ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ευριπίδη 18, Τ.Κ Αθήνα Τηλ. / fax :(210) web: Αθήνα,

2 Γνωρίζοντας τη μεγάλη ποσοτική αλλά και ποιοτική αξία της Ελλάδας ως προς τη βιοποικιλότητα και αξιοποιώντας τις γνώσεις σχετικά με τη χλωρίδα και τη βλάστηση που διαθέτουμε ως χώρα, καταλήξαμε στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τα πλέον απειλούμενα είδη φυτών στη χώρα μας. Τα taxa (είδη και υποείδη) που περιλαμβάνονται στη βάση είναι όσα έχουν χαρακτηριστεί Extinct (εξαφανισθέντα), Endangered (κινδυνεύοντα), και Vulnerable (τρωτά) σε μία από τις παρακάτω αναφορές: IUCN The red list of threatened species. PHITOS, D., A. STRID, S. SNOGERUP & W. GREUTER (ed.) (1995): The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece. - World Wildlife Fund for Nature-Athens pp.527 IUCN - THREATENED PLANTS COMMITTEE SECRETARIAT (1982): The rare, threatened and endemic plants of Greece. - Ann. Musei Goulandris, Vol.5, pp ΣΦΗΚΑΣ Γ Τα Ενδημικά Φυτά της Ελλάδας ΣΦΗΚΑΣ Γ Οι βοτανικοί παράδεισοι της Ελλάδας Συμπεριλαμβάνονται και τα είδη φυτών της Σύμβασης της Βέρνης (1979) «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης», ως μια σημαντική διεθνής σύμβαση για τα φυτά. Ακόμη, συμπεριλήφθηκαν taxa που είναι νέα, περιγράφηκαν δηλαδή πρόσφατα και δεν έχουν αξιολογηθεί, ενώ είναι συνήθως στενότοπα ενδημικά. Η βάση αυτή δεν υποκαθιστά τα επιστημονικά κείμενα και την έρευνα για τη χλωρίδα που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Για παράδειγμα, ως τώρα έχουν εκδοθεί μόνο οι 2 από τους 10 τόμους της Flora Hellenica των Arne Strid & Kit Tan (eds). Επιδίωξη είναι να γίνει μια προσέγγιση της χλωριδικής βιοποικιλότητας με τρόπο που αυτή θα αποτελέσει ανοιχτή γνώση για όλη την κοινωνία, με τη συμβολή και την αποδοχή από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος ανάμεσα σε ενδιαφερόμενους φορείς που ενδεικτικά θα μπορούσαν να είναι τα Πανεπιστήμια, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και κάθε άλλος ερευνητής ή φορέας (Πανεπιστήμια εξωτερικού, μεμονωμένοι ερευνητές της ελληνικής φύσης). Ο διάλογος πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς εγωϊσμούς γιατί η γνώση των απειλούμενων ειδών δεν μπορεί να είναι κτήμα ολίγων, αλλά όλων των πολιτών. Η σωτηρία τους είναι παγκόσμιο οικολογικό θέμα. Τα αποτελέσματα του διαλόγου θα είναι: 1. Να συμπληρωθεί η βάση δεδομένων και να δημιουργηθεί ένας πλήρης Κατάλογος των πλέον απειλούμενων φυτών στην Ελλάδα. 2. Να συγκεντρωθούν τα κατάλληλα στοιχεία για κάθε taxon του καταλόγου (που εξαπλώνεται, ποιος είναι ο πληθυσμός του, από τι και πόσο απειλείται ) 3. Να κατηγοριοποιηθούν πλήρως τα φυτά του καταλόγου στις κατηγορίες κινδύνου της IUCN. 4. Να οδηγηθούμε σε έναν Εθνικό Φορέα για τη Βιοποικιλότητα, ο οποίος θα ενημερώνει τον Κατάλογο και θα αναθεωρεί τις κατηγοριοποιήσεις (θα αφαιρεί taxa αν διαπιστώνεται ότι δεν κινδυνεύουν, θα προσθέτει άλλα όταν συντρέχουν λόγοι). 5. Θα εκδοθεί ο Κατάλογος στα ελληνικά, με στοιχεία για όλα τα απειλούμενα taxa, με χάρτη περιοχής εξάπλωσης και με φωτογραφία ή σκίτσο του φυτού. 2

3 Τελικά ο Κατάλογος δεν θα μείνει μια απλή καταγραφή αλλά θα γίνει ένα εργαλείο διαχείρισης, χρήσιμο σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σε Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών, σε Μελετητές, στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνολικά στον Κατάλογο που δημιουργήσαμε εντάχθηκαν 364 είδη και υποείδη φυτών. 2 taxa έχουν κενά γιατί δεν κατορθώθηκε να βρεθούν περισσότερα στοιχεία γι αυτά στην παρούσα φάση (Είναι με κόκκινο στον Κατάλογο). Επίσης υπάρχει ένας κατάλογος με 33 taxa που θεωρήθηκε αμφίβολη η εισαγωγή τους στον Κατάλογο για διάφορους λόγους. Αυτό το γεγονός δεν αποκλείει την εισαγωγή τους στον Κατάλογο σε επόμενο στάδιο. Πριν το 2000, η κατάταξη σε κατηγορίες κινδύνου ήταν Ex Extinct Εξαφανισθέν E Endangered Κινδυνεύον V Vulnerable Τρωτό R Rare Σπάνιο I Indeterminate Ακαθόριστο K Insufficiently known Ανεπαρκώς γνωστό? Δεν γνωρίζουμε nt not threatened Μη απειλούμενο Με την παραπάνω αξιολόγηση έγινε η κατάταξη της IUCN to 1997, όταν και αξιολογήθηκαν 1724 taxa παρόντα στην Ελλάδα. Σε επόμενη φάση θα παρουσιάσουμε τον πίνακα με τα taxa που χαρακτηρίστηκαν από την IUCN ως Σπάνια (Rare) το 1997, τα οποία αποτελούν βάση για να συμπληρώνεται ο Κατάλογος των Πλέον Απειλούμενων. Οι κατηγορίες κινδύνου εξαφάνισης καθώς και τα αντίστοιχα κριτήρια θεσπίστηκαν από την Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης International Union for the Conservation of Nature (IUCN) και από το 2000 και μετά έχουν ως εξής: 1. Οι κατηγορίες κινδύνου εξαφάνισης ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝ (EX) (Extinct) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και το τελευταίο άτομο του είδους έχει εξαφανισθεί. ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝ ΣΤΗ ΦΥΣΗ (EW) (Extinct in the Wild) Επιβιώνει σε συνθήκες καλλιέργειας (π.χ.βοτανικοί κήποι) ή σαν επιγενής πληθυσμός εκτός γνωστής φυσικής εξάπλωσης του είδους. Ένα taxon εκλαμβάνεται ως εξαφανισθέν στη φύση, όταν δεν τελεσφόρησαν εκτεταμένες προσπάθειες να ανευρεθεί στους γνωστούς βιοτόπους του, σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε όλη την αναμενόμενη περιοχή εξάπλωσής του και στην κατάλληλη εποχή που μπορεί να εντοπισθεί. ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΒΑΘΜΟ (CR) (Critically Endangered) Αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο εξαφάνισης στη φύση στο άμεσο μέλλον, όπως ορίζεται σε οποιοδήποτε από τα κριτήρια (A ως E) όπως περιγράφονται παρακάτω. ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝ (EN) (Endangered) Δεν κινδυνεύει σε κρίσιμο βαθμό αλλά αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο να εξαφανισθεί όπως ορίζουν τα κριτήρια Α ως Ε. ΤΡΩΤΟ (VU) (Vulnerable)- Δεν είναι ούτε κινδυνεύον σε κρίσιμο βαθμό ούτε κινδυνεύον, αλλά μεσοπρόθεσμα διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να εξαφανισθεί, όπως ορίζεται σε οποιοδήποτε από τα κριτήρια (A ως E) όπως περιγράφονται παρακάτω. ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (LR) (Lower Risk)- Ένα taxon χαρακτηρίζεται μειωμένου κινδύνου όταν έχει περιληφθεί σε κάποια από τις κατηγορίες σπανιότητας αλλά δεν εμπίπτει σε κάποια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 3

4 Αυτά τα taxa χωρίζονται σε 3 υποκατηγορίες: 1. Εξαρτώμενα από Μέτρα Διατήρησης (Conservation Dependent -cd). Taxa που αποτελούν προστατευτέο αντικείμενο σε προγράμματα προστασίας, είτε ειδών είτε οικοτόπων, η παύση των οποίων θα επιφέρει την ένταξή τους στις ανώτερες κατηγορίες κινδύνου μέσα σε μια 5ετία. 2. Οριακά απειλούμενα (Near Threatened -nt). Taxa που δεν είναι εξαρτώμενα από μέτρα διατήρησης αλλά είναι πολύ κοντά στο να χαρακτηριστούν Τρωτά. 3. Ελάχιστης επικινδυνότητας (Least Concern -lc). Taxa που δεν ανήκουν στις 2 προαναφερθείσες υποκατηγορίες. ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (DD) (Data Deficient)- Δεν υπάρχει επαρκής πληροφορία σχετικά με τον πληθυσμό ή την εξάπλωση για να γίνει αξιολόγηση σχετικά με την κατηγορία κινδύνου. Ένα taxon της κατηγορίας μπορεί να έχει μελετηθεί σχετικά με τη βιολογία του αλλά να λείπουν στοιχεία για την αφθονία και την εξάπλωση του πληθυσμού του. Επομένως η κατάταξή του ως DD δεν αποτελεί κατηγορία κινδύνου αλλά ένδειξη ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, τα οποία, όταν βρεθούν θα βοηθήσουν στην κατάταξή του. ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (NE) (Not Evaluated)- Δεν έχει αξιολογηθεί με αυτά τα κριτήρια. 2. Τα κριτήρια για κατάταξη στις κατηγορίες CR, EN και VU ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΒΑΘΜΟ (CR) A) Μείωση πληθυσμού με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους : 1) Παρατηρηθείσα ή εκτιμηθείσα μείωση κατά τουλάχιστον 80% στην τελευταία δεκαετία ή στις 3 τελευταίες γενιές, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο, με βάση (και καθορίζοντας) οποιοδήποτε από τα παρακάτω: α) Απευθείας παρατηρήσεις β) Κάποιον δείκτη αφθονίας κατάλληλο για το taxon γ Μείωση στην περιοχή εξάπλωσης ή/και στην ποιότητα του βιοτόπου δ) Επίπεδα εκμετάλλευσης (χρήσης) ε) Επιπτώσεις εισαγωγής ειδών, υβριδισμού, παθογόνων, ρύπανσης, ανταγωνισμού ή παρασίτων. 2) Μείωση τουλάχιστο κατά 80%, που υπολογίζεται ή εκτιμάται να συμβεί στα επόμενα 10 χρόνια ή σε 3 γενιές, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο με βάση (και καθορίζοντας) οποιοδήποτε από τα β, γ, δ ή ε. B) Η έκταση εξάπλωσης εκτιμάται σε λιγότερο από 100 km 2 ή η περιοχή κατάληψης εκτιμάται σε λιγότερο από 10 km 2, και οι εκτιμήσεις δείχνουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 1) Σημαντική διάσπαση του πληθυσμού ή εμφάνιση σε μία μόνη τοποθεσία. 2) Συνεχής μείωση, παρατηρηθείσα ή αναμενόμενη σε κάτι από τα παρακάτω: α) έκταση εξάπλωσης β) περιοχή κατάληψης γ Έκταση ή/και ποιότητα του βιοτόπου δ) Αριθμό θέσεων ή υποπληθυσμών ε) Αριθμό ατόμων 3) Ακραίες αυξομειώσεις σε κάτι από τα παρακάτω: α) έκταση εξάπλωσης β) περιοχή κατάληψης γ Αριθμό θέσεων ή υποπληθυσμών δ) Αριθμό ατόμων Γ) Ο πληθυσμός εκτιμάται ότι αποτελείται από άτομα λιγότερα των 250 και: 1) Εκτιμάται μια συνεχής μείωση τουλάχιστον 25% μέσα σε 3 χρόνια ή μία γενεά, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο είτε 2) Παρατηρείται ή εκτιμάται μια συνεχής μείωση του αριθμού των ατόμων και της δομής του πληθυσμού στη μορφή ενός εκ των παρακάτω: α) Σημαντική διάσπαση (δηλ. με ανώτατο αριθμό ατόμων κάθε υποπληθυσμού τα 50) β) Όλα τα άτομα ανήκουν σε έναν υποπληθυσμό Δ) Ο πληθυσμός εκτιμάται ότι αποτελείται από λιγότερα των 50 ατόμων. 4

5 E) Ποιοτική ανάλυση αποδεικνύει ότι η πιθανότητα εξαφάνισης στη φύση είναι τουλάχιστον 50% εντός 10 ετών ή 3 γενεών, όποιο είναι το μεγαλύτερο διάστημα. ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝ (EN) A) Μείωση πληθυσμού με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους : 1) Παρατηρηθείσα ή εκτιμηθείσα μείωση κατά τουλάχιστον 50% στην τελευταία δεκαετία ή στις 3 τελευταίες γενιές, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο, με βάση (και καθορίζοντας) οποιοδήποτε από τα παρακάτω: α) Απευθείας παρατηρήσεις β) Κάποιον δείκτη αφθονίας κατάλληλο για το taxon γ Μείωση στην περιοχή εξάπλωσης ή/και στην ποιότητα του βιοτόπου δ) Επίπεδα εκμετάλλευσης (χρήσης) ε) Επιπτώσεις εισαγωγής ειδών, υβριδισμού, παθογόνων, ρύπανσης, ανταγωνισμού ή παρασίτων. 2) Μείωση τουλάχιστο κατά 50%, που υπολογίζεται ή εκτιμάται να συμβεί τα επόμενα 10 χρόνια ή 3 γενιές, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο με βάση (και καθορίζοντας) οποιοδήποτε από τα β, γ, δ ή ε από τα παραπάνω. B) Η έκταση εξάπλωσης εκτιμάται σε λιγότερο από 5000 km 2 ή η περιοχή κατάληψης εκτιμάται σε λιγότερο από 500 km 2, και οι εκτιμήσεις δείχνουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 1) Σημαντική διάσπαση του πληθυσμού ή εμφανίζεται σε θέσεις λιγότερες των 5. 2) Συνεχής μείωση, παρατηρηθείσα ή αναμενόμενη σε κάτι από τα παρακάτω: α) έκταση εξάπλωσης β) περιοχή κατάληψης γ Έκταση ή/και ποιότητα του βιοτόπου δ) Αριθμό θέσεων ή υποπληθυσμών ε) Αριθμό ατόμων 3) Ακραίες μεταπτώσεις σε κάτι από τα παρακάτω: α) έκταση εξάπλωσης β) περιοχή κατάληψης γ Αριθμό θέσεων ή υποπληθυσμών δ) Αριθμό ατόμων Γ) Ο πληθυσμός εκτιμάται ότι αποτελείται από λιγότερα των 2500 ατόμων και: 1) Εκτιμάται μια συνεχής μείωση τουλάχιστον 20% μέσα σε 5 χρόνια ή σε 2 γενιές, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο είτε 2) Παρατηρείται ή εκτιμάται μια συνεχής μείωση του αριθμού των ατόμων και της δομής του πληθυσμού στη μορφή ενός εκ των παρακάτω: α) Σημαντική διάσπαση (δηλ. με ανώτατο αριθμό ατόμων κάθε υποπληθυσμού τα 250) β) Όλα τα άτομα ανήκουν σε έναν υποπληθυσμό Δ) Ο πληθυσμός εκτιμάται ότι αποτελείται από λιγότερα των 250 ατόμων. E) Ποιοτική ανάλυση αποδεικνύει ότι η πιθανότητα εξαφάνισης στη φύση είναι τουλάχιστον 20% εντός 20 ετών ή 5 γενεών, όποιο είναι το μεγαλύτερο διάστημα. ΤΡΩΤΟ (VU) A) Μείωση πληθυσμού με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους : 1) Παρατηρηθείσα ή εκτιμηθείσα μείωση κατά τουλάχιστον 20% στην τελευταία δεκαετία ή στις 3 τελευταίες γενιές, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο, με βάση (και καθορίζοντας) οποιοδήποτε από τα παρακάτω: α) Απευθείας παρατηρήσεις β) Κάποιον δείκτη αφθονίας κατάλληλο για το taxon γ Μείωση στην περιοχή εξάπλωσης ή/και στην ποιότητα του βιοτόπου δ) Επίπεδα εκμετάλλευσης (χρήσης) ε) Επιπτώσεις εισαγωγής ειδών, υβριδισμού, παθογόνων, ρύπανσης, ανταγωνισμού ή παρασίτων. 2) Μείωση τουλάχιστο κατά 20%, που υπολογίζεται ή εκτιμάται να συμβεί τα επόμενα 10 χρόνια ή σε 3 γενιές, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο με βάση (και καθορίζοντας) οποιοδήποτε από τα β, γ, δ ή ε. B) Η έκταση εξάπλωσης εκτιμάται σε λιγότερο από km 2 ή η περιοχή κατάληψης εκτιμάται σε λιγότερο από 2000 km 2, 5

6 και οι εκτιμήσεις δείχνουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 1) Σημαντική διάσπαση του πληθυσμού ή εμφάνιση σε λιγότερες των 10 θέσεις. 2) Συνεχής μείωση, παρατηρηθείσα ή αναμενόμενη σε κάτι από τα παρακάτω: α) έκταση εξάπλωσης β) περιοχή κατάληψης γ Έκταση ή/και ποιότητα του βιοτόπου δ) Αριθμό θέσεων ή υποπληθυσμών ε) Αριθμό ατόμων 3) Ακραίες μεταπτώσεις σε κάτι από τα παρακάτω: α) έκταση εξάπλωσης β) περιοχή κατάληψης γ Αριθμό θέσεων ή υποπληθυσμών δ) Αριθμό ατόμων Γ) Ο πληθυσμός εκτιμάται ότι αποτελείται από λιγότερα των ατόμων και: 1) Εκτιμάται μια συνεχής μείωση τουλάχιστον 10% μέσα σε 10 χρόνια ή 3 γενιές, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο είτε 2) Παρατηρείται ή εκτιμάται μια συνεχής μείωση του αριθμού των ατόμων και της δομής του πληθυσμού στη μορφή ενός εκ των: α) Σημαντική διάσπαση (δηλ. με ανώτατο αριθμό ατόμων κάθε υποπληθυσμού τα 1000) β) Όλα τα άτομα ανήκουν σε έναν υποπληθυσμό Δ) Ο πληθυσμός είναι πολύ μικρός ή περιορισμένος στη μορφή ενός από τα ακόλουθα: 1) Ο πληθυσμός εκτιμάται ότι αποτελείται από λιγότερα των 1000 ατόμων. 2) Ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται από έντονο περιορισμό της περιοχής κατάληψης (τυπικά λιγότερο από 100 km 2 ) ή του αριθμού των θέσεων παρουσίας (τυπικά λιγότερες από 5). Ένα τέτοιο taxon θα είναι ευάλωτο στις επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα με απρόβλεπτο ρυθμό, που θα το καταστήσει Κινδινεύον σε κρίσιμο βαθμό (CR) ή ακόμα και θα το εξαφανίσει σε λίγο καιρό. E) Ποιοτική ανάλυση αποδεικνύει ότι η πιθανότητα εξαφάνισης στη φύση είναι τουλάχιστον 10% εντός 100 ετών. Η πρόσθετη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε είναι : 1. Αραμπατζής Θεόδωρος 1998,2001: Θάμνοι και Δέντρα στην Ελλάδα, Τόμος Ι και ΙΙ, Δράμα. 2. Βoratynski A., Browicz K. and Zielinski J. 1992: Chorology of trees and shrubs in Greece. Poznan. Polish Academy of Sciences. 3. Strid Arne & Tan Kit, 1991: Mountain Flora of Greece, Vol.1-2. Εdinburgh. 4. Tan Kit & G.Iatrou, 2001: Endemic Plants of Greece: The Peloponnese, pp480, Copenhagen. 5. Κωνσταντινίδης Θεοφάνης 1997: Η χλωρίδα και η βλάστηση των ορέων Γεράνεια, Πατέρας και Κιθαιρών. Διδακτορική διατριβή. Εργαστήριο συστηματικής βοτανικής Πανεπιστημίου Αθηνών. 6. Στοιχεία για Ορχεοειδή από τη διαδικτυακή σελίδα Ορχιδέες της Ελλάδας (http://members.lycos.co.uk/greekorchids/) Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της γενικότερης ιδέας έπαιξε η εργασία που έγινε στην Ιταλία, δημοσιεύτηκε το 2001 και είχε τίτλο «Liste rosse e blu della flora italiana»(κόκκινος και μπλέ Κατάλογος της Ιταλικής Χλωρίδας). Υπεύθυνος φορέας ήταν ο ANPA (Εθνικός Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος). Στη δουλειά αυτή συνεργάστηκαν όλοι και το αποτέλεσμα ήταν ο Κατάλογος των απειλούμενων φυτών με πλήρη στοιχεία για το κάθε είδος. Στόχος τους είναι να οδηγηθούν σε 2 παράλληλους καταλόγους: τον Κόκκινο κατάλογο που θα περιέχει τα κινδυνεύοντα είδη και τον Μπλέ Κατάλογο, που θα περιέχει τα είδη που ξεφεύγουν τον κίνδυνο χάρη είτε σε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας είτε και σε φυσικά αίτια. Η έκδοση διακινείται ελεύθερα στο διαδίκτυο και δείχνει όχι μόνο το πόσο πίσω είμαστε σε θέματα προστασίας της φύσης αλλά και το 6

7 πόσο οπισθοδρομικοί είμαστε στην Ελλάδα σε θέματα διάδοσης και διακίνησης της γνώσης. Εμείς προτείνουμε να γίνει εθνικός φορέας για τη βιοποικιλότητα και στην Ελλάδα. Ανάλυση των δεδομένων Βιοφάσμα Για τους χαρακτηρισμούς του βιοφάσματος (βιομορφής) ακολουθήθηκε η κατάταξη του Raunkiaer με βάση την κατάσταση στην οποία επιβιώνουν τα φυτά κατά τη διαχείμαση. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω: Βιοφάσμα: T Therophyta 23 Ch Chamaephyta 107 G Geophyta 81 H Hemicryptophyta 139 Hy Hydrophyta 4 P Phanerophyta 10 ΣΥΝΟΛΟ 364 Bιοφάσμα των απειλούμενων φυτών στην Ελ λ άδα Phanerophyta Hydrophyta 2,7% 1,1% Therophyta 6,3% Hemicryptophyta 38,2% Chamaephyta 29,4% Geophyta 22,3% Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται η αυξημένη συμμετοχή των χαμαιφύτων, των ημικρυπτοφύτων και των γεωφύτων (πολυετή ποώδη φυτά). Αντίθετα μειωμένη είναι η συμμετοχή των θεροφύτων (ετήσια φυτά) και των φανεροφύτων (θάμνοι, δένδρα). Η σύγκριση γίνεται με την τυπική βιοφασματική ανάλυση μιας περιοχής της μεσογειακής χλωρίδας, όπου τα ετήσια αντιπροσωπεύουν περί τα 35% των ειδών, τα ημικρυπτόφυτα 7

8 γύρω στο 25%, τα γεώφυτα και τα χαμαίφυτα από 15% περίπου και τα φανερόφυτα γύρω στο 10%. Τα ετήσια φυτά λόγω της ευκολίας στη διασπορά (πολλοί και ελαφροί σπόροι συνήθως) είναι λιγότερο απειλούμενα και έχουν μεγαλύτερους πληθυσμούς από τα πολυετή. Τα δένδρα και οι θάμνοι (φανερόφυτα) έχουν περιορισμένη συμμετοχή στα πλέον απειλούμενα καθώς η φύση της βιομορφής τους τα ευνοεί (ύψος, ξυλώδεις ιστοί, έκκριση προστατευτικών ουσιών) και τα κάνει λιγότερο ευάλωτα σε εξωτερικούς κινδύνους. Χωρολογία Για τη χωρολογική κατάταξη χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το σύστημα διαίρεσης του ευρωπαϊκού χώρου που προτείνει η FLORA D ITALIA (PIGNATTI 1982). Τα είδη του ελλαδικού χώρου που περιλήφθηκαν, διαιρέθηκαν σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την ευρύτητα της εξάπλωσής τους. Χωρολογία Cos Κοσμοπολιτικό 1 Afr Αφρικανικά 4 Med Μεσογειακά 7 Bal Βαλκάνια 11 Ban Βαλκάνια και Ανατολία 4 Eas Ασιατικά 23 Seu Νοτιοευρωπαϊκά 2 Gre Ελληνικά ενδημικά 28 Gr+ Ενδημικά στενότοπα (2-3 βουνά ή νησιά) 66 G!! Ενδημικά τοπικά (1 περιοχή, 1βουνό ή νησί) 218 ΣΥΝΟΛΟ 364 Χωρολογική προέλευση των απειλούμενων φυτών στην Ελ λ άδα Ενδημι κά τοπι κά 59,9% Κοσμοπολι τι κά 0,3% Αφρι κανι κά 1,1% Βαλκάνι α 3,0% Βαλκάνι α-ανατολί α 1,1% Μεσογει ακά 1,9% Ευρασι ατι κά 6,3% Νοτι οευρωπαϊκά 0,5% Ελληνι κά ενδημικά 7,7% Ενδημι κά στενότοπα 18,1% Κοσμοπολιτικά Αφρικανικά Μεσογειακά Βαλκάνια Βαλκάνια-Ανατολία Ευρασιατικά Νοτιοευρωπαϊκά Ελληνικά ενδημικά Ενδημικά στενότοπα Ενδημικά τοπικά 8

9 Παρατηρείται εμφανώς ότι τα πλέον απειλούμενα φυτά της ελληνικής χλωρίδας είναι τα στενότοπα ενδημικά, που φυτρώνουν σε 1 περιοχή ή 1 βουνό ή 1 νησί. (60%). Ο υψηλός ενδημισμός οφείλεται στο γεωγραφική και κατά συνέπεια οικολογική πολυδιάσπαση της Ελλάδας σε πολλές απομονωμένες περιοχές, όπως νησιά, βουνά, ρέματα, κοιλάδες και στη λειτουργία της ως καταφυγίου κατά τις πλειστοκαινικές παγετώδεις περιόδους. Αν υποθέσουμε ότι είναι ακριβής η τελευταία αναφορά για 1275 ενδημικά taxa στην Ελλάδα, το ¼ περίπου αυτών κατατάσσονται στα πλέον απειλούμενα και αντιπροσωπεύουν το 86% των πλέον απειλούμενων taxa. Σημαντικότατο στοιχείο των πλέον απειλούμενων είναι τα φυτά που προέρχονται από την Ασία (ευρασιατικά 6,3%), για τα οποία κάποιες περιοχές της χώρας μας είναι το δυτικότερο σημείο εξάπλωσης ή τα μόνα σημεία εμφάνισής τους στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οικότοπος Θεωρείται απαραίτητη η κατάταξη σε οικότοπο, περισσότερο με την έννοια της οικολογικής ενότητας. Αναφέρεται ο κύριος οικότοπος όπου φυτρώνει το κάθε φυτό. Μπορεί κάποιο φυτό να φυτρώνει σε παραπάνω από έναν οικότοπο, αλλά αυτός που καταγράφεται είναι ο πλέον προτιμητέος του κάθε είδους. Οι οικότοποι αυτοί δεν ταυτίζονται με τους τύπους οικοτόπων του NATURA. Οικότοπος ΑΜ Αμμόφιλα 12 ΠΒ Παραθαλάσσια βράχια 15 ΛΚ Λάκκες-καλλιέργειες 11 ΦΡ Φρυγανότοποι και Θαμνότοποι 86 ΞΛ Ξηρολίβαδα 12 ΔΘ Δάση θερμόφιλα (πευκοδάση χαμηλών υψομέτρων, δρυοδάση, αείφυλλα) 12 ΔΑ Δάση μεσόφιλα (ελάτη, οξιά, μαύρη πεύκη) 15 ΔΔ Δασικά διάκενα (ξέφωτα) 21 ΥΛ Υγρολίβαδα 10 ΒΡ Βράχια 107 ΣΑ Σάρρες-πετρώδεις ορεινές πλαγιές 27 ΑΛ Αλπικά (χορτολίβαδα άνω των 1900μ) 30 ΠΑ Παραποτάμια 6 ΣΥΝΟΛΟ 364 9

10 Οικότοπος των απειλούμενων φυτών της Ελ λ άδας Δάση μεσόφιλα 4,1% Δάση θερμόφιλα 3,3% Ξηρολίβαδα 3,3% Δασικά διάκενα 5,8% Υγρολίβαδα 2,7% Βράχια 29,4% Φρυγανότοπ οι- Θαμνότοπ οι 23,6% Λάκκες-καλλιέργειες 3,0% Παραθαλάσσια βράχια 4,1% Αμμόφιλα 3,3% Παραπ οτάμια 1,6% Αλπικά 8,2% Σάρρες-πετρώδεις πλαγιές 7,4% Παρατηρείται μια σημαντική κυριαρχία των οικοτόπων: 1. Βράχια και 2. Φρυγανότοποιθαμνότοποι. Στον οικότοπο βράχια περιλαμβάνονται όλα τα εσωτερικά βράχια (όχι παραθαλάσσια) οποιουδήποτε υψομέτρου. Πρόκειται για οικότοπο στον οποίο φυτρώνουν φυτά ειδικά προσαρμοσμένα στη διαβίωση σε σχισμές ή κενά των βράχων, κατά κύριο λόγο ασβεστολιθικών αλλά όχι αποκλειστικά. Τα είδη που φυτρώνουν σε βράχια ορίζονται ως χασμόφυτα. Σε φρυγανότοπους και θαμνότοπους φυτρώνει περίπου το ¼ των πλέον απειλούμενων φυτών. Είναι ένας ευρέως διαδεδομένος οικότοπος που περιλαμβάνει θαμνώνες και φρυγανώνες (μαζί με ορεινούς ημίθαμνους) ποικίλης πυκνότητας σε υψόμετρα κάτω των 1900μ. Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή των οικοτόπων αλπικά λιβάδια (επικλινή ή επίπεδα άνω των 1900μ.) και σάρρες (σαρόφιλα φυτά ή φυτά ανοιχτών εκτάσεων ορεινών περιοχών σε πολύ πετρώδη εδάφη). Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι σε υψηλά δάση δεν ζει παρά μόνο το 7,4% (σε κλειστά δάση) και το 5,8% (σε δασικά διάκενα) των πλέον απειλούμενων φυτών. Υψόμετρο Πρόκειται για το μέσο εύρος υψομετρικής εξάπλωσης του κάθε φυτού, σε κλίμακες των 500μ., όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει σύγκριση με την ποσοστιαία υψομετρική κατανομή όλου του ελλαδικού χώρου. 10

11 Υψόμετρο % % συνολικής έκτασης Ελλάδας ,78 67, ,72 22, ,23 6, ,36 3, ,91 0,50 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 100,00 Υψομετρική κατανομή απειλούμενων φυτών στην Ελ λ άδα Γενική υψομετρική κατανομή της Ελλάδας Υψομετρική κατανομή απ ειλούμενων φυτών Παρατηρείται ότι τα πλέον απειλούμενα φυτά, κατά 40% περίπου, συγκεντρώνονται στον ορεινό χώρο, σε υψόμετρο άνω των 1000μ., ενώ σε σχέση με την έκταση της χώρας αυτός ο χώρος (ο άνω των 1000μ.) καταλαμβάνει μόνο το 11%. Αυτό σημαίνει ότι εκεί κυρίως επικεντρώνεται η σημασία και το ενδιαφέρον σχετικά με τα απειλούμενα φυτά. Άνθηση Επιλέχθηκε τα φυτά να κατηγοριοποιηθούν σε διαστήματα δίμηνα ή τρίμηνα για να απεικονιστούν ρεαλιστικά οι περίοδοι άνθησης. Εξαιρέθηκαν 4 Υδρόφυτα, όπου στην άνθηση τέθηκε η τιμή 0. Άνθηση 1 Οκτώβριος-Νοέμβριος 8 2 Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 5 11

12 3 Μάρτιος-Απρίλιος 89 4 Μαϊος-Ιούνιος Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 82 ΣΥΝΟΛΟ 360 Κατανομή περιόδου άνθησης των απειλούμενων φυτών στην Ελ λ άδα Οκτ-Νοε Δεκ-Ιαν-Φεβ Μαρ-Απρ Μαϊ-Ιουν Ιουλ-Αυγ-Σεπτ Παρατηρείται η κυριαρχία της άνθησης κατά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου, κάτι που είναι φυσιολογικό, αφού αυτό είναι το κύριο διάστημα άνθησης για τη μεσογειακή χλωρίδα, ιδίως για τα ορεινά φυτά. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικός ο αριθμός των φυτών που ανθίζουν το καλοκαίρι (Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο) γεγονός που συνδέεται με το μεγάλο υψόμετρο στο οποίο ζουν αυτά τα φυτά. Γονιμοποίηση Η μέθοδος γονιμοποίησης (διασποράς της γύρης) των φυτών κατατάχθηκε σε 3 κατηγορίες: τα εντομόφιλα, τα ανεμόφιλα και τα υδρόφιλα. Επίσης, υπάρχουν και φυτά που γονιμοποιούνται τόσο με τον άνεμο όσο και με έντομα στην κατηγορία Α+Ε, κυρίως αυτά της οικογένειας των Σκιαδοφόρων (Umbelliferae ή Apiaceae). Γονιμοποίηση Α Ανεμόφιλα 18 Ε Εντομόφιλα 327 Υ Υδρόφιλα 2 Α+Ε 17 ΣΥΝΟΛΟ

13 Μέθοδος γονιμοποίησης των απειλούμενων φυτών στην Ελ λ άδα Ανεμόφι λα Εντομόφι λα Υδρόφι λα S1 Ανεμο+εντομόφιλα Τα εντομόφιλα φυτά κυριαρχούν απόλυτα, όπως εξάλλου συμβαίνει και στο σύνολο της μεσογειακής χλωρίδας. Αυτό δείχνει την εξάρτηση των απειλούμενων φυτών από τα έντομα, για τη συνέχιση της ζωής και της ύπαρξής τους. Zώνη Πρόκειται για την επικρατέστερη γνωστή διαίρεση του ελλαδικού χώρου σε φυτογεωγραφικές ζώνες. Αν ένα φυτό βρίσκεται σε περισσότερες από μία ζώνες, αναφέρονται όλες οι ζώνες, γι αυτό και το σύνολο σε αυτόν τον πίνακα ξεπερνά τα 364 του Καταλόγου. Zώνη EA East Aegean 51 Ki Kyklades 26 KK Kriti-Karpathos 93 NA North Aegean 7 WA West Aegean 21 NC North Central 24 EC East Central 5 SE Sterea Ellas 42 NP North Pindos 17 SP South Pindos 3 IO Ionian 11 PE Peloponnisos 86 NE North East 18 ΣΥΝΟΛΟ

14 Φυτογεωγραφική περιοχή εξάπλωσης των απειλούμενων φυτών της Ελ λ άδας North East Peloponnisos Ionian South Pindos North Pindos Sterea Ellas East Central North Central West Aegean North Aegean Kriti-Karpathos Kyklades East Aegean Εμφανώς, τα περισσότερα από τα πλέον απειλούμενα φυτά συγκεντρώνονται στην ενότητα Κρήτης-Καρπάθου και στην Πελοπόννησο. Η καταγραφή της εξάπλωσης περιλαμβάνει οτιδήποτε είναι γνωστό για την εξάπλωση κάθε φυτού στην Ελλάδα. Οι συνδυασμοί μπορούν να περιλαμβάνουν 1 ή περισσότερα βουνά (π.χ. Όλυμπος, ή Ταΰγετος-Πάρνων), 1 ή περισσότερα νησιά (π.χ.ρόδος), ευρύτερες περιοχές (π.χ. Α.Κρήτη) περιοχές (π.χ. Μάνη) ή και συγκεκριμένες θέσεις (π.χ.παλιόκαστρο Θεσσαλίας). Από τα βουνά τις περισσότερες εγγραφές έχουν τα Λευκά Όρη της Κρήτης με 20 και ακολουθούν ο Ταΰγετος 11, ο Όλυμπος 10 και ο Πάρνων 9. Από τα νησιά (εκτός Κρήτης) τις περισσότερες εγγραφές έχει η Ρόδος με 14 και ακολουθούν η Σάμος με 11 και η Κάρπαθος με 9. Ακόμα, στον Κατάλογο αναφέρεται η ύπαρξη περιοχής του δικτύου NATURA 2000 ή όχι στις περιοχές εξάπλωσης κάθε φυτού, σε οποιαδήποτε από τις γνωστές θέσεις εξάπλωσης. Το γεγονός από μόνο του φαίνεται ότι δεν έχει μεγάλη σημασία, αφού στις περισσότερες περιοχές NATURA δεν ισχύουν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας. Ακόμα, μπορεί να υπάρχει NATURA σε μία θέση εξάπλωσης κάποιου φυτού και οι υποπληθυσμοί του σε άλλες 14

15 θέσεις να κινδυνεύουν περισσότερο. Ωστόσο, η ύπαρξη του δικτύου NATURA2000 (οι περιοχές Ειδικών Ζωνών Διατήρησης) πρέπει να ληφθεί υπόψη, ως μια θετική αφετηρία προστασίας. Στα 362 taxa με πλήρη στοιχεία, βρέθηκαν 291 (ποσοστό 80,4%) να ζουν εντός περιοχών του οριστικού εθνικού καταλόγου NATURA, δηλαδή εκτός του ότι το NATURA δεν εξασφαλίζει την προστασία ενός φυτού, ένα 20% περίπου των πιο απειλούμενων φυτών στην Ελλάδα ζει εκτός Ειδικών Ζωνών Διατήρησης NATURA. Για να γίνει ο Κατάλογος πλήρης θα έπρεπε σε κάθε είδος να εκτιμηθούν ποιες είναι οι απειλές. Οι απειλές που είναι ικανές να ωθήσουν προς εξαφάνιση ένα taxon προτείνεται να κωδικοποιηθούν ως εξής: Απειλές Παρατηρήσεις ΚΔ Κατασκευή δασικών δρόμων Υπερβολική δασική οδοποιΐα ΑΤ Παράκτιος τουρισμός Επέκταση υποδομών-υποβάθμιση από την παρουσία των επισκεπτών ΓΠ Γεωργική πρακτική Οργώματα-λιπάνσεις-φυτοφάρμακα ΚΕ Κατασκευή έργων/εγκαταστάσεων Φράγματα-αυτοκινητόδρομοιεγκαταστάσεις παντός είδους ΜΛ Επέκταση μεταλλείων-λατομείων Επιφανειακή εξόρυξη ΟΙ Εκχέρσωση για οικοπεδοποίηση Περιφράξεις, δόμηση ΚΑ Εκχέρσωση για καλλιέργεια Όργωμα-φρεζέρισμα-ζιζανιοκτονία ΠΥ Δασικές πυρκαγιές ΚΛ Κλιματική αλλαγή ΒΟ Υπερβόσκηση ΥΕ Υλοτομία-εκρίζωση Η εργασία αυτή είναι η συμμετοχή της ΥΛΗΣ στο Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας, όπως ορίσθηκε το 2010 από τον ΟΗΕ. Για την εταιρεία ΥΛΗ Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος 15

16 ΦΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Εικ.1: Η Παιώνια του Παρνασσού (Paeonia parnassica) όπως φωτογραφήθηκε Μάϊο του 2004 στη λάκκα με τη μεγαλύτερη γνωστή συγκέντρωση πληθυσμού, στον Παρνασσό. Εικ.2: Fritillaria conica. Βρέθηκε to 2005 από τον υπογράφοντα στα Βάτικα (περιοχή ακρωτηρίου Μαλέα) ενώ μέχρι πρότινος θεωρείτο φυτό της δυτικής ακτής της Μεσσηνίας. Προσδιορίστηκε από την Kit Tan. 16

17 Εικ.3: Στενότοπο ενδημικό σε βουνά της ΝΑ Πελοποννήσου, το Omphalodes runemarkii, από τα τελευταία νέα είδη της ελληνικής χλωρίδας. Φωτογραφήθηκε από τον υπογράφοντα στο Καλογεροβούνι. Εικ.4: Stachys swainsonii ssp.melangavica βραχόφιλο φυτό που φωτογραφήθηκε από τον υπογράφοντα την πρωτομαγιά του 2007 στο Ηραίο Λουτρακίου (ακρωτήριο Μελαγκάβι). 17

18 Εικ.6: Η Tulipa goulimyi, τοπικά διατηρεί σημαντικούς πληθυσμούς σε όλη τη ΝΑ Πελοπόννησο. Απρίλιος Εικ. 7: Androcymbium rechingeri αμμόφιλο φυτό χειμερινής άνθησης στη Δυτ.Κρήτη. 18

19 Εικ.8: Arum purpureospathum από Κρήτη. Εικ.9: Asperula pulvinaris. Βουνά της Αττικής. 19

20 Εικ.10: Jankaea heldreichii. Σήμα κατατεθέν του Ολύμπου Εικ.11: Ophrys cephalonica 20

21 Εικ.12: Orchis punctulata. 21

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Χωρολογία των φυτών Εξελικτική ή ιστορική φυτογεωγραφία Φυτοκοινωνιολογία Οικολογική φυτογεωγραφία Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 1) Η ερμηνεία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΡΑΑΤΘΜΑ - Ι ΜΕΛΕΤΘ ΕΙΔΙΚΘΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ

- 1 - ΡΑΑΤΘΜΑ - Ι ΜΕΛΕΤΘ ΕΙΔΙΚΘΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ - 1 - ΡΑΑΤΘΜΑ - Ι ΜΕΛΕΤΘ ΕΙΔΙΚΘΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ - 2 - Θ παροφςα ζκκεςθ Ειδικισ Σικολογικισ Αξιολόγθςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ Πελζτθσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων που υποβάλλεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E - Z

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E - Z ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E - Z ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ε - Z Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μικρο-Aποθέματα Φυτών

Μικρο-Aποθέματα Φυτών Μικρο-Aποθέματα Φυτών Γνωρίζω Προστατεύω Διατηρώ Σπάνια και ενδημικά φυτά που κινδυνεύουν με εξαφάνιση Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη Γνωρίζεις ότι: 1734 10% 66 183 23 14 διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της χλωρίδας µιας περιοχής της Ελλάδας. Παρουσίαση της πορείας της µελέτης και των αποτελεσµάτων.

Μελέτη της χλωρίδας µιας περιοχής της Ελλάδας. Παρουσίαση της πορείας της µελέτης και των αποτελεσµάτων. Μελέτη της χλωρίδας µιας περιοχής της Ελλάδας. Παρουσίαση της πορείας της µελέτης και των αποτελεσµάτων. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ, Βιολόγος, Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Πορεία της διατριβής και παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυτικά είδη Επιπτώσεις στα

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνια και απειλούμενα φυτά της Ελλάδας: κατανομή, απειλές και κατάσταση διατήρησης in situ και ex situ

Σπάνια και απειλούμενα φυτά της Ελλάδας: κατανομή, απειλές και κατάσταση διατήρησης in situ και ex situ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Σπάνια και

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Διατήρησης του απειλούμενου φυτού Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

Βιολογία Διατήρησης του απειλούμενου φυτού Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 109 Βιολογία Διατήρησης του απειλούμενου φυτού Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. 1 Γεωργίου Κ., 1 Δεληπέτρου Π., 2 Καρέτσος Γ., 2 Τσαγκάρη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Η Κύπρος είναι νησί και η θάλασσα τη χωρίζει από Ασία Ευρώπη Αφρική Χάρη στην απομόνωση εξελίχτηκαν μοναδικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική βιοποικιλότητα Ενας κρυμμένος θησαυρός. Μανώλης Μιτάκης Φαρμακοποιός Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας

Η ελληνική βιοποικιλότητα Ενας κρυμμένος θησαυρός. Μανώλης Μιτάκης Φαρμακοποιός Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας Η ελληνική βιοποικιλότητα Ενας κρυμμένος θησαυρός Μανώλης Μιτάκης Φαρμακοποιός Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλομορφία των σύγχρονων μορφών ζωής στη Γη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ- 2011

ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ- 2011 ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ- 2011 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΔΑΣΩΝ 2011 Νέες προσεγγίσεις σε θέματα προστασίας και διατήρησης του φυσικού πλούτου της Κύπρου ΔΡ ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΑΣοΛοrοΣ

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστημιούπολη Καισαριανή Βύρωνας ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ Τοποθεσία Έτος ίδρυσης Έκταση Γεωγρ. Μήκος Γεωγρ. Πλάτος Υψόμετρο Προσανατολισμός Πέτρωμα Κατώτερη θερμοκρασία Ανώτερη θερμοκρασία Βροχόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ευριπίδου 18, Αθήνα 2103213695 www.forest.gr

ΥΛΗ Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ευριπίδου 18, Αθήνα 2103213695 www.forest.gr Τα Ελληνικά δάση και η Κλιματική Αλλαγή Το ιοξείδιο του άνθρακα Τα τελευταία χρόνια, που η Κλιματική αλλαγή έχει μπει στις συζητήσεις όλης της ανθρωπότητας, εμείς στην Ελλάδα κοιτάζουμε με αληθινή λύπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 635 Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου 1 Τσιντίδης Τ., 1 Χριστοδούλου Χ., 1 Κυριάκου Θ., 1 Παπαχριστοφόρου Τ., 1 Κυριάκου Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

Εκλαϊκευμένη Αναφορά PLANT-NET CY www.plantnet.org.cy Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/000453 Εκλαϊκευμένη Αναφορά Ιούνιος 2013 Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μ. Αριανούτσου, Δρ. Καζάνης Δημήτρης Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας -Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Εργαστηριακή Άσκηση Πεδίου Χαρτογράφηση οικοτόπων με τη χρήση GHCs Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αγρίνιο 2013 1 Χαρτογράφηση οικοτόπων με τη χρήση GHCs 1. Γενικές Κατηγορίες Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εθνικοί ρυµοί της Ελλάδας...υπό την προστασία µου!

Οι Εθνικοί ρυµοί της Ελλάδας...υπό την προστασία µου! Οι Εθνικοί ρυµοί της Ελλάδας...υπό την προστασία µου! Aλεξανδροπούλου Παυλίνα Graphic designer - «Pi Beliefs, οπτική επικοινωνία περιβάλλοντος & πολιτισµού» email: pavlinac@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Χλωρίδα. Χλωρίδα της Ελλάδας

3.1 Χλωρίδα. Χλωρίδα της Ελλάδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ 3.1 Χλωρίδα Είναι το σύνολο των φυτών μιας δεδομένης περιοχής ή ενός συγκεκριμένου βιοχώρου. Η χλωρίδα μπορεί να αναφέρεται σε πολύ μικρές γεωγραφικές περιοχές, όπως π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημικά και προστατευόμενα φυτά διαρκής παρακολούθηση

Ενδημικά και προστατευόμενα φυτά διαρκής παρακολούθηση Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni Kefalovriso Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Το Αιγαίο πέλαγος θεωρείται εργαστήρι βιοποικιλότητας λόγω της πολύπλοκης παλαιογεωγραφίας, της γεωμορφολογίας και της θέσης του στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων αλλά και λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων. Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων. Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Fritilaria pontica Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα 1 Προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Συνοπτική έκθεση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Πάρνηθα & Αττική και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν (εν όψει της συζήτησης στο Π.Σ. για την Πάρνηθα)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ TOY 2007 ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΡΥΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΝΙΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η άγρια βρώσιμη χλωρίδα της Κρήτης

Η άγρια βρώσιμη χλωρίδα της Κρήτης Σεμινάριο Βάμος 25-11-2008 Γεωργία- Διατροφή- Ποιότητα ζωής ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Η άγρια βρώσιμη χλωρίδα της Κρήτης Κλεόνικος Σταυριδάκης Υπεύθ. Α/θμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, TEI Λάρισας ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ Μιχαήλ Σ. Βραχνάκης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή;

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Αναδάσωση. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Εισαγωγή Το δάσος Τα δάση δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο δένδρων και θάµνων, αλλά πλούσια οικοσυστήµατα µε πολλά είδη φυτών και ζώων, που αλληλοσυνδέονται µε πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο Πενταδάκτυλος είναι μία από τις δύο οροσειρές της Κύπρου. Χωρίζει την πεδιάδα της Μεσαορίας από τις ακτές της Κερύνειας και θεωρείται το νοτιότερο τμήμα της ταυρο Δειναρικής Αλπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Τίτλος εγγράφου: Παράρτημα 1.1 Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Σελίδα 2 από 80 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1-1... Δείκτες Επιλογής ς 6 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 89 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ Kίµων Χατζηµπίρος Φυσικός, Οικολόγος Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ελληνικό φυσικό περιβάλλον παρουσιάζει εξαιρετικό πλούτο, µε αποτέλεσµα η χώρα να τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα συστήματα χρήσης γης Βοσκήσιμη ύλη Κτηνοτροφικά προϊόντα Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλας Φωκιαλάκης. Επίκουρος Καθηγητής. Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Δρ. Νικόλας Φωκιαλάκης. Επίκουρος Καθηγητής. Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας Ι Δρ. Νικόλας Φωκιαλάκης Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων Πρωτογενής Μεταβολίτες πρωτεΐνες λιπίδια πολυσακχαρίτες νουκλεϊκά οξέα Δευτερογενής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Εισηγητές Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Χλωρίδα και βλάστηση αλοφυτικών οικοσυστημάτων της Κύπρου

Χλωρίδα και βλάστηση αλοφυτικών οικοσυστημάτων της Κύπρου Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 717 Χλωρίδα και βλάστηση αλοφυτικών οικοσυστημάτων της Κύπρου 1 Χατζηχαμπής Α.Χ., 1 Παρασκευά-Χατζηχαμπή Δ., 2 Γεωργίου Κ., 3 Δημόπουλος Π.

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Υπενθύμιση Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Φεβρουάριος 2: Ημέρα Υγροτόπων Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ramsar του Ιράν. Στη Συνθήκη αυτή περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α. Λεγάκις* & Π.Β. Πετράκης** * Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ** ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων 11 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Χ. Περλέρου, Γ. Σπύρογλου, Δ. Αβτζής και Σ. Διαμαντής ΕΛΓΟ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Σεμινάριο κατάρτησης δασολόγων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Northern Aegean Dolphin Project

Northern Aegean Dolphin Project Northern Aegean Dolphin Project Corporate Traveling Πρόταση Συνεργασίας MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας Γενική Περίληψη του Προγράμματος: Το Northern Aegean Dolphin Project

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι µια γης

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Γιώργος Πουλής, Δασολόγος M.Sc. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Διάρθρωση της παρουσίασης Σχεδιασμός ενός προγράμματος παρακολούθησης Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Τι είναι βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντική Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των μορφών της ζωής, δηλαδή στα διάφορα φυτά, τα

Διαβάστε περισσότερα

των Ναυτίλων Περιεχόμενα www.helmepacadets.gr info@helmepacadets.gr

των Ναυτίλων Περιεχόμενα www.helmepacadets.gr info@helmepacadets.gr Τεύχος: 45 ούνιος 2014 των Ναυτίλων Το Περισκόπιο των Ναυτίλων είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην λλάδα πιο κοντά σε θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Το Πρόβλημα Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που εξετάζεται από το πρόγραμμα θάλασσα είναι ο άμεσος κίνδυνος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79)

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 16-12 -2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 7733/260715 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Π.Α ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ; Είναι μία γεωγραφική περιοχή με εξαιρετική φυσική ομορφιά, που συγκεντρώνει σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση 4 φυτικών ειδών προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο: Σχεδιασµός και εφαρµογή

Παρακολούθηση 4 φυτικών ειδών προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο: Σχεδιασµός και εφαρµογή 34 3 ο Συνέδριο Ε.Οι.Ε. & Ε.Ζ.Ε., Ιωάννινα 2006 Παρακολούθηση 4 φυτικών ειδών προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο: Σχεδιασµός και εφαρµογή Μάριος Ανδρέου, Πηνελόπη εληπέτρου & Κυριάκος Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα Βασιλική Χρυσοπολίτου Δήμητρα Κεμιτζόγλου 13.12.2010, Αθήνα Δήμητρα Κεμιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά στοιχεία ανάθεσης της µελέτης Αναφέρονται τα στοιχεία ανάθεσης της µελέτης (φορέας ανάθεσης, στοιχεία σύµβασης, οµάδα µελέτης).

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και αύξηση της ελάτης

Κλιματική αλλαγή και αύξηση της ελάτης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιστημονική ανακοίνωση Κλιματική αλλαγή και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα