Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες BASELINE TS6-MFMC FRONTLINE CLIPLINE. M-line. gre. Κωδικός εξαρτήµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες BASELINE TS6-MFMC FRONTLINE CLIPLINE. M-line. gre. Κωδικός εξαρτήµατος 34503275"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες FRONTLINE CLIPLINE BASELINE TS6-MFMC M-line Κωδικός εξαρτήµατος

2 Front6-FRM Front6-FRH Front6-FRD Front8-RM/RMS Front8-RH/RHS Front8-RD Front10-RM Front10-RH Front10-RD Front15_FRH Front6-WSFRM Front8-WSRM Front6-GFRM Front8-GRM Front10-GRM Πλάκα πίεσης Πλάκες µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης Πλάκα πλαισίου Clip3-RM M6-MFHC, M6-FHC M6-MDFHC, M6-MGFHC M10-MFHC, M10-BFHC, M10-BDFHC M15-MFMC, M15-BFMC, M15-BGFMC M15-MFHC, M15-BFHC M3-Base, M3-GBase M6-Base, M6-Base M6-MDBase, M6-MGBase M10-MBase, M10-BBase, M10-BDBase TL10-BBase TS6-MFMC Πλάκες µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πλαισίου Πλάκα πλαισίου Πλάκα πίεσης Επικοινωνία µε την Alfa Laval: Στην τοποθεσία µας στο web θα βρείτε πληροφορίες και στοιχεία για επικοινωνία µε την εταιρεία µας σε όλες τις χώρες, τα οποία ενηµερώνονται συνεχώς. Παρακαλούµε επισκεφθείτε τη διεύθυνση και επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Alfa Laval.

3 Πίνακας περιεχοµένων Ελληνικά Πίνακας περιεχοµένων Περιγραφή... 1 Ορισµοί... 1 Κύρια εξαρτήµατα... 2 Πινακίδα τεχνικών πληροφοριών... 3 Αρχή λειτουργίας... 4 Πλάκες... 5 Εγκατάσταση... 6 Απαιτήσεις... 6 Ανύψωση... 7 Χειρισµός και λειτουργία... 8 Θέση σε λειτουργία... 8 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας... 9 Τερµατισµός λειτουργίας... 9 Συντήρηση Καθαρισµός και αποστείρωση Πλευρά προϊόντος Καθαρισµός Πλευρά ψυκτικού µέσου Γενικές οδηγίες σχετικά µε τη συντήρηση Άνοιγµα και κλείσιµο Αλλαγή φλαντζών Εντοπισµός βλαβών Εκτός από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, µαζί µε τη µονάδα παραδίδονται και τα ακόλουθα έντυπα: Σχέδιο εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες (PHE) Λίστα ανάρτησης πλακών Λίστα εξαρτηµάτων µε απεικόνισή τους σε µεγέθυνση Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

4 Ελληνικά Σηµειώσεις Σηµειώσεις grre Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

5 Περιγραφή Ελληνικά Περιγραφή Ορισµοί Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες Πλάκα Σετ πλακών Θύρα Περιοχή µετάδοσης θερµότητας Ολική περιοχή µετάδοσης θερµότητας Πλαίσιο Πλάκα σύνδεσης Προστατευτικό φύλλο Τµήµα Συγκρότηµα ενός ή περισσότερων σετ πλακών και το πλαίσιο στήριξης τους. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα σετ πλακών, χρησιµοποιούνται πλάκες σύνδεσης για το διαχωρισµό τους. Η εικόνα 1 δείχνει τα τυπικά εξαρτήµατα ενός εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Ένα φύλλο υλικού συµπιεσµένο σε αυλακωτό σχήµα που διαθέτει µια ελαστοµερή φλάντζα στην περιφέρειά του και σε δύο από τις θύρες. Ένα συγκρότηµα πλακών στερεωµένες µαζί µε εσωτερικούς διαύλους όπου κυκλοφορούν δύο ή περισσότερα υγρά. Άνοιγµα εισόδου ή εξόδου στην πλάκα διαύλου, οι περισσότερες πλάκες έχουν τέσσερις θύρες. Η περιοχή της πλάκας που έρχεται σε επαφή και µε τα δύο υγρά. Η ολική επιφάνεια των πλακών που έρχεται σε επαφή και µε τα δύο υγρά. Μια διάταξη που παρέχει τη στήριξη και τη συγκέντρωση της πίεσης ενός εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Πλάκα που χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό δύο ή περισσότερων λειτουργιών σε έναν εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Το σετ πλακών που πραγµατοποιεί µια λειτουργία λέγεται τµήµα. Αφαιρούµενο κάλυµµα για το επάνω και πλαϊνά τµήµατα του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες, που παρέχει προστασία σε περίπτωση διαρροής υγρού. Βλέπε Πλάκα σύνδεσης παραπάνω. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 1

6 Ελληνικά Περιγραφή Κύρια εξαρτήµατα Πλάκα πλαισίου Φέρουσα ράβδος Φέρει τις πλάκες διαύλου, την πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης. Στύλος στήριξης Πλάκα πίεσης Κινητή χαλύβδινη πλάκα. Μπουλόνια σύσφιξης Πατήστε µαζί τις πλάκες διαύλου. Συνδέσεις ιαθέτουν υγειονοµικούς συνδέσµους που επιτρέπουν στα µέσα να εισέλθουν στον εναλλάκτη θερµότητας. Ράβδος-οδηγός ιατηρεί τις πλάκες διαύλου σε ευθεία γραµµή στο κάτω άκρο τους. Πλάκα σύνδεσης Πλάκες διαύλου Τµήµα 2 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

7 Περιγραφή Ελληνικά Πινακίδα τεχνικών πληροφοριών Στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών αναφέρονται ο τύπος της µονάδας, ο κωδικός κατασκευής και το έτος κατασκευής. Αναφέρονται επίσης λεπτοµέρειες για τα πιεστικά δοχεία σύµφωνα µε τον ισχύοντα κώδικα περί πιεστικών δοχείων Η πινακίδα τεχνικών πληροφοριών είναι συνήθως στερεωµένη στην πλάκα πλαισίου ή στην πλάκα πίεσης. 1 Προειδοποίηση! Οι τιµές πίεσης και θερµοκρασίας µηχανικού σχεδιασµού για κάθε µονάδα αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών. Μην υπερβαίνετε αυτές τις τιµές. Οι τιµές πίεσης και θερµοκρασίας µηχανικού σχεδιασµού που αναφέρονται στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών είναι οι τιµές για τις οποίες έχει εγκριθεί ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες για τον σχετικό κώδικα περί πιεστικών δοχείων. Οι τιµές θερµοκρασίας µηχανικού σχεδιασµού µπορεί να υπερβαίνουν τη θερµοκρασία λειτουργίας που έχει επιλεγεί για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της φλάντζας. Αν θα υπάρξει υπέρβαση των θερµοκρασιών λειτουργίας που ορίζονται στο σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης, πρέπει να ενηµερωθεί ο προµηθευτής. 1 Χώρος για λογότυπο. 2 Κενός χώρος. 3 Τοποθεσία Web για το σέρβις. 4 Πιθανά σηµεία συνδέσεων. Για µονάδες 3A, η θέση της ετικέτας 3A. 5 Χώρος για σήµα έγκρισης. 6 Προειδοποίηση, διαβάστε το εγχειρίδιο. 7 Ηµεροµηνία δοκιµής πίεσης. 8 Μέγιστες θερµοκρασίες λειτουργίας. 9 οκιµή πίεσης. 10 Μέγιστες επιτρεπόµενες θερµοκρασίες λειτουργίας. 11 Μέγιστες επιτρεπόµενες πιέσεις λειτουργίας. 12 Αποφασιστικός όγκος ή όγκος για κάθε υγρό. 13 Τοποθεσίες συνδέσεων για κάθε υγρό. 14 Αποφασιστική οµάδα υγρών. 15 Έτος κατασκευής. 16 Αύξων αριθµός. 17 Τύπος. 18 Όνοµα κατασκευαστή Manufacturer Type Serial No. Year Fluid group Inlet Outlet Volume V Design press. PS Design temp. TS Test press. PT Max. op. temp. Test pressure date Service WARNING Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 3

8 Ελληνικά Περιγραφή Αρχή λειτουργίας Ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες αποτελείται από ένα σετ αυλακωτών µεταλλικών πλακών µε θύρες για τη δίοδο των δύο ρευστών µεταξύ των οποίων συντελείται η µετάδοση της θερµότητας. Οι πλάκες είναι εφοδιασµένες µε φλάντζες που στεγανοποιούν το δίαυλο και κατευθύνουν τα ρευστά σε εναλλακτικούς διαύλους. Το σετ πλακών συναρµολογείται µεταξύ µιας πλάκας πλαισίου και µιας πλάκας πίεσης και συµπιέζεται µε µπουλόνια σύσφιξης. Σχηµατίζονται δίαυλοι µεταξύ των πλακών και οι γωνιακές θύρες είναι τοποθετηµένες έτσι ώστε τα δύο µέσα να ρέουν µέσω εναλλακτικών διαύλων. Η θερµότητα µεταδίδεται µέσω της πλάκας µεταξύ των διαύλων και δηµιουργείται πλήρης αντιρροή για τη µεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Η αυλάκωση της πλάκας παρέχει τη δίοδο µεταξύ των πλακών, στηρίζει κάθε πλάκα µε τη γειτονική της και βελτιώνει την τυρβώδη ροή. Πλάκα πλαισίου Πλάκα πίεσης Ανάλογα µε τον τύπο του εναλλάκτη θερµότητας οι πλάκες µπορεί να είναι στερεωµένες: Πλάκα πλαισίου Πλάκα πίεσης a) µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης b) µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πλαισίου. Το εξώφυλλο (σελίδα 2) καθορίζει ανάλογα µε τον τύπο αν το σετ πλακών πρέπει να τοποθετηθεί µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης ή την πλάκα πλαισίου. Ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες χρησιµοποιείται συνήθως για τη θέρµανση ή ψύξη τροφίµων ή άλλων προϊόντων µε χαµηλό έως µέτριο βαθµό ιξώδους. Ο κάθε εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες σχεδιάζεται για συγκεκριµένο σκοπό, που ορίζεται στην τεκµηρίωση του προϊόντος, και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε άλλον τρόπο χωρίς την έγκριση του προµηθευτή. 4 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

9 Περιγραφή Ελληνικά Πλάκες Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι πλακών: Τυπικές πλάκες, ο πιο κοινός τύπος πλάκας Πλάκες ευρείας ροής, µε µεγεθυσµένη δίοδο για προϊόντα που περιέχουν ίνες και σωµατίδια Πλάκες Gemini διπλού τοιχώµατος, για αυξηµένη ασφάλεια λειτουργίας. Οι πλάκες µπορούν να διαχωριστούν για έλεγχο του χώρου µεταξύ των πλακών Πλάκες διπλού τοιχώµατος, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν για έλεγχο. Οι πλάκες αναγνωρίζονται από ένα ή περισσότερα σηµάδια που είναι σταµπαρισµένα πάνω στην πλάκα. Πλάκα Α Πλάκα Β Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 5

10 Ελληνικά Εγκατάσταση Εγκατάσταση Απαιτήσεις Αγωγοί Τοποθετήστε τους αγωγούς έτσι ώστε να µη µεταφέρεται τάση στον εναλλάκτη θερµότητας. Οι αγωγοί που είναι συνδεδεµένοι µε την πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης πρέπει να έχουν ±1 % της απόστασης από τη σύνδεση στην πλάκα πλαισίου (βλέπε σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης). εν πρέπει να γίνει καµία εγκατάσταση στο χώρο πίσω από την πλάκα πίεσης. Χώρος (συνιστώµενος) Μήκος πλάκας 750 mm: 600 mm Μήκος πλάκας 750 mm: 1500 mm Ισχύει για πρότυπα 3Α Όταν η µονάδα βρίσκεται στη θέση της και τα "πόδια" έχουν προσαρµοστεί κατάλληλα, ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για τη στεγανοποίηση των "ποδιών" µε σιλικόνη ή µε στουπί. Πλάκα πίεσης Πρέπει να µετακινηθεί όταν ανοίγετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Εποµένως δεν πρέπει να στερεωθούν αγωγοί στη σκιασµένη περιοχή. Χρησιµοποιήστε, για παράδειγµα, µια κοντή γωνία κατευθυνόµενη προς τα πλάγια. Σηµείωση! Πριν συνδέσετε τους αγωγούς, βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα έχει εκπλυθεί καλά ώστε να αποµακρυνθούν όλα τα ξένα σώµατα. Όταν συνδέετε το σύστηµα αγωγών, βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί δεν υποβάλλουν τον εναλλάκτη θερµότητας σε τάσεις ή καταπονήσεις. Για να αποφύγετε το υδραυλικό πλήγµα, µη χρησιµοποιήσετε βαλβίδες µε απότοµο κλείσιµο. Προειδοποίηση! Πρέπει να εγκαταστήσετε βαλβίδες ασφαλείας σύµφωνα µε τους κανονισµούς περί πιεστικών δοχείων. Συνιστάται να χρησιµοποιήσετε προστατευτικά φύλλα για να καλύψετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Σε αυτοµατοποιηµένες εγκαταστάσεις, η διακοπή και η έναρξη της λειτουργίας των αντλιών και η ενεργοποίηση των βαλβίδων πρέπει να είναι προγραµµατισµένες έτσι ώστε το εύρος και η συχνότητα της διακύµανσης της πίεσης να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες. Αν µια συσκευή οµογενοποίησης είναι συνδεδεµένη µε τον εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες, εγκαταστήστε αποδοτικούς ρυθµιστές αέρα στην είσοδο και την έξοδο της συσκευής οµογενοποίησης. Ίσως να πρέπει να γίνει εξαέρωση των κυκλωµάτων των υγρών. εν πρέπει να γίνεται εισροή αέρα από τις αντλίες µέσα στον εναλλάκτη θερµότητας. Όταν είναι χαµηλή η ταχύτητα, για παράδειγµα για ιξώδη προϊόντα, µπορεί να είναι απαραίτητη η εξαέρωση στα ανώτερα σηµεία του κυκλώµατος. Πρέπει να είναι δυνατή η εξαέρωση ενός σωληνοειδούς στηρίγµατος. 6 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

11 Εγκατάσταση Ελληνικά Ανύψωση Προειδοποίηση! Μην ανυψώνετε ποτέ τη µονάδα από τις συνδέσεις ή από τα φυτευτά µπουλόνια που βρίσκονται γύρω από τις συνδέσεις. Για την ανύψωση της µονάδας πρέπει να χρησιµοποιείτε ιµάντες. Τοποθετήστε τους ιµάντες όπως δείχνει η εικόνα. Το κέντρο βαρύτητας είναι σηµειωµένο στις πλαϊνές πλευρές της θήκης. Το πραγµατικό κέντρο βαρύτητας βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτό το σηµάδι. Άγκιστρα ανύψωσης Τοποθετήστε τα άγκιστρα ανύψωσης σύµφωνα µε τα σηµάδια στη θήκη. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 7

12 Ελληνικά Χειρισµός και Λειτουργία Χειρισµός και Λειτουργία Θέση σε λειτουργία Σηµείωση! Αν το σύστηµα περιλαµβάνει περισσότερες από µία αντλίες, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποια πρέπει να τεθεί πρώτη σε λειτουργία. 1 Ελέγξτε ότι η απόσταση Α είναι σωστή (δείτε το σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης). Οι φυγοκεντρικές αντλίες πρέπει να τεθούν σε λειτουργία µε κλειστές βαλβίδες και οι βαλβίδες πρέπει να λειτουργούν όσο το δυνατόν οµαλότερα. Μη λειτουργείτε τις αντλίες προσωρινά όταν είναι κενές στην πλευρά της αναρρόφησης. Σηµείωση! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο υδραυλικού πλήγµατος, ρυθµίζετε την παροχή αργά. Το υδραυλικό πλήγµα (ή υδραυλική κρούση ή κρούση ύδατος ) είναι µια αιχµή πίεσης µικρής διάρκειας που µπορεί να προκύψει κατά την έναρξη λειτουργίας ή τον τερµατισµό λειτουργίας του συστήµατος και αναγκάζει τα υγρά να κινηθούν κατά µήκος ενός αγωγού σαν ένα κύµα µε την ταχύτητα του ήχου. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει σηµαντική ζηµιά στον εξοπλισµό Ελέγξτε ότι όλες οι βαλβίδες βρίσκονται στη σωστή θέση. Αν υπάρχει εγκατεστηµένη οπή εξαέρωσης ανοίξτε την και θέστε σε λειτουργία την αντλία. Αυξήστε αργά την παροχή. 5 Όταν βγει όλος ο αέρας, κλείστε την οπή εξαέρωσης. 6 Επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 5 για το άλλο µέσο µεταφοράς θερµότητας. 8 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

13 Χειρισµός και Λειτουργία Ελληνικά Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Σηµείωση! Οι ρυθµίσεις της παροχής πρέπει να γίνονται αργά για να προστατεύετε το σύστηµα από ξαφνικές και ακραίες διακυµάνσεις θερµοκρασίας και πίεσης. Τερµατισµός λειτουργίας Σηµείωση! Αν το σύστηµα περιλαµβάνει περισσότερες από µία αντλίες, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποια πρέπει να τεθεί πρώτη εκτός λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να βεβαιώνεστε ότι: οι τιµές θερµοκρασίας και πίεσης των µέσων µεταφοράς θερµότητας βρίσκονται µέσα στα όρια που αναγράφονται στο σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης δεν υπάρχουν διαρροές λόγω εσφαλµένης σύσφιξης του σετ πλακών ή λόγω ελαττωµατικών ή κατεστραµµένων φλαντζών η φέρουσα ράβδος και η ράβδος-οδηγός είναι καθαρές και γρασαρισµένες τα µπουλόνια είναι καθαρά και γρασαρισµένα. Να συµβουλεύεστε πάντα τον τοπικό προµηθευτή για τα εξής: διαστάσεις του νέου σετ πλακών αν σκοπεύετε να αλλάξετε τον αριθµό (ποσότητα) των πλακών επιλογή υλικού φλαντζών αν σκοπεύετε να αλλάξετε µόνιµα τις τιµές θερµοκρασίας και πίεσης λειτουργίας ή αν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε άλλο µέσο µεταφοράς θερµότητας στον εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες Μειώστε σταδιακά την παροχή προκειµένου να αποφευχθεί το φαινόµενο του υδραυλικού πλήγµατος. Επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 2 για το άλλο µέσο µεταφοράς θερµότητας. Αν πρόκειται να αφήσετε τον εναλλάκτη θερµότητας εκτός λειτουργίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αποστραγγίστε τα µέσα µεταφοράς θερµότητας. Αποστράγγιση πρέπει επίσης να κάνετε κάθε φορά που τερµατίζετε τη λειτουργία του εναλλάκτη θερµότητας και η θερµοκρασία του χώρου είναι κάτω από το σηµείο πήξης των µέσων µεταφοράς θερµότητας. Συνιστάται επίσης να εκπλένετε και να στεγνώνετε τις πλάκες του εναλλάκτη θερµότητας και τις συνδέσεις, ανάλογα µε το είδος των µέσων µεταφοράς θερµότητας που χρησιµοποιούνται. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 9

14 Ελληνικά Συντήρηση Συντήρηση Καθαρισµός και αποστείρωση Πλευρά προϊόντος Γενικά Αµέσως µετά από έναν κύκλο παραγωγής, η πλευρά του προϊόντος καθαρίζεται συνήθως µε την κυκλοφορία όξινου ή/και αλκαλικού διαλύµατος, εξοπλισµός επιτόπιου καθαρισµού (CIP). Η αποστείρωση πραγµατοποιείται αµέσως πριν από την έναρξη του επόµενου κύκλου παραγωγής. Καθαρισµός Η παροχή CIP πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδια µε την παροχή παραγωγής. Μπορεί να απαιτείται αυξηµένη παροχή σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα για την αποστείρωση γάλακτος και την επεξεργασία ιξωδών υγρών ή υγρών που περιέχουν σωµατίδια. Γενικά υγρά καθαρισµού Αλκαλικό διάλυµα Όξινο διάλυµα Οδηγίες 1% κατά βάρος υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) µε µεγ. 80 C. ιαλύστε 1 κιλό NaOH σε 100 λίτρα νερού ή αναµίξτε 2,2 λίτρα διαλύµατος NaOH 33 % µε 100 λίτρα νερού. 0,5 % κατά βάρος νιτρικού οξέως (HNO 3 ) σε µεγ. 70 C. Αναµίξτε 0,7 λίτρα διαλύµατος (36Be) HNO 3 53 % µε 100 λίτρα νερού. Αποστείρωση Μέθοδος Προειδοποίηση! Το υδροξείδιο του νατρίου και το νιτρικό οξύ µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο δέρµα και τις βλεννογόνους. Να τα χειρίζεστε µε προσοχή! Να χρησιµοποιείτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και να προστατεύετε τα χέρια σας µε ελαστικά γάντια. Σηµείωση! Μετά την πρώτη δοκιµαστική λειτουργία µε το προϊόν, ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες πρέπει να καθαριστεί µε ένα πρόγραµµα καθαρισµού που ισχύει για το σχετικό προϊόν (δείτε το κεφάλαιο Καθαρισµός παρακάτω). Στη συνέχεια πρέπει να ανοίξετε τον εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες, δείτε την ενότητα Άνοιγµα στη σελίδα 14, και να επιθεωρήσετε προσεκτικά τις επιφάνειες των πλακών. Το αποτέλεσµα του καθαρισµού πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Οδηγίες Με θερµότητα Κυκλοφορήστε νερό στους 90 C µέχρι όλα τα µέρη του συστήµατος να έχουν παραµείνει στην απαιτούµενη θερµοκρασία για τουλάχιστον δέκα λεπτά. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν καθαριστικά που περιέχουν διαβρεκτικό ή παράγοντες που έχουν σχηµατιστεί από σύµπλοκα µαζί µε την καυστική σόδα ή το νιτρικό οξύ. Πρέπει να τηρούνται οι µέγιστες συγκεντρώσεις κατά βάρος των NaOH και HNO 3. Μη χρησιµοποιείτε νερό σκληρότητας που υπερβαίνει τα 300ppm ιόντα Cl για την παρασκευή διαλυµάτων καθαρισµού. Χηµικώς µε υποχλωριώδε ς νάτριο Πριν εισαγάγετε το διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου, βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός είναι καθαρός, ότι έχει κρυώσει και ότι δεν υπάρχουν εναποθέσεις ή υπολείµµατα οξέως. Προσθέστε σταδιακά 100 cm 3 διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου, που περιέχει το µέγιστο 150 g/i ενεργή χλωρίνη σε 100 I νερό κυκλοφορίας µε µέγιστη θερµοκρασία 20 C. Αφήστε το να δράσει για πέντε λεπτά, το µέγιστο έως 15 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά µετά την αποστείρωση. 10 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

15 Συντήρηση Ελληνικά Τυπικά προγράµµατα καθαρισµού Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή των υγρών καθαρισµού για το πιο κατάλληλο πρόγραµµα καθαρισµού. Προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες Προϊόντα φτωχά σε πρωτεΐνες Συσκευές ψύξης Συσκευές παστερίωσης και άλλες συσκευές θέρµανσης Υψηλή περιεκτικότητα σε αδιάλυτα συστατικά, π.χ. νέκταρ και ντοµατοχυµός Χαµηλή περιεκτικότητα σε αδιάλυτα συστατικά, π.χ. µπύρα και κρασί Καθηµερινά Εβδοµαδιαία Καθηµερινά Καθηµερινά Εβδοµαδιαία Καθηµερινά** Εβδοµαδιαία 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά Αλκαλικό 20 λεπτά ιακοπή Οξύ 15 λεπτά 5 λεπτά Αλκαλικό 20 λεπτά Οξύ 15 λεπτά 5 λεπτά Αλκαλικό 20 λεπτά Αλκαλικό 30 λεπτά ιακοπή Αλκαλικό 30 λεπτά 5 λεπτά* Οξύ 15 λεπτά* Αλκαλικό 15 λεπτά ιακοπή Αλκαλικό 15 λεπτά 5 λεπτά* Οξύ 15 λεπτά* Αποστείρωση 5 λεπτά* Αποστείρωση Αποστείρωση ιακοπή Οξύ 15 λεπτά* ιακοπή ιακοπή Αποστείρωση Αποστείρωση Αποστείρωση ιακοπή *Ανάλογα µε το προϊόν, απαιτείται ένας επιπλέον κύκλος µε το όξινο διάλυµα προκειµένου να αποµακρυνθούν οι εναποθέσεις ανθρακικού ασβεστίου. Σε πολλές περιπτώσεις ο καθαρισµός µπορεί να γίνεται ανά µεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Ορισµένες φορές είναι δυνατόν να παραλειφθεί εντελώς ο καθαρισµός µε οξύ. **Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου ο κίνδυνος ανάπτυξης µικροοργανισµών είναι µικρός, µπορεί να παραλειφθεί ο καθηµερινός καθαρισµός και να αντικατασταθεί µε την παρακάτω διαδικασία: Ξέβγαλµα 20 λεπτά ιακοπή Αποστείρωση 20 λεπτά. Ισχύει για πρότυπα 3Α Όταν χρησιµοποιείται σε ένα σύστηµα επεξεργασίας που πρέπει να αποστειρωθεί, το σύστηµα διαθέτει αυτόµατη λειτουργία τερµατισµού, σε περίπτωση που η πίεση του προϊόντος γίνει µικρότερη από την ατµοσφαιρική πίεση, και δεν θα γίνει επανεκκίνησή του χωρίς νέα αποστείρωση (δείτε την παράγραφο D10.3). Έπειτα, η πλάκα στοιχείων θα δηλώνει αν ο εναλλάκτης θερµότητας "έχει" σχεδιαστεί για αποστείρωση µε ατµό. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 11

16 Ελληνικά Συντήρηση Καθαρισµός Πλευρά ψυκτικού µέσου Καθαρισµός εναποθέσεων από µέσα µεταφοράς ψύξης ή θερµότητας. Οι στέρεες εναποθέσεις µπορούν να αφαιρεθούν ανοίγοντας τον εναλλάκτη θερµότητας και καθαρίζοντας τις πλάκες µε µια µαλακή βούρτσα και 10 % νιτρικό οξύ. Σηµείωση! Ξεπλύνετε καλά! Σηµείωση! Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί υδροχλωρικό οξύ σε πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα πλάκες από τιτάνιο. Μη χρησιµοποιείτε νερό σκληρότητας που υπερβαίνει τα 300ppm ιόντα Cl για την παρασκευή διαλυµάτων καθαρισµού. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε υδροφθορικό οξύ µε πλάκες από τιτάνιο. Η χλωρίνη ως παράγοντας αναστολής ανάπτυξης Η χλωρίνη, που χρησιµοποιείται συνήθως ως παράγοντας αναστολής ανάπτυξης στα συστήµατα ψύξης νερού, µειώνει την αντοχή του ανοξείδωτου χάλυβα στη διάβρωση (συµπεριλαµβανοµένων των κραµάτων υψηλού βαθµού όπως 20/18/6). Η χλωρίνη αποδυναµώνει το προστατευτικό στρώµα του χάλυβα κάνοντάς το πιο ευπαθές σε επιθέσεις διάβρωσης από ότι είναι κανονικά. Είναι θέµα χρόνου έκθεσης και συγκέντρωσης. Σε κάθε περίπτωση όπου δεν µπορεί να αποφευχθεί η χρήση χλωρίνης σε εξοπλισµό που δεν είναι από τιτάνιο, συµβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο. Σηµείωση! Η χλωρίνη δεν επηρεάζει το τιτάνιο. 12 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

17 Συντήρηση Ελληνικά Γενικές οδηγίες σχετικά µε τη συντήρηση Υλικό φύλλου πλάκας Ακόµα και ο ανοξείδωτος χάλυβας µπορεί να διαβρωθεί. Τα ιόντα χλωρίνης είναι επικίνδυνα. Αποφύγετε τα αλατούχα ψυκτικά διαλύµατα που περιέχουν άλατα χλωρίνης όπως NaCI και το πολύ επιβλαβές CaCI 2. Επιθεωρείτε τακτικά τις πλάκες, για πιθανή διάβρωση, ιδιαίτερα σε νέες εγκαταστάσεις και έπειτα από την αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας. Ελαστικό φλάντζας Ο αποθηκευτικός χώρος για τις ανταλλακτικές φλάντζες πρέπει να είναι δροσερός και σκοτεινός. Οι φλάντζες δεν πρέπει να κρέµονται, να στρέφονται ή να υπόκεινται σε µεγάλο φορτίο κατά την αποθήκευσή τους. Επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα Οι επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα της πλάκας πλαισίου, της πλάκας πίεσης και των πλακών σύνδεσης έχουν υποστεί επεξεργασία µε αµµοβολή. Καθαρίστε µε ένα πανί εµποτισµένο µε λάδι παραφίνης. Μην καθαρίσετε την επιφάνεια από τις λιπαρές ουσίες! Λίπανση Λιπάνετε τα σπειρώµατα των µπουλονιών µε λιπαντικό υπερβολικής πίεσης (EP), για παράδειγµα Gleitmo 800 ή ισοδύναµο. Λιπάνετε τους τροχούς ανάρτησης στην πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης. Πλάκα πίεσης Αποσυναρµολόγηση Κατά την επανασυναρµολόγηση µπορεί να χρειαστεί να αφαιρέστε την πλάκα πίεσης. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για πληροφορίες σχετικά µε την επανασυναρµολόγηση του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. οκιµή πίεσης µετά από εργασίες συντήρησης Πριν ξεκινήσετε την παραγωγή, όποτε έχουν αφαιρεθεί, τοποθετηθεί ή αντικατασταθεί πλάκες ή φλάντζες, συνιστάται να πραγµατοποιείτε µια δοκιµή πίεσης για να επιβεβαιώσετε την εσωτερική και εξωτερική στεγανότητα του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Σε αυτή τη δοκιµή, πρέπει να γίνεται δοκιµή της µιας πλευράς µέσου κάθε φορά µε την άλλη πλευρά µέσου ανοικτή στην ατµόσφαιρα. Αυτό ισχύει επίσης για την άνω και κάτω πλευρά ενός τµήµατος µε επαναχρησιµοποίησης θερµότητας. Η δοκιµή πίεσης πρέπει να πραγµατοποιείται σε πίεση ίση µε την πίεση λειτουργίας της µονάδας αλλά ποτέ µεγαλύτερη από την πίεσης σχεδιασµού που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών. Συµβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο του προµηθευτή για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία δοκιµής της πίεσης. Πλάκες σύνδεσης Αποσυναρµολόγηση Οι περισσότερες πλάκες σύνδεσης έχουν γωνίες που µπορούν εύκολα να αντικατασταθούν ή να αλλάξουν θέση. Στο κανονικό σέρβις και τη συντήρηση, δεν απαιτείται καµία εργασία στις πλάκες σύνδεσης εκτός αν ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες θα χρησιµοποιηθεί για νέες εργασίες. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για πληροφορίες σχετικά µε την ανακατασκευή του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 13

18 Ελληνικά Συντήρηση Άνοιγµα και κλείσιµο Τα µπουλόνια σύσφιξης έχουν από ένα δακτύλιο ασφάλισης και ένα δακτύλιο το καθένα. Ο δακτύλιος ασφάλισης βρίσκεται κάτω από το παξιµάδι και συγκρατεί το παξιµάδι. Ο δακτύλιος βρίσκεται κάτω από την κεφαλή του µπουλονιού. Καθώς το παξιµάδι είναι ασφαλισµένο, µπορείτε να χειρίζεστε τα µπουλόνια από την πλευρά της πλάκας πλαισίου είτε µε αερόκλειδο ή µε κανονικό κλειδί. Οι µεγαλύτεροι εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες έχουν µια βάση έδρασης αντί για δακτύλιο για να είναι πιο εύκολο το άνοιγµα και το κλείσιµο της µονάδας. ακτύλιος και κεφαλή µπουλονιού ακτύλιος ασφάλισης και παξιµάδι Άνοιγµα 1 2 Θέστε εκτός λειτουργίας τον εναλλάκτη θερµότητας. Κλείστε τις βαλβίδες και αποµονώστε τον εναλλάκτη θερµότητας από το υπόλοιπο σύστηµα. Προειδοποίηση! Αν ο εναλλάκτης θερµότητας είναι καυτός περιµένετε έως ότου κρυώσει (περίπου 40 C/100 F). 3 Αποστραγγίστε τον εναλλάκτη θερµότητας. 4 Αφαιρέστε τα προστατευτικά φύλλα, αν υπάρχουν. Αν χρειαστεί, µπορεί να γίνει εναλλαγή των δακτυλίων µε το δακτύλιο ασφάλισης κάτω από την κεφαλή µπουλονιού και το δακτύλιο κάτω από το παξιµάδι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες θα πρέπει να ανοίγεται µε κανονικό κλειδί από την πλευρά της πλάκας πίεσης. Προειδοποίηση! Για την αποφυγή τραυµατισµού των χεριών από κοφτερές ακµές, φοράτε πάντοτε γάντια όταν πιάνετε τις πλάκες και τα προστατευτικά φύλλα. 5 6 Αποσυναρµολογήστε τους αγωγούς από την πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης ώστε να µπορούν να κινούνται ελεύθερα στη φέρουσα ράβδο. Επιθεωρήστε τις ολισθαίνουσες επιφάνειες της φέρουσας ράβδου και καθαρίστε τις µε ένα πανί. 14 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

19 Συντήρηση Ελληνικά 7 Μαρκάρετε το συγκρότηµα των πλακών µε µια διαγώνια γραµµή στο εξωτερικό του. 9 Ξεσφίξτε και αφαιρέστε τα µπουλόνια όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Αφαιρέστε τα µπουλόνια Μαρκάρετε 8 Μετρήστε και καταγράψτε τη διάσταση Α. Αφαιρέστε τα µπουλόνια 10 Χρησιµοποιήστε τα υπόλοιπα τέσσερα µπουλόνια για να ανοίξετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Στους µεγαλύτερους εναλλάκτες θερµότητας αυτά τα µπουλόνια διαθέτουν βάσεις έδρασης. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 15

20 Ελληνικά Συντήρηση 11 Τα ζεύγη µπουλονιών ανοίγονται εναλλάξ και διαγωνίως σε δύο βήµατα (δείτε τις παρακάτω εικόνες). Βήµα 2: Ξεσφίξτε τα δύο διαγώνια µπουλόνια εναλλάξ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Βήµα Αρ. µπουλονιού Στη διάσταση ,05A ή 3 4 Άνοιγµα Η πλάκα πλαισίου και η πλάκα πίεσης πρέπει πάντοτε να είναι παράλληλες. Η στρέβλωση της πλάκας πίεσης κατά το άνοιγµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm (2 πλήρεις περιστροφές ανά µπουλόνι) καθ' όλο το πλάτος και τα 25 mm (5 πλήρεις περιστροφές ανά µπουλόνι) κατακόρυφα. Βήµα 1: Ξεσφίξτε τα τέσσερα µπουλόνια εναλλάξ και διαγωνίως, µέχρις ότου το σετ πλακών φτάσει στη διάσταση 1,05A. 12 Ανοίξτε το σετ πλακών, αφήνοντας την πλάκα πίεσης να γλιστρήσει πάνω στη φέρουσα ράβδο. Αν πρέπει να αριθµήσετε τις πλάκες κάντε το πριν τις αφαιρέσετε. ε χρειάζεται να αφαιρέσετε τις πλάκες αν χρησιµοποιείτε µόνο νερό για τον καθαρισµό και όχι κάποιο υγρό καθαρισµού. Αφαιρέστε τις πλάκες 16 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

21 Συντήρηση Ελληνικά Κλείσιµο Αν έχετε βγάλει τις πλάκες, τοποθετήστε εναλλάξ τις πλάκες Α και Β µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης ή την πλάκα πλαισίου ανάλογα µε τον τύπο του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες (δείτε τη δεύτερη σελίδα του εξώφυλλου). Επίσης ανατρέξτε στη λίστα ανάρτησης πλακών. Όταν ανοίγετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Ελέγξτε ότι όλες οι φλάντζες είναι καθαρές, σε καλή κατάσταση και τοποθετηµένες σωστά στις αυλακώσεις των πλακών και συνδέσεων. 4 Πιέστε το συγκρότηµα των πλακών. Το σφίξιµο γίνεται σε δύο βήµατα (δείτε τις σχετικές εικόνες). Η πλάκα πλαισίου και η πλάκα πίεσης πρέπει πάντοτε να είναι παράλληλες. Βήµα Αρ. µπουλονιού Στη διάσταση ή 3 4 1,10A A Ελέγξτε ότι όλες οι φλάντζες είναι τοποθετηµένες σωστά στις αυλακώσεις και ότι οι στεγανοποιητικές επιφάνειες είναι καθαρές. Το παραµικρό υπόλειµµα προϊόντος ή ξένου σωµατιδίου µπορεί να προκαλέσει διαρροή. Αν ανοίξετε τον εναλλάκτη θερµότητας χωρίς προηγουµένως να έχει καθαριστεί αποτελεσµατικά µέσω της κυκλοφορίας, πρέπει να βουρτσίσετε µε το χέρι τις πλάκες και να τις ξεπλύνετε µε το λάστιχο νερού. Καθαρίστε τα σπειρώµατα των µπουλονιών µε µια συρµατόβουρτσα. Λιπάνετε τα σπειρώµατα µε λίγο γράσο, π.χ. Gleitmo 800 ή ισοδύναµο. Ελέγξτε ότι όλες οι φλάντζες είναι σωστά στερεωµένες στις πλάκες. Βήµα 1: Σφίξτε τα δύο διαγώνια µπουλόνια εναλλάξ έως ότου το σετ πλακών φθάσει στη διάσταση 1,10Α. Σηµείωση! Η εσφαλµένη τοποθέτηση µιας φλάντζας διαπιστώνεται από το γεγονός ότι η φλάντζα ανασηκώνεται έξω από το αυλάκι της ή είναι τοποθετηµένη έξω από το αυλάκι. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 17

22 Ελληνικά Συντήρηση Βήµα 2: Κατόπιν σφίξτε τα µπουλόνια εναλλάξ και διαγωνίως, όπως φαίνεται στη σχετική εικόνα. Κατά τη διάρκεια της σύσφιξης, ελέγχετε τη διάσταση A στα σηµεία των µπουλονιών που σφίγγετε. 6 Τοποθετήστε τα υπόλοιπα µπουλόνια και ελέγξτε την απόσταση A και στις δύο πλευρές, πάνω και κάτω. 5 Αν έχετε µαρκάρει το εξωτερικό µέρος του σετ πλακών, ελέγξτε το (δείτε βήµα 3 στην ενότητα Άνοιγµα ). Αν οι πλάκες έχουν συναρµολογηθεί σωστά (A/B/A/B κτλ.), οι ακµές τους σχηµατίζουν κυψέλη (δείτε την εικόνα παρακάτω) Τοποθετήστε τα προστατευτικά φύλλα (αν παρέχονται). Συνδέστε τους αγωγούς. Αν ο εναλλάκτης θερµότητας δε στεγανοποιείται όταν φτάσετε την απόσταση Α, µπορείτε να τον σφίξετε περαιτέρω µέχρι να φτάσετε στο Α µείον 0,5 %. 18 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

23 Συντήρηση Ελληνικά Αλλαγή φλαντζών Κουµπωτές φλάντζες Ανοίξτε τον εναλλάκτη θερµότητας σύµφωνα µε τις οδηγίες της σελίδας Πραγµατοποιήστε µια δοκιµή πίεσης (δείτε την ενότητα Γενικές οδηγίες ). 2 3 Αφαιρέστε την παλιά φλάντζα µε την πλάκα αναρτηµένη ακόµα στο πλαίσιο. Τοποθετήστε την κουµπωτή φλάντζα στην πλάκα. Περάστε τις προεξοχές της φλάντζας κάτω από το χείλος της πλάκας. Σηµείωση! Βεβαιωθείτε ότι οι δύο προεξοχές της φλάντζας βρίσκονται στη σωστή θέση. 4 Συνεχίστε µε την επόµενη πλάκα κ.ο.κ. έως ότου τοποθετήσετε φλάντζες σε όλες τις πλάκες που χρειάζονται καινούργιες φλάντζες. 5 Ελέγξτε ότι οι πλάκες είναι αναρτηµένες σύµφωνα µε τη λίστα ανάρτησης πλακών. ιαβάστε στη λίστα ανάρτησης πλακών τον πίνακα µε τα δεδοµένα σχετικά µε τις πλάκες από πάνω προς τα κάτω. 6 Κλείστε τον εναλλάκτη θερµότητας σύµφωνα µε τις οδηγίες της σελίδας 17. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 19

24 Ελληνικά Συντήρηση Εντοπισµός βλαβών Βλάβη ιόρθωση Η απόδοση του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες όσον αφορά στη µετάδοση της θερµότητας ή/και στην πτώση της πίεσης δεν είναι κανονική. Ελέγξτε τις πλάκες. Η εσφαλµένη τοποθέτηση των πλακών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µερικοί δίαυλοι να προσπερνιούνται, δηµιουργώντας µια νεκρή περιοχή. Με τη στασιµότητα που ακολουθεί δεν είναι δυνατόν ο καθαρισµός µέσω της κυκλοφορίας και ο κίνδυνος διάβρωσης ή/και µόλυνσης του προϊόντος είναι άµεσος. ιαρροή προς τα έξω Ελέγξτε την απόσταση Α. Αν συνεχίζει η διαρροή, σηµειώστε τις πλάκες µε τη διαρροή, ανοίξτε και αντικαταστήστε τις σχετικές φλάντζες. Ανάµιξη υγρών, εσωτερική διαρροή Εφαρµόστε πίεση νερού στη µία πλευρά όλων των τµηµάτων της µονάδας. Γεµίστε την άλλη πλευρά µε νερό και στη συνέχεια ανοίξτε όλες τις συνδέσεις σε εκείνη την πλευρά. Αν η πλάκα έχει οπές, το νερό θα τρέχει από τη µία πλευρά των αντίστοιχων ανοιχτών συνδέσεων. Ελέγξτε τις πλάκες του ελαττωµατικού τµήµατος µε υγρά εντοπισµού ρωγµών. Τα µεγάλα τµήµατα πλακών µπορούν να διαχωριστούν σε µικρότερα και η δοκιµή πίεσης να επαναληφθεί προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των πλακών στις οποίες πρέπει να χρησιµοποιηθεί το υγρό εντοπισµού ρωγµών. 20 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες

APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Slovenských APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες GPHE-MANUAL-EN ΕΚΔΟΣΗ: 1000E-EL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επενδύσεις δαπέδων ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ «ZM14024 και LINY» ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ι Ε Σ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.gr 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Η Γ Ι Ε Σ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.gr 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ Α HXD Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD (Το Ελληνικό κείµενο είναι µετάφραση του ξενόγλωσσου εγχειριδίου της Enerpac. Οι αναφορές σε σχήµατα και παραγράφους αντιστοιχούν στο ξενόγλωσσο).

Διαβάστε περισσότερα

DURA-BRIGHT. WHEELS Εντυπωσιακή εµφάνιση Εύκολη συντήρηση DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Εντυπωσιακή εµφάνιση Εύκολη συντήρηση DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Εντυπωσιακή εµφάνιση Εύκολη συντήρηση DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Επεξεργασία Dura-Bright επόμενης γενιάς με ακόμα καλύτερη επιφανειακή προστασία. Τώρα η Alcoa σας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ι Ε Σ. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ σειράς SQD 2.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.

Ο Η Γ Ι Ε Σ. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ σειράς SQD 2.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten. Ο Η Γ Ι Ε Σ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ Α SQD Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ σειράς SQD 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 2.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Επιθεωρήστε όλα τα στοιχεία που παραλάβατε για πιθανές κακώσεις από την µεταφορά. Ειδοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ el Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρηση και χρήση 1. Η εγκατάσταση Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους: BV-GD, BVE-GD, BV-GDZ και BVE-GDZ 1 Το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σύριγγες A-dec. Ο δ η γ ί ε ς χ ρ ή σ η ς ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Σύριγγες A-dec. Ο δ η γ ί ε ς χ ρ ή σ η ς ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Σύριγγες A-dec Ο δ η γ ί ε ς χ ρ ή σ η ς ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Εισαγωγή....1 Βασική λειτουργία....3 Ασηψία...6 Ρυθμίσεις....7 Συντήρηση...9 Εγγύηση... 11 Προδιαγραφές... 11 Κανονιστικές πληροφορίες... 12 ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, (30)210 5381427, Φαξ 2105451128, islab@in.teipir.gr Καθηγητής Γ. Ε. Χαµηλοθώρης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Όψη προς τα πίσω ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ / 1 / 2 0-25 kg 6 μήνες -5 ετών

Όψη προς τα πίσω ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ / 1 / 2 0-25 kg 6 μήνες -5 ετών 1 20 21 2 5 3 4 Όψη προς τα πίσω Eγχειρίδιο χειρισμού 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ / 1 / 2 0-25 kg 6 μήνες -5 ετών 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολόγηση. Συναρμολογήστε τη συσκευή με τη σειρά που απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.

Συναρμολόγηση. Συναρμολογήστε τη συσκευή με τη σειρά που απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Περιεχόμενα Οδηγού Οδηγίες ασφαλείας...3 Συναρμολόγηση...4 Οι λειτουργίες του ανεμιστήρα...5 Τα πλήκτρα χειρισμού...5 Γέμισμα δοχείου νερού...6 Καθάρισμα...8 Τεχνικά χαρακτηριστικά...9 Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr MEAT&DORIA Περιγραφή Φωτογραφία Γενικό καθαριστικό 500ml Μ 1 Για µετρητές µάζας αέρος, βαλβίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ GOLF P ECO (7663-600) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σετ ιμάντα χρονισμού με αντλία νερού

Σετ ιμάντα χρονισμού με αντλία νερού FORD VAG Τεύχος 14 2012 VKMC 01250-1 Σετ ιμάντα χρονισμού με αντλία νερού Με το πέρασμα των χρόνων, το σύστημα χρονισμού σε πολλά μοντέλα γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Ένα παράδειγμα αυτών των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης

Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης Σελίδα 1 από 20 Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης Οι χαρακτήρες εμφανίζουν ακανόνιστες ή ανομοιόμορφες άκρες α Εκτυπώστε μια λίστα δειγμάτων γραμματοσειρών για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου Με το Άμεσο Καθαριστικό Ψεκασμού Πετρελαίου (κωδ. 127 ή 135 ), το Σύστημα Αντάπτορα Ρύθμισης (κωδ. 13800) και το Σετ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann

Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann Εγχειρίδιο οδηγιών Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann Πνευματικοί ενεργοποιητές Baumann Περιεχόμενα Εισαγωγή... Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... Επισημάνσεις όσον αφορά τη σχεδίαση... 2 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΑΙΡΟΣΠΙΝ Το Airo Spin Styler έχει σχεδιαστεί για καθηµερινή χρήση είτε επαγγελµατική είτε οικιακή για το styling µαλλιών. Το Airo

Διαβάστε περισσότερα