Βιοπληροφορική Γονιδιακή Τεχνολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιοπληροφορική Γονιδιακή Τεχνολογία"

Transcript

1 Βιοπληροφορική Γονιδιακή Τεχνολογία

2 Η δομή του DNA Αποτελείται από 2 πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες σε διπλή έλικα που διατάσσονται αντιπαράλληλα Κάθε αλυσίδα αποτελείται από 4 είδη νουκλεοτιδίων (A=αδενίνη, T=θυμίνη, C=κυτοσίνη, G=γουανίνη) Τα νουκλεοτίδια αποτελούνται από μια πεντόζη με την οποία συνδέονται μία ή περισσότερες φωσφορικές ομάδες και μια αζωτούχο βάση Στην περίπτωση του DNA η πεντόζη είναι η δεοξυριβόζη (δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ) Δεσμοί υδρογόνου σχηματίζονται μόνο μεταξύ των βάσεων αδενίνηςθυμίνης (A-T) και γουανίνης-κυτοσίνης (G-C) Κάθε κλώνος DNA περιέχει μια αλληλουχία νουκλεοτιδίων που είναι ακριβώς συμπληρωματική (complementary) προς την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του άλλου κλώνου

3 Η δομή του DNA

4 Το Κεντρικό Δόγμα της Μοριακής Βιολογίας

5 Διαφορές του RNA από το DNA τα νουκλεοτίδια του είναι ριβονουκλεοτίδια, δηλαδή περιέχουν το σάκχαρο ριβόζη (απ όπου και η ονομασία ριβονουκλεϊνικό οξύ) αντί του σακχάρου δεοξυριβόζη όπως και το DNA, περιέχει τις βάσεις αδενίνη (Α), γουανίνη (G) και κυτοσίνη (C), αλλά αντί για θυμίνη (Τ) περιέχει ουρακίλη (U). Η U, όπως και η Τ, ζευγαρώνει (με δεσμούς υδρογόνου) με την Α. To DNA πάντοτε βρίσκεται στα κύτταρα υπό μορφή δίκλωνης έλικας, ενώ τo RNA είναι μονόκλωνο.

6 Κάθε ομάδα τριών διαδοχικών νουκλεοτιδίων του RNA αποκαλείται κωδικόνιο (codon) και κάθε κωδικόνιο καθορίζει ένα αμινοξύ Οι κανόνες με τους οποίους η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων ενός γονιδίου, μέσω του mrna, μεταφράζεται στην αλληλουχία των αμινοξέων μιας πρωτεΐνης συλλογικά αναφέρονται ως γενετικός κώδικας (genetic code)

7 Ο γενετικός κώδικας

8 Καρυότυπος ανθρώπου

9 Η οργάνωση των γονιδίων σε ένα ανθρώπινο χρωμόσωμα

10 Τα γονίδια εντοπίζονται στο DNA σε οποιοδήποτε προσανατολισμό Ο προσανατολισμός του γονιδίου καθορίζει ποιος κλώνος DNA κωδικοποιεί για το mrna.

11 Τυπικό γονίδιο

12 Μέσα μεγέθη εξονίων και ιντρονίων στα ανθρώπινα γονίδια γονίδιο μέγεθος (kb) αριθμός εξονίων μέσο μέγεθος εξονίων (bp) μέσο μέγεθος ιντρονίων (bp) trna Ινσουλίνη globin Τάξη I HLA Αλβουμίνη ,100 Τάξη VII κολλαγόνο Συμπληρωματικό C3 Φαινυλαλανίνη ,500 υδροξυλάση Παράγοντας VIII ,100 CFTR ,100 Δυστροφίνη ,000

13 Και τα εξώνια και τα ιντρόνια αντιγράφονται στο RNA. Τα ιντρόνια στη συνέχεια ματίζονται πριν το mrna είναι έτοιμο για τη μετάφραση

14 Κλωνοποίηση Η ουσία της γενετικής μηχανικής έγκειται στην παρασκευή μεγάλων αριθμών ίδιων μορίων DNA προερχομένων από ένα γονίδιο (κλωνοποίηση). Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή της ακολουθίας ενός γονιδίου σε ένα μεταφορέα (vector) που μπορεί να είναι ένα πλασμίδιο ή ένας βακτηριοφάγος. Το εισερχόμενο DNA θα αντιγραφεί μαζί με το DNA του μεταφορέα. Το κατασκευασμένο πλασμίδιο (vector) DNA εισάγεται σε ένα βακτήριο με μια διαδικασία που λέγεται μετασχηματισμός. Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή των βακτηρίων που έχουν ενσωματώσει ένα αντίγραφο του πλασμιδίου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα γονίδιο του πλασμιδίου που κωδικοποιεί για αντοχή στα αντιβιοτικά, με αποτέλεσμα κάθε βακτήριο που έχει ενσωματώσει το πλασμίδιο να είναι ανθεκτικό στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό

15 Διαδικασία για την κλωνοποίηση ενός τμήματος DNA σε ένα πλασμιδιακό μεταφορέα Βακτηριακό χρωμόσωμα Πλασμιδιακός μεταφορέας Τμήμα DNA για κλωνοποίηση Μετασχηματισμένα E. coli κύτταρα επιβιώνουν Κύτταρα που δεν έχουν ενσωματώσει το πλασμίδιο πεθαίνουν στα πιάτα αμπικιλλίνης Καλλιέργεια σε πιάτα με άγαρ που περιέχουν αμπικιλλίνη Ανεξάρτητη αντιγραφή πλασμιδίου Πολλαπλασιασμός κυττάρων Κατασκευασμένο πλασμίδο Αποικία από κύτταρα κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει αντίγραφα του ίδιου ανασυνδυασμένου πλασμιδίου

16 Η ενζυμική μέθοδος ανάλυσης του DNA (sequencing)

17

18 Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)

19 Εφαρμογές της PCR 1. Ιατρική διάγνωση γενετικών ασθενειών Προσδιορισμός μεταλλάξεων σε αλληλόμορφα γονίδια Διάγνωση της παρουσίας μολυσματικών συστατικών Επιδημιολογικές μελέτες 2. Ιατροδικαστικές εφαρμογές Τεστ πατρότητας Καταχώρηση του DNA για προσδιορισμό του ατόμου Εγκληματολογικές έρευνες 3. Χειρισμός του DNA για πειράματα γενετικής μηχανικής 4. Προσδιορισμός της αλληλουχίας του DNA 5. Απομόνωση καινούριων γονιδίων 6. Ανθρωπολογικές μελέτες Γενετική πληθυσμών Μελέτες μετανάστευσης 7. Εξελικτικές σχέσεις

20 Βιοπληροφορική Η επιστήμη που γεννάται και αναπτύσσεται από τη σύγκλιση της Βιοτεχνολογίας και της Πληροφορικής και στοχεύει στο σχεδιασμό εργαλείων λογισμικού (software tools), με σκοπό τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της βιολογικής της ιατρικής και της φαρμακευτικής έρευνας

21 Εφαρμογές της βιοπληροφορικής Ανεύρεση λειτουργίας πρωτεϊνών, ανεύρεση αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών μεταξύ τους, κατανόηση της πολυπλοκότητας των βιολογικών συστημάτων Η σύγκριση του γονιδιώματος διαφόρων ειδών επιτρέπει την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων σχετικά με τις εξελικτικές σχέσεις των οργανισμών μεταξύ τους Προσπάθεια αντιμετώπισης διαφόρων ασθενειών με την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μέτρων και θεραπευτικών μεθόδων Γονιδιακή θεραπεία Γενετική τροποποίηση φυτών και ζώων

22 Η χρήση των εργαλείων της Πληροφορικής µπορεί να επιλύσει αρκετά υπολογιστικά προβλήµατα που προκύπτουν όπως: ιασύνδεση της γονιδιακής ακολουθίας Οι σύγχρονες µέθοδοι ανάγνωσης της ακολουθίας του DNA βασίζονται στη σταδιακή ανάγνωση τµηµάτων (fragments) από το υπό µελέτη µόριο, που µπορεί να φθάνει και τις χιλιάδες βάσεις αµινοξέων. Η διαδικασία επανασύνδεσης υπόκειται σε σφάλµατα και αποτελεί µια πολύτιµη αλλά ταυτόχρονα πολύπλοκη διαδικασία. Σύγκριση ακολουθιών Υπάρχει µια βασική αρχή η οποία θέλει τις ακολουθίες του DNA και των πρωτεϊνών που µοιάζουν να εµφανίζουν παρόµοια λειτουργία. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που οι ακολουθίες αυτές προέρχονται από διαφορετικά είδη. Για αυτό το λόγο το πρώτο βήµα στην αναγνώριση της δράσης µιας ακολουθίας είναι η σύγκριση της µε άλλες για να εξερευνήσουµε πιθανές οµοιότητες στη δοµή.

23 Κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών Οι πρωτεΐνες κατηγοριοποιούνται σε οικογένειες µε παρόµοια δοµή και λειτουργία. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να γνωρίζουµε τη συµπεριφορά και την τρισδιάστατη δοµή τους. Εξαγωγή πληροφοριών από γονιδιακές ακολουθίες Η µελέτη γονιδιακών ακολουθιών µπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιµων αποτελεσµάτων γύρω από τη συµπεριφορά και τη βιολογική δράση των γονιδίων (εµπλοκή σε συγκεκριµένες ανωµαλίες, όµοια συµπεριφορά σε θεραπευτικές αγωγές κ.ά) Η πολύπλοκη φύση των γονιδίων κάνει πολύ δύσκολη την όλη διαδικασία. Αναπαράσταση των κυττάρων ως µεταγραφικών δικτύων Ένα ζωντανό κύτταρο µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια αλληλεπίδραση διαφορετικών κυτταρικών διαδικασιών. Αυτό µπορεί να µοντελοποιηθεί ως ένα δυναµικό σύστηµα µε συγκεκριµένες εισόδους (π.χ: φάρµακα, λαµβανόµενα σήµατα από γειτονικά κύτταρα ή τον ανθρώπινο οργανισµό) και πιθανές καταστάσεις.

24 Οι στόχοι της Βιοπληροφορικής µπορούν να ταξινοµηθούν σε 3 οµάδες Α) η Βιοπληροφορική επιτρέπει την αποδοτική οργάνωση των δεδοµένων ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση, ανάκτηση και ενηµέρωσή τους. Β) περιλαµβάνει τα εργαλεία που επιτρέπουν την ανάλυση των βιολογικών δεδοµένων. Για παράδειγµα έχοντας ακολουθιοποιήσει µια πρωτεΐνη, οι επιστήµονες ενδιαφέρονται να τη συγκρίνουν µε ήδη γνωστές και ταυτοποιηµένες ακολουθίες. Αυτή η διαδικασία απαιτεί τη χρήση πολύπλοκων εργαλείων όπως τα προγράµµατα FASTA και PSI- BLAST, που επιτρέπουν την ανακάλυψη και αναζήτηση κοινών τµηµάτων σε βιολογικές ακολουθίες. Γ) Τέλος η Βιοπληροφορική θέτει ως στόχο την ανάπτυξη εργαλείων που επιτρέπουν την ερµηνεία των αποτελεσµάτων βιολογικής σηµασίας.

25 Ομαδοποίηση των τύπων των δεδομένων που αναλύει η Βιοπληροφορική - Εφαρμογές Πηγή εδοµένων Ακολουθίες DNA Ακολουθίες Πρωτεϊνών Μέγεθος εδοµένων 13.5 εκατ. Ακολουθίες (14.5 δις. Βάσεις) ακολουθίες (~300 αµινοξέα για καθεµιά) Εφαρµογές Βιοπληροφορικής Αναγνώριση εξονίων και ιντρονίων ιαχωρισµός coding & non-coding περιοχών Αλγόριθµοι σύγκρισης ακολουθιών Ανακάλυψη σηµαντικών µοτίβων οµές Μακροµορίων Γονιδιώµατα Εκφράσεις Γονιδίων δοµές (~1000 ατοµικές συντεταγµένες η καθεμία) 300 πλήρη γονιδιώµατα (1.6 εκατ-3 δις βάσεις το καθένα) ~20 µετρήσεις σηµείων για ~ 6000 γονίδια Καθορισµός ευτερεύουσας δοµής Αλγόριθµοι τρισδιάστατης προσάραξης μακρομορίων και γεωμετρικού ταιριάσματος πρωτεϊνών Φυλογενετική Ανάλυση Αντιστοίχηση γονιδίων σε αρρώστιες Σύγκριση εκφράσεων γονιδίων Αντιστοίχηση εκφράσεων γονιδίων σε ακολουθιακά, δοµικά και βιοχηµικά δεδομένα

26 Ανάλυση ακολουθιών βιολογικών δεδομένων- Προγράμματα Στις ακολουθίες του DNA παρατηρούνται περιοδικές επαναλήψεις συµβολοσειρών-µοτίβα (ως µοτίβο µπορούµε να ορίσουµε ένα σύνολο χαρακτήρων που εµφανίζεται παραπάνω από µια φορά σε µια ακολουθία). Δύο κατηγορίες προβλημάτων α) ακριβή επανάληψη µοτίβων και β) προσεγγιστική επανάληψη µοτίβων Μια συχνά χρησιµοποιούµενη τεχνική για τη σύγκριση βιολογικών ακολουθιών είναι η διάταξη/ ευθυγράµµισή τους και η σύγκρισή τους ανά σύµβολο (alignment). Ουσιαστικά όλες οι μέθοδοι αναζήτησης βάσεων δεδομένων έχουν βασιστεί στα μέτρα της τοπικής ομοιότητας ακολουθίας.

27 Οι αλγόριθμοι BLAST Οι αλγόριθμοι BLAST (Basic Local Alignment Search Tools) αρχίζουν με μια μήτρα βαθμολογίας ομοιότητας για όλα τα πιθανά ζευγάρια των υπολειμμάτων. Οι ταυτότητες και οι συντηρητικές αντικαταστάσεις έχουν θετική βαθμολογία, ενώ οι απίθανες αντικαταστάσεις έχουν αρνητική βαθμολογία. Για τις συγκρίσεις αλληλουχίας DNA, οι ταυτότητες σημειώνονται ως +5 και οι αποτυχημένοι συνδυασμοί ως 4. Άλλα αποτελέσματα είναι βέβαια επίσης δυνατά. Δύο αλληλουχίες s1, s2 θεωρούνται ότι είναι 1 PAM μακριά εάν μια σειρά αποδεκτών μεταλλάξεων έχει μετασχηματίσει το s1 σε s2 με έναν μέσο όρο 1 a.p.m (αποδεκτή μετάλλαξη σημείου) για κάθε 100 αμινοξέα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους κανόνες ένα μέγιστο ζευγάρι τμήματος (MSP) καθορίζεται να είναι τα υψηλότερα ζευγάρια βαθμολογίας ίδιων τμημάτων μήκους που επιλέγονται από 2 ακολουθίες.

28 Πρόγραμμα BLASTP Ερωτώμενη αλληλουχία Πρωτεΐνη (αμφότερες αλυσίδες) Αλληλουχία βάσης δεδομένων Πρωτεΐνη BLASTN Νουκλεοτίδιο Νουκλεοτίδιο Σχόλια Προεπιλεγέμενο αποτέλεσμα Κάλυψη πολυπλοκότητας με επιλογή φίλτρων Παράμετροι που βελτιστοποιούνται για την ταχύτητα και όχι για την ευαισθησία BLASTX Νουκλεοτίδιο (μετάφραση έξι πλαισίων) Πρωτεΐνη Πολύ χρήσιμη για προκαταρκτικά δεδομένα. Εννέα διαφορετικοί γενετικοί κώδικες TBLASTN Πρωτεΐνη Νουκλεοτίδιο (μετάφραση έξι πλαισίων) Βασική για έρευνα πρωτεϊνικών ερωτήσεων σχετικά με το dbest. Συχνά χρήσιμη για την εύρεση μη τεκμηριωμένων ORFs

29 Ευθυγράμμιση αλληλουχιών με τη χρήση των αλγορίθμων BLAST >gb BE BE BARC 5BOV Bos taurus cdna 5'. Length = 369 Score = 272 bits (137), Expect = 4e -71 Identities = 258/297 (86%), Gaps = 1/297 (0%) Strand = Plus / Plus Query: 17 aggatccaacgtcgctccagctgctcttgacgactccacagataccccgaagccatggca 76 Sbjct: 1 aggatccaacgtcgctgcggctacccttaaccact -cgcagaccccccgcagccatggcc 59 Query: 77 agcaagggcttgcaggacctgaagcaacaggtggaggggaccgcccaggaagccgtgtca 136 Sbjct: 60 agcaagggcttgcaggacctgaagaagcaagtggagggggcggcccaggaagcggtgaca 119 Query: 137 gcggccggagcggcagctcagcaagtggtggaccaggccacagaggcggggcagaaagcc 196 Sbjct: 120 tcggccggaacagcggttcagcaagtggtggatcaggccacagaagcagggcagaaagcc 179 Query: 197 atggaccagctggccaagaccacccaggaaaccatcgacaagactgctaaccaggcctct 256 Sbjct: 180 atggaccaggttgccaagactacccaggaaaccatcgaccagactgctaaccaggcctct 239 Query: 257 gacaccttctctgggattgggaaaaaattcggcctcctgaaatgacagcagggagac 313 Sbjct: 240 gagactttctcgggttttgggaaaaaacttggcctcctgaaatgacagaagggagac 296

30 Εύρεση περιοχών ομοιότητας μιας πρωτεΐνης στα διάφορα είδη με τη χρήση των αλγορίθμων BLAST

31 Έρευνα ομολογίας και περιοχών- Εύρεση γονιδίων Ένα πλήρες μήκος ή μια μερική αλληλουχία DNA σε ένα ανθρώπινο γονίδιο μπορεί να εισαχθεί σε ένα πρόγραμμα που την συγκρίνει με όλες τις άλλες αλληλουχίες που αποθηκεύονται στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων αλληλουχίας. Η έρευνα στις μεγάλες βάσεις δεδομένων παρέχει συχνά την πρώτη ένδειξη λειτουργίας μιας αλληλουχίας όπως στην περίπτωση της κανονικής λειτουργίας του γονιδίου (NF2) της νευροϊνωμάτωσης τύπου 2. Η έρευνα ομολογίας στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν την πρόσφατα καθιερωμένη NF2 αλληλουχία DNA προσδιόρισε τις σχετικές ακολουθίες, ειδικότερα εκείνες των moesin, ezrin και radixin. Αυτές οι πρωτεΐνες ήταν γνωστό ότι ενεργούν ως δομικές συνδέσεις μεταξύ των πρωτεϊνών μεμβρανών κυττάρων και των ενδιάμεσων πρωτεϊνών ινών, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μερικές αρχικές ενδείξεις στη λειτουργία του προϊόντος γονιδίων NF2.

32 Τα περισσότερα από τα πρώτα στοιχεία αλληλουχίας λήφθηκαν από μιτοχονδριακά ή βακτηριακά γονιδιώματα Σε καθαρή στατιστική βάση, ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης (ORF, open reading frame) μακρύτερο από 300 bp αναμένεται να εμφανιστεί τυχαία κάθε 36 Kb σε μια ενιαία αλυσίδα DNA (με %A = %C= %G = %T = 25). Πραγματικές πρωτεΐνες αντιστοιχούν κατά μέσον όρο σε ένα 1000 bp ORF. Ένας απλός αλγόριθμος που διατηρεί την πιo μακροχρόνια επικάλυψη ORFs και εφαρμόζοντας ένα κατώτατο όριο μεγέθους θα ανιχνεύσει ήδη τα περισσότερα πραγματικά γονίδια με καλή εξειδίκευση. Περιπλοκότερες μέθοδοι απαιτούνται για να εντοπίσουν μικρά γονίδια, να ερμηνεύσουν τις μερικές ακολουθίες που περιέχουν ελλιπή ORFs, αμετάφραστες περιοχές ή να επικρατήσουν της αλληλουχίας λαθών.

33 Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή χρησιμοποιούνται για την ανεύρεση γονιδίων

34 Τα διάφορα προγράμματα συνδυάζουν την επιλογή όλων των μεγαλύτερων από 50 bp ORF την ταξινόμηση υποψηφίων εξονίων σύμφωνα με το εξαμερές μέτρο κωδικοποίησης τη σάρωση υποψηφίων εξονίων για ομοιότητα με αλληλουχίες πρωτεϊνών σε βάσεις δεδομένων την ανεύρεση εξονίων με αναζήτηση ομοιότητας την πρόβλεψη πλήρων δομών γονιδίων τη γραμμική διακρίνουσα ανάλυση τα δέντρα απόφασης το δυναμικό προγραμματισμό τα μοντέλα Markov

35 Τέσσερις ομάδες γονιδίων 1) γνωστά γονίδια, δηλαδή εκείνα που είναι ίδια με το γνωστό ανθρώπινο συμπληρωματικό DNA ή πρωτεϊνική αλληλουχία 2) νέα γονίδια, που είναι εκείνα που έχουν ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης (ORF) είναι ίδια με τα ανθρώπινα ESTs ή/και έχουν ομολογίες με γνωστά γονίδια ή πρωτεΐνες 3) putative (πιθανά) γονίδια, τα οποία έχουν ίδιες αλληλουχίεs με τα ανθρώπινα ESTs αλλά χωρίς ORF και 4) ψευδογονίδια, δηλαδή αλληλουχίες ομόλογες με γνωστά γονίδια και πρωτεΐνες αλλά με αποδιοργανωμένο ORF ORF.

36

37 Όνομα κλώνου Τύπος Μέγεθος G+C (%) Ισοχώρος Επαναλήψεις (%) Γονίδια Πυκνότητα γονιδίου ba489k8 BAC H1/H ba69l16 BAC L2/H ba288g3 BAC H dj336k20 PAC L2/H dj126e20 PAC H dj303a1 PAC L1/L dj501e16 PAC L1/L ba328k6 BAC L1/L ba320h2 BAC L1/L ba12i14 BAC L1/L dj103m22 PAC L1/L dj90o12 PAC L1/L ba648n19 BAC L1/L dj398a12 PAC L1/L dj359l13 PAC L1/L ba380l24 BAC L1/L ba339a7 BAC L1/L dj290i10 PAC H ba BAC H1/H ba421m1 BAC L2/H ba417m14 BAC L2/H ba637o19 BAC L1/L

38 Expression profile Homology ΓΟΝΙ ΔΙΟ Coding (bp) Γονιδιακό ς (Kb) Nο εξο νίω ν Πρ οσα νατ ολισμό ς Εγκ έφα λος Κα ρδι ά Νε φρό Συκ ώτι Πνε ύμο νας Κα ρδι ά M. mus cul us R.n orve gicu s D.m ela nog aste r C.el ega ns A.th alia na RREB P SSR D MSL D TKL P + + DSP P

39

40 PAC/BAC Μήκος(bp) SINEs LINE LTR % Alu MIRs AluS/J BA489K8 22, Ø BA69L16 167, BA288G3 128, DJ336K20 52, DJ119C5 152, DJ126E20 117, DJ303A1 104, DJ501E16 56, DJ503N11 94, BA339A7 164, DJ290I10 180, BA360O19 87, BA421M1 155, DJ417M14 144, BA , Sum 3,150,

41 Άνθρωπος Ποντικός ΓΟΝΙΔΙΟ Κωδικοποίηση (bp) Γονιδιακό (Kb) Νο εξονίων Προσαν/ λισμός Κωδικοποίηση (bp) Γονιδιακό (Kb) Νο εξονίων Προσαν /λισμός RREB P P SSR D D DSP P P BMP P P TFAP D D GCNT P P MAK D D GCMB D D

42 Πρόγραμμα Τύπος πρόβλεψης Ευαισθησία (νουκλεοτίδιο) Ευαισθησία (εξόνιο) Εξειδίκευση (νουκλεοτίδιο) Ελλείποντα εξόνια Λανθασμένα εξόνια FGENEH Δομή γονιδίου Genie Δομή γονιδίου GenLang Δομή γονιδίου GENSCAN Δομή γονιδίου GRAIL II Εσωτερικά Εξόνια GRAIL II/GAP Δομή γονιδίου HEXON Εσωτερικά Εξόνια MORGAN Δομή γονιδίου MZEF Εσωτερικά Εξόνια SorFind Εσωτερικά εξόνια VEIL Δομή γονιδίου

43

44

45 Βάσεις δεδομένων και πρόσβαση Η σημαντικότερη απαίτηση για την έρευνα βάσεων δεδομένων είναι μια περιεκτική, σύγχρονα ενημερωμένη βάση δεδομένων. Η GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) χρησιμοποιείται ευρύτατα, και οι καθημερινές αναπροσαρμογές είναι διαθέσιμες για μεταφόρτωση ή άμεση έρευνα με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δικτύων. Η NCBI διατηρεί δύο περίπου συλλογές αλληλουχίας χωρίς πλεονασμό (NRDB), μια για τις πρωτεΐνες και μια για τα νουκλεϊνικά οξέα. Σήμερα υπάρχουν πάνω από εκατό από τις διαφορετικές βάσεις δεδομένων που προσεγγίζονται εύκολα μέσω του διαδικτύου που δίνουν όλα τα είδη των διαφορετικών πολύτιμων πληροφοριών. Όλα τα προγράμματα που περιγράφονται ανωτέρω μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναλύσουν τα στοιχεία και να τα συνδυάσουν σε μια οπτική παρουσίαση ως NIX (προσδιορισμός νουκλεοτιδίου X)

46 Οι πιο γνωστές βάσεις δεδομένων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων η οποία περιέχει πληροφορίες για όλα τα γονίδια, τους απλούς πολυνουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς (SNPs), τις συγγένειες μεταξύ των ειδών ενώ διαθέτει και μηχανές αναζήτησης ομοιότητας της ερωτώμενης ακολουθίας Λεπτομερής περιγραφή των γονιδίων καθώς και χρωμοσωμικών ανωμαλιών (προσθήκες, εξαλείψεις, μετατοπίσεις) καθώς και χάρτες του ανθρώπινου γονδιώματος Κατάλογος ΟΜΙΜ όλων των ανθρώπινων γονιδίων και των γενετικών διαταραχών Σχολιασμός και περιγραφή όλων των γονιδίων και αναφορά στους δείκτες και την ακριβή θέση του γονιδίου στο χρωμόσωμα Βάση δεδομένων για πρωτεϊνες Διάφορα υπολογιστικά προγράμματα για ανάλυση των μοτίβων και των χαρακτηριστικών των ακολουθιών Λεπτομερή αρχεία με όλες τις δημοσιεύσεις των επιστημονικών περιοδικών και δυνατότητα συσχετισμού των γονιδίων και των ιδιοτήτων τους με την Genbank Επιδημιολογικές πληροφορίες για κάθε γονίδιο και πολυμορφισμό και συσχέτισή τους με γνωστές νόσους

47 NCBI

48

49

50

51

52

53 Γονιδιακή τεχνολογία η µετάλλαξη των γονιδίων ευθύνεται για ένα σύνολο ασθενειών όπως ο καρκίνος ο διαβήτης, οι παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος κ.ά. Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο τα γονίδια επηρεάζουν τις ασθένειες και η κατανόηση των λειτουργιών των πρωτεϊνών, που τα γονίδια κωδικοποιούν, µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη θεραπείας που στοχεύει στον περιορισµό και τη βελτίωση ελαττωµατικών γονιδίων το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται από 46 χρωμοσώματα και περίπου μοναδικά γονίδια.

54 Με τη γενετική μηχανική μεταφέρονται τμήματα DNA ενός κυττάρου, που ρυθμίζουν ορισμένους επιθυμητούς χαρακτήρες, σε ένα άλλο κύτταρο, όπου ενσωματώνονται στο γενετικό του υλικό παράγεται ένα καινούργιο τεχνητό μόριο, το ανασυνδυασμένο DNA οι τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA χρησιμοποιούνται στην κλωνοποίηση γονιδίων στη γενετική τροποποίηση των οργανισμών και γενικά για την ανάπτυξη ποικίλων τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας

55 Η γονιδιακή θεραπεία στηρίζεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA στη θεραπεία πολλών σοβαρών γενετικών ασθενειών όπως διάφοροι τύποι καρκίνου δίνει τη δυνατότητα προσθήκης νέων γονιδίων απευθείας στον οργανισμό

56 Οι μεταλλάξεις είναι υπεύθυνες για την αλλαγή στο γενετικό υλικό και κατ επέκταση την εμφάνιση πολλών νόσων Είδη Μεταλλάξεων σωματικές (somatic mutations) Βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο ιστό κληρονομικές - γαμετικές (germ-line mutations) Βρίσκονται σε όλους τους ιστούς

57 Κυρίαρχα γονίδια Στις κυρίαρχες γενετικές παθήσεις ο ένας γονέας είναι φορέας παθογόνου μετάλλαξης στο ένα αλληλόμορφο το οποίο κυριαρχεί στο άλλο. Κάθε παιδί στην οικογένεια έχει 50% πιθανότητες να κληρονομήσει το παθολογικό αλληλόμορφο και την ασθένεια Υποτελή γονίδια Και οι δύο γονείς (υγιείς) είναι φορείς είναι φορείς μιας παθογόνου μετάλλαξης. Κάθε παιδί έχει 25% πιθανότητες να κληρονομήσει και τα δύο παθολογικά αλληλόμορφα με αποτέλεσμα να νοσήσει. Συνήθως έχουμε την παρουσία κάποιας κληρονομικής μετάλλαξης σε ένα ογκοκασταλτικό γονίδιο ή ογκογονίδιο όπως BRCA1, BRCA2, p53, MEN1, RET, P16, APC, MLH1, MSH2 κλπ. Πρέπει να απωλεστεί και το φυσιολογικό αλληλομόρφο, οπότε έχουμε απώλεια ετεροζυγωτίας - LOH

58 Σύνδρομο καρκίνου μαστού H γενετική ανάλυση για τα γονίδια BRCA1 & BRCA2 σε οικογένειες με ιστορικό καρκίνου μαστού/ωοθηκών ξεκίνησε το σε ερευνητικά πλαίσια Από το 2000 προσφέρεται ως εξέταση ρουτίνας σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία και το Ισραήλ Ο γενετικός έλεγχος έχει σώσει χιλιάδες ζωές

59 Κατανομή των μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1 & BRCA2 που έχουν χαρακτηριστεί σε ελληνικές οικογένειες με ιστορικό καρκίνου μαστού/ωοθηκών. Γαλάζιοι κύκλοι αναπαριστούν οικογένειες με καρκίνο του μαστού και ωοθηκών και μαύροι κύκλοι μόνο με καρκίνο του μαστού

60 Γονίδια που εμπλέκονται στους σημαντικότερους τύπους καρκίνου Τύπος Καρκίνου Κληρονομήσιμες Μεταλλάξεις Σωματικές Αλλοιώσεις Καρκίνος πνεύμονα - Μεταλλάξεις p53, KRAS, CDKN2A Εγκέφαλος - Μεταλλάξεις p53, CDKN2A, PTEN Καρκίνος ήπατος - Μεταλλάξεις p53, CTNNB1 Καρκίνος παγκρέατος - KRAS, TP53, CDKN2A Καρκίνος μαστού και ωοθηκών BRCA1, BRCA2 -

61 Γονίδια που ευθύνονται για συνηθισμένες νόσους Νόσος Γονίδιο Διαβήτης 1 PTPN22, PEP, LYP Λευχαιμία RBM15, SPEM Νόσος του Parkinson PARK10 Καρκίνος προστάτη PRCA1 Νεφρωσικό σύνδρομο PDCN

62 Γονίδια που ευθύνονται για συνηθισμένες νόσους Νόσος Γονίδιο Καρκίνος παγκρέατος CDKN2A Αναιμία Fanconi XRCC9 Άσθμα CCL11 Σχιζοφρένεια DTNBP1 Γλαύκωμα GLC3B

63 Η βιοπληροφορική βοηθάει στην ανεύρεση όλων των γονιδίων με αναζήτηση στις κατάλληλες βάσεις δεδομένων και πιο συγκεκριμένα: Η GeneCards (http://bioinformatics.weizmann.ac.il/cards/) είναι η βάση δεδομένων των ανθρώπινων γονιδίων, των προϊόντων τους και της συμμετοχής στις ασθένειες Η GeneTests (http://geneclinics.org/) είναι μια ιατρική πηγή πληροφοριών γενετικής που αναπτύσσεται για τους ιατρούς και τους ερευνητές Η ανθρώπινη βάση δεδομένων μεταλλαγής γονιδίων (http://archive.uwcm.ac.uk/uwcm/mg/hgmd0.html είναι η ανθρώπινη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τους διάφορους τύπους μεταλλαγών μέσα στις περιοχές κωδικοποίησης των ανθρώπινων πυρηνικών γονιδίων, προκαλώντας την κληρονομούμενη ασθένεια Η OMIM είναι η μεντελική κληρονομικότητα στον άνθρωπο και ο κατάλογος των ανθρώπινων γονιδίων και των γενετικών αναταραχών με το περιγραφικό κείμενο Η Prospectr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμπλουτίσει τους καταλόγους γονιδίων που βρίσκονται σε έναν πιθανό γεωμετρικό τόπο ασθενειών.

64 Μικροσυστοιχείες: Νέα τεχνολογία μοριακής βιολογίας στη χειρουργική Οι μικροσυστοιχείες είναι μικροσκοπικές σειρές ακινητοποιημένων νουκλεϊνικών οξέων. Επιτρέπουν την ανίχνευση αλλοιώσεων χιλιάδων γονιδίων ταυτόχρονα Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διάγνωση, πρόγνωση και ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία στην ογκολογία Μπορούν να προβλέψουν την τοξικότητα σε διάφορα χημειοθεραπευτικά

65

66 Φαρμακευτικές εφαρμογές Ευφυή Συστήματα Παροχής Φαρμάκων Τα υπάρχοντα συστήματα παροχής φαρμάκων έχουν πολλά μειονεκτήματα και προκαλούν πολλά προβλήματα. Οι ουσίες δεν εστιάζουν τη δράση τους στην περιοχή ενδιαφέροντος αλλά τείνουν να κατανέμονται σε όλο το σώμα χάνοντας αρκετή από την αποτελεσματικότητά τους. Κατασκευάζονται έξυπνα χάπια τα οποία αποτελούνται από μια γυάλινη κάψουλα η οποία περιέχει το φάρμακο και από ηλεκτρονικό και μηχανικό σύστημα υπεύθυνο για τον έλεγχο της δοσολογίας. Μετά την κατάποσή της από τον ασθενή, η κάψουλα κατευθύνεται στο σημείο θεραπείας μέσο ενός συστήματος αισθητήρων, ελευθερώνει το φάρμακο και εγκαταλείπει το σώμα μέσο της φυσικής οδού. Εφαρμογή της νανοτεχνολογίας με στόχο την παροχή φαρμάκων, βασιζόμενη στην χρήση των νανοσωματιδίων, τα οποία εμπεριέχουν μόρια του φαρμάκου με σκοπό την εναπόθεσή τους στο όργανο-στόχο. Τα νανοσωματίδια είναι αδρανή και δεν ερεθίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, έχοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

67 Ανάλυση πρωτεϊνών Η δοµή µιας πρωτεΐνης αποτελεί το κλειδί για τη βιολογική της λειτουργία. Η ενεργός περιοχή (active site) της πρωτεΐνης χαρακτηρίζεται από γεωµετρικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά που είναι σχεδόν συµπληρωµατικά ενός άλλου µορίου, του υποστρώµατος. Αυτή η διαδικασία πρόσδεσης υποδοχέα (ενεργού κέντρου) και υποστρώµατος καλείται προσάραξη (docking). Η βιοπληροφορική χρησιμοποιείται για να ελέγξει τον µεγάλο αριθµό πιθανών στεροδιαµορφώσεων και να µειώσει την υπολογιστική πολυπλοκότητα των πειραµάτων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν.

68 Η σχεδίαση φαρμάκου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή περιλαμβάνει Την ανακάλυψη νέων φαρμακοφόρων μορίων από αναζήτηση σε βάσεις χημικών πληροφοριών με τη χρήση προγραμμάτων βιοπληροφορικής Τη βελτιστοποίηση των φαρμακοφόρων μορίων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των παρενεργειών Τη σχεδίαση εκ νέου μορίων που μπορούν να προσδένονται σε συγκεκριμένους υποδοχείς για να λειτουργούν ως ανταγωνιστές ή αναστολείς Την τρισδιάστατη αναπαράσταση των φαρμακοφόρων μορίων και τη μελέτη των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων

69 ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Η γονιδιακή θεραπεία στη χειρουργική περιλαμβάνει: Τη συλλογή κατάλληλων κυττάρων από ασθενείς Την τροποποίησή τους Την επιστροφή των κυττάρων αυτών σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος των ασθενών. Μόλις το γονίδιο βρεθεί στη σωστή θέση, παράγει ένα σήμα που υποκινεί τη διαδικασία επούλωσης του ασθενή (π.χ. την ανάπτυξη οστίτη ιστού) Η τεχνική αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες στην επούλωση μυοσκελετικών ιστών όπως μυών, συνδέσμων και χόνδρων

70 Με τη χρήση της γενετικής και της βιοϊατρικής πληροφορικής έχουν ανακαλυφτεί αρκετά γονίδια που ευθύνονται για την παραγωγή οστίτη ιστού Τελευταία βρέθηκε και γονίδιο που ευθύνεται για την εμφάνιση της σκολίωσης (CHD7) Με τη χρήση των εργαλείων της βιοπληροφορικής, των μικροσυστοιχειών και την ανάλυση των πρωτεϊνών που τα διάφορα γονίδια κωδικοποιούν, μπορούν να βρεθούν καινούρια γονίδια και να σχεδιαστεί μια εξατομικευμένη φαρμακευτική αντιμετώπιση

71 Μελλοντικές εφαρμογές Ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων στην υπολογιστικά καθοδηγούμενη χειρουργική Αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα για τον εντοπισμό μεταλλάξεων οι οποίες συμβάλλουν στη νόσο θα οδηγήσει στην κατασκευή αποτελεσματικών φαρμάκων Κατασκευή <έξυπνων> εμφυτευμάτων τα οποία όχι μόνο θα μεταφέρουν ένα φάρμακο στην κατάλληλη θέση αλλά θα είναι και σε θέση ανιχνεύοντας το μικροπεριβάλλον να <γνωρίζουν> πότε θα απελευθερώσουν το φορτίο το οποίο θα μεταφέρουν, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε για ορμόνη Χρήση του πυριτίου για ορθοπεδικούς σκοπούς και πιο συγκεκριμένα για τη δημιουργία και μόνιμων τμημάτων οστών τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση σπασμένων οστών γηραιών ασθενών.

72

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα

Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα Το γονιδίωμα περιλαμβάνει τόσο τα γονίδια όσο και τις μη κωδικοποιούσες ακολουθίες DNA. Ο όρος προτάθηκε το 1920 από τον καθηγητή Hans

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας 2001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δομή του γενετικού υλικού 3 2. Κληρονομικότητα..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Οµοιότητας και Γενετικών Αλγορίθµων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Οµοιότητας και Γενετικών Αλγορίθµων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Aναγνώριση ιπλώµατος Πρωτεϊνών µε χρήση ικτύων Οµοιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BURROWS WHEELER ALIGNER ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ Παναγιώτα Μυτιληναίου H Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό Με βάση ποιο πείραμα αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Πότε ήρθε η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ DNA

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ DNA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ DNA Μαργαρίτα-Αργεντίνα Ν. Παπακωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες Λειτουργικής Γονιδιωµατικής Με την

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. 2008 KOUTSOVOULOS GEORGIOS Department of Molecular Biology and Genetics DEMOCRITUS UNIVERCITY OF THRACE

ABSTRACT. 2008 KOUTSOVOULOS GEORGIOS Department of Molecular Biology and Genetics DEMOCRITUS UNIVERCITY OF THRACE ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ DOCKING ιπλωµατική Εργασία για Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων για το Πτυχίο του Μοριακού Βιολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει:

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Με ποια πειράµατα οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου. Ποιες οι διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτελέσματα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτερη καλλιέργεια βρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 1 2 3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ DNA και RNA DNA Δίκλωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Βιοπληροφορική ανάλυση του νευρικού συστήματος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου. Ευτυχία Σ. Νανά

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου. Ευτυχία Σ. Νανά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Τα χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς. Στον φλοιό της γης απαντώνται 92 στοιχεία, απαραίτητα για την ζωή είναι τα 27, από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πληροφορική Επιστημών Ζωής Σπύρος Βερναρδής 1270 Βιολόγος

Πανεπιστήμιο Πατρών Πληροφορική Επιστημών Ζωής Σπύρος Βερναρδής 1270 Βιολόγος Πανεπιστήμιο Πατρών Πληροφορική Επιστημών Ζωής Σπύρος Βερναρδής 1270 Βιολόγος Χρήση μικροσυστοιχιών DNA για την ανάλυση του μεταγραφικού προφίλ γενετικά τροποποιημένων εμβρυικών ινοβλαστών ποντικού. Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα