ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 15) ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (σελ. 17) ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (σελ. 20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 15) ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (σελ. 17) ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (σελ. 20)"

Transcript

1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 15) ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (σελ. 17) ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (σελ. 20) ΤΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (σελ. 22) ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (σελ. 27) Ο κληρονοµούµενος. Η απόδειξη του θανάτου του. Εγγύτερα: α) Αδιάφορη η εθνικότητά του. β) Αδιάφορη η αιτία του θανάτου του. γ) Όχι κληρονοµούµενος και ο κυοφορούµενος, δ) Τα νοµικά πρόσωπα. Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ, (σελ. 27) Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ (σελ. 29) Ο κληρονόµος. α) Πρόσωπο ζων ή κυοφορούµενος. β) Κληρονόµος και νοµικό πρόσωπο. γ) Αδιάφορη η ιδιότητα του κληρονόµου µε την ύπαρξη των περιουσιακών σχέσεων του αποβιώσαντος, δ) Κληρονόµος και ο αλλοδαπός,

2 1068 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο ε) Όχι κληρονόµοι και τα ζώα. στ) Θέµατα προς απόδειξη. ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ/ ΙΑΚΟΝΟΙ/ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ (σελ. 31) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (σελ. 38) 4. α) 1. Το αντικείµενο της κληρονοµίας. Γενικά. 2. Ποιες έννοµες σχέσεις δεν αποτελούν αντικείµενο κληρονοµίας. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (σελ. 39) β) Σχέσεις δηµόσιου δικαίου. γ) Σχέσεις ιδιωτικού δικαίου (γενικών αρχών, ενοχικού, εµπράγµατου, οικογενειακού, κληρονοµικού, εµπορικού δικαίου), δ) Αστικού δικονοµικού δικαίου, ε) Ειδικές συµφωνίες, στ) Ειδικές διατάξεις, ζ) Ειδικές περιπτώσεις. Ο ΚΟΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (σελ. 43) Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ (σελ. 47) Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ (σελ. 51) Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ (σελ. 59)

3 Ευρετήριο κεφαλαίων 1069 Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑ ΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (σελ. 63) Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (σελ. 67) 5. Γενικά. α) Η φορολογούµενη περιουσία. β) Η χρονολογία της φορολογίας. γ) Ο προσδιορισµός της αξίας της φορολογητές ύλης. δ) Οι φορολογικές απαλλαγές. ε) Ο προσδιορισµός του φόρου. στ) Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. ζ) Η επίλυση των φορολογικών υποθέσεων και διενέξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (σελ. 73) 6. Εισαγωγή. α) 1. Τα δικαστήρια της κληρονοµίας των άρθρ και 810 ΚΠολ. 2. ικαιολογικός λόγος της ρύθµισης. 3. ιαστολή µε τις άλλες δωσιδικίες. β) 1. ιαστολή µεταξύ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 30 ΚΠολ Υποθέσεις υπαγόµενες στη ρύθµιση του άρθρ. 30 II ΚΠολ γ) Υποθέσεις υπαγόµενες στο δικαστήριο της κληρονοµίας του άρθρ. 810 ΚΠολ.

4 1070 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο II Η ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΦΤΗ ΩΝ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (σελ. 79) ΑΛΛΕΣ ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) (σελ. 82) 7. Η κλήση προς επανάληψη της διακοπείσας δίκης και οι κληρονόµοι (άρθρ. 291, 292 ΚΠολ ). 8. Η διακοπή της δίκης και η υποκατάσταση της κληρονοµίας (άρθρ. 286 εδ. β' ΚΠολ ). 9 και 10. Οι κληρονόµοι και το δεδικασµένο (άρθρ. 326, 327 ΚΠολ ). 11. α) Οι κληρονόµοι ως δικαιούχοι άσκησης έφεσης στις υποθέσεις της αµφισβητούµενης δικαιοδοσίας (άρθρ. 516 ΚΠολ ). β) Εναντίον ποίων στρέφεται η έφεση (άρθρ. 517 ΚΠολ ). γ) Υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εκκαλούντες και εφεσίβλητοι (άρθρ. 762 ΚΠολ ). 12. ικαιούχοι άσκησης αίτησης αναψηλάφησης. Καθών η αναψηλάφηση. Προθεσµία (άρθρ. 542 ΚΠολ ). 13. α) ικαιούχοι άσκησης αναιρετικής αίτησης. β) Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση στις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 556, 766 ΚΠολ ). γ) Απεύθυνση εναντίον και των νικητών διάδικων (άρθρ. 558 ΚΠολ ). δ) Η προθεσµία (άρθρ ΚΠολ ). 14. Η εκτελεστική διαδικασία και οι κληρονόµοι (άρθρ. 913, 925, 926 ΚΠολ ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΙΑ ΟΧΗ ΜΕ ΙΑΘΗΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 97) 15. Γενική έκθεση. 16. ιαθήκη. Ορισµός. α) Είναι δήλωση µονοµερής. β) ιαφορά διαθήκης και δωρεάς αιτία θανάτου. γ) Απαραίτητη η τήρηση νόµιµου τύπου.

5 Ευρετήριο κεφαλαίων 1071 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ (σελ. 102) 17. α) Εγκατάσταση κληρονόµου. β) Αποκλήρωση κληρονόµου. γ) Κληροδοσία. δ) Τρόπος. ε) Κληρονοµικό καταπίστευµα. στ) ιανοµή της κληρονοµίας. ζ) Ανάκληση της διαθήκης. η) ιατάξεις σχετικές µε την κηδεία και την ταφή του διαθέτη. θ) ιάφορες άλλες ρυθµίσεις. 18. Απαραίτητη η αυτοπρόσωπη σύνταξη της διαθήκης. ΣΥΝ ΙΑΘΗΚΗ (σελ. 106) ΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΑΘΗΚΗΣ (σελ. 108) 20. Απαραίτητη η ύπαρξη ικανότητας του κληρονοµούµενου προς σύνταξη διαθήκης. Ανίκανοι. α) 1. Οι ανήλικοι. 2. Ανίκανοι να συντάσσουν ιδιόγραφη διαθήκη είναι οι µη γνωρίζοντες να συντάσσουν χειρόγραφα. β) Οι υπό δικαστική συµπαράσταση. γ) Η ανικανότητα του άσωτου. δ) Η έλλειψη συνείδησης στο πρόσωπο του διαθέτη. Ανάλυση. ε) Οι στερούµενοι της χρήσης του λογικού. στ) Γενικότερη αναφορά. Η Ι ΙΟΓΡΑΦΗ ΙΑΘΗΚΗ (σελ. 120) 21. Ορισµός και διαστολή από άλλες διαθήκες. Στοιχεία. α) Να είναι γραµµένη µε το χέρι του διαθέτη. Οι προσθήκες. β) Η χρονολογία. γ) Υπογραφή ιδιόχειρη.

6 1072 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΘΗΚΗ (σελ. 137) 24. Έννοια. Σύγκριση µε την ιδιόγραφη. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. ΤΑ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΑ (σελ. 139) 25. Τα συµπράττοντα πρόσωπα. α) Ο σύζυγος του διαθέτη. β) Οι συγγενείς. γ) Ο τιµηµένος. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΩΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σελ. 142) 28. Οι συµπράττοντες µάρτυρες. Γενική αναφορά. Ποιοι είναι ανίκανοι να συµπράξουν ως µάρτυρες. α) Οι τυφλοί κ.λπ. β) Οι γραφείς και οι υπηρέτες, γ) Οι ανήλικοι. δ) Οι µη έχοντες συνείδηση των πραττόµενων. ε) Οι αλλοδαποί. στ) Οι µη γνωρίζοντες να γράφουν ή να υπογράφουν. ζ) Οι µη γνωρίζοντες την ελληνική γλώσσα. η) Όχι ανίκανοι και οι καταδικασθέντες. 29. α) Η βεβαίωση της ταυτότητας των µετεχόντων κατά τη σύνταξη της διαθήκης. Γενικά. β) Η βεβαίωση της ταυτότητας του συµβολαιογράφου. γ) Συνέπειες-ακυρότητες. δ) Η ταυτότητα του συµβολαιογράφου. 1. Η ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΘΕΤΗ (σελ. 146) 30. Η δήλωση του διαθέτη. Απαραίτητη η προφορικότητα. α) Εξειδίκευση της προφορικότητας. β) Περιπτώσεις προσώπων που δεν µπορούν να δηλώσουν προφορικά.

7 Ευρετήριο κεφαλαίων 1073 γ) Απαραίτητη η παρουσία των συµπραττόντων προσώπων κατά τη διάρκεια της προφορικής δήλωσης. 2. Η ΟΡΚΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (σελ. 149) 3. Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ (σελ. 150) 32. Α. Η πράξη της διαθήκης. α) Η χρονολογία. β) Τόπος. γ) Η ταυτότητα του διαθέτη. δ) Η ταυτότητα του συµβολαιογράφου και των µαρτύρων. ε) Η έδρα του συµβολαιογράφου. στ) Η βούληση του διαθέτη. ζ) Επιβαλλόµενες άλλες καταχωρήσεις. Η ανάγνωση της διαθήκης. Η βεβαίωση της ανάγνωσης. η) Η υπογραφή της πράξης. θ) Η εφαρµογή των γενικών αρχών των συµβολαιογραφικών εγγράφων. ι) Ελλείψεις στοιχείων και ακυρότητες. ια) Το αποδεικτικό µέρος. 4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΚΟΥΦΟ (σελ.158) 5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (σελ. 159) 6. Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΘΗΚΗ ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (σελ. 160) Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΑΘΗΚΗ (σελ. 163) 35. Γενική αναφορά περί τη µυστική διαθήκη.

8 1074 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο α) Το έγγραφο της µυστικής διαθήκης. Εγγύτερη ανάλυση, β) Η πράξη της µυστικής διαθήκης. Ανάλυση. ΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ (σελ. 169) Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΚΥΡΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ ΣΕ Ι ΙΟΓΡΑΦΗ (σελ. 172) Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΑΘΗΚΗ (σελ. 173) 38. Έκτακτες διαθήκες. Γενική αναφορά. α) Σύνταξη διαθήκης στο πλοίο. Ανάλυση. 1. Το πλοίο γενικά. 2. Το θαλάσσιο ταξίδι. 3. Τρόπος σύνταξης. 4. ιατάξεις ανεπίτρεπτες. 5. Αποδεικτική δύναµη της έκτακτης διαθήκης β) Σύνταξη διαθήκης σε εκστρατεία. Γενική αναφορά. 1. Τρόπος σύνταξης. 2. Σύνταξη σε πολεµικό πλοίο. γ) Σύνταξη διαθήκης από τον ευρισκόµενο σε αποκλεισµένο τόπο. 1. Έννοια του αποκλεισµού. 2. Τόπος του αποκλεισµού. δ) Οι διατυπώσεις της σύνταξης των έκτακτων διαθηκών. ιαστολή από παρόµοιες των δηµόσιων. ε) Αποδυνάµωση της έκτακτης διαθήκης. Η πάροδος της νόµιµης προθεσµίας. στ) Παρακατάθεση των έκτακτων διαθηκών. Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ (σελ. 181) 39. α) Έννοια και χαρακτηριστικά της στοιχεία. β) Οι προϋποθέσεις της ανάκλησης.

9 Ευρετήριο κεφαλαίων 1075 γ) Τρόπος της ανάκλησης. Η ανάκληση της ιδιόγραφης διαθήκης και της µυστικής. Η ανάκληση από τον άσωτο, δ) Η ανάκληση της ανάκλησης της διαθήκης, ε) Άσκηση αγωγής ακύρωσης της ανάκλησης. Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ (σελ 196) 40. Η δηµοσίευση των διαθηκών. Έννοια και σκοπός. 41. Ορισµός της δηµοσίευσης. Πότε γίνεται. ηµοσίευση διαθήκης που συντάχθηκε στην αλλοδαπή κ.λπ. 42. Αφετηρία της δηµοσίευσης ο θάνατος του διαθέτη. ΑΡΜΟ ΙΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (σελ 201) 43. Α. Αρµόδιο δικαστήριο προς δηµοσίευση της διαθήκης. Β. α) Η κίνηση της διαδικασίας δηµοσίευσης. β) Η συµµετοχή του εισαγγελέα. γ) Η παραβίαση της υποχρέωσης προσαγωγής της διαθήκης. Συνέπειες. 44. Ενέργειες του δικαστηρίου. α) Όταν πρόκειται µυστική διαθήκη. β) Πότε δικαιούται να αρνηθεί τη δηµοσίευση. γ) Σύνταξη πρακτικού δηµοσίευσης της διαθήκης, τα τέλη των πρακτικών. δ) ηµοσίευση από την προξενική αρχή. ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΓΡΑΦΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑΣ (σελ. 205) 45. α) Κήρυξη της ιδιόγραφης διαθήκης κύριας, β) Αίτηση και περιεχόµενο. γ) Πιθανολόγηση της γνησιότητας της γραφής και της υπογραφής. δ) ιαθήκη κύρια. ηµιουργία µαχητού τεκµήριου. ε) Όχι αρµοδιότητα του πρόξενου.

10 1076 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΘΗΚΩΝ (σελ. 207) Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ (σελ. 208) Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (σελ. 213) 47. Οι προϋποθέσεις εγκυρότητας των διαθηκών. Η ερµηνεία τους. Γενική έκθεση. ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ (σελ....) 48. α) Το περιεχόµενο της ερµηνείας. β) Λήψη υπόψη ερµηνευτικών στοιχείων και έξω από τη διαθήκη. γ) Λήψη υπόψη και της κοινωνικής θέσης του διαθέτη κ.λπ. δ) Ο ερµηνευτικός κανόνας του άρθρ. 173 ΑΚ. ε) Η διάταξη του άρθρ. 200 ΑΚ. στ) Ο κανόνας του άρθρ. 388 ΑΚ. ζ) Η κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου για την ερµηνεία των διαθηκών. η) Η ερµηνεία όταν πρόκειται δύο αντίθετες έννοιες. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΑΘΕΤΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ (σελ 221) ΤΑ ΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σελ. 222) 49. Το τιµώµενο πρόσωπο. Ερµηνεία. α) εν είναι αναγκαίο να αναφέρεται µε το όνοµά του ως κληρονόµος. β) Ο κληρονόµος µπορεί να είναι και πρόσωπο άδηλο. γ) Παραποµπή και σε έγγραφο περί το πρόσωπο του τιµώµενου. δ) Η ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. ε) Η επέκταση της ερµηνείας.

11 Ευρετήριο κεφαλαίων Η ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. α) Καθιέρωση ειδικού ερµηνευτικού κανόνα. β) Ο χρόνος της επαγωγής. γ) ιανοµή ανάλογη µε τις µερίδες. δ) Πότε ο κανόνας αυτός δεν ισχύει. ε) Πότε η διάταξη δεν εφαρµόζεται. ΟΙ ΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΙΟΝΤΕΣ (σελ. 226) 51, Α. Όταν ο διαθέτης µνηµονεύει στη διαθήκη ως κληρονόµους του κατιόντες. Ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. α) Ποιος είναι ο κατιών. β) Η έκπτωση του τέκνου. γ) Οι καταλαµβάνοντες τη θέση του εκπεσόντος. ΙΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΠΤΩΧΩΝ (σελ 227) 52. α) Ο τιµώµενος όταν τα πρόσωπα είναι πολλά. β) Προϋποθέσεις της ρύθµισης. γ) Κληρονόµοι σε ίσα µέρη. Η ΙΑΤΑΞΗ ΥΠΕΡ ΣΥΖΥΓΟΥ (σελ. 228) 53. α) Η διάταξη υπέρ συζύγου του διαθέτη, όταν υπήρξε βάσιµος λόγος διαζυγίου. Ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. Ανάλυση και περιπτώσεις τρεις. β) Βάση της αγωγής πριν και µετά το νόµο 1329/83. γ) ιάδικα πρόσωπα. δ) Αρµόδιο δικαστήριο. ε) ιεξαγωγή της δίκης µε βάση την αµφισβητούµενη δικαιοδοσία.

12 1078 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΙΑΘΗΚΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΜΕΡΙ ΟΥΧΟΥ (σελ. 232) 54. α) Ακυρώσιµη διαθήκη εξαιτίας παράλειψης µεριδούχου. Ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. β) Προϋποθέσεις ισχύος της διάταξης. γ) Περιεχόµενο της αγωγής. δ) Αρµόδιο δικαστήριο. ε) ιαδικασία. στ) Τα αποτελέσµατα της ακύρωσης της διαθήκης. ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΑΘΗΚΕΣ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ (σελ 238) 55. Αιρέσεις και διαθήκες. α) Αναβλητική αίρεση ή προθεσµία. β) ιαλυτική αίρεση ή προθεσµία. γ) Αναβλητική - εξουσιαστική αίρεση. Προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης. δ) Η αίρεση της σύµπραξης τρίτου. ε) Αίρεση ακατάληπτη. στ) Αίρεση αδύνατη. ζ) Αίρεση αντιφατική. η) Αίρεση παράνοµη ή αθέµιτη. θ) Η αίρεση της αγαµίας. ΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (σελ 249) 56. Μη εξάρτηση της διαθήκης από τη γνώµη άλλου προσώπου. Ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. α) εν ενδιαφέρει αν η γνώµη του άλλου είναι απόλυτη ή εύλογη, δίκαια κ.λπ. β) Συνέπεια της ακυρότητας της διαθήκης. Εξαιρέσεις.

13 Ευρετήριο κεφαλαίων 1079 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (σελ. 251) 57. Το αντικείµενο της κληρονοµίας µε βάση διαθήκη. Ερµηνευτικά προβλήµατα. α) Εγκατάσταση ολόκληρης της περιουσίας ή ποσοστού της. Ανάλυση του άρθρ ΑΚ. β) Εγκατάσταση ενός µόνου κληρονόµου σε µέρος της κληρονοµίας. Ως προς το υπόλοιπο χωρεί η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Ερµηνεία του άρθρ I ΑΚ. γ) Ανάλογη αύξηση, αν τα ποσοστά δεν εξαντλούν τον κλήρο. Ερµηνεία της διάταξης του άρθρ ΑΚ. δ) Ανάλογη µείωση, αν τα ποσοστά υπερβαίνουν το µερίδιο. Ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. ε) Εγκατάσταση κατά τρόπο αόριστο - εγκατάσταση σε ίσα µέρη. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΦΕΘΗΚΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (σελ 269) 58. Το νόηµα της διάταξης του άρθρ. 825 ΚΠολ και του α.ν. νόµου 2039/ Πότε εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρ. 825 ΚΠολ. 60. Πότε δεν εφαρµόζεται. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ (σελ 275) 61. Ποιοι έχουν το δικαίωµα υποβολής της αίτησης. α) Οι εκπρόσωποι του κοινωνικού ιδρύµατος. β) Ο Υπουργός των Οικονοµικών. γ) Καθένας που έχει έννοµο συµφέρον. 62. α) Περιεχόµενο της αίτησης. β) Υποβολή µεταγενέστερων αιτήσεων. γ) Επίδοση της αίτησης. ΑΡΜΟ ΙΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (σελ 276) 63. α) Αρµόδιο δικαστήριο.

14 1080 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο β) Τα προσαγόµενα έγγραφα. γ) Τα δικαιώµατα του Υπουργού των Οικονοµικών. ΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΘΕΤΗ. ΑΚΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑ. Η ΕΚΟΥΣΙΑ ΙΑΣΤΑΣΗ (σελ 280) Η ΑΚΟΥΣΙΑ ΙΑΣΤΑΣΗ (σελ. 282) α) Η πλάνη. Έννοια και ανάλυση. Απαραίτητη η ερµηνεία. ιάδικα πρόσωπα. Αρµόδιο δικαστήριο. ιαδικασία. Καθολική και µερική ακύρωση. β) Πλάνη περί τα παραγωγικά της βούλησης. Έννοια και προϋποθέσεις. Αγωγή. ιάδικα πρόσωπα. Περιεχόµενο της αγωγής. ΑΚΥΡΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ (σελ 288) Η ΑΚΥΡΗ ΙΑΘΗΚΗ (σελ 289) 65. Άκυρη διαθήκη. ιαθήκη αντίθετη σε απαγορευτική διάταξη του νόµου. α) Έννοια της ρήτρας και ανάλυσή της. β) Ακυρότητα αρχική και επιγενόµενη. γ) Αντίθεση της διαθήκης στους κανόνες της ηθικής. 66. α) Η ακυρότητα είναι αυτοδίκαιη. β) Η αναγνώριση της διαθήκης ως έγκυρης. Πώς γίνεται. γ) Η µετατροπή ως έγκυρης και της ακυρώσιµης διαθήκης. Η ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ ΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ (σελ 294) 67. Η µετατροπή ως έγκυρης και της ακυρώσιµης διαθήκης µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. α) ικαιούχοι προς υποβολή της σχετικής αγωγής. Ενάγοντες και εναγόµενοι.

15 Ευρετήριο κεφαλαίων 1081 β) Η φύση του δικαιώµατος προς ακύρωση. γ) Η απόσβεση του δικαιώµατος. δ) Αρµόδιο δικαστήριο. ε) ιαδικασία της αµφισβητούµενης δικαιοδοσίας. Ενστάσεις του εναγόµενου. στ) Ολική και µερική ακύρωση. ζ) Ακυρώσιµη διαθήκη εξαιτίας απειλής. Έννοια και ανάλυση. ιάδικα πρόσωπα. Αγωγή. Περιεχόµενο. η) Ακυρώσιµη εξαιτίας απάτης. Έννοια και ανάλυση. Άσκηση αγωγής. ιάδικα πρόσωπα. Περιεχόµενο της αγωγής. Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ (σελ. 306) 68. Κοινή υποκατάσταση. Έννοια και γενικά χαρακτηριστικά. ιαφορά από το καταπίστευµα. Ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Αλληλοδιάδοχη υποκατάσταση. Αµοιβαία υποκατάσταση. Σχέση της υποκατάστασης µε την προσαύξηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΕΞ Α ΙΑΘΕΤΟΥ ΙΑ ΟΧΗ (σελ 313) 69. Η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Πρώτη αναφορά. α) Πότε χωρεί η εξ αδιαθέτου διαδοχή. β) Χαρακτηριστικά της εξ αδιαθέτου διαδοχής. Γενεές και ρίζες. Η σύζυγος του κληρονοµούµενου ως κληρονόµος. γ) Οι τάξεις των κληρονόµων. Γενική αναφορά. Η ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (σελ. 318) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΟΙ ΚΑΤΙΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (σελ. 321) 71. Οι κατιόντες α) Από νόµιµο γάµο. β) Από άκυρο γάµο.

16 1082 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο γ) Οι από αιµοµεικτικό γάµο. δ) Οι µη αποκηρυχθέντες κατιόντες, ε) Οι αναγνωρισµένοι. στ) Οι µη αναγνωρισµένοι είναι γνήσιοι µόνο έναντι της µητέρας και των συγγενών της. Οι νοµιµοποιηθέντες. ζ) Οι θετοί κατιόντες. Η ΙΕΚ ΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞ Α ΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (σελ. 325) 72. α) ιεκδίκηση της κληρονοµίας µε την άσκηση της περί κλήρου αγωγής. β) Ποιοι είναι οι ενάγοντες. γ) Περιεχόµενο του δικογράφου της αγωγής. δ) Το αρµόδιο δικαστήριο. ε) Η διαδικασία της εκδίκασης της διαφοράς. Η ΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ (σελ. 328) 73. Κληρονόµοι είναι, εκτός από τον επιζώντα σύζυγο, οι γονείς του κληρονοµούµενου. α) Και οι γονείς από εκούσια ή δικαστική αναγνώριση. β) Όταν πρόκειται νοµιµοποίηση. γ) Όταν ο κληρονοµούµενος γεννήθηκε δίχως γάµο των γονέων του. δ) Οι θετοί γονείς. ε) Κλήση σε ισοµοιρία (παραδείγµατα). στ) Περιεχόµενο της σχετικής αγωγής. ΟΙ ΑΜΦΙΘΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΕΡΟΘΑΛΕΙΣ Α ΕΛΦΟΙ (σελ. 331) 74. Οι αµφιθαλείς αδελφοί. 75. α) Οι ετεροθαλείς αδελφοί. β) Το κληρονοµικό µερίδιο. γ) Υποθετικός και πραγµατικός υπολογισµός. Παραδείγµατα. δ) Προσθήκες και διευκρινίσεις για τους ετεροθαλείς αδελφούς. ε) Εγκατάσταση στους επιζώντες γονείς.

17 Ευρετήριο κεφαλαίων 1083 Η ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ (σελ. 336) 76. α) Το θέµα. Γενική θεώρηση. β) Παραδείγµατα. γ) Περιεχόµενο της αγωγής και εκδίκασή της. Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ (σελ 341) Η ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ (σελ. 342) 78. Το θέµα. Γενική αναφορά. α) Εγγύτερη ανάλυση. Ο επιζών σύζυγος. β) Περιεχόµενο της αγωγής. γ) Το εξαίρετο, άρθρ ii ΑΚ. δ) Πότε αποκλείεται το κληρονοµικό δικαίωµα και το δικαίωµα στο ε- ξαίρετο του επιζώντος συζύγου. ε) Το κληρονοµικό δικαίωµα του επιζώντα συζύγου σε συσχετισµό µε το δικαίωµά του στα αποκτήµατα. Η ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ (σελ. 357) 79. Το θέµα και γενική αναφορά. α) Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. β) Η έννοια της ανυπαρξίας άλλου κληρονόµου. γ) Η βεβαίωση της ανυπαρξίας άλλου κληρονόµου µε δικαστική α- πόφαση. δ) Το ελληνικό δηµόσιο. ε) Η βεβαίωση ότι κληρονόµος είναι το δηµόσιο. ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (σελ. 360) 80. Η έκπτωση και η προσαύξηση. Ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. Πρώτη προσέγγιση. α) Αν ο διαθέτης εξέπεσε πριν την επαγωγή της κληρονοµίας.

18 1084 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο β) Αν πρόκειται έκπτωση και υπάρχουν κατιόντες. γ) ιαδοχή βαθµών ή προσαύξηση. δ) Η θέση του επιζώντα συζύγου στη διαδοχή των βαθµών ή των τάξεων και στην προσαύξηση. ε) Η αγωγή της προσαύξησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑ ΟΧΗ (ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ) (σελ. 366) ΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ (σελ. 373) 82. Γενική αναφορά. α) Οι κατιόντες του κληρονοµούµενου. β) Οι γονείς. γ) Ο επιζών σύζυγος. Η ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ ΕΞ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (σελ. 375) 83. α) Βάση η εξ αδιαθέτου κληρονοµική µερίδα του δικαιούχου. β) Πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί η νόµιµη µοίρα. γ) Η κληροδοσία υπέρ του µεριδούχου. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ (σελ. 379) 84. Ανεπίτρεπτοι περιορισµοί στη νόµιµη µοίρα. Γενική προσέγγιση, ειδικότερη ανάλυση. Α. Είναι περιορισµοί: α) Το καταπίστευµα. β) Η επικαρπία και η ψιλή κυριότητα. γ) Η κληροδοσία και ο τρόπος. δ) Νόµιµη µοίρα υπό προθεσµία. ε) Η υποκατάσταση. στ) Ο εκτελεστής διαθήκης. ζ) Η στέρηση της διαχείρισης.

19 Ευρετήριο κεφαλαίων 1085 η) Η νέµηση. θ) Οι διανεµητικές διατάξεις. ι) Η κληροδοσία και ο τρόπος. ια) Η κατάλειψη σε ανήλικο. Β. εν είναι περιορισµοί: α) Η εγκατάσταση τρίτου ως υποκατάστατου. β) Η επιτροπεία, γ) Η αναπαλλοτρίωτη κατάθεση. δ) Η κατάθεση σε κοινό λογαριασµό. Γ. Η σοκίνειος ρήτρα.. Η αγωγή απάλειψης των περιορισµών στη νόµιµη µοίρα. ικαιούχοι άσκησής της και περιεχόµενο. Αρµόδιο δικαστήριο. Η ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ (σελ. 386) ΤΑ ΣΥΝΑΡΙΘΜΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ (σελ. 388) 85. Συναρίθµηση των προσώπων προς εξεύρεση της νόµιµης µοίρας, α) Οι αποκληρωθέντες. β) Οι αποποιηθέντες. γ) Οι κηρυχθέντες ανάξιοι. Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ (σελ. 389) 86. Ο προσδιορισµός της κληρονοµίας προς υπολογισµό της νόµιµης µοίρας. Ερµηνεία των άρθρ και 1833 ΑΚ. α) Πλασµατικός υπολογισµός της κληρονοµίας. β) Πραγµατικός υπολογισµός ή πραγµατική κληρονοµία. γ) Προσθήκες και συνυπολογισµός των παροχών, δωρεών κ.λπ. Ανάλυση. δ) Ο ενάγων έχει το αποδεικτικό βάρος της συνδροµής των στοιχείων του άρθρ ΑΚ.

20 1086 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ (σελ. 396) 87. Ο υπολογισµός της αξίας της κληρονοµίας προς εξεύρεση της νόµιµης µοίρας. Ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. α) Ιδιαίτερες παρατηρήσεις ως προς την αξία. β) Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις. ΤΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ (σελ. 398) 88. Τι καταλογίζονται στη νόµιµη µοίρα. Ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. α) Ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Ανάλυση. β) Οι παροχές. γ) Μη καταλογισµός, αν ο δωρεοδόχος όρισε τούτο όταν τις έδωκε. δ) Αν η παροχή δεν καλύπτει τη νόµιµη µοίρα, ο µεριδούχος ασκεί το δικαίωµά του µόνο για το υπόλοιπο. ε) Έκπτωση και υπολογισµός της νόµιµης µοίρας. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ (σελ. 402) 89. Ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. Προϋποθέσεις εφαρµογής. α) Ύπαρξη περισσότερων κατιόντων. β) Κλήση των κατιόντων της κληρονοµίας. γ) Ύπαρξη περίπτωσης συνεισφοράς. Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΜΕΡΙ ΟΥΧΟΥ (σελ. 407) Η ΑΣΤΟΡΓΗ ΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ (σελ. 416) 91. Α. Αστοργη δωρεά, γενικά. α) Μορφές άστοργης δωρεάς. β) Οι όροι της ανατροπής της άστοργης δωρεάς. γ) Η ανατροπή όταν πρόκειται πολλές (διαδοχικές) δωρεές.

21 Ευρετήριο κεφαλαίων 1087 Η ΑΓΩΓΗ ΜΕΜΨΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΟΡΓΗΣ ΩΡΕΑΣ (βλ. και παρακάτω 204) (σελ. 419) Β. α) Νοµιµοποιούµενοι προς άσκηση της αγωγής ανατροπής της άστοργης δωρεάς. β) Περιερχόµενο της αγωγής. γ) Αρµόδιο δικαστήριο. δ) Το αποδεικτικό µέρος. Οι ενστάσεις του εναγόµενου. ε) Η απόφαση. στ) Τρόπος απώλειας του δικαιώµατος µέµψης της άστοργης δωρεάς. Η ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙ ΟΥΧΟΥ (ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟ ΣΤΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ) (σελ. 427) 92. α) Αποκλήρωση µε την πλατειά και τη στενή του όρου έννοια. β) Προϋποθέσεις ισχύος της αποκλήρωσης. γ) Συνέπειες της αποκλήρωσης υπό την ευρεία έννοια. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΥΤΕΡΑ (σελ. 431) 93. α) Λόγοι υπέρ ανιόντα (επιβουλή ζωής, από πρόθεση σωµατική κάκωση, ένοχος διάπραξης κακουργήµατος, κακόβουλη αθέτηση της προς διατροφή υποχρέωσης). β) Λόγοι υπέρ κατιόντος. γ) Η αποκλήρωση του συζύγου. δ) Η απόσβεση του δικαιώµατος της αποκλήρωσης. Η συγγνώµη. Η ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΗΡΩΣΗΣ (σελ. 439) ε) Η αγωγή. Ο ενάγων. Περιεχόµενο του δικογραφήµατος της αγωγής στ) Ανάκληση της διάταξης περί αποκλήρωσης. ζ) Το αποτέλεσµα της αποκλήρωσης.

22 1088 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο Η ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (σελ. 441) 94. Η αποκλήρωση για λόγους πρόνοιας. Γενικά. α) Πότε αυτή είναι δυνατή. Ειδικότερη ανάλυση. β) Τα δικαιώµατα του διαθέτη. γ) Ακυρότητα της αποκλήρωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (σελ. 447) 95. Η κτήση της κληρονοµίας. Γενικά. α) Πότε αυτή είναι δυνατή. Ειδικότερη ανάλυση. β) Προσωρινός ο χαρακτήρας της αρχικής κτήσης της κληρονοµίας. Η ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (σελ. 451) 96. Γενική αναφορά και ανάλυση. α) Πότε αυτή είναι δυνατή. Ειδικότερη ανάλυση. β) Προϋποθέσεις της αποδοχής. γ) Η δήλωση της αποδοχής στο γραµµατέα του δικαστηρίου της κληρονοµίας. δ) Η ακυρότητα της δήλωσης. Η αγωγή ακύρωσής της. ε) Συνέπεια της αποδοχής. Ο προσωρινός κληρονόµος γίνεται οριστικός στ) Η δήλωση της αποδοχής από µέρους του δηµοσίου. Το ευεργέτηµα της απογραφής. ζ) Πορίσµατα της θεωρίας και της νοµολογίας. Η ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (σελ. 465) 97. α) Η ευθύνη του κληρονόµου για τα χρέη της κληρονοµίας. β) Η σύγχυση. γ) Η λειτουργία του ευεργετήµατος της απογραφής. δ) Οµοιότητες και διαφορές της δήλωσης αποδοχής µε το ευεργέτηµα της απογραφής σε σχέση µε την πτώχευση.

23 Ευρετήριο κεφαλαίων 1089 ε) Η άσκηση των αγωγών. 98. α) Η φύση της δήλωσης. β) Τρόπος και η τεχνική της υποβολής της δήλωσης. γ) Η προθεσµία. Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΤΕΡΑ (σελ. 472) 99. α) Ορισµός και περιεχόµενο της απογραφής. β) Ισχύουσες διατάξεις. Περιεχόµενο της αίτησης. Αρµόδιο δικαστήριο. Η απόφαση. Τρόπος διενέργειας της απογραφής. Σύνταξη έκθεσης. Επίλυση διαφορών. Ένδικα µέσα. γ) Η περάτωση της απογραφής. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (σελ. 476) 100. Συνέπειες της δήλωσης του κληρονόµου ότι αποδέχεται την κληρονο- µία µε το ευεργέτηµα της απογραφής. α) Ο αποχωρισµός της κληρονοµικής περιουσίας. Συνέπειες. β) Η τύχη της εγγραφής της προσηµείωσης ή της υποθήκης. γ) ιοίκηση της οµάδας της κληρονοµίας από τον εξ απογραφής κληρονόµο. ικαιώµατα και υποχρεώσεις. Το δικαίωµα της εκποίησης. Υ- ποχρέωση προς λογοδοσία. Περιεχόµενο της σχετικής αίτησης. Αρ- µόδιο δικαστήριο. δ) Παραχώρηση της κληρονοµικής περιουσίας στους δανειστές της κληρονοµίας και στους κληροδόχους. Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (σελ. 484) 101. α) Έκπτωση από το ευεργέτηµα της απογραφής. Λόγοι. β) Ποιοι δικαιούνται να ζητήσουν την έκπτωση. Αίτηση. Αρµόδιο δικαστήριο. γ) Συνέπειες της έκπτωσης.

24 1090 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (σελ. 488) Η ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ (σελ. 509) Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑΣ (σελ...) 103. α) Έννοια και περιεχόµενο της διάταξης. β) Η φύση του θεσµού γ) Οµοιότητες και διαφορές της αναξιότητας από την κληρονοµική ανικανότητα. ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑΣ (σελ. 512) 104. Λόγοι της αναξιότητας. Γενικά. α) Θανάτωση ή απόπειρα θανάτωσης. β) Καταδίκη του κληρονόµου για ψευδή καταµήνυση του κληρονοµούµενου εξαιτίας κακουργήµατος. γ) Από πρόθεση παρακώλυση της σύνταξης ή της ανάκλησης διαθήκης. δ) Εξαναγκασµός µε απειλή ή απάτη προς σύνταξη ή µεταβολή της διαθήκης. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑΣ (σελ. 519) 105. α) Αναγκαία η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. β) ικαιούχοι άσκησης της αγωγής. γ) ικαίωµα διαπλαστικό και κληρονοµητό, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. δ) Αρµόδιο δικαστήριο. ε) Ισχύς της απόφασης έναντι όλων Άρση της αναξιότητας. Η ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΕΙΟΤΗΤΑΣ (σελ. 524)

25 Ευρετήριο κεφαλαίων 1091 α) Η συγγνώµη. Έννοια. β) Ρητή και σιωπηρή. γ) εν ισχύει στην περίπτωση της εξαφάνισης της διαθήκης. δ) Παρέχεται µόνο µε δηµόσιο έγγραφο. ε) Αποδεικτικό µέρος Μετά την έκδοση της απόφασης, η επαγωγή της κληρονοµίας στον ανάξιο θεωρείται ότι δεν έγινε. α) Η ανατροπή ενεργεί ex tunc. β) Οι διαχειριστικές συνέπειες της ανατροπής. γ) Ανάξιος ο καταπιστευµατοδόχος. Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΙΙΕΡΙ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑΣ (σελ. 528) 108. Εφαρµογή των ρυθµίσεων περί αναξιότητας στο µεριδούχο και στον κληροδόχο. α) Ποιός νοείται κληροδόχος. β) Πότε κηρύσσεται ανάξιος ο κληροδόχος. γ) Η κήρυξη ανάξιου του κληροδόχου γίνεται µε αγωγή και, σύµφωνα µε άλλους, και µε ένσταση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΣΧΟ ΑΖΟΥΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ο ΚΗ ΕΜΟΝΑΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 529) 109. α) Γενική αναφορά. α) Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία. β) Πότε ανακόπτει ανάγκη διορισµού κηδεµόνα σχολάζουσας κληρονο- µίας. γ) Αν ο κληρονοµούµενος είναι βεβαρηµένος µε καταπίστευµα, πότε διορίζεται κηδεµόνας. δ) ιαστολή από τον κηδεµόνα της επιµέλειας ξένων υποθέσεων. ε) Ο διορισµός προσωρινού κηδεµόνα. στ) Η φύση του λειτουργήµατος του κηδεµόνα της σχολάζουσας κληρονοµίας.

26 1092 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. ΑΡΜΟ ΙΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (σελ. 533) 110. ικαιούχοι υποβολής αίτησης. Περιεχόµενο. Η αίτηση δεν στρέφεται εναντίον κανενός Αρµόδιο δικαστήριο για το διορισµό του κηδεµόνα. Που γίνεται η δήλωση της αποδοχής του λειτουργήµατος. Το ίδιο δικαστήριο είναι αρµόδιο και για την εκκαθάριση των εξόδων και της αµοιβής του κηδεµόνα. Βεβαίωση ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόµος εκτός από το δηµόσιο α) Εκδίκαση της αίτησης. ιαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Προσαγόµενα σχετικά. β) Απαραίτητη η δήλωση αποδοχής του λειτουργήµατος. γ) Η δαπάνη βαρύνει την κληρονοµία. δ) Το δεδικασµένο των αποφάσεων µεταξύ κηδεµόνα και τρίτων.η αναγκαστική εκτέλεση. ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΑ (σελ. 536) 113. Ο κηδεµόνας αντιπροσωπεύει τον κληρονόµο. Ανάλυση. α) Από τα πρώτα καθήκοντα του κηδεµόνα είναι η σφράγιση της κληρονοµίας. β) Πράξεις επιχειρούµενες από τον κηδεµόνα ύστερα από άδεια του δικαστηρίου. ιαδικασία χορήγησης της άδειας. γ) Λήξη της κηδεµονίας. δ) Η καταβολή αµοιβής και δαπανών στον κηδεµόνα. Περιεχόµενο της αίτησης. Η ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (σελ. 541) 114. α) Η σφράγιση της κληρονοµίας. β) ικαιούχοι υποβολής της αίτησης. γ) Περιεχόµενο της αίτησης. δ) Αρµόδιο δικαστήριο. ε) Η πρακτική όψη της σφράγισης. στ) Σύνταξη της έκθεσης σφράγισης α) Η αποσφράγιση. Το θέµα.

27 Ευρετήριο κεφαλαίων 1093 β) Ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Αποσφράγιση πραγµάτων που φθείρονται κ.λπ. γ) Αρµόδιο δικαστήριο, περιεχόµενο της αίτησης. δ) Εκδίκαση της διαφοράς µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. ε) Πράξεις, αν διατάσσεται η απογραφή. ζ) Η άσκηση των ενδίκων µέσων. Η ΕΠΙ ΙΚΑΣΗ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥ (σελ. 545) 116. Επιδίκαση διατροφής στη µητέρα κυοφορούµενου κληρονόµου. Προϋποθέσεις. Νοµιµοποιούµενος προς υποβολή της αίτησης. Το δικόγραφο. Αρµόδιο δικαστήριο. Η ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ (σελ. 546) 117. Μη εξεύρεση κληρονόµου -οπότε κληρονόµος είναι το δηµόσιο. Το θέµα. Ανάλυση. α) ικαιούχος υποβολής της αίτησης. β) Αρµόδιο δικαστήριο. γ) Η απόφαση - βεβαίωση. Τεκµήριο. ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ (σελ. 549) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - Η ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ ΑΓΩΓΗ (σελ. 551) ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σελ. 552) 118. Με ποιά ένδικα µέσα προστατεύεται ο κληρονόµος. Απαρίθµηση. α) Η περί κλήρου αγωγή στρέφεται εναντίον του κατακρατούντα κληρονοµιαία αντικείµενα. β) Είναι αγωγή καθολικού κληρονοµικού δικαίου. γ) Είναι αγωγή καταψηφιστική. Τα πλεονεκτήµατά της.

28 1094 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο δ) ιαφορές από τη διεκδικητική. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ ΑΓΩΓΗΣ (σελ. 557) 119. Αντικείµενο της περί κλήρου αγωγής: α) Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία. β) Τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία. Οι ενοχικές απαιτήσεις. γ) Κάθε πράγµα που απόκτησε ο νοµέας (εναγόµενος) µετά το θάνατο του κληρονοµούµενου µε µέσα όµως κληρονοµιαία. δ) Οι απαιτήσεις. Οι οποίες, µετά το θάνατο του κληρονοµούµενου υποκαταστάθηκαν µε δικαιοπραξίες του νοµέα της κληρονοµίας. ε) Τα αποκτηθέντα µε χρησικτησία. στ) Τα αποκτηθέντα µε δικαιοπραξίες του κληρονοµούµενου και των οποίων όµως η αίρεση πληρώθηκε στο πρόσωπο του κληρονόµου. ζ) Οι απαιτήσεις εξαιτίας βλάβης, καταστροφής ή απώλειας αντικείµενων της κληροδοσίας. ΤΑ ΙΑ ΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σελ. 561) 120. α) Ποιός είναι ο ενάγων. Ποιός δεν είναι. β) Ποιός είναι και ποιός δεν είναι εναγόµενος. 4. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (σελ. 566) 121. α) Περιεχόµενο της αγωγής. Περιεχόµενο της αγωγής του µεριδούχου. β) Αίτηµα της αγωγής, γ) Αρµόδιο δικαστήριο. δ) Σώρευση της διεκδικητικής αγωγής και άλλων αγωγών. Πότε η σώρευση δεν είναι δυνατή εξαιτίας αντίφασης. ε) Εγγραφή στα βιβλία των διεκδικήσεων.

29 Ευρετήριο κεφαλαίων 1095 Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΙΚΗΣ. ΤΟ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (σελ 572) 122. ιεξαγωγή της δίκης σύµφωνα µε τους κανόνες της αµφισβητούµενης δικαιοδοσίας. α) Υποχρεώσεις του ενάγοντος. Προτάσεις, πιστοποιητικό κληρονοµίας, περί ακίνητης περιουσίας κ.λπ. β) Το αποδεικτικό µέρος. Τι πρέπει και τι δεν υποχρεούται να αποδείξει ο ενάγων, γ) Η άµυνα του εναγόµενου. Οι προβαλλόµενες ενστάσεις. δ) Η θέση και τα δικαιώµατα των πιστωτών της κληρονοµίας, ε) Το δεδικασµένο των αποφάσεων της περί κλήρου αγωγής. Η ε- πεκτατική ισχύς του. ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (σελ. 587) 123. Η ευθύνη του νοµέα της κληρονοµίας (εναγόµενου) στην περίπτωση της µη αυτούσιας απόδοσης της κληρονοµίας. α) Ο καλής πίστης νοµέας της κληρονοµίας (εναγόµενος), ο καλής πίστης εναγόµενος, µετά την επίδοση της αγωγής. Η ευθύνη του. β) Η ευθύνη του καλής πίστης νοµέα για τον πριν και το µετά την επίδοση της αγωγής χρόνο. γ) Η ευθύνη του νοµέα της κληρονοµίας (εναγόµενου), που απόκτησε τη νοµή αντικείµενου της κληρονοµίας µε κολάσιµες πράξεις. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΝΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ (σελ 590) 124. Ενστάσεις του νοµέα της κληρονοµίας (εναγόµενου) ως προς τα ω- φελήµατα. α) Η ευθύνη του καλής πίστης νοµέα πριν και µετά την επίδοση της α- γωγής. β) Η ευθύνη του κακής πίστης νοµέα. α) Η ευθύνη του καλής πίστης νοµέα για τις δαπάνες πριν και µετά την επίδοση της αγωγής. β) Η ευθύνη του κακής πίστης νοµέα.

30 1096 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο γ) Η αξίωση του εναγόµενου προς απόδοση των συνήθων δαπανών. δ) Η ανταξίωση του εναγόµενου νοµέα της κληρονοµίας για την απόδοση των δαπανών και η οποία ασκείται µε ανταγωγή, ε) ικαίωµα επίσχεσης, στ) Η παραγραφή της αξίωσης. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (σελ. 593) 126. Υποχρέωση του εναγόµενου να παράσχει πληροφορίες. α) Νοµιµοποιούµενος προς άσκηση της προκείµενης αγωγής. β) Άσκηση της αγωγής αυτοτελώς ή σωρευτικά µε την περί κλήρου. γ) Αρµόδιο δικαστήριο. δ) Η υποχρέωση του νοµέα της κληρονοµίας (εναγόµενου) να παράσχει τις ζητούµενες πληροφορίες. Περιεχόµενο της αγωγής. Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (σελ 595) Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΗΣ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ (σελ. 598) 128. α) Αγωγή περί αποβολής του νοµέα. Ενάγων. β) Ο εναγόµενος. γ) Περιεχόµενο του δικογράφου της αγωγής. Αποδεικτικό µέρος. Αρµόδιο δικαστήριο. δ) Προστασία και µε ασφαλιστικά µέτρα. Η ΙΕΚ ΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΑ ΑΦΑΝΤΟ (σελ. 601) 129. Η προστασία του επανεµφανισθέντος άφαντου. α) Άσκηση της περί κλήρου αγωγής. β) Ποιός είναι ο ενάγων. Στοιχεία της αγωγής. γ) Εφαρµογή των διατάξεων της περί κλήρου αγωγής. δ) Η παραγραφή.

31 Ευρετήριο κεφαλαίων 1097 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ (σελ. 605) 130. Γενική αναφορά. Ανάλυση. α) Τι περιλαµβάνει η κοινωνία της κληρονοµίας (ενσώµατα, ενοχικές απαιτήσεις, το εξαίρετο κ,λπ.). β) ιατάξεις που διέπουν την κοινωνία. γ) ικαιώµατα διάθεσης της µερίδας του συγκληρονόµου - κοινωνού. Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (σελ. 612) 131. α) ικαίωµα λύσης της κοινωνίας. Γενική αναφορά. β) Τρόπος λύσης της κοινωνίας. γ) Η εκούσια διανοµή. Ακύρωσή της. Περιεχόµενο της αγωγής. Η ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (σελ. 617) 132. ικαστική ή αναγκαστική διανοµή. α) Η µη άσκηση του δικαιώµατος της διανοµής δεν σηµαίνει παραίτηση και από το σχετικό δικαίωµα, β) Πότε αποκλείεται η αξίωση. γ) Πρόσθετες σηµειώσεις. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ (σελ. 626) 133. α) Η δικαστική διανοµή προϋποθέτει ασυµφωνία των συγκληρονόµων προς εκούσια διανοµή. β) Πρόκειται αγωγή καθολική. Ποιά αντικείµενα περιλαµβάνει και ποιά όχι. γ) Ποιός είναι ο ενάγων και ποιός δεν είναι. δ) Ποιός είναι ο εναγόµενος. Η προσεπίκληση των δικαιούχων ε- µπράγµατων δικαιωµάτων. ε) Περιεχόµενο της αγωγής. στ) Καταχώρηση της στα βιβλία των διεκδικήσεων.

32 1098 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο ζ) Η καταβολή του δικαστικού ενσήµου. η) Η προσαγωγή της δήλωσης κληρονοµίας. θ) Προσαγωγή πιστοποιητικών βαρών. ι) Αρµόδιο δικαστήριο. ια) Πρόσθετες διαδικαστικές σηµειώσεις. ιβ) Η άµυνα του εναγόµενου. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (σελ. 647) 134. α) Προσδιορισµός των µερίδων των συγκοινωνών. β) Η πρακτική της διανοµής, αν αυτή είναι δυνατή ή αδύνατη. Η διανοµή της επιχείρησης, και ιδιαίτερα της αγροτικής. γ) Η πώληση του κοινού µε εκούσιο πλειστηριασµό. Εφαρµοζόµενες και µη διατάξεις. δ) Απόκτηση των δικαιωµάτων από και µε τη διανοµή. Τα νοµικά και τα πραγµατικά ελαττώµατα, ε) Τα αποδεικτικά έγγραφα των δικαιωµάτων. Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ Η ΝΕΜΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σελ. 671) 135. Η διανοµή µε διαθήκη. α) Περιεχόµενο της διανοµής της µορφής αυτής. β) Η ενέργεια της διανεµητικής διάταξης (της διαθήκης), όταν πρόκειται δήλο πράγµα κλπ. γ) Εξάρτηση της διανοµής και από τη γνώµη τρίτου. δ) Τα δικαιώµατα της διάθεσης Νέµηση. Ορισµός και στοιχεία συγκρότησης της έννοιας. α) Είναι σύµβαση µεταξύ του ανιόντα και των κατιόντων του. β) Τελεί υπό την αίρεση της επιβίωσης των κατιόντων. γ) Αντικείµενο της σύµβασης της νέµησης. δ) Πρόσθετες παρατηρήσεις. ε) Νοµική φύση της νέµησης. στ) Αν παραλειφθούν κατιόντες. ζ) Εφαρµογή της διάταξης 1827 ΑΚ.

33 Ευρετήριο κεφαλαίων 1099 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ (σελ. 681) 137. α) Ορισµός και έννοια της συνεισφοράς. β) Η φύση του θεσµού. γ) Άτοπη η δήλωση του διαθέτη περί συνεισφοράς. δ) Συνεισφορά και νόµιµη µοίρα. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ (σελ. 686) 138. α) ιαδοχή εξ αδιαθέτου. β) Περισσότεροι από ένας οι κληρονόµοι. γ) Λήψη παροχή από τον ένα από τους κληρονόµους. δ) Ειδικές περιπτώσεις α) Υπόχρεοι (και δικαιούµενοι αντίστοιχα) σε συνεισφορά. β) Και οι απώτεροι κατιόντες. γ) Υποκατάστατος κατιών. Ο ερµηνευτικός κανόνας του άρθρ ΑΚ. δ) Παροχή προς πρόσωπο που έγινε µεταγενέστερα κληρονόµος. ε) Ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. ε) εν υφίστανται οι προϋποθέσεις της συνεισφοράς µεταξύ βεβαρηµένων µε καταπίστευµα και άλλων κληρονόµων. στ) Ενοχική υποχρέωση προς συνεισφορά (και το αντίστοιχο δικαίωµα). ΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σελ. 692) 140. Οι συνεισφερόµενες παροχές. Ερµηνεία του άρθρ ΑΚ. α) Οι επιδόσεις δίχως αντάλλαγµα. Οι παροχές προς προίκιση. Οι άλλες παροχές. β) Οι δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου. γ) Οι παροχές προς επαγγελµατική µόρφωση και αποκατάσταση του κατιόντος. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ (σελ. 695) 141. α) Τρόπος υπολογισµού της συνεισφοράς.

34 1100 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο β) Η άσκηση του δικαιώµατος. γ) Αποδεικτικό µέρος. δ) Η παραίτηση από το δικαίωµα της συνεισφοράς. ε) Συνεισφορά και πώληση της κληρονοµίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟ Η ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (σελ. 703) ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σελ...) 142. Ορισµός και έννοια της εκκαθάρισης. Γενικά χαρακτηριστικά του θεσµού Πότε διατάσσεται α) Όταν ο κληρονόµος δικαιούται να παραχωρήσει την κληρονοµία στους δανειστές. β) Όταν η κληρονοµία σχολάζει. γ) εν είναι επιτρεπτή σε περίπτωση πτώχευσης της κληρονοµίας. δ) εν εµποδίζεται από αντίθετη διάταξη του διαθέτη. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΑΡΜΟ ΙΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (σελ. 706) 144. Ποιοί δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση. Ποιοι δεν δικαιούνται α) Περιεχόµενο της αίτησης. β) Οι κλητεύσεις. γ) Προσαγόµενα α) Αρµόδιο δικαστήριο. β) Αρµοδιότητα περί εκκαθάρισης της κληρονοµίας και αλλοδαπών. ικαιώµατα του δικαστηρίου. γ) Το πρόσωπο του εκκαθαριστή. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (σελ. 710) 147. Αποτελέσµατα της απόφασης.

35 Ευρετήριο κεφαλαίων 1101 α) Αποχωρισµός της κληρονοµικής περιουσίας από την ατοµική του κληρονοµούµενου. Ανάπτυξη του θέµατος.. Υποχρέωση του κληρονόµου να παραδώσει τα κληρονοµιαία. Περιεχόµενο της σχετικής αγωγής. β) Περάτωση της σύγχυσης. γ) Η αγωγή εναντίον του κληρονόµου κλπ για την παράδοση των κληρονοµιαίων στοιχείων, δ) Βίαιη διακοπή της δίκης. ε) Παύση µέτρων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η εγγραφή υποθήκης ή προσηµείωσης µετά το θάνατο του διαθέτη δεν προσπορίζει κανένα προνόµιο. στ) Όχι αναστολή της παραγραφής. ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ (σελ. 715) 148. Α. Ποιόν εκπροσωπεί ο εκκαθαριστής. Β. Ειδικότερα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του. α) Εισπράξεις και εκποιήσεις. β) Πρόσκληση στους δανειστές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. γ) Αναγγελία από τους δανειστές. Το περιεχόµενο του σχετικού εγγράφου. Η παράδοση των παραστατικών στοιχείων. Συνέπειες της παραµέλησης της προθεσµίας. Άσκηση ανακοπής και αναγνωριστικής αγωγής. Περιεχόµενα των δικογράφων. δ) Η διαδικασία της πληρωµής των δανειστών. ε) Παύση της εκκαθάρισης. Λόγοι και διαδικασία. Περιεχόµενο της αίτησης. στ) Η τύχη της αποµένουσας περιουσίας. ζ) Η ευθύνη του εκκαθαριστή. η) Η υποχρέωση της λογοδοσίας από µέρους του εκκαθαριστή. Περιεχόµενο της αγωγής. Αρµόδιο δικαστήριο. θ) Η αµοιβή του εκκαθαριστή και η καταβολή των δαπανών του. Περιεχόµενο της αγωγής. Αρµόδιο δικαστήριο. Τρόπος και το ύψος της αµοιβής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ω ΕΚΑΤΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ (σελ. 727)

36 1102 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σελ. 728) 149. Ορισµός και έννοια. Περιορισµοί υπό τους οποίους διατελεί το καταπίστευµα. Προϋποθέσεις. α) Η κληρονοµία να περιέλθει στον κληρονόµο. β) Η διάταξη περί καταπιστεύµατος πρέπει να περιέχει εγκατάσταση του καταπιστευµατοδόχου ως κληρονόµου ολόκληρου ή ποσοστού της κληρονοµίας. γ) Η εγκατάσταση της κληρονοµίας τελεί υπό αίρεση ή προθεσµία ιαφορές του καταπιστευµατοδόχου από τον κληρονόµο. ιαφορές του καταπιστευµατοδόχου από την κληροδοσία α) Το κληρονοµικό καταπίστευµα συνιστάται µε δήλωση του διαθέτη. β) Αναγκαίο να προσδιορίζονται και τα πρόσωπα του βεβαρηµένου και του καταπιστευµατοδόχου. γ) Αναγκαίο να προσδιορίζεται ακόµα και το χρονικό σηµείο ή το γεγονός κατά το οποίο θα γίνει η εκτέλεση του καταπιστεύµατος α) Αν ο διαθέτης εγκατάστησε πρόσωπο που δεν συλλήφθηκε κατά το θάνατό του. β) Αν εγκατάστησε κάποιον κληρονόµο υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσµία. γ) Αν τον εγκατάστησε υπό διαλυτική αίρεση ή προθεσµία, δ) Αν απαγόρευσε την εκποίηση της κληρονοµίας. ε) Καταπίστευµα και επικαρπία. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ (σελ. 738) 153. Οικογενειακό καταπίστευµα. α) Γενικά. β) Ποια είναι η οικογένεια. γ) ιαφορά από το οικογενειακό κληροδότηµα. δ) Η δικαστική προστασία του καταπιστευµατοδόχου.

37 Ευρετήριο κεφαλαίων 1103 ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (σελ. 739) ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟΣ ΙΧΩΣ ΠΑΙ ΙΑ (σελ. 740) 155. Εγκατάσταση καταπιστευµατοδόχου για την περίπτωση θανάτου των κατιόντων. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ (σελ. 741) 156. Ποια περιουσία περιέρχεται στον καταπιστευµατοδόχο Στο καταπίστευµα υπάρχουν δύο επαγωγές. α) Η περίπτωση της εγκατάστασης µη συνειληµµένου προσώπου ή νοµικού προσώπου µη ιδρυµένου. β) Πότε επέρχεται µαταίωση της επαγωγής του καταπιστεύµατος α) Αυτοδίκαιη κτήση του καταπιστεύµατος. β) Η διάθεση (εκποίηση κ.λπ.) αντικείµενου του καταπιστεύµατος. Πότε είναι επιτρεπτή. γ) Αποκατάσταση του περιλιµπανόµενου. δ) Τελικές παρατηρήσεις α) Η αποποίηση πριν την επαγωγή του καταπιστεύµατος. β) Αποποίηση µετά την επαγωγή Οι υποχρεώσεις του κληρονόµου να παραδώσει την κληρονοµία µετά την επαγωγή του καταπιστεύµατος. Εξειδίκευση της ρύθµισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΓΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (σελ. 755) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (σελ. 755) 161. Το πρόβληµα. Ιδιαίτερες παρατηρήσεις Το αντικείµενο της εκποίησης. Ποια περιουσιακά στοιχεία είναι υ- ποχρεωµένος ο πωλητής να µεταβιβάσει. Οι ενοχικές αξιώσεις, ιδιαίτερα. Η ευθύνη του πωλητή εξαιτίας νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων.

38 1104 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο 163. α) Η από τον αγοραστή καταβολή του τιµήµατος και των γενόµενων δαπανών πριν την κατάρτιση της αγοραπωλησίας. β) Τα ωφελήµατα. γ) Ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο της καταστροφής ή της χειροτέρευσης των αντικείµενων της κληρονοµίας. δ) Η αποδοχή της κληρονοµίας µε το ευεργέτηµα της απογραφής ωφελεί και τον αγοραστή α) Επιτρεπτή (µετά την πώληση) και η εκκαθάριση της κληρονοµίας, β) Εφαρµογή των διατάξεων της εκποίησης και σε άλλες συµβάσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ (σελ. 769) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (σελ. 771) 165. Ορισµός του κληρονοµητήριου. Γενική αναφορά. Φύση και χαρακτήρας του. Ιδιαίτερες παρατηρήσεις ως προς την αξία του. Πολλαπλό κληρονοµητήριο. ΤΑ ΙΑ ΙΚΑ ΜΕΡΗ (σελ. 773) 166. ικαιούχοι υποβολής αίτησης. Ποιοι δεν έχουν αυτό το δικαίωµα. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (σελ. 779) ΑΡΜΟ ΙΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ (σελ. 782) 168. Αρµόδιο δικαστήριο έκδοσης της απόφασης χορήγησης κληρονοµητήριου α) Η απόδειξη της αίτησης χορήγησης κληρονοµητήριου. β) εν αρκεί πιθανολόγηση. γ) Επιτρεπτή η απόδειξη και µε µέσα άλλα, πλην εγγράφων. δ) Αλλα δικαιώµατα του δικαστηρίου.

39 Ευρετήριο κεφαλαίων Περιεχόµενο της απόφασης α) Από ποιον χορηγείται το πιστοποιητικό του κληρονοµητήριου. β) Αποτελεί νόµιµο µαχητό τεκµήριο Η τύχη των δικαιοπραξιών που καταρτίσθηκαν πριν την παύση της ι- σχύος του κληρονοµητήριου. Εξειδίκευση Τα ένδικα µέσα εναντίον της απόφασης χορήγησης του κληρονοµητήριου. ΤΟ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ (σελ. 797) 174. α) Το ανακριβές κληρονοµητήριο. β) Πότε, ειδικότερα παύει να έχει ισχύ. Η παράδοση του ανακριβούς κληρονοµητήριου µε τη διαδικασία της αµφισβητούµενης δικαιοδοσίας. γ) Η εξουδετέρωση της ισχύος του µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας α) ικαιούχοι υποβολής της αίτησης. β) Εναντίον ποίου στρέφεται η αίτηση. γ) Το περιεχόµενο της αίτησης. δ) Αρµόδιο δικαστήριο Περιεχόµενο της απόφασης. Πως εκτελείται στην πράξη η απόφαση Ένδικα µέσα κατά της απόφασης αφαίρεσης του πιστοποιητικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑ (σελ. 805) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (σελ. 806) 178. α) Ορισµός της κληροδοσίας. ιαφορές µεταξύ κληροδόχου και κληρονόµου. β) ιαστολή από άλλους παρεµφερείς θεσµούς α) Ικανός προς σύσταση κληροδοσίας. β) Ποιος είναι ο βεβαρηµένος µε κληροδοσία. Ποιος δεν µπορεί να είναι βεβαρηµένος. γ) Ποιος µπορεί να είναι κληροδόχος ή τιµώµενος µε κληροδοσία.

40 1106 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο δ) Περιεχόµενο της κληροδοσίας. ε) Ακυρότητα της κληροδοσίας. στ) Η ανάκληση της κληροδοσίας. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (σελ. 818) 180. Το αντικείµενο της κληροδοσίας. Γενικός προσδιορισµός. α) Κληροδοσία διαζευτική. β) Η ανάθεση του αντικείµενου της κληροδοσίας στη δίκαιη κρίση του βεβαρηµένου ή τρίτου. γ) Αν το ίδιο αντικείµενο αφέθηκε σε πολλούς. δ) Άκυρη ή αδύνατη κληροδοσία. ε) Η άκυρη ή µαταιωµένη κληροδοσία αποβαίνει σε όφελος του βεβαρη- µένου. Εξαίρεση. στ) Η κληροδοσία ατοµικώς προσδιορισµένου αντικειµένου. εν υποχρεούται να το απαλλάξει από βάρη. Ποια θεωρούνται βάρη. η) Άκυρη η κληροδοσία ορισµένου αντικείµενου, το οποίο κατά το θάνατο του διαθέτη, ανήκε στην κληρονοµία. θ) Κληροδοσία προµηθευτέου αντικείµενου. ι) Ένωση ή ανάµειξη του κληροδοτούµενου αντικείµενου µε άλλο. Συνέπειες. ια) Νέο πράγµα (µε επεξεργασία ή µετάπλαση) µετά τη διάταξη περί κληροδοσίας. ιβ) Κληροδοσία απαίτησης που εκπληρώθηκε πριν το θάνατο του διαθέτη και που το αντικείµενο υφίσταται ακόµα στην κληρονοµία. Ανάλυση, περιπτωσιολογία. ιγ) Κληροδοσία γένους (και χρηµάτων). ιδ) Κληροδοσία όλων των απαιτήσεων του διαθέτη. Σε περίπτωση αµφιβολίας περιλαµβάνονται µόνο οι χρηµατικές. Κληροδοσία εµπράγµατων δικαιωµάτων, ισόβιας προσόδου και διατροφής. ιε) Κληροδοσία οφειλής. Ανάλυση. ιστ) Κληροδοσία απαλλαγής από χρέος. ιζ) Κληροδοσία ορισµένου αντικείµενου. Απόδοση και των συλλεγέντων καρπών. ιη) Κληροδοσία ορισµένου αντικειµένου. Ο βεβαρηµένος δικαιούται να ζητήσει δαπάνες. Εγγύτερη ανάλυση,

41 Ευρετήριο κεφαλαίων 1107 ιθ) Στην υποκληροδοσία (µε βεβαρηµένο τον κληροδόχο) έχουν ισχύ οι διατάξεις περί κληροδοσιών. Άρνηση της εκπλήρωσης της κληροδοσίας από το βεβαρηµένο - κληροδόχο. Μείωση της κληροδοσίας. Η ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ (σελ. 838) 184. α) Το δικαίωµα του κληροδόχου είναι ενοχικό. Εξειδίκευση της διάταξης. β) Πότε το δικαίωµα του κληροδόχου είναι εµπράγµατο. Πράγµα ο- ρισµένο ή δικαίωµα που ανήκει στο διαθέτη. Προϋποθέσεις. Παράλληλο ενοχικό δικαίωµα του κληροδόχου α) Επαγωγή και αυτοδίκαιη κτήση της κληροδοσίας. β) Άµεση επαγωγή, µετά το θάνατο του διαθέτη. γ) Ο κληροδόχος κατά το θάνατο του διαθέτη πρέπει, τουλάχιστον, να είναι κυοφορούµενος α) Πως γίνεται η αποδοχή και η αποποίηση της κληροδοσίας. Η αποδοχή είναι δικαίωµα της κληροδόχου. β) Η αποποίηση είναι δικαίωµα διαπλαστικό, άτυπο, αµετάκλητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο και ανεπίδεκτο αίρεσης ή προθεσµίας. γ) Ο χρόνος της εκπλήρωσης της κληροδοσίας είναι και της επαγωγής Η προστασίας του κληροδόχου. α) Η προστασία του κληροδόχου του άρθρ ΑΚ (per con- damnationem). Ενάγων και εναγόµενος. Περιεχόµενο της αγωγής. Αρµόδιο δικαστήριο. β) Κληροδοσία per Vindikationem (άρθρ. 1996). Ενάγων, εναγόµενος και στοιχεία της αγωγής. Αρµόδιο δικαστήριο Ακυρότητα της κληροδοσίας. α) Αν είναι προϊόν ουσιώδους πλάνης. β) Η ακυρωσία απαγγέλλεται µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, γ) Νοµιµοποιούµενος προς άσκηση της προκείµενης αγωγής. Η ΑΠΟ ΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑΣ (σελ. 846) Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑΣ (σελ. 848)

42 1108 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο Η ΑΚΥΡΗ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑ (σελ. 853) Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑΣ (σελ. 854) 181. Ορισµός και έννοια της υποκατάστασης. Καταπιστευτική υποκατάσταση. Γενική αναφορά. α) ιαφορές από την κοινή υποκατάσταση. β) Πότε δεν υπάρχει καταπιστευτική υποκατάσταση. γ) Απαγόρευση της διαδοχικής κληροδοσίας πέρα από τον πρώτο κληροδόχο. δ) Προϋποθέσεις της καταπιστευτικής υποκατάστασης. ε) Η επαγωγή της µετακληροδοσίας. στ) ικαιώµατα και υποχρεώσεις του βεβαρηµένου µε καταπιστευτική υποκατάσταση Περιπτώσεις του επιτρεπτού της καταπιστευτικής υποκατάστασης, α) Όταν πρόκειται εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού. β) Υπέρ των εξαίµατος κατιόντων του διαθέτη. γ) Υπέρ των εξαίµατος συγγενών του διαθέτη εκ πλαγίου ή ως τον τρίτο βαθµό. δ) Ισχυρή η καταπιστευτική κληροδοσία και αν ο διαθέτης πέθανε πριν την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα. ε) Η απαγορευµένη καταπιστευτική κληροδοσία είναι άκυρη. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ (σελ. 860) 183. Οικογενειακό κληροδότηµα. Ορισµός και έννοια. Προϋποθέσεις. α) Σκοπός η οικογενειακή κληροδοσία και όχι (η κληροδοσία) του άρθρ ΑΚ. β) Ποια είναι τα κληροδοτούµενα µε τη δεύτερη κληροδοσία πρόσωπα. γ) Απαγόρευση κληροδοσίας τρίτου βαθµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ο ΤΡΟΠΟΣ (σελ. 863)

43 Ευρετήριο κεφαλαίων 1109 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΑΚΥΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (σελ. 863) 189. Α. Τρόπος. Ορισµός και έννοια. α) Περιεχόµενο του τρόπου. β) Πως συνιστάται. Κληρονόµος βεβαρηµένος µε τρόπο, πρόκειται χρέος της κληρονοµίας. Χρονική διάρκεια του τρόπου. γ) Ισχύ έχουν οι διατάξεις περί διαθήκης. Εξειδίκευση. Β. Οµοιότητες και διαφορές τρόπου και κληροδοσίας. α) Οµοιότητες, β, γ, δ, ε) ιαφορές α) Ο τρόπος είναι άκυρος, αν προσβάλλει την προσωπικότητα του βεβαρηµένου ή την ελευθερία του. Επίσης, αν η παροχή είναι αδύνατη. β) Ακυρώσιµος εξαιτίας πλάνης, απάτης ή απειλής. γ) Τρόπος και αίρεση. Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ (σελ. 874) 191. Όχι δικαίωµα άσκησης αγωγής από µέρους του ωφελούµενου από τον τρόπο. Το θέµα εγγύτερα. α) Ποιοι νοµιµοποιούνται. β) Πότε γεννιέται η υποχρέωση προς συµπλήρωση του τρόπου. γ) Ενάγων. Περιεχόµενο της αγωγής. Άµυνα του εναγόµενου. δ) Η εκτέλεση της απόφασης. ε) Η δαπάνη της εκτέλεσης του τρόπου. στ) Προληπτική δικαστική προστασία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΕΒ ΟΜΟ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ (σελ. 879) ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΝΟΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (σελ. 880) 192. Ο εκτελεστής της διαθήκης. Ορισµός, έννοια και περιεχόµενο. α) Ιστορική επισκόπηση του θεσµού. β) Οι διατάξεις περί εκτελεστή διαθήκης του ΑΚ δεν εφαρµόζονται στους εκτελεστές διαθήκης υπέρ κοινωφελών σκοπών.

44 1110 Κληρονοµικό ικονοµικό ίκαιο γ) Τρόπος διορισµού του εκτελεστή διαθήκης. ΤΑ ΙΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ- Η ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΟΥ (σελ. 883) 193. Πρόσωπα που διορίζονται εκτελεστές διαθήκης. Το θέµα και η αντιµετώπισή του. α) Η δικαιοπρακτική ικανότητα. β) Ποιοι είναι ανίκανοι Ο εκτελεστής της διαθήκης αντιπροσωπεύει τον κληρονόµο. α) Οι απόψεις περί του εκτελεστή της διαθήκης. β) Η φύση του λειτουργήµατος α) Η αποδοχή του λειτουργήµατος γίνεται µε την υποβολή δήλωσης αποδοχής από το γραµµατέα του δικαστηρίου της κληρονοµίας. β) Η δήλωση γίνεται µετά την επαγωγή της κληρονοµίας. Αν γίνει πριν, είναι άκυρη. γ) Το δικαίωµα της παραίτησης. δ) Ορισµός από το δικαστήριο προθεσµίας προς υποβολή της δήλωσης αποδοχής του λειτουργήµατος του εκτελεστή δης διαθήκης. ε) Περιεχόµενο της αίτησης. στ) Προσαγόµενα σχετικά. Η ΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ (σελ. 889) 196. Παύση του λειτουργήµατος. α) Παροχή εγγύησης. β) Θάνατος ή απώλεια της δικαοπρακτικής ικανότητας. γ) Πλήρωση της διαλυτ8ικής αίρεσης ή προθεσµίας. δ) Συνδροµή σπουδαίων λόγων. Εξειδίκευση, ανάλυση. ε) Παύση του εκτελεστή διαθήκης κοινωφελούς σκοπού. στ) Παύση του εκτελεστή της διαθήκης. Αρµόδιο δικαστήριο. ζ) Αντικατάσταση εκτελεστή διαθήκης κοινωφελούς σκοπού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία 25 Σειρά ανάπτυξης 31 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Εισαγωγικά 33 2. Κληρονόμοι 36 3. Τάξεις 38 4. Ρίζες 41 5. Γραμμές - συνεισφορά 44 6. Προσαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» 1. Περιεχόμενο. - Η ρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου. (1.1. Περιεχόμενο του πέμπτου βιβλίου. - 1.2. Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... 21 1. Εισαγωγή... 25 Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΙΚΑΙΑ 2. Ιστορική αναδρομή Ι. Ρωμαϊκό δίκαιο... 29 ΙΙ. ίκαιο της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σελ. Α. ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ... 1 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη...

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑ (Φ.Ε.Κ. - Αρ. Φύλλου 901, 16/06/2004)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑ (Φ.Ε.Κ. - Αρ. Φύλλου 901, 16/06/2004) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑ (Φ.Ε.Κ. - Αρ. Φύλλου 901, 16/06/2004) Α. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ 2. Επικυρωµένο αντίγραφο κληρονοµητηρίου 3.Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Φορολογία & Καθεστώς Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών

Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Φορολογία & Καθεστώς Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Φορολογία & Καθεστώς Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Εισηγητής : Εμμανουήλ Ι. Βασιλάκης Σπουδάστριες: Αναστασία Η. Σαλούστρου 8703

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις Κατηγορίες προσώπων ανάλογα µε την ικανότητα για δικαιοπραξία Από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Τύπος και περιεχόµενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Τύπος και περιεχόµενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1015 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Τύπος και περιεχόµενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ 120 ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ 20 ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 20 ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΟ ΟΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθ. 1. Η φύση της δικηγορίας...20 Άρθ. 1 Κωδ εοντ...20 Άρθ. 2. Η θέση του δικηγόρου στην απονοµή της ικαιοσύνης...22 Άρθ. 5 Κωδ εοντ...22 Άρθ. 39 Κωδ εοντ...22 Άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 Ποινική δικαιοδοσία... 1-2 1 Τα ποινικά δικαστήρια... 3-13 2 Αποκλεισµός εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίκαιο Κληρονομιών και ιαδοχής Θα ανακοινωθεί Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

ίκαιο Κληρονομιών και ιαδοχής Θα ανακοινωθεί Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: ίκαιο Κληρονομιών και ιαδοχής LLB361 Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: Πτυχίο (1ος Κύκλος) (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 Αθήνα, 22-9-2015 Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1178/2015 Ολες οι διατάξεις της ΠΟΛ 1006/2013 «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η. 1.- Άρθρο 23 Ν. 3427/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η. 1.- Άρθρο 23 Ν. 3427/2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 57 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.1182/19.7.2013 Καθορισµός τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαµβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων... 3 1.1. Γενικά, δικαιολογία... 3 1.2. Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

G. Verveniotis & Partners. Ενημερωτικό σημείωμα

G. Verveniotis & Partners. Ενημερωτικό σημείωμα G. Verveniotis & Partners Ενημερωτικό σημείωμα Η μεταβίβαση κινητών και ακινήτων με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομία και η φορολόγησή της με τον νέο ν.3842/2010 1 Το δικηγορικό γραφείο «Γ. Βερβενιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950) 1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Καθ. Λήδα Μαρία Πίψου Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στο ηµόσιο ίκαιο Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;

Ποια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς; Ποια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς; α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου β) αντίγραφο διαθήκης γ) κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Τρόποι κτήσης. Η κυριότητα μπορεί να αποκτηθεί με πρωτότυπους και παράγωγους τρόπους. Πρωτότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός

Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός ΣΕΙΡΑ : Πρακτικοί Οδηγοί Με πρωτοβουλία της δικηγορικής εταιρίας Αθανασιάδης Πήλιος - Γκενεράλης και τη στήριξη των συνεργαζόμενων επαγγελματιών (φοροτεχνικοί, αρχιτέκτονες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 91 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 91 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 93 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 97 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 97 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 99 Α.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ο κληρονομούμενος στη σύζυγο του το έγγραφο που περιείχε την τελευταία του βούληση, κατάρτισε με αυτή σύμβαση παρακαταθήκης (ΑΚ 822 εδ.1 ).

ο κληρονομούμενος στη σύζυγο του το έγγραφο που περιείχε την τελευταία του βούληση, κατάρτισε με αυτή σύμβαση παρακαταθήκης (ΑΚ 822 εδ.1 ). 6 ο Πρακτικό θέμα Ανάλυση: Η απάντηση στα ερωτήματα της άσκησης κρίνεται από το κύρος των δύο διαθηκών.η πρώτη διαθήκη του Α έχει, κατά την εκφώνηση της άσκησης, τα εννοιολογικά στοιχεία της ιδιόχειρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 107 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 108 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Oι κανόνες του δικαίου γενικά άρθρο Πηγές του δικαίου... 1 Αναδρομική δύναμη του νόμου... 2 Κανόνες δημόσιας τάξης... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η. ΘΕΜΑ: Μετάθεση του χρόνου έναρξης της ισχύος διατάξεων του Ν. 4055/2012 βάσει του άρθρ. 1 Ν. 4077/2012 (ΦΕΚ 168 Α) Αριθμ. πρωτ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η. ΘΕΜΑ: Μετάθεση του χρόνου έναρξης της ισχύος διατάξεων του Ν. 4055/2012 βάσει του άρθρ. 1 Ν. 4077/2012 (ΦΕΚ 168 Α) Αριθμ. πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. πρωτ. 137 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3774, 28/11/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3774, 28/11/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗ -------------------------------- Προοίμιο. Επειδή, λόγω της από της 20ής Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ Ι Π Λ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3458/2006. Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις.

Ν 3458/2006. Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις. Ν 3458/2006 Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3458 (ΦΕΚ Α 94/08.05.2006) Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές Κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο οικογένειες εμπλέκονται σε διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος:

Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος: Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος: α) καταργεί την πτωχευτική νοµοθεσία των άρθρων 525 έως 707 του Εµπορικού Νόµου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύνταγµα Εποπτεύουσα Αρχή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύνταγµα Εποπτεύουσα Αρχή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σύνταγµα Εποπτεύουσα Αρχή... 11-28 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2. Αρµοδιότητα για αναγνώριση τροποποίηση διάλυση... 29 3. ικονοµική ακυρότητα... 32 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Από την 1 Μαρτίου 2007 άλλαξαν οι κλίμακες φόρου κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών, αλλά και το ύψος της γονικής

Διαβάστε περισσότερα