ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Σενάρια Ιατρικής Φαντασίας (Μεταλλάξεις και ιαγονιδιακοί Οργανισµοί)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Σενάρια Ιατρικής Φαντασίας (Μεταλλάξεις και ιαγονιδιακοί Οργανισµοί)"

Transcript

1 ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Σενάρια Ιατρικής Φαντασίας (Μεταλλάξεις και ιαγονιδιακοί Οργανισµοί)

2 Μεταλλάξεις Γενετική σταθερότητα µεταβίβαση γενετικών πληροφοριών αναλλοίωτες από γενιά σε γενιά Ακρίβεια των µηχανισµών αυτοδιπλασιασµού του DNA κυτταρικής διαίρεσης Σηµαντική είναι και η ανάγκη για γενετική ποικιλότητα πρωτογενές υλικό για τις εξελικτικές διαδικασίες καινούριο µεταλλαγµένο γονίδιο νέο κληρονοµούµενο γνώρισµα Μεταλλάξεις και ανάµειξη γονιδίων κατά την αναπαραγωγή νέοι τύποι οργανισµών καλύτερα προσαρµοσµένοι στο υπάρχον περιβάλλον µπορούν να προσαρµοστούν καλύτερα σε ενδεχόµενη µεταβολή

3 Μεταλλάξεις Μεταλλάξεις κατά το σχηµατισµό των γαµετών µεταφέρονται στις µελλοντικές γενιές στα σωµατικά τους κύτταρα δεν κληροδοτούνται στους απογόνους µόνο στα θυγατρικά κύτταρα που προκύπτουν µε µίτωση εκδήλωση κάποιας µορφής καρκίνου αίτια τυχαίες επίδραση µεταλλαξογόνων παραγόντων διάφορες ακτινοβολίες (π.χ. ραδιενέργεια, υπεριώδεις ακτίνες, ακτίνες Χ, κ.ά.) χηµικές ουσίες (π.χ. διάφορα φυτοφάρµακα, ο καπνός των τσιγάρων κ.ά.) γονιδιακές µεταλλάξεις και χρωµοσωµικές ανωµαλίες

4 Μεταλλάξεις Γονιδιακές µεταλλάξεις ΛΕΩΟΤΙΕΧΩΣΤΗΖΩΗΕΝΑΝΕΟΦΩΣ Μετάλλαξη ΛΕΩΟΤΙΕΧΩΣΤΗΖΩΗΕΝΑΝΕΟΦΩΣ Αλλάζει µια βάση ΛΕΩΟΤΙΕΧΩΣΧΗΖΩΗΕΝΑΝΕΟΦΩΣ Αλλάζει το νόηµα αλλαγές στην αλληλουχία ή στον αριθµό των νουκλεοτιδίων ενός γονιδίου αντικατάσταση, προσθήκη ή αφαίρεση ενός νουκλεοτιδίου νέα αλληλόµορφα γονίδια µεταβολικές διαταραχές ενζυµικές δυσλειτουργίες φαινυλκετονουρία, αλφισµός, µεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιµία ιαφορετικό Αµινοξύ

5 Μεταλλάξεις Χρωµοσωµικές ανωµαλίες µεταβολές στην κατασκευή των χρωµοσωµάτων (δοµικές) στον αριθµό τους (αριθµητικές) πιο συχνά συµβαίνουν κατά τη µείωση µη σωστός διαχωρισµό των χρωµοσωµάτων οµικές ανωµαλίες ένα χρωµόσωµα σπάει και το θραύσµα προσκολλάται σε οµόλογο χρωµόσωµα αφύσικα µακρύ χρωµόσωµα διπλασιασµός ορισµένων γονιδίων ένα άλλο πολύ κοντύτερο χρωµόσωµα έλλειψη ορισµένων γονιδίων σε άλλο µη οµόλογο χρωµόσωµα µετατόπιση στο αρχικό χρωµόσωµα µε αντίστροφη σειρά αναστροφή

6 Μεταλλάξεις Αριθµητικές ανωµαλίες κυρίως λόγω προβληµάτων κατά την διαίρεση των κυττάρων µικρότερο ή µεγαλύτερο αριθµό χρωµοσωµάτων από τον κανονικό Ανωµαλίες µε ένα αυτοσωµικό χρωµόσωµα λιγότερο πάρα πολύ σπάνιες πολύ ασυµβίβαστες µε τη ζωή αποβολή του εµβρύου πολύ νωρίς πολύ πριν η γυναίκα συνειδητοποιήσει ότι είναι έγκυος 50% του συνόλου των αποβολών Εξακριβωµένες χρωµοσωµικές αριθµητικές ανωµαλίες 1% στο σύνολο των παιδιών που γεννιούνται ζωντανά ενδείξεις ότι το ποσοστό κατά τη σύλληψη είναι πολύ υψηλότερο 17-20% όλων των διαπιστωµένων κυήσεων καταλήγει σε αποβολή σχεδόν τα µισά απ' αυτά τα έµβρυα εµφανίζουν µεγάλες χρωµοσωµικές ανωµαλίες αυτοσωµικές τρισωµίες, τριπλοειδίες και τετραπλοειδίες καθώς και σύνδροµο Turner

7 Μεταλλάξεις Σύνδροµο Down από τις πιο συχνές χρωµοσωµικές ανωµαλίες στον άνθρωπο πρόσωπο, βλέφαρα, γλώσσα, χέρια και αλλού διανοητική και σωµατική καθυστέρηση περισσότεροι έχουν 47 χρωµ. τρισωµία 21 ανόδος της µέσης ηλικίας στην οποία µια γυναίκα τεκνοποιεί αύξηση κρουσµάτων > 45 χρόνων 100Χ υψηλότερη πιθανότητα από < 19 χρόνων συσχέτιση µε την ηλικία του πατέρα είναι µηδαµινή

8 Τεχνητές Μεταλλάξεις Βιολογικές διαδικασίες µε σκοπό τη βελτίωση προϊόντων διατροφή ιατρική άλλες δραστηριότητες Παλιά όσο ο πολιτισµός ζώα διασταυρώνονταν τεχνητά βελτίωση των ποικιλιών τους µεταβολικές διαδικασίες µικροοργανισµών ζύµες αρτοποιία και οινοποιία

9 Βιοτεχνολογία Γενετική Μηχανική ή Βιοτεχνολογία παράγει διαφοροποιηµένα κύτταρα βακτηριακό, σακχαροµύκητας, φυτικό ή ζωικό κύτταρο περιέχουν ένα ξένο γονίδιο δε στηριζόµαστε αναγκαστικά σε προϋπάρχοντες οργανισµούς Παράγωγα ένας ολόκληρος οργανισµός πρωτεΐνη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εµβόλιο ένα φάρµακο διάφορες άλλες οργανικές χηµικές ενώσεις διαδικασίες που δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν µέχρι σήµερα απορρύπανση περιοχών αύξηση της γονιµότητας των εδαφών επιλεκτική καταστροφή εντόµων Νέα σύνορα στη γεωργία στην Ιατρική και σε πολλούς άλλους τοµείς

10 Βιοτεχνολογία Ξένο γονίδιο ενσωµατώνεται µε τη βοήθεια ενός φορέα αναπαράγεται ταυτόχρονα µε υπόλοιπο DNA εκφράζεται παράγει κάποια πρωτεϊνικά µόρια Μέθοδοι επιµόλυνση του κυττάρου - στόχου µε ιό (φάγο στην περίπτωση των βακτηρίων), µικρά τεµάχια γενετικών πληροφοριών (πλασµίδια) από βακτηρία, µύκητες και των φυτά άµεση εισαγωγή µε µικροένεση ή µικροβλήµατα

11 Βιοτεχνολογία Βιοτεχνολογικές µέθοδοι εφαρµόζονται σήµερα προστασία των φυτών εξάλειψη βλαβερών εντόµων και ζιζανίων από βακτηριδία, ιούς και µύκητες, προστασία των ζώων εµβολία διαγνωστικές ουσίες και φάρµακα πρόληψη ή θεραπεία µολυσµατικών ασθενειών λύσσα, βρουκέλλωση και διάρροια από ιούς, βελτίωση της χλωρίδας και της πανίδας ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο βελτίωση της παραγωγικότητας των οργανισµών, προστασία του περιβάλλοντος βιο-αποικοδόµηση των ρυπαντών καθιέρωση ολοκληρωµένων συστηµάτων οικολογικής προστασίας βιοτεχνολογία του οικοσυστήµατος, παραγωγή µικροβιακής βιοµάζας µονοκυτταρική πρωτείνη (SCP), παραγωγή καυσίµων αιθανόλη, βουτανόλη, 2,3-βουτανoδιόλη, ακετόνη, µεθάνιο, υδρογόνο µε τη βοήθεια µικροοργανισµών, ιατρικές χρήσεις παραγωγή αντιβιοτικών, ενζύµων, αντικαρκινικών παραγόντων, ανοσοποιητικών παραγόντων, εµβολίων, µέσων διάγνωσης βελτίωση της ποιότητας της τροφής βιολογικά προσθετικά σταθεροποιητικές και αρωµατοποιητικές ουσίες, βιογεωτεχνολογία µικροβιακή αποµύζηση φτωχών µεταλλευµάτων διαχωρισµός µιγµάτων πετρελαίου-νερού εξαγωγή υπολειµµάτων πετρελαίου από πετρελαιοπηγές.

12 Βιοτεχνολογία Σήµερα στο εµπόριο Από τροποποιηµένα βακτήρια ορµόνες και συναφείς πρωτεΐνες Από συνθετικό DNA εµβόλια ανιχνευτές DNA διάγνωση ειδικών γενετικών ανωµαλιών στον άνθρωπο

13 Εφαρµογές: Πρωτεΐνες ύσκολο να παραχθούν µε διαφορετικό τρόπο µία µόνο δόση της αυξητικής ορµόνης για τον άνθρωπο υπόφυση πενήντα τουλάχιστον νεαρών µοσχαριών ινσουλίνη από το πάγκρεας µοσχαριών και γουρουνιών πολύ δαπανηρή διαδικασία δηµιουργούσε συχνά αλλεργικές αντιδράσεις Παράγονται σε µεγάλες ποσότητες και µε µικρό κόστος από βακτήρια ορµόνες για ζώα παραγωγή µεγαλύτερης ποσότητας κρέατος

14 Εφαρµογές: Εµβόλια Παλαιότερα εµβόλια παραπροϊόντα του µεταβολισµού ή εξασθενισµένα παθογόνα βακτηρία, ιοί ή µύκητες δυσµενείς επιπτώσεις στους ανθρώπους Τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA παραγωγή καθαρών εµβολίων εµβόλιο για την ηπατίτιδα-β στο µέλλον αναµένονται εµβόλια για την ελονοσία και το AIDS

15 Εφαρµογές: Ανιχνευτές DNA Παραγωγή ανιχνευτών αλληλουχίες DNA για συγκεκριµένα ανθρώπινα γονίδια Χρήσεις διάγνωση συγκεκριµένης κληρονοµικής ασθένεια στον ενήλικα ή προγεννητικά καρκινικά ή άλλα παθογόνα γονίδια πρώτη κληρονοµική ασθένεια στην οποία έγινε διάγνωση: δρεπανοκυτταρική αναιµία αµφισβήτηση πατρότητας εγκληµατολογία µεταναστευτικό δίκαιο DNA δακτυλική αποτύπωση από τις τρίχες ή από τα σωµατικά υγρά στον τόπο ενός εγκλήµατος συγκρίνεται το DNA µε το αντίστοιχο DNA από κύτταρα του ύποπτου

16 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης Αναγνώριση περιοχής του Υλικά γονιδιώµατος είγµα DNA γνωστή νουκλεοτιδική του αλληλουχία Εκκινητήρες πρέπει να πολλαπλασιαστεί δισεκατοµµύρια φορές Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) αυξάνει τον αριθµό των αντιγράφων µιας συγκεκριµένης αλληλουχίας DNA διάγνωση γενετικών ανωµαλιών στα έµβρυα διερεύνηση του καρκίνου ή µολυσµατικών ασθενειών όπως το AIDS επιστηµονική έρευνα Εξαιρετικά επιλεκτική και ευαίσθητη µέθοδος ανιχνεύει και ένα µόνο µόριο σε µείγµα ιατροδικαστική αναγνωρίζεται η ταυτότητα από ένα απλό ίχνος αίµατος ή άλλων ιστών (ακόµα και ένα κύτταρο) συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια καθορίζουν την περιοχή που θα πολλαπλασιαστεί (µεταξύ δύο εκκινητήρων) Νουκελοτίδια όλες τις βάσεις Πλήρης κύκλος PCR διαρκεί περίπου πέντε λεπτά DNA διπλασιάζεται διαδικασία επαναλαµβάνεται νεοσύστατοι κλώνοι χρησιµοποιούνται ως εκµαγεία για περαιτέρω πολλαπλασιασµό 20 µε 30 κύκλοι της αντίδρασης είναι συνήθως αρκετοί

17 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 1. Αποδιάταξη (95 ο C) 2. Προσαρµογή Εκκινητήρων (50-60 ο C) 3. Επιµήκυνση (72 ο C) Ελεύθεροι εκκινητήρες Ελεύθερα νουκλεοτίδια 1 ος Κύκλος ος Κύκλος

18 ιαγονιδιακοί Οργανισµοί Γονίδια µπορούν να εισαχθούν σε ευκαρυωτικά κύτταρα να ενσωµατωθούν στο DNA τους να εκφραστούν Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για Γονιδιακή Θεραπεία Τροποποιηµένα φυτά και ζώα

19 ιαγονιδιακοί Οργανισµοί ιόρθωση γενετικών ανωµαλιών στον άνθρωπο Γονιδιακή Θεραπεία βάσιµες ελπίδες ότι θα µπορούµε να θεραπεύσουµε ενήλικες βαριές κληρονοµικές ασθένειες κύτταρα του µυελού των οστών και λεµφοκύτταρα επιθηλιακά κύτταρα των τοιχωµάτων των αγγείων κύτταρα παγκρέατος (ινσουλίνη) ενσωµάτωση κυττάρων σε τεχνητά όργανα Ανάπτυξη της τεχνολογίας βελτίωση των τεχνικών επιβίωση των κυττάρων έλεγχος της θέσης που θα τοποθετηθεί το DNA βαθµό ελέγχου που έχουµε πάνω στην έκφραση κάθε νεοεισαχθέντος γονιδίου

20 ιαγονιδιακοί Οργανισµοί Φυτά πολύ καλά πειραµατικά υλικά φυτικά κύτταρα µπορούν εύκολα να αναπτυχθούν σε ιστοκαλλιέργειες κλωνοποίηση εκατοµµυρίων κυττάρων σ' ένα δοχείο διερεύνηση κάποιας βιοχηµικής ιδιότητάς π.χ. αντίσταση σ' ένα συγκεκριµένο παρασιτοκτόνο Ζώα έρευνα αλλά και ανάπτυξη στελεχών, χρήσιµων για εµπορική εκµετάλλευση εισαγωγή DNA σε γονιµοποιηµένα ωάρια ποσοστό επιτυχίας είναι ακόµα µικρό βελτιώσεις και εκτεταµένη χρήση της γενετικής µηχανικής στο µέλλον

21 Γενετική Τροποποίηση Τροποποίηση του γενετικού κώδικα µεταφορά γονιδίων σε φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς δηµιουργία γενετικά τροποποιηµένων (ΓΤ) οργανισµών ΓΤ προϊόντα εµβόλια, φάρµακα, τρόφιµα, συστατικά τροφίµων και τροφές ζώων Επιλογή των γονιδίων ιδιαίτερα και επιθυµητά χαρακτηριστικά γονίδια οργανισµών που ανήκουν σε διαφορετικά βιολογικά είδη π.χ. ανθεκτικότητα σε βλαβερά έντοµα από ένα είδος σε άλλο φυτό φυτό να παράγει καρπούς µε επιλεγµένα θρεπτικά συστατικά

22 Τροποποιηµένα Τρόφιµα Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα (ΓΤΤ) καλλιέργειες και φυτείες σε περισσότερες από 40 χώρες σόγια, καλαµπόκι, βαµβάκι, πατάτες, κολοκύθια, ραδίκια, ντοµάτες σε πειραµατικό στάδιο µπανάνες που θα µπορούν να παράγουν εµβόλια για ηπατίτιδα Β ρύζι µε αυξηµένη περιεκτικότητα σε σίδηρο και βιταµίνες γλυκοπατάτες που αντιστέκονται σε ένα ιό που καταστρέφει τις φυτείες ψάρια που µεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα φυτά που παράγουν νέες ουσίες µε µοναδικές ιδιότητες

23 Τροποποιηµένα Τρόφιµα Προβλήµατος που µπορούν να επιλύσουν πείνα και κακή διατροφής σε πολλές φτωχές χώρες ανεξέλεγκτες ασθένειες στις χώρες του τρίτου κόσµου καταστροφή των σοδειών στην Αφρική σιτισµός του ραγδαίως αυξανοµένου πληθυσµού της γης Οι νέες τεχνολογίες έχουν κινδύνους άλλοι είναι γνωστοί άλλοι άγνωστοι επίµαχα θέµατα ασφάλεια για τους ανθρώπους και το περιβάλλον

24 Τροποποιηµένα Τρόφιµα Πλεονεκτήµατα και οφέλη; Προϊόντα φυτικής προέλευσης Προϊόντα ζωικής προέλευσης Ωφελήµατα για το περιβάλλον Ωφελήµατα για την κοινωνία Μειονεκτήµατα και κίνδυνοι; Ασφάλεια Πνευµατικά δικαιώµατα Ηθικά προβλήµατα Κοινωνικά προβλήµατα Σήµανση

25 Τροποποιηµένα Τρόφιµα Προϊόντα φυτικής προέλευσης: Καλύτερη γεύση και ποιότητα Μείωση χρόνου ωρίµανσης των φυτών ή δέντρων που τα παράγουν Καλύτερες και µεγαλύτερες σοδειές, αυξηµένη αντίσταση εναντίον βλαβερών οργανισµών και ασθενειών, χρειάζονται λιγότερα εντοµοκτόνα και ζιζανιοκτόνα Αυξηµένη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά Πιθανότητες για νέα προϊόντα και µεθόδους καλλιέργειας Προϊόντα ζωικής προέλευσης: Περισσότερες θρεπτικές ιδιότητες, αυξηµένη αντίσταση των ζώων σε ασθένειες, αύξηση της παραγωγικότητας Καλύτερη και περισσότερη παραγωγή κρέατος, αυγών και γάλακτος Βελτίωση της υγείας των ζώων και καλύτερες διαγνωστικές µέθοδοι Ωφελήµατα για το περιβάλλον Λιγότερη χρήση εντοµοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και λιπασµάτων Καλύτερη διατήρηση του εδάφους και των υδάτων όπως επίσης εξοικονόµηση ενέργειας Βιολογική επεξεργασία των δασικών προϊόντων Καλύτερος χειρισµός και επεξεργασία των αποβλήτων Ωφελήµατα για την κοινωνία Αυξηµένη παραγωγή τροφίµων και ασφάλεια για τον αυξανόµενο ανθρώπινο πληθυσµό της γης Αντιµετώπιση του προβλήµατος της πείνας και του υποσιτισµού που µαστίζει σήµερα ένα πολύ µεγάλο αριθµό χωρών παγκοσµίως

26 Τροποποιηµένα Τρόφιµα Ασφάλεια Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία: Μεταφορά αλλεργιών, δηµιουργία ανθεκτικών µικροοργανισµών στα αντιβιοτικά λόγω µετάδοσης των γονιδίων που προσδίδουν την ανθεκτικότητα αυτή, πιθανότητα για άγνωστες επιδράσεις που µπορούν να έχουν σχέση µε καρκίνο ή άλλες επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Ανεπιθύµητη µεταφορά ΓΤ χαρακτηριστικών σε άλλους οργανισµούς µε φυσικούς τρόπους, απώλεια του πλούτου της βιολογικής διαφοροποίησης στο φυτικό και ζωικό βασίλειο, άγνωστες επιδράσεις σε µικρόβια ή άλλους µικροοργανισµούς του εδάφους Προβλήµατα πνευµατικών δικαιωµάτων Υπάρχει ο κίνδυνος, µερικές πολυεθνικές εταιρείες να µπορούν να ελέγχουν την παγκόσµια παραγωγή τροφίµων λόγω πνευµατικών δικαιωµάτων Αύξηση της εξάρτησης των φτωχότερων και λιγότερο αναπτυγµένων χωρών από τις πλουσιότερες και βιοµηχανοποιηµένες χώρες Εκµετάλλευση από τις πιο αναπτυγµένες χώρες των φυσικών πόρων άλλων πιο αδύνατων χωρών Ηθικά προβλήµατα Επέµβαση στους γενετικούς µηχανισµούς της φύσης και παραβίαση των εσωτερικών αξιών φυσικών οργανισµών Ανάµειξη γονιδίων από βιολογικά διαφορετικούς οργανισµούς Αντίθεση για την κατανάλωση προϊόντων φυτικής προέλευσης που περιέχουν ζωικά γονίδια και αντίθετα

27 Τροποποιηµένα Τρόφιµα Προβλήµατα σήµανσης Σε µερικές χώρες δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται πάνω στα προϊόντα κατά πόσο προέρχονται από ΓΤ Η ανάµειξη ΓΤ και µη ΓΤ προϊόντων δυσκολεύει τις προσπάθειες σήµανσης αναφορικά µε την προέλευση και το είδος των προϊόντων Προβλήµατα για την κοινωνία εδοµένου ότι είναι οι περισσότερο πλούσιες και ανεπτυγµένες χώρες που ελέγχουν την τεχνολογία των ΓΤΤ, υπάρχει ο κίνδυνος στρέβλωσης και τα νέα προϊόντα θα αναπτύσσονται σύµφωνα µε τα συµφέροντα των πλουσιοτέρων χωρών.

28 Τροποποιηµένα Τρόφιµα Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν δεδοµένα που να υποστηρίζουν ότι τα ΓΤΤ έχουν προκαλέσει κάποια ασθένεια ή βλάβες σε ανθρώπους Το κάθε ΓΤΤ θα πρέπει αξιολογείται ανεξάρτητα και σχολαστικά

29 Προσεχώς Σενάρια Ιατρικής Φαντασίας Ο Κωδικός του Ανθρώπου και Κλωνοποίηση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό Με βάση ποιο πείραμα αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Πότε ήρθε η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π.

Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΛΥΚΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΣ ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π. Όλοι γνωρίζουμε το μείζον

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη. Πτυχίο Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη. Πτυχίο Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ» Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς και η αντιµετώπισή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ομάδες ( μέλη λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004 Ε: Ποια είναι η θέση της Greenpeace σχετικά µε τη γενετική µηχανική; Α: Η Greenpeace αντιτίθεται στην απελευθέρωση στο περιβάλλον οργανισµών που είναι προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Β φάση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Β φάση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 Β φάση 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Μία φαρμακευτική εταιρεία παρουσίασε ένα νέο εντομοκτόνο έντονα δηλητηριώδες για τα κουνούπια φορείς του ιού West Nile. Ψεκασμοί

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τεχνολογία του Ανασυνδυασµένου DNA

KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τεχνολογία του Ανασυνδυασµένου DNA KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τεχνολογία του Ανασυνδυασµένου DNA Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Πώς ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΓΕΛ Νίκαιας. Ερευνητική εργασία «ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

5 ο ΓΕΛ Νίκαιας. Ερευνητική εργασία «ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Ερευνητική εργασία «ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Project 3 5o ΓΕΛ Νίκαιας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΝΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 20-2 Μεταλλαγμένα προϊόντα και Βιοτεχνολογία Project-3 20-202

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï Í. ÓÌÕÑÍÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï Í. ÓÌÕÑÍÇ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Θ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική Εργασία

Διερευνητική Εργασία Α Λυκείου 2011-2012 Θέμα: Διερευνητική Εργασία Η βιοτεχνολογία, οι εφαρμογές της και οι προοπτικές στην έρευνα. κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις Συντονισμός - Επιμέλεια: Ελένη Ανδριανοπούλου Μαθητές: Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η βιοτεχνολογία είναι ένας όρος που πρόσφατα μπήκε στη ζωή μας, παρ όλο ότι η πρακτική εφαρμογή βιοδιεργασιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ~ 1 ~ ~ 2 ~ 5.1 Προβληµατική Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε την αλλοίωση των τροφίµων. Η αλλοίωση τροφίµων γίνεται µε βιολογικούς τρόπους, όπως οι µικροοργανισµοί, µε χηµικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Τα γενετικά τροποποιημένα κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή τόσο πρωτεϊνικών, όσο και μη πρωτεϊνικών ετερόλογων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες Λειτουργικής Γονιδιωµατικής Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α ΛΥΚ. Θέµα: "Τα επαγγέλµατα του µέλλοντος" Υπεύθ. καθηγ. : Μπάκας Φώτης- Καλφόγλου Κατερίνα 1) Κάθετοι Αγρότες (κείµενο) 2) " " (παρουσίαση) : Βερβίτας ηµήτρης, Λεούσης

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Τµήµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί Επιβλέπουσα: Mαρία Μητροσύλη ΑΘΗΝΑ 2004 1 Summary The discovery

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας 2001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δομή του γενετικού υλικού 3 2. Κληρονομικότητα..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ REAL TIME PCR (RT- PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγκριση βιολογικών τροφίµων µε τα συµβατικά στους τοµείς: ποιότητα, θρεπτική αξία και ασφάλεια»

«Σύγκριση βιολογικών τροφίµων µε τα συµβατικά στους τοµείς: ποιότητα, θρεπτική αξία και ασφάλεια» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας Πτυχιακή Εργασία: «Σύγκριση βιολογικών τροφίµων µε τα συµβατικά στους τοµείς: ποιότητα, θρεπτική αξία και ασφάλεια» Σπουδάστρια: Πουλλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 2011 2 Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την μελέτη της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η προγόνους στους απογόνους. μεταβίβαση χαρακτήρων από τους Οι χαρακτήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα