ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εργασίες συντήρησης πυροσβεστικών συγκροτηµάτων και συστηµάτων πυρανίχνευσης, αναγόµωσης πυροσβεστήρων και µονίµων συστηµάτων πυρόσβεσης CO2, FM200 των κτιρίων του ΓΠΑ» Προσκαλούµε τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ ευθείας ανάθεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης πυροσβεστικών συγκροτηµάτων και συστηµάτων πυρανίχνευσης, αναγόµωσης πυροσβεστήρων και µονίµων συστηµάτων πυρόσβεσης CO2, FM200 των κτιρίων του ΓΠΑ» προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Ανάθεσης των απευθείας έργων της /νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας µέσα σε σφραγισµένο φάκελο την Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2012 και από ώρα 11:00 έως 11:15 στην αίθουσα Συγκλήτου, στον 1 ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου της ιοίκησης του Ιδρύµατος, που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 75, , Βοτανικός Αθήνα προκειµένου να αξιολογηθούν. Πληροφορίες σχετικά µε τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές του έργου: Κος Ιωαννίδης Γρηγόρης Τηλ: Συνηµµένα: Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου

2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ B ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: Fax: Αθήνα, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒEΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ CO2, FM200 ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εταιρεία που θα αναλάβει το σύνολο των εργασιών θα είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008 για σχεδιασµό, εγκατάσταση και συντήρηση µονίµων συστηµάτων πυρόσβεσης. Χρονική διάρκεια Το σύνολο των εργασιών πρέπει να γίνει εντός 3 εβδοµάδων το αργότερο από την υπογραφή της σύµβασης. 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Στο Γεωργικό Μουσείο υπάρχει πυροσβεστικό σύστηµα που δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Για την θέση σε λειτουργία απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες: Να αποκατασταθούν οι µεντεσέδες στα σιδερένια πορτάκια του εξωτερικού µηχανοστασίου (όπου βρίσκεται το πυροσβεστικό συγκρότηµα) ώστε να ανοίγουν κανονικά. Στο τέλος να βαφούν τα πορτάκια και τα σίδερα. Να καθαριστεί πλήρως το µηχανοστάσιο και όλα τα µηχανήµατα. Να ανασηκωθεί η µηχανή ώστε οι φλάντζες να έρθουν σε θέση που να µπορούν βιδωθούν µεταξύ τους, µε ενδιάµεση τοποθέτηση στεγανοποιητικού δακτυλίου. Να αποκατασταθούν τα όποια προβλήµατα έδρασης µε στερέωση της βάσης. Να συνδεθεί ηλεκτρικά το σύστηµα Να αλλαχθεί η µπαταρία και να τοποθετηθεί φορτιστής. Να αλλαχθεί το σκουριασµένο δοχείο διαστολής (100λτ 10bar). Να συνδεθούν οι συλλέκτες µε το πυροσβεστικό δίκτυο του κτιρίου. Να ανοιχθεί η δεξαµενή νερού, να καθαριστεί και να συµπληρωθεί µε νερό, να ελεγχθεί η λειτουργία των φλοτέρ. Κατόπιν θα γίνει κανονική συντήρηση σε όλα τα µηχανήµατα του πυροσβεστικού συγκροτήµατος σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες συντήρησης υδροδοτικού δικτύου (Παράρτηµα Α).. Μετά την συντήρηση το σύστηµα θα τεθεί σε λειτουργία και θα δοκιµασθεί (θα γίνει δοκιµή µε µάνικα). 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Στο πανεπιστήµιο υπάρχουν δύο κτίρια µε δίκτυα πυρανίχνευσης που αυτή τη στιγµή βρίσκονται εκτός λειτουργίας, το Νέο Κτίριο Μελισσοκοµίας και το Γεωργικό Μουσείο καθώς και της αίθουσας Κεντρικού Αρχείου.

3 Στο Νέο Κτίριο Μελισσοκοµίας το σύστηµα πυρανίχνευσης (COOPER CF2000) σχετικά πρόσφατα τέθηκε εκτός λειτουργίας κατά την διάρκεια οικοδοµικών εργασιών. Απαιτείται ο έλεγχος λειτουργίας, αποκατάσταση της βλάβης και η τακτική συντήρηση του συστήµατος, σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες συντήρησης συστήµατος πυρανίχνευσης (Παράρτηµα Β). Στο Γεωργικό Μουσείο το σύστηµα πυρανίχνευσης είναι παλιό αλλά δεν έχει λειτουργήσει ποτέ γιατί παρουσίασε δυσλειτουργία. Για την θέση σε λειτουργία απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες: Θα ελεγχθούν αναλυτικά όλες οι καλωδιώσεις παροχής ρεύµατος ή σήµατος ώστε να βρεθούν τυχόν βραχυκυκλώµατα. Θα αφαιρεθούν τα καπάκια από όλους τους αισθητήρες. Θα ελεγχθεί ότι όλα τα σήµατα των αισθητήρων φθάνουν στον κεντρικό πίνακα και σχηµατίζουν τους σωστούς βρόγχους. Θα γίνει συντήρηση σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες συντήρησης συστήµατος πυρανίχνευσης (Παράρτηµα Β). Θα γίνει τοποθέτηση συστήµατος ειδοποίησης µέσω καρτοκινητού (GSM) που θα ενηµερώνει τους φύλακες σε περίπτωση φωτιάς. Τέλος, θα γίνει καταγραφή του συστήµατος του Μουσείου σε ηλεκτρονικό σχέδιο (dwg) σε υπάρχουσα κτιριακή αποτύπωση. Στην αίθουσα του Κεντρικού Αρχείου το υπάρχον σύστηµα FM200 εκτονώθηκε λόγω βραχυκυκλώµατος ή σφάλµατος στον πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Απαιτείται να γίνει αλλαγή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του πίνακα πυρανίχνευσης πυρόσβεσης ώστε να έχει ξεχωριστή τροφοδοσία, από δικό του ανεξάρτητο πίνακα τροφοδοσίας ο οποίος θα µένει σε λειτουργία ανεξάρτητα από τον πίνακα φωτισµού. Στο τέλος θα γίνει συντήρηση του συστήµατος πυρανίχνευσης σύµφωνα µε τις οδηγίες συντήρησης συστήµατος πυρανίχνευσης (Παράρτηµα Β). Στον Υποσταθµό 1770 οι 2 πίνακες πυρανίχνευσης των µετασχηµατιστών εµφανίζουν σφάλµα και ακούγεται συνεχώς το beeper. Το πρόβληµα βρίσκεται στα αισθητήρια που επηρεάζονται από την σκόνη που ηλεκτρίζεται. Να αλλαχθεί η θέση ή το είδος των αισθητηρίων ώστε να εξαλειφτεί το πρόβληµα. 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ και ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο συντήρηση ή και αναγόµωση των πυροσβεστήρων του Πανεπιστηµίου. Προς έλεγχο, συντήρηση και αναγόµωση Ο συνολικός προβλεπόµενος αριθµός φορητών πυροσβεστήρων προς έλεγχο συντήρηση ή αναγόµωση είναι 303τεµ. ίδεται πίνακας µε τους υπάρχοντες καταγεγραµµένους φορητούς πυροσβεστήρες στο Παράρτηµα. Επίσης δίδεται πίνακας στο Παράρτηµα Ε µε 39 συστήµατα µόνιµης πυρόσβεσης CO2. Οι φιάλες του Υ/Σ1640 έχουν εκτονωθεί και πρέπει να ξαναγεµίσουν. Λόγω της εκτόνωσης του συστήµατος πυρόσβεσης FM200 του κεντρικού αρχείου στο κτίριο της Πρυτανείας είναι απαραίτητη η αναγόµωση του. Οι υπάρχουσες φιάλες FM200 έχουν απόβαρο 115kg/τεµ και η µία περιείχε 128kg και η άλλη 115kg HFC227a. Πέρα από τον παραπάνω αριθµό των συστοιχιών πυροσβεστήρων CO2 45 kg µπορεί να υπάρχουν άλλα συστήµατα σε κρίσιµους χώρους που έχουν τοποθετηθεί µεµονωµένα από τα εργαστήρια. Για τα συστήµατα αυτά προβλέπεται µόνο ο έλεγχος των φιαλών και η καταγραφή τους. Ο ανάδοχος θα περάσει από όλους τους χώρους του πανεπιστηµίου για την καταγραφή και αρίθµηση όλων των πυροσβεστήρων, καθώς και για να διαπιστώσει την επάρκεια των µέσων και να υποδείξει τα σηµεία όπου υπάρχουν ελλείψεις. Σηµείωση: Στα λεβητοστάσια όπου έχει τοποθετηθεί µόνιµο σύστηµα πυρόσβεσης µε CO2 δεν απαιτείται η αναγόµωση του πυροσβεστήρα οροφής. Τρόπος εργασίας

4 Το Πανεπιστήµιο θα είναι πάντα καλυµµένο µε πυροσβεστήρες σε όλους τους χώρους. Σε καµία περίπτωση δεν θα υπάρξει χώρος που δεν θα είναι εφοδιασµένος µε επαρκή αριθµό πυροσβεστήρων κατά την διάρκεια της αναγόµωσης. Θα συµφωνηθεί ένα χρονοδιάγραµµα εργασιών µε την Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥ Β ) το οποίο και θα πρέπει να τηρηθεί για λόγους λειτουργίας του Πανεπιστηµίου. Η ΤΥΒ θα φροντίσει να έχει στην διάθεση της εταιρείας προσωπικό της ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση της εταιρείας σε όλους τους χώρους του Πανεπιστηµίου (τεχνικούς, ή κλειστούς). Οι πυροσβεστήρες θα κρεµαστούν στους υπάρχοντες αντιστοίχους γάντζους και όπου αυτοί δεν υπάρχουν θα τοποθετηθούν νέοι γάντζοι ανάρτησης. Η εταιρεία θα φροντίσει να έχει τα απαραίτητα τροχήλατα µεταφοράς εκτός και εντός του Πανεπιστηµίου, καθώς και οτιδήποτε άλλο µέσο χρειαστεί (πχ. σκάλα). Τα ανταλλακτικά που κρίνονται ακατάλληλα θα αλλαχθούν, πάντα µετά από ενηµέρωση της ΤΥΒ. Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι θα καταστραφούν και θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση µε τους αριθµούς των πυροσβεστήρων που αποσύρονται. Η συντήρηση θα πρέπει να γίνει σύµφωνα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ/12367/1996 και την ΚΥΑ 618/43/ Η κάθε φιάλη πυροσβεστήρα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε δακτύλιο και καρτελάκι ηµεροµηνίας ελέγχου ή αναγόµωσης για την προβλεπόµενη από τον νόµο επανάληψη. Θα δοθεί Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8 για όλες τις ενέργειες συντήρησης φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων καθώς και µεµονωµένη Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8 για τις εγκαταστάσεις Μονίµων Αυτοµάτων Συστηµάτων Κατάσβεσης πυροσβεστήρων. Παραδοτέα 1.Έλεγχος και αναγόµωση Όλοι οι πυροσβεστήρες και συστήµατα θα ελεγχθούν και αναλόγως αναγοµωθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω και θα δοθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις. 2. Καταγραφή Οι πυροσβεστήρες θα καταµετρηθούν, καταγραφούν ανά κτίριο και αριθµηθούν (θέση και πυροσβεστήρας) και θα δοθούν σε ηλεκτρονική µορφή µε βάση το συγκεκριµένο υπόδειγµα πίνακα. Ο ανάδοχος θα έχει στην διάθεση του σχέδια µε τις προβλεπόµενες θέσεις των πυροσβεστήρων πριν την έναρξη της όλης διαδικασίας συλλογής των Πυροσβεστήρων. Από την καταµέτρηση και αρίθµηση µπορεί να προκύψουν αναντιστοιχίες µε τα σχέδια Μελέτης Πυρασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή από τα στοιχεία του πίνακα καταγραφής ο ανάδοχος θα µπορεί να υποδείξει ακριβώς αν περισσεύουν ή αν λείπουν και από ποια σηµεία συγκεκριµένα. Η περίπτωση των τοπικών συστηµάτων κατάσβεσης (CO2, FM200 ή άλλο υλικό) θα πρέπει να καταγραφεί και αυτή αναλυτικά όπως και οι λοιποί πυροσβεστήρες. Στην αναφορά του τεχνικού της εταιρείας µετά την επίσκεψη σε όλους τους χώρους, θα πρέπει να αναφέρει εκτός των άλλων και την πρόταση του για αγορά κατάλληλων πυροσβεστήρων (αριθµού και είδους) στην περίπτωση που διαπιστώσει την έλλειψη επαρκούς κάλυψης σε συγκεκριµένους χώρους. 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιµο υλικό που απαιτείται για ορθή και γρήγορη αποπεράτωση των εργασιών αποξήλωσης και εγκατάστασης όπως αναφέρονται στην συνηµµένη Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά του, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. 2. Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών, για τον έλεγχο και τις δοκιµές των εγκαταστάσεων καθώς και για την ρύθµιση αυτών. Για τη φύλαξη των παραπάνω υπεύθυνος είναι ο εργολάβος που µπορεί για το λόγο αυτό να χρησιµοποιεί των χώρο εκτέλεσης εργασιών, µε την προϋπόθεση ότι τα αυτά δεν θα προξενήσουν κανενός είδους κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια του κτιρίου ή των παρευρισκόµενων στο Πανεπιστήµιο. Η φύλαξη των µέσων του εργολάβου εντός Πανεπιστηµίου, σε χώρο διάφορο του χώρου διεξαγωγής εργασιών, θα γίνεται µόνο µε την υπόδειξη και συναίνεση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε καµία πάντως περίπτωση δεν υπάρχει δικαίωµα αξίωσης αποζηµίωσης για απώλεια των όποιων µέσων από τον χώρο του Πανεπιστηµίου και επίσης το Πανεπιστήµιο δεν

5 δεσµεύεται να διαθέσει κανενός είδους εξοπλισµό στον εργολάβο για την αποπεράτωση των εργασιών του. 3. Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει κάθε µέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (µέσα ατοµικής προστασίας) καθώς και κάθε µέσο για την εξασφάλιση του Πανεπιστηµίου (χώρους και ατόµων εντός αυτού) σχετιζόµενα ευθέως µε το αντικείµενο της παρούσας, σε θέµατα ασφάλειας και πυρασφάλειας. Καµία αξίωση (οικονοµική ή άλλη) δεν µπορεί να προκύψει από τραυµατισµό ατόµων που απασχολεί ο εργολάβος εκτός αν αποδειχθεί σαφής ευθύνη των Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου. 4. Ο εργολάβος και τα άτοµα που θα απασχολήσει υποχρεούνται να συµπεριφέρονται κόσµια, µε ευγένεια και λεπτότητα σε όλο το προσωπικό, τους ασθενείς και συνοδούς και να είναι πάντοτε συνεργάσιµοι. 5. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο εργολάβος για την εκτέλεση των εργασιών, ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευµένο, και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τους σχετικούς Κανονισµούς. 6. Ρητά συµφωνείται ότι το προσωπικό που θα εργάζεται εντός Πανεπιστηµίου θα βρίσκεται κάτω από την ευθύνη του εργολάβου. Τα απασχολούµενα άτοµα θα είναι της αποδοχής του Πανεπιστηµίου, το οποίο µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την αντικατάσταση των. 7. Το Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα της εποπτείας και ελέγχου µε δικό του προσωπικό, των εκτελουµένων εργασιών από τον εργολάβο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον εργολάβο της ευθύνης του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις έγγραφες οδηγίες και τις υποδείξεις που γίνονται από αρµόδιο εκπρόσωπο του Πανεπιστηµίου σχετικά µε το αντικείµενο του έργου του. 8. Η εγκατάσταση θα γίνεται βάσει προγράµµατος το οποίο θα καταθέσει ο εργολάβος πριν την έναρξη των εργασιών, στην Τεχνική Υπηρεσία η οποία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει και να το αναδιαµορφώσει, µε γνώµονα το συµφέρον του Πανεπιστηµίου. Το πρόγραµµα αυτό αφού εγκριθεί από το Πανεπιστήµιο και θα τηρείται του λοιπού απαρέγκλιτα εκτός της προσπέλασης ειδικών χώρων όπου θα επιτρέπεται µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία. 9. Οι εργασίες εκτελούνται, κατά το δυνατόν, αθόρυβα και δεν προκαλούν αναστάτωση ή δεν παρεµποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστηµίου και µε τρόπο τέτοιο ώστε να δηµιουργείται η ελάχιστη δυνατή όχληση στους εργαζόµενους και λοιπούς παρευρισκόµενους εντός Πανεπιστηµίου. Το ωράριο εργασιών θα είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε να εξασφαλίζονται τα προαναφερθέντα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες έως Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και ταχεία εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τις έγγραφες οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα του δίνει το Πανεπιστήµιο κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια στις εργασίες ή αν ο εργολάβος δεν τηρεί ή παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση του απέναντι στο Πανεπιστήµιο ή παραβεί την ισχύουσα Νοµοθεσία, είναι υποχρεωµένος να αποζηµιώσει το Πανεπιστήµιο για οποιαδήποτε ζηµία που θα οφείλεται στον λόγο αυτό µέχρι το ύψος του ποσού της Ασφαλιστικής του κάλυψης : Η εταιρεία κατά την εκτέλεση των όρων της παρούσης, ευθύνεται συµβατικά, µόνο για τις θετικές ζηµιές του πελάτη, που θα προέλθουν αποκλειστικά από υπαίτια αντισυµβατική συµπεριφορά. 11. Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, το Πανεπιστήµιο θεωρήσει ότι η µέθοδος εργασίας του Εργολάβου ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό που χρησιµοποιεί ή ο εξοπλισµός, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία και τα εφόδια του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίσουν την τέλεια, ασφαλή, οικονοµική, ταχεία, εµπρόθεσµη και απόλυτα σύµφωνη µε την Υφιστάµενη Νοµοθεσία και µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, το Πανεπιστήµιο έχει δικαίωµα να διατάξει τον εργολάβο να συµµορφωθεί µε τις επιταγές και τις εντολές του, και να φροντίσει άµεσα για την τακτοποίηση των παραπάνω ατελειών ή εκκρεµοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωµα να ζητήσει καµία πρόσθετη πληρωµή ή αύξηση τιµών ή παράταση προθεσµιών. Η άσκηση ή όχι από το Πανεπιστήµιο του δικαιώµατος αυτού, της παρέµβασης, δεν µειώνει κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του εργολάβου. 12. Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του µε αποδεδειγµένη την µη συµµετοχή σε τούτο των υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου ή άλλων, το Πανεπιστήµιο διατηρεί κάθε δικαίωµα να αντικαταστήσει αυτόν και να εξετάσει αν και κατά πόσο θα τον αποζηµιώσει. 13. Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και για την τήρηση

6 και πιστή εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. 14. Κατ' ελάχιστον θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των περιγραφοµένων στις τεχνικές περιγραφές και στα συνηµµένα σχέδια. 15. Ο εργολάβος ως υπεύθυνος να τηρεί του Νόµους κλπ υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στο Πανεπιστήµιο τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ' αυτόν, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και έγγραφα των διαφόρων Αρχών σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Με τρέχουσες τιµές της αγοράς εκτιµάται ότι το συγκεκριµένο έργο ότι το κόστος συνολικά ανέρχεται στο ύψος των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Ο συντάκτης Γρ. Ιωαννίδης ΠΕ Μηχανολόγος Μηχ., MEng

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Για την συντήρηση ακολουθούνται µε την σειρά τα βήµατα του παρακάτω πίνακα και εκτελούνται οι εργασίες ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ηµεροµηνία Φορέας Χώρος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Βήµα Εργασία Ελέγχθηκε Όνοµα Παρατηρήσεις 1 Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης 2 Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήµατος και παροχής 3 Έλεγχος φορτιστή και κατάσταση µπαταρίας, φόρτιση ή αντικατάσταση µπαταρίας 4 Έλεγχος πιεστικού δοχείου, ρύθµιση της πίεσης 5 Έλεγχος διαρροών, αποκατάσταση 6 Έλεγχος στάθµης λαδιού κινητήρα, ή αλλαγή λαδιών 7 Έλεγχος στάθµης καυσίµου 8 Έλεγχος εκκίνησης µε διακοπή ρεύµατος, συντήρηση µίζας 9 Έλεγχος εδράνων και τριβέων 10 Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα 11 Έλεγχος διαρροών αντλιών 12 Έλεγχος πυροσβεστικών δεξαµενών, λειτουργία αισθητήρων και διακοπτών στάθµης, διατάξεων πληρώσεως και λοιπά 13 Έλεγχος και χειρισµός κρουνών συγκροτήµατος 14 Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών 15 Έλεγχος σωληνώσεων και κεφαλών καταιονισµού για διαρροές και επισκευή αν είναι απαραίτητο 16 Έλεγχος λειτουργίας συστήµατος µέσω διάταξης αποστράγγισης Υπογραφή Τεχνικού

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Για την συντήρηση ακολουθούνται µε την σειρά τα βήµατα του παρακάτω πίνακα και εκτελούνται οι εργασίες ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Ηµεροµηνία Φορέας Χώρος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Βήµα Εργασία Ελέγχθηκε Όνοµα Παρατηρήσεις 1 Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης 2 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ελέγχονται προσεκτικά οι καλωδιώσεις παροχής ρεύµατος 3 Έλεγχος Κεντρικών στοιχείων & LED Πίνακα 4 Επιθεώρηση Μπαταριών & αυτόµατου φορτιστή, αλλαγή µπαταριών όπου απαιτείται 5 Ενεργοποίηση Ανιχνευτών Κοµβίων ένα- ένα 6 Επιθεώρηση Σειρήνων / Φλας 7 Έλεγχος ιαδικασίας Συναγερµού 8 Καθαρισµός Κεφαλών Ανιχνευτών 9 10 Υπογραφή Τεχνικού

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ CO2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CO2 Ηµεροµηνία Φορέας Χώρος Βήµα Εργασία Ελέγχθη κε.1 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αφαιρούνται προσεκτικά οι µοχλοί ενεργοποίησης όλων των φιαλών.2 Οπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων της εγκατάστασης: Πινακίδες, βαφές, λάστιχα, πινακίδες στις πόρτες, ζύγιση κυλίνδρων*, συσκευές κλεισίµατος πορτών (αν υπάρχουν), συσκευές συναγερµού, ανοίγµατα (αν υπάρχουν)..3 Λειτουργικός έλεγχος του µηχανισµού ενεργοποίησης των φιαλών Όταν πρόκειται για πυροκροτητή αυτός πρέπει να αποσυνδεθεί και στη θέση του να συνδεθεί φως συναγερµού 24VDC..4. Επιθεωρούµε τον πίνακα ελέγχου της εγκατάστασης ώστε να µην υπάρχει καµία ένδειξη σφάλµατος ή συναγερµού..5 Επαναφέρουµε µε την ειδική πένσα τον ηλεκτροµηχανικό ενεργοποιητή σε θέση ηρεµίας ή επανασυνδέουµε τον πυροκροτητή..6 Τοποθετούµε πρώτα το µοχλό στη φιάλη µε τον ηλεκτροµηχανικό ενεργοποιητή ή τον πυροκροτητή..7 Τοποθετούµε προσεκτικά τους µοχλούς στις φιάλες µε τα πνευµατικά έµβολα. Όνοµα Παρατηρήσεις.8. Σύστηµα σε θέση λειτουργίας.* Ζύγισµα κυλίνδρων για έλεγχο βάρους. Αν παρουσιάζεται απώλεια µικτού βάρους (ιδέ στον κύλινδρο) µεγαλύτερη από 5 kg, η φιάλη πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό και να αναγοµωθεί. Υπογραφή Τεχνικού

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ CO2, FM200

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 62/2013 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 62/2013 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 62/2013 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 31/12/2013, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΞ7Μ-ΔΣ2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΞ7Μ-ΔΣ2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 Στο Μαρούσι σήμερα την 7/03/2014, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657025 2015-03-23

15PROC002657025 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: 210-8110975

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Παροχή υπηρεσίας: «Περιοδικός επανέλεγχος - συντήρηση και αναγόµωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13208 ΤΗΛ: 213 2058448 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5594 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 14-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/9208 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ»

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Πληρ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι.

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18951 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΗΜΕΡ: 13/8/15 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001709644 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 2013-11-11 1834 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς. Λιβαδειά Αρ. Πρωτ. Σ/ 59 11/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ)» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΈΡΓΟ: «Συντήρηση / αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου (αµφιθεάτρου διδασκαλίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΗΝΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ». ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΗΝΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ». ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 108820 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002614890 2015-03-04

15PROC002614890 2015-03-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 4 Μαρτίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6-3-2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθμ. πρωτ: 2964/6-3-2013 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α διαγωνισμού.1 /2013 Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: (22413) 60163-60379-60158 FAX: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά Τηλ.:24623-50311,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα