Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010"

Transcript

1 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων» Ενότητα Εργασίας 4 «Υποστήριξη διαδικασίας προμήθειας υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των Σ.Ε.Π.ΕΗ.Υ.» Παραδοτέο Π4.1: Εκπόνηση επικαιροποιημένων προδιαγραφών υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής Μάρτιος 2011 Σύνταξη: Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2 Ομάδα Έργου Υπεύθυνος Σύνταξης: Ομάδα Εργασίας: Γιάννης Σιάχος Παναγιώτης Γαλιατσάτος Ανδρέας Καναβός Γεράσιμος Μεταξάς Βαγγέλης Παπακηρύκου Ιάσονας Παπαναγιώτου Γιάννης Σιάχος Στο παρόν έγγραφο θα βρείτε ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ενός ΣΕΠΕΗΥ. Μαζί με τις προδιαγραφές υπάρχει και μία εκτίμηση κόστους ώστε το σχολείο να γνωρίζει πόσο περίπου κοστίζει κάθε επιμέρους αντικείμενο του ΣΕΠΕΗΥ. Στην εκτίμηση του κόστους έχουν συνυπολογιστεί και τυχόν ακαδημαϊκές εκπτώσεις που δικαιούνται τα σχολεία. Οι τεχνικές προδιαγραφές (χωρίς την ανάλυση κόστους) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την προμήθεια των αντίστοιχων αντικειμένων για το ΣΕΠΕΗΥ. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και όχι υποχρεωτικές για τα σχολεία. Τα σχολεία μπορούν να τροποποιήσουν κάποιες από τις τεχνικές προδιαγραφές από προαιρετικές σε υποχρεωτικές. Σε περίπτωση που επιθυμούν περαιτέρω προσαρμογή των προδιαγραφών στις ανάγκες τους αυτό να γίνεται με τη συνδρομή του ΚΕΠΛΗΝΕΤ στο οποίο ανήκουν. Επειδή στις τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται βάσει σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ και άρθρου 5 παρ. 7 της ίδιας οδηγίας καθώς και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ άρθρου 23 παραγράφου 8) να αναφέρονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επεξεργαστών (πχ FSB, GHz, κλπ), τόσο για το σταθμό εργασίας όσο και για τον εξυπηρετητή η αξιολόγηση των συστημάτων γίνεται με τη βοήθεια μετροπρογράμματος και συγκεκριμένα του BAPCo SYSMARK Για αυτό το λόγο στο παρόν έγγραφο υπάρχει και ενδεικτικός πίνακας με τα αποτελέσματα μετρήσεων εξοπλισμού με διαφορετικά χαρακτηριστικά (μητρικές, επεξεργαστές μνήμες, σκληροί δίσκοι κλπ) σύμφωνα με το μετροπρόγραμμα BAPCo SYSMARK Υποστήριξη ΥΠΔΒΜΘ σε ΠΣ 2010 Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

3 Η παρούσα τεχνική αναφορά δίνεται με άδεια χρήσης CCPL (Creative Commons Public License) τύπου: Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα. Δηλαδή επιτρέπεται η επεξεργασία και αναδιανομή του με την προϋπόθεση ότι: Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο (Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων, με τον τρόπο όπως αυτός έχει οριστεί από το δημιουργό (Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, και τον τελικό δικαιούχο του έργου (Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ή το χορηγούντο την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς). Μη Εμπορική Χρήση Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για εμπορικούς σκοπούς. Παρόμοια διανομή Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανείμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο τύπο αδειοδότησης θα βρείτε στο Παράρτημα Άδεια CCPL. Υποστήριξη ΥΠΔΒΜΘ σε ΠΣ 2010 Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

4 Ιστορικό Εκδόσεων (συνοπτική αναφορά των σημαντικών αλλαγών από την τελευταία επίσημη έκδοση) Τελευταία επίσημη έκδοση Αποστολή στο ΥΠΔΒΜΘ 24/03/2009 Αριθμός πρωτοκόλλου εξ. ΕΑΙΤΥ: 971 / Αριθμός πρωτοκόλλου εισ. ΥΠΔΒΜΘ: / Λ, MS-Windows 7 & Ubuntu LTS ως Λ/Σ στους σταθμούς εργασίας MS-Windows 2008 & Ubuntu LTS ως Λ/Σ στον εξυπηρετητή Πιστοποίηση οδηγών για τις συσκευές και στα δύο Λ/Σ Dual Boot σταθμοί εργασίας που θα δουλεύουν και ως LTSP fat clients Η κατασκευή του κουτιού του Η/Υ να να επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό του (πχ στρογγυλμένες γωνίες, πλαστικά προστατευτικά, έλλειψη αιχμηρών σημείων κλπ) Έξοδος DVI από την κάρτα γραφικών και αφαίρεση TV-OUT εξόδου Υποστήριξη ACPI, PnP, WOL by PME, PXE από το BIOS Υποστήριξη του χαρακτηριστικού BIOS recovery από τη μητρική κάρτα Oθόνες TFT οπίσθιου φωτισμού LED για μείωση κατανάλωσης και καλύτερη αντίθεση Τα ηχεία να αναρτώνται προαιρετικά στην οθόνη Πιστοποιητικά οθόνης TFT φιλικότητας προς το περιβάλλον και ευχρηστίας υποχρεωτικά TCO '06 και προαιρετικά TCO Certified Display 5 Υποστήριξη εισόδου DVI στις οθόνες TFT και καλωδίου DVI για τη σύνδεσή τους με τον Η/Υ Υποστήριξη ανάλυσης 1920x1080 στις οθόνες TFT Υποστήριξη της λειτουργίας εξαγωγής εγγράφων κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων σε HTML & PDF Υποχρεωτική υποστήριξη του προτύπου ODF v1.1 από τη σουίτα εφαρμογών γραφείου Προαιρετική υποστήριξη VDSL2 από τους δρομολογητές Αλλαγή στις επιδόσεις των δρομολογητών Το Σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων ζητείται προαιρετικά Η εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ θα ακολουθεί την πολιτική και τις οδηγίες που αναφέρονται στον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Αποτελέσματα μετρήσεων μετροπρογράμματος BAPCO Sysmark 2007 σε MS-Windows XP & MS-Windows 7 τελευταίου 12μήνου Ανανέωση ενδεικτικών τιμών εξοπλισμού Υποστήριξη ΥΠΔΒΜΘ σε ΠΣ 2010 Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

5 Επιθυμητά Χαρακτηριστικά Επόμενων Εκδόσεων Μελλοντική Έκδοση Υποστήριξη προτύπου USB v3.0 Σύνδεση Η/Υ και οθόνης με καλώδιο HDMI HDMI έξοδος κάρτας γραφικών Πιο αυστηρές προδιαγραφές απόδοσης ισχύος, κατανάλωσης και θορύβου σε όλον τον εξοπλισμό Υποστήριξη ΥΠΔΒΜΘ σε ΠΣ 2010 Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

6 Σημαντικές παρατηρήσεις Χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ και πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού στα ΣΕΠΕΗΥ (τελευταία ενημέρωση: 12/2010) Από το 2008 έχει γίνει προσπάθεια εισαγωγής δημοφιλών λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ στα ΣΕΠΕΗΥ. Επιπλέον γίνεται προσπάθεια τα συγκεκριμένα λογισμικά να υπάρχουν και στα δύο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα (MS-Windows & Ubuntu) για ευκολότερη χρήση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Παραδείγματα τέτοια αποτελούν οι εφαρμογές Libre Office, Ubuntu, Squid, VNC κλπ. που αναφέρονται ονομαστικά στις προδιαγραφές. Με την εισαγωγή αυτών των λογισμικών στα ΣΕΠΕΗΥ έχει μειωθεί σημαντικά και το κόστος προμήθειας του λογισμικού ακόμη και για τα Microsoft λειτουργικά συστήματα. (βλ. επόμενη παράγραφο για το κόστος του ΣΕΠΕΗΥ). Στον ενημερωτικό κόμβο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ (http://ts.sch.gr) υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ τόσο σε περιβάλλον MS-Windows Active Directory Domain όσο και σε περιβάλλον Ubuntu LTSP (LTSP thin/fat clients) καθώς και των υπόλοιπων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ (όπως Squid Proxy Server κλπ). Επιπλέον στα πλαίσια υποστήριξης του ΕΛ/ΛΑΚ και για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΑΙΤΥ στα πλαίσια του έργου της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ διαθέτει Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Το αποθετήριο (http://ts.sch.gr/repo)αυτήν τη στιγμή περιλαμβάνει 40 πιστοποιημένα λογισμικά για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο από δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και από τις δράσεις Χρυσαλίδες και Νηρηίδες. Συνολικά η δράση της εισαγωγή ΕΛ/ΛΑΚ στα σχολικά εργαστήρια αποτυπώνεται στη διεύθυνση Οι οδηγίες αυτές είναι πολύ χρήσιμες για τις εταιρίες που μετέχουν στους διαγωνισμούς προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ. Υποστήριξη ΥΠΔΒΜΘ σε ΠΣ /69 Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

7 Προδιαγραφές κατανάλωσης και θορύβου (τελευταία ενημέρωση: 11/2010) Οι νέες προδιαγραφές έχουν σαφή στόχο την προμήθεια εξοπλισμού με όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, ποιοτικότερα τροφοδοτικά και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου. Για αυτό το λόγο ζητούνται τροφοδοτικά 80PLUS και Active PFC ενώ ορίζονται στάθμες θορύβου σε κάθε περίπτωση <40dB (ανάλογα τον εξοπλισμό). Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αν και αυξάνουν λίγο το κόστος προμήθειας έχουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος ενώ αναμένεται (λόγω ποιοτικότερων προδιαγραφών) να παρουσιάζουν μικρότερα προβλήματα στο χρόνο ζωής τους. Αντίστοιχο στόχο έχουν : η προδιαγραφή eco-friendly /green στους σκληρούς δίσκους η χρήση ενσωματωμένων στη μητρική ή στον επεξεργαστή καρτών γραφικών. ο ορισμός της μέγιστης στάθμης θορύβου σε όλον τον εξοπλισμό (πχ εκτυπωτές, σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος κλπ) Υποστήριξη ΥΠΔΒΜΘ σε ΠΣ /69 Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

8 Κόστος προμήθειας του εξοπλισμού (τελευταία ενημέρωση: 03/2011) Στην εκτίμηση του κόστους προμήθειας του εξοπλισμού συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν ακαδημαϊκές εκπτώσεις που υπάρχουν πχ σε δικτυακές συσκευές και εμπορικά λογισμικά. Τα σχολεία θα πρέπει να αναφέρουν ότι δικαιούνται αυτές τις εκπτώσεις στους υποψήφιους αναδόχους. Οι επιδόσεις (τιμές) των μετροπρογραμμάτων στις προδιαγραφές αντιστοιχούν σε επεξεργαστές στη χαμηλή προς μεσαία κατηγορία επιδόσεων και τιμής για τους σταθμούς εργασίας και μεσαία κατηγορία επιδόσεων και τιμής για τον εξυπηρετητή που εξασφαλίζουν βέλτιστο λόγο απόδοσης προς χρόνο ζωής. Ειδικότερα από τη χαμηλή & μεσαία κατηγορία στοχεύουν τους επεξεργαστές που έχουν χαμηλό κόστος διατηρώντας επιμέρους χρήσιμα χαρακτηριστικά όπως σχετικά μεγάλο μέγεθος μνήμης L2 cache, δύο πυρήνες κλπ. Αντίστοιχα στις μητρικές κάρτες έχουν επιλεγεί χαρακτηριστικά που να υποστηρίζουν chipsets (Northbridge & Southbridge) με υψηλές ταχύτητες μεταξύ επεξεργαστή & μνήμης (βασικό θέμα στους σύγχρονους Η/Υ είναι η μεγάλη διαφορά στην ταχύτητα του επεξεργαστή σε σχέση με την ταχύτητα της μνήμης RAM) καθώς και υψηλές ταχύτητες σύνδεσης περιφερειακών (πχ PCI Express Slots 1x & 16x). Τέλος στις μητρικές κάρτες θα πρέπει να παρέχεται μηχανισμός επαναφοράς του BIOS για περιπτώσεις αστοχίας υλικού ή διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια αναβάθμισης του BIOS ή μη ανάγνωσης του BIOS λόγω μόλυνσης από ιούς. Συνήθως μητρικές με τέτοια χαρακτηριστικά είναι αρκετά πιο ποιοτικές από το μέσο όρο της αγοράς. Το κόστος προμήθειας υλικού ενός σταθμού εργασίας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι της τάξης των 300 και αντίστοιχα της οθόνης είναι της τάξης των 150. (Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και 3ετής εγγύηση). Αντίστοιχα το κόστος προμήθειας του λογισμικού είναι της τάξης των 100 ανά σταθμό εργασίας (Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ). Στις προδιαγραφές λογισμικού γραφείου θεωρείται ότι για τις ανάγκες λειτουργίας του σχολικού εργαστηρίου οι δημοφιλείς σουίτες γραφείου Microsoft Office και Libre Office προσφέρουν ισοδύναμα χαρακτηριστικά. (Τα δύο προϊόντα αν και έχουν σημαντικές διαφορές / χαρακτηριστικά - που ενδιαφέρουν κυρίως εταιρικά περιβάλλοντα - εν τούτοις προσφέρουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά για τα όσα ζητά το πρόγραμμα σπουδών σε γυμνάσια και λύκεια). Αν κάποιο σχολείο επιθυμεί τη σουίτα MS-Office διότι κάποιο χαρακτηριστικό του (απαραίτητο για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας) είναι μοναδικό, τότε στους σταθμούς εργασίας με MS-Windows λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να προσθέσει στο κόστος προμήθειας περίπου 80 ανά σταθμό εργασίας και να προσθέσει στις προδιαγραφές το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό μαζί με τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και τη λειτουργία που επιτελεί. Υποστήριξη ΥΠΔΒΜΘ σε ΠΣ /69 Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

9 Σε περίπτωση που είναι επιθυμητή (από τα σχολεία) η μείωση του κόστους προμήθειας των εργαστηρίων προτείνεται: η μείωση αποτελεσμάτων του μετροπρογράμματος έως 10% για να αντιστοιχούν σε επιδόσεις επεξεργαστών χαμηλότερης σειράς (εκτιμούμενη εξοικονόμηση περίπου ανά σταθμό εργασίας) η λειτουργία του ΣΕΠΕΗΥ μόνο με ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό (δηλαδή η προμήθεια μόνο του ΕΛ/ΛΑΚ λειτουργικού συστήματος) (εκτιμούμενη εξοικονόμηση περίπου 100 ανά σταθμό εργασίας και περίπου 185 ευρώ στον εξυπηρετητή). Χρήσιμη είναι και η επόμενη παράγραφος που αναφέρεται στα MS-Windows Remote Desktop Services. Υποστήριξη ΥΠΔΒΜΘ σε ΠΣ /69 Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

10 Εγκατάσταση και λειτουργία ΣΕΠΕΗΥ: Dual-boot λειτουργία των σταθμών εργασίας σε συνδυασμό με τη λειτουργία ως LTSP fat clients. (τελευταία ενημέρωση: 12/2010) Οι σταθμοί εργασίας είναι διπλής εκκίνησης στα δύο πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα (MS-Windows & Linux) και τις αντίστοιχες εφαρμογές τους. Επιπλέον οι σταθμοί εργασίας μπορούν να λειτουργήσουν και ως LTSP fat clients στον εξυπηρετητή Ubuntu πραγματοποιώντας εκκίνηση μέσω δικτύου (PXE). Υπάρχον πεπαλαιωμένος εξοπλισμός του σχολείου μπορεί να αξιοποιηθεί ως LTSP thin clients πραγματοποιώντας εκκίνηση μέσω δικτύου (PXE). Για το περιβάλλον Ubuntu του εξυπηρετητή οι σύγχρονοι σταθμοί εργασίας λειτουργούν ως LTSP fat clients και ο όποιος πεπαλαιωμένος εξοπλισμός ως LTSP thin clients. Υποστήριξη ΥΠΔΒΜΘ σε ΠΣ /69 Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

11 Εγκατάσταση και λειτουργία ΣΕΠΕΗΥ: λειτουργία των σταθμών εργασίας ως LTSP thin/fat clients με Ubuntu και ταυτόχρονη παροχή MS-Windows περιβάλλοντος με χρήση MS-Remote Desktop Services σε ιδεατή μηχανή στον Ubuntu εξυπηρετητή (τελευταία ενημέρωση: 03/2011) Οι σταθμοί εργασίας είναι δυνατόν να λειτουργούν χωρίς κανένα λειτουργικό σύστημα τοπικά εγκατεστημένο ως LTSP thin/fat clients. Σε εργαστήρια που επιθυμούν να έχουν εκπαιδευτικό λογισμικό που προϋποθέτει MS-Windows) είναι δυνατόν το Ubuntu να εγκατασταθεί φυσικά στον εξυπηρετητή και το περιβάλλον των MS-Windows να παρέχεται μέσω ιδεατής μηχανής από το Ubuntu με τη μορφή των Remote Desktop Services (Terminal Services). Σε μία τέτοια περίπτωση τα LTSP thin/fat clients μπορούν να έχουν τη στιγμή που εκκινούν και να διαθέτουν μία οθόνη στον Ubuntu εξυπηρετητή και μία στον Terminal Server (με προεπιλεγμένη οποιαδήποτε από τις δύο). Σημειώνουμε ότι λόγω περιορισμών του πρωτοκόλλου RDP το περιβάλλον των MS- Windows Remote Desktop Services δεν θα είναι αποδοτικό να χρησιμοποιηθεί για Internet Browsing, αναπαραγωγή / επεξεργασία video. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να υποστηριχθούν από το περιβάλλον του Ubuntu στα LTSP thin/fat clients. Η συγκεκριμένη λύση προϋποθέτει προμήθεια του Λ/Σ MS-Windows Server καθώς των αντίστοιχων αδειών χρήσης MS-Windows Server CALs & RDP CALs με κόστος περίπου 185 ευρώ για ένα τυπικό εργαστήριο. Υποστήριξη ΥΠΔΒΜΘ σε ΠΣ /69 Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ

12 Αποτελέσματα BAPCO SYSMark 2007 Preview σε MS-Windows 7 Motherboard CPU CLK L2 Cache FSB Memory (RAM) Disk Video Resolution SYSmark 2007 Preview Rating E-learning Video Creation Productivity 3D QCI Intel powered classmate PC HP-mini ev HP-mini ev Intel Atom N450 Intel(R) Atom(TM) CPU N455 Intel(R) Atom(TM) CPU N455 Intel Coryville D945GCL Intel Atom 330 Intel Coryville D945GCL Intel Atom MHz, 512KB L2 cache 1.66GHz, 512 KBytes, MHz FSB 1.66GHz, 512 KBytes, MHz FSB 1600MHz, 1MB L2 cache, 533MHz FSB 1600MHz, 1MB L2 cache, 533MHz FSB Gigabyte GA- D525TUD Intel Atom D MHz, 1MB L2 cache PSMBOU Satellite C660D Asus M2N68-AM Asus M2N68-AM Asus M2N68-AM Intel Core 2 Solo U3500 AMD V140 AMD Athlon LE-1640 AMD Athlon LE-1640 AMD Athlon LE MHz, 3MB L2 cache, 200MHz FSB 2300 MHz, 512 KB L2- Cache, MHz FSB 2700MHz, 128KB L1 cache, 512KB L2 cache, 200MHz FSB 2700MHz, 128KB L1 cache, 512KB L2 cache, 200MHz FSB 2700MHz, 128KB L1 cache, 512KB L2 cache, 200MHz FSB x1024MB, Hyundai DDR x1024MB, Hyundai Electronics, PC (400 MHz) DDR x1024MB, Hyundai Electronics, PC (400 MHz) DDR x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G x2048MB, DDR x2048MB, DDR3-1333, Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR x 2048 Samsung C4 2048MB DDR MHz x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR2- Hitachi HTS545016B9A300, 149GB, IDE WDC WD16 00BEVT - 22A23 160GB, 5400RPM, 8MB cache WDC WD16 00BEVT - 22A23 160GB, 5400RPM, 8MB cache Intel GMA 3150, 256MB Intel(R) Graphics Media Accelerator MB Intel(R) Graphics Media Accelerator MB WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA Intel GMA 950 (int) WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA Intel GMA 950 (int) WDC Caviar Green WD10EARS, 1TB, 7200rpm, 64MB, SATA Intel GMA 3150 (int) Hitachi HTS545032B9A300, 298GB, IDE TOSHIBA MK2565GSXN SATA Disk Device (250 GB, 5400 RPM, SATA-II) WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family, 256 MB (int) ATI Mobility Radeon HD 4200 Series (256 MB) NVIDIA GeForce 7050PV, 512MB (int) ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers NVIDIA GeForce 7050PV, 512MB (int) /03/ /69

13 Motherboard CPU CLK L2 Cache FSB Memory (RAM) Disk Video Resolution SYSmark 2007 Preview Rating E-learning Video Creation Productivity 3D Asus M2N68-AM Asus M2N68-AM Asus M2N68-AM Gigabyte G31M-S2C Gigabyte G31M-S2C Gigabyte G31M-S2C Gigabyte G31M-S2C Gigabyte GA-965P- DS4 Gigabyte GA-965P- DS4 Gigabyte GA-965P- DS4 Gigabyte GA-965P- DS4 Intel DualCore Wolfdale Asus M3N78-EMH Asus M3N78-EMH AMD Athlon LE-1640 AMD Athlon LE-1640 AMD Athlon LE-1640 Intel DualCore E5200 Intel DualCore E5200 Intel DualCore E5200 Intel DualCore E5200 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo P7550 AMD Athlon 64 X AMD Athlon 64 X MHz, 128KB L1 cache, 512KB L2 cache, 200MHz FSB 2700MHz, 128KB L1 cache, 512KB L2 cache, 200MHz FSB 2700MHz, 128KB L1 cache, 512KB L2 cache, 200MHz FSB 2500MHz, 2048KB L2 cache, 200MHz FSB 2500MHz, 2048KB L2 cache, 200MHz FSB 2500MHz, 2048KB L2 cache, 200MHz FSB 2500MHz, 2048KB L2 cache, 200MHz FSB 1866MHz, 2048KB L2 cache, 266.7MHz FSB 1866MHz, 2048KB L2 cache, 266.7MHz FSB 1866MHz, 2048KB L2 cache, 266.7MHz FSB 1866MHz, 2048KB L2 cache, 266.7MHz FSB 2255MHz, 3MB L2 cache, 266MHz FSB 3100MHz, 2048KB L2 cache 3100MHz, 2048KB L2 cache x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G x1024MB, DDR2-800 Kingston, 1G x1024MB x2048MB, DDR x2048MB, DDR2- WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA Fujitsu MJA2160BH FFS G1, 160GB, 5400rpm, 8MB, SATA WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ ati drivers ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ ati drivers ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers Intel G33/G31 express chipset, 128MB (int) ATI Radeon X1300, 256MB Intel G33/G31 express chipset, 128MB (int) ATI Radeon X1300, 256MB NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 9400M, 256MB NVIDIA GeForce 8200, 512MB (int) NVIDIA GeForce 8200, 512MB (int) /03/ /69

14 Motherboard CPU CLK L2 Cache FSB Memory (RAM) Disk Video Resolution SYSmark 2007 Preview Rating E-learning Video Creation Productivity 3D Asus M3N78-EMH Intel DualCore Wolfdale Asus M3N78-EMH Intel Crestline-PM PM965 Intel Crestline-PM PM965 Satellite C660D GA-880GM-UD2H Satellite C660D Asus M2N68-VM GA-880GM-UD2H Intel DQ45CB Asus M2N68-VM AMD Athlon 64 X Intel Core 2 Duo P8700 AMD Athlon 64 X Intel Core 2 Duo T9300 Intel Core 2 Duo T9300 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 AMD Athlon(tm) II X2 250 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 AMD QuadCore Phenom 9850 AMD Athlon(tm) II X2 250 Intel Core 2 Quad Q8200 AMD QuadCore Phenom MHz, 2048KB L2 cache 2.53GHz, 3MB L2 cache, 266MHz FSB 3100MHz, 2048KB L2 cache 2.50GHz, 6MB L2 cache, 199.4MHz FSB 2.50GHz, 6MB L2 cache, 199.4MHz FSB 2.40GHz 256 KB L2-Cache MHz FSB 3000 MHz, 1 MB, 200MHz FSB 2.40GHz 256 KB L2-Cache MHz FSB 2500MHz, 2048KB L2 cache, 200MHz FSB 3000 MHz, 1 MB, 200MHz FSB 2332MHz, 2048KB L2 cache, 333MHz FSB 2500MHz, 2048KB L2 cache, 200MHz FSB x2048MB, DDR x2048MB x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x 2048 Samsung C4 2048MB DDR MHz x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF 2 x 2048 Samsung C4 2048MB DDR MHz x2048MB, DDR x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF x2048MB, DDR x2048MB, DDR2- WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE Hitachi HTS545032B9SA02, 320GB, SATA WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE MCBQE64GBMPP, 64 GB, IDE Hitachi HT- S722016K9A300, 160GB, 7200rpm, SATA-II TOSHIBA MK3265GSXN ATA Device (320 GB, 5400 RPM, SATA-II) WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) TOSHIBA MK3265GSXN ATA Device (320 GB, 5400 RPM, SATA-II) WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers NVIDIA GeForce 9400M, 512MB ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers NVIDIA Quadro NVS 140M 256MB 1280x1024/ NVIDIA Quadro NVS 140M 256MB 1280x1024/ Intel(R) HD Graphics 1273 MB ATI Radeon HD 4250 (512 MB) Intel(R) HD Graphics 1273 MB NVIDIA GeForce 7050PV, 512MB (int) ATI Radeon HD 4250 (512 MB) Intel Q45/43, 128MB (int) ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers /03/ /69

15 Motherboard CPU CLK L2 Cache FSB Memory (RAM) Disk Video Resolution SYSmark 2007 Preview Rating E-learning Video Creation Productivity 3D Asus M2N68-VM AMD QuadCore Phenom MHz, 2048KB L2 cache, 200MHz FSB x2048MB, DDR2- WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ ati drivers Asus M2N68-VM Intel DQ45CB Asus M2N68-VM Asus M2N68-VM GA-880GM-UD2H Intel DQ45CB GA-880GM-UD2H Intel DQ45CB Gigabyte EG41MFT- US2H Intel DP55KG Intel DP55KG AMD QuadCore Phenom 9850 Intel Core 2 Quad Q8200 AMD QuadCore Phenom 9850 AMD QuadCore Phenom 9850 AMD Athlon(tm) II X3 445 Intel Core 2 Quad Q8200 AMD Athlon(tm) II X3 445 Intel Core 2 Quad Q8200 Intel Core 2 Quad Q9400 Intel Pentium G6950 Intel Pentium G MHz, 2048KB L2 cache, 200MHz FSB 2332MHz, 2048KB L2 cache, 333MHz FSB 2500MHz, 2048KB L2 cache, 200MHz FSB 2500MHz, 2048KB L2 cache, 200MHz FSB 3100 MHz, L2 Cache 512 KB, 200MHz FSB 2332MHz, 2048KB L2 cache, 333MHz FSB 3100 MHz, L2 Cache 512 KB, 200MHz FSB 2332MHz, 2048KB L2 cache, 333MHz FSB 2666MHz, 3072KB L2 cache, 333MHz FSB 2800MHz, 32KB L2 cache, 133MHz FSB 2800MHz, 32KB L2 cache, 133MHz FSB x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF x2048MB, DDR x 2048 GB DDR DDR3 SDRAM Kingston A00LF x2048MB, DDR x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR x2048MB, DDR2- WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0 ATA Device (465 GB, IDE) WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00A7B2, 500GB, 16MB, ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ microsoft drivers NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB ATI Radeon HD 4800 Series 512ΜΒ ati drivers NVIDIA GeForce 7050PV, 512MB (int) ATI Radeon HD 4250 (512 MB) Intel Q45/43, 128MB (int) ATI Radeon HD 4250 (512 MB) NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB SATA Intel GMA X4500 (int) WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA ATI Radeon X1300, 256MB ATI Radeon EAH 4850, 512MB /03/ /69

16 Motherboard CPU CLK L2 Cache FSB Memory (RAM) Disk Video Resolution SYSmark 2007 Preview Rating E-learning Video Creation Productivity 3D Intel DP55KG Intel DP55KG Gigabyte EG41MFT- US2H Intel DQ45CB Asus P5QL-E Intel DQ45CB Asus P5QL-E Intel Pentium G6950 Intel Pentium G6950 Intel Core 2 Quad Q9400 Intel Core 2 Quad Q9550 Intel Core 2 Duo E8400 Intel Core 2 Quad Q9550 Intel Core 2 Duo E8400 Intel DQ57TM Intel Core i3 540 Intel DQ57TM Intel Core i3 540 Intel DQ45CB Intel DQ45CB Intel Core 2 Quad Q9550 Intel Core 2 Quad Q9550 Intel DQ57TM Intel Core i3 540 Intel DQ57TM Intel Core i3 540 Intel DQ57TM Intel Core i MHz, 32KB L2 cache, 133MHz FSB 2800MHz, 32KB L2 cache, 133MHz FSB 2666MHz, 3072KB L2 cache, 333MHz FSB 2833MHz, 6144MB L2 cache, 333MHz FSB 3000MHz, 6144KB L2 cache, 333MHz FSB 2833MHz, 6144MB L2 cache, 333MHz FSB 3000MHz, 6144KB L2 cache, 333MHz FSB 3.07GHz, 512KB L2 cache, 533MHz FSB 3.07GHz, 512KB L2 cache, 533MHz FSB 2833MHz, 6144MB L2 cache, 333MHz FSB 2833MHz, 6144MB L2 cache, 333MHz FSB 3.07GHz, 512KB L2 cache, 533MHz FSB 3.07GHz, 512KB L2 cache, 533MHz FSB 3.07GHz, 512KB L2 cache, 533MHz FSB x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR x2048MB, DDR x2048MB, DDR3-1333, Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00C8A0, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00A7B2, 500GB, 16MB, ATI Radeon X1300, 256MB ATI Radeon EAH 4850, 512MB SATA Intel GMA X4500 (int) WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE WDC WD3200AAKS- 00V1A, 320GB, 16MB cache, BLUE Intel Q45/43, 128MB (int) ATI Radeon HD 2600XT, 512MB NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB ATI Radeon HD 2600XT, 512MB Intel HD graphics (havendale), 256MB (int) NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB Intel Q45/43, 128MB (int) NVIDIA GeForce 9600GSO, 768MB NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB Intel HD graphics (havendale), 256MB (int) NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB /03/ /69

17 Motherboard CPU CLK L2 Cache FSB Memory (RAM) Disk Video Resolution SYSmark 2007 Preview Rating E-learning Video Creation Productivity 3D Intel DQ57TM Intel Core i3 540 Intel DQ57TM Intel Core i3 540 Intel DQ57TM Intel Core i3 540 Gigabyte P55-US3L Gigabyte P55-US3L Intel QuadCore Core i7 860 Intel QuadCore Core i GHz, 512KB L2 cache, 533MHz FSB 3.07GHz, 512KB L2 cache, 533MHz FSB 3.07GHz, 512KB L2 cache, 533MHz FSB 2933 MHz, 8192MB L2 cache, 133MHz FSB 2933 MHz, 8192MB L2 cache, 133MHz FSB x2048MB, DDR3-1333, Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz x2048MB, DDR Kingston, 667 MHz WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD6401AALS- 00L3B2, 640GB, 7200rpm, 32MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00A7B2, 500GB, 16MB, SATA WDC WD5000AAKS- 00A7B2, 500GB, 16MB, SATA NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 8800GT, 512MB NVIDIA GeForce 7600GT, 256MB NVIDIA Quadro FX NVIDIA Quadro FX /03/ /69

18 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΠΕΗΥ Παράγραφος / Κριτήριο Περιγραφή /Προδιαγραφές Προδιαγραφή Ποσότητα Εκτίμηση Κόστους Αντικειμένου χ.φπα Εκτίμηση Συνολικού Κόστους χ.φπα Εκτίμηση Συνολικού Κόστους Εργαστηρίου χ.φπα με 3ετή εγγύση και εγκατάσταση Εκτίμηση Συνολικού Κόστους Εργαστηρίου με ΦΠΑ με 3ετή εγγύση και εγκατάσταση ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Σταθμοί Εργασίας Εργαστηρίου , , , ,49 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υλικό (Hardware) 306,00 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μητρική Κάρτα (Motherboard) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να αναφερθεί ο τύπος της μητρικής (form factor) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να έχει PCI Slots >=1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να έχει PCI Express Slots 16x >=1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να έχει PCI Express Slots 1x ή 4x ή 8x >=1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να υποστηρίζει μνήμη RAM ώστε η συνολική χωρητικότητα να είναι κατ' ελάχιστον >=8GB ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να υποστηρίζει μνήμη σε configuration Dual Channel και να διαθέτει Memory Banks >=4 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 κανάλια Serial ATA ΙΙ που να υποστηρίζουν ταχύτητες >=3.0Gb/s ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο USB v2.0 και να διαθέτει USB Ports >=6 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επεξεργαστής (CPU) Να διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς του BIOS σε περίπτωση που αυτό αποτύχει (πχ διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια αναβάθμισης του BIOS ή μη ανάγνωσης του BIOS λόγω μόλυνσης από ιούς ή αστοχίας υλικού κλπ) Υποστήριξη από το BIOS των πρωτοκόλλων ACPI, PnP, WOL by PME, PXE ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να αναφερθεί το συγκεκριμένο μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του 21/03/ /69

19 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών 32/x64-bit ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μνήμη (RAM) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Tοποθετημένη σε Dual Channel mode συνολικής χωρητικότητας >=2 x 1024MB ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επέκταση της μνήμης τουλάχιστον κατά 100% σε σχέση με τη ζητούμενη χωρίς αντικατάσταση των υπαρχόντων modules Κάρτα Γραφικών (S-VGA) (μπορεί να είναι ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα ή στον επεξεργαστή) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη PCI Express ταχύτητας >=16x ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έξοδοι D-Sub 15 & DVI Στην περίπτωση εξωτερικής κάρτας γραφικών, αυτή να διαθέτει παθητική ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ψύξη ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη προτύπου High Definition (HD 1080p) και έξοδος HDMI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένας (1) Σκληρός Δίσκος (Hard Disk Drive) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εξωτερική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων >=Serial ATA 300 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εσωτερική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων (host to/from drive sustained) >=90 MB/sec ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χωρητικότητα unformatted >=500GB ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέγεθος μνήμης cache. >=32MB ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη S.M.A.R.T. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη χαρακτηριστικών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας & χαμηλής στάθμης θορύβου (eco-friendly/green) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη Hot Plug ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μία (1) συσκευή εγγραφής οπτικών δίσκων τύπου DVD/CD ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εγγραφή DVD+/-R DL σε ταχύτητα >=4x ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εγγραφή DVD+/-R σε ταχύτητα >=16x ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εγγραφή DVD+/-RW σε ταχύτητα >=6x ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εγγραφή CD-R σε ταχύτητα >=48x ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εγγραφή CD-RW σε ταχύτητα >=24x ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Buffer >=2MB ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη τεχνολογίας Buffer Underrun ή αντίστοιχης ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέθοδοι εγγραφής Track-At-Once, Disk-At-Once, Multisession και Packet Writing ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μία (1) Κάρτα δικτύου (Lan Card) (μπορεί να είναι ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη τοπικών δικτύων τύπου Ethernet 10/100/1000BaseTX με ακροδέκτη σύνδεσης τύπου RJ-45 (UTP) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη Wake On Lan, Auto Sense, PXE (εκκίνηση μέσω δικτύου) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μία (1) Κάρτα ήχου (Sound Card) (Μπορεί να είναι ενσωματωμένη 21/03/ /69

20 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη μητρική κάρτα) Υποστήριξη Υψηλής Ευκρίνειας Κωδικοποιητή / Αποκωδικοποιητή (High Definition Codec) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένα (1) μικρόφωνο, προαιρετικά προσαρτώμενο στην οθόνη ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληκτρολόγιο (Keyboard) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εργονομικό 102/104 πλήκτρων (με ελληνική διάταξη πλήκτρων) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποντίκι (Mouse) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης θέσης ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηχεία ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ισχύς >= 2x1Watt RMS ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μαγνητική θωράκιση (για την αποφυγή παρεμβολών και θορύβου) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κουμπί ρύθμισης έντασης ήχου ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καλώδιο σύνδεσης με τον Η/Υ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κουτί & Τροφοδοτικό ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να αναφερθεί ο τύπος του κουτιού (πχ ATX middle tower) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εξωτερικά φατνία : >= 2 x 5.25 και >= 1 x 3.5 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εσωτερικά φατνία : >= 2 x 3.5 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θύρες USB στην πρόσοψη του κουτιού >=2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θύρες Audio στην πρόσοψη του κουτιού Εύκολα προσβάσιμο εσωτερικό (χωρίς να απαιτείται η χρήση βοηθητικών ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ εργαλείων) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η κατασκευή του κουτιού θα πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό του (πχ στρογγυλμένες γωνίες, πλαστικά προστατευτικά, έλλειψη αιχμηρών σημείων κλπ). Να περιγραφεί τι υποστηρίζεται Επαρκές σύστημα ψύξης συμβατό με την τελευταία έκδοση του προτύπου που ακολουθεί το κουτί (πχ ATX), για απαγωγή θερμότητας στο εσωτερικό του κουτιού, τόσο του επεξεργαστή όσο και των επιμέρους περιφερειακών (πχ σκληρού δίσκου, κάρτας γραφικών κλπ) ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος σε αίθουσα με θερμοκρασία 32 oc κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του μετροπρογράμματος που αναφέρεται στην προδιαγραφή 1.2. Να περιγραφεί το σύστημα ψύξης (πχ αν χρησιμοποιείται ψύξη με αέρα ο αριθμός ανεμιστήρων ψύξης, η θέση τους και η ροή αέρα, αν χρησιμοποιείται υδρόψυξη, αν χρησιμοποιείται ψύξη με σύστημα peltier κλπ) Όπου χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες να είναι χαμηλού θορύβου (silent). Να περιγραφεί τι υποστηρίζεται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 21/03/ /69

21 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να αναφερθεί η ισχύς του τροφοδοτικού σε Watt. Η ισχύς θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων συσκευών καθώς και πιθανές αναβαθμίσεις (πχ προσθήκη συσκευών) στο μέγιστο που επιτρέπει το κουτί και η μητρική κάρτα. Το τροφοδοτικό να έχει πιστοποίηση για απόδοση ισχύος (power efficiency) >=80Plus ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το τροφοδοτικό να είναι τύπου Active PFC Το τροφοδοτικό να είναι διαθέτει ανεμιστήρα χαμηλού θορύβου (silent), με ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ διάμετρο >=120mm ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ανεμιστήρας του τροφοδοτικού να είναι τύπου Two Ball Bearing ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να αναφερθεί ο θόρυβος σε db του τροφοδοτικού στις 1500 στροφές του ανεμιστήρα, το airflow και οι στροφές λειτουργίας του ανεμιστήρα του τροφοδοτικού (με τυπική απόκλιση 10-15%) σε κανονική λειτουργία (τουλάχιστον 32 oc) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνοδευτικά Υλικού ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει πως σε περίπτωση επιλογής του θα παραδίδει εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (π.χ. μητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκους, οθόνες, τροφοδοτικό κ.λ.π.). Τα εγχειρίδια δε θα είναι φωτοτυπίες, μπορούν όμως να είναι εκτυπώσεις από τους επίσημους και μόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (π.χ., οδηγοί συσκευών) να είναι ενημερωμένα (οι τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των κατασκευαστών) και να διατίθονται σε ηλεκτρονική μορφή (εάν δεν υποστηρίζονται απευθείας από τα προσφερόμενα λειτουργικά συστήματα) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πιστοποίηση Συμμόρφωση του Υλικού σε Πρότυπα ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε σταθμός εργασίας να φέρει υποχρεωτικά το σήμα CE ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του συστήματος (να αναφερθούν) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας Να κατατεθούν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ικανοποιούνται οι ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ προδιαγραφές: ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EN55022, CISPR22) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ασφάλειας (IEC 950 / ΕΝ60950) RoHS συμβατότητα του επιμέρους υλικού του σταθμού εργασίας (οδηγία ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Ε.Ε. 2002/95/EC) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άλλες προδιαγραφές (να αναφερθούν) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λογισμικό Συστήματος 100 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α Για κάθε ένα από τα ζητούμενα λογισμικά συστήματος (λειτουργικά συστήματα και λογισμικά εφαρμογών θα πρέπει σε στήλη δίπλα στο ζητούμενο λογισμικό : ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.1 Να αναφερθεί το προσφερόμενο λογισμικό συστήματος (εμπορικό όνομα, κατασκευαστής, έκδοση κλπ) για κάθε μία από τις ζητούμενες κατηγορίες 21/03/ /69

22 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α Α Α Α Α Α.7 τόσο για το Α' όσο και για το Β' λειτουργικό σύστημα Η άδεια χρήσης του προσφερόμενου λογισμικού συστήματος για κάθε μία από τις ζητούμενες κατηγορίες τόσο για το Α' όσο και για το Β' λειτουργικό σύστημα ναι είναι απεριόριστης χρονικής ισχύος (να αναφερθεί το είδος και οι όροι της) Το λογισμικό να συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση (σε έντυπη μορφή ή σε CD/DVD ROM τουλάχιστον ένα σετ ανά σχολικό εργαστήριο) ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ (εάν η τεκμηρίωση είναι σε έντυπη μορφή, να μην είναι φωτοτυπίες, μπορεί όμως να είναι εκτύπωση από τους επίσημους και μόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής) Να παραδοθούν επιπροσθέτως των αγγλικών και ελληνόγλωσσα βιβλία εκμάθησης (μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν προσφέρονται ελληνικά εγχειρίδια) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Το λογισμικό να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μέσα εγκατάστασης (σε CD/DVD ROM τουλάχιστον ένα σετ ανά σχολικό εργαστήριο), σε περίπτωση εμπορικού λογισμικού θα πρέπει να δίνονται τα αυθεντικά μέσα εγκατάστασης Να υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης του προεγκατεστημένου λογισμικού με απλή διαδικασία, χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα μέσα εγκατάστασης (να τεκμηριώνεται αναλυτικά η διαδικασία αυτή έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί και από μη εξειδικευμένο προσωπικό) Οι απαιτήσεις από το υλικό (hardware) του λογισμικού να ικανοποιούνται από τις προδιαγραφές του σταθμού εργασίας υπό τις οποίες να εξασφαλίζει αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.7 Το λογισμικό εφαρμογών να είναι τελευταίας έκδοσης ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λειτουργικά Συστήματα ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγραφή ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο σταθμός εργασίας να διαθέτει δύο (2) περιβάλλοντα εργασίας (λειτουργικά συστήματα), δηλαδή να είναι dual boot και εναλλακτικά να μπορεί να λειτουργήσει και ως LTSP FAT client στον εξυπηρετητή Ubuntu με πραγματοποίηση δικτυακής εκκίνησης (PXE) και αξιοποίηση του LTSP περιβάλλοντος που είναι εγκατεστημένο στον εξυπηρετητή Ο σκληρός δίσκος του σταθμού εργασίας να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) ίσης χωρητικότητας κατατμήσεις (partitions). Στην πρώτη από αυτές να εγκατασταθεί το Α Λειτουργικό Σύστημα, καθώς και όλο το συνοδευτικό του λογισμικό, ενώ στην δεύτερη το Β Λειτουργικό Σύστημα, καθώς και όλο το συνοδευτικό του λογισμικό ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η τρίτη κατάτμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικός χώρος, π.χ. αντίγραφα διαμερίσεων κλπ) Κατά την εκκίνηση του σταθμού εργασίας, η επιλογή λειτουργικού συστήματος να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον boot manager ενός από τα εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα 21/03/ /69

23 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοινές Προδιαγραφές ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε λειτουργικό σύστημα να είναι σύγχρονο, με εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI) και με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων παραθυρικών λειτουργιών Να υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης οποιουδήποτε από τα δύο προεγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα, καθώς και όλου του συνοδευτικού του λογισμικού, με απλή διαδικασία και χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του άλλου λειτουργικού συστήματος, χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα μέσα εγκατάστασης ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (να τεκμηριώνεται αναλυτικά η διαδικασία αυτή έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί και από μη εξειδικευμένο προσωπικό) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε λειτουργικό σύστημα να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χρήση των αρχείων που διαμοιράζει ο εξυπηρετητής ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χρήση των εκτυπωτών που διαμοιράζει ο εξυπηρετητής ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χρήση του προσωπικού αποθηκευτικού χώρου που παρέχεται στον εξυπηρετητή, για κάθε χρήστη του σχολικού εργαστηρίου (δηλαδή, χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν από άλλους χρήστες) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αυτόματη λήψη της IP διεύθυνσης του και της IP διεύθυνσης του εξυπηρετητή υπηρεσίας ονοματολογίας (DNS server), μέσω πρωτοκόλλου DHCP (ο δρομολογητής εκτελεί χρέη DHCP server) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χρήση του εξυπηρετητή μεσολάβησης (proxy server) του σχολικού εργαστηρίου ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος με αυτόματη εγκατάσταση των patches, updates από το δικτυακό κόμβο του κατασκευαστή Άλλες υπηρεσίες (να αναφερθούν ξεχωριστά για κάθε λειτουργικό σύστημα) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α Λειτουργικό Σύστημα ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Professional ή αντίστοιχο πλήρως εξελληνισμένο (ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού), προ-εγκατεστημένο, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού, εγχειρίδιο χρήσης, το γνήσιο CD εγκατάστασης. Το υλικό (πχ οι κάρτες γραφικών, ήχου, δικτύου και το chipset της μητρικής κτλ) του σταθμού εργασίας να είναι συμβατό με το προσφερόμενο λειτουργικό (green check icon) ή οι οδηγοί τους να έχουν πιστοποίηση WHQL για το ζητούμενο λειτουργικό ή να διαθέτει Compatible Logo για το ζητούμενο λειτουργικό σύμφωνα με το ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να αναφερθεί το προσφερόμενο συνοδευτικό λογισμικό (μόνο εφόσον υπάρχει) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β Λειτουργικό Σύστημα ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λειτουργικό σύστημα Ubuntu LTS ή αντίστοιχο πλήρως εξελληνισμένο ή νεότερο LTS διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, προ-εγκατεστημένο (Ubuntu LTS Desktop CD διαθέσιμο από το 21/03/ /69

24 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να διατίθεται με άδεια χρήσης τύπου «ανοικτού κώδικα» (open source) Το υλικό (πχ οι κάρτες γραφικών, ήχου, δικτύου και το chipset της μητρικής κτλ) του σταθμού εργασίας να ανήκουν στο Hardware Compatibility List του προσφερόμενου λειτουργικού συστήματος ή να είναι Certified ή Ready για το ζητούμενο λειτουργικό σύμφωνα με το & ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εναλλακτικά θα πρέπει η εφαρμογή checkbox-gtk διαθέσιμη από το μενού Σύστημα - Διαχείριση - Έλεγχος Συστήματος να ολοκληρώνει επιτυχώς το test σε όλες τις συσκευές του σταθμού εργασίας ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να αναφερθεί το προσφερόμενο συνοδευτικό λογισμικό (μόνο εφόσον υπάρχει) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λογισμικό Εφαρμογών Σε κάθε ένα από τα περιβάλλοντα εργασίας κάθε σταθμού εργασίας να εγκατασταθεί (σε κάθε μία από τις δύο πρώτες κατατμήσεις) λογισμικό εφαρμογών το οποίο να αποτελείται από τις ακόλουθες συνεργαζόμενες εφαρμογές: 1. Λογισμικό Προστασίας από Ιούς 2. Λογισμικό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου 3. Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (προαιρετικά) 4. Λογισμικό Βοηθητικών Εφαρμογών ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (μπορούν να προσφερθούν είτε ως διακριτές εφαρμογές είτε ως ενιαίο πακέτο λογισμικού (suite)) Κοινές Προδιαγραφές Λογισμικού Προστασίας από Ιούς (και για τα δύο λειτουργικά συστήματα) (αναλυτική περιγραφή) Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του, ισχύος τουλάχιστον τριών (3) ετών (να αναφερθεί το είδος και οι όροι της) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δυνατότητα ελέγχου των αρχείων στο σκληρό δίσκο του σταθμού εργασίας ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προστασία από ιούς, Trojan Horses, Worms, Macro Viruses, ActiveX Controls, Java Applets καλύπτοντας και την περίπτωση των συμπιεσμένων αρχείων ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ειδικές Προδιαγραφές για το Λογισμικό Προστασίας από Ιούς για το Α' Λειτουργικό Σύστημα ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να προσφέρονται άδειες χρήσης του λογισμικού προστασίας από ιούς που είναι εγκατεστημένο στον εξυπηρετητή του σχολείου, ισχύος τουλάχιστον τριών (3) ετών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις αναβαθμίσεις του προϊόντος και τα live updates ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αυτόματη παροχή αναβαθμίσεων και ενημέρωσης τόσο του ίδιου του λογισμικού (live updates, patches) όσο και των «υπογραφών» των νέων ιών, μέσω του εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου (εάν υπάρχει ο εξυπηρετητής, αλλιώς μέσω Διαδικτύου), από τον δικτυακό τόπο της κατασκευάστριας εταιρίας κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας χρήσης του. 21/03/ /69

25 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνεργασία με τα συνήθη προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μέσω πρωτοκόλλων POP3 και IMAP) ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των εισερχόμενων και των εξερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συνημμένων σε αυτά αρχείων Ανίχνευση και προστασία από τους ιούς σε πραγματικό χρόνο (κατά την πρόσβαση του αρχείου από το χρήστη ή από το λειτουργικό σύστημα) Λογισμικό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και για τα δύο λειτουργικά συστήματα (π.χ. LibreOffice v3.3 ή αντίστοιχο) Υποστήριξη της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας: Τόνοι (για την Ελληνική γλώσσα) και Ορθογραφικός έλεγχος και Συλλαβισμός και Θησαυρός Λειτουργίες ευχρηστίας: Drag and drop και Αναίρεση πολλαπλών επιπέδων και Διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας (π.χ., περιοχή κειμένου, γραμμές εργαλείων) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βοήθεια (On line help) στην Ελληνική γλώσσα Υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων κειμένου, λογιστικού φύλλου και παρουσιάσεων σε μορφή HTML & PDF ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποστήριξη ανταλλαγής δεδομένων με ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου. Υποστήριξη για την εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων από/σε μορφές: Microsoft Office 2010/2007/2003/2000/XP, ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ RTF, HTΜL και OpenOffice.org v3.x Υποστήριξη του ανοιχτού προτύπου για αποθήκευση και ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων Open Document Format for Office Applications ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ODF) στην έκδοση >=v1.1 Υποστήριξη βασικών λειτουργιών (μέσω συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών): Επεξεργασίας κειμένου και Επεξεργασίας υπολογιστικού φύλλου ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και Δημιουργίας παρουσιάσεων ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (RDBMS) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Λογισμικό Βοηθητικών Εφαρμογών για τα δύο λειτουργικά συστήματα ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγραφή 21/03/ /69

26 Σε κάθε ένα από τα περιβάλλοντα εργασίας, να εγκατασταθεί λογισμικό (εξελληνισμένο όπου είναι διαθέσιμο) : ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πλοήγησης παγκόσμιου ιστού (web), (Mozilla Firefox ή αντίστοιχο, διαθέσιμο δωρεάν από το 2. Συμπίεσης / αποσυμπίεσης αρχείων τύπου zip, tar, bzip, 7z κλπ (7-zip ή bzip2 ή αντίστοιχο διαθέσιμα δωρεάν από το 3. Αντιμετώπισης κατασκοπευτικού και διαφημιστικού λογισμικού (spyware, adware) 4. Αναπαραγωγής αρχείων ήχου, εικόνας και βίντεο (wav, mp3, jpg, bmp, gif, divx) (VLC Media Player ή Totem Moovie Player ή αντίστοιχο, διαθέσιμα δωρεάν από το 5. Ανάγνωσης αρχείων pdf (Adobe Acrobat Reader ή Evince ή αντίστοιχο, διαθέσιμο δωρεάν από τα 6. Eπεξεργασίας εικόνας / γραφικών (Gimp ή αντίστοιχο, διαθέσιμο δωρεάν από το 7. Eπεξεργασίας ήχου (Audacity ή αντίστοιχο διαθέσιμο δωρεάν από το audacity.sourceforge.net) 8. Java Runtime Environment με τα κατάλληλα plugins για τις εφαρμογής πλοήγησης παγκόσμιου ιστού (sun jre ή αντίστοιχο, διαθέσιμο δωρεάν από το 9. Αναπαραγωγής αρχείων Flash (Adobe Flash Player ή αντίστοιχο, δωρεάν διαθέσιμο από το 10. Πελάτη στο λογισμικό Διαχείρισης Σχολικής Αίθουσας για υλοποίηση διδασκαλίας (πχ ελέγχου των σταθμών εργασίας, πάγωμα οθονών, παρακολούθηση της οθόνης του εκπαιδευτικού κλπ), που διαθέτει ο εξυπηρετητής (italc ή αντίστοιχο, δωρεάν διαθέσιμο από το italc.sourceforge.net) 11. Λογισμικό εγγραφής οπτικών δίσκων CD-R/CD-RW και DVD- R/DVD+-RW (Infrarecorder ή αντίστοιχο, διαθέσιμο δωρεάν από το ή Brasero που περιλαμβάνει η διανομή του Ubuntu) (αναλυτική περιγραφή) Η εγκατάσταση στο Ubuntu θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω του Synaptic Package Manager με πιθανή προσθήκη των κατάλληλων 3rd party repositories ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοινές Προδιαγραφές ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε λογισμικό βοηθητικών εφαρμογών να είναι τελευταίας έκδοσης με γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI) και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων παραθυρικών λειτουργιών ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε λογισμικό βοηθητικών εφαρμογών να είναι πλήρως εξελληνισμένο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λογισμικό Αντιμετώπισης Κατασκοπευτικού και Διαφημιστικού Λογισμικού για το Α' λειτουργικό σύστημα ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να είναι ενσωματωμένο με το λογισμικό προστασίας από τους ιούς ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αυτόματη παροχή αναβαθμίσεων και ενημέρωσης τόσο του ίδιου του λογισμικού (live updates, patches) όσο και των «υπογραφών» των νέων κατασκοπευτικών / διαφημιστικών λογισμικών από τον δικτυακό τόπο της 21/03/ /69

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ

Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Σχολικά Εργαστήρια με ΕΛ/ΛΑΚ μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ Γιάννης Σιάχος Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος Άλκης Γεωργόπουλος Εκπαιδευτικοί ΠΕ19, Μηχανικοί Η/Υ & Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro. VGN-FZ38M Ψυχαγωγηθείτε με στυλ Φορητός υπολογιστής 5,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-CSZ/R Εκφράστε το στυλ σας Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα 23-07-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.72990/11276 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL 1 2 RAM 32 GB 1600 1 Η/Υ TURBO X ATLAS Εκπόνηση Mhz DDR3, SSD HDD 1 TB, DVD-RW Α2, ΟΜΑ ΕΣ Β, Γ, Πλαίσιο / WINDOWS 7 F4300 Intel i7 2600 µελετών / OCZ 240GB Sata II, drive Samsung SH-, Ε1, E3, Ε4, ΣΤ INTEL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΤΕΧΝΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/. Α Α: 4ΑΘΩ46914Η-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Μεσολόγγι 5-5-2011 Αριθµ.πρωτ: Φ8.12/1570 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 17/04/2015 Προς: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-77 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 22/04/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 23/09/2013 Αριθ. Πρωτ.: 706 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στα πλαίσια του έργου «Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό

Διαβάστε περισσότερα

sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία

sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία sch-scripts Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία Άλκης Γεωργόπουλος Φώτης Τσάμης Αλέξης Παναγιωτόπουλος Γρηγόρης Μαρκάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΜ 17/2008 Τελευταία Ημερομηνία/Ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 28.3.2008, 12:00 Αρ. Αναφοράς: 4/620.2.1/ ΣΜ 17/2008 Ημερομηνία: 28-Φεβρουαρίου 2008 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Τηλ.:2610316242, 2610318224 Fax: 2610317877 e mail: info@aepde.gr Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στοιχεία υπό προμήθεια ειδών: Όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Το VirtualBox είναι μια εφαρμογή εικονικοποίησης (virtualization) που επιτρέπει την εγκατάσταση και την ταυτόχρονη λειτουργία ενός ή περισσότερων λειτουργικών συστημάτων στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ (Αριθ. Πρωτ.:620/24/10-07-2013) ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311612, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 298600/8.5.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Μαθήματα 4 και 5: Κεντρική Μονάδα Η/Υ 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά 2 Κουτί (Case) Η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 4 / 11 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ Αριθ. Πρωτ. 15372 ΗΜΟΣ ΩΡΙ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό. Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος

Λογισμικό. Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος Λογισμικό Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος Λογισμικό για το Σχολικό εργαστήριο Αντικείμενο: Λειτουργικά Συστήματα Λογισμικό συντήρησης και ασφάλειας Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ:

Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ: Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ: Ο προβολέας της BenQ υποστηρίζει την αναπαραγωγή τρισδιάστατου (3D) περιεχοµένου που µεταφέρεται µέσω D-Sub, Component, HDMI, Video και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η προμήθεια λογισμικού, ηλεκτρονικών υλικών, και Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Η δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818515 2015-06-03

15PROC002818515 2015-06-03 Τµήµα : Οικονοµικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Λάζαρος Λαζαρίδης Τηλέφωνο : 2461053982 Fax : 2461053991 E-mail : llazaridis@pta.pdm.gr Κοζάνη, 28/05/2015 Αρ. Πρωτ: 969 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20

Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Top???????????? μ?????????????

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002435667 2014-11-28

14PROC002435667 2014-11-28 4PROC002435667 204--28 Πρέβεζα, 28 - - 204 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 05/2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 2 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 25630 / 2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 25630

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού στο πλαίσιο του έργου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού στο πλαίσιο του έργου (Συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) Αθήνα, 28/2/2014 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού στο πλαίσιο του έργου «Τα αργυρά νοµίσµατα των βασιλέων της Κύπρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 6 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 0 594485 τηλ: 0 594489

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις:

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις: Ψηφιακό Αναλογικό Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών π.χ. το ύψος ανεβαίνοντας μια σκάλα, το βάρος μας σε μια ψηφιακή ζυγαριά, ψηφιακό ρολόι, οι φυσικοί αριθμοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002918739 2015-07-17

15REQ002918739 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Aριθμ. Μελέτης: 5 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λοιπών Περιφερειακών & Λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα