1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ"

Transcript

1 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Φορείς εντός δηµοσίου: Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.), Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO Β. Φορείς εκτός ηµοσίου Τοµέα : ιεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου ( Ι.ΚΕ.Μ.Ε.Π.) (διεθνής περιφερειακός οργανισµός), Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Προαγωγής της Ανθρωπιστικής Παιδείας (κοινωφελές Ίδρυµα-συντρέχουσα εποπτεία µε Υπουργείο Ανάπτυξης και Υπ. Παιδείας ), ιεθνές Κέντρο Ολυµπιακής Εκεχειρίας (κοινωφελές ίδρυµα οργανισµός της ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής- συντρέχουσα εποπτεία µε Υπουργείο Ανάπτυξης και Υπουργείο Παιδείας) - Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το Ειδικό Μητρώο των οποίων τηρεί η Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ..Α.Σ.) του ΥΠ.ΕΞ. εν αποτελούν φορείς της ηµόσιας ιοίκησης. -Το Ίδρυµα Αποκατάστασης Οµογενών εξ Αλβανίας καταργήθηκε µε το Π.. 99/2012 (ΦΕΚ 163 Α ). 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Φορείς εντός ηµοσίου : Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε), Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (εποπτεύεται από την «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς») Β. Φορείς εκτός δηµοσίου τοµέα:. Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.), Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.) (συντρέχουσα εποπτεία µε Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων), Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) (εποπτεύεται από την «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»), Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήµατα Αυτοκινήτων 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

2 Φορείς εντός δηµοσίου: Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Μονίµων Αξιωµατικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.), Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Μονίµων Αξιωµατικών Ναυτικού (Ο.Σ.Μ.Α.Ν.), Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Μονίµων Αξιωµατικών Αεροπορίας «ΙΚΑΡΟΣ» (Ο.Σ.Μ.Α.Α. «ΙΚΑΡΟΣ») (Το Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων τέθηκε σε λύση και εκκαθάριση µε το ΦΕΚ 811 Β /2012) 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Φορείς Εντός δηµοσίου: 1. Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης (πρόκειται για 13 Ταµεία) 2. Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής ( εν λειτουργεί) 3. Κεντρική Ένωση ήµων Ελλάδος (Κ.Ε..Ε.) 4. Περιφερειακές Ενώσεις ήµων (Π.Ε..) (µια ανά περιφέρεια) 5. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 6. Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) -Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ) που ιδρύθηκε το 2002, καταργήθηκε µε το Ν. 3895/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα (Ν.3059/2002 & αρ. 53 Ν.3959/2011) συγχωνεύθηκε µε την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. παρ.9 του αρ. 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ΦΕΚ 268 Α /2011 και ΦΕΚ Β 1318/2012 -Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη Εθνικού Τυπογραφείου καταργήθηκε µε το Ν.3895/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Φορείς Εντός ηµοσίου: Στη ΓΓ Επενδύσεων και Ανάπτ υξης υπάγονται τα εξής ΝΠΙ :

3 1. Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.) 2. Κέντρο ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ικαίου (Κ..Ε.Ο..) 3. Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) Στον Τοµέα Βιοµηχανίας είναι ενταγµένα τα ΝΠΙ : 1. Εθνική Ελληνική Επιτροπή του ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου (Ν.2081/1992) 2. Αραβοελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Ανάπτυξης - Στον Τοµέα Μεταφορών ικτύων υπαγόταν το ΝΠΙ ιεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδηµία που καταργήθηκε Β. Φορείς Εκτός δηµοσίου Ένωση για την Αντισεισµική Προστασία των Κρατών Μελών του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ) (διεθνούς χαρακτήρα -δεν λειτουργεί ) -Το Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.) καταργήθηκε µε το άρ. 2 του Ν.4109/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Φορείς εντός δηµοσίου 1. Ίδρυµα Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης (Το Ινστιτούτο Νεολαίας και το Ινστιτούτο ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων -Ι..ΕΚ.Ε. συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως µε το Ε.Ι.Ν. το οποίο µετονοµάστηκε σε Ίδρυµα Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης) 2. Οργανισµός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (29) 3. Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας Τ.Ε.Ι. (11) 4. Ειδικά Ν.Π.Ι.. για την Αξιοποίηση και ιαχείριση της Περιουσίας Α.Ε.Ι. (15) 5. Ειδικό Ν.Π.Ι.. «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και ιαχειρίσεως της Περιουσίας της Ακαδηµίας Αθηνών» 6. Οργανισµός ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (Σόλων) ( εν λειτουργεί ακόµη)

4 7. Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) -Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) και το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης οµών ια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ.) συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως µε τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού) 8. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 9. Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου -Η Ιόνιος Ακαδηµία και το ιαπανεπιστηµιακό Συµβούλιο Έρευνας (.Σ.Ε.), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), ο Οργανισµός Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) και το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης καταργήθηκαν. - Στη ΓΓ Ερευνας και Τεχνολογίας υπάγονται τα εξής ΝΠ : 1. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) 3. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 4. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 5. Ένωση Ελλήνων Φυσικών ( εν λειτουργεί) 6. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (E.I.E.) 7. Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) 8. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 9. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 10. Ελληνικό Ίδρυµα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέµιγκ» 11. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµιγκ» 12. Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (πρώην Κ.Ε.Τ.Ε.Π.) 13. Μουσείο Επιστήµης και Τεχνολογίας ( εν λειτουργεί)

5 14. Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) 15. Κέντρο ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας (κοινωφελές ίδρυµα του αστικού κώδικα) -Καταργήθηκε ο Εθνικός Οργανισµός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.) Στη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού υπάγονται τα εξής ΝΠ : 1. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (Παράρτηµα Εθν. Πιν. Κουµαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης, Παράρτηµα Εθνικής Πινακοθήκης Κέρκυρας, Παράρτηµα Εθνικής Πινακοθήκης Ναυπλίου, Εθνική Γλυπτοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου Μουσείο Καπράλου Αίγινα) 2. Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 3. Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 4. Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 5. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης 6. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη- Κέντρο Εθνοµουσικολογίας (Μ.Ε.Λ.Μ.Ο.Φ.Α.Κ.Ε.) 7. Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 8. Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 9. Μουσείο Ακρόπολης 10. Μουσείο-Βιβλιοθήκη Ευστρ. Θρασ. Ελευθεριάδη-Tériade (συνεποπτεία µε Αποκεντρωµένη ιοίκηση Βορείου Αιγαίου) Στη ΓΓ Πολιτισµού υπάγονται και τα εξής ΝΠΙ : 1. Εθνικό Θέατρο (ΕΘ) 2. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) 3. Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) 4. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων 5. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών 6. Εθνικό Ίδρυµα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά» 7. Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού

6 1. Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) 2. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) 3. Εθνικός Οργανισµός Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.Κ.Α.Ν.) Β. Φορείς Εκτός δηµοσίου 1. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών 3. Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (17) 4. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ιόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) (Πρώην Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.)) 5. ιοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών ( εν λειτουργεί ακόµη) (Το ιεθνές Κέντρο Μελέτης Αρχαίου ράµατος και το ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελληνικών Σπουδών καταργήθηκαν) - εν ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα τα εκπαιδευτικά κοινωφελή ιδρύµατα ή σωµατεία, όπως η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκειο) ή το Ίδρυµα Αναργύρειου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών. - ΤΑ ΝΠΙ, εκτόςδηµοσίου, που υπάγονται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 1. Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 2. Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού 3. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης(Αθήνα) 4. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης / Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 5. Ορχήστρα των Χρωµάτων 6. Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) 7. Οργανισµός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης 8. Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής 9. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) 10. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου άσους Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Λ.)

7 11. Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 12. Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 13. Ειδικό Ταµείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 14. Ειδικό Ταµείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 15. Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ελλάδος 16. ιεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας 17. Πλωτό Μουσείο Νεράιδα (Το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού, ο Οργανισµός Εθελοντισµού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και το Ταµείο ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων καταργήθηκαν) 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) απορροφήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου) - Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) ( εν λειτουργεί ακόµη) - Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Αττικής - 17 Φορείς ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (Ν.3044/2002 και άρ. 8 Ν.4109/2013) (Ο Οργανισµός Ανάπτυξης και ιαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ο Οργανισµός Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ελαιώνα Αττικής)και ο Φορέας ιαχείρισης και Ανάπλασης Ποταµού Κηφισού και των Παραχειµάρρων του συγχωνεύθηκαν στο Μητροπολιτικό Φορέα Ανάπλασης και ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Αττικής) - Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)

8 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α. Φορείς εντός δηµοσίου - Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου υναµικού (Ε.Ι.Ε.Α..) Β. Φορείς εκτός δηµοσίου -Οργανισµός Μεσολάβησης και ιαιτησίας (Ανεξάρτητος φορέας που λειτουργεί στα πλαίσια του Ν. 1876/1990) 2. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) Επίσης, 12 φορείς επικουρικής ασφάλισης (12 Ν.Π.Ι..), 4 φορείς ασφάλισης ασθενείας - Ταµείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, Αλληλοβ. Ταµείο Περίθαλψης Συλ. Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, Ταµείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ενιαίος ηµοσιογραφικός Οργανισµός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης -Ε..Ο.Ε.Α.Π.), 8 φορείς ασφάλισης πρόνοιας (8 Ν.Π.Ι..), 54 Ταµεία Αλληλοβοήθειας (Η υπαγωγή τους στην εποπτεία της Γεν. Γραµµ. Κοιν. Ασφαλίσεων εξαρτάται από την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς ή κοινωνικού πόρου.), 9 επαγγελµατικά ταµεία 10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Φορείς εντός δηµόσιου τοµέα - Γενικό Νοσοκοµείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Νοσοκοµείο που διέπεται από ειδικές διατάξεις, Εποπτεύεται από την 3η ΥΠΕ) - Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) - Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.)

9 - Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας (Φορέας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) -Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) / Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίµατος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» - Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία - Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος - Ένωση Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) - Σύλλογοι Επιστηµόνων Μαιών-Μαιευτών - Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Ψ.Κ.Β.Ε.) - Ινστιτούτο Έρευνας Νοσηµάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.) - Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) - Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών - Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) - Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) (Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας καταργήθηκε µε το Ν.3895/2010) - Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας - Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) - Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη ιαβήτη και των Επιπλοκών του - Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) - Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) -Ελληνική Αθλητική Οµοσπονδία ΑµεΑ (ΕΟΑΜ ΑµεΑ) - Ελληνική Οµοσπονδία Αθλητισµού Κωφών (ΕΟΑΚ) - Οµοσπονδία Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Καρότσι (ΟΣΕΚΚ) -Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) (Π..22/2004) -Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόµων µε Αναπηρίες (E.ΠΑ.-ΑµεΑ), το Κέντρο Κληρονοµικών Νόσων Αίµατος και το Ινστιτούτο Κοινωνικής ηµογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ..Ε.) καταργήθηκε µε το Ν.3895/2010.

10 Β. Φορείς εκτός δηµοσίου - «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο - Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)(Ν.2071/1992 εξαιρείται από το ηµόσιο Τοµέα µε το Π.. 407/1993) - ιεθνής Κοινωνική Υπηρεσία (υπό την εποπτεία της Περιφέρειας Αττικής) - Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στους Τοµείς Ψυχικής Υγείας (4) - εν ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα: τα κοινωφελή ιδρύµατα του αστικού κώδικα (ν.π.ι.δ.), όπως η Τράπεζα Τροφίµων Ίδρυµα για την Καταπολέµηση της Πείνας, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, ή ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.) ή η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) τα προνοιακά κοινωφελή ιδρύµατα και τα ειδικώς αναγνωριζόµενα και επιχορηγούµενα φιλανθρωπικά σωµατεία, όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, τα Κέντρα Προσωρινής ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών, το σωµατείο Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF 11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Φορείς εντός δηµοσίου - Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ. Σε αυτόν έχουν συγχωνευθεί : το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ο Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.), ο Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΗΜΗΤΡΑ», Κέντρα ΗΜΗΤΡΑ (πρώην Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης-ΚΕ.Γ.Ε.), Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία, Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)και ο Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ.)

11 - Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Οι 10 Γενικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) (συντρέχουσα εποπτεία Υπουργού Αγρ. Αν. & Τροφίµων και του οικείου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας) - Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) (είναι 460 εκ των οποίων λειτουργούν τα 416) (συντρέχουσα εποπτεία Υπουργού Αγρ. Αν. & Τροφίµων και Περιφερειάρχη) - Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας (Οργανισµός Αντασφάλισης και Συντονισµού «ΟΑΣΙΣ» καταργήθηκε το 2008 και η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας καταργήθηκε το 2010) Β. Φορείς Εκτός ηµοσίου - Εθνικές ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις -Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες - Καταγράφεται ως κοινοφελές ίδρυµα το Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση (W.W.F) Eλλάς (Ν.Π.Ι..) (συντρέχουσα εποπτεία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το υπουργείο Ανάπτυξης) 12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α. Φορείς εντός δηµοσίου τοµέα 1. Επάνοδος 2. Ινστιτούτο ηµοσίου ιεθνούς ικαίου και ιεθνών Σχέσεων (Μετατράπηκε σε ΝΠΙ µε το Ν.3910/2011) Β. Φορείς εκτός δηµοσίου τοµέα -Το Ευρωπαϊκό Κέντρο ηµοσίου ικαίου (Ε.Κ...), το οποίο δεν ανήκε στο δηµόσιο τοµέα, απορροφήθηκε από τον διεθνή οργανισµό, Ευρωπαϊκός Οργανισµός ηµοσίου ικαίου Ε.Ο...). 13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

12 Α. Φορείς εντός του δηµοσίου 1. Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 2. Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.) (Ν.3688/2008) ( εν Λειτουργεί) -Το Επιστηµονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.) καταργήθηκε µε το Ν.3895/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φορείς εντός δηµοσίου 1. Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) (Α.Ν.1565/1950) 1.1. Υπηρεσίες Εξωτερικού (Γραφεία Τουρισµού 17 Παραρτήµατα 2) 1.2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (14) 1.3. Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού (16) 2. Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) (Ο Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) (Ν.3105/2003) καταργήθηκε µε το άρ. 4 του Ν.4109/2013) 15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α. Φορείς εντός δηµοσίου τοµέα - Ινστιτούτο Ιστορίας Εµπορικής Ναυτιλίας (Ν. 2638/1998) -Το νοµικό πρόσωπο «ΠΟΣΕΙ ΩΝ» Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης Α.Ε. καταργήθηκε ενώ η Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε. απορροφήθηκε από τον Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. Β. Φορείς εκτός δηµοσίου τοµέα - Εστία Ναυτικών - Ελληνική Ένωση Ναυτικού ικαίου (Εποπτεύεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής)

13 - Ελληνικός Νηογνώµονας 16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισµού Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.Ε.Π.Π. Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. - Ε.Χ.) καταργήθηκε µε το άρ. 5 του Ν.4109/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.) καταργήθηκε µε την αρ /2011/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2788 Β -Ανώνυµες εταιρείες που εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 περί.ε.κ.ο. ΦΕΚ 314 Α : 1. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε. Μ.Π.Ε. Α.Ε.) 2. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. - Νέα Συνδροµητική Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Συνδροµητικών Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών Φορείς εκτός δηµοσίου : Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο καταργήθηκε µε την αρ /2011/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2788 Β

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα. Γραφεία κ.κ. Προέδρων. Fax: 210-3375944. Συµβούλων 2. Εποπτεύοντα Υπουργεία

Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα. Γραφεία κ.κ. Προέδρων. Fax: 210-3375944. Συµβούλων 2. Εποπτεύοντα Υπουργεία ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 / ΕΚΟ 1350 /ΝΣΗ ΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 8 1..Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.. Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Σεπτεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. ΕΓ ΕΚΟ 1597

Αθήνα 12 Σεπτεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. ΕΓ ΕΚΟ 1597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. /νση: Καραγιώργη Σερβίας 8 Πληροφορίες: Ε.Παπαδάκη, Μ.Γεωργίου Μ.Πρίγκουρη Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1. HELEXPO A.E. Εγνατίας 154, 54636, Θεσσαλονίκη. 2. Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) Α.Ε. Μητροπόλεως 3, 10557 ΑΘΗΝΑ

1. HELEXPO A.E. Εγνατίας 154, 54636, Θεσσαλονίκη. 2. Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) Α.Ε. Μητροπόλεως 3, 10557 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1- Κεφ. Α ν. 3429/2005 1. HELEXPO A.E. Εγνατίας 154, 54636, Θεσσαλονίκη 2. Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) Α.Ε. Μητροπόλεως 3, 10557 ΑΘΗΝΑ 3. ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Αµερικής

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Επιστήµες Οικονοµίας & ιοίκησης 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 515 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Αθήνα ΟΠΑ 15570 516 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 14204

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 2676/99 ΦΕΚ 1/5-1-1999 τ. Α ιδρυτικός Νόμος ΤΕΑΔΥ. Ενοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιατρικής Παιδαγωγικό Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Τμήμα Επιστημών και Εκπαίδευσης στην προσχολική Ηλικία

Τμήμα Ιατρικής Παιδαγωγικό Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Τμήμα Επιστημών και Εκπαίδευσης στην προσχολική Ηλικία Ξάνθη Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Κομοτηνή Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Μάστορα ΤΗΛ.210-3332920 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αγγελόπουλος Βασίλειος Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής- Καθηγητής Γεννήθηκε στον Αριστομένη Μεσσηνίας. Σπούδασε φυσικοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα