ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης"

Transcript

1 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

2 ΓΕΩΑΦΡΟΣ ΕPS Bιομηχανικό προϊόν μορφής ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου πρίσματος. Εντάσσεται στα γεωσυνθετικά υλικά. Αποτελείται από θερμικά συγκολλημένες πολυεδρικές κυψέλες διογκωμένου πολυστυρένιου.

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρώτη ύλη: Διογκώσιμα σφαιρίδια πολυστυρένιου Παροχή ατμού και θέρμανση πρώτο στάδιο διόγκωσης (pre-puff) Tοποθέτηση σε ατσάλινη μήτρα και παροχή ατμού τελική διόγκωση, συγκόλληση σφαιριδίων, διαμόρφωση πρίσματος

4 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Διαστάσεις: Μήκος =2.0 έως 4.0 m Πλάτος = 1.0 έως 2.0 m Υψος = 0.5 m Πυκνότητα: 10 kg/m 3 έως 40 kg/m 3

5 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δεκαετίες '50, '60 : Θερμομονωτικές στρώσεις για την αντιμετώπιση της εισχώρησης του παγετού στο υπέδαφος. Δεκαετία '70 έως σήμερα : Κατασκευή ελαφρών επιχωμάτων, διερεύνηση κατασκευής συμπιεστών παρεμβλημάτων και αποσβεστήρων ταλαντώσεων.

6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Το χαμηλό βάρος και η ιδιαίτερη μηχανική του συμπεριφορά καθιστούν το γεωαφρό EPS μια αξιόπιστη λύση για την κατασκευή ελαφρών επιχωμάτων πάνω σε μαλακά / συμπιεστά εδάφη. ΟγεωαφρόςEPS ζυγίζει από 0.5% έως 2.5% του βάρους των συμβατικών επιχωμάτων και κατά την εφαρμογή ελαχιστοποιούνται οι εργασίες βελτίωσης του φυσικού εδάφους. Ελαχιστοποιούνται προβλήματα καθιζήσεων. Μειώνεται του κόστους συντήρησης του έργου.

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ Επιχώματα οδοποιίας (μεγαλύτερος αριθμός εφαρμογών). Μεταβατικά επιχώματα γεφυρών. Επιχώματα αποκατάστασης / βελτίωσης ευστάθειας πρανών. Ελαφρά επιχώματα πάνω από υπόγειες κατασκευές. Ελαφρά επιχώματα για διαμόρφωση τοπίων.

8 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής. Δεν απαιτούνται χρονοβόρες εργασίες βελτίωσης του συμπιεστού φυσικού εδάφους (π.χ. επίχωμα προφόρτισης, στερεοποίηση). Μείωση του χρόνου κατασκευής. Μείωση του κόστους συντήρησης κατά τη λειτουργία του έργου.

9 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΓΕΦΥΡΩΝ Μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής. Αμελητέες καθιζήσεις του συμπιεστού υπεδάφους. Ικανότητα διαμόρφωσης κατακόρυφων παρειών. Δραστική μείωση οριζόντιων φορτίων στο ακρόβαθρο της γέφυρας.

10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ Μείωση της δρώσας μάζας ολίσθησης. Δυνατότητα κατασκευής κατακόρυφου μετώπου. Αύξηση του συντελεστή ασφάλειας. Ταχεία αποκατάσταση οδών σε περιοχές κατολισθήσεων.

11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Σημαντική απομείωση της επιφόρτισης σε υπόγειες κατασκευές. Δυνατότητα ανύψωσης της στάθμης εδάφους χωρίς επιβάρυνση της υπάρχουσας κατασκευής.

12 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ Διαμόρφωση όγκου με μικρή επιφόρτιση των υποκείμενων εδαφών ή κατασκευών. Ευελιξία στο σχεδιασμό. Προστασία σηράγγων από καταπτώσεις βράχων.

13 ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ Παρεμβολή πλάκας γεωαφρού EPS μεταξύ εδάφους και κατασκευής επιτρέπει την οριζόντια παραμόρφωση του εδάφους και τη μείωση των φορτίων που ασκούνται από το έδαφος στην κατασκευή. Κατά τη διάρκεια σεισμικής φόρτισης ο γεωαφρός EPS λειτουργεί και σαν αποσβεστήρας ταλαντώσεων. Οικονομία στο σχεδιασμό της κατασκευής αντιστήριξης.

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Διαπολιτειακή οδός Ι15, Salt Lake City, Utah, USA To πρόβλημα: Υπερβολικά συμπιεστό υπέδαφος, ύπαρξη ευαίσθητων υπόγειων αγωγών ύδρευσης, αερίου και τηλεπικοινωνιών, σφικτό χρονοδιάγραμμα. Ηλύση: Κατασκευή επιχωμάτων με γεωαφρό EPS. Αποτέλεσμα: Ελαχιστοποίηση καθιζήσεων, τήρηση χρονοδιαγράμματος. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ογκος EPS: m 3 Yψος επιχώματος: 8.3 m (H max ) Kατακόρυφα πρανή Τύπος EPS: 20 kg/m 3

15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. Mεταβατικό επίχωμα γέφυρας, Hjelmungen, Norway To πρόβλημα: Υπερβολικά συμπιεστό υπέδαφος, σημαντικές καθιζήσεις των μεταβατικών επιχωμάτων, εγκάρσια εξώθηση υπεδάφους και προβλήματα δυσλειτουργίας των ακροβάθρων. Ηλύση: Αντικατάσταση επιχωμάτων πρόσβασης και ακροβάθρων με γεωαφρό EPS. Τεχνικά χαρακτηριστικά Αποτέλεσμα: Ελαχιστοποίηση Ογκος EPS: 2500 m 3 συνολικών και διαφορικών Yψος επιχώματος: 5.0 m (H max ) καθιζήσεων, αποκατάσταση Τύποι EPS: 20, 25, 35 kg/m λειτουργικότητας της γέφυρας. 3

16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3. Αποκατάσταση ολισθαίνοντος πρανούς, Schoharie, NY, USA To πρόβλημα: Συνεχής (ερπυστική) ολίσθηση πρανούς οδοποιίας, αναποτελεσματικότητα συμβατικών γεωτεχνικών μεθόδων. Ηλύση: Αντικατάσταση εδαφικού επιχώματος με γεωαφρό EPS. Αποτέλεσμα: Μείωση του βάρους της κατασκευής, αύξηση του συντελεστή ασφάλειας, αποκατάσταση οδού. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ογκος EPS: 2800 m 3 Τύπος EPS: 20 kg/m 3

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4. Ανύψωση στάθμης εδάφους, Dusseldorf, Germany To πρόβλημα: Ανύψωση στάθμης εδάφους κατά 5.0 m και κατασκευή οδού πάνω από υπόγειο τερματικό σταθμό μετρό. Ηλύση: Κατασκευή επιχώματος με γεωαφρό EPS. Αποτέλεσμα: Μικρή επιφόρτιση υπόγειας κατασκευής, διασφάλιση υπάρχουσας κατασκευής χωρίς πρόσθετα μέτρα. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ογκος EPS: 2165 m 3 Yψος επιχώματος: 5.5 m Tύποι EPS: 15, 20 kg/m 3

18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5. Ανάπλαση τοπίου, Ηamburg, Germany To πρόβλημα: Διαμόρφωση τοπίου πάνω από σήραγγα αυτοκινητόδρομου. Ηλύση: Κατασκευή επιχώματος με γεωαφρό EPS, εδαφική επικάλυψη, δενδροφύτευση. Αποτέλεσμα: Μικρή επιφόρτιση υπόκειμενης κατασκευής, βελτίωση της αισθητικής του χώρου. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ογκος EPS: 2100 m 3 Yψος επιχώματος: 6.0 m Τύπος EPS: 15 kg/m 3

19 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ EPS Στράγγιση: Οι γεωαφροί EPS είναι ελαφρύτεροι από το νερό και συστήνεται η κατασκευή στραγγιστηρίων (χονδρόκοκκα αδρανή) στη βάση και στις παρειές του επιχώματος.

20 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ EPS Επικάλυψη: Συστήνεται η κατασκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος στη στέψη του επιχώματος για την κατανομή των κινητών φορτίων στη μάζα του επιχώματος.

21 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ EPS Πρόληψη διάβρωσης: Συστήνεται η επικάλυψη των ελεύθερων επιφανειών των γεωαφρών EPS με κατάλληλες γεωμεμβράνες ώστε να προλαμβάνεται η επαφή με πετρελαϊκά προϊόντα (λάδια, βενζίνες, κτλ.).

22 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΑΦΡΟΥ EPS Μηχανική συμπεριφορά σε θλίψη: Απαραίτητη η γνώση των παραμέτρων συμπεριφοράς σε ανεμπόδιστη και τριαξονική θλίψη για την κατάλληλη επιλογή τύπου γεωαφρού EPS και τον υπολογισμό των αρχικών παραμορφώσεων. Ερπυσμός: Πρόβλεψη της εξέλιξης των παραμορφώσεων στο χρονο λειτουργίας της κατασκευής. Αλληλεπίδραση με άλλα υλικά: Αντιστάσεις ολίσθησης στις επιφάνειες επαφής μεταξύ πρισμάτων γεωαφρού EPS και υλικών με τα οποία έρχονται σε επαφή (γεωαφρός EPS, έδαφος, σκυρόδεμα, γεωσυνθετικά).

23 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 1. Δοκιμές Ανεμπόδιστης Θλίψης Ανεμπόδιστη θλίψη Κύβοι a=50 mm r=10%/min EPS35 Ορθή τάση, σ (kpa) EPS30 EPS25 EPS20 EPS15 50 EPS Αξονική παραμόρφωση, ε a (%) Από δοκιμές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

24 Ανεμπόδιστη Θλίψη

25 Ανεμπόδιστη Θλίψη

26 Ανεμπόδιστη Θλίψη

27 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 2. Δοκιμές Τριαξονικής Φόρτισης 100 Εκτροπική τάση, Δσ 1 (kpa) EPS20 σ 3 =0 kpa ρ=19,75 kg/m 3 σ 3 =10 kpa ρ=20,21 kg/m 3 σ 3 =15 kpa ρ=19,53 kg/m 3 σ 3 =25 kpa ρ=18,99 kg/m 3 σ 3 =50 kpa ρ=20,83 kg/m 3 Ογκ. παραμόρφωση, ε V (%) Αξονική παραμόρφωση, ε a (%) Από δοκιμές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

28 0 0 E dev / E i σ c10,dev / σ c10 σ y,dev / σ y EPS15 EPS20 EPS25 EPS30 EPS35 Μέτρο Ελαστικότητας, Ε i σ 3 / σ c10 Όριο Διαρροής, σ y Αντοχή σε Θλίψη, σ c10 Για ορθές τάσεις μικρότερες του ορίου ελαστικής συμπεριφοράς (0.6% ως 0.8% παραμόρφωση) τα αποτελέσματα δοκιμών ανεμπόδιστης θλίψης είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικά της συμπεριφοράς του υλικού στο πεδίο

29 ΟλόγοςPoisson έχει θετική τιμή για φορτίσεις εντός της περιοχής ελαστικής συμπεριφοράς 0,5 0,4 Λόγος Poisson, v 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 Εύρος Ορίων Ελαστικής Παραμόρφωσης EPS15 EPS20 EPS25 EPS30 EPS35 Λόγος Poisson, v 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Αξονική Παραμόρφωση, ε is (%) -1,0 0,0 0,

30 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 3. Δοκιμές Ερπυσμού Συνολική αξονική παραμόρφωση, ε t (%) EPS20 Ερπυσμός WLF Method σ=15.8 kpa σ=31.6 kpa σ=47.4 kpa Χρόνος, t (έτη) Από δοκιμές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

31 Εφαρμογη Της Αρχης Της Επαλληλιας Χρονου - Θερμοκρασιας

32 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗ tot o c t t ε σ σ = 30% σ σ 10 c 0.50% ε tot c tot σ σ ε = (t=0) E i tot o i t t E ε σ =

33 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 4. Δοκιμές Διατμητικής Αντίστασης Διατμητική τάση, τ (kpa) Χυτό επί-τόπου EPS15, c a = 29.0 kpa EPS20, c a = 48.5 kpa EPS30, c a = 72.0 kpa Ορθή τάση, σ (kpa) Προκατασκευασμένο EPS15, δ=33 ο EPS20, δ=34.5 ο EPS30, δ=36 ο Από δοκιμές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

34 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 140 Διατμητική τάση, τ (kpa) EPS15, δ=39 ο EPS20, δ=40 ο EPS25, δ=35 ο EPS30, δ=40 ο EPS35, δ=37 ο MO, δ=38.5 ο Ορθή τάση, σ (kpa)

35 ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS20 - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Διατμητική τάση, τ (kpa) Γεωύφασμα με μηχανική εμπλοκή των ινών ΓΥ1, δ=33 ο Διατμητική τάση, τ (kpa) Γεωυφάσματα με θερμική συγκόλληση των ινών ΓΥ2, δ=25.5 ο ΓΥ3, δ=23.5 ο Διατμητική τάση, τ (kpa) Υφασμένα γεωυφάσματα Ορθή τάση, σ (kpa) ΓΥ4, δ=21 ο ΓΥ5, δ=32 ο

36 ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS20 - ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Διατμητική τάση, τ (kpa) ΓΜ1, δ=15 ο ΓΜ2, δ=38.5 ο ΓΜ3, δ=31.5 ο Γεωμεμβράνες HDPE Διατμητική τάση, τ (kpa) Γεωμεμβράνη ΡP ΓΜ4, δ=25.5 ο Διατμητική τάση, τ (kpa) Γεωμεμβράνη PVC ΓΜ5, δ=33 ο Ορθή τάση, σ (kpa)

37 Διατμητική τάση, τ (kpa) ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS - ΕΔΑΦΗ EPS30-Αμμος, δ=37.5 ο EPS15-Αμμος, δ=37.5 ο EPS20-Αμμος, δ=37.5 ο EPS20-Χαλίκι, δ=50.5 ο EPS20-Αργιλος, δ=22.5 ο Ορθή τάση, σ (kpa)

38 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Η μηχανική συμπεριφορά των γεωαφρών EPS καθορίζεται από τη συμπιεστότητα των δομικών τους μονάδων (κυψέλες). 2. Ανομοιομορφίες στο σχήμα και το μέγεθος των κυψελών έχουν δυσμενείς επιπτώσεις. 3. Οι γεωαφροί EPS που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν ποιοτικά την ίδια μηχανική συμπεριφορά. 4. Ελαστική περιοχή: ε=0.8% ήσ=0.4 σ c10 (ταχεία φόρτιση) 5. Ερπυσμός: Γραμμική ιξωδοελαστικότητα μέχρι ε tot,i =0.5% ή σ=0.3σ c10

39 ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Μείωση Εκθετικήτου συσχέτιση φαινόμενου τωνμέτρου παραμέτρων ελαστικότητας, μηχανικής Ε dev, με αύξηση συμπεριφοράς της περιβάλλουσας με την πυκνότητα τάσης, των σ 3. γεωαφρών EPS Λόγος Οριο διαρροής, Poisson, ν=0.04 σ y και αντοχή (ελαστική σεπεριοχή) θλίψη, σ c10, εξαρτώνται μόνο από την πυκνότητα ν<0 (τριαξονική του γεωαφρού φόρτιση) EPS. 7. Ιξωδοελαστικά γραμμική απόκριση των γεωαφρών EPS 3. Αρχικό μέτρο ελαστικότητας, Ε i = f (ρ ΕPS, V, h/d, σ 3 ) για ε tot, i <0.5%. ε tot (t=50 yrs) = 2 ε tot,i 4. Πρακτικά: Ε i,500 =E i,d100h200 =2E i,50

40 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Tύπου τριβής. Σκυρόδεμα "χυτό επί τόπου" : Υψηλή συνάφεια (ca 0.4 σc10) Φαινόμενη γωνία τριβής, δ, EPS - EPS 38.5o Επαφή γεωαφρών EPS με "λεία" υλικά : Χαμηλή αντίσταση (δ<< 38.5o) Επαφή γεωαφρών EPS με χονδρόκοκκα εδάφη, τραχιές γεωμεμβράνες : Ικανοποιητική έως υψηλή αντίσταση (δ 38.5o)

41 Οι γεωαφροί EPS προσφέρουν στο σχεδιασμό μεγάλης ποικιλίας κατασκευών εναλλακτικές λύσεις που χαρακτηρίζονται από: Τεχνική αρτιότητα Ασφάλεια Οικονομικότητα κατασκευής συντήρησης Βελτιστοποίηση χρόνου κόστους Οι απαραίτητες μεγάλες ποσότητες υλικού παράγονται από Ελληνικές Εταιρίες, μέλη του Συνδέσμου Παραγωγών Προϊόντων Διογκωμένου Πολυστυρένιου σε τεχνολογικά σύγχρονες εγκαταστάσεις.

42 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης Νερατζιωτίσσης ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ Τηλ: Fax: Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ.Κ. Ατματζίδης Τηλ: Fax: Φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες από: Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Hans Tepper, Stybenex, The Netherlands Steven Bartlett, University of Utah, USA

ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης

ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΑΦΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. : 2004.05.0024 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ Οι τεχνικές βελτίωσης και ενίσχυσης εδαφών αποτελούν επεμβάσεις με σκοπό την αλλαγή της δομής του προβληματικού εδάφους, ώστε να βελτιωθούν τα μηχανικά του χαρακτηριστικά και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray

Κατάλογος Προϊόντων. EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray Κατάλογος Προϊόντων EPS 30 50 80 100 150 200 Styroplak Monopoly Blue Monopoly Gray Η εταιρεία Η Γ. Μαριόγλου & Υιοι ΑΒEΕ αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εταιρείες παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη υλικών/τεχνικών στεγανοποίησης θέσεων ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Εφαρμογές της Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 09/12/2010 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1... 5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2... 8 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΨΝ... 9 2.1 ΓΕΨΤΝΘΕΣΙΚΑ...11 2.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ...14 2.3 ΓΕΨΤΥΑΜΑΣΑ...15 2.4 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΕΨΤΥΑΜΑΣΨΝ...18 2.4.1.1 Μη υφασμένα....19 2.4.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Συμεών Χριστοδούλου ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Σταυρούλα Πανταζοπούλου Πάνος Παπαναστασίου Μιχάλης Πέτρου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Συμεών Χριστοδούλου ΕΠIΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

KEYSTONE ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KEYSTONE ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ KEYSTONE ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Advanced Geotechnical and Civil Engineer Products and Services 2 Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Μετά από 20 χρόνια πρωτοποριακής παρουσίας στο χώρο της βιομηχανίας, η Keystone Retaining

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.1.3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Χ.Θ. 11+730 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+995 Εισηγητής: Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ* Β. ΔΕΔΕ* *ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιανουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΧΥΤΑ», ΜΠ-439 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2013-2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ» Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EPS ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟ EPS ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟ EPS ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παντελής Πατενιώτης Γενικός Διευθυντής Πανελληνίου Συνδέσμου Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης Λέξεις κλειδιά:eps,διογκωμένη πολυστερίνη, γεωαφρός ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα