ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 Q1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΒΗΣ «Πώς οι Συµπράξεις του ηµοσίου-ιδιωτικού Τοµέα ύνανται να ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Βελτιώσουν, την Εκπαίδευση στις Ε ; H ιεθνής Πραγµατικότητα». «Κατά τον κ. Νταβούτογλου (σελ. 272), από την κρίση των Ιµίων η µόνη κερδισµένη ήταν οι Η.Π.Α. Αληθεύει κατά τη γνώµη σας η ρήση ή κρύβει σκοπιµότητες;» Τχης (ΑΣ) Καλογερόπουλος Ανδρέας ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2 1 1. Η Ελλάδα ενεργοποιήθηκε στον τοµέα των Συµπράξεων ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) µόλις το 2005 και αυτό προφανώς λόγω των ερεθισµάτων ή και προτροπών της ΕΕ για συµµετοχή του κράτους σε επενδύσεις µε ιδιωτικά κεφάλαια και σκοπό την ανάπτυξη της χώρας και την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου των ελλήνων πολιτών. Παρόλα αυτά, µέχρι σήµερα, οι ενέργειες του ελληνικών κυβερνήσεων προς την κατεύθυνση υλοποίησης τέτοιων συµβάσεων είναι σχεδόν αναιµικές και για όσες έχουν καταφέρει και ολοκληρωθεί, απαιτήθηκε να δώσουν σηµαντικές µάχες µε την γραφειοκρατία, την ελληνική κουλτούρα, τις λειτουργικές αγκυλώσεις του κράτους, ακόµα και µε τη δυσπιστία των ελλήνων ιδιωτών επενδυτών. 2. Ο τοµέας της Εθνικής Άµυνας είναι ένα πεδίο, όπου µπορούν να υλοποιηθούν Σ ΙΤ, κι αυτό γιατί, λόγω των διαφόρων εξοπλιστικών προγραµµάτων που υλοποιούνται και στους 3 Κλάδους των Ε, είναι δυνατό, το δηµόσιο να έρθει άµεσα και ευκολότερα σε επαφή µε τις κατασκευάστριες εταιρείες των οπλικών συστηµάτων και να επιδιώξει τη συνεργασία σε διάφορους τοµείς [π.χ, στον τοµέα της συµπαραγωγής ή της αναβάθµισης οπλικών συστηµάτων, της κατασκευής υποδοµών (κτιρίων, αποθηκών, στρατοπέδων, κλπ), της εκπαίδευσης (µε την κατασκευή κέντρων εξοµοίωσης, την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε εφαρµογή νέων µεθόδων εκπαίδευσης του προσωπικού), της παροχής υγειονοµικής περίθαλψης κ.ά]. 3. Οι Σ ΙΤ είναι συµβάσεις κατά κανόνα µακροχρόνιες που συνάπτονται µεταξύ ενός δηµοσίου φορέα και ενός ιδιωτικού, µε σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών. Για τον όρο Σ ΙΤ δεν υπάρχει ορισµός σε κοινοτικό επίπεδο. Σύµφωνα µε το «Πράσινο Βιβλίο» 1, ο όρος αναφέρεται γενικά σε µορφές συνεργασίας των δηµοσίων αρχών µε τον κόσµο των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηµατοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης ή της συντήρησης µια υποδοµής ή στην παροχή µιας υπηρεσίας. Σε µια Σ ΙΤ ο ιδιωτικός φορέας αναλαµβάνει το σύνολο ή µέρος του κόστους υλοποίησης του έργου και ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων που σχετίζονται µε την κατασκευή και λειτουργία του. Ο δηµόσιος τοµέας από την πλευρά του, επικεντρώνεται στον καθορισµό των σχεδιαστικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του έργου και αποπληρώνει τους ιδιώτες, είτε µε τµηµατικές καταβολές από την πλευρά του ηµοσίου συνδεδεµένες µε τη διαθεσιµότητα του έργου και την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του, είτε µε απευθείας καταβολές από τους τελικούς χρήστες. 4. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της εφαρµογής των Σ ΙΤ είναι τα παρακάτω: 1 Το «Πράσινο Βιβλίο» αναφέρεται στις Σ ΙΤ και το Κοινοτικό ίκαιο των ηµοσίων Συµβάσεων και των Συµβάσεων παραχώρησης και υποβλήθηκε στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 30 Απρ Σκοπός του ήταν να παρουσιάσει την έκταση εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων κατά το στάδιο επιλογής του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα και κατά το στάδιο που ακολουθεί την επιλογή αυτή, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αβεβαιότητες και να αναλυθεί, εάν το κοινοτικό πλαίσιο είναι το κατάλληλο για τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Σ ΙΤ.

3 2 α. Η δυνατότητα χρηµατοδότησης πρόσθετων έργων και υπηρεσιών. β. Η µεταβίβαση κινδύνων στους ιδιωτικούς φορείς. γ. Η βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος. 5. Η πολυπλοκότητα των Σ ΙΤ και ο µεγάλος αριθµός φορέων που εµπλέκονται σ αυτές, έχει οδηγήσει πολλές χώρες στη θέσπιση ειδικών νόµων για τη ρύθµιση της εφαρµογής τους. Στην Ελλάδα, το νοµικό πλαίσιο των Σ ΙΤ προσδιορίζεται µε το Νόµο 3389/2005. Συνοπτικά, ο νόµος αυτός κωδικοποιεί τις σχετικές έννοιες µε τις Σ ΙΤ, προσδιορίζει το πεδίο εφαρµογής τους, προβλέπει τη δηµιουργία δύο αρµόδιων διοικητικών οργάνων (της ιυπουργικής Επιτροπής Σ ΙΤ και της Ειδικής Γραµµατείας Σ ΙΤ) για τη χάραξη πολιτικής και την καλύτερη διαχείριση των έργων, προσδιορίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, τα συµβατικά και νοµικά θέµατα και, τέλος, προβλέπει ειδικές ρυθµίσεις σχετικές µε αδειοδοτήσεις, φορολογικά θέµατα κλπ. 6. Με το Ν.3389/2005 δηµιουργούνται σε κεντρικό επίπεδο δύο θεσµικά διοικητικά όργανα µε σκοπό την υποστήριξη του ηµοσίου Τοµέα για την καλύτερη προετοιµασία και διαχείριση των έργων Σ ΙΤ και είναι τα εξής: α. Η ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα ( ΕΣ ΙΤ). β. Η Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ ΙΤ). 7. Η φιλοσοφία των Σ ΙΤ είναι απλή. Αυτές αποτελούν συµβατικές σχέσεις µακράς διαρκείας (που µπορεί να εκτείνεται σε διάρκεια 20 ή και περισσότερων ετών), οι οποίες συνάπτονται µεταξύ ενός δηµοσίου και ενός ιδιωτικού φορέα για την εκτέλεση έργων και / ή την παροχή υπηρεσιών. Με βάση τη σύµβαση που συνάπτεται, ο ιδιωτικός φορέας υποχρεούται να χρηµατοδοτήσει την επένδυση, ενώ αναλαµβάνει και σηµαντική ευθύνη για το σχεδιασµό του έργου. Η Ανατεθείσα Αρχή καθορίζει τις απαιτήσεις της µε βάση λειτουργικές προδιαγραφές και εγκρίνει τον αναλυτικό σχεδιασµό του έργου. Ο ιδιωτικός φορέας αµείβεται κατά τη διάρκεια της φάσης της λειτουργίας του έργου, χρεώνοντας σε ετήσια βάση είτε την Ανατεθείσα Αρχή, είτε απευθείας τους χρήστες, είτε σε ορισµένες περιπτώσεις, και τους δύο. 8. Ουσιαστικά, µέσα από τις Σ ΙΤ, ο ρόλος του δηµοσίου τοµέα αλλάζει, και συγκεκριµένα, εξειδικεύεται στην παρακολούθηση και το έλεγχο της σωστής τήρησης των προδιαγραφών απόδοσης, που θέτει στον ιδιώτη της σύµβασης Σ ΙΤ. Η λογική που διατρέχει τις Σ ΙΤ είναι η παροχή βελτιωµένων ποιοτικά και αποδοτικότερων οικονοµικά υπηρεσιών στο κοινό, µε τη συνδυασµένη αξιοποίηση των πόρων και των δεξιοτήτων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα.

4 3 9. Για να αποδώσει οποιαδήποτε συνεργασία του ιδιωτικού µε το δηµόσιο τοµέα, θα πρέπει η σχέση να αποβαίνει προς όφελος και των δύο. Βασική αρχή είναι ότι, οι Σ ΙΤ µπορούν να βελτιώσουν την οικονοµική αποδοτικότητα (value for money) των πόρων του δηµοσίου τοµέα κατά την παροχή υπηρεσιών µε: α. Την καλύτερη κατανοµή των κινδύνων, β. Ισχυρότερα κίνητρα δράσης, γ. Τη σαφή οριοθέτηση των αναγκών του δηµοσίου, δ. Την εξασφάλιση ότι τα έργα εξυπηρετούν πλήρως το σκοπό τους και αυστηρώς µόνον αυτόν, ε. Τη σαφέστερη εστίαση στις διαφορετικές ευθύνες του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, που θα αντικατοπτρίζει µε ακρίβεια την καλύτερη και αποδοτικότερη κατανοµή αρµοδιοτήτων και κινδύνων µεταξύ τους, στ. Τη διατήρηση του εµπορικού κινήτρου του ιδιωτικού τοµέα για αποτελεσµατικότητα σ όλη τη διάρκεια του σχεδιασµού, της κατασκευής, της συντήρησης και της λειτουργίας του έργου. ζ. Την αποτελεσµατική χρήση των υποδοµών, µε τη δυνατότητα εµπορικής εκµετάλλευσής τους από τον Ιδιωτικό φορέα, η. Την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας µε την οµαδοποίηση οµοειδών έργων σύµπραξης, όταν διαµοιράζεται η χρήση στοιχείων παγίου κεφαλαίου, θ. Το σχεδιασµό του έργου µε τρόπο που να διατηρείται η αξία του µέχρι το τέλος της σύµβασης, καθώς και η δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης του µετά την εκπνοή του συµβολαίου, ι. Την προοπτική περισσότερων και καλύτερης ποιότητας έργων,

5 4 ια. Τη δυνατότητα, µέσω κοινοπραξιών διαφόρων µορφών, προώθησης έργων που δεν θα µπορούσε να αναλάβει οικονοµικά ο δηµόσιος τοµέας µόνος του, ιβ. Την ταχύτερη έναρξη της λειτουργίας των έργων που γίνονται µέσω Σ ΙΤ, καθώς η ροή πληρωµών ξεκινά µε την έναρξη της λειτουργίας, σε αντίθεση µε το συµβατικό τρόπο πληρωµής. Η κύρια ωφέλεια βάσει της οποίας εκτιµάται η προσφορά των Σ ΙΤ είναι η καλύτερη οικονοµική αποδοτικότητα του έργου σ όλη τη διάρκεια της ζωής του. 10. Η δυνατότητα υλοποίησης συµπράξεων σ ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών σχεδίων, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, αυξάνει τη διαφορετικότητα των επιµέρους κινδύνων που πρέπει να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση των συµβατικών υποχρεώσεων µιας Σύµπραξης, ώστε να κατανεµηθούν µε σαφήνεια και διαφάνεια στους επιµέρους συµβαλλόµενους. Οι κυριότερες κατηγορίες κινδύνων είναι: ο κατασκευαστικός κίνδυνος, ο κίνδυνος διαθεσιµότητας, ο κίνδυνος ζήτησης και ο πιστωτικός κίνδυνος, που φέρουν οι δανείστριες τράπεζες. 11. Τα έργα Σ ΙΤ βασίζονται στις αρχές της χρηµατοδότησης τύπου Non-Recourse. Η ουσία της χρηµατοδότησης αυτής είναι ότι το ανειληµµένο για τη χρηµατοδότηση ενός έργου χρέος, καλύπτεται και αποπληρώνεται από την ταµειακή ροή του έργου, χωρίς να βασίζεται η αποπληρωµή στην πιστοληπτική αξία των µεµονωµένων επενδυτών του έργου. εδοµένου ότι, οι τράπεζες ενδιαφέρονται για την αποπληρωµή των δανείων, προστατεύουν τα δικαιώµατά τους µέσω απευθείας συµφωνίας για την αποµάκρυνση ή αντικατάσταση των µερών που οδηγούν ή δύνανται να οδηγήσουν στη µείωση των καταβαλλόµενων πληρωµών. 12. Εκτός από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς της ανάθεσης των Συµπράξεων Σύµβασης κρίθηκε σκόπιµο να διευκρινισθεί στον Νόµο ότι, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ακόλουθες γενικές αρχές της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας, δηλαδή: η αρχή της ίσης µεταχείρισης, η αρχή της διαφάνειας, η αρχή της αναλογικότητας, η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος, η αρχή της προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών, η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού και η αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης. Από τις παραπάνω αρχές, εκείνες της προστασίας των δικαιωµάτων και του ελεύθερου ανταγωνισµού, αποτελούν συγκερασµό αρχών της ευρωπαϊκής, αλλά και της εσωτερικής νοµοθεσίας, ενώ η τελευταία απηχεί τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας.

6 5 13. Η ανάθεση των έργων Σ ΙΤ γίνεται από το δηµόσιο φορέα που ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή µε κριτήριο είτε την πλέον συµφέρουσα οικονοµική άποψη προσφορά, είτε τη χαµηλότερη τιµή. 14. Ο θεσµός των Σ ΙΤ στην Ελλάδα ουσιαστικά βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο σε σχέση πάντα µε τα κράτη µέλη της ΕΕ και ιδιαίτερα σε σχέση µε τους ισχυρούς της Ευρωζώνης, καθόσον οι τοµείς στους οποίους έχουν αυτά υλοποιηθεί είναι πολύ λίγοι και τα ποσά θεωρούνται εξαιρετικά χαµηλά. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην εφαρµογή των Σ ΙΤ στο χώρο των υποδοµών (µε την κατασκευή συντήρηση εκµετάλλευση οδικών αξόνων, την επέκταση των λιµένων, κλπ), της υγείας (µε την κατασκευή νοσοκοµείων, πολυιατρίων, διαγνωστικών κέντρων, κλπ), της εκπαίδευσης (µε την κατασκευή σχολείων, βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κλπ), των µεταφορών (κυρίως µε την κατασκευή αεροδροµίων, αλλά και µε τη συντήρηση ορισµένων εξ αυτών, που βρίσκονται στα νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου), καθώς επίσης, και στον τοµέα της Εθνικής Άµυνας. 15. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ) από το 2005 µε το Ν. 3389/2005, προχώρησε στη σύσταση αρµόδιας ιεύθυνσης µε την ονοµασία «ιεύθυνση ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ( Ι ΕΑΠ)», η οποία συντονίζει τις ενέργειες που αφορούν στην κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων για την παρακολούθηση, έλεγχο και εν γένει τη διαχείριση όλων των προγραµµάτων που υλοποιεί το ΥΠΕΘΑ µε εξωτερική χρηµατοδότηση. Η Ι ΕΑΠ καθίσταται ο τελικός δικαιούχος για λογαριασµό υπηρεσιών και φορέων του ΥΠΕΘΑ, που δεν καλύπτουν απαιτούµενες προδιαγραφές πιστοποίησης τελικού δικαιούχου. 16. Το ΥΠΕΘΑ έχει υποβάλλει 5 προτάσεις για την υλοποίηση Σ ΙΤ µέσω του Ν.3389/2005 και οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την αρµόδια επιτροπή ( ΕΣ ΙΤ) και που είναι: α. Η υλοποίηση νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέµου (ΚΛΑΠ) Μεθάνων, β. Η τεχνική διαχείριση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), γ. Η εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας σε 23 θέσεις Αποθήκευσης Πυροµαχικών,

7 6 δ. Η υλοποίηση Οικηµάτων Στέγασης, Βρεφονηπιακών Σταθµών και Πολυχώρων Άθλησης σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεµικής Αεροπορίας και (Ε/Π). ε. Η δηµιουργία πρότυπου Κέντρου Εξοµοιωτών Πτήσεως των Ελικοπτέρων Από τα προαναφερθέντα, γίνεται φανερό πως, µόνο µία πρόταση του ΥΠΕΘΑ για υλοποίηση Σ ΙΤ αφορά στην εκπαίδευση των στελεχών των Ε. Οι υπόλοιπες προτάσεις έχουν να κάνουν µε θέµατα κυρίως υποδοµών. Εποµένως, η πρόταση για υλοποίηση Σ ΙΤ µε σκοπό τη δηµιουργία πρότυπου Κέντρου Εξοµοιωτών Πτήσεως έχει άµεσο αντίκτυπο στην εκπαίδευση του προσωπικού των Ε και ιδιαίτερα στους χειριστές των Ε/Π. Με βάση αυτή την επίσηµη πρόταση του ΥΠΕΘΑ, που εγκρίθηκε από την ΕΣ ΙΤ την 30 Ιαν 2008, θα αναλύσουµε στην παρούσα ενότητα το πλαίσιο κόστους αποτελεσµατικότητας στην εκπαίδευση των στελεχών των Ε. Προϋποθέσεις υλοποίησης Αποτελέσµατα εφαρµογής της πρότασης για Σ ΙΤ στην εκπαίδευση. 17. Η δηµιουργία πρότυπου κέντρου εξοµοιωτών πτήσεως µέσω Σ ΙΤ είναι η πρώτη σύµπραξη που ουσιαστικά υλοποιεί το ΥΠΕΘΑ µε αντικείµενο την εκπαίδευση των στελεχών και συγκεκριµένα των χειριστών Ε/Π. Αντικείµενο αυτής της σύµπραξης είναι η µελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των κτιριακών υποδοµών του πρότυπου Κέντρου Εξοµοιωτών Πτήσεων, και η παροχή υπηρεσιών εκπαιδεύσεως πιλότων µέσω εξοµοιωτών για διάστηµα 22 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύµβασης σύµπραξης. Αυτή η Σ ΙΤ αρχικώς εγκρίθηκε για τους χειριστές της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ) µε εκτιµώµενο κόστος περί τα 65 εκατ. ευρώ, πλέον του ΦΠΑ. Όµως, η σύµβαση αυτή µε την απόφαση της ιυπουργικής Επιτροπής Σ ΙΤ ( ΕΣ ΙΤ) της 01 Σεπ 2009, τροποποιήθηκε και αφορά πλέον και την προσθήκη εξοµοιωτών πτήσεως για τους χειριστές Ε/Π του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ) και της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ). Οι απαιτήσεις για την Σ ΙΤ ήταν οι ίδιες, εκτός από το κόστος που πλέον ανήλθε στο ποσό των 130 εκατ. ευρώ, πλέον του ΦΠΑ. 18. Υπάρχουν 3 βασικά επιχειρήµατα, τα οποία καθιστούν επιβεβληµένη τη χρήση των εξοµοιωτών πτήσεως για την εκπαίδευση του ιπτάµενου προσωπικού αντί της χρησιµοποίησης γι αυτήν του πραγµατικού αεροσκάφους. α. Η βασική διαφορά ανάµεσα σε έναν εξοµοιωτή και την πραγµατική κατάσταση είναι ότι, ο εξοµοιωτής παρέχει στους χρήστες του µεγαλύτερο έλεγχο των συνθηκών εκπαίδευσης.

8 7 β. Οι επικίνδυνες καταστάσεις κάθε πτητικής αποστολής ή εκπαιδευτικής πτήσης αναπαρίστανται µε ασφάλεια. γ. Το τρίτο και πλέον προφανές πλεονέκτηµα των εξοµοιωτών είναι, το χαµηλό λειτουργικό κόστος, σε συνάρτηση µε το κόστος µιας πτήσεως µε πραγµατικό αεροσκάφος. 19. Οικονοµικό όφελος από τη χρήση εξοµοιωτών. α. Οικονοµικό όφελος από τη χρήση των εξοµοιωτών υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι, η εκπαίδευση στον εξοµοιωτή θα «αντικαταστήσει» την αντίστοιχη στο Ε/Π. Την εκπαίδευση που διεξάγουµε στον εξοµοιωτή δεν την επαναλαµβάνουµε στο πραγµατικό Ε/Π, δηλαδή «ότι πετάµε στον εξοµοιωτή δεν το πετάµε στο πραγµατικό Ε/Π». Αυτή είναι η βασική αρχή λειτουργίας των εξοµοιωτών. β. Η «αντικατάσταση» των ωρών πτήσεως Ε/Π από ώρες πτήσεως σε εξοµοιωτή, όπως γίνεται σε άλλους σύγχρονους στρατούς, θα επιφέρει µείωση του κόστους της ώρας πτήσεως εκπαιδεύσεως του θα κυµαίνεται από 70 έως 80%, χωρίς µάλιστα να συµπεριλαµβάνεται σ αυτό, το κόστος από τη χρήση πυροµαχικών. Με τη λογική κίνηση της «αντικατάστασης» των πραγµατικών ωρών, αντιλαµβανόµαστε γιατί οι σύγχρονοι στρατοί θεωρούν ότι, η χρήση των εξοµοιωτών είναι µία επένδυση χωρίς κόστος. ηλαδή, όσα χρήµατα επενδύουν για την απόκτηση ή τη µίσθωση εξοµοιωτών τα κερδίζουν από τη µείωση του κόστους της εκπαίδευσης. 20. Άλλα οφέλη από τη χρήση εξοµοιωτών. α. ιαθεσιµότητα πτητικών µέσων. β. ιαθεσιµότητα προσωπικού. γ. Ψυχολογία των Χειριστών. δ. Ασφάλεια των Πτήσεων. ε. Τυποποίηση Αξιολόγηση. 21. Συστηµατική αντιµετώπιση των απαιτήσεων της εκπαίδευσης.

9 8 α. Οι ανάγκες και των 3 Κλάδων είναι µεγάλες σε εύρος θεµάτων και σε βάθος χρόνου. Επίσης, αφορούν σε χειριστές διαφορετικών τύπων Ε/Π µε µεγάλες διαφορές ικανοτήτων και εµπειρίας. Είναι πραγµατικά πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς όλο το φάσµα της εκπαίδευσης µε επιτυχία, έχοντας ως σκοπό του τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας σ όλα τα στάδια της εκπαίδευσης. Για παράδειγµα, η προσπάθεια να πετύχουµε το µέγιστο της εκπαίδευσης ενός χειριστή στο αρχικό στάδιο (ab initio), θα καθυστερήσει την εισαγωγή του χειριστή στο επόµενο στάδιο της εκπαίδευσης, δηλαδή την εκπαίδευση σε άλλο τύπου Ε/Π από αυτό του αρχικού σταδίου. Κι αυτό ακριβώς είναι το πρόβληµα. Σκοπός λοιπόν της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η επίτευξη συγκεκριµένων κριτηρίων σε κάθε στάδιο εκπαίδευσης και η οµαλή µετάβαση στα επόµενα, µε τελικό σκοπό ο κάθε χειριστής να καταστεί ικανός για µάχη, όσο το δυνατό ταχύτερα και µε το µικρότερο κόστος. Όταν καταστεί ικανός για µάχη, σκοπός µας πρέπει να είναι να διατηρήσουµε και να αναπτύξουµε αυτή την ικανότητα. β. Η σύγχρονη πρακτική απαιτεί µια ολιστική και συστηµατική θεώρηση της εκπαίδευσης. Η Συστηµατική Προσέγγιση της Εκπαίδευσης (System Approach to Training SAT) και το Σύστηµα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (Instructional System Development ISD) αποτελούν τις βασικότερες µεθόδους σχεδίασης της εκπαίδευσης. Οι παραπάνω µέθοδοι, έχουν ως σκοπό την επίτευξη του ΑΝΣΚ της εκπαίδευσης, µε τον αποδοτικότερο τρόπο, δηλαδή τον πιο οικονοµικό. Για να καταστεί εφικτό πρέπει, να σχεδιάζουµε το εκπαιδευτικό σύστηµά µας και να επιλέγουµε τα εκπαιδευτικά µέσα µε τα οποία, θα πετυχαίνουµε τον αντικειµενικό µας σκοπό. Ως εκπαιδευτικά µέσα δεν υπολογίζονται µόνο οι πίνακες, οι αίθουσες και οι εξοµοιωτές, αλλά και τα µέσα µε τα οποία διεξάγεται το κάθε στάδιο της εκπαιδεύσεως (στην συγκεκριµένη περίπτωση των εξοµοιωτών είναι τα Ε/Π). γ. Την περίοδο αυτή που αρχίζει να υλοποιείται η νέα δοµή διοικήσεως δυνάµεων των ελληνικών Ε και στην οποία περιλαµβάνονται και αλλαγές στα θέµατα εκπαιδεύσεως, είναι η ιδανική χρονική στιγµή, και συνάµα επιβεβληµένη, για τη σχεδίαση της εκπαίδευσης των στελεχών των Ε ακόµα και από µηδενική βάση. εν αρκεί µία αναθεώρηση των αναλυτικών προγραµµάτων εκπαιδεύσεως των 3 Κλάδων. Αυτό θα πρέπει να είναι το τελικό αποτέλεσµα και όχι το µοναδικό ζητούµενο. Επιβάλλεται η επιλογή των εκπαιδευτικών µέσων που θα στηρίξουν την εκπαίδευση, στα νέα µέσα και στις νέες τακτικές που αυτά επιβάλλουν, ώστε να δοθεί η ευκαιρία να τα χρησιµοποιήσουµε σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των νέων µέσων. Είναι η κατάλληλη περίοδος για τον καθορισµό σαφούς χρονοδιαγράµµατος για: Αγορά εξοµοιωτή για όλα τα Ε/Π των 3 Κλάδων των Ε. ηµιουργίας του κατάλληλου πλαισίου διαταγών και κανονισµών για ενσωµάτωση της εξοµοίωσης στην εκπαίδευση των χειριστών. Εκπαίδευση προσωπικού και των 3 Κλάδων στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες (µεταπτυχιακό επίπεδο).

10 9 Επιλογή προσωπικού (πχ. από τις παραγωγικές σχολές, ειδικής µονιµότητας, µη ιπτάµενο προσωπικό, τεχνικό προσωπικό εδάφους κλπ) ανά έτος, σ όλο τον κύκλο ζωής του κάθε µέσου ξεχωριστά. δ. Όλα τα παραπάνω, αποτελούν µέρος του σχεδιασµού της εκπαίδευσης για τους χειριστές Ε/Π και οδηγούν στο συµπέρασµα ότι, είναι απαραίτητη η «εκλογίκευση του στόλου των Ε/Π των Ε», που αφορά στο υφιστάµενο «εκπαιδευτικό κενό». Η ολιστική και συστηµατική προσέγγιση επιβάλλει τον καθορισµό ενός συγκεκριµένου µοντέλου για τις Ε, στο οποίο πρέπει να επιθυµούµε να φτάσουµε προκειµένου να επιτύχουµε την αποστολή µας. ηλαδή, θα πρέπει να δηµιουργηθεί το µοντέλο των «Ε του 2025» και πάνω σ αυτό να σχεδιάσουµε το υλικό µας, άρα και τις προµήθειές µας, το προσωπικό µας, άρα και το εκπαιδευτικό µας σύστηµα. 22. Συµπεράσµατα από την πρόταση εγκατάστασης εξοµοιωτή πτήσεων για την εκπαίδευση των χειριστών Ε/Π των Ε. α. Η εγκατάσταση ενός Εξοµοιωτή Πτήσης για τους χειριστές Ε/Π των Ε θα αντιµετώπιζε τα κυριότερα προβλήµατα των Ε σχετικά µε τους χειριστές Ε/Π, που είναι τα εξής: Μειωµένο προσωπικό. ιαθεσιµότητα Ε/Π. Επιχειρησιακή σχεδίαση. Πεδία βολής κυρίως των επιθετικών αλλά και των µεταφορικών Ε/Π. Συλλογική εκπαίδευση. Υψηλό κόστος εκπαίδευσης. β. Η αγορά ενός κέντρου εξοµοιωτών πτήσεων µπορεί να θεωρηθεί ως επένδυση χωρίς κόστος, καθόσον τα χρήµατα που απαιτούνται µπορούν να εξασφαλιστούν από τη µείωση του κόστους των εκπαιδευτικών πτήσεων µε πραγµατικά Ε/Π. γ. εν υπάρχει τεχνογνωσία πάνω στους εξοµοιωτές πτήσεων και στη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ενσωµάτωση των εξοµοιωτών στο εκπαιδευτικό σύστηµα των Ε. δ. Απαιτείται εκλογίκευση του στόλου Ε/Π των 3 Κλάδων των Ε. Ταυτόχρονα, απαιτείται εκ νέου σχεδίαση του εκπαιδευτικού προγράµµατος των Ε. ε. Απαιτείται εκπαίδευση των στελεχών χειριστών των Ε σχετικά µε τα οφέλη της χρησιµοποίησης εξοµοιωτών.

11 10 στ. Η χρονοµίσθωση ενός κέντρου εξοµοιωτών πτήσεων παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήµατα, έναντι της αγοράς και δηµιουργίας ενός τέτοιου κέντρου, καθόσον αποδεσµεύει τις Ε από τις υποχρεώσεις επάνδρωσης και συντήρησής του, καθώς και από τα λειτουργικά έξοδά του. ζ. Σύµφωνα µε τη συστηµατική και ολιστική αντιµετώπιση των προβληµάτων στην πτητική εκπαίδευση, απαιτείται η εγκατάσταση ενός κέντρου εξοµοιωτών, το οποίο θα υποστηρίζει αποτελεσµατικά και αποδοτικά την «παραγωγή» χειριστών για έναν εκλογικευµένο στόλο Ε/Π. Αυτό σηµαίνει ότι, πέραν της εγκατάστασης του κέντρου, για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων της πτητικής εκπαίδευσης των χειριστών των Ε, απαιτείται: Εκλογίκευση του στόλου των Ε/Π. Ενσωµάτωση της εξοµοίωσης σ όλα τα στάδια της πτητικής εκπαίδευσης. Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού συστήµατος. η. Η λύση που αναφέρθηκε παραπάνω, παρουσιάζει τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα και απόδοση. Μειώνει το συνολικό κόστος της εκπαίδευσης και πρέπει να θεωρείται η βέλτιστη οικονοµικά λύση. θ. Η πρόταση εγκατάστασης ενός Κέντρου Εξοµοιωτών πτήσεων στην Ελλάδα για όλους τους τύπους των Ε/Π των Ε, από ιδιωτικό φορέα, σε χώρο που θα υποδείξουν οι Ε και η χρονοµίσθωσή του από αυτές, για χρονικό διάστηµα που να δικαιολογεί το ύψος της επένδυσης, αποτελεί µία πολύ καλή λύση. Η συνεργασία αυτή µεταξύ του ιδιωτικού φορέα και των Ε, µπορεί να επεκταθεί και σε γείτονες ή µη χώρες που έχουν διαθέσιµα τα πτητικά µέσα που θα εξυπηρετούνται από τον εν λόγω εξοµοιωτή. Αυτό θα έχει οικονοµικά οφέλη και για τις Ε, αλλά και για τον ιδιωτικό φορέα κατασκευής εγκατάστασης τέτοιου κέντρου εξοµοιωτών. 23. Περιπτώσεις εφαρµογής PFI σε διάφορες χώρες του κόσµου στον τοµέα της εκπαίδευσης στελεχών των Ε ιεθνής πρακτική. α. Μεγάλη Βρετανία. (1) Η Μ. Βρετανία που αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους στον τοµέα των PFI, έχει διαθέσει το ποσό των περίπου 10 δις στην Άµυνα µέσω των PFI το χρονικό διάστηµα από Μόνο για το 2008 διατέθηκε το ποσό των 3,3 δις στην Άµυνα και που αφορά στην κατασκευή υποδοµών αλλά και σε θέµατα σχετικά µε την εκπαίδευση των στελεχών του Βρετανικών Ε, µε την υπογραφή 4 συµβολαίων µε

12 11 ιδιωτικές εταιρείες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Μελλοντικό Αεροσκάφος Στρατηγικού Εναέριου Εφοδιασµού (Future Strategic Tanker Aircraft - FSTA), όπου µια ιδιωτική εταιρεία και η Βρετανική Πολεµική Αεροπορία (RAF Royal Air Force) συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου. Τα υπόλοιπα σχέδια ΡFΙ που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία υλοποίησης από το Βρετανικό Υπουργείο Άµυνας και που εγκρίθηκαν το 2008 είναι: Το Σύστηµα εκπαίδευσης χειριστών Ε/Π και αεροσκαφών του Στρατού. (UK Military Flying Training System) Το µελλοντικό εφοδιαστικό σύστηµα των Πεζοναυτών. (Future Provision of Marine Services) Η συνέχεια του δορυφορικού και επικοινωνιακού προγράµµατος Skynet 5, που ξεκίνησε από το (2) Για το 2010 το Βρετανικό Υπουργείο Άµυνας υπέγραψε δύο νέα συµβόλαια για PFI το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 139 εκατ και που αφορά στην κατασκευή ενός αναβαθµισµένου Κέντρου Επικοινωνιών, καθώς και στην συνέχιση υλοποίησης του προγράµµατος αναβάθµισης της εκπαίδευσης των στελεχών των Ε, που έχει ήδη ξεκινήσει από το 2003 και θα περατωθεί το β. ΗΠΑ. (1) Οι ΗΠΑ µπορεί να ξεκίνησαν πολύ αργότερα από την Αυστραλία και τη Μ. Βρετανία στην υλοποίηση PFI, όµως έχουν κάνει σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα αρκετά και ουσιαστικά βήµατα στον τοµέα αυτό. Ειδικά οι Ε της χώρας, που βρίσκονται σε στενή συνεργασία µε τις κατασκευάστριες εταιρείες οπλικών µέσων, συστηµάτων και υλικών, έχουν προχωρήσει στην πραγµατοποίηση PFI για αρκετές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις αµερικανικές Ε και στους 4 Κλάδους που αυτές διαθέτουν (Στρατό Ξηράς, Πολεµικό Ναυτικό, Πολεµική Αεροπορία και Πεζοναύτες). Η λίστα µε τα PFI είναι µεγάλη, αλλά προκειµένου να υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης µε το αντίστοιχο ελληνικό σχέδιο PFI για εξοµοιωτή πτήσεων, θα αναφερθούµε στο πως υλοποιήθηκε και τι υποστηρίζει το αντίστοιχο αµερικανικό PFI για εξοµοιωτή πτήσεων. (2) Ο στρατός των ΗΠΑ προχώρησε στην µείωση του κόστους εκπαίδευσης των χειριστών Ε/Π µε τη δηµιουργία ενός συστήµατος εκπαίδευσης, που ονοµάστηκε «Το Πτητικό Σχολείο του 21ου Αιώνα». (Flight School XXI FSXXI). Σύµφωνα µ αυτό, ο κάθε χειριστής αµέσως µετά την αρχική εκπαίδευση µετεκπαιδεύεται στο µέσο για το οποίο επελέγη (ένα από τα σύγχρονα Ε/Π που διαθέτει ο αµερικανικό στρατός, πχ ΑΗ-64D, CH-47D, UH-60 κλπ). Στόχος του FSXXI είναι η «παραγωγή» χειριστών µε επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας 2 (εκ των υπαρχόντων 3 επιπέδων), οι οποίοι θεωρούνται επιχειρησιακά έτοιµοι. Με το πέρας της εκπαιδεύσεως επανδρώνουν Μονάδες στην Ν. Κορέα, το Αφγανιστάν και το Ιράκ.

13 12 (3) Η εκπαίδευση των αµερικανών χειριστών Ε/Π διεξάγεται σε πραγµατικά Ε/Π και σε διάφορα είδη εξοµοιωτών. Το ποσοστό της εξοµοιούµενης πτήσης υπερβαίνει το 50%, δηλαδή οι χειριστές που αποφοιτούν και θεωρούνται επιχειρησιακά έτοιµοι, έχουν ιπταθεί περισσότερο σε εξοµοιωτές απ ότι στο πραγµατικό Ε/Π. Επίσης, σηµαντικό θεωρείται και το γεγονός ότι, το FSXXI δεν ανήκει στον αµερικανικό στρατό, αλλά σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση της εκπαίδευσης, τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστηµάτων. Ο στρατός πληρώνει ανάλογα µε τον αριθµό των ωρών που χρησιµοποιεί τους εξοµοιωτές, έχοντας αναλάβει δέσµευση για ένα ελάχιστο αριθµό ωρών. Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι, ο αµερικανικός στρατός κάνει ευρεία χρήση της τηλε-εκπαίδευσης και του διαδικτύου. γ. Ισπανία. (1) Η Ισπανία έχει και αυτή υιοθετήσει τον θεσµό των PFI για την πραγµατοποίηση υποδοµών και την παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες για κοινωφελή σκοπό. Τέτοια παραδείγµατα σχεδίων PFI στην Ισπανία είναι το Πάρκο Valdebebas στην Μαδρίτη, το ικαστικό Μέγαρο στην Βαρκελώνη, ο Αυτοκινητόδροµος Βορρά Ανατολής και διάφορα Νοσοκοµεία. Στον τοµέα της Εθνικής Άµυνας έχει υλοποιήσει έναν µικρό αριθµό από PFI µε κυριότερους αυτούς που σχετίζονται µε την εκπαίδευση στελεχών σε νέα οπλικά µέσα (αεροσκάφη, Ε/Π και τεθωρακισµένα οχήµατα). (2) Για να έχουµε και πάλι ένα µέτρο σύγκρισης µε τα ελληνικά δεδοµένα, και το αντίστοιχο ελληνικό σχέδιο PFI για εξοµοιωτή πτήσεων, θα αναφερθούµε στο πως υλοποιήθηκε και τι υποστηρίζει το αντίστοιχο ισπανικό PFI για εξοµοιωτή πτήσεων. Καταρχήν, η Ισπανική Αεροπορία Στρατού (FAMET) προχώρησε στην εκλογίκευση του στόλου των Ε/Π της και στη συνέχεια ενσωµάτωσε σ ένα Ε/Π όλα τα σύγχρονα συστήµατα που απαιτούνται για την εκπαίδευση των χειριστών της, πριν πραγµατοποιηθεί η µετεκπαίδευσή τους σε άλλο τύπο Ε/Π. (3) Η FAMET λοιπόν, έχει δηµιουργήσει µε την υποστήριξη της Ισπανικής εταιρείας Indra Systems, ένα υπερσύγχρονο κέντρο εξοµοιωτών για τα βασικά της Ε/Π και µε προοπτικές για την εκπαίδευση των χειριστών σε επόµενο τύπο Ε/Π, που έχει σχεδιασθεί να προµηθευτούν οι Ε της χώρας. Το Κέντρο αυτό, χρησιµοποιεί ένα εξοµοιωτή πλήρως εξοπλισµένο και µε πλήρη κίνηση και έναν εξοµοιωτή µε εκπαιδευτικές συσκευές πτήσεως, τις πιο αναβαθµισµένες τεχνολογικά και σε απόλυτη αρµονία µε τις υπάρχουσες συσκευές στα Ε/Π της χώρας. Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι ότι, οι 4 «πλατφόρµες» που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση των χειριστών, µπορούν να «ίπτανται» το ίδιο εικονικό τακτικό περιβάλλον, ώστε να υλοποιείται και συλλογική εκπαίδευση (πρόκειται για την εκπαίδευση σχηµατισµού 4 Ε/Π).

14 13 (4) Ο ισπανικός στρατός δεν έχει αγοράσει τους εξοµοιωτές πτήσεως, αλλά τους µισθώνει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να «µισθώνει» τους εξοµοιωτές σ άλλους, όταν δεν τους χρησιµοποιεί ο ισπανικός στρατός. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει η συµφωνία, να χρησιµοποιείται το εκπαιδευτικό προσωπικό του στρατού και παρέχεται αντίστοιχη έκπτωση στον ισπανικό στρατό. Στο Κέντρο διεξάγεται ακόµη, και εκπαίδευση βασισµένη σε Η/Υ, που αφορά όλα τα στάδια εκπαίδευσης χειριστών και µηχανικών των Ε/Π. 24. Συµπεράσµατα ιδάγµατα από τον υπόλοιπο κόσµο. Οι PFI είναι κάτι ευρέως διαδεδοµένο και παρά τις αγγλοσαξονικές του ρίζες, βρήκε πεδίο εφαρµογής και σε χώρες µε διαφορετική κουλτούρα. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι, οι Σ ΙΤ είναι µια µορφή επένδυσης, όπου εκτός της χρήσης των ιδιωτικών και δηµοσίων κεφαλαίων για την υλοποίηση ενός έργου ή µιας υπηρεσίας, γίνεται προσαρµογή των σχεδίων για PFI µε βάση την κουλτούρα, την ψυχοσύνθεση, τις ιδιαιτερότητες ενός έθνους, καθώς επίσης, και µε βάση τις ανάγκες που έχει ο τοµέας εφαρµογής του. Ειδικότερα, θα λέγαµε ότι, στον τοµέα της Εθνικής Άµυνας και εξειδικευµένα στον τοµέα της εκπαίδευσης των στελεχών, οι χώρες που έχουν υλοποιήσει PFI, σκέφτηκαν µε βάση την αναλογία κόστους/οφέλους που θα επιφέρει το βέλτιστο αποτέλεσµα για τις µονάδες (δηλαδή για το κάθε ένα στέλεχος ξεχωριστά), αλλά και για το σύνολο (για όλες τις Ε της χώρας). Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των Σ ΙΤ στον υπόλοιπο κόσµο είναι περισσότερο διαδεδοµένη απ ότι στην Ελλάδα, αφού εκεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και οι επενδύσεις έχουν τον πρώτο λόγο για την ενεργοποίηση διαδικασιών και θεσµών, προκειµένου να υλοποιηθεί µια σύµπραξη δηµοσίου ιδιωτικού φορέα προς όφελος και των δύο. 25. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. α. Οι αγορές σήµερα την εποχή της παγκοσµιοποίησης επιτρέπουν την µεταφορά επενδυτικών κεφαλαίων από την µία άκρη του κόσµου στην άλλη σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό που συνήθως προκαλεί αυτή την µετακίνηση χρηµάτων, είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες, µ ένα βαθµό κινδύνου ελεγχόµενο και η ύπαρξη του καταλλήλου θεσµικού και φορολογικού πλαισίου πάνω στο οποίο θα υλοποιηθεί αυτή η επένδυση. Οι Σ ΙΤ αποτελούν µέρος αυτών των κεφαλαιακών κινήσεων, αναλαµβάνοντας έργα που έχουν µια σταθερά αυξανόµενη απόδοση και όφελος για όλους τους εµπλεκόµενους. Παρόλο που οι περισσότερες συµπράξεις δηµοσίου ιδιωτικού φορέα αφορούν στον τοµέα των υποδοµών, τελευταία, γίνεται µια σηµαντική επενδυτική προσπάθεια κυρίως στις χώρες της υτικής Ευρώπης αλλά και στις ΗΠΑ, για αύξηση των επενδυτικών κεφαλαίων στον τοµέα των παρεχόµενων υπηρεσιών.

15 14 β. Οι Ε γενικά αποτελούν ένα κοινωνικό υποσύνολο µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την αυξηµένη πειθαρχία, την ιεραρχική δοµή διοικήσεως, την τυποποίηση διαδικασιών και λειτουργιών, αλλά και την καθηµερινή ενασχόληση του προσωπικού τους µε την εκπαίδευση. Στον τοµέα αυτό, όλες οι πρωτοβουλίες διατήρησης ενός ικανοποιητικού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιµότητας των στελεχών των Ελληνικών Ε, αλλά και αναβάθµισής τους, έχουν ληφθεί αποκλειστικά και µόνο από το δηµόσιο. εν υπάρχει µέχρι σήµερα, κάποιο απτό παράδειγµα εµπλοκής ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κεφαλαίων στην εκπαίδευση των στελεχών µε τη µορφή των Σ ΙΤ. Φυσικά και υπάρχουν οι διαφόρων ειδών εκπαιδεύσεις των στελεχών στα νέα οπλικά συστήµατα από ξένες ιδιωτικές εταιρείες, αλλά αυτό γίνεται αποκλειστικά και µόνο στο πλαίσιο των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων (ΑΩ). γ. Η Ελλάδα προκειµένου να «εκµεταλλευτεί» αυτά τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, προχώρησε στην ψήφιση του Ν. 3389/2005, µε τον οποίο τέθηκαν οι βάσεις για την υλοποίηση Σ ΙΤ στη χώρα µας. Βέβαια, υπολείπονται πολλά ακόµα βήµατα να γίνουν για να φθάσουµε στο επίπεδο των αγγλοσαξονικών χωρών, όπου οι Σ ΙΤ θεωρούνται µια συνήθης πρακτική και ίσως η πρώτη προς εξέταση µέθοδος υλοποίησης ενός έργου δηµοσίου συµφέροντος. 26. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. α. Η σύγχρονη πρακτική αναβάθµισης του επιχειρησιακού επιπέδου των στελεχών των Ε πρέπει να γίνει µέσα από µία ολιστική και συστηµατική θεώρηση της εκπαίδευσης. Ως αντικειµενικός σκοπός θα πρέπει να θωρείται η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου στελεχών µε την χρήση των περισσότερο αποδοτικών και οικονοµικών τρόπων. Για να καταστεί όµως αυτό εφικτό, θα πρέπει η ηγεσία των Ε (πολιτική και φυσική) να καθορίσει το επίπεδο που θέλει να φθάσουν τα στελέχη της και στη συνέχεια, να σχεδιάσουν τα ΓΕ το εκπαιδευτικό σύστηµά µας µε την επιλογή των κατάλληλων µέσων, µεθόδων και προσωπικού. β. Η υιοθέτηση από τους δυτικο-ευρωπαϊκούς στρατούς, αλλά και τον αµερικανικό στρατό της Συστηµατικής Προσέγγισης της Εκπαίδευσης (System Approach to Training SAT) και του Συστήµατος Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (Instructional System Development - ISD) στο εκπαιδευτικό τους σύστηµα έχουν βάλει σε άλλο πλαίσιο τη σχεδίαση της εκπαίδευσης των στελεχών τους. Οι Ελληνικές Ε θα πρέπει να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ενέργειες, καθόσον µ αυτές τις µεθόδους, επιτυγχάνονται τα εξής: (1) Τα στελέχη είναι έτοιµα για το πεδίο της µάχης. (2) Η εκπαίδευση γίνεται περισσότερο ρεαλιστική.

16 15 (3) Συνδυάζονται στην εκπαίδευση όλα τα είδη και τα επίπεδα των επιχειρήσεων. (4) ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση των στελεχών στις διακλαδικές, ειδικές και συνδυασµένες επιχειρήσεις. γ. Η βελτίωση της ποιότητας του προσωπικού των Ε και η ανύψωση του ηθικού του, εξαρτάται από την ύπαρξη ενός σχεδίου και ενός οράµατος, που θα έχει ως σκοπό τη δηµιουργία ενός µοντέλου των «Ε του 2025». Τα προαναφερθέντα συστήµατα εκπαιδεύσεως συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά για να υλοποιηθούν, εκτός της καλής διάθεσης και της επιθυµίας για υλοποίηση, απαιτείται και η συνεισφορά κεφαλαίων. Οι Σ ΙΤ αποτελούν µία πολύ καλή επιλογή προς αυτήν την κατεύθυνση και είναι αναγκαίο τα ΓΕ να προβούν σε συγκεκριµένες προτάσεις υλοποίησης τέτοιων συµπράξεων. Η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι, δεν έχουµε σε τίποτα να φοβηθούµε και τίποτα να χάσουµε από την υλοποίηση τέτοιου είδους συµβάσεων. Αντιθέτως, όπου αυτές έχουν εφαρµοστεί έχουν συγκριτικά περισσότερα οφέλη από ζηµίες και επιπλέον, έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το επιχειρησιακό επίπεδο των Ε. Άρα, η αποτελεσµατικότητα αυτών των συµπράξεων κρίνεται εκ του αποτελέσµατος ως θετική, αρκεί το δηµόσιο, και εν προκειµένω οι Ε, να ασκήσουν τον σωστό έλεγχο ως προς το επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και ως προς την υλοποίηση των συµφωνηθέντων µε την υπογραφή της σύµβασης. δ. Είναι σηµαντικό, οι Ε να απευθυνθούν σε χώρες που έχουν «δουλέψει» το θέµα των συµπράξεων, προκειµένου να αποκοµίσουν τα µέγιστα από την ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και απόψεων επί της υλοποίησης Σ ΙΤ στον τοµέα της εκπαίδευσης. Επίσης, η εκλογίκευση των εξοπλιστικών συστηµάτων αποτελεί µία παράµετρο, µε την οποία θα πρέπει τα ΓΕ να ασχοληθούν επισταµένα. Η αγορά νέων οπλικών συστηµάτων και η εκπαίδευση του προσωπικού σ αυτά, θα πρέπει πλέον να γίνεται µε γνώµονα την υλοποίηση Σ ΙΤ στον Ελλαδικό χώρο, µεταξύ της ή των κατασκευαστριών εταιρειών και των Ελληνικών Ε. Αυτές οι συµπράξεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε µέσω αγοράς, είτε µέσω χρονοµίσθωσης. Η χρονοµίσθωση, παρόλο που φαίνεται ακριβότερη, είναι τελικά περισσότερο συµφέρουσα µακροπρόθεσµα και αποτελεί τη συνήθη πρακτική των Ε των ανεπτυγµένων χωρών. ε. Συµπερασµατικά, οι Ε της χώρας µας, θα πρέπει στο πλαίσιο της Νέας οµής ιοικήσεως που προσφάτως αποφασίστηκε από την πολιτική ηγεσία να φροντίσουν για τη διαµόρφωση εκείνου του πλαισίου, ώστε η εκπαίδευση των στελεχών να πραγµατοποιείται µε το µικρότερο δυνατό κόστος και να φέρει το µεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Στις δύσκολες δηµοσιονοµικά καταστάσεις που βιώνει η χώρα και ο έλληνας πολίτης, οι Ε πρέπει να δείξουν το δρόµο της αρετής στην υπόλοιπη κοινωνία αυτή τη δύσκολη στιγµή και να προχωρήσουν µε τους νηφάλιους και υγιώς σκεπτόµενους έλληνες επενδυτές και όχι µόνο στην υλοποίηση Σ ΙΤ. Και µ αυτόν τον τρόπο, θα βελτιώσουν το επιχειρησιακό επίπεδο των στελεχών των Ε και θα δείξουν στην κοινωνία, πως

17 16 «θαύµατα» µπορούν να γίνουν, εάν υπάρχει σχεδιασµός, θέληση, δουλειά, πειθαρχία, συνεννόηση και προπάντων νέες ιδέες προς υλοποίηση.

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων Κυρίες και κύριοι Με την ευκαιρία του 2 ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου µου δίνεται η δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 10 η. Ανάκτηση Κόστους και Ιδιωτική Συμμετοχή

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 10 η. Ανάκτηση Κόστους και Ιδιωτική Συμμετοχή Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 10 η Ανάκτηση Κόστους και Ιδιωτική Συμμετοχή Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η σκοπιμότητα της ανάκτησης κόστους σε ένα αναπτυξιακό έργο. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Σ ΙΤ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (PROJECT FINANCE) Οµιλητής : Κ. Ζυγούρης /ντης πίστης Τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Σ ΙΤ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (PROJECT FINANCE) Οµιλητής : Κ. Ζυγούρης /ντης πίστης Τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Σ ΙΤ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (PROJECT FINANCE) Οµιλητής : Κ. Ζυγούρης /ντης πίστης Τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ 1. PROJECT FINANCE Το Project Finance είναι η µέθοδος χρηµατοδότησης του κόστους κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει

Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης e-mail: ioxen@civil.auth.gr Η σημασία των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 18%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις)

Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις) Πρόλογος Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις) Την νομοθετική κάλυψη συγκεκριμένων τύπων Σ.Δ.Ι.Τ. και ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου δέκα χρόνια από την έναρξή του βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση του.αυτό οφείλεται τόσο στα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζουµε όλους στην Αθήνα. Στην Ελλάδα που αλλάζει, που επιταχύνει το βηµατισµό της προς την Κοινωνία της Γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 2 η Εκδοση 1 Εισαγωγή Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για (ΣΕΑ) καθορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) ΥΠ.ΕΣ...Α. / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) Το Ερωτηµατολόγιο αυτό αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα I.

Εκπαιδευτική Ενότητα I. Εκπαιδευτική Ενότητα I. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕΑ Εισαγωγικά Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ I. ΣΕΑ Εισαγωγικά II. ΣΕΑ Διαδικασία από τον Προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 ΣυμπράξειςΔημοσίουκαιΙδιωτικούΤομέα: Ένααποτελεσματικόεργαλείοπροώθησης επενδύσεων 2 Συμπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ :

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ : Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 2020 : Ελλείψεις για θετική αξιολόγηση τρόποι αντιμετώπισης Φεβρουάριος 2015 Ελλείψεις για θετική αξιολόγηση και προτεινόμενες λύσεις Ελλείψεις για τη διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να εκτιμηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008)

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝΑ Α Β Πληροφορίες : Μ. Έγκε Τηλέφωνο : 210 8665633 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα