LAN PROPOSAMENA. ASKATASUNA BHI. Unitatea: MEKANISNOAK Orri zk: 1 Burlata 1. JARDUERA. IRAKASLEA: Arantza Martinez Iturri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LAN PROPOSAMENA. ASKATASUNA BHI. Unitatea: MEKANISNOAK Orri zk: 1 Burlata 1. JARDUERA. IRAKASLEA: Arantza Martinez Iturri"

Transcript

1 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: 1 1. JARDUERA LAN PROPOSAMENA LAN PROPOSAMENA Diseiatu eta eraiki ERAKUSLEIHO ZINETIKOA jedeare arreta erakartzeko edo produktu bat iragartzeko. Erakusleihoare atale bat mugitu egie da eta margotua aurkeztuko da. Mugimedua edozei trasmisio sistema erabiliz lor daiteke eta eskuz mugituko da. Edozei materiala erabil daiteke, ahal bada birziklatua. BALDINTZAK Diseiatzeko eta eraikitzeko debora izae da 10 ordu. Erakusleihoare dimetsioak taldeari dagokio kaxa sartzeko modukoak izae dira. Proiektua bukatzerakoa laa aurkeztuko da eta bere futzioamedua egiaztatuko da klaseare aurrea. Baloratuko da objektuare aurkezpea, origialtasua eta txosteea aurkeztuko dire marrazkiak. Pertsoa bakoitzak egi beharko du txostea edo memoria.

2 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: 2 MEKANISMOAK Mekaismoak idarrak eta mugimeduak trasmititzeko eta trasformatzeko elemetuak dira. Laa errazte diote gizakiari, laak egiteko beharrezkoa de esfortzua murrizte baita. Palakak Palaka makia siplea da, euste putu bate igurua bira emate due barra zurru batez osatua. Mutur batea jartze da mugitu ahi de gorputza (karga, zama edo erresistetzia) eta beste muturrea aplikatze da gorputz hori altxatzeko idarra. Idarra aplikatze de putuare eta euste putuare artea dagoe distatzia haditze deea, egi behar de idarra txikiagoa da. Palakak mota desberdiekoak iza daitezke: 1.mailako palaka. Euste putua, zama eta idarrare artea dago (balazia, kurrikak) 2. mailako palaka: zama, euste putua eta idarrare artea dago (karretilla, itxaur kraskagailua ) 3. mailako palaka: Idarra, euste putua eta zamare artea dago (erratza, pitzak ) 1. Seialatu hurrego koadro hoeta esadako mekaismo edo makia bakoitzari dagokio palaka mota (1., 2. edo 3. maila). Batzueta haibat palaka mote kobiazioak dira Arratzatzeko kaabera Mozteko aliketak. Arropa zabaltzeko pitzak Itxaur kraskagailua Azkazal-moztekoa Kortxo-ketzekoa Guraizeak Giza-besoa

3 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: 3 Poleak (txirrikak): bakuak, bikoitzak eta polipastoak Txirrika edo polea makia siple edo bakua da. Soka pasatzeko arteka bat due gurpil batez osatua dago eta ardatz bat ere badu gurpilak dira deza. Txirrika mota desberdi dago (ikusi marrazkia): Siplea: idarrare orabidea aldatze du eta beraz errazagoa da zamak igotzea. Bikoitza: zama bat jasotzeko idarra erdira murrizte du. Polipastoak: txirrika multzoak dira eta txirrika kopuruare arabera murrizte dute egi behar de idarra. Biradera eta torua Biradera bat da barra edo makila zurru bat birarazte due ardatzari lotuta dagoea. Biraderak bueltak ema ditza beharrezkoa de idarra, ardatzari ema beharko zaioa baio txikiagoa da. Mekaismoa hoeta oiarritze de dispositiboa da torua. Zilidro bat da bere ardatzare igurua biratze duea objektu bat arrastatzeko. Toruareki jasotze ahal dugu zama hadiak esfortzu txikiareki. Esfortzu hau gero eta txikiagoa da ardatza eta idarra aplikatze de putuare artea dagoe distatzia haditzea.

4 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: m-ko barra bateki altxatu ahi dugu 240 N-eko pisua due butao botila bat 250 mm-ko altuera batera. Horretarako mutatuko dugu irudia ikuste de palaka. a) Zei palaka mota mutatu dugu? b) Zei esfortzua egi behar dugu? c) Zei izae da potetzia aplikatze dugu muturrare desplazamedua? d) Nola egi dezakegu esfortzu txikiagoa? 3. Irudia duzu eskorgareki (karretilla) erama ahi dugu bi zaku zemetu (1000 N-eko pisua). Eskorga altxatzea, idarra aplikatze de putuak 240mm gora egite du. a) Zei palaka mota ari gara erabiltze? b) Zebat igoko da zama? c) Zer idarra egi behar dugu? 4. 2,1 m luze due kaabera bateki arratza egi dugu 2 kg.-ko lupia bat. a) Zei palaka mota da kaabera? b) Arratza egiteko mometua kaabera heltze ari F eta A putueta. Zer idarra egi behar iza geue arraia altxatzeko? c) Eskuetako kokapea berdia izae balitz, baia kaabera 5 m luze izae balitz, zei idarra egi beharko geuke?

5 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: 5 MEKANISMOAK Makia gehieek badituzte haibat osagai edo kopoete (ardatzak, gurpilak, egraajeak, palakak, txirrikak.) mugimeduak egite dituzteak. Mugimedu hauek koplexuak iza daitezke, baia 4 mugimeduta oiarritze dira.: Mugimedu lieala: lerro zuzeea egite dea eta orazko bakar batea. Mugimedu alteratiboa: aurrera atzerakako mugimedua lerro zuzeea. Mugimedu errotatiboa: mugimedua borobilea eta orazko bakar batea. Mugimedu oszilatorioa: aurrera atzerakako mugimedua borobilea. MEKANISMOEN BETEBEHARRAK Mekaismo bat da operadore multzo bat, idarrak eta mugimeduak eraldatze edo trasformatze dituea. Hauetako betebeharre bat izate dute: 1. Mugimedua trasmititu makiare leku batetik bestetik. Adib: idazteko makia. 2. Abiadura edo mugimedu mota aldatu. Adib: txirriduare gurpila eta katea. 3. Mugimedua kotrolatu abiadura hadituz edo gutxituz. Adib: txirriduare galga eragite duguea. GEHIEN ERABILTZEN DIREN MEKANISMOAK 1. Mugimedu lerrozuzea lerrozuze bihurtzeko: Palaka Txirrika edo polea 2. Mugimedu biratzailea biratzaile bihurtzeko: Biradera Txirrikak eta uhalak Marruskadura gurpilak Egraajeak Kate bidezko trasmisioa Torloju amaigabea eta koroa 3. Mugimedu biratzailea lerrozuze bihurtzeko: Biela Biela-biradera Pioa eta kr era Espeka Eszetrikoa 4. Mugimedu lerrozuzea biratzaile bihurtzeko: Biradera Biela biradera Pioa eta kr era 5. Abiadura erreduzitzailea Txirrike trea Egraajee trea

6 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: TXIRRIKAK ETA UHALAK Sistema hoeta txirrikak emate ditue bira-kopurua, bira-miutukota eurtze da (b/mi edo r.p.m.) eta txirrika eragileak edo gidariak eta irteerakoak edo gidatuak emate dituzte bira-kopuruak erlazioaturik daude; erlazio hoi trasmisio-erlazioa ( i ) deritzo. d 1 x 1 = d 2 x 2 d b/mi gidatua d 1 i = = 1 b/mi gidaria d 2 d 2 GIDARIA GIDATUA UHALEN BIDEZKO MUGIMENDUAREN GUTXIPENA ETA BIDERKAKETA Seguru asko, badaukazu txirriga. Eta litekeea da hoek kabioak ere izatea edo dituee batea ibili izaa. Era berea, esperimetatua duzu, aldapa behera zoazela, pedalei eragiez oraidik gehiago bultzatzea ahi duzueea, aldaketa batzuk egi behar dituzula, pedalei ahalik eta bira gutxie emaaraziz aitziapea edo aurrerapea ahal bestekoa iza dadi. Aldapa igo egi ahi duzuea, ostera, garapea gutxitzea iteresatze zaizu, esfortzua txikiagoa gerta dakizu. Odo bada; koturatu gabe abiadura-kaxa sipleeetariko bat azaldu dugu. Ariketa 1: Bi txirrika ditugu 15cm eta 25cm diametro duteak; txikiak 500 rpm abiadura due motore batea koektaturik dago. Zei izae da txirrika gidatuare abiadura? Ariketa 2: Bi txirrika odoko abiadurata ibiltze dira: 400rpm eta 600rpm hurreez hurre. Txirrika gidatuare diametroa 20cm. bada, zei da gidariare diametroa?

7 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: 7 Aurreko formulatik atera ahal dugu: i = Trasmisio erlazioa izada 1 2 = d d 2 1 = i Ariketa 3: 20cm diametro due txirrikak 300 rpm abiadura dauka eta arrastaka eramate du 30 cm-ko beste txirrika bat. Zei abiadura izae du bigarre txirrika hoek? Kalkulatu trasmisio erlazioa. Ariketa 4: Txirrika batek arrastaka eramate du beste bat, 500 rpm ibiltze dea. Zei izae da leheegoare abiadura bie arteko trasmisio erlazioa i=0 4 bada? Uhalare luzera. Uhalare luzera gutxi gorabehera kalkulatzeko, odoko formula hau erabiliko dugu: L = π d1 + d2 + 2 C + ( d1 d2 ) C Izada: d1 d2 C Ariketa 5: Saiatu aurreko formulare jatorria asmatze logika erabiliz. Ariketa 6 : Kalkulatu 25cm eta 50cm dituzte bi txirrike arteko dagoe uhalare luzera kalkulatze bi txirrike zetroe arteko distatzia 1m bada.

8 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: ENGRANAJEEN BIDEZKO TRANSMISIO SINPLE EDO SOILA Elkar loturik daude bi gurpil horzduak edo gehiago osatze dute trasmisio sistemari esate diogu egraaje.trasmititze dute esfortzuak txirrikek trasmititze dutea baio hadiagoa da eta erabiltze dira mugimedua trasmititzeko distatzia txikia deea. Elemetu mekaiko hau agertze de lehego dokumetuek Alexadria kokatze dute. Petsatzekoa da hare jatorria gurpile eta txirrikareare ostekoa dela. Gurpilak, ormalea, alboko azalera tailatutako hortz batzuk dituzte altzairuzko gurpilak dira. Hortzek eurri berdiak izate dituzte elkar egraatu ahal izateko. Egraajeak biraketa mugimedua ardatz ezberdie artea trasmititzea ahalbidetze dute elemetuak dira. Egraajeak tamaia ezberdietakoak direea, txikiea, pioi deitua, motorea (gidaria) izate da eta hadiea, gurpil hartzailea edo gidatua. Horrela abiadura murrizteko trasmisioa gertatze da. Alderatzizko kasua gertatuz gero, hau da, motorea hartzailea (gidaria gidatua) baio hadiagoa bada, abiadura biderkatu egite da. Egraatze dute bi gurpilek, beti betetze dute odoko formula hau: 2 i = = 1 z z 1 2 Izaik : z 1 : gurpil gidariare hortze kopurua. z 2 : gurpil gidatuare hortze kopurua 1 : gurpil gidariare abiadura (b/mi) 2 : gurpil gidatuare abiadura (b/mi) i: trasmisio erlazioa Ariketa 7: Motore elektriko bate ardatza, 3000 b/mi biratze duea, lotuta dago 22 hortz ditue pioi bateki. Kalkulatu pioareki egraatua dagoe gurpilare hortze kopurua, hoek 750 b/mi bira dadi. Kalkulatu trasmisio-erlazioa.

9 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: ENGRANAJEEN SAILKAPENA Hortze kokapea dela eta: o Kapokoak o Barrukoak Hortze forma dela eta: o Hortz zuzeak o Hotz helikoidalak Egraajeare forma dela eta: o Zilidrikoak: Hortz zuzeak Hortz helikoidalak o Koikoak Daukate formagatik talde haueta sailka daitezke: 1. Egraaje zuzeak. Egraaje zilidrikoak dira, hortz zuzeekoak, ardatz paraleloetako trasmisioeta erabiltze direak. 2. Egraaje helikoidalak. Aurrekoe berdiak dira baia hortza helize era kiribildurik dauka. Espazioa gurutzatze dire ardatzeta erabiltze dira eta batzueta ardatz paraleloeta ere. 3. Egraaje koikoak. Elkar ebakitze dute ardatze arteko trasmisioa ahalbidetze dute. Hortz zuzeak, espiral erakoak, e.a. eduki ditzakete. 4. Egraaje edo torloju amaigabea. Oso trasmisio erlazio hadia deea erabiltze dira eta ardatz perpedikularreta ere.

10 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: 10

11 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: 11

12 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: 12 Ariketa 8: Kalkulatu eta marraztu 24 hortz ditue gurpil bate parte agusiak bere modulua 1, 5 iza delarik. Ariketa 9: Kalkulatu eta marraztu gurpil bate atal agusiak bere modulua 2 eta bere hortz kopurua 26 direlarik.

13 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: BITARTEKO ENGRANJEAK EDO ENGRANAJE EROAK Trasmisio elemetu hauek pioa eta gurpila lotu edo artekatzeko baio ez dute balio, trasmisio erlazioa aldarazi gabe. Biraketa orazko baio ez dute aldatze. 3. KATE BIDEZKO TRANSMISIOA Erabiltze da urru daude bi ardatze arteko mugimedua trasmititzeko. Aurreko bi mekaismoe artea dago (txirrikak eta uhalak, eta egraajeak). Mekaismo hoek dauzka bi gurpil horzduak eslaboiak edo kat ak ditue kate bate bitartez lotuak daudeak. Kate mailek bultzatze dituzte gurpile hortzak mugitzeko. Adibidez, bizikleta. 4. TORLOJO AMAIGABEA ETA KOROA Egraaje helikoidal mota bat da mekaismoa hau. Pioa bat edo bi sarrera ditue torlojo bat da. Torlojo hau dago lotuta eta egraatua kapoaldetik gurpil horzdu bateki, koroa deitze dea. Mekaismo hau erabiltze da erredukzio hadiak lortzeko. Adibidez, torlojoak badu sarrera bat eta gurpilak 20 hortz, egi beharko ditu 20 bira torlojoak, gurpilak bat egi deza. 5. BIELA Biela bat biratze due gorputz bati lotuta dagoe barra edo makila zurrua da eta gorputz hoek arrastaka eramate du biela. Gorputzak biratze due heiea bielak aurrera eta atzera egite du. Erabiltze da mugimedu zirkularra lerrozuze bihurtzeko (aurrera eta atzera). Efektu itzulgarria da. 6. BIELA ETA BIRADERA Mekaismo hoe egibeharra da mugimedu zirkularra lerrozuze alteratibo bihurtzea da eta alderatziz. Mekaismo hoe elemetuak dira biratze due elemetu bat, biradera izeekoa, eta makila zurru bat, aurrekoareki lotuta dagoea, biela izeekoa. Biraderak arrastaka eramate du biela.

14 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: 14 Adibide tipikoa da bizikleta. Pedalei ematea, gure haka biela da eta pedala, aldiz, biradera. Batzuta haibat biela-biradera mekaismoak ardatz batea euste dira, birabarki bat osatuz. 7. PINONA ETA KR ERA Mekaismo hoek bihurtze du pioa izea due gurpil horzdu bate mugimedu zirkularra lerrozuze bere hortzak egraatze baitira kr era izeeko barra prismatiko bate hotzeki. Azke hoek aurrera atzerako mugimeduak egite ditu. Mekaismoa itzulgarria da. Kr erare desplazamedu logitudiala da: L= P c x Z x Hau da: P c = hortze pasoa Z = pioare hortz kopurua N = pioare rpm Adibidez: Kalkulatu paso =2 mm, 24 hortz eta 12 bira emate ditue kr era bate aurrerapea L= P c x Z x L = 2 x 24 x 12 L = 576 mm 8. ESPEKA Espeka bat da ardatzareki batera biratze due pieza bat. Bere perimetroak forma berezia du, udare forma, mugimedu alteratiboa trasmititzeko odoko elemetu bati, hagatxoa izeekoa. Azke hau espekareki kotaktua dago hoek biratze due bitartea. Espekak mugimedu zirkularra lerrozuze bihur dezake baia ez alderatziz, espekak hagatxoa mugi dezakeelako baia ez alderatziz. Mugitze de distatzia ibiltarte deitze da.

15 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: TXIRRIKEN TRENA. TRANSMISIO KONPOSATUA. Orokorrea, txirrika pareak ez dira bakarrik jartze, multzoeta elkartze dira, txirrika treak osatzeko. Trasmisio koposatua da bi trasmisio ardatza baia gehiagore artea egite dea. Eta erabiltze da asko murrizteko edo haditzeko abiadura. Trasmisioa bi ardatz baio gehiagore artea egite deea. tarteko ardatz bakoitzea bi elemetu (txirrika) jartze dira. Bata dago koektatua mugimedua due ardatzea eta bestea arrastatua deea. Abiadurare kalkulua Leheego txirrika parea beteko da: 1 x d 1 = 2 x d 2 Bigarre parea ere: 3 x d 3 = 4 x d 4 Bigarre eta hirugarre txirrika pareak ardatz berea daudeez, izae dugu: 2 = 3. Jaki ahi badugu zei formula erabili irteerako abiadura zei de, sarrerakoa ezagututa, egi beharko dugu: 4 = 3 d d = 2 d d = 1 d1 d d d = 4 2 = 1 d d 2 1 irteera = motorea d d txirrikagi dariak txirrikagi datuak Ariketa 10: Kalkulatu abiadura irteera ardatzea odoko datuak ezagututa: d 1 = 500 mm, d 2 = 100 mm, d 3 = 75 mm, d 4 = 100 mm. Motoreare abiadura da 1000 rpm. a) egi ariketa formula erabiliz b) egi pausoz pauso

16 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: ENGRANAJE TRENA. TRANSMISIO KONPOSATUA. Mekaismo hoek haibat egraaje pare dituea da. Trasmisioa bi ardatz baio gehiagore artea egite da, beraz tarteko ardatz bakoitzea bi gurpil horzdu jarri beharko dira. Abiadurare kalkulua Leheego parea betetze da: 1 x z 1 = 2 x z 2 Eta bigarre parea beteko da: 3 x z 3 = 4 x z 4 Beraz: 4 = 3 = 4 3 z z z = z 4 1 z = z = 1 z1 z z z irteera = motorea z z txirrikagidariak txirrikagidatuak

17 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: JARDUERA ARIKETAK ARIKETAK 1. Kalkulatu zei diametroa iza behar due gurpil eroaleak edo gidariak 60 rpm-ko abiadura badu eta gidatuak480 rpm. bitartez. Kalkulatu, irudiare arabera, zei abiadurak ditue makiak. 2. Kalkulatu zei abiadurak har ditzake medi txirriga batek, 42, 32 eta 22 hortzetako platoak eta 28, 24, 21, 18, 15,13 eta 11 hortzetako pioak baditu eta suposatuz platoak 60 rpm ibiltze direla. 3. Kalkulatu trasmisio erlazioa eta irteerako abiadura odoko egraaje sistema hoeta. 6. Zei da F txirrikare abiadura odoko marrazkia, A txirrikak 100 rpm-ko abiadura badu. 4. Kalkulatu odoko sistema hoe irteerako abiadura gurpil motoreak 100 rpm abiadura badu. 7. Kalkulatu B poleare di ametroa lortzeko 50 rpm-ko abiadura irteera. Motoreare abiadura 3750 rpm da. 5. Motore batek 1400 rpm ibiltze da eta eragite du makia bat txirrika sistema bate

18 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: JARDUERA ARIKETAK 1. Txirrika batek 105 mm diametro du eta 1200 rpm abiadura eta trasmititze dio mugimedua 35 mm diametroa due beste bati. Marraztu mekaismoa eta kalkulatu zebat bira emae ditu bigarre txirrikak. 2. Motoreari lotuta dagoe 120 mm diametro due txirrika eta gidatuare arteko trasmisio erlazioa da i = 0,2. Kalkulatu azke gurpil hoe diametroa. 3. Bi gurpil odoko trasmisio erlazioa dute: i = 1/5.Leheegoare abiadura 200 rpm bada, kalkulatu bigarreare abiadura.. 4. Bizikleta bate platoak 60 hortz ditu eta pioak 20. Txirridularia ibiltze da 35 rpm abiadura. Kalkulatu trasmisio erlazioa eta gurpilare abiadura. 5. Egraaje trea bat daukagu odoko ezaugarrieki: z 1 = 10, z 2 = 40, z 3 = 20, z 4 = 40, z 5 = 15, z 6 = 50. Motorea 1500 rpm abiadura ibiltze da eta z 1 eki dago lotuta. Eskatze da: a) mekaismoa marraztu b) azkeeko abiadura c) tarteko ardatze abiadura 6. Egraaje tre bat daukagu 6 gurpileki: leheego gurpilak 50 hortz dituea ardatz batea jarrita eta motoreari lotuta. Egraatze du bigarre gurpilareki, 100 hortz dituea. Ardatz berea daukagu 3. gurpila eta ez dakigu zebat hortz ditue. Gurpil hoek egraatze du 4. gurpilareki, 80 hortz dituea. 5. gurpila ardatz berea dago eta 30 hortz ditu eta egraatze du 6. gurpilareki, 90 hortz dituea. Trasmisio erlazioa i = 1/6. Eskatze da: a) mekaismoare marrazkia b) z 3 gurpilare hortz kopurua 7. Odoko ezaugarriak ditue gurpil horzdu bate dimetsio guztiak aurkitu. m= 2 z= Odoko ezaugarriak ditue gurpil horzdu bate dimetsio guztiak aurkitu. m= 2,5 z= Zei da F txirrikare abiadura odoko marrazkia, A txirrikak 200 rpm-ko abiadura badu.

19 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: JARDUERA ARIKETAK 10. Kalkulatu B poleare diametroa lortzeko 100 rpm-ko abiadura irteera. Motoreare abiadura 3750 rpm da. 11. Kalkulatu odoko sistema hoe irteerako abiadura gurpil motoreak 200 rpm abiadura badu. 12. Kalkulatu zei abiadurak har ditzake medi txirriga batek, 40, 30 eta 20 hortzetako platoak eta 28, 24, 21, 18, 15,13 eta 11 hortzetako pioak baditu eta suposatuz platoak 60 rpm ibiltze direla.

20 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: JARDUERA PLANIFIKATU

21 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: JARDUERA PLANIFIKATU

22 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: JARDUERA PLANIFIKATU

23 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: JARDUERA PLANIFIKATU

24 ASKATASUNA BHI. Uitatea: MEKANISNOAK Orri zk: JARDUERA PLANIFIKATU

Giza eta Gizarte Zientziak Matematika I

Giza eta Gizarte Zientziak Matematika I Gia eta Giarte Zietiak Matematika I. eta. ebaluaioak Zue erreala Segida errealak Ekuaio espoetialak Logaritmoak Ekuaio lieale sistemak ESTATISTIKA Aldagai diskretuak eta jarraiak Parametro estatistikoak

Διαβάστε περισσότερα

Giza eta Gizarte Zientziak Matematika II

Giza eta Gizarte Zientziak Matematika II Giza eta Gizarte Zietziak Matematika II 3. ebaluazioa Probabilitatea Baaketa Normala eta Biomiala Lagi estatistikoak Iferetzia estatistikoa Hipotesiak Igacio Zuloaga B.H.I. (Eibar) 1 PROBABILITATEA Igazio

Διαβάστε περισσότερα

Oinarrizko mekanika:

Oinarrizko mekanika: OINARRIZKO MEKANIKA 5.fh11 /5/08 09:36 P gina C M Y CM MY CY CMY K 5 Lanbide Heziketarako Materialak Oinarrizko mekanika: mugimenduen transmisioa, makina arruntak eta mekanismoak Gloria Agirrebeitia Orue

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKAKO ARIKETAK 2. DBH 3. KOADERNOA IZENA:

MATEMATIKAKO ARIKETAK 2. DBH 3. KOADERNOA IZENA: MATEMATIKAKO ARIKETAK 2. DBH 3. KOADERNOA IZENA: Koaderno hau erabiltzeko oharrak: Koaderno hau egin bazaizu ere, liburuan ezer ere idatz ez dezazun izan da, Gogora ezazu, orain zure liburua den hori,

Διαβάστε περισσότερα

INDUSTRI TEKNOLOGIA I, ENERGIA ARIKETAK

INDUSTRI TEKNOLOGIA I, ENERGIA ARIKETAK INDUSTRI TEKNOLOGIA I, ENERGIA ARIKETAK 1.-100 m 3 aire 33 Km/ordu-ko abiaduran mugitzen ari dira. Zenbateko energia zinetikoa dute? Datua: ρ airea = 1.225 Kg/m 3 2.-Zentral hidroelektriko batean ur Hm

Διαβάστε περισσότερα

0.Gaia: Fisikarako sarrera. ARIKETAK

0.Gaia: Fisikarako sarrera. ARIKETAK 1. Zein da A gorputzaren gainean egin behar dugun indarraren balioa pausagunean dagoen B-gorputza eskuinalderantz 2 m desplazatzeko 4 s-tan. Kalkula itzazu 1 eta 2 soken tentsioak. (Iturria: IES Nicolas

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKAKO ARIKETAK 2. DBH 3. KOADERNOA IZENA:

MATEMATIKAKO ARIKETAK 2. DBH 3. KOADERNOA IZENA: MATEMATIKAKO ARIKETAK. DBH 3. KOADERNOA IZENA: Koaderno hau erabiltzeko oharrak: Koaderno hau egin bazaizu ere, liburuan ezer ere idatz ez dezazun izan da, Gogora ezazu, orain zure liburua den hori, datorren

Διαβάστε περισσότερα

Zirkunferentzia eta zirkulua

Zirkunferentzia eta zirkulua 10 Zirkunferentzia eta zirkulua Helburuak Hamabostaldi honetan, hau ikasiko duzu: Zirkunferentzian eta zirkuluan agertzen diren elementuak identifikatzen. Puntu, zuzen eta zirkunferentzien posizio erlatiboak

Διαβάστε περισσότερα

ANGELUAK. 1. Bi zuzenen arteko angeluak. Paralelotasuna eta perpendikulartasuna

ANGELUAK. 1. Bi zuzenen arteko angeluak. Paralelotasuna eta perpendikulartasuna Metika espazioan ANGELUAK 1. Bi zuzenen ateko angeluak. Paalelotasuna eta pependikulatasuna eta s bi zuzenek eatzen duten angelua, beaiek mugatzen duten planoan osatzen duten angeluik txikiena da. A(x

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Aire konprimituzko teknikaren aurrerapenak

1.1. Aire konprimituzko teknikaren aurrerapenak 1.- SARRERA 1.1. Aire konprimituzko teknikaren aurrerapenak Aire konprimitua pertsonak ezagutzen duen energia-era zaharrenetarikoa da. Seguru dakigunez, KTESIBIOS grekoak duela 2.000 urte edo gehiago katapulta

Διαβάστε περισσότερα

SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: OPTIKA

SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: OPTIKA SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: OPTIKA TEORIA 1. (2012/2013) Argiaren errefrakzioa. Guztizko islapena. Zuntz optikoak. Azaldu errefrakzioaren fenomenoa, eta bere legeak eman. Guztizko islapen a azaldu eta definitu

Διαβάστε περισσότερα

SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: EREMU ELEKTRIKOA

SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: EREMU ELEKTRIKOA SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: EREMU ELEKTRIKOA 1. (2015/2016) 20 cm-ko tarteak bereizten ditu bi karga puntual q 1 eta q 2. Bi kargek sortzen duten eremu elektrikoa q 1 kargatik 5 cm-ra dagoen A puntuan deuseztatu

Διαβάστε περισσότερα

6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana

6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana 6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana GAITASUNAK Gai hau bukatzerako ikaslea gai izango da: - Batezbestekoaren estimazioa biztanlerian kalkulatzeko. - Proba parametrikoak

Διαβάστε περισσότερα

Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 AGOITZ. Lan Proposamena

Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 AGOITZ. Lan Proposamena Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 1. AKTIBITATEA Lan Proposamena ARAZOA Zurezko oinarri baten gainean joko elektriko bat eraiki. Modu honetan jokoan asmatzen dugunean eta ukitzen dugunean

Διαβάστε περισσότερα

Funtzioak FUNTZIO KONTZEPTUA FUNTZIO BATEN ADIERAZPENAK ENUNTZIATUA TAULA FORMULA GRAFIKOA JARRAITUTASUNA EREMUA ETA IBILTARTEA EBAKIDURA-PUNTUAK

Funtzioak FUNTZIO KONTZEPTUA FUNTZIO BATEN ADIERAZPENAK ENUNTZIATUA TAULA FORMULA GRAFIKOA JARRAITUTASUNA EREMUA ETA IBILTARTEA EBAKIDURA-PUNTUAK Funtzioak FUNTZIO KONTZEPTUA FUNTZIO BATEN ADIERAZPENAK ENUNTZIATUA TAULA FORMULA GRAFIKOA JARRAITUTASUNA EREMUA ETA IBILTARTEA EBAKIDURA-PUNTUAK GORAKORTASUNA ETA BEHERAKORTASUNA MAIMOAK ETA MINIMOAK

Διαβάστε περισσότερα

Hidrogeno atomoaren energi mailen banatzea eremu kubiko batean

Hidrogeno atomoaren energi mailen banatzea eremu kubiko batean Hidrogeno atomoaren energi mailen banatzea eremu kubiko batean Pablo Mínguez Elektrika eta Elektronika Saila Euskal Herriko Unibertsitatea/Zientzi Fakultatea 644 P.K., 48080 BILBAO Laburpena: Atomo baten

Διαβάστε περισσότερα

UNITATE DIDAKTIKOA ELEKTRIZITATEA D.B.H JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. Helio atomoa ASKATASUNA BHI 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA

UNITATE DIDAKTIKOA ELEKTRIZITATEA D.B.H JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. Helio atomoa ASKATASUNA BHI 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA 1. JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. 1 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA Material guztiak atomo deitzen diegun partikula oso ttipiez osatzen dira. Atomoen erdigunea positiboki kargatua egon ohi da eta tinkoa

Διαβάστε περισσότερα

Ordenadore bidezko irudigintza

Ordenadore bidezko irudigintza Ordenadore bidezko irudigintza Joseba Makazaga 1 Donostiako Informatika Fakultateko irakaslea Konputazio Zientziak eta Adimen Artifiziala Saileko kidea Asier Lasa 2 Donostiako Informatika Fakultateko ikaslea

Διαβάστε περισσότερα

Makina elektrikoetan sortzen diren energi aldaketak eremu magnetikoaren barnean egiten dira: M A K I N A. Sorgailua. Motorea.

Makina elektrikoetan sortzen diren energi aldaketak eremu magnetikoaren barnean egiten dira: M A K I N A. Sorgailua. Motorea. Magnetismoa M1. MGNETISMO M1.1. Unitate magnetikoak Makina elektrikoetan sortzen diren energi aldaketak eremu magnetikoaren barnean egiten dira: M K I N Energia Mekanikoa Sorgailua Energia Elektrikoa Energia

Διαβάστε περισσότερα

Solido zurruna 2: dinamika eta estatika

Solido zurruna 2: dinamika eta estatika Solido zurruna 2: dinamika eta estatika Gaien Aurkibidea 1 Solido zurrunaren dinamikaren ekuazioak 1 1.1 Masa-zentroarekiko ekuazioak.................... 3 2 Solido zurrunaren biraketaren dinamika 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

1 GEOMETRIA DESKRIBATZAILEA...

1 GEOMETRIA DESKRIBATZAILEA... Aurkibidea 1 GEOMETRIA DESKRIBATZAILEA... 1 1.1 Proiekzioa. Proiekzio motak... 3 1.2 Sistema diedrikoaren oinarriak... 5 1.3 Marrazketarako hitzarmenak. Notazioak... 10 1.4 Puntuaren, zuzenaren eta planoaren

Διαβάστε περισσότερα

Fisika. Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula. Irakaslearen gidaliburua BATXILERGOA 2

Fisika. Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula. Irakaslearen gidaliburua BATXILERGOA 2 Fisika BATXILEGOA Irakaslearen gidaliburua Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula Obra honen edozein erreprodukzio modu, banaketa, komunikazio publiko edo aldaketa egiteko, nahitaezkoa da jabeen baimena,

Διαβάστε περισσότερα

SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: EREMU ELEKTRIKOA

SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: EREMU ELEKTRIKOA SELEKTIBITATEKO ARIKETAK: EREMU ELEKTRIKOA 95i 10 cm-ko aldea duen karratu baten lau erpinetako hirutan, 5 μc-eko karga bat dago. Kalkula itzazu: a) Eremuaren intentsitatea laugarren erpinean. 8,63.10

Διαβάστε περισσότερα

1 Aljebra trukakorraren oinarriak

1 Aljebra trukakorraren oinarriak 1 Aljebra trukakorraren oinarriak 1.1. Eraztunak eta gorputzak Geometria aljebraikoa ikasten hasi aurretik, hainbat egitura aljebraiko ezagutu behar ditu irakurleak: espazio bektorialak, taldeak, gorputzak,

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometria ANGELU BATEN ARRAZOI TRIGONOMETRIKOAK ANGELU BATEN ARRAZOI TRIGONOMETRIKOEN ARTEKO ERLAZIOAK

Trigonometria ANGELU BATEN ARRAZOI TRIGONOMETRIKOAK ANGELU BATEN ARRAZOI TRIGONOMETRIKOEN ARTEKO ERLAZIOAK Trigonometria ANGELU BATEN ARRAZOI TRIGONOMETRIKOAK SINUA KOSINUA TANGENTEA ANGELU BATEN ARRAZOI TRIGONOMETRIKOEN ARTEKO ERLAZIOAK sin α + cos α = sin α cos α = tg α 0º, º ETA 60º-KO ANGELUEN ARRAZOI TRIGONOMETRIKOAK

Διαβάστε περισσότερα

Jose Miguel Campillo Robles. Ur-erlojuak

Jose Miguel Campillo Robles. Ur-erlojuak HIDRODINAMIKA Hidrodinamikako zenbait kontzeptu garrantzitsu Fluidoen garraioa Fluxua 3 Lerroak eta hodiak Jarraitasunaren ekuazioa 3 Momentuaren ekuazioa 4 Bernouilli-ren ekuazioa 4 Dedukzioa 4 Aplikazioak

Διαβάστε περισσότερα

OREKA KIMIKOA GAIEN ZERRENDA

OREKA KIMIKOA GAIEN ZERRENDA GAIEN ZERRENDA Nola lortzen da oreka kimikoa? Oreka konstantearen formulazioa Kc eta Kp-ren arteko erlazioa Disoziazio-gradua Frakzio molarrak eta presio partzialak Oreka kimikoaren noranzkoa Le Chatelier-en

Διαβάστε περισσότερα

Magnetismoa. Ferromagnetikoak... 7 Paramagnetikoak... 7 Diamagnetikoak Elektroimana... 8 Unitate magnetikoak... 9

Magnetismoa. Ferromagnetikoak... 7 Paramagnetikoak... 7 Diamagnetikoak Elektroimana... 8 Unitate magnetikoak... 9 Magnetismoa manak eta imanen teoriak... 2 manaren definizioa:... 2 manen arteko interakzioak (elkarrekintzak)... 4 manen teoria molekularra... 4 man artifizialak... 6 Material ferromagnetikoak, paramagnetikoak

Διαβάστε περισσότερα

2. ERDIEROALEEN EZAUGARRIAK

2. ERDIEROALEEN EZAUGARRIAK 2. ERDIEROALEEN EZAUGARRIAK Gaur egun, dispositibo elektroniko gehienak erdieroale izeneko materialez fabrikatzen dira eta horien ezaugarri elektrikoak dispositiboen funtzionamenduaren oinarriak dira.

Διαβάστε περισσότερα

1-A eta 1-8 ariketen artean bat aukeratu (2.5 puntu)

1-A eta 1-8 ariketen artean bat aukeratu (2.5 puntu) UNIBERTSITATERA SARTZEKO HAUTAPROBAK 2004ko EKAINA ELEKTROTEKNIA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD JUNIO 2004 ELECTROTECNIA 1-A eta 1-8 ariketen artean bat aukeratu (2.5 1-A ARIKETA Zirkuitu elektriko

Διαβάστε περισσότερα

EIB sistemaren oinarriak 1

EIB sistemaren oinarriak 1 EIB sistemaren oinarriak 1 1.1. Sarrera 1.2. Ezaugarri orokorrak 1.3. Transmisio teknologia 1.4. Elikatze-sistema 1.5. Datuen eta elikatzearen arteko isolamendua 5 Instalazio automatizatuak: EIB bus-sistema

Διαβάστε περισσότερα

AURKIBIDEA I. KORRONTE ZUZENARI BURUZKO LABURPENA... 7

AURKIBIDEA I. KORRONTE ZUZENARI BURUZKO LABURPENA... 7 AURKIBIDEA Or. I. KORRONTE ZUZENARI BURUZKO LABURPENA... 7 1.1. MAGNITUDEAK... 7 1.1.1. Karga elektrikoa (Q)... 7 1.1.2. Intentsitatea (I)... 7 1.1.3. Tentsioa ()... 8 1.1.4. Erresistentzia elektrikoa

Διαβάστε περισσότερα

Fisika BATXILERGOA 2. Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula

Fisika BATXILERGOA 2. Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula Fisika BATXILERGOA 2 Jenaro Guisasola Ane Leniz Oier Azula Obra honen edozein erreprodukzio modu, banaketa, komunikazio publiko edo aldaketa egiteko, nahitaezkoa da jabeen baimena, legeak aurrez ikusitako

Διαβάστε περισσότερα

4. Hipotesiak eta kontraste probak.

4. Hipotesiak eta kontraste probak. 1 4. Hipotesiak eta kontraste probak. GAITASUNAK Gai hau bukatzerako ikaslea gai izango da ikerketa baten: - Helburua adierazteko. - Hipotesia adierazteko - Hipotesi nulua adierazteko - Hipotesi nulu estatistikoa

Διαβάστε περισσότερα

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa Elektroteknia: Ariketa ebatzien bilduma LANBDE EKMENA LANBDE EKMENA LANBDE EKMENA roiektuaren bultzatzaileak Laguntzaileak Hizkuntz koordinazioa Egilea(k): JAO AAGA, Oscar. Ondarroa-Lekeitio BH, Ondarroa

Διαβάστε περισσότερα

LAN PROPOSAMENA. Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz.

LAN PROPOSAMENA. Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz. - 1-1. JARDUERA. LAN PROPOSAMENA. 1 LAN PROPOSAMENA Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz. BALDINTZAK 1.- Bai memoria (txostena),

Διαβάστε περισσότερα

Oxidazio-erredukzio erreakzioak

Oxidazio-erredukzio erreakzioak Oxidazio-erredukzio erreakzioak Lan hau Creative Commons-en Nazioarteko 3.0 lizentziaren mendeko Azterketa-Ez komertzial-partekatu lizentziaren mende dago. Lizentzia horren kopia ikusteko, sartu http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/es/

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Teoria ekonomikoa, mikroekonomia eta makroekonomia

1.2. Teoria ekonomikoa, mikroekonomia eta makroekonomia 1. MAKROEKONOMIA: KONTZEPTUAK ETA TRESNAK. 1.1. Sarrera Lehenengo atal honetan, geroago erabili behar ditugun oinarrizko kontzeptu batzuk gainbegiratuko ditugu, gauzak nola eta zergatik egiten ditugun

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR ASINKRONOAK TRIFASIKOAK Osaera Funtzionamendua Bornen kaxa: Konexio motak (Izar moduan edo triangelu moduan):...

MOTOR ASINKRONOAK TRIFASIKOAK Osaera Funtzionamendua Bornen kaxa: Konexio motak (Izar moduan edo triangelu moduan):... Makina Elektrikoak MAKINA ELEKTRIKOAK... 3 Motak:... 3 Henry-Faradayren legea... 3 ALTERNADOREA:... 6 DINAMOA:... 7 Ariketak generadoreak (2010eko selektibitatekoa):... 8 TRANSFORMADOREAK:... 9 Ikurrak...

Διαβάστε περισσότερα

5. GAIA Mekanismoen Analisi Dinamikoa

5. GAIA Mekanismoen Analisi Dinamikoa HELBURUAK: HELBURUAK: sistema sistema mekaniko mekaniko baten baten oreka-ekuazioen oreka-ekuazioen ekuazioen planteamenduei planteamenduei buruzko buruzko ezagutzak ezagutzak errepasatu errepasatu eta

Διαβάστε περισσότερα

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa PROGRAMAZIO-TEKNIKAK Programazio-teknikak LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA Proiektuaren bultzatzaileak Laguntzaileak LANBIDE HEZIKETAKO ZUZENDARITZA DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Hizkuntz

Διαβάστε περισσότερα

Oinarrizko Elektronika Laborategia I PRAKTIKAK

Oinarrizko Elektronika Laborategia I PRAKTIKAK Oinarrizko Elektronika Laborategia I PRAKTIKAK I. PRAKTIKA - Osziloskopioa I. Alternoko voltimetroa. Karga efektua. Helburuak Osziloskopioaren aginteen erabilpenean trebatzea. Neurgailuek zirkuituan eragiten

Διαβάστε περισσότερα

Energia-metaketa: erredox orekatik baterietara

Energia-metaketa: erredox orekatik baterietara Energia-metaketa: erredox orekatik baterietara Paula Serras Verónica Palomares ISBN: 978-84-9082-038-4 EUSKARAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZAREN SARE ARGITALPENA Liburu honek UPV/EHUko Euskararen Arloko Errektoreordetzaren

Διαβάστε περισσότερα

Atal honetan, laborategiko zirkuituetan oinarrizkoak diren osagai pasibo nagusiak analizatuko ditugu: erresistentziak, kondentsadoreak eta harilak.

Atal honetan, laborategiko zirkuituetan oinarrizkoak diren osagai pasibo nagusiak analizatuko ditugu: erresistentziak, kondentsadoreak eta harilak. 1. SARRERA Atal honetan, laborategiko zirkuituetan oinarrizkoak diren osagai pasibo nagusiak analizatuko ditugu: erresistentziak, kondentsadoreak eta harilak. Horien artean interesgarrienak diren erresistentziak

Διαβάστε περισσότερα

1. Oinarrizko kontzeptuak

1. Oinarrizko kontzeptuak 1. Oinarrizko kontzeptuak Sarrera Ingeniaritza Termikoa deritzen ikasketetan hasi berri den edozein ikaslerentzat, funtsezkoa suertatzen da lehenik eta behin, seguru aski sarritan entzun edota erabili

Διαβάστε περισσότερα

Elementu honek elektrizitatea sortzen du, hau da, bi punturen artean potentzial-diferentzia mantentzen du.

Elementu honek elektrizitatea sortzen du, hau da, bi punturen artean potentzial-diferentzia mantentzen du. Korronte zuzena 1 1.1. ZIRKUITU ELEKTRIKOA Instalazio elektrikoetan, elektroiak sorgailuaren borne batetik irten eta beste bornera joaten dira. Beraz, elektroiek desplazatzeko egiten duten bidea da zirkuitu

Διαβάστε περισσότερα

Mate+K. Koadernoak. Ikasplay, S.L.

Mate+K. Koadernoak. Ikasplay, S.L. Mate+K Koadernoak Ikasplay, S.L. AURKIBIDEA Aurkibidea 1. ZENBAKI ARRUNTAK... 3. ZENBAKI OSOAK... 0 3. ZATIGARRITASUNA... 34 4. ZENBAKI HAMARTARRAK... 53 5. ZATIKIAK... 65 6. PROPORTZIONALTASUNA ETA EHUNEKOAK...

Διαβάστε περισσότερα

Zenbaki errealak ZENBAKI ERREALAK HURBILKETAK ERROREAK HURBILKETETAN ZENBAKI ZENBAKI ARRAZIONALAK ORDENA- ERLAZIOAK IRRAZIONALAK

Zenbaki errealak ZENBAKI ERREALAK HURBILKETAK ERROREAK HURBILKETETAN ZENBAKI ZENBAKI ARRAZIONALAK ORDENA- ERLAZIOAK IRRAZIONALAK Zenbaki errealak ZENBAKI ERREALAK ZENBAKI ARRAZIONALAK ORDENA- ERLAZIOAK ZENBAKI IRRAZIONALAK HURBILKETAK LABURTZEA BIRIBILTZEA GEHIAGOZ ERROREAK HURBILKETETAN Lagun ezezaguna Mezua premiazkoa zirudien

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA DISKRETUA ETA ALGEBRA. Lehenengo zatia

MATEMATIKA DISKRETUA ETA ALGEBRA. Lehenengo zatia MATEMATIKA DISKRETUA ETA ALGEBRA Lehenengo zatia http ://www.sc.ehu.es/ccwalirx/docs/materiala.htm 1. KALKULU PROPOSIZIONALA 2. PREDIKATU KALKULUA 3. MULTZOAK, OSOKOAK 4. ERLAZIOAK ETA FUNTZIOAK 5. GRAFOAK

Διαβάστε περισσότερα

EREMU NAGNETIKOA ETA INDUKZIO ELEKTROMAGNETIKOA

EREMU NAGNETIKOA ETA INDUKZIO ELEKTROMAGNETIKOA EREMU NAGNETIKOA ETA INDUKZIO ELEKTROMAGNETIKOA Datu orokorrak: Elektroiaren masa: 9,10 10-31 Kg, Protoiaren masa: 1,67 x 10-27 Kg Elektroiaren karga e = - 1,60 x 10-19 C µ ο = 4π 10-7 T m/ampere edo 4π

Διαβάστε περισσότερα

Polimetroa. Osziloskopioa. Elikatze-iturria. Behe-maiztasuneko sorgailua.

Polimetroa. Osziloskopioa. Elikatze-iturria. Behe-maiztasuneko sorgailua. Elektronika Analogikoa 1 ELEKTRONIKA- -LABORATEGIKO TRESNERIA SARRERA Elektronikako laborategian neurketa, baieztapen eta proba ugari eta desberdinak egin behar izaten dira, diseinatu eta muntatu diren

Διαβάστε περισσότερα

I. KAPITULUA Zenbakia. Aldagaia. Funtzioa

I. KAPITULUA Zenbakia. Aldagaia. Funtzioa I. KAPITULUA Zenbakia. Aldagaia. Funtzioa 1. ZENBAKI ERREALAK. ZENBAKI ERREALEN ADIERAZPENA ZENBAKIZKO ARDATZEKO PUNTUEN BIDEZ Matematikaren oinarrizko kontzeptuetariko bat zenbakia da. Zenbakiaren kontzeptua

Διαβάστε περισσότερα

1. SARRERA. 2. OSZILOSKOPIO ANALOGIKOA 2.1 Funtzionamenduaren oinarriak

1. SARRERA. 2. OSZILOSKOPIO ANALOGIKOA 2.1 Funtzionamenduaren oinarriak 1. SARRERA Osziloskopioa, tentsio batek denborarekin duen aldaketa irudikatzeko tresna da. v(t) ADIBIDEZ Y Ardatza (adib.): 1 dibisio = 1 V X Ardatza (adib.): 1 dibisio = 1 ms t 4.1 Irudia. Osziloskopioaren

Διαβάστε περισσότερα

MAKINAK DISEINATZEA I -57-

MAKINAK DISEINATZEA I -57- INGENIERITZA MEKANIKOA, ENERGETIKOA ETA MATERIALEN AILA 005 V. BADIOLA 4. KARGA ALDAKORRAK Osagaiak nekea jasaten du txandakako kargak eusten dituenean: trenbidearen gurpila, leherketa-motorraren biela.

Διαβάστε περισσότερα

4. GAIA MASAREN IRAUPENAREN LEGEA: MASA BALANTZEAK

4. GAIA MASAREN IRAUPENAREN LEGEA: MASA BALANTZEAK 4. GAIA MASAREN IRAUPENAREN LEGEA: MASA BALANTZEAK GAI HAU IKASTEAN GAITASUN HAUEK LORTU BEHARKO DITUZU:. Sistema ireki eta itxien artea bereiztea. 2. Masa balantze sinpleak egitea.. Taula estekiometrikoa

Διαβάστε περισσότερα

1. INGENIARITZA INDUSTRIALA. INGENIARITZAREN OINARRI FISIKOAK 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a

1. INGENIARITZA INDUSTRIALA. INGENIARITZAREN OINARRI FISIKOAK 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a ATAL TEORIKOA: Azterketaren atal honek bost puntu balio du totalean. Hiru ariketak berdin balio dute. IRAUPENA: 75 MINUTU. EZ IDATZI ARIKETA BIREN ERANTZUNAK ORRI

Διαβάστε περισσότερα

1. jarduera. Zer eragin du erresistentzia batek zirkuitu batean?

1. jarduera. Zer eragin du erresistentzia batek zirkuitu batean? 1. jarduera Zer eragin du erresistentzia batek zirkuitu batean? 1. Hastapeneko intentsitatearen neurketa Egin dezagun muntaia bat, generadore bat, anperemetro bat eta lanpa bat seriean lotuz. 2. Erresistentzia

Διαβάστε περισσότερα

1. MATERIAREN PROPIETATE OROKORRAK

1. MATERIAREN PROPIETATE OROKORRAK http://thales.cica.es/rd/recursos/rd98/fisica/01/fisica-01.html 1. MATERIAREN PROPIETATE OROKORRAK 1.1. BOLUMENA Nazioarteko Sisteman bolumen unitatea metro kubikoa da (m 3 ). Hala ere, likido eta gasen

Διαβάστε περισσότερα

FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA

FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA FISIKA ZINEMATIKA KONTZEPTUAK: 1. Marraz itzazu txakurraren x/t eta v/t grafikoak, txakurrraren higidura ondoko taulan ageri diren araberako higidura zuzena dela

Διαβάστε περισσότερα

FK1 irakaslearen gida-liburua (dok1afk1gidalehenzatia)

FK1 irakaslearen gida-liburua (dok1afk1gidalehenzatia) FK1 irakaslearen gida-liburua (dok1afk1gidalehenzatia) 1.- Proiektuaren zergatia eta ezaugarri orokorrak Indarrean dagoen curriculumean zehazturiko Batxilergoko zientzietako jakintzagaiei dagozkien lanmaterialak

Διαβάστε περισσότερα

1. praktika Elikadura-iturria eta polimetroaren maneiua. Oinarrizko neurketak: erresistentzia, tentsioa eta korrontea.

1. praktika Elikadura-iturria eta polimetroaren maneiua. Oinarrizko neurketak: erresistentzia, tentsioa eta korrontea. eman ta zabal zazu Informatika Fakultatea, EHU Konputagailuen Arkitektura eta Teknologia Saila ktl'2001 KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA 1. zatia: Instrumentazioa (I) 1. praktika Elikadura-iturria

Διαβάστε περισσότερα

6. Errodamenduak 1.1. DESKRIBAPENA ETA SAILKAPENAK

6. Errodamenduak 1.1. DESKRIBAPENA ETA SAILKAPENAK 2005 V. IOL 6. Errodamenduak 1.1. ESKRIPEN ET SILKPENK Errodamenduak biziki ikertu eta garatu ziren autoak, abiadura handiko motorrak eta produkzio automatikorako makineria agertu zirenean. Horren ondorioz,

Διαβάστε περισσότερα

ALKENOAK (I) EGITURA ETA SINTESIA

ALKENOAK (I) EGITURA ETA SINTESIA ALKENOAK (I) EGITURA ETA SINTESIA SARRERA Karbono-karbono lotura bikoitza agertzen duten konposatuak dira alkenoak. Olefina ere deitzen zaiete, izen hori olefiant-ik dator eta olioa ekoizten duen gasa

Διαβάστε περισσότερα

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa Analisia eta Kontrola Materialak eta entsegu fisikoak LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA Proiektuaren bultzatzaileak Laguntzaileak Hizkuntz koordinazioa Egilea(k): HOSTEINS UNZUETA, Ana Zuzenketak:

Διαβάστε περισσότερα

FISIKA ETA KIMIKA 4 DBH Lana eta energia

FISIKA ETA KIMIKA 4 DBH Lana eta energia 5 HASTEKO ESKEMA INTERNET Edukien eskema Energia Energia motak Energiaren propietateak Energia iturriak Energia iturrien sailkapena Erregai fosilen ustiapena Energia nuklearraren ustiapena Lana Zer da

Διαβάστε περισσότερα

BIZIDUNEN OSAERA ETA EGITURA

BIZIDUNEN OSAERA ETA EGITURA BIZIDUNEN OSAERA ETA EGITURA 1 1.1. EREDU ATOMIKO KLASIKOAK 1.2. SISTEMA PERIODIKOA 1.3. LOTURA KIMIKOA 1.3.1. LOTURA IONIKOA 1.3.2. LOTURA KOBALENTEA 1.4. LOTUREN POLARITATEA 1.5. MOLEKULEN ARTEKO INDARRAK

Διαβάστε περισσότερα

Uhin guztien iturburua, argiarena, soinuarena, edo dena delakoarena bibratzen duen zerbait da.

Uhin guztien iturburua, argiarena, soinuarena, edo dena delakoarena bibratzen duen zerbait da. 1. Sarrera.. Uhin elastikoak 3. Uhin-higidura 4. Uhin-higiduraren ekuazioa 5. Energia eta intentsitatea uhin-higiduran 6. Uhinen arteko interferentziak. Gainezarmen printzipioa 7. Uhin geldikorrak 8. Huyghens-Fresnelen

Διαβάστε περισσότερα

Elementu baten ezaugarriak mantentzen dituen partikularik txikiena da atomoa.

Elementu baten ezaugarriak mantentzen dituen partikularik txikiena da atomoa. Atomoa 1 1.1. MATERIAREN EGITURA Elektrizitatea eta elektronika ulertzeko gorputzen egitura ezagutu behar da; hau da, gorputz bakun guztiak hainbat partikula txikik osatzen dituztela kontuan hartu behar

Διαβάστε περισσότερα

1. MATERIALEN EZAUGARRIAK

1. MATERIALEN EZAUGARRIAK 1. MATERIALEN EZAUGARRIAK Materialek dituzten ezaugarri kimiko, fisiko eta mekanikoek oso eragin handia dute edozein soldadura-lanetan. Hori guztia, hainbat prozesu erabiliz, metal desberdinen soldadura

Διαβάστε περισσότερα

Material plastikoak eta ingurugiroa: polimero biodegradakorrak*

Material plastikoak eta ingurugiroa: polimero biodegradakorrak* Material plastikoak eta ingurugiroa: polimero biodegradakorrak* Jose Ramón Sarasua Euskal Herriko Unibertsitatea Meatz eta Metalurgi Ingeniaritza eta Materialen Zientziaren Saila Bilboko Ingeniaritza Goi

Διαβάστε περισσότερα

OINARRIZKO ELEKTRONIKA LABORATEGIA I

OINARRIZKO ELEKTRONIKA LABORATEGIA I 23KO IRAILA Oharra: praktiketan eta laborategiko azterketan lorturiko notarekin batez bestekoa egin ahal izateko, idatzitako azterketan gutxienez 3 puntu lortu behar dira. Idatzitako azterketak guztira

Διαβάστε περισσότερα

Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntza-koordinazioa

Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntza-koordinazioa MEKANIZAZIO BIDEZKO PRODUKZIOA Neurtzeko tresnak eta teknikak LANBIDE EKIMENA Proiektuaren bultzatzaileak Laguntzaileak Hizkuntza-koordinazioa Egilea(k): TOMAS AGIRRE: Neurtzeko tresnak eta teknikak,

Διαβάστε περισσότερα

KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA

KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA eman ta zabal zazu Euskal Herriko Unibertsitatea Informatika Fakultatea Konputagailuen Arkitektura eta Teknologia saila KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA KTL'2000-2001 Oinarrizko dokumentazioa lehenengo

Διαβάστε περισσότερα

Dokumentua I. 2010ean martxan hasiko den Unibertsitatera sarrerako hautaproba berria ondoko arauen bidez erregulatuta dago:

Dokumentua I. 2010ean martxan hasiko den Unibertsitatera sarrerako hautaproba berria ondoko arauen bidez erregulatuta dago: Dokumentua I Iruzkin orokorrak 2010ean martxan hasiko den Unibertsitatera sarrerako hautaproba berria ondoko arauen bidez erregulatuta dago: 1. BOE. 1467/2007ko azaroaren 2ko Errege Dekretua. (Batxilergoaren

Διαβάστε περισσότερα

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa

LANBIDE EKIMENA. Proiektuaren bultzatzaileak. Laguntzaileak. Hizkuntz koordinazioa ELEKTROTEKNIA Makina elektriko estatikoak eta birakariak LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA LANBIDE EKIMENA Proiektuaren bultzatzaileak Laguntzaileak LANBIDE HEZIKETAKO ZUZENDARITZA DIRECCION DE FORMACION

Διαβάστε περισσότερα

2011ko EKAINA KIMIKA

2011ko EKAINA KIMIKA 2011ko EKAINA KIMIKA A AUKERA P.1. Hauek dira, hurrenez hurren, kaltzio karbonatoaren, kaltzio oxidoaren eta karbono dioxidoaren formazioberoak: 289; 152 eta 94 kcal mol 1. Arrazoituz, erantzun iezaiezu

Διαβάστε περισσότερα

KOSMOLOGIAREN HISTORIA

KOSMOLOGIAREN HISTORIA KOSMOLOGIAREN HISTORIA Historian zehar teoria asko garatu dira unibertsoa azaltzeko. Kultura bakoitzak bere eredua garatu du, unibertsoaren hasiera eta egitura azaltzeko. Teoria hauek zientziaren aurrerapenekin

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROKARDIOGRAFO BATEN DISEINU ETA ERAIKUNTZA

ELEKTROKARDIOGRAFO BATEN DISEINU ETA ERAIKUNTZA Informatika Fakultatea / Facultad de Informática ELEKTROKARDIOGRAFO BATEN DISEINU ETA ERAIKUNTZA Ikaslea: Hurko Mendiguren Quevedo Zuzendaria: Txelo Ruiz Vázquez Karrera Amaierako Proiektua, 2013-ekaina

Διαβάστε περισσότερα

Deixia. Anafora edota katafora deritze halako deixi-elementuei,

Deixia. Anafora edota katafora deritze halako deixi-elementuei, Deixia Jardunera edo gogora ekarritako erreferente bat (izaki, leku zein denbora) seinalatzen duen elementu linguistiko bat da deixia. Perpausaren ia osagai guztiek dute nolabaiteko deixia: Orduan etxe

Διαβάστε περισσότερα

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA EIBAR

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA EIBAR GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA EIBAR GRAL : DISTRICT HEATING MUNITIBAR HERRIKO LAU ERAIKINEN BEROKUNTZA ETA UBS BEHARRAK ASETZEKO 1. DOKUMENTUA: Gradua: Energia Berriztagarrien

Διαβάστε περισσότερα

TEKNIKA ESPERIMENTALAK - I Fisikako laborategiko praktikak

TEKNIKA ESPERIMENTALAK - I Fisikako laborategiko praktikak TEKNIKA ESPERIMENTALAK - I Fisikako laborategiko praktikak Fisikako Gradua Ingeniaritza Elektronikoko Gradua Fisikan eta Ingeniaritza Elektronikoan Gradu Bikoitza 1. maila 2014/15 Ikasturtea Saila Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daiteke: http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteka ARGITARATUTAKO IZENBURUAK 1. Prototipo elektronikoen garapena

Διαβάστε περισσότερα

1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin:

1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin: 1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin: 1 Tentsio gorakada edo pikoa errele batean: Ikertu behar dugu

Διαβάστε περισσότερα

1. GAIA PNEUMATIKA. Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da.

1. GAIA PNEUMATIKA. Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da. 1. GAIA PNEUMATIKA Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da. Pneumatika hitza grekoek arnasa eta haizea izendatzeko erabiltzen zuten. Pneumatikaz

Διαβάστε περισσότερα

ENERGIA ARIKETAK Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z= ,47 J.

ENERGIA ARIKETAK Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z= ,47 J. ENERGIA ARIKETAK OINARRIZKO KONTZEPTUAK 1.- 1000 Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z=385.802,47 J.) 2.- 500Kg.tako eta 10m-tara zintzilik dagoen masa

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMA PNEUMATIKOAK ETA OLIOHIDRAULIKOAK

SISTEMA PNEUMATIKOAK ETA OLIOHIDRAULIKOAK SISTEMA PNEUMATIKOAK ETA OLIOHIDRAULIKOAK SISTEMA PNEUMATIKOAK ETA OLIOHIDRAULIKOAK... Zer da sistema Pneumatikoa? Fluido mota, erabilerak, abantailak eta desabantailak... ABANTAILAK... DESABANTAILAK...3

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRONIKA ZER DEN ETA NOLA KOKATZEN DEN HISTORIAN

ELEKTRONIKA ZER DEN ETA NOLA KOKATZEN DEN HISTORIAN 1. DISPOSITIBOAK ELEKTRONIKA ZER DEN ETA NOLA KOKATZEN DEN HISTORIAN Gaurko hzteg entzklopedko batzuek azaltzen dutenez, elektronka elektro askeek esku hartuz jazotzen dren gertakarak aztertzen dtuen fskaren

Διαβάστε περισσότερα

Biologia BATXILERGOA 2. Teoriek eta eskolek, mikrobioek eta globuluek, elkar jaten dute, eta borroka horri esker egiten du aurrera biziak.

Biologia BATXILERGOA 2. Teoriek eta eskolek, mikrobioek eta globuluek, elkar jaten dute, eta borroka horri esker egiten du aurrera biziak. Biologia BATXILERGA 2 Teoriek eta eskolek, mikrobioek eta globuluek, elkar jaten dute, eta borroka horri esker egiten du aurrera biziak. M. PRUST (1871-1922) 6. argitalpena Eusko Jaurlaritzako ezkuntza,

Διαβάστε περισσότερα

Gaiari lotutako EDUKIAK (127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma)

Gaiari lotutako EDUKIAK (127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma) Termodinamika Gaiari lotutako EDUKIAK (127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma) Erreakzio kimikoetako transformazio energetikoak. Espontaneotasuna 1. Energia eta erreakzio kimikoa. Prozesu exotermikoak

Διαβάστε περισσότερα

Teknologia Elektrikoa I Laborategiko Praktikak ISBN:

Teknologia Elektrikoa I Laborategiko Praktikak ISBN: Teknologia Elektrikoa I Laborategiko Praktikak ISBN: 978-84-9860-669-0 Agurtzane Etxegarai Madina Zigor Larrabe Uribe EUSKARA ETA ELEANIZTASUNEKO ERREKTOREORDETZAREN SARE ARGITALPENA Liburu honek UPV/EHUko

Διαβάστε περισσότερα

Bizikletak mailegatzeko zerbitzua erabiltzeko arauak

Bizikletak mailegatzeko zerbitzua erabiltzeko arauak Bizikletak mailegatzeko zerbitzua erabiltzeko arauak 1. Zer da GETXOBIZI eta nola funtzionatzen du? GETXOBIZI udalerrian bizikletaz mugitzeko zerbitzu publiko gisa dago pentsatuta. Zerbitzu horretan izena

Διαβάστε περισσότερα

ELASTIKOTASUNAREN TEORIA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA. Ruben Ansola Loyola

ELASTIKOTASUNAREN TEORIA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA. Ruben Ansola Loyola ELSTIKOTSUNREN TEORI ET MTERILEN ERRESISTENTZI Ruben nsola Loyola Udako Euskal Unibertsitatea Bilbo, 005 HEZKUNTZ, UNIBERTSITTE ET IKERKET SIL DERTMENTO DE EDUCCIÓN UNIVERSIDDES E INVESTIGCIÓN «Liburu

Διαβάστε περισσότερα

Laborategiko materiala

Laborategiko materiala Laborategiko materiala Zirkuitu elektronikoak muntatzeko, bikote bakoitzaren laborategiko postuan edo mahaian, besteak beste honako osagai hauek aurkituko ditugu: Mahaiak berak dituen osagaiak: - Etengailu

Διαβάστε περισσότερα

Ezaugarriak: Gaitasunak: Ikasgaia: KIMIKA ORGANIKOAREN OINARRIAK,

Ezaugarriak: Gaitasunak: Ikasgaia: KIMIKA ORGANIKOAREN OINARRIAK, Ikasgaia: KIMIKA GANIKAEN INAIAK, Urte Akademikoa: 2008-09 Titulazioa: Licenciatura en Química, Ingeniero Químico. Irakaslea: Jose Luis Vicario, (Kimika rganikoa II Saila) Ezaugarriak: Ikasgai honetan

Διαβάστε περισσότερα

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA3DBH I. BLOKEA: GIZAKIA (1)

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA3DBH I. BLOKEA: GIZAKIA (1) BIOLOGIA ETA GEOLOGIA3DBH I. BLOKEA: GIZAKIA (1) Altitudea 600 km 80 km 50 km 12 km -100 C -50 C 0 C 50 C 100 C NOLAKOA DA LIBURU HAU? Unitateen egitura Unitatearen hasiera 3 Elikadura Elikadura osasuntsua

Διαβάστε περισσότερα

Immunologiako praktika-gidaliburua

Immunologiako praktika-gidaliburua Immunologiako praktika-gidaliburua Rosario San Millán Gutiérrez eta Joseba Bikandi Bikandi ISBN/ISSN: 978-84-9082-199-2 EUSKARAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZAREN SARE ARGITALPENA Liburu honek UPV/EHUko Euskararen

Διαβάστε περισσότερα

MODULUA ARIKETAK PROBA BALIABIDEAK ETA PROGRAMAZIOA ERANTZUNAK ERANTZUNAK

MODULUA ARIKETAK PROBA BALIABIDEAK ETA PROGRAMAZIOA ERANTZUNAK ERANTZUNAK UNIBERTSITATERAKO SARBIDE PROBA 25 URTETIK GORAKOENTZAT FASE ESPEZIFIKOA KIMIKA MODULUA ARIKETAK ERANTZUNAK PROBA BALIABIDEAK ETA PROGRAMAZIOA ERANTZUNAK Modulua KIMIKA Gutxi gorabeherako iraupena: 90

Διαβάστε περισσότερα

TAILERREKO ESKULIBURU TEKNIKOA

TAILERREKO ESKULIBURU TEKNIKOA TAILERREKO ESKULIBURU TEKNIKOA 1. edizioa 2004. Tailerreko Eskuliburu Teknikoa. Danobaten 50. urteurrena ospatzeko. 2. edizioa 2009 Egilea: Danobat Kooperatiba Elkartea Laguntzailea: Mondragon Unibertsitatea

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIZITATEA. Elektrizitatearen atalak: 2.- Korronte elektrikoa. 1.- Karga elektrikoa Korronte elektrikoaren arriskuak

ELEKTRIZITATEA. Elektrizitatearen atalak: 2.- Korronte elektrikoa. 1.- Karga elektrikoa Korronte elektrikoaren arriskuak ELEKTRIZITATEA D.B.H. 1 Joseba Arruabarrena 2007ko Otsaila ren atalak: 1. Karga elektrikoa 2. Korronte elektrikoa 3. Zirkuitu elektrikoa 4. Magnitudeak: : Ohmen legea 5. Irudikapena eta ikurrak 6. Korronte

Διαβάστε περισσότερα

9. GAIA: ZELULAREN KITZIKAKORTASUNA

9. GAIA: ZELULAREN KITZIKAKORTASUNA 9. GAIA: ZELULAREN KITZIKAKORTASUNA OHARRA: Zelula kitzikatzea zelula horretan, kinada egokiaren bidez, ekintza-potentziala sortaraztea da. Beraz, zelula kitzikatua egongo da ekintza-potentziala gertatzen

Διαβάστε περισσότερα