Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick"

Transcript

1

2 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) (Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραµµάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας), το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και το Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick της Κύπρου σε συνεργασίας µε τους τοπικούς εκπαιδευτικούς-επιστηµονικούς φορείς (ΕΛΜΕ και Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) Επιστηµονική - Οργανωτική επιτροπή Έλενα Γρίβα, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Δηµήτριος Κουτσογιάννης, αν. καθηγητής, Τµήµα Φιλολογίας Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ντίνας, καθηγητής, ΠΤΝ, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Αναστασία Στάµου, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Frederick, Κύπρος Σωφρόνιος Χατζησαββίδης, καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ. Πλήρης βιβλιογραφική αναφορά άρθρου: Γρίβα, Ε., Κουτσογιάννης, Δ., Ντίνας, Κ., Στάµου, Α., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. & Χατζησαββίδης, Σ. (επιµ.) Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη», ηµεροµηνία πρόσβασης: ηη/µµ/εε

3

4

5

6

7

8 Γραµµατισµοί γυναικών Ροµά «αναλφάβητων» µητέρων µαθητών/ τριών στο Δενδροπόταµο Θεσσαλονίκης Άγγελος Χατζηνικολάου, δάσκαλος του 5 ου Δηµοτικού Σχολείου Μενεµένης Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Δρ παιδαγωγικής του ΠΤΔΕ/ΑΠΘ. Γιώργος Χατζηπαύλου, δάσκαλος του 5 ου Δηµοτικού Σχολείου Μενεµένης Διαπολιτισµικής Εκπαίδευση, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώµατος στις Επιστήµες της Αγωγής του ΠΤΔΕ/ΑΠΘ. Περίληψη Στην εισήγησή µας µέσα από κείµενα, που παρήγαγαν γυναίκες Ροµά, αναδεικνύουµε τη σηµασία του γραµµατισµού στην καθηµερινή διαδικασία για τη συνειδητοποίηση. Ο γραµµατισµός στο πλαίσιο της εισήγησης εκλαµβάνεται ως µια διαδικασία παρέµβασης στο σύνολο της ζωής των Ροµά. Η παρέµβαση αυτή σε πρώτη φάση έχει στόχο την εµπέδωση και ενδυνάµωση της ιδιότητας του πολίτη στη συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα (όπου οµάδα είναι ταυτόχρονα οι γυναίκες Ροµά και οι εκπαιδευτικοί) και συνάµα τη συνειδητοποίηση της αξίας της εκπαίδευσης. Βασικός πυλώνας της συνειδητοποίησης σε πρώτη φάση είναι η ερµηνεία των συνθηκών, οι οποίες διαµορφώνουν και ενισχύουν τα πλαίσια των κοινωνικών αποκλεισµών και ρατσισµών και σε επόµενη φάση η από κοινού ανάδειξη, και διεκδίκηση του δικαιώµατος των Ροµά στην εκπαίδευση ως σηµαντικού θεσµικού παράγοντα συνειδητοποίησης και καταπολέµησης των φαινοµένων που προαναφέραµε. Abstract Roma women s literacies, illiteracies mother s students in Dendropotamos Thessaloniki. In the paper, using texts produced by Roma women, we stress the importance of literacy in the everyday process for consciousness. Literacy in the context of this paper is considered as process of intervention across the whole life of Roma. This intervention is initially aimed at consolidating and empowering citizenship in a particular social group (where social group is both women and teachers), yet the awareness of the value of education. Initially, main pillar of consciousness is the interpretation of the life conditions, which modulate and enhance the contexts of social exclusions and racisms. After that, the jointly claim the Right of Roma to education as an important institutional factor consciousness and combating the phenomena mentioned above. 1. Εισαγωγικά Η πεµπτουσία του ρόλου του/της δασκάλου/ας που εργάζεται σε περιοχές κοινωνικού αποκλεισµού και απόλυτης φτώχειας κινείται σε ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο καλείται ν αλλάξει πρωταρχικά πολλά από τα κυρίαρχα αυτονόητα του ρόλου του τα οποία καθορίζουν συχνά τις αντιλήψεις και τις στάσεις του. Ο ρόλος του/της δασκάλου/ας σε αυτές τις περιοχές δεν περιορίζεται στα στενά όρια της αίθουσας και του σχολείου, αλλά έχει παρεµβατικό χαρακτήρα στην τοπική κοινότητα. Μέσα σε O 1

9 συνθήκες απόλυτης φτώχειας για «µια αποτελεσµατική» διδασκαλία δεν αρκεί ο/η δάσκαλος/α να ξέρει µόνο αυτό που θα διδάξει, αλλά να γνωρίζει εξίσου καλά αυτόν/ ην που θα διδάξει, καθώς και το πως αυτός/ή ο/η µαθητής/τρια διαµορφώνεται και επηρεάζεται κατά τη διαδικασία της µάθησης από τις συνθήκες του περιβάλλοντός του/της. Για τον Paulo Freire ο γραµµατισµός θεωρείται ένα πλέγµα πρακτικών οι οποίες λειτουργούν είτε προς την κατεύθυνση της ενδυνάµωσης είτε της αποδυνάµωσης των ανθρώπων. Έτσι, µε τον γραµµατισµό οι συµµετέχοντες/ουσες δάσκαλοι/ες ανάλογα µε το αξιακό και πολιτικό τους υπόβαθρο έχουν να επιλέξουν ανάµεσα σε δυο διαδικασίες κοινωνικής και πολιτικής παρέµβασης: Εκείνης που υπηρετεί τη διατήρηση των δεδοµένων κοινωνικών συνθηκών και εκείνης που συντάσσεται στην υπηρεσία µιας σειράς πολιτισµικών πρακτικών οι οποίες προωθούν τη δηµοκρατική και απελευθερωτική αλλαγή. Εξαρχής λοιπόν υιοθετούµε την θέση ότι ο γραµµατισµός συνιστά µια πολιτική, κοινωνική διαδικασία παρέµβασης και όχι απλά ένα φαινόµενο. Ως πολιτική και κοινωνική διαδικασία παρέµβασης εξετάζεται στο πλαίσιο των σχέσεων εξουσίας και εκµετάλλευσης και κάτω από το πρίσµα των θεωριών για την κοινωνική και πολιτισµική παραγωγή και αναπαραγωγή (Freire, P. & Macedo D. 1987: 98). Το πλαίσιο αυτό θα το στηρίξουµε στην εισήγηση µέσα από τρεις επιλεγµένες (από τις πολλές που έχουµε πραγµατοποιήσει) εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες διαµορφώθηκαν σε κείµενα στο τµήµα γραµµατισµού γυναικών Ροµά του 5 ου Δηµοτικού Σχολείου Μενεµένης στο Δενδροπόταµο Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικοί, χρόνος παρέµβασης και µαθητικός πληθυσµός O. Περισσότερα κείµενα και πληροφορίες για τις δράσεις βρίσκονται στην έκθεση του τµήµατος του 1 Γραµµατισµού γυναικών - µητέρων µαθητών/τριών Ροµά του 5 ου Δηµοτικού Σχολείου Μενεµένης Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Δενδροπόταµος Θεσσαλονίκης) από τους και την: Άγγελο Χατζηνικολάου, δάσκαλο του 5 ου Δηµοτικού Σχολείου Μενεµένης Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Δρ παιδαγωγικής του ΠΤΔΕ/ΑΠΘ, Γεώργιο Χατζηπαύλου, δάσκαλο του 5 ου Δηµοτικού Σχολείου Μενεµένης Διαπολιτισµικής Εκπαίδευση, κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώµατος του ΠΤΔΕ/ΑΠΘ. Αναστασία Σµυρνιώτη, δασκάλα, συνεργάτιδα του προγράµµατος Εκπαίδευση Παιδιών Ροµά του ΠΤΔΕ/ΑΠΘ. Η έκθεση είναι κατατεθειµένη στο Πρόγραµµα Εκπαίδευση Παιδιών Ροµά Μακεδονίας- Θράκης, που υλοποιείται από ο ΠΤΔΕ/ΑΠΘ µε επιστηµονική υπεύθυνη, την κ. Ε. Τρέσσου, καθηγήτρια του ΠΤΔΕ O 2

10 Η οργάνωση του τµήµατος γραµµατισµού στο 5 ο Δηµοτικό Σχολείο Μενεµένης Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης στο Δενδροπόταµο δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά αποτελεί µια διαρκή προσπάθεια - πρόκληση η οποία ξεκίνησε αρχικά από το Σεπτέµβριο του 2004 κι έφτασε ως το 2007 (από τους δυο δασκάλους της εισήγησης). Η προσπάθεια αυτή διαµόρφωσε σε βάθος χρόνου σχέσεις µε τους γονείς και τις «αναλφάβητες» µητέρες πολλών µαθητών και µαθητριών του σχολείου µας. Αυτές επιτακτικά µας έθεταν και µας θέτουν ζητήµατα προσωπικού γραµµατισµού ως αναγκαιότητας αφενός καθηµερινής επιβίωσης και αφετέρου απόκτησης ειδικών ικανοτήτων προκειµένου να βοηθούν τα παιδιά τους στη σχολική φοίτηση. Διαφαίνεται στη γενίκευση αυτή των συζητήσεών µας η αξία που προσδίδουν οι µητέρες Ροµά και ιδιαίτερα οι µαθήτριες µητέρες Ροµά στη γραφή. Κάθε τι που λένε διαπερνάται από αξίες και στάσεις. Και όπως φαίνεται εδώ δεν διαφέρουν οι στάσεις τους και οι αξίες τους από εκείνες τις καταγραφές που έκαναν και άλλοι ερευνητές (Φρέιρε, 1977, D. Barton, S.Padmore, 2001: 251). Αξιολογούν σε κάθε λόγο που εκφέρουν και σε κάθε συνοµιλία που επιτελούν τον εαυτό τους και τους άλλους, καθώς και τη δύναµη που έχει ο γραπτός λόγος σε διάφορες περιστάσεις όχι µόνο της επικοινωνίας τους, αλλά και της ζωής τους. Αξιολογούν επίσης ταυτόχρονα την ευχαρίστηση ή τις δυσκολίες που τις δίνει η γραφή και η ανάγνωση. Κατά το διδακτικό έτος οργανώθηκε ξανά στο Σχολείο µας (5 ο Δηµοτικό Σχολείο Μενεµένης στο Δενδροπόταµο) ειδικό τµήµα γραµµατισµού «αναλφάβητων» µητέρων Ροµά. Το τµήµα λειτούργησε σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Παιδιών Ροµά Μακεδονίας Θράκης» του οποίου την ευθύνη έχει το ΑΠΘ. Επιπλέον ενηµερώθηκε ο Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης για τη χρήση αίθουσας του σχολείου και φυσικά η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Συνεπώς, το 5 ο Δηµοτικό Σχολείο Μενεµένης Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης ως φορέας υλοποίησης και οι τρεις παραπάνω θεσµοί είναι οι ουσιαστικά εµπλεκόµενοι φορείς µιας και οι συντάκτες της εισήγησης ως διδακτικό προσωπικό τελούν σε άµεση σχέση µαζί τους ως υπάλληλοι. Πρέπει να τονίσουµε ότι το τµήµα οργανώθηκε και λειτουργεί και κατά το τρέχον διδακτικό έτος. O 3

11 Το σχεδιασµό και την υλοποίηση του προγράµµατος γραµµατισµού από πλευράς του 5 ου Δηµοτικού Σχολείου Μενεµένης ανέλαβαν οι δάσκαλοι της εισήγησης (ειδικά για την περσινή σχολική χρονιά συµµετείχε εξίσου και η δασκάλα Νατάσσα Σµυρνιώτη, συνεργάτρια του Προγράµµατος «Εκπαίδευση Παιδιών Ροµά Μακεδονίας Θράκης»). Τα µαθήµατα αναλαµβάνουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν - διδάξουν οι προαναφερθέντες δάσκαλοι. Αυτά οργανώνονται τρεις φορές την εβδοµάδα: Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη, 16:30µ.µ - 18:30µ.µ. Ο µαθητικός πληθυσµός του τµήµατος είναι είκοσι ενήλικες κυρίως γυναίκες, µητέρες και γιαγιάδες µαθητών/τριών των δυο δηµοτικών σχολείων της συνοικίας του Δενδροποτάµου. Η φοίτησή τους είναι σε γενικά πλαίσια σταθερή. Δεκατρείς γυναίκες φοιτούν χωρίς καµιά απουσία, ενώ οι υπόλοιπες δεν έχουν σταθερή φοίτηση λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων και κυρίως λόγω οικογενειακών προβληµάτων. 3. Θέσεις και αρχές για τις πρακτικές γραµµατισµού του τµήµατος Ως έννοια ο σχολικός γραµµατισµός προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από µια προσέγγιση η οποία περιλαµβάνει σχεδόν αποκλειστικά δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης. Αυτή η προσέγγιση είναι πολλές φορές παραπλανητική. Επειδή είναι κυρίαρχη εκλαµβάνεται ως αυτονόητη διαδικασία από πολλές Ροµά µητέρες µαθήτριες. 2 Στην κυρίαρχη προσέγγιση γραµµατισµού σπάνια αναφέρεται η πολιτισµική γνώση, η κοινωνική γνώση, η γνώση λειτουργίας των θεσµών και των τεχνολογιών. Πολύ δε περισσότερο δεν συµπεριλαµβάνεται ως µέρος του γραµµατισµού η αµφισβήτηση και η κριτική. Μια διαφορετική προσέγγιση γραµµατισµού, αυτή του Baynham (Baynham, 2000), ενέχει την ενοποίηση της ακρόασης, της οµιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής και της κριτικής σκέψης. Επίσης περιλαµβάνει την πολιτισµική γνώση που επιτρέπει σε έναν/µια οµιλητή/τρια να αναγνωρίζει και να χρησιµοποιεί την κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις. Από την αρχή λοιπόν της παρέµβασής µας βρεθήκαµε σε ένα δίληµµα επιλογής του µοντέλου γραµµατισµού ανάµεσα: O 2 Όπως καταγραφόταν στις αρχικές συζητήσεις µας στο τµήµα γραµµατισµού. O 4

12 1. Σε ένα γνωστικό µοντέλο γραµµατισµού µε αναφορά αποκλειστικά στις δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν οι άνθρωποι για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις προσαρµογής στο σχολείο. 2. Και σε κριτικά µοντέλα γραµµατισµού που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των µητέρων - µαθητριών ως εν δυνάµει πολιτών απέναντι στις κυρίαρχες µορφές γραµµατισµού. Στην παρέµβασή µας δάσκαλοι και Ροµά µητέρες µαθήτριες καταρχήν θεωρούµε το γραµµατισµό ως διαδικασία και όχι ως µια τεχνοκρατική µεθοδολογία του τύπου αναλυτικο-συνθετική ή ολική µέθοδος διδασκαλίας. Ο γραµµατισµός στη συνέχεια εκλαµβάνεται ως µια συγκεκριµένη ανθρώπινη δραστηριότητα και ενδιαφέρεται όχι µόνο για το τι κάνουν οι γυναίκες - µαθήτριες µε το γραµµατισµό, αλλά και τι πιστεύουν ότι κάνουν. Δηλαδή έχει σηµασία ο τρόπος µε τον οποίο τοποθετούνται οι γυναίκες - µαθήτριες απέναντι «στα γράµµατα» - (όπως αποκαλούν το γραµµατισµό), πώς κατασκευάζουν και διαµορφώνουν την αξία του(ς) και ποιες είναι οι ιδεολογίες που τον (τα) περιβάλλουν. Η έννοια της πρακτικής στην περίπτωσή µας περιλαµβάνει: Την καθηµερινή διδακτική πράξη, τη γνώση και τη συνειδητοποίηση (Φρέιρε, 1977α). Στη διαµόρφωση αυτής της τριπλής διαδικασίας σηµαντικό παράγοντα αποτελεί και η σκοποθεσία απέναντι στην επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων που θέτουν οι ίδιες οι γυναίκες Ροµά. Το περιεχόµενο των σκοπών αφορά τις περισσότερες φορές σε ζητήµατα της ζωής τους (παράρτηµα: 1 ο κείµενο, «Ηµέρα Υγείας»). Σε αυτή τη τριπλή διαδικασία (καθηµερινή διδακτική πράξη, γνώση και συνειδητοποίηση) ο γραµµατισµός δεν παρέχει µόνο µια τεχνική κατάρτιση, αλλά και µια σειρά οδηγιών για τη χρήση της γνώσης. Έτσι ως έννοια ο γραµµατισµός συνιστά ένα κοινωνικά δοµούµενο φαινόµενο και όχι απλώς δεξιότητα ανάγνωσης και γραφής (Cook-Gumperz 2008, Κωστούλη-Χατζηνικολάου, 2011). Η σηµασία του έγκειται, ωστόσο, στο πώς θα αξιοποιηθούν οι δεξιότητες ώστε σε διαφορετικά περιβάλλοντα να µετατρέπονται σε ικανότητες για παραγωγή γνώσης µέσω των κειµένων. Ο Φρέιρε θεωρεί αλληλο-εξαρτώµενα και αλληλοεπηρεαζόµενα το κείµενο µε το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εµφανίζεται κάθε φορά. Θεωρεί τη γνώση του πλαισίου προϋπόθεση, ώστε να µπορεί κανείς να φτάνει στις βαθύτερες σηµασίες και O 5

13 στα νοήµατα του κειµένου. Η ανάγνωση του κόσµου πάντα προηγείται από την ανάγνωση της λέξης. Ωστόσο, η ανάγνωση της λέξης δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο µέσω της αδιάλειπτης ανάγνωσης του κόσµου. Αυτή η κίνηση από τον κόσµο στη λέξη και από τη λέξη στον κόσµο είναι µια συνεχής διαδικασία στο γραµµατισµό της χειραφέτησης (Freire, 2006: ). Έτσι, όσο περισσότερο οι γυναίκες µαθήτριες αντιλαµβάνονται την παραγωγή κειµένου ως συγγραφείς τόσο περισσότερο κατανοούν την αναγκαιότητα ακρίβειας στο λόγο και στο κείµενο. Ως παραγωγοί του Λόγου οι γυναίκες µαθήτριες δεν ανακαλύπτουν απλώς και µόνο το νόηµα του κειµένου, αλλά εφευρίσκουν στρατηγικές κοινωνικής παρέµβασης για τη διατύπωση αλληλεγγύης από αναγνώστες και πιθανούς αποδέκτες αιτηµάτων 3. Επιπλέον για τους Freire & Macedo, όταν ο ο/η δάσκαλος/α διερευνά τις εµπειρίες των µαθητών/τριών κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίο «διαβάζουν» τον κόσµο γύρω τους. Αυτή η µελέτη κατανόηση είναι πλούσια σε «παραγωγικά θέµατα» (Φρέιρε 1977β: ) που έχουν σχέση µε παγκόσµια ή τοπικά οικονοµικά ζητήµατα πολλά από τα οποία άπτονται άµεσα της ζωής στην περίπτωσή µας των µαθητριών- µητέρων. Η συγκεκριµένη διαδικασία (µελέτη - κατανόηση, κατά Φρείρε «αποκωδικοποίηση») αποτελεί µέρος των εµπειριών των γυναικών και η ανάδειξή - αποκωδικοποίηση τους ως µαθησιακού δεδοµένου από τις ίδιες τις καθιστά δηµιουργικά υποκείµενα. Έτσι η διαδικασία της µάθησης στηρίζεται σε µια συγκεκριµένη, αντικειµενική και µε υλική διάσταση πραγµατικότητα, γι αυτό έχει άµεσο ενδιαφέρον για τις µαθήτριες µητέρες Ροµά. Συνεπώς οι «Λέξεις - Παραγωγικά θέµατα» πρέπει να επιλέγονται µε αυστηρά κριτήρια προκειµένου να ερµηνεύουν µε σαφήνεια το κοινωνικό περιεχόµενο των εµπειριών των µαθητών/τριών (Freire & Macedo, 1987:20-24) 4. Διαδικασία του καθηµερινού γραµµατισµού µε τις µητέρες Ροµά Αυτή η επιλογή είναι µια επίπονη διαδικασία σε καθηµερινό επίπεδο και έχει για µας σηµασία να αναζητούµε τρόπους και διαλεκτικές προκειµένου να O 3 Βλέπε παρακάτω επιστολή στον Δ/ντη Εκπαίδευσης. Παράρτηµα: Κείµενο 3 ο. O 6

14 ενσωµατώνουµε τις αυτονόητες αντιλήψεις των µητέρων µαθητριών σε ένα καθηµερινά εναλλασσόµενο κριτικό µοντέλο γραµµατισµού. Σε µια τέτοια διαδικασία κρίνεται ουσιαστικός παράγοντας το πλαίσιο των συνθηκών τις οποίες οφείλει να γνωρίζει ο δάσκαλος της παρέµβασης. Στην περίπτωσή µας το πλαίσιο των συνθηκών καθορίζεται από ένα πλέγµα παραγόντων κοινωνικού αποκλεισµού, φτώχειας και ρατσισµών που βιώνουν οι άνθρωποι Ροµά και µη Ροµά στην περιοχή του Δενδροποτάµου Θεσσαλονίκης. Το πλέγµα των συνθηκών αυτών συµπληρώνεται από ένα πλαίσιο θεσµικών παρεµβάσεων µε συγκεκριµένο ιδεολογικό περιεχόµενο γενικευµένων αρνητικών διακρίσεων για την περιοχή του Δενδροποτάµου. Στην εν γένει ρατσιστική αντιµετώπιση των Ροµά έχει συµβάλλει ένα δίκτυο καλά στηµένων πληροφοριών µε κύριο χαρακτηριστικό τις γενικεύσεις κυρίως από τα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) τα οποία παρουσιάζουν τον οικισµό σχεδόν αποκλειστικά ως χώρο παρανοµίας και εγκληµατικότητας (όχι πως δεν υφίστανται και αυτά). Το πρόβληµα δηµιουργείται από τον τρόπο παρουσίασης του οικισµού ως της µοναδικής και κύριας εγκληµατογόνου περιοχής της Θεσσαλονίκης. Αυτή η διαδικασία διαµορφώνει συλλογικές αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές των µη Ροµά σε βάρος των Ροµά οι οποίες σε συνδυασµό µε θεσµικές παρεµβάσεις παγιώνουν και ενισχύουν ένα πλέγµα ρατσιστικού λόγου και κοινωνικών αποκλεισµών για τον Δενδροπόταµο. Η συγκεκριµένη θεώρηση τείνει να διαµορφώσει διαδικασίες αποδοχής από τους ίδιους τους Ροµά ως συλλογικής συνείδησης. Έτσι σε πολλές συζητήσεις µας µε τις µητέρες εκφέρεται ως αναµφισβήτητη αποδοχή η άποψη «αυτοί είµαστε». Με άλλα λόγια, ισχύει για τις γυναίκες Ροµά αυτό που ο Φρέιρε αποκαλεί «κουλτούρα της σιωπής» σύµφωνα µε την οποία οι καταπιεζόµενοι τείνουν να αποδέχονται την κυρίαρχη αντίληψη και εικόνα για την οµάδα τους και όχι αυτή που πραγµατικά υφίσταται (Φρέιρε, 1977β: 20-23). Στην περίπτωση των γυναικών Ροµά επιβεβαιώνεται η παραπάνω θέση του Φρέιρε: πολλές φορές αυτές προσεγγίζουν και ερµηνεύουν γεγονότα της καθηµερινότητάς τους χωρίς να τα αναλύουν στη βάση των κοινωνικών και πολιτικών θέσεων - παραγόντων που τα διαµορφώνουν. O 7

15 Επιπλέον, αυτή την κοινωνική κατασκευή της συµβολικής εικόνας του Δενδροποτάµου τα τελευταία χρόνια ήρθε να συµπληρώσει η πολεοδοµική ρύθµιση της εισόδου της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριµένη ρύθµιση ενισχύει τις συνθήκες χωρικού αποκλεισµού των Ροµά. Έτσι η συνοικία του Δενδροποτάµου στην ουσία κατασκευάστηκε - πλέχτηκε ως ένας χώρος µε χαρακτηριστικά χωρικού γκέτο, όπου ανατολικά του οικισµού φτιάχτηκε µια λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας (χωρίς δυνατότητα προσπέλασης, πχ πεζογέφυρα). Η λεωφόρος αυτή τέµνει κάθετα την ΠΑΘΕ (Εθνική Οδός Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι) - που αποτελεί το νότιο σύνορο του οικισµού - ενώ στο βόρειο µέρος του διέρχεται σιδηροδροµική γραµµή. Η επικοινωνία πρόσβαση του Δενδροποτάµου µε την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη γίνεται αποκλειστικά µέσω τριών εισόδων: Μιας εισόδου στην ΒΑ γωνία αυτού του τετραγώνου, µιας άλλης στη ΒΔ. την οποία τέµνουν οι ράγες της σιδηροδροµικής γραµµής και µιας ανατολικά. Δεν υπάρχει καµιά αερογέφυρα ή διάβαση για τους πεζούς προς το σταθµό των υπεραστικών λεωφορείων (ανατολικά) από όπου παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αστικά λεωφορεία για όλη την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν, τέλος, οικογένειες Ροµά που µένουν νότια της ΠΑΘΕ εκτός Δενδροποτάµου. Στο παραπάνω πλαίσιο του ιδεολογικού και χωρικού διαχωρισµού - αποκλεισµού των Ροµά του Δενδροποτάµου πρέπει να τίθεται και η πολιτισµική συνθήκη ότι η µητρική γλώσσα των γυναικών µαθητριών είναι η ροµανή και ότι η ελληνική είναι η δεύτερη. Συνεπώς, οφείλουµε να έχουµε υπόψη µας ότι πολλά αυτονόητα της γλώσσας γραµµατισµού (ελληνικής) δεν είναι αυτονόητα για τις µητέρες Ροµά. Στη διαδικασία, λοιπόν, του γραµµατισµού αρχικά διαµορφώνεται το υλικό. Αυτό περιλαµβάνει όλα εκείνα τα ερωτήµατα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν από τις ίδιες τις γυναίκες µητέρες. Στη συνέχεια µέσω του αναστοχασµού πρέπει να µπορούν να επαναδιατυπώσουν τους στόχους του γραµµατισµού ως στόχους της δικής τους ζωής (στη σχολική κοινότητα και στην κοινωνία). Γι αυτό επιχειρούµε οι µητέρες - µαθήτριες να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στη συνεργασία κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας καταθέτοντας πρωτίστως υλικά διδασκαλίας (συνθήκες διαβίωσης, περιγραφές, φωτογραφίες, γεγονότα από το δικό τους κόσµο), όσα ο Φρέιρε αποκαλεί O 8

16 παραγωγικά θέµατα, ώστε να διαµορφώνονται πραγµατικές συζητήσεις στην ανάλυση τους (Φρέιρε 1977β: 103, Cummins 1999: 56). Η αναγνώριση της σηµασίας των αντιλήψεων και ιδεών των γυναικών για τη γραφή και την ανάγνωση µας αναγκάζει να τις χρησιµοποιούµε ως αφετηρία προκειµένου να συν-διαµορφώνουµε κάθε µαθησιακή διαδικασία. 4 Η συνεχής ανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής την οποία ο Φρέιρε προσδιορίζει ως διαλεκτική σχέση θεωρίας και καθηµερινού αγώνα κοινωνικής πρακτικής (στην περίπτωση µας κοινωνικού γραµµατισµού) ονοµάζεται «ΠΡΑΞΙΣ». Έτσι, οι γραµµατισµοί στην πρότασή µας περιλαµβάνουν τις ικανότητες ερµηνείας της ζωής και δράσης. Για τον Φρέιρε δράση χωρίς ερµηνεία (θεωρία) είναι ένας σκληρός και χωρίς σηµασία ακτιβισµός. Και αντίστροφα, ο λόγος χωρίς δράση συνιστά άσκοπη φλυαρία (Φρέιρε 1977 α : ). Οι µαθήτριες - µητέρες Ροµά του τµήµατός µας πρέπει να βλέπουν - να διαβάζουν την πραγµατικότητα τους και να αισθάνονται την ανάγκη να γράψουν γι αυτήν. Αν το να µαθαίνω να διαβάζω και να γράφω σηµαίνει συγκροτώ µια πράξη γνώσης, τότε οι µητέρες πρέπει από την αρχή να αναλάβουν το ρόλο του δηµιουργικού υποκειµένου ως εν δυνάµει «αναδυόµενοι συγγραφείς». Αυτές οι διαδικασίες γραµµατισµού είναι που θα δηµιουργήσουν αρχές παιδείας και πολιτισµού (Pappas, Barro Zecker 2006). Οι συνηθέστερες κυρίαρχες πρακτικές γραµµατισµού κατατείνουν σε λογικές οι οποίες εστιάζονται γύρω από υποθέσεις του τύπου «τι δεν µπορούν να κάνουν οι άνθρωποι» αδιαφορώντας για το τι ξέρουν (Bartolome, 2010). Με βάση αυτό ξεκινούν πολλές προτάσεις διδασκαλίας και µάθησης (κυρίως του γραπτού λόγου) για παράδειγµα στα προτεινόµενα µοντέλα εκµάθησης της γλώσσας από το υπουργείο παιδείας. Στην πρότασή µας ξεκινούµε από την αντίστροφη λογική ότι κάθε άνθρωπος - κάθε µητέρα Ροµά - ξέρει πράγµατα (προϋπάρχουσα γνώση) και µπορούµε να ξεκινήσουµε τη διδασκαλία µε αυτά µέσα από συµµετοχικές διαδικασίες (συν-διερεύνησης συν-διαπραγµάτευσης της ύλης). Σε αυτή τη O Αυτός ο εκπαιδευτικός αγώνας αφορά σε αξίες ζωής προκειµένου να έχει άµεσα 4 αποτελέσµατα και αλλαγές στις στάσεις και τις αντιλήψεις των ίδιων των γυναικών (πχ γάµος σε µικρή ηλικία). Η περίπτωση του γάµου των Ροµά σε µικρή ηλικία αποτέλεσε σηµαντικό παράδειγµα συνειδητοποίησης και αµφισβήτησης τόσο της δικής τους προσέγγισης όσο και του τρόπου προσέγγισης που χρησιµοποιεί η µη Ροµά κοινωνία προκειµένου να επιβάλλει κυρίαρχα αυτονόητα για τη ζωή των Ροµά. O 9

17 διαδικασία η καθεµιά γυναίκα - µητέρα συµπληρώνει το υπό επεξεργασία θέµα µε τη δική της εµπειρία, γνώση και άποψη. 5 Έτσι όλα τα µέλη της τάξης (µαθήτριες, δάσκαλοι και δασκάλα) ως κοινότητα µοιραζόµαστε αξίες, κανόνες και τρόπους γραµµατισµού. Θέτουµε νέους κανόνες, διαπραγµατευόµαστε νοήµατα και χρησιµοποιούµε εργαλεία και µέσα ανάλογα µε τα προβλήµατα - προκλήσεις που εξετάζουµε κάθε φορά. Γνωρίζουµε οι δάσκαλοι της εισήγησης το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό περιβάλλον των Ροµά πολλών περιοχών και ιδιαίτερα της περιοχής του Δενδροποτάµου. Επιπλέον γνωρίζουµε τη λειτουργία του σχολείου ως µηχανισµού παρεµπόδισης απορρόφησης του πλούτου της εκπαίδευσης για πολλούς/ες Ροµά, µε ό,τι αυτό σηµαίνει στη διαµόρφωση πλαισίου θεσµικού ρατσισµού (Τσιάκαλος, 2000, Τσιάκαλος, 2006, Χατζηνικολάου, 2010). Παρόλα αυτά, ξέρουµε ότι αυτά τα περιβάλλοντα δεν είναι αυτονόητα, σταθερά και δεδοµένα, αλλά µεταβάλλονται µε αποτέλεσµα συνεχώς να µαθαίνουµε καινούργιες διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας της κοινότητας των Ροµά (Κείµενο γυναικών στο παράρτηµα, (Μητακίδου & Τρέσσου 2007). Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για µας. Όλα αναδύονται καθηµερινά στην από κοινού έρευνα των συνθηκών στο Δενδροπόταµο προκειµένου να καταστούµε δάσκαλοι και µητέρες συν-ερευνητές, και συγγραφείς. Σε αυτό το πλαίσιο των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών καλούνται οι γυναίκες µητέρες Ροµά µέσα από το γραµµατισµό τους να αρθρώσουν το δικό τους καταρχήν Λόγο και στη συνέχεια µε τη δική τους φωνή να διαµορφώσουν το πλαίσιο της ανατροπής κυρίαρχων αυτονόητων για τους Ροµά µέσα από επιστολές, κείµενα και την συµµετοχή τους σε συνέδριο για την εκπαίδευση των παιδιών τους 6. Καλούνται λοιπόν, όπως θα έλεγε ο Φρέιρε, οι καταπιεζόµενοι µε τη δική τους συνειδητοποίηση O 5 Γι αυτό το λόγο στον τίτλο θέτουµε την έννοια «αναλφάβητες» σε εισαγωγικά. Θεωρούµε ότι ξέρουν, γνωρίζουν καταστάσεις, γνωρίζουν γράµµατα, αλλά δεν γνωρίζουν τεχνικές ανάγνωσης. Για µας δεν είναι αναλφάβητες µιας και µαθαίνουµε κοντά τους. Γίνονται αυτές οι οδηγοί- εκπαιδευτές στις συνθήκες που µας παρουσιάζουν. Ο Cummins (1999) τονίζει γενικά: Αν ο δάσκαλος δεν µαθαίνει κάτι από τους µαθητές του είναι αµφίβολο αν θα µάθουν και αυτοί κάτι από αυτόν 6 Συµµετοχή µε εισήγηση των γυναικών του τµήµατος γραµµατισµού στην ηµερίδα «Εκπαίδευση παιδιών Ροµά: Παραδείγµατα καλών πρακτικών». Κτίριο ΚΕΔΕΑ (Αµφιθέατρο Ι), Πέµπτη 6 Ιουνίου Η ηµερίδα οργανώθηκε από το πρόγραµµα Εκπαίδευση παιδιών Ροµά Μακεδονίας και Θράκης υπό την επιστηµονική καθοδήγηση του ΠΤΔΕ/ΑΠΘ O 10

18 να απελευθερώσουν - «να εξανθρωπίσουν» και τους καταπιεστές (Φρέιρε, 1999 α: 39-73). Μια διαδικασία ανατροπής πολλών αυτονόητων και δύσκολη. Περιεχόµενο της παρέµβασης στην επιστηµονική ηµερίδα είναι: 1.Η ανάδειξη διαστάσεων των αντιλήψεών τους για την εκπαίδευση των Ροµά ως κοινωνικοπολιτικής και οικονοµικής διαδικασίας. 2. Η διατύπωση µιας µεθοδολογίας εκπαιδευτικής παρέµβασης όχι σε πλαίσια τεχνοκρατικά, αλλά σε πλαίσια πολιτικής διαχείρισης, µε άλλα λόγια ως εκπαιδευτικής σκοποθεσίας και περιεχοµένου γνώσης. 3 Η ανάδειξη της εκπαίδευσης ως κοινωνικού και πολιτικού δικαιώµατος του ανθρώπου το οποίο εδράζεται στο σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 4 Η ανάδειξη της σχέσης της εκπαίδευσης µε κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές διαδικασίες της καθηµερινότητας. 5 Η κατάθεση µέσα από το Λόγο του κειµένου µιας εκπαιδευτικής επιµορφωτικής πρότασης ως διαλεκτικής διαδικασίας σχολείου - περιβάλλοντος (2 ο Κείµενο του παραρτήµατος) 5. Συµµετοχή σε διαδικασία απόκτησης Απολυτηρίου δηµοτικού σχολείου Δάσκαλοι/α και µαθήτριες µητέρες του τµήµατος θεωρούµε σηµαντική τη διαδικασία απόκτησης απολυτηρίου Δηµοτικού Σχολείου όχι µόνο ως επιστέγασµα των προσπαθειών, αλλά επιπλέον ως µια διαδικασία επικύρωσης του γραµµατισµού στη βάση: Πρώτο, του σεβασµού του δικαιώµατος της εκπαίδευσης και των όποιων πλεονεκτηµάτων µικρών ή µεγάλων αντιστοιχούν στην απόκτηση του απολυτηρίου. Δεύτερο, του Δικαιώµατος των γυναικών να συµµετέχουν σε ευκαιρίες ζωής πχ εργασία, συµµετοχή σε επιδοτούµενα σεµινάρια ανέργων γυναικών κλπ. Τρίτο και πιο ουσιαστικό, όπως τον θέτουν και οι ίδιες, του Δικαιώµατος τους να συµµετέχουν σε ευκαιρίες συνέχισης σπουδών O 11

19 στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας: «Με τα γράµµατα ελπίζουµε όλες σε µια καλύτερη ευκαιρία. Δεν ξέρουµε, αν θα τα καταφέρουµε, όµως αυτό το χρωστάµε όλες στον εαυτό µας. Είναι ο σεβασµός στον εαυτό µας και στα παιδιά µας. Έτσι ετοιµαζόµαστε για εξετάσεις για το απολυτήριο» (2 ο κείµενο γυναικών). Από τις είκοσι γυναίκες που παρακολούθησαν τα µαθήµατα στη διαδικασία εξετάσεων για απόκτηση απολυτηρίου Δηµοτικού σχολείου συµµετείχαν οι δεκαέξι (δύο από αυτές συµµετείχαν ως παρατηρήτριες µιας και δεν ήταν έτοιµες). Η διαδικασία των εξετάσεων οργανώθηκε και υλοποιήθηκε σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του ΠΔ 201/98 και µε την ολοκλήρωσή τους απέκτησαν τον τίτλο απολυτηρίου δεκατέσσερις µητέρες - µαθήτριες. Οι µητέρες - µαθήτριες εξέφραζαν έντονες συλλογικές ανασφάλειες ενόψει της αποµάκρυνσής τους από τον οικείο χώρο του 5 ου Δηµοτικού Σχολείου, επειδή έπρεπε να µεταβούν για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις σε άλλο σχολείο στο Δήµο Συκεών (Δυτικής Θεσσαλονίκης), όπως έχει οριστεί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Γι αυτό και διατύπωσαν γραπτό συλλογικό αίτηµα κείµενο ώστε οι εξετάσεις να διεξαχθούν στο σχολείο φοίτησής τους (5 ο Δηµοτικό Σχολείο Μενεµένης) (3 ο κείµενο αίτηµα). Ο Διευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και η επιτροπή εξετάσεων λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες γραµµατισµού καθώς και την προσπάθεια των µητέρων Ροµά επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον. Συναίνεσαν στο αίτηµα των µητέρων µαθητριών και η επιτροπή διεξήγαγε τις εξετάσεις στο 5 ο Δηµοτικό Σχολείο Μενεµένης. Στη διαδικασία των εξετάσεων συµµετείχαν µε επιτυχία και δυο άνδρες Ροµά οι οποίοι δεν παρακολούθησαν το δικό µας τµήµα γραµµατισµού 6. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις εν είδη επιλόγου Στην πρότασή µας η έννοια του γραµµατισµού µελετάται και υλοποιείται ως µια πλαισιωµένη διαδικασία η οποία αναδεικνύεται από τα µέλη της κοινότητας (µαθήτριες Ροµά και δάσκαλοι) και µπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή µέσα από τη µελέτη της ίδιας της πραγµατικότητας της κοινότητας Ροµά στο Δενδροπόταµο. Ως σηµείο εκκίνησης εκλαµβάνουµε τη θέση ότι η ανάγνωση και η γραφή συνιστούν O 12

20 ιδεολογικές διαδικασίες διαπραγµάτευσης νοηµάτων που επηρεάζουν, εµπλουτίζουν και σε κάποιες περιπτώσεις αναδοµούν συνεχώς την ταυτότητα των µελών της κοινότητας του τµήµατος. Έχει σηµασία να καθορίζουµε οι δάσκαλοι το δικό µας καθηµερινό πλαίσιο διδακτικής παρέµβασης προκειµένου να θέτουµε σε λειτουργία όχι τρόπους, µοντέλα και σχέδια, αλλά διαδικασίες συν-διαµόρφωσης της διδασκαλίας µε τις µητέρες µαθήτριες που να περιλαµβάνουν ποικίλες µορφές ανάγνωσης των παραγωγικών θεµάτων τις οποίες θα εµπλουτίζει η κριτική στάση. Με την τριβή οι διδασκόµενες θα αναπτύξουν µια κριτική µεταγλώσσα όχι µόνο για να µιλούν ή να γράφουν, αλλά περισσότερο για να κατανοούν την κοινωνική και πολιτισµική δύναµη που πηγάζει από τα κείµενα, καθώς και τις αντίστοιχες κοινωνικές πρακτικές που υιοθετούνται ή εκπορεύονται από αυτά. Η παρέµβαση ως πρόταση καταγράφει το γεγονός ότι όταν το σχολείο ανοίγεται προς τις οικογένειες Ροµά, αλλά και στις οικογένειες µη Ροµά, µπορεί να διαµορφώσει νέες προκλήσεις και σχέσεις οι οποίες σίγουρα θα εµπλουτίσουν τη σχολική ζωή µε νέες εµπειρίες. Αυτές από µόνες τους αποτελούν µια καθηµερινή διαδικασία πολιτικής αλλαγής και µετασχηµατισµού του σχολικού θεσµού. Οι µητέρες Ροµά στην παρέµβασή τους στην ηµερίδα του προγράµµατος Ροµά (βλ. υποσηµ. 6) θα τονίσουν: «Αυτό είναι το δικό µας σχολικό όνειρο για φέτος. Το όνειρο µε τα γράµµατα δεν τελειώνει συνεχίζεται σε όλη τη ζωή µας. Πάντα µαθαίνουµε. Όλες µας µέσα στην τάξη µαθαίνουµε η µια από το όνειρο της άλλης. Ακόµα και οι δάσκαλοι ο κ Γιώργος, ο κ Άγγελος και η δασκάλα η κ. Νατάσα µαθαίνουν από µας κοντά µας. Κάποτε το όνειρο τελειώνει και ξυπνάµε. Σας παρακαλούµε πάρτε στα δικά σας χέρια το όνειρό µας και συνεχίστε το και µε άλλες γυναίκες που το έχουν ανάγκη» (2 ο κείµενο παραρτήµατος). Βιβλιογραφία Bartolome Lilia Πέρα από τη φετιχοποίηση των µεθόδων: Προς µια εξανθρωπιστική παιδαγωγική. Στο Γούναρη Π, Γρόλλιος Γ (επιµ). Κριτική Παιδαγωγική µια συλλογή κειµένων Αθήνα: Gutenberg, O 13

21 Barton D., Padmore S Ρόλοι, δίκτυα και αξίες στην καθηµερινή γραφή. Στο D. Graddol, J Maybin, B Stierer, (επιµ). Γλωσσική Ανάπτυξη. Γλώσσα και γραµµατισµός στο κοινωνικό πλαίσιο. τ Β. Ροζάνης Στέφανος (µετ) Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Baynham Mike Πρακτικές Γραµµατισµού. Αραποποπούλου Μαρία, (µετ). Αθήνα: Μεταίχµιο. Cummins Jim Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση. Εκπαίδευση µε σκοπό την ενδυνάµωση σε µια κοινωνία της ετερότητας. Σκούρτου Ε (επι). Αργύρη Σ (µετ.). Αθήνα: Gutenberg. Cook-Gumpertz Jenny Η κοινωνική δόµηση του γραµµατισµού. Κωστούλη Τριανταφυλλιά (επιµ) Κοτσυφού Ελένη. (µετ.). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Freire, P Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολµούν να διδάσκουν. Τ. Λιάµπας (επιµ.). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Freire, P. & Macedo D Literacy. Reading the word & the world. Great Britain: Routledge and Kegan Paul Ltd Κωστούλη Τριανταφυλλιά, Άγγελος Χατζηνικολάου Γλωσσική Εκπαίδευση, γραµµατισµός και πρακτικές γραµµατισµού σε µικτές τάξεις. Κείµενο στον επιµορφωτικό φάκελο του Προγράµµατος Εκπαίδευση Παιδιών Ροµά του ΠΤΔΕ/ΑΠΘ, ηλ.διευθ.: 024.pdf Pappas Chr., Barro Zecker L Αναδοµώντας τα κειµενικά είδη του σχολικού γραµµατισµού. Δεδοµένα από τη συνεργασία µε δασκάλους ερευνητές σε δηµόσια σχολεία αστικών περιοχών. Κωστούλη Τρ. (επιµ). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Μητακίδου Σ. Τρέσσου Ε Να σου πω εγώ πως θα µάθουν γράµµατα. Τσιγγάνες µιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αθήνα. Καλειδοσκόπιο. Τσιάκαλος Γιώργος Οδηγός αντιραστιστικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελλ. Γράµµατα. Γ Τσιάκαλος Απέναντι στα εργαστήρια του ρατσισµού. Αθήν: Τυπωθήτω Φρέιρε Πάουλο 1977α. Αγωγή του καταπιεζοµένου. Γ. Κριτικός (µετ). Αθήνα: Ράππας Φρέιρε Πάουλο 1977 β. Πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της Ελευθερίας. Σ. Τσάµης, (µετ). Αθήνα: Καστανιώτης. Χατζηνικολάου Άγγελος Ο διαπολιτισµικός διάλογος Εκπαιδευτικό εργαλείο σεβασµού των Δικαιωµάτων όλων των παιδιών. Στο Παπαδάτος Γ., Μπαµπούνης Χ (επιµ). 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστηµών εκπαίδευσης. Πρακτικά Συνεδρίου Π.Τ.Δ.Ε./Ε.Κ.Π.Α. τ. Β. Αθήνα: Σµυρνιωτάκης, Παράρτηµα 1 ο Κείµενο O 14

22

23

24

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36 Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 1 από 36 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΟΥΛΑ ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ, ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ...3 2. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ...7 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις

Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις Δανάη Τσιάμη Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης Freirean Theory, Critical Pedagogy and Action

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ 3 2. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- Μαρούσι, 6-11-2012 Αρ. πρωτ. : 138371 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Καινοτόµες δράσεις µουσειακής και εικαστικής αγωγής στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 2 ΤΕΥΧΟΣ ISBN ΣΕΙΡΑΣ: 978-9963-0-9115-7

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα. Εναρκτήριοι λόγοι. 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα. Εναρκτήριοι λόγοι. 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα Εναρκτήριοι λόγοι 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Συζήτηση Διαφορές και ομοιότητες στο σχολείο: μια δύσκολη πορεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΟΥΣΟΥ Η τέχνη ως μέσο για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρική Αγωγή. Θεωρία και Πράξη στη Δημοτική Εκπαίδευση

Θεατρική Αγωγή. Θεωρία και Πράξη στη Δημοτική Εκπαίδευση Θεατρική Αγωγή Θεωρία και Πράξη στη Δημοτική Εκπαίδευση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα