστούμε και να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα.. Η λήψη των δεδομένων και η σύνθεση του δείγματος Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουαρίου Απριλίου 006. Στην έρευνα συμμετείχαν και απάντησαν.500 γονείς και κηδεμόνες μαθητών /τριών από σχολεία του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Πρωτεύουσας και της ευρύτερης Αττικής. Η επιλογή των σχολείων έγινε με βάση την πυκνότητα μαθητικού πληθυσμού βάσει των επίσημων στοιχείων, εξασφαλίζοντας επιπλέον την απαραίτητη γεωγραφική διασπορά (Δήμος Αθήνας, Δυτική Αθήνα, Νοτιοανατολική Αθήνα, Βόρεια προάστια και Πειραιάς) και λαμβάνοντας επίσης υπ όψιν την ενεργητική παρουσία κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού.

3 Για την κατανόηση των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι χρήσιμο να επισημανθεί το στοιχείο της χωρικής προέλευσης των γονέων. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί, το 58% των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται από σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το 7% από σχολεία αγροτικών περιοχών, ενώ βεβαίως υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό (μεταναστών) γονέων που υπερβαίνει το 0% και που προέρχεται από σχολεία άλλων χωρών. Το 8% των γονέων προέρχεται από δημόσια σχολεία και το % από ιδιωτικά (Διάγραμμα ). Η ηλικιακή τους κατανομή δείχνει ότι το σχολικό περιβάλλον των γονέων είναι κατά βάσιν αυτό της δεκαετίας του 60 (κυρίως) και των αρχών της δεκαετίας του 70 (δευτερευόντως). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σχολείο Προέλευσης ΠΣΠ-ΠΣΘ Μεγάλα αστικά κέντρα Υπόλοιπα αστικά Ημιαστικά Αγροτικά Αλβανία Λοιπές Βαλκανικές χώρες Πρώην ΕΣΣΔ Ευρώπη Άλλες ξένες χώρες ΔΘ/ΔΑ Διάγραμμα

4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Είδος Σχολείου Δημόσιο Σχολείο 8 Ιδιωτικό Σχολείο Αδιευκρίνιστο ΔΘ/ΔΑ Διάγραμμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας Στην ερώτηση «όταν ήσασταν στην ηλικία μας, διαβάζατε λογοτεχνικά βιβλία;», το 8% των γονέων απάντησε καταφατικά, το % αρνητικά, ενώ το % απάντησε ότι δεν θυμάται (Διάγραμμα 5). Το ποσοστό των γυναικών (μητέρων) που διάβαζε λογοτεχνικά βιβλία είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών (πατέρων) (90% έναντι 75%, Διάγραμμα 6).

5 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 0- ΕΤΩΝ Όταν ήσασταν στην ηλικία μας, διαβάζατε λογοτεχνικά βιβλία; Δεν θυμάμαι % Ναι 8% Όχι % Διάγραμμα 5 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 0- ΕΤΩΝ Όταν ήσασταν στην ηλικία μας, διαβάζατε λογοτεχνικά βιβλία; (Κατά φύλο) Άνδρες Ναι Όχι Γυναίκες Διάγραμμα 6 Το μεγάλο ποσοστό αναγνωστικότητας που προέκυψε πρέπει να αντιμετωπιστεί ωστόσο με σοβαρό σκεπτικισμό. Από τις Εθνικές Έρευνες Αναγνωστικής Συμπεριφοράς που διενεργήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και την εταιρεία VPRC το 998 και το 00 το συνολικό ποσοστό αναγνωστικότητας βιβλίων (έστω και ένα ετησίως) φτάνει το 9% και το % 5

6 αντίστοιχα. Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη των βιβλίων, αν και η Λογοτεχνία κρατά τη μερίδα του λέοντος. Καμία ποσοτική έρευνα, αλλά και καμία ποιοτική ένδειξη δεν υπάρχει που να δείχνει ότι το σχετικό ποσοστό αναγνωστικότητας λογοτεχνικών βιβλίων τη δεκαετία του 60 ή και του 70 (όπου οι γονείς του δείγματος ήταν μαθητές του Δημοτικού) κινείτο στα επίπεδα του 80% που κατέγραψε η έρευνα αυτή. Επιπλέον, στην ίδια Εθνική Ερευνα Αναγνωστικής Συμπεριφοράς του 00, μόλις το 8% απαντά καταφατικά στην ερώτηση αν διάβαζε βιβλία κατά την παιδική νεανική του ηλικία. Βεβαίως, τα ποσοστά αυτά δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα, αφού ούτε οι έρευνες ούτε οι πληθυσμοί των ερευνών είναι ίδιοι. Ωστόσο, αποτελούν μια ένδειξη, μια «υποψία», για το επίπεδο αναγνωστικότητας της προηγούμενης γενιάς, η οποία δείχνει ότι απέχει από το ύψος του 8% που καταγράφηκε στο παρόν ερευνητικό εγχείρημα. Το σχετικό ποσοστό ωστόσο, αν και «παραπλανητικό», δεν είναι δυσεξήγητο. Ερμηνεύεται από την ανάγκη των γονέων να απαντήσουν στους «συνεντευκτές παιδιά τους» με έναν πολιτικώς και κοινωνικώς «ορθό τρόπο», χρωματίζοντας την απάντησή τους και δίνοντας την απάντηση που πιστεύουν ως ορθή και «αναμενόμενη» και η οποία βεβαίως δεν δημιουργεί στα παιδιά απορίες, αμφισημίες, ανάγκες επεξηγήσεων, κ.ο.κ. Από την άποψη αυτή το συμπέρασμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά δεν αφορά τόσο τα δεδομένα της έρευνας καθαυτά, αλλά την μεγάλη ιδεολογική επιρροή του εκπαιδευτικού μηχανισμού, ο οποίος «οφείλει» να εγχαράσσει στους εκπαιδευόμενους συγκεκριμένα πρότυπα ζωής και ιδεολογικών-κοινωνικών σχέσεων. Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών ακόμα και αν δεν διάβασαν ποτέ κατά την παιδική τους ηλικία λόγω κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών «οφείλουν» να υποστηρίξουν το ακριβώς αντίθετο στα παιδιά τους, μη υπονομεύοντας το σχολείο και μη εισάγοντας στην εξιστόρηση παράγοντες που δεν μπορούν να διαχειριστούν. Η σχετική ερώτηση που ετέθη παρόμοια με τις διεθνείς έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς - ήταν η εξής: «Κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, δηλ. του τελευταίου χρόνου, θυμάστε περίπου πόσα βιβλία διαβάσατε; (εκτός από σχολικά, ή πανεπιστημιακά ή επαγγελματικά». Η τάση αυτή του χρωματισμού μιας άποψης ή κοινωνικής κατάστασης με στόχο ο ερωτώμενος να αισθανθεί περισσότερο κοντά στο «κοινωνικώς αποδεκτό» έχει επισημανθεί στη βιβλιογραφία από την Νoelle Newmann. Βλ. σχετικά Noelle-Neumann, E. (99). The Spiral of Silence. Chicago: University of Chicago Press. 6

7 Βεβαίως, παρά το βασίμως εικαζόμενο υπερβολικό ποσοστό αναγνωστικότητας, επιβεβαιώνεται η μεγαλύτερη σχέση του γυναικείου πληθυσμού με την ανάγνωση (90% έναντι 75% του ανδρικού πληθυσμού), κυρίως στον τομέα της Λογοτεχνίας, κάτι που έχει προκύψει και από όλες τις μέχρι σήμερα ερευνητικές προσπάθειες. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάγνωσης παρατηρήθηκαν στα μεγάλα πολεδομικά συγκροτήματα και στα αστικά κέντρα γενικότερα. Αντιθέτως, οι γονείς που ζούσαν σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές της Ελλάδας και οι γονείς από τις βαλκανικές χώρες και την Αλβανία εμφάνισαν χαμηλότερα ποσοστά αναγνωστικότητας (Διάγραμμα 7). Η συσχέτιση μεταξύ κοινωνικούπολεοδομικού περιβάλλοντος και ανάγνωσης επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της παρούσας έρευνας. Οι γονείς που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο εμφανίζονται να διάβαζαν περισσότερο από τους άλλους (Διάγραμμα 8). Το 79% των γονέων απάντησε θετικά στην ερώτηση του αν «υπήρξαν κάποια βιβλία που αγαπήσατε ιδιαίτερα». Περισσότερο δημοφιλές το «Ενα παιδί μετράει τα άστρα» με το 6% των γονέων να το περιλαμβάνει στα αγαπημένα του (Διαγράμματα, και ). Αναφέρθηκαν σχετικά 56 διαφορετικοί τίτλοι βιβλίων (Διάγραμμα 5). Περισσότερο αγαπημένος συγγραφέας καταγράφηκε ο Ιούλιος Βερν με 6%, και ακολούθησαν η Πηνελόπη Δέλτα και ο Μενέλαος Λουντέμης με 5% (Διαγράμματα 7, 8). Αναφέρθηκαν σχετικά 56 συγγραφείς (Διάγραμμα 9). Αναφέρθηκαν επίσης 80 ήρωες παιδικών βιβλίων και μυθιστορημάτων και αρκετο 7

8 ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Υπήρξαν κάποια βιβλία που τα αγαπήσατε ιδιαίτερα; Δεν θυμάμαι 6% Ναι 79% Όχι 5% Διάγραμμα 9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ Αριθμός τίτλων βιβλίων που αναφέρθηκαν 56 βιβλία Διάγραμμα 5 8

9 Βερν Ιούλιος Λουντέμης Μενέλαος Δέλτα Πηνελόπη Ουγκώ Βίκτορ Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος Καζαντζάκης Νίκος Ντίκενς Κάρολος Καρκαβίτσας Ανδρέας Ξενόπουλος Γρηγόρης Μαλώ Έκτωρ Τουαίην Μαρκ Παπαντωνίου Ζαχαρίας Άντερσεν Χανς Κρίστιαν Άλλες απάντησεις κάτω του % Κανένα Δεν θυμάμαι Δεν απαντώ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ η επιλογή Διάγραμμα 6 9 ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - Αθροιστικές απαντήσεις Βερν Ιούλιος Δέλτα Πηνελόπη Λουντέμης Μενέλαος Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος Ουγκώ Βίκτορ Καζαντζάκης Νίκος Ντίκενς Κάρολος Καρκαβίτσας Ανδρέας Μαλώ Έκτωρ Τουαίην Μαρκ Παπαντωνίου Ζαχαρίας Ξενόπουλος Γρηγόρης Διάγραμμα 7 9

10 ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - Αθροιστικές απαντήσεις Άντερσεν Χανς Κρίστιαν Σαρρή Ζώρζ Ντοστογιέφσκι Φιοντόρ Βενέζης Ηλίας Χεμινγουέι Έρνεστ Δουμάς Αλέξανδρος Κρόνιν Τζόζεφ Μυριβήλης Στρατής Σαμαράκης Αντώνης Ζέη Άλκη Τολστόι Λέων Κανταρέ Ισμαήλ Διάγραμμα 8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ Αριθμός συγγραφέων που αναφέρθηκαν 56 συγγραφείς Διάγραμμα 9 0

11 ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ η επιλογή Γιάννης Αγιάννης Όλιβερ Τουΐστ Τομ Σώγιερ Μέλιος Κάπταιν Νέμο Μπάρμπα-Θωμάς Γιώργος Θαλάσσης Φιλέας Φογκ Αντώνης Ροβινσώνας Κρούσος Άλλες απάντησεις κάτω του % Κανένα Δεν θυμάμαι Δεν απαντώ 8 Διάγραμμα 0 ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ Αθροιστικές απαντήσεις Όλιβερ Τουΐστ 7 Γιάννης Αγιάννης Τομ Σώγιερ 6 6 Μέλιος Κάπταιν Νέμο 5 5 Μπάρμπα-Θωμάς Φιλέας Φογκ Γιώργος Θαλάσσης Ροβινσώνας Κρούσος Διάγραμμα

12 ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ Αθροιστικές απαντήσεις Δον Κιχώτης Αντώνης Νταρντανιάν Αλέξης Ζορμπάς Τζεϋν Έυρ Ο μικρός Ρεμί Παρασκευάς Πολυάννα Στρογκώφ Ηρακλής Ο Ρομπέν των δασών Ο μικρός πρίγκηπας Άννα Φρανκ Διάγραμμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ Αριθμός αγαπημένων ηρώων που αναφέρθηκαν 80 ήρωες Διάγραμμα

13 Συμπεράσματα και επισημάνσεις Το πείραμα των «συνεντευκτών μαθητών» κατέγραψε μια χρήσιμη όσο και ενδιαφέρουσα εμπειρία. Η ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθούν οι μαθητές /τριες ως όχημα για να «ανασυντεθεί», βεβαίως εκ των υστέρων και άρα με πολλές μεροληψίες, μια κοινωνική και ιδεολογική πρακτική όπως είναι η ανάγνωση βιβλίων της προηγούμενης γενιάς. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ποσοτικές έρευνες που αφορούν σε πληθυσμούς μικρών ηλικιών είναι δύσκολες και σπάνιες, μπορεί να συνυπολογίσει επιπλέον το βαθμό δυσκολίας όταν ο χρονος δεν είναι απλώς ο ερευνώμενος αλλά ο ίδιος ο συνεντευκτής. Το βασικό πρόβλημα που ανακύπτει συνήθως είναι ότι ένα πολύ «ορθολογικά δομημένο» εννοιολογικό περιβάλλον όπως είναι μια εμπειρική ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου, δεν είναι σίγουρο ότι γίνεται εξίσου αντιληπτό και με τον ίδιο τρόπο από όλους τους συνεντευκτές και άρα και από όλους τους ερευνώμενους. Ωστόσο, αν κάποιος δεν διαβάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας στατικά και εμπειρικά, μπορεί να διαγνώσει ακόμα και μέσα από ένα «μεροληπτικό» περιβάλλον ορισμένες κρίσιμες κοινωνικές και ιδεολογικές τάσεις. Πόσο, π.χ., έχουν τροποποιηθεί οι αναγνωστικές και άρα αισθητικές προτιμήσεις της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με 0 και 0 χρόνια πριν, πόσο αναπαράγονται ή αμφισβητούνται τα κυρίαρχα από προηγούμενες δεκαετίες πρότυπα κοινωνικοποίησης του ελληνικού σχολείου, πόσος «εθνικισμός», «μοντερνισμός», «κοσμοπολιτισμός» καταγράφεται μέσα από τις λογοτεχνικές προτιμήσεις, κ.ο.κ. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε να απαντηθούν ορισμένα από τα παραπάνω ερωτήματα ή τουλάχιστον να δώσει ερεθίσματα για να απαντηθούν. Σε καθαρά μεθοδολογικό επίπεδο το πείραμα θα μπορούσε να επαναληφθεί εισάγοντας επιπλέον στο σχεδιασμό εργαλεία της ποιοτικής έρευνας (συνεντεύξεις σε βάθος, ανάλυση Λόγου, κ.λπ), αλλά και «τολμώντας» ίσως να επεκτείνει το ερωτηματολόγιο της ποσοτικής έρευνας σε ερωτήσεις γύρω από το «πολιτισμικό» υπό την ευρεία έννοια περιβάλλον της οικογένειας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 995 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2013. 1 Σελίδα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2013. 1 Σελίδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δημοσιεύθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2014 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα