ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ"

Transcript

1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 1α. Ένταση (ως πυκνότητα φωτονιακής ροής) Εκφράζει την ποσότητα της ακτινοβολίας (ουσιαστικά τον αριθμό των φωτονίων) που προσπίπτει σε μια επιφάνεια στη μονάδα του χρόνου 1β. Ένταση (ως ενέργεια της ακτινοβολίας) Εκφράζει την ενέργεια των φωτονίων που προσπίπτει σε μια επιφάνεια στη μονάδα του χρόνου 2. Φασματική σύσταση (ποιότητα του φωτός) Εκφράζει τη σχετική κατανομή των φωτονίων στις διάφορες φασματικές περιοχές

3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 1α. Ένταση (ως πυκνότητα φωτονιακής ροής) Μετράται σε μmol φωτονίων m -2 s -1, όπου 1 mol = 6, (φωτόνια). Η μέγιστη ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι 2000 μmol m -2 s -1 1β. Ένταση (ως ενέργεια της ακτινοβολίας) Μετράται σε μονάδες ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας και ανά μονάδα χρόνου ή σε μονάδες ισχύος ανά μονάδα επιφάνειας 2. Φασματική σύσταση (ποιότητα του φωτός) Συνήθως εκφράζεται με τη βοήθεια φάσματος (δηλ. γραφικής παράστασης της κατανομής των φωτονίων στα διάφορα μήκη κύματος)

4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

5 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

6 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 10 UV: 5%, Vis: 28%, IR: 67% φωτονική ροή (σχετικές μονάδες) UV: 2%, Vis: 45%, IR: 53% μήκος κύματος (nm)

7 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη 1. Διέλευση 2. Εκτροπή της πορείας διάδοσης των φωτονίων a) Ανάκλαση b) Σκέδαση 3. Απορρόφηση

8 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ Καταπόνηση από χαμηλές ή υψηλές εντάσεις ορατής ακτινοβολίας Οι χαμηλές εντάσεις ορατής, φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας (PAR) προκαλούν καταπόνηση λόγω ανεπάρκειας της ενέργειας για την επιτέλεση της φωτοσύνθεσης Οι υψηλές εντάσεις PAR προκαλούν καταπόνηση λόγω υπερσυσσώρευσης ενέργειας στα φωτοσυστήματα αναφορικά με την ικανότητα φωτοχημικής απόσβεσης της ενέργειας και χρήσης των ανηγμένων παραγώγων στον κύκλο Calvin-Benson

9 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ Καταπόνηση από υψηλές εντάσεις υπεριώδους ακτινοβολίας Οι υψηλές εντάσεις υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) προκαλούν καταπόνηση λόγω προσβολής ευαίσθητων στόχων όπως είναι τα λιπίδια των μεμβρανών, οι πρωτεΐνες, τα φωτοχημικά κέντρα και τα νουκλεϊκά οξέα

10 --- Θέμα εξετάσεων (χωρίς απάντηση) α. Ποια υποπεριοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι περισσότερο επιβλαβής για τους φυτικούς οργανισμούς και γιατί; β. Την προστασία των φυτικών ιστών έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας έχουν αναλάβει κυρίως επιφανειακοί προστατευτικοί ιστοί. Πως επιτυγχάνεται η προστασία σε αυτό το επίπεδο;

11 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Το φωτεινό μικροπεριβάλλον της σκιας Πολλά φυτά διαβιούν σε περιβάλλον με πολύ χαμηλή ένταση PAR, όπως στον υποόροφο ενός δάσους. Η σκιά χαρακτηρίζεται από φως το οποίο διαφέρει δραματικά από το άπλετο ηλιακό φως τόσο σε ποσότητα φωτονίων όσο και σε φασματική σύσταση Το φωτεινό μικροπεριβάλλον των ηλιοκηλίδων Οι ηλιοκηλίδες προκαλούνται όταν από παροδικές συνήθως ασυνέχειες των υπερκείμενων φυλλωμάτων διέρχεται φως ποσοτικά και ποιοτικά διαφορετικό από αυτό που συνήθως επικρατεί.

12 ΗΛΙΟΚΗΛΙΔΕΣ Οι ηλιοκηλίδες αποτελούν παράγοντα αύξησης της φωτοσυνθετικής ταχύτητας αλλά και πιθανό παράγοντα καταπόνησης των φύλλων των υπερκείμενων φυτών

13 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ένταση φωτός και ποσοστά (%) φωτονίων ανά φασματική περιοχή συνθήκες φωτονιακή ροή (μmol φωτονίων m -2 s -1 ) μπλε πράσινο κόκκινο εγγύς IR άπλετο φως κάτω από φυλλωσιά (LAI=4) κάτω από 5 mm εδάφους κάτω από 1 m καθαρού νερού

14 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΤΩΝ Σκιόφυτα (ή φυτά σκιάς) Τα φυτά αυτά διαθέτουν προσαρμοστικά χαρακτηριστικά και την ικανότητα εγκλιματισμού σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η έκθεσή τους σε συνθήκες υψηλών εντάσεων PAR οδηγεί σε καταπόνηση Ηλιόφυτα (ή φυτά φωτός) Τα φυτά αυτά αναπτύσσονται ικανοποιητικά σε συνθήκες άπλετου φωτισμού ενώ σε συνθήκες χαμηλών εντάσεων PAR εμφανίζουν ενεργειακό έλλειμμα. Τα ηλιόφυτα διαθέτουν χαρακτηριστικά προσαρμογής και την ικανότητα εγκλιματισμού ώστε να αποφεύγουν αλλά κυρίως να αντέχουν την επίδραση υψηλών εντάσεων ακτινοβολίας

15 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΤΩΝ Κατανομή των δύο κατηγοριών φυτών Η κατανομή των ηλιόφυτων και των σκιόφυτων στο ίδιο ενδιαίτημα διαχωρίζεται συνήθως τόσο στο χώρο, όσο και στο χρόνο

16 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΤΩΝ Κατανομή των δύο κατηγοριών φυτών Η κατανομή των ηλιόφυτων και των σκιόφυτων στο ίδιο ενδιαίτημα διαχωρίζεται συνήθως τόσο στο χώρο, όσο και στο χρόνο

17 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Η στρατηγική της διαφυγής Επιλέγεται από ετήσιες ή εφήμερες μορφές ζωής. Τα φυτά αυτά ολοκληρώνουν τον βιολογικό τους κύκλο μέσα στα στενά όρια της ευνοϊκής περιόδου κατά την οποία δεν υφίσταται σκίαση από υπερκείμενα φυλλώματα

18 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Η στρατηγική της αποφυγής Τα ηλιόφυτα διαθέτουν μηχανισμούς αντίληψης της ποιότητας της ακτινοβολίας μέσω των οποίων επάγεται η επιμήκυνση των μεσογονατίων διαστημάτων

19 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Η στρατηγική της αποφυγής Τα σπέρματα ορισμένων, συνήθως ποωδών φυτών βλαστάνουν μόνο παρουσία φωτισμού εμπλουτισμένου στην περιοχή του ερυθρού. Τα σπέρματα αυτά δεν βλαστάνουν στο σκοτάδι ή σε φωτεινό περιβάλλον εμπλουτισμένο σε άπω ερυθρό.

20 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Η στρατηγική της ανθεκτικότητας Τη στρατηγική αυτή έχουν επιλέξει φυτικοί οργανισμοί οι οποίοι επιβιώνουν σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού, χωρίς ωστόσο να εμφανίζουν συμπτώματα καταπόνησης. Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας αποτελεί το προϊόν κατάλληλων μορφολογικών, ανατομικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών των φύλλων.

21 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Η στρατηγική της ανθεκτικότητας Ως γενετικά καθορισμένη προσαρμογή περιλαμβάνει ως τυπικούς εκπροσώπους τα υποχρεωτικά σκιόφυτα Ως φαινοτυπικός εγκλιματισμός περιλαμβάνει φυτά των οποίων τα φύλλα διαθέτουν την κατάλληλη πλαστικότητα στα χαρακτηριστικά τους ώστε να μπορούν να εγκλιματιστούν σε διαφορετικά φωτεινά καθεστώτα

22 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Μηχανισμοί ανθεκτικότητας-ανατομία Η ιδιάζουσα αρχιτεκτονική των φύλλων σκιάς επιτυγχάνει την μεγιστοποίηση της εισόδου του φωτός στο μεσόφυλλο ενώ ταυτόχρονα μειώνεται δραστικά η περατότητα με αποτέλεσμα την απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων φωτονίων από τις φωτοσυλλεκτικές χρωστικές

23 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ χαρακτηριστικό φύλλα σκιάς φύλλα φωτός πάχος μικρό μεγάλο διευθέτηση οριζόντια κατακόρυφη επιφάνεια μεγάλη μικρή εναπόθεση λιγνίνης περιορισμένη άφθονη επιδερμικά κύτταρα εντοπισμός στοματίων ασυμμετρία* διχρωμία ελάσματος** *Αναφέρεται στην ύπαρξη ασύμμετρων (ετερόπλευρων) έναντι των συμμετρικών (αμφίπλευρων) φύλλων όσον αφορά στον διαχωρισμό του μεσοφύλλου σε δρυφρακτοειδές και σπογγώδες παρέγχυμα **Αναφέρεται στην διαφορά χρωματισμού μεταξύ των φυλλικών επιφανειών (συνήθως η αποαξονική έχει ανοικτότερο πράσινο χρώμα συγκριτικά με την προσαξονική)

24 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

25 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ χαρακτηριστικό φύλλα σκιάς φύλλα φωτός πάχος μικρό μεγάλο διευθέτηση οριζόντια κατακόρυφη επιφάνεια μεγάλη μικρή εναπόθεση λιγνίνης περιορισμένη άφθονη επιδερμικά κύτταρα ιδιόμορφα κανονικά εντοπισμός στοματίων αποαξονικά αμφιστοματικά φύλλα ασυμμετρία* επιβεβλημένη πιθανή διχρωμία ελάσματος** εμφανής συνήθως απουσιάζει *Αναφέρεται στην ύπαρξη ασύμμετρων (ετερόπλευρων) έναντι των συμμετρικών (αμφίπλευρων) φύλλων όσον αφορά στον διαχωρισμό του μεσοφύλλου σε δρυφρακτοειδές και σπογγώδες παρέγχυμα **Αναφέρεται στην διαφορά χρωματισμού μεταξύ των φυλλικών επιφανειών (συνήθως η αποαξονική έχει ανοικτότερο πράσινο χρώμα συγκριτικά με την προσαξονική)

26 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Μηχανισμοί ανθεκτικότητας-φυσιολογία Οι χλωροπλάστες των φύλλων σκιάς παρουσιάζουν αυξημένες ικανότητες αξιοποίησης χαμηλών εντάσεων φωτεινής ακτινοβολίας, μέσω της εκμετάλλευσης των λιγοστών φωτονίων του περιβάλλοντος ακόμα και αν αυτά βρίσκονται στην πράσινη φασματική περιοχή Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης του μεγέθους και της αλλαγής της σύστασης σε χρωστικές των αντεννών φωτοσυλλογής. Έτσι, αυξάνεται η συμμετοχή της χλωροφύλλης b και των καροτενοειδών με αποτέλεσμα τα φύλλα σκιάς να εμφανίζουν χαμηλούς λόγους Chl a/b

27 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ χαρακτηριστικό φύλλα σκιάς φύλλα φωτός διευθέτηση χλωροπλαστών σε επαφή με τα αντικλινή τοιχώματα κυμαινόμενη Chl a/b χαμηλή υψηλή μέγεθος χλωροπλαστών μεγάλο μικρό όγκος στρώματος μικρός μεγάλος grana ευμεγέθη μικρά συγκέντρωση RubisCO / ν.β. φύλλου χαμηλή υψηλή μέγιστη φωτοσυνθετική ταχύτητα σημαντικά χαμηλή σημαντικά υψηλή σημείο αντιστάθμισης φωτός χαμηλό υψηλό

28 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Φωτοσυνθετική ταχύτητα (μmol O m -2 s -1 ) Περιοριστικά επίπεδα ακτινοβολίας Περιοριστικά επίπεδα CO 2 Σημείο αντιστάθμισης φωτισμού (δέσμευση CO = έκλυση CO ) Αναπνευστική ταχύτητα Ένταση ακτινοβολίας (μmol m -2 s -1)

29 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ -2-1 Φωτοσυνθετική ταχύτητα (μmol CO m s ) Atriplex hastata Alocasia macrorrhiza PAR (W m) -2

30 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Φωτοσυνθετικ 5 0 Atriplex hastata Alocasia macrorrhiza

31 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΙΟΦΥΤΑ Η υψηλή φωτοσυνθετική ικανότητα των ηλιοφύτων οφείλεται: 1. Στην υψηλή αγωγιμότητα εισόδου του CO 2 2. Στη σημαντική αύξηση της επιφάνειας αφομοίωσης του CO 2 3. Στην κατάλληλη αρχιτεκτονική του εσωτερικού του φύλλου που επιτρέπει τη διείσδηση και ομοιόμορφη κατανομή του φωτός σε όλα τα φωτοσυνθετικά κύτταρα 4. Στο πλήθος των φωτοσυστημάτων ανά χλωροπλάστη 5. Στην υψηλή συγκέντρωση των ενζύμων του κύκλου Calvin-Benson

32 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οι υψηλές εντάσεις PAR προκαλούν καταπόνηση 1. Επιφέρει σημαντική ελάττωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας ή ελάττωσης της απόδοσης ανά φωτόνιο (photon yield) 2. Προκαλεί φωτολεύκανση 3. Προκαλεί εκτεταμένες βλάβες από οξειδωτική καταπόνηση

33 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οι υψηλές εντάσεις PAR προκαλούν καταπόνηση

34 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οι υψηλές εντάσεις PAR προκαλούν καταπόνηση 1. Εμφανίζεται ιδιαίτερα σε φυτά τα οποία δεν είναι προσαρμοσμένα ή δεν έχουν εγκλιματιστεί σε περιβάλλον άπλετου φωτισμού 2. Εμφανίζεται εποχιακά σε φυτά τα οποία διαβιούν στον υποόροφο δασών φυλλοβόλων δένδρων ή παροδικά κατά τη διάρκεια της φωτοπεριόδου λόγω μετακίνησης του υπερκείμενου φυλλώματος ή της γης 3. Ιδιαίτερα σοβαρές φωτοβλάβες συσσωρεύουν οι χλωροπλάστες των εξώτατων στοιβάδων 4. Το φάσμα δράσης της φωτοπαρεμπόδισης υποδηλώνει ότι η καταπόνηση προκαλείται από την απορρόφηση φωτονίων από τα μόρια των χλωροφυλλών

35 --- Θέμα εξετάσεων (χωρίς απάντηση) α. Μετά από μια μακρά περίοδο εγκλιματισμού σε σκιερό μέρος, ένα σκιόφυτο και ένα ηλιόφυτο μεταφέρονται σε περιβάλλον υψηλών εντάσεων ορατής (φωτοσυνθετικά ενεργής) ακτινοβολίας. Αναμένετε να καταπονηθούν και τα δύο φυτά ή μόνο το ένα (και ποιο;) από τον παράγοντα καταπόνησης υψηλή ένταση φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας ; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. β. Ποιο φυτό αναμένετε ότι μπορεί να εγκλιματιστεί στο νέο περιβάλλον; Ποιους φυσιολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι εδράζουν στους χλωροπλάστες μπορεί να ενεργοποιήσει για να επιτύχει το παραπάνω;

36 ΦΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Φάσματα απορρόφησης Αφορούν στον τρόπο με τον οποίο ένα μόριο απορροφά φωτόνια σε μια περιοχή μηκών κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Φάσματα δράσης Μας δίνουν μια εικόνα της σχετικής αποτελεσματικότητας των φωτονίων διαφόρων μηκών κύματος σε έναν φυσιολογικό μηχανίσμό

37 ΦΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Απορρόφηση (%) απορροφητικότητα φύλλου φάσμα δράσης φωτοσύνθεσης φάσμα απορρόφησης β-καροτενίου φάσμα απορρόφησης χλωροφύλλης a Φωτοσυνθετική ταχύτητα (ως ποσοστό της ταχύτητας στα 670 nm) Μήκος κύματος (nm)

38 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ φωτοσύνθεση ένταση φωτός

39 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ φωτοσύνθεση 450 ppm 370 ppm ένταση φωτός

40 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ περίσσεια CO 2 περίσσεια φωτός φωτοσύνθεση ένταση φωτός φωτοσύνθεση συγκ. CO 2

41 Θέμα εξετάσεων --- Είναι γεγονός ότι οι πιο σοβαρές βλάβες από χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούνται κατά τις ανέφελες ημέρες παρά κατά τις συνεφιασμένες (κατά την διάρκεια της φωτοπεριόδου, θεωρώντας ίδια θερμοκρασία αέρα και ταχύτητα ανέμου). Για ποιο λόγο πιστέυετε ότι συμβαίνει αυτό; Συνοπτική απάντηση Τις ανέφελες ημέρες η ένταση της φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας είναι πολύ υψηλότερη (έως και 30 φορές υψηλότερη) γεγονός το οποίο συνδυαζόμενο με χαμηλές θερμοκρασίες (οι οποίες μειώνουν δραστικά τον ρυθμό πραγματοποίησης των σκοτεινών αντιδράσεων) αυξάνει πολύ την πιθανότητα φωτοπαρεμπόδισης.

42 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ απορρόφηση περίσσεια ενέργειας Τ [CO ] 2 φωτοσυνθετικό έργο

43 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Περιβαλλοντικές παράμετροι 1. Ακραίες θερμοκρασίες 2. Υψηλές εντάσεις PAR 3. Υδατική καταπόνηση 4. Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων Φυσιολογικές παράμετροι 5. Στάδιο ανάπτυξης

44 Θέμα εξετάσεων --- α. Για ποιο λόγο τα φυτά που υποφέρουν από υδατική καταπόνηση είναι περισσότερο επιρρεπή στην φωτοπαρεμπόδιση; β. Παρατηρείται μεγαλύτερη ευαισθησία στην φωτοπαρεμπόδιση επίσης υπό συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών; Εάν ναι, οφείλεται στον ίδιο λόγο με παραπάνω (βλ. ερώτημα α.) ή σε διαφορετικό; Συνοπτική απάντηση α. Διότι, έχοντας πιθανότατα κλείσει τα στόματα γεγονός το οποίο επιφέρει μείωση της φωτοσυνθετικής αφομοίωσης, αναπτύσσεται υψηλή ενεργειακή περίσσεια στους χλωροπλάστες. β. Ναι, διότι οι χαμηλές θερμοκρασίες παρεμποδίζουν την λειτουργία του κύκλου του Calvin. Ο λόγος είναι διαφορετικός.

45 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ H O 2 PSII + P680 e - O 2

46 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ * Y z P680 Ph Q AQB

47 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ + - Y z P680 Ph Q AQB

48 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 3 * - z A B Y P680 Ph Q Q

49 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 3 P O2 P O2

50 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ P O2 μετασχηματισμένο P680

51 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ λειτουργικό PSII μετασχηματισμένο PSII αποδόμηση D 1 αποσύσταση PSII de novo βιοσύνθεση επανασύσταση PSII

52 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Αίτια της φωτοπαρεμπόδισης 1. Ο υπάρχων βιοχημικός εξοπλισμός μεταφοράς ηλεκτρονίων και αφομοίωσης του CO 2 μέσω του κύκλου Calvin-Benson δεν επαρκεί για την φωτοσυνθετική απόσβεση του συνόλου της συλλεγόμενης ενέργειας 2. Το φαινόμενο επιτείνεται με την αύξηση της αντίστασης των στοματίων στην διάχυση του CO 2 3. Στις συνθήκες αυτές η φωτοχημική ροή ηλεκτρονίων διακόπτεται ενώ οι ενδιάμεσοι φορείς ηλεκτρονίων παραμένουν πολύ χρόνο σε ανηγμένη μορφή 4. Ιδιαίτερα ευαίσθητο είναι το PSII του οποίου η πρωτεΐνη D1 καταστρέφεται με ρυθμούς ανώτερους από εκείνους της επιδιώρθωσης

53 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Τελική κατάληξη της φωτοπαρεμπόδισης 1. Ο υπερκορεσμός των φωτοχημικών κέντρων με ενέργεια διέγερσης εκφράζεται με μια χαρακτηριστική αύξηση των επιπέδων του φθορισμού της χλωροφύλλης και μείωση της φωτοχημικής απόδοσης (Φ PSII ) 2. Το πλεόνασμα της ενέργειας συμμετέχει σε φωτοχημικές αντιδράσεις άλλες από αυτές της φωτοχημικής ροής ηλεκτρονίων με συνέπεια την παραγωγή ενεργών μορφών οξυγόνου (ROS) 3. Η συσσώρεση ROS υπερβαίνει την ικανότητα του αντιοξειδωτικού μεταβολισμού με συνέπεια την ανεξέλεγκτη οξείδωση λιπιδίων, πρωτεΐνών και νουκλεϊκών οξέων

54 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Η στρατηγική της διαφυγής Επιλέγεται από ετήσιες ή εφήμερες μορφές ζωής. Τα φυτά αυτά ολοκληρώνουν τον βιολογικό τους κύκλο μέσα στα στενά όρια της ευνοϊκής περιόδου κατά την οποία υφίσταται σκίαση από υπερκείμενα φυλλώματα

55 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Η στρατηγική της αποφυγής Αφορά στην αποφυγή της συλλογής υπερβολικών ποσών ενέργειας της φωτεινής ακτινοβολίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ύπαρξης οπτικών φραγμάτων ή φίλτρων τα οποία ανακλούν, σκεδάζουν ή απορροφούν μέρος της ορατής ακτινοβολίας με σκοπό την αποτροπή υπερδιέγερσης των φωτοσυνθετικών χρωστικών. Μια άλλη ομάδα μηχανισμών αφορά στην διευθέτηση φύλλων ή ακόμα και χλωροπλαστών με τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνεται η έκθεσή τους στην προσπίπτουσα ακτινοβολία

56 ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Η στρατηγική της ανθεκτικότητας Τα φυτικά είδη που έχουν επιλέξει αυτή την στρατηγική συλλέγουν υψηλά ποσά ενέργειας της φωτεινής ακτινοβολίας μέρος των οποίων είναι συχνά πλεονασματικό αναφορικά με την ενέργεια που μπορούν να διοχετεύσουν για τη φωτοσυνθετική αφομοίωση του CO 2. Ως εκ τούτου, οι χλωροπλάστες των φυτών αυτών υφίστανται μεγάλης έκτασης ενεργειακή πίεση. Η ανθεκτικότητά τους συνίσταται στην ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών διοχέτευσης της πλεονάζουσας ενέργειας καθώς και μηχανισμών επιδιόρθωσης των φωτοβλαβών σε συνδυασμό με έναν αποδοτικό αντιοξειδωτικό μεταβολισμό.

57 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ Χαρακτηριστικά προσαρμογής Οπτικά φίλτρα και φράγματα: 1. Χρωστικές (ανθοκυανίνες) 2. Επιεφυμενιδικοί κηροί 3. Τρίχωμα Ανατομικά χαρακτηριστικά και οπτικές ιδιότητες: 4. Κλίση ελάσματος 5. Γεωμετρία ελάσματος και μηχανική του μίσχου 6. Ανατομικά στοιχεία που άγουν το φως 6α. Σκληρεΐδες 6β. Προεκτάσεις δεσμικών κολεών

58 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ Χαρακτηριστικά εγκλιματισμού Κινήσεις: 1. Παραηλιοτροπικές κινήσεις του ελάσματος 2. Αυξητικές κινήσεις 3. Χλωροπλαστικές κινήσεις

59 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ Χαρακτηριστικά εγκλιματισμού Κινήσεις: 1. Παραηλιοτροπικές κινήσεις του ελάσματος 2. Αυξητικές κινήσεις 3. Χλωροπλαστικές κινήσεις

60 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εναλλακτικές οδοί απόσβεσης της ενέργειας Απόσβεση στο επίπεδο της ροής ηλεκτρονίων (μεταβολική απόσβεση) Α. Φωτοχημική-φωτοσυνθετική απόσβεση 1. Αφομοίωση CO 2 μέσω κατανάλωσης ανηγμένων μορίων (NADPH 2 ) και ATP Β. Φωτοχημική-μη φωτοσυνθετική απόσβεση 2. Φωτοαναπνοή 3. Αντίδραση Mehler (κύκλος νερού) 4. Χλωροπλαστική αναπνοή Απόσβεση στο επίπεδο της φωτοσυλλογής (φωτονιακή απόσβεση) Γ. Μη φωτοχημική απόσβεση 5. Μέσω χλωροφύλλης τριπλότητας 6. Μέσω ενεργειακά εξαρτώμενης απόσβεσης (qe) 7. Μέσω παραμένουσας φωτοπαρεμποδιστικά προερχόμενης απόσβεσης (qi)

61 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LHCII LHCI PSII PQ b f 6 PSI αφομοίωση CO 2 3 Chl qi O 2 χλωροπλαστική αναπνοή qe θερμική απόσβεση O 2 αντίδραση Mehler (κύκλος νερού) O 2 φωτοαναπνοή

62

63 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ S 1 S 1 ενέργεια θερμότητα S 0 χλωροφύλλη S 0 ζεαξανθίνη

64 Θέμα εξετάσεων --- α. Ο κύκλος των ξανθοφυλλών συνιστά έναν φωτοπροστατευτικό μηχανισμό των χλωροπλαστών. Υπό συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας ο κύκλος ενεργοποιείται με την μετατροπή της βιολαξανθίνης σταδιακά σε ζεαξανθίνη μέσω του ενζύμου αποεποξειδάση της βιολαξανθίνης. Εξηγήστε πως το ένζυμο αυτό δραστηριοποιείται δεδομένου ότι έχει βέλτιστη τιμή ph 5,1 στην περιοχή της κοιλότητας των θυλακοειδών (lumen). β. Εξηγήστε πως η φωτοαναπνοή βοηθά στην μείωση της ενεργειακής πίεσης στους χλωροπλάστες και επομένως βοηθά στην αποτροπή της εμφάνισης φωτοπαρεμπόδισης.

65 Συνοπτική απάντηση --- α. Η ενεργειακή περίσσεια επιφέρει οξίνηση της κοιλότητας του θυλακοειδούς λόγω παρεμπόδισης της φωσφορυλίωσης του ADP. β. Η λειτουργία της φωτοαναπνοής έχει ως συνέπεια την κατανάλωση ενέργειας των φωτεινών αντιδράσεων υπό μορφή ATP.

66 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ MDA MDAR + + NADP + H NADPH O 2 O 2 - ασκορβικό H O 2 2 H O 2 FNR Fd SOD APX PSI H O 2 PC

67 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ανάκλαση σκέδαση απορρόφηση απόσβεση ηλεκτρονίων φωτοσύνθεση απόσβεση φωτονίων

Ακτινοβολία. Η ακτινοβολία ως παράγοντας καταπόνησης. Καθοριστικής σημασίας

Ακτινοβολία. Η ακτινοβολία ως παράγοντας καταπόνησης. Καθοριστικής σημασίας Ακτινοβολία Η ακτινοβολία ως παράγοντας καταπόνησης Καθοριστικής σημασίας η ποσότητα (ως ροή φωτονίων), όσο και η ποιότητα (ως φασματική κατανομή) της ακτινοβολίας που δέχονται τα φυτά Ακτινοβολία ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

του φωτονίου (εποµένως περιοχές στόχους. στόχων.

του φωτονίου (εποµένως περιοχές στόχους. στόχων. Η επίδραση της ακτινοβολίας στους φυτικούς οργανισµούς εξαρτάται από το µήκος κύµατος των φωτονίων Όταν ένα φωτόνιο προσκρούει σε ένα υλικό, µπορούν να συµβούν χηµικές αλλαγές, το µέγεθος και το είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Οπτικές ιδιότητες και φωτοσυνθετική απόδοση ομοβαρών και ετεροβαρών φύλλων: η επίδραση της γωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Μεταβολές των Φωτοσυνθετικών Χαρακτηριστικών των Φύλλων Τριών Ποικιλιών της Αµπέλου κατά τη ιάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum japonicum (ΟΜΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum japonicum (ΟΜΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ Ορίζεται κάθε άσκηση δύναμης σε ιστούς, όργανα ή στο σώμα ενός φυτού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν προκαλεί καταστροφή των δομών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για το υπόγειο μέρος όσο είναι και για το υπέργειο. Σε καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη το οξυγόνο διαχέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ IN VIVO ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ IN VIVO ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Διερεύνηση της δυνατότητας εκτίμησης της φωτοσυνθετικής ταχύτητας ορισμένων μεσογειακών ειδών μέσω μετρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Οξειδωτική καταπόνηση

Οξειδωτική καταπόνηση Οξειδωτική καταπόνηση Δημιουργία ενεργών μορφών οξυγόνου Ο ρόλος του μοριακού οξυγόνου ως τελικού αποδέκτη των ηλεκτρονίων στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων της αναπνευστικής λειτουργίας των αερόβιων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ: ΠΙΘΑΝΟΙ ΟΙΚΟ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΟ ΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ: ΠΙΘΑΝΟΙ ΟΙΚΟ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΟ ΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ: ΠΙΘΑΝΟΙ ΟΙΚΟ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΝΩΝ Ή ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΟ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος Γενικά Ακόμη και στα πιο απλά αγροοικοσυστήματα, ανάμεσα στα φυτά που προορίζονται για συγκομιδή, τα φυτά που

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατανόηση του εκπαιδευτικού αυτού βοηθήματος είναι απαραίτητη η επαρκής γνώση της Φυσιολογίας Φυτών και της Φυσιολογίας Καταπονήσεων των

Για την κατανόηση του εκπαιδευτικού αυτού βοηθήματος είναι απαραίτητη η επαρκής γνώση της Φυσιολογίας Φυτών και της Φυσιολογίας Καταπονήσεων των Για την κατανόηση του εκπαιδευτικού αυτού βοηθήματος είναι απαραίτητη η επαρκής γνώση της Φυσιολογίας Φυτών και της Φυσιολογίας Καταπονήσεων των Φυτών 1. Τα μεσογειακά οικοσυστήματα στον πλανήτη Τα μεσογειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών Πέτρος Λόλας, Ευθυμία Λεβίζου, Μαριάντζελα Φωτέλλη, Δημοσθένης Κίζης Βόλος,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; Είναι η διαδικασία κατά την οποία παράγεται ATP (στο χλωροπλάστη), με δέσμευση φωτεινής

Διαβάστε περισσότερα

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia)

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia) ÃÅÙÐÏÍÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÔÇÓ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÃÅÙÑÃÉÁÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑÉÊÇ ÄÉÁÔÑÉÂÇ ÌÅËÅÔÇ ÔÙÍ ÅÐÉÄÑÁÓÅÙÍ ÔÇÓ ÅËËÅÉÌÌÁÔÉÊÇÓ ÁÑÄÅÕÓÇÓ ÓÅ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÂÁÌÂÁÊÉÏÕ )Gossypium hirsutum

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Msc Τεχνολόγος Γεωπόνος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Msc Τεχνολόγος Γεωπόνος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Msc Τεχνολόγος Γεωπόνος ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΕΦΥΜΕΝΙ ΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΕΦΥΜΕΝΙ ΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙ Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΕΦΥΜΕΝΙ ΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΙΟΣ. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΙΟΣ. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΙΟΣ Γενικά Ο Ήλιος είναι μια θερμή σφαίρα αερίων στο εσωτερικό της οποίας γίνονται θερμοπυρηνικές αντιδράσεις. Αποτέλεσμα των αντιδράσεων είναι η παραγωγή ενέργειας η οποία ύστερα από εκατοντάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αυτόνομη Λειτουργία Πλήρους Ελεγχόμενου Θερμοκηπίου από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και Έλεγχος Εσωτερικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 Β6 (ΚΕΦ. 2, 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΙ. Στο φυτικό κύτταρο συνυπάρχουν δύο οργανίδια τα οποία διαθέτουν γενετικό υλικό και τα οποία σχετίζονται λειτουργικά, στο πλαίσιο δύο βασικών μεταβολικών διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μεταβολισμός ονομάζεται η αξιοποίηση της ενέργειας και των στοιχείων του περιβάλλοντος για την εκτέλεση βιοχημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού ή

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΑΟΥΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα