ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BUSINESS PLAN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BUSINESS PLAN"

Transcript

1 Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BUSINESS PLAN Πέµπτη, Καραγεώργη Σερβίας 4, , Σύνταγµα Τηλ: , Fax: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Τιµή (28/3/2007) 7,54 Κλάδος: Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά Γ ΧΑ (28/3/2007) 4.604,07 Σύσταση: Out Perform - Μεσαίου Κινδύνου Τιµή Στόχος 9,25 (ποσά σε χιλ. ) ε 2008π 2009π 2010π CAGR (06-10π) Πωλήσεις ,8% EBITDA ,76% Περιθώριο EBITDA 15,0% 15,1% 15,0% 15,4% 15,5% Κέρδη Μετά φόρων ,8% Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 10,2% 9,8% 9,4% 9,9% 10,2% Κέρδη (µφ) ανά Μετοχή 0,594 0,650 0,707 0,837 0,963 12,8% PE(x) 12,7 11,6 10,7 9,0 7,8 PEG 0,73 1,25 1,21 0,49 0,52 P/BV(x) 3,7 3,2 2,8 2,5 2,2 EV/EBITDA(x) 10,5 9,5 8,7 7,3 6,3 EV/Πωλήσεις(x) 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 ROIC% 17,4% 17,0% 16,8% 18,6% 20,4% Την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 πραγµατοποιήθηκε η ανακοίνωση του Επενδυτικού Προγράµµατος του οµίλου για την περίοδο Θετικά κρίνουµε το γεγονός ότι η διοίκηση του οµίλου αντιλήφθηκε σχετικά γρήγορα το λάθος στην εκτέλεση της στρατηγικής διείσδυσης στις αγορές της Τουρκίας, Ουκρανίας και Ρωσίας. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αναδιοργάνωση της τακτικής διείσδυσης όπου η διοίκηση του οµίλου παραιτήθηκε από την ιδέα της ανάπτυξης αυτόνοµου δικτύου και προχωρεί σε συνεργασία µε τους µεγαλύτερους τοπικούς διανοµείς. Οι αλλαγές αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί µέσα στο Α εξάµηνο του Στρατηγική µικρότερου κινδύνου µε πιθανότητα επιβράδυνσης στην επίτευξη των στόχων. Εκτιµούµε, ότι αν και η στρατηγική αυτή ενέχει µικρότερο κίνδυνο, αφού πλέον ο όµιλος αναλαµβάνει το κόστος της τροφοδοσίας, της διαφηµιστικής δαπάνης και την προµήθεια διανοµής των προϊόντων (περίπου 25%) ωστόσο, επιφέρει χρονική επιβράδυνση στην επίτευξη των στόχων της διοίκησης, κάτι που απεικονίζεται και στο νέο guidance κυρίως για τα µεγέθη του Πιθανή καθυστέρηση εφαρµογής του νέου µοντέλου αναµένεται να επιβαρύνει σηµαντικά τα αποτελέσµατα του οµίλου. Η διοίκηση έχει θέσει στο χρονοδιάγραµµα της, την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αλλαγή του µοντέλου ανάπτυξης µέχρι τον Ιούλιο του 2007, ενώ η ενδεχόµενη επιβάρυνση στα αποτελέσµατα του οµίλου, σε πιθανές καθυστερήσεις εφαρµογής, αναµένεται να είναι της τάξεως των χιλ. µηνιαίως. Απόκλιση της τάξεως του 4,7% και 6,0% στα κέρδη ανά µετοχή των χρήσεων 2007 και 2008 σε σχέση µε το προηγούµενο guidance. Η ανακοίνωση του νέου guidance αν και παρουσιάζει απόκλιση της τάξεως του 4,7% και 6,0% στα κέρδη ανά µετοχή των χρήσεων 2007 και 2008 σε σχέση µε το προηγούµενο guidance, ωστόσο σε σχέση µε τις δικές µας εκτιµήσεις παρουσιάζονται χαµηλότερες αποκλίσεις γεγονός που µας οδήγησε σε µικρή αναθεώρηση των εκτιµήσεων µας. Επιπροσθέτως αναθεωρήσαµε τις εκτιµήσεις µας για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) που θα απαιτηθούν για τις χρήσεις 2007 και 2008 κυρίως για εξαγορές στις νέες αγορές της Τουρκίας, Ουκρανίας και Ρωσίας. Προσαρµόσαµε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες µε βάση τις εκτιµήσεις της διοίκησης, η οποία εκτιµά ότι το συνολικό CAPEX για εξαγορές τις χρήσεις θα ανέλθει σε 30,0 εκατ. Για την περίοδο η διοίκηση του οµίλου αναµένει µέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά µετοχή της τάξεως του 10,0%, έναντι των εκτιµήσεων µας για 12,0%. Υψηλά περιθώρια ανάπτυξης των κατά κεφαλήν πωλήσεων στις διεθνείς αγορές. Το 2006 οι κατά κεφαλήν πωλήσεις στην εγχώρια αγορά διαµορφώνεται στα επίπεδα του 9,89 ενώ όσον αφορά τις διεθνείς αγορές ανέρχεται σε 0,32. Η εν λόγω διαφορά δείχνει τα δυνητικά περιθώρια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του οµίλου στις αναπτυσσόµενες αγορές, όπου οι καταναλωτές αρχίζουν να υιοθετούν καταναλωτικά πρότυπα πιο κοντά στο δυτικό τρόπο ζωής. Κατά την χρήση του 2006 η συνεισφορά της εγχώριας αγοράς υποχώρησε σε επίπεδα χαµηλότερα του 50% σε επίπεδο κύκλου εργασιών και ειδικότερα στα επίπεδα του 49,2% Το γεγονός αυτό οφείλεται στην στρατηγική επέκτασης δραστηριοτήτων που εφαρµόζει η διοίκηση, καθώς και από την πώληση του κλάδου των κατοικίδιων ζώων. Επισηµαίνουµε ότι στο άµεσο µέλλον τα αποτελέσµατα του οµίλου θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις διεθνείς δραστηριότητες του οµίλου, καθώς η συνεισφορά τους έχει αυξηθεί σηµαντικά. Σηµαντικό discount έναντι των συγκρίσιµων εταιριών. Με βάση τους πολλαπλασιαστές εκτιµώµενων κερδών 2007 και 2008 η εταιρία διαπραγµατεύεται µε έκπτωση της τάξεως του 35,5% και 33,0% αντίστοιχα έναντι των διεθνών συγκρίσιµων εταιριών. Τιµή στόχος 9,25, +22,7% από τα τρέχοντα επίπεδα τιµών. Σταθµίζοντας τις µεθοδολογίες DCF (30%), Πολλαπλασιαστή Κερδών (30%), Πολλαπλασιαστή Λογιστικής Αξίας (P/BV, 20%) και EV/EBITDA (20%), η τιµή στόχος διαµορφώνεται σε 9,25 ανά µετοχή (+22,7% από τα τρέχοντα επίπεδα τιµών) 1,60% χαµηλότερη από την προηγούµενη τιµή στόχο. Σχετική Απόδοση µε Γ ΧΑ (52 εβδοµάδων) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 27/03/07 13/03/07 27/02/07 12/02/07 29/01/07 15/01/07 29/12/06 13/12/06 29/11/06 15/11/06 01/11/06 18/10/06 04/10/06 20/09/06 06/09/06 23/08/06 08/08/06 25/07/06 11/07/06 27/06/06 13/06/06 29/05/06 15/05/06 28/04/06 10/04/06 27/03/06 Ιστορική Εξέλιξη Πολλαπλασιαστή Κερδών Στοιχεία Μετοχής από 31/12/2000 Min 1,55 Max 9,42 Σχετική Απόδοση (52 Εβδ.) -24,00% Μέσος Ηµερ. Όγκος Συν/γων Αριθµός Μετοχών Μέση Ηµερήσια Εµπορευσιµότητα 0,18% Κεφαλαιοποίηση (σε εκατ. ) 287,63 Free Float (%) 28,0% Συντελεστής Beta 1,00 Μέσο PE: 16,6x 22/01/07 25/10/06 01/08/06 08/05/06 03/02/06 09/11/05 16/08/05 19/05/05 17/02/05 24/11/04 31/08/04 07/06/04 09/03/04 09/12/03 15/09/03 20/06/03 19/03/03 19/12/02 25/09/02 02/07/02 02/04/02 02/01/02 Ανάλυση: Κων/νος Σεγρεδάκης Υπεύθυνος Τµήµατος Ανάλυσης, Πιστοποιηµένος Αναλυτής Μετοχών και Αγοράς Τηλ: Τρύφων Μακρής Βοηθός Αναλυτή Τηλ:

2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Στις 28 Μαρτίου 2007 παρουσιάστηκε στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών το νέο επενδυτικό πρόγραµµα του οµίλου για την επόµενη τριετία Σύµφωνα µε αυτό, στρατηγική ανάπτυξης της διοίκησης, αποτελεί η είσοδος σε νέες αγορές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και διαθέτουν µεγάλο αριθµό πληθυσµού, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µέσω εξαγορών τοπικών εταιριών, µέσω της ενίσχυσης του δικτύου διανοµής στις εν λόγω αγορές και παράλληλα µέσω της προώθησης ιδιοπαραγώµενων προϊόντων. Στόχος της διοίκησης είναι η δηµιουργία ηγετικών εµπορικών σηµάτων στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, έχοντας ως αντίκτυπο την αύξηση της πελατειακής της βάσης (λιανοπωλητές) και συγχρόνως η διάθεση νέων προϊόντων, µε σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίησης του οµiλου στις αγορές που δραστηριοποιείται. Παράλληλα στόχος αποτελεί η περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, µέσω της αλλαγής του προϊοντικού µείγµατος στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων του οµίλου δίνοντας έµφαση στα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα, αλλά και στην αναζήτηση προµηθευτών πρώτων υλών σε χώρες µε χαµηλό κόστος όπως η Κίνα. Επίσης η στρατηγική της εταιρίας περιλαµβάνει και την έξοδο της εταιρίας από µη στρατηγικές κατηγορίες όπως πραγµατοποιήθηκε µε την πώληση του τοµέα των κατοικίδιων ζώων και της συµµετοχής στην Multirama. Το νέο µοντέλο διείσδυσης Για την επίτευξη της επέκτασης του οµίλου στις νέες αγορές η διοίκηση αναθεώρησε το προηγούµενο µοντέλο διείσδυσης, το οποίο και ήταν πιο επιθετικό. Σύµφωνα µε το νέο µοντέλο διείσδυσης, η διοίκηση της Σαράντης θα συνάψει συµφωνίες µε τοπικούς εθνικούς διανοµείς (National Distributors) που κατέχουν ηγετική θέση και την απαιτούµενη τεχνογνωσία στα προϊόντα που θα αναλάβουν να διανείµουν. Σύµφωνα µε το νέο µοντέλο µέρος του µικτού κέρδους από τις πωλήσεις, θα διανέµεται στον εθνικό διανοµέα (κόστος διανοµής 25% των πωλήσεων), ενώ παράλληλα ένα µέρος του υπολειπόµενου ποσού θα χρησιµοποιείται για την ενίσχυση της προώθησης και της διαφήµισης για τις αγορές δραστηριοποίησης. Οι θυγατρικές εταιρίες της Σαράντης θα αναλάβουν την τροφοδοσία του δικτύου διανοµής, το κόστος διανοµής και τα έξοδα προώθησης- διαφήµισης. Με την υιοθέτηση του συγκεκριµένου µοντέλου η εταιρία πετυχαίνει να αυξήσει τα σηµεία πώλησης (υψηλότερο βαθµό διείσδυσης) και παράλληλα να έχει αποδοτικότερη διαχείριση ρίσκου και ελέγχου. Εκτιµάται ότι µέχρι τις αρχές Ιουλίου 2007 θα έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή της τακτικής επέκτασης του οµίλου στις αγορές Ρωσίας, Τουρκίας και Ουκρανίας, ενώ σηµειώνεται ότι όσο πιο σύντοµα ολοκληρωθούν οι εν λόγω αλλαγές τόσο µεγαλύτερη θα είναι η θετική επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος χρήσης 2007 (το συγκεκριµένο έτος χρήσης αναµένεται να απορροφήσει το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών). Σηµειώνεται ότι πιθανή αργοπορία των διαδικασιών µε σκοπό την αλλαγή τακτικής θα επιβαρύνει τα αποτελέσµατα του οµίλου µε το ποσό των χιλ. για κάθε µήνα καθυστέρησης. Η διοίκηση υπερασπίστηκε την ανάγκη υιοθέτησης του νέου µοντέλου, καθώς η προηγούµενη στρατηγική διείσδυσης στις νέες αγορές θα αύξανε σε µεγάλο βαθµό το κόστος διείσδυσης, µε αποτέλεσµα να είναι υπαρκτή η πιθανότητα διατήρησης των ζηµιών και για τα έτη Επισηµαίνουµε ότι µε την εφαρµογή της προηγούµενης στρατηγικής υπήρχε µια αναντιστοιχία µεταξύ διαφηµιστικής δαπάνης και δικτύου διανοµής, αφού η διαφηµιστική δαπάνη αφορούσε το 100% του πληθυσµού της χώρας, ενώ το δίκτυο διανοµής κάλυπτε µόλις το 20% για κάθε µια από αυτές τις χώρες. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της διοίκησης οι απαιτήσεις για επενδυτικές δαπάνες (Capex) αναµένεται να διαµορφωθούν στα επίπεδα της τάξεως 30,0 εκατ. για την περίοδο και αφορά κυρίως εξαγορές εταιριών οι οποίες εξετάζονται στις αγορές της Τουρκίας, Ρωσίας και Ουκρανίας. Η εφαρµογή της νέας στρατηγικής οδήγησε την διοίκηση του οµίλου να αναθεωρήσει το τελευταίο guidance που µας είχε κοινοποιήσει ως ακολούθως: Βασικά σηµεία Guidance & αποκλίσεις από το παλαιότερο (Ποσά σε εκατ. ) 2007π Αποκλίσεις 2008π Αποκλίσεις 2008π Concensus Παλιό Guidance Nέο Guidance Concensus Νέο Guidance Παλιό Nέο Concensus Guidance Guidance Concensus Θεωρούµε ότι ο όµιλος βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο, καθώς η διοίκηση επιχειρεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραµµα µε σκοπό το ποσοστό του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών που προέρχεται από τις χώρες του εξωτερικού, να διαµορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο της εγχώριας αγοράς. Ειδικότερα ο όµιλος µε την ταυτόχρονη επέκταση του στις νέες αγορές απευθύνεται σε ένα σύνολο 410 εκατ. καταναλωτών σε έντεκα διαφορετικές αγορές µεταξύ των οποίων οι δέκα είναι αναπτυσσόµενες-αναδυόµενες. Η ιστορική πορεία της Σαράντης, όσον αφορά την επέκταση των δραστηριοτήτων σε αγορές όπως της Πολωνίας, Βουλγαρίας, Τσεχίας, Σερβίας, Ρουµανίας και ΠΓΜ έχει δείξει ότι µέχρις στιγµής ο στρατηγικός σχεδιασµός και το management αποδίδουν ικανοποιητικά και διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εµπειρία. Οι θυγατρικές του οµίλου στις παραπάνω αγορές, είναι κερδοφόρες, ενώ παράλληλα η τάση για περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους (ΕΒΙΤ), ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών και µείωση των υπερεπενδύσεων αναµένεται να συνεχιστεί και στο άµεσο µέλλον. Ειδικότερα όσον αφορά τα προϊόντα συσκευασίας, η Σαράντης κατέχει ηγετική θέση στις αγορές της Βουλγαρία, Ρουµανίας Σερβίας, ΠΓΜ, και Πολωνίας, καθώς επίσης ηγετική θέση κατέχει και στα καλλυντικά ευρείας διανοµής στην Βουλγαρία, Ρουµανία Σερβία και ΠΓΜ. Από την άλλη πλευρά η επέκταση των δραστηριοτήτων σε αγορές όπως της Ρωσίας, Τουρκίας, Ουκρανίας, λόγω του µεγέθους των συγκεκριµένων αγορών οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης θα ήταν αρκετά υψηλότερες µε το προηγούµενο στρατηγικό σχεδιασµό, ενώ µε το νέο µοντέλο διείσδυσης το κόστος αναµένεται να περιοριστεί. Παράλληλα σηµειώνεται ότι οι εξαγορές που σχεδιάζει στις αγορές της Τουρκίας και Ουκρανίας θα απαιτήσουν επενδύσεις ύψους 25,0 εκατ. µε 30,0 εκατ. Ειδικότερα για την αγορά της Τουρκίας η διοίκηση µελετά την εξαγορά Νέο Guidance 2009π Guidance Πωλήσεις 263,5 264,5 250,0-5,13% -5,49% 304,9 303,4 282,5-7,35% -6,89% 322,0 EBITDA 39,5 40,2 36,5-7,48% -9,23% 47,5 48,8 43,5-8,58% -10,96% 50,9 πκ% 14,97% 15,20% 14,60% -37 bps -60 bps 15,59% 16,08% 15,38% -21 bps -70 bps 15,81% EBIT 34,8 35,7 33,0-5,28% -7,59% 42,4 42,5 27,7-34,70% -34,82% 45,3 πκ% 13,22% 13,50% 13,20% -2 bps -30 bps 13,91% 14,01% 9,81% -411 bps -420 bps 14,07% Καθαρά Κέρδη 24,3 24,5 23,4-3,63% -4,69% 29,5 29,5 27,7-6,04% -6,04% 32,0 πκ% 9,21% 9,27% 9,35% 15 bps 8 bps 9,67% 9,72% 9,81% 14 bps 9 bps 9,92% EPS 0,64 0,64 0,61-3,63% -4,69% 0,77 0,77 0,73-6,04% -6,04% 0,84 Πηγή: Consensus & Στοιχεία εταιρίας 2

3 εταιρίας (Brand) οικιακού εξοπλισµού µέσω της οποίας θα προωθήσει τα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα, ενώ την διανοµή των καλλυντικών προϊόντων, αναµένεται να αναλάβει διανοµέας εθνικής εµβέλειας. Όσον αφορά την αγορά της Ουγγαρίας η διοίκηση θεωρεί ότι είναι µια ελέγξιµη αγορά και δεν θεωρεί ότι διατρέχει κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο η επέκταση των δραστηριοτήτων στην συγκεκριµένη αγορά. Σηµειώνεται ότι στις εκτιµήσεις για τα µεγέθη του 2007, περιλαµβάνονται εκτιµήσεις της διοίκησης για ζηµιές της τάξεως των 5,2 εκατ. για το σύνολο του έτους χρήσης, ενώ σε περίπτωση ολοκλήρωσης µε επιτυχία της αλλαγής τακτικής, το θετικό αποτέλεσµα στην κερδοφορία του οµίλου, θα διαµορφωθεί στα επίπεδα των 0,5 εκατ. Τέλος αξίζει να επισηµάνουµε τα υψηλά περιθώρια ανάπτυξης των κατά κεφαλήν πωλήσεων στις διεθνείς αγορές. Το 2006 οι κατά κεφαλήν πωλήσεις στην εγχώρια αγορά διαµορφώνεται στα επίπεδα του 9,89 ενώ όσον αφορά τις διεθνείς αγορές ανέρχεται σε 0,32. Η εν λόγω διαφορά δείχνει τα δυνητικά περιθώρια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του οµίλου στις αναπτυσσόµενες αγορές, όπου οι καταναλωτές αρχίζουν να υιοθετούν καταναλωτικά πρότυπα πιο κοντά στο δυτικό τρόπο ζωής. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Η ανακοίνωση του νέου guidance αν και παρουσιάζει απόκλιση της τάξεως του 4,7% και 6,0% στα κέρδη ανά µετοχή των χρήσεων 2007 και 2008 σε σχέση µε το προηγούµενο guidance, ωστόσο σε σχέση µε τις δικές µας εκτιµήσεις παρουσιάζονται χαµηλότερες αποκλίσεις γεγονός που µας οδήγησε σε µικρή αναθεώρηση των εκτιµήσεων µας ως ακολούθως: (ποσα σε εκατ. ) 2007ε Παλαιά 2007 Νέα % 2008π Παλαιά 2008π Νέα % Κύκλος Εργασιών 256,1 253,3-1,08% 294,4 285,6-2,99% EBITDA 38,0 38,3 0,92% 43,4 42,9-1,02% %πκ 14,8% 15,1% 0,30% 14,7% 15,03% 0,30% Καθαρά Κέρδη 24,3 24,8 1,87% 27,7 27,0-2,56% %πκ 9,5% 9,78% 0,28% 9,4% 9,44% 0,04% Επιπροσθέτως αναθεωρήσαµε τις εκτιµήσεις µας για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) που θα απαιτηθούν για τις χρήσεις 2007 και 2008 κυρίως για εξαγορές στις νέες αγορές της Τουρκίας, Ουκρανίας και Ρωσίας. Προσαρµόσαµε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες µε βάση τις εκτιµήσεις της διοίκησης, η οποία εκτιµά ότι το συνολικό CAPEX για εξαγορές τις χρήσεις θα ανέλθει σε 30,0 εκατ. Επίσης προχωρήσαµε σε αναθεώρηση του κεφαλαίου κίνησης ως ποσοστό των πωλήσεων, από 29% (την µέση τιµή του δείκτη την περίοδο ) σε 34%, κυρίως λόγω της αύξησης των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων που ενδέχεται να οδηγήσει το νέο µοντέλο διείσδυσης στις νέες αγορές. Προσαρµόζοντας το υπόδειγµα µας στις προαναφερόµενες αλλαγές οδηγούµαστε σε µικρή µείωση της τιµής στόχου, µε βάση την µεθοδολογία DCF, έτσι η τιµή στόχος διαµορφώνεται σε 9,60 ανά µετοχή από 10,00 η προηγούµενη. Ωστόσο διατηρούµε την σύστασή µας Outperform λόγω της χαµηλής αποτίµησης µε βάση την τιµή στόχο αλλά και την αποτίµηση σε σχέση µε τις διεθνώς συγκρίσιµες εταιρίες, ενώ κατατάσσουµε την εταιρία σε µεσαίου κινδύνου. Βασικές υποθέσεις DCF: Συντελεστής ΒΕΤΑ: 1,00, WACC: 9,1%, Perpetuity Growth: 1,50% Συγκριτική Αποτίµηση Εταιρία π 2008π π 2008π π 2008π Procter & Gamble 20,6x 18,0x 16,2x 3,2x 3,0x 2,8x 12,15 10,87 10,01 Colgate Palmolive Co. 22,5x 19,8x 17,7x 23,9x 24,2x 16,1x 12,89 11,44 10,55 Unilever Plc 17,9x 16,7x 15,6x 6,6x 6,1x 5,3x 5,68 5,47 5,15 Sara Lee Corp. 22,7x 19,1x 16,0x 4,6x 3,1x 2,9x 11,03 NM NM Beiersdorf AG 29,7x 26,7x 23,3x 6,5x 6,1x 4,9x 15,62 13,67 12,28 Estee Lauder 21,5x 19,1x 17,7x 6,2x 5,1x 4,5x 10,63 9,73 9,10 Clarins S.A. 26,2x 24,4x 22,3x 3,9x 3,6x 3,2x 15,05 13,61 12,26 Mcbride 18,4x 16,8x 16,1x 3,6x 3,1x 2,8x 8,59 7,78 7,30 Mirato SpA 17,6x 16,1x 15,8x 2,5x 2,4x 2,2x 7,59 7,13 6,59 Sarantis 12,7x 11,6x 10,7x 3,7x 3,2x 2,8x 10,47 9,51 8,66 ιάµεσος 20,62 18,00 16,05 3,89 3,15 2,90 10,63 8,76 8,20 Premium / Discount -38,5% -35,5% -33,5% -4,4% 2,9% -1,7% -1,5% 8,6% 5,6% Πηγή: Bloomberg, Εκτιµήσεις Praxis (τιµές 27/3/2007) P/E P / BV EV/EBITDA Με βάση τους πολλαπλασιαστές εκτιµώµενων κερδών 2007 η εταιρία διαπραγµατεύεται µε έκπτωση της τάξεως του 35,5% έναντι των διεθνών συγκρίσιµων εταιριών, µε βάση τους εκτιµώµενους πολλαπλασιαστές λογιστικής αξίας 2007 διαπραγµατεύεται µε premium της τάξεως του 2,9%, ενώ µε βάση την σχέση EV/EBITDA 2007 διαπραγµατεύεται µε οριακό premium της τάξεως του 8.6%. Μέθοδος Τιµές Μεθόδου Στάθµιση DCF 9,60 30% PE 11,69 30% P/BV 7,33 20% EV/EBITDA 6,94 20% Μέση Τιµή 9,25 Απόκλιση µέσης τιµής από Τρέχουσα τιµή 22,7% Με βάση την παραπάνω στάθµιση των µεθοδολογιών DCF, Πολλαπλασιαστή Κερδών (P/E), Πολλαπλασιαστή Λογιστικής Αξίας (P/BV) και EV/EBITDA, η τιµή στόχος διαµορφώνεται σε 9,25 ανά µετοχή (+22,7% από τα τρέχοντα επίπεδα τιµών) 1,60% χαµηλότερη από την προηγούµενη τιµή στόχο. 3

4 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ιαθέσιµο εισόδηµα καταναλωτών Ενδεχόµενη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος ανά κάτοικο στις χώρες δραστηριοποίησης του οµίλου και κυρίως της εγχώριας αγοράς, θα οδηγούσε σε µείωση της ζήτησης καταναλωτικών προϊόντων µε το αντίστοιχο αντίκτυπο στα µεγέθη της Σαράντης. Ανταγωνισµός Ενδεχόµενη αύξηση του ανταγωνισµού στις στρατηγικές κατηγορίες καλλυντικών επιλεκτικής διανοµής, αρωµάτων ευρείας διανοµής και προϊόντων οικιακής χρήσης που δραστηριοποιείται ο όµιλος, αποτελεί κίνδυνο για τα περιθώρια κέρδους καθώς υπάρχει το ενδεχόµενο να µειωθούν µε αντίκτυπο την µείωση της κερδοφορίας. Επισηµαίνουµε ότι στις νέες αγορές (Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία) η διείσδυση των πολυεθνικών εταιριών διαµορφώνεται σε υψηλά επίπεδα µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός να είναι ενισχυµένος. Μακροοικονοµικοί παράγοντες Ο αναπτυξιακός ρυθµός στις χώρες δραστηριοποίησης της Σαράντης διαµορφώνεται σε υψηλά επίπεδα και σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ιεθνές Νοµισµατικού Ταµείου (IMF), αναµένεται να διατηρηθούν και κατά την διάρκεια των επόµενων ετών. Ωστόσο το ενδεχόµενο µιας αρνητικής αλλαγής σε µακροοικονοµικό επίπεδο (αγορές όπως της Τουρκίας όπου επενδύονται σηµαντικά ποσά παρουσιάζουν µακροοικονοµική αστάθεια) θα επηρέαζε τις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων όπως των καλλυντικών. Πιθανότητα απώλειας του Joint-Venture µε την Estee Lauder Το ενδεχόµενο µη ανανέωσης της σύµβασης µε την Estee Lauder για την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της πολυεθνικής στην Ελλάδα, θα έπληττε τα µεγέθη του οµίλου, καθώς τα έσοδα που προέρχονται από το συγκεκριµένο J-V, αποτελούν σταθερή πηγή εσόδων για τον όµιλο. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος σε επίπεδο πωλήσεων περιλαµβάνεται στους κινδύνους καθώς ο όµιλος έχει αυξήσει τον αριθµό αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, ενώ στρατηγική της εταιρίας αποτελεί η αύξηση της συνεισφοράς των αγορών του εξωτερικού στις συνολικές πωλήσεις του οµίλου τα επόµενα έτη. Ανασυγκρότηση Οµίλου Ο όµιλος βρίσκεται σε µεταβατική περίοδο και εποµένως ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και η οργανωτική δοµή του οµίλου γενικότερα, βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, µε τον ανάλογο κίνδυνο να παραµονεύει, καθώς οι πιθανές αλλαγές δεν αποτελούν εγγύηση ότι θα αποδίδουν, ενώ παράλληλα καθυστέρηση της υιοθέτησης του νέου µοντέλου διείσδυσης στις νέες αγορές, αναµένεται να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα του οµίλου. Υπενθυµίζουµε ότι η διοίκηση έχει θέσει στο χρονοδιάγραµµα της, την ολοκλήρωση των διαδικασιών για αλλαγή του µοντέλου ανάπτυξης µέχρι τον Ιούλιο του 2007, ενώ η επιβάρυνση στα αποτελέσµατα του οµίλου αναµένεται να είναι της τάξεως των χιλ. µηνιαίως. Βαθµός ανεισµού Ο δανεισµός του οµίλου παραµένει σε υψηλά επίπεδα ( 94,5 εκατ.), αν και ακολουθεί πτωτική πορεία, ο συνολικός δανεισµός /Ίδια κεφάλαια του οµίλου διαµορφώνεται στα επίπεδα του 121,5%, ενώ ο δείκτης συνολικός δανεισµός /Ebitda στο 2,9. Επίσης σηµειώνεται ότι σε ένα περιβάλλον ανοδικών επιτοκίων (όπως διαµορφώνεται το περιβάλλον στην ευρωζώνη), η αύξηση στα έξοδα τόκων (χρηµατοοικονοµικά έξοδα) θα επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία της Σαράντης, ενώ σε µια κακή περίοδο για την εταιρία θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στην µερισµατική πολιτική του οµίλου (µείωση του Dividend payout ratio). 4

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Ο κύκλος εργασιών του οµίλου ανήλθε σε 223,2 εκατ. (+7,0%) για το σύνολο χρήσης 2006, οριακά κατώτερος των εκτιµήσεων µας κατά 1,5%. Επισηµαίνουµε ότι η συνεισφορά της εγχώριας αγοράς υποχώρησε σε επίπεδα χαµηλότερα του 50% σε επίπεδο κύκλου εργασιών και ειδικότερα στα επίπεδα του 49,2% (από 55,2% το έτος 2005 και 61,8% το 2004 αντίστοιχα), γεγονός που οφείλεται στην στρατηγική επέκτασης δραστηριοτήτων που εφαρµόζει η διοίκηση, καθώς και από την πώληση του κλάδου των κατοικίδιων ζώων. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 33,4 εκατ. (+5,3%), µε το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους µειωµένο κατά 23 µονάδες βάσης, ωστόσο παρουσιάζεται ανώτερο των εκτιµήσεων µας κατά 16 µονάδες βάσης. Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο περιθώριο επηρεάζεται αρνητικά κυρίως λόγω της αύξησης της διαφηµιστικής δαπάνης καθώς και προώθησης µε σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων του οµίλου σε νέες αγορές όπως της Ρωσίας, Ουκρανίας, Ουγγαρίας και Τουρκίας, όπου το συνολικό κόστος επιβάρυνε τα αποτελέσµατα του οµίλου κατά 4,38 εκατ. Η συνεισφορά στα συνολικά ΕΒΙΤ του οµίλου από την εγχώρια αγορά ανέρχεται σε 78,4%, ενώ από τις χώρες την Ανατολικής Ευρώπης σε 21,3%. Από την άλλη πλευρά επισηµαίνουµε την σηµαντική αύξηση του περιθωρίου κερδών προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) στις αγορές της Σερβίας (436 µονάδες βάσης), Τσεχίας (464 µανάδες βάσης), ΠΓΜ (368 µονάδες βάσης) και της Βουλγαρίας (34 µονάδες βάσης). Την µεγαλύτερη απόκλιση έναντι των εκτιµήσεων µας παρουσίασαν οι νέες αγορές, όπου σηµειώθηκε µέση θετική απόκλιση της τάξεως του 31,3% σε επίπεδο πωλήσεων, ενώ από τις παλαιές αγορές την υψηλότερη απόκλιση από τις εκτιµήσεις µας παρουσιάζει η ελληνική αγορά της τάξεως του 4,27%. Επισηµαίνουµε ότι όσον αφορά τις νέες αγορές είναι λογικό να υπάρχει µεγάλη απόκλιση, καθώς δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για τα µεγέθη των συγκεκριµένων θυγατρικών του οµίλου, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν υψηλές διακυµάνσεις. Επιπροσθέτως τα µεγέθη των θυγατρικών της Σαράντης στις νέες αγορές είναι σε χαµηλά επίπεδα, οπότε τα περιθώρια και οι ρυθµοί ανάπτυξης είναι υψηλού βαθµού, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύουν ακόµα περισσότερο τις εκτιµήσεις των εν λόγω µεγεθών. Όσον αφορά τον κλάδο καλλυντικών ευρείας διανοµής παρουσίασε µείωση της τάξεως του 7,76% σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), καθώς η είσοδος στις νέες αγορές πραγµατοποιείται µε ιδιοπαραγώµενα προϊόντα και για αυτό το λόγο παρουσιάζεται επιβάρυνση στο EBIT όπου τα έξοδα εισόδου και προώθησης στις συγκεκριµένες αγορές παρουσιάζονται αυξηµένα, ενώ όσον αφορά το ΕΒΙΤ για τις παλαιές αγορές σηµειώθηκε αύξηση της τάξεως του 23,74%. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) για τον κλάδο προϊόντων οικιακής χρήσης παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 5,69%, όπου τα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα σηµείωσαν αύξηση 7,47%. Όσον αφορά τον κλάδο προϊόντων υγείας και οµορφιάς παρουσιάζει την υψηλότερη αύξηση της τάξεως του 20,47% σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), κυρίως λόγω της σηµαντικής βελτίωσης του αντίστοιχου περιθωρίου κατά 212 µονάδες βάσης. Επισηµαίνουµε την αύξηση του περιθωρίου ΕΒΙΤ στην εγχώρια αγορά από 17,63% το 2005 στο 21,3% το 2006, ενώ αντίθετα µείωση του αντίστοιχου περιθωρίου κέρδους από το 8,39% το 2005 στο 5,7% το 2006 για τις δραστηριότητες του εξωτερικού. Όσον αφορά την εγχώρια αγορά η βελτίωση οφείλεται στη πώληση των δραστηριοτήτων στον κλάδο κατοικίδιων ζώων η οποία ήταν ζηµιογόνα, ενώ όσον αφορά τις αγορές του εξωτερικού οφείλεται όπως προαναφέραµε στην επέκταση των δραστηριοτήτων του οµίλου στο εξωτερικό. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν σε 22,7 εκατ. (18,3%), σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας. Επισηµαίνουµε ότι στα καθαρά κέρδη του οµίλου περιέχονται µη επαναλαµβανόµενα κέρδη ύψους 2,30 εκατ. τα οποία προέρχονται από την πώληση της συµµετοχής στη Multirama, ( 0,96 εκατ.) και από την πώληση της δραστηριότητας του τοµέα των κατοικίδιων. Οι λειτουργικές ταµειακές ροές ανήλθαν σε 10,90 εκατ. για το σύνολο χρήσης 2006 από 2,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τονίζουµε ότι σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη ταµειακών ροών, διότι απαιτούνται τόσο για την επέκταση των δραστηριοτήτων του οµίλου όσο και για την πληρωµή εξόδων τόκων καθώς και πληρωµή µερισµάτων. Τέλος ο δανεισµός του οµίλου παραµένει σε υψηλά επίπεδα (Net Debt 64,06 εκατ.), αν και ακολουθεί πτωτική πορεία (πτώση του Net Debt κατά 13,66% από το 2005), ο Συνολικός ανεισµός /Ίδια κεφάλαια του οµίλου διαµορφώνεται στα επίπεδα του 121,5%, ενώ ο δείκτης Συνολικός ανεισµός /EBITDA στο 2,9x. Γεωγραφική Κατανοµή Πωλήσεων % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 87,5% 83,6% 72,7% 73,2% 61,8% 55,2% 49,2% ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΡΩΣΙΑ ΠΓΜ ΤΣΕΧΙΑ ΣΕΡΒΙΑ Γεωγραφική Κατανοµή EBIT % 80% 60% 40% 20% -20% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0% 91,4% 87,1% 87,3% 81,4% 78,1% 72,2% 78,4% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΛΛΑ Α ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΡΩΣΙΑ ΠΓΜ ΤΣΕΧΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΛΛΑ Α Περιθώριο ΕΒΙΤ σε Ελλάδα-Ανατολική Ευρώπη ( ) 15,53% 15,74% 6,05% 9,78% 16,55% 17,63% 7,49% 8,39% 21,3% ΕΛΛΑ Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (in '000) Εκτιµήσεις Praxis Απόκλιση ΕΛΛΑ Α ,6-4,27% % -4,7% -0,5% %Συµ/χής 49,2% 50,6% ΠΟΛΩΝΙΑ ,9-0,12% % 18,7% 18,8% %Συµ/χής 21,4% 21,1% ΡΟΥΜΑΝΙΑ ,3 1,13% % 12,3% 11,0% %Συµ/χής 14,5% 14,1% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,2-1,30% % 24,4% 26,0% %Συµ/χής 6,3% 6,3% ΣΕΡΒΙΑ ,0-1,61% % 27,9% 30,0% %Συµ/χής 3,3% 3,4% ΤΣΕΧΙΑ ,0 2,92% % 34,8% 31,0% %Συµ/χής 2,0% 1,9% ΠΓΜ ,5 3,05% % 7,7% 4,5% %Συµ/χής 0,6% 0,6% ΡΩΣΙΑ ,0 123,33% % n.a. %Συµ/χής 0,3% 0,1% ΤΟΥΡΚΙΑ ,5 9,99% % 43,0% 30,0% %Συµ/χής 1,5% 1,3% ΟΥΚΡΑΝΙΑ ,0 42,42% % 113,6% 50,0% %Συµ/χής 0,2% 0,15% ΟΥΓΓΑΡΙΑ ,0 72,50% % n.a. %Συµ/χής 0,6% 0,4% ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,47% Νέες Αγορές ,32% Παλαιές Αγορές ,13% 5,7%

6 AΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ενοποιηµένες Πωλήσεις, ανά Κλάδο ραστηριότητας (Ποσά σε χιλ. ) Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής % 7,4% 20,3% 18,8% %Συµ/χής 32,6% 35,2% 39,1% Προϊόντα Οικιακής Χρήσης % 6,3% 9,7% 9,4% %Συµ/χής 36,9% 36,4% 37,3% Προϊόντα Υγείας & Φροντίδας % 5,2% 22,6% 4,2% %Συµ/χής 8,3% 9,1% 8,9% ΛΟΙΠΑ % 103,1% -3,9% -18,2% %Συµ/χής 22,2% 19,2% 14,7% ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % -19,2% 11,2% 7,0% Ενοποιηµένα ΕΒΙΤ, ανά Κλάδο ραστηριότητας (Ποσά σε Χιλ. ) Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής % -12,5% 55,6% -7,7% πκ% 8,70% 11,26% 8,74% %Συµ/χής 21,7% 29,4% 25,6% Προϊόντα Οικιακής Χρήσης % -16,0% 5,6% 5,7% πκ% 9,80% 9,43% 9,11% %Συµ/χής 27,7% 25,5% 25,4% Προϊόντα Υγείας & Φροντίδας Πηγή: Στοιχεία Εταιρίας % -10,1% 24,8% 20,6% πκ% 13,2% 13,5% 15,6% %Συµ/χής 8,4% 9,1% 10,4% ΛΟΙΠΑ % 860,8% -2,4% 13,5% πκ% 24,9% 25,3% 35,1% %Συµ/χής 42,3% 36,0% 38,6% ΣΥΝΟΛΟ EBIT % -25,3% 14,7% 5,9% πκ% 13,1% 13,5% 13,4% Κατά την διάρκεια χρήσης 2006, σηµειώθηκε µείωση στα περιθώρια ΕΒΙΤ που αφορά τον κλάδο καλλυντικών ευρείας διανοµής καθώς και των προϊόντων υγείας και φροντίδας. Η µείωση οφείλεται στα έξοδα προώθησης και διαφήµισης στις νέες αγορές στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του οµίλου µέσω των συγκεκριµένων προϊόντων. Όσον αφορά τα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα του οµίλου η συνεισφορά τους, στις συνολικές πωλήσεις του οµίλου αντιστοιχεί σε 62,16% για το έτος χρήσης 2006, ενώ το 2005 διαµορφωνόταν σε επίπεδα της τάξεως του 58,72%. Ειδικότερα στην κατηγορία καλλυντικών ευρείας διανοµής, τα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα αντιστοιχούν στο 69% των συνολικών πωλήσεων (αύξηση 20,23% σε σχέση µε το 2005), ενώ στην κατηγορία προϊόντων οικιακής χρήσης, οι πωλήσεις των ιδιοπαραγώµενων προϊόντων αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους 95% επί των συνολικών πωλήσεων της συγκεκριµένης κατηγορίας (αύξηση 8,38%). Η αύξηση που σηµείωσαν οι πωλήσεις ιδιοπαραγώµενων προϊόντων στην κατηγορία καλλυντικών ευρείας διανοµής, αποδίδεται στην στρατηγική της Σαράντης, για επέκταση των δραστηριοτήτων στις νέες αγορές (Τουρκία, Ρωσία, Ουκρανία, Ουγγαρία), µέσω ιδιοπαραγώµενων προϊόντων. Ανάλυση Πωλήσεων Καλλυντικών Ευρείας ιανοµής : Ιδιοπαραγώµενα- ιανεµόµενα % (2006) Ανάλυση Πωλήσεων Οικιακών Προϊόντων: Ιδιοπαραγώµενα- ιανεµόµενα % (2006) 5% 31% 69% 95% Ιδιοπαραγ ώ µενα ιανεµόµενα Ιδιοπαραγ ώ µενα ιανεµόµενα Πηγή: Στοιχεία Εταιρίας Πηγή: Στοιχεία Εταιρίας 6

7 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ Α Notos Com (Clarins, Thierry Mugler, Yves Saint Laurent, Lancaster κ.α.), Γερολυµάτος (Gucci,Calvin Klein, Trussardi κ.α.), Christian Dior, L Oreal Βασικές Συγγενείς Εταιρίες Estee Lauder Hellas: Joint Ventrure µε την Estee Lauder (49% συµµετοχή) σκοπός της εταιρίας είναι η εµπορία, διανοµή φαρµακευτικών, καλλυντικών προΐόντων και αρωµάτων Κ.Π.Μαρινόπουλος: (49% συµµετοχή) σκοπός της εταιρίας είναι η εµπορία, διανοµή φαρµάκων, ιατρικών και καλλυντικών προΐόντων Μεγέθη Αγοράς/Χώρας ΑΕΠ ( %) 4,7 3,7 4,0 3,8 3,8 Πληθυσµός (σε χιλ.) Κύκλος Εργασιών % -31,80% -0,53% -4,74% 0,00% -0,20% EBIT % -28,31% 5,94% 14,96% -2,65% -3,62% πκ% 16,55% 17,63% 21,27% 20,71% 20,00% Κύκλος Εργασιών 10,44 10,39 9,89 9,89 9,87 % -31,94% -0,53% -4,74% 0,00% -0,21% Στοιχεία για την Αγορά Στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιείται ένας µεγάλος αριθµός εταιριών, ενώ οι µεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρίες του κλάδου αποτελούν θυγατρικές εταιρίες µεγάλων οµίλων του εξωτερικού, καθώς η εισαγωγική διείσδυση στην Ελλάδα ανέρχεται σε 90%. Οι περισσότεροι µεγάλοι διεθνείς οίκοι καλλυντικών έχουν εµπιστευτεί την αντιπροσώπευση και τη διανοµή των προϊόντων τους σε τοπικούς εµπόρους, οι οποίοι κατέχουν σηµαντικά µερίδια στην αγορά, συγκεντρώνοντας στα χαρτοφυλάκιά τους επώνυµα σήµατα καλλυντικών όλων των κατηγοριών συνάπτοντας σε ορισµένες περιπτώσεις µικτές εταιρείες (joint ventures) µε τους τοπικούς συνεργάτες τους, ενώ παράλληλα υπάρχουν και πολυεθνικές που έχουν συστήσει θυγατρικές εταιρείες στην ελληνική αγορά όπως οι Christian Dior και η L Oreal. Ο κύκλος εργασιών στην εγχώρια αγορά ανήλθε σε 109,81 εκατ. για το σύνολο χρήσης 2006 από 115,28 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (-4,74%) και κατώτερα από τις εκτιµήσεις µας κατά 4,27%. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 23,36 εκατ. (+14,96%), µε το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους αυξηµένο κατά 365 µονάδες βάσης, ενώ η αύξηση του εν λόγω περιθωρίου κέρδους οφείλεται στη πώληση των δραστηριοτήτων στον κλάδο κατοικίδιων ζώων η οποία ήταν ζηµιογόνα. Σηµειώνεται ότι η συνεισφορά των δραστηριοτήτων της εγχώριας αγοράς στα αποτελέσµατα του οµίλου ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 49,2% σε επίπεδο κύκλου εργασιών από 55,2% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ σε επίπεδο EBIT ανέρχεται στο 78,4% για το δωδεκάµηνο χρήσης 2006 από 72,2% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση της συνεισφοράς σε επίπεδο ΕΒΙΤ και συγχρόνως η µείωση της συνεισφοράς σε επίπεδο κύκλου εργασιών στα ενοποιηµένα µεγέθη του οµίλου οφείλεται στην επέκταση των δραστηριοτήτων του οµίλου στο εξωτερικό, τάση η οποία αναµένεται να συνεχιστεί σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. Τέλος επισηµαίνουµε ότι η εγχώρια αγορά παρουσιάζει εποχικότητα κατά την διάρκεια του δεύτερου και τέταρτου τριµήνου του έτους, όπου πραγµατοποιείται το µεγαλύτερο µέρος της κερδοφορίας, λόγω της περιόδου των εκπτώσεων. ΠΟΛΩΝΙΑ Avon Cosmetics Polska SP zoo, L oreal, Procter and Gamble, Unilever Laboratium Kosmatyczne Dr Irena Eris, Ziaga Sp zoo, Oceanic, Inglot Bell PPHU Θυγατρική Εταιρία: SARANTIS POLSKA S.A. Η εταιρία, µε την επωνυµία Sarantis Polska, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων οικιακής χρήσης (Jan Niezbedny), καθώς και στη διανοµή των ιδίων προϊόντων ευρείας διανοµής του οµίλου, µε το εµπορικό σήµα STR8, C-THRU, X-POSE, BU, CAMEL και FINO. Παράλληλα, η εταιρία διανέµει προϊόντα εταιριών που αντιπροσωπεύει η Σαράντης ΑΒΕΕ στην Πολωνία, όπως Antonio Puig & Manetti Roberts, τα οποία µέσω της Sarantis Polska διατίθενται στην πολωνική αγορά καθώς και στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Μεγέθη Αγοράς/Χώρας ΑΕΠ ( %) 5,32 3,55 5,13 5,07 4,82 Πληθυσµός (σε χιλ.) Κύκλος Εργασιών % 8,94% 32,09% 18,65% 22,00% 15,00% EBIT % -20,06% 169,83% 14,70% 13,64% 21,57% πκ% 3,81% 7,77% 7,52% 7,00% 7,40% Κύκλος Εργασιών 0,80 1,05 1,25 1,53 1,76 % 8,99% 32,16% 18,72% 22,06% 15,00% Στοιχεία για την Αγορά Στον κλάδο των καλλυντικών και ειδών περιποίησης, δραστηριοποιούνται συνολικά 400 εταιρίες, ενώ αναµένεται να υπάρξει ένα κύµα συγχωνεύσεων και εξαγορών τα επόµενα έτη. Επίσης τα αρώµατα, τα αντρικά καλλυντικά, τα σαµπουάν και γενικά τα καλλυντικά ευρείας διανοµής που χρησιµοποιούνται στο µπάνιο (αφρόλουτρα, shower gel), αναµένεται να σηµειώσουν αύξηση στο άµεσο µέλλον. Τέλος, σύµφωνα µε το Euromonitor, εκτιµάται ότι θα πραγµατοποιήσουν την είσοδο τους στην εν λόγω αγορά και άλλες εταιρίες, (κυρίως πολυεθνικές), µε αποτέλεσµα να υπάρξει µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, ενώ παράλληλα ο ανταγωνισµός να αυξηθεί. Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ανήλθε σε 47,77 εκατ. για το σύνολο χρήσης 2006 (+18,65%), σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 3,59 εκατ. (14,7%) µε το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να διαµορφώνεται στα επίπεδα της τάξεως του 7,52%, µειωµένο κατά 26 µονάδες βάσης. Η µείωση του εν λόγω περιθωρίου κέρδους προβληµατίζει, διότι δείχνει ότι ο ανταγωνισµός στην συγκεκριµένη αγορά είναι έντονος και απαιτείται ενίσχυση της διαφηµιστικής δαπάνης. Από την άλλη πλευρά είναι πάνω από το µέσο όρο του περιθωρίου ΕΒΙΤ για τις δραστηριότητες του εξωτερικού (5,7%), ενώ αναµένεται να βελτιωθεί τα επόµενα έτη (εκτιµήσεις για 8% µέχρι το 2008). Η συνεισφορά των πωλήσεων της Sarantis Polska στα αποτελέσµατα του οµίλου ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 21,4% το οποίο αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε τις υπόλοιπες αγορές του εξωτερικού, όπου δραστηριοποιείται η Σαράντης, ενώ σε επίπεδο EBIT ανέρχεται στο 12,0% για το δωδεκάµηνο χρήσης 2006 από 11,1% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 7

8 ΡΟΥΜΑΝΙΑ Oriflame, Avon, Coty, Procter and Gamble, L oreal Θυγατρική Εταιρία: SARANTIS ROMANIA S.A. Η θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία Sarantis Romania δραστηριοποιείται στην Ρουµανια µε σκοπό τη διάθεση στη τοπική αγορά των ιδίων προϊόντων του οµίλου όπως τα καλλυντικά ευρείας διανοµής µε το εµπορικό σήµα BU, C-THRU, X-POSE, STR8, DARE και τα προϊόντα οικιακής χρήσης όπως FINO, CAMEL, AFROSO και Tub.o.flo. Επιπρόσθετα, η εταιρία διανέµει στη ρουµανική αγορά τα προϊόντα επιλεκτικής διανοµής όπως Juvena, La Prairie, PUPA, καθώς και τα προϊόντα των εταιριών J&J, Glaxo SmithKline, Georgia Pacific και Bolton Group. ΑΕΠ ( %) Πληθυσµός (σε χιλ.) Κύκλος Εργασιών % 9,79% 21,22% 12,25% 12,00% 10,00% EBIT % -9,86% 20,14% 12,14% -6,91% 21,00% πκ% 12,15% 12,04% 12,03% 10,00% 11,00% Κύκλος Εργασιών 1,09 1,32 1,49 1,68 1,84 % 10,17% 21,65% 12,64% 12,39% 10,00% Στοιχεία για την αγορά Σύµφωνα µε στοιχεία του Euromonitor, τo µεγαλύτερο µέρος πωλήσεων πραγµατοποιούνται από τα αρώµατα, τα διάφορα δερµοκαλλυντικά, καθώς και από τα καλλυντικά βαφής. Τα καλλυντικά ευρείας διανοµής όπως καλλυντικά µπάνιου και στοµατικής υγιεινής βρίσκονται σε πρωταρχικό στάδιο, καθώς µεγάλο µέρος του πληθυσµού (50%) κυρίως στην επαρχία δεν τα χρησιµοποιούν. Οι πολυεθνικές εταιρίες µέσω διαφήµισης (περιοδικά, τηλεόραση) προσπαθούν να αφυπνίσουν το καταναλωτικό κοινό µε σκοπό να δείξει ενδιαφέρον για τα συγκεκριµένα προϊόντα. Τέλος µε βάση τις εκτιµήσεις του Euromonitor, ο κλάδος των καλλυντικών αναµένεται να σηµειώσει αύξηση κατά 60% µέχρι το ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 32,25 εκατ. για το σύνολο χρήσης 2006 από 28,73 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (+12,25%), οριακά ανώτερα από τις εκτιµήσεις µας κατά 1,13%, ενώ σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 3,88 εκατ. (12,1%) µε το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να διαµορφώνεται στα επίπεδα της τάξεως του 12,03% χωρίς να παρουσιάζει ουσιαστική µεταβολή σε σχέση µε την χρήση έτους Σηµειώνεται ότι η συνεισφορά των δραστηριοτήτων της Sarantis Romania στα αποτελέσµατα του οµίλου ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 14,5% σε επίπεδο πωλήσεων, ενώ σε επίπεδο EBIT ανέρχεται στο 13,0% (το οποίο αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται ο όµιλος), για το δωδεκάµηνο χρήσης 2006 από 12,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τέλος ο όµιλος κατέχει ηγετική θέση στην εν λόγω αγορά όσον αφορά τον κλάδο προϊόντων συσκευασίας και αρωµάτων ευρείας διανοµής. Εξελίξεις Προοπτικές Κατά την διάρκεια του 2007, ο όµιλος Σαράντη σχεδιάζει να ενισχύσει τη θέση του στην αγορά των προϊόντων υγείας και φροντίδας, µε την προώθηση των βιταµινούχων σκευασµάτων Lanes στην αγορά της Ρουµανίας. Από την πλευρά µας εκτιµούµαι ότι ο δείκτης κατά κεφαλήν κύκλος εργασιών θα διατηρήσει την ανοδική του πορεία µε µέσο ρυθµό αύξησης της τάξεως του 11,2% µέχρι το 2008, κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ της χώρας, που θα ακολουθήσει η ένταξη στην Ε.Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Unilever, Avon, Beiersdorf, Oriflame, Aroma AD, Rubela Θυγατρική Εταιρία: SARANTIS BULGARIA LTD Η θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία Sarantis Bulgaria LTD η οποία αποτελεί την πρώτη θυγατρική του οµίλου στην Ανατολική Ευρώπη, έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας την διάθεση και διανοµή καταναλωτικών προϊόντων στην αγορά της Βουλγαρίας και ειδικότερα, καλλυντικά ευρείας, επιλεκτικής και ηµιεπιλεκτικής διανοµής, προϊόντα οικιακής χρήσης, καθώς και προϊόντα υγείας και φροντίδας. Στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εταιρίας ανήκουν τα ιδιοπαραγώµενα καλλυντικά ευρείας διανοµής και τα προϊόντα οικιακής χρήσης του οµίλου, µε το εµπορικό σήµα C-THRU, BU, STR8, AFROSO, CAMEL, FINO, καθώς και τα καλλυντικά επιλεκτικής διανοµής µε το εµπορικό σήµα JUVENA, La Prairie, Nina Ricci και Ingrid Millet. Παράλληλα, η Sarantis Bulgaria διατηρεί συνεργασίες διανοµής των προϊόντων των εταιριών Johnson & Johnson, Antonio Puig και Weruska & Joel στην αγορά της τοπική αγορά. ΑΕΠ ( %) Πληθυσµός (σε χιλ.) Κύκλος Εργασιών % 34,88% 13,47% 24,36% 12,00% 8,00% EBIT % -25,98% 44,44% 29,67% 7,37% 14,75% πκ% 6,29% 8,00% 8,35% 8,00% 8,50% Κύκλος Εργασιών 1,29 1,47 1,84 2,08 2,25 % 35,82% 14,31% 25,27% 12,82% 8,00% Στοιχεία για την αγορά Σύµφωνα µε το Euromonitor, στην τοπική αγορά κυριαρχεί υψηλός ανταγωνισµός, ενώ κάθε εταιρία που δραστηριοποιείται διαθέτει µικρά µερίδια αγοράς. Παρόλα αυτά, το λανσάρισµα νέων προϊόντων ήταν αιτία να σηµειωθεί αύξηση της ζήτησης για καλλυντικά και είδη φροντίδας, ενώ παράλληλα σηµειώθηκε υποχώρηση των τιµών των συγκεκριµένων προϊόντων. Επίσης η αύξηση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών και του διαθέσιµου εισοδήµατος ανά κάτοικο µεταξύ , ήταν παράγοντες που οδήγησαν στην εν λόγω αύξηση της ζήτησης για καλλυντικά που θεωρούνταν είδη πολυτελείας κατά την διάρκεια των προηγούµενων ετών. Από την άλλη πλευρά ο υψηλός ανταγωνισµός αναµένεται να αφαιρέσει µερίδια αγοράς από τους ντόπιους παραγωγούς και ταυτόχρονα να οδηγήσει στην ενίσχυση των αντίστοιχων µεριδίων των πολυεθνικών, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν µια µεγαλύτερη γκάµα προϊόντων σε καλύτερες τιµές. Στα θετικά στοιχεία κατατάσσουµε την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., καθώς και στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που αναµένεται να ακολουθήσει. Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ανήλθε σε 14,1 εκατ. κατά την διάρκεια του έτους χρήσης του 2006 (+24,36%), ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 1,18 εκατ. (29,7%) µε το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να διαµορφώνεται στα επίπεδα της τάξεως του 8,35%, βελτιωµένο κατά 34 µονάδες βάσης σε σχέση µε την χρήση Η συνεισφορά των δραστηριοτήτων της Sarantis Bulgaria στα αποτελέσµατα του οµίλου ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 6,3% σε επίπεδο πωλήσεων, ενώ σε επίπεδο EBIT ανέρχεται στο 4,0% για το δωδεκάµηνο χρήσης Σηµειώνεται ότι ο όµιλος κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των προϊόντων συσκευασίας και αρωµάτων ευρείας διανοµής στην εν λόγω αγορά. Εξελίξεις Προοπτικές Θετικοί παραµένουµε όσον αφορά τις προοπτικές της χώρας, λόγω της αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ που αναµένεται µέχρι το 2008, το οποίο θα συµβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη κατά κεφαλήν κύκλος εργασιών (CAGR: 11,4%). Επίσης κατά την διάρκεια του 2007, ο όµιλος Σαράντη σχεδιάζει να ενισχύσει τη θέση του στην αγορά των προϊόντων υγείας και φροντίδας, µε την προώθηση των βιταµινούχων σκευασµάτων Lanes στην αγορά της Βουλγαρίας. 8

9 ΣΕΡΒΙΑ Procter and Gamble, L oreal, Beiersdorf, Oriflame, Avon, Schwarzkopf-Henkel, Unilever, Colgate Palmolive, Merina, Krka, Albuw, Nevena Θυγατρική Εταιρία: SARANTIS D.O.O. BEOGRAD ραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας αποτελεί η διάθεση καταναλωτικών προϊόντων όπως των ιδοπαραγώµενων καλλυντικών του οµίλου µε το εµπορικό σήµα STR8, BU, C-THRU, X-POSE, Carroten και των προϊόντων οικιακής χρήσης µε το εµπορικό σήµα Fino, Camel, Tub-o-flo, καθώς και των αρωµατικών ειδών της Antonio Puig στην τοπική αγορά της Σερβία. Η εταιρία κατέχει ηγετική θέση όσον αφορά τον κλάδο προϊόντων συσκευασίας και αρωµάτων ευρείας διανοµής. ΑΕΠ ( %) Πληθυσµός (σε χιλ.) Κύκλος Εργασιών % 59,44% 38,85% 27,91% 25,00% 18,00% EBIT % 16,96% 101,85% 57,80% 14,00% 23,62% πκ% 12,84% 18,66% 23,03% 21,00% 22,00% Κύκλος Εργασιών 0,50 0,70 0,89 1,12 1,32 % 59,25% 38,68% 27,77% 24,85% 18,00% Στοιχεία για την αγορά Στην σερβική αγορά έχουν πραγµατοποιήσει την είσοδο τους αρκετές πολυεθνικές, οι οποίες δίνουν µεγάλη βάση στην προώθηση των προϊόντων τους µέσω πλασιέ πωλητών (για παράδειγµα η πολυεθνική Oriflame προσέλαβε πωλητές µέσα σε µόλις δύο έτη), ενώ οι ντόπιες εταιρίες συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς ωστόσο να µπορούν να επηρεάσουν το καταναλωτικό κοινό σε µεγάλο βαθµό. Επισηµαίνουµε ότι το Euromonitor εκτιµά ότι ο ρυθµός ανάπτυξης που αφορά τον κλάδο των καλλυντικών θα σηµειώσει επιβράδυνση, κατά την περίοδο , λαµβάνοντας παράλληλα υπόψιν, ότι η πολιτική αστάθεια επηρεάζει την ανάπτυξη της οικονοµίας και κατ επέκταση τις καταναλωτικές συνήθειες, των κατοίκων. Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ανήλθε σε 7,47 εκατ. για το σύνολο χρήσης 2006 από 5,84 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (+27,91%), µε οριακή αρνητική απόκλιση της τάξεως του 1,30% από τις εκτιµήσεις µας, ενώ σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 1,72 εκατ. (57,8%) µε το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να διαµορφώνεται στα επίπεδα της τάξεως του 23,03%, ενισχυµένο σηµαντικά κατά 436 µονάδες βάσης. Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο ποσοστό περιθωρίου κέρδους είναι το υψηλότερο από όλες τις υπόλοιπες αγορές δραστηριοποίησης του οµίλου Σαράντη, ενώ οι ρυθµοί ανάπτυξης διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο (υπενθυµίζουµε ότι τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) της θυγατρικής, ανερχόντουσαν σε µόλις 0,54 εκατ. για το έτος χρήσης 2004, γεγονός το οποίο διαµορφώνει τον µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης (EBIT) για την περίοδο στο 78,5%. Τέλος η συνεισφορά των δραστηριοτήτων στην σερβική αγορά στα συνολικά αποτελέσµατα του οµίλου ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 3,3% σε επίπεδο πωλήσεων, ενώ σε επίπεδο EBIT ανέρχεται στο 5,8% για το δωδεκάµηνο χρήσης ΤΣΕΧΙΑ Avon, Zentiva, Sara Lee Θυγατρική Εταιρία: CΖECH REPUBLIC S.R.O. Η εταιρία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ως διανοµέας της πολωνικής Sarantis Polska στην Τσεχία, αποτελώντας έτσι το όχηµα εισόδου της τελευταίας σε αυτή την αγορά. Σήµερα, η εταιρία διαθέτει εµπορική παρουσία στην Τσεχία, µέσω διάθεσης των ιδίων προϊόντων ευρείας διανοµής της µητρικής, όπως την ανδρική αρωµατική σειρά STR8, τα γυναικεία αρωµατικά C-THRU, X- POSE και BU, αλλά και µέσω της διάθεσης προϊόντων οικιακής χρήσης από την άµεση µητρική της, όπως τα Jan Niezbedny και KORUNKA. ΑΕΠ ( %) 4,21 6,09 6,16 4,79 4,61 Πληθυσµός (σε χιλ.) Κύκλος Εργασιών % 5,58% 44,43% 34,83% 25,00% 15,00% EBIT % 1,0% -40,0% 383,3% 16,6% 34,2% πκ% 4,32% 1,79% 6,43% 6,00% 7,00% Κύκλος Εργασιών 0,23 0,33 0,44 0,55 0,63 % 5,53% 44,12% 34,68% 24,94% 15,00% Στοιχεία για την αγορά Σύµφωνα µε στοιχεία του Euromonitor, οι Τσέχοι καταναλωτές αν και θεωρούνται συντηρητικοί, παραδοσιακοί και παράλληλα ευαίσθητοι ως προς την τιµολόγηση προϊόντων, η νέα γενιά, η οποία έχει µεγαλώσει µε πρότυπα πιο κοντά στο δυτικό τρόπο ζωής, καταναλώνουν περισσότερα καλλυντικά προϊόντα σε σχέση µε τους µεγαλύτερους σε ηλικία καταναλωτές. Ειδικότερα οι παραγωγοί στοχεύουν περισσότερο σε γυναίκες µεταξύ ηλικίας 20 µε 30 ετών, καθώς αποτελούν τους καλύτερους πελάτες για τα εν λόγω προϊόντα. Επίσης οι εταιρίες που σηµείωσαν αύξηση των πωλήσεων τα τελευταία έτη, ήταν αυτές που πρόσφεραν µια µεγαλύτερη γκάµα προϊόντων, µε στόχο να αυξηθεί ο αριθµός των επιλογών των καταναλωτών. Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής στην τσέχικη αγορά, ανήλθε σε 4,51 εκατ. για το σύνολο χρήσης 2006 (+34,8%), µε θετική απόκλισης της τάξεως του 2,92% από τις εκτιµήσεις µας, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 0,29 εκατ. (+383,3%). Παρά την σηµαντική αύξηση µεγεθών που πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης 2006 στην συγκεκριµένη αγορά, το περιθώριο κέρδους που αφορά τα ΕΒΙΤ παραµένει στα επίπεδα της τάξεως του 6,43%, που όµως είναι πάνω από τον µέσο όρο του περιθωρίου κέρδους της εταιρίας από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό (5,7%), ενώ παρουσιάζεται ενισχυµένο σηµαντικά κατά 464 µονάδες βάσης σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Εκτιµούµε ότι η περαιτέρω βελτίωση του εν λόγω περιθωρίου κέρδους θα ενισχύσει την κερδοφορία της θυγατρικής, ενώ διατηρούµε την θετική µας άποψη για τους ρυθµούς ανάπτυξης στην συγκεκριµένη αγορά. Επίσης η εν λόγω αγορά παρουσιάζει έντονη εποχικότητα κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου κάθε έτους, όπου πραγµατοποιείται το 43% των συνολικών πωλήσεων του έτους. Σηµειώνεται ότι η συνεισφορά των δραστηριοτήτων της θυγατρικής του οµίλου στην αγορά της Τσεχίας στα συνολικά αποτελέσµατα του οµίλου ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 2,0% σε επίπεδο πωλήσεων, ενώ σε επίπεδο EBIT ανέρχεται στο 1,0% για το δωδεκάµηνο χρήσης Όσον αφορά τις κατά κεφαλήν πωλήσεις, αναφέρουµε ότι βρίσκεται ακόµα σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τις υπόλοιπες παλαιές αγορές που δραστηριοποιείται ο όµιλος, όπου ο µέσος όρος (εκτός της Ελλάδας), διαµορφώνεται στα επίπεδα της τάξεώς του 1,22. Συγκεκριµένα για το 2006 διαµορφώθηκε στο 0,44 ενώ εκτιµούµε ότι η ανοδική του πορεία θα συνεχιστεί µέχρι το 2008 µε µέσο ρυθµό αύξησης της τάξεως του 22,4%. 9

10 ΡΩΣΙΑ Procter and Gamble, L oreal, Beiersdorf, Oriflame, Kalina, Faberlic, Green Mama, Emansi Θυγατρική Εταιρία: Sarantis Russia Η διοίκηση του οµίλου στο πλαίσιο της γεωγραφικής επέκτασης των δραστηριοτήτων του οµίλου στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, όπου εστιάζει το βασικότερο επιχειρηµατικό του ενδιαφέρον, υπέγραψε συµφωνία µε τη Ρωσική εταιρία Reiting SΑ για τη σύσταση θυγατρικής εταιρίας υπό την ονοµασία Sarantis Russia, ενώ η Σαράντης συµµετέχει µετοχική µε ποσοστό της τάξεως του 65% και µε ποσοστό της τάξεως του 35% η Reiting SA αντίστοιχα. Στρατηγικός στόχος της Sarantis Russia σύµφωνα µε την διοίκηση του οµίλου είναι να καταστεί µια από τις ηγετικές εταιρίες διανοµής καταναλωτικών προϊόντων στη Ρωσία, εξασφαλίζοντας ηγετικά µερίδια για τα προϊόντα της στη Ρωσική αγορά. ΑΕΠ ( %) Πληθυσµός (σε χιλ.) Κύκλος Εργασιών % 796% 120% EBIT % -1600% 112% 1451% πκ% -76,12% 1,00% 7,05% Κύκλος Εργασιών 0,005 0,04 0,09 % 799% 120,00% Στοιχεία για την αγορά Αναµένεται δυναµική ανάπτυξη των προϊόντων περιποίησης και καλλυντικών, καθώς ενδιαφέρον δείχνουν εκτός των καταναλωτών υψηλών εισοδηµάτων και οι καταναλωτές των µεσαίων και χαµηλών (στο ανώτερο εύρος) εισοδηµάτων, κατηγορία στην οποία κατατάσσονται τα προϊόντα της Σαράντης. Την τελευταία δεκαετία πολυεθνικές πραγµατοποίησαν την είσοδο τους στην τοπική αγορά, ενώ η πλειοψηφία των ντόπιων εταιριών δεν έχουν την δυνατότητα να ανταγωνιστούν µε τις αντίστοιχες πολυεθνικές και τις εταιρίες που έχουν ηγετική θέση στην αγορά. Επίσης η ανάπτυξη του δικτύου καταστηµάτων καλλυντικών φαρµακείων, καθώς και σούπερ-µάρκετ, αναµένεται να ενισχύσει τις πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων. Ο ανταγωνισµός όµως µεταξύ των ντόπιων και των ξένων πολυεθνικών ενδέχεται να οδηγήσει σε µείωση των περιθωρίων κέρδους και πιθανόν σε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης τον κλάδο. Με βάση τις εκτιµήσεις του Euromonitor, η συνολική αγορά αναµένεται να ανέλθει σε $10,3 δισ. ( 13,4 δισ.) µέχρι το 2010 από $5,3 δισ. ( 6,9 δισ.), που ήταν το 2004, µε µέσο ρυθµό ανάπτυξης ετησίως της τάξεως του 11,7%. Η θυγατρική του οµίλου στην ρωσική αγορά σηµείωσε τις πρώτες πωλήσεις κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου του 2006 ( 0,670 εκατ.), ενώ σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων EBIT, σηµείωσε ζηµιές ύψους 0,51 εκατ. για το σύνολο χρήσης, κυρίως λόγω των αυξηµένων εξόδων προώθησης µε σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων του οµίλου στην τοπική αγορά της Ρωσίας. Επισηµαίνουµε ότι η ρωσική αγορά είναι η µεγαλύτερη σε µέγεθος στην οποία επιχειρεί να διεισδύσει ο όµιλος (142,1 εκατ. κατοίκους) και για αυτό το λόγο σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα τα αποτελέσµατα δεν αναµένονται να είναι θετικά, κυρίως λόγω των αυξανόµενων αναγκών σε διαφηµίστηκες δαπάνες, ενώ από την άλλη πλευρά σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οι δραστηριότητες στην ρωσική αγορά αναµένεται να ενισχύσουν σηµαντικά τα µεγέθη του οµίλου. Εξελίξεις Προοπτικές Η διοίκηση αναµένεται να έχει ολοκληρώσει την αλλαγή τακτικής για ανάπτυξη στην συγκεκριµένη αγορά µέχρι το καλοκαίρι του Σύµφωνα µε το νέο µοντέλο, η διοίκηση αναµένεται να συνάψει συµφωνία µε τοπικό διανοµέα (National Distributer) µε σκοπό την απόκτηση κρίσιµης µάζας στην εν λόγω αγορά. Σηµειώνεται ότι οι δραστηριότητες του οµίλου στην ρωσική αγορά σηµείωσαν καθυστέρηση, καθώς η κυβέρνηση εισήγαγε µια νέα νοµοθετική ρύθµιση βάσει της οποίας, απαιτείται ειδική άδεια για όλα τα προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ, µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί καθυστέρηση τεσσάρων µηνών και µέχρι το τρίτο τρίµηνο του έτους χρήσεως 2006 να µην έχουν πραγµατοποιηθεί πωλήσεις από τον όµιλο. ΤΟΥΡΚΙΑ Alvin Connor, Christian Breton Θυγατρική Εταιρία: SARANTIS TURKIYE Η Sarantis Turkiye δραστηριοποιείται στην τουρκική αγορά των καλλυντικών. Σήµερα, η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας συνίσταται στη διανοµή των αρωµατικών ευρείας διανοµής και των αντηλιακών της µε το εµπορικό σήµα STR8, B.U., C-THRU και Carroten. ΑΕΠ ( %) 8,93 7,38 6,14 5,29 6,30 Πληθυσµός (σε χιλ.) Κύκλος Εργασιών % 42,98% 80,00% 100,00% EBIT % -290,8% 102,3% 1300,0% πκ% -28,08% -76,74% 1,00% 7,00% Κύκλος Εργασιών 0,03 0,05 0,08 0,16 % 40,73% 77,17% 100,00% Στοιχεία για την αγορά Οι πολυεθνικές εταιρίες συνεχίζουν να επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες και να διαµορφώνουν την τάση των καταναλωτών. Παράλληλα, ο αριθµός των εισαγόµενων προϊόντων αναµένεται να αυξηθεί, λόγω των αλλαγών που σηµειώθηκαν στο νοµικό πλαίσιο, καθώς και λόγω της βελτίωσης της τούρκικης οικονοµίας. Σύµφωνα µε έκθεση του Euromonitor, τα προϊόντα που σηµειώνουν την υψηλότερη αύξηση σε πωλήσεις είναι κυρίως τα δερµοκαλλυντικά, όπως οι κρέµες προστασίας από τον ήλιο, καθώς οι διαφηµιστικές καµπάνιες, σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονούν από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, αφύπνισε το καταναλωτικό κοινό. Η θυγατρική του οµίλου Sarantis Turkiye σηµείωσε πωλήσεις ύψους 3,31 εκατ., (+42,98%), όντας ανώτερα από τις εκτιµήσεις µας κατά 9,9%, και αντιστοιχούν στο 1,5% των συνολικών πωλήσεων του οµίλου. Επισηµαίνουµε όµως ότι τα µεγέθη της θυγατρικής δεν είναι συγκρίσιµα µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καθώς κατά την διάρκεια του 2005 πραγµατοποίησε πωλήσεις µετά το δεύτερο εξάµηνο του έτους. Το υψηλό κόστος προώθησης και διαφήµισης, οδήγησαν σε ζηµιές ύψους 2,54 εκατ. σε επίπεδο EBIT γεγονός που οφείλεται στον στρατηγικό σχεδιασµό ανάπτυξης της διοίκησης, µε στόχο την γρήγορη ανάπτυξη στην συγκεκριµένη αγορά. Από την πλευρά µας θα εστιάσουµε την προσοχή µας στα αποτελέσµατα της θυγατρικής για το 2007, ώστε να έχουµε την δυνατότητα να συµπεράνουµε αν ο στρατηγικός σχεδιασµός της διοίκησης αποδίδει. Σηµειώνεται ότι αναµένουµε οι δραστηριότητες στην συγκεκριµένη αγορά να παρουσιάσουν κερδοφορία µετά το τέλος του Εξελίξεις Προοπτικές Ο όµιλος εξετάζει το ενδεχόµενο εξαγοράς εταιρίας (Brand) οικιακού εξοπλισµού µέσω της οποίας θα προωθήσει τα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα, ενώ την διανοµή των καλλυντικών προϊόντων, αναµένεται να αναλάβει εθνικός διανοµέας (National Distributor), σύµφωνα µε την υιοθέτηση του νέου µοντέλου διείσδυσης στις νέες αγορές. Επίσης ο όµιλος µεταβίβασε το 15% της τουρκικής θυγατρικής µε την επωνυµία Sarantis Turkiye στον Τούρκο στρατηγικό επενδυτή Yigid Sardan, ο οποίος ασχολείται µε τον τοµέα των media και της διαφήµισης, ενώ παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν και αλλαγές στην διοίκηση της θυγατρικής. 10

11 ΟΥΚΡΑΝΙΑ Oriflame, Avon, Coty, Sarantis Procter and Gamble, L oreal Θυγατρική Εταιρία: SARANTIS UKRAINE Η εταιρία δραστηριοποιείται στις κατηγορίες των γυναικείων και ανδρικών καλλυντικών, των προϊόντων οικιακής χρήσης και περιποίησης υποδηµάτων µέσω διαφόρων εµπορικών σηµάτων όπως STR8, X-POSE, B.U., C-THRU, FINO, GROSIK και CAMEL. ΑΕΠ ( %) Πληθυσµός (σε χιλ.) Κύκλος Εργασιών % 113,6% 325,5% 80,0% EBIT % 102,00% 1160,00% πκ% 1,00% 7,00% Κύκλος Εργασιών 0,005 0,01 0,04 0,08 % 115,24% 328,72% 80,00% Στοιχεία για την αγορά Στην αγορά της Ουκρανίας αρκετά δηµοφιλή είναι τα προϊόντα περιποίησης που χρησιµοποιούνται στο µπάνιο και περιέχουν αλάτι, ενώ ο έµµεσος φόρος στα προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ είναι $4,0 ανά λίτρο από την 1 Ιανουαρίου 2006 (έναντι $1,0 ανά λίτρο που είναι στην Ρωσία), µε σκοπό να εµποδιστεί η παράνοµη παραγωγή αλκοολούχων ποτών. Αποτέλεσµα της παραπάνω αύξησης ήταν αρκετοί ντόπιοι παραγωγοί αρωµάτων, να στραφούν στην παραγωγή προϊόντων που δεν περιείχαν αλκοόλ, καθώς το κόστος παραγωγής των εν λόγω προϊόντων τους καθιστούσε µη ανταγωνιστικούς. Οι απευθείας πωλήσεις προϊόντων (direct sales), είναι η µέθοδος που επιλέγουν οι µεγαλύτερες εταιρίες, καθώς αποδίδει τρεις φορές παραπάνω από ότι ο κοινός (µη απευθείας πωλήσεις), αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν κενά στο νοµικό πλαίσιο όσον αφορά τους διανοµείς. Σηµειώνεται ότι οι πωλήσεις επώνυµων εµπορικών σηµάτων, γνωστών πολυεθνικών σηµειώνουν αύξηση καθώς η αγοραστική δύναµη των καταναλωτών έχει ενισχυθεί σηµαντικά τα τελευταία έτη. Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής του οµίλου στην ουκρανική αγορά ανήλθε συνολικά σε 0,470 εκατ. κατά την διάρκεια του 2006, ενώ οι ζηµιές ανήλθαν σε 1,0 εκατ. για το σύνολο του έτους. Τα εν λόγω αποτελέσµατα δεν είναι συγκρίσιµα µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καθώς ο κύκλος εργασιών ύψους 0,22 εκατ. για την χρήση 2005, πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια του µόνο του τέταρτου τριµήνου, οπότε και έκανε την είσοδο του ο όµιλος στην συγκεκριµένη αγορά. Θεωρούµε ότι είναι νωρίς να έχουµε κάποιο συµπέρασµα για την συγκεκριµένη αγορά και αναµένουµε τα αποτελέσµατα χρήσης 2007 για να διαµορφώσουµε την άποψη µας. Εξελίξεις Προοπτικές Σύµφωνα µε το νέο µοντέλο διείσδυσης της διοίκησης για επέκταση των δραστηριοτήτων του οµίλου στις νέες αγορές, ο όµιλος αναµένεται να συνεργαστεί µε τοπικό διανοµέα εθνικής εµβέλειας µε στόχο την απόκτηση κρίσιµης µάζας και µεριδίων στην εν λόγω αγορά. Παράλληλα ο όµιλος εξετάζει το ενδεχόµενο εξαγορών µε σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας του, ενώ πρόσφατα πραγµατοποίησε αλλαγές στην διοικητική σύνθεση της θυγατρικής µε σκοπό την αύξηση της απόδοσης των επενδύσεων στην συγκεκριµένη αγορά. ΟΥΓΓΑΡΙΑ Procter and Gamble, L oreal, Beiersdorf, Oriflame, Avon, Unilever Θυγατρική Εταιρία: Sarantis Hungary Kft Ο όµιλος Σαράντη µέσω της θυγατρικής του, Sarantis Hungary Kft διαθέτει αρωµατικά προϊόντα στην αγορά της Ουγγαρίας, µέσω ενός δικτύου διανοµής και marketing. ΑΕΠ ( %) 4,87 4,25 3,96 2,24 3,04 Πληθυσµός (σε χιλ.) Κύκλος Εργασιών % 100,00% 50,00% EBIT % 112,55% 700,00% πκ% -23,91% 1,50% 8,00% Κύκλος Εργασιών 0,14 0,27 0,41 % 100,38% 50,00% Στοιχεία για την αγορά Σύµφωνα µε στοιχεία του Euromonitor, αρκετά είδη προϊόντων παρουσιάζουν κορεσµό, όπως τα καλλυντικά για το µπάνιο και τα αποσµητικά. Από την άλλη πλευρά, προϊόντα όπως στοµατικής υγιεινής, δερµατοκαλλυντικά, αποτρίχωσης και αρωµάτων, αυξάνουν τις πωλήσεις τους µε ρυθµούς πάνω από τον µέσο όρο. Σηµειώνεται ότι οι πωλήσεις των ξένων εταιριών αποτελούν το 90% των συνολικών πωλήσεων, ενώ οι πολυεθνικές Procter and Gamble, L oreal, Beiersdorf, Oriflame, Avon, Unilever κατέχουν συνολικό µερίδιο αγοράς της τάξεως του 52%. Σηµαντικό ρόλο παίζει το δίκτυο καταστηµάτων σούπερ-µάρκετ και φαρµακείων που συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενώ αντιθέτως συρρικνώνεται ο αριθµός των µικρών καταστηµάτων. Τέλος τα επόµενα έτη αναµένεται µέτριος ρυθµός ανάπτυξης στον κλάδο των καλλυντικών και προϊόντων καλλωπισµού, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες αναµένεται να διατηρηθούν και κατά την διάρκεια των επόµενων ετών. Η επέκταση του οµίλου στην αγορά της Ουγγαρίας αποτελεί άλλον ένα στόχο για την διοίκηση της Σαράντης, όπου πραγµατοποίησε την είσοδο της στην εν λόγω αγορά τον Απρίλιο του Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ανήλθε συνολικά σε 1,38 εκατ. κατά την διάρκεια του 2006, ενώ οι ζηµιές ανήλθαν σε 0,33 εκατ. για το σύνολο του έτους Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του τέταρτου τριµήνου ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 0,879 εκατ. παρουσιάζοντας ιδιαίτερα υψηλή αύξηση της τάξεως του 167% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο (Q3-2006), γεγονός το οποίο δηµιουργεί θετικές προσδοκίες για το έτος 2007, όπου θα εστιάσουµε και την προσοχή µας. Επιπροσθέτως η συγκεκριµένη αγορά διαθέτει πληθυσµό της τάξεως των 10,0 εκατ. κατοίκων, ενώ αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ιεθνές Νοµισµατικού Ταµείου, ο ρυθµός ΑΕΠ αναµένεται να µειωθεί στα επίπεδα του 2,24% για το Οι κατά κεφαλήν πωλήσεις στην συγκεκριµένη αγορά παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα, καθώς διαµορφώνονται στα επίπεδα της τάξεως του 0,14, ενώ αναµένεται να διαµορφωθούν στα επίπεδα του 0,53 µέχρι το

12 ΠΓΜ Procter and Gamble, L oreal, Beiersdorf, Oriflame, Avon, Unilever Θυγατρική Εταιρία: SARANTIS-SKOPJE D.O.O Η θυγατρική εταιρία του οµίλου στην αγορά της ΠΓΜ δραστηριοποιείται στην εµπορία και διανοµή των ίδιων προϊόντων ευρείας διανοµής της, όπως τα αρωµατικά προϊόντα STR8, C-THRU, X-POSE & BU, τα στιλβωτικά CAMEL και τα προϊόντα FINO, καθώς και τη διανοµή των αρωµατικών σειρών του µε το εµπορικό σήµα ANTONIO PUIG. ΑΕΠ ( %) Πληθυσµός (σε χιλ.) Κύκλος Εργασιών % 109,32% 28,59% 7,69% 15,00% 10,00% EBIT 60,0 110,0 170,0 177,1 212,5 % 3,49% 83,33% 54,55% 4,18% 20,00% πκ% 5,93% 8,46% 12,14% 11,00% 12,00% Κύκλος Εργασιών 0,50 0,64 0,69 0,79 0,86 % 108,90% 28,14% 7,38% 14,66% 10,00% Οι δραστηριότητες του οµίλου µέσω της θυγατρικής εταιρίας µε την επωνυµία Sarantis-Skopje D.O.O. σε µια µικρή αγορά όπως της ΠΓΜ, συνολικά 2,0 εκατ. κατοίκων, παρουσιάζει κερδοφορία ύψους 0,17 εκατ. σε επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) για το σύνολο χρήσης 2006, από 0,106 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (+60,2%). Το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους διαµορφώνεται βελτιωµένο κατά 368 µονάδες βάσης και διαµορφώνεται στα επίπεδα του 12,14% (πάνω από τον µέσο όρο περιθωρίου ΕΒΙΤ που αφορά τις δραστηριότητες εξωτερικού: 5,7%), καθώς η επένδυση του οµίλου στην συγκεκριµένη αγορά ωριµάζει και εποµένως αποδίδει καλύτερα σε επίπεδο κερδοφορίας. Παράλληλα αύξηση της τάξεως του 7,69% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών και διαµορφώνεται στα επίπεδα του 1,40 εκατ. για το σύνολο χρήσης 2006, ανώτερα κατά 3,05% από τις εκτιµήσεις µας. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια στην συγκεκριµένη αγορά, καθώς ο δείκτης κατά κεφαλήν κύκλος εργασιών διαµορφώνεται στα επίπεδα της τάξεως του 0,69 ο οποίος είναι αρκετά χαµηλός σε σχέση µε τον δείκτη όπως διαµορφώνεται στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες. Σηµειώνεται ότι σε µια ώριµη αγορά όπως η ελληνική ο συγκεκριµένος δείκτης διαµορφώνεται στα επίπεδα του 9,89 για το Τέλος ο όµιλος κατέχει ηγετική θέση στην εν λόγω αγορά όσον αφορά τον κλάδο προϊόντων συσκευασίας και αρωµάτων ευρείας διανοµής. Εξέλιξη είκτη Κατά Κεφαλήν Πωλήσεων (σε ) 18,00 16,00 15,35 14,44 14,00 12,00 10,44 10,39 9,89 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,67 0,70 0,81 0,44 0,32 0, Επισηµαίνουµε την διαφορά του εν λόγω δείκτη µεταξύ της εγχώριας αγοράς, όπου η εταιρία Σαράντης κατέχει ηγετική θέση και η οποία χαρακτηρίζεται ώριµη αγορά, µε τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές δραστηριοποίησης του οµίλου. Ειδικότερα για το 2006 η τιµή του συγκεκριµένου δείκτη για την εγχώρια αγορά διαµορφώνεται στα επίπεδα του 9,89 ενώ όσον αφορά τις διεθνείς αγορές ανέρχεται σε 0,32. Η εν λόγω διαφορά δείχνει τα περιθώρια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρίας στις αναπτυσσόµενες αγορές, όπου οι καταναλωτές αρχίζουν να υιοθετούν καταναλωτικά πρότυπα πιο κοντά στο δυτικό τρόπο ζωής και αυξάνουν την κατανάλωση σε καλλυντικά προϊόντα, µε αποτέλεσµα ο συγκεκριµένος δείκτης να έχει υψηλά περιθώρια ανόδου. Επισηµαίνουµε ότι όσον αφορά την ιστορική εξέλιξη του εν λόγω δείκτη για τις διεθνείς αγορές παρατηρούµε ότι κινείται πτωτικά από το 2005, γεγονός που οφείλεται στην είσοδο του οµίλου σε νέες αγορές όπως της Τουρκίας και της Ουκρανίας (2005) καθώς και της Ρωσίας και της Ουγγαρίας (2006), οι οποίες διαθέτουν υψηλό πληθυσµό και παράλληλα τα µεγέθη των πωλήσεων του οµίλου βρίσκονται ακόµα σε χαµηλά επίπεδα, µε αποτέλεσµα την πτωτική κίνηση του συγκεκριµένου δείκτη. Ελληνική Αγορά ιεθνείς Αγορές 12

13 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ποσά σε χιλ. Q1-04 6M-04 9M-04 12M-04 Q1-05 6M-05 9M-05 12M-05 Q1-06 6M-06 9M-06 12M-06 Πωλήσεις Ετήσιο % 11,96% 13,00% 11,00% 11,21% 8,93% 7,84% 9,57% 6,96% EBIT Ετήσιο % 5,01% 13,41% 17,08% 14,67% 1,86% 1,45% 6,52% 5,91% πκ% 13,2% 14,0% 12,3% 13,1% 12,4% 14,0% 13,0% 13,5% 11,6% 13,2% 12,7% 13,4% EBITDA Ετήσιο % 4,73% 10,89% 13,03% 13,10% 0,12% 1,24% 5,45% 5,30% πκ% 15,6% 16,2% 14,7% 15,0% 14,6% 15,9% 14,9% 15,2% 13,4% 14,9% 14,4% 15,0% Καθαρά Κέρδη Ετήσιο % 30,44% 15,11% 16,59% 13,93% 27,20% 13,03% 23,85% 17,28% πκ% 6,7% 9,7% 8,1% 9,0% 7,8% 9,9% 8,6% 9,3% 9,2% 10,4% 9,7% 10,2% 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 Πωλήσεις Q % 20,1% -10,6% 31,7% -20,8% 22,1% -16,1% 37,6% -22,7% 19,9% -11,1% 22,5% YoY % 12,0% 13,9% 6,9% 11,7% 8,9% 6,9% 13,3% 1,0% EBIT Q % 33,3% -45,3% 117,4% -33,8% 52,0% -41,1% 85,7% -38,7% 51,0% -29,7% 60,9% YoY % 5,0% 19,7% 28,8% 10,0% 1,9% 1,2% 20,8% 4,7% πκ% 13,2% 14,6% 9,0% 14,8% 12,4% 15,4% 10,8% 14,6% 11,6% 14,6% 11,5% 15,1% EBITDA Q % 28,7% -38,4% 79,5% -26,4% 42,2% -36,5% 70,6% -35,0% 44,9% -27,4% 53,5% YoY % 4,7% 15,7% 19,2% 13,2% 0,1% 2,0% 16,7% 5,0% πκ% 15,6% 16,7% 11,5% 15,7% 14,6% 17,0% 12,8% 15,9% 13,4% 16,2% 13,2% 16,5% Καθαρά Κέρδη Q % 117,6% -63,9% 197,3% -44,1% 80,3% -59,1% 165,4% -35,0% 49,1% -35,8% 69,6% YoY % 30,4% 8,1% 22,6% 9,4% 27,2% 5,2% 65,0% 5,4% πκ% 6,7% 12,2% 4,9% 11,1% 7,8% 11,6% 5,6% 10,9% 9,2% 11,4% 8,2% 11,4% Πηγή: ηµοσιευµένες οικονοµικές κατατάσεις 13

14 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΒΙΤ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 14

15 15

16 Καραγεώργη Σερβίας , Σύνταγµα Τηλ: Fax: Τµήµα Ανάλυσης Σεγρεδάκης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Τµήµατος Τρύφων Μακρής, Βοηθός Αναλυτή Συναλλαγές / Πωλήσεις Λιατσόπουλος Γιάννης ήµας Βαγγέλης Γραφεία Ειδικού Τύπου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μητροπόλεως 39 ΛΑΡΙΣΑ Παναγούλη 25 Τηλ: Fax: Τηλ: Fax: ΩΡΩΠΟΣ Γ. ροσίνη 21, Τηλ: Fax: Γνωστοποιήσεις Υπεύθυνο Πρόσωπο Υπεύθυνο πρόσωπο (Απόφαση ΕΚ 4/347/ ) Praxis International AXEΠΕΥ. Συντάκτης Ανάλυσης: Κωνσταντίνος Σεγρεδάκης, Υπεύθυνος Τµήµατος Ανάλυσης, Πιστοποιηµένος Αναλυτής Μετοχών και Αγοράς. Αρµόδια Εποπτική: Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πιθανή Σύγκρουση Συµφερόντων Σηµειώνεται ότι η Praxis International ΑΧΕΠΕΥ ο όµιλος Ασφαλιστικών εταιριών International, η International ΑΕ ΑΚ και οι εργαζόµενοι στις εταιρίες αυτές ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων ως άνω εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι η Praxis International ΑΧΕΠΕΥ και οι συνδεδεµένες µε αυτή εταιρίες του οµίλου International ενδέχεται να έχουν σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Praxis International ΑΧΕΠΕΥ δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Ανεξαρτησία Αναλυτή Ο αναλυτής ο οποίος εκπονεί αυτή την ανάλυση του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται ανωτέρω βεβαιώνει ότι: (α) όλες οι γνώµες που αναφέρονται σε αυτή την ανάλυση αντικατοπτρίζουν προσωπικές απόψεις, σχετικά µε όλους τους εκδότες τίτλων και χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στην ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική, (β) η αµοιβή του δεν συνδέεται ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική, ούτε συνδέεται µε υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής που τυχόν παρέχει η Praxis International ΑΧΕΠΕΥ. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες. Για την σύνταξη της ανάλυσης ή/και για τον καλύτερο σχηµατισµό άποψης για την (τις) εταιρία (ίες) που αναφέρεται (ονται) στην παρούσα ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική, ο αναλυτής, µπορεί να έχει δεχθεί την συνδροµή των στελεχών της εταιρίας η οποία µπορεί να είναι, πρόσβαση στο διαδυκτιακό τόπο της εταιρίας, προσωπικές συναντήσεις µε την ανώτατη / ανώτερη διοίκηση και επιτελικά στελέχή της, παρουσιάσεις και συνεντεύξεις τύπου της εταιρίας. Η Praxis International ΑΧΕΠΕΥ θα προβαίνει σε επικαιροποίηση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών χωρίς προκαθορισµένη περιοδικότητα αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις, εξελίξεις, τις συνθήκες της αγοράς και τυχόν άλλες δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες. Όλες οι απόψεις, εκτιµήσεις και κρίσεις εκφράζουν την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. Το παραπάνω κείµενο περιέχει πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό αποκλειστικά την πληροφόρηση των πελατών της Praxis International ΑΧΕΠΕΥ και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως προσφορά, συµβουλή ή προτροπή προς πώληση, αγορά ή διακράτηση εισηγµένων στο ΧΑ µετοχών. Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται ως αξιόπιστες, των οποίων όµως δεν µπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια και πληρότητα. Αναφερόµενες Τιµές Οι ανωτέρω αναφερόµενες τιµές και οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που σχετίζονται µε αυτές αναφέρονται στο κλείσιµο της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Επεξηγήσεις Αξιολόγησης Αξιολόγηση Κινδύνου: Αξιολογούµε τον κίνδυνο της εταιρίας µε βάση υποκειµενικά θεµελιώδη στοιχεία, την ιστορική µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής καθώς επίσης και την προηγούµενη εµπειρία µας για το βαθµό προβλεψιµότητας των µελλοντικών οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας, ως ακολούθως: Χαµηλού κινδύνου, Μεσαίου κινδύνου, Υψηλού κινδύνου. Αξιολόγηση Απόδοσης Υπεραπόδοση (Out Perform): Απόδοση µεγαλύτερη από 5,0% σε σχέση µε την απόδοση του Γ ΧΑ, κατά του επόµενους 12 έως 18 µήνες. Απόδοση ίση µε την αγορά (Market Perform): Απόδοση µεταξύ 5,0% και +5,0% σε σχέση µε την απόδοση του Γ ΧΑ κατά του επόµενους 12 έως 18 µήνες. Υποαπόδοση (Under Perform) : Απόδοση µικρότερη από 5,0% σε σχέση µε την απόδοση του Γ ΧΑ, κατά του επόµενους 12 έως 18 µήνες. Ποσοστά Αξιολογήσεων Καλυπτόµενων Εταιριών (4/12/2006) Out Perform Market Perform Under Perform Praxis International - Καλυπτόµενες εταιρίες 15% 60% 25% % Εταιριών που παρέχονται υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής 0% 0% 0% Πηγή: Praxis International ΑΧΕΠΕΥ 16

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Ουσιώδης αύξηση κατά 28% στα Κέρδη ανά Μετοχή, υπέρβαση εκτιμήσεων σε όλες τις γραμμές κερδοφορίας, συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Druckfarben. 30 Μαρτίου 2004. Τιµή (29/03/2004) 1,82

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Druckfarben. 30 Μαρτίου 2004. Τιµή (29/03/2004) 1,82 ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Τιµή (29/03/2004) 1,82 Druckfarben Τιµή Στόχος (DCF EVA) 2,25 Κλάδος: Χονδρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Πλαστικά Θράκης. Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2005. Τιµή (2/8/2005) 1,15. Τιµή Στόχος 1,61. Κλάδος: Πλαστικών

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Πλαστικά Θράκης. Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2005. Τιµή (2/8/2005) 1,15. Τιµή Στόχος 1,61. Κλάδος: Πλαστικών Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Πλαστικά Θράκης Τιµή (2/8/2005) 1,15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

* Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναφέρονται σε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μετά φόρων αναλογούντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας.

* Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναφέρονται σε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μετά φόρων αναλογούντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY ETOYΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ Δ Τρίμηνο Δ Τρίμηνο % 2013 2012 Μεταβολή Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 481 477 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 AGENDA Ο Όµιλος Γενικά Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Οικονοµικά Στοιχεία Σελ. 2 Εταιρικό Προφίλ Ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Cosmote (CR) Tel (9.3200, 9.3200, 9.2000, 9.2400, -0.0800) February March April May June July August September October November December 2003 February March x100 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης.

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διοίκησης...1. Παρουσίαση Κλάδου... 2-3. Οι Άνθρωποί μας...4. Εταιρικά Νέα... 5-9. Οικονομικά Αποτελέσματα...

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διοίκησης...1. Παρουσίαση Κλάδου... 2-3. Οι Άνθρωποί μας...4. Εταιρικά Νέα... 5-9. Οικονομικά Αποτελέσματα... NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 5 Αγαπητοί Μέτοχοι, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διοίκησης...1 Παρουσίαση Κλάδου... 2-3 Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 27 υπογραμμίζουν τη συνέχεια της οργανικής και γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Ωφέλειες από τη συγχώνευση

Σημαντικές Ωφέλειες από τη συγχώνευση ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91 ΑΘΗΝΑ 115 28 ΤΗΛ. : 7455222 e-mail : analysis@nexusxae.gr Σημαντικές Ωφέλειες από τη συγχώνευση Επενδυτική Άποψη Ο όμιλος κατέχει ηγετική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Σταθερά έσοδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας Ανθεκτική η κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση της Ρώσικης Αγοράς Αρωμάτων και Καλλυντικών

Ανασκόπηση της Ρώσικης Αγοράς Αρωμάτων και Καλλυντικών και Καλλυντικών 2011 Η Δυναμική της Αξίας της Αγοράς 15 10 5 Κύκλος Εργασιών της Βιομηχανίας Αρωμάτων και Καλλυντικών, δις $ 3,9 4,3 5,4 6,2 7 7,8 8,6 9,3 9,7 11,2 13,2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ... 3 2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car.

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car. Autohellas ΑΤΕΕ AUTOHELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1998 Υπογραφή συνεργασίας με την Hertz corporation για 26 χρόνια. 1999 Εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. 2003 Εξαγορά της Autotechnica Ltd στην Bulgaria (εισαγωγέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών. Καταστάσεων της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ AE για την περίοδο

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών. Καταστάσεων της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ AE για την περίοδο Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ AE για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ. Η εξέλιξη του δανεισµού των εισηγµένων στο ΧΑ επιχειρήσεων. 17 Νοεµβρίου 2004.

ΑΝΑΛΥΣΗ. Η εξέλιξη του δανεισµού των εισηγµένων στο ΧΑ επιχειρήσεων. 17 Νοεµβρίου 2004. ΑΝΑΛΥΣΗ 17 Νοεµβρίου 2004. Η εξέλιξη του δανεισµού των εισηγµένων στο ΧΑ επιχειρήσεων ηµήτρης Σκαπινάκης Chief Analyst dscapinakis@marfinbank.gr 210-8170-136 Ο δανεισµός των εισηγµένων στο ΧΑ επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Μία ανάσα από την κορυφή

Μία ανάσα από την κορυφή ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91 ΑΘΗΝΑ 115 28 ΤΗΛ. : 7455222 e-mail : analysis@nexusxae.gr Μία ανάσα από την κορυφή Επενδυτική Άποψη Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη και γρηγορότερα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.»

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: 25-27 Ιουνίου 2002 ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 4,40 (1.499 δρχ.) 4,84 (1.649 δρχ.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣ ΗΣ Αριθµός µετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκέμβριος, 2014 1 Πνευματικά δικαιώματα Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας έκθεσης (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 94 εκατ., αυξημένα κατά 24,3% Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές - Προσαρμοσμένες Ροές

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 680,10 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,40%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 61,63 εκατ. εκ των οποίων 25,33 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την. Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την. Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» του ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα