ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Jonsered εφαρµόζει µια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης προϊόντων και ως αποτέλεσµα αυτού διατηρεί το δικαίωµα να κάνει τροποποιήσεις στο σχεδιασµό και την εµφάνιση των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει µε λεπτοµέρεια τη χρήση και τη συντήρηση του φυσητήρα και την εκτέλεση της τακτικής συντήρησης. Επίσης περιγράφει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθεί η µέγιστη ασφάλεια κατά τη χρήση του φυσητήρα, τη λειτουργία των συσκευών ασφαλείας και πώς πρέπει να συντηρούνται. Σηµείωση! Το τµήµα του εγχειριδίου που ασχολείται µε την ασφάλεια πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από όλα τα άτοµα που έρχονται σε επαφή µε το φυσητήρα. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει γραφτεί για εκείνους που χρειάζονται καθοδήγηση σε ότι αφορά την ανίχνευσή βλαβών, τη σωστή συντήρηση και την εκτέλεση διορθωτικής συντήρησης του φυσητήρα. Υπάρχουν προειδοποιητικά σύµβολα στο φυσητήρα. Εάν οποιοδήποτε από τα προειδοποιητικά σύµβολα στο φυσητήρα παραµορφωθεί ή φθαρεί, πρέπει να παραγγελθούν και να τοποθετηθούν καινούρια στο φυσητήρα το συντοµότερο δυνατό. Σηµειώστε ότι ορισµένα από τα προειδοποιητικά σύµβολα είναι ανάγλυφα στα εξαρτήµατα του φυσητήρα. Ο φυσητήρας χρησιµοποιείται για να φυσά φύλλα και άλλα υπολείµµατα από το έδαφος. Κατά το χειρισµό του φυσητήρα, ο χειριστής πρέπει να στέκεται και µε τα δύο πόδια σταθερά στο έδαφος. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! εν επιτρέπονται, σε καµία περίπτωση, τροποποιήσεις στο σχεδιασµό του φυσητήρα χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή. Χρησιµοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ. Οι µη εξουσιοδοτηµένες τροποποιήσεις ή αξεσουάρ µπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Θέση Σύµβολο Περιγραφή Φυσητήρας Εγχειρίδιο χρήσης Οι έλεγχοι και/ή η συντήρηση πραγµατοποιείται αφού έχει απενεργοποιηθεί ο κινητήρας και αποσυνδεθεί το µπουζί Απαιτείται καθαρισµός σε τακτά χρονικά διαστήµατα Πρέπει να φοράτε εγκεκριµέναγυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικό προσώπου. Πρέπει να φοράτε εγκεκριµέναγυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικό προσώπου. Τα άτοµα που χρησιµοποιούν το φυσητήρα πρέπει να φορούν τον παρακάτω εξοπλισµό ασφαλείας: Εγκεκριµένα προστατευτικά ακοής. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ο φυσητήρας µπορεί να είναι επικίνδυνος! Η απρόσεκτη ή αντικανονική χρήση µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ή ακόµη και θανάσιµο τραυµατισµό. ιαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Χρήσης και κατανοήστε το περιεχόµενό του πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα εισαγωγής είναι ασφαλισµένο στην κλειστή θέση ή ότι ο σωλήνας αναρρόφησης είναι τοποθετηµένος στο φυσητήρα. Ποτέ µην αγγίζετε τη φτερωτή εκτός εάν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη, η φτερωτή ακινητοποιηµένη και το µπουζί αποσυνδεδεµένο. ÖïñÜôå ðüíôïôå åãêåêñéìýíá ðñïóôáôåõôéêü ãüíôéá. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ο φυσητήρας µπορεί να εκσφενδονίσει αντικείµενα µε µεγάλη ταχύτητα τα οποία µπορεί να εξοστρακιστούν και να κτυπήσουν το χειριστή. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό στα µάτια Rev. 2 9/27/07 Greek - 23

4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Θέση Σύµβολο Περιγραφή Φυσητήρας Εγχειρίδιο χρήσης Ο χειριστής του φυσητήρα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν άλλα άτοµα ή ζώα σε απόσταση µικρότερη από 15 µέτρα. Όποτε περισσότεροι χειριστές εργάζονται στον ίδιο χώρο πρέπει να τηρούν µια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 15 µέτρων µεταξύ τους. Τσοκ Ανεφοδιασµός ιακόπτης σταµατήµατος Οδηγίες σχετικά µε το άνοιγµα τουκαλύµµατος εισαγωγής. Áõôü ôï ðñïúüí óõììïñöþíåôáé ìå ôéò éó ýïõóåò ïäçãßåò CE. Στάθµη ηχητικής πίεσης µετρηµένη σε απόσταση 7,5 µέτρων. Εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον σύµφωνα µε την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ). Οι εκποµπές του µηχανήµατος καθορίζονται στο κεφάλαιο Τεχνικά στοιχεία αυτού του εγχειριδίου καθώς και στην πινακίδα του µηχανήµατος. Άλλα σύµβολα/αυτοκόλλητα που υπάρχουν στο µηχάνηµα αναφέρονται σε ειδικές απαιτήσεις πιστοποίησης για ορισµένες αγορές Rev. 2 9/27/07 Greek - 24

5 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προσωπικός εξοπλισµός ασφαλείας Τα άτοµα που χρησιµοποιούν το φυσητήρα πρέπει να φορούν τον παρακάτω εξοπλισµό ασφαλείας: 1. Εγκεκριµένα προστατευτικά ακοής. 2. Εγκεκριµένα προστατευτικά για τα µάτια. 3. ÖïñÜôå ðüíôïôå åãêåêñéìýíá ðñïóôáôåõôéêü ãüíôéá. 4. Μπότες ή υποδήµατα εργασίας µε αντιολισθητικό πέλµα. 5. Μάσκα όταν εργάζεστε µε το φυσητήρα σε περιβάλλον µε πολύ σκόνη. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χειρίζονται το φυσητήρα. Ïé åéñéóôýò ðñéïíéþí êáèáñéóìïý, èáìíïêïðôéêþí êáé ïñôïêïðôéêþí èá ðñýðåé íá Ý ïõí ìáæß ôïõò Ýíá êïõôß ðñþôùí âïçèåéþí. Ασφάλεια καυσίµου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Το καύσιµο το οποίο χρησιµοποιείται για το φυσητήρα έχει τα παρακάτω επικίνδυνα χαρακτηριστικά: 1. Τα πτητικά υγρά; οι ατµοί τους και τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη. 2. Η απευθείας επαφή µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος. 3. Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο Σιλανσιέ Το σιλανσιέ είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει το ελάχιστο δυνατό επίπεδο θορύβου καθώς και για να κατευθύνει τα καυσαέρια του κινητήρα µακριά από το χειριστή. Τα σιλανσιέ µε καταλυτικούς µετατροπείς είναι επίσης σχεδιασµένα να µειώνουν τα βλαβερά στοιχεία των καυσαερίων. Προσωπική ασφάλεια Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τα άτοµα που χειρίζονται το φυσητήρα: Ο χειριστής θα πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει τα περιεχόµενα αυτού του εγχειριδίου Μη φοράτε χαλαρά ρούχα, κασκόλ ή αλυσίδες στο λαιµό ή να αφήνετε µακριά µαλλιά ελεύθερα, διότι αυτά µπορούν να αναρροφηθούν από τα περιστρεφόµενα µέρη του φυσητήρα και να προκαλέσουν τραυµατισµό. Μη χρησιµοποιείτε το φυσητήρα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή εάν είστε κουρασµένοι. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Τα καυσαέρια του κινητήρα είναι ζεστά και είναι πιθανό να περιέχουν σπινθήρες που µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ποτέ µη βάζετε εµπρός το µηχάνηµα σε εσωτερικούς χώρους ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Τα σιλανσιέ µε καταλυτικό µετατροπέα ζεσταίνονται υπερβολικά τόσο κατά τη χρήση όσο και µετά το σταµάτηµα του µηχανήµατος. Αυτό ισχύει και όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί. Η επαφή µε το σιλανσιέ µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα στο δέρµα. Έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς! Rev. 2 9/27/07 Greek - 25

6 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εξοπλισµός ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! εν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιείται ο φυσητήρας εάν οποιεσδήποτε από τις συσκευές ασφαλείας ή τους προφυλακτήρες λείπουν, έχουν βλάβη ή δεν είναι σε κατάσταση λειτουργίας. Ο φυσητήρας είναι εξοπλισµένο µε διάφορες συσκευές ασφαλείας και προφυλακτήρες για την πρόληψη ατυχηµάτων. Αυτές περιγράφονται στη γενική περιγραφή του φυσητήρα στη σελίδα 9. Ο συσκευές ασφαλείας και προφυλακτήρες επίσης χρειάζονται τακτική επιθεώρηση και συντήρηση. Τα µέτρα αυτά και τα διαστήµατα στα οποία πρέπει να πραγµατοποιούνται καθορίζονται στην συντήρηση. Ασφάλεια κατά τη χρήση του φυσητήρα ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Σταµατήστε τον κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι ακινητοποιήθηκε η φτερωτή πριν προσπαθήσετε να ανοίξετε το κάλυµµα της εισαγωγής αναρρόφησης ή προσπαθήσετε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε σωλήνες αναρρόφησης ή φυσήµατος. Τα περιστρεφόµενα πτερύγια µπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυµατισµό. Αποσυνδέετε πάντοτε το µπουζί πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή αποκτήσετε πρόσβαση σε κινούµενα µέρη. Μην επιτρέπετε σε άλλα άτοµα ή ζώα να είναι στο χώρο εργασίας, δηλ. εντός. 15 µέτρων από το χειριστή. Ο φυσητήρας µπορεί να εκσφενδονίσει αντικείµενα µε µεγάλη ταχύτητα τα οποία µπορεί να εξοστρακιστούν και να κτυπήσουν το χειριστή. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό στα µάτια. Ποτέ µη στρέφετε το ακροφύσιο του φυσητήρα προς ανθρώπους ή ζώα. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα πριν τοποθετήσετε ή αποσυναρµολογήσετε αξεσουάρ ή άλλα εξαρτήµατα. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το φυσητήρα εάν απουσιάζει κάποιος από τους προφυλακτήρες. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε το φυσητήρα σε χώρους µε κακό εξαερισµό όπου µπορεί να εισπνεύσετε τα καυσαέρια. Σβήστε τον κινητήρα και να τον αφήσετε να κρυώσει πριν τον ανεφοδιασµό. Μετακινήστε τη συσκευή τουλάχιστον 3 µέτρα από το σηµείο ανεφοδιασµού πριν προσπαθήσετε να την εκκινήσετε. Τα σιλανσιέ µε καταλυτικό µετατροπέα ζεσταίνονται υπερβολικά τόσο κατά τη χρήση όσο και µετά το σταµάτηµα του µηχανήµατος. Το ίδιο ισχύει και όταν ο φυσητήρας λειτουργεί στο ρελαντί. Έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά το χειρισµό του φυσητήρα κοντά σε εύφλεκτα υλικά και/ή όπου υπάρχουν tεύφλεκτοι ατµοί.αποφύγετε οποιαδήποτε απευθείας επαφή του σώµατος µε την περιοχή της εξάτµισης. Προσέχετε, ειδικά εάν εφαρµόζεται λειτουργία µε το αριστερό χέρι. Μη χρησιµοποιείτε το φυσητήρα ενώ στέκεστε σε σκάλα ή στήριγµα. Άλλα µέτρα ασφαλείας Χρησιµοποιείτε το φυσητήρα µόνο σε λογικές ώρες, δηλ. όχι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ όταν µπορεί να ενοχλήσετε. Τηρείτε τις ώρες κοινής ησυχίας. Συνήθως συνιστάται από 9:00 πµ έως 5:00 µµ. ευτέρα έως Σαββάτο. Χρησιµοποιήστε το φυσητήρα στη χαµηλότερη δυνατή ρύθµιση του γκαζιού για να επιτύχετε το σκοπό σας. Ελέγξτε την κατάσταση του φυσητήρα πριν τη λειτουργία, ειδικά το σιλανσιέ, την εισαγωγή αέρα και το φίλτρο αέρα Rev. 2 9/27/07 Greek - 26

7 Χρησιµοποιήστε µια τσουγκράνα ή σκούπα για να χαλαρώσετε τα υπολείµµατα στο έδαφος πριν τα φυσήξετε. Σε συνθήκες µε σκόνη, ψεκάστε ελαφρά το χώροεργασίας µε ένα λάστιχο. Κάντε οικονοµία στο νερό χρησιµοποιώντας φυσητήρες αντί για λάστιχο για πολλές εφαρµογές στο γκαζόν και τον κήπο, όπως και για σηµεία όπως υδροροές στέγης, σίτες, βεράντες και κήπους κλπ. Προσέχετε για παιδιά, κατοικίδια ζώα, ανοιχτά παράθυρα ή οχήµατα, και φυσήξτε τα υπολείµµατα προς ασφαλή κατεύθυνση. Χρησιµοποιείτε την πλήρη προέκταση του ακροφυσίου ώστε το ρεύµα του αέρα να λειτουργεί κοντά στο έδαφος. Μετά τη χρήση του φυσητήρα, συγκεντρώστε και απορρίψτε τα υπολείµµατα σε κάδους σκουπιδιών. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Rev. 2 9/27/07 Greek - 27

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο φυσητήρας 1. Ιµάντας ώµου (BV2126) 2. Πλήκτρο γκαζιού 3. ιακόπτης σταµατήµατος 4. Χειριστήριο µεταβλητής ταχύτητας 5. Περίβληµα φτερωτής 6. Τάπα καυσίµου 7. Φίλτρο αέρα 8. Τσοκ 9. Αντλία προπλήρωσης 10. Κάλυµµα εισαγωγής 11. Λαβή αναρρόφησης (BV2126) 12. όντια κοπής (BV2126) 13. Φτερωτή 14. Στάνταρ ακροφύσιο 15. Ακροφύσιο υψηλής ταχύτητας (BV2126) 16. Σωλήνας φυσητήρα 17. Βίδα σύσφιξης του σωλήνα 18. Παξιµάδι σύσφιξης του σωλήνα 19. Σιλανσιέ 20. Êáëþäéï ãåßùóçò 21. Λαβή εκκίνησης 22. Συσκευή εκκίνησης 23. Βίδες ρύθµιση καρµπυρατέρ 24. Εγχειρίδιο χρήσης Rev. 2 9/27/07 Greek - 28

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αξεσουάρ (BV2126) 21. Συσκευή αναρρόφησης µε εξαρτήµατα συλλογής που αποτελούνται από τα στοιχεία παρακάτω. 22. Σωλήνας σακούλας αναρρόφησης 23. Σακούλα συλλογής 24. Σωλήνας αναρρόφησης σε δύο τµήµατα 25. Βίδα 26. Ιµάντας ώµου Rev. 2 9/27/07 Greek - 29

10 Εξοπλισµός ασφαλείας Ο παρακάτω εξοπλισµός στο φυσητήρα έχει σχεδιαστεί για την προστασία προσωπικού και υλικών. Τα εξαρτήµατα αυτά ρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής όποτε χρησιµοποιείτε, επιθεωρείτε και συντηρείτε το φυσητήρα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ιακόπτης σταµατήµατος Ο διακόπτης σταµατήµατος (A) χρησιµοποιείται για το σβήσιµο του κινητήρα. Σιλανσιέ Το σιλανσιέ είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει το ελάχιστο δυνατό επίπεδο θορύβου καθώς και για να κατευθύνει τα καυσαέρια του κινητήρα µακριά από το χειριστή. Τα σιλανσιέ εξοπλισµένα µε καταλυτικούς µετατροπείς είναι επίσης σχεδιασµένα να µειώνουν τα βλαβερά στοιχεία των καυσαερίων. Τα καυσαέρια του κινητήρα είναι ζεστά και µπορεί να περιέχουν σπινθήρες, οι οποίοι µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά εάν έρθουν σε επαφή µε ξηρά ή εύφλεκτα υλικά. Ορισµένα µοντέλα φυσητήρα, ειδικά εκείνα που πωλούνται σε χώρες µε ξηρό κλίµα, είναι εξοπλισµένα µε δικτυωτό πλέγµα αναστολής σπινθήρων (B). το πλέγµα αυτό πρέπει να καθαρίζετε ή να αντικαθιστάται σε συγκεκριµένα διαστήµατα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Το σιλανσιέ είναι καυτό όταν λειτουργεί ο κινητήρας και µετά το σταµάτηµά του. ΜΗΝ ΑΓΓΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΙΛΑΝΣΙΕ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟ! Αυτό µπορεί να προκαλέσει σοβαρό έγκαυµα. Άλλος εξοπλισµός Πλήκτρο γκαζιού Ο αριθµός των στροφών και η απόδοση του κινητήρα ρυθµίζονται µε το πλήκτρο του γκαζιού (C). Χειριστήριο µεταβλητής ταχύτητας Το χειριστήριο µεταβλητής ταχύτητας (D) έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την αύξηση ή µείωση των στροφών του κινητήρα όπως χρειάζεται µόνο κατά τη χρήση του φυσητήρα µόνο Rev. 2 9/27/07 Greek - 30

11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιά στη συσκευή, ΜΗΝ προσπαθήσετε να χρησιµοποιήσετε το χειριστήριο µεταβλητής ταχύτητας κατά την εκκίνηση ή κατά τη χρήση για αναρρόφηση. Περίβληµα φτερωτής Το περίβληµα της φτερωτής (E) και η φτερωτή παρέχουν (F) έξοδο αέρα υψηλής απόδοσης. Κάλυµµα εισαγωγής Ένα κάλυµµα εισαγωγής (H) βρίσκεται στο πλευρό του περιβλήµατος ανεµιστήρα. Το άνοιγµα αυτού του καλύµµατος αυτού του καλύµµατος επιτρέπει την πρόσβαση για τον καθαρισµό και την επιθεώρηση της φτερωτής (BV2126 µόνο). Εάν χρησιµοποιείται ο σωλήνας αναρρόφησης, πρέπει να τοποθετηθεί στο άνοιγµα στο κάλυµµα εισαγωγής. Για να ανοίξετε το κάλυµµα εισαγωγής, χρησιµοποιήστε ένα εργαλείο για να ανασηκώσετε το άκρο του καλύµµατος απέναντι από το µεντεσέ (υποδεικνύεται από το βέλος στο κάλυµµα εισαγωγής.) Êáëþäéï ãåßùóçò Ôï êáëþäéï ãåßùóçò(g) ìåéþíåé ôçí óõóóþñåõóç óôáôéêïý öïñôßïõ êáôü ôç ëåéôïõñãßá óå îçñýò óõíèþêåò. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ µη βάζετε εµπρός το φυσητήρα εάν το κάλυµµα εισαγωγής δεν είναι κλειστό, έχει ζηµιά ή δεν µπορεί να κλείσει. (Εξαίρεση: Όταν είναι τοποθετηµένος ο σωλήνας αναρρόφησης) Rev. 2 9/27/07 Greek - 31

12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κοπτικά δόντια (BV2126) ύο κοπτικά (J) δόντια είναι τοποθετηµένα στη φτερωτή. Τα κοπτικά δόντια υπάρχουν για να ψιλοτεµαχίζουν φύλλα και άλλα υπολείµµατα τα οποία έχουν αναρροφηθεί πριν εισέλθουν στην είσοδο της φτερωτής. Ακροφύσιο και σωλήνας φυσητήρα ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Το βίδα σύσφιξης του σωλήνα και το παξιµάδι πρέπει να τοποθετηθούν πριν από την αρχική χρήση (δείτε τη γενική περιγραφή του φυσητήρα στη σελίδα 28). Ο σωλήνας φυσητήρα (K) τοποθετείται στη µονάδα µε ένα σύστηµα εγκοπής και προεξοχής. Για την τοποθέτηση ή αφαίρεση του σωλήνα φυσητήρα (ή του σωλήνα σακούλας αναρρόφησης BV2126), πρέπει να αφαιρεθεί η βίδα σύσφιξης του σωλήνα. Ευθυγραµµίστε την εγκοπή στην έξοδο αέρα µε την ανάγλυφη νεύρωση στο σωλήνα και εισάγετε το σωλήνα µέχρι να ευθυγραµµιστούν οι οπές στο σωλήνα και στο περίβληµα. Επανατοποθετήστε τη βίδα σύσφιξης του σωλήνα και σφίξτε την. Το ακροφύσιο (L) έχει σύστηµα τύπου µπαγιονέτ για τη σύνδεση του µε το σωλήνα φυσητήρα. Ο αέρας περνά µέσα από το σωλήνα φυσητήρα στο ακροφύσιο, όπου η ταχύτητα εκροής του αέρα αυξάνεται και σχηµατίζεται το ρεύµα εξόδου έτσι ώστε να παρέχει την καλύτερη απόδοση. Το µήκος του σωλήνα φυσητήρα µπορεί να ρυθµιστεί περιστρέφοντας το ακροφύσιο προς τα αριστερά για να απεµπλακεί η σύνδεση µπαγιονέτ και ολισθαίνοντας το ακροφύσιο στη σωστή θέση. Περιστρέψτε το ακροφύσιο δεξιά µέχρι να αισθανθείτε ένα κλικ για να επανασφαλιστεί το ακροφύσιο. Συσκευή και λαβή εκκίνησης Η συσκευή εκκίνησης (M) βρίσκεται στο πλευρό του περιβλήµατος του κινητήρα και εµπλέκει το στροφαλοφόρο του κινητήρα µόνο όταν τραβιέται η λαβή εκκίνησης (N). Τάπα καυσίµου Η τάπα καυσίµου (O) βρίσκεται στο πίσω µέρος του περιβλήµατος του κινητήρα και διαθέτει µια τσιµούχα για να εµποδίζει το καύσιµο από το να διαρρεύσει. Φίλτρο αέρα Το φίλτρο αέρα (P) αποτελείται από ένα ινώδες φίλτρο σε ένα ανθεκτικό πλαίσιο. Το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαρίζεται σε συγκεκριµένα διαστήµατα. ιαφορετικά, ο φυσητήρας θα καταναλώνει υπερβολικό καύσιµο, η απόδοση θα Rev. 2 9/27/07 Greek - 32

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ µειωθεί και µπορεί να σχηµατιστεί ένα ελαιώδες υπόλειµµα στα ηλεκτρόδια των µπουζί. Τσοκ Το τσοκ (Q) βρίσκεται κάτω από το κάλυµµα του φίλτρου αέρα και πρέπει να χρησιµοποιείται κάθε φορά που εκκινείται ο κινητήρας κρύος. Ρύθµιση του καρµπυρατέρ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Υπάρχουν τρεις βίδες ρύθµισης για τη ρύθµιση του καρµπυρατέρ: Ρεύµα χαµηλής ταχύτητας Ρεύµα υψηλής ταχύτητας Βίδα ρύθµισης για το ρελαντί Η ρύθµιση του καρµπυρατέρ συνίσταται στην προσαρµογή του κινητήρα στις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, π.χ. στο κλίµα, το υψόµετρο, τη βενζίνη και τον τύπου του λαδιού για δίχρονο κινητήρα που χρησιµοποιείται. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη ρύθµιση του καρµπυρατέρ, στην συντήρηση Rev. 2 9/27/07 Greek - 33

14 Καύσιµο ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε δίχρονο κινητήρα και πρέπει πάντοτε να χρησιµοποιεί ως καύσιµο ένα µίγµα βενζίνης και λαδιού δίχρονων κινητήρων. Είναι σηµαντικό η ποσότητα του λαδιού να µετράται µε ακρίβεια προκειµένου να διασφαλίζεται η σωστή αναλογία ανάµιξης. Οι µικρές αποκλίσεις της ποσότητας λαδιού από την ενδεδειγµένη έχουν σηµαντική επίπτωση στις αναλογίες του καυσίµου µίγµατος στην περίπτωση ανάµιξης µικρών ποσοτήτων καυσίµου. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Εξασφαλίζετε επαρκή αερισµό όταν χειρίζεστε καύσιµα. Βενζίνη ÓÇÌÅÉÙÓÇ! ñçóéìïðïéåßôå ðüíôïôå âåíæßíç êáëþò ïéüôçôáò/ìßãìá ëáäéïý (ôïõëü éóôïí 90 ïêôáíßùí). ñçóéìïðïéþóôå âåíæßíç áìçëþí åêðïìðþí, ãíùóôþ êáé óáí áëêõëéùìýíç âåíæßíç, áí äéáôßèåôáé. ΧΕΙΡΣΙΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ óõíéóôüôáé ç ñþóç âåíæßíçò ìå ìåãáëýôåñï áñéèìü ïêôáíßùí. Λάδι δίχρονων κινητήρων Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε το λάδι δίχρονων κινητήρων της JONSERED το οποίο έχει παρασκευαστεί ειδικά για τους δίχρονους κινητήρες της JONSERED. Αναλογία ανάµιξης 1:50 (2%). Εάν το λάδι δίχρονων κινητήρων της JONSERED δεν είναι διαθέσιµο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα υψηλής ποιότητας συνθετικό λάδι δίχρονων κινητήρων το οποίο προορίζεται για αερόψυκτους κινητήρες. Για την επιλογή του λαδιού, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας. Αναλογία ανάµιξης 1:33 (3%). Μη χρησιµοποιείτε ποτέ λάδι δίχρονων κινητήρων, το οποίο προορίζεται για υδρόψυκτους εξωλέµβιους κινητήρες, το λεγόµενο λάδι εξωλέµβιων κινητήρων. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ λάδι το οποίο προορίζεται για τετράχρονους κινητήρες. Ï åëü éóôïò óõíéóôþìåíïò áñéèìüò ïêôáíßùí åßíáé 90. ÅÜí ëåéôïõñãþóåôå ôïí êéíçôþñá ìå âåíæßíç áñéèìïý ïêôáíßùí ìéêñüôåñïõ áðü 90, åßíáé ðéèáíü íá ðáñïõóéáóôåß óôïí êéíçôþñá ôï öáéíüìåíï ôçò êñïõóôéêþò áíüöëåîçò (ôá ëåãüìåíá "ðõñüêéá"). Áõôü Ý åé ùò áðïôýëåóìá ôçí áõîçìýíç èåñìïêñáóßá ôïõ êéíçôþñá, ðñüãìá ôï ïðïßï ìðïñåß íá åðéöýñåé óïâáñþ âëüâç óôïí êéíçôþñá. Ãéá ôçí ðåñßðôùóç ëåéôïõñãßáò óå óõíå åßò õøçëýò óôñïöýò, Μίγµα Αναµιγνύετε πάντοτε τη βενζίνη µε το λάδι σε ένα καθαρό δοχείο το οποίο προορίζεται για βενζίνη. Αρχίζετε πάντοτε την ανάµιξη γεµίζοντας το δοχείο µε το µισό της απαιτούµενης ποσότητας βενζίνης. Στη συνέχεια, προσθέστε ολόκληρη την ποσότητα λαδιού. Αναµίξτε (ανακινήστε) το καύσιµο µίγµα. Συµπληρώστε την υπόλοιπη ποσότητα βενζίνης Rev. 2 9/27/07 Greek - 34

15 ΧΕΙΡΣΙΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Αναµίξτε (ανακινήστε) το καύσιµο µίγµα προσεκτικά πριν γεµίσετε το δοχείο καυσίµου του µηχανήµατος. ανεφοδιασµό, ανοίξτε αργά την τάπα καυσίµου έτσι ώστε τυχόν υπερπίεση να εκτονωθεί αργά. Σφίξτε προσεκτικά την τάπα καυσίµου µετά τον ανεφοδιασµό. Πάντοτε µετακινείτε το µηχάνηµα σε απόσταση τουλάχιστον 3 µέτρων από τη θέση ανεφοδιασµού πριν την εκκίνηση. Μην αναµιγνύετε ποσότητα µεγαλύτερη από την απαιτούµενη για παροχή καυσίµου ενός µήνα το πολύ. Εάν το µηχάνηµα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το δοχείο καυσίµου θα πρέπει να αδειάσει και να καθαριστεί. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Το σιλανσιέ µε καταλυτικό µετατροπέα ζεσταίνεται υπερβολικά τόσο κατά τη χρήση όσο και µετά τη χρήση. Αυτό ισχύει και όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί. Έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά το χειρισµό του πριονιού κοντά σε εύφλεκτες ουσίες ή ατµούς. Ανεφοδιασµός Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα καυσίµου. Τυχόν ρύπανση του δοχείου µε ακαθαρσίες µπορεί να επιφέρει διαταραχές της λειτουργίας. ιασφαλίστε ότι το καύσιµο αναµιγνύεται καλά, ανακινώντας το δοχείο ανάµιξης πριν γεµίσετε το δοχείο καυσίµου του µηχανήµατος. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Οι ακόλουθες προφυλάξεις µειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς: Μην καπνίζετε και µην τοποθετείτε πηγές θερµότητας πολύ κοντά στο καύσιµο. Μην ανεφοδιάζετε ποτέ το µηχάνηµα όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Σβήνετε πάντοτε τον κινητήρα και να τον αφήσετε να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν τον ανεφοδιασµό. Κατά τον Rev. 2 9/27/07 Greek - 35

16 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ Εκκίνηση και σταµάτηµα ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ µη βάζετε εµπρός το φυσητήρα εάν το κάλυµµα εισαγωγής δεν είναι κλειστό, έχει ζηµιά ή δεν µπορεί να κλείσει. (Εξαίρεση: Όταν είναι τοποθετηµένος ο σωλήνας αναρρόφησης). Κρύος κινητήρας Αντλία προπλήρωσης: Πιέστε την αντλία προπλήρωσης 10 φορές µέχρι η αντλία να αρχίσει να γεµίζει µε καύσιµο Η αντλία προπλήρωσης δεν είναι απαραίτητο να γεµίσει εντελώς. Τσοκ: Μετακινήστε το µπλε µοχλό τσοκ κινητήρα στην κλειστή θέση. µέχρι να "πιάσουν" τα δοντάκια του µηχανισµού εκκίνησης) και, στη συνέχεια, τραβήξτε το κορδόνι γρήγορα και µε δύναµη. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τυλίγετε ποτέ το κορδόνι εκκίνησης γύρω από το χέρι σας. Τραβάτε το κορδόνι µέχρι ο κινητήρας να αρχίσει να παίρνει εµπρός, αλλά όχι περισσότερα από 3 τραβήγµατα. Μετακινήστε το τσοκ στη θέση ½ και τραβήξτε πάλι το κορδόνι µέχρι ο κινητήρας να εκκινηθεί και να λειτουργεί. Αφήστε τον κινητήρα για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, µετακινήστε το τσοκ στη θέση OFF CHOKE (ανοικτή). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο κινητήρας σβήσει απότοµα, επαναφέρετε το µπλε µοχλό τσοκ κινητήρα στην κλειστή θέση και επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβήξετε το κορδόνι εκκίνησης εντελώς έξω και µην αφήσετε τη λαβή εκκίνησης όταν το κορδόνι είναι σε πλήρη έκταση. Αυτό µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο µηχάνηµα. Ζεστός κινητήρας Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, πιέστε παρατεταµένα το γκάζι. Μετακινήστε το τσοκ στη θέση ½. Τραβήξτε απότοµα το κορδόνι εκκίνησης ενώ πιέζετε το γκάζι µέχρι να λειτουργήσει ο κινητήρας. Μετακινήστε το τσοκ στη θέση OFF CHOKE (ανοικτή). Εκκίνηση: Κρατήστε τον κορµό του µηχανήµατος στο έδαφος µε το αριστερό σας χέρι (ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι µε το πόδι σας!). Πιάστε γερά τη λαβή του κορδονιού εκκίνησης µε το δεξί σας χέρι. ΜΗΝ πιέσετε το γκάζι. Τραβήξτε αργά το κορδόνι προς τα έξω µέχρι να αισθανθείτε κάποια αντίσταση (δηλ Rev. 2 9/27/07 Greek - 36

17 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ Σταµάτηµα Ãéá íá óôáìáôþóåôå ôïí êéíçôþñá, ðéýóôå êáé áöþóôå ôï äéáêüðôç STOP (S) Rev. 2 9/27/07 Greek - 37

18 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ Για να φυσήξετε υπολείµµατα στο έδαφος Τοποθέτηση του σωλήνα φυσητήρα και του ακροφυσίου στο φυσητήρα ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την τοποθέτηση του σωλήνα φυσητήρα και του ακροφυσίου, ο κινητήρας πρέπει να είναι σβηστός και ο διακόπτης σταµατήµατος στη θέση σταµατήµατος. Ο σωλήνας φυσητήρα(t) τοποθετείται στη µονάδα µε ένα σύστηµα εγκοπής και προεξοχής. Για την τοποθέτηση ή αφαίρεση του σωλήνα φυσητήρα (ή του σωλήνα σακούλας αναρρόφησης BV2126), πρέπει να αφαιρεθεί η βίδα σύσφιξης του σωλήνα. Ευθυγραµµίστε την εγκοπή στην έξοδο αέρα µε την ανάγλυφη νεύρωση στο σωλήνα και εισάγετε το σωλήνα µέχρι να ευθυγραµµισθούν οι οπές στο σωλήνα και στο περίβληµα. Επανατοποθετήστε τη βίδα σύσφιξης του σωλήνα και σφίξτε την. µπαγιονέτ και ολισθαίνοντας το ακροφύσιο στη σωστή θέση. Περιστρέψτε το ακροφύσιο δεξιά µέχρι να αισθανθείτε ένα κλικ για να επανασφαλιστεί το ακροφύσιο. Λειτουργία φυσητήρα Πριν αρχίσετε να φυσάτε, φορέστε τον απαραίτητο εξοπλισµό ασφαλείας. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν εργάζεστε µε το φυσητήρα, φοράτε τον απαιτούµενο εξοπλισµό ασφαλείας: 1. Προστατευτικά ακοής 2. Προστατευτικό για τα µάτια 3. ÖïñÜôå ðüíôïôå åãêåêñéìýíá ðñïóôáôåõôéêü ãüíôéá. 4. Μάσκα σε περιβάλλοντα µε πολύ σκόνη Το ακροφύσιο (U) έχει σύστηµα τύπου µπαγιονέτ για τη σύνδεση του µε το σωλήνα φυσητήρα. Ο αέρας περνά µέσα από το σωλήνα φυσητήρα στο ακροφύσιο, όπου η ταχύτητα εκροής του αέρα αυξάνεται και σχηµατίζεται το ρεύµα εξόδου έτσι ώστε να παρέχει την καλύτερη απόδοση. Το µήκος του σωλήνα φυσητήρα µπορεί να ρυθµιστεί περιστρέφοντας το ακροφύσιο προς τα αριστερά για να απεµπλακεί η σύνδεση Ο BV2126 µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ιµάντα ώµου για επιπλέον άνεση. Ο ιµάντας πρέπει να περνιέται πάνω από τον ώµο όπως φαίνεται στην εικόνα Rev. 2 9/27/07 Greek - 38

19 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ Βάλτε µπροστά το φυσητήρα όπως περιγράφεται στη Εκκίνηση και σταµάτηµα. Εργαστείτε σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες: 1. Ποτέ µη φυσάτε προς σταθερά αντικείµενα όπως τοίχους, µεγάλα βράχια, αυτοκίνητα και φράκτες. 2. Όταν εργάζεστε µέσα σε γωνίες, φυσάτε από τη γωνία προς τα µέσα στο χώρο εργασίας. ιαφορετικά, υπολείµµατα µπορεί να πεταχτούν στο πρόσωπό σας και να προκαλέσουν τραυµατισµό στα µάτια. 3. Ποτέ µη στρέφετε το ακροφύσιο του φυσητήρα προς ευαίσθητα φυτά. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ µη στρέφετε το ακροφύσιο του φυσητήρα προς ανθρώπους ή ζώα. Το υψηλής ταχύτητας ρεύµα αέρα µπορεί να περιέχει σωµατίδια τα οποία µπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυµατισµό, ειδικά εάν ο φυσητήρας έχει προηγούµενα χρησιµοποιηθεί για αναρρόφηση. Προσέχετε, ειδικά εάν εφαρµόζεται λειτουργία µε το αριστερό χέρι. Αποφύγετε οποιαδήποτε απευθείας επαφή του σώµατος µε την περιοχή της εξάτµισης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ µη βάζετε εµπρός το φυσητήρα εάν το κάλυµµα εισαγωγής δεν είναι κλειστό, έχει ζηµιά ή δεν µπορεί να κλείσει. (Εξαίρεση: Όταν είναι τοποθετηµένος ο σωλήνας αναρρόφησης). Μη χρησιµοποιείτε το φυσητήρα ενώ στέκεστε σε σκάλα ή στήριγµα. Στάνταρ ακροφύσιο Το στάνταρ ακροφύσιο (V) εριλαµβάνεται µε τα B2126 και BV2126. Όταν χρειάζεται µεγαλύτερη ακρίβεια και υψηλή συγκέντρωση του ρεύµατος αέρα, χρησιµοποιήστε το στάνταρ ακροφύσιο Ακροφύσιο υψηλής ταχύτητας Το ακροφύσιο υψηλής ταχύτητας (W) είναι ένα αξεσουάρ του φυσητήρα (περιλαµβάνεται µε το BV2126). Όταν χρειάζεται πλατύτερο ρεύµα αέρα και µεγαλύτερη ταχύτητα αέρα, χρησιµοποιήστε το ακροφύσιο υψηλής ταχύτητας Rev. 2 9/27/07 Greek - 39

20 Για να αναρροφήσετε υπολείµµατα από το έδαφος (BV2126) ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ Τοποθέτηση της σακούλας συλλογής µε τους διάφορους σωλήνες αναρρόφησης Η συσκευή αναρρόφησης είναι αξεσουάρ (περιλαµβάνεται µε το BV2126). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων στο φυσητήρα, ο κινητήρας πρέπει να είναι σβηστός και ο διακόπτης σταµατήµατος στη θέση σταµατήµατος. 1. Ανοίξτε τη σακούλα συλλογής. Περάστε το σωλήνα της σακούλας συλλογής από µέσα από τη σακούλα t για να ταιριάξει στο άνοιγµα αναρρόφησης της σακούλας όπως φαίνεται. Εξασφαλίστε ότι το ελαστικό έχει µπει εντελώς στην εγκοπή. Κλείστε το φερµουάρ στη σακούλα. 2. Αφαιρέστε το σωλήνα φυσητήρα και τοποθετήστε το σωλήνα της σακούλας συλλογής. Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα σύσφιξης του σωλήνα. Συνδέστε τον ιµάντα µεταφοράς στους κρίκους της σακούλας συλλογής. 3. Ευθυγραµµίστε τα βέλη στο κάτω και στον επάνω σωλήνα αναρρόφησης. Σπρώξτε τον κάτω σωλήνα αναρρόφησης µέσα στον επάνω σωλήνα µέχρι ο κάτω σωλήνας να µπει καλά στον επάνω σωλήνα (περίπου 7 cm). Συνδέστε µόνιµα τους δύο σωλήνες µεταξύ τους µε την παρεχόµενη βίδα. 4. Ανοίξτε το κάλυµµα στην πλευρά του φυσητήρα χρησιµοποιώντας ένα κατσαβίδι για να ανασηκώσετε το άκρο του καλύµµατος στην πλευρά απέναντι από το µεντεσέ. 5. Πιέστε τους σωλήνες αναρρόφησης στο µεγάλο άνοιγµα στο κάτω µέρος του φυσητήρα και ευθυγραµµίστε τις προεξοχές µε τις εγκοπές στο σωλήνα. Περιστρέψτε τον µέχρι να ασφαλίσει η σύνδεση µπαγιονέτ (ευθυγραµµίζονται τα σύµβολα ασφάλισης) Rev. 2 9/27/07 Greek - 40

21 Απορρόφηση Πριν την αναρρόφηση, φορέστε τον απαιτούµενο εξοπλισµό ασφαλείας ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν εργάζεστε µε το φυσητήρα, φοράτε τον απαιτούµενο εξοπλισµό ασφαλείας: 1. Προστατευτικά ακοής 2. Προστατευτικό για τα µάτια 3. ÖïñÜôå ðüíôïôå åãêåêñéìýíá ðñïóôáôåõôéêü ãüíôéá. 4. Μάσκα σε περιβάλλοντα µε πολύ σκόνη Όταν χειρίζεστε το φυσητήρα, η σακούλα συλλογής πρέπει να στηρίζεται από τον ιµάντα ώµου. Ο ιµάντας πρέπει να φοριέται πάνω από τον ώµο όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ µη στρέφετε το ακροφύσιο του φυσητήρα προς ανθρώπους ή ζώα. Το υψηλής ταχύτητας ρεύµα αέρα µπορεί να περιέχει σωµατίδια τα οποία µπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυµατισµό, ειδικά εάν ο φυσητήρας έχει προηγούµενα χρησιµοποιηθεί για αναρρόφηση. Προσέχετε, ειδικά εάν εφαρµόζεται λειτουργία µε το αριστερό χέρι. Αποφύγετε οποιαδήποτε απευθείας επαφή του σώµατος µε την περιοχή της εξάτµισης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ µη βάζετε εµπρός το φυσητήρα εάν το κάλυµµα εισαγωγής δεν είναι κλειστό, έχει ζηµιά ή δεν µπορεί να κλείσει. (Εξαίρεση: Όταν είναι τοποθετηµένος ο σωλήνας αναρρόφησης). Μη χρησιµοποιείτε το φυσητήρα ενώ στέκεστε σε σκάλα ή στήριγµα. Βάλτε µπροστά το φυσητήρα όπως περιγράφεται στη Εκκίνηση και σταµάτηµα. Εργαστείτε σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες: 1. Μην αναρροφάτε µεγάλα στερεά αντικείµενα τα οποία µπορούν να προκαλέσουν ζηµιά στη φτερωτή, όπως ξύλα, κουτιά (κονσέρβες) ή κοµµάτια σπάγκου ή ταινίας. 2. Μην αφήσετε το σωλήνα αναρρόφησης να κτυπήσει στο έδαφος. 3. Η σακούλα µπορεί να αδειαστεί σταµατώντας πρώτα τη συσκευή και στη συνέχεια ανοίγοντας το φερµουάρ στο πλευρό Rev. 2 9/27/07 Greek - 41

22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ÓõóêåõÞ ÓõíôÞñçóçò Ï éäéïêôþôçò åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôçí åêôýëåóç üëùí ôùí áðáéôïýìåíùí åñãáóéþí óõíôþñçóçò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôï åã åéñßäéï ñþóçò. ÁðïóõíäÝóôå ôï ìðïõæß ðñéí åêôåëýóåôå ïðïéáäþðïôå åñãáóßá óõíôþñçóçò, åêôüò áðü ñõèìßóåéò ôïõ êáñìðõñáôýñ. ÊáñìðõñáôÝñ Ôï ðñïúüí óáò Jonsered Ý åé ó åäéáóôåß êáé êáôáóêåõáóôåß âüóåé ðñïäéáãñáöþí ïé ïðïßåò ðåñéïñßæïõí ôéò åðéâëáâåßò åêðïìðýò ñýðùí. ¼ôáí ç óõóêåõþ óáò óõìðëçñþóåé ðåñßïäï ëåéôïõñãßáò êáôü ôçí ïðïßá Ý ïõí êáôáíáëùèåß 8-10 äï åßá êáõóßìïõ, ï êéíçôþñáò èåùñåßôáé "óôñùìýíïò". Ãéá íá äéáóöáëßóåôå üôé ç óõóêåõþ óáò åîáêïëïõèåß íá Ý åé êïñõöáßåò åðéäüóåéò êáé üôé ðáñüãåé ôçí åëü éóôç ðïóüôçôá åðéâëáâþí åêðïìðþí ìåôü ôï "óôñþóéìï" ôïõ êéíçôþñá, æçôþóôå áðü ôïí åîïõóéïäïôçìýíï óáò áíôéðñüóùðï óýñâéò, ï ïðïßïò Ý åé óôñïöüìåôñï óôç äéüèåóþ ôïõ, íá ñõèìßóåé ôï êáñìðõñáôýñ óáò ãéá âýëôéóôåò óõíèþêåò ëåéôïõñãßáò. ÂáóéêÞ ñýèìéóç Ôï êáñìðõñáôýñ ñõèìßæåôáé óôç âáóéêþ ñýèìéóç êáôü ôç äïêéìþ ëåéôïõñãßáò óôï åñãïóôüóéï. Ç ëåðôþ ñýèìéóç èá ðñýðåé íá åêôåëåßôáé áðü Ýìðåéñï ôå íéêü. Óõíéóôþìåíï ñåëáíôß: Äåßôå "Ôå íéêü óôïé åßá". Óõíéóôþìåíåò ìýã. óôñïöýò: Äåßôå "Ôå íéêü óôïé åßá". ÔåëéêÞ ñýèìéóç óôñïöþí ñåëáíôß Ô Ñõèìßóôå ôçí ôá ýôçôá ñåëáíôß ñçóéìïðïéþíôáò ôç âéäá ñýèìéóçò ñåëáíôß Ô, áí ñåéüæåôáé åðáíáñýèìéóç. Ç ôá ýôçôá ñåëáíôß åßíáé óùóôü ñõèìéóìýíç üôáí ï êéíçôþñáò ëåéôïõñãåß ïìïéüìïñöá óå üëåò ôéò èýóåéò. Σιλανσιέ Ëåéôïõñãßá Ôï êáñìðõñáôýñ ñõèìßæåé ôéò óôñïöýò ôïõ êéíçôþñá ìýóù ôïõ ãêáæéïý. Óôï êáñìðõñáôýñ áíáìéãíýåôáé ï áýñáò ìå ôï êáýóéìï. Ç âßäá T (Χ) ñõèìßæåé ôç èýóç ôïõ ãêáæéïý åíþ ï êéíçôþñáò ëåéôïõñãåß óôï ñåëáíôß. ÐåñéóôñÝöïíôáò ôç âßäá äåîéüóôñïöá, åðéôõã Üíåôáé õøçëüôåñï ñåëáíôß åíþ ðåñéóôñýöïíôüò ôçí áñéóôåñüóôñïöá, åðéôõã Üíåôáé áìçëüôåñï ñåëáíôß. Ορισµένα σιλανσιέ είναι εξοπλισµένα µε καταλυτικό µετατροπέα. είτε την ενότητα Τεχνικά στοιχεία για να διαπιστώσετε εάν το µηχάνηµά σας είναι εξοπλισµένο µε καταλυτικό µετατροπέα. Το σιλανσιέ είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να καταστέλλει το επίπεδο θορύβου και να κατευθύνει τα καυσαέρια του κινητήρα µακριά από το χειριστή. Τακαυσαέρια του κινητήρα είναι ζεστά και είναι πιθανό να περιέχουν σπινθήρες που µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά εάν κατευθυνθούν προς ξηρά και εύφλεκτα υλικά Rev. 2 9/27/07 Greek - 42

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV135 GCV160 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, να τηρείτε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΤ743 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PAINT ZOOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το Paint Zoom. Φυλάξτε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε με προσοχή. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Aσφαλείας Σωστή χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201 ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσεως. Διατηρείστε το σε καλή κατάσταση. ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ! Όσες οδηγίες περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3GZ0M604 00X3G-Z0M-6040 Honda Motor Co., Ltd. 2008 1 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν κινητήρα Honda. Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών Όψη προς τα εμπρός Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών 1 ! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Up Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637. Οδηγίες χρήσεως. Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr

Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637. Οδηγίες χρήσεως. Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637 Οδηγίες χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr ΓΕΝΙΚΑ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την καλύτερη λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

click! a b c d g h Eγχειρίδιο χρήστη j k > 25 cm l m Ύψος 40-75 εκ. Μεγ. Βάρος 13 κιλά UN regulation no. R129 i-size Ηλικία 0-12 μήνες

click! a b c d g h Eγχειρίδιο χρήστη j k > 25 cm l m Ύψος 40-75 εκ. Μεγ. Βάρος 13 κιλά UN regulation no. R129 i-size Ηλικία 0-12 μήνες 1 3 a b c d e f g h click! Eγχειρίδιο χρήστη 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Ύψος 40-75 εκ. Μεγ. Βάρος 13 κιλά Ηλικία 0-12 μήνες UN regulation no. R129 i-size 8 9 6 8 9 7 10 11 16 12 14 15 click! 13 19 < 60 cm

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054

www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054 Οδηγίες Χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054 Προετοιµασία µηχανής Σηµαντικό: Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµα το οποίο καλύπτει τη µηχανή. Τοποθέτηση χειρολαβής εν απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

τα πίσω ECE R44 04 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Ομάδα Βάρος Ηλικία

τα πίσω ECE R44 04 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Ομάδα Βάρος Ηλικία Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 !! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Το νερό μπορεί να βλάψει τη συσκευή διεισδύοντας από τις σχισμές και τα ανοίγματα της συσκευής. Πριν φρυγανίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ STYLING Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΑΙΡΟΣΠΙΝ Το Airo Spin Styler έχει σχεδιαστεί για καθηµερινή χρήση είτε επαγγελµατική είτε οικιακή για το styling µαλλιών. Το Airo

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43974

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτό το αλυσοπρίονο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από έμπειρους χειριστές εργασιών σε δέντρα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης!

: Αυτό το αλυσοπρίονο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από έμπειρους χειριστές εργασιών σε δέντρα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης! ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο κατόχου/χειριστή έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξοικειώσει το χειριστή με τις διάφορες λειτουργίες και τα εξαρτήματα του εξοπλισμού και να σας βοηθήσει κατά τη λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα