ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ. Δημ.Σκλαβενίτης, φυσικός 1 ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Πειραιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ. Δημ.Σκλαβενίτης, φυσικός 1 ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Πειραιά"

Transcript

1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Δημ.Σκλαβενίτης, φυσικός 1 ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Πειραιά Το πείραμα πραγματοποίησαν οι μαθητές Δάμπασης Βασίλης και Μανάι Ντορίνα

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι μαγνητικές ιδιότητες των υλικών οφείλονται στην στροφορμή των ηλεκτρονίων κατά την περιφορά τους γύρω από τον πυρήνα και επίσης στην ιδιοπεριστροφή τους, το σπιν. Τόσο η τροχιακή στροφορμή όσο και εκείνη του σπιν, προσδίνουν στο ελεύθερο άτομο μια συνολική μαγνητική ροπή που η τιμή της προβλέπεται από την κβαντομηχανική. Στα σιδηρομαγνητικά υλικά, όπως ο σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο, τα γειτονικά άτομα αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο ώστε τα σπιν των μη συμπληρωμένων εσωτερικών φλοιών να προσανατολίζονται παράλληλα, ενάντια στα φαινόμενα της θερμικής αταξίας. Τα άτομα αυτά συγκροτούν τις μαγνητικές περιοχές. Όταν ένα σιδηρομαγνητικό υλικό βρεθεί σε μαγνητικό πεδίο, οι μαγνητικές περιοχές προσανατολίζονται παράλληλα προς το πεδίο με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μόνιμου μαγνήτη. Στο Λύκειο οι μαθητές διδάσκονται τη δύναμη Coulomb. Η ηλεκτροστατική έλξη μικρών αντικειμένων αν και διαπιστώνεται σχετικά εύκολα, δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα διότι οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι πολύ μικρές. Αντίθετα, η αλληλεπίδραση δύο μαγνητών είναι έντονη και εντυπωσιακή. Στα σχολικά βιβλία δεν υπάρχει μια ποσοτική έκφραση για τη δύναμη αυτή, και δικαιολογημένα, γιατί αυτό προϋποθέτει την εισαγωγή νέων μεγεθών και προσεγγίσεων. Στην εργασία αυτή θα εξαγάγουμε ένα μαθηματικό μοντέλο για τη δύναμη αυτή και θα το ελέγξουμε πειραματικά.. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πώς εξαρτάται η δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο μαγνητών από την απόστασή τους; Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα μαθηματικό μοντέλο που να στηρίζεται σε εύλογες υποθέσεις της φυσικής και να περιγράφει ποσοτικά την σχέση δύναμηςαπόστασης; Ποια είναι τα μακροσκοπικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν, με βάση το μοντέλο μας, ένα μαγνήτη; Πώς θα μετρήσουμε τη δύναμη αλληλεπίδρασης με όργανα του Εργαστηρίου, ώστε να ελέγξουμε τις υποθέσεις μας; 3. ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ Σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα ζητήθηκε από 5 μαθητές της Γ τάξης Εσπερινού Λυκείου να απαντήσουν στα εξής δύο ερωτήματα. Πρώτον να αποδώσουν γραφικά την αναμενόμενη σχέση ελκτικής δύναμης-απόστασης. Δεύτερον να γράψουν μια σχέση που, πολύ χοντρικά, να δείχνει την εξάρτηση αυτή. Για το πρώτο ερώτημα 15 απαντήσεις ήταν ικανοποιητικές ενώ 3 απαντήσεις περιέγραφαν τη ζητούμενη εξάρτηση, με μια φθίνουσα μη γραμμική σχέση. Ένας μαθητής και μια μαθήτρια προθυμοποιήθηκαν να πραγματοποιήσουν το κατάλληλο πείραμα. 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η δύναμη μεταξύ δύο ραβδόμορφων μαγνητών, κατά τον άξονά τους, μπορεί να περιγραφεί ποσοτικά αν το πεδίο κάθε μαγνήτη εξομοιωθεί με το πεδίο στο εξωτερικό ενός πηνίου. Κάθε μαγνήτης μπορεί, προσεγγιστικά, να θεωρηθεί ως μια διάταξη πολύ λεπτών κυκλικών ρευματοφόρων αγωγών, που ο ένας τοποθετείται δίπλα στον άλλον, σχηματίζοντας ένα πηνίο που είναι, ουσιαστικά, η κυλινδρική επιφάνεια του μαγνήτη. Προς τούτο θεωρούμε ότι στην επιφάνεια κάθε μαγνήτη υπάρχει ένα επιφανειακό κυκλικό ρεύμα που η ένταση του ανά μονάδα μήκους του μαγνήτη συμβολίζεται με J ( A / m). (Το J οφείλεται κατ αρχήν στην κίνηση των ηλεκτρονίων και ονομάζεται επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος μαγνήτισης.) Έτσι, έχοντας αντιστοιχίσει σε έναν ραβδόμορφο μαγνήτη ένα πηνίο που διαρρέεται από ρεύμα, μπορούμε να υπολογίσουμε την ελκτική δύναμη μεταξύ δύο μαγνητών, κατά

3 τον άξονά τους. Η εξαγωγή της τελικής σχέσης γίνεται σε τρία βήματα που, πολύ συνοπτικά, είναι: Βήμα 1 ο. Θεωρούμε ένα κυκλικό αγωγό ακτίνας R που διαρρέεται από ρεύμα I. Ο άξονας xx ' είναι κάθετος στο επίπεδο του αγωγού και διέρχεται από το κέντρο του κύκλου που βρίσκεται στη θέση x ', Σχ.Ι. Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ο αγωγός είναι το πεδίο ενός διπόλου. Με το νόμο Biot-Savart μπορούμε να υπολογίσουμε το πεδίο αυτό στο τυχαίο σημείο x του άξονα: B( x) IR 3/ ( x x' ) R. (1) Henri / m, είναι η μαγνητική διαπερατότητα του κενού. Η σχέση αυτή θα μας χρειαστεί για τον καθορισμό του πεδίου ενός κυλινδρικού μαγνήτη κατά τον άξονά του. Στο Σχ.ΙΙ οι δύο όμοιοι μαγνήτες, (α) και (β), μήκους L και ακτίνας R, τοποθετούνται με τα κέντρα τους στα σημεία x 1 και x του άξονα. Σχήμα 1 Ένας στοιχειώδης κυκλικός αγωγός του μαγνήτη (α) που βρίσκεται στη θέση x ' έχει απειροστό πάχος dx ' και διαρρέεται από ρεύμα έντασης di J dx'. Το μαγνητικό πεδίο σε τυχαίο σημείο x του άξονα, θα προκύψει ως το άθροισμα των πεδίων από αυτούς τους κυκλικούς αγωγούς που αποτελούν το μαγνήτη. Με βάση τη σχέση (1), το πεδίο που δημιουργεί ο μαγνήτης (α) πάνω στον άξονα είναι: και όμοια το πεδίο του (β): B J R x1 L / ( x) () 3/ x L / x x R 1 ' dx' 3

4 B x L / J R dx' ( x). 3 / x / ' L x x R Βήμα ο. Έχοντας υπολογίσει το μαγνητικό πεδίο των δύο μαγνητών (πηνίων), θα προσδιορίσουμε τη δυναμική ενέργεια αλληλεπίδρασής τους. Οι δύο μαγνήτες έλκονται λόγω του προσανατολισμού τους. Όπως και πριν, θεωρούμε ότι οι μαγνήτες αποτελούνται από μεγάλο πλήθος κυκλικών ρευματοφόρων αγωγών, έκαστος των οποίων έχει πάχος dx και διαρρέεται από ρεύμα di J dx. Κάθε στοιχειώδης αγωγός του μαγνήτη (β) δημιουργεί μια απειροστή μαγνητική ροπή d μέτρου d R J dx du ( x) B ( x) d, η οποία βρίσκεται στο πεδίο του (α) και έχει δυναμική ενέργεια. Αυτό ισχύει εφ όσον το πεδίο στη θέση x και στην επιφάνεια του ρευματοφόρου αγωγού, είναι ομογενές. Πράγμα που αληθεύει, προσεγγιστικά, αν η επιφάνεια του κυκλικού αγωγού είναι πολύ μικρή ή, ισοδύναμα, όταν η μεταξύ των μαγνητών απόσταση είναι μεγάλη συγκριτικά με την ακτίνα τους 1. Αθροίζοντας τις παραπάνω απειροστές ενέργειες βρίσκουμε τη δυναμική ενέργεια αλληλεπίδρασης των δύο μαγνητών, που θα εξαρτάται από τις θέσεις τους x 1, x και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους. (Στην έκφραση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η δυναμική ενέργεια των μαγνητών λόγω της αλληλεπίδρασης με τον εαυτό τους, διότι αυτή θα συνεισφέρει με μια σταθερή ποσότητα ανεξάρτητη των x 1 και x.) x L / U ( x1, x ) B ( x) R J dx. x L / Βήμα 3 ο. Οι μαγνητοστατικές δυνάμεις είναι συντηρητικές. Από τη δυναμική ενέργεια προκύπτει η ελκτική δύναμη: F( x ) du, x x x1. dx Οι παραπάνω ολοκληρώσεις υπολογίζονται αναλυτικά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι: F( x ) R L R x L L. (3) x L R x R x L x x Στην τελευταία σχέση είναι η μαγνητική ροπή των μαγνητών: R L J. Όπως περιμέναμε, η δύναμη εξαρτάται από την απόσταση x μεταξύ των μέσων των μαγνητών. Γίνεται απολύτως μέγιστη για x L, οπότε οι μαγνήτες έρχονται σε επαφή και τείνει στο μηδέν καθώς x. Το μοντέλο που αναπτύξαμε χαρακτηρίζεται από τα εξής μακροσκοπικά μεγέθη: τη μαγνητική ροπή ( Am ) το μήκος L (m) και την ακτίνα R (m). 4

5 Τόσο το μήκος L όσο και η ακτίνα R δεν ταυτίζονται, αναγκαστικά, με τις γεωμετρικές διαστάσεις των μαγνητών. Στην επόμενη παράγραφο θα εξετάσουμε πειραματικά κατά πόσο η παραπάνω εξομοίωση ενός μαγνήτη με ένα πηνίο και οι προσεγγίσεις που έγιναν, περιγράφουν ικανοποιητικά την αλληλεπίδραση δύο μαγνητών, αν δηλ. με κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων, L και R η σχέση (3) ικανοποιείται από πειραματικές μετρήσεις. 5. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Πραγματοποιήθηκε (από δύο μαθητές) πείραμα για την άμεση μέτρηση της ελκτικής δύναμης μεταξύ δύο μαγνητών ως συνάρτηση της μεταξύ τους απόστασης. Χρησιμοποιήθηκαν τρία ζεύγη μαγνητών: Το πρώτο ήταν δύο μαγνήτες σφαιρικού σχήματος, διαμέτρου 4,8 mm και μάζας 41,4 g ο καθένας (οι μαγνήτες αυτοί πωλούνται σαν παιχνίδι λόγω του χαρακτηριστικού θορύβου που κάνουν όταν συγκρούονται κατά την ελκτική τους κίνηση). Το δεύτερο ζευγάρι ήταν δύο κυλινδρικοί μαγνήτες μήκους 5,7 mm, διαμέτρου 5 mm και μάζας 3,7 g. (Οι μαγνήτες αυτοί, με πλαστικό κάλυμμα και την ονομασία Supermag, πωλούνται ως παιχνίδι κατασκευών από την εταιρεία PlasWood. Για το πείραμα αφαιρέσαμε το πλαστικό.) Το τρίτο ζευγάρι ήταν ένας σφαιρικός και ένας κυλινδρικός μαγνήτης από τους παραπάνω. Οι δύο μαγνήτες κρατούνται σε συγκεκριμένη μεταξύ τους απόσταση με τη βοήθεια λεπτών γυάλινων πλακών (των αντικειμενοφόρων πλακών του μικροσκοπίου), πού έχουν σταθερό πάχος 1,1 mm η καθεμιά. Ο αριθμός των πλακών καθορίζει την απόσταση των μαγνητών. Οι δυνάμεις μετρώνται άμεσα με τον αισθητήρα δύναμης DT19- του Multilog και οι μετρήσεις αποθηκεύονται με το λογισμικό DB_Lab. Στο Σχ. φαίνεται η πειραματική διάταξη για την περίπτωση των σφαιρικών Σχήμα μαγνητών. Ο μαγνήτης (α) συγκρατείται με λεπτό χάλκινο σύρμα από το άγκιστρο του αισθητήρα και διαχωρίζεται από τον (β) με τις αντικειμενοφόρους πλάκες. Κρατάμε τον αισθητήρα σταθερό και ασκούμε τη δύναμη F στο μαγνήτη (β) 5

6 τείνοντας να τον αποσπάσουμε από τον (α). Στο Σχ. φαίνονται οι οριζόντιες δυνάμεις ( F 1 και F ) που ασκούνται στον μαγνήτη (α) τη στιγμή που αποσπάται ο (β) (έχουμε αγνοήσει τη στατική τριβή). Ο αισθητήρας, για την εκάστοτε απόσταση που καθορίζεται από τον αριθμό των πλακών, καταγράφει τις τιμές της F 1 πριν και μετά την απόσπαση του (β). Η μέγιστη από τις τιμές αυτές ισούται με την ασκούμενη μεταξύ των μαγνητών έλξη. Κάθε μέτρηση επαναλαμβάνεται πέντε φορές. Στις μετρήσεις υπεισέρχονται δύο συστηματικά σφάλματα: Το πρώτο σχετίζεται με το σχεδιασμό του πειράματος και, όπως φάνηκε από την παραπάνω περιγραφή, έχει να κάνει με την παράλειψη της στατικής τριβής. Καθώς ασκούμε την F, το σύρμα που συνδέει τον μαγνήτη (α) με τον αισθητήρα τεντώνεται, ο μαγνήτης ακινητοποιείται και στις επόμενες καταστάσεις ισορροπίας και ακινησίας καταγράφονται οι τιμές της F 1, μέχρι την απόσπαση του μαγνήτη (β). Λόγω της λείας επιφάνειας φαίνεται εύλογο να παραλείψουμε τη στατική τριβή. Διαφορετικά, το πείραμα θα έπρεπε να σχεδιαστεί ώστε οι μαγνήτες να μην ακουμπούν στο δάπεδο (π.χ κρεμασμένοι κατάλληλα). Στο πείραμα με τους κυλινδρικούς μαγνήτες δεν έχουμε επαφή των μαγνητών με το οριζόντιο επίπεδο. Το δεύτερο σφάλμα σχετίζεται με τον αισθητήρα της δύναμης. Παρατηρήσαμε ότι ενώ δεν ασκείτο καμία δύναμη, πριν την εφαρμογή της F και μετά την απόσπαση του μαγνήτη, ο αισθητήρας έδειχνε μια μικρή τιμή ( F και 1 F 1 ) αντί μηδέν, είχαμε δηλ. μια μετατόπιση του μηδενός. (Επίσης παρατηρήσαμε ότι η ένδειξη αυτή άλλαζε ανάλογα με την κατακόρυφη κλίση του αισθητήρα.) Πιθανόν το σφάλμα αυτό να οφείλεται στο μικρό βάρος του άγκιστρου και στην παραμένουσα, ενδεχομένως, παραμόρφωση του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα. Ως παράδειγμα, λάβαμε τις (απόλυτες) τιμές: F1, 75 N, F1, 311N και F1, 155 N. Λόγω αυτής της συστηματικής μετατόπισης του μηδενός αφαιρούμε από την παραπάνω τιμή της F 1 το ημιάθροισμα ( F 1 F 1 ) /. Οι τιμές αυτές αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες. Το x είναι η απόσταση μεταξύ των μέσων των μαγνητών. Η ελάχιστη τιμή του x αντιστοιχεί σε επαφή των μαγνητών. Πείραμα 1 σφαιρικοί μαγνήτες Πείραμα κυλινδρικοί μαγνήτες x ( mm) F ( ) x ( mm) F ( ) ) 1 N 1 N Πείραμα 3 σφαιρικός - κυλινδρικός μαγνήτης x ( mm F ( ) 1 N 4,8 8,99 5,7 8,6 5,3 4,13 5,9 7,4 6,8 4,4 6,4 3,7 7, 6,13 7,9,38 7,5,35 8,1 5,14 9, 1,48 8,6 1,84 9, 4,43 3,1,95 9,7 1,5 3,3 3,7 31,,68 3,8 1,3 31,4 3,1 3,3,48 31,9 1, 3,5,79 33,4,3 33,,84 33,6,41 34,1,7 34,7,11 35,,6 35,8 1,9 36,3,5 36,9 1,7 38, 1,48 39,1 1,9 6

7 Για τα πειράματα 1 και επιλέγονται, δοκιμαστικά, οι παράμετροι, L και R ώστε να έχουμε το καλύτερο ταίριασμα μεταξύ των πειραματικών σημείων και της σχέσης (3). Οι τρεις διαθέσιμες παράμετροι φαίνεται να παρέχουν αρκετή ευελιξία για την προσαρμογή της θεωρητικής συνάρτησης με τις μετρήσεις. (Εν τούτοις, με ανεξάρτητο πείραμα μπορούμε να έχουμε μια τάξη μεγέθους για το : Με τον αισθητήρα μέτρησης του μαγνητικού πεδίου μετράμε το σε ορισμένη απόσταση από το άκρο του μαγνήτη και από τη σχέση () υπολογίζουμε το J.) Επιδιώκουμε «οπτική» προσαρμογή της θεωρητικής καμπύλης με τα πειραματικά σημεία και κυρίως για τα μεγάλα x, όπου η προσέγγιση του ομογενούς πεδίου ισχύει περισσότερο. Στο Σχ.3 φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις για τις εξής τιμές: ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ - φυσικά χαρακτηριστικά των μαγνητών σφαιρικός μαγνήτης ακτίνα=1,4 mm μάζα=41,4 g κυλινδρικός μαγνήτης μήκος=5,7 mm ακτίνα=,5 mm μάζα=3,7 g ( Am ),19,46 L (mm) 13,4 4,8 R (mm) 8,9,4 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ 8 δύναμη Ν απόσταση mm 7

8 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ 8 δύναμη Ν απόσταση mm Σχήμα 3 Με το τρίτο πείραμα ελέγχουμε, ουσιαστικά, τις τιμές που βρήκαμε με τα προηγούμενα δύο. Στην περίπτωση αυτή όμως εμφανίζεται ένα πρόβλημα: Όταν οι μαγνήτες είναι διαφορετικοί (σφαιρικός-κυλινδρικός) ο τύπος (3) δεν ισχύει και θα πρέπει να υπολογίσουμε ξανά το μαγνητικό πεδίο, τη δυναμική ενέργεια και τη δύναμη F 1 που θα εξαρτάται, εκτός από το x, και από τα μήκη L 1, L, τις ακτίνες R 1, R και τα J 1, J των δύο μαγνητών. Επιπλέον η εφαρμογή της σχέσης du ( x) B ( x) d στην περίπτωση διαφορετικών μαγνητών, οδηγεί σε έναν τύπο για τη δύναμη αλληλεπίδρασης για τον οποίο δεν ισχύει ο νόμος δράσης-αντίδρασης. Αυτό είναι επακόλουθο της υπόθεσης για το ομογενές πεδίο. Έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε ως δυναμική ενέργεια αλληλεπίδρασης την ποσότητα du x) B ( x) d B ( x) d. Τα αντίστοιχα ολοκληρώματα υπολογίζονται ( αναλυτικά και ο αντίστοιχος τύπος για τη δύναμη είναι αρκετά πολύπλοκος. Στη γραφική παράσταση, Σχ.4, φαίνονται τα αποτελέσματα. 4 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ δύναμη Ν απόσταση mm Σχήμα 4 8

9 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο καθορισμός του πεδίου ενός μαγνήτη προϋποθέτει γνώση της κατανομής της μαγνήτισής του και εφαρμογή κατάλληλης προσεγγιστικής μεθόδου. Στην παρούσα εργασία φαίνεται ότι υπάρχει ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ μοντέλου και πειραματικών μετρήσεων όταν οι μαγνήτες δεν βρίσκονται σε σχετικά μεγάλη απόσταση, ενώ οι αποκλίσεις είναι εμφανείς όταν οι μαγνήτες πλησιάζουν και έρχονται σε επαφή. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται: 1. Κυρίως στην βασική υπόθεση ότι ο κάθε μαγνήτης εξομοιώνεται με ένα μαγνητικό δίπολο-πηνίο. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των σφαιρικών μαγνητών, η υπόθεση αυτή φαίνεται να μην ευσταθεί αρκετά. Προσθήκη επιπλέον διπόλων στο μαθηματικό μοντέλο, η εξομοίωση δηλ. ενός μαγνήτη με όχι ένα αλλά περισσότερα πηνία και άρα η εισαγωγή επιπλέον διαθέσιμων σταθερών, ίσως έδινε ικανοποιητικότερα αποτελέσματα αλλά το μοντέλο θα έχανε σε απλότητα.. Στην υπόθεση ότι το πεδίο είναι κατά προσέγγιση ομογενές, κατά το κάθετο στον άξονα επίπεδο, τουλάχιστον στην έκταση των μαγνητών. Αυτό φαίνεται στις αποκλίσεις των μετρήσεων όταν οι μαγνήτες βρίσκονται σε μικρή απόσταση, όπου ασφαλώς το πεδίο δεν είναι ομογενές. 3. Στα συστηματικά σφάλματα που προαναφέρθηκαν του πειράματος. 1 Το πεδίο δεν μπορεί να είναι απολύτως ομογενές στα επίπεδα yz έστω και σε μικρή απόσταση από τον άξονα xx '. Μια μικρή συνιστώσα B y, κάθετη στον άξονα Gauss για τον μαγνητισμό: Σε μια απειροστή απόσταση προκύπτει να είναι db dxy / B y xx ', επιβάλλεται από το νόμο του y από τον άξονα η συνιστώσα αυτή. Σ αυτήν ακριβώς τη συνιστώσα του πεδίου οφείλεται η δύναμη που ασκείται σε κάθε στοιχειώδη κυκλικό αγωγό. Επίσης με εφαρμογή της παραπάνω έκφρασης μπορεί κανείς να εξάγει τη σχέση (3) για τη συνολική δύναμη, χωρίς τη χρήση της δυναμικής ενέργειας. Βλ. O. D. Jefimenko, Direct calculation of electric and mafnetic forces from potentials, Am. J. Phys. 58 (7), 199, όπου για την υπολογιζόμενη δύναμη μεταξύ δύο πηνίων δεν ισχύει δράση = αντίδραση. Η αυθαίρετη επιλογή du( x) B ( x) d B ( x) d εξασφαλίζει τη συμμετρία δράσηςαντίδρασης, ενώ οδηγεί στη σωστή σχέση, du ( x) B ( x) d, όταν οι μαγνήτες είναι όμοιοι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Φυσική, Hugh D. Young, Εκδ. Παπαζήση, 1994, κεφ. 9. ΦΥΣΙΚΗ Γεν. Παιδείας, Β τάξης ΟΕΔΒ,, κεφ

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Κεφάλαιο 1 Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της θεωρίας των μαγνητικών πεδίων και της φυσικής των μαγνητικών υλικών. Το κεφάλαιο διαιρείται σε τρείς βασικές ενότητες.

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΔΑΓΚΛΗ ΑΛΚΜΗΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 3. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 3.1 Εισαγωγή - Η φύση του μαγνητισμού

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 3. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 3.1 Εισαγωγή - Η φύση του μαγνητισμού 3. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 3.1 Εισαγωγή - Η φύση του μαγνητισμού Το 18 ο αιώνα ο Γάλλος φυσικός Charles Coulomb (1736-1806), περιέγραψε την αλληλεπίδραση των μαγνητών υπό μορφή δυνάμεων που δρουν σε σημεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Μαγνητικό πεδίο α. Περιγραφή Αν ρίξουµε ρινίσµατα σιδήρου πάνω σε ένα τζάµι και κάτω από αυτό τοποθετήσουµε ένα µαγνήτη θα πάρουµε µια εικόνα όπως το διπλανό σχήµα. Η Β εικόνα αυτή είναι το µαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης.,

ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης., ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης., Study of the operating modes in induction heating and melting technology with power electronic

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου Κεφάλαιο Η8 Πηγές µαγνητικού πεδίου Μαγνητικά πεδία Τα µαγνητικά πεδία δηµιουργούνται από κινούµενα ηλεκτρικά φορτία. Μπορούµε να υπολογίσουµε το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργούν διάφορες κατανοµές ρευµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο του καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΊΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Βιβλίο του καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΊΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Βιβλίο του καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ν" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Βιβλίο too καθηγητή Φυσική θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ' τάξη Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 ΜΑΪΟΥ 2014 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΕΑ ΥΤΙΚΗ Μελέτη του Προτύπου 2D-Potts σε Υπολογιστικό Περιβάλλον MATLAB ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ Γιάννη Ασσιώτη Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ 1 ii ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Αθήνα 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ... 2. ΤΥΠΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ... 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 'ΙίνΛί' t&i 1 ε. «*$5. ' Λ, \ &>» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑ1ΩΝ I "Λυκείου Θετική & Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα