Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες BASELINE TS6-MFMC FRONTLINE CLIPLINE. M-line. gre. Κωδικός εξαρτήµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες BASELINE TS6-MFMC FRONTLINE CLIPLINE. M-line. gre. Κωδικός εξαρτήµατος 34503275"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες FRONTLINE CLIPLINE BASELINE TS6-MFMC M-line Κωδικός εξαρτήµατος

2 Front6-FRM Front6-FRH Front6-FRD Front8-RM/RMS Front8-RH/RHS Front8-RD Front10-RM Front10-RH Front10-RD Front15_FRH Front6-WSFRM Front8-WSRM Front6-GFRM Front8-GRM Front10-GRM Πλάκα πίεσης Πλάκες µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης Πλάκα πλαισίου Clip3-RM M6-MFHC, M6-FHC M6-MDFHC, M6-MGFHC M10-MFHC, M10-BFHC, M10-BDFHC M15-MFMC, M15-BFMC, M15-BGFMC M15-MFHC, M15-BFHC M3-Base, M3-GBase M6-Base, M6-Base M6-MDBase, M6-MGBase M10-MBase, M10-BBase, M10-BDBase TL10-BBase TS6-MFMC Πλάκες µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πλαισίου Πλάκα πλαισίου Πλάκα πίεσης Επικοινωνία µε την Alfa Laval: Στην τοποθεσία µας στο web θα βρείτε πληροφορίες και στοιχεία για επικοινωνία µε την εταιρεία µας σε όλες τις χώρες, τα οποία ενηµερώνονται συνεχώς. Παρακαλούµε επισκεφθείτε τη διεύθυνση και επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Alfa Laval.

3 Πίνακας περιεχοµένων Ελληνικά Πίνακας περιεχοµένων Περιγραφή... 1 Ορισµοί... 1 Κύρια εξαρτήµατα... 2 Πινακίδα τεχνικών πληροφοριών... 3 Αρχή λειτουργίας... 4 Πλάκες... 5 Εγκατάσταση... 6 Απαιτήσεις... 6 Ανύψωση... 7 Χειρισµός και λειτουργία... 8 Θέση σε λειτουργία... 8 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας... 9 Τερµατισµός λειτουργίας... 9 Συντήρηση Καθαρισµός και αποστείρωση Πλευρά προϊόντος Καθαρισµός Πλευρά ψυκτικού µέσου Γενικές οδηγίες σχετικά µε τη συντήρηση Άνοιγµα και κλείσιµο Αλλαγή φλαντζών Εντοπισµός βλαβών Εκτός από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, µαζί µε τη µονάδα παραδίδονται και τα ακόλουθα έντυπα: Σχέδιο εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες (PHE) Λίστα ανάρτησης πλακών Λίστα εξαρτηµάτων µε απεικόνισή τους σε µεγέθυνση Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

4 Ελληνικά Σηµειώσεις Σηµειώσεις grre Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

5 Περιγραφή Ελληνικά Περιγραφή Ορισµοί Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες Πλάκα Σετ πλακών Θύρα Περιοχή µετάδοσης θερµότητας Ολική περιοχή µετάδοσης θερµότητας Πλαίσιο Πλάκα σύνδεσης Προστατευτικό φύλλο Τµήµα Συγκρότηµα ενός ή περισσότερων σετ πλακών και το πλαίσιο στήριξης τους. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα σετ πλακών, χρησιµοποιούνται πλάκες σύνδεσης για το διαχωρισµό τους. Η εικόνα 1 δείχνει τα τυπικά εξαρτήµατα ενός εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Ένα φύλλο υλικού συµπιεσµένο σε αυλακωτό σχήµα που διαθέτει µια ελαστοµερή φλάντζα στην περιφέρειά του και σε δύο από τις θύρες. Ένα συγκρότηµα πλακών στερεωµένες µαζί µε εσωτερικούς διαύλους όπου κυκλοφορούν δύο ή περισσότερα υγρά. Άνοιγµα εισόδου ή εξόδου στην πλάκα διαύλου, οι περισσότερες πλάκες έχουν τέσσερις θύρες. Η περιοχή της πλάκας που έρχεται σε επαφή και µε τα δύο υγρά. Η ολική επιφάνεια των πλακών που έρχεται σε επαφή και µε τα δύο υγρά. Μια διάταξη που παρέχει τη στήριξη και τη συγκέντρωση της πίεσης ενός εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Πλάκα που χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό δύο ή περισσότερων λειτουργιών σε έναν εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Το σετ πλακών που πραγµατοποιεί µια λειτουργία λέγεται τµήµα. Αφαιρούµενο κάλυµµα για το επάνω και πλαϊνά τµήµατα του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες, που παρέχει προστασία σε περίπτωση διαρροής υγρού. Βλέπε Πλάκα σύνδεσης παραπάνω. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 1

6 Ελληνικά Περιγραφή Κύρια εξαρτήµατα Πλάκα πλαισίου Φέρουσα ράβδος Φέρει τις πλάκες διαύλου, την πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης. Στύλος στήριξης Πλάκα πίεσης Κινητή χαλύβδινη πλάκα. Μπουλόνια σύσφιξης Πατήστε µαζί τις πλάκες διαύλου. Συνδέσεις ιαθέτουν υγειονοµικούς συνδέσµους που επιτρέπουν στα µέσα να εισέλθουν στον εναλλάκτη θερµότητας. Ράβδος-οδηγός ιατηρεί τις πλάκες διαύλου σε ευθεία γραµµή στο κάτω άκρο τους. Πλάκα σύνδεσης Πλάκες διαύλου Τµήµα 2 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

7 Περιγραφή Ελληνικά Πινακίδα τεχνικών πληροφοριών Στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών αναφέρονται ο τύπος της µονάδας, ο κωδικός κατασκευής και το έτος κατασκευής. Αναφέρονται επίσης λεπτοµέρειες για τα πιεστικά δοχεία σύµφωνα µε τον ισχύοντα κώδικα περί πιεστικών δοχείων Η πινακίδα τεχνικών πληροφοριών είναι συνήθως στερεωµένη στην πλάκα πλαισίου ή στην πλάκα πίεσης. 1 Προειδοποίηση! Οι τιµές πίεσης και θερµοκρασίας µηχανικού σχεδιασµού για κάθε µονάδα αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών. Μην υπερβαίνετε αυτές τις τιµές. Οι τιµές πίεσης και θερµοκρασίας µηχανικού σχεδιασµού που αναφέρονται στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών είναι οι τιµές για τις οποίες έχει εγκριθεί ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες για τον σχετικό κώδικα περί πιεστικών δοχείων. Οι τιµές θερµοκρασίας µηχανικού σχεδιασµού µπορεί να υπερβαίνουν τη θερµοκρασία λειτουργίας που έχει επιλεγεί για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της φλάντζας. Αν θα υπάρξει υπέρβαση των θερµοκρασιών λειτουργίας που ορίζονται στο σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης, πρέπει να ενηµερωθεί ο προµηθευτής. 1 Χώρος για λογότυπο. 2 Κενός χώρος. 3 Τοποθεσία Web για το σέρβις. 4 Πιθανά σηµεία συνδέσεων. Για µονάδες 3A, η θέση της ετικέτας 3A. 5 Χώρος για σήµα έγκρισης. 6 Προειδοποίηση, διαβάστε το εγχειρίδιο. 7 Ηµεροµηνία δοκιµής πίεσης. 8 Μέγιστες θερµοκρασίες λειτουργίας. 9 οκιµή πίεσης. 10 Μέγιστες επιτρεπόµενες θερµοκρασίες λειτουργίας. 11 Μέγιστες επιτρεπόµενες πιέσεις λειτουργίας. 12 Αποφασιστικός όγκος ή όγκος για κάθε υγρό. 13 Τοποθεσίες συνδέσεων για κάθε υγρό. 14 Αποφασιστική οµάδα υγρών. 15 Έτος κατασκευής. 16 Αύξων αριθµός. 17 Τύπος. 18 Όνοµα κατασκευαστή Manufacturer Type Serial No. Year Fluid group Inlet Outlet Volume V Design press. PS Design temp. TS Test press. PT Max. op. temp. Test pressure date Service WARNING Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 3

8 Ελληνικά Περιγραφή Αρχή λειτουργίας Ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες αποτελείται από ένα σετ αυλακωτών µεταλλικών πλακών µε θύρες για τη δίοδο των δύο ρευστών µεταξύ των οποίων συντελείται η µετάδοση της θερµότητας. Οι πλάκες είναι εφοδιασµένες µε φλάντζες που στεγανοποιούν το δίαυλο και κατευθύνουν τα ρευστά σε εναλλακτικούς διαύλους. Το σετ πλακών συναρµολογείται µεταξύ µιας πλάκας πλαισίου και µιας πλάκας πίεσης και συµπιέζεται µε µπουλόνια σύσφιξης. Σχηµατίζονται δίαυλοι µεταξύ των πλακών και οι γωνιακές θύρες είναι τοποθετηµένες έτσι ώστε τα δύο µέσα να ρέουν µέσω εναλλακτικών διαύλων. Η θερµότητα µεταδίδεται µέσω της πλάκας µεταξύ των διαύλων και δηµιουργείται πλήρης αντιρροή για τη µεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Η αυλάκωση της πλάκας παρέχει τη δίοδο µεταξύ των πλακών, στηρίζει κάθε πλάκα µε τη γειτονική της και βελτιώνει την τυρβώδη ροή. Πλάκα πλαισίου Πλάκα πίεσης Ανάλογα µε τον τύπο του εναλλάκτη θερµότητας οι πλάκες µπορεί να είναι στερεωµένες: Πλάκα πλαισίου Πλάκα πίεσης a) µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης b) µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πλαισίου. Το εξώφυλλο (σελίδα 2) καθορίζει ανάλογα µε τον τύπο αν το σετ πλακών πρέπει να τοποθετηθεί µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης ή την πλάκα πλαισίου. Ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες χρησιµοποιείται συνήθως για τη θέρµανση ή ψύξη τροφίµων ή άλλων προϊόντων µε χαµηλό έως µέτριο βαθµό ιξώδους. Ο κάθε εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες σχεδιάζεται για συγκεκριµένο σκοπό, που ορίζεται στην τεκµηρίωση του προϊόντος, και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε άλλον τρόπο χωρίς την έγκριση του προµηθευτή. 4 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

9 Περιγραφή Ελληνικά Πλάκες Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι πλακών: Τυπικές πλάκες, ο πιο κοινός τύπος πλάκας Πλάκες ευρείας ροής, µε µεγεθυσµένη δίοδο για προϊόντα που περιέχουν ίνες και σωµατίδια Πλάκες Gemini διπλού τοιχώµατος, για αυξηµένη ασφάλεια λειτουργίας. Οι πλάκες µπορούν να διαχωριστούν για έλεγχο του χώρου µεταξύ των πλακών Πλάκες διπλού τοιχώµατος, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν για έλεγχο. Οι πλάκες αναγνωρίζονται από ένα ή περισσότερα σηµάδια που είναι σταµπαρισµένα πάνω στην πλάκα. Πλάκα Α Πλάκα Β Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 5

10 Ελληνικά Εγκατάσταση Εγκατάσταση Απαιτήσεις Αγωγοί Τοποθετήστε τους αγωγούς έτσι ώστε να µη µεταφέρεται τάση στον εναλλάκτη θερµότητας. Οι αγωγοί που είναι συνδεδεµένοι µε την πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης πρέπει να έχουν ±1 % της απόστασης από τη σύνδεση στην πλάκα πλαισίου (βλέπε σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης). εν πρέπει να γίνει καµία εγκατάσταση στο χώρο πίσω από την πλάκα πίεσης. Χώρος (συνιστώµενος) Μήκος πλάκας 750 mm: 600 mm Μήκος πλάκας 750 mm: 1500 mm Ισχύει για πρότυπα 3Α Όταν η µονάδα βρίσκεται στη θέση της και τα "πόδια" έχουν προσαρµοστεί κατάλληλα, ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για τη στεγανοποίηση των "ποδιών" µε σιλικόνη ή µε στουπί. Πλάκα πίεσης Πρέπει να µετακινηθεί όταν ανοίγετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Εποµένως δεν πρέπει να στερεωθούν αγωγοί στη σκιασµένη περιοχή. Χρησιµοποιήστε, για παράδειγµα, µια κοντή γωνία κατευθυνόµενη προς τα πλάγια. Σηµείωση! Πριν συνδέσετε τους αγωγούς, βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα έχει εκπλυθεί καλά ώστε να αποµακρυνθούν όλα τα ξένα σώµατα. Όταν συνδέετε το σύστηµα αγωγών, βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί δεν υποβάλλουν τον εναλλάκτη θερµότητας σε τάσεις ή καταπονήσεις. Για να αποφύγετε το υδραυλικό πλήγµα, µη χρησιµοποιήσετε βαλβίδες µε απότοµο κλείσιµο. Προειδοποίηση! Πρέπει να εγκαταστήσετε βαλβίδες ασφαλείας σύµφωνα µε τους κανονισµούς περί πιεστικών δοχείων. Συνιστάται να χρησιµοποιήσετε προστατευτικά φύλλα για να καλύψετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Σε αυτοµατοποιηµένες εγκαταστάσεις, η διακοπή και η έναρξη της λειτουργίας των αντλιών και η ενεργοποίηση των βαλβίδων πρέπει να είναι προγραµµατισµένες έτσι ώστε το εύρος και η συχνότητα της διακύµανσης της πίεσης να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες. Αν µια συσκευή οµογενοποίησης είναι συνδεδεµένη µε τον εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες, εγκαταστήστε αποδοτικούς ρυθµιστές αέρα στην είσοδο και την έξοδο της συσκευής οµογενοποίησης. Ίσως να πρέπει να γίνει εξαέρωση των κυκλωµάτων των υγρών. εν πρέπει να γίνεται εισροή αέρα από τις αντλίες µέσα στον εναλλάκτη θερµότητας. Όταν είναι χαµηλή η ταχύτητα, για παράδειγµα για ιξώδη προϊόντα, µπορεί να είναι απαραίτητη η εξαέρωση στα ανώτερα σηµεία του κυκλώµατος. Πρέπει να είναι δυνατή η εξαέρωση ενός σωληνοειδούς στηρίγµατος. 6 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

11 Εγκατάσταση Ελληνικά Ανύψωση Προειδοποίηση! Μην ανυψώνετε ποτέ τη µονάδα από τις συνδέσεις ή από τα φυτευτά µπουλόνια που βρίσκονται γύρω από τις συνδέσεις. Για την ανύψωση της µονάδας πρέπει να χρησιµοποιείτε ιµάντες. Τοποθετήστε τους ιµάντες όπως δείχνει η εικόνα. Το κέντρο βαρύτητας είναι σηµειωµένο στις πλαϊνές πλευρές της θήκης. Το πραγµατικό κέντρο βαρύτητας βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτό το σηµάδι. Άγκιστρα ανύψωσης Τοποθετήστε τα άγκιστρα ανύψωσης σύµφωνα µε τα σηµάδια στη θήκη. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 7

12 Ελληνικά Χειρισµός και Λειτουργία Χειρισµός και Λειτουργία Θέση σε λειτουργία Σηµείωση! Αν το σύστηµα περιλαµβάνει περισσότερες από µία αντλίες, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποια πρέπει να τεθεί πρώτη σε λειτουργία. 1 Ελέγξτε ότι η απόσταση Α είναι σωστή (δείτε το σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης). Οι φυγοκεντρικές αντλίες πρέπει να τεθούν σε λειτουργία µε κλειστές βαλβίδες και οι βαλβίδες πρέπει να λειτουργούν όσο το δυνατόν οµαλότερα. Μη λειτουργείτε τις αντλίες προσωρινά όταν είναι κενές στην πλευρά της αναρρόφησης. Σηµείωση! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο υδραυλικού πλήγµατος, ρυθµίζετε την παροχή αργά. Το υδραυλικό πλήγµα (ή υδραυλική κρούση ή κρούση ύδατος ) είναι µια αιχµή πίεσης µικρής διάρκειας που µπορεί να προκύψει κατά την έναρξη λειτουργίας ή τον τερµατισµό λειτουργίας του συστήµατος και αναγκάζει τα υγρά να κινηθούν κατά µήκος ενός αγωγού σαν ένα κύµα µε την ταχύτητα του ήχου. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει σηµαντική ζηµιά στον εξοπλισµό Ελέγξτε ότι όλες οι βαλβίδες βρίσκονται στη σωστή θέση. Αν υπάρχει εγκατεστηµένη οπή εξαέρωσης ανοίξτε την και θέστε σε λειτουργία την αντλία. Αυξήστε αργά την παροχή. 5 Όταν βγει όλος ο αέρας, κλείστε την οπή εξαέρωσης. 6 Επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 5 για το άλλο µέσο µεταφοράς θερµότητας. 8 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

13 Χειρισµός και Λειτουργία Ελληνικά Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Σηµείωση! Οι ρυθµίσεις της παροχής πρέπει να γίνονται αργά για να προστατεύετε το σύστηµα από ξαφνικές και ακραίες διακυµάνσεις θερµοκρασίας και πίεσης. Τερµατισµός λειτουργίας Σηµείωση! Αν το σύστηµα περιλαµβάνει περισσότερες από µία αντλίες, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποια πρέπει να τεθεί πρώτη εκτός λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να βεβαιώνεστε ότι: οι τιµές θερµοκρασίας και πίεσης των µέσων µεταφοράς θερµότητας βρίσκονται µέσα στα όρια που αναγράφονται στο σχεδιάγραµµα συναρµολόγησης δεν υπάρχουν διαρροές λόγω εσφαλµένης σύσφιξης του σετ πλακών ή λόγω ελαττωµατικών ή κατεστραµµένων φλαντζών η φέρουσα ράβδος και η ράβδος-οδηγός είναι καθαρές και γρασαρισµένες τα µπουλόνια είναι καθαρά και γρασαρισµένα. Να συµβουλεύεστε πάντα τον τοπικό προµηθευτή για τα εξής: διαστάσεις του νέου σετ πλακών αν σκοπεύετε να αλλάξετε τον αριθµό (ποσότητα) των πλακών επιλογή υλικού φλαντζών αν σκοπεύετε να αλλάξετε µόνιµα τις τιµές θερµοκρασίας και πίεσης λειτουργίας ή αν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε άλλο µέσο µεταφοράς θερµότητας στον εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες Μειώστε σταδιακά την παροχή προκειµένου να αποφευχθεί το φαινόµενο του υδραυλικού πλήγµατος. Επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 2 για το άλλο µέσο µεταφοράς θερµότητας. Αν πρόκειται να αφήσετε τον εναλλάκτη θερµότητας εκτός λειτουργίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αποστραγγίστε τα µέσα µεταφοράς θερµότητας. Αποστράγγιση πρέπει επίσης να κάνετε κάθε φορά που τερµατίζετε τη λειτουργία του εναλλάκτη θερµότητας και η θερµοκρασία του χώρου είναι κάτω από το σηµείο πήξης των µέσων µεταφοράς θερµότητας. Συνιστάται επίσης να εκπλένετε και να στεγνώνετε τις πλάκες του εναλλάκτη θερµότητας και τις συνδέσεις, ανάλογα µε το είδος των µέσων µεταφοράς θερµότητας που χρησιµοποιούνται. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 9

14 Ελληνικά Συντήρηση Συντήρηση Καθαρισµός και αποστείρωση Πλευρά προϊόντος Γενικά Αµέσως µετά από έναν κύκλο παραγωγής, η πλευρά του προϊόντος καθαρίζεται συνήθως µε την κυκλοφορία όξινου ή/και αλκαλικού διαλύµατος, εξοπλισµός επιτόπιου καθαρισµού (CIP). Η αποστείρωση πραγµατοποιείται αµέσως πριν από την έναρξη του επόµενου κύκλου παραγωγής. Καθαρισµός Η παροχή CIP πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδια µε την παροχή παραγωγής. Μπορεί να απαιτείται αυξηµένη παροχή σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα για την αποστείρωση γάλακτος και την επεξεργασία ιξωδών υγρών ή υγρών που περιέχουν σωµατίδια. Γενικά υγρά καθαρισµού Αλκαλικό διάλυµα Όξινο διάλυµα Οδηγίες 1% κατά βάρος υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) µε µεγ. 80 C. ιαλύστε 1 κιλό NaOH σε 100 λίτρα νερού ή αναµίξτε 2,2 λίτρα διαλύµατος NaOH 33 % µε 100 λίτρα νερού. 0,5 % κατά βάρος νιτρικού οξέως (HNO 3 ) σε µεγ. 70 C. Αναµίξτε 0,7 λίτρα διαλύµατος (36Be) HNO 3 53 % µε 100 λίτρα νερού. Αποστείρωση Μέθοδος Προειδοποίηση! Το υδροξείδιο του νατρίου και το νιτρικό οξύ µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο δέρµα και τις βλεννογόνους. Να τα χειρίζεστε µε προσοχή! Να χρησιµοποιείτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και να προστατεύετε τα χέρια σας µε ελαστικά γάντια. Σηµείωση! Μετά την πρώτη δοκιµαστική λειτουργία µε το προϊόν, ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες πρέπει να καθαριστεί µε ένα πρόγραµµα καθαρισµού που ισχύει για το σχετικό προϊόν (δείτε το κεφάλαιο Καθαρισµός παρακάτω). Στη συνέχεια πρέπει να ανοίξετε τον εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες, δείτε την ενότητα Άνοιγµα στη σελίδα 14, και να επιθεωρήσετε προσεκτικά τις επιφάνειες των πλακών. Το αποτέλεσµα του καθαρισµού πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Οδηγίες Με θερµότητα Κυκλοφορήστε νερό στους 90 C µέχρι όλα τα µέρη του συστήµατος να έχουν παραµείνει στην απαιτούµενη θερµοκρασία για τουλάχιστον δέκα λεπτά. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν καθαριστικά που περιέχουν διαβρεκτικό ή παράγοντες που έχουν σχηµατιστεί από σύµπλοκα µαζί µε την καυστική σόδα ή το νιτρικό οξύ. Πρέπει να τηρούνται οι µέγιστες συγκεντρώσεις κατά βάρος των NaOH και HNO 3. Μη χρησιµοποιείτε νερό σκληρότητας που υπερβαίνει τα 300ppm ιόντα Cl για την παρασκευή διαλυµάτων καθαρισµού. Χηµικώς µε υποχλωριώδε ς νάτριο Πριν εισαγάγετε το διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου, βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός είναι καθαρός, ότι έχει κρυώσει και ότι δεν υπάρχουν εναποθέσεις ή υπολείµµατα οξέως. Προσθέστε σταδιακά 100 cm 3 διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου, που περιέχει το µέγιστο 150 g/i ενεργή χλωρίνη σε 100 I νερό κυκλοφορίας µε µέγιστη θερµοκρασία 20 C. Αφήστε το να δράσει για πέντε λεπτά, το µέγιστο έως 15 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά µετά την αποστείρωση. 10 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

15 Συντήρηση Ελληνικά Τυπικά προγράµµατα καθαρισµού Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή των υγρών καθαρισµού για το πιο κατάλληλο πρόγραµµα καθαρισµού. Προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες Προϊόντα φτωχά σε πρωτεΐνες Συσκευές ψύξης Συσκευές παστερίωσης και άλλες συσκευές θέρµανσης Υψηλή περιεκτικότητα σε αδιάλυτα συστατικά, π.χ. νέκταρ και ντοµατοχυµός Χαµηλή περιεκτικότητα σε αδιάλυτα συστατικά, π.χ. µπύρα και κρασί Καθηµερινά Εβδοµαδιαία Καθηµερινά Καθηµερινά Εβδοµαδιαία Καθηµερινά** Εβδοµαδιαία 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά Αλκαλικό 20 λεπτά ιακοπή Οξύ 15 λεπτά 5 λεπτά Αλκαλικό 20 λεπτά Οξύ 15 λεπτά 5 λεπτά Αλκαλικό 20 λεπτά Αλκαλικό 30 λεπτά ιακοπή Αλκαλικό 30 λεπτά 5 λεπτά* Οξύ 15 λεπτά* Αλκαλικό 15 λεπτά ιακοπή Αλκαλικό 15 λεπτά 5 λεπτά* Οξύ 15 λεπτά* Αποστείρωση 5 λεπτά* Αποστείρωση Αποστείρωση ιακοπή Οξύ 15 λεπτά* ιακοπή ιακοπή Αποστείρωση Αποστείρωση Αποστείρωση ιακοπή *Ανάλογα µε το προϊόν, απαιτείται ένας επιπλέον κύκλος µε το όξινο διάλυµα προκειµένου να αποµακρυνθούν οι εναποθέσεις ανθρακικού ασβεστίου. Σε πολλές περιπτώσεις ο καθαρισµός µπορεί να γίνεται ανά µεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Ορισµένες φορές είναι δυνατόν να παραλειφθεί εντελώς ο καθαρισµός µε οξύ. **Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου ο κίνδυνος ανάπτυξης µικροοργανισµών είναι µικρός, µπορεί να παραλειφθεί ο καθηµερινός καθαρισµός και να αντικατασταθεί µε την παρακάτω διαδικασία: Ξέβγαλµα 20 λεπτά ιακοπή Αποστείρωση 20 λεπτά. Ισχύει για πρότυπα 3Α Όταν χρησιµοποιείται σε ένα σύστηµα επεξεργασίας που πρέπει να αποστειρωθεί, το σύστηµα διαθέτει αυτόµατη λειτουργία τερµατισµού, σε περίπτωση που η πίεση του προϊόντος γίνει µικρότερη από την ατµοσφαιρική πίεση, και δεν θα γίνει επανεκκίνησή του χωρίς νέα αποστείρωση (δείτε την παράγραφο D10.3). Έπειτα, η πλάκα στοιχείων θα δηλώνει αν ο εναλλάκτης θερµότητας "έχει" σχεδιαστεί για αποστείρωση µε ατµό. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 11

16 Ελληνικά Συντήρηση Καθαρισµός Πλευρά ψυκτικού µέσου Καθαρισµός εναποθέσεων από µέσα µεταφοράς ψύξης ή θερµότητας. Οι στέρεες εναποθέσεις µπορούν να αφαιρεθούν ανοίγοντας τον εναλλάκτη θερµότητας και καθαρίζοντας τις πλάκες µε µια µαλακή βούρτσα και 10 % νιτρικό οξύ. Σηµείωση! Ξεπλύνετε καλά! Σηµείωση! Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί υδροχλωρικό οξύ σε πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα πλάκες από τιτάνιο. Μη χρησιµοποιείτε νερό σκληρότητας που υπερβαίνει τα 300ppm ιόντα Cl για την παρασκευή διαλυµάτων καθαρισµού. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε υδροφθορικό οξύ µε πλάκες από τιτάνιο. Η χλωρίνη ως παράγοντας αναστολής ανάπτυξης Η χλωρίνη, που χρησιµοποιείται συνήθως ως παράγοντας αναστολής ανάπτυξης στα συστήµατα ψύξης νερού, µειώνει την αντοχή του ανοξείδωτου χάλυβα στη διάβρωση (συµπεριλαµβανοµένων των κραµάτων υψηλού βαθµού όπως 20/18/6). Η χλωρίνη αποδυναµώνει το προστατευτικό στρώµα του χάλυβα κάνοντάς το πιο ευπαθές σε επιθέσεις διάβρωσης από ότι είναι κανονικά. Είναι θέµα χρόνου έκθεσης και συγκέντρωσης. Σε κάθε περίπτωση όπου δεν µπορεί να αποφευχθεί η χρήση χλωρίνης σε εξοπλισµό που δεν είναι από τιτάνιο, συµβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο. Σηµείωση! Η χλωρίνη δεν επηρεάζει το τιτάνιο. 12 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

17 Συντήρηση Ελληνικά Γενικές οδηγίες σχετικά µε τη συντήρηση Υλικό φύλλου πλάκας Ακόµα και ο ανοξείδωτος χάλυβας µπορεί να διαβρωθεί. Τα ιόντα χλωρίνης είναι επικίνδυνα. Αποφύγετε τα αλατούχα ψυκτικά διαλύµατα που περιέχουν άλατα χλωρίνης όπως NaCI και το πολύ επιβλαβές CaCI 2. Επιθεωρείτε τακτικά τις πλάκες, για πιθανή διάβρωση, ιδιαίτερα σε νέες εγκαταστάσεις και έπειτα από την αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας. Ελαστικό φλάντζας Ο αποθηκευτικός χώρος για τις ανταλλακτικές φλάντζες πρέπει να είναι δροσερός και σκοτεινός. Οι φλάντζες δεν πρέπει να κρέµονται, να στρέφονται ή να υπόκεινται σε µεγάλο φορτίο κατά την αποθήκευσή τους. Επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα Οι επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα της πλάκας πλαισίου, της πλάκας πίεσης και των πλακών σύνδεσης έχουν υποστεί επεξεργασία µε αµµοβολή. Καθαρίστε µε ένα πανί εµποτισµένο µε λάδι παραφίνης. Μην καθαρίσετε την επιφάνεια από τις λιπαρές ουσίες! Λίπανση Λιπάνετε τα σπειρώµατα των µπουλονιών µε λιπαντικό υπερβολικής πίεσης (EP), για παράδειγµα Gleitmo 800 ή ισοδύναµο. Λιπάνετε τους τροχούς ανάρτησης στην πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης. Πλάκα πίεσης Αποσυναρµολόγηση Κατά την επανασυναρµολόγηση µπορεί να χρειαστεί να αφαιρέστε την πλάκα πίεσης. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για πληροφορίες σχετικά µε την επανασυναρµολόγηση του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. οκιµή πίεσης µετά από εργασίες συντήρησης Πριν ξεκινήσετε την παραγωγή, όποτε έχουν αφαιρεθεί, τοποθετηθεί ή αντικατασταθεί πλάκες ή φλάντζες, συνιστάται να πραγµατοποιείτε µια δοκιµή πίεσης για να επιβεβαιώσετε την εσωτερική και εξωτερική στεγανότητα του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Σε αυτή τη δοκιµή, πρέπει να γίνεται δοκιµή της µιας πλευράς µέσου κάθε φορά µε την άλλη πλευρά µέσου ανοικτή στην ατµόσφαιρα. Αυτό ισχύει επίσης για την άνω και κάτω πλευρά ενός τµήµατος µε επαναχρησιµοποίησης θερµότητας. Η δοκιµή πίεσης πρέπει να πραγµατοποιείται σε πίεση ίση µε την πίεση λειτουργίας της µονάδας αλλά ποτέ µεγαλύτερη από την πίεσης σχεδιασµού που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών. Συµβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο του προµηθευτή για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία δοκιµής της πίεσης. Πλάκες σύνδεσης Αποσυναρµολόγηση Οι περισσότερες πλάκες σύνδεσης έχουν γωνίες που µπορούν εύκολα να αντικατασταθούν ή να αλλάξουν θέση. Στο κανονικό σέρβις και τη συντήρηση, δεν απαιτείται καµία εργασία στις πλάκες σύνδεσης εκτός αν ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες θα χρησιµοποιηθεί για νέες εργασίες. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για πληροφορίες σχετικά µε την ανακατασκευή του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 13

18 Ελληνικά Συντήρηση Άνοιγµα και κλείσιµο Τα µπουλόνια σύσφιξης έχουν από ένα δακτύλιο ασφάλισης και ένα δακτύλιο το καθένα. Ο δακτύλιος ασφάλισης βρίσκεται κάτω από το παξιµάδι και συγκρατεί το παξιµάδι. Ο δακτύλιος βρίσκεται κάτω από την κεφαλή του µπουλονιού. Καθώς το παξιµάδι είναι ασφαλισµένο, µπορείτε να χειρίζεστε τα µπουλόνια από την πλευρά της πλάκας πλαισίου είτε µε αερόκλειδο ή µε κανονικό κλειδί. Οι µεγαλύτεροι εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες έχουν µια βάση έδρασης αντί για δακτύλιο για να είναι πιο εύκολο το άνοιγµα και το κλείσιµο της µονάδας. ακτύλιος και κεφαλή µπουλονιού ακτύλιος ασφάλισης και παξιµάδι Άνοιγµα 1 2 Θέστε εκτός λειτουργίας τον εναλλάκτη θερµότητας. Κλείστε τις βαλβίδες και αποµονώστε τον εναλλάκτη θερµότητας από το υπόλοιπο σύστηµα. Προειδοποίηση! Αν ο εναλλάκτης θερµότητας είναι καυτός περιµένετε έως ότου κρυώσει (περίπου 40 C/100 F). 3 Αποστραγγίστε τον εναλλάκτη θερµότητας. 4 Αφαιρέστε τα προστατευτικά φύλλα, αν υπάρχουν. Αν χρειαστεί, µπορεί να γίνει εναλλαγή των δακτυλίων µε το δακτύλιο ασφάλισης κάτω από την κεφαλή µπουλονιού και το δακτύλιο κάτω από το παξιµάδι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση ο εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες θα πρέπει να ανοίγεται µε κανονικό κλειδί από την πλευρά της πλάκας πίεσης. Προειδοποίηση! Για την αποφυγή τραυµατισµού των χεριών από κοφτερές ακµές, φοράτε πάντοτε γάντια όταν πιάνετε τις πλάκες και τα προστατευτικά φύλλα. 5 6 Αποσυναρµολογήστε τους αγωγούς από την πλάκα πίεσης και τις πλάκες σύνδεσης ώστε να µπορούν να κινούνται ελεύθερα στη φέρουσα ράβδο. Επιθεωρήστε τις ολισθαίνουσες επιφάνειες της φέρουσας ράβδου και καθαρίστε τις µε ένα πανί. 14 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

19 Συντήρηση Ελληνικά 7 Μαρκάρετε το συγκρότηµα των πλακών µε µια διαγώνια γραµµή στο εξωτερικό του. 9 Ξεσφίξτε και αφαιρέστε τα µπουλόνια όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Αφαιρέστε τα µπουλόνια Μαρκάρετε 8 Μετρήστε και καταγράψτε τη διάσταση Α. Αφαιρέστε τα µπουλόνια 10 Χρησιµοποιήστε τα υπόλοιπα τέσσερα µπουλόνια για να ανοίξετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Στους µεγαλύτερους εναλλάκτες θερµότητας αυτά τα µπουλόνια διαθέτουν βάσεις έδρασης. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 15

20 Ελληνικά Συντήρηση 11 Τα ζεύγη µπουλονιών ανοίγονται εναλλάξ και διαγωνίως σε δύο βήµατα (δείτε τις παρακάτω εικόνες). Βήµα 2: Ξεσφίξτε τα δύο διαγώνια µπουλόνια εναλλάξ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Βήµα Αρ. µπουλονιού Στη διάσταση ,05A ή 3 4 Άνοιγµα Η πλάκα πλαισίου και η πλάκα πίεσης πρέπει πάντοτε να είναι παράλληλες. Η στρέβλωση της πλάκας πίεσης κατά το άνοιγµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm (2 πλήρεις περιστροφές ανά µπουλόνι) καθ' όλο το πλάτος και τα 25 mm (5 πλήρεις περιστροφές ανά µπουλόνι) κατακόρυφα. Βήµα 1: Ξεσφίξτε τα τέσσερα µπουλόνια εναλλάξ και διαγωνίως, µέχρις ότου το σετ πλακών φτάσει στη διάσταση 1,05A. 12 Ανοίξτε το σετ πλακών, αφήνοντας την πλάκα πίεσης να γλιστρήσει πάνω στη φέρουσα ράβδο. Αν πρέπει να αριθµήσετε τις πλάκες κάντε το πριν τις αφαιρέσετε. ε χρειάζεται να αφαιρέσετε τις πλάκες αν χρησιµοποιείτε µόνο νερό για τον καθαρισµό και όχι κάποιο υγρό καθαρισµού. Αφαιρέστε τις πλάκες 16 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

21 Συντήρηση Ελληνικά Κλείσιµο Αν έχετε βγάλει τις πλάκες, τοποθετήστε εναλλάξ τις πλάκες Α και Β µε τις φλάντζες στραµµένες προς την πλάκα πίεσης ή την πλάκα πλαισίου ανάλογα µε τον τύπο του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες (δείτε τη δεύτερη σελίδα του εξώφυλλου). Επίσης ανατρέξτε στη λίστα ανάρτησης πλακών. Όταν ανοίγετε τον εναλλάκτη θερµότητας. Ελέγξτε ότι όλες οι φλάντζες είναι καθαρές, σε καλή κατάσταση και τοποθετηµένες σωστά στις αυλακώσεις των πλακών και συνδέσεων. 4 Πιέστε το συγκρότηµα των πλακών. Το σφίξιµο γίνεται σε δύο βήµατα (δείτε τις σχετικές εικόνες). Η πλάκα πλαισίου και η πλάκα πίεσης πρέπει πάντοτε να είναι παράλληλες. Βήµα Αρ. µπουλονιού Στη διάσταση ή 3 4 1,10A A Ελέγξτε ότι όλες οι φλάντζες είναι τοποθετηµένες σωστά στις αυλακώσεις και ότι οι στεγανοποιητικές επιφάνειες είναι καθαρές. Το παραµικρό υπόλειµµα προϊόντος ή ξένου σωµατιδίου µπορεί να προκαλέσει διαρροή. Αν ανοίξετε τον εναλλάκτη θερµότητας χωρίς προηγουµένως να έχει καθαριστεί αποτελεσµατικά µέσω της κυκλοφορίας, πρέπει να βουρτσίσετε µε το χέρι τις πλάκες και να τις ξεπλύνετε µε το λάστιχο νερού. Καθαρίστε τα σπειρώµατα των µπουλονιών µε µια συρµατόβουρτσα. Λιπάνετε τα σπειρώµατα µε λίγο γράσο, π.χ. Gleitmo 800 ή ισοδύναµο. Ελέγξτε ότι όλες οι φλάντζες είναι σωστά στερεωµένες στις πλάκες. Βήµα 1: Σφίξτε τα δύο διαγώνια µπουλόνια εναλλάξ έως ότου το σετ πλακών φθάσει στη διάσταση 1,10Α. Σηµείωση! Η εσφαλµένη τοποθέτηση µιας φλάντζας διαπιστώνεται από το γεγονός ότι η φλάντζα ανασηκώνεται έξω από το αυλάκι της ή είναι τοποθετηµένη έξω από το αυλάκι. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 17

22 Ελληνικά Συντήρηση Βήµα 2: Κατόπιν σφίξτε τα µπουλόνια εναλλάξ και διαγωνίως, όπως φαίνεται στη σχετική εικόνα. Κατά τη διάρκεια της σύσφιξης, ελέγχετε τη διάσταση A στα σηµεία των µπουλονιών που σφίγγετε. 6 Τοποθετήστε τα υπόλοιπα µπουλόνια και ελέγξτε την απόσταση A και στις δύο πλευρές, πάνω και κάτω. 5 Αν έχετε µαρκάρει το εξωτερικό µέρος του σετ πλακών, ελέγξτε το (δείτε βήµα 3 στην ενότητα Άνοιγµα ). Αν οι πλάκες έχουν συναρµολογηθεί σωστά (A/B/A/B κτλ.), οι ακµές τους σχηµατίζουν κυψέλη (δείτε την εικόνα παρακάτω) Τοποθετήστε τα προστατευτικά φύλλα (αν παρέχονται). Συνδέστε τους αγωγούς. Αν ο εναλλάκτης θερµότητας δε στεγανοποιείται όταν φτάσετε την απόσταση Α, µπορείτε να τον σφίξετε περαιτέρω µέχρι να φτάσετε στο Α µείον 0,5 %. 18 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

23 Συντήρηση Ελληνικά Αλλαγή φλαντζών Κουµπωτές φλάντζες Ανοίξτε τον εναλλάκτη θερµότητας σύµφωνα µε τις οδηγίες της σελίδας Πραγµατοποιήστε µια δοκιµή πίεσης (δείτε την ενότητα Γενικές οδηγίες ). 2 3 Αφαιρέστε την παλιά φλάντζα µε την πλάκα αναρτηµένη ακόµα στο πλαίσιο. Τοποθετήστε την κουµπωτή φλάντζα στην πλάκα. Περάστε τις προεξοχές της φλάντζας κάτω από το χείλος της πλάκας. Σηµείωση! Βεβαιωθείτε ότι οι δύο προεξοχές της φλάντζας βρίσκονται στη σωστή θέση. 4 Συνεχίστε µε την επόµενη πλάκα κ.ο.κ. έως ότου τοποθετήσετε φλάντζες σε όλες τις πλάκες που χρειάζονται καινούργιες φλάντζες. 5 Ελέγξτε ότι οι πλάκες είναι αναρτηµένες σύµφωνα µε τη λίστα ανάρτησης πλακών. ιαβάστε στη λίστα ανάρτησης πλακών τον πίνακα µε τα δεδοµένα σχετικά µε τις πλάκες από πάνω προς τα κάτω. 6 Κλείστε τον εναλλάκτη θερµότητας σύµφωνα µε τις οδηγίες της σελίδας 17. Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες 19

24 Ελληνικά Συντήρηση Εντοπισµός βλαβών Βλάβη ιόρθωση Η απόδοση του εναλλάκτη θερµότητας µε πλάκες όσον αφορά στη µετάδοση της θερµότητας ή/και στην πτώση της πίεσης δεν είναι κανονική. Ελέγξτε τις πλάκες. Η εσφαλµένη τοποθέτηση των πλακών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µερικοί δίαυλοι να προσπερνιούνται, δηµιουργώντας µια νεκρή περιοχή. Με τη στασιµότητα που ακολουθεί δεν είναι δυνατόν ο καθαρισµός µέσω της κυκλοφορίας και ο κίνδυνος διάβρωσης ή/και µόλυνσης του προϊόντος είναι άµεσος. ιαρροή προς τα έξω Ελέγξτε την απόσταση Α. Αν συνεχίζει η διαρροή, σηµειώστε τις πλάκες µε τη διαρροή, ανοίξτε και αντικαταστήστε τις σχετικές φλάντζες. Ανάµιξη υγρών, εσωτερική διαρροή Εφαρµόστε πίεση νερού στη µία πλευρά όλων των τµηµάτων της µονάδας. Γεµίστε την άλλη πλευρά µε νερό και στη συνέχεια ανοίξτε όλες τις συνδέσεις σε εκείνη την πλευρά. Αν η πλάκα έχει οπές, το νερό θα τρέχει από τη µία πλευρά των αντίστοιχων ανοιχτών συνδέσεων. Ελέγξτε τις πλάκες του ελαττωµατικού τµήµατος µε υγρά εντοπισµού ρωγµών. Τα µεγάλα τµήµατα πλακών µπορούν να διαχωριστούν σε µικρότερα και η δοκιµή πίεσης να επαναληφθεί προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των πλακών στις οποίες πρέπει να χρησιµοποιηθεί το υγρό εντοπισµού ρωγµών. 20 Εναλλάκτης θερµότητας µε πλάκες

APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες

APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Slovenských APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες GPHE-MANUAL-EN ΕΚΔΟΣΗ: 1000E-EL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης υγρών MH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ gr_z0876176 Αναθ. A ΕΚΔΟΣΗ 03/2015 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόµατη δοσιµετρική µηχανή Οδηγίες χρήσης

Αυτόµατη δοσιµετρική µηχανή Οδηγίες χρήσης Αυτόµατη δοσιµετρική µηχανή Οδηγίες χρήσης Version 2.0 RC (2007) CPS Color Equipment Oy COROB TM D250 Οδηγίες χρήσης Version 2/07 rev C COPYRIGHT 2007, CPS Color Equipment Oy Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev.

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev. Goulds Pumps el Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δελτίο 113-E Metric ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για πύργους ψύξης EVAPCO επαγωγικού και εξαναγκασμένου ελκυσμού AT UAT LSTA LRT Για εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα και σέρβις EVAPCO, επικοινωνήστε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... 1 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες... 2 Περιγραφή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ Εξωτερική μονάδα Όνομα μοντέλου: HWS-P804HR-E HWS-P1104HR-E Ελληνικά ιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν εγκαταστήσετε την αντλία θερμότητας αέρανερού.

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 16 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 16 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 16 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................ 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου...................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 3 Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20...3 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA. Φριτέζα διατήρησης λαδιού (OCF30) Ηλεκτρικές φριτέζες Εγχειρίδιο εγκατάστασης & λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS. BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS. BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων

Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Οδηγίες χρήσης - Μετάφραση των πρότυπων Οδηγιών - GR Γενικές οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης μηχανικών εξαρτημάτων Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους ακόλουθους τύπους Μ.Στ.:

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου)

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica ASP300 S - Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Leica ASP300 S, Έκδ. 1.5 Αναθ. D, Ελληνικά 03/2013 Αρ. παραγγελίας:

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71 Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 170BT ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: 60200101 και άνω Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα