Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες BASELINE TS6-MFMC FRONTLINE CLIPLINE. M-line. gre. Κωδικός εξαρτήµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες BASELINE TS6-MFMC FRONTLINE CLIPLINE. M-line. gre. Κωδικός εξαρτήµατος 34503275"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες FRONTLINE CLIPLINE BASELINE TS6-MFMC M-line Κωδικός εξαρτήµατος

2 Front6-FRM Front6-FRH Front6-FRD Front8-RM/RMS Front8-RH/RHS Front8-RD Front10-RM Front10-RH Front10-RD Front15_FRH Front6-WSFRM Front8-WSRM Front6-GFRM Front8-GRM Front10-GRM Πλάκα πίεσης Πλάκες µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης Πλάκα πλαισίου Clip3-RM M6-MFHC, M6-FHC M6-MDFHC, M6-MGFHC M10-MFHC, M10-BFHC, M10-BDFHC M15-MFMC, M15-BFMC, M15-BGFMC M15-MFHC, M15-BFHC M3-Base, M3-GBase M6-Base, M6-Base M6-MDBase, M6-MGBase M10-MBase, M10-BBase, M10-BDBase TL10-BBase TS6-MFMC Πλάκες µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πλαισίου Πλάκα πλαισίου Πλάκα πίεσης Επικοινωνία µε την Alfa Laval: Στην τοποθεσία µας στο web θα βρείτε πληροφορίες και στοιχεία για επικοινωνία µε την εταιρεία µας σε όλες τις χώρες, τα οποία ενηµερώνονται συνεχώς. Παρακαλούµε επισκεφθείτε τη διεύθυνση και επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Alfa Laval.

3 Πίνακας περιεχοµένων Ελληνικά Πίνακας περιεχοµένων Περιγραφή... 1 Ορισµοί... 1 Κύρια εξαρτήµατα... 2 Πινακίδα τεχνικών πληροφοριών... 3 Αρχή λειτουργίας... 4 Πλάκες... 5 Εγκατάσταση... 6 Απαιτήσεις... 6 Ανύψωση... 7 Χειρισµός και λειτουργία... 8 Θέση σε λειτουργία... 8 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας... 9 Τερµατισµός λειτουργίας... 9 Συντήρηση Καθαρισµός και αποστείρωση Πλευρά προϊόντος Καθαρισµός Πλευρά ψυκτικού µέσου Γενικές οδηγίες σχετικά µε τη συντήρηση Άνοιγµα και κλείσιµο Αλλαγή φλαντζών Εντοπισµός βλαβών Εκτός από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, µαζί µε τη µονάδα παραδίδονται και τα ακόλουθα έντυπα: Σχέδιο εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες (PHE) Λίστα ανάρτησης πλακών Λίστα εξαρτηµάτων µε απεικόνισή τους σε µεγέθυνση Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

4 Ελληνικά Σηµειώσεις Σηµειώσεις grre Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

5 Περιγραφή Ελληνικά Περιγραφή Ορισµοί Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες Πλάκα Σετ πλακών Θύρα Περιοχή µετάδοσης θερµότητας Ολική περιοχή µετάδοσης θερµότητας Πλαίσιο Πλάκα σύνδεσης Προστατευτικό φύλλο Τµήµα Συγκρότηµα ενός ή περισσότερων σετ πλακών και το πλαίσιο στήριξης τους. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα σετ πλακών, χρησιµοποιούνται πλάκες σύνδεσης για το διαχωρισµό τους. Η εικόνα 1 δείχνει τα τυπικά εξαρτήµατα ενός εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Ένα φύλλο υλικού συµπιεσµένο σε αυλακωτό σχήµα που διαθέτει µια ελαστοµερή φλάντζα στην περιφέρειά του και σε δύο από τις θύρες. Ένα συγκρότηµα πλακών στερεωµένες µαζί µε εσωτερικούς διαύλους όπου κυκλοφορούν δύο ή περισσότερα υγρά. Άνοιγµα εισόδου ή εξόδου στην πλάκα διαύλου, οι περισσότερες πλάκες έχουν τέσσερις θύρες. Η περιοχή της πλάκας που έρχεται σε επαφή και µε τα δύο υγρά. Η ολική επιφάνεια των πλακών που έρχεται σε επαφή και µε τα δύο υγρά. Μια διάταξη που παρέχει τη στήριξη και τη συγκέντρωση της πίεσης ενός εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Πλάκα που χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό δύο ή περισσότερων λειτουργιών σε έναν εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Το σετ πλακών που πραγµατοποιεί µια λειτουργία λέγεται τµήµα. Αφαιρούµενο κάλυµµα για το επάνω και πλαϊνά τµήµατα του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες, που παρέχει προστασία σε περίπτωση διαρροής υγρού. Βλέπε Πλάκα σύνδεσης παραπάνω. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 1

6 Ελληνικά Περιγραφή Κύρια εξαρτήµατα Πλάκα πλαισίου Φέρουσα ράβδος Φέρει τις πλάκες διαύλου, την πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης. Στύλος στήριξης Πλάκα πίεσης Κινητή χαλύβδινη πλάκα. Μπουλόνια σύσφιξης Πατήστε µαζί τις πλάκες διαύλου. Συνδέσεις ιαθέτουν υγειονοµικούς συνδέσµους που επιτρέπουν στα µέσα να εισέλθουν στον εναλλάκτη θερµότητας. Ράβδος-οδηγός ιατηρεί τις πλάκες διαύλου σε ευθεία γραµµή στο κάτω άκρο τους. Πλάκα σύνδεσης Πλάκες διαύλου Τµήµα 2 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

7 Περιγραφή Ελληνικά Πινακίδα τεχνικών πληροφοριών Στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών αναφέρονται ο τύπος της µονάδας, ο κωδικός κατασκευής και το έτος κατασκευής. Αναφέρονται επίσης λεπτοµέρειες για τα πιεστικά δοχεία σύµφωνα µε τον ισχύοντα κώδικα περί πιεστικών δοχείων Η πινακίδα τεχνικών πληροφοριών είναι συνήθως στερεωµένη στην πλάκα πλαισίου ή στην πλάκα πίεσης. 1 Προειδοποίηση! Οι τιµές πίεσης και θερµοκρασίας µηχανικού σχεδιασµού για κάθε µονάδα αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών. Μην υπερβαίνετε αυτές τις τιµές. Οι τιµές πίεσης και θερµοκρασίας µηχανικού σχεδιασµού που αναφέρονται στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών είναι οι τιµές για τις οποίες έχει εγκριθεί ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες για τον σχετικό κώδικα περί πιεστικών δοχείων. Οι τιµές θερµοκρασίας µηχανικού σχεδιασµού µπορεί να υπερβαίνουν τη θερµοκρασία λειτουργίας που έχει επιλεγεί για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της φλάντζας. Αν θα υπάρξει υπέρβαση των θερµοκρασιών λειτουργίας που ορίζονται στο σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης, πρέπει να ενηµερωθεί ο προµηθευτής. 1 Χώρος για λογότυπο. 2 Κενός χώρος. 3 Τοποθεσία Web για το σέρβις. 4 Πιθανά σηµεία συνδέσεων. Για µονάδες 3A, η θέση της ετικέτας 3A. 5 Χώρος για σήµα έγκρισης. 6 Προειδοποίηση, διαβάστε το εγχειρίδιο. 7 Ηµεροµηνία δοκιµής πίεσης. 8 Μέγιστες θερµοκρασίες λειτουργίας. 9 οκιµή πίεσης. 10 Μέγιστες επιτρεπόµενες θερµοκρασίες λειτουργίας. 11 Μέγιστες επιτρεπόµενες πιέσεις λειτουργίας. 12 Αποφασιστικός όγκος ή όγκος για κάθε υγρό. 13 Τοποθεσίες συνδέσεων για κάθε υγρό. 14 Αποφασιστική οµάδα υγρών. 15 Έτος κατασκευής. 16 Αύξων αριθµός. 17 Τύπος. 18 Όνοµα κατασκευαστή Manufacturer Type Serial No. Year Fluid group Inlet Outlet Volume V Design press. PS Design temp. TS Test press. PT Max. op. temp. Test pressure date Service WARNING Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 3

8 Ελληνικά Περιγραφή Αρχή λειτουργίας Ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες αποτελείται από ένα σετ αυλακωτών µεταλλικών πλακών µε θύρες για τη δίοδο των δύο ρευστών µεταξύ των οποίων συντελείται η µετάδοση της θερµότητας. Οι πλάκες είναι εφοδιασµένες µε φλάντζες που στεγανοποιούν το δίαυλο και κατευθύνουν τα ρευστά σε εναλλακτικούς διαύλους. Το σετ πλακών συναρµολογείται µεταξύ µιας πλάκας πλαισίου και µιας πλάκας πίεσης και συµπιέζεται µε µπουλόνια σύσφιξης. Σχηµατίζονται δίαυλοι µεταξύ των πλακών και οι γωνιακές θύρες είναι τοποθετηµένες έτσι ώστε τα δύο µέσα να ρέουν µέσω εναλλακτικών διαύλων. Η θερµότητα µεταδίδεται µέσω της πλάκας µεταξύ των διαύλων και δηµιουργείται πλήρης αντιρροή για τη µεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Η αυλάκωση της πλάκας παρέχει τη δίοδο µεταξύ των πλακών, στηρίζει κάθε πλάκα µε τη γειτονική της και βελτιώνει την τυρβώδη ροή. Πλάκα πλαισίου Πλάκα πίεσης Ανάλογα µε τον τύπο του εναλλάκτη θερµότητας οι πλάκες µπορεί να είναι στερεωµένες: Πλάκα πλαισίου Πλάκα πίεσης a) µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης b) µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πλαισίου. Το εξώφυλλο (σελίδα 2) καθορίζει ανάλογα µε τον τύπο αν το σετ πλακών πρέπει να τοποθετηθεί µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης ή την πλάκα πλαισίου. Ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες χρησιµοποιείται συνήθως για τη θέρµανση ή ψύξη τροφίµων ή άλλων προϊόντων µε χαµηλό έως µέτριο βαθµό ιξώδους. Ο κάθε εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες σχεδιάζεται για συγκεκριµένο σκοπό, που ορίζεται στην τεκµηρίωση του προϊόντος, και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε άλλον τρόπο χωρίς την έγκριση του προµηθευτή. 4 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

9 Περιγραφή Ελληνικά Πλάκες Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι πλακών: Τυπικές πλάκες, ο πιο κοινός τύπος πλάκας Πλάκες ευρείας ροής, µε µεγεθυσµένη δίοδο για προϊόντα που περιέχουν ίνες και σωµατίδια Πλάκες Gemini διπλού τοιχώµατος, για αυξηµένη ασφάλεια λειτουργίας. Οι πλάκες µπορούν να διαχωριστούν για έλεγχο του χώρου µεταξύ των πλακών Πλάκες διπλού τοιχώµατος, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν για έλεγχο. Οι πλάκες αναγνωρίζονται από ένα ή περισσότερα σηµάδια που είναι σταµπαρισµένα πάνω στην πλάκα. Πλάκα Α Πλάκα Β Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 5

10 Ελληνικά Εγκατάσταση Εγκατάσταση Απαιτήσεις Αγωγοί Τοποθετήστε τους αγωγούς έτσι ώστε να µη µεταφέρεται τάση στον εναλλάκτη θερµότητας. Οι αγωγοί που είναι συνδεδεµένοι µε την πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης πρέπει να έχουν ±1 % της απόστασης από τη σύνδεση στην πλάκα πλαισίου (βλέπε σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης). εν πρέπει να γίνει καµία εγκατάσταση στο χώρο πίσω από την πλάκα πίεσης. Χώρος (συνιστώµενος) Μήκος πλάκας 750 mm: 600 mm Μήκος πλάκας 750 mm: 1500 mm Ισχύει για πρότυπα 3Α Όταν η µονάδα βρίσκεται στη θέση της και τα "πόδια" έχουν προσαρµοστεί κατάλληλα, ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για τη στεγανοποίηση των "ποδιών" µε σιλικόνη ή µε στουπί. Πλάκα πίεσης Πρέπει να µετακινηθεί όταν ανοίγετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Εποµένως δεν πρέπει να στερεωθούν αγωγοί στη σκιασµένη περιοχή. Χρησιµοποιήστε, για παράδειγµα, µια κοντή γωνία κατευθυνόµενη προς τα πλάγια. Σηµείωση! Πριν συνδέσετε τους αγωγούς, βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα έχει εκπλυθεί καλά ώστε να αποµακρυνθούν όλα τα ξένα σώµατα. Όταν συνδέετε το σύστηµα αγωγών, βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί δεν υποβάλλουν τον εναλλάκτη θερµότητας σε τάσεις ή καταπονήσεις. Για να αποφύγετε το υδραυλικό πλήγµα, µη χρησιµοποιήσετε βαλβίδες µε απότοµο κλείσιµο. Προειδοποίηση! Πρέπει να εγκαταστήσετε βαλβίδες ασφαλείας σύµφωνα µε τους κανονισµούς περί πιεστικών δοχείων. Συνιστάται να χρησιµοποιήσετε προστατευτικά φύλλα για να καλύψετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Σε αυτοµατοποιηµένες εγκαταστάσεις, η διακοπή και η έναρξη της λειτουργίας των αντλιών και η ενεργοποίηση των βαλβίδων πρέπει να είναι προγραµµατισµένες έτσι ώστε το εύρος και η συχνότητα της διακύµανσης της πίεσης να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες. Αν µια συσκευή οµογενοποίησης είναι συνδεδεµένη µε τον εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες, εγκαταστήστε αποδοτικούς ρυθµιστές αέρα στην είσοδο και την έξοδο της συσκευής οµογενοποίησης. Ίσως να πρέπει να γίνει εξαέρωση των κυκλωµάτων των υγρών. εν πρέπει να γίνεται εισροή αέρα από τις αντλίες µέσα στον εναλλάκτη θερµότητας. Όταν είναι χαµηλή η ταχύτητα, για παράδειγµα για ιξώδη προϊόντα, µπορεί να είναι απαραίτητη η εξαέρωση στα ανώτερα σηµεία του κυκλώµατος. Πρέπει να είναι δυνατή η εξαέρωση ενός σωληνοειδούς στηρίγµατος. 6 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

11 Εγκατάσταση Ελληνικά Ανύψωση Προειδοποίηση! Μην ανυψώνετε ποτέ τη µονάδα από τις συνδέσεις ή από τα φυτευτά µπουλόνια που βρίσκονται γύρω από τις συνδέσεις. Για την ανύψωση της µονάδας πρέπει να χρησιµοποιείτε ιµάντες. Τοποθετήστε τους ιµάντες όπως δείχνει η εικόνα. Το κέντρο βαρύτητας είναι σηµειωµένο στις πλαϊνές πλευρές της θήκης. Το πραγµατικό κέντρο βαρύτητας βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτό το σηµάδι. Άγκιστρα ανύψωσης Τοποθετήστε τα άγκιστρα ανύψωσης σύµφωνα µε τα σηµάδια στη θήκη. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 7

12 Ελληνικά Χειρισµός και Λειτουργία Χειρισµός και Λειτουργία Θέση σε λειτουργία Σηµείωση! Αν το σύστηµα περιλαµβάνει περισσότερες από µία αντλίες, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποια πρέπει να τεθεί πρώτη σε λειτουργία. 1 Ελέγξτε ότι η απόσταση Α είναι σωστή (δείτε το σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης). Οι φυγοκεντρικές αντλίες πρέπει να τεθούν σε λειτουργία µε κλειστές βαλβίδες και οι βαλβίδες πρέπει να λειτουργούν όσο το δυνατόν οµαλότερα. Μη λειτουργείτε τις αντλίες προσωρινά όταν είναι κενές στην πλευρά της αναρρόφησης. Σηµείωση! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο υδραυλικού πλήγµατος, ρυθµίζετε την παροχή αργά. Το υδραυλικό πλήγµα (ή υδραυλική κρούση ή κρούση ύδατος ) είναι µια αιχµή πίεσης µικρής διάρκειας που µπορεί να προκύψει κατά την έναρξη λειτουργίας ή τον τερµατισµό λειτουργίας του συστήµατος και αναγκάζει τα υγρά να κινηθούν κατά µήκος ενός αγωγού σαν ένα κύµα µε την ταχύτητα του ήχου. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει σηµαντική ζηµιά στον εξοπλισµό Ελέγξτε ότι όλες οι βαλβίδες βρίσκονται στη σωστή θέση. Αν υπάρχει εγκατεστηµένη οπή εξαέρωσης ανοίξτε την και θέστε σε λειτουργία την αντλία. Αυξήστε αργά την παροχή. 5 Όταν βγει όλος ο αέρας, κλείστε την οπή εξαέρωσης. 6 Επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 5 για το άλλο µέσο µεταφοράς θερµότητας. 8 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

13 Χειρισµός και Λειτουργία Ελληνικά Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Σηµείωση! Οι ρυθµίσεις της παροχής πρέπει να γίνονται αργά για να προστατεύετε το σύστηµα από ξαφνικές και ακραίες διακυµάνσεις θερµοκρασίας και πίεσης. Τερµατισµός λειτουργίας Σηµείωση! Αν το σύστηµα περιλαµβάνει περισσότερες από µία αντλίες, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποια πρέπει να τεθεί πρώτη εκτός λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να βεβαιώνεστε ότι: οι τιµές θερµοκρασίας και πίεσης των µέσων µεταφοράς θερµότητας βρίσκονται µέσα στα όρια που αναγράφονται στο σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης δεν υπάρχουν διαρροές λόγω εσφαλµένης σύσφιξης του σετ πλακών ή λόγω ελαττωµατικών ή κατεστραµµένων φλαντζών η φέρουσα ράβδος και η ράβδος-οδηγός είναι καθαρές και γρασαρισµένες τα µπουλόνια είναι καθαρά και γρασαρισµένα. Να συµβουλεύεστε πάντα τον τοπικό προµηθευτή για τα εξής: διαστάσεις του νέου σετ πλακών αν σκοπεύετε να αλλάξετε τον αριθµό (ποσότητα) των πλακών επιλογή υλικού φλαντζών αν σκοπεύετε να αλλάξετε µόνιµα τις τιµές θερµοκρασίας και πίεσης λειτουργίας ή αν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε άλλο µέσο µεταφοράς θερµότητας στον εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες Μειώστε σταδιακά την παροχή προκειµένου να αποφευχθεί το φαινόµενο του υδραυλικού πλήγµατος. Επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 2 για το άλλο µέσο µεταφοράς θερµότητας. Αν πρόκειται να αφήσετε τον εναλλάκτη θερµότητας εκτός λειτουργίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αποστραγγίστε τα µέσα µεταφοράς θερµότητας. Αποστράγγιση πρέπει επίσης να κάνετε κάθε φορά που τερµατίζετε τη λειτουργία του εναλλάκτη θερµότητας και η θερµοκρασία του χώρου είναι κάτω από το σηµείο πήξης των µέσων µεταφοράς θερµότητας. Συνιστάται επίσης να εκπλένετε και να στεγνώνετε τις πλάκες του εναλλάκτη θερµότητας και τις συνδέσεις, ανάλογα µε το είδος των µέσων µεταφοράς θερµότητας που χρησιµοποιούνται. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 9

14 Ελληνικά Συντήρηση Συντήρηση Καθαρισµός και αποστείρωση Πλευρά προϊόντος Γενικά Αµέσως µετά από έναν κύκλο παραγωγής, η πλευρά του προϊόντος καθαρίζεται συνήθως µε την κυκλοφορία όξινου ή/και αλκαλικού διαλύµατος, εξοπλισµός επιτόπιου καθαρισµού (CIP). Η αποστείρωση πραγµατοποιείται αµέσως πριν από την έναρξη του επόµενου κύκλου παραγωγής. Καθαρισµός Η παροχή CIP πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδια µε την παροχή παραγωγής. Μπορεί να απαιτείται αυξηµένη παροχή σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα για την αποστείρωση γάλακτος και την επεξεργασία ιξωδών υγρών ή υγρών που περιέχουν σωµατίδια. Γενικά υγρά καθαρισµού Αλκαλικό διάλυµα Όξινο διάλυµα Οδηγίες 1% κατά βάρος υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) µε µεγ. 80 C. ιαλύστε 1 κιλό NaOH σε 100 λίτρα νερού ή αναµίξτε 2,2 λίτρα διαλύµατος NaOH 33 % µε 100 λίτρα νερού. 0,5 % κατά βάρος νιτρικού οξέως (HNO 3 ) σε µεγ. 70 C. Αναµίξτε 0,7 λίτρα διαλύµατος (36Be) HNO 3 53 % µε 100 λίτρα νερού. Αποστείρωση Μέθοδος Προειδοποίηση! Το υδροξείδιο του νατρίου και το νιτρικό οξύ µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο δέρµα και τις βλεννογόνους. Να τα χειρίζεστε µε προσοχή! Να χρησιµοποιείτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και να προστατεύετε τα χέρια σας µε ελαστικά γάντια. Σηµείωση! Μετά την πρώτη δοκιµαστική λειτουργία µε το προϊόν, ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες πρέπει να καθαριστεί µε ένα πρόγραµµα καθαρισµού που ισχύει για το σχετικό προϊόν (δείτε το κεφάλαιο Καθαρισµός παρακάτω). Στη συνέχεια πρέπει να ανοίξετε τον εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες, δείτε την ενότητα Άνοιγµα στη σελίδα 14, και να επιθεωρήσετε προσεκτικά τις επιφάνειες των πλακών. Το αποτέλεσµα του καθαρισµού πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Οδηγίες Με θερµότητα Κυκλοφορήστε νερό στους 90 C µέχρι όλα τα µέρη του συστήµατος να έχουν παραµείνει στην απαιτούµενη θερµοκρασία για τουλάχιστον δέκα λεπτά. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν καθαριστικά που περιέχουν διαβρεκτικό ή παράγοντες που έχουν σχηµατιστεί από σύµπλοκα µαζί µε την καυστική σόδα ή το νιτρικό οξύ. Πρέπει να τηρούνται οι µέγιστες συγκεντρώσεις κατά βάρος των NaOH και HNO 3. Μη χρησιµοποιείτε νερό σκληρότητας που υπερβαίνει τα 300ppm ιόντα Cl για την παρασκευή διαλυµάτων καθαρισµού. Χηµικώς µε υποχλωριώδε ς νάτριο Πριν εισαγάγετε το διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου, βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός είναι καθαρός, ότι έχει κρυώσει και ότι δεν υπάρχουν εναποθέσεις ή υπολείµµατα οξέως. Προσθέστε σταδιακά 100 cm 3 διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου, που περιέχει το µέγιστο 150 g/i ενεργή χλωρίνη σε 100 I νερό κυκλοφορίας µε µέγιστη θερµοκρασία 20 C. Αφήστε το να δράσει για πέντε λεπτά, το µέγιστο έως 15 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά µετά την αποστείρωση. 10 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

15 Συντήρηση Ελληνικά Τυπικά προγράµµατα καθαρισµού Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή των υγρών καθαρισµού για το πιο κατάλληλο πρόγραµµα καθαρισµού. Προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες Προϊόντα φτωχά σε πρωτεΐνες Συσκευές ψύξης Συσκευές παστερίωσης και άλλες συσκευές θέρµανσης Υψηλή περιεκτικότητα σε αδιάλυτα συστατικά, π.χ. νέκταρ και ντοµατοχυµός Χαµηλή περιεκτικότητα σε αδιάλυτα συστατικά, π.χ. µπύρα και κρασί Καθηµερινά Εβδοµαδιαία Καθηµερινά Καθηµερινά Εβδοµαδιαία Καθηµερινά** Εβδοµαδιαία 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά Αλκαλικό 20 λεπτά ιακοπή Οξύ 15 λεπτά 5 λεπτά Αλκαλικό 20 λεπτά Οξύ 15 λεπτά 5 λεπτά Αλκαλικό 20 λεπτά Αλκαλικό 30 λεπτά ιακοπή Αλκαλικό 30 λεπτά 5 λεπτά* Οξύ 15 λεπτά* Αλκαλικό 15 λεπτά ιακοπή Αλκαλικό 15 λεπτά 5 λεπτά* Οξύ 15 λεπτά* Αποστείρωση 5 λεπτά* Αποστείρωση Αποστείρωση ιακοπή Οξύ 15 λεπτά* ιακοπή ιακοπή Αποστείρωση Αποστείρωση Αποστείρωση ιακοπή *Ανάλογα µε το προϊόν, απαιτείται ένας επιπλέον κύκλος µε το όξινο διάλυµα προκειµένου να αποµακρυνθούν οι εναποθέσεις ανθρακικού ασβεστίου. Σε πολλές περιπτώσεις ο καθαρισµός µπορεί να γίνεται ανά µεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Ορισµένες φορές είναι δυνατόν να παραλειφθεί εντελώς ο καθαρισµός µε οξύ. **Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου ο κίνδυνος ανάπτυξης µικροοργανισµών είναι µικρός, µπορεί να παραλειφθεί ο καθηµερινός καθαρισµός και να αντικατασταθεί µε την παρακάτω διαδικασία: Ξέβγαλµα 20 λεπτά ιακοπή Αποστείρωση 20 λεπτά. Ισχύει για πρότυπα 3Α Όταν χρησιµοποιείται σε ένα σύστηµα επεξεργασίας που πρέπει να αποστειρωθεί, το σύστηµα διαθέτει αυτόµατη λειτουργία τερµατισµού, σε περίπτωση που η πίεση του προϊόντος γίνει µικρότερη από την ατµοσφαιρική πίεση, και δεν θα γίνει επανεκκίνησή του χωρίς νέα αποστείρωση (δείτε την παράγραφο D10.3). Έπειτα, η πλάκα στοιχείων θα δηλώνει αν ο εναλλάκτης θερµότητας "έχει" σχεδιαστεί για αποστείρωση µε ατµό. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 11

16 Ελληνικά Συντήρηση Καθαρισµός Πλευρά ψυκτικού µέσου Καθαρισµός εναποθέσεων από µέσα µεταφοράς ψύξης ή θερµότητας. Οι στέρεες εναποθέσεις µπορούν να αφαιρεθούν ανοίγοντας τον εναλλάκτη θερµότητας και καθαρίζοντας τις πλάκες µε µια µαλακή βούρτσα και 10 % νιτρικό οξύ. Σηµείωση! Ξεπλύνετε καλά! Σηµείωση! Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί υδροχλωρικό οξύ σε πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα πλάκες από τιτάνιο. Μη χρησιµοποιείτε νερό σκληρότητας που υπερβαίνει τα 300ppm ιόντα Cl για την παρασκευή διαλυµάτων καθαρισµού. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε υδροφθορικό οξύ µε πλάκες από τιτάνιο. Η χλωρίνη ως παράγοντας αναστολής ανάπτυξης Η χλωρίνη, που χρησιµοποιείται συνήθως ως παράγοντας αναστολής ανάπτυξης στα συστήµατα ψύξης νερού, µειώνει την αντοχή του ανοξείδωτου χάλυβα στη διάβρωση (συµπεριλαµβανοµένων των κραµάτων υψηλού βαθµού όπως 20/18/6). Η χλωρίνη αποδυναµώνει το προστατευτικό στρώµα του χάλυβα κάνοντάς το πιο ευπαθές σε επιθέσεις διάβρωσης από ότι είναι κανονικά. Είναι θέµα χρόνου έκθεσης και συγκέντρωσης. Σε κάθε περίπτωση όπου δεν µπορεί να αποφευχθεί η χρήση χλωρίνης σε εξοπλισµό που δεν είναι από τιτάνιο, συµβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο. Σηµείωση! Η χλωρίνη δεν επηρεάζει το τιτάνιο. 12 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

17 Συντήρηση Ελληνικά Γενικές οδηγίες σχετικά µε τη συντήρηση Υλικό φύλλου πλάκας Ακόµα και ο ανοξείδωτος χάλυβας µπορεί να διαβρωθεί. Τα ιόντα χλωρίνης είναι επικίνδυνα. Αποφύγετε τα αλατούχα ψυκτικά διαλύµατα που περιέχουν άλατα χλωρίνης όπως NaCI και το πολύ επιβλαβές CaCI 2. Επιθεωρείτε τακτικά τις πλάκες, για πιθανή διάβρωση, ιδιαίτερα σε νέες εγκαταστάσεις και έπειτα από την αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας. Ελαστικό φλάντζας Ο αποθηκευτικός χώρος για τις ανταλλακτικές φλάντζες πρέπει να είναι δροσερός και σκοτεινός. Οι φλάντζες δεν πρέπει να κρέµονται, να στρέφονται ή να υπόκεινται σε µεγάλο φορτίο κατά την αποθήκευσή τους. Επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα Οι επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα της πλάκας πλαισίου, της πλάκας πίεσης και των πλακών σύνδεσης έχουν υποστεί επεξεργασία µε αµµοβολή. Καθαρίστε µε ένα πανί εµποτισµένο µε λάδι παραφίνης. Μην καθαρίσετε την επιφάνεια από τις λιπαρές ουσίες! Λίπανση Λιπάνετε τα σπειρώµατα των µπουλονιών µε λιπαντικό υπερβολικής πίεσης (EP), για παράδειγµα Gleitmo 800 ή ισοδύναµο. Λιπάνετε τους τροχούς ανάρτησης στην πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης. Πλάκα πίεσης Αποσυναρµολόγηση Κατά την επανασυναρµολόγηση µπορεί να χρειαστεί να αφαιρέστε την πλάκα πίεσης. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για πληροφορίες σχετικά µε την επανασυναρµολόγηση του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. οκιµή πίεσης µετά από εργασίες συντήρησης Πριν ξεκινήσετε την παραγωγή, όποτε έχουν αφαιρεθεί, τοποθετηθεί ή αντικατασταθεί πλάκες ή φλάντζες, συνιστάται να πραγµατοποιείτε µια δοκιµή πίεσης για να επιβεβαιώσετε την εσωτερική και εξωτερική στεγανότητα του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Σε αυτή τη δοκιµή, πρέπει να γίνεται δοκιµή της µιας πλευράς µέσου κάθε φορά µε την άλλη πλευρά µέσου ανοικτή στην ατµόσφαιρα. Αυτό ισχύει επίσης για την άνω και κάτω πλευρά ενός τµήµατος µε επαναχρησιµοποίησης θερµότητας. Η δοκιµή πίεσης πρέπει να πραγµατοποιείται σε πίεση ίση µε την πίεση λειτουργίας της µονάδας αλλά ποτέ µεγαλύτερη από την πίεσης σχεδιασµού που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών. Συµβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο του προµηθευτή για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία δοκιµής της πίεσης. Πλάκες σύνδεσης Αποσυναρµολόγηση Οι περισσότερες πλάκες σύνδεσης έχουν γωνίες που µπορούν εύκολα να αντικατασταθούν ή να αλλάξουν θέση. Στο κανονικό σέρβις και τη συντήρηση, δεν απαιτείται καµία εργασία στις πλάκες σύνδεσης εκτός αν ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες θα χρησιµοποιηθεί για νέες εργασίες. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για πληροφορίες σχετικά µε την ανακατασκευή του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 13

18 Ελληνικά Συντήρηση Άνοιγµα και κλείσιµο Τα µπουλόνια σύσφιξης έχουν από ένα δακτύλιο ασφάλισης και ένα δακτύλιο το καθένα. Ο δακτύλιος ασφάλισης βρίσκεται κάτω από το παξιµάδι και συγκρατεί το παξιµάδι. Ο δακτύλιος βρίσκεται κάτω από την κεφαλή του µπουλονιού. Καθώς το παξιµάδι είναι ασφαλισµένο, µπορείτε να χειρίζεστε τα µπουλόνια από την πλευρά της πλάκας πλαισίου είτε µε αερόκλειδο ή µε κανονικό κλειδί. Οι µεγαλύτεροι εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες έχουν µια βάση έδρασης αντί για δακτύλιο για να είναι πιο εύκολο το άνοιγµα και το κλείσιµο της µονάδας. ακτύλιος και κεφαλή µπουλονιού ακτύλιος ασφάλισης και παξιµάδι Άνοιγµα 1 2 Θέστε εκτός λειτουργίας τον εναλλάκτη θερµότητας. Κλείστε τις βαλβίδες και αποµονώστε τον εναλλάκτη θερµότητας από το υπόλοιπο σύστηµα. Προειδοποίηση! Αν ο εναλλάκτης θερµότητας είναι καυτός περιµένετε έως ότου κρυώσει (περίπου 40 C/100 F). 3 Αποστραγγίστε τον εναλλάκτη θερµότητας. 4 Αφαιρέστε τα προστατευτικά φύλλα, αν υπάρχουν. Αν χρειαστεί, µπορεί να γίνει εναλλαγή των δακτυλίων µε το δακτύλιο ασφάλισης κάτω από την κεφαλή µπουλονιού και το δακτύλιο κάτω από το παξιµάδι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες θα πρέπει να ανοίγεται µε κανονικό κλειδί από την πλευρά της πλάκας πίεσης. Προειδοποίηση! Για την αποφυγή τραυµατισµού των χεριών από κοφτερές ακµές, φοράτε πάντοτε γάντια όταν πιάνετε τις πλάκες και τα προστατευτικά φύλλα. 5 6 Αποσυναρµολογήστε τους αγωγούς από την πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης ώστε να µπορούν να κινούνται ελεύθερα στη φέρουσα ράβδο. Επιθεωρήστε τις ολισθαίνουσες επιφάνειες της φέρουσας ράβδου και καθαρίστε τις µε ένα πανί. 14 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

19 Συντήρηση Ελληνικά 7 Μαρκάρετε το συγκρότηµα των πλακών µε µια διαγώνια γραµµή στο εξωτερικό του. 9 Ξεσφίξτε και αφαιρέστε τα µπουλόνια όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Αφαιρέστε τα µπουλόνια Μαρκάρετε 8 Μετρήστε και καταγράψτε τη διάσταση Α. Αφαιρέστε τα µπουλόνια 10 Χρησιµοποιήστε τα υπόλοιπα τέσσερα µπουλόνια για να ανοίξετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Στους µεγαλύτερους εναλλάκτες θερµότητας αυτά τα µπουλόνια διαθέτουν βάσεις έδρασης. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 15

20 Ελληνικά Συντήρηση 11 Τα ζεύγη µπουλονιών ανοίγονται εναλλάξ και διαγωνίως σε δύο βήµατα (δείτε τις παρακάτω εικόνες). Βήµα 2: Ξεσφίξτε τα δύο διαγώνια µπουλόνια εναλλάξ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Βήµα Αρ. µπουλονιού Στη διάσταση ,05A ή 3 4 Άνοιγµα Η πλάκα πλαισίου και η πλάκα πίεσης πρέπει πάντοτε να είναι παράλληλες. Η στρέβλωση της πλάκας πίεσης κατά το άνοιγµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm (2 πλήρεις περιστροφές ανά µπουλόνι) καθ' όλο το πλάτος και τα 25 mm (5 πλήρεις περιστροφές ανά µπουλόνι) κατακόρυφα. Βήµα 1: Ξεσφίξτε τα τέσσερα µπουλόνια εναλλάξ και διαγωνίως, µέχρις ότου το σετ πλακών φτάσει στη διάσταση 1,05A. 12 Ανοίξτε το σετ πλακών, αφήνοντας την πλάκα πίεσης να γλιστρήσει πάνω στη φέρουσα ράβδο. Αν πρέπει να αριθµήσετε τις πλάκες κάντε το πριν τις αφαιρέσετε. ε χρειάζεται να αφαιρέσετε τις πλάκες αν χρησιµοποιείτε µόνο νερό για τον καθαρισµό και όχι κάποιο υγρό καθαρισµού. Αφαιρέστε τις πλάκες 16 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

21 Συντήρηση Ελληνικά Κλείσιµο Αν έχετε βγάλει τις πλάκες, τοποθετήστε εναλλάξ τις πλάκες Α και Β µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης ή την πλάκα πλαισίου ανάλογα µε τον τύπο του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες (δείτε τη δεύτερη σελίδα του εξώφυλλου). Επίσης ανατρέξτε στη λίστα ανάρτησης πλακών. Όταν ανοίγετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Ελέγξτε ότι όλες οι φλάντζες είναι καθαρές, σε καλή κατάσταση και τοποθετηµένες σωστά στις αυλακώσεις των πλακών και συνδέσεων. 4 Πιέστε το συγκρότηµα των πλακών. Το σφίξιµο γίνεται σε δύο βήµατα (δείτε τις σχετικές εικόνες). Η πλάκα πλαισίου και η πλάκα πίεσης πρέπει πάντοτε να είναι παράλληλες. Βήµα Αρ. µπουλονιού Στη διάσταση ή 3 4 1,10A A Ελέγξτε ότι όλες οι φλάντζες είναι τοποθετηµένες σωστά στις αυλακώσεις και ότι οι στεγανοποιητικές επιφάνειες είναι καθαρές. Το παραµικρό υπόλειµµα προϊόντος ή ξένου σωµατιδίου µπορεί να προκαλέσει διαρροή. Αν ανοίξετε τον εναλλάκτη θερµότητας χωρίς προηγουµένως να έχει καθαριστεί αποτελεσµατικά µέσω της κυκλοφορίας, πρέπει να βουρτσίσετε µε το χέρι τις πλάκες και να τις ξεπλύνετε µε το λάστιχο νερού. Καθαρίστε τα σπειρώµατα των µπουλονιών µε µια συρµατόβουρτσα. Λιπάνετε τα σπειρώµατα µε λίγο γράσο, π.χ. Gleitmo 800 ή ισοδύναµο. Ελέγξτε ότι όλες οι φλάντζες είναι σωστά στερεωµένες στις πλάκες. Βήµα 1: Σφίξτε τα δύο διαγώνια µπουλόνια εναλλάξ έως ότου το σετ πλακών φθάσει στη διάσταση 1,10Α. Σηµείωση! Η εσφαλµένη τοποθέτηση µιας φλάντζας διαπιστώνεται από το γεγονός ότι η φλάντζα ανασηκώνεται έξω από το αυλάκι της ή είναι τοποθετηµένη έξω από το αυλάκι. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 17

22 Ελληνικά Συντήρηση Βήµα 2: Κατόπιν σφίξτε τα µπουλόνια εναλλάξ και διαγωνίως, όπως φαίνεται στη σχετική εικόνα. Κατά τη διάρκεια της σύσφιξης, ελέγχετε τη διάσταση A στα σηµεία των µπουλονιών που σφίγγετε. 6 Τοποθετήστε τα υπόλοιπα µπουλόνια και ελέγξτε την απόσταση A και στις δύο πλευρές, πάνω και κάτω. 5 Αν έχετε µαρκάρει το εξωτερικό µέρος του σετ πλακών, ελέγξτε το (δείτε βήµα 3 στην ενότητα Άνοιγµα ). Αν οι πλάκες έχουν συναρµολογηθεί σωστά (A/B/A/B κτλ.), οι ακµές τους σχηµατίζουν κυψέλη (δείτε την εικόνα παρακάτω) Τοποθετήστε τα προστατευτικά φύλλα (αν παρέχονται). Συνδέστε τους αγωγούς. Αν ο εναλλάκτης θερµότητας δε στεγανοποιείται όταν φτάσετε την απόσταση Α, µπορείτε να τον σφίξετε περαιτέρω µέχρι να φτάσετε στο Α µείον 0,5 %. 18 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

23 Συντήρηση Ελληνικά Αλλαγή φλαντζών Κουµπωτές φλάντζες Ανοίξτε τον εναλλάκτη θερµότητας σύµφωνα µε τις οδηγίες της σελίδας Πραγµατοποιήστε µια δοκιµή πίεσης (δείτε την ενότητα Γενικές οδηγίες ). 2 3 Αφαιρέστε την παλιά φλάντζα µε την πλάκα αναρτηµένη ακόµα στο πλαίσιο. Τοποθετήστε την κουµπωτή φλάντζα στην πλάκα. Περάστε τις προεξοχές της φλάντζας κάτω από το χείλος της πλάκας. Σηµείωση! Βεβαιωθείτε ότι οι δύο προεξοχές της φλάντζας βρίσκονται στη σωστή θέση. 4 Συνεχίστε µε την επόµενη πλάκα κ.ο.κ. έως ότου τοποθετήσετε φλάντζες σε όλες τις πλάκες που χρειάζονται καινούργιες φλάντζες. 5 Ελέγξτε ότι οι πλάκες είναι αναρτηµένες σύµφωνα µε τη λίστα ανάρτησης πλακών. ιαβάστε στη λίστα ανάρτησης πλακών τον πίνακα µε τα δεδοµένα σχετικά µε τις πλάκες από πάνω προς τα κάτω. 6 Κλείστε τον εναλλάκτη θερµότητας σύµφωνα µε τις οδηγίες της σελίδας 17. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 19

24 Ελληνικά Συντήρηση Εντοπισµός βλαβών Βλάβη ιόρθωση Η απόδοση του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες όσον αφορά στη µετάδοση της θερµότητας ή/και στην πτώση της πίεσης δεν είναι κανονική. Ελέγξτε τις πλάκες. Η εσφαλµένη τοποθέτηση των πλακών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µερικοί δίαυλοι να προσπερνιούνται, δηµιουργώντας µια νεκρή περιοχή. Με τη στασιµότητα που ακολουθεί δεν είναι δυνατόν ο καθαρισµός µέσω της κυκλοφορίας και ο κίνδυνος διάβρωσης ή/και µόλυνσης του προϊόντος είναι άµεσος. ιαρροή προς τα έξω Ελέγξτε την απόσταση Α. Αν συνεχίζει η διαρροή, σηµειώστε τις πλάκες µε τη διαρροή, ανοίξτε και αντικαταστήστε τις σχετικές φλάντζες. Ανάµιξη υγρών, εσωτερική διαρροή Εφαρµόστε πίεση νερού στη µία πλευρά όλων των τµηµάτων της µονάδας. Γεµίστε την άλλη πλευρά µε νερό και στη συνέχεια ανοίξτε όλες τις συνδέσεις σε εκείνη την πλευρά. Αν η πλάκα έχει οπές, το νερό θα τρέχει από τη µία πλευρά των αντίστοιχων ανοιχτών συνδέσεων. Ελέγξτε τις πλάκες του ελαττωµατικού τµήµατος µε υγρά εντοπισµού ρωγµών. Τα µεγάλα τµήµατα πλακών µπορούν να διαχωριστούν σε µικρότερα και η δοκιµή πίεσης να επαναληφθεί προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των πλακών στις οποίες πρέπει να χρησιµοποιηθεί το υγρό εντοπισµού ρωγµών. 20 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες

APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Slovenských APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες GPHE-MANUAL-EN ΕΚΔΟΣΗ: 1000E-EL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Σετ ιμάντα χρονισμού με αντλία νερού

Σετ ιμάντα χρονισμού με αντλία νερού FORD VAG Τεύχος 14 2012 VKMC 01250-1 Σετ ιμάντα χρονισμού με αντλία νερού Με το πέρασμα των χρόνων, το σύστημα χρονισμού σε πολλά μοντέλα γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Ένα παράδειγμα αυτών των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy

γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy Σύστημα σύνδεσης για δομές 4Χ4 m έως 15Χ15 m Παράδειγμα σύνδεσης 4 μονάδων απλή δομή δομή σύνδεσης 2 απλή δομή δομή σύνδεσης 2 δομή σύνδεσης 4 δομή σύνδεσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 08 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Σύστημα μεταλλικής καπνοδόχου, διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

LELY WELGER RP 415 / 445. Οδηγίες χρήσης (Update 2013-08) RP 445. 1759.99.06.06 (Μετάφραση των πρωτοτύπων οδηγιών χειρισµού)

LELY WELGER RP 415 / 445. Οδηγίες χρήσης (Update 2013-08) RP 445. 1759.99.06.06 (Μετάφραση των πρωτοτύπων οδηγιών χειρισµού) LELY WELGER RP 415 / 445 RP 445 1759.99.06.06 (Μετάφραση των πρωτοτύπων οδηγιών χειρισµού) Οδηγίες χρήσης (Update 2013-08) 1.1 RP 415: Πρόγραµµα λίπανσης 3 εβδοµάδες µετά την πρώτη θέση σε λειτουργία Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q. Εγκατάσταση. Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου. Ηλεκτρικές Συνδέσεις

Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q. Εγκατάσταση. Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου. Ηλεκτρικές Συνδέσεις Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q Εγκατάσταση Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου Ο χώρος που θα επιλέξετε για να εγκαταστήσετε το μηχάνημα πάγου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Μονός κύλινδρος πιέζει μία χαμηλής τριβής σωλήνα σε μία πλήρη περιέλιξη 360 Περισσότερη ροή ανά περιστροφή σε σχέση με συμβατικούς σχεδιασμούς Πίεση μόνο μία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Κωδικός : 2902.000.Χ06 Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 06 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ»

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ» «Τοίχος γκολπόστ» Στο στόχο! «Τοίχος γκολπόστ» Από τώρα ένας «τοίχος γκολπόστ» δεν υπάρχει μόνο στο γυμναστήριο, αλλά επίσης και στο σπίτι σου στον κήπο. 1 Εισαγωγή Ο «τοίχος γκολπόστ» είναι το κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες Made in Switzerland by FELCO 7 8 3 9 2 9 1 0 0 6 4 7 > Αξιοπιστία: πρακτικές λαβές, ελαφριές και ισχυρές, από σφυρηλατημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Πύργοι, ψύκτες και συµπυκνωτές της σειράς LR

Πύργοι, ψύκτες και συµπυκνωτές της σειράς LR Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση Bulletin 123-Gr Metric ΨΥΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΨΎΞΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ LR Τα προϊόντα EVAPCO κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην παρουσία διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. Τα άλατα αυτά διαλύονται στο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ]

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] 2014 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] Αγαπητέ πελάτες! Σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τις πιο κάτω οδηγίες οι οποίες έχουν ως σκοπό την ασφαλή εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB made in Italy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3.1 ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 3.2 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Σειρά 3755 Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Τύπος 3755-1: εξαέρωση χαμηλής στάθμης θορύβου σε δισκόφιλτρο από συντετηγμένο πολυαιθυλένιο Τύπος 3755-2: θύρα εξαγωγής με σπείρωμα στερεωμένη με παρέμβυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση

Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση Bulletin 122-Gr - Metric ΨΥΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FORCED DRAFT ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα