ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Στρασβούργο, 27 Σεπτεµβρίου 2006 ECRML (2006) 3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος Α. Έκθεση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων για το Χάρτη. Β. Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης για την εφαρµογή του Χάρτη από την Κύπρο.

2 Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες προνοεί για ένα µηχανισµό ελέγχου για αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο ο Χάρτης εφαρµόζεται σε ένα Κράτος Μέρος µε σκοπό, όπου είναι αναγκαίο, να γίνονται Συστάσεις για βελτιώσεις στη νοµοθεσία, στην πολιτική και στις πρακτικές του. Το κεντρικό στοιχείο στη διαδικασία αυτή είναι η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων που έχει εγκαθιδρυθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 17 του Χάρτη. Κύριος σκοπός της είναι να εξετάζει την πραγµατική κατάσταση των περιφερειακών µειονοτικών γλωσσών και, όπου ενδείκνυται, να ενθαρρύνει το Μέρος να φθάνει βαθµιαία σε ένα υψηλότερο επίπεδο δέσµευσης Για διευκόλυνση του έργου αυτού, η Επιτροπή Υπουργών έχει υιοθετήσει, σύµφωνα µε το Άρθρο 15.1, κατευθυντήριες γραµµές για τις περιοδικές εκθέσεις που απαιτείται να υποβάλλει ένα Μέρος στο Γενικό Γραµµατέα. Η έκθεση θα δηµοσιοποιείται από την ενδιαφερόµενη κυβέρνηση. Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές απαιτούν όπως το Κράτος δίνει αναφορά για το συγκεκριµένο τρόπο εφαρµογής του Χάρτη, τη γενική πολιτική για τις γλώσσες που προστατεύονται δυνάµει του Μέρους της ΙΙ, και µε περισσότερο συγκεκριµένο τρόπο όλα τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρµογή των διατάξεων που έχουν επιλεγεί για κάθε γλώσσα που προστατεύεται δυνάµει του Μέρους ΙΙΙ του Χάρτη. Το πρώτο έργο της Επιτροπής είναι ως εκ τούτου να εξετάζει πληροφορίες που περιέχονται στην περιοδική έκθεση για όλες τις σχετικές περιφερειακές ή µειονοτικές γλώσσες στο έδαφος του ενδιαφερόµενου Κράτους Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να αξιολογεί τα υφιστάµενα νοµοθετήµατα, κανονισµούς και την πραγµατική πρακτική που εφαρµόζονται σε κάθε Κράτος για τις περιφερειακές ή τις µειονοτικές γλώσσες. Έχει διαµορφώσει τις µεθόδους εργασίας της ανάλογα. Η Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες από τις οικείες αρχές και από ανεξάρτητες πηγές εντός του Κράτους µε σκοπό να έχει µια δίκαιη και ισορροπηµένη εικόνα της πραγµατικής κατάστασης όσον αφορά τις γλώσσες. Ύστερα από προκαταρκτική εξέταση µιας περιοδικής έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει, αν χρειαστεί, αριθµό ερωτήσεων στο ενδιαφερόµενο Μέρος για θέµατα που θεωρεί ότι είναι αναγκαία ή αναπτύσσονται ανεπαρκώς στην ίδια την έκθεση. Τη γραπτή αυτή διαδικασία ακολουθεί συνήθως µια «επί τόπου» επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής στο οικείο Κράτος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η αντιπροσωπεία συναντά σώµατα και συνδέσµους των οποίων το έργο συνδέεται στενά µε τη χρήση των σχετικών γλωσσών, και διαβουλεύεται µε τις αρχές για θέµατα που έχουν περιπέσει στην αντίληψη της. Αφού συµπληρώσει τη διαδικασία αυτή, η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων υιοθετεί τη δική της έκθεση. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στην Επιτροπή Υπουργών µαζί µε συστάσεις που η δεύτερη θα µπορούσε να απευθύνει στο ενδιαφερόµενο Μέρος. 2

3 Α. Έκθεση Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων για την εφαρµογή του Χάρτη στην Κύπρο Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων στις 24 Μαρτίου 2006 και παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Χάρτη. Κεφάλαιο 1 Ενηµερωτικές πληροφορίες και προκαταρκτικά θέµατα 1.1 Η κύρωση του Χάρτη από την Κύπρο 1. Η Κυπριακή ηµοκρατία υπόγραψε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες (στο εξής αναφερόµενος ως ο Χάρτης) στις 12 Νοεµβρίου 1992 και τον κύρωσε στις 26 Αυγούστου Ο Χάρτης τέθηκε σε ισχύ αναφορικά µε την Κύπρο την 1 εκεµβρίου Σύµφωνα µε το Άρθρο του Κυπριακού Συντάγµατος, ο Χάρτης λόγω της κύρωσής του από την Κυπριακή ηµοκρατία (Κυρωτικός Νόµος 39(ΙΙΙ)/1993), και της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, ενσωµατώνεται στο εσωτερικό δίκαιο της ηµοκρατίας και υπερέχει οποιουδήποτε άλλου εσωτερικού νόµου. 2. Η Κύπρος δήλωσε, κατά το χρόνο της κατάθεσης του κυρωτικού της εγγράφου, ότι η περιφερειακή ή µειονοτική γλώσσα, εντός της εννοίας του Χάρτη ήταν η Αρµενική. Η Κύπρος αντικατέστησε την αρχική δήλωση της 4 ης Αυγούστου 2005 για να διασαφηνίσει ότι διαλαµβάνει να εφαρµόσει µόνο το Μέρος ΙΙ του Χάρτη για την Αρµενική γλώσσα ως µη τοπική γλώσσα. 3. Η αναθεωρηµένη ήλωση στις 4 Αυγούστου 2005 παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας έκθεσης. 4. Σύµφωνα µε το Άρθρο 15 παράγρ. 1 του Χάρτη, η αρχική περιοδική έκθεση για την εφαρµογή του Χάρτη στην Κύπρο έπρεπε να γίνει την 1 η εκεµβρίου Υποβλήθηκε στο Γενικό Γραµµατέα στις 17 Ιανουαρίου Η έκθεση ετοιµάστηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου Νοµοθεσίας και 3

4 δηµοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2005 στην επίσηµη ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του Κράτους. Ο Αρµένιος Εκπρόσωπος στη Βουλή των Αντιπροσώπων παρουσίασε και εξήγησε την αρχική περιοδική έκθεση τόσο στην Αρµενική κοινότητα σε ειδική συνεδρία όσο και σε διάφορες επιτροπές. 1.2 Το έργο της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων 5. Μετά την προκαταρκτική εξέταση της έκθεσης από την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο που απευθύνθηκε στις Κυπριακές αρχές. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων πραγµατοποίησε «επί τόπου» επίσκεψη στην Κύπρο τον Οκτώβρη του Έγιναν συναντήσεις στη Λευκωσία µε αντιπροσώπους των ανθρώπων που µιλούν την Αρµενική, την Κυπριακή Μαρωνιτική Αραβική και την Τουρκική γλώσσα, περιλαµβανοµένων δηµοσιογράφων και εκπαιδευτικών που κατοικούν στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή, και µη κυβερνητικών οργανώσεων, που εδρεύουν και έχουν ιδρυθεί στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή. Η αντιπροσωπεία, επίσης, επισκέφθηκε ένα Αρµενικό δηµοτικό σχολείο και ένα Μαρωνιτικό δηµοτικό σχολείο στη Λευκωσία. Συνάντησε τόσο τον Αρµένιο όσο και τον Μαρωνίτη Εκπρόσωπο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Επίτροπο Νοµοθεσίας και αντιπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου ικαιοσύνης και ηµόσιας Τάξης. 6. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων έλαβε µερικά σχόλια και επιπρόσθετες πληροφορίες από αντιπροσώπους των οµιλούντων τις γλώσσες αυτές. Οι πληροφορίες αυτές υπήρξαν πολύ χρήσιµες στην αξιολόγηση της εφαρµογής του Χάρτη και η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων θα ήθελε να τους ευχαριστήσει όλους για την ενεργό συµβολή και συµµετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου. 7. Σύµφωνα µε το Άρθρο 16 παράγρ. 4 του Χάρτη (βλέπε Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης), η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων έχει καταρτίσει κατάλογο γενικών προτάσεων για την ετοιµασία συστάσεων που η εξ Υπουργών Επιτροπή δυνατό να επιθυµεί να απευθύνει προς την Κύπρο. Περαιτέρω, στο 4

5 κύριο µέρος της έκθεσης, όπου ήταν αναγκαίο, προέβη σε µερικές λεπτοµερείς παρατηρήσεις, τις οποίες ενθαρρύνουν οι Κυπριακές αρχές να λάβουν υπόψη όταν διαµορφώνουν την πολιτική τους για τιςπεριφερειακές ή µειονοτικές γλώσσες. 8. Η παρούσα έκθεση βασίζεται στην πολιτική και νοµική κατάσταση που επικρατούσε όταν ο Χάρτης τέθηκε σε ισχύ στην Κύπρο (1 εκεµβρίου 2002), στις πληροφορίες που παρέσχε η Κυβέρνηση της Κύπρου στην αρχική της περιοδική έκθεση προς το Συµβούλιο της Ευρώπης (17 Ιανουαρίου 2005), στις επιπρόσθετες πληροφορίες που παρέσχε η Κυβέρνηση σε µεταγενέστερο στάδιο µέσω των απαντήσεων σε ερωτηµατολόγιο, και σε πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων κατά τη διάρκεια της «επί τόπου» επίσκεψης, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Η έκθεση υιοθετήθηκε στις 24 Μαρτίου Παρουσίαση της κατάστασης όσον αφορά τις περιφερειακές ή µειονοτικές γλώσσες στην Κύπρο Προκαταρκτική παρατήρηση 9. Η Κύπρος οφείλει τη γλωσσική και εθνοτική της σύνθεση σε µια περίπλοκη ιστορία που άρχισε περίπου το 1400 π.χ. όταν η Κύπρος έγινε ελληνική αποικία. Το 58 π.χ. η Κύπρος αποτέλεσε µέρος της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και µετά τη διαίρεσή της το 395 µ.χ. παρέµεινε µέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για 800 χρόνια περίπου. Αργότερα η Κύπρος βρέθηκε κάτω από τη λατινική κυριαρχία από το 1191 µέχρι το 1570, όταν περιήλθε κάτω από τον έλεγχο των Λουζινιανών και αργότερα των Ενετών. Από το 1571 µέχρι το 1878 η Κύπρος ήταν µέρος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και αργότερα περιήλθε κάτω από Βρετανικό έλεγχο µέχρι την Ανεξαρτησία της το Σύµφωνα µε επίσηµες στατιστικές, ο αριθµός των νόµιµων κατοίκων σ ολόκληρο το νησί της Κύπρου κατά το τέλος του 2003 ήταν

6 11. Όµως, η επικρατούσα κοινωνικογλωσσική και γεωδηµογραφική κατάσταση σήµερα είναι κυρίως αποτέλεσµα των γεγονότων του 1974, όταν, ύστερα από µια δεκαετία αυξανόµενων εντάσεων µεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων που αποτελούσαν περίπου το 18% του συνόλου του πληθυσµού, οι Τουρκικές ένοπλες δυνάµεις κατέλαβαν το βόρειο τµήµα της Κύπρου στις 20 Ιουλίου 1974 ύστερα από το πραξικόπηµα της 15 Ιουλίου 1974 που υποκινήθηκε από τη στρατιωτική χούντα της Ελλάδας εναντίον της Κυπριακής Κυβέρνησης. 12. Ως αποτέλεσµα, περίπου 37% του νησιού καταλήφθηκε από τον Τουρκικό στρατό. Αυτό οδήγησε σε ντε φάκτο διαίρεση του νησιού και µαζικό εσωτερικό εκτοπισµό και διαχωρισµό του πληθυσµού, µε σχεδόν Ελληνοκύπριους να µετακινούνται στο νότο και περίπου Τουρκοκύπριους να µετακινούνται στο βορρά. Όµως, ίσως το 1/3 των Τουρκοκυπρίων να έχουν εγκαταλείψει την Κύπρο από το Από την άλλη, περισσότερα από πρόσωπα από την Τουρκία έχουν µετακινηθεί στην Κύπρο από το Η ντε φάκτο διχοτόµηση δεν είχε µόνο ως αποτέλεσµα τον εκτοπισµό των οµιλούντων την Ελληνική και την Τουρκική, αλλά και επηρέασε εκείνους που µιλούσαν την Αρµενική και την ΚυπροΜαρωνιτική Αραβική γλώσσα που εκτοπίστηκαν και µετακινήθηκαν κυρίως στο µη κατεχόµενο έδαφος (βλέπε επίσης παραγρ. 19 και κατωτέρω). 14. Από το 1974, η Κυβέρνηση της Κύπρου ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο µόνο πάνω στο έδαφος της Κύπρου που δεν είναι κατεχόµενο. Ως εκ τούτου, αναφορικά µε την εφαρµογή του Χάρτη στην Κύπρο, η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων περιορίζει την αξιολόγησή της για την κατάσταση των περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών στο έδαφος που βρίσκεται κάτω από κυβερνητικό έλεγχο. Όµως, η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων έχει λάβει υπόψη πληροφορίες αναφορικά µε τους οµιλούντες περιφερειακή ή µειονοτική γλώσσα σ ολόκληρο το νησί για να σχηµατίσει µια συνολική άποψη των περίπλοκων και σε µερικές περιπτώσεις ευαίσθητων περιστάσεων. Η 6

7 Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων γνωρίζει βέβαια την ασυνήθιστη κατάσταση στην Κύπρο και ελπίζει ότι θα βρεθεί µια βιώσιµη λύση στο εγγύς µέλλον. Γενικές πληροφορίες 15. Η συνταγµατική δοµή της Κυπριακής ηµοκρατίας έχει προέλθει από Συµφωνία που επιτεύχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1959 στη Ζυρίχη µεταξύ του Έλληνα και του Τούρκου Πρωθυπουργού, (ερήµην των Κυπρίων), για την εγκαθίδρυση της Κυπριακής ηµοκρατίας. Η Συµφωνία, που επιτεύχθηκε στη Ζυρίχη ενσωµατώθηκε ακολούθως στη Συµφωνία του Λονδίνου που υπογράφηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1959 από τις Κυβερνήσεις του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ελλάδας, της Τουρκίας και από τους ηγέτες της Ελληνοκυπριακής κοινότητας και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το Σύνταγµα της ηµοκρατίας βασίστηκε στις δυο αυτές Συµφωνίες. Η Μικτή Συνταγµατική Επιτροπή που εγκαθιδρύθηκε δυνάµει της Συµφωνίας του Λονδίνου για τον καταρτισµό του προσχεδίου ενός Συντάγµατος είχε αυστηρούς όρους εντολής στο έργο της να «λάβει υπόψη και να δώσει σχολαστική προσοχή στα σηµεία που περιέχονται στα έγγραφα της ιάσκεψης της Ζυρίχης και να εκπληρώσει το έργο της σύµφωνα µε τις αρχές που παρατίθενται εκεί». Το Σύνταγµα που καταρτίστηκε µε τον τρόπο αυτό υπογράφηκε στις 16 Αυγούστου 1960 από αντιπροσώπους των Κυβερνήσεων της Eλλάδας, της Τουρκίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και από τους ηγέτες της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και τέθηκε σε ισχύ στην εν λόγω ηµεροµηνία και η Κύπρος ανακηρύχθηκε ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος. 16. Το Σύνταγµα διαιρεί τον Κυπριακό πληθυσµό σε δυο Κοινότητες, την Ελληνική και την Τουρκική. Οι Κοινότητες καθορίζονται µε βάση την εθνοτική καταγωγή, τη γλώσσα, την κουλτούρα και τη θρησκεία. Το Σύνταγµα περαιτέρω κάνει αναφορά σε «θρησκευτικές οµάδες». Όπως εξυπακούεται από τον καθορισµό, οι θρησκευτικές οµάδες καθορίζονται από τη θρησκευτική τους συγγένεια µόνο. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση αυτή οι θρησκευτικές οµάδες της Κύπρου είναι οι Αρµένιοι, οι Μαρωνίτες και οι Λατίνοι. Το 1960, διεξάχθηκε δηµοψήφισµα στο οποίο τα µέλη των τριών θρησκευτικών οµάδων, σύµφωνα µε το Άρθρο 2 του Συντάγµατος, έπρεπε να αποφασίσουν 7

8 σε ποια από τις δυο Κοινότητες ήθελαν να ανήκουν. επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα. Και οι τρεις οµάδες 17. Οι θρησκευτικές οµάδες, εκτός του ότι έχουν τα ίδια δικαιώµατα όπως όλοι οι Κύπριοι πολίτες, έχουν το επιπρόσθετο δικαίωµα δυνάµει του Άρθρου 109 του Συντάγµατος, να εκπροσωπούνται στην Κυπριακή Βουλή (τη Βουλή των Αντιπροσώπων) µε αιρετό µέλος της αντίστοιχης οµάδας τους. Όµως, ο Εκπρόσωπος δεν έχει δικαίωµα να ψηφίζει και το δικαίωµά του/της να οµιλεί περιορίζεται σε θρησκευτικά, εκπαιδευτικά και πολιτισµικά θέµατα που ενδιαφέρουν την αντίστοιχη κοινότητά του/της. Αυτός ή αυτή έχει κυρίως συµβουλευτικό ρόλο. Αρµενική 18. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες στη διάθεση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, οι πρώτοι κάτοικοι που µιλούσαν την Αρµενική γλώσσα εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου, στα τέλη του 6 ου αιώνα και υπάρχουν αρχεία που αναφέρονται σε Ένα πιο πρόσφατο και κύριο µεταναστευτικό ρεύµα προς την Κύπρο παρατηρήθηκε όταν χιλιάδες Αρµένιοι έφυγαν από την Οθωµανική Αυτοκρατορία µετά τη γενοκτονία των Αρµενίων (1915/1916), και αποτέλεσαν την Αρµενική ιασπορά, όπως ονοµάζεται, όταν ένας µεγάλος αριθµός Αρµενίων εγκαταστάθηκαν σ ολόκληρο τον κόσµο. Περίπου 1300 παρέµειναν στην Κύπρο. Οι οµιλούντες την Αρµενική γλώσσα παραδοσιακά κατοικούσαν στις πόλεις Λάρνακα, Λεµεσό και Λευκωσία. Το 1924 για να αποφύγουν την αφοµοίωση οι οµιλούντες την Αρµενική γλώσσα αποφάσισαν να διδάσκουν την Αρµενική στη νέα γενιά, και µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1940 η χρησιµοποίησή της στην κοινότητα ήταν ευρέα διαδεδοµένη. 19. Μέχρι το 1960, υπήρχαν περίπου οµιλούντες την Αρµενική γλώσσα που ζούσαν στην Κύπρο. Λόγω των αυξανόµενων πολιτικών εντάσεων που ακολούθησαν, πολλοί οµιλούντες την Αρµενική έφυγαν και ο Αρµενικός πληθυσµός µειώθηκε κατά το ήµισυ. Το 1963 η Λευκωσία µοιράστηκε στα δυο, µε µια ουδέτερη ζώνη των Ηνωµένων Εθνών που περνούσε µέσα από 8

9 το κέντρο της παλαιάς Αρµενικής συνοικίας της Λευκωσίας, όπου οµιλούντες την Αρµενική γλώσσα είχαν ζήσει επί αιώνες, µε αποτέλεσµα τον εκτοπισµό τους. Το 1974, οι οµιλούντες την Αρµενική γλώσσα που ζούσαν στο βόρειο µέρος της Κύπρου, µετακινήθηκαν στο νότο, ακριβώς όπως και οι Ελληνοκύπριοι. 20. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επί τόπου επίσκεψης από αντιπροσώπους των οµιλούντων την Αρµενική γλώσσα µέχρι το 1960, οι Αρµένιοι ζούσαν σε αυτοτελείς κοινότητες και η ιδιότητα του Αρµένιου θεωρείτο ως ιδιότητα χαµηλού γοήτρου. Όµως, η κατάσταση έχει αλλάξει και οι οµιλούντες την Αρµενική έχουν ενταχθεί πλήρως στην κοινωνία. 21. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έδωσαν οι Κυπριακές αρχές υπάρχουν οµιλούντες την Αρµενική στην Κύπρο, από τους οποίους 400 είναι µη Κύπριοι και πρόσφατοι µετανάστες. Οι οµιλούντες την Αρµενική αποτελούν το 0.4% του πληθυσµού στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή. Οι περισσότεροι οµιλούντες την Αρµενική ζουν στην Επαρχία Λευκωσίας. Σύµφωνα µε τις Κυπριακές αρχές και τον Αρµένιο Εκπρόσωπο δεν υπάρχουν Αρµένιοι ή οµιλούντες την Αρµενική στο έδαφος που δεν βρίσκεται κάτω από κυβερνητικό έλεγχο. 22. Η Αρµενική αποτελεί χωριστό κλάδο της Ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. Στην Κύπρο, οµιλείται ένα είδος δυτικής Αρµενικής που οµιλείται από τους περισσότερους Αρµένιους της ιασποράς. Όλοι οι Αρµένιοι στην Κύπρο γνωρίζουν δύο γλώσσες, οµιλούν την Αρµενική και την Ελληνική, εκτός από αυτούς που µετανάστευσαν πρόσφατα, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν οµιλούν την Ελληνική. Κυπροµαρωνιτική Αραβική 23. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες στη διάθεση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, οι πρώτοι Μαρωνίτες ήρθαν στην Κύπρο πιθανόν από τη βόρεια Συρία και τη νοτιοανατολική Ανατολία τον 8 ο αιώνα. Κύµατα µεταναστών προς την Κύπρο ακολούθησαν αργότερα το 10 ο, το 12 ο και το 13 ο 9

10 αιώνα που συνέβαλαν στη δηµιουργία µιας σχετικά µεγάλης Μαρωνιτικής κοινότητας σε 60 χωριά. Άρχισε µείωση του Μαρωνιτικού πληθυσµού από την εποχή της Λατινικής κυριαρχίας ( µ.χ.) ύστερα από τις φυσικές καταστροφές και καταστροφές που προκλήθηκαν από ανθρώπους. Τον 20ό αιώνα ο Μαρωνιτικός πληθυσµός στην Κύπρο αριθµούσε που κατοικούσαν κυρίως σε τέσσερα χωριά Κορµακίτη, Ασώµατο, Αγία Μαρίνα και Καρπάσια, που βρίσκονται στο τώρα κατεχόµενο έδαφος της Κύπρου. 24. Μέχρι το 1974 η Κυπροµαρωνιτική Αραβική οµιλείτο κυρίως από τους κατοίκους του Κορµακίτη στο βορειοδυτικό µέρος της Κύπρου που τότε αποτελούσαν περίπου το µισό Μαρωνιτικό πληθυσµό στην Κύπρο. 25. Παρά το µικρό αριθµό των οµιλούντων την Κυπροµαρωνιτική Αραβική, αυτή παρέµεινε αµετάβλητη λόγω του γεγονότος ότι οι οµιλούντες τη γλώσσα αυτή ζούσαν σε µια αποµονωµένη και στενά δεµένη αγροτική κοινότητα. 26. Μετά την Τουρκική κατοχή το 1974, οι κάτοικοι των τεσσάρων χωριών έγιναν πρόσφυγες και εκτοπίστηκαν και διασκορπίστηκαν σε ολόκληρη την υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή. Αρχικά, 1500 Μαρωνίτες παρέµειναν στα χωριά τους όµως οι περισσότεροι απ αυτούς έφυγαν λίγο αργότερα και έµειναν µόνο λίγοι, κυρίως ηλικιωµένοι. υνάµει της Συµφωνίας της 3 ης Βιέννης του 1973, επιτρέπεται στους Μαρωνίτες να διακινούνται σχετικά ελεύθερα µεταξύ των χωριών τους στην κατεχόµενη περιοχή και της υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχής. Εκείνοι που έφυγαν µετακινήθηκαν κυρίως στην πόλη της Λευκωσίας και τα προάστιά της, καθώς και στην περιοχή της Λεµεσού. 27. Αργότερα οι µικτοί γάµοι, η αστυφιλία και ο κατατεµαχισµός της Μαρωνιτικής κοινότητας είχε ως αποτέλεσµα σηµαντική µείωση του αριθµού των οµιλούντων την Κυπροµαρωνιτική Αραβική και διακοπή της µετάδοσης της γλώσσας από γενεά σε γενεά. Η διαδικασία της εξαφάνισης της γλώσσας επιταχύνθηκε δραµατικά έκτοτε. 10

11 28. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έδωσαν οι Κυπριακές αρχές, το 2004 υπήρχαν Μαρωνίτες που ζούσαν στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή και 150 Μαρωνίτες, όλοι ηλικιωµένοι, που ζούσαν σε τέσσερα χωριά στην περιοχή που δεν ήταν υπό κυβερνητικό έλεγχο, οι περισσότεροι απ αυτούς στο χωριό Κορµακίτη. 29. εν υπάρχουν επίσηµα δεδοµένα για τον αριθµό των οµιλούντων την Κυπροµαρωνιτική Αραβική. Η «απογραφή πληθυσµού του 2001» δεν περιλάµβανε δεδοµένα για τον αριθµό των οµιλούντων τη γλώσσα αυτή. Οι Κυπριακές αρχές αναφέρουν ότι υπάρχει ένας υπολογιζόµενος αριθµός 1300 οµιλούντων την Κυπροµαρωνιτική Αραβική σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου, ένας αριθµός που βασίζεται στον ολικό αριθµό των Μαρωνιτών που ζούσαν στον Κορµακίτη την εποχή που έγινε η Μικροαπογραφή το Κατά τη διάρκεια της «επί τόπου» επίσκεψης, η αντιπροσωπεία πληροφορήθηκε από τους οµιλούντες τη γλώσσα ότι υπήρχαν Μαρωνίτες που µπορούσαν να µιλούν ή τουλάχιστον είχαν µια στοιχειώδη γνώση της Κυπροµαρωνιτικής Αραβικής. 30. Η Κυπροµαρωνιτική Αραβική είναι µια σηµιτική γλώσσα. εν υπάρχει γραπτή ή καθιερωµένη µορφή Κυπροµαρωνιτικής Αραβικής παρόλο που έγιναν προσπάθειες κωδικοποίησης της στο ελληνικό αλφάβητο. Η µακρόχρονη γεωγραφική και πολιτιστική αποµόνωση από την ενδοχώρα όπου οµιλείται η Αραβική, οδήγησε σε µια µοναδική ανάπτυξη και ανεξάρτητη γλωσσική ανέλιξη της Κυπροµαρωνιτικής Αραβικής. Μπορεί να θεωρηθεί ως µια ξεχωριστή γλώσσα. Υπάρχουν λογοτεχνικές πηγές που αποδεικνύουν ότι η Κυπροµαρωνιτική Αραβική ήταν ήδη µια ξεχωριστή γλώσσα το 12 ο και το 13 ο αιώνα. Οι οµιλούντες την Κυπροµαρωνιτική Αραβική αποκαλούν τη γλώσσα τους απλά σάννα (η «γλώσσα µας»). Λατινική 31. Η τρίτη θρησκευτική οµάδα είναι η Λατινική κοινότητα που είναι οι Ρωµαιοκαθολικοί. εν έχουν χωριστή γλώσσα. 11

12 Κουρπέτσια/Ροµανί 32. Οι Ροµά στην Κύπρο αυτοχαρακτηρίζονται ως Κουρµπέτ. Στην ελληνική γλώσσα η λέξη που χρησιµοποιείται είναι Αθίγγανοι. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες στη διάθεση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, οι πρώτοι Ροµά µετανάστευσαν στην Κύπρο το 14 ο αιώνα. Η Τουρκική κατοχή το 1974 οδήγησε σε µια µεταβολή από το νοµαδικό τρόπο ζωής σε ένα περισσότερο µόνιµο τρόπο, όταν οι περισσότεροι από τους περίπου 600 Ροµά εγκαταστάθηκαν στην κατεχόµενη περιοχή στις πόλεις Μόρφου και Αµµόχωστο. Ο ολικός αριθµός των Ροµά στο νησί έχει υπολογισθεί σε , παρόλο που το Υπουργείο Εσωτερικών εκτιµά ότι ο αριθµός τους είναι µικρότερος. Μερικές οικογένειες Ροµά µετακινήθηκαν από την κατεχόµενη περιοχή στη µη κατεχόµενη περιοχή το 2001 και το Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Λεµεσό. 33. Οι Ροµά αποκαλούν τη γλώσσα τους Κουρµπετσιά. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων δεν µπόρεσε να λάβει οποιαδήποτε πληροφορία κατά πόσο οι Ροµά οµιλούν ακόµα την Κουρµπετσιά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από την Τουρκική και/ή την Ελληνική και ευχαρίστως θα εδέχοντο πληροφορίες στην επόµενη περιοδική έκθεση για το θέµα αυτό και για άλλα θέµατα που σχετίζονται µε τους Ροµά στην Κύπρο. 1.4 Γενικά θέµατα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της έκθεσης 34. Η συνεργασία µε τις Κυπριακές αρχές ήταν καλή. Η ευθύνη για την εφαρµογή του Χάρτη ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων πληροφορήθηκε από τις δηµοτικές αρχές ότι δεν έχουν αρµοδιότητα σχετικά µε το Χάρτη. 35. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων πληροφορήθηκε ότι τα γραφεία και τα σώµατα µε τα οποία έγιναν διαβουλεύσεις για την ετοιµασία της αρχικής περιοδικής έκθεσης ήταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αρµενικής Θρησκευτικής Οµάδας, ένα µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής του Αρµένιου Αντιπροσώπου και αντιπρόσωποι των Αρµενικών δηµοτικών και µέσης εκπαίδευσης σχολείων. εν έγιναν διαβουλεύσεις µε Αρµενικούς µη κυβερνητικούς οργανισµούς σε σχέση µε την ετοιµασία της αρχικής περιοδικής έκθεσης. 12

13 36. Γενικά, η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων παρατηρεί ότι η συνειδητοποίηση της ανάγκης για αξιολόγηση και κατοχύρωση των περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών φαίνεται να είναι πολύ πρόσφατη στην Κύπρο. εν υπάρχουν συγκεκριµένοι νόµοι ή πολιτικές που να αποβλέπουν άµεσα στην προστασία ή προώθηση περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη για περιφερειακές ή µειονοτικές γλώσσες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις µια θετική παράπλευρη συνέπεια είτε υψηλού επιπέδου υποστήριξης για τις θρησκευτικές οµάδες ή της προώθησης της πολυγλωσσίας γενικά. 1.5 Ειδικό θέµα αναφορικά µε την Τουρκική γλώσσα 37. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 του Συντάγµατος της Κύπρου, οι επίσηµες γλώσσες της ηµοκρατίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική, και όλα τα κείµενα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα, πρέπει να είναι και στις δυο γλώσσες. Επίσης καθορίζεται στο Άρθρο ότι επίσηµες πράξεις και έγγραφα πρέπει να συντάσσονται και στις δυο γλώσσες. Οι επίσηµες γλώσσες χρησιµοποιούνται στις δικαστικές διαδικασίες, στα νοµίσµατα, στα χαρτονοµίσµατα και στα γραµµατόσηµα. Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα να απευθύνεται στις αρχές είτε στη µια είτε στην άλλη επίσηµη γλώσσα. Περισσότεροι κανονισµοί παρατίθενται σε άλλα Άρθρα του Συντάγµατος (Άρθ. 11, 12, 28, 30, 171 και 180). 38. Όµως, οι περισσότερες από τις ιατάξεις αυτές έπαψαν να εφαρµόζονται µετά το εκέµβριο του 1963 µε την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από όλους τους θεσµούς και τις επίσηµες θέσεις. Με την ντε φάκτο διαίρεση το 1974, ο τερµατισµός της χρησιµοποίησης των δυο επίσηµων γλωσσών εδραιώθηκε. Από το 1963, οι λίγοι Τουρκοκύπριοι που αποφάσισαν να παραµείνουν στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή δεν µπορούν, ως εκ τούτου, να ασκούν τα πλήρη γλωσσικά τους δικαιώµατα που κατοχυρώνονται δυνάµει του Συντάγµατος. 13

14 39. Σύµφωνα µε την απογραφή του πληθυσµού του 2001, 361 Τουρκοκύπριοι ζούσαν στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή. Η αντιπροσωπεία πληροφορήθηκε κατά τη διάρκεια της «επί τόπου επίσκεψης» ότι ο αριθµός αυτός έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία 3-5 έτη σε περίπου 1000, και παρατηρείται µια ανοδική τάση. 40. Με βάση τα δύο αυτά γεγονότα ότι η Τουρκική έχει βασικά παύσει να λειτουργεί ως επίσηµη γλώσσα και αριθµός οµιλούντων την Τουρκική ζουν στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή η Τουρκική φαίνεται να είναι σε θέση παρόµοια µε εκείνη µιας περιφερειακής ή µειονοτικής γλώσσας στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή. 41. Κατά την άποψη των Κυπριακών αρχών, η Τουρκική γλώσσα δεν είναι γλώσσα που προστατεύεται δυνάµει του Χάρτη λόγω του επίσηµου καθεστώτος της στο Σύνταγµα της ηµοκρατίας. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων είναι ενήµερη της κατάστασης που δηµιουργήθηκε από την ντε φάκτο διαίρεση της Κύπρου. Όµως, είναι υποχρεωµένη να διερευνήσει κατά πόσο το επίσηµο καθεστώς που έχει η Τουρκική γλώσσα εφαρµόζεται στην πράξη τουλάχιστο σε ικανοποιητικό βαθµό που να διασφαλίζεται ότι η γλώσσα αυτή δεν τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής µεταχείρισης από οποιαδήποτε συνήθη περιφερειακή ή µειονοτική γλώσσα. 42. Η Τουρκική γλώσσα δεν φαίνεται να είναι πλήρως λειτουργική ως επίσηµη γλώσσα στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή. Υπάρχουν πρακτικοί περιορισµοί στη χρησιµοποίησή της στις επικοινωνίες µε επίσηµα σώµατα. Όµως, η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων δεν αντιλήφθηκε οποιαδήποτε παρεµπόδιση ή άµεση αποθάρρυνση της χρησιµοποίησης της Τουρκικής. Αντίθετα, η κυβέρνηση έχει λάβει πολλά θετικά µέτρα π.χ. στον τοµέα της παιδείας. Επίσης, υπάρχουν Τουρκικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα κλπ. 43. Οι πληροφορίες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επί τόπου επίσκεψης υποδηλούν ότι οι υποχρεώσεις δυνάµει του Μέρους ΙΙ του Χάρτη 14

15 πιθανόν να εκπληρώνονται αναφορικά µε την Τουρκική γλώσσα στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων ζητά από τις Κυπριακές αρχές να δώσουν περισσότερο λεπτοµερείς πληροφορίες στην προσεχή περιοδική έκθεση αναφορικά µε την Τουρκική γλώσσα στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή. 15

16 Κεφάλαιο 2 Αξιολόγηση της εφαρµογής του Χάρτη από την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων 44. εν έχουν καθοριστεί γλώσσες από τις Κυπριακές αρχές για προστασία δυνάµει του Άρθρου ΙΙΙ του Χάρτη. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων έχει, ως εκ τούτου, αξιολογήσει µε ποιο τρόπο το Κράτος έχει εκπληρώσει κάθε δέσµευση στο Μέρος ΙΙ (Άρθρο 7). 2.1 Προκαταρκτικά θέµατα 45. Υπό το φως των επιπρόσθετων πληροφοριών που έλαβε η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων από τις Κυπριακές αρχές και επίσης από τις πληροφορίες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της «επί τόπου επίσκεψης» στην Κύπρο η Κυπροµαρωνιτική Αραβική θα πρέπει να αξιολογηθεί µε βάση τον καθορισµό µιας περιφερειακής ή µειονοτικής γλώσσας που παρατίθεται στο Άρθρο 1.α του Χάρτη και σύµφωνα µε το Άρθρο 2.1 του Χάρτη. 46. Με βάση τις ληφθείσες πληροφορίες, φαίνεται ότι η αντίληψη της Κυπριακής κυβέρνησης για το γλωσσικό καθεστώς της Κυπροµαρωνιτικής Αραβικής βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: Η Κυπροµαρωνιτική Αραβική αποκαλείται ευρέως και συνήθως αναφέρεται ως διάλεκτος τόσο σε παλαιά ακαδηµαϊκά έργα αλλά ακόµη και από τους ίδιους τους οµιλούντες τη γλώσσα. Οι λόγοι γι αυτό φαίνεται να οφείλονται στο γεγονός ότι η Κυπροµαρωνιτική Αραβική έχει µερικά κοινά χαρακτηριστικά µε διαλέκτους υπό την έννοια ότι ουδέποτε έχει κωδικοποιηθεί ούτε τυποποιηθεί και ότι η χρήση της περιορίζεται στον ιδιωτικό τοµέα. Περαιτέρω, η Κυπροµαρωνιτική Αραβική οµιλείται µόνο από µια µειονότητα των Μαρωνιτών που είναι ήδη σχετικά ολίγοι. ε µεταβιβάζεται στη νεότερη γενεά και γενικά φαίνεται να απολαύει χαµηλού κύρους. Για τους λόγους αυτούς η Κυπροµαρωνιτική Αραβική έχει θεωρηθεί «απλώς» ως διάλεκτος. 47. Η Κυπροµαρωνιτική Αραβική δυνατό να αποτελεί διάλεκτο µιας Τυπικής Αραβικής γλώσσας όχι όµως των επίσηµων γλωσσών της Κύπρου, δηλαδή της Ελληνικής ή της Τουρκικής. Η Κυπροµαρωνιτική Αραβική 16

17 οµιλείται στην Κύπρο από την άφιξη των πρώτων Μαρωνιτών τον 8 ο αιώνα και έκτοτε έχει µια συνεχή παρουσία στο νησί. Επιπλέον, η Κυπροµαρωνιτική Αραβική διαφέρει από τις επίσηµες γλώσσες της Κύπρου. Ως εκ τούτου, επειδή η Κυπροµαρωνιτική Αραβική οµιλείται παραδοσιακά στην Κύπρο και δεν είναι διάλεκτος των επίσηµων γλωσσών της Κύπρου, θα πρέπει να θεωρηθεί ως περιφερειακή ή µειονοτική γλώσσα εντός της εννοίας του Χάρτη. Όµως, οι πιο πάνω αναφερόµενοι παράγοντες υποδηλούν ότι η γλώσσα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης και συνεπώς είναι περισσότερο αναγκαίο, οι Κυπριακές αρχές να αναγνωρίσουν την Κυπροµαρωνιτική Αραβική ως γλώσσα και µάλιστα ως γλώσσα που χρειάζεται επείγουσα και άµεση προστασία. 48. Κατά τη διάρκεια της «επί τόπου» επίσκεψής της, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε µε αντιπροσώπους των οµιλούντων την Κυπροµαρωνιτική Αραβική που ανάφεραν ότι υπάρχει µεγάλη και επείγουσα ανάγκη για προστασία και κατοχύρωση της γλώσσας τους. 49. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων έχει ως εκ τούτου την άποψη ότι η Κυπροµαρωνιτική Αραβική δικαιούται να χαρακτηριστεί ως περιφερειακή ή µειονοτική γλώσσα εντός της εννοίας του Άρθρου 1 παράγρ. α του Χάρτη και ενθαρρύνει τις Κυπριακές αρχές να λάβουν άµεσα µέτρα για την προστασία και προώθησή της σύµφωνα µε το Μέρος ΙΙ του Χάρτη. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων ενθαρρύνει τις Κυπριακές αρχές να σχολιάσουν την εφαρµογή του Χάρτη αναφορικά µε την Κυπροµαρωνιτική Αραβική στην επόµενή τους περιοδική έκθεση. 17

18 2.2. Η αξιολόγηση αναφορικά µε το Μέρος ΙΙ του Χάρτη 50. Το Μέρος ΙΙ του Χάρτη παραθέτει αριθµό γενικών σκοπών και αρχών που ένα Μέρος είναι υποχρεωµένο να εφαρµόζει για όλες τις περιφερειακές ή µειονοτικές γλώσσες στο έδαφός του. Στις ακόλουθες παραγράφους η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων εξετάζει τη συµµόρφωση της Κύπρου προς το Άρθρο 7 αναφορικά µε την Αρµενική και τη Κυπροµαρωνιτική Αραβική γλώσσα. Πράττοντας αυτό έχει λάβει υπόψη επιπρόσθετες πληροφορίες στη διάθεσή της. Άρθρο 7 Σκοποί και αρχές «Παράγραφος 1 Σε σχέση µε περιφερειακές ή µειονοτικές γλώσσες, εντός των εδαφών στα οποία χρησιµοποιούνται οι γλώσσες αυτές και σύµφωνα µε την κατάσταση κάθε γλώσσας, τα Μέρη θα πρέπει να βασίζουν τις πολιτικές, τη νοµοθεσία και την πρακτική στους ακόλουθους σκοπούς και αρχές: α. την αναγνώριση των περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών ως έκφραση πολιτισµικού πλούτου». 51. Εκτός από τις συνταγµατικές διατάξεις στην Κύπρο που κατοχυρώνουν την αναγνώριση των θρησκευτικών οµάδων δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε συγκεκριµένη πολιτική που να αποσκοπεί στην προώθηση της αναγνώρισης και συνειδητοποίησης της γλωσσικής διαφορετικότητας. Η γλωσσική και η πολιτισµική διαφορετικότητα και πολυγλωσσία προωθούνται γενικά στην Κύπρο, κυρίως στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραµµα. Για παράδειγµα, το 2005 κηρύχθηκε έτος γλωσσικής και πολιτισµικής διαφορετικότητας στο σχολείο. Όµως, αυτό δεν περιλαµβάνει συγκεκριµένα, ούτε στοχεύει άµεσα, τις περιφερειακές ή µειονοτικές γλώσσες στην Κύπρο. Αρµενική 52. Η κύρωση του Χάρτη µε σαφή αναφορά στην Αρµενική δυνατό να ερµηνευθεί ως συγκεκριµένη αναγνώριση της Αρµενικής γλώσσας στην Κύπρο ως έκφρασης πολιτισµικού πλούτου. 18

19 53. Οι κύριες νοµικές πράξεις αναφορικά µε την αναγνώριση της Αρµενικής γλώσσας είναι οι ακόλουθες: - Ο περί της Συµφωνίας µεταξύ Κύπρου και Αρµενίας για Συνεργασία στους Τοµείς του Πολιτισµού, Παιδείας και Επιστηµών (Κυρωτικός) Νόµος, 1998 (Νόµος 19(ΙΙΙ) του 1998). - Το Πρόγραµµα µεταξύ της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας της Αρµενίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής ηµοκρατίας για Συνεργασία στους Τοµείς του Πολιτισµού, Παιδείας και Επιστηµών κατά τα Έτη Μνηµόνιο (2004) για τα αποτελέσµατα της συνάντησης µεταξύ του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ηµοκρατίας και του Προέδρου της Εθνικής Συνέλευσης της ηµοκρατίας της Αρµενίας εντός των πλαισίων της επίσηµης επίσκεψης στη ηµοκρατία της Αρµενίας της Κυπριακής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας. - Ο περί Επισήµων Γλωσσών της ηµοκρατίας Νόµος 67/1988 όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 154/ Ο Ετήσιος Κυβερνητικός Προϋπολογισµός προνοεί για επιχορήγηση για ένα διδάσκαλο από την Αρµενία για τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών, καθώς και επιχορηγήσεις για την Αρµενική Εκκλησία και για τον «Κυπροαρµενικό Σύνδεσµο Φιλίας». Κάθε άλλη οικονοµική βοήθεια σε πολιτισµικές οργανώσεις παρέχεται σε βάση ad hoc. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έδωσαν οι Κυπριακές αρχές, υπάρχουν διάφορα αρµενικά πολιτισµικά ιδρύµατα και δραστηριότητες που επιχορηγούνται και εφαρµόζονται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν συναυλίες, παραστάσεις χορού, εκθέσεις τέχνης και λογοτεχνικές εκδηλώσεις. Οι δραστηριότητες αυτές προωθούν σε κάποιο βαθµό την Αρµενική γλώσσα. 55. Οι αρχές δείχνουν ευαισθησία για την Αρµενική γλώσσα και πολιτισµό στην Κύπρο. Η αντιπροσωπεία έλαβε πληροφορίες κατά τη διάρκεια της «επί τόπου» επίσκεψης ότι οι οµιλούντες την Αρµενική είναι γενικά ευχαριστηµένοι 19

20 από την υποστήριξη που τους παρέχει η Κυβέρνηση και το ενδιαφέρον που δείχνει. Οι οµιλούντες την Αρµενική ανάφεραν ότι τα χρήµατα για τα οποία αποτείνονται συνήθως παραχωρούνται. Κυπροµαρωνιτική Αραβική 56. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων δεν έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά το βαθµό που οι Κυπριακές αρχές αναγνωρίζουν την Κυπροµαρωνιτική Αραβική ως έκφραση πολιτισµικού πλούτου και ευχαρίστως θα δέχονταν περισσότερες πληροφορίες στην προσεχή περιοδική έκθεση. «β. ο σεβασµός της γεωγραφικής περιοχής κάθε περιφερειακής ή µειονοτικής γλώσσας για να διασφαλιστεί ότι οι υφιστάµενες ή νέες διοικητικές διαιρέσεις δεν θα αποτελούν εµπόδιο στην προώθηση της εν λόγω περιφερειακής ή µειονοτικής γλώσσας». Αρµενική 57. Η Αρµενική έχει καθοριστεί ως µη τοπική γλώσσα στην Κύπρο. εν περιήλθαν σε γνώση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων πληροφορίες που υποδήλωναν ότι οποιεσδήποτε διοικητικές διαιρέσεις αποτελούν εµπόδιο για την προώθηση της Αρµενικής γλώσσας. Κυπροµαρωνιτική Αραβική 58. Η ντε φάκτο διαίρεση της Κύπρου το 1974 είχε δραµατικά αρνητικές επιπτώσεις στην Κυπροµαρωνιτική Αραβική. Πριν το 1974, η Κυπροµαρωνιτική Αραβική θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως τοπική γλώσσα εντός της εννοίας του Χάρτη, που οµιλείτο κυρίως στο χωριό Κορµακίτης, που βρίσκεται στη βόρεια Κύπρο. Ο πληθυσµός του Κορµακίτη αποτελούσε περίπου το µισό του συνολικού Κυπροµαρωνιτικού πληθυσµού. Η Τουρκική κατοχή προκάλεσε εξάρθρωση της κοινοτικής ζωής και διασκορπισµό των Μαρωνιτών στο νότιο µέρος του νησιού. Μόνο µερικοί γέροντες παρέµειναν στον Κορµακίτη (βλέπε παράγρ. 26). Η κατάσταση της γλώσσας σήµερα ανταποκρίνεται στον καθορισµό µιας µη τοπικής γλώσσας εντός της εννοίας του Χάρτη. 20

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 3 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, Ν.7(ΠΙ)/2000

Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, Ν.7(ΠΙ)/2000 Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, 3.3.2000 199 Ν.7(ΠΙ)/2000 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ----------------------------------------- Το έργο που επιτέλεσε η Βουλή κατά τη σύνοδο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Οµοσπονδία Αλβανικών Συλλογών στην Ελλάδα

Οµοσπονδία Αλβανικών Συλλογών στην Ελλάδα Οµοσπονδία Αλβανικών Συλλογών στην Ελλάδα Ιδρύθηκε το 2004 ως ο µοναδικός φορέας που θα ένωνε την κοινότητα και θα ισχυροποιούσε τη φωνή και τη θέση της αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα για την ισότιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Βέροια, 14 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Πληροφορίες: Όλγα Ιγνατίου Email: presver@otenet.gr Τηλέφωνο: 2331350617 www.veria.gr Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 3 /05.09.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 10:00πµ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

12 Φεβρουαρίου 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

12 Φεβρουαρίου 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.3 12 Φεβρουαρίου 2008 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η εκπαίδευση χαίρει μεγάλης εκτίμησης στη χώρα μας. Ωστόσο, δυσλειτουργίες στη δομή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 Αρ. Φακ. 04.02.022.01 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use KEΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Με αίτηση εµπιστεύµατος οποιουδήποτε αγαθοεργού ιδρύµατος το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που συνήλθε στις 14 Ιανουαρίου 2011, στην Μηλιού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΙΙ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συµφωνίας ιατήρησης Αποθεµάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων που στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ. : Α.Κ.Ρ. 93/2005

Αρ. Φακ. : Α.Κ.Ρ. 93/2005 Έκθεση Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με τα αιτήματα της Μαρωνίτικης Κοινότητας σε σχέση με τη στελέχωση και τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Άγιος Μάρωνας και τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας γέφυρες: Ένταξη σε διαφορετικές κοινωνίες

Χτίζοντας γέφυρες: Ένταξη σε διαφορετικές κοινωνίες Αγαπητέ/ ή συμμετέχοντα/ ουσα, Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας στην παρούσα έρευνα και για την αρωγή σας να βρούμε θετικά παραδείγματα συνεργασιών μεταξύ κρατών και εθνοτικά ποικίλων ομάδων ή άλλων κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) 1. Επώνυμο αιτητή (Κεφαλαία)... 2. Ονομα αιτητή (κεφαλαία)...

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη.

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη. Ο Αντρέας είναι δέκα χρόνων, κάτοικος Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο και προγραμματίζει να έρθει στην Κύπρο με τους γονείς του για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μελετά διάφορες πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας γέφυρες: Ένταξη σε διαφορετικές κοινωνίες

Χτίζοντας γέφυρες: Ένταξη σε διαφορετικές κοινωνίες Αγαπητέ/ ή συμμετέχοντα/ ουσα, Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας στην παρούσα έρευνα και για την αρωγή σας να βρούμε θετικά παραδείγματα συνεργασιών μεταξύ κρατών και εθνοτικά ποικίλων ομάδων ή άλλων κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Φεβρουαρίου 2009

Αρ. Φακ Φεβρουαρίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.3 2 Φεβρουαρίου 2009 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα