ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009-2013"

Transcript

1 1 ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Βασίλειος Κατσαμάγκας Μηχανολόγος ΠΕ 17 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ερωτήσεις Απαντήσεις των θεμάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

2 Α. Ποια είναι τα είδη των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (Κ.Θ.) με κριτήριο το φορέα της θερμότητας; [ Τα είδη των εγκαταστάσεων Κ.Θ. με κριτήριο το φορέα της θερμότητας είναι : Εγκαταστάσεις με φορέα το νερό. Εγκαταστάσεις με φορέα τον ατμό. Εγκαταστάσεις με φορέα τον αέρα. Εγκαταστάσεις συνδυασμού των παραπάνω ρευστών. Εγκαταστάσεις με φορέα υπέρυθρη ακτινοβολία.] Β. Τι ονομάζεται θερμογόνος δύναμη ή θερμαντική ικανότητα καυσίμου; Πώς συμβολίζεται και σε τι μονάδες μετριέται; [ Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται κατά την τέλεια καύση 1 kg καυσίμου είναι η θερμογόνος δύναμή του.ονομάζεται και θερμαντική ικανότητα, συμβολίζεται με το Η και μετριέται σε KJ/Kg ή Kcal/Kg. Ειδικά για τα αέρια καύσιμα μετριέται και ανα μονάδα όγκου. KJ/m 3 ή Kcal/m 3 ] Α. Να αναφέρετε τα εξαρτήματα με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένη μια δεξαμενή πετρελαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. [ Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς μια δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω εξαρτήματα: α) Σωλήνωση εξαερισμού β) Σωλήνωση πλήρωσης γ) Στόμιο προσαγωγής προς τον καυστήρα δ) Στόμιο αδειάσματος της δεξαμενής ε) Δείκτη στάθμης πετρελαίου στ) Ανθρωποθυρίδα ] Β. Σε ποιες βασικές κατηγορίες διακρίνονται οι καυστήρες αερίων με κριτήριο τον τρόπο προσαγωγής του αέρα; [ Με κριτήριο τον τρόπο προσαγωγήs του αέρα διακρίνονται σε: Ατμοσφαιρικούς και Πιεστικούς καυστήρες ] Α. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα των χαλύβδινων λεβήτων σε σύγκριση με τους χυτοσιδηρούς λέβητες κεντρικής θέρμανσης (Κ.Θ.). Μονάδες 16 [ Σε σύγκριση με τους χυτοσιδηρούς έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

3 3 Μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης Μικρότερο βάρος Δυνατότητα επισκευής σε περιπτώσεις ρωγμών Μεγαλύτερη αντοχή σε υπερθερμάνσεις. Αυτό είναι σημαντικό στις περιπτώσεις αυτονομιών, όπου μπορεί, λόγω λειτουργίας μέρους της εγκατάστασης, να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες νερού.] Β. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται το δίκτυο διανομής μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (Κ.Θ.); Μονάδες 9 [ Αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία: τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα διαμόρφωσής τους την αντλία λειτουργίας (κυκλοφορητή). τα στοιχεία απόδοσης της θερμότητας, δηλαδή τα θερμαντικά σώματα (και σε ορισμένες περιπτώσεις τους παρασκευαστήρες ζεστού νερού χρήσης- boilers).] Α. Ποιος είναι ο ρόλος του κυκλοφορητή στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης (Κ.Θ.); [ Ο ρόλος λοιπόν του κυκλοφορητή είναι η δημιουργία της απαιτούμενης Δp, στα άκρα του δικτύου (Α-Κ), ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη για την εγκατάσταση παροχή του φορέα της θερμότητας.] Β. Από ποιους παράγοντες εξαρτώνται οι αντιστάσεις τριβής, που εμφανίζονται κατά τη ροή, στις σωληνώσεις και τα άλλα στοιχεία (εξαρτήματα) του δικτύου κεντρικής θέρμανσης; [ Οι αντιστάσεις αυτές εξαρτώνται από τους εξής παράγοντες: το υλικό και την ποιότητα εσωτερικής επιφάνειας (τραχύτητα) των σωλήνων τις διαστάσεις τους (μήκος-διάμετρο) το είδος της ροής ( στρωτή -στροβιλώδης) την πυκνότητα του νερού (που είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας του) και την ταχύτητά του. Η τελευταία έχει και την πιο σημαντική επίδραση στο μέγεθος των αντιστάσεων τριβής.

4 Α1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους βασικούς τρόπους μετάδοσης θερμότητας. [ σελ Η μετάδοση θερμότητας,όπως γνωρίζουμε,γινεται με τους εξής βασικούς τρόπους: Με αγωγή Με συναγωγή (ή μεταφορα) Με ακτινοβολία. ] Α2. Πώς κατατάσσονται οι λέβητες ως προς το βασικό υλικό κατασκευής τους; [ σελ και 3.2. Ως προς το βασικό υλικό κατασκευής οι λέβητες κατατάσσονται σε: Λέβητες χυτοσιδηροί Λέβητες χαλύβδινοι ] Β1.Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα των Κεντρικών Θερμάνσεων ως προς τις Τοπικές Θερμάνσεις; [ σελ Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των Κ.Θ. ως προς τις τοπικές είναι τα εξής: Περιορίζεται ο αριθμός των εστιών και των καπνοδόχων τους και προκύπτουν οικονομικότερες κατασκευές. Γίνεται μεγάλη οικονομία στη κατανάλωση του καυσίμου και επιβαρύνεται λιγότερο το περιβάλλον με καυσαέρια. Η εγκατάσταση είναι πιο καθαρη και εξυπηρετική για τους θερμαινόμενους χώρους.(μικροί όγκοι,καθαρό περιβάλλον από καπνούς και οσμές, απλούστατη χρήση.] Β2. Υπάρχουν μερικά κοινά στοιχεία του εξοπλισμού τα οποία συναντώνται στο σύνολο ή σχεδόν στο σύνολο των καυστήρων πετρελαίου. Να αναφέρετε, ενδεικτικά, πέντε από αυτά. [ σελ Να γραφούν 5 από τα 10 που αναφέρονται παρακάτω: Το κέλυφος του καυστήρα (ή περίβλημα), το οποίο περιβάλλει όλα τα εξαρτήματα του καυστήρα. Το άνοιγμα προσαγωγής αέρα Ο ηλεκτρικός κινητήρας. Το ακροφύσιο διασκορπισμού (μπεκ) Το φωτοκύτταρο εντοπισμού της φλόγας Η κεφαλή καύσεως Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτόματης λειτουργίας

5 5 Ο ανεμιστήρας. Ο μετασχηματιστής έναυσης Η αντλία καυσίμου ] Γ1. Πού οφείλονται οι θόρυβοι που προέρχονται από την Κεντρική Θέρμανση; [ σελ Οι θόρυβοι που προέρχονται από την Κεντρική Θέρμανση οφείλονται σε: 1. Χαμηλές συχνότητες που παράγονται στο λέβητα. 2. Κραδασμούς που οφείλονται σε συντονισμό του λέβητα με μερικές από τις παραπάνω συχνότητες. 3. Μεσαίες και μεσοϋψείς συχνότητες.] Γ2. Τι ονομάζεται ειδική φόρτιση του λέβητα; [ σελ Η ανά μονάδα θερμαινόμενης επιφάνειας θερμική ικανότητα ονομάζεται ειδική φόρτιση του λέβητα και είναι ένα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε κατασκευαστικού τύπου] Δ1. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο συστατικό καυσαερίων και γιατί; [ σελ Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι ένα θανατηφόρο προϊόν της ατελούς καύσης. Έχει πυκνότητα λίγο μικρότερη από τον αέρα και σχηματίζει μαζί του εκρηκτικά μίγματα. Είναι άοσμο άχρωμο άγευστο και γι αυτό δύσκολο αναγνωρίσιμο. Φτάνει στο αίμα του ανθρώπου μέσω των πνευμόνων και επειδή έχει μεγάλη χημική συγγένεια με την αιμοσφαιρίνη, χρειάζεται πολύ μεγάλες ποσότητες οξυγόνου, για να διασπαστεί η ένωσή του με αυτήν. Είναι τόσο επικίνδυνο ώστε μπορεί να γίνει θανατηφόρο.] Δ2. Να ορίσετε τις έννοιες: Παροχή, Θερμικό Φορτίο, όπως χρησιμοποιούνται στην Κεντρική Θέρμανση. (Δεν απαιτούνται σύμβολα και μονάδες). [ σελ και Η παροχή (σύμβολο V, μονάδα m3 / S) Είναι ο όγκος του νερού που περνά από μια διατομή ενός σωλήνα στη μονάδα του χρόνου. Στις εφαρμογές της Κεντρικής Θέρμανσης τη μετράμε συνήθως σε m3/h ή L/h. Το θερμικό φορτίο Q είναι το ποσό της θερμότητας που μεταφέρεται στη μονάδα του χρόνου από το φορέα, δηλαδή η θερμική ισχύς της εγκατάστασης ή του κυκλώματος. Υπενθυμίζουμε ότι είναι 1 KW = 860 Kcal/h.

6 Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη: α. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) είναι βασικά υπεύθυνο για την ανάπτυξη του φαινομένου του θερμοκηπίου. β. Ο λέβητας είναι ένα είδος εναλλάκτη θερμότητας. γ. Ο κυκλοφορητής λιπαίνεται με γράσο. δ. Τα δίκτυα ατμού στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα δίκτυα νερού. ε. Η τετράοδη βάνα προστατεύει το λέβητα από μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας. [ α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Σ ] Α2. Σε ποια είδη διακρίνονται οι θερμικές απώλειες ενός χώρου προς το περιβάλλον του; [ σελ Οι θερμικές απώλειες ενός χώρου προς το περιβάλλον του διακρίνονται: Απώλειες διάβασης θερμότητας μέσα από τις κάθε είδους διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ χώρου και περιβάλλοντος. Απώλειες μεταφοράς θερμότητας από τις αέριες μάζες που ανανεώνουν τον αέρα του χώρου είτε με φυσικό τρόπο από τα ανοίγματα και τις χαραμάδες τους είτε αναγκαστικά με χρήση εξαεριστήρων. Β1. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης; [ σελ Τα βασικά στοιχεία μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης είναι: Η εστία παραγωγής της θερμότητας και η διάταξη μετάδοσής της στο φορέα της θερμότητας. Το δίκτυο κυκλοφορίας του φορέα. Τα μέσα απόδοσης της θερμότητας από το φορέα στους χώρους που πρόκειται να θερμανθούν.] Β2. Πώς κατατάσσονται οι λέβητες ως προς το καύσιμο; [ σελ Οι λέβητες ως προς το καύσιμο κατατάσσονται: Λέβητες υγρών καυσίμων. Λέβητες αερίων καυσίμων. Λέβητες στερεών καυσίμων.

7 7 Λέβητες βιομάζας. Λέβητες ηλεκτρικοί.] Γ1. Να αναφέρετε τα μειονεκτήματα των χαλύβδινων λεβήτων σε σύγκριση με τους χυτοσιδηρούς λέβητες κεντρικής θέρμανσης. Μονάδες 16 [ σελ. 82, Τα μειονεκτήματα των χαλύβδινων λεβήτων σε σύγκριση με τους χυτοσιδηρούς λέβητες κεντρικής θέρμανσης είναι: Μικρότερη διάρκεια ζωής, ιδίως αν δεν έχουν αντιδιαβρωτική προστασία Αδυναμία επέκτασης και αύξησης της ισχύος τους. Επειδή είναι μεγάλα ενιαία κομμάτια, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη πρόσβασης για την εγκατάστασή τους στο λεβητοστάσιο. Αν οι ρωγμές δεν είναι επισκευάσιμες, δεν έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης στοιχείων όπως οι χυτοσιδηροί.] Γ2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι καυστήρες αερίων με κριτήριο τον τρόπο προσαγωγής του καυσίμου. Μονάδες 9 [ σελ Οι βασικές κατηγορίες ονομαστικά στις οποίες διακρίνονται οι καυστήρες αερίων με κριτήριο τον τρόπο προσαγωγής καυσίμου είναι: Καυστήρες διάχυσης Καυστήρες με εγχυτήρες Καυστήρες πλήρους προανάμιξης ] Δ1. Από ποιους παράγοντες καθορίζεται η ειδική κατανάλωση καυσίμου w σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης; Μονάδες 9 [ σελ Η ειδική κατανάλωση καυσίμου w σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης καθορίζεται από τους παρακάτω παράγοντες: Θερμική ισχύ του λέβητα.(q Λ ) Θερμογόνο δύναμη του καυσίμου..(h) Βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.(η) ] Δ2. Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, πρώτο μέλημα είναι η ασφάλεια, τόσο των χρηστών όσο και της ίδιας της κεντρικής θέρμανσης, από κινδύνους που προέρχονται από τις συνθήκες λειτουργίας.

8 8 Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι τους οποίους πρέπει να καλύπτει η ασφάλεια; Μονάδες 16 [ σελ Οι πιθανοί κίνδυνοι τους οποίους πρέπει να καλύπτει η ασφάλεια είναι: Η θέρμανση του θερμομεταφορέα που προκαλεί διαστολές των μαζών και αυτό προκαλεί τάσεις σύστημα. Η θερμοκρασία του θερμομεταφορέα που μπορεί να περάσει τα όρια ατμοποίησης του νερού ή αν πρόκειται για εγκαταστάσεις ατμού, η τιμή πίεσης να περάσει τα όρια αντοχής του δικτύου. Κατά την λειτουργία να μην καίγεται το παρεχόμενο συνεχώς καύσιμο. Από την πιθανή πτώση της θερμοκρασίας, κάτω από 45 C, μέσα στο φλογοθάλαμο, έχουμε προβλήματα διάβρωσης και καταπόνησης του λέβητα από απότομες διαστολές Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Το βασικό πλεονέκτημα του δισωλήνιου συστήματος για τις πολυκατοικίες είναι η δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας της θέρμανσης κάθε ιδιοκτησίας. β. Η καύση είναι εξώθερμη χημική αντίδραση. γ. Οι χαλύβδινοι λέβητες σε σύγκριση με τους χυτοσιδηρούς έχουν μικρότερο βάρος. δ. Οι χαλυβδοσωλήνες πλεονεκτούν από πλευράς ευκαμψίας σε σύγκριση με τους χαλκοσωλήνες, πράγμα που διευκολύνει τις εργασίες διαμόρφωσης των δικτύων. ε. Συνιστάται ο κυκλοφορητής να συνδέεται στην αναχώρηση του νερού, από το λέβητα προς τα σώματα. [ α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ] Α2. Πώς κατατάσσονται οι λέβητες ως προς την αντίθλιψη (πίεση καυσαερίων); [ Σελ. 79, παράγραφος «Ως προς την αντίθλιψη (πίεση καυσαερίων) Λέβητες με ατμοσφαιρικό καυστήρα (ατμοσφαιρικοί) Λέβητες με πιεστικό καυστήρα (πιεστικοί)

9 9 Β1. Με κριτήριο το είδος του νερού που κυκλοφορεί μέσα στο σωληνωτό στοιχείο ποιους βασικούς τύπους θερμαντήρων νερού (boilers) έχουμε; [ Σελ. 144 «Με κριτήριο το είδος του νερού που κυκλοφορεί μέσα στο σωληνωτό στοιχείο, έχουμε δύο βασικούς τύπους boilers: α) "Ταχείας διελεύσεως", όταν μέσα στο στοιχείο κυκλοφορεί το νερό χρήσης και εξωτερικά, στο δοχείο, το νερό του λέβητα και β) " Αποθήκευσης", όταν μέσα στο στοιχείο κυκλοφορεί το νερό του λέβητα και εξωτερικά, στο δοχείο, το νερό χρήσης.»] Β2. Να αναπτύξετε τα πλεονεκτήματα του ζεστού νερού ως φορέα θερμότητας σε σύγκριση με τα άλλα ρευστά σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. [ Σελ. 20, παράγραφος Οι θερμοκρασίες στα επίπεδα που εργάζεται (συνήθως 70 90ο C) είναι ικανοποιητικές από πλευράς μεταφοράς θερμότητας. Υπενθυμίζουμε ότι το ποσό της θερμότατος που μπορεί να μεταφέρει ποσότητα m Kg νερού είναι Q=mcΔt όπου c η ειδική θερμότητα (ή ειδική θερμοχωρητικότητα) του νερού και Δt η θερμοκρασιακή διαφορά εξόδου εισόδου του στο λέβητα. Οι πιέσεις των δικτύων του ποικίλλουν, σε σχέση και με το μέγεθος των κτιρίων, πάντως είναι σε επίπεδα (2 4 bar) που δε δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα αντοχής και αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά με τα υλικά και τα εξαρτήματα που υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία στην αγορά. Τα δίκτυα διανομής έχουν δυνατότητες ευέλικτης ανάπτυξης και ανταποκρίνονται με επιτυχία σε μεγάλη ποικιλία λειτουργικών και αισθητικών απαιτήσεων. Η κατασκευή τους είναι απλή και η λειτουργία τους καθαρή, χωρίς θορύβους, επιδέχονται δε πολλών ειδών ρυθμίσεις και αυτοματισμούς. Απαιτούν όμως κάποια προσοχή όπως λ.χ. αποφυγή θυλάκων αέρα. Γ1. Ποια μέτρα γενικής φύσης παίρνουμε για τον περιορισμό της ηχορρύπανσης από το λεβητοστάσιο; Μονάδες 13 [ Σελ. 47 Η λύση είναι να παίρνουμε γενικής φύσης μέτρα: Να κάνουμε σωστό δάπεδο (σταθερό), με υπολογισμένα τα φορτία που θα δεχτεί και να εγκαθιστούμε σωστά το λέβητα, τον καυστήρα και τον καπναγωγό με αντισεισμική θεμελίωση. Τα παράπλευρα τοιχώματα του λεβητοστασίου να κατασκευάζονται από 1 1/2 συμπαγές τούβλο. Οι συνδέσεις των μηχανημάτων και συσκευών να γίνονται μέσω ηχοαπορροφητικών διατάξεων.]

10 10 Γ2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα υλικά κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων. Μονάδες 12 Χάλυβας (χαλυβδοέλασμα), Χυτοσίδηρος(μαντέμι), Κράματα αλουμίνιου Χαλκός ] Δ1. Σε ποια περίπτωση και γιατί εμφανίζεται το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής διάβρωσης στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης; Ποιος είναι ο τρόπος προστασίας από την ηλεκτροχημική διάβρωση; Μονάδες 13 [ Σελ. 83, παράγραφος Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει, γιατί ο χαλκός είναι καθοδικότερος ("ευγενέστερος") από το σίδηρο στη σειρά ηλεκτροθετικότητας των μετάλλων. Κατά συνέπεια, όταν συνδέονται στο ίδιο δίκτυο, δημιουργούν γαλβανικό στοιχείο με άνοδο το σίδηρο και κάθοδο το χαλκό, με "αγωγό" το νερό, που συμπεριφέρεται σαν ηλεκτρολύτης λόγω των αλάτων που περιέχει. Το αποτέλεσμα είναι διάβρωση του λιγότερο "ευγενούς" σιδήρου λόγω μεταφοράς ιόντων προς το χαλκό. Για την προστασία του λοιπόν, "θυσιάζεται" ηλεκτρόδιο από ακόμα λιγότερο ευγενές υλικό, όπως μαγνήσιο ή ψευδάργυρος, που έχει με το χαλκό μεγαλύτερη διαφορά δυναμικού από ό,τι ο σίδηρος. Το προστατευτικό αυτό ηλεκτρόδιο τοποθετείται, υπό μορφή ράβδου, σε κατάλληλο σημείο του λέβητα και πρέπει σε ορισμένα χρονικά διαστήματα να ελέγχεται και να αντικαθίσταται.] Δ2. Ποια στοιχεία πρέπει να αναφέρονται πάνω στη μεταλλική πινακίδα, με την οποία είναι εφοδιασμένος κάθε καυστήρας; Μονάδες 12 [ Σελ. 71 παράγραφος Κάθε καυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μεταλλική πινακίδα, πάνω στην οποία θα αναφέρεται: 1.Ο κατασκευαστής και το έτος κατασκευής 2. Ο τύπος του καυστήρα και το συνιστώμενο καύσιμο 3. Η μέγιστη και ελάχιστη ωριαία παροχή καυσίμων σε kg/h για υγρά καύσιμα ή m3/h για αέρια καύσιμα σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Επίσης, κάθε καυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τα σχετικά έντυπα και σχέδια εγκατάστασης, ρυθμίσεων, συνδεσμολογιών κλπ.]

11 Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx) είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη φωτοχημικού νέφους. β. Στη σύνδεση δύο ίδιων κυκλοφορητών σε σειρά, για κάθε παροχή, το μανομετρικό της συστοιχίας είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο του κάθε κυκλοφορητή. γ. Ως Μηχανοστάσιο χαρακτηρίζεται ένας χώρος, μέσα σε κτίριο ή σε παράρτημα κτιρίου, στον οποίο είναι εγκατεστημένα μηχανήματα, συσκευές, όργανα και διατάξεις, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και μόνο αυτή. δ. Η ταχύτητα ροής του νερού στους σωλήνες είναι ίδια σε όλο το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης. ε. Η εξασφάλιση οικονομικών συνθηκών λειτουργίας στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης απαιτεί σύστημα αντιστάθμισης. [ α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ] Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη Α (Λειτουργίες) και δίπλα ένα από τα γράμματα α,β,γ,δ,ε,στ της στήλης Β (Συσκευές), που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. [ 1.δ 2.ε 3.γ 4.στ 5.β ]

12 12 Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα δύο βασικά είδη θερμαντικών σωμάτων στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, με βάση τον τρόπο που μεταδίδεται, το μεγαλύτερο ποσοστό της θερμότητας από το σώμα στο χώρο. [Σελ παράγραφος 9.1] [Με βάση τον τρόπο που μεταδίδεται, από το σώμα στο χώρο, το μεγαλύτερο ποσοστό της θερμότητας, έχουμε τις εξής διακρίσεις: Τα σώματα ακτινοβολίας (radiators), Τα σώματα μεταφοράς (convectors), Τέλος, όταν πρόκειται για μεγάλη ισχύ και απαίτηση και θερινής λειτουργίας (ψύξης), έχουμε σώματα με στοιχεία μεγάλου μήκους (τύπου "σερπαντίνας" πτερυγιοφόρων σωλήνων) και ανεμιστήρα, τα λεγόμενα fan coils.] Β2. Να αναφέρετε πέντε (5) από τα εξαρτήματα, με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένη μια δεξαμενή πετρελαίου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. [Σελ. 55 παράγραφος 4.2.2] [ Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς μια δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω εξαρτήματα: α) Σωλήνωση εξαερισμού β) Σωλήνωση πλήρωσης γ) Στόμιο προσαγωγής προς τον καυστήρα δ) Στόμιο αδειάσματος της δεξαμενής ε) Δείκτη στάθμης πετρελαίου στ) Ανθρωποθυρίδα ] Γ1. Ποια είναι τα είδη των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης με κριτήριο το χρησιμοποιούμενο καύσιμο; Να αναφέρετε ένα συγκεκριμένο καύσιμο για κάθε είδος εγκατάστασης. Μονάδες 12 [Σελ. 10 παράγραφος 1.1.2] [Στις εγκαταστάσεις Κ.Θ. που η παραγωγή της θερμότητας γίνεται με καύση χρησιμοποιούνται στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα. Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε εγκαταστάσεις : Στερεών καυσίμων (είναι συνήθως ξύλα, διάφορα είδη άνθρακα καθώς και παράγωγα διαφόρων αποβλήτων και καταλοίπων) Υγρών καυσίμων (διάφορα πετρελαιοειδή όπως μαζούτ, πετρέλαιο θέρμανσης) Αερίων καυσίμων (αέρια πόλεων, φυσικά αέρια, υγραέρια)]

13 13 Γ2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα εξαρτήματα, που περιλαμβάνει μία διάταξη αυτονομίας λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης. Μονάδες 13 [Σελ. 161 παράγραφος ] [Η διάταξη περιλαμβάνει μια δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα, που συνδέεται στο σωλήνα προσαγωγής του αυτόνομου κυκλώματος, μετά τον αντίστοιχο συλλέκτη. Παίρνει εντολή λειτουργίας από θερμοστάτη χώρου, που μπορεί να έχει και ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη. Η διάταξη συμπληρώνεται με ωρομετρητή ή θερμιδομετρητή, απαραίτητο για την κατανομή των δαπανών.] 1. Να αναφέρετε τέσσερα (4) από τα πλεονεκτήματα των καυστήρων διασκορπισμού έναντι των άλλων τύπων καυστήρων πετρελαίου. Μονάδες 12 [Σελ. 66 παράγραφος 5.1.5] [ Τα πλεονεκτήματά τους έναντι των άλλων τύπων καυστήρων είναι: Οι δυνατότητες αυτόματης, σταθερής και ασφαλούς λειτουργίας που διαθέτουν, ο υψηλός βαθμός απόδοσης του όλου συστήματος καύσης και η χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία τους. Με τις συνεχείς βελτιώσεις της κατασκευής τους, οι καυστήρες διασκορπισμού έχουν σήμερα καλό βαθμό απόδοσης, δυνατότητα εναλλαγής των εξαρτημάτων, εύκολη ηλεκτρολογική σύνδεση, προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους λεβήτων, δυνατότητα εγκατάστασης διαγνωστικών συστημάτων ελέγχου βλαβών και χαμηλό επίπεδο θορύβου.] 2. Τι επίδραση έχουν στα δίκτυα κεντρικής θέρμανσης ταχύτητες ροής, μεγαλύτερες από τις παραδεκτές και τι επίδραση έχουν οι μικρότερες; Μονάδες 13 [Σελ. 99 παράγραφος 7.1.4] [Μεγαλύτερες ταχύτητες δίνουν την επιθυμητή παροχή με μικρές (οικονομικές) διαμέτρους. Όμως αυτό δημιουργεί θορυβώδη κυκλοφορία (σφυρίγματα) και, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μεγάλες αντιστάσεις τριβών και μικρή διάρκεια ζωής των σωλήνων.οι πολύ μικρές ταχύτητες δίνουν αντιοικονομικές (μεγάλες) διατομές και καθυστερήσεις αρχικής ανταπόκρισης της εγκατάστασης στο ζητούμενο θερμικό αποτέλεσμα.]

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα.

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα. 1 1. Πότε μια εγκατάσταση λέγεται κεντρική; «Για τη θέρμανση χώρων κατοικίας, εργασίας, και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η μετατροπή ενέργειας που διατίθεται σε κάποια άλλη μορφή σε θερμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης Περιγραφή: θα κατασκευαστεί ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση του παρών πονήματος.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση του παρών πονήματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα :ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Επιβλέπων: Γκαβαλιάς Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μάθημα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Καθηγητής: Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΑΣΚΗΣΗ 1η Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων Υλικό Σύμβολο Περατότητα στη μικρού μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕΜ: 5021 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΜΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ιωαννίδης Γεώργιος Αν. Καθηγητής Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ Απρίλιος 2014 Μιχαήλ Βλαχογιάννης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Νικόλαος Απ. Καμπούρας Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Γραμμής Φυσικού Αερίου Εστιατόριου

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Γραμμής Φυσικού Αερίου Εστιατόριου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Γραμμής Φυσικού Αερίου Εστιατόριου Αναστασιάδης Νοντάρ Α.Μ. 3920 Επιβλέπων : Βασίλης Λιόγκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Μ : 3153 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Εισηγητής : Σοφιανός Απόστολος Σπουδαστές: Αναστασία Μαρτίδου Μαργκίλ Μπάσα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. β) Το άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/89), καθώς και τα παραπεμπόμενα από αυτό :

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. β) Το άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/89), καθώς και τα παραπεμπόμενα από αυτό : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργοδότης: Εργο: Θέση: Μελετητής: 1. ΓΕΝΙΚΑ Για την σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω κανονισμοί : α) Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΦΕΚ 362/Δ/1979-Κεφ.7)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μετατροπή συμβατικού καυστήρα πετρελαίου για χρήση συσσωματωμάτων (pellets) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit

Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 2.0 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΔΡΙΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ:5206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η τοπική συνήθως παράγεται σε κάποιο σημείο του χώρου και αποδίδεται άμεσα σ αυτόν. Τέτοιες πηγές θέρμανσης είναι : Ηλεκτρικές θερμάστρες

Διαβάστε περισσότερα