ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Ιστορική Ανασκόπηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Ιστορική Ανασκόπηση"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ενότητα αυτή έχει αντλήσει σηµαντικό µέρος πληροφοριών από το εγκεκριµένο από το Τµήµα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πατρών βιβλίο των Αναγνωστόπουλου και Σίνη (2004) ιαταραχές Σχολικής Μάθησης & Ψυχοπαθολογία, πρώτο κεφάλαιο. Η µελέτη του συνόλου του ανωτέρω βιβλίου από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Ιστορική Ανασκόπηση Ο όρος µαθησιακές διαταραχές υπάρχει από το 1963, και αναγνωρίστηκε επίσηµα από το ιεθνές Συµβούλιο Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Exceptional Children) το Σε συνάντηση γονέων παιδιών µε φυσιολογική νοηµοσύνη τα οποία είχαν σοβαρές δυσκολίες στην µάθηση της ανάγνωσης και γραφής στο Chicago το 1963 και µε τη βοήθεια του Samuel Kirk επικράτησε ο όρος µαθησιακές διαταραχές (Μ ) για τα παιδιά αυτά. Μέχρι τότε χρησιµοποιείτο ο όρος ελαφρά εγκεφαλική βλάβη µε τον οποίο οι γονείς των παιδιών ήταν εξαιρετικά δυσαρεστηµένοι. Ο Samuel Kirk δεν έδωσε µόνο το όνοµα Μ αλλά και δηµιούργησε πρώτος εκτενές τεστ για την αξιολόγηση των διαταραχών αυτών, το Illinois test of Psycholinguistic Abilities (ITPA) (Kirk, McCarthy & Kirk, 1968). Το τεστ αυτό χρησιµοποίησε σαν πρότυπο ο Παρασκευόπουλος για την κατασκευή του τεστ ΑΘΗΝΑ. Το ITPA εξαιρετικά δηµοφιλές στην δεκαετία του 70 και 80, δέχθηκε σοβαρή κριτική από τους Hammil & Larsen (1974 a b) ότι µερικές από τις κλίµακες δεν αξιολογούσαν αυτό που ήθελαν να αξιολογήσουν και δεν χρησιµοποιείται πλέον σήµερα. Πριν τον Kirk o οφθαλµίατρος Hinshelwood (1917) περιέγραψε για πρώτη φορά ένα περιστατικό µε δυσκολία στην ανάγνωση και φυσιολογική κατά τα άλλα συµπεριφορά, µε τον όρο congenital word blindness. ίνοντας έµφαση στην οπτική µνήµη των λέξεων. Το 1937 οι θεωρίες του Orton έγιναν πολύ δηµοφιλείς. Ο Orton πίστευε στις ατοµικές διαφορές στην καθιέρωση της υπεροχής του ενός από τα δύο ηµισφαίρια. Οι θεωρίες του περί πλαγίωσης και της σχέσης αριστεροχειρίας ή αµφιχειρίας µε Μ ήταν αποδεκτές

2 µέχρι πρόσφατα. Αυτός εισήγαγε και τον όρο srefosymbolia / στρεφοσυµβολία ότι δηλαδή τα σύµβολα ευρίσκονται αποθηκευµένα στο ασθενές ηµισφαίριο συνήθως ανάποδα. Σηµαντική είναι επίσης η προσφορά των Strauss and Wegner οι οποίοι ασχολήθηκαν κυρίως µε παιδιά µε νοητική υστέρηση. Εµπνευσµένοι από τον Goldstein και τις µελέτες του σε τραυµατίες πολέµου µε εγκεφαλικές κακώσεις. Ο Strauss χρησιµοποίησε τους όρους ενδογενής και εξωγενής νοητική υστέρηση και τόνισε την σπουδαιότητα του ατοµικού προφίλ του µαθητή. Αυτός εισήγαγε το Ατοµικό Πλάνο Εκπαίδευσης (IEP). Ο Cruickshank (1961) ούλεψε κυρίως µε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση κατά τα πρότυπα της εργασίας του Strauss, και αργότερα µε παιδιά µε Μ. Υπεστήριξε ότι τα παιδιά µε Μ βρίσκονται σε όλο το φάσµα της νοηµοσύνης. Αυτός ίδρυσε το ιεθνές Συµβούλιο Έρευνας για Μ. Οι θεωρίες του Sigmund Freud και κυρίως του Jean Piaget έδωσαν νέα ερεθίσµατα και γνώσεις γύρω από την εξέλιξη του παιδιού και την επίδραση των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, και επηρέασαν σηµαντικά την κατανόηση των µαθησιακών διαταραχών. Επίσης οι µελέτες του Alfred Binet και Theodore Simon και η εισαγωγή των τεστ νοηµοσύνης και του όρου δείκτης νοηµοσύνης ( Ν) έφεραν µια καινούρια διάσταση στην µελέτη και έρευνα των µαθησιακών δυσκολιών. Στην Ελλάδα ο αναλφαβητισµός µέχρι και το τέλος του 19 ου αιώνα ήταν γενικός. Υπολογίζεται ότι περίπου 91% των αρένων και 99.9 των θηλαίων ήταν αναλφάβητοι. Το 1910 δηµιουργείται ο Εκπαιδευτικός Όµιλος µε επικεφαλής τους Γληνό, ελµούζο, και Τριανταφυλλίδη ο οποίος έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της παιδείας για τις ευρύτερες µάζες. Ακολούθησε η διαµάχη για τη γλώσσα (καθαρεύουσα / δηµοτική). Το 1912 ιδρύεται το Παιδολογικό Ινστιτούτο Αθηνών υπό τη διεύθυνση του γιατρού Λαµπαδάριου, ο οποίας προτείνει τη δηµιουργία ειδικών σχολείων για παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Το 1937 ιδρύεται στην Καισαριανή το «Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών» από την παιδαγωγό Ρόζα Ιµβριώτη. Επιφανείς παιδαγωγοί όπως ο Ντεκρολύ και η Μοντεσσόρι προσθέτουν τη δική τους ξεχωριστή, γεµάτη ευαισθησία γραµµή στην αντιµετώπιση των παιδιών που η εξέλιξή τους δεν είναι τυπική

3 Ορισµός µαθησιακών διαταραχών Σύµφωνα µε το DSM IV οι µαθησιακές διαταραχές περιλαµβάνουν τις ακόλουθες τέσσαρες διαγνωστικές κατηγορίες: 1. ιαταραχή της ανάγνωσης. 2. ιαταραχή των µαθηµατικών. 3. ιαταραχή της γραπτής έκφρασης. 4. Μαθησιακή διαταραχή µη προσδιοριζόµενη αλλιώς. Κατά τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ICD-10) οι µαθησιακές δυσκολίες είναι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων, δηλαδή των ικανοτήτων µάθησης (απόκτησης γνώσεων). ιακρίνονται 6 κατηγορίες: 1. Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης, 2. Ειδική διαταραχή του συλλαβισµού, 3. Ειδική διαταραχή των αριθµητικών ικανοτήτων, 4. Μικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων, 5. Άλλες διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων, 6. Αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων µη καθοριζόµενη. Ταξινόµηση Σύµφωνα µε το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας (Λιβανίου, 2004) διακρίνουµε δυο οµάδες µαθησιακών δυσκολιών: Οµάδα Α. Κατηγοριοποιήσιµες µαθησιακές δυσκολίες. Οµάδα Β. Μη κατηγοριοποιήσιµες / άτυπες µαθησιακές δυσκολίες. (Βλέπε πίνακα κατωτέρω)

4 Πίνακας Υπουργείου Υγείας ρ. Α. Κωτσοπούλου, Μαθησιακές ιαταραχές, υσλεξία & Γλωσσικές ιαταραχές ΕΠΥ: ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής Υπερκινητικότητα. ΕΓ : Ειδική Γλωσσική ιαταραχή. Μαθησιακές ιαταραχές Πίνακας Β. Wong Μετάφραση του ανωτέρω πίνακα

5 Μη ακαδηµαϊκές (µαθησιακές διαταραχές) Οπτικοκινητικές (λεπτή κίνηση, αδρά κίνηση). υσκολίες στην επεξεργασία φωνολογικών ερεθισµάτων. Προβλήµατα Λόγου. Προβλήµατα µνήµης (οπτική, ακουστική). Προβλήµατα Αντίληψης (διάκριση οπτικών ή ακουστικών ερεθισµάτων, διάκριση µορφής - υπόβαθρου ). Ακαδηµαικές Ανάγνωση. Αριθµητική. Ορθογραφία. Γραπτός λόγος (γραφή - έκθεση ) Επιδηµιολογία εδοµένου ότι δεν υπάρχουν επιδηµιολογικές µελέτες σε ελληνικό πληθυσµό οι γνώσεις µας στηρίζονται σε ξένες µελέτες. Η έρευνα στο νησί Wight σε 2344 παιδιά έδειξε ότι 7.1% παρουσίαζαν δυσκολία στην ανάγνωση µε αναλογία 1.7 αγόρια προς 1 κορίτσι (Rutter et. αl. (1976). Οι εξελικτικού τύπου ειδικές µαθησιακές διαταραχές υπολογίζονται σε 2-10 % από τους Baker & Cantwell (1995). Άλλοι προτείνουν ότι οι µαθησιακές διαταραχές µπορεί να φθάνουν µέχρι και 28% του µαθητικού πληθυσµού. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επιδηµιολογικές έρευνες. Στατιστικά στοιχεία παίρνουµε από τον αριθµό παραποµπών σε ιδρύµατα και κέντρα Ψυχικής Υγιεινής σε σύγκριση πάντα µε παραποµπές για άλλες διαταραχές. Σε έρευνα του κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής στο Βύρωνα Καισαριανής από τα 430 παιδιά στα οποία διαγνώστηκε αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων τα 306 ήταν αγόρια και τα 124 κορίτσια. Αναλογία 2.4 αγόρια προς 1 κορίτσι. Επίσης η έρευνα των λογοπεδικών Ανδρεοπούλου και Μπουγιοτοπούλου σε σχολεία του νοµού Κοζάνης για ειδικά λάθη γραφής (φωνολογικά) στις τάξεις Β`, Γ` και ` δηµοτικού ευρέθη ότι από τους 622 µαθητές που εξετάστηκαν οι 92 (περίπου 15%) είχαν δυσκολία στην ορθογραφία και έκαναν κυρίως φωνολογικά λάθη

6 Αιτιοπαθογένεια ρ. Α. Κωτσοπούλου, Μαθησιακές ιαταραχές, υσλεξία & Γλωσσικές ιαταραχές Οι κυριότεροι παθογενετικοί παράγοντες των Μ θεωρούνται οι ακόλουθοι: Προδιαθεσικοί Γενετικοί Νευροβιολογικοί Γνωσιακοί Προδιαθεσικοί υσλειτουργία του εγκεφάλου Συνθήκες κύησης Προγεννητικά και περιγεννητικά συµβάντα Συνθήκες διατροφής της µητέρας Μόλυνση του περιβάλλοντος υσλειτουργία του εγκεφάλου: Οι Rutter και Yule (1975) βρήκαν ότι σε παιδιά µε Μ και κυρίως σε αυτά µε χαµηλότερο δείκτη νοηµοσύνης αυξηµένο αριθµό νευρολογικών και αναπτυξιακών διαταραχών. Ο Rourke (1976) υπεστήριξε ότι οι διαταραχές στο λόγο αλλά και η δυσλεξία σχετίζονται µε δυσλειτουργία του αριστερού ηµισφαιρίου. Ο Benson (1977) πρότεινε την ταξινόµηση της δυσλεξίας ανάλογα µε τον εντοπισµό της βλάβης σε πρόσθιες, κεντρικές και οπίσθιες περιοχές. Προγεννητικά και περιγεννητικά συµβάντα: Οι Kawl & Pasamanick (1958), Nichols & Chen (1981) βρήκαν αυξηµένη επίπτωση προγεννητικών και περιγεννητικών δυσκολιών στα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες όπως χαµηλό βάρος γέννησης, προωρότητα, αλκοολισµό πατέρα ή εξάρτηση της µητέρας από το κάπνισµα. Συνθήκες διατροφής της µητέρας και επίδραση περιβάλλοντος: Geitch (1976) βρήκε ότι η κακή διατροφή σχετίζεται µε δυνατότητες µάθησης. Παναγιωτόπουλος, Επίδραση περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών του εγκεφάλου. Ενοχοποιείται το υψηλό ποσοστό µολύβδου

7 Γεννετικοί παράγοντες ρ. Α. Κωτσοπούλου, Μαθησιακές ιαταραχές, υσλεξία & Γλωσσικές ιαταραχές Μελέτες διδύµων έδειξαν µεγαλύτερη επίπτωση Μ σε µονοζυγωτικούς απ`ότι σε διζυγωζικούς διδύµους µε αναλογία 30%-80 %. Ο Halgen (1950) ήταν ο πρώτος που δηµοσίευσε έρευνες που έδειξαν υψηλή επίπτωση Μ σε συγγενείς πρώτου βαθµού παιδιών µε Μ (41%). Μετέπειτα έρευνες Vogler et all, 1985 υπολόγισαν ότι 45% των γονέων των αγοριών και 20% των γονέων των κοριτσιών µε δυσκολίες στην ανάγνωση παρουσίαζαν παρόµοιες διαταραχές και οι ίδιοι. Νευροβιολογικοί παράγοντες Η αριστεροχειρία από µόνη της δεν είναι επαρκής λόγος για Μ. Οι Annett & Manning (1990) σε µια εκτενή έρευνα στον γενικό πληθυσµό βρήκαν ότι οι δεξιόχειρες και οι αριστερόχειρες αντιπροσωπεύονται εξίσου ανάµεσα σε άτοµα µε Μ. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι και οι παράγοντες που έχουν σχέση µε το φύλο και τη λειτουργία των ανδρογόνων ορµονών. Οι γυναίκες υπερέχουν στις λεκτικές ικανότητες, ενώ οι άνδρες ως προς την αντίληψη του χώρου. Νεκροτοµικές µελέτες ατόµων µε διαταραχή στην ανάγνωση έδειξαν δυσπλασίες και έκτοπη ανάπτυξη των νευρώνων και στα δύο ηµισφαίρια. Κυρίως στα κέντρα του λόγου. Επίσης µελέτες µε σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου π.χ. αξονική και µαγνητική τοµογραφία καθώς επίσης και τα Pet & Spet scan έχουν δείξει διαφορετική ενεργοποίηση των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου στα παιδιά µε Μ από αυτόν των παιδιών µε φυσιολογικές ικανότητες ανάγνωσης. Γνωσιακοί Παράγοντες Οι θεωρίες για τους γνωσιακούς παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης µπορούν να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες : Οπτικο-χωρο-αντιληπτικών διαταραχών: Αρχίζοντας µε τις µελέτες του Orton (1937), πολλά από τα ευρήµατα που αφορούν την οπτικο-αντιληπτική διαταραχή είναι αντιφατικά. Μια οµάδα παιδιών µε δυσκολίες στην ανάγνωση είχαν δυσκολία στην ταξινόµηση, αναγνώριση και ανάµνηση γραπτών λέξεων χωρίς νόηµα ενώ δεν είχαν καµιά δυσκολία όταν επρόκειτο για σχήµατα χωρίς νόηµα. Μια άλλη οµάδα µε µειωµένη ικανότητα οπτικής ανάµνησης εικόνων και γραπτών συλλαβών χωρίς νόηµα δεν είχε καµιά δυσκολία στην αναγνώριση αγνώστων προσώπων και ψευτολέξεων. Μόνο σε ένα σχετικώς µικρό ποσοστό παιδιών (5-10%) µε σοβαρές

8 µαθησιακές δυσκολίες παρατηρείται επιβράδυνση στην οπτική επεξεργασία του γραπτού λόγου. Η δυσχέρεια στην οπτική αντίληψη έχει αποδοθεί στην δυσλειτουργία της µακροκυτταρικής οδού (magnocellular pathway). Η αιτιολογική σχέση των δυσχερειών στην οπτική αντίληψη του γραπτού λόγου µε τη δυσλεξία βρίσκεται πάντως υπό αµφισβήτηση, ενώ πρόσφατες παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι το λειτουργικό έλλειµµα στην µακροκυτταρική οδό είναι συχνό και σε άτοµα χωρίς δυσλεξία. Ακουστικών-γλωσσικών διαταραχών: Οι περισσότερες µελέτες και έρευνες από την περίφηµη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του Vellutino to 1987 και µέχρι σήµερα συµφωνούν ότι η κύρια δυσκολία στα παιδιά µε Μ είναι ελλειµµατική ακουστική και γλωσσική λειτουργία. Η µελέτη των Baker & Cantwell, 1995 έδειξε ότι το 96% των παιδιών µε δυσκολία στην ανάγνωση είχε προβλήµατα ακουστικά, του λόγου ή της οµιλίας. Μελέτες και έρευνες από Liberman, Share and Stanovich, Goswami & Bryant, Wagner and Torgessen, Vellutino et all, Snowling για να αναφέρω µόνο µερικούς δείχνουν ξεκάθαρα τη στενή σχέση των διαταραχών του λόγου, της οµιλίας και των Μ. Τα άτοµα µε Μ έχουν συχνά φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολία στην ανάκληση λέξεων, στη γνώση εννοιών (κυρίως χρονικές και χώρου), έχουν δυσκολίες στη σηµασιολογία (συνώνυµα, αντίθετα, πολύσηµα ), στο µεταφορικό λόγο, στην σειροθέτηση εικόνων και διαδοχή γεγονότων, στην αφήγηση, στην πραγµατολογία. Πρόσφατα τονίζεται η σηµασία της φωνολογικής επεξεργασίας ακουστικών ερεθισµάτων (διάκριση φθόγγων, αναγνώριση φωνηµάτων) και της φωνολογικής ενηµερότητας στην κατάκτηση της ανάγνωσης και γραφής. (βλέπε κατωτέρω στο κεφάλαιο περί υσλεξίας). ιαταραχών κατά την ενσωµάτωση (integration) των διαφορετικών αισθητηριακών ερεθισµάτων: Η διαταραχή στην ενσωµάτωση των διαφορετικών αισθητηριακών ερεθισµάτων είναι εµφανής στην διαταραχή της φωνολογικής ενηµερότητας, στη δυσλειτουργία της µνήµης εργασίας και στην ανάπτυξη του συλλαβισµού και της ανάγνωσης. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα µάθησης του παιδιού είναι συναισθηµατικοί και περιβαλλοντικοί. Όπως η ιδιοσυγκρασία του παιδιού, το κίνητρο για µάθηση,η ασυνείδητη φαντασιωτική του λειτουργία, η συναισθηµατική του εµπλοκή στην µάθηση, οι προσδοκίες των γονιών, η κατάθλιψη, το άγχος, η εναντίωση, ο φόβος κλπ

9 Κλινικά χαρακτηριστικά µαθησιακών διαταραχών Μια συνοπτική περιγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών των µαθησιακών διαταραχών είναι σκόπιµη στο σηµείο αυτό. Μη ακαδηµαϊκές (µαθησιακές διαταραχές) υσκολεύεται να κόψει µε το ψαλίδι ίσια γραµµή ή άλλα απλά γεωµετρικά σχήµατα. Χρησιµοποιεί το δεξί και το αριστερό χέρι χωρίς επικράτηση του ενός. Συγχέει το αριστερά / δεξιά. εν µπορεί να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του. εν έχει κατακτήσει όλα τα φωνήµατα και συµπλέγµατα της µητρικής γλώσσας. εν ξεχωρίζει τις λέξεις σε µία πρόταση ή τις συλλαβές σε µία λέξη. εν αντιλαµβάνεται την οµοιοκαταληξία σε απλά ποιηµατάκια. εν καταλαβαίνει χωρικές ή χρονικές έννοιες. υσκολεύεται να κατανοήσει πολύπλοκες προτάσεις που περιέχουν λειτουργικές λέξεις (µέχρι, όµως, όταν, πριν µετά κλπ), παθητική φωνή, έµµεσο αντικείµενο. εν µπορεί να θυµηθεί λίστες µε περισσότερα από τρία µε τέσσερα στοιχεία είτε αυτά είναι αριθµοί, λέξεις, ή ψευδολέξεις. Αδυνατεί να εκτελέσει εντολές που περιέχουν περισσότερες από δύο ή τρεις βασικές οδηγίες. εν µπορεί να σειροθετήσει εικόνες για να κάνει ιστοριούλες. Έχει φτωχό λεξιλόγιο και δυσκολία στην µάθηση αφηρηµένων εννοιών, µεταφοράς, παροιµιών κλπ. εν µπορεί να αφηγηθεί µε συνειρµό και ορθή χρονική σειρά µικρές παραγράφους και ιστορίες. εν µπορεί να κάνει παζλ, να αναγνωρίσει ή να αντιγράψει γεωµετρικά σχήµατα. υσκολεύεται να χρωµατίσει µέσα σε πλαίσιο

10 Ακαδηµαϊκές υσκολίες στην ανάγνωση και γραφή υσκολίες στη διάκριση διαφορετικών λέξεων που περιλαµβάνουν τα ίδια γράµµατα π.χ. της/στη, φόρα/φορά. Παράληψη µονοσύλλαβων λέξεων π.χ. άρθρων, προθέσεων. Λαθεµένη προφορά γραµµάτων π.χ. θ αντί για φ, θέλω/φέλω. Αντικατάσταση µιας λέξης µε άλλη ισοδύναµη σηµασιολογικά π.χ. κοιτάς/κοιτάζεις, βγήκε/έφυγε, γυναίκα, κυρία. Αντικατάσταση µιας λέξης µε άλλη σηµασιολογικά αντίθετη π.χ. ψηλός/κοντός, φωτεινός/σκοτεινός. υσκολίες στη ροή της ανάγνωσης. Ακατάστατο γραπτό κείµενο. Ανικανότητα για ορθογραφηµένη γραφή και σωστή χρήση των σηµείων στίξης. Εκφράζεται µε απλές σχεδόν λακωνικές προτάσεις. Φτωχή επίδοση στο σκέφτοµαι και γράφω. Λιγόλογες εκθέσεις. υσκολίες στην εκµάθηση και γραφή των αριθµών. υσκολία στην κατανόηση των συµβόλων των αριθµητικών πράξεων. υσκολία στην εκµάθηση της προπαίδειας. υσκολία στην κατανόηση των προβληµάτων. ιάγνωση Έχει υποστηριχθεί ότι η διάγνωση των µαθησιακών διαταραχών µπορεί να γίνει όταν υπάρχει απόκλιση µεταξύ πρακτικής και λεκτικής νοηµοσύνης (discrepancy) 15 µόρια και άνω µε υπεροχή της πρακτικής στο τεστ νοηµοσύνης WISC. H Siegel 1989 εξέφρασε έντονα την αντίθεσή της στη χρήση του Ν και της απόκλισης για την διάγνωση των Μ. εν βρήκε συσχέτιση Ν και επίδοση στα τεστ ανάγνωσης και γραφής. Ισχυρίστηκε ότι ακόµη και παιδιά µε χαµηλό Ν µπορούν να µάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. Ο Torgessen αντέκρουσε τα επιχειρήµατα της Siegel µελέτησε τα manuals των τεστ Wide Range Achievement Test (WRAT), Peabody Individual Achievement test the Woodcock Johnson Psycho-Εducational battery.όπου βρήκε έντονη τη συσχέτιση Ν και ικανότητα

11 ανάγνωσης.και γενικά πολλές µελέτες έχουν δείξει αυτή τη σχέση κυρίως όταν πάρουµε υπ`όψιν την αντίληψη του γραπτού λόγου. Επίσης το ότι µαθαίνουν να διαβάζουν τα παιδιά µε χαµηλό Ν δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση. Άλλοι παράγοντες υπεισέρχονται όπως ενδιαφέρον, γονείς, δάσκαλοι κλπ

12 Μελέτες ιαχωρισµού των Μαθησιακών υσκολιών σε υποκατηγορίες

13 - 34 -

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η ΥΣΛΕΞΙΑ. Κύρια Χαρακτηριστικά της υσλεξίας. υσκολίες στην ανάγνωση

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η ΥΣΛΕΞΙΑ. Κύρια Χαρακτηριστικά της υσλεξίας. υσκολίες στην ανάγνωση ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η ΥΣΛΕΞΙΑ Η δυσλεξία εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί αντικείµενο εντατικής παρατήρησης, ερευνητικής προσπάθειας και θεραπευτικών πειραµατισµών. Το ενδιαφέρον για τη φύση και θεραπευτική αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» Επιβλέπων: κ.χριστοδουλίδης Παύλος Επιμέλεια: Κατσάνου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Είδη και Θεραπευτική Παρέμβαση.

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Είδη και Θεραπευτική Παρέμβαση. Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Είδη και Θεραπευτική Παρέμβαση. DysgrapHia Aphasia reading fluency oral

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ» ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΛ. ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ, B.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών»

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Εποπτεύουσα καθηγήτρια: Σαπουνάκη Αλεξάνδρα Συντάκτριες πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ. ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πτυχιούχος Φιλόλογος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ. ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πτυχιούχος Φιλόλογος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πτυχιούχος Φιλόλογος ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΜΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Στεφανία Κομνηνού : (12270) Ελένη Κέλλη : (11772) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος Χριστοδουλίδης Παύλος «.. Τα παιδιά σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μαθησιακές Δυσκολίες. Μελέτη της Γλώσσας Α Δημοτικού. Α Τεύχος Βιβλίο Μαθητή και Α Τεύχος Τετράδιο Εργασιών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μαθησιακές Δυσκολίες. Μελέτη της Γλώσσας Α Δημοτικού. Α Τεύχος Βιβλίο Μαθητή και Α Τεύχος Τετράδιο Εργασιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μαθησιακές Δυσκολίες Μελέτη της Γλώσσας Α Δημοτικού Α Τεύχος Βιβλίο Μαθητή και Α Τεύχος Τετράδιο Εργασιών Σπουδάστρια: Τζουανοπούλου Αντωνία Α.Μ. 10898 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Τάσση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής ιπλωµατική Εργασία θέµα : «Τα ψυχο-κοινωνικά προβλήµατα των δυσλεξικών ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Σωτηριάδου Μαργαρίτα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Σωτηριάδου Μαργαρίτα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευσης στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική Σωτηριάδου Μαργαρίτα «Η αποτελεσµατικότητα των διδακτικών µεθόδων σε µαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ ΑΡΑΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία στην Πρώτη Σχολική Ηλικία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία στην Πρώτη Σχολική Ηλικία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία στην Πρώτη Σχολική Ηλικία ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Γραμματίκα Ευτέρπη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Σχεδιασμός - Επίβλεψη: Μαρία Τζουριάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Α.Π.Θ. Γιώργος Μπάρμπας Λέκτορας Ειδικής Αγωγής Α.Π.Θ. Κατασκευή, έλεγχος πρωτοτύπου: Όλγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΘΕΜΑ:ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Μέθοδος διάγνωσης του Συνδρόμου της Ειδικής Αναπτυξιακής Δυσλεξίας (Σ.Ε.Α.Δ) στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αναφορικών Προτάσεων στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία

Παραγωγή Αναφορικών Προτάσεων στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΈΜΑ: «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΙς ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς ΕΙΔΙΚΉ ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ»

ΘΈΜΑ: «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΙς ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς ΕΙΔΙΚΉ ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ» ΘΈΜΑ: «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΙς ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς ΕΙΔΙΚΉ ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ» ΕΠΌΠΤΗς ΚΑΘΗΓΗΤΉς: ΠΑΎΛΟς ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΊΔΗς ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΕς: ΝΤΊΝΑ ΑΘΑΝΑΣΊΑ ΣΑΒΒΊΔΟΥ ΆΝΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς Ορισμοί Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΗΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΥΗΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΗΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ Πτυχιούχου Σχολής Τ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Ε.Μ. 129 ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. «Διάγνωση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση της δυσλεξίας»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. «Διάγνωση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση της δυσλεξίας» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Διάγνωση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση της δυσλεξίας» Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Διδάσκουσα: Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου 1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΘEΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Τεστ Διάγνωσης Δυσλεξίας στη Σχολική Ηλικία. Πιλοτική χορήγηση- Ανάλυση δεδομένων» Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΣΛΕΞΙΑ

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΣΛΕΞΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΣΛΕΞΙΑ Η δυσλεξία ορίζεται συνοπτικά ως σοβαρή καθυστέρηση στην κατάκτηση του γραπτού λόγου ενώ δεν υπάρχει νοητικό ή αισθητηριακό έλλειµµα ή ψυχιατρική διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα