Οι στάσεις της ελληνικής Κοινής Γνώμης απέναντι στη Διακυβέρνηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι στάσεις της ελληνικής Κοινής Γνώμης απέναντι στη Διακυβέρνηση"

Transcript

1 Οι στάσεις της ελληνικής Κοινής Γνώμης απέναντι στη Διακυβέρνηση Γιάννης Μαυρής, Πολιτικός Επιστήμων, Ph.D. Διευθύνων Σύμβουλος V-PRC 1. H σημασία της εμπειρικής πολιτικής έρευνας για τη Διακυβέρνηση Η μελέτη του θεσμού της Διακυβέρνησης συνιστά τον παλαιότερο κλάδο της εμπειρικής μελέτης της πολιτικής. Ως κλάδος της Πολιτικής Επιστήμης, ασχολείται με τη διερεύνηση των θεσμών και των διαδικασιών που χαρακτηρίζουν τα σημερινά πολιτικά συστήματα διεθνώς. Στα πλαίσια της μελέτης της Διακυβέρνησης, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό στην εξέταση των μορφών συμπεριφοράς και κυρίως στον τρόπο και στο βαθμό στον οποίο οι θεσμοί και οι διαδικασίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά των πολιτών 1. Σήμερα, διόλου τυχαία, η μελέτη της Διακυβέρνησης προσανατολίζεται όλο και περισσότερο σε συγκριτικές έρευνες που πραγματοποιούνται σε περισσότερες χώρες 2. Μέσα από τη συγκριτική μελέτη αποκαλύπτεται η ιδιοσυγκρασία-οι ιδιαιτερότητες και η μοναδικότητα κάθε πολιτικού συστήματος. Οι έρευνες της Διακυβέρνησης, αποτελούν διεθνώς, κεντρικό στοιχείο στην εμπειρική και θεωρητική διερεύνηση της πολιτικής. Αν και βασίζονται και αυτές στα ίδια μεθοδολογικά -με τις δημοσκοπήσεις- εργαλεία της εμπειρικής έρευνας, διαφέρουν, εντούτοις, από αυτές τόσο στο αντικείμενο, όσο και στο εύρος 3. Οι δημοσκοπήσεις, που αποκτούν και στη χώρα μας αυξανόμενη βαρύτητα, προσφέρουν ένα χρήσιμο εργαλείο, παρέχουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για την παρακολούθηση των μεταβολών της συγκυρίας, αλλά και την περιοδική αποτύπωση των διακυμάνσεων της Κοινής Γνώμης, απέναντι στην κυβέρνηση και τις ασκούμενες πολιτικές 4. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό αποτελούν οι δείκτες της κυβερνητικής και πρωθυπουργικής δημοτικότητας, που συχνά δημοσιοποιούνται στα ΜΜΕ. Είναι όμως ανεπαρκείς όταν χρειάζεται να αποτυπωθούν τα βαθύτερα και μονιμότερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών στάσεων απέναντι στη Διακυβέρνηση: η βαθύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος, καθώς και οι μακροπρόθεσμες κοινωνικές προσδοκίες για το ρόλο του. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά δημοσκοπήσεων και ερευνών Διακυβέρνησης, θα πρέπει κανείς να λάβει υπ όψιν του τη διάκριση ανάμεσα σε: 1. γνώμες-απόψεις (views-opinions) που εκφράζει το Κοινό και οι οποίες επηρεάζονται από τη 1 Βλέπε σχετικά J.Blondel, το λήμμα «Political Science» στο W.Outhwaite & T.Bottomore (επιμ.): The Blackwell Dictionary οf Twentieth-Century Social Thought, Blackwell, Οξφόρδη 1996, σελ Βλέπε σχετικά, Μ.Kaase & K.Newton, Beliefs in Government, Oxford University Press, Oxford 1995// O.Borre & E.Scarbrough, The Scope of Government, Oxford University Press, Oxford 1995// Peter Mair, «Comparative Politics: An Overview», στο R.Goodin & H.Klingemann (επιμ.), A New Handbook of Political Science, Οξφόρδη 1996, σελ και γενικότερα το τέταρτο μέρος: «Comparative Politics». 3 R.Jowel & A.Park, «Questioning British attitudes», στο B.Taylor & K.Thomson (επιμ.), Understanding Change in Social Attitudes, Dartmouth, Aldershot 1996, σελ.4. 4 Βλέπε σχετικά με το ζήτημα Γιάννης Μαυρής, «Δημοσκοπήσεις και Πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα», στο συλλογικό τόμο: Το ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Επιστημονικά Συνέδρια 1, «Τα Εικοσάχρονα του Συντάγματος 1975, εκδ.α.σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτινή 1998, σελ

2 συγκυρία, την αντζέντα των ΜΜΕ, κλπ. 2. στάσεις (attitudes), δηλαδή λιγότερο ευμετάβλητες, αλλά ακόμη όχι βαθειά ριζωμένες αντιλήψεις της Κοινής Γνώμης και 3. αξίες-κοσμοαντιλήψεις (values-world views) που συνιστούν περισσότερο σταθερές και εδραιωμένες πεποιθήσεις (beliefs) του Κοινού, η κατανόηση των οποίων βοηθά την πρόβλεψη και ερμηνεία των γνωμών (opinions) και στάσεων (attitudes), απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Ελληνική Έρευνα για τη Διακυβέρνηση που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Δημοσκοπήσεων V-PRC για λογαριασμό του ΙΣΤΑΜΕ (εφεξής ΕΕΔ-98), διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα 5 και διαφέρει από τις έρευνες γενικής πολιτικής κουλτούρας που πραγματοποίησε το ΕΚΚΕ, τη δεκαετία του 80, καθότι εστιάζει ειδικά στο ζήτημα της Διακυβέρνησης 6. Το βασικό μειονέκτημα της έρευνας είναι ότι συνιστά μια «στιγμιαία» μόνον αποτύπωση της σημερινής μεταβαλλόμενης πραγματικότητας και, επομένως, παρέχει μόνον μια στατική της εικόνα. Δυστυχώς, δεν διατίθενται διαχρονικές σειρές εμπειρικών δεδομένων, που θα επέτρεπαν να εντοπισθούν τάσεις, ή σημαντικές αλλαγές που έχουν επισυμβεί στην ελληνική κοινωνία, σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Η ερευνητική ομάδα αξιοποίησε την πολυετή διεθνή εμπειρία της κοινωνικής και πολιτικής έρευνας, ενσωματώνοντας το βασικό σώμα της αντίστοιχης έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα τρεις φορές ( ) στα πλαίσια του Διεθνούς Προγράμματος για την Κοινωνική Έρευνα. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκριτική κοινωνική έρευνα που διεξάγεται σήμερα διεθνώς από Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Οργανισμούς σε 30 χώρες (μεταξύ αυτών σε όλες τις βασικές χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης και στην Κύπρο) 7. Επίσης, είναι συμβατή με τις αντίστοιχες έρευνες για τη Διακυβέρνηση που πραγματοποιούνται εδώ και δεκαετίες, σε ετήσια βάση, στην Μ.Βρεττανία, και στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, τη βρετανική έρευνα Κοινωνικών στάσεων (BSA) 8, τις 5 Η εν λόγω ποσοτική έρευνα, πραγματοποιήθηκε με ατομικές συντεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο, στα νοικοκυριά των ερωτωμένων, με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και κάλπης για τη συλλογή των κομματικών προτιμήσεων. Διεξήχθη στο σύνολο της χώρας, πλην των νήσων Αιγαίου και Ιονίου, στον γενικό πληθυσμό 18 ετών και άνω, κατά το χρονικό διάστημα 9 Ιουνίου - 8 Ιουλίου Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 1375 άτομα και το πραγματοποιηθέν σε Το δείγμα επελέγη με τη μέθοδο της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Προκειμένου να εξισορροπηθούν τυχόν παράγοντες μεροληψίας, το δείγμα σταθμίσθηκε εκ των υστέρων, ως προς το φύλο και την ηλικία των ερωτωμένων, βάσει της απογραφής πληθυσμού της ΕΣΥΕ του 1991 και ως προς την ψήφο των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου του Για τις έρευνες του ΕΚΚΕ, βλέπε Γ.Μαυρογορδάτος, Η.Νικολακόπουλος κ.α., «Συγκριτική Έρευνα Πολιτικής Κουλτούρας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης: εισαγωγικές παρατηρήσεις», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ειδικό τεύχος 69α, 1988 και «Πολιτική κουλτούρα: συγκριτικά στοιχεία και κριτικές θεωρήσεις», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ειδικό τεύχος 75α, International Social Survey Programme - I.S.S.P. Πρόκειται για ένα διεθνές ετήσιο διαρκές πρόγραμμα πολυμερούς ερευνητικής συνεργασίας, που καλύπτει σημαντικούς τομείς της επιστημονικής κοινωνικής έρευνας. Αναλυτικότερα, βλέπε: Στην ΕΕΔ-98 χρησιμοποιήθηκαν οι εξής έρευνες του ISSP: α) 1985 Role of Government I, β) 1990 Role of Government II, γ) 1996 Role of Government IΙΙ 8 Η ετήσια έρευνα British Social Attitudes του Social and Community Planning Research (SCPR) πραγματοποιείται ανελλιπώς από το Βλέπε σχετικά B.Taylor & K.Thomson (επιμ.), Understanding Change in Social Attitudes, Dartmouth, Aldershot 1996// Social and Community Planning Research, British Social Attitudes. Cumulative Sourcebook: th first six years, Gower, Aldershot 1992// Επίσης, British Social Attitudes, annual reports. 2

3 αμερικανικές Εθνικές Εκλογικές Έρευνες (NES) 9 και την επίσης αμερικανική Έρευνα Γενικών Κοινωνικών Στάσεων (GSS) 10. Τα δεδομένα της ΕΕΔ-98 καλύπτoυν ένα σημαντικό κενό στο χώρο της κοινωνικής και πολιτικής έρευνας στη χώρα μας. Είναι πολύτιμα, τόσο για τους φορείς άσκησης της πολιτικής, όσο και για την επιστημονική κοινότητα, καθότι επιτρέπουν την συγκριτική μελέτη των στάσεων της ελληνικής Κοινής Γνώμης. Η διερεύνηση των κοινωνικών στάσεων απέναντι στη Διακυβέρνηση πραγματοποιήθηκε σε ένδεκα (11) άξονες που εκτίθενται στο παρακάτω διάγραμμα: Διάγραμμα 1: Άξονες διερεύνησης των στάσεων της Κοινής Γνώμης απέναντι στη Διακυβέρνηση 1 Εμπιστοσύνη (Trust) 2 Αποτελεσματικότητα του συστήματος/ Προσωπική αποτελεσματικότητα (System-personal efficacy) 3 Αποκρισιμότητα (Responsiveness) 4 Περιοχές αρμοδιοτήτων/ (Responsibility Areas) 5 Παρεμβατισμός/ ρόλος στην οικονομία (Government intervention in the economy) 6 Προτεραιότητες δημοσίων δαπανών (Government spending priorities) 7 Προτεραιότητες/επιλογές κυβερνητικής πολιτικής (Government priorities/options) 8 Aπόδοση (Performance) 9 Ικανότητα (Efficiency) 10 Ισχύς-δύναμη/Επιρροή των ομάδων πίεσης (Power-Ability to change things/ Pressure groups) 11 Μορφές Πολιτικής διαμαρτυρίας απέναντι στη Διακυβέρνηση (Political Protest) 2. Εμπιστοσύνη στη Διακυβέρνηση Βασική διαπίστωση της έρευνας είναι η βαθύτατη - θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί δομική - κρίση εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση. Η κρίση εμπιστοσύνης πιστοποιεί με τη σειρά της μια κρίση εκπροσώπησης, κυρίως των κυριαρχούμενων κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων. Το 1/3 του κοινωνικού σώματος δεν εμπιστεύεται ποτέ τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα, ενώ οι 7 στους 10 (71,1) την εμπιστεύονται μόνον περιστασιακά (πίνακας 1). Τα 3/4 (75,2) θεωρούν ότι οι Κυβερνήσεις εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα, είναι δηλαδή υποταγμένες στο κεφάλαιο, (πίνακας 2) ενώ ως προς την υφιστάμενη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, ένας στους δύο πολίτες θεωρεί, ότι το δημόσιο χρήμα διασπαθίζεται. (πίνακας 3). Από την άλλη πλευρά, η αίσθηση της διαφθοράς στο επίπεδο των κυβερνώντων είναι γενικευμένη και διάχυτη, αφού το 70 αποδέχεται την άποψη ότι στην Κυβέρνηση αρκετοί και όλοι είναι διεφθαρμένοι, αλλά και το 19 διαπιστώνει περιορισμένη διαφθορά (πίνακας 4). 9 Οι αμερικανικές Εθνικές Εκλογικές Έρευνες (National Election Studies) διεξάγονται από το 1948 από το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του Michigan και αποτελούν διεθνώς τη μεγαλύτερη χρονοσειρά εμπειρικών δεδομένων πολιτικής έρευνας. Αναλυτικότερα, βλέπε 10 H έρευνα General Social Survey (GSS) είναι επαναλαμβανόμενη σε τακτικά χρονικά διαστήματα έρευνα νοικοκυριών και πραγματοποιείται από το National Opinion Research Center (NORC), από το Αναλυτικότερα, 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Εμπιστοσύνη στη Διακυβέρνηση Πόσο συχνά πιστεύετε ότι οι κυβερνήσεις της χώρας κάνουν αυτό που είναι σωστό: Ποτέ/Σχεδόν ποτέ 31,6 Μερικές φορές 39,5 Τις περισσότερες φορές 14,8 Σχεδόν πάντοτε/πάντοτε 5,7 ΔΓ/Εξαρτάται 8,4 Σύνολο 100,0 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Υπαγωγή των κυβερνήσεων σε οικονομικά συμφέροντα Οι κυβερνήσεις της χώρας δουλεύουν: Για λίγα/μεγάλα συμφέροντα 75,2 Για το καλό όλων 10,3 ΔΓ/ΔΑ/Εξαρτάται 14,4 Σύνολο 100,0 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Σπατάλη του δημοσίου χρήματος Οι κυβερνήσεις της χώρας σπαταλάνε: Πολλά 48,7 Αρκετά 32,4 Οχι πολλά 8,8 ΔΓ/ΔΑ/Εξαρτάται 10,1 Σύνολο 100,0 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Η διαφθορά στην Κυβέρνηση Οι διεφθαρμένοι στην Κυβέρνηση είναι: Σχεδόν κανένας 2,0 Οχι πολλοί 18,6 Αρκετοί 56,6 Ολοι 13,4 ΔΓ/ΔΑ 9,3 Σύνολο 100,0 Από το συνδυασμό των απαντήσεων στις προηγούμενες τέσσερις ερωτήσεις προκύπτει ο λεγόμενος δείκτης εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση (Government Trust Index), που χρησιμοποιείται διεθνώς για τη μέτρηση των στάσεων του κοινού 11 : Η κατανομή των απαντήσεων, με βάση αυτόν το δείκτη παρουσιάζεται στον πίνακα Βλέπε σχετικά NES, ό.π. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 :Δείκτης εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση -- 46,7-42,4 + 7,8 ++ 3,1 Η χαμηλή νομιμοποίηση της Διακυβέρνησης που διαπιστώνεται, -οι αρνητικές στάσεις «- -» και «-» διακατέχουν το 89 των ερωτηθέντων- δεν αποτελεί βεβαίως ελληνική ιδιομορφία. Αποτελεί μονιμότερο χαρακτηριστικό και δομικό στοιχείο της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, που επιβεβαιώνεται και από τις εμπειρικές έρευνες στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες 12. Συνιστά, όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, δομική κρίση εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση. Λόγω έλλειψης εμπειρικών δεδομένων για παλαιότερες περιόδους, δεν γνωρίζουμε αν η υποστήριξη της ελληνικής Κοινής Γνώμης υπήρξε ανέκαθεν τόση χαμηλή, ή σε ποιό βαθμό αυτή η επιδείνωση είναι παράγωγο των μεταβολών της πολιτικής κατά την τελευταία δεκαετία. Το βέβαιον είναι ότι το 1/2 των Ελλήνων πολιτών έχει άρει συνολικά την εμπιστοσύνη του προς τη Διακυβέρνηση, ενώ το υπόλοιπο μισό, πλην μιας μικρής μερίδας, διάκειται αρνητικά προς αυτήν. Από την προηγούμενη διαπίστωση γεννώνται εξαιρετικά κρίσιμα ερωτήματα: Που οφείλεται η κρίση εμπιστοσύνης και που κατευθύνεται; Πόσο μπορεί να επηρεάζεται από συγκυριακούς παράγοντες που επιτείνουν τα μονιμότερα χαρακτηριστικά της; Πόσο σημαντικός παράγων είναι η κομματική προτίμηση/ταύτιση; Έχει αύξουσα ή φθίνουσα σημασία; Αλλά και πόσο επηρεάζουν την εικόνα της Διακυβέρνησης τα πολιτικά κόμματα; Πόσο σοβαρές συνέπειες μπορεί να έχει για τη σημερινή μορφή του κομματικού συστήματος και ευρύτερα για το πολιτικό σύστημα; Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίες ορισμένες οριοθετήσεις για να αποφευχθεί μια σχηματική ερμηνεία του φαινομένου: Πρώτον, η έλλειψη εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση δεν συνεπάγεται ευθέως και κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Συνδέεται βεβαίως, αλλά όχι ευθύγραμμα με αυτό. Δεύτερον, η κάμψη της εμπιστοσύνης δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε απομάκρυνση από την πολιτική διαδικασία. Το 86,5 όσων δεν εμπιστεύονται καθόλου τη Διακυβέρνηση (θέση «--» του δείκτη) δηλώνει, ταυτοχρόνως, ότι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές του Το ίδιο ακριβώς ποσοστό εμφανίζεται και μεταξύ εκείνων που εμπιστεύονται περισσότερο τη Διακυβέρνηση (θέση «++» του δείκτη). Πολιτικές και εκλογικές έρευνες έχουν δείξει αλλού (πχ. στη Μ.Βρετανία), αφενός, ότι η χαμηλή εμπιστοσύνη στη Διακυβέρνηση δεν οδηγεί αυτομάτως στην αποχή από τις εκλογές, ή εν γένει στην μείωση της πολιτικής συμμετοχής και αφετέρου, ότι η κάμψη της εμπιστοσύνης συνδέεται με μια αυξανόμενη υποστήριξη προς προτεινόμενες θεσμικές και συνταγματικές αλλαγές 13. Από την άποψη αυτή, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που στην ουσία δεν έγινε, αλλά και ο δημόσιος 12 Βλέπε σχετικά, H-D. Klingemann & D.Fuchs (επιμ.), Citizens and the State, Oxford University Press, Oxford 1995// Pippa Norris (επιμ.), Critical Citizens, Oxford University Press, Oxford J.Curtice & R. Jowell, «Trust in the political system», σελ , στο R.Jowell et al. (επιμ.), British Social Attitudes, the 14 th report, 1997/98 edition, Ashgate, Aldershot

6 διάλογος για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, που επίσης παραμένει ισχνός. Τρίτον, η διάχυτη τάση κοινωνικού αυταρχισμού, που διαπιστώνεται στα δεδομένα της έρευνας συνυπάρχει μεν, αλλά δεν συνδέεται αυτομάτως με την κρίση εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση. Ειπωμένο διαφορετικά, η κρίση εμπιστοσύνης προς τη Διακυβέρνηση, δεν οδηγεί, τουλάχιστον μέχρι σήμερα «νομοτελειακά» και ευθύγραμμα στον κοινωνικό αυταρχισμό. Τέταρτον, από την άλλη πλευρά, η κρίση εμπιστοσύνης δεν οδηγεί αυτομάτως ούτε στην κοινωνική κινητοποίηση, αλλά κάτι παρόμοιο είναι αρκετά πιθανό να συμβεί, όπως άλλωστε έδειξαν τα πρόσφατα παραδείγματα της Παιδείας, των αγροτικών κινητοποιήσεων των τελευταίων ετών, αλλά και κυρίως η υπόθεση Οτσαλάν. Α) Ως προς τα ερωτήματα που τέθηκαν, το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, αν και η κρίση εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση επηρεάζεται, ως ένα βαθμό, από τις κομματικές προτιμήσεις, δεν μπορεί να αποδοθεί μόνον, ή αποκλειστικά σε αυτές, δηλαδή απλώς σε αντιπολιτευτικές διαθέσεις απέναντι στο σημερινό κυβερνητικό κόμμα. Αντιθέτως, η κρίση εμπιστοσύνης είναι διάχυτη και καλύπτει ορίζοντια όλο το πολιτικό φάσμα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται, ως αναμένεται, μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ και του ΚΚΕ, μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 96, μόνον το 27,5 και μεταξύ των σημερινών ψηφοφόρων μόνον το 30,1 (λιγότερο από το 1/3) εμπιστεύονται τη Διακυβέρνηση (πίνακας 6). ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Δείκτης εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση και κομματική προτίμηση. Ποσοστό των ψηφοφόρων 96 και σημερινών ψηφοφόρων, που εμπιστεύονται την Διακυβέρνηση (θέσεις «++» και «+» του δείκτη) Κόμμα Ψηφοφόροι 96 Ψηφοφόροι 99 ΠΑΣΟΚ 27,5 30,1 ΝΔ 15,5 17,1 ΚΚΕ 15,3 15,4 ΣΥΝ 21,4 20,1 ΔΗΚΚΙ 36,4 22,7 ΠΟΛΑΝ 33,3 -- ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Κοινωνικά χαρακτηριστικά της δυσπιστίας απέναντι στη Διακυβέρνηση. Χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση (θέσεις «- -» και «-» του δείκτη - μέσος όρος = 46,7) Κατηγορία Δεν εμπιστεύονται Απόφοιτοι Α βάθμιας εκπαίδευσης 56 Συνταξιούχοι 53 Αγρότες 66 Χαμηλά εισοδήματα (< ) 55 Κοινωνική-επαγγελματική τάξη DE 53 Θέσεις 1-3 στην υποκειμενική κοινωνική κλίμακα 73 Φτωχοί 66 Δυσαρεστημένοι από τη ζωή 59 Μεγάλη οικονομική δυσκολία 61 Ανασφάλεια για το μέλλον 56 Επιδείνωση προσωπικών οικονομικών τον επ.χρόνο 64 Τακτικά εκκλησιαζόμενοι 67 6

7 Β). Η κρίση εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση έχει σαφέστατα κοινωνικά χαρακτηριστικά (πίνακας 7): Τα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης, ή τα υψηλότερα ποσοστά δυσπιστίας εντοπίζονται μεταξύ των κατώτερων και οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Συνιστά σαφέστατη κρίση εκπροσώπησης, με συνέπειες στο υφιστάμενο κομματικό σύστημα, στην εκλογική βάση και φυσιογνωμία τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και της ΝΔ. Άλλωστε αυτό καταδείχθηκε και στις εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. 3. Αποτελεσματικότητα της Διακυβέρνησης Η χαμηλή εμπιστοσύνη στη Διακυβέρνηση εξηγείται σε μεγάλο βαθμό, από τις εδραιωμένες πεποιθήσεις του Κοινού, αναφορικά με αυτό που αποκαλείται χαμηλή πολιτική αποτελεσματικότητα της Διακυβέρνησης (low political efficacy). H πολιτική αποτελεσματικότητα μπορεί να αναλυθεί: Πρώτον, στη αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος (system efficacy). Χαμηλή αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος σημαίνει ότι το σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα αιτήματα της κοινωνίας. Η χαμηλή αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος μπορεί να αναλυθεί με τη σειρά της: α) Σε έλλειψη εμπιστοσύνης σε αυτούς που ασκούν τη Διακυβέρνηση (κυβερνώντες) (πίνακας 8) και β) σε έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα κόμματα της Διακυβέρνησης (πίνακας 9) ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Στάσεις απέναντι στους κυβερνώντες Οποιος αποκτήσει την εξουσία, κοιτάζει πάντα τα προσωπικά του συμφέροντα Αυτοί που εκλέγονται Βουλευτές, χάνουν γρήγορα την επαφή τους με τον κόσμο Συμφωνώ Aπόλυτα Συμφωνώ Aπόλυτα + Μάλλον 62,5 83,3 55,8 81,0 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Στάσεις απέναντι στα κόμματα Διακυβέρνησης Τα κόμματα ενδιαφέρονται μόνο για την ψήφο των πολιτών και όχι για τη γνώμη τους Τα πολιτικά κόμματα κατηγορούνται συνεχώς μεταξύ τους, αλλά στη πραγματικότητα είναι όλα τα ίδια Συμφωνώ Aπόλυτα Συμφωνώ Aπόλυτα + Μάλλον 60,2 84,8 44,1 65,2 Δεύτερον, είναι δυνατόν να οφείλεται, σε χαμηλή προσωπική πολιτική αποτελεσματικότητα. Με τον όρο αυτόν νοείται ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι 14 J.Curtice & R. Jowell, ό.π., σελ Για τη μέτρηση της πολιτικής και προσωπικής αποτελεσματικότητας χρησιμοποιούνται 5βάθμιες κλίμακες Likert (συμφωνώ απόλυτα-διαφωνώ απόλυτα), διατεταγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε οι υψηλότερες τιμές να υποδηλώνουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα. 7

8 αισθάνονται τον εαυτό τους ικανό να συμμετέχει αποτελεσματικά στην πολιτική (πίνακας 10). Με βάση τις τοποθετήσεις στα παραπάνω θέματα, υπολογίζεται η αθροιστική τετραβάθμια κλίμακα πολιτικής αποτελεσματικότητας, (πίνακας 11), όπου με «- -» υποδηλώνεται η υποκειμενική πολιτική αναποτελεσματικότητα και με «++» υποδηλώνεται η υποκειμενική πολιτική αποτελεσματικότητα. ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Προσωπική πολιτική αποτελεσματικότητα Τους πολιτικούς δεν τους πολυενδιαφέρει τι σκέπτονται άνθρωποι σαν κι εμένα Αισθάνομαι, ότι δεν έχω κανένα έλεγχο πάνω στις αποφάσεις που παίρνουν οι πολιτικοί Ανθρωποι σαν και εμένα δεν έχουν καμμία επιρροή στο τι κάνει η κυβέρνηση Η ψήφος είναι το μόνο μέσο που έχουν οι πολίτες για να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι Κυβερνήσεις χειρίζονται τα πράγματα Γενικά η πολιτική είναι τόσο μπερδεμένη, που άνθρωποι σαν κι εμένα δεν μπορούν να την καταλάβουν Συμφωνώ Aπόλυτα Συμφωνώ Aπόλυτα + Μάλλον 54,2 80,2 47,9 80,1 46,5 77,2 51,1 77,8 21,5 42,0 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 :Κλίμακα πολιτικής αποτελεσματικότητας -- 46,7-49,0 + 4,3 ++ 0,0 Για τη μέτρηση της υποκειμενικής πολιτικής αποτελεσματικότητας χρησιμοποιείται και ο παρεμφερής Δείκτης πολιτικής αποξένωσης (External Political Efficacy Index) 16. O εν λόγω δείκτης υπολογίζεται με βάση τις απαντήσεις των ερωτωμένων μόνον σε δύο θέματα του πίνακα 10 (πρώτο και τρίτο). Τα αποτελέσματα αυτού του υπολογισμού δίδονται στον πίνακα 12. ΠΙΝΑΚΑΣ 12 :Δείκτης Πολιτικής Αποξένωσης -- 54,9-32,5 + 10,9 ++ 1,8 16 Βλέπε NES, ό.π.. 8

9 4. Αποκρισιμότητα της Διακυβέρνησης Οι Έλληνες πολίτες είναι πεπεισμένοι ότι η Διακυβέρνηση δεν λαμβάνει υπόψιν της τις προσδοκίες τους. Η λεγόμενη αποκρισιμότητα (responsiveness) της Διακυβέρνησης είναι επίσης εξαιρετικά χαμηλή: Η αποκρισιμότητα μετράται σε δύο διαστάσεις: α) στο επίπεδο λήψης των αποφάσεων με την ερώτηση: «Οταν παίρνουν αποφάσεις οι Κυβερνήσεις, πόση προσοχή δίνουν στο τι σκέφτεται ο κόσμος;» και β) στο επίπεδο των εκλογών, με την ερώτηση: «Και οι εκλογές πόσο κάνουν τις κυβερνήσεις να δώσουν προσοχή στο τι σκέφτεται ο κόσμος;». Τα σχετικά αποτελέσματα της έρευνας δίδονται στον πίνακα 17, όπου παρατίθενται συγκριτικά, και τα δεδομένα για τις ΗΠΑ. Μόλις το 8,5 (λιγότεροι από 1 στους 10) πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις δίνουν προσοχή στο τι σκέπτεται ο κόσμος. Το 47 (σχεδόν το 1/2) πιστεύει καθόλου, την ίδια στιγμή που στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται μόλις στο 26. Αντιθέτως, η σημασία των εκλογών, ως μέσου εξαναγκασμού της Διακυβέρνησης διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Το 43,5 των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη, ότι οι εκλογές αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να δώσουν προσοχή στο τι σκέφτεται ο κόσμος. ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Αποκρισιμότητα της Διακυβέρνησης (Πόσο ακούνε οι κυβερνήσεις τους πολίτες) Κυβερνήσεις Εκλογές GR-98 USA-94 GR-98 USA-94 Αρκετά 8, ,5 47 Λίγο 40, ,3 41 Καθόλου 47, ,8 11 ΔΓ/ΔΑ 3,7 1 4,3 1, NES Είναι εμφανές, ότι η ελληνική Κοινή Γνώμη εξακολουθεί να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις εκλογές, όπως και στην ψήφο (το εκλογικό δικαίωμα). Η αυξημένη σημασία των εκλογών στην Ελλάδα, αποτέλεσμα και της ιστορικής εδραίωσης της κοινοβουλευτικής ιδεολογίας, συνδυάζεται με το γεγονός της χαμηλής προσωπικής αποτελεσματικότητας που προκύπτει από την έρευνα. Αποτελεί στοιχείο της πολιτικής κουλτούρας του κοινωνικού σχηματισμού, που θα μπορούσε να αποδοθεί στην καθυστέρηση της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών. Η προηγούμενη διαπίστωση εξηγεί γιατί στην Ελλάδα η κοινωνική δυσαρέσκεια από τη Διακυβέρνηση μπορεί να λαμβάνει ευκολότερα τη μορφή της κοινοβουλευτικής - εκλογικής διέξοδου, με αποδοκιμασία του κυβερνώντος κόμματος. Εύλογα μπορεί να υποθέσει κανείς, ότι η πιθανότητα να δοθεί παρόμοια διέξοδος και στη σημερινή συγκυρία παραμένει σημαντική. 5. Η δυναμική της πολιτικής διαμαρτυρίας Η τάση κοινοβουλευτικής διεξόδου της δυσαρέσκειας από τη Διακυβέρνηση, φαίνεται ότι λειτουργεί αποτρεπτικά για την κοινωνική κινητοποίηση. Στοιχείο που απαντά ως ένα βαθμό και στο επίκαιρο ζήτημα που αφορά τις μορφές διαμαρτυρίας απέναντι στη Διακυβέρνηση. Διότι το ερώτημα που τίθεται εδώ 9

10 συνίσταται στο κατά πόσο η κρίση εμπιστοσύνης οδηγεί/προκαλεί την κοινωνική κινητοποίηση. Για τη διερεύνηση των στάσεων του κοινού απέναντι σε μορφές πολιτικής διαμαρτυρίας, χρησιμοποιείται η λεγόμενη κλίμακα πολιτικής διαμαρτυρίας (Protest scale), που μετράει την αποδοχή, ή ανοχή του κοινού απέναντι στις παραδοσιακές, αλλά και στις μη-συμβατικές μορφές πολιτικής κινητοποίησης (βλέπε πίνακες 18-21) 17. ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Τα θέματα της κλίμακας πολιτικής διαμαρτυρίας Υπάρχουν διάφορες ενέργειες με τις οποίες ο κόσμος, ή οι οργανώσεις μπορούν να διαμαρτυρηθούν για μια απόφαση της κυβέρνησης, με την οποία διαφωνούν πολύ έντονα. Από τις ενέργειες που θα σας διαβάσω, εσείς προσωπικά, ποιές θα λέγατε ότι εγκρίνετε και ποιές ότι δεν εγκρίνετε; Εγκρίνετε Τις αφίσσες και τις προκηρύξεις; Τις πορείες και διαδηλώσεις; Τις απεργίες; Την καταστροφή πραγμάτων (βιτρίνες, λεωφορεία) Τις καταλήψεις κτιρίων (σχολείων, εργοστασίων, πανεπιστημίων) Τις καταλήψεις εθνικών δρόμων; Τις Πανελλαδικές/Εθνικές Απεργίες; ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Στάσεις απέναντι σε μορφές πολιτικής διαμαρτυρίας Εγκρίνω Απόλυτα+Μάλλον Ούτε / Ούτε Δεν εγκρίνω Απόλυτα+Μάλλον Αφίσσες και προκηρύξεις 38,9 24,3 42,4 Πορείες και διαδηλώσεις 52,7 17,4 28,0 Απεργίες 60,8 15,2 20,6 Καταστροφή πραγμάτων (βιτρίνες, 1,1 11,7 91,2 λεωφορεία) Καταλήψεις κτιρίων (σχολείων, 10,1 16,2 75,7 εργοστασίων, πανεπιστημίων) Καταλήψεις εθνικών δρόμων 13,4 17,3 69,0 Πανελλαδικές απεργίες 51,1 12,6 28,4 ΠΙΝΑΚΑΣ 20:Κλίμακα Πολιτικής Διαμαρτυρίας (Protest Scale) -- 23,0-45,4 + 27,1 ++ 4,5 Cronbach s Alpha =0,77 17 Για τη μέτρηση των στάσεων απέναντι στις μορφές πολιτικής διαμαρτυρίας χρησιμοποιείται επίσης η 5βάθμια κλίμακα Likert (εγκρίνω-δεν εγκρίνω). Σχετικά με την κλίμακα βλέπε Social and Community Planning Research, British Social Attitudes, ό.π., σελ.α-20-α-22// J.Curtice & R. Jowell, ό.π., σελ.94// Επίσης, βλέπε Geoffrey Evans, «Class, powerlessness and political polarization», European Journal of Social Psychology Vol.23, 1993, σελ , επεξηγείται επαρκώς η χρήση των κλιμάκων Likert. 10

11 Τα έξι θέματα που χρησιμοποιούνται στην κλίμακα πολιτικής διαμαρτυρίας δίδονται στον πίνακα 18, ενώ οι κατανομές των απαντήσεων στον πίνακα 19. Η συνοχή της κλίμακας είναι ικανοποιητική (Ο συντελεστής Alpha του Cronbach για την κλίμακα υπολογίζεται σε 0.77). Στον πίνακα 20 δίδεται, χάριν απλούστευσης, η κλίμακα πολιτικής διαμαρτυρίας, σε 4-βάθμια βάση. Από την κατανομή προκύπτει ότι σε ένα σημαντικό τμήμα του Κοινού -αθροιστικά περισσότερο από 30- οι παραδοσιακές μορφές πολιτικής διαμαρτυρίας, αλλά και οι μη-συμβατικές είναι σε μεγάλο βαθμό νομιμοποιημένες -τουλάχιστον ιδεολογικά. Σχετική με αυτό το ζήτημα είναι και η ιδεολογική αποδοχή της «παραβατικότητας» (πίνακας 22) που στα πλαίσια του παρόντος άρθρου απλώς επισημαίνεται, καθότι αποτελεί αυτοτελές θέμα. Θα πρέπει να σημειωθεί παρενθετικά ότι η αποδοχή των μορφών διαμαρτυρίας είναι ιδιαίτερα αυξημένη μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία επανεμφάνισης κινημάτων στο χώρο της νεολαίας. ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Στάση απέναντι σε μορφές πολιτικής διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση Μορφές διαμαρτυρίας Δεν εγκρίνουν καθόλου Απεργίες 10,5 Πορείες/διαδηλώσεις 15,8 Καταλήψεις εθνικών οδών 56,7 Καταλήψεις κτιρίων 64,2 Πανελλαδικές Απεργίες 21,3 ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Στάσεις απέναντι στο Νόμο Πρέπει να υπακούν στους νόμους χωρίς εξαιρέσεις 57,8 Να ακολουθούν τη συνείδησή τους, έστω και αν αυτό σημαίνει 34,1 παραβίαση του νόμου ΔΓ/ΔΑ 8,1 Σύνολο 100,0 Η χαμηλή εμπιστοσύνη στην Διακυβέρνηση δείχνει επομένως να συμβαδίζει με υψηλή κοινωνική ανοχή σε μη-συμβατικές μορφές πολιτικής διαμαρτυρίας.(βλέπε ειδικότερα πίνακα 21). Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν η τάση είναι αύξουσα, ή φθίνουσα σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Ούτε αν οφείλεται μόνον σε ιστορικούς λόγους και απλώς συντηρείται (αναπαράγεται), ή αν αντιθέτως προκαλείται από την έλλειψη εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και αν η σημερινή χαμηλή εμπιστοσύνη μπορεί να συνοδεύεται από αυξανόμενη ανοχή της πολιτικής δρασης τρίτων, δεν σημαίνει εντούτοις ότι οδηγεί ευθύγραμμα, ή πάντοτε και σε ενεργό συμμετοχή σε συμβατικές, ή μη μορφές διαμαρτυρίας, δηλαδή σε κοινωνική 11

12 κινητοποίηση 18. Πάντως η εμπειρία των τελευταίων ετών (εκπαιδεύση, ύπαιθρος, υπόθεση Οτσαλάν, αντιπολεμικές διαδηλώσεις) συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση. 6. Αρμοδιότητες της Διακυβέρνησης Σε αυτό το σημείο της ανάλυσης τίθεται το κομβικό θέμα των αρμοδιοτήτων της Διακυβέρνησης. Με άλλους όρους τι περιμένει η κοινωνία από το Κράτος, τι ζητούν οι πολίτες από τη Διακυβέρνηση, ποιά είναι, σε τελική ανάλυση, η ζήτηση για κρατικό παρεμβατισμό. Η μέχρι τώρα ανάλυση αποκαλύπτει τη βαθύτατη δυσαρέσκεια που αποκρυσταλλώνεται στις στάσεις της ελληνικής Κοινής Γνώμης απέναντι στη Διακυβέρνηση. Ωστόσο, αυτή η δυσαρέσκεια συμβαδίζει με αυξημένες προσδοκίες για κρατικό παρεμβατισμό. Η μέτρηση των στάσεων της ΚΓ σχετικά με τις αρμοδιότητες της Διακυβέρνησης, γίνεται με βάση ποιούς τομείς αρμοδιοτήτων θεωρούν οι ερωτώμενοι ευθύνη των κυβερνήσεων (πίνακας 23). ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Αρμοδιότητες της Διακυβέρνησης (διατύπωση) Γενικά, πιστεύετε ότι πρέπει να είναι, ή δεν πρέπει να είναι ευθύνη των κυβερνήσεων 1. Να εξασφαλίζουν δουλειά σε όποιον ζητάει; 2. Να ελέγχουν τις τιμές; 3. Να φροντίζουν την υγεία των αρρώστων; 4. Να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση για τους ηλικιωμένους; 5. Να εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις τη βοήθεια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν; 6. Να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση για τους ανέργους; 7. Να μειώνει τις εισοδηματικές διαφορές ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς; Γίνεται φανερό ότι οι προσδοκίες της ελληνικής Κοινής Γνώμης από τη Διακυβέρνηση παραμένουν εξαιρετικά υψηλές (πίνακας 24). Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές μορφές του Κοινωνικού κράτους είναι βαθειά ριζωμένες, συνιστούν «αξίες». Τα ευρήματα της ΕΕΔ-98 συγκλίνουν με αντίστοιχα παρόμοιων ερευνών σε αρκετές χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερμανία, Μ.Βρετανία, Αυστρία, Ιταλία, κλπ.). Οι πλέον πρόσφατες και περισσότερο συνεκτικές έρευνες Κοινής Γνώμης για το ρόλο και τη λειτουργία του κράτους καταλήγουν σε αντίστοιχα συμπεράσματα 19. Το συμπέρασμα, επομένως, που επιβεβαιώνει και η ΕΕΔ-98 είναι ότι η ελληνική Κοινή Γνώμη αντιμετωπίζει, σχεδόν καθολικά, τον πυρήνα των υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους, που περιλαμβάνει την υγεία, την προστασία της τρίτης 18 J.Curtice & R. Jowell, ό.π., σελ Geoffrey Evans, «Cross-national differences in support for welfare and redistribution: an evaluation of competing theories», στο B.Taylor & K.Thomson (επιμ.), Understanding Change in Social Attitudes, Dartmouth, Aldershot 1996, σελ // Μ.Kaase & K.Newton, «What people expect from the state: plus ca change», στο R.Jowell et al. (επιμ.), British and European Social Attitudes. How Britain Differs, the 15 th report, 1998/99 edition, Ashgate, Aldershot 1998, σελ // Peter Taylor-Gooby, «Commitment to the welfare state», στο R.Jowell et al. (επιμ.), British and European Social Attitudes. How Britain Differs, the 15 th report, 1998/99 edition, Ashgate, Aldershot 1998, σελ

13 ηλικίας, των ανέργων κ.λπ., ως κανονικές, «φυσιολογικές» αρμοδιότητες της Διακυβέρνησης 20. Οι 9 στους 10 πολίτες στις περισσότερες δυτικές Ευρωπαικές Χώρες και σχεδόν όλοι στην Ελλάδα υιοθετούν αυτήν τη θέση και 7 στους 10 εντάσσουν στις αρμοδιότητες την οικονομική αναδιανομή, τον έλεγχο των τιμών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (πίνακας 24). ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Οι αρμοδιότητες της Διακυβέρνησης Συνιστούν αρμοδιότητες της Διακυβέρνησης: Σίγουρα Μάλλον Σύνολο ναι ναι Η υγεία των αρρώστων 81,7 13,7 95,4 Η αξιοπρεπής διαβίωση των ηλικιωμένων 81,1 14,4 95,5 Η αξιοπρεπής διαβίωση των ανέργων 73,9 16,8 90,7 Ο έλεγχος των τιμών 73,2 17,4 90,6 Η μείωση των εισοδηματικών διαφορών 73,1 16,9 90,0 Η εξασφάλιση εργασίας 68,5 19,0 87,5 Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων 63,8 22,4 86,2 Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων, προκύπτει ο αθροιστικός δείκτης αρμοδιοτήτων που θεωρούνται υποχρέωση της Διακυβέρνησης. δείκτης που επιτρέπει και τη συγκριτική αξιολόγηση της ελληνικής περίπτωσης, σε σχέση με την ευρωπαϊκή (πίνακας 25). Μεταξύ των τριών χωρών για τις οποίες διατίθενται συγκριτικά στοιχεία, η Ελλάδα εμφανίζει με διαφορά το υψηλότερο ποσοστό (72) υπέρ της κρατικής παρέμβασης και στους επτά τομείς αρμοδιοτήτων που διερευνώνται. ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Αθροιστικός Δείκτης αρμοδιοτήτων της Διακυβέρνησης Αριθμός αρμοδιοτήτων που θεωρούνται ευθύνη της Διακυβέρνησης GR-98 Βritain-96 W.Germany Πέντε Έξι Επτά // Μ.Kaase & K.Newton, BSA, 15 th report, ό.π., πίνακας, σελ.45. Σημείωση: Ο δείκτης λαμβάνει τιμές από 0 (δεν θεωρούν καμμιά περιοχή αρμοδιοτήτων ευθύνη της κρατικής παρέμβασης), έως 7 (θεωρούν όλες τις περιοχές αρμοδιοτήτων ευθύνη της κρατικής παρέμβασης) Οι σύγχρονες συζητήσεις για τη μείωση του ρόλου του κράτους δεν έχουν ασκήσει καθοριστική επίδραση στις στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στο Κράτος και το ρόλο του, όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Πάντως, η τάση αυτή επαληθεύεται στη χώρα μας σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό. Η ελληνική Κοινή Γνώμη παραμένει περισσότερο από οπουδήποτε αλλού προσδεδεμένη στις ιστορικές αντιλήψεις για το ρόλο του κράτους που διαμορφώθηκαν μεταπολεμικά. 20 Μ.Kaase & K.Newton, ό.π., σελ

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Δεκέμβριος 2008 0869 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007 Βαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη 4-5 Ιουνίου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PUBLIC ISSUE/ VPRC Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.electionwatch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1 Εκλογές 2009 Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ Σεπτέμβριος 2009 PI0985/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Μετεκλογική Έρευνα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάιος 2012 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Νοέμβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές

Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές Η βαθύτατη κρίση των θεσμών παραμένει Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές Του Γιαννη Mαυρη/www.mavris.gr/www.publicissue.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008 Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008 Αθήνα 17- Δεκεμβρίου 2008 0875/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8) Μέλος ESOMAR, WAPOR, ΣΕΔΕΑ / ΠΕΣΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Οκτώβριος 2008 0859/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44%

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44% ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Το τελευταίο διάστηµα, έτυχε να δείτε, ή να ακούσετε κάτι στην τηλεόραση, ή στο ραδιόφωνο, ή στις εφηµερίδες, σχετικά µε τις ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 25-28/05 Μάιος 2009 Μάιος

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 25-28/05 Μάιος 2009 Μάιος Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 25 έως και 28 Μαΐου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης. Οκτώβριος 2013

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης. Οκτώβριος 2013 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης Οκτώβριος 2013 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ Όπως ίσως γνωρίζετε ή έχετε ακούσει,

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 009 Ειδικό θέμα: Στάσεις απέναντι στην πυρηνική ενέργεια Μάρτιος 009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάιος 2015 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 5 έως 7 Μαΐου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τελευταία Είδηση. Η Μεγαλύτερη Δημοσκόπηση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Η Τελευταία Είδηση. Η Μεγαλύτερη Δημοσκόπηση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα Πανελλαδική Έρευνα Συμμετείχαν πάνω από 6.000 άτομα 2 Περιεχόμενα Ταυτότητα της Έρευνας 4 Έρευνα Ευρωβαρόμετρου: «Ποια είναι τα δύο πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή;»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Παστιάδης Γεώργιος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ TV. Φεβρουάριος 2009

ΣΚΑΪ TV. Φεβρουάριος 2009 Έρευνα για τον Ασωπό ΣΚΑΪ TV Φεβρουάριος 009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα

Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα Εισήγηση στο συνέδριο Θεματική ψήφος και κομματική ταύτιση, Θεσσαλονίκη, 16-17/6/2011

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος.

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος. Ομάδα Εργασίας: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου. Νοέμβριος 2014

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου. Νοέμβριος 2014 Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου Νοέμβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 2010

Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 2010 Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 2010 Η επόμενη μέρα των εκλογών Παρουσίαση ΣΚΑΪ TV Κυριακή 14/11/2010 Απαγορεύεται η δημοσίευση πριν τις 19:00 (Ν.3603/2007) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αποτυπώσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στο πρότυπο

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αποτυπώσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στο πρότυπο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΙΚΙΑΚΑ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο αυτό επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 09 (Νο3) Μάρτιος 09 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση Έρευνα για τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την αυθαίρετη δόμηση Απρίλιος 2009 Ταυτότητα της έρευνας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 20/3/2009 έως 27/3/2009 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2012 Διατήρησε τη θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας στους 18 ο C Διατήρησε τη θερμοκρασία των υπόλοιπων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών

Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών 11/2012 3-2013 Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών 2012 Ημερομηνία δημοσίευσης 26/2/2013 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική και εκλογική έρευνα κοινής γνώμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ιάγραµµα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική Έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στα νοικοκυριά των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ Μάρτιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Μάρτιος 14 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc A.E. Marketing Research Communication Ιούλιος 2013 Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα - Τηλ: 210-88.46.852 - Fax: 210-88.46.853 - e-mail: info@gsevee.gr - website: www.imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οκτώβριος 2009 PI090 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΙΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: ΕLΜΙΝ Hellenic Mining Enterprises S.A. Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με Computer Assisted τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Φεβρουάριος - Ιούνιος 2010 VPRC / MONTHLY REVIEW Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός : Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των υπαξιωματικών των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η VPRC πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο του 2002 για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ελληνίδων Δημοσιογράφων μια πανελλήνια έρευνα στον ειδικό πληθυσμό των Ελλήνων/ίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ 1438 / Διάγραμμα 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κάποιες φορές ακούμε να γίνεται συζήτηση για τα άτομα με αναπηρία. Το τελευταίο διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013. Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα