Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 289 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αγορανομικός Κώδικας... 1 Αθλητισμός... 2 Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Ανταγωνισμός Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αρχαιότητες

2 - 2 - Αστική ευθύνη του Δημοσίου Αυτοκίνητα Βία ανωτέρα Βουλή Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δικηγόροι Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια - Διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκπαίδευση Ελεγκτικό Συνέδριο Εμπόριο Επενδύσεις Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Κοινωνική ασφάλιση Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Λιμένες Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Νόμος - νομοθετική εξουσία Ορκωτοί ελεγκτές Περιβάλλον Πρατήρια υγρών καυσίμων Ραδιοτηλεόραση Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνεία - Τελωνειακή νομοθεσία Ύδατα Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι ν.π.δ.δ

3 - 3 - Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας Φορολογία γενικώς Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία δωρεών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΙV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε' 2972/ , 110 Β' 469/ , 31 Β' 885/ Γ' 963/ Β' 3247/ ΣΤ' 3526/ , 93 Β' 3444/ Β' 3983/2000-7μ - επιλύει...75, 152 Β' 3987/ Β' 4105/ Β' 237/ , 34 Β' 407/ Β' 535/2001 7μ. - επιλύει , 157 Β' 697/ , 164 Β' 841/2001 7μ Α' 903/ Α' 1225/ , 60 Α' 1252/ Ε' 1358/ Α' 1522/2001 7μ...39 Β' 1534/2001 7μ... 87, 107, 170

4 - 4 - Α' 1596/ Α' 1608/ , 52 Β' 1740/2001 7μ...154, 156 Β' 1742/ Ολ. 1756/ Γ' 1758/ Γ' 1759/ , 68 Γ' 1770/20017μ...7, 70 Γ' 1775/ Γ' 1781/ Β' 1817/ Β' 1956/2001 7μ Β' 1964/2001 7μ Β' 1970/ , 151 ΣΤ' 2046/ , 79, 130 Β' 2317/ Β' 2320/2001 7μ...13 Β' 2345/2001 7μ Β' 2354/ Β' 2355/ , 172 Β' 2357/ , 176 Γ' 2410/2001 7μ...67, 112 Γ' 2454/ , 143 Γ' 2549/ Δ' 2644/2001 7μ...56, 65 Ε' 2876/ , 62, 66 Α' 2934/ Β' 2976/ Β' 2985/ , 160 Β' 2999/2001 7μ...36, 38 Ε' 3061/ Ε' 3063/2001 7μ...14, 49, 106, 108 Α' 3138/ ΣΤ' 3241/ , 82, 117

5 - 5 - Γ' 3619/ , 142 Α' 3623/ , 97 Α' 3726/ , 47 Α' 3727/ ΣΤ' 3734/ , 131 ΣΤ' 3763/ Β' 3774/ , 148 Α' 3822/ Α' 3916/ Ε' 3952/ Δ' 4050/ Ε' 4086/ , 83 Β' 4256/ , 149 Ε' 4333/ , 63, 64 Β' 4344/2001 7μ , 80, 178 Β' 4445/ ΣΤ' 4464/2001 7μ ΣΤ' 4471/ Α' 4490/ , 90 Α' 139/ , 98, 118, 121, 122 Ε' 383/2002 7μ Γ' 427/2002 7μ...99, 109 Γ' 440/ , 69 Α' 451/ Ολ. 606/ , 101 ΣΤ' 659/ Β' 881/ , 177 Γ' 962/ , 26 Α' 990/ Δ' 1022/ , 50 Γ' 1093/2002 7μ...96 Ολ. 1101/ , 127 Δ' 1248/2002 7μ...78 Α' 1310/

6 - 6 - Γ' 1339/2002 7μ. - επιλύει...85, 89, 136 Δ' 1404/ , 111, 113 Ε' 1432/ , 119, 124, 128 Γ' 1482/ , 135 Γ' 1484/ Δ' 1509/2002 7μ...2, 4 Δ' 1510/ Ε' 1521/ Γ' 1530/ Β' 1586/2002 7μ...30, 169 Δ' 1633/ , 51, 53, 54, 61, 72, 114, 115 Β' 1647/ Γ' 1679/ Ολ. 1682/ , 102, 120 Ε' 1743/ , 95

7 - 7-1 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ κυρώσεις βλ. κατωτ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ομοσπονδίες κανονισμοί βλ. κατωτ. 4

8 - 8-3 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως συνταγματική κατοχύρωση με τις διατάξεις του ΠΔ 774/1980 θεσπίσθηκε σύστημα προληπτικού ελέγχου των μεγάλης οικονομικής αξίας συμβάσεων προμηθειών, δημοσίων έργων και υπηρεσιών που συνάπτουν το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα / ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί άσκηση δικαιοδοτικής εξουσίας και, συνεπώς, δεν υποκαθιστά το δικαστικό έλεγχο που ασκεί το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της νομιμότητας της διοικητικής διαδικασίας που απολήγει στη σύναψη διοικητικών συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, η φύση δε του προληπτικού αυτού ελέγχου δε μεταβλήθηκε εκ του γεγονότος ότι μετά την διά νόμου θέσπισή του απέκτησε και συνταγματικό έρεισμα / πράγματι κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 περ. β του Συντάγματος, το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε περίπτωση που εκκρεμεί ενώπιόν του αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως αναθέσεως προμηθείας, έργου ή υπηρεσίας, δεν κωλύεται να ασκήσει την κατά το άρθρο 95 παρ. 1 εδ α του Συντάγματος ακυρωτική του αρμοδιότητα, εάν, πριν από τη συζήτηση της αιτήσεως το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατυπώνοντας σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 7 του π.δ. 774/80 πόρισμά του, θεωρήσει ότι η εν λόγω πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση νόμου ή πλάνη περί τα πράγματα / η δίκη διατηρεί, στην περίπτωση αυτή, το αντικείμενό της, η δε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα εκδοθεί επί της αιτήσεως θα έχει δύναμη δεδικασμένου για τα διοικητικής φύσεως ζητήματα που επιλύει / διαφορετική εκδοχή θα δημιουργούσε έλλειμμα δικαστικής προστασίας και θα αντέβαινε στα άρθρα 20 περ. 1 και 95 περ. 1 του Συντάγματος... Δ' 1633/2002 Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

9 - 9 - Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου από τις διατάξεις του Ν. 2725/99 συνάγεται ότι η οργάνωση και διεξαγωγή των αθλημάτων του ερασιτεχνικού αθλητισμού διέπεται από κανονισμούς που ψηφίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, η οποία αποτελεί ΝΠΙΔ, και υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό / προσφυγές κατά αποφάσεων του ΔΣ, μεταξύ άλλων, των αθλητικών ομοσπονδιών, σχετικές με διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων η εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητών, εξετάζονται από το Α.Σ.Ε.Α.Δ. / οι ανωτέρω κανονισμοί, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που υπάγονται στην οικεία ομοσπονδία, ανήκουν, ως θεσπιζόμενοι από ΝΠΙΔ, στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, παρά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον οικείο υπουργό / συνεπώς, οι διαφορές που γεννώνται από την εφαρμογή τους είναι ιδιωτικού δικαίου... Δ' 1509/2002 επταμ. Εισηγητής : Π. Κοτσώνης 5 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσβαλλομένη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ το έννομο συμφέρον του αιτούντος να ζητήσει την ακύρωση της παραλείψεως των οικείων οργάνων του Πανεπιστημίου Αθηνών να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ανανέωσης της θητείας του ως λέκτορα του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου αυτού, είχε εκλείψει

10 κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως / και τούτο διότι, με την εκούσια μετακίνησή του στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αποκόψει τον υπηρεσιακό του δεσμό ως μέλος ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών... Γ' 1759/2001 Εισηγητής : Δ. Μπριόλας 7 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς εκπαίδευση ανωτάτη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως είχε εκλείψει το έννομο συμφέρον της αιτούσης να ζητήσει την ακύρωση της αρνητικής κρίσεως του εκλεκτορικού σώματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εξέλιξή της στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή λόγω της εκούσιας μετακινήσεώς της στο Πανεπιστήμιο Θράκης / ο προβαλλόμενος δε ισχυρισμός ότι διατηρεί το έννομο συμφέρον της αν θεωρηθεί εκλεγείσα κατά την τρίτη ψηφοφορία, αφαιρουμένων των ψήφων των κωλυομένων να μετάσχουν είναι αβάσιμος, διότι τυχόν αποδοχή του λόγου περί μη νόμιμης συμμετοχής των κωλυομένων στο εκλεκτορικό σώμα, δεν θα είχε ως συνέπεια να θεωρηθεί η αιτούσα ως εκλεγείσα, αλλά την ακύρωση των αποφάσεων της ΓΣ που απέρριψαν τις αιτήσεις εξαιρέσεως και την αναπομπή της υποθέσεως στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία κρίσεως της αιτούσης χωρίς τη συμμετοχή των κωλυομένων / όμως, μία τέτοια αναπομπή δεν είναι κατά νόμον επιτρεπτή, διότι μετά τη μετακίνησή της στο Πανεπιστήμιο Θράκης η αιτούσα δεν μπορεί να κριθεί για εξέλιξη από τα όργανα άλλου ΑΕΙ, αλλά μόνον από τα οικεία όργανα του Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο πλέον ανήκει... Γ' 1770/2001 επταμ. Εισηγητής : Δ. Μπριόλας

11 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία γνώση λαμβάνοντας κυρίως υπόψη το έντονο και εύλογο ενδιαφέρον που είχαν επιδείξει οι αιτούσες για την αποτροπή της κατασκευής του επίμαχου έργου, το χρόνο και τον τρόπο εκδηλώσεως των αντιρρήσεών τους, την τήρηση ως προς την προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων και την οικεία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των διατυπώσεων δημοσιοποίησης, που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της 75308/5512/ ΚΥΑ, την ευρεία δημοσιότητα διά των Μ.Μ.Ε. που είχε λάβει το θέμα επί σειρά μηνών, την κήρυξη των απαλλοτριώσεων των αναγκαιουσών για την κατασκευή του έργου εκτάσεων και τη δημοπράτηση του πρώτου έργου οριοθέτησης περιμετρικής γραμμής των εγκαταστάσεων του ολυμπιακού κωπηλατηρίου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι από τα πιο πάνω στοιχεία συνάγεται ότι οι αιτούσες έλαβαν διά των εκπροσώπων τους πλήρη γνώση της προσβαλλομένης απόφασης σε χρόνο που καθιστά εκπρόθεσμη την κρινόμενη αίτηση / (μειοψ.)... Ολομ. 606/2002 Εισηγητής : Ν. Σκλίας 9 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως τριτανακοπή με την άσκηση του ενδίκου μέσου της τριτανακοπής, όπως αυτό οργανώνεται με το άρθρο 51 του π. δ/τος 18/89, οι διάδικοι επανέρχονται στη νομική κατάσταση που τελούσαν κατά τον χρόνο εκδόσεως της ακυρωτικής αποφάσεως, η δε διαφορά επανεξετάζεται πλήρως από το Δικαστήριο κατά το νομικό και πραγματικό της μέρος με

12 βάση το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο εκείνο και διείπε την υπόθεση / σε περίπτωση δε που η τριτανακοπή γίνει δεκτή και κριθεί ότι η προσβληθείσα διοικητική πράξη είχε εσφαλμένως ακυρωθεί, τότε η ακυρωτική απόφαση εξαφανίζεται αναδρομικώς και η αίτηση ακυρώσεως εξετάζεται εξ' αρχής / με τα δεδομένα αυτά, το ως άνω σύστημα, το οποίο θεσπίσθηκε ειδικώς για να καλύψει την περίπτωση διεξαγωγής δίκης χωρίς την επιβαλλόμενη κλήτευση για συμμετοχή σ' αυτήν ενδιαφερομένου προσώπου, ικανοποιεί πλήρως την αξίωση παροχής πλήρους και αποτελεσματικής έννομης προστασίας στο πρόσωπο αυτό και τις απαιτήσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ... Ε' 4086/2001 Εισηγητής : Α. Ράντος 10 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως προθεσμία για την έναρξη της προθεσμίας της αιτήσεως αναιρέσεως που ασκείται από το Δημόσιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, απαιτείται η κοινοποίηση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης να έχει γίνει τόσο στη διάδικο φορολογική αρχή όσο και στον Υπουργό Οικονομικών, αφετηρία δε της προθεσμίας είναι, αν οι κοινοποιήσεις έγιναν σε διαφορετικό χρόνο, η εγγύτερη προς το χρόνο κατάθεσης της αιτήσεως αναιρέσεως κοινοποίηση, γιατί με αυτή ολοκληρώνεται η κοινοποίηση προς το Δημόσιο... Β' 1956/2001 επταμ. Εισηγητής : Ν. Σκλίας

13 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως όρια αναιρετικού ελέγχου το Συμβούλιο της Επικρατείας δικάζον κατ' αναίρεσιν, ανάγεται στους όρους της συμβάσεως μέσω της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως δηλαδή δέχεται αυτούς όπως περιγράφονται στην απόφαση, διότι η σύμβαση δεν αποτελεί διαδικαστικό έγγραφο της δίκης, ώστε να δύναται να ληφθεί υπόψη από του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικάζοντος κατ' αναίρεσιν... Α' 1608/2001 Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης 12 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2721/99 κατ' άρθρ. 36 ν. 2721/99 για να κριθούν οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις που έχει η επίλυση της εκκρεμούς διαφοράς για τον αναιρεσείοντα ιδιώτη διάδικο, λαμβάνεται υπ' όψιν το ποσό της διαφοράς, όπως αυτό προσδιορίζεται κατά την παρ. 3 του άρθρου 52 του π.δ. 18/89, δηλαδή το ποσό εισφοράς, φόρου χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους που αμφισβητείται ενώπιον των διοικητικών αρχών ή των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, η προκύπτουσα δε συνολική επιβάρυνση στις εκκρεμείς διαφορές μεταξύ αυτού και της φορολογικής αρχής, στις οποίες τίθενται τα αυτά πραγματικά και νομικά ζητήματα, πρέπει να συγκριθεί προς τις οικονομικές του δυνατότητες, όπως αυτές προκύπτουν από το εισόδημα ή την περιουσία του... Β' 4445/2001 Εισηγητής : Ι. Σύμπλης 13 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

14 Ανταγωνισμός συγκεντρώσεις οι διατάξεις του Ν. 703/1977 ρητώς απαγορεύουν την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης προτού εκδοθεί απόφαση κατά τις παραγράφους 2 έως και 7 του άρθρου 4δ / αν η συγκέντρωση πραγματοποιείται με τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προηγουμένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων και η συγκέντρωση είναι αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην συγκέντρωση, ως πραγματοποίηση της συγκέντρωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί η υπογραφή, αυτή και μόνη, της σχετικής συμφωνίας των συμβαλλομένων / πραγματοποίηση της συγκέντρωσης υφίσταται όταν η επιχείρηση η οποία προήλθε από τη συγχώνευση των πρώην ανεξάρτητων επιχειρήσεων έχει αρχίσει να συμπεριφέρεται ως αυτόνομη νομική και οικονομική ενότητα... Β' 2320/2001 επταμ. Εισηγητής : Γ. Ανεμογιάννης 14 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ άρση ανάκληση βλ. κατωτ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ αρμοδιότητες βλ. κατωτ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες διατηρητέα ο χαρακτηρισμός ως διατηρητέας της χρήσεως κτιρίου το οποίο λειτουργεί ως πανεπιστημιακό εργαστήριο, είτε τούτο ανήκει στο νομικό πρόσωπο του Πανεπιστημίου είτε χρησιμοποιείται από αυτό υπό την ιδιότητά του ως επικαρπωτή, ως έχων άμεσες συνέπειες στη λειτουργία του αυτή, απαιτεί την προηγούμενη γνωμοδότηση του

15 αρμόδιου οργάνου της πανεπιστημιακής μονάδας στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί και η οποία είναι υπεύθυνη και για τα λοιπά θέματα της λειτουργίας του, όχι δε του πρυτανικού συμβουλίου ή της συγκλήτου... Ε' 2876/2001 Εισηγητής : Ν. Ρόζος 17 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία καθορισμός ζωνών κατ' άρθρ. 91 του Ν. 1892/1990 εάν δεν υπάρχει απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη και προσδιορίζονται τα όρια οικιστικού συνόλου, προϋφιστάμενου του έτους 1923 ή περιλαμβανόμενου στην απογραφή του έτους 1981 ως οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, τα αρμόδια για τον καθορισμό ζώνης προστασίας όργανα οφείλουν να εκφέρουν παρεμπίπτουσα κρίση για την ύπαρξη και τα όρια του οικισμού στο μέτρο που τούτο είναι απαραίτητο για τον καθορισμό της ζώνης προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε πρόσφορο στοιχείο προκειμένου να ασκήσουν την αρμοδιότητά τους αυτή / τούτο δε διότι το ζήτημα αυτό ανάγεται στις προϋποθέσεις για την έκδοση της αποφάσεως καθορισμού της ζώνης και η καθυστέρηση της επιλύσεώς του θα οδηγούσε στην αδυναμία προστασίας των κειμένων σε αυτήν στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα / εξ άλλου καθορίζεται ζώνη που εκτείνεται όχι μόνο σε αυτή ταύτη την έκταση όπου ευρίσκονται στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και σε όση γύρω από αυτή κρίνεται αναγκαία για την προστασία τους... Ε' 1432/2002 Εισηγητής : Ν. Ρόζος

16 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία αβάσιμος λόγος ότι από την κατασκευή και λειτουργία ολυμπιακού κλειστού Γυμναστηρίου παραβλάπτεται ουσιωδώς, κατά παράβαση του άρθρου 24 παρ. 1 και 6 του Συντάγματος και του κ. ν. 5351/1932 αρχαίο μνημείο, δεδομένου ότι στην προσβαλλόμενη πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων ρητώς μνημονεύεται η ύπαρξη του μνημείου και λαμβάνονται τα προσήκοντα, κατά την αντίληψη της διοικήσεως, μέτρα προστασίας του, ενόψει και των υποδείξεων της αρχαιολογικής υπηρεσίας / με δεδομένο ότι η Διοίκηση κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή του κτιρίου, έλαβε υπόψη τις τελικές διαστάσεις του Γυμναστηρίου και την απόστασή του από το μνημείο, δεν ελέγχεται η σχετική κρίση ως πλημμελώς αιτιολογημένη από μόνο το γεγονός ότι η αρχαιολογική υπηρεσία είχε αντιρρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, εφόσον οι αντιρρήσεις αυτές είχαν διατυπωθεί ενόψει διαφορετικών διαστάσεων και αποστάσεως του κτιρίου από το μνημείο... / (μειοψ.)... Ολομ. 1682/2002 Εισηγητής : Α. Ράντος 19 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου ειδικές περιπτώσεις το άρθρο 4 του Ν. 1977/1991 με το οποίο, υπό τον τύπο αυθεντικής ερμηνείας, τροποποιούνται πράγματι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες προβλεπόταν με το προγενέστερο άρθρο 36 του Ν. 1968/91 η δυνατότης αποζημιώσεως επιχειρήσεων ασχολουμένων με την έκδοση εφημερίδων, δεν έχει γνησίως ερμηνευτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί τροποποίηση της

17 προγενέστερης διατάξεως, της οποίας το περιεχόμενο μετέβαλε... Α' 3623/2001 Εισηγητής : Ε. Σάρπ 20 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ λεωφορεία καθορισμός δυνάμεως ΚΤΕΛ βλ. κατωτ ΒΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ βλ. κατωτ ΒΟΥΛΗ συνεργάτες βουλευτών βλ. κατωτ ΔΑΣΗ Δάση διακατεχόμενα τα διακατεχόμενα δάση αποτελούν κατηγορία των δημόσιων δασών και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, οι δε διακάτοχοι ασκούσαν και ασκούν ήδη περιορισμένα δικαιώματα κάρπωσης... Β' 1647/2002 Εισηγητής : Γ. Ανεμογιάννης 24 ΔΑΣΗ Δάση διαδικασία χαρακτηρισμού άρθρου 14 Ν. 998/79 σε κάθε περίπτωση πριν από την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας η απόφαση του δασάρχου περί χαρακτηρισμού κατ' άρθρ. 14 του Ν. 998/79 δεν δύναται να ληφθεί υπ' όψιν από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, ενώπιον της οποίας

18 ανακύπτει ως προκριματικό το ζήτημα του χαρακτήρος της εκτάσεως / τρίτοι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στη δημόσια αρχή, ενώπιον της οποίας επικαλούνται την απόφαση του δασάρχου, τα οικεία αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως και δημοσιεύσεως, μπορούν δε και οι ίδιοι να επισπεύσουν τις διατυπώσεις δημοσιότητος / τέλος, αν ανατραπή η απόφαση του δασάρχου από την πρωτοβάθμιο ή τη δευτεροβάθμιο Επιτροπή, ανακαλείται υποχρεωτικώς η διοικητική πράξη άλλης δημόσιας αρχής, η οποία βασίζεται στην ακυρωθείσα ή τροποποιηθείσα απόφαση του δασάρχου... Ε' 4333/2001 Εισηγητής : Β. Καμπίτση 25 ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες επιχειρήσεις οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ΔΚΚ που αφορούν τα ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά πρόσωπα, τα οποία ρητώς ορίζονται ως νπδδ, διότι γι' αυτές υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο πέμπτο μέρος του ίδιου κώδικα, όπου προβλέπεται ρητώς ότι αποτελούν νπιδ / επομένως η 18458/ υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφέρεται σε ιδρύματα ή δημόσια νομικά πρόσωπα, δεν περιλαμβάνει, και τις δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, όπως οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης... Γ' 1781/2001 Εισηγητής : Μ. Παπαδοπούλου 26 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

19 Δικηγόροι Προϊστάμενοι νομικής υπηρεσίας οι προϊστάμενοι νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας και οι νομικοί σύμβουλοι προσλαμβάνονται κατ' εφαρμογήν της ειδικής νομοθεσίας που διέπει το νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, το οποίο τους προσλαμβάνει / σε περίπτωση δε κατά την οποία στην νομοθεσία αυτή δεν προβλέπεται ότι προηγείται της προσλήψεως ανάλογη διοικητική διαδικασία επιλογής, η σύμβαση εμμίσθου εντολής μεταξύ του νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα και του δικηγόρου που προσλαμβάνεται ως προϊστάμενος νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή ως νομικός σύμβουλος, καταρτίζεται αποκλειστικώς βάσει των διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου / τούτο συμβαίνει ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία η Διοίκηση του νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα επιλέγει τον προϊστάμενο της νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή το νομικό σύμβουλο κατ' εφαρμογήν διατάξεων νόμου στις οποίες η ίδια εκουσίως υπάγεται διά σχετικής προκηρύξεώς της, διότι στην περίπτωση αυτή τόσον η προκήρυξη, όσο και η επιλογή και πρόσληψη ερείδονται στη δικαιοπρακτική βούληση του νομικού προσώπου και όχι σε διοικητικό νόμο... Γ' 962/2002 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος 27 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ αναστολή λειτουργήματος βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση συλλογικά όργανα κανόνες συνθέσεως αρχή αμεροληψίας τα αναφερόμενα με ύφος περιφρονητικό για την αιτούσα σε καταγγελία που υπογράφουν ως μέλη του Δ.Σ. Συλλόγου Διδασκόντων οι αναπληρωτές καθηγητές που

20 μετείχαν στο εκλεκτορικό σώμα για να κριθεί το αίτημα μονιμοποιήσεως της αιτούσης, υπερβαίνουν τα όρια της συνδικαλιστικής αντιθέσεως και προδίδουν προσωπική εμπάθεια και προκατάληψη προς το πρόσωπό της και η συμμετοχή τους στο εκλεκτορικό σώμα δεν παρείχε τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης... Γ' 440/2002 Εισηγητής : Π. Καρλή 29 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΔΔ δικαιοδοσία στο άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 2523/1997 ορίζεται ότι οι πράξεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του, με τις οποίες λαμβάνονται μέτρα σε περίπτωση μη αποδόσεως στο Δημόσιο επιρριπτομένων και παρακρατουμένων φόρων, υπόκεινται στην κατά τον ΚΔΔ προσφυγή... Β' 3774/2001 Εισηγητής : Κ. Βιολάρης 30 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ δικαιοδοσία αναλογικά δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου προβλέπονται για την εγγραφή και μετεγγραφή οιασδήποτε πράξεως στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία και ωρισμένων πράξεων στα άμισθα υποθηκοφυλακεία / πέραν όμως των δικαιωμάτων αυτών, το Δημόσιο πορίζεται έσοδα και από τα υπέρ του αμίσθου υποθηκοφύλακος προβλεπόμενα αναλογικά δικαιώματα καθ' όσον μέρος από αυτά παρακρατεί ο άμισθος υποθηκοφύλακας ως αμοιβή του και ως έσοδο για τις δαπάνες

21 λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου, το δε υπόλοιπο αποδίδει στο Δημόσιο με το άρθρο 15 του Ν. 325/1976 προβλέπεται διοικητική διαδικασία καθορισμού της αξίας επί της οποίας υπολογίζονται τα υπέρ του Δημοσίου και του αμίσθου υποθηκοφύλακος αναλογικά δικαιώματα και με αυτήν διασφαλίζονται δημόσια έσοδα προερχόμενα και από τις δύο κατηγορίες δικαιωμάτων / συνεπώς, η διαφορά που δημιουργείται από την πράξη της φορολογικής αρχής που εκδίδεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 Ν. 325/76 ή από την άρνηση εκδόσεως τέτοιας πράξεως είναι διοικητική / (μειοψ.)... Β' 1586/2002 επταμ. Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης 31 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ πληρεξουσιότητα η αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος βάσει του άρθρου 62 παρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων αποτελεί γεγονός το οποίο συνεπάγεται παύση της πληρεξουσιότητας εχούσης χορηγηθεί σε δικηγόρο διατελούντα σε αναστολή της επαγγελματικής του δράσεως, πέραν των γεγονότων τα οποία απαριθμούνται στο άρθρο 38 του ΚΦΔ, αλλά και της ιδιότητος αυτού ως αντικλήτου / και τούτο διότι η διάταξη περί αναστολής, στερεί το δικηγόρο της δυνατότητος ενεργείας οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδίκου πράξεως με την ιδιότητα του αντικλήτου, η οποία ως απόρροια της ιδιότητος του πληρεξουσίου συμπαρασύρεται σε περίπτωση παύσεως, έστω και προσωρινής, της ιδιότητος αυτής...

22 Β' 469/2000 Εισηγητής : Σ. Καραλής 32 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ επιδόσεις κατ' άρθρ. 67 παρ. 1 ΚΦΔ πρέπει καταρχήν να προσδιορίζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο στη σχετική έκθεση το επιδιδόμενο έγγραφο από την άποψη του χρόνου έκδοσης και του περιεχομένου του, τα πρόσωπα τα οποία αυτό αφορά, καθώς και η δημόσια αρχή που έδωσε την παραγγελία για επίδοση / μόνη όμως η παράλειψη να αναγραφούν στην έκθεση η χρονολογία έκδοσης του επιδιδομένου εγγράφου η χρονική περίοδος την οποία το έγγραφο αυτό αφορά και τα ποσά που καταλογίζονται με αυτό δεν καθιστά την επίδοση άκυρη, αν από το όλο περιεχόμενο της έκθεσης προκύπτει ποιό ήταν το έγγραφο που επιδόθηκε και ποιά ήταν η συγκεκριμένη αρχή που έδωσε τη σχετική παραγγελία... Β' 1817/2001 Εισηγητής : Σ. Χρυσικοπούλου 33 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ απόδειξη κατανομή βάρους βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ προσφυγή όρια ελέγχου επί προσφυγής ουσίας, το αίτημα ακυρώσεως της ποινής εμπεριέχει και αίτημα περιορισμού της... Β' 237/2001 Εισηγητής : Ι. Σύμπλης

23 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση εκκλητό το άρθρο 165 παρ. 1 του ΚΦΔ που εξαρτά το εκκλητό ή μη της πρωτοδίκου αποφάσεως από το ύψος της διαφοράς του φόρου μεταξύ αυτού που αναλογεί, σύμφωνα με την οικεία καταλογιστική πράξη της φορολογικής αρχής, και αυτού που προσδιορίσθηκε με την πρωτόδικη απόφαση, δεν είναι εφαρμοστέο στις περιπτώσεις πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων κατά το άρθρο 16α του Ν.Δ. 3323/1955, διότι ο επιβλητέος στον κάθε ένα από τους εταίρους, εν όψει της πράξεως αυτής, φόρος δεν είναι γνωστός ούτε έχει αποτελέσει αντικείμενο δίκης στην οποία κρίνονται τα οικονομικά αποτελέσματα των εν λόγω εταιρειών, αφού τα κατανεμόμενα στον κάθε ένα από τους εταίρους κέρδη συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματά του και φορολογούνται στο πρόσωπό του... Β' 1970/2001 Εισηγητής : Ι. Σύμπλης 36 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΦΔ έφεση μεταβιβαστικό αποτέλεσμα βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση όρια ελέγχου ορθώς μεν το Διοικητικό Εφετείο κατ' άρθρ. 169 ΚΦΔ προέβη το πρώτον αυτό σε αυτεπάγγελτο έλεγχο της νομικής πλημμελείας της επιδίκου πράξεως, πλήν την κρίση του περί ανυποστάτου της πράξεως δεν μπορούσε

24 να στηρίξει στο ακριβές αντίγραφο αυτής, αλλά στο πρωτότυπο της πράξεως... ΣΤ' 3763/2001 Εισηγητής : Κ. Φιλοπούλου 38 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση πρόσθετοι λόγοι οι πρόσθετοι λόγοι περιορίζονται μέσα στα όρια του άρθρου 169 ΚΦΔ, δηλαδή του μεταβιβαστικού αποτελέσματος που επήλθε με την έφεση / συνεπώς, απαραδέκτως προβάλλονται με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων αιτιάσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο της εκκαλουμένης αποφάσεως ή μέρος της υποθέσεως, τα οποία δεν προσβλήθηκαν με την έφεση, δεν μεταβιβάσθηκαν, κατά την έκφραση του νόμου, στο διοικητικό εφετείο και, συνεπώς, δεν κατέστησαν, ως εκ τούτου, αντικείμενο της έκκλητης δίκης... Β' 2999/2001 επταμ. Εισηγητής : Κ. Βιολάρης 39 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές άρθρου 7 ν. 702/77 προσφυγή κατ' άρθρ. 19 παρ. 2 του Π.Δ. 341/1978, αυτοτελώς προσβλητή με προσφυγή είναι η ρητή αρνητική πράξη, της οποίας προηγήθηκε η μη προσβληθείσα παραδεκτώς με προσφυγή, σιωπηρή άρνηση με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως... Α' 1522/2001 επταμ. Εισηγητής : Π. Μπραΐμη

25 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές άρθρου 7 ν. 702/1977 αγωγή παραγραφή η εφαρμογή του άρθρου 937 του Αστικού Κώδικα δεν αποκλείεται επί αγωγών αποζημιώσεως του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 702/ Α' 990/2002 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 41 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές άρθρου 7 ν. 702/77 κατάργηση δίκης το γεγονός ότι το ΙΚΑ επικαλείται για τη συνέχιση της δίκης, ενώπιον του δικάσαντος εφετείου, ότι ο ασφαλισμένος με βάση την νεότερη απόφαση του Διευθυντή του ΙΚΑ λαμβάνει την ίδια περίοδο μικρότερο ποσό από το Ίδρυμα σε σχέση με αυτό που ελάμβανε με βάση την πρωτόδικη απόφαση, δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της δίκης εκ μέρους του... Α' 3822/2001 Εισηγητής : Μ. Πικραμένος 42 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 δημόσια έργα προσφυγή παραδεκτό επί παραλήψεως της διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας να ασκήσει, κατόπιν υποβολής συγκεκριμένου σχετικού αιτήματος από τον ανάδοχο, την προβλεπόμενη από τα άρθρα 31 και 32 του Π.Δ. 475/76 αρμοδιότητά της, δηλαδή να συντάξει

26 πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδος νέων εργασιών και συγκριτικό πίνακα και να υποβάλει αυτά στην προϊσταμένη αρχή προς έγκριση και τελική διατύπωση των περιεχομένων τους, σε προσφυγή ουσίας ενώπιων του διοικητικού εφετείου υπόκειται ευθέως η παράλειψη αυτή και δεν απαιτείται η τήρηση της διοικητικής προδικασίας... Α' 3138/2001 Εισηγητής : Ε. Σάρπ 43 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 αστική ευθύνη Δημοσίου δικαιοδοσία η έννομη σχέση, επί της οποίας στηρίχθηκε αποκλειστικά η αξίωση της αναιρεσείουσας, καθιδρύθηκε πράγματι δια της μεταγενέστερης του ζημιογόνου γεγονότος ιδιωτικής συμβάσεως πωλήσεως προς αυτήν του ιδανικού μεριδίου του ακινήτου, το οποίο είχε κατακυρωθεί υπέρ του ενός από τους υπερθεματιστές / υπό τα δεδομένα αυτά, η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ότι η αξίωση της αναιρεσείουσης κινείται στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, παρίσταται νόμιμα... Α' 3727/2001 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 44 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 αστική ευθύνη Δημοσίου αγωγή ο ΚΕΔΕ δεν υποχρεώνει τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, επιλαμβανόμενα αγωγών αποζημιώσεως που ασκούνται βάσει των άρθρων 105 και 106 του Εισ Ν.ΑΚ. να αναβάλλουν την εκδίκαση των αγωγών αυτών μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η, τυχόν,

27 εκδοθείσα δικαστική απόφαση που διέγνωσε την παρανομία, της οποίας γίνεται επίκληση από τους ενάγοντες, αλλά, αντιθέτως αρκείται στην τελεσιδικία της αποφάσεως αυτής / εξάλλου, και αν ακόμη η τελεσίδικη απόφαση, η οποία διέγνωσε την παρανομία της επισπευσθείσης διοικητικής εκτελέσεως, αναιρεθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα είναι πάντοτε δυνατή, εφ' όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η προσβολή της αποφάσεως που, τυχόν, έκανε δεκτή την αγωγή αποζημιώσεως με το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναθεωρήσεως... Α' 3726/2001 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 45 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 αστική ευθύνη Δημοσίου όρια ελέγχου ο παρεμπίπτων έλεγχος που ασκεί το διοικητικό δικαστήριο, επιλαμβανόμενο αγωγής αποζημιώσεως, η οποία έχει ως νομική βάση τα άρθρα 105 και 106 Εισ. ΝΑΚ, περιορίζεται στην νομιμότητα μόνον της πράξεως ή παραλείψεως, από την οποία απορρέει η αξίωση προς αποζημίωση, δεν μπορεί δε να επεκταθεί και σε άλλες πράξεις ή παραλείψεις... Α' 3916/2001 Εισηγητής : Ε. Σάρπ 46 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ διαφορές Ν. 1406/1983 ΚΕΔΕ ανακοπή όρια ελέγχου βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

28 διαφορές Ν. 1406/1983 ΚΕΔΕ απόφαση τελεσιδικία βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ακυρωτικές διαφορές Ν. 702/1977 κατάργηση δίκης βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 αρμοδιότητα στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως ατομικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες αφορούν την ανάκληση μη συντελεσμένων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και την άρση διατηρούμενων επί μακρόν ρυμοτομικών βαρών από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 29 του Ν. 2721/99 και εφεξής / κατ' ακολουθίαν ένδικο μέσο, το οποίο ασκήθηκε ενώπιον διοικητικού εφετείου κατά ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως που είχε κηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν.δ. 797/1971, και συζητήθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 29 του Ν. 2721/99 δηλαδή πριν από την , έπρεπε, αν μεν είχε υποβληθεί στη Διοίκηση αίτηση του ενδιαφερομένου για άρση της μη συντετελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή του ρυμοτομικού βάρους που απορρίφθηκε ρητώς ή σιωπηρώς να παραπεμφθεί από το διοικητικό εφετείο στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικασθεί ως αίτηση ακυρώσεως, στην περίπτωση όμως, που δεν είχε προηγηθεί της ασκήσεως της προσφυγής ή υποβολή του σχετικού αιτήματος στη Διοίκηση, ώστε να προκύψει ακυρωτική διαφορά διότι η Διοίκηση δεν υποχρεούται οίκοθεν να ανακαλεί ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, που διατηρήθηκαν πέραν από εύλογα χρονικά όρια χωρίς να συντελεσθούν, αλλά η προς τούτο

29 υποχρέωσή της ανακύπτει με την υποβολή σχετικής αιτήσεως του πληττόμενου ιδιοκτήτη το διοικητικό εφετείο όφειλε με την απόφασή του ν' απορρίψει το ασκηθέν ένδικο μέσο ως απαράδεκτο, αφού αφ' ενός μέν δεν μπορούσε να το παραπέμψει να δικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως αίτηση ακυρώσεως, αφετέρου δεν είχε αρμοδιότητα να το δικάσει ως προσφυγή ουσίας... Ε' 3063/2001 επταμ. Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 50 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 άδειες λεωφορείων η βάσει του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 588/77 εκδιδόμενη υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός της δυνάμεως των λεωφορείων κάθε ΚΤΕΛ, καθορίζουσα τη δυναμικότητα των λεωφορείων συγκεκριμένου ΚΤΕΛ, έχει ατομικό χαρακτήρα... / συνεπώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αναρμόδιο να εκδικάσει ένδικο βοήθημα στρεφόμενο κατά τέτοιας αποφάσεως που υπάγεται κατ' άρθρ. 29 παρ. 4 περ. γ του Ν. 2721/99 στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια... Δ' 1022/2002 Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 51 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ διαγωνισμοί προληπτικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

30 βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια Έργα έλεγχος Υπουργού το άρθρο 16 του Ν. 2576/88 κατά το μέρος που αναθέτει στον ΥΠΕΧΩΔΕ, τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των οργάνων διοικήσεως των ΑΕΙ (ως φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα), που αφορούν την ανάθεση εκτελέσεως δημοσίων έργων συνάδει προς το άρθρο 16 του Συντάγματος... Δ' 1633/2002 Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος 54 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διαγωνισμοί νομικό καθεστώς η διακήρυξη του διαγωνισμού, προσδιορίζοντας τους κανόνες που διέπουν την οικεία διοικητική διαδικασία, παραπέμπει όχι μόνο στο νόμο (και δη σε υπουργική απόφαση) αλλά και σε εγκύκλιο του ίδιου Υπουργού που αναφέρεται στον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου που καταστρώνει η υπουργική απόφαση / η εγκύκλιος αυτή, στο μέτρο που έχει κανονιστικό περιεχόμενο, περιέχει δηλαδή κανόνες πέραν αυτών που θέτει η υπουργική απόφαση, αποτελεί τμήμα του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την επίδικη διαδικασία, πρέπει δε να ερμηνεύεται, κατά το δυνατόν, σε συμφωνία με τον νόμο, και δη με την υπουργική απόφαση, την οποία επιχειρεί να ερμηνεύσει και εξειδικεύσει, ώστε να επιτυγχάνεται, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η εναρμονισμένη ερμηνεία και εφαρμογή του ανωτέρω κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού στο σύνολό του / μόνο δε στην περίπτωση που τούτο κρίνεται ειδικώς ως ανέφικτο σε συγκεκριμένη περίπτωση, για τον λόγο ότι το περιεχόμενό της ως άνω εγκυκλίου είναι, υφ' οιανδήποτε

31 ερμηνευτική εκδοχή, απολύτως ασυμβίβαστο προς τη ρύθμιση του νόμου και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσης υπουργικής αποφάσεως, επιβάλλεται να ισχύσει ως κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού μόνη η ρύθμιση του νόμου και της υπουργικής αποφάσεως, ώστε πάντως να μην υποχωρήσει αυτή έναντι του αντιθέτου περιεχομένου της εγκυκλίου / συνεπώς, η νομιμότητα των πράξεων της αναθέτουσας αρχής κρίνεται, κατ' αρχήν, υπό το πρίσμα του συνόλου του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον επίδικο διαγωνισμό, άρα εν όψει και των κανόνων που περιέχει η εγκύκλιος, ερμηνευομένων, κατά το δυνατόν, σε συμφωνία με το νόμον... Δ' 1633/2002 Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος 55 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διαγωνισμοί διαδικασία σε περίπτωση λήξεως της ισχύος των προσφορών πριν από την έγκριση του αποτελέσματος, αφενός νομίμως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι, αν και προσεκλήθησαν προς τούτο, δεν εδήλωσαν παράταση της ισχύος των προσφορών τους, και αφετέρου δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 17 παρ. 6 του Π.Δ. 609/1985 που αφορά την παραλαβή της προσφοράς από την Επιτροπή Διαγωνισμού και όχι μεταγενέστερα στάδια της δημοπρασίας... Δ' 1510/2002 Εισηγητής : Η. Μάζος 56 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

32 Διαγωνισμοί προμήθειες ο λεπτομερής και αυστηρά τυπικός χαρακτήρας των κανόνων του Π.Δ. 284/89 είναι ασύμβατος με τη γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, κατά την οποία το γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ανακαλέσει, πριν από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, τη γνωμοδότησή του κατόπιν επανεκτιμήσεως των ουσιαστικών δεδομένων της υποθέσεως / η γενική αυτή αρχή, ως εκ τούτου, δεν ευρίσκει έδαφος εφαρμογής στη διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού, που καταστρώνεται με τις διατάξεις του Π.Δ. 284/89 / κατ' ακολουθίαν, στα πλαίσια ενός τέτοιου διαγωνισμού, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, άπαξ και διατυπώσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 περ. 3, τη γνωμοδότησή της ως προς την αξιολόγηση και τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών, μπορεί να την ανακαλέσει μόνο για λόγους νομιμότητας, δηλαδή για παράβαση νόμου ή πλάνη περί τα πράγματα / (μειοψ.)... Δ' 2644/2001 επταμ. Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος 57 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις διοικητικές δημόσια έργα πιστοποιήσεις κάθε πιστοποίηση καθίσταται οριστική, ως προς το ύψος της περιλαμβανόμενης σ' αυτήν αμοιβής, εφόσον εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και δεν αμφισβητείται προσηκόντως ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών και, εν συνεχεία, ενώπιον του οικείου δικαστηρίου... Α' 1596/2001 Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης 58 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

33 δημόσια έργα αναθεώρηση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις διοικητικές δημόσια έργα νέες εργασίες δεν υπόκεινται, κατά πάσαν περίπτωσιν, εις έκπτωσιν δημοπρασίας αι τιμαί μονάδος των νέων εργασιών, αι οποίαι κανονίζονται κατ' εφαρμογήν του εδαφίού γ' της παραγρ. 3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 δηλαδή βάσει των πραγματικών στοιχείων κόστους... Α' 2934/2001 Εισηγητής : Γ. Παναγιωτόπουλος 60 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις διοικητικές δημόσια έργα διάλυση αν η διάλυση της συμβάσεως έγινε πριν εκτελεσθούν από τον ανάδοχο εργασίες που καλύπτουν το ήμισυ της συμβατικής αξίας του έργου, η αναγνωριζόμενη υπέρ του αναδόχου αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος αφορά το μέχρι του ανωτέρω ημίσεος μέρος του μη εκτελεσθέντος έργου και υπολογίζεται με ποσοστό εξικνούμενο μέχρι 7% επί του ημίσεος του αρχικού χρηματικού αντικειμένου τη συμβάσεως, μετά την αφαίρεση από αυτό της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών / ως αρχικό χρηματικό αντικείμενο της συμβάσεως νοείται το ποσόν που συμφωνήθηκε να λάβει ως αντάλλαγμα ο ανάδοχος, για την εκτέλεση του έργου, στο ποσόν δε αυτό δεν περιλαμβάνεται το τυχόν προβλεπόμενο στη σύμβαση κονδύλιο αναθεωρήσεως, αφού η σχετική πρόβλεψη της συμβάσεως έχει αποζημιωτικό για τον ανάδοχο χαρακτήρα, αποβλέπουσα στην ελάφρυνση αυτού από την αύξηση των τιμών των υλικών, των ημερομισθίων κλπ και αφορά ποσό

34 επιγενόμενο, το οποίο δεν είναι βέβαιο ότι θα προκύψει κατά την πορεία εκτελέσεως του έργου... Α' 1225/2001 Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης 61 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ εγκύκλιοι βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία γνωμοδότηση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία δημοσιότης βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ανάκληση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ανάκληση κανόνες βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη όργανα διοικήσεως βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη επιστημονικό προσωπικό οι υπηρετούντες κατά την στα ΑΕΙ μη διδάκτορες επιμελητές, βοηθοί και επιστημονικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν εκπόνησαν διδακτορική διατριβή εντός των προβλεπομένων από το άρθρο 35 του Ν. 1268/82 προθεσμιών, απώλεσαν την

35 δυνατότητα ενταξής τους στο ΔΕΠ του ΑΕΙ και με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1966/91 μονιμοποιήθηκαν απλώς σε προσωποπαγείς θέσεις, στις οποίες μετατράπηκαν αυτοδικαίως οι θέσεις που ήδη κατείχαν, ενώ η περαιτέρω εξέλιξή τους σε θέσεις ΔΕΠ ορίσθηκε ότι θα γίνεται με βάση τις γενικές διατάξεις περί διορισμού στις θέσεις αυτές / ο κλάδος αυτός επιτελούσε πάντοτε επιβοηθητικό έργο σε σχέση με αυτό του ΔΕΠ και ασκούσε σχετικές επικουρικές δραστηριότητες / αντιθέτως, τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ ασκούν ειδικό μεν, αλλά πάντως αυτοδύναμο και γνήσιο διδακτικό έργο στα ειδικώς προβλεπόμενα από το νόμο αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους / με τα δεδομένα αυτά οι μη διδάκτορες επιμελητές, βοηθοί και επιστημονικοί συνεργάτες δεν τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες υπηρεσιακές συνθήκες με τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ και επομένως η μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών προσωπικού δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητος... Γ' 2410/2001 επταμ. Εισηγητής : Γ. Παπαμεντζελόπουλος 68 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη ΔΕΠ λέκτορες βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη ΔΕΠ μονιμοποίηση διαδικασία βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη ΔΕΠ μετακίνηση βλ. ανωτ. 7

36 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές μετεγγραφές η εξαιρετική νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 9 του Ν. 2740/1999, που έχει περιορισμένη χρονική ισχύ δεν μπορεί να έχει ανάλογη η κατ' επέκταση εφαρμογή κατ' επίκλιση της κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος κρατικής μέριμνας για την υγεία των πολιτών και της κατά το άρθρο 2 της ΕΙΔΑ προστασίας του δικαιώματος στη ζωή, σε περιπτώσεις σπουδαστών που φοιτούσαν σε πανεπιστήμια άλλων πόλεων της Γιουγκοσλαβίας, οι οποίες βρίσκονται εκτός της περιοχής Κοσσυφοπεδίου... ΣΤ' 3241/2001 Εισηγητής : Α. Χλαμπέα 72 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ βλ. ανωτ ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο κυρώσεις κατ' αρθρ. 8 του Ν. 936/1979 το πρόστιμο που επιβάλλει ο Υπουργός δεν μπορεί να υπερβεί την αξία των αγαθών κατά το χρόνο της παραβάσεως / συνεπώς, προκειμένου να υπολογισθεί η αξία αγαθών που είναι εκφρασμένη σε αλλοδαπό νόμισμα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τον χρόνο της παραβάσεως ισοτιμία τούτου προς την δραχμή... ΣΤ' 4464/2001 επταμ. Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου

37 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις με το άρθρο 118 του Ν. 2533/97 επιχειρήθηκε, προφανώς επί τη προόψει αντικαταστάσεως του καθεστώτος παροχής επενδυτικών κινήτρων, η θέσπιση καταληκτικής ημερομηνίας ως χρονικού ορίου για την υπαγωγή επενδύσεων, για τις οποίες είχαν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις, στο καθεστώς του ν. 1892/90 / ως τέτοια ημερομηνία επελέγη η , η οποία, όμως, ήταν προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσιεύσεως και ενάρξεως ισχύος του Ν. 2533/97 ( ) / υπό τα δεδομένα αυτά πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εν λόγω διάταξη κατήργησε, και δη αναδρομικώς, το άρθρο 1 παρ. 2 του καταστατικού του ΕΛ.ΚΕ. (Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων), που ρύθμιζε την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Ν. 1892/90 επενδύσεων, των οποίων το ύψος υπερέβαινε το ποσό των δραχμών... Δ' 4050/2001 Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος 75 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ περιωρισμένης ευθύνης βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ υπεροχή κοινοτικού δικαίου βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ αρχή δικονομικής αυτονομίας κρατών - μελών βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

38 Ευρωπαϊκή Ένωση ελευθερία κυκλοφορίας προϊόντων τεχνικές προδιαγραφές από τα άρθρα 4 και 16 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ συνάγεται ότι το κράτος - μέλος προορισμού δεν μπορεί να εξαρτήσει των αποδοχή των εκθέσεων και βεβαιώσεων πιστότητας που χορηγεί ο αναγνωρισμένος οργανισμός του κράτους μέλους παραγωγής από προηγούμενη συμφωνία μεταξύ του οργανισμού αυτού και του δικού του αντίστοιχου οργανισμού και αμοιβαία αναγνώριση της διαδικασίας πιστοποίησης και ελέγχου, με συνέπεια, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει συναφθεί η συμφωνία αυτή, να υποβάλει τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών, που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος και έχουν ήδη ελεγχθεί από τον οικείο οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου, σε νέο έλεγχο μέσο του δικού του οργανισμού πιστοποίησης και να απαγορεύει την κυκλοφορία τους μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτός / αντίθετα, εφόσον ο οργανισμός πιστοποίησης και ελέγχου του κράτους μέλους παραγωγής έχει αναγνωρισθεί από το κράτος αυτό και έχει γνωστοποιηθεί στο κράτος μέλος προορισμού, το τελευταίο αυτό κράτος είναι υποχρεωμένο να δέχεται τις σχετικές εκθέσεις και βεβαιώσεις πιστότητας των προϊόντων που ο οργανισμός αυτός εκδίδει και να τους αποδίδει το ίδιο κύρος με τα αντίστοιχα εθνικά έγγραφα, χωρίς να μπορεί να εξαρτήσει την υποχρέωσή του αυτή από τυχόν προηγούμενη αμοιβαία συμφωνία αναγνώρισης / η μόνη εξουσία του κράτους μέλους προορισμού είναι, αν τυχόν διαπιστώσει ότι ο οργανισμός πιστοποίησης και ελέγχου του κράτους μέλους παραγωγής διεξάγει ελλιπείς ελέγχους, να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στο κράτος και, υπό τις τασσόμενες στην οδηγία προϋποθέσεις, να απαγορεύσει τη διάθεσή στην εσωτερική αγορά των ελεγμένων από αυτό προϊόντων, ή να θέσει άλλους, ειδικούς όρους... Δ' 1248/2002 επταμ. Εισηγητής : Π. Κοτσώνης

39 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση τελωνειακή νομοθεσία προκειμένου περί εισαγωγής όρυζας στην Ελλάδα από τρίτες χώρες, συνοδευομένης από πιστοποιητικό προκαθορισμού της γεωργικής εισφοράς, η εκ των υστέρων βεβαίωση και είσπραξη εισφοράς και λοιπών φόρων, μηδόλως ή ελλειπώς βεβαιωθέντων, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις των κανονισμών ΕΟΚ 1697/79, 551/85 και 1715/90, οι οποίες αποτελούν μέρος του εθνικού δικαίου και υπερισχύουν των άρθρων 27 παρ. 3 και 29 παρ. 1 του ΤΚ... ΣΤ' 2046/2001 Εισηγητής : Α. Σταθάκης 80 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φόρος προστιθεμένης αξίας βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ίδιοι πόροι Φ.Π.Α. βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ δικαίωμα στην υγεία βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ δίκαιη δίκη βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

40 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου δικαίωμα σε δίκαιη δίκη από άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως με την οποία απορρίφθηκε αίτημα υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών να καταταγούν σε μισθολογικά κλιμάκια της ανώτερης κατηγορίας δεν γεννάται αμφισβήτηση επί δικαιωμάτων αστικής φύσεως κατ' άρθρ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, διότι η διαφορά αυτή αφορά θέμα υπηρεσιακής κατάστασης δημόσιων υπαλλήλων στους οποίους έχει ανατεθεί από το νόμο συμμετοχή στη δημόσια εξουσία και σε καθήκοντα που αποβλέπουν στη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του Κράτους... Γ' 1482/2002 Εισηγητής : Μ. Γκορτζολίδου 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ γενικώς επιλογή φορέως βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση γενικά παροχές καθορισμός αυξήσεων η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 2084/1992, με την οποία ρυθμίστηκε το ζήτημα της αυξήσεως των απονεμομένων από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως συντάξεων και λοιπών παροχών, η βάση υπολογισμού των οποίων καθορίζεται ευθέως υπό της ισχύουσας για έκαστον τούτων νομοθεσίας, παράλληλα δε καθορίσθηκαν τα κριτήρια, τα οποία είναι εν προκειμένω ληπτέα υπ' όψιν από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, δηλαδή οι οικονομικές δυνατότητες των ταμείων και τα γενικότερα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής, είναι ειδική, διότι προσδιορίζει συγκεκριμένα το αντικείμενο της κανονιστικής ρυθμίσεως / περαιτέρω, το αντικείμενο της ως

41 άνω παρεχομένης στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως εξουσιοδοτήσεως ανάγεται σε ειδικότερο θέμα και συγκεκριμένα, στον προσδιορισμό του ύψους της αυξήσεως των χορηγουμένων από κάθε ένα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς συντάξεων και λοιπών παροχών, βάσει των κριτηρίων του νόμου το άρθρο 66 του Ν. 2084/1992 με το οποίο θεσπίζεται η αύξηση των συντάξεων και των λοιπών παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως με υπουργική απόφαση με κριτήρια την οικονομική δυνατότητα εκάστου των Ταμείων αυτών και τους στόχους της εισοδηματικής πολιτικής κείται εντός των ορίων του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγματος... Α' 139/2002 Εισηγητής : Κ. Κονιδιτσιώτου 87 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ πόροι αγγελιόσημο βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση Ι.Κ.Α. διαδοχική ασφάλιση το ΙΚΑ ως συμμετέχων στη διαδοχική ασφάλιση οργανισμός εφαρμόζει κατά τον υπολογισμό του Τμήματος της συντάξεως που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του, τις διατάξεις της δικής του νομοθεσίας, υπολογίζει συνεπώς, σε αυτήν και την προσαύξηση λόγω συζύγου / ο απονέμων δε τη σύνταξη οργανισμός δεν δικαιούται να περικόψει από το ανωτέρω τμήμα της συντάξεως που βαρύνει το ΙΚΑ ως οργανισμό συμμετέχοντα στη διαδοχική ασφάλιση, την προσαύξηση αυτή για το λόγο ότι η δική του νομοθεσία δεν προβλέπει τέτοια προσαύξηση...

42 Α' 903/2001 Εισηγητής : Α. Καλογεροπούλου 89 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ χρόνος ασφαλίσεως βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ πόροι - εισφορές από το άρθρο 85 παρ. 1 του Κώδικος περί οργανώσεως των υπηρεσιών της Βουλής και καταστάσεως του Προσωπικού αυτής προκύπτει ότι η παροχή (έκτακτη αποζημίωση) στους συνεργάτες των βουλευτών επιπλέον και πέρα από τον κύκλο της συνηθισμένης εργασίας, αποτελεί ιδιαίτερη αποζημίωση για την κάλυψη δαπανών που υποβλήθηκαν οι συνεργάτες των βουλευτών κατά την κρίσιμη περίοδο και, συνεπώς, ανεξαρτήτως της ρήτρας περί απαλλαγής από εισφορές υπέρ του ΙΚΑ, η παροχή αυτή δεν αποτελεί μισθό και συνεπώς, δεν υπόκειται εκ του λόγου τούτου σε εισφορά... Α' 4490/2001 Εισηγητής : Ι. Μαντζουράνης 91 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικού Τύπου Αθήνας (ΤΑΤΤΑ) κατ' άρθρ. 8 παρ. 1 εδ. α του ν.δ. 3572/1956 η εργοδοτική εισφορά, που προβλέπεται από αυτό, επιβάλλεται μόνο για τα φύλλα των ημερησίων εφημερίδων που κυκλοφορούν μέσω των πρακτορείων πωλήσεως εφημερίδων... Α' 1252/2001 Εισηγητής : Π. Μπραΐμη

43 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) κατ' άρθρ. 72 παρ. 2 Ν. 2084/92 και 1 Π.Δ. 805/81 δεν παρέχεται, κατ' αρχήν, στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ η δυνατότητα εξοφλήσεως οφειλών που προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές σε δόσεις, και μόνο αν το ποσό της κύριας οφειλής δεν υπερβαίνει το αναφερόμενο σ' αυτά όριο, είναι δυνατή η απονομή της συντάξεως και προ της εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού, οπότε το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται με τις πρώτες συντάξεις / εφ' όσον, όμως, ο ασφαλισμένος του Ταμείου έχει υπαχθεί στο διακανονισμό των εικοσιτεσσάρων το πολύ δόσεων της οφειλής του από ασφαλιστικές εισφορές, οπότε η συνολική του οφειλή μετατρέπεται σε οφειλή σε δόσεις, το κατά πόσον η οφειλή αυτή υπερβαίνει ή όχι το σύνολο των δώδεκα μηνιαίων εισφορών του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α του ΑΝ 2326/1940, με συνέπεια, αυτή να είναι δεκτική, κατ' εξαίρεση, συμψηφισμού με το ποσό των πρώτων συντάξεων, κρίνεται με βάση το ύψος του ποσού εκάστης δόσεως που είχε προκύψει από το διακανονισμό της οφειλής του ασφαλισμένου που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 2084/92 και τούτο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται από πλευράς ασφαλισμένου οι όροι του διακανονισμού αυτού... Α' 451/2002 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 93 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής εκ του γεγονότος ότι ο νομοθέτης προβλέπει αρμόδιο όργανο και ειδική διαδικασία, βάσει της οποίας, κατόπιν υποβολής

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012 Περίληψη Φορολόγηση επιδομάτων μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. - Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001 Περίληψη Φορολογία επιδομάτων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. - Τόσο η πάγια μηνιαία αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Αντίκειται στα άρθρα 78 και 4 του Συντάγματος το άρθρο 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002 που ορίζει

Περίληψη. Αντίκειται στα άρθρα 78 και 4 του Συντάγματος το άρθρο 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002 που ορίζει ΣτΕ 29/2014 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που, κατά το νόμο ή από τη φύση της προορίζεται να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. (m) Αριθμός 29/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010 Περίληψη: Το επίδομα των 176 ευρώ κατά Ν. 2738/1999 και Ν. 3016/2002 αποτελεί προσαύξηση μισθού των εκπαιδευτικών και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010 -5- Περίληψη: Δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκληση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων μετά την άπρακτη πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την κήρυξή τους. Εφόσον μετά την κήρυξή τους διατηρούνται, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αθήνα 20/01/2010 ΠΡΟΣ:1) Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. 2)Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΣΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΜΚΘ)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής

Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα