Μορφολογικά χαρακτηριστικά αξιολόγησης της ποιότητας ωαρίων και εμβρύων για εμβρυομεταφορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μορφολογικά χαρακτηριστικά αξιολόγησης της ποιότητας ωαρίων και εμβρύων για εμβρυομεταφορά"

Transcript

1 EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛΟΓIA 18(4): , 2006 Ανασκόπηση Μορφολογικά χαρακτηριστικά αξιολόγησης της ποιότητας ωαρίων και εμβρύων για εμβρυομεταφορά Κ.Ε. Λουτράδη Β.Κ. Ταρλατζής ΠερIληψη Η δημιουργία υπεράριθμων εμβρύων κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης οδήγησαν στην ανάπτυξη συστημάτων μορφολογικής αξιολόγησης, με σκοπό την επιλογή των ποιοτικά καλύτερων εμβρύων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η επιλογή αυτών με τις περισσότερες δυνατότητες εμφύτευσης, ενώ συγχρόνως ελαττώνεται ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται στην μήτρα, χωρίς να επηρεαστούν τα ποσοστά εγκυμοσύνης και εμφύτευσης. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος ποιοτικής αποτίμησης στηρίζεται στην παρατήρηση της μορφολογίας του εμβρύου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά όπως τον αριθμό και τη θέση των προπυρήνων, τον ρυθμό ανάπτυξης και την παρουσία θραυσμάτων. Η επιλογή του ποιοτικά και γενετικά καλύτερου εμβρύου για εμβρυομεταφορά είναι καλό να γίνεται με βάση τον συνδυασμό των μορφολογικών χαρακτηριστικών που παρατηρήθηκαν καθ όλη τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης και μέχρι την ημέρα της εμβρυομεταφοράς. Όροι ευρετηρίου: έμβρυο, εμβρυομεταφορά, κριτήρια αξιολόγησης, μορφολογία, ποιότητα. Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, A Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Αλληλογραφία: Βασίλειος Κ. Ταρλατζής Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, A Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Περιφερειακή Οδός Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax: Κατατέθηκε: 20/3/2006 Εγκρίθηκε: 14/11/2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας σημαντικός παράγοντας που συντέλεσε στην ανάπτυξη της εξωσωματικής γονιμοποίησης (in vitro fertilization IVF) ήταν η χρήση των φαρμάκων ελεγχόμενης πρόκλησης πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας. Τα φάρμακα αυτά αυξάνουν τα επίπεδα γοναδοτροπινών στο αίμα, καταστέλλοντας τον φυσιολογικό μηχανισμό που επιλέγει το κυρίαρχο ωοθυλάκιο, με συνέπεια να προκαλούν την παραγωγή πολλαπλών ωοθυλακίων και ωοκυττάρων. Τα ωοκύτταρα αυτά μπορούν να γονιμοποιηθούν με τη μέθοδο IVF ή με ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου (intracytoplasmic sperm injection ICSI). Τα έμβρυα που προκύπτουν μεταφέρονται στην μήτρα της γυναίκας με σκοπό την επίτευξη κύησης. Όμως, η μεταφορά πολλών εμβρύων στην προσπάθεια βελτίωσης των πιθανοτήτων εγκυμοσύνης, είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ποσοστά πολύδυμων κυήσεων και κατά συνέπεια των επιπλοκών που συνεπάγονται για τη μητέρα και το νεογνό. Έτσι, στις μέρες μας πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν καθιερώσει, με νόμο ή απόφαση άλλων οργάνων, τον περιορισμό του αριθμού των μεταφερόμενων εμβρύων σε δύο ή ακόμα και σε ένα. Η τακτική αυτή, όμως, προϋποθέτει τη μεταφορά των ποιοτικά καλύτερων εμβρύων, έτσι ώστε τα ποσοστά εγκυμοσύνης και εμφύτευ-

2 Λουτραδη - Ταρλατζης Μορφολογικα χαρακτηριστικα αξιολογησης της ποιοτητας ωαριων και εμβρυων για εμβρυομεταφορα σης να παραμείνουν αμετάβλητα. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές με τις οποίες μπορεί να μελετηθεί η ποιότητα ενός εμβρύου. Η πιο συνηθισμένη και γρήγορη μέθοδος βασίζεται στην παρατήρηση της μορφολογίας του εμβρύου σε ένα απλό στερεομικροσκόπιο. Είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια ότι τα έμβρυα με καλά μορφολογικά χαρακτηριστικά συνδέονται με καλύτερα ποσοστά εμφύτευσης και εγκυμοσύνης. (1) Στην ανασκόπηση αυτή θα περιγραφούν τα διάφορα χαρακτηριστικά ποιοτικής αξιολόγησης των εμβρύων, προκειμένου να επιλεγούν τα πλέον κατάλληλα για εμβρυομεταφορά. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΑΡΙΟ Σε ένα κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, η χορήγηση χοριακής γοναδοτροπίνης (human chorionic gonadotrophin hcg), η οποία υποκαθιστά την ωχρινοτρόπο ορμόνη, αφού δρα μέσω των ίδιων υποδοχέων, προκαλεί, εκτός από τη ρήξη των ωοθυλακίων, και κάποιες σημαντικές αλλαγές στο ωάριο και στα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας που το περιβάλλουν. Ο πυρήνας του ωαρίου ανταποκρίνεται στην hcg με την επανέναρξη της μειωτικής του διαίρεσης, την εξαφάνιση της πυρηνικής μεμβράνης (germinal vesicle breakdown - GVBD) και την εμφάνιση του πρώτου πολικού σωματίου (polar body I - PBI). Έτσι, το ωάριο φτάνει στη μετάφαση ΙΙ (ΜΙΙ) της δεύτερης μειωτικής διαίρεσης. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται μειωτική ωρίμαση του πυρήνα και η ολοκλήρωσή της είναι απαραίτητη προκειμένου το ωάριο να γονιμοποιηθεί. Την ίδια στιγμή, στο κυτταρόπλασμα παρατηρείται μαζική σύνθεση πρωτεϊνών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη γονιμοποίηση και τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του εμβρύου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα και απαιτείται η ολοκλήρωση και των δύο προκειμένου το ωάριο να καταστεί γόνιμο. Οποιαδήποτε μεταβολή στη διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε γενετικές και λειτουργικές ανωμαλίες. (2,3) Η μορφολογία των ωαρίων κατά τη διάρκεια της ωοληψίας μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία σχετικά με το στάδιο ωρίμανσης του ωαρίου. (4) Κατά πλειοψηφία, την ημέρα της λήψης τα ωάρια βρίσκονται στο στάδιο ΜΙΙ. Αυτό πιστοποιείται από την παρουσία του PBI και τη μορφολογία της κοκκιώδους στιβάδας, η οποία έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Τα ωάρια που βρίσκονται στο ενδιάμεσο στάδιο GVBD ή ΜΙ διαθέτουν μικρή και πυκνή στιβάδα κοκκιωδών κυττάρων, ενώ τα άωρα ωάρια ξεχωρίζουν λόγω της πολύ μικρής και σκουρόχρωμης στιβάδας κοκκωδών κυττάρων που τα περιβάλλει (στάδιο GV). Αν και αυτή η μέθοδος αξιολόγησης προσφέρει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το στάδιο ωρίμανσης του ωαρίου, δεν είναι πολύ ακριβής και, επιπλέον, δεν προσδίδει καμία πληροφορία σχετικά 280 με την ποιότητα του γαμέτη. (5) Επομένως, κατά τη διάρκεια ενός κύκλου κλασικής IVF, τα ωοκύτταρα συνήθως αναμειγνύονται με σπερματοζωάρια, ανεξάρτητα από τη μορφολογία της κοκκιώδους στιβάδας. Αντίθετα, στη μέθοδο ICSI, η παρατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι εφικτή πριν από την έγχυση, αφού τα κοκκιώδη κύτταρα αφαιρούνται προκειμένου να επιτραπεί η επέμβαση στα ωάρια με τα μικροχειριστήρια, αλλά και να εξεταστεί το στάδιο ωρίμανσής τους. (6,7) Μόνον ωάρια που έχουν ολοκληρώσει την πρώτη μειωτική τους διαίρεση και έχουν φτάσει στη Μετάφαση ΙΙ γονιμοποιούνται με τη μέθοδο ICSI. Η μορφή του κυτταροπλάσματος και της διαφανούς ζώνης μπορούν να δώσουν στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των ωαρίων και την ικανότητά τους να γονιμοποιηθούν και να εμφυτευτούν. Θεωρητικά, τα ωάρια με καλή μορφολογία πρέπει να έχουν λείο κυτταρόπλασμα, με σχετική κοκκίωση, μικρό περιληκυθικό χώρο και άχρωμη, ομοιογενή διαφανή ζώνη. (8-10) Παρ όλα αυτά, περίπου τα μισά από τα ωάρια που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης υστερούν σε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω στοιχεία. Έτσι, ως ένα βαθμό, οι δυσμορφίες αυτές θεωρούνται φυσιολογικές, (11) αφού πιθανότατα δεν επηρεάζουν την ικανότητα γονιμοποίησης του ωαρίου. (5,12) Μέχρι και σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η μορφολογία του κυτταροπλάσματος του ωαρίου μπορεί να αποτελέσει κύριο χαρακτηριστικό κριτήριο για την επιλογή των ωαρίων με τις καλύτερες πιθανότητες γονιμοποίησης και εμφύτευσης. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι η μορφολογία του κυτταροπλάσματος του ωαρίου δεν σχετίζεται με τα ποσοστά γονιμοποίησης ή την ποιότητα των εμβρύων. (8,13) Από την άλλη πλευρά όμως, σε εμβρυομεταφορές όπου τα έμβρυα προέρχονταν από ωάρια χωρίς κυτταροπλασματικές δυσμορφίες, παρατηρήθηκαν μεγαλύτερα ποσοστά εγκυμοσύνης. (2) Για την ακρίβεια, τα ποσοστά εγκυμοσύνης από φυσιολογικά ωάρια αγγίζουν το 29,4%, ενώ τα ποσοστά εγκυμοσύνης από ωάρια με σκούρο κυτταρόπλασμα είναι μόλις 5,5%. (2) Τα αποτελέσματα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και από μελέτες οι οποίες παρουσίασαν χαμηλά ποσοστά συνεχιζόμενης κύησης. (3) Επίσης, έχει βρεθεί ότι τα ωάρια με μορφολογικές δυσμορφίες συνήθως συνοδεύονται από μεγάλα ποσοστά ανευπλοειδίας. (3,5,12,14) Αν και το ΡΒΙ είναι ένα μη λειτουργικό κύτταρο, έχει βρεθεί ότι η μορφολογία του μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για την ποιότητα του ωαρίου. (9) Το μέγεθος, η παρουσία θραυσμάτων στην γύρω περιοχή και ο εκφυλισμός του σχετίζεται άμεσα με τη δυνατότητα γονιμοποίησης, εμβρυϊκής ανάπτυξης και εμφύτευσης. (5,9,10,15) Οι δυσμορφίες του PBI αποτελούν ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας της μειωτικής ατράκτου, και κατά συνέπεια, ένδειξη πιθανών ανωμαλιών στα χρωμοσώματα του ωαρίου. (16) Η συσχέτιση της μορφολογίας του ΡΒΙ

3 EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛΟΓIA Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση προσανατολισμού των προπυρήνων σε σχέση με το δεύτερο πολικό σωμάτιο: (α) φυσιολογική θέση προπυρήνων με τον άξονά τους κάθετο με το δεύτερο πολικό σωμάτιο, (β) προπυρήνες με το άξονά τους παράλληλο προς το δεύτερο πολικό σωμάτιο. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση φυσιολογικών και μη φυσιολογικών μορφών προπυρήνων: (α) γονιμοποιημένο ωάριο με δυο φυσιολογικούς προπυρήνες, (β) και (γ) γονιμοποιημένο ωάριο του οποίου οι προπυρήνες δεν βρίσκονται στο κέντρο του ωοπλάσματος. με την ποιότητα των ωαρίων έχει επιβεβαιωθεί ακόμα και σε ωάρια των οποίων η ωρίμανση έχει γίνει in vitro. (17) ΖΥΓΩΤΟ Προπυρήνες Κατά τη διείσδυση ενός σπερματοζωαρίου μέσα από τη διαφανή ζώνη του ωαρίου, ξεκινάει μια αλληλουχία γεγονότων, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί φυσιολογική γονιμοποίηση. Η κεφαλή του σπερματοζωαρίου διαλύεται και το γενετικό υλικό αποσυμπυκνώνεται δημιουργώντας τον άρρενα προπυρήνα, στο κέντρο του ωαρίου. Ταυτόχρονα, το ωάριο ολοκληρώνει τη μειωτική του διαίρεση, οπότε εμφανίζεται το δεύτερο πολικό σωμάτιο, και δημιουργείται ο θήλυς προπυρήνας. Κατόπιν, ο θήλυς προπυρήνας μετακινείται προς τον άρρενα, μέχρι οι δύο να συναντηθούν στο κέντρο του κυτταροπλάσματος. (5) Η μετακίνηση του θήλεος προπυρήνα γίνεται με τη βοήθεια μικροσωληνίσκων που προέρχονται από το κεντρόσωμα του σπερματοζωαρίου και συγκεκριμένων πρωτεϊνών (dynein motor complex). Η μετατόπισή του ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του άξονα των δύο προπυρήνων σε γωνία κάθετη προς τον άξονα του δεύτερου πολικού σωματίου (εικόνα 1α). Οποιαδήποτε μεταβολή στη διαδικασία αυτή μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη διαίρεση του εμβρύου. (18) Ένα φυσιολογικά γονιμοποιημένο ωάριο συνήθως περιέχει δυο ισομεγέθεις προπυρήνες οι οποίοι εφάπτονται μεταξύ τους στο κέντρο του ωοπλάσματος (εικόνα 2α). Αν και στην πλειοψηφία τους τα έμβρυα με δυο προπυρήνες είναι καθ όλα φυσιολογικά, έχει βρεθεί ότι μπορεί να περιέχουν χαοτικό γονιδίωμα. (19) Επίσης, το σχήμα, το μέγεθος, ο αριθμός και η θέση των προπυρήνων αποτελούν καθοριστικά στοιχεία αξιολόγησης της ποιότητας του γονιμοποιημένου ωαρίου. Μελέτες έχουν δείξει ότι γονιμοποιημένα ωάρια των οποίων οι προπυρήνες δε βρίσκονται στο κέντρο του ωοπλάσματος (εικόνα 2β και 2γ) ή που δεν έχουν ίσο μέγεθος ή περιέχουν θραύσματα παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά χρωματοσωμικών ανωμαλιών. (20) Η ίδια ομάδα ερευνητών περιέγραψε ότι σε γονιμοποιημένα ωάρια των οποίων ο άξονας των προπυρήνων είναι παράλληλος προς τον άξονα του δεύτερου πολικού σωματίου (εικόνα 1β) ή όταν τα δυο πολικά σωμάτια βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους, παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά χρωματοσωμικών ανωμαλιών. (20) Ακόμα, το 88,5% των εμβρύων από ICSI και το 50% των εμβρύων από IVF που εμφανίζουν ανισομεγέθεις προπυρήνες, παρουσιάζουν επιπρόσθετα και χρωματοσωμικές ανωμαλίες. (21) Η εμφάνιση ενός ή τριών προπυρήνων θεωρείται μη φυσιολογική, αφού τα έμβρυα αυτά είναι ανευπλοειδικά και δεν χρησιμοποιούνται σε ένα κύκλο εξωσωματικής. Πυρηνίσκοι Οι πυρηνίσκοι συνήθως είναι μικροί σχηματισμοί στο εσωτερικό των προπυρήνων. Είναι το μέρος όπου δημιουργείται το προ-rrna και είναι άμεσα συναπτόμενοι με τις περιοχές των χρωμοσωμάτων που κωδικοποιούν το rrna. (22) Είναι προϊόντα αντιγραφής του προπυρήνα και συμμετέχουν στη διαδικασία εναπόθεσης του rrna στην περιοχή όπου αντιγράφεται. (23,24) Ακόμα, οι πυρηνίσκοι παρουσιάζουν διάφορους τύπους κατανομής μέσα στον προπυρήνα, ένα φαινόμενο που σχετίζεται άμεσα με τη διαίρεση και την ποιότητα του εμβρύου. (25,26) Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα έμβρυα που παρουσιάζουν συγκέντρωση των πυρηνίσκων κοντά στο σημείο όπου εφάπτονται οι δυο προπυρήνες δίνουν καλύτερα ποσοστά εγκυμοσύνης και εμφύτευσης. (27) Μια άλλη ομάδα ερευνητών χώρισε τους προπυρήνες σε έξι κατηγορίες, ανάλογα με την κατανομή και τον αριθμό των πυρηνίσκων. (28) Το συμπέρασμα ήταν ότι τα γονιμοποι- 281

4 Λουτραδη - Ταρλατζης Μορφολογικα χαρακτηριστικα αξιολογησης της ποιοτητας ωαριων και εμβρυων για εμβρυομεταφορα ημένα ωάρια που εμφανίζουν τον ίδιο αριθμό και την ίδια κατανομή πυρηνίσκων και στους δυο προπυρήνες (εικόνα 3) έχουν πολύ καλή πιθανότητα να αναπτυχθούν σε βλαστοκύστη και να εμφυτευτούν. (5,16,26,29-31) Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από μελέτες οι οποίες ανέλυσαν το γονιδίωμα των εμβρύων και έδειξαν χαμηλά ποσοστά ανευπλοειδιών στα έμβρυα με τη συγκεκριμένη κατανομή πυρηνίσκων. (20) Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι η μορφολογία των πυρηνίσκων δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητα των εμβρύων και τα ποσοστά εγκυμοσύνης. Μάλιστα κάτι τέτοιο αποδείχθηκε μετά από εμβρυομεταφορές ενός μόνον εμβρύου, όπου ήταν δυνατό να υπολογισθούν με ακρίβεια τα ποσοστά εμφύτευσης. (32) Παρ όλα αυτά, η μορφολογία των πυρηνίσκων παραμένει ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης και επιλογής εμβρύων για εμβρυομεταφορά. Έχει το πλεονέκτημα ότι διεξάγεται γρήγορα και μάλιστα στα πλαίσια ελέγχου για τη γονιμοποίηση των ωαρίων. Για την παρατήρησή τους απαιτείται μικροσκόπιο μεγάλης μεγέθυνσης (συνήθως ανάστροφο μικροσκόπιο) και αποτελεί μια αξιόπιστη και μη επεμβατική μέθοδο εκτίμησης της ποιότητας των εμβρύων, σε πολύ αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Τέλος, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε χώρες όπως η Γερμανία, όπου ο αριθμός των εμβρύων που μπορούν να καλλιεργηθούν μετά το στάδιο των προπυρήνων είναι περιορισμένος. ΕΜΒΡΥΟ Πρόωρη διαίρεση Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που επιτρέπει την ποιοτική αξιολόγηση των εμβρύων είναι η παρατήρηση του ρυθμού ανάπτυξής τους μετά τη γονιμοποίηση. (33,34) Έχει παρατηρηθεί ότι τα γονιμοποιημένα ωάρια που έχουν υποστεί την πρώτη τους μιτωτική διαίρεση, ώρες μετά τη γονιμοποίηση με τη μέθοδο IVF ή ICSI, συνδέονται με διπλάσια ποσοστά εγκυμοσύνης σε σχέση με αυτά που διαιρούνται αργότερα. (35,36) Ακόμη, η ομάδα των Salumets και συν. (37) έδειξε ότι τα ταχέως εξελισσόμενα έμβρυα έχουν καλύτερη αναπτυξιακή ικανότητα. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι τα ποσοστά δημιουργίας βλαστοκύστης, εγκυμοσύνης και εμφύτευσης από εμβρυομεταφορές ενός ή δυο ταχέως αναπτυσσόμενων εμβρύων είναι σημαντικά υψηλότερα. (38) Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι τα έμβρυα με γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης είναι κατά πλειοψηφία ευπλοειδικά. (39) Πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι το φαινόμενο την πρόωρης διαίρεσης σχετίζεται άμεσα με την ηλικία την γυναίκας και παρατηρείται συχνότερα σε ωάρια που γονιμοποιούνται με τη μέθοδο ICSI. Αυτό, ίσως γιατί με τη μέθοδο ICSI παρακάμπτεται η διαδικασία προσκόλλησης και διείσδυσης του σπερματοζωαρίου στη διαφανή ζώνη, λόγω της απευθείας έγχυσής του στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου. Κατά συνέπεια, η γονιμοποίηση 282 Εικόνα 3. Φυσιολογική κατανομή πυρηνίσκων, μέσα στους προπυρήνες. συμβαίνει συντομότερα από ότι στην κλασική IVF. (5) Ο λόγος για τον οποίο τα έμβρυα που διαιρούνται νωρίτερα είναι καλύτερης ποιότητας και δίνουν υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης και εμφύτευσης δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Πιθανολογείται, όμως, ότι μάλλον οφείλεται σε ενδο-ωαριακούς παράγοντες που συσχετίζονται με το συγχρονισμό της ωρίμανσης του πυρήνα και του κυτταροπλάσματος του ωαρίου, πριν τη γονιμοποίηση. (5,40) Μορφολογία εμβρύου κατά τις ημέρες 2, 3 και 4 Τα πλέον συνηθισμένα χαρακτηριστικά ποιοτικής αξιολόγησης των εμβρύων βασίζονται στην παρατήρηση του αριθμού και του σχήματος των βλαστομεριδίων, καθώς και στην παρουσία θραυσμάτων στη γύρω περιοχή. (4,5) Σε γενικές γραμμές, το ποιοτικά καλύτερο έμβρυο πρέπει να παρουσιάζει συγκεκριμένο αριθμό κυττάρων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, να έχει βλαστομερίδια περίπου ίδιου μεγέθους και λίγα ή καθόλου θραύσματα. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα έμβρυα που παρουσιάζουν 4-5 κύτταρα τη δεύτερη ημέρα μετά τη γονιμοποίηση και τουλάχιστον 6-8 κύτταρα την τρίτη, παρουσιάζουν θραύσματα σε λιγότερο από το 20% του συνολικού τους όγκου και δεν εμφανίζουν πολυπύρηνα βλαστομερίδια, έχουν περίπου 30% πιθανότητες να εμφυτευτούν. (41) Τα αποτελέσματα αυτά επαληθεύτηκαν και σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης όπου οι εμβρυομεταφορές περιελάμβαναν ένα μόνο έμβρυο, αν και στη συγκεκριμένη μελέτη ο πληθυσμός των ασθενών ήταν πολύ επιλεγμένος. (42) Ακόμα, η χρονική στιγμή κατά την οποία αξιολογούνται τα έμβρυα έχει μεγάλη σημασία. Έχει αποδειχθεί ότι ένα έμβρυο με τέσσερα κύτταρα και λίγα θραύσματα το πρωί της δεύτερης ημέρας έχει περισσότερες πιθανότητες εμφύτευσης από ένα άλλο που την ίδια χρονική στιγμή παρουσιάζει δύο κύτταρα και καθόλου θραύσματα. (5,43) Ένα πολύ συχνό φαινόμενο που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης είναι η άνιση διαίρεση των βλαστομεριδίων. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό δεν είναι πλήρως κατανοητός, σίγουρα όμως γνωρίζουμε ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στο έμ-

5 EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛΟΓIA βρυο. Όπως προκύπτει από έρευνες με τη μέθοδο του φθορίζοντα υβριδισμού in situ (FISH), τα έμβρυα με ανισομεγέθη βλαστομερίδια παρουσιάζουν πολύ συχνά ανομοιογενή κατανομή του γενετικού υλικού και κατά συνέπεια αυξημένα ποσοστά χρωμοσωμικών ανωμαλιών. (5,16,39) Επίσης, τα έμβρυα αυτά δεν έχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και εμφύτευσης σε σύγκριση με τα έμβρυα με ισομεγέθη βλαστομερίδια. (39) Τέλος, τα ανισομεγέθη βλαστομερίδια συνήθως προκύπτουν από την άνιση κατανομή του κυτταροπλάσματος κατά τη διάρκεια των πρώτων κυτταρικών διαιρέσεων και συχνά παρουσιάζουν περισσότερους από έναν πυρήνα στο κυτταρόπλασμά τους, με αποτέλεσμα η εμφυτευτική τους ικανότητα να είναι περιορισμένη. (5,39) Το πλέον ενδεικτικό μορφολογικό στοιχείο της ποιότητας του εμβρύου είναι η παρουσία θραυσμάτων. Οι ακριβείς αιτίες του θρυμματισμού των βλαστομεριδίων δεν είναι πλήρως κατανοητές, έχει αναφερθεί όμως ότι μπορεί να οφείλονται στη δημιουργία ελεύθερων ριζών οξυγόνου (reactive oxygen species ROS) κατά τη διάρκεια της in vitro καλλιέργειας. (16) Η παρουσία θραυσμάτων δεν επηρεάζει πάντα την ανάπτυξη του εμβρύου. Μάλιστα, τα ποσοστά εγκυμοσύνης και εμφύτευσης παραμένουν αμετάβλητα, όταν το ποσοστό θρυμματισμού δεν ξεπερνάει το 10%-20% του συνολικού του όγκου του εμβρύου. Έχει παρατηρηθεί από αρκετές ερευνητικές ομάδες, ότι τα μικρά ποσοστά θραυσμάτων μπορεί να εξαφανιστούν κατά τη διάρκεια της in vitro καλλιέργειας, είτε επειδή λύονται, είτε επειδή πιθανόν απορροφώνται ξανά από τα βλαστομερίδια. (5,12,39) Παλαιότερες μελέτες θεώρησαν ότι η αφαίρεση των θραυσμάτων με τη βοήθεια μικροχειριστηρίων μπορεί να βελτιώσει τη μορφολογία και τη διαίρεση του εμβρύου. (5,44) Παρ όλα αυτά, η μέθοδος αυτή θεωρείται εξαιρετικά επεμβατική για το έμβρυο και δεν είναι απόλυτα σαφές αν πραγματικά βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των εμβρύων. Για τον λόγο αυτό έχει εγκαταλειφθεί εδώ και καιρό. Μελέτες έχουν δείξει ότι σε έμβρυα με μεγάλα ποσοστά θραυσμάτων υπάρχει έκφραση κάποιων γονιδίων απόπτωσης, όπως το bax και το bcl-2, η αναλογία των οποίων καθορίζει εάν το κύτταρο θα εκφυλιστεί ή όχι. (5,45) Επίσης, η πιθανή μείωση ζωτικών πρωτεϊνών, όπως η λεπτίνη και το STAT 3, από το κυτταρόπλασμα, κατά τη θραύση, μπορεί να προκαλέσουν προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο. (5,46) Ένα ακόμα ενδεικτικό χαρακτηριστικό της ποιότητας των εμβρύων είναι ο αριθμός των πυρήνων σε κάθε βλαστομερίδιο. Φυσιολογικά, το κάθε βλαστομερίδιο περιέχει έναν πυρήνα ο οποίος περικλείει το γενετικό υλικό. Παρ όλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι αρκετά βλαστομερίδια παρουσιάζουν πολλαπλούς πυρήνες. Αρχικά, το φαινόμενο αυτό είχε αποδοθεί σε μη φυσιολογική γονιμοποίηση, σύντομα όμως έγινε κατανοητό ότι μπορεί να εμφανιστεί και σε έμβρυα που έχουν γονιμοποιηθεί κανονικά. Παρατηρείται κυρίως σε έμβρυα χαμηλής ποιότητας, αλλά και σε έμβρυα καλύτερης ποιότητας σε ποσοστό περίπου 15%. (47) Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Σίγουρα όμως αποτελεί ένδειξη μωσαϊκισμού και σοβαρών χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Παρουσιάζεται συχνότερα μετά την πρώτη και τη δεύτερη μιτωτική διαίρεση, υποδεικνύοντας έτσι ότι μπορεί να σχετίζεται με ανεπαρκή ωρίμανση του ωαρίου ή με ανωμαλίες του γενετικού υλικού στην κεφαλή του σπερματοζωαρίου. (47) Μελέτες έχουν δείξει ότι τα έμβρυα με πολυπύρηνα βλαστομερίδια παρουσιάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά εγκυμοσύνης και εμφύτευσης και μάλιστα συνιστάται η αποφυγή μεταφοράς τέτοιων εμβρύων. (16,41) Η παρατήρηση των πολλαπλών πυρήνων στα βλαστομερίδια αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αξιολόγησης της ποιότητας ενός εμβρύου. Παρ όλα αυτά δε χρησιμοποιείται συστηματικά ως κριτήριο για την επιλογή εμβρύων για εμβρυομεταφορά. Είναι γεγονός πως η παρατήρηση των πυρήνων αυτών είναι αρκετά δύσκολη αφού μπορεί να μη φαίνονται λόγω της συνεχούς διαδικασίας διαίρεσης ή λόγω της υφής του κυτταροπλάσματος και της παρουσίας θραυσμάτων. (47) Το πιο δύσκολο στάδιο αξιολόγησης της ποιότητας του εμβρύου είναι το στάδιο του μοριδίου, αφού θεωρείται περισσότερο ένα μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης, πριν τη δημιουργία βλαστοκύστης. Στο στάδιο αυτό, το έμβρυο θα πρέπει να φαίνεται ως μια ομοιόμορφη μάζα, τα κύτταρα της οποίας δεν πρέπει να ξεχωρίζουν, λόγω των στενών κυτταρικών δεσμών που δημιουργούνται μεταξύ τους. Η δημιουργία μοριδίου την τέταρτη ημέρα μετά τη γονιμοποίηση προδιαγράφει τη δημιουργία βλαστοκύστης με αυξημένες πιθανότητες εμφύτευσης. (16) ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΗ Τα έμβρυα που φθάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης είναι συνήθως τα ποιοτικά καλύτερα και αυτά που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες εμφύτευσης. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι τα ανθρώπινα έμβρυα, στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης, ελέγχονται αποκλειστικά από το μητρικό γονιδίωμα, αφού το εμβρυϊκό γονιδίωμα ενεργοποιείται μετά από τη δεύτερη κυτταρική διαίρεση. (48) Κατά συνέπεια, οι κύριες βλάβες του εμβρύου συνήθως εμφανίζονται μετά το στάδιο των οκτώ κυττάρων ή του μοριδίου. Έτσι, η παρατεταμένη in vitro καλλιέργεια εμβρύων προσφέρει έναν τρόπο φυσικής επιλογής των ποιοτικά καλύτερων εμβρύων. Η μορφολογία των βλαστοκύστεων διαφέρει ανάλογα με την ποιότητά τους. Κατά γενική ομολογία, όταν μια βλαστοκύστη παρουσιάζει διάταση, ομοιογενή τροφοβλάστη και ευκρινή, συμπαγή έσω κυτταρική μάζα την πέμπτη ημέρα μετά τη γονιμοποίηση έχει περίπου 50% πιθανότητες να εμφυτευθεί. (49) Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τα ποσοστά εμφύτευσης των βλαστο- 283

6 Λουτραδη - Ταρλατζης Μορφολογικα χαρακτηριστικα αξιολογησης της ποιοτητας ωαριων και εμβρυων για εμβρυομεταφορα κύστεων κυμαίνονται από 60% (50) έως και 67%. (51) Πρόσφατες προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες, στις οποίες μεταφέρετο μια μόνο βλαστοκύστη σε κάθε γυναίκα, παρουσίασαν ποσοστά εγκυμοσύνης από 42% έως και 61%. (52,53) Μελέτες έχουν δείξει ότι η μορφολογία της βλαστοκύστης, ως μεμονωμένο χαρακτηριστικό, δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα ύπαρξης γενετικών ανωμαλιών στο έμβρυο. Έχει αναφερθεί ότι οι βλαστοκύστεις μπορεί να παρουσιάσουν μεταζυγωτικό χρωματοσωμικό μωσαϊκισμό με τριπολικές και τετραπολικές μιτωτικές ατράκτους στον πυρήνα ορισμένων κυττάρων. (54) Επίσης, είναι γνωστό ότι ακόμη και τα ανευπλοειδικά έμβρυα μπορούν να αναπτυχθούν σε βλαστοκύστη σε ποσοστό που ανέρχεται στο 37%. (55) Η καλλιέργεια εμβρύων in vitro μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των εμβρύων που μεταφέρονται στη μήτρα, περιορίζοντας τις πολύδυμες κυήσεις χωρίς να μειώνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης και εμφύτευσης, μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. (5,33,53) Μελέτες έχουν δείξει ότι η δημιουργία βλαστοκύστης εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων ωαρίων και από τον αριθμό των βλαστομεριδίων κατά την τρίτη ημέρα καλλιέργειας. (51) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάπτυξη των ωαρίων και των εμβρύων είναι μια πολύπλοκη, δυναμική και πολυπαραγοντική διαδικασία. Οποιαδήποτε διαταραχή στη διαδικασία αυτή μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες ή ακόμα και τη διακοπή της ανάπτυξης του εμβρύου. Κάθε στάδιο ανάπτυξης παρουσιάζει χαρακτηριστικά που είναι ενδεικτικά της ποιότητας και της δυνατότητας γονιμοποίησης και εμφύτευσης των εμβρύων. Κανένα από τα παραπάνω κριτήρια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του για την αξιολόγηση της ποιότητας. Η επιλογή του ποιοτικά και γενετικά καλύτερου εμβρύου την ημέρα της εμβρυομεταφοράς πρέπει να γίνεται συνδυάζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης, καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του και όχι με βάση ένα μόνο από τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης ημέρας. Τέλος, είναι γεγονός ότι κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά των δυνατοτήτων ανάπτυξης ενός εμβρύου. Η καλύτερη κατανόησή τους έχει οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των μεταφερόμενων εμβρύων, περιορίζοντας τις πολύδυμες κυήσεις, χωρίς να επηρεαστούν τα ποσοστά εμφύτευσης και εγκυμοσύνης. Summary Loutradi K, Tarlatzis B. Morphological characteristics for quality assessment of ova and embryos in embryo transfer Helen Obstet Gynecol 18(4): , The production of supernumerary embryos during a cycle of assisted reproduction led to the development of embryo grading systems for the evaluation of their quality. These systems facilitate the selection of embryos with the best implantation potential and also aid to reduce the number of embryos transferred, without influencing the pregnancy and implantation rates. The most usual way of qualitative evaluation is based on the observation of embryo morphology, which includes characteristics such as the number and the position of pronuclei, the rate of development and the presence of fragments. Τhe choice of the morphologically and genetically optimal embryo for transfer should be carried out based on the morphological characteristics that have been observed during embryo development and until the day of transfer. Key words: embryo, embryo quality, embryo transfer, morphology, quality assessment. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Edwards RG, Fishel SB, Cohen J, Fehilly CB, Purdy JM, Slater JM, Steptoe PC, Webster JM. Factors influencing the success of in-vitro fertilization for alleviating human infertility. J In Vitro Fert Emb Transf 1984; 1, Loutradis D, Drakakis P, Kallianidis K, Milingos S, Dendrinos S, Michalas S. Oocyte morphology correlates with embryo quality and pregnancy rate after intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 1999; 72(2): Kahraman S, Yakin K, Donmez E, Samli H, Bahce M, Cengiz C et al. Relationship between granular cytoplasm of oocytes and pregnancy outcome following intracytoplasmic sperm injection. Hum Rprod 2000; 15: Veeck LL. The morphological assessment of human oocytes and early conception. In: Keel BA, Webster BW(eds). Handbook of the Laboratory Diagnosis and Treatment of Infertility. CRC Press, Boca Raton, Boston, 1990; pp Ebner T, Moser M, Sommergruber M, Tews G. Selection based on morphological assessment of oocytes and embryos at different stages of preimplantation development: a review. Hum Reprod Update 2003; 9(3): Palermo G, Joris H, Devroey P, Van Steirteghem AC. Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte. Lancet 1992; 340: Van Steirteghem AC, Nagy Z, Joris H, Liu J, Staessen C, Smitz J et al. High fertilization and implantation rates after intracytoplasmic sperm injection. Hum Rprod 1992; 8: De Sutter P, Dozortev D, Qian C et al. Oocyte morphology does not correlate with fertilization rate and

7 EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛΟΓIA embryo quality after intracytoplasmic sperm injection. Hum Rprod 1996; 11: Ebner T, Yaman C, Moser M, Sommergruber M, Feichtinger O, Tews G. Prognostic value of first polar body morphology on fertilization rate and embryo quality in intracytoplasmic sperm injection. Hum Rprod 2000; 15(2): Xia P. Intracytoplasmic sperm injection: correlation of oocyte grade based on polar body, periviteline space and cytoplasmic inclusions with fertilization rate and embryo quality. Hum Rprod 1997; 12: Meriano JS, Alexis J, Visram-Zaver S, Cruz M, Casper RF. Tracking of oocyte dysmorphism for ICSI patients may prove relevant to the outcome in subsequent patient cycles. Hum Rprod 2001; 16: Van Blerkom J, Henry G. Oocyte dysmorphism and aneuploidy in meiotically- mature human oocytes after ovarian stimulation. Hum Reprod 1992; 7: Balaban B, Urman B, Sertac A, Alatas C, Aksoy S, Mercan R. Oocyte morphology does not affect fertilization rate, embryo quality and implantation rate after intracytoplasmic sperm injection. Hum Rprod 1998; 13(12): Plachot M, Veigha A, Montagut J, de Grouchy J, Calderon G, Lepretre S et al. Are clinical and biological parameters correlated with chromosomal disorders in early life: a multicentric study. Hum Rprod 1988; 3: Ebner T, Moser M, Yaman C, Feichtinger O, Hartl J, Tews G. Elective embryo transfer of embryos selected on the basis of polar body morphology is associated with increased rates of implantation and pregnancy. Fertil Steril 1999; 72(4): Tucker KE, Jansen CAM. Why should we assess oocyte and embryo morphology? Proceedings 2nd International workshop for Embryologists: Troubleshooting Activities in the ART lab, 2002; pp Mikkelsen AL, Lindenberg S. Morphology of in vitro matured oocytes: impact on fertility potential and embryo quality. Hum Rprod 2001; 16(8): Edwards RG, Beard HK. Oocyte polarity and cell determination in early mammalian embryos. Molecular Hum Rprod 1997; 3: Lim AS, Goh VH, Su CL, Yu SL. Microscopic assessment of Pronuclear embryos is not definitive. Hum Gen 2000; 107: Gianaroli L, Magli MC, Ferraretti AP, Fortini D, Grieco N. Pronuclear morphology and chromosomal abnormalities as scoring criteria for embryo selection. Fertil Steril 2003; 80(2): Manor D, Drugean A, Stein D, Pillar M, Itskovitz-Eldor J. Unequal Pronuclear size A powerful predictor of embryonic chromosomal anomalies. J Assist Reprod Gen 1999; 16: Hernandez-Verdun D, Roussel P, Gebrane-Younes J. Emerging concepts of nucleolar assembly. J Cell Sci 2002; 115: Jiminez-Garcia L.F, Segura-Valdez L, Ochs RL, Rothblum LI, Hannan R, Spector DL. Nucleologenesis: U3 snrna containing prenucleolar bodies move to sites of active Pre-rRNA transcription after mitosis. Molecular Biology of the Cell 1994; 5: Tesarik J, Kopecny V. Assembly of the nucleolar precursor bodies in human male pronuclei is correlated with an early RNA synthetic activity. Exp Cell Res 1990; 191: Scott L, Alvero R, Leondires M, Bradley M. The morphology of human pronuclear embryos is positively related to blastocyst development and implantation. Hum Rprod 2000; 15: Tesarik J, Junca AM, Hazout A, Aubriot FX, Nathan C, Cohen-Bacrie P et al. Embryos with high implantation potential after intracytoplasmic sperm injection can be recognized by a simple, noninvasive examination of PN morphology. Hum Rprod 2000; 15: Scott1 LA, Smith S. The successful use of pronuclear embryo transfers the day following oocyte retrieval. Hum Rprod 1998; 13(4): Tesarik J GE. The probability of abnormal preimplantation development can be predicted by a single static observation on pronuclear stage morphology. Hum Rprod 1999; 14: Balaban B, Urman B, Isiklar A, Alatas C, Aksoy S, Mercan R et al. The effect of pronuclear morphology on embryo quality parameters and blastocyst transfer outcome. Hum Rprod 2001; 16: Montag M, Van der Ven H. Evaluation of pronuclear morphology as the only selection criterion for further embryo culture and transfer: results of a prospective multicentre study. Hum Rprod 2001; 16(2384): Wittemer C, Bettahar-Lebugle K, Ohl J, Rongieres C, Nisand I, Gerlinger P. Zygote evaluation: an efficient tool for embryo selection. Hum Rprod 2000; 15: Salumets A, HydeΒn-Granskog C, Suikkari AM, Tiitinen A, Tuuri T. The predictive value of pronuclear morphology of zygotes in the assessment of human embryo quality. Hum Rprod 2001; 16: Sakkas D, Gardner DK. Non-invasive methods to assess embryo quality. Cur Op Obs & Gyn 2005; 17: Bavister BD. Timing of embryo development. In: Van Soom A BM, editor. Assessment of mammalian embryo quality: invasive and non-invasive techniques. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer s Academic 285

8 Λουτραδη - Ταρλατζης Μορφολογικα χαρακτηριστικα αξιολογησης της ποιοτητας ωαριων και εμβρυων για εμβρυομεταφορα Publishers, 2002; pp Sakkas D, Shoukir Y, Chardonnens D, Bianchi PG, Campana A. Early cleavage of human embryos to the two-cell stage after intracytoplasmic sperm injection as an indicator of embryo viability. Hum Rprod 1998; 13: Shoukir Y, Campana A, Marley T, Sakkas D. Early cleavage of in-vitro fertilized human embryos to the 2-cell stage: a novel indicator of embryo quality and viability. Hum Rprod 1997; 12: Salumets A, Hyden-Granskog C, Makinen S et al. Early cleavage predicts the viability of human embryos in elective single embryo transfer procedures. Hum Rprod 2003; 18: Van Montfoort APA, Dumoulin JCM, Kester ADM, Evers JLH. Early cleavage is a valuable addition to existing embryo selection parameters: a study using single embryo transfers. Hum Rprod 2004; 19: Hardarson T, Hanson C, Sjogren A, Lundin K. Human embryos with unevenly sized blastomeres have lower pregnancy and implantation rates: indications for aneuploidy and multinucleation. Hum Rprod 2001; 16: Sakkas D, Percival G, D Arcy Y, Sharif K, Afnan M. Assessment of early cleaving in vitro fertilized human embryos at the 2- cell stage before transfer improves embryo selection. Fertil Steril 2001; 76: Van Royen E, Mangelschots K, De Neubourg D, Valkenburg M, Van de Meerssche M, Ryckaert G et al. Characterization of a top quality embryo, a step towards single-embryo transfer. Hum Rprod 1999; 14: De Neubourg D, Gerris J, Mangelschots K, Van Royen E, Vercruyssen M, Elseviers M. Single top quality embryo transfer as a model for prediction of early pregnancy outcome. Hum Rprod 2004; 19: Ziebe S, Petersen K, Lindenberg S, Andersen AG, Gabrielsen A, Andersen AN. Embryo morphology or cleavage stage: how to select the best embryos for transfer after in-vitro fertilization. Hum Rprod 1997; 12: Alikani M, Palermo G, Adler A, Bertoli M, Blake M, Cohen J. Intracytoplasmic sperm injection in dysmorphic human oocytes. Zygote 1995; 3: Warner CM, Cao W, Exley GE, McElhinny AS, Alikani M, Cohen J, Scott RT. Brenner CA. Genetic regulation of egg and embryo survival. Hum Rprod 1998; 13(Suppl 3): Antczak M, Van Blerkom J. Oocyte influences on early development: the regulatory proteins leptin and STAT3 are polarized in mouse and human oocytes and differentially distributed within the cells of the preimplantation embryo. Reprod Fert Dev 1996; 8: Ziebe S, Petersen K, Lindenberg S, Andersen AG, Gabrielsen A, Andersen AN et al. The frequency and developmental capability of human embryos containing multinucleated blastomeres. Hum Rprod 1997; 12 (4): Braude P, Bolton V, Moore S. Human gene expression first occurs between the four- and eight cell stage of preimplantation development. Nature 1988; 332: Gardner DK, Schoolcraft WB, Wagley L, Schlenker T, Stevens J, Hesla J. A prospective randomized trial of blastocyst culture and transfer in in-vitro fertilization. Hum Rprod 1998; 13: Gardner DK, Lane M, Stevens J, Schlenker T, Schoolcraft WB. Blastocyst score affects implantation and pregnancy outcome: towards a single blastocyst transfer. Fertil Steril 2000; 73: Langely DT, Marek DM, Gardner DK, Doody KM, Doody KJ. Extended embryo culture in human assisted reproduction treatments. Hum Rprod 2001; 16: Gardner DK, Surrey E, Minjarez D, Leitz A, Stevens J, Schoolcraft WB. Single blastocyst transfer: a prospective randomized trial. Fertil Steril 2004; 81: Papanikolaou EG, Camus M, Kolibianakis EM, Van Landuyt L, Van Steirteghem A, Devroey P. In vitro fertilization with single blastocyst-stage versus single cleavage-stage embryos. NEJM 2006; 354: Chatzimeletiou K, Morrison EE, Prapas N, Prapas Y, Handyside AH. Spindle abnormalities in normally developing and arrested human preimplantation embryos in vitro identified by confocal laser scanning microscopy. Hum Rprod 2005; 20(3): Sandalinas M, Sadowy S, Alikani M, Calderon G, Cohen J, Munni S. Developmental ability of chromosomally abnormal human embryos to develop to the blastocyst stage. Hum Rprod 2001; 16:

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS).

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS). ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Επικ. Καθηγητής Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘ. Α. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί παράγοντες και η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας

Γενετικοί παράγοντες και η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας Γενετικοί παράγοντες και η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας Δρ. Ελένη Κοντογιάννη Εμβρυολόγος-Γενετιστής Επιστημονική Διευθύντρια Ινστιτούτου Γυναικολογίας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «IVF and Genetics»

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Κλασσική Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «ΜΟΝΑΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» μαιευτήρια «ΜΗΤΕΡΑ» και «ΛΗΤΩ» 2002 Κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (P.G.D) σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες και κληρονομικά νοσήματα

Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (P.G.D) σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες και κληρονομικά νοσήματα Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (P.G.D) σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες και κληρονομικά νοσήματα MAΡΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ Κλινική Εμβρυολόγος Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική Αναδρομή Γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 1) ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΕΥΠΛΟΕΙΔΙΑ: ΚΑΘΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Ν (ΑΠΛΟΕΙΔΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ) 3Ν ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4Ν τριπλοειδία Α) Γονιμοποίηση ωαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... 1. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει ανθρώπινο σπερματοζωάριο.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... 1. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει ανθρώπινο σπερματοζωάριο. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ. ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... 1. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΛΗΨΗ ΩΑΡΙΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΊΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Μαλτέζος Ιωάννης

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΊΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Μαλτέζος Ιωάννης ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΊΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Μαλτέζος Ιωάννης Κληρονομικότητα Το σώμα μας αποτελείται από εκατομμύρια κύτταρα εκ των οποίων τα περισσότερα εξ αυτών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωσωματική γονιμοποίηση μετά τα 40

Εξωσωματική γονιμοποίηση μετά τα 40 EλλHNIKH MAIEYTIKH & γynaikoλογia 19(3):246-251, 2007 Aνασκόπηση Εξωσωματική γονιμοποίηση μετά τα 40 Σ. Kολυμπιανάκης Χ. Βενέτης Β. Ταρλατζής Περιληψη Η αρνητική επίπτωση της ηλικίας στη γονιμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. Μανουρά Αντωνία. Νεογνολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. Μανουρά Αντωνία. Νεογνολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Μανουρά Αντωνία Νεογνολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης Σχεδόν τριάντα χρόνια έχουν περάσει από τη γέννηση του πρώτου «µωρού του σωλήνα». Από τότε,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ, Κηφισίας 49 & Ζηρίδη, 15123 Μαρούσι. 2

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ, Κηφισίας 49 & Ζηρίδη, 15123 Μαρούσι. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 11, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 01-06, 2012 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γέννηση ύστερα από βιοψία πολικών σωματίων και προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο για ανευπλοειδία με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ. 2. (α) Ποια μέρη του γεννητικού συστήματος του άνδρα δείχνουν οι αριθμοί 1-8 στο σχήμα;

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ. 2. (α) Ποια μέρη του γεννητικού συστήματος του άνδρα δείχνουν οι αριθμοί 1-8 στο σχήμα; ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 1. (α) Τι αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί 1-6 στο σχήμα; (β) Εξηγήστε τι είναι τα ωοθυλάκια και ποιος είναι ο ρόλος τους. (γ) Σε ποιο μέρος του γεννητικού συστήματος της γυναίκας αρχίζει η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

«Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» Δέσποινα Τζανακάκη Βιολόγος Κλινική Εμβρυολόγος Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης - Β Μαιευτική & Γυναικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ (CGH)

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ (CGH) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Εφαρμογές Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GnRH ανάλογα. Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD. Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής

GnRH ανάλογα. Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD. Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής GnRH ανάλογα Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Στο Εργαστήριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής προσφέρονται διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με την ανδρική υπογονιμυπογονημότηταότητα όπως:

Στο Εργαστήριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής προσφέρονται διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με την ανδρική υπογονιμυπογονημότηταότητα όπως: Σ. Κονιδάρης Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Στ. Μπάκα Επ. Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Π. Βάκας Επ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Δ. Τζανακάκη Κλινική Εμβρυολόγος Στο Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

elonva : καινοτοµία στη θεραπεία µε επίκεντρο την ασθενή

elonva : καινοτοµία στη θεραπεία µε επίκεντρο την ασθενή elonva : καινοτοµία στη θεραπεία µε επίκεντρο την ασθενή Επικεντρωµένη στην ασθενή προσέγγιση της Ελεγχόµενης Διέγερσης των Ωοθηκών (COS) Βελτιστοποίηση της αναλογίας κινδύνου /οφέλους Μείωση του OHSS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α.

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α. ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Η ανικανότητα σύλληψης μετά από ένα χρόνο σεξουαλικών

Διαβάστε περισσότερα

BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΙΑΛΕΞΗ 2. ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΥΛΑΚΩΣΗ Ι ΑΣΚΩΝ Μιχάλης Παυλίδης (pavlidis@biology.uoc.gr) Hράκλειο, Νοέμβριος 2012 1 ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ* 1. 2. 3. 4. Επαφή, αναγνώριση & πρόσδεση σπερματοζωαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ* BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ. Επαφή, Αναγνώριση & Πρόσδεσητου σπερματοζωαρίου στο ωάριο ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΛΑΚΩΣΗ

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ* BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ. Επαφή, Αναγνώριση & Πρόσδεσητου σπερματοζωαρίου στο ωάριο ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΛΑΚΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2. BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΛΑΚΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Μιχάλης Παυλίδης (pavlidis@biology.uoc.gr) Hράκλειο, Νοέμβριος 2013 ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ* 1. Επαφή, αναγνώριση & πρόσδεση σπερματοζωαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γονιμοποίηση αναγνώριση και συνένωση ωαρίου-σπερματοζωαρίου φραγμός στην πολυσπερμία μετα μετ βολική ενεργο ενεργο ο π ίηση

Γονιμοποίηση αναγνώριση και συνένωση ωαρίου-σπερματοζωαρίου φραγμός στην πολυσπερμία μετα μετ βολική ενεργο ενεργο ο π ίηση Γονιμοποίηση αναγνώριση και συνένωση ωαρίου-σπερματοζωαρίου φραγμός στην πολυσπερμία μεταβολική ενεργοποίηση του αυγού ανακατατάξεις στα συστατικά του αυγού σχηματισμός του διπλοειδή πυρήνα του ζυγωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ. Ζαρφτζιάν Μαριλένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ. Ζαρφτζιάν Μαριλένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΑΥΛΑΚΩΣΗ Αυλάκωση ονομάζεται η διαίρεση του ζυγωτού Η πρώτη μιτωτική διαίρεση σε 2 κύτταρα γίνεται 30 ώρες μετά τη γονιμοποίηση Ακολουθούν πολλές μιτωτικές διαιρέσεις και 5 7 μέρες

Διαβάστε περισσότερα

medical center Εξωσωματική Γονιμοποίηση Ηλίας Γάτος MD Επιστημονικός Διευθυντής embio

medical center Εξωσωματική Γονιμοποίηση Ηλίας Γάτος MD Επιστημονικός Διευθυντής embio medical center Εξωσωματική Γονιμοποίηση Ηλίας Γάτος MD Επιστημονικός Διευθυντής embio Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF) Η εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη τεχνική τεκνοποίησης ανά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ. Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ. Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ Κωνσταντίνος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Γονιμοποίηση-Εμφύτευση ωαρίου-κύηση Τα σπερματοζωάρια, κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014. Εξωσωµατική γονιµοποίηση (IVF) Πτωχές Απαντήτριες. Αίτια πτωχής απάντησης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

3/12/2014. Εξωσωµατική γονιµοποίηση (IVF) Πτωχές Απαντήτριες. Αίτια πτωχής απάντησης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μοριακός Βιολόγος & Γενετιστής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Κλινική Φαρµακολογία και Θεραπευτική» Επιβλέπουσα: ΚΟΥΤΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Κυτταρική διαίρεση: παραγωγή γενετικά πανομοιότυπων θυγατρικών κυττάρων Κυτταρική διαίρεση Μονοκύτταροι οργανισμοί: η διαίρεση του κυττάρου συνεπάγεται αναπαραγωγή ολόκληρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι 115 27 ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ [1]/[6] ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Περίπου το 15% των ζευγαριών δεν είναι σε θέση να συλλάβουν μετά από ένα χρόνο ελεύθερων σεξουαλικών επαφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

H ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ H ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ελένη Μακρινού 1, Χρίστος Παπαλουκάς 2, Βάσω Ζουρνατζή 3, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου 4, Χρυσόστομος Σοφούδης 5, Ιωάννης Τζαφέττας 6 Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Βιόπολις, 41110 Λάρισα E-mail: messinis@med.uth.gr Τηλ. 2413502795, 2413502796 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

cell-free DNA στο μητρικό αίμα

cell-free DNA στο μητρικό αίμα cell-free DNA στο μητρικό αίμα Εφαρμογή στην κλινική πράξη στην Ελλάδα Παπαϊωάννου Γεώργιος-Κων/νος, PhD Υπεύθυνος Ιατρικής Εμβρύου Maιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ Cell free DNA / Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1. Πείραμα Griffith (1928) Βακτήριο πνευμονιόκοκκου (Diplococcus pneumoniae) Χωρίς κάλυμμα Με κάλυμμα (αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση Περιεχόμενα Μιχάλης Φραγκουλίδης ΜSc, DFFP, BSCCP σύντομο βιογραφικό σημείωμα 11 λόγοι για να εμπιστευτείτε το γέννημα Ενότητα 1 Η θεραπεία εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το ανθρώπινο έμβρυο in vitro: αντικείμενο πειραματισμού, ή απαραίτητο εργαλείο;

Το ανθρώπινο έμβρυο in vitro: αντικείμενο πειραματισμού, ή απαραίτητο εργαλείο; Το ανθρώπινο έμβρυο in vitro: αντικείμενο πειραματισμού, ή απαραίτητο εργαλείο; Χάρης Ε. Καζλαρής, PhD Κλινικός εμβρυολόγος Μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Αξίζουν συγχαρητήρια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά.

Κεφάλαιο 12. Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά. Κεφάλαιο 12 Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά. 1. Τα επιθηλιακά κύτταρα του τοιχώματος του ωοθυλακίου παράγουν 2. Ο ενδομήτριος κύκλος ελέγχεται ορμονικά από 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (SPERM POOLING) ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΟ ΣΑΛΠΙΓΓΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ (IUTPI) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (SPERM POOLING) ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΟ ΣΑΛΠΙΓΓΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ (IUTPI) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (SPERM POOLING) ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΟ ΣΑΛΠΙΓΓΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ (IUTPI) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΜΑΣ Λ, ΡΩΜΗΟΥ Φ, ΝΙΚΗΤΟΣ Ε, ΜΑΜΑ Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωσωματική γονιμοποίηση και ινομυώματα. Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής «ΛΗΤΩ»

Εξωσωματική γονιμοποίηση και ινομυώματα. Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής «ΛΗΤΩ» Εξωσωματική γονιμοποίηση και ινομυώματα Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής «ΛΗΤΩ» Τα ινομυώματα εμφανίζονται στο 30% των γυναικών. Τα ινομυώματα επηρεάζουν αρνητικά την γονιμοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων & Εργαστηριακών Ασκήσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φυσιολογία Αναπαραγωγής» Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα Διαλέξεων & Εργαστηριακών Ασκήσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φυσιολογία Αναπαραγωγής» Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 18:00-19:00 Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή (Νίκος Νικολέττος) 19:00-21:00 Δημογραφία και γονιμότητα (Θόδωρος Κωνσταντινίδης, Ευαγγελία Νένα) Σάββατο 18 Απριλίου 2015 09:00-11:00

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: εφαρμογές και προβληματισμοί

Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: εφαρμογές και προβληματισμοί Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: εφαρμογές και προβληματισμοί Χάρης Ε. Καζλαρής, PhD Κλινικός Εμβρυολόγος 6/6/2010 Χάρης Ε. Καζλαρής 1 1. Μια ματιά στην ιστορία 2. Τι είναι η ΙΥΑ; 3. Πώς γίνεται σήμερα;

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατικός Προγεννητικός έλεγχος

Μη επεμβατικός Προγεννητικός έλεγχος Μη επεμβατικός Προγεννητικός έλεγχος Α. Κολιαλέξη, Βιοπαθολόγος PhD Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστημίου Αθηνών Μη επεμβατικός ΠΕ από cffdna στο πλάσμα εγκύου Ελεύθερο Εμβρυϊκό DNA στη μητρική κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Παπανικολάου Αθανάσιος Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΣΥ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έμβρυο ως «ασθενής»: Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και επιλογή εμβρύου. Βιοηθική προσέγγιση. Aλεξάνδρα Ντρουμπογιάννη

Το έμβρυο ως «ασθενής»: Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και επιλογή εμβρύου. Βιοηθική προσέγγιση. Aλεξάνδρα Ντρουμπογιάννη Το έμβρυο ως «ασθενής»: Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και επιλογή εμβρύου. Βιοηθική προσέγγιση The embryo as patient. Preimplantation Genetic Diagnosis and the selection of embryos. A Bioethical approach

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ph.D. Λέκτορας Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΚΥΗΣΗ 35 ΕΒΔ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Κουμπής Δ.Χρυσοβαλάντης M.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΚΥΗΣΗ 35 ΕΒΔ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Κουμπής Δ.Χρυσοβαλάντης M. 96 ΤΥΕΘ - Κλινική Χιος, 2401 ΓΣΝΑ, 3Κλινίκη Χίος, 4ΓΝΝ ΧΙΟΥ 1 Εισαγωγή Το περιστατικό που περιγράφεται αποτελεί σπάνια εμφάνιση του συνδρόμου της ωχρινοτρόπου διέγερσης των ωοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση

Διαβάστε περισσότερα

Στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου www.embio.com.gr. μπορείτε να δείτε video της μονάδας embio

Στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου www.embio.com.gr. μπορείτε να δείτε video της μονάδας embio Στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου www.embio.com.gr μπορείτε να δείτε video της μονάδας embio 2 3 Ηλίας Θ. Γάτος MD Χειρουργός Γυναικολόγος - Μαιευτήρας Eιδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) και προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGS): ειδικές εξετάσεις, ή εφαρμογές ρουτίνας;

Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) και προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGS): ειδικές εξετάσεις, ή εφαρμογές ρουτίνας; ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Ελεύθερο Σεμινάριο για τη Βιοηθική και το Δίκαιο Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012 Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) και προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGS): ειδικές εξετάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικό γλωσσάριο. Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες. Μεταφρασµένο από την Κατερίνα Πουγούνια και την Μαρία Τζέτη.

Γενετικό γλωσσάριο. Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες. Μεταφρασµένο από την Κατερίνα Πουγούνια και την Μαρία Τζέτη. 12 Γενετικό γλωσσάριο Μεταφρασµένο από την Κατερίνα Πουγούνια και την Μαρία Τζέτη. Ιανουάριος 2009 Τροποποιηµένο από το γλωσσάριο που αρχικά δηµιουργήθηκε από το Πάρκο Γενετικής Γνώσης London IDEAS (London

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή: παρελθόν, παρόν και µέλλον Ηµερίδα Βιολογίας Χαλκίδα,, 29-02 02-20082008 Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή: παρελθόν, παρόν και µέλλον Χάρης Ε. Καζλαρής, PhD Λέκτορας Εµβρυολογίας Μέλος της Εθνικής Αρχής IYA 8/4/2008 Χάρης Ε. Καζλαρής

Διαβάστε περισσότερα

HPV λοίμωξη & Υπογονιμότητα. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

HPV λοίμωξη & Υπογονιμότητα. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών HPV λοίμωξη & Υπογονιμότητα Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. 2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης Οι ανιχνευτικές εξετάσεις (screening test) έχουν ευρεία εφαρμογή και μεγάλη πρακτική χρησιμότητα στον προγεννητικό έλεγχο. Ο προγεννητικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ευάγγελος Μακράκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης (ΕΑΕ) μετά εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΑΠΟ ART: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΑΠΟ ART: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΑΠΟ ART: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Γ. Φιλιππίδης 1, Θ. Μ. Λιακάκος 2, Σ. Καλέργη 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Φαίνεται ότι ο κίνδυνος για γονιδιακές μεταλλάξεις είναι αυξημένος στα άρρενα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Ο γενετικός κώδικας είναι ένας κώδικας αντιστοίχισης των κωδικονίων του mrna με αμινοξέα στην πολυπεπτιδική αλυσίδα. Σύμφωνα με αυτόν η 3 μετάφραση όλων των mrna αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου ιεύθυνση: Κανάρη 5 Εθνικότητα: Ελληνική Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, Τηλ: +30-24410-71333 Ελλάδα e-mail: serafeim_papadopoulos@yahoo.com Ηµεροµηνία γέννησης: 13/05/71

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ Ο σχηματισμός του πλακούντα Ο ώριμος πλακούντας Μακροσκοπικές αλλοιώσεις σε συνήθεις παθήσεις Αγάθη Κόνδη-Παφίτη,, Παθολογοανατόμος Email: akondi@med.uoa.gr Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ Είναι όργανο που αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγική φυσιολογία στη γυναίκα

Αναπαραγωγική φυσιολογία στη γυναίκα Αναπαραγωγική φυσιολογία στη γυναίκα H παραγωγή του θηλυκού γαµέτη (ωαρίου) και η επακόλουθη απελευθέρωση του από την ωοθήκη (ωορρηξία ή ωοθυλακιορρηξία) είναι κυκλική. Το κυκλικό αυτό σχέδιο ισχύει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιοηθική: Τα όρια της Επιστήμης

Βιοηθική: Τα όρια της Επιστήμης Βιοηθική: Τα όρια της Επιστήμης Τεχνητή Γονιμοποίηση Βιλανάκης Ανδρέας Α1 Κουτσάκη Ελένη Α2 Ρομπογιαννάκη Αγγελική Α3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΣΕΛ. Εισαγωγή.. 3 Τεχνητή γονιμοποίηση. 5 Ιστορικη αναδρομή εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 07:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μόριο DNA μιας χρωματίδας μεταφασικού χωμοσώματος ενός φυσιολογικού ευκαρυωτικού κυττάρου περιέχει το 29% των νουκλεoτιδίων του με αζωτούχα βάση την T. a. Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Νίκος Κανακάς. Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου HEIDELBERG/ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Μαιευτήρας Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Υπεύθυνος Κέντρου Αναπαραγωγής embryoland

Δρ Νίκος Κανακάς. Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου HEIDELBERG/ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Μαιευτήρας Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Υπεύθυνος Κέντρου Αναπαραγωγής embryoland Δρ Νίκος Κανακάς Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου HEIDELBERG/ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Μαιευτήρας Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Υπεύθυνος Κέντρου Αναπαραγωγής embryoland Ένα ζευγάρι θεωρείται υπογόνιμο όταν δεν έχει επιτευχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για την ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σχέδιο Νόμου για την ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχέδιο Νόμου για την ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Επιτροπή Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 Χάρης Ε. Καζλαρής Λέκτορας Εμβρυολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Τα νεογνά των φυτοφάγων θηλαστικών, όπως της γίδας, γεννιούνται με τρίχωμα. Τα μάτια τους είναι ανοιχτά και μπορούν αμέσως να περπατήσουν. Αντίθετα, τα νεογνά των σαρκοφάγων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα Αναπαραγωγής. Τι θα δούμε στο μέλλον;»

Επιστημονική Ημερίδα Αναπαραγωγής. Τι θα δούμε στο μέλλον;» ΗΜΕΡΙΔΑ Επιστημονική Ημερίδα Αναπαραγωγής «30 χρόνια εξωσωματική γονιμοποίηση (ΙVF) - Τι θα δούμε στο μέλλον;» Η Ένωση Μαιευτήρων-Γυναι κολόγων Ελλάδος πραγματοποίησε, το Σάββατο, 24 Μαΐου 2008, στο ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα η τεχνική αυτή είναι καταξιωµένη και µοναδική για την ανίχνευση γονιδιακών και χρωµοσωµατικών γενετικών διαταραχών όπως η µεσογειακή

Σήµερα η τεχνική αυτή είναι καταξιωµένη και µοναδική για την ανίχνευση γονιδιακών και χρωµοσωµατικών γενετικών διαταραχών όπως η µεσογειακή Π ρ ό σ κ λ η σ η Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Προεµφυτευτική Γενετική ιάγνωση (ΠΓ ) βρίσκεται στη φαρέτρα της Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής (Υπ Αν) για περισσότερα από 20 χρόνια. Ύστερα από πολλές φάσεις αµφισβήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Η νέα εποχή στον Προγεννητικό Έλεγχο: Μοριακός Καρυότυπος - array CGH - Συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός με μικροσυστοιχίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας στο Βόλο, 28-31 Μαΐου 2015 Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του 1 Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι με μεγάλη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TC RA 2400 OS S2 (REF 2.0) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pregnyl 1.500, 5.000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα Τραχανά Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας

Βαρβάρα Τραχανά Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Βλαστοκύτταρα Βαρβάρα Τραχανά Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας Βλαστοκύτταρα: Κατανόηση βασικών βιολογικών διαδικασιών I.Ανάπτυξη II.Επιδιόρθωση/Αναγέννηση III.Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 2009

ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 2009 ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Οδυσσέας Β. Γρηγορίου Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 2009 Γενικά Στοιχεία 1. Η ανδρική υπογονιμότητα αποτελεί λίένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΗΣΗ. Τμήμα : Α 3. Η ομάδα που επιμελήθηκε την παρουσίαση: Οικονόμου Κωνσταντίνα Λεούση Δέσποινα Λαντζούνη Ιωάννα Κοπαλά Ιωάννα

ΚΥΗΣΗ. Τμήμα : Α 3. Η ομάδα που επιμελήθηκε την παρουσίαση: Οικονόμου Κωνσταντίνα Λεούση Δέσποινα Λαντζούνη Ιωάννα Κοπαλά Ιωάννα ΚΥΗΣΗ Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Τμήμα : Α 3 Η ομάδα που επιμελήθηκε την παρουσίαση: Οικονόμου Κωνσταντίνα Λεούση Δέσποινα Λαντζούνη

Διαβάστε περισσότερα

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Στο DNA (RNA ιών) οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού (γονίδια) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Από κύτταρο σε κύτταρο και από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Β Α2. Γ Α3. Α Α4. Α5. Γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ B1. Α (Σωµατικά κύτταρα στην αρχή της µεσόφασης): 1, 4, 5, 6 Β (Γαµέτες): 2, 3, 7, 8 Β2. (Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της Φυσιολογίας μελετά: 1. Τα χαρακτηριστικά και 2. Τους μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος τα οποία τον καθιστούν ζωντανό όν

Η επιστήμη της Φυσιολογίας μελετά: 1. Τα χαρακτηριστικά και 2. Τους μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος τα οποία τον καθιστούν ζωντανό όν Η επιστήμη της Φυσιολογίας μελετά: 1. Τα χαρακτηριστικά και 2. Τους μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος τα οποία τον καθιστούν ζωντανό όν 01/27 -Η μικρότερη δομική και λειτουργική μονάδα ζωντανής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Μονάδες 25)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Μονάδες 25) ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΟΝΟΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 7/6/1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πιο πολλές χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι αποτέλεσμα μη φυσιολογικού διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων σε κάποιο στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης μείωσης

Οι πιο πολλές χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι αποτέλεσμα μη φυσιολογικού διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων σε κάποιο στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης μείωσης 1 Οι πιο πολλές χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι αποτέλεσμα μη φυσιολογικού διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων σε κάποιο στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης μείωσης Γαμετογένεση ή μίτωσης. 1. Το γενετικό λάθος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Ουρολογίας. Ανωμαλίες σεξουαλικής Διαφοροποίησης Καλοήθεις Παθήσεις Γεννητικού Συστήματος

Μάθημα Ουρολογίας. Ανωμαλίες σεξουαλικής Διαφοροποίησης Καλοήθεις Παθήσεις Γεννητικού Συστήματος Μάθημα Ουρολογίας Ανωμαλίες σεξουαλικής Διαφοροποίησης Καλοήθεις Παθήσεις Γεννητικού Συστήματος Μανώλης Μαυρομανωλάκης Διευθυντής ΕΣΥ Ουρολογική Κλινική Πα.Γ.Ν.Η Ηράκλειο 2011 Ανωμαλίες Σεξουαλικής Διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Το κωδικόνιο του mrna που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι α. 5 GUA

Διαβάστε περισσότερα