Περιεχομενα. Μήνυμα του Προέδρου Επιτελική σύνοψη Executive summary...4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχομενα. Μήνυμα του Προέδρου...3. 00. Επιτελική σύνοψη Executive summary...4"

Transcript

1

2 Περιεχομενα Μήνυμα του Προέδρου Επιτελική σύνοψη Executive summary Σκοπός της ΚτΥπ ΑΕ Πηγές χρηματοδότησης Θεσμικό πλαίσιο & Μετοχικό Κεφάλαιο Οργανόγραμμα Απορρόφηση τεχνικού τομέα της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου [ΚΕΔ] Απορρόφηση του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών [ΙΟΚ] Δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ Κύριο έργο της ΚτΥπ ΑΕ Επισκόπηση έργων εκπαιδευτικών υποδομών της ΚτΥπ ΑΕ Επισκόπηση έργων υποδομών υγείας της ΚτΥπ ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ Εξοπλισμός σχολικών και νοσοκομειακών μονάδων Έργα στο εξωτερικό Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ΚτΥπ ΑΕ Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε ΑΕΙ & ΤΕΙ Χρηματοοικονομική ανάλυση Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός & Απολογισμός Οικονομικά και Μη Οικονομικά Οφέλη από τη συγχώνευση Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Δράσεις οικονομικής λειτουργίας Δράσεις της περιόδου Ιανουάριος 2014 Δεκέμβριος Επιχειρησιακές Δράσεις Βελτίωση λειτουργιών & Δράσεις Ανθρώπινου Δυναμικού Επικοινωνία και Διεθνείς Σχέσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Παράρτημα Πίνακες ενταγμένων έργων στα προγράμματα ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ Πίνακες έργων υπό ένταξη στα προγράμματα ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων Projects Information System Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών Geographic Information System Διαδικασίες Υλοποίησης έργων σχολικών υποδομών

3 Εισαγωγικό μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της η νέα εταιρεία του ελληνικού δημοσίου ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ αντεπεξήλθε με επιτυχία στο ρόλο της, ως της μοναδικής εταιρείας που ασχολείται με όλο το φάσμα υλοποίησης δημόσιων κτιριακών υποδομών. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2014, η εταιρεία ΚτΥπ ΑΕ υλοποιεί περισσότερα από 100 έργα, συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 500εκ., αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία [ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ, δάνειο με ΕΤΕπ]. Το διακύβευμα δεν ήταν εύκολο: η ΚτΥπ ΑΕ προήλθε από τη συγχώνευση πολλών προϋπαρχόντων φορέων του δημοσίου. Η νέα εταιρεία κληρονόμησε την πείρα και την τεχνογνωσία των προηγούμενων οργανισμών, αλλά και διαφορετικές αρμοδιότητες και εταιρική κουλτούρα. Τα συγχαρητήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου έτους λειτουργίας ανήκουν πρώτα και κύρια στο προσωπικό της νέας εταιρείας το οποίο, παρότι προερχόταν από διαφορετικά περιβάλλοντα, κατάφερε πολύ γρήγορα να ενσωματωθεί σε μια ομοιογενή ομάδα και να προσφέρει σημαντικό έργο. Άκρως επιτυχής ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της «ΚτΥπ ΑΕ»: με περισσότερα από 100 έργα σήμερα, τόνωση της αγοράς και προσφορά στο δημόσιο συμφέρον Το θετικό πρόσημο στα αποτελέσματα του πρώτου έτους αποζημίωσε το εγχείρημα της συγχώνευσης. Η ΚτΥπ ΑΕ είναι πλέον μια ολοκληρωμένη εταιρεία, η οποία βελτιώνει τις κρατικές υποδομές με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για το δημόσιο συμφέρον και παράλληλα τονώνει την εγχώρια οικονομία και ανάπτυξη προφέροντας απασχόληση σε χιλιάδες ανθρώπους για κάθε ένα από τα οικοδομικά μας έργα. Από πλευράς μας, ελπίζουμε αυτή η μεγάλη συλλογική προσπάθεια να εξελιχθεί κατά το δυνατόν περισσότερο και η ΚτΥπ ΑΕ να εξελιχθεί στον αποκλειστικό φορέα υλοποίησης κτιριακών υποδομών για το ελληνικό δημόσιο αλλά και σε πολύτιμο συνεργάτη και τεχνικό σύμβουλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ηρακλής Δρούλιας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 3

4 00 Eπιτελική Σύνοψη Executive summary EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Το Νοέμβριο 2013, με το άρθρο 132 του Ν. 4199/2014 ιδρύθηκε η ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία του δημοσίου με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Στην ιδρυθείσα εταιρεία συγχωνεύθηκαν οι έως τότε ανεξάρτητες ανώνυμες εταιρείες: ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ [ΟΣΚ ΑΕ], η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων [ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ] και η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ. Η νέα ΔΕΚΟ αποτελεί καθολικό διάδοχο των ανεξάρτητων εταιρειών και αντικείμενό της αποτελεί το σύνολο του αντικειμένου των παραπάνω εταιρειών. Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, για τη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ προβλέφθηκε μεταβατική διάταξη συντέλεσης της συγχώνευσης την και έως τότε εξακολουθεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης Δ16γ/05/438/Γ [Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των εταιρειών]. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων είχε νωρίτερα απορροφήσει το τεχνικό αντικείμενο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου [Δεκέμβριος 2011] καθώς και το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών [Ιανουάριος 2013]. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια εξειδικευμένη και πολύπλευρη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου αρμόδια για όλες τις κατασκευαστικές δραστηριότητες σε κτιριακές υποδομές. Η νέα εταιρεία έχει «κληρονομήσει» την εμπειρία και την τεχνογνωσία των προηγούμενων οργανισμών σε σχέση με τα δημόσια έργα. Η εταιρεία ΚτΥπ ΑΕ υλοποιεί περισσότερα από 100 έργα, συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 500εκ., αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία [ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ, δάνειο με ΕΤΕπ]. Τα κύρια επιτεύγματα για το πρώτο έτος λειτουργίας παρουσιάζονται παρακάτω: 1. Ο βασικός στόχος της συγχώνευσης είναι να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για το ελληνικό δημόσιο, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και οικονομία κλίμακας και μειώσεις δαπανών. Η οικονομία κλίμακας σχετίζεται με τη δημιουργία ενός ενιαίου οργανογράμματος, την κοινή και τυποποιημένη αντιμετώπιση όλων των δημόσιων έργων, τις μειωμένες δαπάνες λειτουργίας και την εγκατάσταση σε ένα ιδιόκτητο κτίριο. Η συγχώνευση έχει ήδη αποδώσει οικονομικά οφέλη που πλησιάζουν το 1 εκ. για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ΚτΥπ ΑΕ. 2. Η ΚτΥπ ΑΕ, ως καθολικός διάδοχος των ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, αξιοποιεί δυναμικά τους διαθέσιμους πόρους από προγράμματα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει απορροφήσει συνολικά 123,4εκ. για τα έργα υποδομών εκπαίδευσης [73,2% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού] και 128,7εκ. για τα έργα υποδομών υγείας [43,7% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού]. Έως το Δεκέμβριο 2014 είχε εκδοθεί απόφαση ένταξης για 85 έργα υποδομών εκπαίδευσης συνολικού προϋπολογισμού 212εκ.. Αντίστοιχα έως το Δεκέμβριο 2014 είχαν ενταχθεί 41 έργα υποδομών υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 295εκ.. 3. Το κορυφαίο βρετανικό οικονομικό περιοδικό World Finance, το οποίο βραβεύει κάθε χρόνο έργα υποδομών ειδικής βαρύτητας σε όλους τους κατασκευαστικούς τομείς παγκοσμίως, ανέδειξε ως καλύτερη οικονομική συμφωνία για το 2014 στον τομέα των υποδομών εκπαίδευσης και στην κατηγορία Project finance - Best Deals of the Year 2014 τα δύο έργα ΣΔΙΤ που περιλαμβάνουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση συνολικά 24 σχολικών μονάδων στην Αττική. Τον Απρίλιο και το Μάιο 2014 υπεγράφησαν οι συμβάσεις με τους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης για τα δύο έργα ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 75,75εκ. και 59,40εκ. αντίστοιχα. Η ΚτΥπ ΑΕ έχει αναλάβει και το έργο ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ, για την κατασκευή επτά Σταθμών του Πυροσβεστικού Σώματος [προϋπολογισμού 32,2εκ. ]. Έχουν ήδη παραδοθεί και βρίσκονται σε λειτουργία έξι πυροσβεστικοί σταθμοί. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2015 με την παράδοση του τελευταίου κτιρίου [Α Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης]. 4. Το 2014, εκπονήθηκαν 26 νέες μελέτες έργων [2 προμελέτες και 20 μελέτες εφαρμογής για έργα εκπαιδευτικών υποδομών και 4 μελέτες - τεύχη δημοπράτησης για έργα υποδομών υγείας], καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για την απόκτηση 10 νέων χώρων, εκδόθηκαν 41 νέες οικοδομικές άδειες, δημοπρατήθηκαν 34 νέα έργα με μέση έκπτωση 48%, υπογράφηκαν 46 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς χρήση 26 έργα. 5. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 η ΚτΥπ ΑΕ υλοποιούσε 56 έργα εκπαιδευτικών υποδομών [συμβατικού προϋπολογισμού 132,6εκ. ] και 12 έργα υποδομών υγείας [συμβατικού προϋπολογισμού 200,5εκ. ] και προγραμμάτιζε την υπογραφή 26 νέων συμβάσεων έργων που είχαν ήδη δημοπρατηθεί [προϋπολογισμού 55,3εκ. ], καθώς και τη δημοπράτηση 40 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 120εκ., αμέσως μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους.

5 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Το 2014 υπογράφηκαν 24 νέες συμβάσεις για προμήθεια εξοπλισμού σχολείων και νοσοκομείων συνολικού προϋπολογισμού 8,2εκ.. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για 17 προμήθειες εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 6,7εκ.. 7. Η νέα εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ κλήθηκε αμέσως μετά τη σύστασή της να αντιμετωπίσει τα ζητήματα σε σχέση με όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές της Κεφαλονιάς, μετά τους δύο σεισμούς [Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2014]. Σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, η ΚτΥπ ΑΕ ανταπεξήλθε με επιτυχία στο ρόλο της και προχώρησε τόσο στην υλοποίηση άμεσων λύσεων για την προσωρινή στέγαση των σχολικών μονάδων που επλήγησαν, όσο και στην εκπόνηση εμπεριστατωμένων μελετών σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την πλήρη αποκατάσταση των κτιριακών συγκροτημάτων. 8. Η ΚτΥπ ΑΕ προχώρησε στην επέκταση του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης έργων έτσι ώστε να συμπεριλάβει όλα τα έργα των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. Το σύστημα παρακολούθησης έργων αποτελεί απαίτηση της ΕΤΕπ από την πρώτη δανειακή σύμβαση το 2001, αλλά υλοποιήθηκε το Σεπτέμβριο Παράλληλα, η ΚτΥπ ΑΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων και την οικονομική απορρόφηση σε μηνιαία βάση. Τα έργα της ΚτΥπ ΑΕ που έχουν καταγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων [Projects Information System] από την απόκτηση γης έως την κατασκευή και τον εξοπλισμό με ενημέρωση ξεπερνούν τα [ενεργά και μη], ενώ στην πρώτη καταγραφή του Σεπτεμβρίου 2010 τα έργα ήταν περίπου Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΚτΥπ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο μειώθηκαν στο ελάχιστο οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ] από τους ΟΤΑ. 10. Το 2014 η ΚτΥπ ΑΕ εκταμίευσε την τελευταία δόση ύψους 50εκ. του δανείου με την ονομασία «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙΒ» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ] και του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Να σημειωθεί ότι η συνεργασία με την ΕΤΕπ άρχισε το 2001 και σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική διαδικασία ελέγχου για τη σύναψη νέων δανειακών συμβάσεων. 11. Ο προϋπολογισμός ΠΔΕ για το έτος 2014 καταρτίσθηκε μετά από εκτενή ανάλυση των οικονομικών υποχρεώσεων της ΚτΥπ ΑΕ που θα υλοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους, καθώς και των νέων συμβάσεων κατασκευής έργων που αναμένονταν να υπογραφούν άμεσα. Η ΚτΥπ ΑΕ είναι πλέον μια εταιρεία με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού οι λειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 1,2% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Το κόστος μισθοδοσίας αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 2,8% όλων των εξόδων, ενώ το υπόλοιπο 96,0% αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες της εταιρείας. Η έκθεση δραστηριότητας εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2015 και αφορά στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου

6 01 Σκοπός της ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Ο κύριος σκοπός της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, στην οποία συγχωνεύθηκαν ήδη οι ανώνυμες εταιρείες ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ, είναι: α] Η μελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών: των φορέων και των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων διοίκησής τους, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υπάγεται σε αυτό, νοσηλευτικών και υγειονομικών μονάδων, εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή υπάγεται σε αυτό, δικαστικών κτιρίων, σωφρονιστικών καταστημάτων, καθώς και καταστημάτων κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή υπάγεται σε αυτό, κάθε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή υπάγεται σε αυτό. β] Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στα ανωτέρω αντικείμενα. γ] Η επεξεργασία, κατάρτιση και υλοποίηση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών. Η ανέγερση κτιρίων πλήρως αποπερατωμένων «με το κλειδί στο χέρι». δ] Η ανάθεση σε τρίτους, με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία ανάθεσης και κατά το μέτρο που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, και η επίβλεψη συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας, καθώς και η ανάθεση συμβάσεων με τη μέθοδο της παραχώρησης ή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή κάθε άλλη συναφή μέθοδο, σύμφωνα με το νόμο. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί ιδίως: α] να επιχορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εν γένει να δέχεται εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους [χρεόγραφα], καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. β] να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις νόμου. γ] να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων. δ] να ιδρύει εταιρείες παροχής συμβουλών και ιδίως μελετών, κατασκευών, καθώς και την ανάληψη, μετά από έγκριση των Υπουργών που εποπτεύουν την εταιρεία, της μελέτης και κατασκευής έργων ακόμη και στην αλλοδαπή. ε] να αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διαχείρισης ή συμβούλου αξιολόγησης ή συμβούλου μελετών και γενικότερα προγραμμάτων και έργων, που αφορούν στους τομείς δραστηριότητας της και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εκτελούνται από Υπουργεία, Οργανισμούς, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή γενικότερα φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και Διεθνών Φορέων. στ] να αναλαμβάνει την εκτέλεση προγραμμάτων μελετών και έργων εθνικής κλίμακας, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους μετά από απόφαση των αρμοδίων Υπουργών και αφορούν κυρίως σε προσεισμικό έλεγχο κτιρίων, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. ζ] να συστήνει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και να συνεργάζεται με τις παραπάνω επιχειρήσεις. η] να συνάπτει δάνεια, να παρέχει εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας. θ] να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, να συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα τρίτων, να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρείας από τις ανωτέρω συναλλαγές. ι] να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, να διενεργεί κάθε υλική πράξη και να καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας και να δημιουργεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την εκπλήρωση των σκοπών της. ια] να πωλεί ή να εκμισθώνει ελεύθερα οικόπεδά της ή γενικότερα να αξιοποιεί ακίνητα που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων απαραίτητων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της, πάντοτε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους η εκμετάλλευση επιτρέπεται από το νόμο. ιβ] να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς του Δημοσίου, Περιφέρειες, ΟΤΑ και ΑΕΙ.

7 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Πηγές χρηματοδότησης Πόροι της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ είναι οι εξής: α] Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου προς τρίτους. β] Τα έσοδα από παραχώρηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων της. γ] Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων. δ] Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Κράτους, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό των αρμοδίων Υπουργείων και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας. ε] Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς. στ] Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών. ζ] Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ είναι υπεύθυνη για όλες τις διαδικασίες της αλυσίδας παραγωγής δημοσίων έργων: απόκτηση γης, εκπόνηση μελέτης, δημοπράτηση, κατασκευή/επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού. Η κύρια κατασκευαστική δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ], το χρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και πιστοδοτήσεις της ΕΤΕπ. Να σημειωθεί ότι, η εταιρεία αξιοποιεί τους πόρους των δανειακών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μόνο σχετικά με τις υποδομές εκπαίδευσης [προηγούμενα δάνεια του Οργανισμού Σχολικών με την ΕΤΕπ]. Το έργο της ΚτΥπ ΑΕ υλοποιείται είτε απ ευθείας από τον οργανισμό, είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων με άλλους φορείς. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η χρηματοδοτική δομή της ΚτΥπ ΑΕ σε σχέση με τους τομείς έργων που υλοποιεί το 2014: Τομέας έργων ΠΔΕ [εθνικό σκέλος] ΕΣΠΑ ΕΠΠΕΡΑΑ κ.ά. [ΣΔΙΤ] μέσω ΠΔΕ ΕΤΕπ Εκπαίδευση P P P P Υγεία P P Φυσικές καταστροφές P P Πυροσβεστικοί Σταθμοί P 7

8 01 Σκοποσ της ΚτΥπ ΑΕ Θεσμικό πλαίσιο & Μετοχικό Κεφάλαιο Η ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία του δημοσίου με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 32 του Ν.4199/2013 και της κοινής υπουργικής απόφασης Δ16γ/05/438/Γ. Ο ιδρυτικός νόμος τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014. Η λειτουργία της εταιρείας είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται σχετικά στο Ν.3429/2005 περί ΔΕΚΟ και στο Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύουν σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚτΥπ ΑΕ ορίσθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Δ16γ/06/549/Γ/ [ΦΕΚ 647/ ΥΟΔΔ/ ]. Η σύνθεση του ΔΣ της ΚτΥπ ΑΕ είναι η εξής: Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος: Αντιπρόεδρος ΔΣ: Μέλη ΔΣ: Ηρακλής Δρούλιας Ανδρέας Αθανασόπουλος Ανδρέας Βιτωράτος Χρήστος Βίνης Δημήτρης Γκόνης Δημήτρης Κανταρέλης Εμμανουήλ Δανδουλάκης [εκπρόσωπος Σωματείου εργαζομένων] Το πρώτο οργανόγραμμα της εταιρείας εγκρίθηκε στην 6η συνεδρίαση του ΔΣ [ ], ενώ το οργανόγραμμα πήρε την τελική του μορφή στην 35η συνεδρίαση του ΔΣ [ ]. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ έχει εγκρίνει τα παρακάτω έγγραφα: Εσωτερικός Κανονισμός Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου Κανονισμός Προσωπικού Κανονισμός Έργων και Προμηθειών Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ ορίζεται σε ,64 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ.2.3 του Ν.4199/2013 και αποτελεί το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των εταιρειών ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και ΟΣΚ ΑΕ και θα αυξηθεί την κατά ποσό ,07, το οποίο αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ όπως σχετικά ορίζεται στο άρθρο 133 παρ. 2.3 περ. [α] του Ν. 4199/2013, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς απόφαση ή έγκριση οιουδήποτε οργάνου της εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από μία μετοχή, η οποία αναλαμβάνεται από το Ελληνικό Δημόσιο, ονομαστικής αξίας ,64 έως την και από μία νέα μετοχή ονομαστικής αξίας ,71 από Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ με έκδοση νέων μετοχών και να ορίζεται ο τρόπος διάθεσής τους. 8

9 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Οργανόγραμμα Το Φεβρουάριο 2014 το πρώτο οργανόγραμμα της ΚτΥπ ΑΕ είχε διακριτούς τομείς έργων στην εκπαίδευση και στην υγεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4199/2013. Η διοικητική διάρθρωση και η υπαγωγή των οργανωτικών μονάδων της ΚτΥπ ΑΕ αποτυπώνεται στο παρακάτω οργανόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΚτΥπ ΑΕ το Νοέμβριο 2014: Τμήμα Υποστήριξης ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Νομική Υπηρεσία Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Λειτουργίας Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων Τμήμα Προγραμματισμού Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Οικονομικής & Λογιστικής Παρακολούθησης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών Τμήμα Εξοπλισμών Υποδομών Υγείας Τμήμα Εξοπλισμών Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Τμήμα Διαγωνισμού & Υλοποίησης Έργων ΣΔΙΤ Τμήμα Παρακολούθησης Έργων ΣΔΙΤ Διεύθυνση Υποστήριξης Έργων Τμήμα Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Τμήμα Δόμησης Τμήμα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Τμήμα Απόκτησης Γης Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων Τμήμα Εκπόνησης Μελετών Έργων Τμήμα Διαχείρησης Μελετών Έργων Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Τμήμα Επίβλεψης Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Τμήμα Προγραμματικών Συμβάσεων Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Υγείας Τμήμα Επίβλεψης Έργων Υποδομών Υγείας Τμήμα Ελέγχου & Υποστήριξης Έργων 9

10 01 Σκοποσ της ΚτΥπ ΑΕ Απορρόφηση τεχνικού τομέα της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου [ΚΕΔ] Σε εφαρμογή της υπ αριθμό Δ6Α ΕΞ 2011 [ΦΕΚ Β 2779/ ] ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο «Συγχώνευση της ΚΕΔ ΑΕ και της ΕΤΑ ΑΕ, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΚΕΔ ΑΕ στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στην ΟΣΚ ΑΕ», ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2011 η απορρόφηση τμήματος της πρώην ΚΕΔ ΑΕ από την ΟΣΚ ΑΕ, το οποίο αφορούσε στο τεχνικό αντικείμενο των δημόσιων έργων και έργων ΣΔΙΤ σε εξέλιξη, και η μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της παραπάνω ΚΥΑ αλλά και των συναφών διατάξεων των άρθρων 14Α και 14Β του Ν. 3429/2005, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 40 Ν. 3710/2008 και το άρθρο 66 Ν. 4002/2011 αντίστοιχα, η ΟΣΚ ΑΕ ανέλαβε τα συμβασιοποιημένα και δημοπρατημένα δημόσια έργα της ΚΕΔ [Πρεσβεία και Πρεσβευτική κατοικία της Ελλάδας στο Βερολίνο, Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς και Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης], καθώς επίσης και τα έργα ΣΔΙΤ, στα οποία περιλαμβάνεται το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι [6] Υπηρεσιών και Ενός [1] Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ» και η «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση του κτιρίου στέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά. Το έργο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά απεντάχθηκε από το πρόγραμμα ΣΔΙΤ σύμφωνα με νέα Διυπουργική Απόφαση [ ]. Μακέτα της Ελληνικής Πρεσβείας & Πρεσβευτικής Κατοικίας στο Βερολίνο Απορρόφηση του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών [ΙΟΚ] Με το Ν.4109/ το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών [ΙΟΚ] καταργήθηκε και το προσωπικό του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω της εξειδίκευσής του και των προσόντων του, μεταφέρθηκε αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας, στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ. 10

11 02 Δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 2014 Η κύρια δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών και υποδομών υγείας της χώρας, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ], το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ ] και από πιστοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ]. Το έργο της ΚτΥπ ΑΕ υλοποιείται είτε απ ευθείας από την εταιρεία, είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου - ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ], είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Η ΚτΥπ ΑΕ υιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και οι ΣΔΙΤ. Η ΚτΥπ ΑΕ κατασκευάζει περισσότερα από 100 έργα, συνολικής αξίας άνω των 500εκ., αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία [ΕΣΠΑ: 40 έργα, ΣΔΙΤ: 31 έργα, ΠΔΕ-ΕΤΕπ: 28 έργα]. Η εταιρεία ΚτΥπ ΑΕ, σε συνέχεια των ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, αξιοποιεί δυναμικά τους διαθέσιμους πόρους από προγράμματα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΠΕΡΑΑ] και έχει απορροφήσει συνολικά 123,4εκ. για τα έργα υποδομών εκπαίδευσης [73,2% επί του συνολικού ενταγμένου συμβατικού προϋπολογισμού] και 128,7εκ. για τα έργα υποδομών υγείας [43,7% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού] Κύριο έργο της ΚτΥπ ΑΕ Απόκτηση γης Το 2014 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις συνολικού ύψους 17,8εκ. για απόκτηση με απαλλοτρίωση 10 νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες. Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2014 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για την απόκτηση γης [από την επιλογή του οικοπέδου έως την πληρωμή της αξίας και τη διαβίβαση του τοπογραφικού διαγράμματος στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΚτΥπ ΑΕ για μελέτη] σε 269 οικόπεδα [240 στην Αττική και 29 στη Θεσσαλονίκη]. Για το έτος 2015 οι αποζημιώσεις για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες υπολογίζονται στο ποσό των 28εκ.. Μελέτες Το 2014 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν 2 προμελέτες και 16 μελέτες εφαρμογής για συμβατικά έργα, καθώς και 4 μελέτες εφαρμογής για έργα προκατασκευής εκπαιδευτικών υποδομών. Επίσης, ολοκληρώθηκαν 4 μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για έργα υποδομών υγείας. Επιπλέον, υπάρχουν 41 ολοκληρωμένες μελέτες εφαρμογής, η δημοπράτηση των οποίων προγραμματίζεται στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή τους. Τεύχη δημοπράτησης/δημοπρασίες Το 2014 δημοπρατήθηκαν 34 νέα έργα. Επίσης, έως το τέλος Δεκεμβρίου 2014 είχαν συνταχθεί και εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης για 40 επιπλέον έργα σχολικών κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 120εκ., τα οποία θα δημοπρατηθούν μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν ή θα ολοκληρωθούν προσεχώς τα τεύχη δημοπράτησης για 5 έργα υποδομών υγείας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 77εκ., των οποίων η δημοπράτηση θα γίνει μόλις εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση. Άδειες πολεοδομίας Το 2014 εκδόθηκαν 41 άδειες πολεοδομίας, εκ των οποίων οι 26 ήταν άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων και οι 15 άδειες μικρής κλίμακας. Κατασκευή Το 2014 υπογράφηκαν 46 νέες συμβάσεις έργων [συμβατικού προϋπολογισμού: 107,7εκ. ] και περαιώθηκαν 22 έργα εκπαιδευτικών υποδομών συνολικού κόστους 36εκ. και 4 έργα υποδομών υγείας συνολικού κόστους 5,6εκ.. Στο τέλος 2014, βρίσκονταν σε εξέλιξη 56 έργα εκπαιδευτικών υποδομών [35 συμβατικά έργα και 21 έργα προκατασκευής, συμβατικού προϋπολογισμού: 132,6εκ. ] και 12 έργα υποδομών υγείας [συμβατικού προϋπολογισμού: 200,5εκ. ] επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ. Αναμένεται η υπογραφή 26 νέων συμβάσεων έργων που έχουν ήδη δημοπρατηθεί [26 έργα εκπαιδευτικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 55,3εκ. ]. Η χρηματοδότηση όλων των παραπάνω έργων έχει εξασφαλισθεί από πόρους του ΕΣΠΑ, του ΕΠΠΕΡΑΑ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το δάνειο που έχει συνάψει η ΚτΥπ ΑΕ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για υποδομές εκπαίδευσης. 11

12 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ Αναλυτικά τα έργα τα οποία παραδόθηκαν το 2014: α/α Έργο Παράδοση 1 Αναβάθμιση 23 σχολείων στη Δυτική Αττική (Δ ΦΑΣΗ) Προσθήκη Νηπιαγωγείου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαύρας πρώην Δήμου Τραγανού Νομού Ηλείας * 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κουναβών Νηπιαγωγείο Βόνιτσας Δήμου Ανακτορίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας Νηπιαγωγείο Αράχου Δήμου Πλατέως Ν. Ημαθίας 5 3 ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων ο & 14 ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας /θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο, 12/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό και 12/θέσιο Γυμνάσιο Πικερμίου Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο Νέου Ηρακλείου Αττικής Προσθήκη 2 αιθουσών στο 9 ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης * 2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βενεράτου ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου 10 4 ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου Χαλκιδικής /θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείου Καλυβών Πολυγύρου Χαλκιδικής 11 Προσθήκη 3 ειδικών αιθουσών και Α.Π.Χ. στο 47 ο Γυμνάσιο Αθηνών Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ελευσίνας Μετεγκατάσταση θωρακοχειρουργικού τμήματος, ανάπτυξη καρδιοχειρουργικού τμήματος και μετεγκατάσταση μονάδας κυστικής ίνωσης στο Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλειο ο Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Φούσας Ασπροπύργου ο Γυμνάσιο Καλλιθέας Προσθήκη κατ επέκταση πτέρυγας στο 5 ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού Προσθήκη 6 αιθουσών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ιάσμου Ν. Ροδόπης Αναβάθμιση 23 σχολείων στη Δυτική Αττική (Ε ΦΑΣΗ) Εγκατάσταση τμήματος προγεννητικού ελέγχου και εξωσωματικής γονιμοποίησης στον 1 ο όροφο του νέου κτιρίου του Γ.Ν. Μαιευτηρίου Αθηνών Έλενα Βενιζέλου Αναβάθμιση 23 σχολείων στη Δυτική Αττική (Γ ΦΑΣΗ) Ανακατασκευή κουφωμάτων και λοιπές εργασίες σε σχολεία του Δήμου Υμηττού ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Επεμβάσεις - ανακατασκευή κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου 1 και 3 στο Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Άγιος Σάββας Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου *κοινή εργολαβία 12 Στρατηγική για την υλοποίηση έργων Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΚτΥπ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο μειώθηκαν στο ελάχιστο οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ].

13 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 2014 Σύνοψη των έργων της ΚτΥπ ΑΕ Ακολουθεί η σύνοψη των έργων της ΚτΥπ ΑΕ από το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Έργων [Projects Information System], η οποία αποτελεί στιγμιότυπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις : Κατασκευή: 56 έργα υποδομών εκπαίδευσης [2 στο εξωτερικό] & 12 έργα υποδομών υγείας Δημοπράτηση: 26 έργα υποδομών εκπαίδευσης Μελέτη συμβατικών έργων: 151 έργα υποδομών εκπαίδευσης & 7 έργα υποδομών υγείας Μελέτη προκατασκευασμένων έργων: 53 έργα υποδομών εκπαίδευσης α/α Περιφέρεια Έργα υποδομών εκπαίδευσης Κατασκευή Έργα υποδομών υγείας Δημοπράτηση Έργα υποδομών εκπαίδευσης Μελέτη Έργα υποδομών υγείας 1. Αττική Κεντρική Μακεδονία Ανατ. Μακεδονία Θράκη Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Κρήτη Ιόνια Νησιά Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο ΣΥΝΟΛΟ Έργα ΣΔΙΤ ΣΔΙΤ 1Α - Αττική: 14 σχολεία ΣΔΙΤ 1Β - Αττική: 10 σχολεία ΣΔΙΤ 2Α - Θεσσαλονίκη: 16 σχολεία ΣΔΙΤ πυρ. Σταθμοί: 7 κτίρια Έργα με Προγραμματικές Συμβάσεις Κατασκευή: 12 έργα Δημοπράτηση: 19 έργα Μελέτη: 13 έργα Απόκτηση γης σε εξέλιξη Αιτήματα για απόκτηση γης Αττική: 240 Αττική: 79 Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 29 Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 11 Επικράτεια: 112 Άλλα έργα Έργα στο εξωτερικό: 2 Έργα ΑΕΙ-ΤΕΙ: 1 Αιτήματα για έργα στο εξωτερικό: 15 13

14 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των έργων μελέτης επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ ανά περιφέρεια: Αριθμός έργων μελέτης - επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ ανά περιφέρεια Δυτική Μακεδονία Κατασκευή: 2 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 4 Κεντρική Μακεδονία Κατασκευή: 14 Δημοπράτηση: 11 Μελέτη: 34 ΣΔΙΤ: 16 σχολεία + 3 πυρ. σταθμοί Απόκτηση γης: 29 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Κατασκευή: - Δημοπράτηση: 2 Μελέτη: 16 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Βόρειο Αιγαίο Κατασκευή: 1 Δημοπράτηση: 1 Μελέτη: 6 Ήπειρος Κατασκευή: 1 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 6 Δυτική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Θεσσαλία Κατασκευή: 5 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 6 Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνια Νησιά Κατασκευή: 3 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 5 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αττική Βόρειο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα Κατασκευή: 6 Δημοπράτηση: 3 Μελέτη: 2 Νότιο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα Κατασκευή: 5 Δημοπράτηση: 2 Μελέτη: 9 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Κρήτη Αττική Κατασκευή: 24 Δημοπράτηση: 11 Μελέτη: 106 ΣΔΙΤ: 24 σχολεία Απόκτηση γης: 240 Πελοπόννησος Κατασκευή: 4 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 14 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Κρήτη Κατασκευή: 1 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 3 Νότιο Αιγαίο Κατασκευή: 1 Δημοπράτηση: 1 Μελέτη: - 14

15 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Επισκόπηση έργων εκπαιδευτικών υποδομών της ΚτΥπ ΑΕ Η κύρια δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ επιμερίζεται σε λειτουργίες/διαδικασίες που είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους. Η ΚτΥπ ΑΕ, ως καθολικός διάδοχος της πρώην ΟΣΚ ΑΕ, είναι υπεύθυνη για το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών. ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ Απόκτηση γης Μελέτη Δημοπρασία Κατασκευή Εξοπλισμός Υλοποίηση έργων Στο χρονικό διάστημα από το 2010 έως το 2014 [ ], εκπονήθηκαν 279 νέες μελέτες έργων εκπαιδευτικών υποδομών, εκδόθηκαν 241 νέες άδειες πολεοδομίας, δημοπρατήθηκαν 133 νέα έργα, υπογράφηκαν 119 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 119 έργα Νέες μελέτες Έκδοση αδειών Δημοπρατήσεις νέων έργων Συμβάσεις νέων έργων Παραδόσεις έργων 0 α Εξάμηνο 2010 β Εξάμηνο 2010 α Εξάμηνο 2011 β Εξάμηνο 2011 α Εξάμηνο 2012 β Εξάμηνο 2012 α Εξάμηνο 2013 β Εξάμηνο 2013 α Εξάμηνο 2014 β Εξάμηνο 2014 * δεν συμπεριλαμβάνονται οι 50 προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης που υποβλήθηκαν το Σεπτέμβριο 2011 στο ΕΠΠΕΡΑΑ Απόκτηση γης Το διάστημα ολοκληρώθηκε η απόκτηση γης [με απαλλοτρίωση ή αγορά] 34 νέων χώρων, έργων εκπαιδευτικών υποδομών, συνολικής αξίας 66,65εκ.. Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2014 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για την απόκτηση γης [από την επιλογή του οικοπέδου έως την παρακατάθεση/πληρωμή της αξίας και τη διαβίβαση του τοπογραφικού διαγράμματος για την έναρξη της εκπόνησης της μελέτης] σε 269 οικόπεδα [240 στην Αττική και 29 στη Θεσσαλονίκη]. Για το έτος 2015 οι αποζημιώσεις για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες υπολογίζονται στο ποσό των 28εκ.. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Αποκτήσεις νέων χώρων ΣΥΝΟΛΟ 34 Μελέτες Το διάστημα εκπονήθηκαν συνολικά 279 μελέτες έργων εκπαιδευτικών υποδομών [100 προμελέτες και 179 μελέτες εφαρμογής]. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι μελέτες για 77 έργα [61 συμβατικά έργα και 16 έργα βιομηχανοποιημένης δόμησης]. Επιπλέον, υπάρχουν 41 ολοκληρωμένες μελέτες εφαρμογής, η δημοπράτηση των οποίων προγραμματίζεται στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: 15

16 ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ Προμελέτες [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [έργα προκατασκευής] Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης - 50* ΣΥΝΟΛΟ [έτος] ΣΥΝΟΛΟ 279 *Προθεσμία υποβολής μελετών στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Τεύχη δημοπράτησης/δημοπρασία To διάστημα δημοπρατήθηκαν 133 νέα έργα εκπαιδευτικών υποδομών συνολικά. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Συμβατικά έργα Έργα προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [έτος] ΣΥΝΟΛΟ 133 Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκαν σημαντικές εκπτώσεις στα έργα επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και γράφημα: Έτος Αριθμός έργων που δημοπρατήθηκαν Προϋπολογισμός δημοπράτησης Προϋπολογισμός προσφορών Μέσο Ποσοστό έκπτωσης ,00 25,48% ,00 33,29% ,47 28,19% ,13 29,62% ,00 34,81% ,00 42,56% ,00 38,76% ,00 43,86% ,50 41,31% ,00 43,39% ,54 48,26% Μέσο ποσοστό έκπτωσης & προϋπολογισμός δημοπράτησης έργων ΟΣΚ-ΚτΥπ Εκατομμύρια % 50% 40% 30% 20% 10% % Προϋπολογισμός δημοπράτησης Μέσο ποσοστό Έκπτωσης 16

17 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 2014 Άδειες πολεοδομίας Το 2014 εκδόθηκαν 41 άδειες πολεοδομίας, εκ των οποίων οι 26 ήταν άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων και οι 15 άδειες μικρής κλίμακας. To διάστημα εκδόθηκαν 241 άδειες συνολικά. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ Ανέγερση νέων διδακτηρίων Άδειες μικρής κλίμακας ΣΥΝΟΛΟ [έτος] ΣΥΝΟΛΟ 241 Κατασκευή Συνολικά, το διάστημα υπογράφηκαν 119 νέες συμβάσεις και παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 119 έργα εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τα έργα απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Σε εξέλιξη βρίσκονται 56 έργα εκπαιδευτικών υποδομών [35 συμβατικά έργα, 21 έργα προκατασκευής, συμβατικού προϋπολογισμού: 132,6εκ. ], επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Νέες συμβάσεις συμβατικά έργα Νέες συμβάσεις έργα προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [έτος] ΣΥΝΟΛΟ 119 Παραδόσεις συμβατικών έργων Παραδόσεις έργων προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [έτος] ΣΥΝΟΛΟ 119 Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμό συμβάσεων και όχι σε αριθμό σχολικών διδακτηρίων. Στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι παραδόσεις έργων απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Όλα τα παραπάνω έργα μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν από την ΚτΥπ ΑΕ [και την ΟΣΚ ΑΕ], με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ , το ΕΠΠΕΡΑΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το δάνειο που έχει συνάψει η ΚτΥπ ΑΕ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για υποδομές εκπαίδευσης. Στρατηγική για την υλοποίηση έργων Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΚτΥπ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο μειώθηκαν στο ελάχιστο οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ]. Επιχορηγήσεις ΟΤΑ Το 2014 αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 0,38εκ., ενώ οι συνολικές απορροφήσεις για επιχορηγήσεις ήταν ,72. Προγραμματικές Συμβάσεις Εντός του 2014 εγκρίθηκε μόλις μια νέα Προγραμματική Σύμβαση, ενώ απεντάχθηκε μια ανενεργή Προγραμματική Σύμβαση. Στο τέλος του 2014 βρίσκονταν σε εξέλιξη 12 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 22,0εκ., εκ των οποίων οι 8 αφορούσαν σε έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ενώ οι 3 βρίσκονται σε φάση διάλυσης και μία θα συνεχίσει με χρηματοδότηση από το Δήμο. Μέσα στο 2014 περαιώθηκαν 2 έργα που εκτελέστηκαν με προγραμματική σύμβαση, το 19ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας με ημερομηνία περαίωσης και το 6ο & 8ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού με ημερομηνία περαίωσης Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η ετήσια κατανομή δέσμευσης πιστώσεων είτε μέσω των αποφάσεων για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και επιχορηγήσεων σε ΟΤΑ, είτε μέσω των δημοπρατήσεων της ΚτΥπ ΑΕ. Το τελευταίο αναφέρεται ως το κύριο εκπαιδευτικό έργο της ΚτΥπ ΑΕ. 17

18 ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ Ποσοστό κυρίως έργου ΟΣΚ-ΚτΥπ σε σχέση με προγραμματικές συμβάσεις & επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Προϋπολογισμός προγραμματικών συμβάσεων με ΟΤΑ [σε εκ. ] Επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ [σε εκ. ] Προϋπολογισμός δημοπρατούμενων έργων [σε εκ. ] Προγράμματα συγχρηματοδότησης εκπαιδευτικών υποδομών Έως το Δεκέμβριο 2014 είχαν προταθεί για ένταξη 105 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 287εκ.. Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 85 έργα συνολικού προϋπολογισμού 212εκ. [79 έργα προϋπολογισμού 195εκ. στο ΕΣΠΑ και 6 έργα προϋπολογισμού 17εκ. στο ΕΠΠΕΡΑΑ]. Έργα με απόφαση ένταξης Επιπλέον έργα προς αξιολόγηση Πρόγραμμα Έργα Προϋπολογισμός Έργα Προϋπολογισμός α ΕΣΠΑ Αττικής , β ΕΠΠΕΡΑΑ , ,76 γ ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας , δ ΕΣΠΑ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης , ε ΕΣΠΑ Θεσσαλίας , στ ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας , ζ ΕΣΠΑ Πελοποννήσου , ,00 η ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων , θ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας , ι ΕΣΠΑ Δήμου Αθηναίων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,99 Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 123,4εκ. έως το Δεκέμβριο 2014 το οποίο αντιστοιχεί στο 73,2% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού [συμβατικός προϋπολογισμός: 168,6εκ. απορρόφηση: 2,3εκ. το 2010, 23,3εκ. το 2011, 36,2εκ. το 2012, 35,5εκ. το 2013 και 26,1εκ. το 2014]. Από τα 85 έργα υποδομών εκπαίδευσης συνολικού προϋπολογισμού 212εκ. για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης, το Δεκέμβριο 2014 είχαν παραδοθεί τα 57, ενώ τα 28 βρίσκονται σε φάση κατασκευής. Στο Παράρτημα της παρούσας έκθεσης υπάρχει αναλυτικός πίνακας με όλα τα έργα. 18 Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη στην υποβολή, την ένταξη και την απορρόφηση έργων ανά τρίμηνο [συγκεντρωτικός προϋπολογισμός]:

19 Συγκεντρωτική υποβολή, ένταξη & απορρόφηση 300 εκ. 250 εκ. ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 2014 ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ 200 εκ. 150 εκ. 100 εκ. 50 εκ. 0 εκ. α Εξάμηνο 2010 β Εξάμηνο 2010 α Εξάμηνο 2011 β Εξάμηνο 2011 α Εξάμηνο 2012 β Εξάμηνο 2012 α Εξάμηνο 2013 β Εξάμηνο 2013 α Εξάμηνο 2014 β Εξάμηνο 2014 Υποβολή Ένταξη Απορρόφηση Ο αρχικός προγραμματισμός της ΟΣΚ ΑΕ το 2010, προέβλεπε την υποβολή στα προγράμματα ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ 110 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300εκ.. Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των ενταγμένων σε ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ έργων εκπαιδευτικών υποδομών, μελέτης επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ, ανά περιφέρεια: Έργα εκπαιδευτικών υποδομών που έχουν ενταχθεί και βρίσκονται υπό αξιολόγηση στο ΕΣΠΑ Κεντρική Μακεδονία Ένταξη: 7 έργα 17,4 εκ. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ένταξη: 3 έργα 6,7 εκ. Θεσσαλία Ένταξη: 5 έργα 5,0 εκ. Ιόνια Νησιά Ένταξη: 2 έργα 17,5 εκ. Κεντρική Μακεδονία Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Στερεά Ελλάδα Ένταξη: 1 έργο 7,1 εκ. Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Δυτική Ελλάδα Ένταξη: 2 έργα 8,0 εκ. Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αττική Βόρειο Αιγαίο Δ. Αθηναίων Ένταξη: 4 έργα 6,5 εκ. Αξιολόγηση: 1 έργο 2,5 εκ. Νότιο Αιγαίο Πελοπόννησος Ένταξη: 3 έργα 3,8 εκ. Αξιολόγηση: 2 έργα 9,8 εκ. Κρήτη Αττική Ένταξη: 52 έργα 123,4 εκ. Αξιολόγηση: 4 έργα 2,1 εκ. 19

20 ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Έργο ενεργειακής αναβάθμισης 64 σχολικών μονάδων Από τα 6 έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ήδη έχουν κατασκευασθεί και παραδοθεί προς χρήση τα παρακάτω 5 σχολικά διδακτήρια: 9 ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 7 ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 8 ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καλαμάτας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΥΠΕΚΑ η ΟΣΚ ΑΕ / ΚτΥπ ΑΕ είχε επίσης υποβάλλει έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 64 σχολικές μονάδες [41 σχολικά συγκροτήματα]. Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης έχουν συνολικό προϋπολογισμό 35,2εκ.. Οι επεμβάσεις που έχουν προταθεί, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μέτρα για την καλύτερη λειτουργία του κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση του μικροκλίματος, την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως π.χ. φωτοβολταϊκά στοιχεία, ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση του ύδατος κ.λπ Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην Κρήτη Ένα σημαντικό έργο για την Περιφέρεια Κρήτης θα υλοποιήσει η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και προγραμματίζει την υποβολή του για ένταξη στο ΕΣΠΑ Πρόκειται για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, στο Ηράκλειο Κρήτης, για το οποίο το Δεκέμβριο 2012 ολοκληρώθηκε ο σχετικός διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων από την ΟΣΚ ΑΕ με τη συνεργασία της UIA και του ΤΕΕ. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην αρχιτεκτονική ομάδα EuZen architecture, με συντονίστριες τις Θεοδώρα Kυριαφίνη και Φωτεινή Λυμπεριάδου, η οποία υπέγραψε σύμβαση με την ΚτΥπ ΑΕ για την εκπόνηση της μελέτης του έργου [προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής]. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν σύντομα οι υποστηρικτικές δράσεις που απαιτούνται: Τοπογραφικό διάγραμμα με το νέο τρόπο εκδόσεως αδειών [ΝΟΚ], Γεωτεχνική μελέτη, καθώς και οι δοκιμές για τη χρήση πηλού από τοπικά εδαφικά υλικά από το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Η μελετητική ομάδα θα έχει και τη συνδρομή εξειδικευμένου συμβούλου καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, προκειμένου το έργο να αποκτήσει την πιστοποίηση LEED, η οποία δεν έχει έως σήμερα απονεμηθεί σε κανένα δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα. Φωτορεαλιστικό διάγραμμα κάλυψης [Masterplan] της νικητήριας πρότασης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 20 Η εννεαμελής διεθνής Κριτική Επιτροπή επέλεξε το νικητή ανάμεσα σε 134 συμμετοχές, εξετάζοντας κριτήρια όπως η δημιουργία ενός ευέλικτου περιβάλλοντος εκμάθησης και διδασκαλίας, με βιοκλιματικό και φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό, με καλή οργάνωση και άριστο προσανατολισμό σε σχέση με τον ήλιο και τον άνεμο και στη σωστή κλίμακα σε σχέση με το περιβάλλον. Μετά από λεπτομερή εξέταση της κάθε πρότασης, η Κριτική Επιτροπή ομόφωνα επέλεξε τους πέντε νικητές των βραβείων, ενώ λόγω του εξαιρετικού επιπέδου των προτάσεων, αποφάσισε να απονείμει και τρεις επιπλέον ειδικές μνείες, χωρίς χρηματικό αντίτιμο Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Γκράβας Το Μάρτιο 2012 δημοσιεύτηκε νέα πρόσκληση προϋπολογισμού 20εκ. για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης προς το ΕΠΠΕΡΑΑ μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Το Δεκέμβριο 2012, με την υπ αριθμ. απόφαση Α.Π / του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Ενεργειακή

21 ΚτΥπ ΑΕ EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 2014 Αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος Γκράβας του Δήμου Αθηναίων» στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Το έργο αναβάθμισης της Γκράβας έχει συνολικό προϋπολογισμό ,03 και θα υλοποιηθεί από την ΚτΥπ ΑΕ [μελέτες, δημοπράτηση, επίβλεψη, κατασκευή]. Η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα τεύχη δημοπράτησης ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις Το έργο απεντάχθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ και αναμένεται η ένταξή του σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης [ΕΣΠΑ ], προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτησή του. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την ΚτΥπ ΑΕ, ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει τη διοικητική διαχείριση του σχολικού συγκροτήματος. ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ Σχολικό συγκρότημα Γκράβας Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με μαθητές και 450 εκπαιδευτικούς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιο αναλυτικά: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια [ΕΠΑΛ], 1 Επαγγελματική Σχολή [ΕΠΑΣ], 1 Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο [ΣΕΚ] και 1 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης [ΙΕΚ] της Αθήνας και του Γαλατσίου. Η αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος στη Γκράβα στοχεύει στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση για ένα πράσινο σχολείο μη ενεργοβόρο, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, το οποίο θα αποτελέσει την απαρχή για την αλλαγή της νοοτροπίας στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης. 21

22 02 Δραστηριοτητα της ΚτΥπ ΑΕ ΥΓΕΙΑ Επισκόπηση έργων υποδομών υγείας της ΚτΥπ ΑΕ Η ΚτΥπ ΑΕ, ως καθολικός διάδοχος της πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, είναι υπεύθυνη για το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος υποδομών υγείας. Mελέτη δημοπράτησης Δημοπρασία Μελέτη εφαρμογής Κατασκευή Εξοπλισμός Μελέτες Το διάστημα εκπονήθηκαν συνολικά 24 μελέτες δημοπράτησης έργων υποδομών υγείας. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Προμελέτες & τεύχη δημοπράτησης ΣΥΝΟΛΟ 24 Δημοπράτηση To διάστημα δημοπρατήθηκαν 18 νέα έργα υποδομών υγείας συνολικά, συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 130,5εκ.. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Δημοπράτηση έργων ΣΥΝΟΛΟ 18 Κατασκευή Συνολικά, το διάστημα υπογράφηκαν 21 νέες συμβάσεις [συμβατικού προϋπολογισμού: 135,9εκ. ] και ολοκληρώθηκαν 29 έργα υποδομών υγείας [συνολικού κόστους: 190,3εκ. ]. Σε εξέλιξη βρίσκονται 12 έργα υποδομών υγείας [συμβατικού προϋπολογισμού: 200,5εκ. ], επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: Νέες συμβάσεις έργων υγείας ΣΥΝΟΛΟ 21 Περαιώσεις έργων υγείας ΣΥΝΟΛΟ Όλα τα παραπάνω έργα μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν από την ΚτΥπ ΑΕ [και την πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ], με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ , το Γ ΚΠΣ, το ΕΠΠΕΡΑΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Προγράμματα συγχρηματοδότησης υποδομών υγείας Έως το Δεκέμβριο 2014 έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 41 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 295εκ., εκ των οποίων 1 έργο προϋπολογισμού 4,6εκ. στο ΕΠΠΕΡΑΑ, 1 έργο προϋπολογισμού 15,5εκ. στο INTEREG, ενώ αναμένεται η αξιολόγηση και απόφαση ένταξης για 2 έργα [Γ.Ν. Κομοτηνής και Υποσταθμός του Ν. Χατζηκώστα στην Ήπειρο] συνολικού προϋπολογισμού 67εκ.. Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 128,7εκ. έως το Δεκέμβριο 2014, το οποίο αντιστοιχεί στο 43,7% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού, [96,7εκ., έως τις και 32,1εκ., το 2014].

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 Ιούνιος 2014

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 Ιούνιος 2014 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 Ιούνιος 2014 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2014 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Σκοπός της ΚτΥπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2012

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2012 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2012 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2010 - Ιούνιος 2012 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ενεργειακή αναβάθμιση σε 64 σχολικές μονάδες και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ένταξη στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2013 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014 Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014 1 Περιεχόμενα 01. Έργα ΣΔΙΤ και νομοθετικό πλαίσιο 3 01.01 Έργα ΣΔΙΤ της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Η συνολική δράση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό περιλαμβάνει την υλοποίηση εβδομήντα πέντε (75) Σχολικών Μονάδων: Ο συνολικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Υπογραφή δύο έργων ΣΔΙΤ για σχολικές μονάδες από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Αθήνα, 12 Μαΐου 2014 Τον Απρίλιο και Μάϊο 2014 υπεγράφησαν οι συμβάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 377362 383550 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο προώθησης της καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα Δέσποινα Τωμαδάκη Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ ΤιείναιοιΣυμπράξεις;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Π. Καραγεώργος Θ. Σιάππας Τηλέφωνο :2231350922

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-ΙΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-ΙΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350907 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /23-06-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /23-06-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 31.07.2009 Αριθμ. Πρωτ : 8425 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Νικόλαος Γιαννάκης 2313 321 741 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝ9-ΙΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΝ9-ΙΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 14 ης ΜΑΪΟΥ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 14 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ (18) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» THΣ 14 ης ΜΑΪΟΥ 2014 / Στην Αθήνα σήμερα στις Δεκατέσσερις (14)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα