f2 liltfii s fifi v%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "f2 liltfii s fifi v%"

Transcript

1

2 f2 liltfii s fifi v%

3 3

4 ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΗ Ερμι είναι ο πρώτος πλανήτης που συναντάμε καθώς απομακρυνόμαστε από τον Ήλιο. Η περί, φορά του γύρω από τον ήλιο διαρκεί 88 Ημέρες. 1 fcjpns, ο κόκκινος πλανήτης: ^ ^ ^ είναι γεμάτο μικρούς και μεγάλους κρατήρες. Ο Πλανήτης αυτός είναι κόκκινος γιατί περιέχει σίδερο που έχει σκουριάσει. &φ >0$ίΐη: είναι ο δεύτερος πλανήτης του Ηλιακού συστήματος και έχει ίδιο μέγεθος με τη Γη. W Μ Ρη: είναι ένας από τους ^ ψ πλανήτες που περιφέρονται γύρω από τον ήλιο. Το κοντινότερο φυσικό αντικείμενο στη Γη είναι η Σελήνη. Λίας, ο γιγάντιος: είναι ο πιο μεγάλος πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Είναι 1330 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Δεν έχει έδαφος, αλλά είναι μια σφαίρα από αέρια. Κρόνος: το Δαχτυλίδι που τον περιβάλλει, έχει δημιουργηθεί από μικρότερους δακτυλίους κολλημένους μεταξύ τους που αποτελούνται από μόρια πάγου και πετρωμάτων. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος και φαίνεται ακόμη και με «γυμνό» μάτι. Ουρανός: ανακαλύφθηκε το 1781 από τον Άγγλο Ουίλιαμ Χέρσελ. Μοιάζει με τον Δία και τον Κρόνο αλλά είναι μικρότερος. Ποσειδώνας, ο μικρός: είναι ο πιο μικρός πλανήτης από τους γιγαντιαίους. Χρειάζεται 165 χρόνια για να κάνει την περιφορά του, σε απόσταση 4,5 δισεκατομμύρια χιλιομέτρων από τον Ήλιο. \ Ο μακρινός.^φ Πλούτωνας είναι ο μικρότερος και ο πιο απομακρυσμένος πλανήτης από τον Ήλιο. Σκεπάζεται από πάγο και η θερμοκρασία εκεί είναι -210 C. 4

5 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ταξίδι στο διάστημα 1. Έχετε μπροστά σας ένα «χάρτη» που δείχνει τις θέσεις των εννέα πλανητών του ηλιακού μας συστήματος και πληροφορίες από διάφορα βιβλία για κάθε πλανήτη. Μπορείτε να σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι στο διάστημα, ξεκινώντας φυσικά από τη Γη; Ποιος είναι ο πιο κοντινός πλανήτης, τον οποίο θα επισκεφτείτε πρώτα; Σε ποιον πλανήτη θα πάτε στη συνέχεια; 2. Φτιάξτε ένα σύντομο κείμενο για προφορική παρουσίαση του ταξιδιού σας στους συμμαθητές σας. 3. Το ηλιακό σύστημα αποτελείται από τον Ήλιο = μπορείτε να βρείτε το υποκείμενο του ρήματος; Μπορείτε να βρείτε το υποκείμενο και στις παρακάτω προτάσεις; Ο Ήλιος βρίσκεται στη μέση μιας ομάδας. Πέτρες και κομήτες εμφανίζονται απρόβλεπτα. Όλοι περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο. Τα ρήματα είναι στην ενεργητική ή στην παθητική φωνή; 5

6 /& % /. Βιογραφίες αστρονόμων της Αρχαιότητας Αρχι µ ή δ η ς ΟΑρχιμήδηεήτανΈλληναεμαθηματικόεκαι μηχανικόε που έζησε μεταξύ του π.χ. Οι μεγολύτερεε συνεισφορέε του ήταν στην Γεωμετρία, όπου εργάστηκε με τουε κύκλουε και xis ιδιότητέε τουε, και στην ανάπτυξη των πολεμικών μηχανών. 0 μύθοε ΡΙέει ότι ο Αρχιμήδηε ανακάλυψε την φημισμένη θεωρία τηε άνωons καθώε έπαιρνε το μπάνιο του. Μάλιστα ήταν τόσο συνεπαρμένοε ώστε άρχισε να τρέχει γυμνόε στουε δρόμουε των Συρακουσών φωνάζονταε "Εύρηκα, εύρηκα"! Επίσηε ανακάλυψε τιε αρχέετου μοχλού λέγονταε υπερήφανα, "Δώστε μου έναν μοχλό και θα σηκώσω τον κόσμο". Τέλοε, λένε ότι ο Αρχιμήδηε ανάπτυξε διάφορεε πολεμικέε μηχανέε για την Ελλάδα όπωε καταπέλτεε, γερανούε και μεγάλουε φακούε που τουε χρησίμευαν για την συγκέντρωση των ηλιακών ακτινών. Με την μέθοδο αυτή σώθηκε η πόλη των Συρακουσών. Οι ισχυρέε ηλιακέε ακτίνεε που συγκέντρωναν οι φακοί έκαιγαντα πανιά του Ρωμαϊκού στόλου. Αριστοτέλης 0 Αριστοτέληε ήτανέλληναε φιλόσοφοε που έζησε μεταξύ του π.χ.ήταν έναε από τουε μεγαλύτερουε σκεπτικιστέετου κόσμου και τα έργα του επηρέασαν και έστησαντιε βάσειε ^ ' : σε πολλούε σημαντικούε τομείε, όπωε: λογικήε σκέψηε, επιστήμηε, μεταφυσικήε, ηθικήε και πολιτικήε. 0 Αριστοτέληε λανθασμένα πίστευε ότι η Γη ήταν το κέντρο του Σύμπαντοε και αποτελούνταν από τέσσερα στοιχεία: γη, νερό, αέραε και φωτιά. Επίσηε πίστευε ότι τα ουράνια σώματα όπωε οήλιοε, η Σελήνη και τα Άστρα ήταν τέλεια και θεϊκά και αποτελούνταν από ένα ακόμα στοιχείο (το πέμπτο) με την ονομασία αιθέρα. Οι αρχέε του Αριστοτέλη για το Σύμπαν κράτησαν για σχεδόν 2000 χρόνια, μέχρι ωσότου ο Κοπέρνικοε παρουσίασε την "ηλιοκεντρική" θεωρία. Αημόκριτ δ 0 Αημόιφ*» ήταν'εππηναε ' φ,λόσοφοε που έζησε με- I Χαξύ του πχ Ανέπ,υςετηναρχήχου-ατόμου, που, mn σχα Ρλπηνικά επηην σημαίνει ακεραιυ. φχ(αγ ^οεκαχελ^μενοα^αμεχα^ουε ι νόμουε. 5

7 Ερ ατο σθ ένη s 0 Ερατοσθένηε ήτανέλληναε αστρονόμοε που έζησε γύρω στα π.χ. Υπολόγισε με μεγάλη ακρίβεια την περιφέρεια τηε Γηε, χρησιμοποιώνταε μονάχα τύπουε τηε βασικήε γεωμετρίαε. Μέτρησε την γήινη καμπύλωση μεταξύ δύο πόλεων τηε Αιγύπτου και κατάφερε να ανακαλύψει την συνολική καμπύλωση των 360 μοιρών ολόκληρηε τηε γήινηε σφαίραε. Τελικά καθόρισε την γήινη διάμετρο σε km, ενώ στην πραγματικότητα είναι κίϊίγηταν μια εκπληκτική προσέγγιση, και αε μην ξεχνάμε ότι δεν είχε ούτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ούτε δορυφόρο για βοήθεια. Εκτόε από τη διάμετρο τηε Γηε, υπολόγισε και την απόσταση μεταξύ Γηε-Ήλιου και Γηε- Σελήνηε. Για τουε υπολογισμούε του χρησιμοποίησε δεδομένα που αποκόμισε στη διάρκεια πολλών σεληνιακών εκλείψεων. Επίσηε, ο Πτολεμαίοε μαε λέει ότι μέτρησε την κλίση του άξονα τηε Γηε με μεγάλη ακρίβεια συμβάλλονταε αρκετά στιε μετέπειτα γνώσειε για τιε θέσειε των άστρων. 0 Ερατοσθένηε είχε φτιάξει έναν πίνακα που προσδιόριζε πολλέε αστρικέε θέσειε και συνέβαλε αρκετά στον χώρο των μαθηματικών με τύπουε καιμεθόδουε μέτρησηε. Πυθαγόρα 0 Πυθαγόραε ήχαν'ελληναε 1 φ,λόσοφοε που έζησε με- Καξύ του πχ Ίδρυσε μ,α φ.λοσοφ.κη κα> θρησκευτ.κή σχολή στην tn ίωχε5 1 επιτυχίεε στον χωρσ των μαθημ ^. ^αγόραεκα,ο,συνομη *ou συμφωνούσαν ο τ ^ α. 0 Πυθαγόραε είναι επ.ση,ο ν ^ αριθμών. Πτολεμαίοε 0 Πτολεμαίοε ήτανέλληναε αστρονόμοε που έζησε μεταξύ των ετών μχέθεσε τιε δικέε του ιδέεε και, μαζί με αυτέε του Αριστοτέλη καιίππαρχο, ανέπτυξε τη θεωρία του γεωκεντρικού συστήματοε. Η θεωρία δήλωνε ότι η Γη είναι το κέντρο του Σύμπαντοε και όλα τα άλλα ουράνια σώματα περιφέρονται γύρω από αυτήν. Η θεωρία αυτή άντεξε περίπου χρόνια μέχρι την εποχή του Κοπέρνικου που περιέγραψε το ηλιοκεντρικό σύστημα (ότι οήλιοε είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματοε). 0 Πτολεμαίοε είναι επίσηε γνωστόε για τιε εργασίεε του πάνω στην γεωγραφία/ηταν ο πρώτοε που χρησιμοποίησε τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη (γραμμέε) για τον προσδιορισμό κάποιαε συγκεκριμένηε θέσηε πάνω στη Γη και ανέπτυξε τρειε μεθόδουε για τον σχεδιασμό χαρτών. θαλήε 0 θαλήε ήτανέλληναε φιλόσοφοε που έζησε μεταξύ του π.χ. 0 θαλήε θεωρείται ωε "πατέραε" τηε Ελληνικήε επιστήμηε, των μαθηματικών και τηε φιλοσοφίαε.ήταν ο πρώτοε που έκανε ερωτήσειε γύρω από τη Φύση του Σύμπαντοε χωρίε να περικλείει τηε έννοιεε "θεούε και Δαίμονεε". Η απάρνησή του για τη μυθολογία υπήρξε ένα κύριο βήμα στην ανάπτυξη τηε επιστημονικήε σκέψηε για τα επόμενα χρόνια. 0 θαλήε πίστευε σε ένα Σύμπαν με τάξη αποτελούμενο από στοιχειώδη σωματίδια, που ήταν -εσφαλμένα βέβαια- τα μόρια του νερού. Επίσηε, είχε χρησιμοποιήσει Αιγυπτιακά και Βαβυλωνιακά αστρονομικά συγγράμματα για την πρόβλεψη μιαε έκλειψηε του 585 π.χ. 'rfk 7

8 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 Αστρονόμοι της αρχαιότητας 1. Αφού διαβάσετε τις βιογραφίες των αστρονόμων της αρχαιότητας, συμπληρώστε το παρακάτω δελτίο, που περιλαμβάνει τις βασικότερες πληροφορίες για τον καθένα. Όνομα Πότε έζησε; Τι ήταν; Τι ανακάλυψε; Τι είπε για το διάστημα; Αρχιμήδης Αριστοτέλης Δημόκριτος Πτολεμαίος Πυθαγόρας Θαλής Ερατοσθένης 2. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία για τους μεγάλους αστρονόμους της αρχαιότητας που σας δίνονται και βρίσκοντας και άλλα σε εγκυκλοπαίδειες, μπορείτε να φτιάξετε ένα σύντομο γραπτό κείμενο μέχρι 50 περίπου λέξεις για τον κάθε αστρονόμο και να παρουσιάσετε τις παραπάνω πληροφορίες προφορικά στους συμμαθητές σας. 3. Σημαντικές ανακαλύψεις για το διάστημα και τους πλανήτες δεν έγιναν μόνο στην αρχαιότητα. Με βάση τις βιογραφίες των αστρονόμων της αρχαιότητας και με τη βοήθεια μιας εγκυκλοπαίδειας ή και του διαδικτύου (ίντερνετ) συγκεντρώστε πληροφορίες για άλλους σημαντικούς αστρονόμους της Αναγέννησης και της σύγχρονης εποχής όπως ο Γαλιλαίος και ο Κέπλερ. Μετά φτιάξτε σύντομα γραπτά κείμενα που να περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες και παρουσιάστε τα προφορικά στους συμμαθητές σας. Θα μπορούσατε ακόμη να παρουσιάσετε αυτές τις πληροφορίες στην εφημερίδα του σχολείου σας κάνοντας ένα αφιέρωμα στους μεγάλους αστρονόμους όλου του κόσμου. 8

9 % / Κορυφαίες στιγμές της Οδύσσειας του Διαστήματος : : 0 σοβιετικόε Σπούτνικ-1 είναι ο πρώτοε τε- 0 Τζον Γκλεν είναι ο πρώτοε Αμερικανόε χνητόε δορυφόροε που τίθεται σε τροχιά περί * αστροναύτηε που παρέμεινε για αρκετό τη Γη. χρόνο στο Διάστημα κάνονταε τρειε περιστρο- * φέε γύρω από τη Γη : * 0 Σπούτνικ-2 μεταφέρει τη σκυλίτσα Λάικα : στο Διάστημα. Η πρώτη γυναίκα αστροναύτηε στον κόσμο, η * Ρωσίδα Βαλεντίνα Τερέσκοβα, με το διαστη : μόπλοιο τηε πραγματοποιεί 48 περιστροφέε Οι Αμερικανοί στέλνουν τον πρώτο δορυφόρο περίτον πλανήτη Γη. τουε, τον Εξπλόρερ 1, στο Διάστημα. * * : : Το Λούνα-9 προσεδαφίζεται ομαλά και στέλ Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Λούνα 2 που νει τιε πρώτεε πανοραμικέε φωτογραφίεε στιε 15 του ίδιου μήνα συντρίβεται στην επι από την επιφάνεια τηε Σελήνηε. φάνεια τηε Σελήνηε. Είναι το πρώτο διαστη * μικό σκάφοε που φτάνει σ' ένα ουράνιο σώμα Ιανουάριοε1967: εκτόετηεγηε. Οι Αμερικανοί αστροναύτεε του Apollo 1 σκο * τώνονται ύστερα από πυρκαγιά : * Το Λούνα 3 στέλνει τιε πρώτεε φωτογραφίεε : από την πίσω πλευρά τηε Σελήνηε. τροχιά περίτη Σελήνη * : : Το αμερικανικό πλήρωμα του Apollo 8 πραγματοποιεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση σε 0 Γιούρι Γκαγκάριν είναι ο πρώτοε αστροναύ- Οι αστροναύτεε Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ'Ολτηε που εκτοξεύεται στο Διάστημα κάνονταε μια τροχιά περίτη Γη. * Maios 1961: ΟΆλαν Σέπαρντ είναι ο πρώτοε Αμερικανόε αστροναύτηε που εκτοξεύεται στο Διάστημα για λίγο χρόνο. ντριν είναι οι πρώτοι άνθρωποι που πατούν στο έδαφοετηεσελήνηε. ν% g

10 % / * Maios 1971: Εκτοξεύτηκε το διαστημόπλοιο Μαρε-3 με προορισμό τον Άρη. Το αποβατικό τμήμα του Δεκέμβριοε1979: Εκτοξεύεται ο πρώτοε ευρωπαϊκόε πύραυλοε Αριάν (Αριάδνη). ήταν το πρώτο διαστημικό όχημα που προσεδαφίστηκε στον Άρη * Απρίλιοε1981: : Εκτόξευση του Κολούμπια, του πρώτου δια Οι Αμερικανοί Ντέιβ Σκοτ και ΤζιμΊργουιν κά στημικού λεωφορείου των ΗΠΑ. νουν τον πρώτο περίπατο πάνω στη Σελήνη, * οδηγώνταετο σεληνιακό όχημα ΑροΙΙο-15. Φεβρουάριοε1986: * Εκτόξευση του ρωσικού διαστημικού σταθ : μού Μιρ. Εκτόξευση του Μάρινερ-1 Οστό Διάστημα. Το * 1974 και 1975 έστειλε περίτιε φωτο Δεκέμβριοε1988: γραφίεε τηε επιφάνειαετου πλανήτη Ερμή. Οι Ρώσοι αστροναύτεε Τίτοφ και Μανάροφ εί * ναι οι πρώτοι που πέρασαν ένα χρόνο από τη : ζωή τουε σε σταθμό του Διαστήματοε. Πρό Εκτοξεύτηκε το Βενέρα-9. Προσεδαφίστηκε κειται για πτήση ρεκόρ 366 ημερών, 18 στην Αφροδίτη στιε και έστειλε τιε ωρών και 7 λεπτών. πρώτεε ασπρόμαυρεε φωτογραφίεε από τον * πλανήτη : * Εκτόξευση του Γαλιλαίου (ΗΠΑ και Ευρώπη), Ιούλιοε1975: που έφτασε στον Δία στιε Αμερικανοί και Ρώσοι αστροναύτεε συναντιούνται σε τροχιά κατά τη διάρκεια κοινήε αποστολήε στο Διάστημα : * Εκτόξευση του διαστημικού λεωφορείου STS : 31, που έθεσε σε τροχιά περίτη Γη το τηλε Εκτοξεύτηκε το Βίκινγκ-2, του οποίου τμήμα σκόπιο Χαμπλ που «καταγράφει» εκπληκτιπροσγειώθηκε στονάρη στιε κέεεικόνεε του Σύμπαντοε. Έστειλε φωτογραφίεε όπωε και διάφορεε * πληροφορίεε για τον «κόκκινο» πλανήτη : * Εκτόξευση του Μαρε Παθφάιντερ, που προ : σγειώθηκε στονάρη το καλοκαίρι του Εκτόξευση του Βόγιατζερ-2. Στιε Έκανε εξερεύνηση με μικροσκοπικό όχημα προσπέρασε τον Δία, στιε έφτασε επιφανείαε. στην περιοχή του Κρόνου, στιε * προσπέρασε τον Ουρανό και στιε : έφτασε στον Ποσειδώνα/Εδωσε σημαντικέε πληροφορίεε γί αυτούε τουε πλανήτεε και τουεδορυφόρουετουε. Εκτόξευση του ευρωπαϊκού διαστημοπλοίου Huygen8 με κατεύθυνση το δορυφόρο του Κρόνου, τον Τιτάνα. Η άφιξη στον Τιτάνα θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2004 και υπόσχεται πολλά. 10 Υ%

11 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 Η Οδύσσεια του Διαστήματος 1. Προσέξτε τον τίτλο του άρθρου. Ξέρετε τι είναι η Οδύσσεια; Γιατί το ταξίδι στο Διάστημα μοιάζει με την Οδύσσεια; 2. Χωριστείτε σε ομάδες και διαλέξτε μια δεκαετία, π.χ Γράψτε μια παράγραφο με τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σ αυτή τη δεκαετία και παρουσιάστε τη στους συμμαθητές σας. Μπορείτε να αρχίσετε έτσι: Το Μάιο τον 1971 εκτοξεύτηκε το και τον Ιούλιο τον ίδιον χρόνον οι έκαναν τον πρώτο περίπατο. Τι αλλαγές κάνατε; Τα ρήματα είναι στον ίδιο χρόνο; 3. Παρατηρήστε τις δύο προτάσεις: Τα ρήματα μπορούν να μετατραπούν σε ουσιαστικά και τα ουσιαστικά σε ρήματα. Π.χ. Ο ρωσικός διαστημικός σταθμός εκτοξεύεται. <=> Εκτόξευση του ρωσικού διαστημικού σταθμού Μιρ. Μετατρέψτε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων του κειμένου σε ουσιαστικά και το αντίστροφο. Γ α. Ο Σπούτνικ-2 μεταφέρει τη σκυλίτσα Λάικα στο Διάστημα. β. Το Λούνα-9 προσεδαφίζεται ομαλά. γ. Το αμερικανικό πλήρωμα πραγματοποιεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση. δ. Εξερεύνηση του πλανήτη Άρη. ε. Εκτόξευση του Κολούμπια, του πρώτου διαστημικού λεωφορείου των ΗΠΑ. Μπορείτε να βρείτε το υποκείµενο στις προτάσεις α, β, γ; Ποια ρήματα είναι στην ενεργητική και ποια στην παθητική φωνή; 11

12 Η ανακοίνωση του προέδρου Μπαρμπικέιν Στις 5 Οκτωβρίου, γύρω στις οκτώ το βράδυ, πολύς κόσμος ήταν συγκεντρωμένος στα γραφεία της Λέσχης. Εκτός από τα μέλη που έμεναν στη Βαλτιμόρη, είχαν φτάσει με το τρένο κι εκατοντάδες άλλα μέλη από άλλες πόλεις. Η αίθουσα των συνεδριάσεων είχε γεμίσει ασφυκτικά, ενώ είχαν γεμίσει κι οι διάδρομοι, ως κι η αυλή. - Εδώ και κάμποσους μήνες, είπε ο ομιλητής, γυρίζει στο μυαλό μου μια μεγάλη, μια σπουδαία επιχείρηση, αντάξια του δέκατου ένατου αιώνα μας, που ίσως σας φανεί ακατόρθωτη, ενώ δεν είναι. Πρόκειται για μια προσπάθεια αντάξια της ιστορίας της Λέσχης μας, που κυριολεκτικά θα κάνει πάταγο! Προσέξτε με. Όλοι μας -και μη σας φανεί αστεία αυτή η παρατήρηση- έχουμε δει τη Σελήνη. Τι θα λέγατε, λοιπόν, να με βοηθήσετε να σας οδηγήσω στην κατάκτηση της; - Ζήτω! Ζήτω η Σελήνη! ζητωκραύγασε όλο το ακροατήριο. - Πολλοί ως τώρα ασχολήθηκαν με τη μελέτη της Σελήνης, τον όγκο, την πυκνότητα, το βάρος, το μέγεθος, τις κινήσεις της και σχεδιάσανε ακριβέστατους σεληνογραφικούς χάρτες. Έχουμε ακόμα και φωτογραφίες, που απεικονίζουν με εκπληκτική καθαρότητα ορισμένα σημεία του δορυφόρου μας. Ξέρουμε για τη Σελήνη ένα σωρό πράγματα από τα μαθηματικά, τη φυσική, την αστρονομία, τη γεωλογία και την οπτική. Όμως, μέχρι σήμερα, δε στάθηκε δυνατό να έρθουμε σε άμεση επαφή με τη Σελήνη! Επιφωνήματα έκπληξης και θαυμασμού ακούστηκαν από το ακροατήριο. - Σήμερα όμως, με την πρόοδο της επιστήμης, σκέφτηκα ότι μ' ένα ειδικό τηλεβόλο ίσως θα ήταν δυνατό να στείλουμε κάποιο βλήμα στη Σελήνη! Στα τελευταία τούτα λόγια του προέδρου, επιφωνήματα κατάπληξης ακούστηκαν απ όλα τα σημεία της αίθουσας. Ακολούθησε σιωπή κι ύστερα μια θύελλα από χειροκροτήματα και ζητωκραυγές. - Αφήστε με, παρακαλώ, να τελειώσω! Αφήστε με να τελειώσω, επαναλάμβανε ο Μπαρμπικέιν. Για ακούστε με! Ύστερα από πολύμηνη μελέτη του όλου θέματος, έβγαλα του ακόλουθο συμπέρασμα: Οποιοδήποτε βλήμα εκτοξευτεί προς τη Σελήνη με αρχική ταχύτητα έντεκα χιλιάδες μέτρα, αναγκαστικά θα φτάσει εκεί πάνω! Σας προτείνω, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνουμε εμείς, η Λέσχη μας, αυτή τη δοκιμή! Ιούλιος Βερν, Από τη Γη στη Σελήνη, σ. 19,22-24 [διασκευή] 12

13 ΚΕΙΜΕΝΟ 4 Από τη Γη στη Σελήνη 1. Φτιάξτε ένα σχέδιο για την ιστορία που μόλις διαβάσατε: Παρουσιάστε τα βασικά πρόσωπα (τον κεντρικό ήρωα και τα άλλα πρόσωπα). Βρείτε το χρόνο και το χώρο (πότε, πού). Τι προτείνει ο Μπαρμπικέιν στο ακροατήριο; Ποιο είναι το μέσο που θεωρεί κατάλληλο για το ταξίδι στη Σελήνη; Τι λέει το ακροατήριο; 2. Πώς νομίζετε ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία; θα δεχτεί το ακροατήριο την πρόταση του Μπαρμπικέιν; Γράψτε μια μικρή παράγραφο με το τέλος που εσείς φαντάζεστε. 3. Προσπαθήστε να διηγηθείτε στους συμμαθητές σας τα λόγια του Μπαρμπικέιν. Προσοχή! θα πρέπει να μετατρέψετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο, π.χ. Ο Μπαρμπικέιν είπε ότι γύριζε στο μυαλό τον... Τι πρόσωπο και τι χρόνο θα χρησιμοποιήσετε; Ποιες άλλες αλλαγές παρατηρείτε στο κείμενο; Μπορείτε πρώτα να φτιάξετε μια σύντομη παράγραφο και μετά να την παρουσιάσετε στους υπόλοιπους. 4. Η ιστορία γίνεται το 19ο αιώνα. Πιστεύετε ότι ο Μπαρμπικέιν και ο Ιούλιος Βερν μπόρεσαν να προβλέψουν την πρόοδο της τεχνολογίας; Να το συζητήσετε με τους συμμαθητές σας στην τάξη. 5. Πολλοί σχεδιάσανεσεληνογραφικούς χάρτες Από πολλούς σχεδιάστηκαν σεληνογραφικοί χάρτες Τι αλλαγές παρατηρείτε; Το νόημα εξακολουθεί να είναι το ίδιο; Μπορείτε να κάνετε παρόμοια αλλαγή στην παρακάτω πρόταση; Φωτογραφίες απεικονίζουν ορισμένα σημεία τον δορυφόρου μας 13

14 Τα πρώτα χνάρια στη Σελήνη δε θα σβηστούν ποτέ Πώς ο άνθρωπος κατέκτησε το φεγγάρι ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΡΑΝΑΣ Η αποστολή του Απόλλων-11 ήταν η εντυπωσιακή κατάληξη μιας εντυπωσιακής δεκαετίας. Η ιστορία των αστροναυτών ήταν παράλληλη με άλλα δραματικά γεγονότα της δεκαετίας. Πάνω που πολλοί είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται μήπως θα ήταν προτιμότερο ο άνθρωπος να χαμηλώσει το βλέμμα του από τον ουρανό στη Γη το Απόλλων-11 ξανάφερε το Διάστημα στο προσκήνιο. Το πρώτο ταξίδι του ανθρώπου στη Σελήνη άρχισε από το Συγκρότημα Εκτοξεύσεων 39, στο Διαστημικό Κέντρο Κέννεντυ, στη Φλώριδα, με την εκτόξευση του Απόλλων-11, στις 9.32 τοπική ώρα, στις 16 Ιουλίου Το διαστημόπλοιο τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη ύστερα από 11 λεπτά. Αφού συμπλήρωσε μιάμιση περιφορά οι αστροναύτες «έβαλαν πλώρη» για τη Σελήνη. Ύστερα από τέσσερις ημέρες ταξίδι, το Απόλλων-11 έφτασε στον προορισμό του στις 20 Ιουλίου Λίγο αργότερα, την ίδια ημέρα, με πλήρωμα τον Νιλ Άρμστρονγκ και τον Έντουιν Όλντριν, η διαστημική άκατος «Αετός» αποχωριζόταν από τον θαλαμίσκο Κολούμπια και οι δύο αστροναύτες προσεδαφίζονταν στη Θάλασσα της Ηρεμίας. Ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Έντουιν Όλντριν, ενώ στήνουν την αμερικανική σημαία στη Σελήνη «Χιούστον, εδώ Θάλασσα της Ηρεμίας. Ο "Αετός" προσσεληνώθηκε». Με αυτά τα λόγια ανέτειλε μια νέα εποχή ανθρώπινων ανακαλύψεων. «Είναι ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, αλλά ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα». Ο Νιλ Άρμστρονγκ γινόταν ο πρώτος άνθρωπος που πατούσε το πόδι του στη Σελήνη. Έπειτα από ένα τέταρτο, κατέβηκε κοντά του και ο Όλντριν. «Να μην ξεχαστώ και κλειστώ απέξω» είπε ο Όλντριν μισοκλείνοντας πίσω την πόρτα του «Αετού». «Καλή σκέψη» του απάντησε ο Άρμστρονγκ. Οι πατημασιές που άφησαν οι δύο αστροναύτες πάνω στην επιφάνεια της Θάλασσας της Ηρεμίας έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ακόμη και από τις πιο γερές κατασκευές που έφτιαξε άνθρωπος πάνω στη Γη. Αν δεν πέσει πάνω τους κανένας μετεωρίτης, αυτά τα αποτυπώματα θα μείνουν πάνω στο σεληνιακό έδαφος για πολλά εκατομμύρια χρόνια. 14

15 ΚΕΙΜΕΝΟ 5 Τα πρώτα χνάρια στη Σελήνη 1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο. Στη συνέχεια προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποιο ήταν το μέσο μεταφοράς των αστροναυτών στο διάστημα και ποιο ήταν το όνομα του; Από πού έγινε η εκτόξευση του διαστημοπλοίου; Ποιος ήταν ο προορισμός του; Πότε έφτασε το διαστημόπλοιο στον προορισμό του; Ποιο ήταν το πλήρωμα του διαστημοπλοίου; Ποια είναι η σημασία του πρώτου αυτού ταξιδιού στη Σελήνη; 2. Με βάση το κείμενο που μόλις διαβάσατε συμπληρώστε τα κενά: Το πρώτο ταξίδι του ανθρώπου στη άρχισε με την του Απόλλων-11, στις Το άρχισε την γύρω από τη μιάμιση περιφορά, οι ύστερα από 11 λεπτά. Αφού έκανε ξεκίνησαν για τη Σελήνη. Ύστερα από τέσσερις ημέρες ταξίδι, το έφτασε στη στις 20 Ιουλίου Λίγο αργότερα, την ίδια ημέρα, ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Έντουιν Όλντριν στη Θάλασσα της Ηρεμίας. 15

16 ^ 3. Μπορείτε να βρείτε για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά το ρήμα που ανήκει στην ίδια οικογένεια με αυτό; αποστολή αποστέλλω ταξίδι εκτόξευση περιφορά ανακάλυψη κατασκευή 4. Μπορείτε να βρείτε για καθένα από τα παρακάτω ρήματα το ουσιαστικό που ανήκει στην ίδια οικογένεια με αυτό; αποχωριζόταν αποχωρισμός προσεδαφίζονταν προσσεληνώθηκε κατέβηκε 16

17

18

19

20

21

22 ΚΕΙΜΕΝΟ 6 Οι περιπέτειες του ΤΕΝΤΕΝ - Βήματα στη Σελήνη 1. Στην εικονογραφημένη ιστορία βλέπουμε έναν πύραυλο που πετάει για τη Σελήνη και κάποιους επιστήμονες που τον παρακολουθούν από τη Γη. Ποιοι είναι μέσα στον πύραυλο; Τι νιώθουν; Πώς περιγράφουν αυτά πού νιώθουν; Με ποια λόγια; Γιατί πηγαίνουν στη Σελήνη; Ποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία με τη Γη; Τι βλέπει ο Τεντέν βγαίνοντας από τον πύραυλο; Πώς το περιγράφει; Με ποια λόγια; 2. Θα σας άρεσε να γράψετε μια μικρή ιστορία που να μιλάει για την περιπέτεια του Τεντέν; Μπορείτε να αρχίσετε έτσι: Ο Τεντέν μαζί με τονς φίλονς τον αποφάσισε να εξερεννήσει τη Σελήνη. 3. Μπορείτε να βρείτε όλα τα ρήματα του κειμένου και να τα χωρίσετε σε ρήματα ενεργητικής και παθητικής φωνής; ενεργητική φωνή παθητική φωνή Μπορείτε να βρείτε το υποκείμενο καθενός; 22

23

24 υΐ 1 si LA If! y 1 ι -* e l δ 1 w> siil X! S S ΐ # S ff 1-> ' 'w g if "e t g - 3 IE 3L 8 & g β El if 24

25 ΚΕΙΜΕΝΟ 7 Ζώντας στο διάστημα 1. Τι μαθαίνουμε από τα κείμενα για το πώς ζουν οι αστροναύτες στο διάστημα; Τι ρούχα φοράνε; Τι τρώνε; Τι κάνουν; Με τι ασχολούνται; Πώς κοιμούνται; Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν; 2. Πώς θα ήταν μια σελίδα από το ημερολόγιο ενός αστροναύτη; Μπορείτε να δοκιμάσετε να τη γράψετε; Ας πούμε ότι αρχίζει κάπως έτσι: Σήμερα ξύπνησα νωρίς και ξεκίνησα τη μέρα μον με γνμναστική στο ποδήλατο. Μετά 3. Μπορείτε να βρείτε το υποκείμενο στις παρακάτω προτάσεις; Οι αστροναύτες κάνουν πάρα πολλές σωματικές ασκήσεις. Τα ζώα δεν επιτρέπονται. Οι αστροναύτες παίζουν παιχνίδια. Η τροφή διατηρείται σε θερμοκρασία -40ο C. Ποια ρήματα είναι σε ενεργητική και ποια σε παθητική φωνή; 25

26

27 . JLHlVnKtlt^ ^Pfe KOta;raIiyOTCilliOira lt«hj<. MlrtHprt» ntijienriffritidmttvikimltitu njwit[i«30m»rtmtiwniri ikurp» ϊΐροΐϊ, «φρι {ujtt «ΔΜ* «* WW Enm Swmuiifl do S*"Wt#uM IT 1 hnr mi port BlWffl Drtpno m Ittmw»P"faMTewu{ wniwimnw niauflueyil.n9flpi«pwhraif*0ii i(httljbiiiinewni»w*n4b4( in tymtn» Ttp*iorrt Momr*»* E^uifHnHbtiUHiK ihwinn, jy^nauj^s<ua.^riwfr^^fmartiqmw. τπςζωής κϊ.ιηΐ ίη^μίλ*β^,ίνί, *ϊ«λΐ *»' τ "Τ, ", ",Μ ϊ^< **< Η] Ζωή (JTC ΗΑιοκό Σύστημα Κ BBjmLl^TirtUTa *Jiti*Hli IDM Λ <PW> "./,,, r.' - - -f- - \- J wnrnmr. d^.mr] ί*ι BlVwTI"^ ΡΡβ»\ i j-im«;.iu.idi»':. jf-nivt:f-n r wil" Πλανήτες μι ζωή tj/bsea* μ** 4C >^i^ *ϋ*τ β»»βφ* B«*mpw mentor 4W Μ- 'pufv/. Itfl W iatlp**uil»6iwiiw^ nyutu tun τύ <fpvjt»i> fwa m <ία ^^*W*'. *"*> LJ1^1Ji t lia T1 ]1^f^MT]r^ftMjJi;irtijlkjTlhj-&>if'rr r >W - LT^EOtap^ira (WrtfilM η (φύτρο κνίίτ hputa D EM> Wit m*i ργύλΐ «<kj^ IL-J 1-3. Wir ιαί p«rt i ^ to"apt Τα άστρα ίων εξωγήινων iultvi^kklx' Λ] i#ijfi^(va m*w *T* i**tf J" "i "l^'^*t il> W1 ifs" ^ «TWIM4 *«ίπτήί1. + τ rt ύ^-^4>f -TliBt j u ijn-"li ipijiii HKAfillWIISH mmlplu^lriuwr MM 27

28 ΥΝΗΤΕϋ >Ι".ι : Π-. Γ..ι.ίίϊί *ΊΡ. 4 λ,τ,^ # Πόαες είναι οι πιθανότητες να υπάρχει εξωγήινη ζωή; irav ΓΓΙΤ ίττ»ι τρπρ. -Η ftipywfi pip r'vn+#t mfwpliy Ipapl f Ψμίύζ. r t'i>*^yi«- 6H"im ντ'^τρη' "^ ΓΪΗ «ο «>"ίίί«ΐίί nycrd«n; aoftcotfl*; τ(μ 0n»*tl"O Dftft*:-; "KM "icwfrv^hfw*»! 4?φ1 ^TWVHKFI 4C1W Π«Ρίΐ gvsmftvw<v^4»pw^ 1 ffo*oif tar Γ^ΉΪ^^Ι"^ "*=k'i< T «tq fc * W» n aw 1 H.»» ΓΤΤ ΓΓ ζ^η-γπ?, hw stl^lfl, ιώι^οπ κυ^π»»ιτλ/ϊ1*"ί ψ»1 ΐ Μζ in Β ΙΙ&ΙΛΙΙ n κηΐηγ jfi»;<nainam3yi4 n*]' * *' ^ tibnpq. ncta m 1 'puaniiii "&&*& <i^fi^>'<> T J>^K^ -Hp«* «Απόμη^νής* Ψ * firnfo U&LTP-" *! to t*0 t»*i πΐ*ιηιν** Oli) Γ tf 1Λ...Η loii^ Π^ΛΙΟ «ιό ra ι^οβιήματα. Hrt.l.F^rt.Flnjh :," DUH>i VD qraw ffh- 1l{ Ivni V1D Ίϊ^ Bli-ΦΗΠΙ ΐη #Γϋϊ4>4ΚΠΙ 'If ]μfis-;i : ;. r^ytlvvtiq 1»«"Hp'ftoAJ-PWlc^ και Γη OVMln *Ή Ϊ,Γ r*d ΠΓ.ίπμ.ί... ij.lljll rttll,, AI0'[V*UV or ' ( Αμοι.^ iilp.( YD?40ν[. l-'jl 0"<1 PW^ft j< φ>ΰμβίίίψιυμι mirt "W l*jo ^DIMKrV-niHD <niivh'i'vii **» ntir^i: *6T» ii ili in niiav ifvunapiew ^ ^ ρ,ρπ n ίιιπηιήιιι^ιΐι^ητψαι ι^ w*>«>u>q» ihita^i ιιψ^ twim SI^TSW^III Έ3ΐ ρτί ηπ ψή".^"' "ϊ η ΐ φ Η ^ ν η cm Ε«re!iywQua^v^4^ nwrbjlrq^yv ιι ύγμϊ^>πιιτρ^π m H I ra φμμίηβαακμα; 'φ&τρί τ^φτο^-πι [wf ήι Γ 'da(mmif r <aw OJt ffvor» " f W V ^ fi'4r4»ip^r^hblt]^^pasarm^c4ai^^u^it^iic^itw^pri Λ τύ^τ^^μλ pj^cn-b'^c is^farnmi αι ΉΪαηΐΜίΛιη) ιη,ηι rt^dp roeg ivji'^fikb:.. KM EHIIITIU Γ io{ UUU>UU KID^I η^ΐοΐφίπι vp<>^> Οι μορφές των εξωγήινων ΓίρίprtMm ΠίΗρϊρΐ ι' *o a vnjvuipi^oyibh'p^wt^.o mctt^htc^ UEcrrvi^jv '.W'.i'.inT.ni» rnqr=--^ Hi=u r jh.liijii»i lt Mi h «A^wi. f»jtift*i ή ud l> BpS Au*Ji u in IOTCU 4M bunftr υττγ nor, rjcvrpt, 4CF < W annpp ma nittfanl^iulfrult^-tigtfarviimuiu limits t ^ ^ ΚΓ^γΛΙίΨΛΜίΙαρΤΜ^. HWta ΒΛ*^τβϊΛ^ρ Ιηπ(μΐΓ^η now π nwn-neiaafjn, k v i n f ^ u a ; il Γ [If ΠίΤΓΕρΙιΜήΐΙιρ^ΜΓ ιΐΐ h'py Γιιι 111 If HI μ» iji\m i ' <!. *fflyt «Cn^eW^ -Stwrfri l fr>. ^ηρ ίιτγ«ι minn ^ ι η ι ι ι ι ^ ι ι ι π ")οητ I [ri(ii*un Mini^pni]fE-il j ηγΐ) A-AlM" fk Γ. (ι.φπιρ &v iiipifr Ι munni Αιβαα γατπ»υ >ΙΓΊ ΠΙ Γ il'lwl -π ". Γ ~ τ1 nu; En ηριπει^α BMALILUY ^ύκνγπ m ^ V upwiwikiiitp'pe. rx JB p.oim^llf HWH» } H<U4M> MM NKrVSHMEPlNH 28

29 ΚΕΙΜΕΝΟ 8 Εξωγήινοι Τι ξέρετε για τους εξωγήινους; Βρείτε πληροφορίες από τα κείμενα που έχετε μπροστά σας και απαντήστε στις ερωτήσεις: Τι είναι τα UFO; Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι και σε άλλους πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα; Τι παράξενο έχουν οι φιγούρες που βρέθηκαν στο Περού; Ποια είναι η «συνταγή της ζωής»; Τι είναι απαραίτητο για να υπάρχει ζωή σ έναν πλανήτη; Μπορεί να μοιάζουν με ανθρώπους οι εξωγήινοι; Τι μήνυμα θα στέλνατε σ έναν εξωγήινο; Τι νομίζετε ότι θα σας ρωτούσε για τη ζωή πάνω στη Γη; Σκεφτείτε ένα διάλογο μεταξύ σας και παρουσίασε τον προφορικά στην τάξη! Μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες «γίνε εξωγήινος» και να φτιάξετε μάσκες, ώστε να μπορείτε να «παίξετε» τους διάλογους αυτούς στην τάξη (κάποιος θα παριστάνει το γήινο και κάποιος τον εξωγήινο). 29

30 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ; "'Χ Jt. 2τΓ~ί^Β^~ ' Ι.. J Η γνωριμία με τα μυστήρια και τις ομορφιές του νυχτερινού ουρανού παραδοσιακά γίνεται μέσα από την παρατήρηση του ουράνιου θόλου. Όμως ο τρόπος αυτός παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες, γιατί η παρατήρηση μπορεί να γίνει μόνο τη νύχτα και εφόσον δεν υπάρχουν σύννεφα, ρύπανση ή ισχυρά φώτα που περιορίζουν την ορατότητα. Για να αποφύγουν όλα αυτά τα εμπόδια - και να δημιουργήσουν ένα άνετο και ελκυστικό περιβάλλον για τον πολύ κόσμο - οι επιστήμονες και οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν τα πλανητάρια. Τα πλανητάρια είναι μεγάλες αίθουσες με θολωτή οροφή που λειτουργεί σαν οθόνη κινηματογράφου. Ένας ειδικός προβολέας στο κέντρο της αίθουσας προβάλλει στη σωστή θέση, και στη σωστή μεταξύ τους σχέση, τους πλανήτες και τα αστέρια. Σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις του κόσμου είναι εγκατεστημένα πλανητάρια. Στην Ελλάδα υπάρχει -προς το παρόν- ένα μόνο τέτοιο πλανητάριο, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα. Τα τελευταία όμως χρόνια στο εξωτερικό δημιουργούνται ακόμα και σε μικρές πόλεις των κατοίκων. 30

31 ΚΕΙΜΕΝΟ 9 Πλανητάριο 1. Τι είναι ένα πλανητάριο; Πού βρίσκεται συνήθως; Στην Ελλάδα υπάρχουν πλανητάρια και πού; 2. Φανταστείτε ότι σε μια κοντινή σας πόλη (π.χ. στη Θεσσαλονίκη) υπάρχει ένα πλανητάριο, το οποίο και θέλετε να επισκεφτείτε. Γράψτε ένα φυλλάδιο με το πρόγραμμα μιας ημερήσιας εκδρομής στο πλανητάριο. Τι θα πρέπει να αναφέρετε; το χρόνο της επίσκεψης (ημερομηνία) καθώς και το πρόγραμμα τον τόπο τι θα δείτε 3. Στη συνέχεια, με βάση το φυλλάδιο αυτό, ετοιμάστε ένα ρεπορτάζ για την εφημερίδα του σχολείου σας σχετικά με την επίσκεψη σας στο Πλανητάριο. Το ρεπορτάζ μπορεί να περιλαμβάνει ένα άρθρο με την περιγραφή της επίσκεψης, φωτογραφίες του χώρου, καθώς και μια συνέντευξη από τον υπεύθυνο του ιδρύματος σχετικά με θέματα του πλανηταρίου, όπως ποια είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, ποια φαινόμενα μπορούμε να παρατηρήσουμε κτλ. 4. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Ευγενίδειου πλανηταρίου στο διαδίκτυο (ίντερνετ), να χωριστείτε σε ομάδες ανάλογα με τις θεματικές ενότητες και να αναλάβετε να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας προφορικά μια θεματική ενότητα. 31

32 Ο Γαλαξίας μας Θα έτυχε πολλές φορές να ακούσετε για τους γαλαξίες. Οι γαλαξίες είναι τεράστιες συγκεντρώσεις αστέρων (έχουν δισεκατομμύρια από αυτά) και πολλοί από αυτούς είναι ορατοί με τα τηλεσκόπια από τον πλανήτη μας. Ωστόσο υπάρχει ένας γαλαξίας που δε χρειάζεται τηλεσκόπιο για να τον δούμε καθαρά. Αυτός ο «ξεχωριστός» γαλαξίας δεν είναι άλλος από το Γαλαξία μας, το γαλαξία δηλαδή στον οποίο ανήκει το ηλιακό μας σύστημα! Ίσως έχετε δει το Γαλαξία κάποιες νύχτες μακριά από τα φώτα των πόλεων. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να υπάρχει αρκετό σκοτάδι και να ρίξετε μια ματιά ψηλά στον ουρανό. Ο Γαλαξίας μοιάζει με μια συνεχή φωτεινή ζώνη, στο χρώμα του γάλακτος (από όπου πήρε και το όνομα του), που εκτείνεται κατά μήκος του ουρανού. Αποτελείται από πάρα πολλά αστέρια μαζί, ωστόσο χωρίς τηλεσκόπιο δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει. Εδώ να συμπληρώσουμε ότι όλοι οι ορατοί αστέρες ανήκουν στο Γαλαξία μας. Οι αστέρες που βρίσκονται σε άλλους γαλαξίες δεν μπορούν να φανούν ξεχωριστά. Ο Γαλαξίας μας ανήκει στους λεγόμενους σπειροειδείς γαλαξίες, που είναι και οι αφθονότεροι στο σύμπαν (περίπου το 80%), καθώς έχει το σχήμα δίσκου που καταλήγει σε εξωτερικές σπείρες. Το μήκος του δίσκου είναι έτη φωτός, ενώ το πάχος του είναι περίπου έτη φωτός. Το 90% του ορατού Γαλαξία προέρχεται από αστέρες, ενώ το υπόλοιπο από αέρια και σκόνη. Η συνολική μάζα του Γαλαξία υπολογίζεται σε ένα τρισεκατομμύριο φορές τη μάζα του Ήλιου μας! Πριν την εφεύρεση του τηλεσκοπίου ο Γαλαξίας παρέμενε ένα μυστήριο για τους ανθρώπους, παρόλο που κάποιοι σοφοί, όπως ο Δημόκριτος, έλεγαν ότι πρόκειται για πάρα πολλά αστέρια πολύ κοντά μεταξύ τους. Η επιβεβαίωση όμως αυτού του γεγονότος ήρθε από τον Γαλιλαίο, όταν παρατήρησε για πρώτη φορά το Γαλαξία και διέκρινε ξεχωριστούς αστέρες το Συστηματική μελέτη του Γαλαξία έγινε από τον Χέρσελ τον 18ο αιώνα. Ο Χέρσελ όμως νόμιζε ότι το ηλιακό μας σύστημα βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία. Το 1920 ο Shapley βρήκε την πραγματική θέση μας σε αυτόν. Και η πραγματική θέση μας δεν στο κέντρο του δίσκου αλλά πιο κοντά στο άκρο του! 32

33 ΚΕΙΜΕΝΟ 10 Ο Γαλαξίας μας 1. Ποιες πληροφορίες μάς δίνει το κείμενο για το Γαλαξία; Τι είναι ένας γαλαξίας; Πού βρίσκεται; Με τι μοιάζει και από τι αποτελείται; Πώς / με τι όργανο μπορούμε να τον παρατηρήσουμε; Ποιος ανακάλυψε το Γαλαξία μας; 2. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, γράψτε μια σύντομη περίληψη του άρθρου που να περιλαμβάνει μέχρι 50 λέξεις. 33

34 34

35 «β» ^jgmgi. 0 nnci/nmc Ο Πσσβιοίυας, α οποίος cnexei βκεκομμύρια r-sai κι^ιόμβφο οη6 (ou ππίσ. αυακύίϋφΰηκβ Εις Ζ3 ΣβηΓθμ&ριου 1β46 από ίου Γιόκα ιι Γκαήβ ιου flotepootioneiou tou Βεροήυου. D uartct' DC (juahac Ι*Γ Itι" ι Jra ι Γι; jyi rtfjl ΐί Ί Π1. ι> ι iif Ί ιι ι ιι ι Π ι ιί ι Γι ιί riy V *ϊ J00 ftairft» ο,j. rmv tin ος 0»ο 4 «Λ a-*s ιβτ to ψμλοτ &Ί> ίτφ!{&τ «1t fcsljk^. 4 l\>mjfi*< Η; ίη D.«jmpri SETU^ 4l iipru, γγιπι^ rau Marau u KjuKnUjer και awnuivihiu; 0 Γκάπβ &αοιθ(πκϋ PJi p^'jl ίΐφΐιμ] Kffufa Γ"Ρ nofoyw^ rf ιη ΐκους A dnefa iv r* ert» u-i-jlli-jj-., unlwo, J.Od,u I 111 t ΊΚΓΓι μαΰημσΐικσύς unorloyiouoiji; cou Ayyrtou Ttjcw Κάουίς Αικαμς και toy (bnriou Ουρμηέυ Ζαν Ζοζέψ rie&cp:e, KMUi Κ<1 ΠΙΗΙΗΜΗ Ή» notlllah* i"ht*h( Η :,. : :;,[; : fe ilint U reuh^jmpuuraa ακαλ^^ιιχιηνίί^ιι^κ unhtavveoaofuylm» 4l3a*0 iaw*lo ^ ΚΙΤΙΓΤ Ι^.Α<Η ώήμφίρ "β-j Jffl rj^'tm ^κ^»^ι! 1 Si 4 XKpzK-cu^iifY^i-^u^7IEUfn^.KiAduirDlc^lT. fwj.,iiifm. ffi (ΜΌ πρνρ.τνΐ(-ννcn»iet r^aniua lfrup«. ιιικς νι ν' oi/>o^<wkn>h Ε>4ν>φ On φ<ιτ η ^f.-jm ίπ«η^ υ» ι»-ΐ* β«flfkhftrti* KiJbtutyao»* ma ο * : :-ΪΜ*> ui ντφ-n "ΏΙ Πιουαυη tnrap^cpiraui WmjvtfjCnlih.'tl Μαία Ί i2--bei7tt)mii rtyvcvain ίί^πί [Μΐπίι^ ι. 11^ Α fllfcq Tnmm.!j>ti>-jh,.i* >... AlJr,,:.^;r rl :^ >ih;'j-]'% 1 <L>c'*],>,> J ik w^l wy^, ^,-^.,^.Η.Μγ *ipbyyi mi, [LniiVnn ilittj 1 fqpq OD fbfr D lyqjpfm» rau rimrpi Am μας {ι ρ,τιι mr r.j t i..-ip:, ( y iniyntawfflfvajupsfgrarai φ^ήκ^ ι* ii AJ»fixMkurtkkWu*,»io^i In Lm^tfuriii hir Γίιη«1ιη.» π^ "η" _.", rau Γοκύίΐντι π "CUUL U μπλί^η^ f^viiyr^ <WQI ΐνπ iqfv^raf. ^ήι» ηι μ^ρήι IM-Z. Hvf4n4«ΓηΙ t«ia Ίΰ*φΰ^.4 (μι^. u^ h!' -Tlt->; π a rhci^»^ ι LHI^ICI bnan^a rt^nrj mpyim-3i' DLT nrj ϋφΐϋ^λη A hujb^h»iu^«ta ((trtfwjj'hii^ilra m LTy»tOp>^. f-ϊτβκι Η K.^HMETINH LUUID :n κπμπππ 35

36 aaianrtuii παυ.λ'«λί#ΐί*.. Γ Γ Γ Οίσμσί/Γίσ 11 ι f T 1 Ί 111 ήιπτπ Π ** 1ΊΪΙίΠ*ΜπΐΓηι ι 1irTlt L Vff^ίΐί Γι' D^IIDVO, in DIBrafnu'iii± U K F I O I I D I o n i idkiin Ό Gc-uui-Sc-yi <ou Ποί7υ:&+-;α Qyr,nk/vfrt; -ΐνν.. m-l. iooufopou, ΙΛ.ΓΪΜΛ_ΜΙΜΙ hubuxi tedia kft»aou4 μί*5*τύτι>±*ν; louilhiisirti <?» < * " ι - *ι ' B =TF M (ip?' μπι π="ώ*4=» l"7 iiratrrti'i inl>; iij ΓΊΊ ίί'μι'γη ιτιι ιίΐίή^ιί ΜΓΙΐΙ^Π vanh^mu *= IPfl I E rai *fpapn hmwpp ~, hrfkwi ΠθΚΪν4 CM*0 ΠΪ^Ι,,Μ; PQ, DMMliW*^ ηχμψπ flvcfifcra hduorsta^ (rt> I, t*f.+tirl if CWItarftl Πιι I, I lvmuil J. ι ^ ι π π π ^ n. *H, jy til rtn n 4 H q i^paqlp v m Ηψ[ mumjnud *> IV«ihrt ow-i -» Aju* ISJ [ m ΓΑ or * «a Q Ποσπιδύας.. V iljd ILVQSnaflCI IOJ ic DnSAbSSlI HIHD TJ. a*tyc-) XuuBoVi ifw tot in*] ifa* ri»,:, j τ ^ ma^ κιπηι; U a w w ογη μι ΈΜ-άίΌι inuj.- Itp>iTk>^w]i'Ay>>4kl«Ad4nDU4Vl^ Τ **F ι" **> Gffci; in c- auvfc^rau4 Jbrt(. D wit ι ip "Ah ς PJI η ^ D UtUWC V mrflrrt MM ΗΚΑΘΗΜΕΡΝΙ3 36

37 37

ΕNOTHTA 15 ΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τεύχος Β. Β Γυµνασίου

ΕNOTHTA 15 ΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τεύχος Β. Β Γυµνασίου ΕNOTHTA 15 ΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τεύχος Β Β Γυµνασίου 1 2 «Γη και ιάστηµα», εκδ. Μίνωας 3 ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΗ Ερµής: είναι ο πρώτος πλανήτης που συναντάµε καθώς αποµακρυνό- µαστε από τον Ήλιο. Η

Διαβάστε περισσότερα

2. Η παρακάτω φωτογραφία δείχνει (επιλέξτε τη µοναδική σωστή απάντηση):

2. Η παρακάτω φωτογραφία δείχνει (επιλέξτε τη µοναδική σωστή απάντηση): 1 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας για µαθητές Δηµοτικού 1. Το διαστηµικό τηλεσκόπιο Χάµπλ (Hubble) πήρε πρόσφατα αυτή την φωτογραφία όπου µπορείτε να διακρίνετε ένα «χαµογελαστό πρόσωπο».

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάκτηση της Σελήνης

Η κατάκτηση της Σελήνης Η κατάκτηση της Σελήνης Η εργασία συντελέστηκε μετά από ώρες προσπάθειας των μαθητών: Νίκου Γκίτσιου Μάνου Βαφειάδη Η απογείωση των πρώτων που άφησαν το στίγμα τους στην Σελήνη Apollo 11 Η πιο σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η σελήνη; Πως Δημιουργήθηκε; Ποιες είναι οι κινήσεις της; Σημάδια ζωής στη σελήνη. Πόσο απέχει η σελήνη από την γη; Τι είναι η πανσέληνος;

Τι είναι η σελήνη; Πως Δημιουργήθηκε; Ποιες είναι οι κινήσεις της; Σημάδια ζωής στη σελήνη. Πόσο απέχει η σελήνη από την γη; Τι είναι η πανσέληνος; Τι είναι η σελήνη; Πως Δημιουργήθηκε; Ποιες είναι οι κινήσεις της; Σημάδια ζωής στη σελήνη. Πόσο απέχει η σελήνη από την γη; Τι είναι η πανσέληνος; Μαγνητικό πεδίο. Κρατήρες. Ο πρώτος άνθρωπος που πήγε

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Το χρώμα της Αφροδίτη είναι κίτρινο προς κόκκινο. Το μέγεθός της είναι 9,38-10 χλ. Η απόσταση από τη γη είναι 41.400.000 χλ. Δεν είναι αρκετή απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Γη είναι ένας πλανήτης που κατοικούν εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά και ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή.

Η Γη είναι ένας πλανήτης που κατοικούν εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά και ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή. Το Ηλιακό Σύστημα. Ήλιος Ο Ήλιος είναι ο αστέρας του Ηλιακού μας Συστήματος και το λαμπρότερο σώμα του ουρανού. Είναι μια τέλεια σφαίρα με διάμετρο 1,4 εκατομμύρια χμ. Η σημασία του Ήλιου στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος αστρονομία Αστρονομία

Ο όρος αστρονομία Αστρονομία Ο όρος αστρονομία Η Αστρονομία είναι η επιστήμη που ερευνά και εξετάζει όλα τα ουράνια σώματα καθώς και τις σχέσεις, κινήσεις και δυναμική αυτών. Αναφέρεται στην παρατήρηση και την ερμηνεία των φαινομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής Θέμα: Σχεδιασμός παιχνιδιού με κάρτες για το Ηλιακό Σύστημα Μάθημα: Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙΙ Δήμητρα Μισιτζή 1 (ΑΜ:131/2008092)

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕYΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

EΡΕYΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ EΡΕYΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Φαντάσου πως κάποια μέρα μπορεί αντί να κατοικούμε στην Γη, να «μεταναστεύσουμε» σε έναν άλλο πλανήτη! Όσο απίθανο και αν ακούγεται, επιστήμονες εξετάζουν την πιθανή κατάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αστρονομία τι θα κάνουμε δηλαδή??? Ήλιος, 8 πλανήτες και πάνω από 100 δορυφόροι τους. Το πλανητικό μας σύστημα Οι πλανήτες

Διαβάστε περισσότερα

= 2, s! 8,23yr. Απαντήσεις Γυμνασίου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016

= 2, s! 8,23yr. Απαντήσεις Γυμνασίου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016 Απαντήσεις Γυμνασίου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016 1. Αστρική μέρα ονομάζουμε: (α) τον χρόνο από την ανατολή μέχρι τη δύση ενός αστέρα (β) τον χρόνο περιστροφής ενός αστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται:

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται: 3ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:45 μ.μ. Page 1 Διάστημα Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, χρειάζεται: μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ. 6.2: ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Ο μαθητής θα πρέπει:

ΠΑΡ. 6.2: ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Ο μαθητής θα πρέπει: ΠΑΡ. 6.2: ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Ο μαθητής θα πρέπει: 1. Να πειραματιστεί σχετικά με το σχηματισμό σκιάς όταν ένα αντικείμενο διακόπτει τη διαδρομή του φωτός. 2. Να παρατηρήσει ότι το σχήμα της σκιάς που

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Α. Μια σύντοµη περιγραφή της εργασίας που εκπονήσατε στο πλαίσιο του µαθήµατος της Αστρονοµίας. Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις σωστές

Διαβάστε περισσότερα

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα. Α) Ποιος είναι ο πρώτος και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΉΛΙΟΣ Βρίσκεται στο κέντρο του Ηλιακού Συστήματος, ένα κίτρινο αστέρι της κύριας ακολουθίας ηλικίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων χρόνων.

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΉΛΙΟΣ Βρίσκεται στο κέντρο του Ηλιακού Συστήματος, ένα κίτρινο αστέρι της κύριας ακολουθίας ηλικίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων χρόνων. ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ως ηλιακό σύστημα θεωρούμε τον Ήλιο και όλα τα αντικείμενα που συγκροτούνται σε τροχιά γύρω του χάρης στη βαρύτητα, που σχηματίστηκαν όλα πριν 4,6 δις έτη σε ένα γιγάντιο μοριακό νέφος.

Διαβάστε περισσότερα

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα Ο Πότης Ράτος ζούσε στα 1880 μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του κάπου στην Ελλάδα. Λαχταρούσε να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο. Όχι στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ STEM. Μάθημα 2. Μοντέλο Ηλιακού Συστήματος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ STEM. Μάθημα 2. Μοντέλο Ηλιακού Συστήματος ΜΑΘΗΜΑΤΑ STEM Μάθημα 2 Μοντέλο Ηλιακού Συστήματος 2 Ένα μοντέλο του Ηλιακού μας Συστήματος Εισαγωγή Το ηλιακό μας σύστημα απαρτίζεται από τον ήλιο (κεντρικός αστέρας) τους 8 πλανήτες, (4 εσωτερικούς ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ. Τα κυριότερα αντικείμενα της Μ. Άρκτου ALIOTH. Μπλε γίγαντας ορατός με γυμνό μάτι. Απόσταση : 82 ε.φ. Διάμετρος : 6 εκ. χιλιόμετρα.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ. Τα κυριότερα αντικείμενα της Μ. Άρκτου ALIOTH. Μπλε γίγαντας ορατός με γυμνό μάτι. Απόσταση : 82 ε.φ. Διάμετρος : 6 εκ. χιλιόμετρα. Αστρονομία Μπιρσιάνης Γιώργος Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ Τα κυριότερα αντικείμενα της Μ. Άρκτου ALIOTH Μπλε γίγαντας ορατός με γυμνό μάτι. Απόσταση : 82 ε.φ. Διάμετρος : 6 εκ. χιλιόμετρα. Λαμπρότητα : 100 φορές τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική φαντασία

Επιστημονική φαντασία Ενότητα 10 Περιγράφουμε ταξίδια στο μέλλον Αφηγούμαστε φανταστικές ιστορίες Περιγράφουμε ανεξήγητα φαινόμενα Περιγράφουμε μυστηριώδη αντικείμενα Χρησιμοποιούμε μελλοντικούς χρόνους Αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική

Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική Εισαγωγή Η πιο κάτω παρουσίαση είναι η αρχή του δρόµου στη µακριά λεωφόρο της γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαστημική Τεχνολογία

Διαστημική Τεχνολογία Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Διαστημική Τεχνολογία Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc29 Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας στην 1 η φάση, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε συμπληρώσει τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Γυμνασίου 22 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2017

Ερωτήσεις Γυμνασίου 22 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2017 ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα συμπληρώσετε τίποτα πάνω σε αυτό το έγγραφο, ούτε θα το αποστείλετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail). Απλά το αναρτήσαμε για την δική σας διευκόλυνση. Μόλις βρείτε τις απαντήσεις που γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Λυκείου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016

Ερωτήσεις Λυκείου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ θα το αποστείλετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail). Απλά το αναρτήσαμε για την δική σας διευκόλυνση. Μόλις βρείτε τις απαντήσεις που γνωρίζετε και τις σημειώσετε σ αυτό το έντυπο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό μέρος. Αστρονομία και μέθοδοι έρευνας. Το σύμπαν 366

Επιστημονικό μέρος. Αστρονομία και μέθοδοι έρευνας. Το σύμπαν 366 Το σύμπαν Επιστημονικό μέρος Αστρονομία και μέθοδοι έρευνας Η έννοια του σύμπαντος δεν είχε πάντα το ίδιο περιεχόμενο. Για τους αρχαίους το σύμπαν αποτελούσαν η Γη, ο Ήλιος, μερικοί πλανήτες, μερικοί κομήτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ. Νικολέτα Δριγκάκη Ευαγγελία Δαβίλλα Θέλξη Κιμπιζή ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤHΜΑ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ. Νικολέτα Δριγκάκη Ευαγγελία Δαβίλλα Θέλξη Κιμπιζή ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤHΜΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Νικολέτα Δριγκάκη Ευαγγελία Δαβίλλα Θέλξη Κιμπιζή ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤHΜΑ. Το Ηλιακό Σύστημα. Το ηλιακό σύστημα δημιουργήθηκε από την κατάρρευση ενός τεράστιου μοριακού νέφους

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέμα 1 ο (Σύντομης ανάπτυξης): 18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέματα του Γυμνασίου (Α) Ποιοι πλανήτες ονομάζονται Δίιοι; (Β) Αναφέρατε και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ως Ηλιακό Σύστημα θεωρούμε τον Ήλιο και όλα τα αντικείμενα που συγκρατούνται σε τροχιά γύρω του χάρις στη βαρύτητα, που σχηματίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας στην 1 η φάση, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε συμπληρώσει τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Η/Υ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Η/Υ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Η/Υ Φωτογρ:Παν. Φιλίππου Ντασκάλου Ντιάνα Παστρή Γεωργία Τσάτση Μαρία Ντίνο Ιωσήφ Σιαφάκας Σωτήρης Σπυρόπουλος Παναγιώτης Στάμος Νίκος Ερευνητική εργασία, Τμήμα Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤ ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΡΥΦΟΡΟΙ ΣΕΛΗΝΗ. Όνοµα : Παπαγεωργίου ηµήτριος Τµήµα : Ειδική Αγωγή Έτος : Α

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤ ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΡΥΦΟΡΟΙ ΣΕΛΗΝΗ. Όνοµα : Παπαγεωργίου ηµήτριος Τµήµα : Ειδική Αγωγή Έτος : Α ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤ ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΡΥΦΟΡΟΙ ΣΕΛΗΝΗ Όνοµα : Παπαγεωργίου ηµήτριος Τµήµα : Ειδική Αγωγή Έτος : Α 1. ιδακτική Ενότητα Η προτεινόµενη διδακτική ενότητα αναφέρεται στους δορυφόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ.Ε.Π.» ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ.Ε.Π.» ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ.Ε.Π.» ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΙΑΣΤΗΜΑ-Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ Παρατηρώντας τη νύχτα τον ουρανό µπορούµε να δούµε

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής)

Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής) Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής) Από την εποχή που οι άνθρωποι σήκωσαν τα μάτια τους προς τον ουρανό και παρατήρησαν τον Ήλιο (τον θεό τους) και τα αστέρια, είχαν την πεποίθηση ότι η Γη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Πρόγραμμα βραδιών παρατηρήσεων Μάιος 2009 7 Μαΐου 14 Μαΐου 21 Μαΐου 28 Μαΐου

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Πρόγραμμα βραδιών παρατηρήσεων Μάιος 2009 7 Μαΐου 14 Μαΐου 21 Μαΐου 28 Μαΐου ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Πρόγραμμα βραδιών παρατηρήσεων Μάιος 2009 7 Μαΐου 14 Μαΐου 21 Μαΐου 28 Μαΐου www.ea.gr/ep/cosmos www.discoveryspace.net Οι βραδιές παρατήρησης υποστηρίζονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Θέμα: Το ηλιακό μας σύστημα

Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Θέμα: Το ηλιακό μας σύστημα Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Θέμα: Το ηλιακό μας σύστημα Αφορμή για την επιλογή του θέματος υπήρξε η ενότητα «Το ηλιακό μας σύστημα» του κεφαλαίου «Μαθαίνουμε για τη Γη» από το μάθημα της Γεωγραφίας. Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων. Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων. Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015 Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015 Α. Εισαγωγή Ερώτηση 1. Η τιμή της μάζας ενός σώματος πιστεύετε ότι συνοδεύει το σώμα εκ κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Φυσικής Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Θεωρία Φυσικής Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι. Λαμίας Θεωρία Φυσικής Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι. Λαμίας Νόμος της Βαρύτητας επιτάχυνση της βαρύτητας Κίνηση δορυφόρου Νόμοι Keple Το σύμπαν και οι δυνάμεις βαρύτητας Ο λόγος που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΡΓΟΧeΛΙΔΟΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 2_ ΜΑΡΤΙΟΣ Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

ΓΟΡΓΟΧeΛΙΔΟΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 2_ ΜΑΡΤΙΟΣ Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα ΓΟΡΓΟΧeΛΙΔΟΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 2_ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα Άν κάποιο ξάστερο βράδυ κοιτάξεις τον ουρανό, θα δεις έναν απέραντο κόσμο να απλώνεται εκεί ψηλά. Όλα όσα μπορέσεις να δεις, και πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΧΑΝΕΣ ΣΥΜΠΑΝ. Απόσταση 0 1 1.52 5.2 9.54 30 55 50,000 267,000 Κλιμακούμενη 10 cm 1 mm 16.3 m 56 m 102 m 321 m 600 m 540 km 3,000 km

ΤΟ ΑΧΑΝΕΣ ΣΥΜΠΑΝ. Απόσταση 0 1 1.52 5.2 9.54 30 55 50,000 267,000 Κλιμακούμενη 10 cm 1 mm 16.3 m 56 m 102 m 321 m 600 m 540 km 3,000 km ΤΟ ΑΧΑΝΕΣ ΣΥΜΠΑΝ Αν υποθέσουμε ότι ο Ήλιος αναπαριστάται με σφαίρα (μεγέθους) διαμέτρου 10 cm, τότε η Γη τοποθετείται περίπου 11 μέτρα μακριά και έχει μέγεθος μόλις 1 mm (χιλιοστό). Ο Ερμής και η Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα»

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Εκπαιδευτικός: Μπλούχου Στεφανία Τάξη: Β Σχολικό έτος: 2012-13 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. www.meteo.gr - 1 -

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. www.meteo.gr - 1 - ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ H Γη είναι ένας πλανήτης από τους οκτώ συνολικά του ηλιακού μας συστήματος, το οποίο αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια αστρικά συστήματα του Γαλαξία μας, ο οποίος με την

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το ηλιακό μας σύστημα απαρτίζεται από τον ήλιο (κεντρικός αστέρας) τους 8 πλανήτες, (4 εσωτερικούς ή πετρώδεις: Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης, και 4 εξωτερικούς: Δίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ;

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; Λόγω της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, όταν μεταξύ μιας φωτεινής πηγής και ενός περάσματος παρεμβάλλεται ένα αδιαφανές σώμα, δημιουργείτε στο πέρασμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ίδιο από τη Γη. Τα δύο σηµεία που έχουν ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ. 1ος Διαγωνισμού, 1996

Θ Ε Μ Α Τ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ. 1ος Διαγωνισμού, 1996 Θ Ε Μ Α Τ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1ος Διαγωνισμού, 1996 Από τα πανάρχαια χρόνια ο άνθρωπος ένιωσε να τον ελκύει η μαγεία του έναστρου ουρανού. Επινοώντας όλο και περισσότερα όργανα,

Διαβάστε περισσότερα

EÓfiÙËÙ B KINH H KAI YNAMH

EÓfiÙËÙ B KINH H KAI YNAMH EÓfiÙËÙ B 8. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ Î ÓËÛË ÙˆÓ ÛˆÌ ÙˆÓ 9. Ó ÌÂÈ 10. H ÌÂÙ ÙfiappleÈÛË, Ë Ù ÙËÙ, Ë Ó ÌË Â Ó È È Ó ÛÌ Ù 11. B ÚÔ - B Ú ÙËÙ - Â Ô Ú ÙËÙ 12. ÛË ÚÔ Î È Ì 13. ÂÛË appleô ÛÎÔ Ó Ù ÛÙÂÚ KINH H KAI YNAMH

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 130 Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. α, β 2. γ 3. ε 4. β, δ 5. γ 6. α, β, γ, ε Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 1. η αρχαιότερη

Διαβάστε περισσότερα

β. ίιος πλανήτης γ. Ζωδιακό φως δ. ορυφόρος ε. Μετεωρίτης στ. Μεσοπλανητική ύλη ζ. Αστεροειδής η. Μετέωρο

β. ίιος πλανήτης γ. Ζωδιακό φως δ. ορυφόρος ε. Μετεωρίτης στ. Μεσοπλανητική ύλη ζ. Αστεροειδής η. Μετέωρο 1. Αντιστοίχισε τα χαρακτηριστικά, που καταγράφονται στη αριστερή στήλη με τα αντικείμενα ή φαινόμενα, που παρατηρούνται στο ηλιακό σύστημα και περιέχονται στην δεξιά στήλη Α. Κινείται σε ελλειπτική τροχιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΙΝΗΣΕΙΣ 2.1 Περιγραφή της κίνησης Ο κλάδος της Φυσικής που ασχολείται με την περιγραφή της κίνησης των σωμάτων χωρίς να αναζητά τα αίτια που την προκαλούν, ονομάζεται κινηματική. Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. Λεονάρδος Γκουβέλης. Διημερίδα Αστροφυσικής 4-5 Απριλίου

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. Λεονάρδος Γκουβέλης. Διημερίδα Αστροφυσικής 4-5 Απριλίου ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ Λεονάρδος Γκουβέλης Διημερίδα Αστροφυσικής 4-5 Απριλίου Συνοπτικά: Κοσμολογικές θεωρίες ανά τους αιώνες Σύγχρονη κοσμολογική άποψη Αστρονομικές αποδείξεις της θεωρίας του Big Bang Μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Η αποστολή Απόλλων 11 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

Η αποστολή Απόλλων 11 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ Η αποστολή Απόλλων 11 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ Πέθανε στις 25-8-2012 σε ηλικία 82 ετών ο Νηλ Άρμστρονγκ Ο Αμερικανός αστροναύτης Νηλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πήγε στο φεγγάρι, πέθανε σε ηλικία 82

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ. Κατανόηση γραπτού λόγου. Γεια σου, Μαργαρίτα!

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ. Κατανόηση γραπτού λόγου. Γεια σου, Μαργαρίτα! Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ Κατανόηση γραπτού λόγου Γεια σου, Μαργαρίτα! Έμαθα να γράφω καλά. Ρώτησες πού μένω! Είμαι από την Ελλάδα αλλά μένουμε στην Αυστραλία.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε άτομο στο σώμα σου προέρχεται από έκρηξη άστρου και τα άτομα του αριστερού σου χεριού πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικό άστρο απ ότι του

Κάθε άτομο στο σώμα σου προέρχεται από έκρηξη άστρου και τα άτομα του αριστερού σου χεριού πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικό άστρο απ ότι του Είμαστε αστερόσκονη Είμαστε αστερόσκονη Αν θέλετε να ακουμπήσετε, να πιάσετε στα χέρια σας το εσωτερικό ενός άστρου αρκεί να χαϊδέψετε το πρόσωπό σας ή κάποιο αντικείμενο δίπλα σας. Όλα αυτά αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ Η Ατλαντίδα (στα Αρχαία Ελληνικά: Ἀτλαντὶς νῆσος) είναι ένα μυθικό νησί που πρωτοαναφέρθηκε στους διαλόγους του Πλάτωνα «Τίμαιος» [1] και «Κριτίας» [2] [3]. Στην περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Μέρος 8ο (Πλανήτες) Ν. Στεργιούλας ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ Γη Άρης Αφροδίτη Ερμής Πλούτωνας ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ Δίας Κρόνος Ουρανός Γη Ποσειδώνας Πλούτωνας ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ Ήλιος Γη Δίας Πλούτωνας

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος. Αστέρας (G2V) με Ζ= Μάζα: ~ 2 x 1030 kg (99.8% του ΗΣ) Ακτίνα: ~700,000 km. Μέση απόσταση: 1 AU = x 108 km

Ήλιος. Αστέρας (G2V) με Ζ= Μάζα: ~ 2 x 1030 kg (99.8% του ΗΣ) Ακτίνα: ~700,000 km. Μέση απόσταση: 1 AU = x 108 km Το Ηλιακό Σύστημα Ήλιος Αστέρας (G2V) με Ζ=0.012 Μάζα: ~ 2 x 1030 kg (99.8% του ΗΣ) Ακτίνα: ~700,000 km Μέση απόσταση: 1 AU = 1.496 x 108 km Τροχιές των πλανητών Οι νόμοι του Kepler: Ελλειπτικές τροχιές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Εισηγητής: Μακρής Νικόλαος

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Εισηγητής: Μακρής Νικόλαος Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο Εισηγητής: Μακρής Νικόλαος Γενικός τίτλος «Ένας μαγικός αλλά άγνωστος κόσμος» Ένας μαγικός αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΠΟ:

Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΠΟ: Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟ: alexandra2005@yahoo.gr ΠΡΟΣ:elenitsasiop@gmail.com ΘΕΜΑ: Κυριακή, στο σπίτι μου! 1 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΗΤΑ. Το μέτρο της βαρυτικής αυτής δύναμης είναι: F G όπου M,

ΒΑΡΥΤΗΤΑ. Το μέτρο της βαρυτικής αυτής δύναμης είναι: F G όπου M, ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΞΗΣ Ο Νεύτωνας ανακάλυψε τον νόμο της βαρύτητας μελετώντας τις κινήσεις των πλανητών γύρω από τον Ήλιο και τον δημοσίευσε το 1686. Από την ανάλυση των δεδομένων αυτών ο

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ. Β' Τάξη Γενικού Λυκείου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ. Β' Τάξη Γενικού Λυκείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Β' Τάξη Γενικού Λυκείου Ομάδα συγγραφής: Κων/νος Γαβρίλης, καθηγητής Μαθηματικών Β/θμιας Εκπαίδευσης. Μαργαρίτα Μεταξά, Δρ. Αστροφυσικής, καθηγήτρια Φυσικής του Τοσιτσείου-Αρσακείου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Εγχειρίδιο Αστρονομίας

Συνοπτικό Εγχειρίδιο Αστρονομίας Ελληνική Αστρονομική Ένωση (Ε.Α.Ε.) Συνοπτικό Εγχειρίδιο Αστρονομίας του Άρη Μυλωνά Εισαγωγή Έχετε βρεθεί ποτέ στην εξοχή; Έχετε βρεθεί σε σκοτεινό νυκτερινό ουρανό, μακριά από τα φώτα των πόλεων; Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Διακοπές στο φεγγάρι: μία εκπαιδευτική μερική γνωστική προσέγγιση της Σελήνης Σταύρος Αυγολούπης Από τη στιγμή που το ταξίδι στη Σελήνη (Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε επιστήµονας του Κασίνι για µια µέρα (Cassini Scientist for a Day Essay)

Γίνε επιστήµονας του Κασίνι για µια µέρα (Cassini Scientist for a Day Essay) ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Γίνε επιστήµονας του Κασίνι για µια µέρα (Cassini Scientist for a Day Essay) Για µαθητές από 10-18 ετών Καλωσορίσατε στην 3 η Ελληνική έκδοση και 11 η διεθνή του µαθητικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Αφροδίτη

ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Αφροδίτη ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος Αφροδίτη Η Αφροδίτη, ο δεύτερος πλανήτης από τον Ήλιο, είναι ο θερμότερος κόσμος του ηλιακού μας συστήματος (μαζί με τον δορυφόρο του Δία

Διαβάστε περισσότερα

STAR WARS. Βασίλης Μπαντέκας Βασίλης Μόρφος Χάρης Μπαλοδήμας Δημήτρης Παρασκευάς Μάριο Λίτο

STAR WARS. Βασίλης Μπαντέκας Βασίλης Μόρφος Χάρης Μπαλοδήμας Δημήτρης Παρασκευάς Μάριο Λίτο STAR WARS Βασίλης Μπαντέκας Βασίλης Μόρφος Χάρης Μπαλοδήμας Δημήτρης Παρασκευάς Μάριο Λίτο Θέμα: ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΞΩΓΗΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΥΠΟΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: Διαστημικά φαινόμενα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Στη διερεύνηση που κάναμε με τα παιδιά, όπως φαίνεται και από τον τίτλο ασχοληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν οι Μελανές Οπές;

Υπάρχουν οι Μελανές Οπές; Υπάρχουν οι Μελανές Οπές; ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 10/2/2014 Σκοτεινοί αστέρες 1783: Ο John Michell ανακαλύπτει την έννοια ενός σκοτεινού αστέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γυμνασίου. Για να καταφέρουμε λοιπόν να εξομαλύνουμε τα σφάλματα κάνουμε πολλές μετρήσεις και υπολογίζουμε την μέση τιμή.

Φυσική Α Γυμνασίου. Για να καταφέρουμε λοιπόν να εξομαλύνουμε τα σφάλματα κάνουμε πολλές μετρήσεις και υπολογίζουμε την μέση τιμή. Φυσική Α Γυμνασίου Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης Φυσικά Μεγέθη ονομάζουμε τις ποσότητες που μπορούμε να μετρήσουμε. Η μέτρηση τους γίνεται με την χρήση διαφόρων οργάνων, τα οποία θα δούμε αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Μαθητική εφημερίδα της Ε1 τάξης του 3 ου Δ. Σ. Πρέβεζας, Μάρτιος 2014 σελ. 1 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΑ ΚΟΜΙΚΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ Στο τεύχος αυτό επιλέξαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Επειδή μας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

* Ατλαντίδα Στυλιάνα

* Ατλαντίδα Στυλιάνα * Ατλαντίδα Η Ατλαντίδα (στα Αρχαία Ελληνικά: Ἀτλαντὶς νῆσος) είναι ένα μυθικό νησί που πρωτοαναφέρθηκε στους διαλόγους του Πλάτωνα «Τίμαιος» [1] και «Κριτίας» [2] [3]. Στην περιγραφή του Πλάτωνα, η Ατλαντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë Tα βασικά σημεία του μαθήματος Η Γη είναι ένα ουράνιο σώμα, που κινείται συνεχώς στο διάστημα. Το σχήμα της είναι γεωειδές, δηλαδή είναι ελαφρά συμπιεσμένο στις κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ.

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η Βαβυλωνιακή αστρολογία λέγεται ότι είχε επηρεάσει τους Έλληνες ήδη από τα μέσα του 4ου π.χ. αιώνα. Ακόμη και αν η προέλευση της αστρολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Τα ερωτήματα Δύο σώματα έχουν το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις με το ένα να είναι βαρύτερο του άλλου. Την ίδια στιγμή τα δύο σώματα αφήνονται ελεύθερα να πέσουν μέσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Ε. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Ε. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Ε. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β ΕΤΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΜ:022038 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής, ΕΑΑ

Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής, ΕΑΑ Παιχνίδια Προοπτικής στο Σύμπαν Ελένη Χατζηχρήστου Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής, ΕΑΑ Όταν δυο ουράνια αντικείμενα βρίσκονται στην ίδια περίπου οπτική γωνία αν και σε πολύ διαφορετικές αποστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΚΟΥΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΌΤΑΝ ΚΛΑΙΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Γ3

ΓΙΑΤΙ ΚΟΥΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΌΤΑΝ ΚΛΑΙΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Γ3 ΓΙΑΤΙ ΚΟΥΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΌΤΑΝ ΚΛΑΙΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Γ3 Έχω παρατηρήσει ότι συχνά κουράζομαι πολύ μετά το κλάμα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Σε αντίθεση με μια σειρά άλλων εκφράσεων συναισθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 2+ ( * ) Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 2+ ( * ) Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 2+ ( * ) Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια ( * ) + επιπλέον πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις προαιρετικών πειραματικών δραστηριοτήτων, ερωτήσεις... Ένας σημαντικός χρόνος περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ

ΜΙΚΡΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ ΜΙΚΡΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Ιωάννη. Χατζηδηµητρίου Καθηγητή του Φυσικού Τµήµατος του Α.Π.Θ. 1. Το εσωτερικό Ηλιακό Σύστηµα. Η ζώνη των αστεροειδών Η ζώνη των αστεροειδών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Αγγελική Χαρίσκου για λογαριασµό Παπακωνσταντίνου Κυριακής

Μετάφραση: Αγγελική Χαρίσκου για λογαριασµό Παπακωνσταντίνου Κυριακής Πρώτη έκδοση 2007: Miles Kelly Publishing Ltd Copyright Miles Kelly Publishing Ltd 2007 Επιµέλεια έκδοσης: Μπελίντα Γκάλαχερ Καλλιτεχνική επιµέλεια: Τζο Μπριούερ Βοηθός έκδοσης: Λούσι Ντάουλινγκ Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν.

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν. Είναι γνωστή σε όλους η σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek η οποία έχει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι «φανταστικές» τεχνολογίες που είχε συμπεριλάβει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Πιστεύω ότι η μελέτη του Σύμπαντος πρέπει να τοποθετηθεί στην πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα φυσικά φαινόμενα που μπορούν να κατανοηθούν, γιατί έρχεται πριν απ' όλα τ'

Διαβάστε περισσότερα

Πού πηγαίνει ο δάσκαλός μας, κυρία; Σήμερα το παρακάνατε με τη φασαρία μέσα στην τάξη!!!

Πού πηγαίνει ο δάσκαλός μας, κυρία; Σήμερα το παρακάνατε με τη φασαρία μέσα στην τάξη!!! Πού πηγαίνει ο δάσκαλός μας, κυρία; Σήμερα το παρακάνατε με τη φασαρία μέσα στην τάξη!!! ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2014 15 ΤΑΞΕΙΣ: Ε & ΣΤ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Μασκλαβάνου

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

θ = D d = m

θ = D d = m Απαντήσεις Λυκείου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016 1. Πόσο χρόνο χρειαζόταν να περιμένει το κέντρο ελέγχου της αποστολής Messenger, που επισκέφτηκε τον Ερμή, για να επιστρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες.

Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες. Γαλιλαίος (1581-1643) Γεννήθηκε στην Πίζα το 1581 Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες. Ως δευτεροετής φοιτητής ανακάλυψε: 1. Τον

Διαβάστε περισσότερα