ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α ΑΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2012 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α ΑΜ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α ΑΜ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 * 1

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΙV ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΡΟΣ V ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ VΙ ΑΞΟΝΕΣ ΡΑΣΗΣ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ - ΟΜΑ Α - ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 2.1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.3 ΕΙ ΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.4 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 2.5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 4.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 5.1 ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 5.2 ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 5.3 ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΡΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Β. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΦΑΣΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ) 6.1 ΑΞΟΝΕΣ ΡΑΣΗΣ 6.2 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6.3 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Π. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Η σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. β βαθµού, προβλέπεται στο Νόµο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) Στον ίδιο νόµο προσδιορίζεται, µε εξαίρεση για την πρώτη περίοδο εφαρµογής, η τριετής χρονική διάρκεια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Με την Υπουργική απόφαση 74754/2010 (ΦΕΚ 2043Β/2010) καθορίστηκε το περιεχόµενο, η δοµή, ο τρόπος υποβολής, τα όργανα και η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β βαθµού. Ο σκοπός της σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ήµων είναι η προώθηση της ανάπτυξης του ήµου, σε εναρµόνιση µε τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της Περιφέρειας, στην οποία ανήκει ο ήµος. Η καινοτοµία των εν λόγω προγραµµάτων, σε σχέση µε άλλα αναπτυξιακά προγράµµατα, συνίσταται στο ότι περιλαµβάνουν δράσεις τόσο για την προώθηση της ανάπτυξης του ήµου στους τοµείς δραστηριοποίησής του, όσο και για την εσωτερική ανάπτυξή του ως οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εκπόνηση των Ε.Π. γίνεται µε την εµπλοκή και συνεργασία όλων των αρµοδίων πολιτικών - υπηρεσιακών στελεχών και οργάνων του ήµου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελείται κατά βάσει από δύο κύριες ενότητες: την πρώτη ενότητα, η οποία αποτελεί το Στρατηγικό Σχέδιο του ήµου Σαρωνικού και τη δεύτερη ενότητα, στην οποία εξειδικεύονται οι δράσεις σε συγκεκριµένες ενέργειες και έργα, για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση της στρατηγικής του ήµου βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου αυτού, τόσο στο επίπεδο του ενιαίου διοικητικού χώρου του ήµου, όσο και ανά ηµοτική Τοπική Κοινότητα. Το παρόν αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Σαρωνικού, δηλαδή το Στρατηγικό Σχέδιο αυτού. Σε αυτό γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης σε όλους τους τοµείς αρµοδιοτήτων του ήµου και στους τοµείς της εσωτερικής του οργάνωσης και λειτουργίας, και εντοπίζονται τα κρίσιµα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει ο ήµος το επόµενο χρονικό διάστηµα προκειµένου να εκπληρώσει την αποστολή του και να επιδιώξει το όραµά του. Κατά την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης κάθε θεµατικής ενότητας (εσωτερικό περιβάλλον, εξωτερικό περιβάλλον - υποδοµές, κοινωνική µέριµνα, τοπική οικονοµία, κλπ), ο ήµος µελετάται ως ενιαίος διοικητικός χώρος και ειδικότερες αναφορές στις ηµοτικές Τοπικές Κοινότητες γίνονται όπου αυτό απαιτείται. Τέλος, προσδιορίζεται η στρατηγική του ήµου, ως σύνολο στόχων και παρουσιάζεται η δοµή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε Στόχους, Άξονες, Μέτρα, και ενδεικτικές ράσεις. Μετά την έγκρισή του από την Εκτελεστική Επιτροπή, την ψήφισή του από το ηµοτικό Συµβούλιο και τη διενέργεια των αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης, το Στρατηγικό Σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για να εξειδικευτούν οι στόχοι σε συγκεκριµένες πλέον δράσεις και έργα στα έτη 2012, 2013 και 2014, τόσο σε γενικό επίπεδο του ήµου, όσο και ανά ηµοτική Τοπική Κοινότητα. Αυτοί οι εξειδικευµένοι στόχοι, οι δράσεις και τα έργα θα αποτελέσουν τη δεύτερη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 3

4 Λόγω της µεταβατικής φάσης της εφαρµογής της διοικητικής µεταρρύθµισης του «Καλλικράτη» (ν. 3852/2010), οι συνεπαγόµενες µεταβολές στο εσωτερικό περιβάλλον του ήµου από τη συνένωση των συνιστωσών αυτού πρώην ΟΤΑ και την υλοποίηση του Καλλικράτη, δηλαδή εσωτερική µετακίνηση υπαλλήλων, διεκπεραίωση νέων απαιτήσεων από πληθώρα νέων διατάξεων εγκυκλίων και νόµων, λειτουργία βασικών υπηρεσιών µε εναλλασσόµενο προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, δηµιουργία λειτουργικών προβληµάτων λόγω σηµαντικής µείωσης πόρων, ανάθεση νέων αρµοδιοτήτων χωρίς την απαιτούµενη υποδοµή σε υπαλληλικό προσωπικό και µέσα, αδυναµία ουσιαστικής αναδιοργάνωσης υπηρεσιών λόγω ουσιαστικών κενών και έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού, εν δυνάµει αβέβαιες µετατάξεις υπαλλήλων, γενικές γραµµικές διαδικαστικές και διαχειριστικές απαιτούµενες προσαρµογές, οι οποίες δεν λαµβάνουν υπ όψη τις ιδιαιτερότητες σε κάθε ήµο, δηµιουργούν ένα πλαίσιο που δυσχεραίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό τον προγραµµατισµό, την εκπόνηση και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ήµου. Ως εκ τούτου, το Στρατηγικό Σχέδιο θα εκπονηθεί βάσει της διαθέσιµης πληροφόρησης σε αυτήν τη φάση. Στο ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα θα περιλαµβάνεται επιπλέον πληροφόρηση που δεν είναι διαθέσιµη σε αυτήν τη φάση. Στο πλαίσιο αυτό, ο ήµος Σαρωνικού, θέτοντας ως βασικούς στόχους: την αποτελεσµατικότερη δυνατή εξυπηρέτηση των ηµοτών τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηµοτών την ενίσχυση του ρόλου του την οικονοµική ανάπτυξη του την περιβαλλοντική αναβάθµιση του και τη βελτίωση της διοικητικής του ικανότητας εκπονεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο ως αναγκαίο εργαλείο: για να προγραµµατίσει, παρακολουθήσει και αξιολογήσει τη δράση του για να ανταποκριθεί µε ταχύτητα σε πιθανές ευκαιρίες χρηµατοδότησης για να συντονίσει και να παρακολουθήσει τη δράση των υπηρεσιών του, για να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλων δηµοσίων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας µε τους φορείς αυτούς. 1.2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ - ΟΜΑ Α - ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με πρωτοβουλία του Υπεύθυνου Έργου και του Υπεύθυνου Συντονισµού & Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και σε συνεργασία µε τα ιευθυντικά Στελέχη του ήµου έγιναν οι κάτωθι ενέργειες: 1. ηµιουργήθηκε το οργανωτικό σχήµα και η Οµάδα εργασίας 2. Έγινε αναλυτική ενηµέρωση για τους σκοπούς, το περιεχόµενο και τη διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, ως επίσης και για τις ειδικές θεµατικές ενότητες αυτού στους Αρµόδιους Αντιδηµάρχους και τα Στελέχη που µετέχουν στην Οµάδα Εργασίας 3. Έγινε αναλυτική ενηµέρωση των µελών όλων της Ο.Ε. για το αντικείµενο και το ρόλο τους σε αυτό, ως επίσης και για τα επί µέρους θέµατα κάθε θεµατικής ενότητας µε την παράδοση ειδικών ενηµερωτικών φυλλαδίων 4

5 4. Συντάχθηκαν και διανεµήθηκαν προς συµπλήρωση, ερωτηµατολόγια για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, των προβληµάτων και των προτάσεων σε όλους τους θεµατικούς τοµείς Β. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ηµοτικό Συµβούλιο Εκτελεστική Αντιδήµαρχος Υ.ΕΡ. Συντονιστής Υπεύθυνος Εκπόνησης Υποστήριξη Έργου Θ.Ο.1 Αποτύπωση Οργάνωση Υπηρεσιών Οικονοµική Στρατηγική ηµογραφικά & Λοιπά Στοιχεία Θ.Ο. 2 Περιβάλλον, Υποδοµές & Ποιότητα ζωής Θ.Ο. 3 Κοινωνική Μέριµνα, Υγεία, Πολιτισµός Αθλητισµός Θ.Ο. 4 Τοπική Οικονοµία & Απασχόληση Γ. ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α ΑΜ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Ε ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΟΜΑ ΕΣ Θ.Ο.1 Οργάνωση Υπηρεσιών Οικονοµική Στρατηγική ηµογραφικά & Λοιπά Στοιχεία Περιβάλλον, Υποδοµές & Ποιότητα ζωής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α. ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάλυση Εσωτερικού Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Ανάλυση υνατών Αδυνάτων Σηµείων & Ευκαιριών Απειλών Τοπική Οικονοµία & Ανάπτυξη ηµογραφικά & Λοιπά Στοιχεία Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής Υποδοµές Πολεοδοµικός Σχεδιασµός - Καθαριότητα Πράσινο ιαχείριση Αποβλήτων Ανακύκλωση - Αναψυχή Πολιτική Προστασία Θ.Ο. 3 ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. Κοινωνική Προστασία -, Αλληλεγγύη, 5

6 Κοινωνική Μέριµνα, Υγεία, Πολιτισµός Αθλητισµός ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤ. ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ Πολιτισµός, Αθλητισµός, Εθελοντισµός Απασχόληση Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη ιεθνείς Συνεργασίες Θ.Ο. 4 Τοπική Οικονοµία & Απασχόληση ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α. υνατότητες Οικονοµικής Ανάπτυξης Απασχόληση 1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ο νέος ήµος Σαρωνικού δηµιουργήθηκε από τη συνένωση των ήµων Καλυβίων Θορικού και Αναβύσσου και των Κοινοτήτων Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας. Έχει έδρα τα Καλύβια Θορικού και η έκταση του είναι τ.χλµ. Ο πληθυσµός του ανέρχεται στους κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ του Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ραγδαία πληθυσµιακή αύξηση και συνεχής τάση για εγκατάσταση νέων κατοικιών, τόσο σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, όσο και σε περιοχές πρώτης κατοικίας. Η φυσική οµορφιά του ήµου µε τα είκοσι επτά χιλιόµετρα παραλίας τους ορεινούς όγκους και τα δάση, η κοµβική θέση του ήµου σε σχέση µε το νέο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιµάνι του Λαυρίου, τα µικρά λιµάνια του Πόρτο Ράφτη και της Παλαιάς Φώκαιας, καθώς επίσης και η σχετικά µικρή απόσταση από την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου, οι οποίες σε συνδυασµό µε την παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, λιγοστεύουν κατά πολύ το χρόνο πρόσβασης των κατοίκων της Αθήνας αλλά και των εργαζοµένων στην περιοχή, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες δραστηριότητες και καθιστούν ελκυστική την εγκατάσταση νέων κατοικιών στο ήµο. Οι Ολυµπιακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή (Ιπποδρόµιο, Σκοπευτήριο κ.λ.π.) δηµιουργούν νέες µετά- Ολυµπιακές δραστηριότητες και κατά συνέπεια την ανάγκη θεσµοθέτησης χώρων για την υποδοχή των δραστηριοτήτων αυτών, αλλά και των εργαζοµένων σ αυτές (ανάγκες θεσµοθέτησης περιοχών πρώτης κατοικίας, εµπορικών ζωνών κ.λ.π.) Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ασχολείται µε τις γεωργικές καλλιέργειες, τις βιοτεχνικές δραστηριότητες (µονάδες παραγωγής µαρµάρων, οινοποίησης - εµφιάλωσης και εµπορίας κρασιού, βιοτεχνίες κατεργασίας ξύλου - σιδήρου κ.λ.π), εµπορικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κλπ. Οι όποιες προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις σχετικές πρωτοβουλίες των αρµοδίων φορέων για τη βελτίωση των υποδοµών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του ήµου, ως επίσης και από την αύξηση ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Τα Καλύβια αναγνωρίστηκαν ως χωριστή Κοινότητα Καλυβίων µε Β.. στις και µετονοµάστηκαν σε Κοινότητα Καλυβίων Θορικού στις , η οποία το 1994 µετονοµάστηκε µε Π.. (ΦΕΚ 133/ ) σε ήµο Καλυβίων Θορικού. Αρχικά την Κοινότητα Καλυβίων Θορικού αποτελούσαν η κωµόπολη των Καλυβίων 6

7 και ο Όλυµπος (δηµιουργήθηκε πριν το 1923). Αργότερα διαµορφώθηκαν οι συνοικισµοί Καλύβια Παραλίας, η Ανάβυσσος (αποσπάστηκε ως χωριστή κοινότητα το 1929), η Παλαιά Φώκαια (αποσπάστηκε ως χωριστή κοινότητα το 1947) και η Σαρωνίδα. Κατά την τελευταία εικοσαετία αναπτύχθηκαν οι παρακάτω οικισµοί: Αγίου ηµητρίου, Καλλιθέας, Γαλάζιας Ακτής (Χιερώµες), Αγίου Νικολάου, Λυκουρίζας, Λαγονησίου, Κιτέζας, Φοινικιάς, Τραµπουριάς, Ολύµπου, Φέριζας, Αγίας Τριάδας, Ράθια, Ταξιάρχες και Βαλοµάνδρας. Ο ήµος Καλυβίων βρίσκεται στο νότιο άκρο της Αττικής και στην ευρύτερη περιοχή του, βρισκόταν οι τέσσερις Αρχαίοι ήµοι: Πρόσπαλτα, Θορές, Αιγιλία και Φρεάρριοι. Μαρτυρίες για κατοίκηση έχουµε από τους αρχαιότατους χρόνους. Σηµαντική κατοίκηση και ανάπτυξη της περιοχής φαίνεται να υπάρχει και κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ανάπτυξη έχουµε κατά τα Βυζαντινά χρόνια και την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Μαζί µε τους δήµους Μαρκοπούλου, Κορωπίου, Σπάτων, Παιανίας, Παλλήνης, Γλυκών Νερών, Γέρακα, Ραφήνας, Αρτέµιδος και τις κοινότητες Πικερµίου και Ανθούσας αποτελούν την περιοχή (κάµπο) των Μεσογείων. Νότια συνορεύει µε την ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής που αποτελείται από τους δήµους Λαυρίου και Κερατέας και τις Κοινότητες Κουβαρά, Σαρωνίδας, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Αγίου Κωνσταντίνου. Τα Καλύβια µαζί µε τους παραπάνω δήµους και τις κοινότητες της Λαυρεωτικής αποτελούσαν παλαιότερα µία διοικητική ενότητα, τον ενιαίο ήµο Θορικίων µε έδρα την Κερατέα. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1896, τα Καλύβια ήταν ο δεύτερος σε µέγεθος οικισµός του ήµου Θορικίων, µε πληθυσµό κατοίκους και πρώτο την Κερατέα µε κατοίκους. Σήµερα ο πληθυσµός του ήµου Καλυβίων - σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή είναι κάτοικοι. Η ηµοτική Κοινότητα Καλυβίων έχει έκταση στρέµµατα. Το έδαφος είναι ηµιορεινό. Η κωµόπολη έχει 110µ. υψόµετρο από τη θάλασσα και εκτείνεται ανάµεσα στο Πάνειο Όρος και την Αιµατόριζα (Μερέντα). Από εδώ βόρεια των Καλυβίων - ξεκινά και η κύρια πεδιάδα της περιοχής, η οποία εκτείνεται νοτιοδυτικά της κωµόπολης και φτάνει µέχρι το Λαγονήσι. Μικρότερης έκτασης πεδιάδα είναι και αυτή που εκτείνεται από την περιοχή του Ολύµπου και εφαπτόµενη µε τα όρια της Αναβύσσου καταλήγει στο Σαρωνικό κόλπο. Οι ορεινοί όγκοι που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της δηµοτικής κοινότητας είναι το Πάνειο Όρος (Πανί), η Αιµατόριζα (Μερέντα, Ριζαγκιάκου) και ο Λαυρεωτικός Όλυµπος (Σκόρδι). Από την περιοχή Στρογγύλι µέχρι την παραλία του Λαγονησίου εκτείνονται οι λόφοι Καµάριζα, Τίποτι, Πρόι-Λιόπεσι, Μάλιε-Κούκιες, Αγία Τριάδα- Μπόσκιζα και Ξελαυτάκι. Η έξοδος της δηµοτικής κοινότητας προς τη θάλασσα, η παραλία, έχει µήκος 7 περίπου χιλιόµετρα. Είναι οµαλή και προσβάσιµη και µερικώς αξιοποιηµένη. Περιλαµβάνει τις περιοχές Λαγονήσι, Θέρµη, Κιτέζα, Λυκουρίζα, Αγιος Νικόλαος, Γαλάζια Ακτή-Χιερώµες και τµήµα του Αγίου ηµητρίου. Οι κύριες χρήσεις γης εντός των ορίων της δηµοτικής κοινότητας είναι οι εξής: οικισµοί περίπου στρεµµάτων, καλλιεργούµενες εκτάσεις αγραναπαύσεις στρεµµάτων, βοσκότοποι στρεµµάτων, δάση και δασικές εκτάσεις περίπου στρεµµάτων και εκτάσεις καλυπτόµενες µε νερά (500 στρέµµατα). Οι χρήσεις γης επιµερίζονται ως εξής: 12% σε περιαστικό Πράσινο, 4% σε περιοχές «απολύτου προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων», 3,5% µέσης προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων, 26% Γεωργική Γη, 10% Παραθεριστική κατοικία, 1% Παραλιακή περιοχή, 0.3% Τουρισµός Αναψυχή, 0.4% Βιοµηχανικές Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 0.3% ΒΙΟΠΑ ΒΙΠΑ (ΕΜ), 1.3% Εγκεκριµένο 7

8 ρυµοτοµικό σχέδιο, 2% Επεκτάσεις κατοικίας, 0.15% Περιοχή Συνεταιρισµού, 39% ζώνη προστασίας ορεινών όγκων. Το είδος των κατοικιών επιµερίζεται ως εξής: 36.2% Κύριες κατοικίες, 5.5% Κύριες κατοικούµενες, στις οποίες το νοικοκυριό απουσιάζει προσωρινά, 54.1% Εξοχικές ή ευτερεύουσες κατοικίες, 4.2% για ενοικίαση πώληση ή άλλο λόγο. Στην περιοχή του δήµου Καλυβίων Θορικού το ισχύον καθεστώς δόµησης είναι για την παλιά πόλη Σ.. 0,8 µε µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος 7.5 µ. πέραν της στέγης (1.5µ).και για την επέκταση Σ.. 0,5. Ο πληθυσµός κορεσµού στην παλιά πόλη είναι κάτοικοι, µε αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους έκτασης στρεµµάτων. Στην επέκταση ο πληθυσµός κορεσµού είναι κάτοικοι, µε αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους έκτασης στρεµµάτων. Οι απασχολούµενοι κατά τοµέα παραγωγής, σε συνδυασµό µε τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 επιµερίζονται ως εξής: 4.2% πρωτογενώς απασχολούµενοι, 27.4% δευτερογενώς, 68.4% τριτογενώς. Η οικονοµία της περιοχής τις τελευταίες δεκαετίες βασίζεται στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα και µάλιστα τα τελευταία χρόνια σηµειώνει ραγδαία εξέλιξη, ακολουθώντας τους ρυθµούς ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων, οι οποίοι επανακαθορίζονται µε τη λειτουργία του αεροδροµίου των Σπάτων, τη λειτουργία της Αττικής οδού, την επέκταση των λιµανιών Λαυρίου και Ραφήνας, καθώς και τη λειτουργία των ολυµπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται ήδη στα τοπικά οικονοµικά µεγέθη - παραγωγικό τοµέα, αλλά κυρίως στο εµπόριο και τις υπηρεσίες. Σηµειώνεται σηµαντική τάση εγκατάστασης νέων κυρίως µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή, έχει ήδη αναπτυχθεί το εµπορικό κέντρο της περιοχής, ενώ σηµαντική είναι η ανάπτυξη και του δικτύου υπηρεσιών εξυπηρέτησης των κατοίκων. Μείωση, αν όχι υποχώρηση, σηµειώνει ο τοµέας της γεωργίας. Σηµαντικότερες καλλιέργειες στην περιοχή είναι το αµπέλι και η ελιά. Ραγδαία αύξηση υπάρχει στην ανοικοδόµηση της περιοχής, κυρίως για κατοικία. Ηλεκτρική ενέργεια ( ΕΗ) Τηλεπικοινωνίες To δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας επαρκεί πλήρως για την κάλυψη των σηµερινών αναγκών. Από την περιοχή διέρχεται δίκτυο υπερυψηλής τάσης της ΕΗ. Το αρχικό Γ.Π.Σ. του ήµου Καλυβίων Θορικού προβλέπει µεταξύ άλλων την µετατροπή των εναέριων δικτύων µέσης τάσης στα πυκνοδοµηµένα τµήµατα του δήµου σε υπόγεια και τη δηµιουργία δικτύου τηλεθέρµανσης µε ζεστό νερό ή ατµό από τον παρακείµενο ατµοηλεκτρικό σταθµό του Λαυρίου. Επίσης, πλήρης κάλυψη της περιοχής υπάρχει στις τηλεπικοινωνίες από το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ αλλά και στα κινητά δίκτυα µέσω κεραιών κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν στην περιοχή. Οδικά ίκτυα Στην ευρύτερη περιοχή της µελέτης υπάρχει αναπτυγµένο οδικό δίκτυο, το οποίο τελεί υπό καθεστώς βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης. Η πρόσβαση στο δήµο των Καλυβίων Θορικού γίνεται µε οδούς σχετικά µικρού πλάτους, δεδοµένου ότι η κυκλοφορία διεξάγεται κυρίως µε µία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Κύριοι οδικοί άξονες στην ευρύτερη περιοχή, στους οποίους διοχετεύεται η υπεραστική κίνηση των οχηµάτων είναι η Λεωφόρος Λαυρίου, η Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου (παραλιακή) και η Αττική οδός. Μέσω του τοπικού και υπερτοπικού οδικού δικτύου εξασφαλίζεται 8

9 η πρόσβαση τόσο στα αστικά κέντρα και τις παραλιακές ζώνες της ευρύτερης περιοχής, όσο και στις εγκαταστάσεις τεχνικής υποδοµής υπερτοπικής σηµασίας, οι κυριότερες των οποίων συνοψίζονται στο διεθνή αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τα λιµάνια Λαυρίου, Ραφήνας και Μαρκόπουλου. Όσον αφορά στο δίκτυο µέσων µαζικής µεταφοράς, αναφέρεται ότι η µετακίνηση του πληθυσµού προς τα άλλα αστικά κέντρα και κυρίως το Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας, γίνεται µέσω υπεραστικής συγκοινωνίας. Επιπλέον, από το αεροδρόµιο των Σπάτων υπάρχουν διάφορα δροµολόγια προς σταθµούς µετεπιβίβασης στην Αθήνα (σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων Κηφισού, Εθνικής Άµυνας, Συντάγµατος, Πειραιά) και αντίστροφα. Ύδρευση Η ευρύτερη περιοχή εξυπηρετείται από κεντρικό αγωγό της Ε.Υ..Α.Π., ο οποίος φθάνει έως το Σούνιο. Στον αγωγό έχουν προβλεφθεί αναµονές συνδέσεων µε υδρόµετρα 4. Το πόσιµο νερό µεταφέρεται και διανέµεται στους οικισµούς µε κατάλληλο δίκτυο ύδρευσης µε ευθύνη του αρµόδιου ήµου. Η κάλυψη βέβαια του συνόλου των υδατικών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή, γίνεται και µε την εκµετάλλευση του υπογείου δυναµικού, που συνοδεύεται από συµπεριφορές χρήσεως (παράνοµες αντλήσεις, αλόγιστη χρήση του νερού κ.λ.π) µε δυσµενείς συνέπειες στη βιωσιµότητα των αποθεµάτων υπογείου νερού της περιοχής. Αποχέτευση Στον οικισµό των Καλυβίων Θορικού δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και τα λύµατα διατίθεντο σε βόθρους (80% απορροφητικοί και 20% στεγανοί). Το γεγονός αυτό συνδυαζόταν µε µόλυνση των υπογείων υδάτων στις περιοχές που παρατηρείται υψηλός υδροφόρος ορίζοντας (δηλ. στα βόρεια και στα νότια του οικισµού) και εµφάνιση έντονων οσµών κατά τους χειµερινούς µήνες όταν ανερχόταν η στάθµη του υπογείου υδροφορέα. Σήµερα έχει κατασκευαστεί σε ένα µεγάλο αποχετευτικό δίκτυο (σωλήνες Φ200-Φ500, από PVC σειράς 41), ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός, ο οποίος οδηγεί µε βαρύτητα τα λύµατα σε κοινό µε το ήµο Μαρκοπούλου αντλιοστάσιο, απ όπου θα αντλούνται προς το κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων του ήµου Μαρκοπούλου. ίκτυο φυσικού αερίου Από την Βορειανατολική περιοχή του δήµου Καλυβίων διέρχεται ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου. Λατοµεία Στην ευρύτερη περιοχή του δήµου Καλυβίων Θορικού εντοπίζεται µεγάλος αριθµός ενεργών και ανενεργών λατοµείων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ανενεργά λατοµεία χρησιµοποιούνταν ως χωµατερές για την απόθεση µπάζων και κάθε είδους απορριµµάτων. ΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Στη νοτιοανατολική Αττική, περίπου 50 χλµ. νότια της Αθήνας και 20 χλµ. βόρεια του Σουνίου, βρίσκεται η Ανάβυσσος µε πληθυσµό κατοίκους και 7 χλµ. αµµουδερής παραλίας. Η θάλασσα της Αναβύσσου σε άλλα σηµεία είναι ρηχή (Κόκκινα), σε άλλα βαθιά (Μαύρο Λιθάρι), αλλά παντού είναι πεντακάθαρη και µοναδική, όπως άλλωστε και η γη της. Οι προϊστορικοί οικισµοί στον Άγιο Νικόλαο και στο νησάκι Αρτσιντά 9

10 αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη ανθρώπινης δραστηριότητας στην Ανάβυσσο. Στην αρχαιότητα η Ανάβυσσος ονοµαζόταν Ανάφλυστος, ίσως από το όνοµα του Ανάφλυστου, γιου του Τροιζήνος, που µετοίκησε από την Αργολίδα στην Αττική. Στα γεωµετρικά χρόνια σπουδαία αγγεία φιλοτεχνήθηκαν στην Ανάβυσσο (Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας) και στα αρχαϊκά χρόνια στη γη της επέζησαν καλλιπλόκαµοι και ρωµαλέοι αρχαϊκοί κούροι (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών). Από τα σπλάχνα της γης του Λαυρίου και της Αναβύσσου (περιοχή Αρί) εξορύχτηκε αργυρούχος µόλυβδος (ασήµι), από τον οποίο έφτιαχνε τα νοµίσµατά της η Αθήνα κατά τα κλασικά χρόνια. Στα ρωµαϊκά χρόνια η ύπαρξη υδραγωγείου στην περιοχή του Ολύµπου, το νεκροταφείο στον Άγιο Νικόλαο και τα λουτρά στην περιοχή του Μελισσουργού µαρτυρούν την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα Ο πληθυσµός του δήµου Αναβύσσου ανέρχεται σε κατοίκους (απογραφή 2001). Ο πληθυσµός ηλικίας 0-14 ετών διαµορφώνεται στο 14,16%, ετών διαµορφώνεται σε 73,82% στο σύνολο του πληθυσµού, άνω των 65 ετών αντιστοιχεί στο 12,02%. Ο είκτης Αναλογίας των φύλων κατά ηλικία δείχνει ότι για 100 άνδρες αντιστοιχούν 89 γυναίκες. Το µερίδιο απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα του δήµου Αναβύσσου δεν ξεπερνά το 5,22%, στο δευτερογενή τοµέα το 29,62% και τέλος στον τριτογενή τοµέα το 54,13%. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ Οι πρώτοι µήνες, µετά τον Αύγουστο του 1922, βρήκαν ένα µεγάλο µέρος των Φωκιανών, να έχει εγκατασταθεί πρόχειρα στη ραπετσώνα του Πειραιά. Παράλληλα, µε τη ζωή στο συνοικισµό της ραπετσώνας, ένας σκληρός αγώνας ακολουθούσε τα βήµατα και των υπολοίπων Φωκιανών που περιπλανιόνταν µόνοι ή κατά οµάδες και αγωνιούσαν για την τύχη φίλων και συγγενών, αναζητώντας τόπο να αποθέσουν τις ελπίδες τους. Το γεγονός που καθόρισε την ιστορική πορεία των Φωκιανών προσφύγων ήταν η πρόσληψη του συµπατριώτη τους Χρήστου Καραπιπέρη ως αρχιτεχνίτη στις αλυκές Αναβύσσου στο τέλος του Ο Χρήστος Καραπιπέρης ήταν ο πρώτος µικρασιάτης πρόσφυγας που εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στην Ανάβυσσο. Με δικές του ενέργειες ήλθαν το 1923, περίπου Φωκιανοί από το συνοικισµό της ραπετσώνας, όλοι οι εργάτες των αλυκών της Παλαιάς Φώκαιας της Μικράς Ασίας, που τον βοήθησαν να εκσυγχρονίσει και να αναπτύξει τις αλυκές. Το γεγονός αυτό, µετά και την επίσκεψη και έγκριση της περιοχής, από επιτροπή του «Παµφωκαϊκού» συλλόγου «Πρωτεύς», που λειτουργούσε ως εκείνη τη στιγµή ανεπίσηµα στην περιοχή της ραπετσώνας, συνέδεσε τη µοίρα των Φωκιανών στην Ελλάδα µε τη γη της Αττικής. Οι πρώτες οικογένειες Φωκιανών, εφοδιασµένες µε σκηνές, που τους είχαν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Πρόνοιας και Περίθαλψης, αναχώρησαν µε καΐκια από το Πασαλιµάνι του Πειραιά και τον Ιούλιο του 1924 αντίκρισαν για πρώτη φορά την περιοχή της Αναβύσσου. Ο οικισµός της Παλαιάς Φωκαίας είχε κατοίκους το 2001 µε κύρια χαρακτηριστικά τόπου µόνιµης κατοικίας. Ο παλαιός οικισµός της παλαιάς Φώκαιας έχει έκταση περίπου 140 στρέµµατα, ενώ η περιοχή της θεσµοθετηµένης επέκτασης περίπου 450 στρέµµατα. 10

11 Ο οικισµός του Θυµαριού Ο οικισµός του Θυµαριού αποτελεί µια από τις οµορφότερες περιοχές της Παλαιάς Φώκαιας, αφού η µοναδική θέα στο Σαρωνικό από τις πλαγιές του, οι πνεύµονες πρασίνου της περιοχής, αλλά και οι υπέροχες παραλίες, τον καθιστούν ιδανικό τόπο µόνιµης αλλά και παραθεριστικής κατοικίας. Ο οικισµός που πήρε το όνοµά του από τις γεµάτες µε θυµάρι πλαγιές του, εκτείνεται από το 54 ο έως και το 56 ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, ενώ οι κατοικίες ξεκινούν από την παραλία και φτάνουν µέχρι και την περιοχή της Αγίας Φωτεινής, περίπου 1,5 χιλιόµετρο ανατολικά της ακτογραµµής. Πριν την εγκατάσταση των πρώτων παραθεριστών, το Θυµάρι ήταν τόπος κυρίως κτηνοτροφικής και γεωργικής δραστηριότητας. Αρχικά οι Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι διατηρούσαν τα εκτροφεία τους και διέµεναν περιοδικά στην περιοχή και στη συνέχεια οι Φωκιανοί πρόσφυγες που µετά τις διανοµές της αποκατάστασης εκχέρσωσαν και καλλιέργησαν αρκετά κτήµατα ήταν µέχρι το 1965 η "ανθρώπινη" παρουσία στο Θυµάρι. Η κατασκευή του παραλιακού δρόµου που συνέδεσε την πρωτεύουσα µε το Σούνιο έφερε και την Παλαιά Φώκαια µε τις γύρω περιοχές πιο κοντά στην Αθήνα και τους κατοίκους της. Έτσι, από το 1965 κατασκευάστηκαν οι πρώτες παραθεριστικές κατοικίες, οι οποίες µε τα χρόνια πολλαπλασιάστηκαν. Κατά τη δεκαετία του 1980 ολοένα και περισσότερες οικογένειες άρχισαν να διαµένουν µόνιµα στο Θυµάρι, ενώ σήµερα η περιοχή τείνει να γίνει τόπος µόνιµης κατοικίας, αφού προσφέρει µια µοναδική ποιότητα ζωής. Ο οικισµός του Θυµαριού έχει έκταση περίπου στρέµµατα, αποτελείται από επιµήκη οικοδοµικά τετράγωνα και περιλαµβάνει οικόπεδα µέσου εµβαδού 500m2 έκαστο. Οι δρόµοι είναι στενοί 4-6µ. και δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι. Ο πραγµατικός πληθυσµός του οικισµού, για το 2001 φτάνει τους 687 κατοίκους. Ο πληθυσµός κορεσµού είναι κάτοικοι και ο συντελεστής δόµησης είναι 0,3. Ο οικισµός της Αγίας Φωτεινής Ο οικισµός της Αγίας Φωτεινής αποτελεί το τελευταίο οικιστικό συγκρότηµα εντός των διοικητικών ορίων της Παλαιάς Φώκαιας προς τα ανατολικά και το ήµο Λαυρεωτικής. Απέχει περίπου 1,5 χιλιόµετρο από την παραλία, ενώ βρίσκεται σε υψόµετρο περίπου µέτρων. Η περιοχή έχει πάρει το όνοµά της από το οµώνυµο ξωκλήσι που χτίστηκε το 1968 σε σηµείο που υπήρχαν ερείπια παλαιού ναού. Φτάνουµε στον οικισµό στρίβοντας από τον παραλιακό δρόµο στην οδό Αγίας Φωτεινής (ο ένας από τους δύο βασικούς δρόµους του Θυµαριού), αφού διασχίσουµε τον οικισµό του Θυµαριού. Ο Οικισµός Καταφύγι Οι Περιηγητές του 19ου αιώνα επισηµαίνουν την ύπαρξη ερειπίων από φρούριο σε οικισµούς των µεσαιωνικών χρόνων στους λόφους που εκτείνονται ανατολικά της Αναβύσσου. Ένας από αυτούς φέρει το ανεπίσηµο όνοµα «Καταφύγι», που προσιδιάζει στα µορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Το έδαφος είναι άγονο και άνυδρο, ικανό να συντηρήσει κτηνοτρόφους µόνο. Σε πολλά σηµεία παρουσιάζει µεγάλη κλίση, που κάνει σχεδόν αδύνατη την προσπέλαση, ενώ ο ορεινός όγκος του Προφήτη Ηλία, που υψώνεται στα νοτιοανατολικά, καθιστά αδιάβατη την περιοχή από την πλευρά της θάλασσας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το «Καταφύγι» επιλέχτηκε συχνά στο παρελθόν ως τόπος κατοικίας όσων κινδύνευαν από πειρατές και επιδροµείς. Ερείπια, που ανακαλύφθηκαν τυχαία κατά τη διαµόρφωση του χώρου για τη διάνοιξη οδών για 11

12 την εγκατάσταση οικισµού των υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας, οδήγησαν το 1970 την Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη διενέργεια ανασκαφικής έρευνας που απέδωσε πλήθος ευρηµάτων. Βρέθηκαν τα θεµέλια έξι συνολικά οικοδοµηµάτων, το καθένα από τα οποία διέθετε δύο έως τρία δωµάτια και βοηθητικούς χώρους. Ίχνη λιθόστρωτου, πίθοι για την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και φρέατα για τη συλλογή οµβρίων υδάτων αποκαλύφτηκαν σε όλη την έκταση του οικισµού. Για την κατασκευή τους είχαν χρησιµοποιηθεί ακατέργαστοι λίθοι διαφόρων σχηµάτων και διαστάσεων και µέλη παλαιοχριστιανικών και Βυζαντινών κτισµάτων. Η µορφή της τοιχοδοµίας συνιστούσε ένα ασφαλές κριτήριο για τη χρονολόγηση του οικισµού στους µεταβυζαντινούς χρόνους (11ος - 14ος αιώνας µ.χ.). Είχε προηγηθεί η καταστροφή της Βασιλικής του Ολύµπου και φαίνεται ότι η ζωηρή ανάµνηση αυτού του γεγονότος προέτρεψε όσους επέζησαν να εγκατασταθούν στο «Καταφύγι». Έχτισαν µία µικρή εκκλησία, αφιερωµένη στον Άγιο Αντώνιο, και οργάνωσαν τη µικρή τους κοινωνία σύµφωνα µε τις δυνατότητες που το ίδιο το τοπίο τους προσέφερε. Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σύνολό τους δεν έχουν να επιδείξουν ιδιαίτερα επιτεύγµατα. Χαρακτηριστική είναι η απουσία κτερισµάτων από τους σαράντα τέσσερις τάφους που ανασκάφηκαν. Από τη µελέτη των ευρηµάτων, των αρχιτεκτονικών λειψάνων και τάφων, φαίνεται ότι ο οικισµός στο «Καταφύγι» εξακολούθησε να κατοικείται µέχρι τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Τα ίχνη του χάθηκαν σιγά - σιγά και η λήθη «σκέπασε» τον τόπο και την ιστορία του. Αιώνες αργότερα, η αρχαιολογική σκαπάνη θα φανέρωνε ξανά τα «τεκµήρια» της ανθρώπινης παρουσίας και δράσης στην πεδιάδα της Αναφλύστου. Ο σύγχρονος οικισµός βρίσκεται στα ανατολικά της Παλαιάς Φώκαιας περίπου µέτρα από τον παραλιακό δρόµο Αθηνών - Σουνίου. Καταλαµβάνει ένα µικρό µέρος σε σχέση µε την περιοχή που καταλάµβανε την ιστορική περίοδο που αναφέρεται παραπάνω, δηλαδή έκταση περίπου στρεµµάτων. Κατοικήθηκε αρχικά από παραθεριστές το Σήµερα έχει περίπου κατοικίες και ο παραθεριστικός πληθυσµός αυξάνεται ραγδαία, όπως εξάλλου και οι µόνιµοι κάτοικοι, οι οποίοι δεν είναι συνταξιούχοι, αλλά οικογένειες στις παραγωγικές ηλικίες. Ο οικισµός «Καταφύγι» έχει έκταση περίπου στρέµµατα και ο συντελεστής δόµησης είναι 0,3. Ο Οικισµός Αγροτικής Τράπεζας (Α.Τ.Ε.) Το 1960 το τότε ιοικητικό Συµβούλιο του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού των Υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας, έλαβε εντολή από µέλη του να αναζητηθεί για αγορά µία έκταση στην Αττική για τη δηµιουργία παραθεριστικού Οικισµού, ικανή να δώσει ισόποσα άρτια οικόπεδα, αλλά και πέραν αυτών κοινόχρηστους χώρους για δρόµους, πλατείες, εκκλησία, σχολείο, αγορά και λοιπά. Πράγµατι δύο χρόνια µετά (1962) επί προεδρίας στο Συνεταιρισµό του Μανώλη Γκουζούλη και γραµµατείας του Βασίλη Αργύρη, επελέγη και αγοράστηκε έκταση 610 στρεµµάτων στην ευρύτερη περιοχή Καταφυγίου Π. Φώκαιας έναντι συνολικού τιµήµατος δραχµών. Η έκταση αυτή απέχει 50 χιλιόµετρα από την Αθήνα, βρίσκεται µέτρα Βόρεια της Π. Φώκαιας και µέτρα Ανατολικά της Αναβύσσου. Το 1966 η έκταση εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης, της Κοινότητας Π. Φώκαιας, ενώ το 1967 οριστικοποιήθηκαν οι όροι δόµησης και το ρυµοτοµικό σχέδιο, που ισχύουν µέχρι σήµερα. Ορίστηκε η αρτιότητα των οικοπέδων στα 800 τ.µ., το ποσοστό κτιριακής κάλυψης στο 20%, τα 7,5 µέτρα σαν ανώτερο ύψος των οικοδοµών σε δύο ορόφους, καθώς και η πρασιά των 6 µέτρων στην πρόσοψη (Β.. 8/12/1967). 12

13 Με την ίδια απόφαση ένταξης δεσµεύτηκε συνολικά το 38,3% της έκτασης για κοινόχρηστους χώρους ώστε να αποδοθούν µελλοντικά στους οικιστές πλατείες, παιδικές χαρές, αθλοπαιδιές, εκκλησία, σχολείο και αγορά. Ποσοστό 15% της όλης έκτασης, στο ορεινό και ηµιδασώδες µέρος της, αφέθηκε εκτός οικοδόµησης, σαν πνεύµονας πρασίνου. Από το 1973 έως και το 1976 µε δαπάνες των οικιστών και οικοπεδούχων πραγµατοποιήθηκαν όλα τα έργα υποδοµής του οικισµού (ηλεκτροδότηση, οδικό δίκτυο, υδροδότηση, οδικός φωτισµός, τηλεφωνοδότηση, δενδροφύτευση κρασπέδων και οδών). Τον Αύγουστο του 1976, τρία χρόνια µετά την έναρξη δόµησης των πρώτων σπιτιών είκοσι ένας οικοπεδούχοι και οικιστές ιδρύουν τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Οικιστών και Οικοπεδούχων Α.Τ.Ε. «Η ΗΜΗΤΡΑ». Πολύ γρήγορα λοιπόν µετά την έγκριση του Καταστατικού του Συλλόγου από το Πρωτοδικείο Αθηνών, ο Οικοδοµικός Συνεταιρισµός έπαψε να ασχολείται µε τα ζητήµατα του οικισµού και παραχώρησε όλες τις αρµοδιότητες στο Σύλλογο. Από το 1977 έως το 2002 ο σύλλογος µε τη σειρά του πραγµατοποίησε σειρά έργων τα επόµενα χρόνια µε δική του µέριµνα και ευθύνη, µε σπουδαιότερα την ανέγερση του εντευκτηρίου και γραφείων σε ιδιόκτητο οικόπεδο, την κατασκευή γηπέδων τένις και µπάσκετ, τη διαµόρφωση της κεντρικής πλατείας, καθώς και την Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Β είσοδο του Οικισµού. Η σηµερινή Κηπούπολη της Α.Τ.Ε. είναι ένας πρότυπος οικισµός της Ανατολικής Αττικής που παρ ότι έχει οικοδοµηθεί περίπου κατά το ήµισυ και έπαψε να ισχύει ο παραθεριστικός της χαρακτήρας, διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτη τη σπάνια φυσική οµορφιά του περιβάλλοντος που σε συνδυασµό µε το ιδιαίτερο µικροκλίµα της περιοχής λόγω της βλάστησης και της γεωµορφολογίας, την κάνει ιδανικό τόπο για να ζει κανείς. Ο οικισµός της Α.Τ.Ε. έχει έκταση 500 στρέµµατα περίπου και συντελεστή δόµησης 0.4. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙ ΑΣ Τα διοικητικά όρια της κοινότητος εκτείνονται από την παραθεριστική ζώνη του Λαγονησίου έως και τους ορεινούς όγκους του Ολύµπου, κατά µήκος της παραλιακής ζώνης της Νοτιοανατολικής Αττικής. Η περιοχή τοποθετείται σε απόσταση 45 περίπου χιλιοµέτρων νοτιοανατολικά των Αθηνών και 10 χιλιόµετρα δυτικά του Λαυρίου. Η συνοικία των στρεµµάτων απλώνεται σε υψόµετρο µόλις 10 µέτρων από τη στάθµη της θάλλασσας, ενώ περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους. Στην απογραφή του 2001 είχε πληθυσµό των κατοίκων, αριθµός ο οποίος αυξάνεται κατά τους θερινούς µήνες οπότε και επισκέπτονται οι Αθηναίοι τις παραθεριστικές τους κατοικίες. Η πυκνότητα δόµησης ορίζει 315 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο γης. Το κέντρο της κοινότητας εντοπίζεται µπροστά στη θάλασσα του Σαρωνικού, στον κόµβο των Λεωφόρων Σουνίου και Σαρωνίδος, απ' όπου καθίσταται προσβάσιµη η περιοχή. Η Σαρωνίδα διαθέτει οργανωµένο ρυµοτοµικό σχέδιο που απαρτίζεται από ηµικυκλικές οδούς που ξεκινούν από το λόφο και συναντιόνται στην παραλιακή. Η περιοχή, που παλαιότερα ονοµαζόταν "ΠΕΥΚΑ ΓΙΟΥΡΝΤΑ", µετονοµάστηκε σε "ΣΑΡΩΝΙΣ" το έτος

14 Η ονοµασία προέρχεται από το Σαρωνικό Κόλπο, στον οποίο έχει θέα ο οικισµός. Μέχρι το 1979 υπαγόταν διοικητικά στην Κοινότητα Αναβύσσου, ενώ έκτοτε αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητη Κοινότητα Σαρωνίδος. Βόρεια της Σαρωνίδας βρίσκεται το Λαγονήσι και τα Καλύβια Θορικού, δυτικά βρέχεται από το Σαρωνικό και νότια και ανατολικά της βρίσκεται η περιοχή της Αναβύσσου. Η περιοχή παρουσιάζει σηµαντική τουριστική κίνηση και έχει µεγάλο αριθµό καλοκαιρινών κατοικιών λόγω της µεγάλης και αµµώδους παραλίας της. Τα τελευταία όµως χρόνια, όλο και περισσότεροι την επιλέγουν για µόνιµο τόπο κατοικίας τους. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ Ο Κουβαράς στην αρχαιότητα αποτελούσε τους Ποτάµιους Αττικής. Σήµερα συνιστά ένα γραφικό αττικό χωριό µεταξύ Μεσογείων και Λαυρεωτικής, στο νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής. Το µικρό χωριό των δύο οικισµών που καταλαµβάνει έκταση στρεµµάτων υπαγόταν στη Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής, µετά την απόσχισή του από την κωµόπολη του Μαρκόπουλου, στα σύνορα µε την Κερατέα. Από αυτά, τα στρέµµατα είναι οικοδοµήσιµα, ενώ τα υπόλοιπα συνιστούν το όµορφο δάσος της περιοχής. Απέχει 38 χιλιόµετρα από το κέντρο της αθηναϊκής πρωτεύουσας και σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 εµφανίζει πληθυσµό ατόµων, ήτοι 68 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο έκτασης. Οι όµορφοι οικισµοί περιβάλλονται από τους επτά δασόφυτους λόφους της άγριας µορφολογίας των Μεσογείων µεταξύ των ορεινών όγκων Πανείου Όρους, Μερέντας και Ολύµπου Αττικής. Συνδέονται µε τις γειτονικές πόλεις και την Αθήνα µέσω του λεωφορειόδροµου Σουνίου, ενώ προβλέπεται η περιοχή να ευνοηθεί στο µέλλον από τη διέλευση του Προαστιακού Σιδηροδρόµου και οιονεί επέκτασης της Αττικής Οδού στη διαδροµή µεταξύ Αεροδροµίου και Λαυρίου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & Μη διαθέσιµα σε αυτήν τη φάση. Θα υποβληθούν µε την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αναλυτικά στοιχεία Μαθητών ιδασκόντων, καθώς επίσης και των προβληµάτων λειτουργίας θα υποβληθούν µε την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. ηµοτικές Παιδικοί Νηπιαγωγεία ηµοτικά Γυµνάσια Λύκεια Σύνολο Κοινότητες Σταθµοί Σχ. Μον Αναβύσσου Καλυβίων Κουβαρά Παλ Φώκαιας Σαρωνίδας Σύνολο ήµου

15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μη διαθέσιµα σε αυτήν τη φάση. Θα υποβληθούν µε την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 15

16 ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Α. Ανάλυση βασικών στοιχείων Υφιστάµενης οµής και Τρόπου Λειτουργίας. Βάσει του νόµου 3852/2010 ο νέος ήµος Σαρωνικού προήλθε από τη συνένωση των τέως ΟΤΑ Αναβύσσου Καλυβίων Κουβαρά Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας. Βάσει της διαπιστωτικής πράξης του ηµάρχου 1097/ και των οριακών µεταβολών αυτής µέχρι σήµερα, ο αριθµός των υπηρετούντων υπαλλήλων του νέου ήµου Σαρωνικού, η κατανοµή αυτών βάσει του εργασιακού καθεστώτος, του τοµέα απασχόλησης και της βαθµίδας εκπαίδευσης είναι ο ακόλουθος: ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΑ ΕΡΓΑΣ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ / ΕΙ ΙΚ. ΠΕ ΤΕ Ε ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΥΜΒ./ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Β ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ιοικητικές Υπηρεσίες Τεχνικές Υπηρεσίες Γεωτεχνικές Υπηρεσίες - - Τεχνικό/ Υγειον./ Γεωπον ηµοτική Αστυνοµία 3 3 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜ. ΗΜ. ΙΚ Γ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Ι ΑΧ ιοικητικές Υπηρεσίες Τεχνικές Υπηρεσίες Γεωτεχνικές Υπηρεσίες ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣ. Ι ΑΧ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & Ι ΑΧ ΣΥΝΟΛΟ Α + Β + Γ Ε ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ. *1 Μ/Ο. 80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 257 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *1. Οι υπάλληλοι ηµοσίου ικαίου ( ) µε προσωποπαγείς θέσεις έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία των µόνιµων, και αντιστοίχως οι υπάλληλοι Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι ΑΧ) µε προσωποπαγείς θέσεις έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία υπαλλήλων Ι ΑΧ. *2. Βάσει των καταστάσεων που υποβλήθηκαν µέχρι 15/1/2011, οι υπάλληλοι που απασχολήθηκαν το 2010 µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, οκτάµηνο δίµηνο, ήταν 91 εκ των οποίων οι 80 συνέχισαν και το 2011, µε σταδιακή λήξη των συµβάσεων τους 16

17 µέχρι τα µέσα Ιουνίου 2011,και υποκατάσταση ενός τµήµατος αυτών µε άλλους, είτε µε συµβάσεις οκτάµηνης διάρκειας µε λήξη τον Φεβρουάριο του 2012, ή δίµηνης διάρκειας, µε λήξη τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του Τον Νοέµβριο του 2011 οι συνολικά απασχολούµενοι υπάλληλοι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου είναι 75. Αξιοσηµείωτο είναι ότι περίπου 25 υπάλληλοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις, οι οποίες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, µε αποτέλεσµα στις θέσεις αυτές να δηµιουργούνται σοβαρότατα λειτουργικά προβλήµατα όταν λήγουν οι συµβάσεις των απασχολουµένων σε αυτές υπαλλήλων. Από τους 25 αυτούς υπαλλήλους, οι 15 έχουν υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων µε αίτηµα παραµονής στην εργασία τους, για τις οποίες η διαδικασία εκδίκασης είναι σε εξέλιξη. Επίσης αντιστοίχως, έχουν υποβάλλει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων µε αίτηµα παραµονής στην εργασία τους ακόµα 14 υπάλληλοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται κυρίως στις υπηρεσίες καθαριότητας φροντίδας πρασίνου και τεχνικών έργων µε αυτεπιστασία. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΟΕΥ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΟΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΥ Αντιστοίχως, βάσει των ισχυόντων πριν τη συνένωση Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των συνιστωσών ΟΤΑ του νέου ήµου, οι οποίοι ΟΕΥ ισχύουν µέχρι την οριστική έγκριση και δηµοσίευση του νέου ΟΕΥ, ο προβλεπόµενος αθροιστικά αριθµός των Υπαλλήλων του νέου ήµου, κατανεµηµένος βάσει εργασιακού καθεστώτος, ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθµίδας ήταν ο ακόλουθος: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΟΕΥ ΑΑ ΕΡΓΑΣ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ / ΠΕ ΤΕ Ε ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΥΜΒ./ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Β ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ιοικητικές/ Οικον. Υπηρεσίες Τεχνικές Υπηρεσίες Γεωτεχνικοί Τεχνικό/ Υγειον./ Γεωπον ηµοτική Αστυνοµία ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ Γ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Ι..Α.Χ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ Ι..Α.Χ ΣΥΝΟΛΟ Α + Β + Γ Ε ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ. 138 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 482 Το ποσοστό των υπηρετούντων υπαλλήλων έναντι των αθροιστικά προβλεποµένων στους πριν τη συνένωση ισχύοντες ΟΕΥ είναι το ακόλουθο: 17

18 Α. ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΑ ΕΡΓΑΣ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΥΠΗΡΕΤ. ΥΠΑΛΛ. 5 1 Β. ΠΡΟΒΛ. ΥΠΑΛ. ΟΕΥ 5 3 % Α/Β Α ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΥΜΒ./ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Β ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ιοικητικές/ Οικον. Υπηρεσίες ,4 Τεχνικές Υπηρεσίες ,6 Γεωτεχνικοί Τεχνικό/ Υγειον./ Γεωπον ,2 ηµοτική Αστυνοµία ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ,0 Γ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ Ι..Α.Χ ,0 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ Ι..Α.Χ ΣΥΝΟΛΟ Α + Β + Γ Ε ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝ. * ,0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,2 Β. ΑΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α ( εν περικλείονται οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α (ΣΥΝΟΛΟ Α + Β + Γ) Α. ΥΠΗΡΕΤ. ΥΠΑΛΛ. Β. ΠΡΟΒΛ. ΥΠΑΛ. ΟΕΥ % Α/Β 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΠΕ) ,9 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΤΕ) ,6 3. ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ( Ε) ,0 4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ΥΕ) ,6 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η σύγκριση του υπάρχοντος υπαλληλικού προσωπικού έναντι του προβλεπόµενου υπαλληλικού προσωπικού στους ισχύοντες κατά τη συνένωση ΟΕΥ των συνιστωσών ΟΤΑ του νέου ήµου, έχει νόηµα, διότι σε ένα σηµαντικό βαθµό ο σχεδιασµός και η διαδικασία έγκρισης αυτών των ΟΕΥ δεν ήταν τυπική αλλά και ουσιαστική, ιδίως όταν τα ποσοστά κάλυψης των προβλεπόµενων κενών θέσεων είναι πολύ κατώτερα του 80%. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι ο νέος ήµος Σαρωνικού, σε ό,τι αφορά στο σύνολο του µονίµου και Ι ΑΧ υπαλληλικού δυναµικού των 177 υπαλλήλων, καλύπτει µόνο το 51.4% του προβλεπόµενου προσωπικού στους εγκεκριµένους προ της συνένωσης ΟΕΥ των συνιστωσών ΟΤΑ αυτού. 18

19 2. Η υστέρηση σε διαθέσιµο µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό είναι αισθητή, τόσο στους κύριους τοµείς δραστηριότητας των διοικητικών υπηρεσιών και των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, όσο και στο εξειδικευµένο υπαλληλικό προσωπικό των εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ και ΤΕ. 3. Ειδικά στο ειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό της εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ, το ποσοστό κάλυψης είναι µόνο 33,9% και αντιστοίχως στο ειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό της εκπαιδευτικής βαθµίδας ΤΕ είναι µόνο 23,6%. 4. Η υστέρηση σε ειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό έχει ως αποτέλεσµα ο νέος ήµος να ανταποκρίνεται στις αναγκαίες και µόνο υποχρεώσεις του, που έχουν διεκπεραιωτικό χαρακτήρα και να υστερεί στους τοµείς προγραµµατισµού, αναδιοργάνωσης των τµηµάτων των υπηρεσιών που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αποτελεσµατικότητας και χρήσης σύγχρονων συστηµάτων διοίκησης και πληροφόρησης, καθώς επίσης και στην προσφορά εξειδικευµένων εισηγήσεων προς τη ιοίκηση του ήµου για λύση προβληµάτων αυξηµένου βαθµού πολυπλοκότητας. 5. Στο διοικητικό τοµέα το 46,4% των απασχολούµενων µονίµων υπαλλήλων έναντι αυτών που προβλέπονται αθροιστικά στους ισχύοντες ΟΕΥ, εξηγεί γιατί ο ήµος απασχολεί περίπου 25 υπαλλήλους µε σύµβαση ορισµένου χρόνου σε θέσεις µε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 6. Στον τεχνικό τοµέα, ειδικά στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, το συνολικό 45.4% του διαθέσιµου υπαλληλικού προσωπικού έναντι του αθροιστικά προβλεπόµενου από τους ισχύοντες προ της συνένωσης ΟΕΥ, εξηγεί γιατί είναι απαραίτητο ο ήµος να απασχολεί σε αυτές τις υπηρεσίες κατ ελάχιστον υπαλλήλους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ανάλογα µε την περίοδο, καλοκαιρινή ή χειµερινή. 7. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ήµου, όπως της µεγάλης έκτασης του µε πληθώρα διάσπαρτων οικισµών εκτός των αστικών του κέντρων, µε 27χλµ παραλία - λιµάνι στην Παλαιά Φώκαια και αστικά κέντρα, τα οποία υποδέχονται κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες επισκέπτες, µε πολλά χιλιόµετρα σε ενδοδηµοτικό οδικό δίκτυο, µε πληθώρα ρεµάτων, κλπ, απαιτείται µεγαλύτερη δύναµη σε µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό στις υπηρεσίες περιβάλλοντος, από ότι σε αστικούς ήµους µε ανάλογο πληθυσµό κατοίκων. 8. Η εύρυθµη λειτουργία των εξειδικευµένων υπηρεσιών, στις οποίες το ποσοστό των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου είναι υψηλό λόγω της µη επαρκούς διαθεσιµότητας µονίµων υπαλλήλων, διαταράσσεται σε σηµαντικό από την εναλλαγή των υπαλλήλων µετά τη λήξη των συµβάσεων τους µε άλλους υπαλλήλους, µε αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγικότητας αυτών των υπηρεσιών. Οι λόγοι των αποκλίσεων αυτών στην απαιτούµενη πραγµατική κάλυψη των αναγκαίων κενών θέσεων µε µόνιµους υπαλλήλους, είναι η µη ουσιαστική αντιµετώπιση από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες των οργανωτικών προβληµάτων της δοµής διάρθρωσης και τρόπου λειτουργίας των ΟΤΑ, µέσα στο πλαίσιο των οικονοµικών των δυνατοτήτων, για σειρά ετών και για διάφορους λόγους. Ο Καλλικράτης έδωσε µία ελπίδα να τεθούν σε νέες σύγχρονες βάσεις, η δοµή και η λειτουργία των ΟΤΑ, µε κύριο χαρακτηριστικό την ισχυροποίηση τους λόγω της συνένωσης. Όµως, τόσο ο σχεδιασµός του, όσο και ο οδικός χάρτης υλοποίησής του, είχαν σοβαρές ελλείψεις, ο οποίες σε συνδυασµό µε την αύξηση της γραφειοκρατίας, την απαγόρευση των προσλήψεων και την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων (άρα και των 19

20 µετατάξεων) λόγω της οικονοµικής κρίσης, αύξησαν σηµαντικά τα λειτουργικά προβλήµατα των ΟΤΑ. 2.2 ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Με στόχο την άµεση λειτουργία του νέου ήµου από την πρώτη ηµέρα της συνένωσης την 1/1/2011, η νέα ηµοτική Αρχή αποφάσισε η βασική οργανωτική διάρθρωση του νέου ήµου Σαρωνικού να βασιστεί και να αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης οργανωτικής διάρθρωσης του µεγαλύτερου ήµου εκ των συνιστωσών ΟΤΑ του νέου ήµου Σαρωνικού, δηλαδή του τέως ήµου Καλυβίων. Η οργανωτική αυτή διάρθρωση έχει µεταβατικό χαρακτήρα µέχρι την εκπόνηση, ψήφιση και έγκριση από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νέου ήµου Σαρωνικού. Ως εκ τούτου, σε αυτήν τη φάση, η βασική διάρθρωση του νέου ήµου Σαρωνικού βασίζεται στην οργάνωση που προβλέπει ο ΟΕΥ του τέως ήµου Καλυβίων και αποτελείται από : Α. Το Γραφείο ηµάρχου, Β. Τη ιεύθυνση ιοίκησης και Οικονοµικών, Γ. Τη ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας και. Τη ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Το Γραφείο ηµάρχου και οι τρεις ιευθύνσεις διαρθρώνονται αναλυτικά στα ακόλουθα Τµήµατα και Γραφεία ως εξής: Α) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου - Αντιδηµάρχων Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων - Ενηµέρωσης του Πολίτη και Γραφείο Τύπου Νοµική Υπηρεσία Γραφείο Ειδικών Συµβούλων Ειδικών Συνεργατών Β) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ιευθυντή Γραµµατείας ιεύθυνσης 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών (Εκτελεστική, Οικονοµική, Ποιότητας Ζωής) Γραφείο Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού Νοµικών Προσώπων Γραφείο Προσωπικού Γραφείο Πρωτοκόλλου ιεκπεραίωσης αρχείου και Μηχ/σης Γραφείο Αστικής και ηµοτικής κατάστασης Γραφείο Αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας (Κοιµητηρίου Γηροκοµείου ΚΑΠΗ - συγκοινωνίας κ.λπ.) Γραφείο Αλλοδαπών 2. TMHMA ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) Γραφείο Επικοινωνίας Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης 20

21 3. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Προϋπολογισµού Απολογισµού και Οικονοµικού Σχεδιασµού Γραφείο Εκκαθάρισης και Εντολής απανών Γραφείο ιαχείρισης Υλικού Προµηθειών και Γενικής Αποθήκης Γραφείο Φορολογικών ιαφορών και Αµφισβητήσεων 4. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο Τελών και ικαιωµάτων Γραφείο ηµοτικής Περιουσίας 5. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γραφείο Εσόδων Γραφείο Εξόδων Γραφείο Λογιστηρίου - Ταµειακής Υπηρεσίας Γ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ιευθυντή Γραµµατεία ιεύθυνσης. 1. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Γραφείο Μελετών και ηµοπράτησης Έργων. Γραφείο Επίβλεψης Εργολαβιών. Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών και Εργολαβιών. Γραφείο Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2. ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γραφείο Σχεδίου Πόλης Κτηµατολογίου - Τοπογραφικών Μελετών. Γραφείο Αποκοµιδής απορριµµάτων κλαδιών και λοιπών αντικειµένων. Γραφείο Καθαριότητας οδών - πλατειών - κοιµητηρίου και συντήρησης κήπων. Γραφείο ασοπροστασίας Εποπτείας περιαστικού πρασίνου. Γραφείο Κίνησης προσωπικού και οχηµάτων συντήρησης. Γραφείο Συντήρησης εγκαταστάσεων (ηλεκτρικών µηχανολογικών υδραυλικών κ.λ.π.) Γραφείο Αποθήκης υλικών και εργαλείων. ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Γραφείο ιευθυντή Γραµµατεία ιεύθυνσης. 1. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γραφείο Καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Γραφείο Ύδρευσης - άρδευσης αποχέτευσης. Γραφείο Προστασίας του περιβάλλοντος. Γραφείο Αγροφυλακής. 2. ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Γραφείο Τήρησης διατάξεων ΚΟΚ Το Γραφείο ηµάρχου είναι αυτοτελές. 21

22 Τα γραφεία που υπάγονται στις διάφορες διευθύνσεις, δεν είναι αυτοτελή, αλλά λειτουργικά γραφεία αυτών. Από την ανωτέρω διάρθρωση λειτούργησαν µόνο τα κύρια τµήµατα και τα γραφεία που ήταν απαραίτητα για να ανταποκριθεί ο νέος ήµος στις βασικές του λειτουργίες και στις απαιτήσεις των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών για την εφαρµογή του νόµου του Καλλικράτη (3852/2010) Ο νέος Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο στις 21/6/11, σύµφωνα µε τις διατάξεις και στο πλαίσιο που ορίζει ο νόµος του Καλλικράτη (3852/2010) και έχει υποβληθεί στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο προς έγκριση. Ο νέος ΟΕΥ διαφοροποιείται σε σηµαντικό βαθµό από την ανωτέρω διάρθρωση σε όλα τα επίπεδα ( ιευθύνσεις Τµήµατα και Γραφεία). Προβλέπει δε σύγχρονη οργάνωση και διάρθρωση του νέου ήµου Σαρωνικού και η υλοποίηση του θα λύσει τα υφιστάµενα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα του νέου ήµου και θα προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες και καινοτόµες εφαρµογές στους ηµότες του. Στον νέο ΟΕΥ δεν περιλαµβάνονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Κοινωφελών ραστηριοτήτων, οι οποίες µε σχετικές αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου υπάχθηκαν στα Νοµικά Πρόσωπα του ήµου. Η ανάλυση του νέου ΟΕΥ θα γίνει στην Ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 2.3 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ & ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Το διάστηµα από 1/1/2011 έως και 15/5/2011, ήταν ένα πραγµατικά δύσκολο διάστηµα, λόγω της συνένωσης των πέντε τέως ΟΤΑ στην υφιστάµενη σήµερα βασική διάρθρωση του νέου ήµου Σαρωνικού, µε παράλληλη ικανοποίηση από τις Υπηρεσίες του ήµου και την Αιρετή ιοίκηση όλων των αιτηµάτων του οδικού χάρτη της συνένωσης. Το διάστηµα αυτό, σε συνεργασία µε τους κκ. Αντιδηµάρχους καθ ύλη και κατά τόπο, τους κκ. Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων, τους Προϊσταµένους όλων των Υπηρεσιών και την πλειοψηφία των Υπαλλήλων, έγινε καταγραφή και ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στους επί µέρους τοµείς : της δοµής και του τρόπου λειτουργίας των υφιστάµενων τµηµάτων, του υφιστάµενου διοικητικού συστήµατος και των αδυναµιών αυτού, του πραγµατικού ενεργού προσωπικού αυτών, ασχέτως της ειδικότητας πρόσληψης τους, των επί µέρους αρµοδιοτήτων και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στην εκτέλεση αυτών των αρµοδιοτήτων, της απασχόλησης αρκετών υπαλλήλων σε θέσεις, των οποίων οι αρµοδιότητες δεν ταιριάζουν στο καλύτερο δυνατό βαθµό µε τις προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες αυτών. Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, τα συµπεράσµατα τα οποία εξήχθησαν και τα οποία ελήφθησαν σοβαρά υπόψη στη νέα ιάρθρωση και στον νέο ΟΕΥ, είναι τα ακόλουθα: 1. Θα πρέπει να γίνουν αναδιαρθρώσεις στη δοµή των διευθύνσεων και των τµηµάτων για να λυθούν προβλήµατα συσσώρευσης αρµοδιοτήτων και όγκου εργασίας, επικαλύψεις αρµοδιοτήτων, να αναληφθούν νέες αρµοδιότητες στα 22

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γιάννης Μεραμβελιωτάκης Μαρίνα Καμπιτάκη Workshop INKAS Ηράκλειο, 18/19 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002609937 2015-03-03

15REQ002609937 2015-03-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ)

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός: Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΤΑ: ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟ ΟΥ 2. Τίτλος έργου: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σ ΙΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, 146 71, Ν. Ερυθραία (Καστρί) Αττικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, 146 71, Ν. Ερυθραία (Καστρί) Αττικής Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, 146 71, Ν. Ερυθραία (Καστρί) Αττικής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΕbank ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΡΩΜΥΛΙΑΣ, 146 71, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ (ΚΑΣΤΡΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012)

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Εξελίσσεται η κατασκευή της «Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π.4.1.1 Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία με δημόσια μέσα συγκοινωνίας ΜΕΤΡΟ / ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ / ΠΡΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ Επιλέξτε τη γραµµή 3 (µπλε) του Μετρό µε κατεύθυνση προς Αεροδρόµιο και κατεβείτε στο σταθµό ΚΟΡΩΠΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΕΠ_Ο1... 3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 1. 9. 2014 Αρ. Πρωτ.: 96849 Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ι. Πάσσιος ( ΓενικόςΔιευθυντήςΑνάπτυξης& Παραγωγής Έργων) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα