ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗΤΤΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗΤΤΤΗ"

Transcript

1 Εισαγωγή Η Inas είναι η Παγκόσμια Αθλητική Ομοσπονδία για παραολυμπιακούς αθλητές με νοητική αναπηρία. Είναι υπεύθυνη για να διοικεί και να επιβλέπει τη διαδικασία πλήρωσης προϋποθέσεων υποψηφιότητας για τους αθλητές που επιθυμούν να αγωνιστούν στην κατηγορία της νοητικής αναπηρίας. Προϋποθέσεις υποψηφιότητας Το 2008, η INAS υιοθέτησε την Διαδικασία Αξιολόγησης (Classification Code) της IPC τη Διαδικασία που διέπει την αξιολόγηση στον Παραολυμπιακό Αθλητισμό και με τον οποίο όλοι οι οργανισμοί μέσα στην Παραολυμπιακή οικογένεια πρέπει να συμμορφώνονται. Η αξιολόγηση των αθλητών με νοητική αναπηρία είναι μια διαδικασία δυο σταδίων: 1. Διαδικασία πλήρωσης προϋποθέσεων υποψηφιότητας 2. Διαδικασία Αξιολόγησης ανά άθλημα (Classification) Η Inas είναι υπεύθυνη για το στάδιο ένα τον πρωταρχικό έλεγχο καταλληλότητας. Σε κάποια αθλήματα, οι αθλητές θα πρέπει στη συνέχεια να εμφανιστούν για αξιολόγηση βάσει του αθλήματός τους. Αυτό επιτυγχάνεται βάσει των χαρακτηριστικών του ίδιου του αθλήματος και βάσει όλων των απαραίτητων λεπτομερειών που είναι διαθέσιμες από την αντίστοιχη Διεθνή Αθλητική Ομοσπονδία π.χ. IPC, ITTF κλπ. Ορίζοντας την Νοητική Αναπηρία Τα βασικά κριτήρια της διαδικασίας πλήρωσης προϋποθέσεων υποψηφιότητας που χρησιμοποιούνται από την INAS έχουν βασιστεί στον ορισμό που έχει δοθεί από την Αμερικανική Ένωση (AAIDD)για τη Νοητική και Αναπτυξιακή Αναπηρία ο οποίος είναι σύμφωνος με αυτόν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, ICD-10 και ICF, 2001) και δηλώνει: «Η Νοητική Αναπηρία είναι μια αναπηρία η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικό περιορισμοί στη νοητική λειτουργία και στην προσαρμοστική συμπεριφορά όπως αυτή εκφράζεται στις εννοιολογικές, κοινωνικές και πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητες. Αυτή η αναπηρία έχει τις αρχές της πριν την ηλικία των 18» 1

2 Τα βασικά κριτήρια της διαδικασίας πλήρωσης προϋποθέσεων υποψηφιότητας Με βάση τον ορισμό της AAIDD (παραπάνω), τα βασικά κριτήρια της διαδικασίας πλήρωσης προϋποθέσεων υποψηφιότητας της Inas ενός αθλητή προκειμένου να συμμετέχει στον αθλητισμό για άτομα με νοητική αναπηρία είναι: 1. Σημαντική αναπηρία στη νοητική λειτουργία. Αυτό ορίζεται ως 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο, δηλαδή ένα Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης 75 ή χαμηλότερα. 2. Σημαντικοί περιορισμοί στην προσαρμοστική συμπεριφορά όπως εκφράζεται στις εννοιολογικές, κοινωνικές και πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητες. Αυτό ορίζεται ως επίδοση που είναι τουλάχιστον 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο, δηλαδή ένα Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης 75 ή χαμηλότερα: α. Ένας από τους ακόλουθους 3 τύπους προσαρμοστικής συμπεριφοράς: εννοιολογικών, κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων. β. Μια συνολική βαθμολογία σε σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης εννοιολογικών, κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων. 3. Η νοητική αναπηρία πρέπει να είναι εμφανής κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης, η οποία περίοδος προσδιορίζεται από τη σύλληψη έως την ηλικία των 18 χρόνων. Η αξιολόγηση της Νοητικής Λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και επαγγελματικά χορηγούμενο εργαλείο αξιολόγησης νοημοσύνης (IQ test) αναγνωρισμένο από την INAS. Η αξιολόγηση της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς θα πρέπει να γίνεται είτε χρησιμοποιώντας ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και επαγγελματικά χορηγούμενο πρωτοτυποποιημένο εργαλείο αξιολόγησης σταθμισμένο στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με αναπηρίες είτε μέσω αυστηρής και συστηματικής παρατήρησης και συλλογής τεκμηρίων. Οι αθλητές θα πρέπει να ανταποκρίνονται και στα 3 στοιχεία των κριτηρίων προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητά τους για τον αθλητισμό των ατόμων με νοητική αναπηρία. Αξιολόγηση Αθλητή Μια πλήρης και λεπτομερής αξιολόγηση του αθλητή όπως περιγράφεται παρακάτω, θα πρέπει να διενεργηθεί από επαγγελματία ψυχολόγο προκειμένου να υποστηριχτεί η διάγνωση της νοητικής αναπηρίας: 2

3 i) Σημαντική αναπηρία στη νοητική λειτουργία. Η νοητική λειτουργία θα πρέπει να αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και επαγγελματικά χορηγούμενο εργαλείο αξιολόγησης νοημοσύνης (IQ test). Η Inas αναγνωρίζει τις πιο πρόσφατα σταθμισμένες παραλλαγές των: Κλίμακες Νοημοσύνης του Wechsler WISC (ηλικίες 6-16) και WAIS (ηλικίες 16-90) συμπεριλαμβανομένων και τοπικών παραλλαγών όπως οι HAWIE, S-SAIS και MAWIE (Σημείωση: η WASI δεν γίνεται αποδεκτή) Η Stanford- Binet (για ηλικίες 2+) Τεστ Προοδευτικών Μητρών Raven (Σημείωση: η CPM δεν γίνεται αποδεκτή) ii) Σημαντικοί περιορισμοί στην προσαρμοστική συμπεριφορά Οι περιορισμοί στην προσαρμοστική συμπεριφορά επηρεάζουν και την καθημερινή διαβίωση και την ικανότητα ανταπόκρισης στις αλλαγές της ζωής και στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Η προσαρμοστική συμπεριφορά θα πρέπει να αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας ένα πρωτοτυποποιημένο εργαλείο αξιολόγησης σταθμισμένο στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με αναπηρίες π.χ. Κλίμακες Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς του Vineland, Κλίμακες Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς ABAS ή AAMR. Σε χώρες που δεν υπάρχουν παρόμοια σταθμισμένα test η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται με αυστηρή και συστηματική κλινική παρατήρηση για κάποια χρονική περίοδο, και θα πρέπει να ενισχύονται από επιπλέον τεκμήρια προερχόμενα από αρχεία και από εκείνους που γνωρίζουν το άτομο καλά. Η αξιολόγηση και οι εκθέσεις θα πρέπει να γίνονται στους τομείς της επικοινωνίας, της αυτοεξυπηρέτησης, της αυτοκαθοδήγησης, των κοινωνικών/ διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της ικανότητας ανταπόκρισης στις αλλαγές της ζωής και στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. iii) Ηλικία έναρξης των δυσκολιών Η ηλικία έναρξης των δυσκολιών θα πρέπει να βεβαιώνεται μέσω των αποτελεσμάτων ενός εργαλείου αξιολόγησης νοημοσύνης (IQ test) που θα έχει διενεργηθεί πριν την ηλικία των 18, ή μέσω μιας υπογεγραμμένης δήλωσης από τον τωρινό ψυχολόγο ο οποίος θα αναφέρει τα τεκμήρια πάνω στα οποία στηρίζεται η διάγνωση. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σχετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το οικογενειακό ιστορικό ή προηγούμενες εκθέσεις αξιολόγησης. 3

4 Η ψυχολογική έκθεση Στην περίπτωση εκτίμησης της νοητικής λειτουργίας ή/και της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, ο ψυχολόγος που διενεργεί το τεστ θα πρέπει να παρέχει έκθεση (ή εκθέσεις) όπου: Να παρουσιάζεται σε επίσημο επιστολόχαρτο δηλώνονταςo Όνομα και Ακαδημαϊκοί Επαγγελματικοί Τίτλοι του Ψυχολόγου o Αριθμός μέλους και στοιχεία του επαγγελματικού φορέα του οποίου είναι μέλος o Διεύθυνση, τηλέφωνο/ αριθμό φαξ και Να είναι δακτυλογραφημένη (όχι χειρόγραφες εκθέσεις) Να δηλώνει πότε και πού έγινε η αξιολόγηση (δηλ. ημερομηνία, τοποθεσία) Να δηλώνει το όνομα και την έκδοση του εργαλείου αξιολόγησης νοημοσύνης (IQ test) που έχει χρησιμοποιηθεί, τη μέθοδο της αξιολόγησης της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς και για ποιο λόγο αυτή η προσέγγιση της αξιολόγησης έχει επιλεγεί. Να συμπεριλαμβάνει γενικές πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό των αθλητών και το γενικό πλαίσιο της ζωής τους Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών στις υποκλίμακες του εργαλείου αξιολόγησης. Κάτι τέτοιο μπορεί να απαιτεί την διαφορετική ερμηνεία του γενικού δείκτη ή να τον καθιστά μη αντιπροσωπευτικό. Οι εκθέσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που διατυπώνονται στο εγχειρίδιο για το εργαλείο αξιολόγησης νοημοσύνης (IQ τεστ) και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση και ο σχολιασμός. Στην περίπτωση αξιολόγησης της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς, η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περίληψη και ερμηνεία των βαθμολογιών που έχουν επιτευχθεί στον κάθε τομέα (επικοινωνία, αυτοεξυπηρέτηση, αυτοκαθοδήγηση, κοινωνικές/ διαπροσωπικές δεξιότητες, Ικανότητα ανταπόκρισης στις αλλαγές της ζωής και στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις). Να συμπεριλαμβάνει μια τελική διάγνωση/ βεβαίωση Νοητικής λειτουργίας και Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς και να εξηγεί τυχόν παράγοντες που μπορεί να έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα. Να συμπεριλαμβάνει αντίγραφο της ανακεφαλαιωτικής σελίδας/ φύλλο απαντήσεων της εκτίμησης της νοημοσύνης και των σταθμισμένων αξιολογήσεων της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς που θα εμφανίζουν όλες τις βαθμολογίες. Αυτά θα πρέπει να είναι παρόμοια με τις απεικονίσεις που εμφανίζονται παραπλεύρως. (βλ. Σελίδα 3 των Οδηγιών στα Αγγλικά) Στην περίπτωση που αυτά τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα, ο ψυχολόγος θα πρέπει να εξηγεί το γιατί μέσα στην Έκθεση 4

5 ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ Υπόδειγμα έκθεσης Ένα υπόδειγμα έκθεσης βρίσκεται στο Παράρτημα 1 το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο κατά τη σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων. Αυτό θα πρέπει να δοθεί και στον ψυχολόγο που διεξάγει τις αξιολογήσεις. Το υπόδειγμα προορίζεται μόνο ως οδηγός και οι ψυχολόγοι μπορεί να προτιμήσουν να χρησιμοποιήσουν τη δική τους διάταξη στην έκθεση. Είναι ωστόσο σημαντικό να περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί και η έκθεση να είναι εξατομικευμένη. Συμπληρωματικές οδηγίες για τη αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς μέσω κλινικής παρατήρησης Αξιολόγηση της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς μέσω κλινικής παρατήρησης γίνεται δεκτή μόνο σε χώρες που σταθμισμένα τεστ ( όπως τα Vineland ή ABAS) δεν είναι διαθέσιμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και βάσει της AAIDD (2010), η αξιολόγηση θα πρέπει: Να χρησιμοποιεί μια ποικιλία από πηγές πληροφόρησης (γονείς / κηδεμόνες, δάσκαλοι, σχολικά αρχεία, ιατρικά αρχεία κλπ) Να αξιολογεί την «τυπική συμπεριφορά» για ακριβές χρονικό διάστημα και για ένα εύρος δραστηριοτήτων. Να λαμβάνονται υπόψη πιθανές προκαταλήψεις (bias) Να διαχωρίζεται η Προσαρμοστική Συμπεριφορά από την Προβληματική Συμπεριφορά Η Αξιολόγηση θα πρέπει να αναφέρεται στους τομείς της επικοινωνίας, της αυτοεξυπηρέτησης, του αυτοκαθοδήγησης, των κοινωνικών/ διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της ικανότητας να ανταποκρίνεται στις αλλαγές της ζωής και στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Μια πιο λεπτομερής έκθεση είναι περισσότερο απαραίτητη όταν η αξιολόγηση έχει γίνει μέσω κλινικής παρατήρησης παρά όταν χρησιμοποιείται ένα σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης. 5

6 Συμπληρώνοντας την αίτηση Οι σελίδες 1 και 2 θα πρέπει να συμπληρώνονται από τον εκπρόσωπο του αθλητή. Η φόρμα, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις θα πρέπει μετά να σταλούν στον δικό σας Οργανισμό Μέλος της INAS. Η σελίδα 3 θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον Εθνικό Επιτετραμμένο Αξιολόγησης που ορίζεται από τον Οργανισμό Μέλος της Inas. Η σελίδα 4 θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον Οργανισμό Μέλος της Inas Όλες οι ενότητες θα πρέπει να συμπληρώνονται συνολικά και όσες δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν είναι σωστά συμπληρωμένες θα επιστρέφονται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις από τους Οργανισμούς Μέλη της INAS. Η φόρμα και όλη η συνοδευτική τεκμηρίωση θα πρέπει να συμπληρώνονται στα αγγλικά Ή ΜΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ. Ταυτότητα Αθλητή Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια φωτοτυπία του διαβατηρίου του αθλητή. Εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο τότε ένα εναλλακτικό έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (π.χ. εθνική ταυτότητα ή μαθητική/ φοιτητική ταυτότητα) η οποία θα δείχνει ξεκάθαρα την φωτογραφία του αθλητή επίσης το όνομα και η ημερομηνία γέννησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Το TSAL Το TSAL (Ερωτηματολόγιο Περιορισμών στην Προπονητική και στην Αγωνιστική Δραστηριότητα) είναι ένα σημαντικό εργαλείο έρευνας και χρησιμοποιείται για να πληροφορήσει / ενημερώσει και να αναπτύξει το σύστημα της αθλητικοκεντρικής αξιολόγησης. Ένα TSAL πρέπει να συμπληρώνεται από κάθε αθλητή που κάνει αίτηση για πρώτο έλεγχο καταλληλότητας και μπορεί να συμπληρώνεται μόνο διαδικτυακά στο ΜΗ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ TSAL Υποβάλλοντας την αίτηση Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν μέσω η μέσω ταχυδρομείου από τη Γραμματεία μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από την Επιτροπή της INAS για την Πολιτική και τις Διαδικασίες Αξιολόγησης. Επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να 6

7 παραληφθούν από τη Γραμματεία τουλάχιστον 12 εβδομάδες πριν την προθεσμία που εμφανίζεται στην Master list. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται με ή με ταχυδρομείο. i) Υποβάλλοντας την αίτηση μέσω Η φόρμα αίτησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συνήθως, και όλα τα απαραίτητα τεκμήρια να έχουν συλλεχθει σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. 1. Όταν συμπληρωθεί, το TSAL όλες οι σελίδες θα πρέπει να σκαναριστούν και να υποβληθούν ως μια μόνο επισύναψη του και μόνο σε μορφή pdf. Αν δεν υποστηρίζεστε από λογισμικό pdf, υπάρχουν αντίστοιχες μορφές στο internet δωρεάν. Αρχεία σε μορφή word, jpeg και άλλα λογισμικά δεν θα γίνονται δεκτά. 2. Οι σελίδες θα πρέπει να σκαναριστούν με την ακόλουθη σειρά: i. Σελίδες 1-4 της αίτησης ii. Ψυχολογικές εκθέσεις iii. Σελίδες της ανακεφαλαιωτικής σελίδας/ φύλλο απαντήσεων της εκτίμησης της νοημοσύνης και των σταθμισμένων αξιολογήσεων της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς. iv. Αποδεικτικό ταυτότητας με φωτογραφία - πχ φωτοτυπία διαβατηρίου 3. Το αρχείο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο και να μην υπερβαίνει το 1MB. Παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε λογισμικό συμπίεσης όπως το zip. 4. Το όνομα του φακέλου θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω δομή: «χώρα_αθλητή, επώνυμο_αρχικό αθλητή, πχ «Australia_Smith_A.pdf» 5. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο 1 επισύναψη ανά αθλητή. 6. Συμπληρώστε το TSAL διαδικτυακά στο 7. Οι αιτήσεις μέσω θα πρέπει να στέλνονται στη διεύθυνση Παρακαλούμε να μη στέλνετε ή να μην κοινοποιείτε σε άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις της INAS καθώς αυτό θα προκαλέσει καθυστερήσεις. Κατά την υποβολή της αίτησης μέσω να μη στέλνετε έντυπα αντίγραφα εκτός και αν ζητηθεί από τη Γραμματεία. ii) Υποβάλλοντας την αίτηση μέσω ταχυδρομείου: Παρακαλούμε να διασφαλίσετε ότι όλα τα φύλλα είναι τυπωμένα μόνο από τη μια πλευρά και μη συρράψετε ή ενώσετε τα φύλλα με οποιονδήποτε τρόπο. Κρατήστε αντίγραφα της φόρμας και στείλτε το πρωτότυπο μέσω ταχυδρομείου στη Γραμματεία. Αποθήκευση και χρήση πληροφοριών Η Inas θα χρησιμοποιήσει τις υποβαλλόμενες πληροφορίες στην αίτηση είτε για να εγγράψει τον αθλητή στη βάση αθλητικών δεδομένων της INAS και να εκτιμήσει την πλήρωση προϋποθέσεων υποψηφιότητας ως αθλητή με νοητική αναπηρία είτε για να διενεργήσει σχετικές διαδικασίες όπως ενστάσεις, εφέσεις και έρευνα. Υπάρχει περίπτωση 7

8 να χρειαστεί να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με αντίστοιχους συνεργάτες για αυτούς τους σκοπούς. Η έρευνα διέπεται από την πολιτική που ορίζεται στην ενότητα 6.2 του Εγχειριδίου της INAS. Όλα τα δεδομένα θα είναι ανώνυμα και θα ακολουθούν την πολιτική για την Προστασία Δεδομένων και Διαχείριση Πληροφοριών. Για περισσότερες λεπτομέρειες για την πολιτική που ακολουθείται για την Προστασία δεδομένων και τη Διαχείριση Πληροφοριών, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Περαιτέρω βοήθεια και υποστήριξη Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε την φόρμα, τότε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό μέλος της INAS (λεπτομέρειες υπάρχουν στη σελίδα της Inas). Αθλητές, γονείς / κηδεμόνες και ψυχολόγοι δεν θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με την INAS. Οι Οργανισμοί μέλη που χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Επικεφαλής για την πλήρωσης προϋποθέσεων υποψηφιότητας στη διεύθυνση Παρακαλείσθε να μη στέλνετε ερωτήσεις / αιτήσεις για την πλήρωσης προϋποθέσεων υποψηφιότητας σε άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις καθώς αυτό θα προκαλέσει καθυστερήσεις. Παραπομπή σε ιστότοπους Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον ορισμό και την αξιολόγηση της νοητικής αναπηρίας, επισκεφθείτε: Την Αμερικάνικη Ένωση για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίεςwww.aaidd.org Την Πολιτική πλήρωσης προϋποθέσεων υποψηφιότητας της Inas- Τον Κώδικα Αξιολόγησης- 8

9 Παράρτημα 1- Υπόδειγμα Έκθεσης (αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως οδηγός) Όνομα Ψυχολόγου: Διεύθυνση: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Τηλεφώνο: Επαγγελματικοί τίτλοι Ψυχολόγου: Μέλος Επαγγελματικού Συλλόγου / Αριθμός μέλους: Πλήρες Όνομα Αθλητή: Ημερομηνία Γέννησης Αθλητή: Ημερομηνία Αξιολόγησης: Ηλικία του αθλητή κατά την αξιολόγηση: 1. Εισαγωγή Σε αυτό το σημείο ο ψυχολόγος θα πρέπει να εξηγήσει τον σκοπό της αξιολόγησης, να κάνει μια περιγραφή των εργαλείων αξιολόγησης και των μεθόδων που χρησιμοποίησε (δηλ. ποιες αξιολογήσεις IQ και Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς χρησιμοποιήθηκαν) και για ποιο λόγο επιλέχθηκαν 2. Ιστορικό της Αξιολόγησης Εδώ ο ψυχολόγος θα πρέπει να αναφέρει το σχετικό ιστορικό του αθλητή συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, του οικογενειακού ιστορικού, του ιατρικού ιστορικού (εάν είναι σχετικό με την αξιολόγηση) και τα αποτελέσματα από τυχόν προηγούμενα τεστ. Ο στόχος είναι να δομήσουμε τη γενική εικόνα του αθλητή. Ο ψυχολόγος θα πρέπει επίσης να αναφέρει τη συμπεριφορά του αθλητή κατά την αξιολόγηση, εάν συνοδεύεται από γονείς/ κηδεμόνες κλπ, καθώς και οποιαδήποτε ζητήματα μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Αναμένεται αυτή η ενότητα να μην είναι μικρότερη των 2 παραγράφων. 3. Αξιολόγηση Νοητικής Αναπηρίας Εδώ ο ψυχολόγος θα πρέπει να παραθέτει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με σχόλια ειδικά για κάθε τομέα. Για παράδειγμα στο τεστ WAIS η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περίληψη Π λεκτικών και πρακτικών υποδοκιμασιών, περιλαμβανομένων και των τυπικών βαθμών που έχουν επιτευχθεί. Ο ψυχολόγος θα πρέπει να εξηγήσει λεπτομερώς κάθε σημαντική διακύμανση τιμών των υποδοκιμασιών και τις επιπτώσεις στην ερμηνεία του γενικού δείκτη νοημοσύνης, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του τεστ. Βαθμολογίες Αναμένουμε επίσης και μια περίληψη των βαθμολογιών που έχουν επιτευχθεί. Π.χ. (όταν χρησιμοποιείται το WAIS IV). Τυπικές Τιμές 95% εύρος αξιοπιστίας Λεκτική Κατανόηση 9

10 Αντιληπτική Συλλογιστική Μνήμη Εργασίας Ταχύτητα Επεξεργασίας Δείκτης Γενικής Νοημοσύνης Αναμένεται αυτή η ενότητα να μην είναι μικρότερη από 5 παραγράφους Προσαρμοστική συμπεριφορά Εδώ ο ψυχολόγος θα πρέπει να εξηγεί πως διεξήχθη η αξιολόγηση της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς, ποιον συμβουλεύτηκε και στη συνέχεια να κάνει μια περίληψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με σχόλια ειδικά για κάθε τομέα. Εάν η αξιολόγηση έχει διεξαχθεί μέσω κλινικής παρατήρησης είναι σημαντικό να παρέχονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει το πότε, το που και το χρονικό διάστημα παρατήρησης, τι έκανε ο αθλητής κατά τη διάρκειά της και τα ευρήματα αυτής της παρατήρησης. Αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται από όλα τα διαθέσιμα αρχεία και τις συνεντεύξεις με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τον αθλητή όπως γονείς και κηδεμόνες. Η πηγή τέτοιου είδους επιπλέον τεκμηρίων θα πρέπει να σημειώνεται στην έκθεση. Συνήθως παίρνει περισσότερο χρόνο να αξιολογηθεί ένα άτομο μέσω παρατήρησης από το να χορηγηθεί μια αξιολόγηση όπως είναι η Vineland. Επικοινωνία- Βαθμολογία που επιτεύχθει ή ευρήματα: Ο ψυχολόγος θα πρέπει να παρέχει μια ερμηνεία/ περίληψη των αποτελεσμάτων/ ευρημάτων σε αυτόν τον χώρο Ημερήσια Διαβίωση- Βαθμολογία που επιτεύχθει ή ευρήματα: Ο ψυχολόγος θα πρέπει να παρέχει μια ερμηνεία/ περίληψη των αποτελεσμάτων/ ευρημάτων σε αυτόν τον χώρο Κοινωνικοποίηση- Βαθμολογία που επιτεύχθει ή ευρήματα: Ο ψυχολόγος θα πρέπει να παρέχει μια ερμηνεία/ περίληψη των αποτελεσμάτων/ ευρημάτων σε αυτόν τον χώρο Κινητικές Δεξιότητες- Βαθμολογία που επιτεύχθει ή ευρήματα: Ο ψυχολόγος θα πρέπει να παρέχει μια ερμηνεία/ περίληψη των αποτελεσμάτων/ ευρημάτων σε αυτόν τον χώρο Συνολική Βαθμολογία Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς/ Ευρήματα Αξιολόγησης. Βαθμολογία που επιτεύχθει ή ευρήματα: 10

11 Εδώ ο ψυχολόγος θα παρέχει την τελική διάγνωση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 4. Ηλικία έναρξης των δυσκολιών Εάν ο αθλητής είναι 18 ή παραπάνω την περίοδο της αξιολόγησης τότε ο ψυχολόγος θα πρέπει να εξηγεί εδώ τι τεκμηρίωση έχει υποβληθεί πριν την ηλικία των 18, ή θα παρέχει μια δήλωση που θα εξηγεί σε ποια τεκμηρίωση έχει στηρίξει τη διάγνωσή του. 5. Τελική Διάγνωση Εδώ ο ψυχολόγος θα συνοψίσει τα κύρια ευρήματα και θα παρέχει μια ξεκάθαρη τελική διάγνωση. Θα εξηγήσει επίσης εάν υπάρχουν κάποιες συνθήκες που μπορεί να έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα του τεστ. 6. Επισυνάψεις Ο ψυχολόγος θα επισυνάψει την ανακεφαλαιωτική σελίδα/ φύλλο απαντήσεων της εκτίμησης της νοημοσύνης και των σταθμισμένων αξιολογήσεων της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς. Υπογραφή ψυχολόγου Ημερομηνία 11

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής

Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής ELL 2014/1 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής Ποιες αιτιάσεις μπορεί να εξετάσει το Δικαστήριο; Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ 2014. All rights reserved Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 2 από 28 Ο παρόν κανονισμός αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational Services. Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή του συνόλου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ares(2014)2316563 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ερωτήσεις και Απαντήσεις «Κλειδιά» Δήλωση Ιδιωτικότητας Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αγγελική Μπουρμπούλη Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα

Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα Νέες προσεγγίσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση - Ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών σε έξι ευρωπαϊκές χώρες ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Γκουλγκουτσικά Αλεξάνδρα (11294) Εισηγήτρια: κ. Τόκη Ευγενία ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΙΝΩ ΚΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.T.O.Σ.(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

E.T.O.Σ.(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) E.T.O.Σ.(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ «Η τοποθέτηση των εργοδοτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τηλέφωνα: 2103203473 & 2103202292 Τηλεομοιότυπο (fax): 2103231691 Ηλ. Διεύθυνση (e-mail):

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ... 7 3.1. Χρήστες... 7 3.2. Διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης... 8 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΕΦΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πίνακας περιεχομένων... Σελίδα Εισαγωγή... 2 1. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα oρισμοί... 3 2. Δυσφήμιση και μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Έκδοση: 2 Δεκέμβριος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες για το REACH, με επεξηγήσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σ αυτό τον οδηγό

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σ αυτό τον οδηγό Οδηγός Αιτήσεως για Υπηκόους Ξένων Κρατών Διεθνής Εμπειρία Καναδά (IEC) Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη Πριν να κάνετε αίτηση 1 ο Βήμα: Μαζέψτε Έγγραφα 2 ο Βήμα: Συμπληρώστε την αίτηση για έκδοση γράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Πιστοποίηση esafety (esafety Label) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Πιστοποίηση esafety (esafety Label) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Πιστοποίηση esafety (esafety Label) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα