Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 289 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αγορανομικός Κώδικας... 1 Αθλητισμός... 2 Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Ανταγωνισμός Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αρχαιότητες

2 - 2 - Αστική ευθύνη του Δημοσίου Αυτοκίνητα Βία ανωτέρα Βουλή Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δικηγόροι Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια - Διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκπαίδευση Ελεγκτικό Συνέδριο Εμπόριο Επενδύσεις Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Κοινωνική ασφάλιση Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Λιμένες Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Νόμος - νομοθετική εξουσία Ορκωτοί ελεγκτές Περιβάλλον Πρατήρια υγρών καυσίμων Ραδιοτηλεόραση Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνεία - Τελωνειακή νομοθεσία Ύδατα Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι ν.π.δ.δ

3 - 3 - Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας Φορολογία γενικώς Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία δωρεών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΙV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε' 2972/ , 110 Β' 469/ , 31 Β' 885/ Γ' 963/ Β' 3247/ ΣΤ' 3526/ , 93 Β' 3444/ Β' 3983/2000-7μ - επιλύει...75, 152 Β' 3987/ Β' 4105/ Β' 237/ , 34 Β' 407/ Β' 535/2001 7μ. - επιλύει , 157 Β' 697/ , 164 Β' 841/2001 7μ Α' 903/ Α' 1225/ , 60 Α' 1252/ Ε' 1358/ Α' 1522/2001 7μ...39 Β' 1534/2001 7μ... 87, 107, 170

4 - 4 - Α' 1596/ Α' 1608/ , 52 Β' 1740/2001 7μ...154, 156 Β' 1742/ Ολ. 1756/ Γ' 1758/ Γ' 1759/ , 68 Γ' 1770/20017μ...7, 70 Γ' 1775/ Γ' 1781/ Β' 1817/ Β' 1956/2001 7μ Β' 1964/2001 7μ Β' 1970/ , 151 ΣΤ' 2046/ , 79, 130 Β' 2317/ Β' 2320/2001 7μ...13 Β' 2345/2001 7μ Β' 2354/ Β' 2355/ , 172 Β' 2357/ , 176 Γ' 2410/2001 7μ...67, 112 Γ' 2454/ , 143 Γ' 2549/ Δ' 2644/2001 7μ...56, 65 Ε' 2876/ , 62, 66 Α' 2934/ Β' 2976/ Β' 2985/ , 160 Β' 2999/2001 7μ...36, 38 Ε' 3061/ Ε' 3063/2001 7μ...14, 49, 106, 108 Α' 3138/ ΣΤ' 3241/ , 82, 117

5 - 5 - Γ' 3619/ , 142 Α' 3623/ , 97 Α' 3726/ , 47 Α' 3727/ ΣΤ' 3734/ , 131 ΣΤ' 3763/ Β' 3774/ , 148 Α' 3822/ Α' 3916/ Ε' 3952/ Δ' 4050/ Ε' 4086/ , 83 Β' 4256/ , 149 Ε' 4333/ , 63, 64 Β' 4344/2001 7μ , 80, 178 Β' 4445/ ΣΤ' 4464/2001 7μ ΣΤ' 4471/ Α' 4490/ , 90 Α' 139/ , 98, 118, 121, 122 Ε' 383/2002 7μ Γ' 427/2002 7μ...99, 109 Γ' 440/ , 69 Α' 451/ Ολ. 606/ , 101 ΣΤ' 659/ Β' 881/ , 177 Γ' 962/ , 26 Α' 990/ Δ' 1022/ , 50 Γ' 1093/2002 7μ...96 Ολ. 1101/ , 127 Δ' 1248/2002 7μ...78 Α' 1310/

6 - 6 - Γ' 1339/2002 7μ. - επιλύει...85, 89, 136 Δ' 1404/ , 111, 113 Ε' 1432/ , 119, 124, 128 Γ' 1482/ , 135 Γ' 1484/ Δ' 1509/2002 7μ...2, 4 Δ' 1510/ Ε' 1521/ Γ' 1530/ Β' 1586/2002 7μ...30, 169 Δ' 1633/ , 51, 53, 54, 61, 72, 114, 115 Β' 1647/ Γ' 1679/ Ολ. 1682/ , 102, 120 Ε' 1743/ , 95

7 - 7-1 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ κυρώσεις βλ. κατωτ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ομοσπονδίες κανονισμοί βλ. κατωτ. 4

8 - 8-3 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως συνταγματική κατοχύρωση με τις διατάξεις του ΠΔ 774/1980 θεσπίσθηκε σύστημα προληπτικού ελέγχου των μεγάλης οικονομικής αξίας συμβάσεων προμηθειών, δημοσίων έργων και υπηρεσιών που συνάπτουν το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα / ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί άσκηση δικαιοδοτικής εξουσίας και, συνεπώς, δεν υποκαθιστά το δικαστικό έλεγχο που ασκεί το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της νομιμότητας της διοικητικής διαδικασίας που απολήγει στη σύναψη διοικητικών συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, η φύση δε του προληπτικού αυτού ελέγχου δε μεταβλήθηκε εκ του γεγονότος ότι μετά την διά νόμου θέσπισή του απέκτησε και συνταγματικό έρεισμα / πράγματι κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 περ. β του Συντάγματος, το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε περίπτωση που εκκρεμεί ενώπιόν του αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως αναθέσεως προμηθείας, έργου ή υπηρεσίας, δεν κωλύεται να ασκήσει την κατά το άρθρο 95 παρ. 1 εδ α του Συντάγματος ακυρωτική του αρμοδιότητα, εάν, πριν από τη συζήτηση της αιτήσεως το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατυπώνοντας σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 7 του π.δ. 774/80 πόρισμά του, θεωρήσει ότι η εν λόγω πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση νόμου ή πλάνη περί τα πράγματα / η δίκη διατηρεί, στην περίπτωση αυτή, το αντικείμενό της, η δε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα εκδοθεί επί της αιτήσεως θα έχει δύναμη δεδικασμένου για τα διοικητικής φύσεως ζητήματα που επιλύει / διαφορετική εκδοχή θα δημιουργούσε έλλειμμα δικαστικής προστασίας και θα αντέβαινε στα άρθρα 20 περ. 1 και 95 περ. 1 του Συντάγματος... Δ' 1633/2002 Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

9 - 9 - Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου από τις διατάξεις του Ν. 2725/99 συνάγεται ότι η οργάνωση και διεξαγωγή των αθλημάτων του ερασιτεχνικού αθλητισμού διέπεται από κανονισμούς που ψηφίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, η οποία αποτελεί ΝΠΙΔ, και υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό / προσφυγές κατά αποφάσεων του ΔΣ, μεταξύ άλλων, των αθλητικών ομοσπονδιών, σχετικές με διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων η εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητών, εξετάζονται από το Α.Σ.Ε.Α.Δ. / οι ανωτέρω κανονισμοί, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που υπάγονται στην οικεία ομοσπονδία, ανήκουν, ως θεσπιζόμενοι από ΝΠΙΔ, στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, παρά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον οικείο υπουργό / συνεπώς, οι διαφορές που γεννώνται από την εφαρμογή τους είναι ιδιωτικού δικαίου... Δ' 1509/2002 επταμ. Εισηγητής : Π. Κοτσώνης 5 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσβαλλομένη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ το έννομο συμφέρον του αιτούντος να ζητήσει την ακύρωση της παραλείψεως των οικείων οργάνων του Πανεπιστημίου Αθηνών να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ανανέωσης της θητείας του ως λέκτορα του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου αυτού, είχε εκλείψει

10 κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως / και τούτο διότι, με την εκούσια μετακίνησή του στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αποκόψει τον υπηρεσιακό του δεσμό ως μέλος ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών... Γ' 1759/2001 Εισηγητής : Δ. Μπριόλας 7 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς εκπαίδευση ανωτάτη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως είχε εκλείψει το έννομο συμφέρον της αιτούσης να ζητήσει την ακύρωση της αρνητικής κρίσεως του εκλεκτορικού σώματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εξέλιξή της στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή λόγω της εκούσιας μετακινήσεώς της στο Πανεπιστήμιο Θράκης / ο προβαλλόμενος δε ισχυρισμός ότι διατηρεί το έννομο συμφέρον της αν θεωρηθεί εκλεγείσα κατά την τρίτη ψηφοφορία, αφαιρουμένων των ψήφων των κωλυομένων να μετάσχουν είναι αβάσιμος, διότι τυχόν αποδοχή του λόγου περί μη νόμιμης συμμετοχής των κωλυομένων στο εκλεκτορικό σώμα, δεν θα είχε ως συνέπεια να θεωρηθεί η αιτούσα ως εκλεγείσα, αλλά την ακύρωση των αποφάσεων της ΓΣ που απέρριψαν τις αιτήσεις εξαιρέσεως και την αναπομπή της υποθέσεως στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία κρίσεως της αιτούσης χωρίς τη συμμετοχή των κωλυομένων / όμως, μία τέτοια αναπομπή δεν είναι κατά νόμον επιτρεπτή, διότι μετά τη μετακίνησή της στο Πανεπιστήμιο Θράκης η αιτούσα δεν μπορεί να κριθεί για εξέλιξη από τα όργανα άλλου ΑΕΙ, αλλά μόνον από τα οικεία όργανα του Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο πλέον ανήκει... Γ' 1770/2001 επταμ. Εισηγητής : Δ. Μπριόλας

11 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία γνώση λαμβάνοντας κυρίως υπόψη το έντονο και εύλογο ενδιαφέρον που είχαν επιδείξει οι αιτούσες για την αποτροπή της κατασκευής του επίμαχου έργου, το χρόνο και τον τρόπο εκδηλώσεως των αντιρρήσεών τους, την τήρηση ως προς την προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων και την οικεία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των διατυπώσεων δημοσιοποίησης, που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της 75308/5512/ ΚΥΑ, την ευρεία δημοσιότητα διά των Μ.Μ.Ε. που είχε λάβει το θέμα επί σειρά μηνών, την κήρυξη των απαλλοτριώσεων των αναγκαιουσών για την κατασκευή του έργου εκτάσεων και τη δημοπράτηση του πρώτου έργου οριοθέτησης περιμετρικής γραμμής των εγκαταστάσεων του ολυμπιακού κωπηλατηρίου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι από τα πιο πάνω στοιχεία συνάγεται ότι οι αιτούσες έλαβαν διά των εκπροσώπων τους πλήρη γνώση της προσβαλλομένης απόφασης σε χρόνο που καθιστά εκπρόθεσμη την κρινόμενη αίτηση / (μειοψ.)... Ολομ. 606/2002 Εισηγητής : Ν. Σκλίας 9 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως τριτανακοπή με την άσκηση του ενδίκου μέσου της τριτανακοπής, όπως αυτό οργανώνεται με το άρθρο 51 του π. δ/τος 18/89, οι διάδικοι επανέρχονται στη νομική κατάσταση που τελούσαν κατά τον χρόνο εκδόσεως της ακυρωτικής αποφάσεως, η δε διαφορά επανεξετάζεται πλήρως από το Δικαστήριο κατά το νομικό και πραγματικό της μέρος με

12 βάση το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο εκείνο και διείπε την υπόθεση / σε περίπτωση δε που η τριτανακοπή γίνει δεκτή και κριθεί ότι η προσβληθείσα διοικητική πράξη είχε εσφαλμένως ακυρωθεί, τότε η ακυρωτική απόφαση εξαφανίζεται αναδρομικώς και η αίτηση ακυρώσεως εξετάζεται εξ' αρχής / με τα δεδομένα αυτά, το ως άνω σύστημα, το οποίο θεσπίσθηκε ειδικώς για να καλύψει την περίπτωση διεξαγωγής δίκης χωρίς την επιβαλλόμενη κλήτευση για συμμετοχή σ' αυτήν ενδιαφερομένου προσώπου, ικανοποιεί πλήρως την αξίωση παροχής πλήρους και αποτελεσματικής έννομης προστασίας στο πρόσωπο αυτό και τις απαιτήσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ... Ε' 4086/2001 Εισηγητής : Α. Ράντος 10 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως προθεσμία για την έναρξη της προθεσμίας της αιτήσεως αναιρέσεως που ασκείται από το Δημόσιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, απαιτείται η κοινοποίηση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης να έχει γίνει τόσο στη διάδικο φορολογική αρχή όσο και στον Υπουργό Οικονομικών, αφετηρία δε της προθεσμίας είναι, αν οι κοινοποιήσεις έγιναν σε διαφορετικό χρόνο, η εγγύτερη προς το χρόνο κατάθεσης της αιτήσεως αναιρέσεως κοινοποίηση, γιατί με αυτή ολοκληρώνεται η κοινοποίηση προς το Δημόσιο... Β' 1956/2001 επταμ. Εισηγητής : Ν. Σκλίας

13 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως όρια αναιρετικού ελέγχου το Συμβούλιο της Επικρατείας δικάζον κατ' αναίρεσιν, ανάγεται στους όρους της συμβάσεως μέσω της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως δηλαδή δέχεται αυτούς όπως περιγράφονται στην απόφαση, διότι η σύμβαση δεν αποτελεί διαδικαστικό έγγραφο της δίκης, ώστε να δύναται να ληφθεί υπόψη από του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικάζοντος κατ' αναίρεσιν... Α' 1608/2001 Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης 12 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2721/99 κατ' άρθρ. 36 ν. 2721/99 για να κριθούν οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις που έχει η επίλυση της εκκρεμούς διαφοράς για τον αναιρεσείοντα ιδιώτη διάδικο, λαμβάνεται υπ' όψιν το ποσό της διαφοράς, όπως αυτό προσδιορίζεται κατά την παρ. 3 του άρθρου 52 του π.δ. 18/89, δηλαδή το ποσό εισφοράς, φόρου χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους που αμφισβητείται ενώπιον των διοικητικών αρχών ή των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, η προκύπτουσα δε συνολική επιβάρυνση στις εκκρεμείς διαφορές μεταξύ αυτού και της φορολογικής αρχής, στις οποίες τίθενται τα αυτά πραγματικά και νομικά ζητήματα, πρέπει να συγκριθεί προς τις οικονομικές του δυνατότητες, όπως αυτές προκύπτουν από το εισόδημα ή την περιουσία του... Β' 4445/2001 Εισηγητής : Ι. Σύμπλης 13 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

14 Ανταγωνισμός συγκεντρώσεις οι διατάξεις του Ν. 703/1977 ρητώς απαγορεύουν την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης προτού εκδοθεί απόφαση κατά τις παραγράφους 2 έως και 7 του άρθρου 4δ / αν η συγκέντρωση πραγματοποιείται με τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προηγουμένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων και η συγκέντρωση είναι αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην συγκέντρωση, ως πραγματοποίηση της συγκέντρωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί η υπογραφή, αυτή και μόνη, της σχετικής συμφωνίας των συμβαλλομένων / πραγματοποίηση της συγκέντρωσης υφίσταται όταν η επιχείρηση η οποία προήλθε από τη συγχώνευση των πρώην ανεξάρτητων επιχειρήσεων έχει αρχίσει να συμπεριφέρεται ως αυτόνομη νομική και οικονομική ενότητα... Β' 2320/2001 επταμ. Εισηγητής : Γ. Ανεμογιάννης 14 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ άρση ανάκληση βλ. κατωτ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ αρμοδιότητες βλ. κατωτ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες διατηρητέα ο χαρακτηρισμός ως διατηρητέας της χρήσεως κτιρίου το οποίο λειτουργεί ως πανεπιστημιακό εργαστήριο, είτε τούτο ανήκει στο νομικό πρόσωπο του Πανεπιστημίου είτε χρησιμοποιείται από αυτό υπό την ιδιότητά του ως επικαρπωτή, ως έχων άμεσες συνέπειες στη λειτουργία του αυτή, απαιτεί την προηγούμενη γνωμοδότηση του

15 αρμόδιου οργάνου της πανεπιστημιακής μονάδας στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί και η οποία είναι υπεύθυνη και για τα λοιπά θέματα της λειτουργίας του, όχι δε του πρυτανικού συμβουλίου ή της συγκλήτου... Ε' 2876/2001 Εισηγητής : Ν. Ρόζος 17 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία καθορισμός ζωνών κατ' άρθρ. 91 του Ν. 1892/1990 εάν δεν υπάρχει απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη και προσδιορίζονται τα όρια οικιστικού συνόλου, προϋφιστάμενου του έτους 1923 ή περιλαμβανόμενου στην απογραφή του έτους 1981 ως οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, τα αρμόδια για τον καθορισμό ζώνης προστασίας όργανα οφείλουν να εκφέρουν παρεμπίπτουσα κρίση για την ύπαρξη και τα όρια του οικισμού στο μέτρο που τούτο είναι απαραίτητο για τον καθορισμό της ζώνης προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε πρόσφορο στοιχείο προκειμένου να ασκήσουν την αρμοδιότητά τους αυτή / τούτο δε διότι το ζήτημα αυτό ανάγεται στις προϋποθέσεις για την έκδοση της αποφάσεως καθορισμού της ζώνης και η καθυστέρηση της επιλύσεώς του θα οδηγούσε στην αδυναμία προστασίας των κειμένων σε αυτήν στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα / εξ άλλου καθορίζεται ζώνη που εκτείνεται όχι μόνο σε αυτή ταύτη την έκταση όπου ευρίσκονται στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και σε όση γύρω από αυτή κρίνεται αναγκαία για την προστασία τους... Ε' 1432/2002 Εισηγητής : Ν. Ρόζος

16 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία αβάσιμος λόγος ότι από την κατασκευή και λειτουργία ολυμπιακού κλειστού Γυμναστηρίου παραβλάπτεται ουσιωδώς, κατά παράβαση του άρθρου 24 παρ. 1 και 6 του Συντάγματος και του κ. ν. 5351/1932 αρχαίο μνημείο, δεδομένου ότι στην προσβαλλόμενη πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων ρητώς μνημονεύεται η ύπαρξη του μνημείου και λαμβάνονται τα προσήκοντα, κατά την αντίληψη της διοικήσεως, μέτρα προστασίας του, ενόψει και των υποδείξεων της αρχαιολογικής υπηρεσίας / με δεδομένο ότι η Διοίκηση κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή του κτιρίου, έλαβε υπόψη τις τελικές διαστάσεις του Γυμναστηρίου και την απόστασή του από το μνημείο, δεν ελέγχεται η σχετική κρίση ως πλημμελώς αιτιολογημένη από μόνο το γεγονός ότι η αρχαιολογική υπηρεσία είχε αντιρρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, εφόσον οι αντιρρήσεις αυτές είχαν διατυπωθεί ενόψει διαφορετικών διαστάσεων και αποστάσεως του κτιρίου από το μνημείο... / (μειοψ.)... Ολομ. 1682/2002 Εισηγητής : Α. Ράντος 19 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου ειδικές περιπτώσεις το άρθρο 4 του Ν. 1977/1991 με το οποίο, υπό τον τύπο αυθεντικής ερμηνείας, τροποποιούνται πράγματι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες προβλεπόταν με το προγενέστερο άρθρο 36 του Ν. 1968/91 η δυνατότης αποζημιώσεως επιχειρήσεων ασχολουμένων με την έκδοση εφημερίδων, δεν έχει γνησίως ερμηνευτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί τροποποίηση της

17 προγενέστερης διατάξεως, της οποίας το περιεχόμενο μετέβαλε... Α' 3623/2001 Εισηγητής : Ε. Σάρπ 20 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ λεωφορεία καθορισμός δυνάμεως ΚΤΕΛ βλ. κατωτ ΒΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ βλ. κατωτ ΒΟΥΛΗ συνεργάτες βουλευτών βλ. κατωτ ΔΑΣΗ Δάση διακατεχόμενα τα διακατεχόμενα δάση αποτελούν κατηγορία των δημόσιων δασών και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, οι δε διακάτοχοι ασκούσαν και ασκούν ήδη περιορισμένα δικαιώματα κάρπωσης... Β' 1647/2002 Εισηγητής : Γ. Ανεμογιάννης 24 ΔΑΣΗ Δάση διαδικασία χαρακτηρισμού άρθρου 14 Ν. 998/79 σε κάθε περίπτωση πριν από την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας η απόφαση του δασάρχου περί χαρακτηρισμού κατ' άρθρ. 14 του Ν. 998/79 δεν δύναται να ληφθεί υπ' όψιν από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, ενώπιον της οποίας

18 ανακύπτει ως προκριματικό το ζήτημα του χαρακτήρος της εκτάσεως / τρίτοι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στη δημόσια αρχή, ενώπιον της οποίας επικαλούνται την απόφαση του δασάρχου, τα οικεία αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως και δημοσιεύσεως, μπορούν δε και οι ίδιοι να επισπεύσουν τις διατυπώσεις δημοσιότητος / τέλος, αν ανατραπή η απόφαση του δασάρχου από την πρωτοβάθμιο ή τη δευτεροβάθμιο Επιτροπή, ανακαλείται υποχρεωτικώς η διοικητική πράξη άλλης δημόσιας αρχής, η οποία βασίζεται στην ακυρωθείσα ή τροποποιηθείσα απόφαση του δασάρχου... Ε' 4333/2001 Εισηγητής : Β. Καμπίτση 25 ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες επιχειρήσεις οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ΔΚΚ που αφορούν τα ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά πρόσωπα, τα οποία ρητώς ορίζονται ως νπδδ, διότι γι' αυτές υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο πέμπτο μέρος του ίδιου κώδικα, όπου προβλέπεται ρητώς ότι αποτελούν νπιδ / επομένως η 18458/ υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφέρεται σε ιδρύματα ή δημόσια νομικά πρόσωπα, δεν περιλαμβάνει, και τις δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, όπως οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης... Γ' 1781/2001 Εισηγητής : Μ. Παπαδοπούλου 26 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

19 Δικηγόροι Προϊστάμενοι νομικής υπηρεσίας οι προϊστάμενοι νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας και οι νομικοί σύμβουλοι προσλαμβάνονται κατ' εφαρμογήν της ειδικής νομοθεσίας που διέπει το νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, το οποίο τους προσλαμβάνει / σε περίπτωση δε κατά την οποία στην νομοθεσία αυτή δεν προβλέπεται ότι προηγείται της προσλήψεως ανάλογη διοικητική διαδικασία επιλογής, η σύμβαση εμμίσθου εντολής μεταξύ του νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα και του δικηγόρου που προσλαμβάνεται ως προϊστάμενος νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή ως νομικός σύμβουλος, καταρτίζεται αποκλειστικώς βάσει των διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου / τούτο συμβαίνει ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία η Διοίκηση του νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα επιλέγει τον προϊστάμενο της νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή το νομικό σύμβουλο κατ' εφαρμογήν διατάξεων νόμου στις οποίες η ίδια εκουσίως υπάγεται διά σχετικής προκηρύξεώς της, διότι στην περίπτωση αυτή τόσον η προκήρυξη, όσο και η επιλογή και πρόσληψη ερείδονται στη δικαιοπρακτική βούληση του νομικού προσώπου και όχι σε διοικητικό νόμο... Γ' 962/2002 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος 27 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ αναστολή λειτουργήματος βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση συλλογικά όργανα κανόνες συνθέσεως αρχή αμεροληψίας τα αναφερόμενα με ύφος περιφρονητικό για την αιτούσα σε καταγγελία που υπογράφουν ως μέλη του Δ.Σ. Συλλόγου Διδασκόντων οι αναπληρωτές καθηγητές που

20 μετείχαν στο εκλεκτορικό σώμα για να κριθεί το αίτημα μονιμοποιήσεως της αιτούσης, υπερβαίνουν τα όρια της συνδικαλιστικής αντιθέσεως και προδίδουν προσωπική εμπάθεια και προκατάληψη προς το πρόσωπό της και η συμμετοχή τους στο εκλεκτορικό σώμα δεν παρείχε τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης... Γ' 440/2002 Εισηγητής : Π. Καρλή 29 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΔΔ δικαιοδοσία στο άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 2523/1997 ορίζεται ότι οι πράξεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του, με τις οποίες λαμβάνονται μέτρα σε περίπτωση μη αποδόσεως στο Δημόσιο επιρριπτομένων και παρακρατουμένων φόρων, υπόκεινται στην κατά τον ΚΔΔ προσφυγή... Β' 3774/2001 Εισηγητής : Κ. Βιολάρης 30 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ δικαιοδοσία αναλογικά δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου προβλέπονται για την εγγραφή και μετεγγραφή οιασδήποτε πράξεως στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία και ωρισμένων πράξεων στα άμισθα υποθηκοφυλακεία / πέραν όμως των δικαιωμάτων αυτών, το Δημόσιο πορίζεται έσοδα και από τα υπέρ του αμίσθου υποθηκοφύλακος προβλεπόμενα αναλογικά δικαιώματα καθ' όσον μέρος από αυτά παρακρατεί ο άμισθος υποθηκοφύλακας ως αμοιβή του και ως έσοδο για τις δαπάνες

21 λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου, το δε υπόλοιπο αποδίδει στο Δημόσιο με το άρθρο 15 του Ν. 325/1976 προβλέπεται διοικητική διαδικασία καθορισμού της αξίας επί της οποίας υπολογίζονται τα υπέρ του Δημοσίου και του αμίσθου υποθηκοφύλακος αναλογικά δικαιώματα και με αυτήν διασφαλίζονται δημόσια έσοδα προερχόμενα και από τις δύο κατηγορίες δικαιωμάτων / συνεπώς, η διαφορά που δημιουργείται από την πράξη της φορολογικής αρχής που εκδίδεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 Ν. 325/76 ή από την άρνηση εκδόσεως τέτοιας πράξεως είναι διοικητική / (μειοψ.)... Β' 1586/2002 επταμ. Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης 31 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ πληρεξουσιότητα η αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος βάσει του άρθρου 62 παρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων αποτελεί γεγονός το οποίο συνεπάγεται παύση της πληρεξουσιότητας εχούσης χορηγηθεί σε δικηγόρο διατελούντα σε αναστολή της επαγγελματικής του δράσεως, πέραν των γεγονότων τα οποία απαριθμούνται στο άρθρο 38 του ΚΦΔ, αλλά και της ιδιότητος αυτού ως αντικλήτου / και τούτο διότι η διάταξη περί αναστολής, στερεί το δικηγόρο της δυνατότητος ενεργείας οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδίκου πράξεως με την ιδιότητα του αντικλήτου, η οποία ως απόρροια της ιδιότητος του πληρεξουσίου συμπαρασύρεται σε περίπτωση παύσεως, έστω και προσωρινής, της ιδιότητος αυτής...

22 Β' 469/2000 Εισηγητής : Σ. Καραλής 32 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ επιδόσεις κατ' άρθρ. 67 παρ. 1 ΚΦΔ πρέπει καταρχήν να προσδιορίζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο στη σχετική έκθεση το επιδιδόμενο έγγραφο από την άποψη του χρόνου έκδοσης και του περιεχομένου του, τα πρόσωπα τα οποία αυτό αφορά, καθώς και η δημόσια αρχή που έδωσε την παραγγελία για επίδοση / μόνη όμως η παράλειψη να αναγραφούν στην έκθεση η χρονολογία έκδοσης του επιδιδομένου εγγράφου η χρονική περίοδος την οποία το έγγραφο αυτό αφορά και τα ποσά που καταλογίζονται με αυτό δεν καθιστά την επίδοση άκυρη, αν από το όλο περιεχόμενο της έκθεσης προκύπτει ποιό ήταν το έγγραφο που επιδόθηκε και ποιά ήταν η συγκεκριμένη αρχή που έδωσε τη σχετική παραγγελία... Β' 1817/2001 Εισηγητής : Σ. Χρυσικοπούλου 33 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ απόδειξη κατανομή βάρους βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ προσφυγή όρια ελέγχου επί προσφυγής ουσίας, το αίτημα ακυρώσεως της ποινής εμπεριέχει και αίτημα περιορισμού της... Β' 237/2001 Εισηγητής : Ι. Σύμπλης

23 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση εκκλητό το άρθρο 165 παρ. 1 του ΚΦΔ που εξαρτά το εκκλητό ή μη της πρωτοδίκου αποφάσεως από το ύψος της διαφοράς του φόρου μεταξύ αυτού που αναλογεί, σύμφωνα με την οικεία καταλογιστική πράξη της φορολογικής αρχής, και αυτού που προσδιορίσθηκε με την πρωτόδικη απόφαση, δεν είναι εφαρμοστέο στις περιπτώσεις πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων κατά το άρθρο 16α του Ν.Δ. 3323/1955, διότι ο επιβλητέος στον κάθε ένα από τους εταίρους, εν όψει της πράξεως αυτής, φόρος δεν είναι γνωστός ούτε έχει αποτελέσει αντικείμενο δίκης στην οποία κρίνονται τα οικονομικά αποτελέσματα των εν λόγω εταιρειών, αφού τα κατανεμόμενα στον κάθε ένα από τους εταίρους κέρδη συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματά του και φορολογούνται στο πρόσωπό του... Β' 1970/2001 Εισηγητής : Ι. Σύμπλης 36 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΦΔ έφεση μεταβιβαστικό αποτέλεσμα βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση όρια ελέγχου ορθώς μεν το Διοικητικό Εφετείο κατ' άρθρ. 169 ΚΦΔ προέβη το πρώτον αυτό σε αυτεπάγγελτο έλεγχο της νομικής πλημμελείας της επιδίκου πράξεως, πλήν την κρίση του περί ανυποστάτου της πράξεως δεν μπορούσε

24 να στηρίξει στο ακριβές αντίγραφο αυτής, αλλά στο πρωτότυπο της πράξεως... ΣΤ' 3763/2001 Εισηγητής : Κ. Φιλοπούλου 38 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση πρόσθετοι λόγοι οι πρόσθετοι λόγοι περιορίζονται μέσα στα όρια του άρθρου 169 ΚΦΔ, δηλαδή του μεταβιβαστικού αποτελέσματος που επήλθε με την έφεση / συνεπώς, απαραδέκτως προβάλλονται με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων αιτιάσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο της εκκαλουμένης αποφάσεως ή μέρος της υποθέσεως, τα οποία δεν προσβλήθηκαν με την έφεση, δεν μεταβιβάσθηκαν, κατά την έκφραση του νόμου, στο διοικητικό εφετείο και, συνεπώς, δεν κατέστησαν, ως εκ τούτου, αντικείμενο της έκκλητης δίκης... Β' 2999/2001 επταμ. Εισηγητής : Κ. Βιολάρης 39 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές άρθρου 7 ν. 702/77 προσφυγή κατ' άρθρ. 19 παρ. 2 του Π.Δ. 341/1978, αυτοτελώς προσβλητή με προσφυγή είναι η ρητή αρνητική πράξη, της οποίας προηγήθηκε η μη προσβληθείσα παραδεκτώς με προσφυγή, σιωπηρή άρνηση με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως... Α' 1522/2001 επταμ. Εισηγητής : Π. Μπραΐμη

25 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές άρθρου 7 ν. 702/1977 αγωγή παραγραφή η εφαρμογή του άρθρου 937 του Αστικού Κώδικα δεν αποκλείεται επί αγωγών αποζημιώσεως του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 702/ Α' 990/2002 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 41 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές άρθρου 7 ν. 702/77 κατάργηση δίκης το γεγονός ότι το ΙΚΑ επικαλείται για τη συνέχιση της δίκης, ενώπιον του δικάσαντος εφετείου, ότι ο ασφαλισμένος με βάση την νεότερη απόφαση του Διευθυντή του ΙΚΑ λαμβάνει την ίδια περίοδο μικρότερο ποσό από το Ίδρυμα σε σχέση με αυτό που ελάμβανε με βάση την πρωτόδικη απόφαση, δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της δίκης εκ μέρους του... Α' 3822/2001 Εισηγητής : Μ. Πικραμένος 42 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 δημόσια έργα προσφυγή παραδεκτό επί παραλήψεως της διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας να ασκήσει, κατόπιν υποβολής συγκεκριμένου σχετικού αιτήματος από τον ανάδοχο, την προβλεπόμενη από τα άρθρα 31 και 32 του Π.Δ. 475/76 αρμοδιότητά της, δηλαδή να συντάξει

26 πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδος νέων εργασιών και συγκριτικό πίνακα και να υποβάλει αυτά στην προϊσταμένη αρχή προς έγκριση και τελική διατύπωση των περιεχομένων τους, σε προσφυγή ουσίας ενώπιων του διοικητικού εφετείου υπόκειται ευθέως η παράλειψη αυτή και δεν απαιτείται η τήρηση της διοικητικής προδικασίας... Α' 3138/2001 Εισηγητής : Ε. Σάρπ 43 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 αστική ευθύνη Δημοσίου δικαιοδοσία η έννομη σχέση, επί της οποίας στηρίχθηκε αποκλειστικά η αξίωση της αναιρεσείουσας, καθιδρύθηκε πράγματι δια της μεταγενέστερης του ζημιογόνου γεγονότος ιδιωτικής συμβάσεως πωλήσεως προς αυτήν του ιδανικού μεριδίου του ακινήτου, το οποίο είχε κατακυρωθεί υπέρ του ενός από τους υπερθεματιστές / υπό τα δεδομένα αυτά, η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ότι η αξίωση της αναιρεσείουσης κινείται στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, παρίσταται νόμιμα... Α' 3727/2001 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 44 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 αστική ευθύνη Δημοσίου αγωγή ο ΚΕΔΕ δεν υποχρεώνει τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, επιλαμβανόμενα αγωγών αποζημιώσεως που ασκούνται βάσει των άρθρων 105 και 106 του Εισ Ν.ΑΚ. να αναβάλλουν την εκδίκαση των αγωγών αυτών μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η, τυχόν,

27 εκδοθείσα δικαστική απόφαση που διέγνωσε την παρανομία, της οποίας γίνεται επίκληση από τους ενάγοντες, αλλά, αντιθέτως αρκείται στην τελεσιδικία της αποφάσεως αυτής / εξάλλου, και αν ακόμη η τελεσίδικη απόφαση, η οποία διέγνωσε την παρανομία της επισπευσθείσης διοικητικής εκτελέσεως, αναιρεθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα είναι πάντοτε δυνατή, εφ' όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η προσβολή της αποφάσεως που, τυχόν, έκανε δεκτή την αγωγή αποζημιώσεως με το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναθεωρήσεως... Α' 3726/2001 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 45 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 αστική ευθύνη Δημοσίου όρια ελέγχου ο παρεμπίπτων έλεγχος που ασκεί το διοικητικό δικαστήριο, επιλαμβανόμενο αγωγής αποζημιώσεως, η οποία έχει ως νομική βάση τα άρθρα 105 και 106 Εισ. ΝΑΚ, περιορίζεται στην νομιμότητα μόνον της πράξεως ή παραλείψεως, από την οποία απορρέει η αξίωση προς αποζημίωση, δεν μπορεί δε να επεκταθεί και σε άλλες πράξεις ή παραλείψεις... Α' 3916/2001 Εισηγητής : Ε. Σάρπ 46 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ διαφορές Ν. 1406/1983 ΚΕΔΕ ανακοπή όρια ελέγχου βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

28 διαφορές Ν. 1406/1983 ΚΕΔΕ απόφαση τελεσιδικία βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ακυρωτικές διαφορές Ν. 702/1977 κατάργηση δίκης βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 αρμοδιότητα στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως ατομικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες αφορούν την ανάκληση μη συντελεσμένων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και την άρση διατηρούμενων επί μακρόν ρυμοτομικών βαρών από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 29 του Ν. 2721/99 και εφεξής / κατ' ακολουθίαν ένδικο μέσο, το οποίο ασκήθηκε ενώπιον διοικητικού εφετείου κατά ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως που είχε κηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν.δ. 797/1971, και συζητήθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 29 του Ν. 2721/99 δηλαδή πριν από την , έπρεπε, αν μεν είχε υποβληθεί στη Διοίκηση αίτηση του ενδιαφερομένου για άρση της μη συντετελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή του ρυμοτομικού βάρους που απορρίφθηκε ρητώς ή σιωπηρώς να παραπεμφθεί από το διοικητικό εφετείο στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικασθεί ως αίτηση ακυρώσεως, στην περίπτωση όμως, που δεν είχε προηγηθεί της ασκήσεως της προσφυγής ή υποβολή του σχετικού αιτήματος στη Διοίκηση, ώστε να προκύψει ακυρωτική διαφορά διότι η Διοίκηση δεν υποχρεούται οίκοθεν να ανακαλεί ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, που διατηρήθηκαν πέραν από εύλογα χρονικά όρια χωρίς να συντελεσθούν, αλλά η προς τούτο

29 υποχρέωσή της ανακύπτει με την υποβολή σχετικής αιτήσεως του πληττόμενου ιδιοκτήτη το διοικητικό εφετείο όφειλε με την απόφασή του ν' απορρίψει το ασκηθέν ένδικο μέσο ως απαράδεκτο, αφού αφ' ενός μέν δεν μπορούσε να το παραπέμψει να δικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως αίτηση ακυρώσεως, αφετέρου δεν είχε αρμοδιότητα να το δικάσει ως προσφυγή ουσίας... Ε' 3063/2001 επταμ. Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 50 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 άδειες λεωφορείων η βάσει του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 588/77 εκδιδόμενη υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός της δυνάμεως των λεωφορείων κάθε ΚΤΕΛ, καθορίζουσα τη δυναμικότητα των λεωφορείων συγκεκριμένου ΚΤΕΛ, έχει ατομικό χαρακτήρα... / συνεπώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αναρμόδιο να εκδικάσει ένδικο βοήθημα στρεφόμενο κατά τέτοιας αποφάσεως που υπάγεται κατ' άρθρ. 29 παρ. 4 περ. γ του Ν. 2721/99 στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια... Δ' 1022/2002 Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 51 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ διαγωνισμοί προληπτικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

30 βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια Έργα έλεγχος Υπουργού το άρθρο 16 του Ν. 2576/88 κατά το μέρος που αναθέτει στον ΥΠΕΧΩΔΕ, τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των οργάνων διοικήσεως των ΑΕΙ (ως φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα), που αφορούν την ανάθεση εκτελέσεως δημοσίων έργων συνάδει προς το άρθρο 16 του Συντάγματος... Δ' 1633/2002 Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος 54 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διαγωνισμοί νομικό καθεστώς η διακήρυξη του διαγωνισμού, προσδιορίζοντας τους κανόνες που διέπουν την οικεία διοικητική διαδικασία, παραπέμπει όχι μόνο στο νόμο (και δη σε υπουργική απόφαση) αλλά και σε εγκύκλιο του ίδιου Υπουργού που αναφέρεται στον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου που καταστρώνει η υπουργική απόφαση / η εγκύκλιος αυτή, στο μέτρο που έχει κανονιστικό περιεχόμενο, περιέχει δηλαδή κανόνες πέραν αυτών που θέτει η υπουργική απόφαση, αποτελεί τμήμα του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την επίδικη διαδικασία, πρέπει δε να ερμηνεύεται, κατά το δυνατόν, σε συμφωνία με τον νόμο, και δη με την υπουργική απόφαση, την οποία επιχειρεί να ερμηνεύσει και εξειδικεύσει, ώστε να επιτυγχάνεται, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η εναρμονισμένη ερμηνεία και εφαρμογή του ανωτέρω κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού στο σύνολό του / μόνο δε στην περίπτωση που τούτο κρίνεται ειδικώς ως ανέφικτο σε συγκεκριμένη περίπτωση, για τον λόγο ότι το περιεχόμενό της ως άνω εγκυκλίου είναι, υφ' οιανδήποτε

31 ερμηνευτική εκδοχή, απολύτως ασυμβίβαστο προς τη ρύθμιση του νόμου και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσης υπουργικής αποφάσεως, επιβάλλεται να ισχύσει ως κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού μόνη η ρύθμιση του νόμου και της υπουργικής αποφάσεως, ώστε πάντως να μην υποχωρήσει αυτή έναντι του αντιθέτου περιεχομένου της εγκυκλίου / συνεπώς, η νομιμότητα των πράξεων της αναθέτουσας αρχής κρίνεται, κατ' αρχήν, υπό το πρίσμα του συνόλου του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον επίδικο διαγωνισμό, άρα εν όψει και των κανόνων που περιέχει η εγκύκλιος, ερμηνευομένων, κατά το δυνατόν, σε συμφωνία με το νόμον... Δ' 1633/2002 Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος 55 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διαγωνισμοί διαδικασία σε περίπτωση λήξεως της ισχύος των προσφορών πριν από την έγκριση του αποτελέσματος, αφενός νομίμως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι, αν και προσεκλήθησαν προς τούτο, δεν εδήλωσαν παράταση της ισχύος των προσφορών τους, και αφετέρου δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 17 παρ. 6 του Π.Δ. 609/1985 που αφορά την παραλαβή της προσφοράς από την Επιτροπή Διαγωνισμού και όχι μεταγενέστερα στάδια της δημοπρασίας... Δ' 1510/2002 Εισηγητής : Η. Μάζος 56 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

32 Διαγωνισμοί προμήθειες ο λεπτομερής και αυστηρά τυπικός χαρακτήρας των κανόνων του Π.Δ. 284/89 είναι ασύμβατος με τη γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, κατά την οποία το γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ανακαλέσει, πριν από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, τη γνωμοδότησή του κατόπιν επανεκτιμήσεως των ουσιαστικών δεδομένων της υποθέσεως / η γενική αυτή αρχή, ως εκ τούτου, δεν ευρίσκει έδαφος εφαρμογής στη διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού, που καταστρώνεται με τις διατάξεις του Π.Δ. 284/89 / κατ' ακολουθίαν, στα πλαίσια ενός τέτοιου διαγωνισμού, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, άπαξ και διατυπώσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 περ. 3, τη γνωμοδότησή της ως προς την αξιολόγηση και τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών, μπορεί να την ανακαλέσει μόνο για λόγους νομιμότητας, δηλαδή για παράβαση νόμου ή πλάνη περί τα πράγματα / (μειοψ.)... Δ' 2644/2001 επταμ. Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος 57 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις διοικητικές δημόσια έργα πιστοποιήσεις κάθε πιστοποίηση καθίσταται οριστική, ως προς το ύψος της περιλαμβανόμενης σ' αυτήν αμοιβής, εφόσον εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και δεν αμφισβητείται προσηκόντως ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών και, εν συνεχεία, ενώπιον του οικείου δικαστηρίου... Α' 1596/2001 Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης 58 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

33 δημόσια έργα αναθεώρηση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις διοικητικές δημόσια έργα νέες εργασίες δεν υπόκεινται, κατά πάσαν περίπτωσιν, εις έκπτωσιν δημοπρασίας αι τιμαί μονάδος των νέων εργασιών, αι οποίαι κανονίζονται κατ' εφαρμογήν του εδαφίού γ' της παραγρ. 3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 δηλαδή βάσει των πραγματικών στοιχείων κόστους... Α' 2934/2001 Εισηγητής : Γ. Παναγιωτόπουλος 60 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις διοικητικές δημόσια έργα διάλυση αν η διάλυση της συμβάσεως έγινε πριν εκτελεσθούν από τον ανάδοχο εργασίες που καλύπτουν το ήμισυ της συμβατικής αξίας του έργου, η αναγνωριζόμενη υπέρ του αναδόχου αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος αφορά το μέχρι του ανωτέρω ημίσεος μέρος του μη εκτελεσθέντος έργου και υπολογίζεται με ποσοστό εξικνούμενο μέχρι 7% επί του ημίσεος του αρχικού χρηματικού αντικειμένου τη συμβάσεως, μετά την αφαίρεση από αυτό της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών / ως αρχικό χρηματικό αντικείμενο της συμβάσεως νοείται το ποσόν που συμφωνήθηκε να λάβει ως αντάλλαγμα ο ανάδοχος, για την εκτέλεση του έργου, στο ποσόν δε αυτό δεν περιλαμβάνεται το τυχόν προβλεπόμενο στη σύμβαση κονδύλιο αναθεωρήσεως, αφού η σχετική πρόβλεψη της συμβάσεως έχει αποζημιωτικό για τον ανάδοχο χαρακτήρα, αποβλέπουσα στην ελάφρυνση αυτού από την αύξηση των τιμών των υλικών, των ημερομισθίων κλπ και αφορά ποσό

34 επιγενόμενο, το οποίο δεν είναι βέβαιο ότι θα προκύψει κατά την πορεία εκτελέσεως του έργου... Α' 1225/2001 Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης 61 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ εγκύκλιοι βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία γνωμοδότηση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία δημοσιότης βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ανάκληση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ανάκληση κανόνες βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη όργανα διοικήσεως βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη επιστημονικό προσωπικό οι υπηρετούντες κατά την στα ΑΕΙ μη διδάκτορες επιμελητές, βοηθοί και επιστημονικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν εκπόνησαν διδακτορική διατριβή εντός των προβλεπομένων από το άρθρο 35 του Ν. 1268/82 προθεσμιών, απώλεσαν την

35 δυνατότητα ενταξής τους στο ΔΕΠ του ΑΕΙ και με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1966/91 μονιμοποιήθηκαν απλώς σε προσωποπαγείς θέσεις, στις οποίες μετατράπηκαν αυτοδικαίως οι θέσεις που ήδη κατείχαν, ενώ η περαιτέρω εξέλιξή τους σε θέσεις ΔΕΠ ορίσθηκε ότι θα γίνεται με βάση τις γενικές διατάξεις περί διορισμού στις θέσεις αυτές / ο κλάδος αυτός επιτελούσε πάντοτε επιβοηθητικό έργο σε σχέση με αυτό του ΔΕΠ και ασκούσε σχετικές επικουρικές δραστηριότητες / αντιθέτως, τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ ασκούν ειδικό μεν, αλλά πάντως αυτοδύναμο και γνήσιο διδακτικό έργο στα ειδικώς προβλεπόμενα από το νόμο αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους / με τα δεδομένα αυτά οι μη διδάκτορες επιμελητές, βοηθοί και επιστημονικοί συνεργάτες δεν τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες υπηρεσιακές συνθήκες με τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ και επομένως η μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών προσωπικού δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητος... Γ' 2410/2001 επταμ. Εισηγητής : Γ. Παπαμεντζελόπουλος 68 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη ΔΕΠ λέκτορες βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη ΔΕΠ μονιμοποίηση διαδικασία βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη ΔΕΠ μετακίνηση βλ. ανωτ. 7

36 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές μετεγγραφές η εξαιρετική νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 9 του Ν. 2740/1999, που έχει περιορισμένη χρονική ισχύ δεν μπορεί να έχει ανάλογη η κατ' επέκταση εφαρμογή κατ' επίκλιση της κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος κρατικής μέριμνας για την υγεία των πολιτών και της κατά το άρθρο 2 της ΕΙΔΑ προστασίας του δικαιώματος στη ζωή, σε περιπτώσεις σπουδαστών που φοιτούσαν σε πανεπιστήμια άλλων πόλεων της Γιουγκοσλαβίας, οι οποίες βρίσκονται εκτός της περιοχής Κοσσυφοπεδίου... ΣΤ' 3241/2001 Εισηγητής : Α. Χλαμπέα 72 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ βλ. ανωτ ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο κυρώσεις κατ' αρθρ. 8 του Ν. 936/1979 το πρόστιμο που επιβάλλει ο Υπουργός δεν μπορεί να υπερβεί την αξία των αγαθών κατά το χρόνο της παραβάσεως / συνεπώς, προκειμένου να υπολογισθεί η αξία αγαθών που είναι εκφρασμένη σε αλλοδαπό νόμισμα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τον χρόνο της παραβάσεως ισοτιμία τούτου προς την δραχμή... ΣΤ' 4464/2001 επταμ. Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου

37 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις με το άρθρο 118 του Ν. 2533/97 επιχειρήθηκε, προφανώς επί τη προόψει αντικαταστάσεως του καθεστώτος παροχής επενδυτικών κινήτρων, η θέσπιση καταληκτικής ημερομηνίας ως χρονικού ορίου για την υπαγωγή επενδύσεων, για τις οποίες είχαν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις, στο καθεστώς του ν. 1892/90 / ως τέτοια ημερομηνία επελέγη η , η οποία, όμως, ήταν προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσιεύσεως και ενάρξεως ισχύος του Ν. 2533/97 ( ) / υπό τα δεδομένα αυτά πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εν λόγω διάταξη κατήργησε, και δη αναδρομικώς, το άρθρο 1 παρ. 2 του καταστατικού του ΕΛ.ΚΕ. (Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων), που ρύθμιζε την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Ν. 1892/90 επενδύσεων, των οποίων το ύψος υπερέβαινε το ποσό των δραχμών... Δ' 4050/2001 Εισηγητής : Η. Τσακόπουλος 75 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ περιωρισμένης ευθύνης βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ υπεροχή κοινοτικού δικαίου βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ αρχή δικονομικής αυτονομίας κρατών - μελών βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

38 Ευρωπαϊκή Ένωση ελευθερία κυκλοφορίας προϊόντων τεχνικές προδιαγραφές από τα άρθρα 4 και 16 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ συνάγεται ότι το κράτος - μέλος προορισμού δεν μπορεί να εξαρτήσει των αποδοχή των εκθέσεων και βεβαιώσεων πιστότητας που χορηγεί ο αναγνωρισμένος οργανισμός του κράτους μέλους παραγωγής από προηγούμενη συμφωνία μεταξύ του οργανισμού αυτού και του δικού του αντίστοιχου οργανισμού και αμοιβαία αναγνώριση της διαδικασίας πιστοποίησης και ελέγχου, με συνέπεια, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει συναφθεί η συμφωνία αυτή, να υποβάλει τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών, που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος και έχουν ήδη ελεγχθεί από τον οικείο οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου, σε νέο έλεγχο μέσο του δικού του οργανισμού πιστοποίησης και να απαγορεύει την κυκλοφορία τους μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτός / αντίθετα, εφόσον ο οργανισμός πιστοποίησης και ελέγχου του κράτους μέλους παραγωγής έχει αναγνωρισθεί από το κράτος αυτό και έχει γνωστοποιηθεί στο κράτος μέλος προορισμού, το τελευταίο αυτό κράτος είναι υποχρεωμένο να δέχεται τις σχετικές εκθέσεις και βεβαιώσεις πιστότητας των προϊόντων που ο οργανισμός αυτός εκδίδει και να τους αποδίδει το ίδιο κύρος με τα αντίστοιχα εθνικά έγγραφα, χωρίς να μπορεί να εξαρτήσει την υποχρέωσή του αυτή από τυχόν προηγούμενη αμοιβαία συμφωνία αναγνώρισης / η μόνη εξουσία του κράτους μέλους προορισμού είναι, αν τυχόν διαπιστώσει ότι ο οργανισμός πιστοποίησης και ελέγχου του κράτους μέλους παραγωγής διεξάγει ελλιπείς ελέγχους, να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στο κράτος και, υπό τις τασσόμενες στην οδηγία προϋποθέσεις, να απαγορεύσει τη διάθεσή στην εσωτερική αγορά των ελεγμένων από αυτό προϊόντων, ή να θέσει άλλους, ειδικούς όρους... Δ' 1248/2002 επταμ. Εισηγητής : Π. Κοτσώνης

39 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση τελωνειακή νομοθεσία προκειμένου περί εισαγωγής όρυζας στην Ελλάδα από τρίτες χώρες, συνοδευομένης από πιστοποιητικό προκαθορισμού της γεωργικής εισφοράς, η εκ των υστέρων βεβαίωση και είσπραξη εισφοράς και λοιπών φόρων, μηδόλως ή ελλειπώς βεβαιωθέντων, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις των κανονισμών ΕΟΚ 1697/79, 551/85 και 1715/90, οι οποίες αποτελούν μέρος του εθνικού δικαίου και υπερισχύουν των άρθρων 27 παρ. 3 και 29 παρ. 1 του ΤΚ... ΣΤ' 2046/2001 Εισηγητής : Α. Σταθάκης 80 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φόρος προστιθεμένης αξίας βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ίδιοι πόροι Φ.Π.Α. βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ δικαίωμα στην υγεία βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ δίκαιη δίκη βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

40 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου δικαίωμα σε δίκαιη δίκη από άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως με την οποία απορρίφθηκε αίτημα υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών να καταταγούν σε μισθολογικά κλιμάκια της ανώτερης κατηγορίας δεν γεννάται αμφισβήτηση επί δικαιωμάτων αστικής φύσεως κατ' άρθρ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, διότι η διαφορά αυτή αφορά θέμα υπηρεσιακής κατάστασης δημόσιων υπαλλήλων στους οποίους έχει ανατεθεί από το νόμο συμμετοχή στη δημόσια εξουσία και σε καθήκοντα που αποβλέπουν στη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του Κράτους... Γ' 1482/2002 Εισηγητής : Μ. Γκορτζολίδου 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ γενικώς επιλογή φορέως βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση γενικά παροχές καθορισμός αυξήσεων η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 2084/1992, με την οποία ρυθμίστηκε το ζήτημα της αυξήσεως των απονεμομένων από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως συντάξεων και λοιπών παροχών, η βάση υπολογισμού των οποίων καθορίζεται ευθέως υπό της ισχύουσας για έκαστον τούτων νομοθεσίας, παράλληλα δε καθορίσθηκαν τα κριτήρια, τα οποία είναι εν προκειμένω ληπτέα υπ' όψιν από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, δηλαδή οι οικονομικές δυνατότητες των ταμείων και τα γενικότερα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής, είναι ειδική, διότι προσδιορίζει συγκεκριμένα το αντικείμενο της κανονιστικής ρυθμίσεως / περαιτέρω, το αντικείμενο της ως

41 άνω παρεχομένης στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως εξουσιοδοτήσεως ανάγεται σε ειδικότερο θέμα και συγκεκριμένα, στον προσδιορισμό του ύψους της αυξήσεως των χορηγουμένων από κάθε ένα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς συντάξεων και λοιπών παροχών, βάσει των κριτηρίων του νόμου το άρθρο 66 του Ν. 2084/1992 με το οποίο θεσπίζεται η αύξηση των συντάξεων και των λοιπών παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως με υπουργική απόφαση με κριτήρια την οικονομική δυνατότητα εκάστου των Ταμείων αυτών και τους στόχους της εισοδηματικής πολιτικής κείται εντός των ορίων του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγματος... Α' 139/2002 Εισηγητής : Κ. Κονιδιτσιώτου 87 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ πόροι αγγελιόσημο βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση Ι.Κ.Α. διαδοχική ασφάλιση το ΙΚΑ ως συμμετέχων στη διαδοχική ασφάλιση οργανισμός εφαρμόζει κατά τον υπολογισμό του Τμήματος της συντάξεως που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του, τις διατάξεις της δικής του νομοθεσίας, υπολογίζει συνεπώς, σε αυτήν και την προσαύξηση λόγω συζύγου / ο απονέμων δε τη σύνταξη οργανισμός δεν δικαιούται να περικόψει από το ανωτέρω τμήμα της συντάξεως που βαρύνει το ΙΚΑ ως οργανισμό συμμετέχοντα στη διαδοχική ασφάλιση, την προσαύξηση αυτή για το λόγο ότι η δική του νομοθεσία δεν προβλέπει τέτοια προσαύξηση...

42 Α' 903/2001 Εισηγητής : Α. Καλογεροπούλου 89 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ χρόνος ασφαλίσεως βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ πόροι - εισφορές από το άρθρο 85 παρ. 1 του Κώδικος περί οργανώσεως των υπηρεσιών της Βουλής και καταστάσεως του Προσωπικού αυτής προκύπτει ότι η παροχή (έκτακτη αποζημίωση) στους συνεργάτες των βουλευτών επιπλέον και πέρα από τον κύκλο της συνηθισμένης εργασίας, αποτελεί ιδιαίτερη αποζημίωση για την κάλυψη δαπανών που υποβλήθηκαν οι συνεργάτες των βουλευτών κατά την κρίσιμη περίοδο και, συνεπώς, ανεξαρτήτως της ρήτρας περί απαλλαγής από εισφορές υπέρ του ΙΚΑ, η παροχή αυτή δεν αποτελεί μισθό και συνεπώς, δεν υπόκειται εκ του λόγου τούτου σε εισφορά... Α' 4490/2001 Εισηγητής : Ι. Μαντζουράνης 91 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικού Τύπου Αθήνας (ΤΑΤΤΑ) κατ' άρθρ. 8 παρ. 1 εδ. α του ν.δ. 3572/1956 η εργοδοτική εισφορά, που προβλέπεται από αυτό, επιβάλλεται μόνο για τα φύλλα των ημερησίων εφημερίδων που κυκλοφορούν μέσω των πρακτορείων πωλήσεως εφημερίδων... Α' 1252/2001 Εισηγητής : Π. Μπραΐμη

43 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) κατ' άρθρ. 72 παρ. 2 Ν. 2084/92 και 1 Π.Δ. 805/81 δεν παρέχεται, κατ' αρχήν, στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ η δυνατότητα εξοφλήσεως οφειλών που προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές σε δόσεις, και μόνο αν το ποσό της κύριας οφειλής δεν υπερβαίνει το αναφερόμενο σ' αυτά όριο, είναι δυνατή η απονομή της συντάξεως και προ της εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού, οπότε το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται με τις πρώτες συντάξεις / εφ' όσον, όμως, ο ασφαλισμένος του Ταμείου έχει υπαχθεί στο διακανονισμό των εικοσιτεσσάρων το πολύ δόσεων της οφειλής του από ασφαλιστικές εισφορές, οπότε η συνολική του οφειλή μετατρέπεται σε οφειλή σε δόσεις, το κατά πόσον η οφειλή αυτή υπερβαίνει ή όχι το σύνολο των δώδεκα μηνιαίων εισφορών του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α του ΑΝ 2326/1940, με συνέπεια, αυτή να είναι δεκτική, κατ' εξαίρεση, συμψηφισμού με το ποσό των πρώτων συντάξεων, κρίνεται με βάση το ύψος του ποσού εκάστης δόσεως που είχε προκύψει από το διακανονισμό της οφειλής του ασφαλισμένου που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 2084/92 και τούτο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται από πλευράς ασφαλισμένου οι όροι του διακανονισμού αυτού... Α' 451/2002 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 93 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής εκ του γεγονότος ότι ο νομοθέτης προβλέπει αρμόδιο όργανο και ειδική διαδικασία, βάσει της οποίας, κατόπιν υποβολής

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο

Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαρτίου 2014, με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Συνεχίζουμε με τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο και όχι μόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με: 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και 2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ Υπόθεση προστασίας αρχαιολογικού χώρου Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3251/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν

Διαβάστε περισσότερα