Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων

2 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι Νεανική Νέοι (Άντρες & Γυναίκες) από Γυναικεία Γυναίκες από 18 έως 55 ετών Άνεργοι ή Μισθωτοί Κατοικούν τους τελευταίους 6 μήνες στη Κύπρο στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές Δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή Άτομα που για λόγους σπουδών δεν βρίσκονταν στην Κύπρο τους τελευταίους μήνες

3 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εξαιρούνται Αυτοεργοδοτούμενοι Μέτοχοι σε οποιαδήποτε εταιρεία με ποσοστό πέραν του 25% Όσοι κατέχουν το 10% ή και περισσότερο σε εταιρεία, αλλά εργοδοτούνται σε αυτή Νομικά Πρόσωπα

4 Λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουμε ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εάν η πρόταση περιλαμβάνει και μη Επιλέξιμες Συνοδευτικές Δραστηριότητες, η επιχορήγηση θα δίνεται για τη βασική δραστηριότητα. Το σύστημα Franchising δεν εντάσσεται στα σχέδια Σε περιπτώσεις ίδρυσης Εταιρείας / συνεταιρισμού, ο/η Δικαιούχος πρέπει να κατέχουν το 75% του μετοχικού κεφαλαίου Σε μια πρόταση δικαιούνται να συμμετέχουν πέραν του ενός ατόμου Κάθε επιλέξιμο φυσικό άτομο δικαιούται να συμμετέχει μόνο σε 1 πρόταση Όσοι έχουν εγκριθεί και επιχορηγήθηκαν σε προηγούμενες προκηρύξεις δεν δικαιούνται να υποβάλουν ξανά αίτηση για χορηγία

5 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ελάχιστο κόστος Επιλέξιμων Δαπανών Επιλέξιμοι Τομείς Μέγιστο ποσό επιλέξιμων Δαπανών Μεταποίηση Υπηρεσίες Τουρισμός Ηλεκτρονικό Εμπόριο

6 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κάλυψη κόστους Επένδυσης Χορηγία 50% Ίδια κάλυψη 50%

7 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κάλυψη Δαπανών Χορηγία 50% επί των επιλέξιμων δαπανών Ίδια κάλυψη 50% Ίδια κεφάλαια Δάνειο Ίδια κεφάλαιο + Δάνειο Σύνολο κάλυψης δαπανών 100%

8 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιλέξιμες Δαπάνες Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια, Διαμόρφωση Χώρων Κατάρτιση Προβολή /Προώθηση Άλλες Δαπάνες Κεφάλαιο Κίνησης

9 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιλέξιμες Δαπάνες Ποσό Κτίρια - Διαμόρφωση Χώρων Ειδικές Εγκαταστάσεις Εξοπλισμός Προβολή / Προώθηση 3.000

10 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιλέξιμες Δαπάνες Ποσό Κατάρτιση Άλλες Δαπάνες Κεφάλαιο Κίνησης 7.000

11 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Διευκρινίσεις Τιμολόγια & Αποδείξεις να εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας Ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα να είναι καινούργιος Η υλοποίηση της επένδυσης πριν την έγκριση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη Σε περίπτωση εισαγωγής μηχανημάτων ή εξοπλισμού η τιμή να είναι CIF Δαπάνες που έγιναν πριν την υποβολή της αίτησης δεν είναι επιλέξιμες εκτός από εκείνες που αφορούν αρχιτεκτονικά σχέδια και έγιναν μετά την 1/1/2014

12 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Διευκρινίσεις (συνέχεια) Τιμολόγια με δαπάνες πέραν των 500 (χωρίς ΦΠΑ) πρέπει να πληρώνονται με επιταγή ή πιστωτική κάρτα Τιμολόγια με κόστος κάτω των 100 (χωρίς ΦΠΑ) δεν υπολογίζονται Όλοι οι προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ Άτομο ή επιχείρηση που εγκρίθηκε από άλλο πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν σχέδιο Οι αιτητές πρέπει να κρατήσουν αντίγραφο της αίτησης τους Υπάρχει δυνατότητα αναδιάρθρωσης μόνο μια φορά πριν την καταβολή της χορηγίας της Φάσης Β

13 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης Α Φάση Υπογραφή Συμφωνίας Προκαταβολή 40% της εγκεκριμένης Δαπάνης Β Φάση Υλοποίηση 30% - 60% του έργου Χορηγία που να αντιστοιχεί στο επιλέξιμο κόστος αφαιρούμενης της προκαταβολής Γ Φάση Ολοκλήρωση του έργου- Χορηγία επί του υπολοίπου

14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση Προσφορές στο όνομα του αιτητή να εμφανίζεται ξεχωριστά η τιμή και ξεχωριστά ο ΦΠΑ Αντίγραφο της ταυτότητας Αντίγραφα πτυχίων Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπεύθυνη Δήλωση για το Εργασιακό Καθεστώς Υπεύθυνη Δήλωση για μίσθωση εργασιών

15 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)

16 Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός 17.7 εκ ευρώ Εξαγγελία Σχεδίου - 1 η προκήρυξη - Τέλος Μαρτίου 2015 Ανοικτό μέχρι τις 22 Ιουνίου 2015

17 Σκοπός του Σχεδίου Υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα καθώς και άλλων κλάδων και Υπηρεσιών Ειδικότεροι Στόχοι Η ενίσχυση επιχειρήσεων για υλοποίηση επενδύσεων προς βελτίωση της τεχνολογικής, της παραγωγικής διαδικασίας και της παραγωγικότητας Η δημιουργία μονάδων παραγωγής νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, και η τόνωση της παραγωγικότητας σε συνθήκες κρίσης Η δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

18 Δικαιούχοι 1. Μεταποιητικός τομέας (Νέες ή υφιστάμενες ΜΜΕ) 2. Παραγωγή πάγου 3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων 4. Αποσυναρμολόγηση αχρήστων αντικειμένων/μηχανών 5. Βαφεία αυτοκινήτων

19 Δικαιούχοι (συνέχεια) 1. Εργαστήρια Δοκιμών και Διακρίβωσης 2. Σχεδιασμός προϊόντων & ετοιμασία πρωτότυπων 3. Σχεδίαση μόδας σχετικά με υφάσματα, ενδύματα, παπούτσια, κοσμήματα, έπιπλα 4. Ατμοκαθαριστήρια / πλυντήρια ρούχων 5. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, video & τηλεοπτικών προγραμμάτων

20 Μη δικαιούχοι Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων Δασικών Προϊόντων Κτηνοτροφικών προϊόντων Αλιευτικών προϊόντων Κλάδοι Υδατοκαλλιέργειες Ναυπηγικών εργασιών Βιομηχανία Άνθρακα & Χάλυβα

21 Επιλέξιμες Δαπάνες A. Κτίρια Ανέγερση ή/και επέκταση ή/και γενική ανακατασκευή, διαμόρφωση/διαρρύθμιση ή και αγορά Υποδομές για ηλεκτρομηχανολογικές / υδραυλικές εγκαταστάσεις, πυρασφάλεια, κλιματισμό & εξαερισμό Υποδομές για εγκατάσταση συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, μείωσης της ρύπανσης & ασφάλειας και υγιεινής Δαπάνες Αρχιτεκτόνων, Π. Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων Μηχανικών

22 Επιλέξιμες Δαπάνες (συν.) Β. Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός Παραγωγής Νέα σύγχρονα Μηχανήματα & εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα διακίνησης προϊόντων & Α Υλών Εξοπλισμός πληροφορικής μηχανογράφησης - λογισμικά Συστήματα αυτοματοποίησης

23 Επιλέξιμες Δαπάνες (συν.) Γ. Μεταφορικά Μέσα Καινούργια Εμπορικά μεταφορικά μέσα (κόστος μέχρι )

24 Επιλέξιμες Δαπάνες (συν.) Δ. Συστήματα Διαχείρισης, Πιστοποίησης Προϊόντων & Δαπάνες Διαπίστευσης (μέχρι αφορούν Συμβουλευτικές υπηρεσίες) Ε. Προβολή & Προώθηση (μέχρι ) Στ. Αμοιβές Συμβούλων για μελέτες έρευνας αγοράς, ανάπτυξης προϊόντων (μέχρι 6.000) Μελέτες Βιωσιμότητας (μέχρι 4.000)

25 Ελάχιστη Δαπάνη Ευρώ Χορηγία Σχεδίου 50% Ίδια κεφάλαια 50% Δάνειο Κεφάλαια Επιχείρησης Δάνειο + Κεφάλαια Επιχείρησης

26 Σημαντικά Σημεία Η υλοποίηση αρχίζει μετά την υποβολή της πρότασης Τα τιμολόγια να εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης Μηχανήματα και εξοπλισμός να είναι καινούργια Εισαγόμενα Μηχανήματα η χορηγία υπολογίζεται σε τιμή CIF Δαπάνες περάν των 500 να εξοφλούνται με επιταγή Αγορά εξοπλισμού & υπηρεσιών μόνο από προμηθευτές εγγεγραμμένους στο ΦΠΑ Αγορά υπηρεσιών από συγγενικά πρόσωπα δεν επιχορηγούνται Για να παραχωρηθεί η χορηγία, η επιχείρηση πρέπει να έχει διευθετημένες τις Κ. Ασφαλίσεις, το ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος

27 Προβληματισμοί Ερωτήσεις - Απαντήσεις

28 Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων Ευχαριστώ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Απρίλιος 2015 Σύντομη Περιγραφη ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 108 Nikou Pattichi

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για τη 4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 η Έκτακτη Προκήρυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος μέγιστο ποσό τις

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος μέγιστο ποσό τις ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN LAIKI. Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια. Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού

MARFIN LAIKI. Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια. Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού MARFIN LAIKI Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού 30 Αυγούστου 2007 Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών»

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» Τηλ. : 210.52.45.141 2, Fax: 211.740.67.81, e-mail: info@valuedel.gr Περίληψη Προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» 2009 Λ. Αλεξάνδρας 62, 11473 Α θ ή ν α ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων RTD Talos RESEARCH TECHNOLOGY DEVELOPMENT Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Πανεπιστήμιο Κύπρου-10/04/2014 Σχέδια Χρηματοδότησης Κυπριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Μάρτιος 2009 Λ. Αλεξάνδρας 62, 11473 Α θ ή ν α Τηλ. : 210.52.45.141 2, Fax: 211.740.67.81, e-mail: info@valuedel.gr «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. επενδυτές. Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, και Τουρισμού από

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «Πρωτοτυπώ 2009 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις»

Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «Πρωτοτυπώ 2009 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις» Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «Πρωτοτυπώ 2009 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα σχετικά με τη νέα Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ KAI ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ KAI ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ KAI ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΤΟΧΟΣ Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση περιορίζοντας το ρίσκο και αξιοποιώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση; Προκηρύχθηκε το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009»

Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» Νέο Πρόγραμμα για την επιδότηση επενδυτικών προτάσεων έως και 60% με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα σχετικά με τη νέα Δράση του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2003 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: 4.1.1.3/1/05.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: 4.1.1.3/1/05. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: 4.1.1.3/1/05.2014) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 28 ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ_ΜΑΪΟΣ 2012 κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Επιμέλεια : CQA-Κρητικές Πιστοποιήσεις_ Επιχειρηματικές Ευκαιρίες_ Συμβουλές Επιχειρήσεων_ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης_ Αναπτυξιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας

Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη νέα Δράση επιδότησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα