Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους."

Transcript

1 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Παράρτηµα Πάτρας ηµήτρης Αλιµήσης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Παράρτηµα Πάτρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μέσα από την εργασία αυτή δίνεται έµφαση στους εννοιολογικούς χάρτες που δηµιουργούνται µέσω υπολογιστή. Αρχικά γίνεται αναφορά στην εικονιστική µάθηση, η οποία αφορά τους γραφικούς τρόπους επεξεργασίας ιδεών και παρουσίαση της πληροφορίας. Τα δίκτυα, οι χάρτες ιδεών και οι εννοιολογικοί χάρτες είναι τρεις από τις πιο δηµοφιλείς εικονιστικές µεθόδους µάθησης. Στη συνέχεια ακολουθούν οι τέσσερις κύριες κατηγορίες των εννοιολογικών χαρτών. Καθώς οι υπολογιστές επιτρέπουν την εύκολη δηµιουργία, διαχείριση, διαµόρφωση εννοιολογικών χαρτών, χρησιµοποιείται το πρόγραµµα Inspiration για τη δηµιουργία αυτών. Η δηµιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη περιλαµβάνει την ανάλυση µιας περιοχής, καθορισµό των σηµαντικών εννοιών, διαµόρφωση κόµβων, δηµιουργία συνδέσµων µεταξύ των εννοιών, επέκταση του χάρτη. Προκύπτει, επίσης, ότι οι εννοιολογικοί χάρτες επηρεάζουν την κριτική, δηµιουργική και συνθετική σκέψη των µαθητών. Τέλος, δίνονται κάποια παραδείγµατα εννοιολογικών χαρτών για να γίνει περισσότερο κατανοητή η λειτουργία τους καθώς αποτελούν ένα βασικό εργαλείο των εκπαιδευτικών για ένα ενδιαφέρον και εποικοδοµητικό µάθηµα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: εικονιστική µάθηση, εννοιολογικός χάρτης, inspiration. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έρευνες στην εκπαιδευτική θεωρία αλλά και στη γνωστική ψυχολογία φανερώνουν ότι η εικονιστική µάθηση βρίσκεται µεταξύ των καλύτερων µεθόδων για τη διδασκαλία µαθητών όλων των ηλικιών (Inspiration Software, Inc. 2003). Οι τεχνικές εικονιστικής µάθησης, δηλαδή οι γραφικοί τρόποι επεξεργασίας ιδεών και παρουσίασης της πληροφορίας, µαθαίνουν στους µαθητές να αναπτύσσουν τη σκέψη τους και στη συνέχεια να οργανώνουν και να διαµορφώνουν προτεραιότητες σε νέες πληροφορίες. Στα εικονιστικά διαγράµµατα εµφανίζονται σχέδια, αλληλοσυσχετίσεις και αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των εννοιών και προωθείται η ανάπτυξη της δηµιουργικής και κριτικής σκέψης (Jonassen, 2000). H εικονιστική µάθηση είναι ισχυρή µέθοδος διδασκαλίας. Οι τεχνικές της έχουν την κατάλληλη δοµή που επιτρέπει τη σκέψη, το γράψιµο, τη συζήτηση, τη δηµιουργία εργασιών και αναφορών. Η οπτική παρουσίαση των ιδεών και της πληροφορίας γίνεται µέσω γραφικών. Τα δίκτυα (webs), οι χάρτες ιδεών (idea maps) και οι εννοιολογικοί χάρτες (concept maps) είναι τρεις από τις δηµοφιλέστερες εικονιστικές µεθόδους µάθησης. Μάλιστα, για τους µαθητές που εκφράζονται καλύτερα εικονιστικά ή που µαθαίνουν αποτελεσµατικότερα µέσω της χρήσης εικόνων, ήχων και γενικά πολυµεσικών εφαρµογών, η εικονιστική µάθηση ευνοεί υψηλότερα επίπεδα µαθησιακής επίδοσης. Τα δίκτυα (Inspiration Software, Inc. Webs, 2007) είναι εικονιστικοί χάρτες που δείχνουν πώς διαφορετικές κατηγορίες πληροφορίας σχετίζονται µεταξύ τους. Παρέχουν τη

2 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 δοµή για ιδέες και γεγονότα και δίνουν στους µαθητές ένα ευέλικτο πλαίσιο οργάνωσης και δόµησης της πληροφορίας. Χαρακτηριστικά, σηµαντικά θέµατα ή οι βασικές έννοιες βρίσκονται στο κέντρο του ικτύου. Συνδέσεις που ξεκινούν από το κέντρο ενώνουν τις δευτερεύουσες έννοιες ή ιδέες µε την κεντρική ιδέα. Παράλληλα, όταν οι µαθητές αναζητούν ιδέες στο γράψιµο, σε εργασίες ή παρουσιάσεις, χρειάζεται από κάπου να αντλήσουν ιδέες. Από εκεί προκύπτουν οι χάρτες ιδεών (Inspiration Software, Inc. Idea Maps, 2007), οι οποίοι ωθούν τους µαθητές να παράγουν ιδέες και να εκφράζουν τη σκέψη τους εικονιστικά. Οι χάρτες αυτοί βοηθούν τους µαθητές στην ανάπτυξη ιδεών, να λύσουν προβλήµατα και να προγραµµατίσουν την εργασία τους. Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι εικονιστικές και γραφικές αναπαραστάσεις της πληροφορίας, οι οποίες παρουσιάζουν µικρές µονάδες πληροφορίας και τη σχέση µεταξύ αυτών των µονάδων. Eίναι εργαλεία οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης, που περιλαµβάνουν έννοιες, τοποθετηµένες συνήθως σε κύκλους ή σε κάποιο είδος παραθύρου, και τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών ή των προτάσεων, που δηλώνονται µε µια γραµµή που συνδέει δύο έννοιες (Σχήµα 1). Σχήµα 1: Εννοιολογικός χάρτης που περιγράφει τους εννοιολογικούς χάρτες (Jonassen, 2000).

3 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3 ΕΙ Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Κατά Aces (1999) έχουµε τέσσερα βασικά είδη εννοιολογικών χαρτών. Οι εννοιολογικοί χάρτες που ακολουθούν για την κάθε κατηγορία, προέκυψαν από αντίστοιχη ύλη του βιβλίου «Πληροφορική Γυµνασίου» (2001). Αραχνοειδείς Εννοιολογικοί Χάρτες (spider concept map) Αυτοί οι Εννοιολογικοί Χάρτες έχουν µορφή ιστού αράχνης και τοποθετούν την κεντρική ιδέα τους, ή αλλιώς την έννοια που αποτελεί τον ενοποιητικό παράγοντα των στοιχείων του χάρτη, στο κέντρο του χάρτη. Οι υπόλοιπες έννοιες τοποθετούνται γύρω από το κέντρο ακτινικά, µε φορά προς τα έξω (Σχήµα 2). Σχήµα 2: Παράδειγµα αραχνοειδούς εννοιολογικού χάρτη. Σχήµα 3: Παράδειγµα ενός ιεραρχικά δοµηµένου εννοιολογικού χάρτη.

4 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 4 Ιεραρχικώς οµηµένοι Εννοιολογικοί Χάρτες (hierarchy concept maps) Οι Χάρτες αυτοί παρουσιάζουν τα στοιχεία τους ακολουθώντας µια καθοδική κλιµάκωση. Η βασικότερη πληροφορία τίθεται επάνω. ιακριτοί παράγοντες καθορίζουν την τοποθέτηση των πληροφοριών. Κάθε επιµέρους έννοια τοποθετείται χαµηλότερα στην κλίµακα τής ιεραρχίας αναλόγως µε τη σχέση που έχει µε τις ιεραρχικά ανώτερες έννοιες. Με άλλα λόγια, οι έννοιες αντιπροσωπεύονται από µια ιεραρχική µορφή, µε τις γενικότερες έννοιες να εµφανίζονται στην κορυφή του χάρτη και τις πιο συγκεκριµένες να τακτοποιούνται ιεραρχικά κατώτερα. Επίσης, η ιεραρχική δοµή για µια ιδιαίτερη περιοχή γνώσης εξαρτάται και από το πλαίσιο στο οποίο η γνώση εφαρµόζεται ή εξετάζεται (Σχ. 3). Πίνακες Ροής (flowchart concept maps) Οι πίνακες ροής οργανώνουν τις έννοιες του Εννοιολογικού Χάρτη σε γραµµική απεικόνιση, επιτρέποντας τη χρήση αλγορίθµων για πιο σύνθετες δοµές (Σχήµα 4). Συστηµικοί Εννοιολογικοί Χάρτες (systems concept maps) Οι συστηµικοί Εννοιολογικοί Χάρτες οργανώνουν την πληροφορία κατά τρόπο παρόµοιο µε τους πίνακες ροής µόνο που στα άκρα τους δηλώνουν «ΕΙΣΡΟΕΣ» (ή είσοδο, αρχή κτλ) και «ΕΚΡΟΕΣ» (ή έξοδο, τέλος κτλ) (Σχήµα 5). Σχήµα 4: Παράδειγµα πίνακα ροής

5 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 5. Σχήµα 5: Παράδειγµα χρήσης ενός συστηµικού εννοιολογικού χάρτη. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Με δεδοµένη τη δύναµη της εικονιστικής µάθησης, το πρόγραµµα Inspiration (Inspiration software, Inc, 2007) αποτελεί ένα βασικό εργαλείο τόσο για τους µαθητές όσο και για τους ενήλικες καθώς επιτρέπει το σχεδιασµό και την παρουσίαση της γνώσης µε εικονιστικές τεχνικές (Σχήµα 6). Με τα ενσωµατωµένα σχέδια, οι µαθητές δηµιουργούν γραφικούς οργανωτές, αναπτύσσουν ιδέες και διάφορα θέµατα. Κατά συνέπεια, κατανοούν και διατηρούν καλύτερα τις έννοιες, βελτιώνοντας την επίδοσή τους και πέρα από τα πλαίσια του σχολείου. H απλότητα του Inspiration αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για το δάσκαλο καθώς µε µεγάλη ευκολία µπορεί να δηµιουργήσει εννοιολογικούς χάρτες, δίκτυα ή ό,τι άλλο σχετίζεται µε το µάθηµά του και να τα χρησιµοποιήσει είτε για να εξηγήσει κάτι είτε ως ασκήσεις. Επιπλέον, η χρήση του από τους µαθητές είναι εξίσου απλή. Για τη δηµιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη είτε από τους µαθητές είτε από τον εκπαιδευτικό ακολουθούνται κάποια βήµατα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Τα παρακάτω βήµατα είναι αυτά που αναφέρει ο Jonassen (2000) για τη δηµιουργία

6 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6 εννοιολογικών χαρτών από τους µαθητές στην τάξη, αλλά την ίδια διαδικασία µπορεί να ακολουθήσει και καθένας που θέλει να δηµιουργήσει κάποιον εννοιολογικό χάρτη. ηµιουργία σχεδίου και καθορισµός των προοπτικών για την ανάλυση µιας περιοχής Πριν από την έναρξη, οι µαθητές χρειάζεται να φτιάξουν ένα σχέδιο για τον εννοιολογικό χάρτη, σχετικά µε το τι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν, ποια σηµεία θέλουν να φτιάξουν, τι είδους πληροφορίες χρειάζονται για να δηµιουργηθούν αυτά τα σηµεία, ποιους µαθησιακούς στόχους πρέπει να επιτύχουν. Σχήµα 6: Η επιφάνεια εργασίας του Inspiration. Καθορισµός των σηµαντικών εννοιών Για τη σωστή κατανόηση σε κάτι, βασικό ρόλο παίζουν οι έννοιες που θα χρησιµοποιηθούν. Καθώς οι µαθητές αποκτούν εµπειρία στη δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών είναι σε θέση να εντοπίζουν µόνοι τους τις κύριες έννοιες που υπάρχουν σε βιβλία, διαλέξεις ή δευτερεύοντα υλικά. Είναι σηµαντικό να εντοπίζονται οι βασικές έννοιες που θα χρησιµοποιηθούν. ηµιουργία, καθορισµός και διαµόρφωση κόµβων Για κάθε έννοια που δηµιουργήθηκε στο προηγούµενο βήµα, δηµιουργούµε και ονοµάζουµε έναν κόµβο. Στη συνέχεια προστίθενται εικόνες, επεξηγηµατικά κείµενα και συνώνυµα κατάλληλα για κάθε κόµβο.

7 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 7 ηµιουργία συνδέσµων µεταξύ των εννοιών Αφού έχουν καθοριστεί οι έννοιες ενός τοµέα που πρέπει να συµπεριληφθούν στον εννοιολογικό χάρτη, το επόµενο βήµα είναι η σύνδεση των εννοιών. Η κατανόηση της ακριβούς σχέσης ανάµεσα σε δύο έννοιες, δεν είναι πάντα τόσο εύκολη όσο αρχικά νοµίζει κάποιος. Η διαδικασία διαµόρφωσης αυτών των συνδέσµων απαιτεί έρευνα µέσα στην ποικιλία των πιθανών σχέσεων για να καθοριστεί η συγκεκριµένη που µελετάµε. Οι έννοιες σχετίζονται µεταξύ τους µε πολλούς τρόπους, ανάλογα µε το κείµενο στο οποίο βρίσκονται. Επέκταση του χάρτη Η διαδικασία σύνδεσης συνεχίζεται σε όλους ή στους περισσότερους κόµβους του χάρτη. Καθώς προχωρούν οι συνδέσεις, νέοι κόµβοι ή έννοιες προστίθενται στο χάρτη για να εξηγήσουν κάποιες από τις υπάρχουσες έννοιες. Η δυνατότητα αύξησης συνεχίζεται µέχρι να αισθανθεί ο χρήστης ότι η περιοχή που θέλει να περιγράψει επεξηγείται επαρκώς από το χάρτη και αντικατοπτρίζει ως ένα βαθµό τη φυσική απόκτηση γνώσης. Οι µαθητές συνεχίζουν τη διαδικασία Η διαδικασία δεν πρέπει να τελειώσει µέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία. Ο καθένας που δηµιουργεί έναν εννοιολογικό χάρτη χρειάζεται να κάνει συνεχή ανασκόπηση του χάρτη για να βλέπει την εξέλιξή του, κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι, τι αλλαγές χρειάζονται, κατά πόσο απαντώνται οι ερωτήσεις που τέθηκαν στην αρχή. Εφόσον οι µαθητές τελειώσουν την εργασία τους, καλό είναι να κάνουν µια κριτική σχετικά µε το τι έµαθαν για το περιεχόµενο των εννοιών, για τη δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και απεικόνιση εννοιών, από τη συνεργασία µε άλλους, εκφράζοντας ουσιαστικά τα κριτήρια αξιολόγησης που θέτουν οι ίδιοι οι µαθητές για την όλη διαδικασία. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Από έρευνες που έχουν γίνει (Inspiration Software, Inc, 2003) έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση των εννοιολογικών χαρτών βοηθά στη βελτίωση της µάθησης και της απόδοσης των µαθητών στις περιοχές: Κατανόηση / ανάγνωση κειµένων εξιότητες σκέψης και µάθησης, όπως ιδέες οργάνωσης και επικοινωνίας, παρατήρηση προτύπων και σχέσεων, κατηγοριοποίηση ιδεών. ιατήρηση και ανάκληση γνώσεων. Επίλυση προβληµάτων. Από τις παραπάνω έρευνες, αποδείχτηκε επίσης ότι οι εννοιολογικοί χάρτες επιτρέπουν στους µαθητές να βελτιώσουν την κριτική σκέψη και να έχουν υψηλότερες ικανότητες οργάνωσης της σκέψης. Η δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών περισσότερο προωθεί την κριτική σκέψη, παρά τη δηµιουργική ή τη συνθετική (Jonassen, 2000). Είναι ένα εργαλείο που εστιάζει στην κριτική ανάλυση των ιδεών σε ένα τοµέα γνώσεων. Η χρήση των χαρτών για την απεικόνιση και την ολοκλήρωση της προσωπικής γνώσης στα πλαίσια της κριτικής σκέψης, φαίνεται να υπερέχει συγκριτικά µε τη χρήση των εννοιολογικών χαρτων ως οδηγών µελέτης ή για σχεδιασµό.

8 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 8 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Στα Σχήµατα 7, 8, 9 δίνονται κάποια παραδείγµατα εννοιολογικών χαρτών, για να γίνει εµφανές πόσο απλά και εύστοχα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα, επιτρέποντας µεγάλη κατανόηση από τους µαθητές. Έτσι για παράδειγµα, µε έναν απλό εννοιολογικό χάρτη µπορεί να αναπαρασταθεί ο κύκλος του οξυγόνου στα οικοσυστήµατα (Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, 2004α, Σχήµα 7). Το σχήµα βοηθά το µαθητή να καταλάβει και να αφοµοιώσει τη διαδικασία εύκολα, κάτι που θα ήταν ίσως δύσκολο να επιτευχθεί µε µια λεκτική περιγραφή. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να τροποποιήσει το χάρτη και κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Γίνεται επίσης ευκολότερη η κατανόηση της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής των φυτών (Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, 2004β, Σχήµα 8) µε τη χρήση εννοιολογικών χαρτών. Στο Σχήµα 9 περιγράφεται ο κύκλος ανάπτυξης ενός προγράµµατος από υπολογιστή και δηµιουργήθηκε από αντίστοιχη ύλη του βιβλίου «Πληροφορική Γυµνασίου» (2001) (όπως έγινε και µε τα σχήµατα 2, 3, 4, 5). Σχήµα 7: Κύκλος οξυγόνου.

9 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 9 Σχήµα 8: Φωτοσύνθεση και αναπνοή φυτών. Σχήµα 9: Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος.

10 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 10 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Είναι φανερή η θετική επιρροή των εννοιολογικών χαρτών στις δεξιότητες µάθησης, κατανόησης, ανάπτυξης της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς η εικονιστική παρουσίαση των πληροφοριών κάνει πιο εύκολη την κατανόηση και βελτιώνει τον τρόπο σκέψης. Ειδικά όταν δηµιουργούνται από τους ίδιους τους µαθητές, τότε τα αποτελέσµατα είναι ακόµα καλύτερα. Η ευκολία µε την οποία µπορούν να δηµιουργηθούν οι εννοιολογικοί χάρτες κυρίως µέσω προγραµµάτων, όπως το inspiration, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον µάθηµα. Αποτελούν έτσι ένα βασικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, ειδικά για τα µαθήµατα που είναι δύσκολο να περιγραφούν, διευκολύνοντας την κατανόηση δύσκολων εννοιών, επιτρέποντας τη διατήρηση των γνώσεων και αναπτύσσοντας τις ικανότητες µάθησης. Γι αυτό, οι εννοιολογικοί χάρτες θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται ως σηµαντικό βοήθηµα στα σχολεία όλων των βαθµίδων, µε έµφαση στη δηµιουργία και χρήση τους από τους µαθητές. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Aces (1999), Kinds of Concept Maps, ιαθέσιµo στον δικτυακό τόπο: (5/5/2006) 2. αµιανάκης, Α., Μαβόγλου, Χ., Νταντουρής, Κ., Τζαβάρας, Α. (2001), «Πληροφορική Γυµνασίου» (Βιβλίο µαθητή), Οργανισµός Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 3. Inspiration Software, Inc. (2003), Graphic Organizers: A Review of Scientifically Based Research 4. Inspiration Software (2007), Inc. Aρχική σελίδα, ιαθέσιµη στον δικτυακό τόπο: (15/1/2007) 5. Inspiration Software, Inc. Idea Maps (2007), ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο: (15/1/2007). 6. Inspiration Software, Inc. Webs (2007), ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο: (15/1/2007) 7. Jonassen, D. (2000), Computers as Mind-tools, Prentice Hall 8. Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, Βιοποικιλότητα (2004), ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο: (20/4/2006)

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ρ Στέλλα Χατζηαχιλλέως, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας Εισαγωγή Οι εννοιολογικοί χάρτες συνιστούν διαγράµµατα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 803 Η ΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ Αράπογλου Αριστείδης ΠΛΗΝΕΤ.. Ν. Ευβοίας αβόγλου Χρίστος ΠΛΗΝΕΤ Α Γρ. Ν. Ευβοίας Καραντενίζη Ελένη Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 876 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σπαντιδάκης Γιάννης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα