Περιεχομενα. Μήνυμα του Προέδρου Επιτελική σύνοψη Executive summary...4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχομενα. Μήνυμα του Προέδρου...3. 00. Επιτελική σύνοψη Executive summary...4"

Transcript

1

2 Περιεχομενα Μήνυμα του Προέδρου Επιτελική σύνοψη Executive summary Σκοπός της ΚτΥπ ΑΕ Πηγές χρηματοδότησης Θεσμικό πλαίσιο & Μετοχικό Κεφάλαιο Οργανόγραμμα Απορρόφηση τεχνικού τομέα της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου [ΚΕΔ] Απορρόφηση του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών [ΙΟΚ] Δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ Κύριο έργο της ΚτΥπ ΑΕ Επισκόπηση έργων εκπαιδευτικών υποδομών της ΚτΥπ ΑΕ Επισκόπηση έργων υποδομών υγείας της ΚτΥπ ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ Εξοπλισμός σχολικών και νοσοκομειακών μονάδων Έργα στο εξωτερικό Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ΚτΥπ ΑΕ Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε ΑΕΙ & ΤΕΙ Χρηματοοικονομική ανάλυση Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός & Απολογισμός Οικονομικά και Μη Οικονομικά Οφέλη από τη συγχώνευση Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Δράσεις οικονομικής λειτουργίας Δράσεις της περιόδου Ιανουάριος 2014 Δεκέμβριος Επιχειρησιακές Δράσεις Βελτίωση λειτουργιών & Δράσεις Ανθρώπινου Δυναμικού Επικοινωνία και Διεθνείς Σχέσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Παράρτημα Πίνακες ενταγμένων έργων στα προγράμματα ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ Πίνακες έργων υπό ένταξη στα προγράμματα ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων Projects Information System Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών Geographic Information System Διαδικασίες Υλοποίησης έργων σχολικών υποδομών

3 Εισαγωγικό μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της η νέα εταιρεία του ελληνικού δημοσίου ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ αντεπεξήλθε με επιτυχία στο ρόλο της, ως της μοναδικής εταιρείας που ασχολείται με όλο το φάσμα υλοποίησης δημόσιων κτιριακών υποδομών. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2014, η εταιρεία ΚτΥπ ΑΕ υλοποιεί περισσότερα από 100 έργα, συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 500εκ., αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία [ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ, δάνειο με ΕΤΕπ]. Το διακύβευμα δεν ήταν εύκολο: η ΚτΥπ ΑΕ προήλθε από τη συγχώνευση πολλών προϋπαρχόντων φορέων του δημοσίου. Η νέα εταιρεία κληρονόμησε την πείρα και την τεχνογνωσία των προηγούμενων οργανισμών, αλλά και διαφορετικές αρμοδιότητες και εταιρική κουλτούρα. Τα συγχαρητήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου έτους λειτουργίας ανήκουν πρώτα και κύρια στο προσωπικό της νέας εταιρείας το οποίο, παρότι προερχόταν από διαφορετικά περιβάλλοντα, κατάφερε πολύ γρήγορα να ενσωματωθεί σε μια ομοιογενή ομάδα και να προσφέρει σημαντικό έργο. Άκρως επιτυχής ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της «ΚτΥπ ΑΕ»: με περισσότερα από 100 έργα σήμερα, τόνωση της αγοράς και προσφορά στο δημόσιο συμφέρον Το θετικό πρόσημο στα αποτελέσματα του πρώτου έτους αποζημίωσε το εγχείρημα της συγχώνευσης. Η ΚτΥπ ΑΕ είναι πλέον μια ολοκληρωμένη εταιρεία, η οποία βελτιώνει τις κρατικές υποδομές με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για το δημόσιο συμφέρον και παράλληλα τονώνει την εγχώρια οικονομία και ανάπτυξη προφέροντας απασχόληση σε χιλιάδες ανθρώπους για κάθε ένα από τα οικοδομικά μας έργα. Από πλευράς μας, ελπίζουμε αυτή η μεγάλη συλλογική προσπάθεια να εξελιχθεί κατά το δυνατόν περισσότερο και η ΚτΥπ ΑΕ να εξελιχθεί στον αποκλειστικό φορέα υλοποίησης κτιριακών υποδομών για το ελληνικό δημόσιο αλλά και σε πολύτιμο συνεργάτη και τεχνικό σύμβουλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ηρακλής Δρούλιας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 3

4 00 Eπιτελική Σύνοψη Executive summary EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Το Νοέμβριο 2013, με το άρθρο 132 του Ν. 4199/2014 ιδρύθηκε η ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία του δημοσίου με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Στην ιδρυθείσα εταιρεία συγχωνεύθηκαν οι έως τότε ανεξάρτητες ανώνυμες εταιρείες: ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ [ΟΣΚ ΑΕ], η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων [ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ] και η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ. Η νέα ΔΕΚΟ αποτελεί καθολικό διάδοχο των ανεξάρτητων εταιρειών και αντικείμενό της αποτελεί το σύνολο του αντικειμένου των παραπάνω εταιρειών. Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, για τη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ προβλέφθηκε μεταβατική διάταξη συντέλεσης της συγχώνευσης την και έως τότε εξακολουθεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης Δ16γ/05/438/Γ [Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των εταιρειών]. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων είχε νωρίτερα απορροφήσει το τεχνικό αντικείμενο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου [Δεκέμβριος 2011] καθώς και το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών [Ιανουάριος 2013]. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια εξειδικευμένη και πολύπλευρη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου αρμόδια για όλες τις κατασκευαστικές δραστηριότητες σε κτιριακές υποδομές. Η νέα εταιρεία έχει «κληρονομήσει» την εμπειρία και την τεχνογνωσία των προηγούμενων οργανισμών σε σχέση με τα δημόσια έργα. Η εταιρεία ΚτΥπ ΑΕ υλοποιεί περισσότερα από 100 έργα, συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 500εκ., αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία [ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ, δάνειο με ΕΤΕπ]. Τα κύρια επιτεύγματα για το πρώτο έτος λειτουργίας παρουσιάζονται παρακάτω: 1. Ο βασικός στόχος της συγχώνευσης είναι να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για το ελληνικό δημόσιο, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και οικονομία κλίμακας και μειώσεις δαπανών. Η οικονομία κλίμακας σχετίζεται με τη δημιουργία ενός ενιαίου οργανογράμματος, την κοινή και τυποποιημένη αντιμετώπιση όλων των δημόσιων έργων, τις μειωμένες δαπάνες λειτουργίας και την εγκατάσταση σε ένα ιδιόκτητο κτίριο. Η συγχώνευση έχει ήδη αποδώσει οικονομικά οφέλη που πλησιάζουν το 1 εκ. για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ΚτΥπ ΑΕ. 2. Η ΚτΥπ ΑΕ, ως καθολικός διάδοχος των ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, αξιοποιεί δυναμικά τους διαθέσιμους πόρους από προγράμματα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει απορροφήσει συνολικά 123,4εκ. για τα έργα υποδομών εκπαίδευσης [73,2% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού] και 128,7εκ. για τα έργα υποδομών υγείας [43,7% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού]. Έως το Δεκέμβριο 2014 είχε εκδοθεί απόφαση ένταξης για 85 έργα υποδομών εκπαίδευσης συνολικού προϋπολογισμού 212εκ.. Αντίστοιχα έως το Δεκέμβριο 2014 είχαν ενταχθεί 41 έργα υποδομών υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 295εκ.. 3. Το κορυφαίο βρετανικό οικονομικό περιοδικό World Finance, το οποίο βραβεύει κάθε χρόνο έργα υποδομών ειδικής βαρύτητας σε όλους τους κατασκευαστικούς τομείς παγκοσμίως, ανέδειξε ως καλύτερη οικονομική συμφωνία για το 2014 στον τομέα των υποδομών εκπαίδευσης και στην κατηγορία Project finance - Best Deals of the Year 2014 τα δύο έργα ΣΔΙΤ που περιλαμβάνουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση συνολικά 24 σχολικών μονάδων στην Αττική. Τον Απρίλιο και το Μάιο 2014 υπεγράφησαν οι συμβάσεις με τους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης για τα δύο έργα ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 75,75εκ. και 59,40εκ. αντίστοιχα. Η ΚτΥπ ΑΕ έχει αναλάβει και το έργο ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ, για την κατασκευή επτά Σταθμών του Πυροσβεστικού Σώματος [προϋπολογισμού 32,2εκ. ]. Έχουν ήδη παραδοθεί και βρίσκονται σε λειτουργία έξι πυροσβεστικοί σταθμοί. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2015 με την παράδοση του τελευταίου κτιρίου [Α Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης]. 4. Το 2014, εκπονήθηκαν 26 νέες μελέτες έργων [2 προμελέτες και 20 μελέτες εφαρμογής για έργα εκπαιδευτικών υποδομών και 4 μελέτες - τεύχη δημοπράτησης για έργα υποδομών υγείας], καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για την απόκτηση 10 νέων χώρων, εκδόθηκαν 41 νέες οικοδομικές άδειες, δημοπρατήθηκαν 34 νέα έργα με μέση έκπτωση 48%, υπογράφηκαν 46 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς χρήση 26 έργα. 5. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 η ΚτΥπ ΑΕ υλοποιούσε 56 έργα εκπαιδευτικών υποδομών [συμβατικού προϋπολογισμού 132,6εκ. ] και 12 έργα υποδομών υγείας [συμβατικού προϋπολογισμού 200,5εκ. ] και προγραμμάτιζε την υπογραφή 26 νέων συμβάσεων έργων που είχαν ήδη δημοπρατηθεί [προϋπολογισμού 55,3εκ. ], καθώς και τη δημοπράτηση 40 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 120εκ., αμέσως μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους.

5 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Το 2014 υπογράφηκαν 24 νέες συμβάσεις για προμήθεια εξοπλισμού σχολείων και νοσοκομείων συνολικού προϋπολογισμού 8,2εκ.. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για 17 προμήθειες εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 6,7εκ.. 7. Η νέα εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ κλήθηκε αμέσως μετά τη σύστασή της να αντιμετωπίσει τα ζητήματα σε σχέση με όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές της Κεφαλονιάς, μετά τους δύο σεισμούς [Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2014]. Σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, η ΚτΥπ ΑΕ ανταπεξήλθε με επιτυχία στο ρόλο της και προχώρησε τόσο στην υλοποίηση άμεσων λύσεων για την προσωρινή στέγαση των σχολικών μονάδων που επλήγησαν, όσο και στην εκπόνηση εμπεριστατωμένων μελετών σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την πλήρη αποκατάσταση των κτιριακών συγκροτημάτων. 8. Η ΚτΥπ ΑΕ προχώρησε στην επέκταση του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης έργων έτσι ώστε να συμπεριλάβει όλα τα έργα των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. Το σύστημα παρακολούθησης έργων αποτελεί απαίτηση της ΕΤΕπ από την πρώτη δανειακή σύμβαση το 2001, αλλά υλοποιήθηκε το Σεπτέμβριο Παράλληλα, η ΚτΥπ ΑΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων και την οικονομική απορρόφηση σε μηνιαία βάση. Τα έργα της ΚτΥπ ΑΕ που έχουν καταγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων [Projects Information System] από την απόκτηση γης έως την κατασκευή και τον εξοπλισμό με ενημέρωση ξεπερνούν τα [ενεργά και μη], ενώ στην πρώτη καταγραφή του Σεπτεμβρίου 2010 τα έργα ήταν περίπου Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΚτΥπ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο μειώθηκαν στο ελάχιστο οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ] από τους ΟΤΑ. 10. Το 2014 η ΚτΥπ ΑΕ εκταμίευσε την τελευταία δόση ύψους 50εκ. του δανείου με την ονομασία «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙΒ» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ] και του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Να σημειωθεί ότι η συνεργασία με την ΕΤΕπ άρχισε το 2001 και σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική διαδικασία ελέγχου για τη σύναψη νέων δανειακών συμβάσεων. 11. Ο προϋπολογισμός ΠΔΕ για το έτος 2014 καταρτίσθηκε μετά από εκτενή ανάλυση των οικονομικών υποχρεώσεων της ΚτΥπ ΑΕ που θα υλοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους, καθώς και των νέων συμβάσεων κατασκευής έργων που αναμένονταν να υπογραφούν άμεσα. Η ΚτΥπ ΑΕ είναι πλέον μια εταιρεία με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού οι λειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 1,2% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Το κόστος μισθοδοσίας αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 2,8% όλων των εξόδων, ενώ το υπόλοιπο 96,0% αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες της εταιρείας. Η έκθεση δραστηριότητας εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2015 και αφορά στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου

6 01 Σκοπός της ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Ο κύριος σκοπός της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, στην οποία συγχωνεύθηκαν ήδη οι ανώνυμες εταιρείες ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ, είναι: α] Η μελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών: των φορέων και των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων διοίκησής τους, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υπάγεται σε αυτό, νοσηλευτικών και υγειονομικών μονάδων, εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή υπάγεται σε αυτό, δικαστικών κτιρίων, σωφρονιστικών καταστημάτων, καθώς και καταστημάτων κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή υπάγεται σε αυτό, κάθε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή υπάγεται σε αυτό. β] Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στα ανωτέρω αντικείμενα. γ] Η επεξεργασία, κατάρτιση και υλοποίηση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών. Η ανέγερση κτιρίων πλήρως αποπερατωμένων «με το κλειδί στο χέρι». δ] Η ανάθεση σε τρίτους, με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία ανάθεσης και κατά το μέτρο που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, και η επίβλεψη συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας, καθώς και η ανάθεση συμβάσεων με τη μέθοδο της παραχώρησης ή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή κάθε άλλη συναφή μέθοδο, σύμφωνα με το νόμο. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί ιδίως: α] να επιχορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εν γένει να δέχεται εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους [χρεόγραφα], καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. β] να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις νόμου. γ] να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων. δ] να ιδρύει εταιρείες παροχής συμβουλών και ιδίως μελετών, κατασκευών, καθώς και την ανάληψη, μετά από έγκριση των Υπουργών που εποπτεύουν την εταιρεία, της μελέτης και κατασκευής έργων ακόμη και στην αλλοδαπή. ε] να αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διαχείρισης ή συμβούλου αξιολόγησης ή συμβούλου μελετών και γενικότερα προγραμμάτων και έργων, που αφορούν στους τομείς δραστηριότητας της και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εκτελούνται από Υπουργεία, Οργανισμούς, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή γενικότερα φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και Διεθνών Φορέων. στ] να αναλαμβάνει την εκτέλεση προγραμμάτων μελετών και έργων εθνικής κλίμακας, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους μετά από απόφαση των αρμοδίων Υπουργών και αφορούν κυρίως σε προσεισμικό έλεγχο κτιρίων, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. ζ] να συστήνει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και να συνεργάζεται με τις παραπάνω επιχειρήσεις. η] να συνάπτει δάνεια, να παρέχει εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας. θ] να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, να συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα τρίτων, να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρείας από τις ανωτέρω συναλλαγές. ι] να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, να διενεργεί κάθε υλική πράξη και να καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας και να δημιουργεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την εκπλήρωση των σκοπών της. ια] να πωλεί ή να εκμισθώνει ελεύθερα οικόπεδά της ή γενικότερα να αξιοποιεί ακίνητα που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων απαραίτητων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της, πάντοτε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους η εκμετάλλευση επιτρέπεται από το νόμο. ιβ] να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς του Δημοσίου, Περιφέρειες, ΟΤΑ και ΑΕΙ.

7 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Πηγές χρηματοδότησης Πόροι της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ είναι οι εξής: α] Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου προς τρίτους. β] Τα έσοδα από παραχώρηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων της. γ] Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων. δ] Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Κράτους, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό των αρμοδίων Υπουργείων και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας. ε] Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς. στ] Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών. ζ] Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ είναι υπεύθυνη για όλες τις διαδικασίες της αλυσίδας παραγωγής δημοσίων έργων: απόκτηση γης, εκπόνηση μελέτης, δημοπράτηση, κατασκευή/επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού. Η κύρια κατασκευαστική δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ], το χρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και πιστοδοτήσεις της ΕΤΕπ. Να σημειωθεί ότι, η εταιρεία αξιοποιεί τους πόρους των δανειακών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μόνο σχετικά με τις υποδομές εκπαίδευσης [προηγούμενα δάνεια του Οργανισμού Σχολικών με την ΕΤΕπ]. Το έργο της ΚτΥπ ΑΕ υλοποιείται είτε απ ευθείας από τον οργανισμό, είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων με άλλους φορείς. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η χρηματοδοτική δομή της ΚτΥπ ΑΕ σε σχέση με τους τομείς έργων που υλοποιεί το 2014: Τομέας έργων ΠΔΕ [εθνικό σκέλος] ΕΣΠΑ ΕΠΠΕΡΑΑ κ.ά. [ΣΔΙΤ] μέσω ΠΔΕ ΕΤΕπ Εκπαίδευση P P P P Υγεία P P Φυσικές καταστροφές P P Πυροσβεστικοί Σταθμοί P 7

8 01 Σκοποσ της ΚτΥπ ΑΕ Θεσμικό πλαίσιο & Μετοχικό Κεφάλαιο Η ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία του δημοσίου με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 32 του Ν.4199/2013 και της κοινής υπουργικής απόφασης Δ16γ/05/438/Γ. Ο ιδρυτικός νόμος τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014. Η λειτουργία της εταιρείας είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται σχετικά στο Ν.3429/2005 περί ΔΕΚΟ και στο Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύουν σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚτΥπ ΑΕ ορίσθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Δ16γ/06/549/Γ/ [ΦΕΚ 647/ ΥΟΔΔ/ ]. Η σύνθεση του ΔΣ της ΚτΥπ ΑΕ είναι η εξής: Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος: Αντιπρόεδρος ΔΣ: Μέλη ΔΣ: Ηρακλής Δρούλιας Ανδρέας Αθανασόπουλος Ανδρέας Βιτωράτος Χρήστος Βίνης Δημήτρης Γκόνης Δημήτρης Κανταρέλης Εμμανουήλ Δανδουλάκης [εκπρόσωπος Σωματείου εργαζομένων] Το πρώτο οργανόγραμμα της εταιρείας εγκρίθηκε στην 6η συνεδρίαση του ΔΣ [ ], ενώ το οργανόγραμμα πήρε την τελική του μορφή στην 35η συνεδρίαση του ΔΣ [ ]. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ έχει εγκρίνει τα παρακάτω έγγραφα: Εσωτερικός Κανονισμός Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου Κανονισμός Προσωπικού Κανονισμός Έργων και Προμηθειών Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ ορίζεται σε ,64 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ.2.3 του Ν.4199/2013 και αποτελεί το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των εταιρειών ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και ΟΣΚ ΑΕ και θα αυξηθεί την κατά ποσό ,07, το οποίο αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ όπως σχετικά ορίζεται στο άρθρο 133 παρ. 2.3 περ. [α] του Ν. 4199/2013, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς απόφαση ή έγκριση οιουδήποτε οργάνου της εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από μία μετοχή, η οποία αναλαμβάνεται από το Ελληνικό Δημόσιο, ονομαστικής αξίας ,64 έως την και από μία νέα μετοχή ονομαστικής αξίας ,71 από Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ με έκδοση νέων μετοχών και να ορίζεται ο τρόπος διάθεσής τους. 8

9 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Οργανόγραμμα Το Φεβρουάριο 2014 το πρώτο οργανόγραμμα της ΚτΥπ ΑΕ είχε διακριτούς τομείς έργων στην εκπαίδευση και στην υγεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4199/2013. Η διοικητική διάρθρωση και η υπαγωγή των οργανωτικών μονάδων της ΚτΥπ ΑΕ αποτυπώνεται στο παρακάτω οργανόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΚτΥπ ΑΕ το Νοέμβριο 2014: Τμήμα Υποστήριξης ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Νομική Υπηρεσία Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Λειτουργίας Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων Τμήμα Προγραμματισμού Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Οικονομικής & Λογιστικής Παρακολούθησης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών Τμήμα Εξοπλισμών Υποδομών Υγείας Τμήμα Εξοπλισμών Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Τμήμα Διαγωνισμού & Υλοποίησης Έργων ΣΔΙΤ Τμήμα Παρακολούθησης Έργων ΣΔΙΤ Διεύθυνση Υποστήριξης Έργων Τμήμα Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Τμήμα Δόμησης Τμήμα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Τμήμα Απόκτησης Γης Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων Τμήμα Εκπόνησης Μελετών Έργων Τμήμα Διαχείρησης Μελετών Έργων Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Τμήμα Επίβλεψης Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Τμήμα Προγραμματικών Συμβάσεων Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Υγείας Τμήμα Επίβλεψης Έργων Υποδομών Υγείας Τμήμα Ελέγχου & Υποστήριξης Έργων 9

10 01 Σκοποσ της ΚτΥπ ΑΕ Απορρόφηση τεχνικού τομέα της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου [ΚΕΔ] Σε εφαρμογή της υπ αριθμό Δ6Α ΕΞ 2011 [ΦΕΚ Β 2779/ ] ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο «Συγχώνευση της ΚΕΔ ΑΕ και της ΕΤΑ ΑΕ, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΚΕΔ ΑΕ στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στην ΟΣΚ ΑΕ», ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2011 η απορρόφηση τμήματος της πρώην ΚΕΔ ΑΕ από την ΟΣΚ ΑΕ, το οποίο αφορούσε στο τεχνικό αντικείμενο των δημόσιων έργων και έργων ΣΔΙΤ σε εξέλιξη, και η μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της παραπάνω ΚΥΑ αλλά και των συναφών διατάξεων των άρθρων 14Α και 14Β του Ν. 3429/2005, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 40 Ν. 3710/2008 και το άρθρο 66 Ν. 4002/2011 αντίστοιχα, η ΟΣΚ ΑΕ ανέλαβε τα συμβασιοποιημένα και δημοπρατημένα δημόσια έργα της ΚΕΔ [Πρεσβεία και Πρεσβευτική κατοικία της Ελλάδας στο Βερολίνο, Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς και Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης], καθώς επίσης και τα έργα ΣΔΙΤ, στα οποία περιλαμβάνεται το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι [6] Υπηρεσιών και Ενός [1] Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ» και η «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση του κτιρίου στέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά. Το έργο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά απεντάχθηκε από το πρόγραμμα ΣΔΙΤ σύμφωνα με νέα Διυπουργική Απόφαση [ ]. Μακέτα της Ελληνικής Πρεσβείας & Πρεσβευτικής Κατοικίας στο Βερολίνο Απορρόφηση του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών [ΙΟΚ] Με το Ν.4109/ το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών [ΙΟΚ] καταργήθηκε και το προσωπικό του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω της εξειδίκευσής του και των προσόντων του, μεταφέρθηκε αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας, στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ. 10

11 02 Δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 2014 Η κύρια δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών και υποδομών υγείας της χώρας, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ], το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ ] και από πιστοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ]. Το έργο της ΚτΥπ ΑΕ υλοποιείται είτε απ ευθείας από την εταιρεία, είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου - ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ], είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Η ΚτΥπ ΑΕ υιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και οι ΣΔΙΤ. Η ΚτΥπ ΑΕ κατασκευάζει περισσότερα από 100 έργα, συνολικής αξίας άνω των 500εκ., αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία [ΕΣΠΑ: 40 έργα, ΣΔΙΤ: 31 έργα, ΠΔΕ-ΕΤΕπ: 28 έργα]. Η εταιρεία ΚτΥπ ΑΕ, σε συνέχεια των ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, αξιοποιεί δυναμικά τους διαθέσιμους πόρους από προγράμματα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΠΕΡΑΑ] και έχει απορροφήσει συνολικά 123,4εκ. για τα έργα υποδομών εκπαίδευσης [73,2% επί του συνολικού ενταγμένου συμβατικού προϋπολογισμού] και 128,7εκ. για τα έργα υποδομών υγείας [43,7% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού] Κύριο έργο της ΚτΥπ ΑΕ Απόκτηση γης Το 2014 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις συνολικού ύψους 17,8εκ. για απόκτηση με απαλλοτρίωση 10 νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες. Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2014 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για την απόκτηση γης [από την επιλογή του οικοπέδου έως την πληρωμή της αξίας και τη διαβίβαση του τοπογραφικού διαγράμματος στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΚτΥπ ΑΕ για μελέτη] σε 269 οικόπεδα [240 στην Αττική και 29 στη Θεσσαλονίκη]. Για το έτος 2015 οι αποζημιώσεις για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες υπολογίζονται στο ποσό των 28εκ.. Μελέτες Το 2014 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν 2 προμελέτες και 16 μελέτες εφαρμογής για συμβατικά έργα, καθώς και 4 μελέτες εφαρμογής για έργα προκατασκευής εκπαιδευτικών υποδομών. Επίσης, ολοκληρώθηκαν 4 μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για έργα υποδομών υγείας. Επιπλέον, υπάρχουν 41 ολοκληρωμένες μελέτες εφαρμογής, η δημοπράτηση των οποίων προγραμματίζεται στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή τους. Τεύχη δημοπράτησης/δημοπρασίες Το 2014 δημοπρατήθηκαν 34 νέα έργα. Επίσης, έως το τέλος Δεκεμβρίου 2014 είχαν συνταχθεί και εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης για 40 επιπλέον έργα σχολικών κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 120εκ., τα οποία θα δημοπρατηθούν μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν ή θα ολοκληρωθούν προσεχώς τα τεύχη δημοπράτησης για 5 έργα υποδομών υγείας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 77εκ., των οποίων η δημοπράτηση θα γίνει μόλις εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση. Άδειες πολεοδομίας Το 2014 εκδόθηκαν 41 άδειες πολεοδομίας, εκ των οποίων οι 26 ήταν άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων και οι 15 άδειες μικρής κλίμακας. Κατασκευή Το 2014 υπογράφηκαν 46 νέες συμβάσεις έργων [συμβατικού προϋπολογισμού: 107,7εκ. ] και περαιώθηκαν 22 έργα εκπαιδευτικών υποδομών συνολικού κόστους 36εκ. και 4 έργα υποδομών υγείας συνολικού κόστους 5,6εκ.. Στο τέλος 2014, βρίσκονταν σε εξέλιξη 56 έργα εκπαιδευτικών υποδομών [35 συμβατικά έργα και 21 έργα προκατασκευής, συμβατικού προϋπολογισμού: 132,6εκ. ] και 12 έργα υποδομών υγείας [συμβατικού προϋπολογισμού: 200,5εκ. ] επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ. Αναμένεται η υπογραφή 26 νέων συμβάσεων έργων που έχουν ήδη δημοπρατηθεί [26 έργα εκπαιδευτικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 55,3εκ. ]. Η χρηματοδότηση όλων των παραπάνω έργων έχει εξασφαλισθεί από πόρους του ΕΣΠΑ, του ΕΠΠΕΡΑΑ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το δάνειο που έχει συνάψει η ΚτΥπ ΑΕ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για υποδομές εκπαίδευσης. 11

12 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ Αναλυτικά τα έργα τα οποία παραδόθηκαν το 2014: α/α Έργο Παράδοση 1 Αναβάθμιση 23 σχολείων στη Δυτική Αττική (Δ ΦΑΣΗ) Προσθήκη Νηπιαγωγείου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαύρας πρώην Δήμου Τραγανού Νομού Ηλείας * 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κουναβών Νηπιαγωγείο Βόνιτσας Δήμου Ανακτορίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας Νηπιαγωγείο Αράχου Δήμου Πλατέως Ν. Ημαθίας 5 3 ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων ο & 14 ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας /θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο, 12/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό και 12/θέσιο Γυμνάσιο Πικερμίου Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο Νέου Ηρακλείου Αττικής Προσθήκη 2 αιθουσών στο 9 ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης * 2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βενεράτου ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου 10 4 ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου Χαλκιδικής /θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείου Καλυβών Πολυγύρου Χαλκιδικής 11 Προσθήκη 3 ειδικών αιθουσών και Α.Π.Χ. στο 47 ο Γυμνάσιο Αθηνών Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ελευσίνας Μετεγκατάσταση θωρακοχειρουργικού τμήματος, ανάπτυξη καρδιοχειρουργικού τμήματος και μετεγκατάσταση μονάδας κυστικής ίνωσης στο Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλειο ο Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Φούσας Ασπροπύργου ο Γυμνάσιο Καλλιθέας Προσθήκη κατ επέκταση πτέρυγας στο 5 ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού Προσθήκη 6 αιθουσών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ιάσμου Ν. Ροδόπης Αναβάθμιση 23 σχολείων στη Δυτική Αττική (Ε ΦΑΣΗ) Εγκατάσταση τμήματος προγεννητικού ελέγχου και εξωσωματικής γονιμοποίησης στον 1 ο όροφο του νέου κτιρίου του Γ.Ν. Μαιευτηρίου Αθηνών Έλενα Βενιζέλου Αναβάθμιση 23 σχολείων στη Δυτική Αττική (Γ ΦΑΣΗ) Ανακατασκευή κουφωμάτων και λοιπές εργασίες σε σχολεία του Δήμου Υμηττού ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Επεμβάσεις - ανακατασκευή κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου 1 και 3 στο Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Άγιος Σάββας Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου *κοινή εργολαβία 12 Στρατηγική για την υλοποίηση έργων Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΚτΥπ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο μειώθηκαν στο ελάχιστο οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ].

13 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 2014 Σύνοψη των έργων της ΚτΥπ ΑΕ Ακολουθεί η σύνοψη των έργων της ΚτΥπ ΑΕ από το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Έργων [Projects Information System], η οποία αποτελεί στιγμιότυπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις : Κατασκευή: 56 έργα υποδομών εκπαίδευσης [2 στο εξωτερικό] & 12 έργα υποδομών υγείας Δημοπράτηση: 26 έργα υποδομών εκπαίδευσης Μελέτη συμβατικών έργων: 151 έργα υποδομών εκπαίδευσης & 7 έργα υποδομών υγείας Μελέτη προκατασκευασμένων έργων: 53 έργα υποδομών εκπαίδευσης α/α Περιφέρεια Έργα υποδομών εκπαίδευσης Κατασκευή Έργα υποδομών υγείας Δημοπράτηση Έργα υποδομών εκπαίδευσης Μελέτη Έργα υποδομών υγείας 1. Αττική Κεντρική Μακεδονία Ανατ. Μακεδονία Θράκη Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Κρήτη Ιόνια Νησιά Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο ΣΥΝΟΛΟ Έργα ΣΔΙΤ ΣΔΙΤ 1Α - Αττική: 14 σχολεία ΣΔΙΤ 1Β - Αττική: 10 σχολεία ΣΔΙΤ 2Α - Θεσσαλονίκη: 16 σχολεία ΣΔΙΤ πυρ. Σταθμοί: 7 κτίρια Έργα με Προγραμματικές Συμβάσεις Κατασκευή: 12 έργα Δημοπράτηση: 19 έργα Μελέτη: 13 έργα Απόκτηση γης σε εξέλιξη Αιτήματα για απόκτηση γης Αττική: 240 Αττική: 79 Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 29 Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 11 Επικράτεια: 112 Άλλα έργα Έργα στο εξωτερικό: 2 Έργα ΑΕΙ-ΤΕΙ: 1 Αιτήματα για έργα στο εξωτερικό: 15 13

14 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των έργων μελέτης επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ ανά περιφέρεια: Αριθμός έργων μελέτης - επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ ανά περιφέρεια Δυτική Μακεδονία Κατασκευή: 2 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 4 Κεντρική Μακεδονία Κατασκευή: 14 Δημοπράτηση: 11 Μελέτη: 34 ΣΔΙΤ: 16 σχολεία + 3 πυρ. σταθμοί Απόκτηση γης: 29 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Κατασκευή: - Δημοπράτηση: 2 Μελέτη: 16 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Βόρειο Αιγαίο Κατασκευή: 1 Δημοπράτηση: 1 Μελέτη: 6 Ήπειρος Κατασκευή: 1 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 6 Δυτική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Θεσσαλία Κατασκευή: 5 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 6 Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνια Νησιά Κατασκευή: 3 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 5 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αττική Βόρειο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα Κατασκευή: 6 Δημοπράτηση: 3 Μελέτη: 2 Νότιο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα Κατασκευή: 5 Δημοπράτηση: 2 Μελέτη: 9 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Κρήτη Αττική Κατασκευή: 24 Δημοπράτηση: 11 Μελέτη: 106 ΣΔΙΤ: 24 σχολεία Απόκτηση γης: 240 Πελοπόννησος Κατασκευή: 4 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 14 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Κρήτη Κατασκευή: 1 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 3 Νότιο Αιγαίο Κατασκευή: 1 Δημοπράτηση: 1 Μελέτη: - 14

15 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Επισκόπηση έργων εκπαιδευτικών υποδομών της ΚτΥπ ΑΕ Η κύρια δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ επιμερίζεται σε λειτουργίες/διαδικασίες που είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους. Η ΚτΥπ ΑΕ, ως καθολικός διάδοχος της πρώην ΟΣΚ ΑΕ, είναι υπεύθυνη για το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών. ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ Απόκτηση γης Μελέτη Δημοπρασία Κατασκευή Εξοπλισμός Υλοποίηση έργων Στο χρονικό διάστημα από το 2010 έως το 2014 [ ], εκπονήθηκαν 279 νέες μελέτες έργων εκπαιδευτικών υποδομών, εκδόθηκαν 241 νέες άδειες πολεοδομίας, δημοπρατήθηκαν 133 νέα έργα, υπογράφηκαν 119 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 119 έργα Νέες μελέτες Έκδοση αδειών Δημοπρατήσεις νέων έργων Συμβάσεις νέων έργων Παραδόσεις έργων 0 α Εξάμηνο 2010 β Εξάμηνο 2010 α Εξάμηνο 2011 β Εξάμηνο 2011 α Εξάμηνο 2012 β Εξάμηνο 2012 α Εξάμηνο 2013 β Εξάμηνο 2013 α Εξάμηνο 2014 β Εξάμηνο 2014 * δεν συμπεριλαμβάνονται οι 50 προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης που υποβλήθηκαν το Σεπτέμβριο 2011 στο ΕΠΠΕΡΑΑ Απόκτηση γης Το διάστημα ολοκληρώθηκε η απόκτηση γης [με απαλλοτρίωση ή αγορά] 34 νέων χώρων, έργων εκπαιδευτικών υποδομών, συνολικής αξίας 66,65εκ.. Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2014 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για την απόκτηση γης [από την επιλογή του οικοπέδου έως την παρακατάθεση/πληρωμή της αξίας και τη διαβίβαση του τοπογραφικού διαγράμματος για την έναρξη της εκπόνησης της μελέτης] σε 269 οικόπεδα [240 στην Αττική και 29 στη Θεσσαλονίκη]. Για το έτος 2015 οι αποζημιώσεις για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες υπολογίζονται στο ποσό των 28εκ.. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Αποκτήσεις νέων χώρων ΣΥΝΟΛΟ 34 Μελέτες Το διάστημα εκπονήθηκαν συνολικά 279 μελέτες έργων εκπαιδευτικών υποδομών [100 προμελέτες και 179 μελέτες εφαρμογής]. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι μελέτες για 77 έργα [61 συμβατικά έργα και 16 έργα βιομηχανοποιημένης δόμησης]. Επιπλέον, υπάρχουν 41 ολοκληρωμένες μελέτες εφαρμογής, η δημοπράτηση των οποίων προγραμματίζεται στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: 15

16 ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ Προμελέτες [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [έργα προκατασκευής] Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης - 50* ΣΥΝΟΛΟ [έτος] ΣΥΝΟΛΟ 279 *Προθεσμία υποβολής μελετών στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Τεύχη δημοπράτησης/δημοπρασία To διάστημα δημοπρατήθηκαν 133 νέα έργα εκπαιδευτικών υποδομών συνολικά. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Συμβατικά έργα Έργα προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [έτος] ΣΥΝΟΛΟ 133 Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκαν σημαντικές εκπτώσεις στα έργα επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και γράφημα: Έτος Αριθμός έργων που δημοπρατήθηκαν Προϋπολογισμός δημοπράτησης Προϋπολογισμός προσφορών Μέσο Ποσοστό έκπτωσης ,00 25,48% ,00 33,29% ,47 28,19% ,13 29,62% ,00 34,81% ,00 42,56% ,00 38,76% ,00 43,86% ,50 41,31% ,00 43,39% ,54 48,26% Μέσο ποσοστό έκπτωσης & προϋπολογισμός δημοπράτησης έργων ΟΣΚ-ΚτΥπ Εκατομμύρια % 50% 40% 30% 20% 10% % Προϋπολογισμός δημοπράτησης Μέσο ποσοστό Έκπτωσης 16

17 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 2014 Άδειες πολεοδομίας Το 2014 εκδόθηκαν 41 άδειες πολεοδομίας, εκ των οποίων οι 26 ήταν άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων και οι 15 άδειες μικρής κλίμακας. To διάστημα εκδόθηκαν 241 άδειες συνολικά. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ Ανέγερση νέων διδακτηρίων Άδειες μικρής κλίμακας ΣΥΝΟΛΟ [έτος] ΣΥΝΟΛΟ 241 Κατασκευή Συνολικά, το διάστημα υπογράφηκαν 119 νέες συμβάσεις και παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 119 έργα εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τα έργα απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Σε εξέλιξη βρίσκονται 56 έργα εκπαιδευτικών υποδομών [35 συμβατικά έργα, 21 έργα προκατασκευής, συμβατικού προϋπολογισμού: 132,6εκ. ], επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Νέες συμβάσεις συμβατικά έργα Νέες συμβάσεις έργα προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [έτος] ΣΥΝΟΛΟ 119 Παραδόσεις συμβατικών έργων Παραδόσεις έργων προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [έτος] ΣΥΝΟΛΟ 119 Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμό συμβάσεων και όχι σε αριθμό σχολικών διδακτηρίων. Στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι παραδόσεις έργων απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Όλα τα παραπάνω έργα μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν από την ΚτΥπ ΑΕ [και την ΟΣΚ ΑΕ], με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ , το ΕΠΠΕΡΑΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το δάνειο που έχει συνάψει η ΚτΥπ ΑΕ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για υποδομές εκπαίδευσης. Στρατηγική για την υλοποίηση έργων Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΚτΥπ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο μειώθηκαν στο ελάχιστο οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ]. Επιχορηγήσεις ΟΤΑ Το 2014 αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 0,38εκ., ενώ οι συνολικές απορροφήσεις για επιχορηγήσεις ήταν ,72. Προγραμματικές Συμβάσεις Εντός του 2014 εγκρίθηκε μόλις μια νέα Προγραμματική Σύμβαση, ενώ απεντάχθηκε μια ανενεργή Προγραμματική Σύμβαση. Στο τέλος του 2014 βρίσκονταν σε εξέλιξη 12 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 22,0εκ., εκ των οποίων οι 8 αφορούσαν σε έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ενώ οι 3 βρίσκονται σε φάση διάλυσης και μία θα συνεχίσει με χρηματοδότηση από το Δήμο. Μέσα στο 2014 περαιώθηκαν 2 έργα που εκτελέστηκαν με προγραμματική σύμβαση, το 19ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας με ημερομηνία περαίωσης και το 6ο & 8ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού με ημερομηνία περαίωσης Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η ετήσια κατανομή δέσμευσης πιστώσεων είτε μέσω των αποφάσεων για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και επιχορηγήσεων σε ΟΤΑ, είτε μέσω των δημοπρατήσεων της ΚτΥπ ΑΕ. Το τελευταίο αναφέρεται ως το κύριο εκπαιδευτικό έργο της ΚτΥπ ΑΕ. 17

18 ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ Ποσοστό κυρίως έργου ΟΣΚ-ΚτΥπ σε σχέση με προγραμματικές συμβάσεις & επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Προϋπολογισμός προγραμματικών συμβάσεων με ΟΤΑ [σε εκ. ] Επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ [σε εκ. ] Προϋπολογισμός δημοπρατούμενων έργων [σε εκ. ] Προγράμματα συγχρηματοδότησης εκπαιδευτικών υποδομών Έως το Δεκέμβριο 2014 είχαν προταθεί για ένταξη 105 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 287εκ.. Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 85 έργα συνολικού προϋπολογισμού 212εκ. [79 έργα προϋπολογισμού 195εκ. στο ΕΣΠΑ και 6 έργα προϋπολογισμού 17εκ. στο ΕΠΠΕΡΑΑ]. Έργα με απόφαση ένταξης Επιπλέον έργα προς αξιολόγηση Πρόγραμμα Έργα Προϋπολογισμός Έργα Προϋπολογισμός α ΕΣΠΑ Αττικής , β ΕΠΠΕΡΑΑ , ,76 γ ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας , δ ΕΣΠΑ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης , ε ΕΣΠΑ Θεσσαλίας , στ ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας , ζ ΕΣΠΑ Πελοποννήσου , ,00 η ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων , θ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας , ι ΕΣΠΑ Δήμου Αθηναίων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,99 Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 123,4εκ. έως το Δεκέμβριο 2014 το οποίο αντιστοιχεί στο 73,2% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού [συμβατικός προϋπολογισμός: 168,6εκ. απορρόφηση: 2,3εκ. το 2010, 23,3εκ. το 2011, 36,2εκ. το 2012, 35,5εκ. το 2013 και 26,1εκ. το 2014]. Από τα 85 έργα υποδομών εκπαίδευσης συνολικού προϋπολογισμού 212εκ. για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης, το Δεκέμβριο 2014 είχαν παραδοθεί τα 57, ενώ τα 28 βρίσκονται σε φάση κατασκευής. Στο Παράρτημα της παρούσας έκθεσης υπάρχει αναλυτικός πίνακας με όλα τα έργα. 18 Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη στην υποβολή, την ένταξη και την απορρόφηση έργων ανά τρίμηνο [συγκεντρωτικός προϋπολογισμός]:

19 Συγκεντρωτική υποβολή, ένταξη & απορρόφηση 300 εκ. 250 εκ. ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 2014 ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ 200 εκ. 150 εκ. 100 εκ. 50 εκ. 0 εκ. α Εξάμηνο 2010 β Εξάμηνο 2010 α Εξάμηνο 2011 β Εξάμηνο 2011 α Εξάμηνο 2012 β Εξάμηνο 2012 α Εξάμηνο 2013 β Εξάμηνο 2013 α Εξάμηνο 2014 β Εξάμηνο 2014 Υποβολή Ένταξη Απορρόφηση Ο αρχικός προγραμματισμός της ΟΣΚ ΑΕ το 2010, προέβλεπε την υποβολή στα προγράμματα ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ 110 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300εκ.. Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των ενταγμένων σε ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ έργων εκπαιδευτικών υποδομών, μελέτης επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ, ανά περιφέρεια: Έργα εκπαιδευτικών υποδομών που έχουν ενταχθεί και βρίσκονται υπό αξιολόγηση στο ΕΣΠΑ Κεντρική Μακεδονία Ένταξη: 7 έργα 17,4 εκ. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ένταξη: 3 έργα 6,7 εκ. Θεσσαλία Ένταξη: 5 έργα 5,0 εκ. Ιόνια Νησιά Ένταξη: 2 έργα 17,5 εκ. Κεντρική Μακεδονία Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Στερεά Ελλάδα Ένταξη: 1 έργο 7,1 εκ. Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Δυτική Ελλάδα Ένταξη: 2 έργα 8,0 εκ. Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αττική Βόρειο Αιγαίο Δ. Αθηναίων Ένταξη: 4 έργα 6,5 εκ. Αξιολόγηση: 1 έργο 2,5 εκ. Νότιο Αιγαίο Πελοπόννησος Ένταξη: 3 έργα 3,8 εκ. Αξιολόγηση: 2 έργα 9,8 εκ. Κρήτη Αττική Ένταξη: 52 έργα 123,4 εκ. Αξιολόγηση: 4 έργα 2,1 εκ. 19

20 ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Έργο ενεργειακής αναβάθμισης 64 σχολικών μονάδων Από τα 6 έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ήδη έχουν κατασκευασθεί και παραδοθεί προς χρήση τα παρακάτω 5 σχολικά διδακτήρια: 9 ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 7 ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 8 ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καλαμάτας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΥΠΕΚΑ η ΟΣΚ ΑΕ / ΚτΥπ ΑΕ είχε επίσης υποβάλλει έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 64 σχολικές μονάδες [41 σχολικά συγκροτήματα]. Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης έχουν συνολικό προϋπολογισμό 35,2εκ.. Οι επεμβάσεις που έχουν προταθεί, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μέτρα για την καλύτερη λειτουργία του κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση του μικροκλίματος, την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως π.χ. φωτοβολταϊκά στοιχεία, ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση του ύδατος κ.λπ Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην Κρήτη Ένα σημαντικό έργο για την Περιφέρεια Κρήτης θα υλοποιήσει η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και προγραμματίζει την υποβολή του για ένταξη στο ΕΣΠΑ Πρόκειται για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, στο Ηράκλειο Κρήτης, για το οποίο το Δεκέμβριο 2012 ολοκληρώθηκε ο σχετικός διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων από την ΟΣΚ ΑΕ με τη συνεργασία της UIA και του ΤΕΕ. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην αρχιτεκτονική ομάδα EuZen architecture, με συντονίστριες τις Θεοδώρα Kυριαφίνη και Φωτεινή Λυμπεριάδου, η οποία υπέγραψε σύμβαση με την ΚτΥπ ΑΕ για την εκπόνηση της μελέτης του έργου [προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής]. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν σύντομα οι υποστηρικτικές δράσεις που απαιτούνται: Τοπογραφικό διάγραμμα με το νέο τρόπο εκδόσεως αδειών [ΝΟΚ], Γεωτεχνική μελέτη, καθώς και οι δοκιμές για τη χρήση πηλού από τοπικά εδαφικά υλικά από το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Η μελετητική ομάδα θα έχει και τη συνδρομή εξειδικευμένου συμβούλου καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, προκειμένου το έργο να αποκτήσει την πιστοποίηση LEED, η οποία δεν έχει έως σήμερα απονεμηθεί σε κανένα δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα. Φωτορεαλιστικό διάγραμμα κάλυψης [Masterplan] της νικητήριας πρότασης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 20 Η εννεαμελής διεθνής Κριτική Επιτροπή επέλεξε το νικητή ανάμεσα σε 134 συμμετοχές, εξετάζοντας κριτήρια όπως η δημιουργία ενός ευέλικτου περιβάλλοντος εκμάθησης και διδασκαλίας, με βιοκλιματικό και φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό, με καλή οργάνωση και άριστο προσανατολισμό σε σχέση με τον ήλιο και τον άνεμο και στη σωστή κλίμακα σε σχέση με το περιβάλλον. Μετά από λεπτομερή εξέταση της κάθε πρότασης, η Κριτική Επιτροπή ομόφωνα επέλεξε τους πέντε νικητές των βραβείων, ενώ λόγω του εξαιρετικού επιπέδου των προτάσεων, αποφάσισε να απονείμει και τρεις επιπλέον ειδικές μνείες, χωρίς χρηματικό αντίτιμο Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Γκράβας Το Μάρτιο 2012 δημοσιεύτηκε νέα πρόσκληση προϋπολογισμού 20εκ. για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης προς το ΕΠΠΕΡΑΑ μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Το Δεκέμβριο 2012, με την υπ αριθμ. απόφαση Α.Π / του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Ενεργειακή

21 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 2014 Αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος Γκράβας του Δήμου Αθηναίων» στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Το έργο αναβάθμισης της Γκράβας έχει συνολικό προϋπολογισμό ,03 και θα υλοποιηθεί από την ΚτΥπ ΑΕ [μελέτες, δημοπράτηση, επίβλεψη, κατασκευή]. Η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα τεύχη δημοπράτησης ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις Το έργο απεντάχθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ και αναμένεται η ένταξή του σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης [ΕΣΠΑ ], προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτησή του. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την ΚτΥπ ΑΕ, ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει τη διοικητική διαχείριση του σχολικού συγκροτήματος. ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ Σχολικό συγκρότημα Γκράβας Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με μαθητές και 450 εκπαιδευτικούς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιο αναλυτικά: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια [ΕΠΑΛ], 1 Επαγγελματική Σχολή [ΕΠΑΣ], 1 Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο [ΣΕΚ] και 1 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης [ΙΕΚ] της Αθήνας και του Γαλατσίου. Η αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος στη Γκράβα στοχεύει στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση για ένα πράσινο σχολείο μη ενεργοβόρο, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, το οποίο θα αποτελέσει την απαρχή για την αλλαγή της νοοτροπίας στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης. 21

22 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ ΥΓΕΙΑ Επισκόπηση έργων υποδομών υγείας της ΚτΥπ ΑΕ Η ΚτΥπ ΑΕ, ως καθολικός διάδοχος της πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, είναι υπεύθυνη για το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος υποδομών υγείας. Mελέτη δημοπράτησης Δημοπρασία Μελέτη εφαρμογής Κατασκευή Εξοπλισμός Μελέτες Το διάστημα εκπονήθηκαν συνολικά 24 μελέτες δημοπράτησης έργων υποδομών υγείας. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Προμελέτες & τεύχη δημοπράτησης ΣΥΝΟΛΟ 24 Δημοπράτηση To διάστημα δημοπρατήθηκαν 18 νέα έργα υποδομών υγείας συνολικά, συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 130,5εκ.. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Δημοπράτηση έργων ΣΥΝΟΛΟ 18 Κατασκευή Συνολικά, το διάστημα υπογράφηκαν 21 νέες συμβάσεις [συμβατικού προϋπολογισμού: 135,9εκ. ] και ολοκληρώθηκαν 29 έργα υποδομών υγείας [συνολικού κόστους: 190,3εκ. ]. Σε εξέλιξη βρίσκονται 12 έργα υποδομών υγείας [συμβατικού προϋπολογισμού: 200,5εκ. ], επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Νέες συμβάσεις έργων υγείας ΣΥΝΟΛΟ 21 Περαιώσεις έργων υγείας ΣΥΝΟΛΟ Όλα τα παραπάνω έργα μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν από την ΚτΥπ ΑΕ [και την πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ], με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ , το Γ ΚΠΣ, το ΕΠΠΕΡΑΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Προγράμματα συγχρηματοδότησης υποδομών υγείας Έως το Δεκέμβριο 2014 έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 41 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 295εκ., εκ των οποίων 1 έργο προϋπολογισμού 4,6εκ. στο ΕΠΠΕΡΑΑ, 1 έργο προϋπολογισμού 15,5εκ. στο INTEREG, ενώ αναμένεται η αξιολόγηση και απόφαση ένταξης για 2 έργα [Γ.Ν. Κομοτηνής και Υποσταθμός του Ν. Χατζηκώστα στην Ήπειρο] συνολικού προϋπολογισμού 67εκ.. Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 128,7εκ. έως το Δεκέμβριο 2014, το οποίο αντιστοιχεί στο 43,7% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού, [96,7εκ., έως τις και 32,1εκ., το 2014].

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 Ιούνιος 2014

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 Ιούνιος 2014 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 Ιούνιος 2014 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2014 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Σκοπός της ΚτΥπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2012

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2012 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2012 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 - Ιούνιος 2012 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Δεκέμβριος 2012

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Δεκέμβριος 2012 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Δεκέμβριος 2012 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 - Δεκέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2013 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Φεβρουάριος 2011 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2 0 1 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 www.kambili.gr e-mail:info@kambili.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Κωνσταντίνο Μαγουλά... 2 2. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ... 4

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Κωνσταντίνο Μαγουλά... 2 2. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Κωνσταντίνο Μαγουλά... 2 2. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ... 6 4. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ... 8 4.1 Ο ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2010

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ... 2 2. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε.

ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. ετησιοσ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ετησιο δελτιο εταιρεια υδρευσης και αποχετευσης πρωτευουσας α.ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2009 04 14 20 26 32 38 54 I. II. III. IV. V. VI. VII. Περιεχόμενα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ετήσια οικονομική έκθεση... 27 B MEΡΟΣ Α 1. Συνοπτικά στοιχεία κερδοφορίας και ισολογισμού...9

Διαβάστε περισσότερα

ÅÊÈÅÓÇ ÐÅÐÑÁÃÌÅÍÙÍ ÏÓÅ ÅÔÏÕÓ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Êáñüëïõ 1-3, ÔÊ 104 37 ÁèÞíá

ÅÊÈÅÓÇ ÐÅÐÑÁÃÌÅÍÙÍ ÏÓÅ ÅÔÏÕÓ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Êáñüëïõ 1-3, ÔÊ 104 37 ÁèÞíá ÅÊÈÅÓÇ ÐÅÐÑÁÃÌÅÍÙÍ ÏÓÅ ÅÔÏÕÓ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 Êáñüëïõ 1-3, ÔÊ 104 37 ÁèÞíá EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 1 2 Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα