Αεραντλίες διπλού διαφράγματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αεραντλίες διπλού διαφράγματος"

Transcript

1 BACD-DL-GR/04.07-Be Αεραντλίες διπλού διαφράγματος Εγκατάσταση, χειρισμός και συντήρηση Αναλυτικά σχέδια, λίστες ανταλλακτικών, σχέδια διαστάσεων θα βρείτε στις γλώσσες D, GB, F και I στο παρεχόμενο CD. 1

2 2

3 ATEX Δήλωση συμμόρφωσης βάσει της κοινοτικής οδηγίας περί μηχανών 98/37/ΕΚ Παράρτημα II A Δια του παρόντος δηλώνουμε ότι τα εργοστασιακά κατασκευασμένα συγκροτήματα αντλίας Ονομασία: Σειρά: Αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA DL; DH; DF; DZ; DP; DB DJ, PD, PH Κατασκευαστής: Crane Process Flow Technologies GmbH Heerdter Lohweg D Düsseldorf Σειριακός αριθμός: (δείτε στοιχεία στην πινακίδα κατασκευαστή) στην έκδοση που έχουν παραδοθεί από εμάς συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις: Κοινοτική οδηγία περί μηχανών: 98/37/ΕΚ Παράρτημα II A Εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN 809 DIN EN 292 Ημερομηνία: Υπογραφή κατασκευαστή: Στοιχεία υπογράφοντα: H.-D. Ptak, Διευθύνων σύμβουλος Δήλωση συμμόρφωσης βάσει της κοινοτικής οδηγίας περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Ο κατασκευαστής: Crane Process Flow Technologies GmbH, Heerdter Lohweg 63-71, D Düsseldorf, δηλώνει ότι τα εργοστασιακά παραγόμενα συγκροτήματα αντλιών Ονομασία: Αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA και Ενεργοί αποσβεστήρες παλμών DEPA Σειρά: M Τύπος: Έκδοση με: Διάφραγμα DL..-FA χυτό αλουμίνιο/αλουμίνιο - PTFE με EPDM ηλεκτρ. αγώγιμο διάφραγμα πίσω μέρους - EPDM ηλεκτρ. αγώγιμο - NBR ηλεκτρ. αγώγιμο Εξοπλισμός: Βαλβίδα εκκίνησης, βαλβίδα Q: Μονάδα συντήρησης, προσαρμογέας σύσφιξης, εγκατεστημένα ηλεκτρικά εξαρτήματα: όλες οι ηλεκτρικές συσκευές διαθέτουν ξεχωριστή δήλωση συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από τον προμηθευτή στην έκδοση που έχουν παραδοθεί από εμάς συμμορφώνονται με τις διατάξεις: Κοινοτική οδηγία: Οδηγία περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης: Αντλία με / χωρίς εξοπλισμό: Ομάδα συσκευών II, Κατηγορία 2GD Εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN: (για αντλίες και αποσβεστήρες παλμών) EN (για εξαρτήματα) EN (για εξαρτήματα) Ημερομηνία: Υπογραφή κατασκευαστή: Στοιχεία υπογράφοντα: H.-D. Ptak, Διευθύνων σύμβουλος 3

4 βάσει της κοινοτικής οδηγίας περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Ο κατασκευαστής Crane Process Flow Technologies GmbH, Heerdter Lohweg 63-71, D Düsseldorf, δηλώνει ότι τα εργοστασιακά παραγόμενα συγκροτήματα αντλιών Ονομασία: Αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA και Ενεργοί αποσβεστήρες παλμών DEPA Σειρά: M, P και L Τύποι: DL..-SFS Ανοξείδωτος χάλυβας 313L / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας DL..-CX Φαιός χυτοσίδηρος / ορείχαλκος 4 ATEX DL..-SX Χυτός ανοξείδωτος χάλυβας / ορείχαλκος DL..-SLS Ανοξείδωτος χάλυβας 304 / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας DL..-SUS Ανοξείδωτος χάλυβας 316L / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας DL..-UES Ανοξείδωτος χάλυβας 316L / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας DH..-UES Ανοξείδωτος χάλυβας 316L / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας DL..-PL DH..-PL DL..-TL DH..-TL DL..-HX Δήλωση συμμόρφωσης Πολυπροπυλένιο ηλεκτρ. αγώγιμο Πολυπροπυλένιο ηλεκτρ. αγώγιμο PTFE ηλεκτρ. αγώγιμο PTFE ηλεκτρ. αγώγιμο Hastelloy C22 / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας PD..-CX, SX, SS, SL, SU, UE, PL, TL, HX, HS PH..-UE DL15-SS...-DL40-SS Έλεγχος κατασκευαστικού προτύπου: 1G IIB Tx PTB04 ATEX 4015x DL50-SS...-DL80-SS Έλεγχος κατασκευαστικού προτύπου: 1G IIA Tx PTB04 ATEX 4014x Έκδοση με: Διάφραγμα - PTFE με EPDM ηλεκτρ. αγώγιμο διάφραγμα πίσω μέρους - EPDM ηλεκτρ. αγώγιμο - NBR ηλεκτρ. αγώγιμο Εξοπλισμός: Τύπος A: Βαλβίδα εκκίνησης, βαλβίδα Q, μονάδα συντήρησης, προσαρμογέας σύσφιξης, Τύπος B: Βελονοειδής βαλβίδα, έλεγχος στάθμης, φορείο, λεκάνη συλλογής, σωλήνας αναρρόφησης, σιγαστήρας υψηλής απόδοσης, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και κατάθλιψης Εγκατεστημένα ηλεκτρικά εξαρτήματα: όλες οι ηλεκτρικές συσκευές διαθέτουν ξεχωριστή δήλωση συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από τον προμηθευτή στην έκδοση που έχουν παραδοθεί από εμάς συμμορφώνονται με τις διατάξεις: Κοινοτική οδηγία: Οδηγία περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης: Αντλίες με/χωρίς εξαρτήματα τύπου B: Ομάδα συσκευών Ι, Κατηγορία M2 Αντλίες με/χωρίς εξαρτήματα τύπου Α και B: Ομάδα συσκευών II, Κατηγορία 2GD Εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN: (για αντλίες και Αποσβεστήρες παλμών) EN (για εξαρτήματα) EN (για εξαρτήματα) Ημερομηνία: Υπογραφή κατασκευαστή: Στοιχεία υπογράφοντα: H.-D. Ptak, Διευθύνων σύμβουλος

5 II 1G IIA (IIB) Tx βάσει της κοινοτικής οδηγίας περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Ο κατασκευαστής Crane Process Flow Technologies GmbH, Heerdter Lohweg 63-71, D Düsseldorf, Δήλωση συμμόρφωσης δηλώνει ότι τα εργοστασιακά παραγόμενα συγκροτήματα αντλιών Ονομασία: DEPA Αεραντλίες διπλού διαφράγματος Σειρά: DL Υλικά κατασκευής περιβλήματος: SS- Υλικά διαφραγμάτων: PTFE με EPDM ηλεκτρ. αγώγιμο διάφραγμα πίσω μέρους EPDM ηλ. αγώγιμο, NBR ηλ. αγώγιμο PTFE σύνθετη μεμβράνη. Εξοπλισμός: ηλ. αγώγιμοι αγωγοί τροφοδοσίας και απαγωγής. Εγκατεστημένα ηλεκτρικά: όλες οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν μία δήλωση συμμόρφωσης ξεχωριστά που εκδίδεται από τον κατασκευαστή Συμπληρωματικό εγχειρίδιο οδηγιών: DEPA Αεραντλίες διπλού διαφράγματος BACD-DL-D/12.06/Be στον τύπο που παραδίδεται από εμάς αντιστοιχούν οι εξής σχετικές διατάξεις: Κοινοτική οδηγία: Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης: Αριθμός πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ: Κοινοτική οδηγία περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Αντλία και εξοπλισμός: Ομάδα συσκευών II, Κατηγορία 1G Εκρηκτική ομάδα IIA (IIB) Tx ή II 1/2G IIA (IIB)Tx Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Φυσικής και Τεχνολογίας στο Braunschweig Αριθ. Αναγν. 0102: PTB 04 ATEX 4014 X (4015 X) Κανόνες ελέγχου του PTB σε συνδυασμό με EN , EN και EN Διορισμένη υπηρεσία σχετικά με RWTÜV Systems GmbH Διασφάλιση ποιότητας: Kurfürstenstr. 58, D Essen, Αριθ. Αναγν Ημερομηνία / Υπογραφή κατασκευαστή: Στοιχεία υπογράφοντα: H.-D. Ptak, Διευθύνων σύμβουλος 5

6 Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (1) EG-Baumusterprüfbescheinigung (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG (3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer PTB 04 ATEX 4014 X (4) Gerät: Druckluftmembranpumpen Typ DL..-SS-... (5) Hersteller: Crane Process Flow Technologies GmbH (6) Anschrift: Heerdter Lohweg 63-71, D Düsseldorf (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt. (8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheitsund Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex festgelegt. (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit Prüfregeln der PTB in Verbindung mit EN , EN und EN (10) Falls das Zeichen X hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen. (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten: II 1 G IIA Tx oder II 1/2 G IIA Tx Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Im Auftrag Braunschweig, Dr. H. Bothe Direktor und Professor EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Physikalisch-Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 D Braunschweig 6

7 Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (1) EG-Baumusterprüfbescheinigung (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG (3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer PTB 04 ATEX 4015 X (4) Gerät: Druckluftmembranpumpen Typ DL..-SS-... (5) Hersteller: Crane Process Flow Technologies GmbH (6) Anschrift: Heerdter Lohweg 63-71, D Düsseldorf (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt. (8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheitsund Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex festgelegt. (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit Prüfregeln der PTB in Verbindung mit EN , EN und EN (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen. (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten: II 1 G IIB Tx oder II 1/2 G IIB Tx Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Im Auftrag Braunschweig, Dr. H. Bothe Direktor und Professor EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Physikalisch-Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 D Braunschweig 7

8 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα 1.0 Γενικά Εγγύηση Μεταφορά, ξεπακετάρισμα, αποθήκευση Αρχή λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις, βάρη και θερμοκρασίες Αέρας ελέγχου Ποιότητα αέρα Μεγέθη κόκκων, ύψη αναρρόφησης Ασφάλεια Γενικά Πηγές κινδύνου Προϋποθέσεις που ισχύουν για τους χειριστές Ενδεδειγμένη χρήση Μη επιτρεπόμενοι τρόποι λειτουργίας Μετατροπές και αλλαγές στην αντλία Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Εργασίες συντήρησης και επισκευής Ατομικός εξοπλισμός προστασίας Πληροφορίες ασφαλείας για αγωγούς υπό πίεση Ασφάλεια κατά την αποθήκευση Εκπομπές θορύβου (BGV B3) Χρήση αντλιών σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Εγκατάσταση Πριν την εγκατάσταση προσέξτε τα εξής Τοποθέτηση και διάταξη των αγωγών σύνδεσης Τοποθέτηση και δυνατότητες εγκατάστασης της αντλίας Θεμέλια Σύνδεση του αγωγού αέρα Σύνδεση του αγωγού αναρρόφησης και κατάθλιψης Αντλία σε λειτουργία αναρρόφησης Αντλία σε λειτουργία βύθισης Αντλία με αρχική πίεση Αντλία βαρελιού Εξισορρόπηση δυναμικού / γείωση Απόσταση δόνησης Υποδοχή απαερίων Χειρισμός Γενικά

9 Σελίδα 4.2 Ενεργοποίηση της αντλίας Ρύθμιση κατάθλιψης Απενεργοποίηση της αντλίας Συμπεριφορά σε καταστάσεις ανάγκης Ένδειξη απομακρυσμένης λειτουργίας Παρακολούθηση διαφράγματος - αγώγιμη Παρακολούθηση ρήξης διαφράγματος - χωρητική Καθαρισμός αντλιών ειδών διατροφής (CIP-Clean in Place) Συμπληρωματικά μέτρα για υγειονομικές απαιτήσεις 3-A Sanitary Σφαιρικά πόδια / Ball type foot Αισθητήρες διαρροής και απενεργοποίηση σε περίπτωση διαρροής Απόσβεση παλμών Χρόνοι αδράνειας Τερματισμός λειτουργίας Απόρριψη μετά το πέρας της διάρκειας ζωής Συντήρηση Χρονικά διαστήματα ελέγχου Καθαρισμός Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση Αντικατάσταση διαφραγμάτων, εδρών βαλβίδων και σφαιρών βαλβίδων Αντικατάσταση μερών από ελαστομερές Αντικατάσταση διαφράγματος από PTFE Αντικατάσταση εσωτερικής βαλβίδας ελέγχου Αντικατάσταση εξωτερικής βαλβίδας ελέγχου Q Συναρμολόγηση της αντλίας Τοποθέτηση νέων κολάρων Βοήθεια σε περίπτωση βλαβών Ανταλλακτικά Απόθεμα ανταλλακτικών Παραγγελία ανταλλακτικών Παράρτημα υλικών και κωδικοποίησης αντλίας Παράρτημα βαρών αντλιών σε kg Συσκευές για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Παράδειγμα Θερμοκρασία επιφάνειας Συσκευές για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Συμπλήρωμα για τις αντλίες κατηγορίας 1 με πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ Κατηγοριοποίηση της ομάδας συσκευών I και II Ροπές στρέψης

10 1.0 Γενικά Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν μόνο τις αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA. Καθώς οι αντλίες συνδυάζονται κατά τη χρήση με άλλες δομικές ομάδες, όπως μαγνητικές βαλβίδες, αισθητήρες ή αποσβεστήρες παλμών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι οδηγίες λειτουργίας που ισχύουν για αυτά τα εξαρτήματα, καθώς και οι αντίστοιχες υποδείξεις ασφαλείας. Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ασφάλεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή και τη φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη της αεραντλίας διπλού διαφράγματος DEPA. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν τη χρήση και τηρείτε πάντα τα στοιχεία. Τα άτομα στα οποία έχει ανατεθεί η εγκατάσταση, ο χειρισμός, η συντήρηση ή η επισκευή της αντλίας, πρέπει πριν την έναρξη εργασίας να έχουν διαβάσει και να έχουν κατανοήσει τις οδηγίες και ιδίως το κεφάλαιο Ασφάλεια. Αυτό ισχύει σε κάποιο βαθμό και για προσωπικό που απασχολείται περιοδικά στην αντλία, όπως π.χ. προσωπικό συντήρησης ή καθαρισμού. Κάθε αντλία υποβάλλεται πριν την παράδοσή της σε έναν ακριβή γενικό έλεγχο και λειτουργικό έλεγχο. Η άψογη λειτουργία, μια µεγάλη διάρκεια ζωής και η βέλτιστη λειτουργική αξιοπιστία της αντλίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εξής σωστή συναρμολόγηση σωστή έναρξη λειτουργίας και σωστή συντήρηση και επισκευή Για απορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών, γνήσια ανταλλακτικά ή υπηρεσία επισκευών παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο. Παρακαλούμε δηλώστε τα εξής στοιχεία: Σειρά Μέγεθος αντλίας Σειριακός αριθμός αντλίας Τα στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα κατασκευαστή στην πάνω πλευρά της αντλίας. Κίνδυνος! Αντλίες ή μέρη αντλίας, τα οποία αποστέλλονται για επισκευή ή παράδοση στους προμηθευτές, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι η αντλία ή/ και τα μέρη της αντλίας είναι ελεύθερα από αντλούμενο μέσο και άλλες δραστικές ή επικίνδυνες ουσίες. 1.1 Εγγύηση Κάθε αεραντλία διπλού διαφράγματος DEPA ελέγχεται στο εργοστάσιο όσον αφορά την άψογη λειτουργία της. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος έμπορος αναλαμβάνει την εγγύηση για το προϊόν του στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών συνθηκών πώλησης και προμήθειας. Οι ζημίες που απορρέουν από τη μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών και υποδείξεων επιβαρύνουν μόνον τον αγοραστή. 1.2 Μεταφορά, ξεπακετάρισμα, αποθήκευση Για την αποφυγή προβλημάτων, θα πρέπει κατά την παραλαβή του εξοπλισμού να ελεγχθούν τα εμπορεύματα βάσει του δελτίου αποστολής για πληρότητα και ορθότητα. Κίνδυνος! Πριν την ανύψωση της αντλίας ανατρέξτε στα στοιχεία βάρους στο κεφάλαιο Τεχνικά στοιχεία. Χρησιμοποιείτε μόνο ανυψωτικό εξοπλισμό με επαρκή αντοχή. Απαγορεύεται να βρίσκεστε κάτω από αιωρούμενα φορτία. 10

11 Δέστε τον ανυψωτικό μηχανισμό έτσι ώστε η αντλία να μπορεί να ανυψωθεί με ασφάλεια. Κίνδυνος! Προκειμένου να μην γλιστρήσει η θηλιά, θα πρέπει το σκοινί να περαστεί σταυρωτά στον γάντζο (Εικ. 1). χρησιμοποιημένες αντλίες πριν την αποθήκευση. Μην εκθέτετε την αποθηκευμένη αντλία σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας. 1.3 Αρχή λειτουργίας Εικ. 1: Μεταφορά της αντλίας Κατά το ξεπακετάρισμα της αντλίας θα πρέπει να ακολουθήσετε με προσοχή τα παρακάτω βήματα: Ελέγξτε τη συσκευασία για ζημιές από τη μεταφορά. Βγάλτε προσεκτικά την αντλία από τη συσκευασία. Ελέγξτε την αντλία για ορατές ζημιές. Αφαιρέστε τα πώματα από τα στόμια σύνδεσης της αντλίας. Ελέγξτε τις στεγανοποιήσεις και τους αγωγούς υγροποίησης για ζημιές. Κατά την αποθήκευση της αντλίας πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω σημεία: Αποθηκεύστε την αντλία σε ξηρό μέρος. Καθαρίζετε καλά τις Εικ. 2: Δομή της αντλίας 1 Στόμιο κατάθλιψης 2 Πάνω σφαίρα βαλβίδας (κλειστή κατά τη διαδικασία αναρρόφησης) 3 Διάφραγμα 4 Θάλαμος αντλίας 5 Σιγαστήρας 6 Κάτω σφαίρα βαλβίδας (ανοιχτή, το μέσο ρέει στο θάλαμο) 7 Πάνω σφαίρα βαλβίδας (ανοιχτή, το προϊόν πιέζεται προς τα έξω) 8 Θάλαμος αέρα (ο αέρας ώθησης εκτοπίζει μέσω του διαφράγματος το μέσο και ταυτόχρονα τραβάει το δεύτερο διάφραγμα προς τα πίσω) 9 Κάτω σφαίρα βαλβίδας (κλειστή σε κάθε διαδικασία προώθησης) 10 Στόμιο αναρρόφησης 11 Μονάδα ελέγχου αέρα 12 Εξωτερικός δίσκος διαφράγματος 13 Εσωτερικός δίσκος διαφράγματος 11

12 1.3.1 Τρόπος λειτουργίας Οι αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA είναι παλμικές αντλίες εκτόπισης με δύο απέναντι θαλάμους αντλίας. Περιλαμβάνουν ένα διάφραγμα στην περιοχή αέρα και ένα στην περιοχή υγρού. Τα δύο διαφράγματα συνδέονται με ένα διωστήρα και σε μια διαδρομή πιέζουν το μέσο στον ένα θάλαμο αντλίας προς τα έξω, ενώ στον άλλο θάλαμο αντλίας γίνεται αναρρόφηση μέσου. Τα τέσσερα σχέδια που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία ενός πλήρους κύκλου, ο οποίος αποτελείται από μια διαδρομή αναρρόφησης και μια διαδρομή κατάθλιψης, ενός κενού και ενός πλήρους θαλάμου αντλίας. Για την καλύτερη οπτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας το αντλούμενο μέσο επισημαίνεται με χρώμα. A B C D Με το γέμισμα του δεξιού θαλάμου αέρα (σκούρο γκρι) το δεξί διάφραγμα ωθείται προς τα έξω. Έτσι ο διωστήρας τραβάει το αριστερό διάφραγμα στην αρχική θέση. Η σφαίρα βαλβίδας (1) ανασηκώνεται από τη θέση της, το μέσο (γκρι) ρέει στον αριστερό θάλαμο αντλίας. Ταυτόχρονα η σφαίρα βαλβίδας (2) σταθεροποιείται εξαιτίας της υποπίεσης στην τελική της θέση. Ο αριστερός θάλαμος αντλίας γεμίζει έτσι πλήρως με μέσο (γκρι). Μετά την επιτυχή εναλλαγή της βαλβίδας ελέγχου στον αριστερό θάλαμο αέρα (σκούρο γκρι) εισέρχεται αέρας, ενώ ο δεξιός θάλαμος αέρα εξαερίζεται. Η διαδικασία αναρρόφησης πραγματοποιείται τώρα (βλ. A) στον δεξιό θάλαμο αντλίας. Το μέσο (σκούρο γκρι) αναρροφάται, το μέσο (ανοιχτό γκρι) στον αριστερό θάλαμο αντλίας ωθείται προς τα έξω. Η σφαίρα βαλβίδας (1) πιέζει προς τα κάτω, κλείνει και η σφαίρα βαλβίδας (2) ανοίγει επιτρέποντας τη διέλευση του μέσου στην έξοδο κατάθλιψης. Η διαδικασία A της αναρρόφησης επαναλαμβάνεται με τη διαφορά ότι υπάρχει ήδη μέσο (ανοιχτό γκρι) στον δεξιό θάλαμο αντλίας. Με την εναλλαγή της βαλβίδας ελέγχου γεμίζει ο δεξιός θάλαμος αέρα (σκούρο γκρι), στον αριστερό θάλαμο αντλίας γίνεται αναρρόφηση μέσου (κόκκινο) και στον δεξιό θάλαμο αντλία εκτοπίζεται μέσο (ανοιχτό γκρι). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με την αντίστροφη σειρά, όπως απεικονίζεται στο C. Ο αριστερός θάλαμος αέρα (σκούρο γκρι) γεμίζει, το μέσο (σκούρο γκρι) αναρροφάται εξαιτίας της υποπίεσης στον δεξιό θάλαμο αντλίας, ενώ ταυτόχρονα στον αριστερό θάλαμο αντλίας το μέσο (πράσινο) εκτοπίζεται στον αγωγό κατάθλιψης. 12

13 1.4 Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις, βάρη και θερμοκρασίες Ανατρέξτε στο αντίστοιχο φύλλο δεδομένων. Κίνδυνος! Για την επιλογή του σωστού ανυψωτικού εξοπλισμού, πολλαπλασιάστε το καθορισμένο βάρος με το συντελεστή 1,5. Θερμοκρασίες* NRS EPDM NBR FKM PTFE PP PVDF -15 C 70 C -25 C 90 C -15 C 90 C -15 C 120 C -5 C 130 C 0 C 60 C -12 C 80 C Πιν. 1: Θερμοκρασίες. *Μέγ. θερμοκρασίες λειτουργίας διαφραγμάτων και πλαστικών Σε σύντομες υπερβάσεις της μέγ. θερμοκρασίας διαρκούς λειτουργίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Κατά τη χρήση τμημάτων ελέγχου από PP η μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 60 C. Προειδοποίηση! Τηρείτε τα όρια θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία με βοηθητική θέρμανση Αέρας ελέγχου DL μέγ. 7 bar Αντλίες DB μέγ. 7 bar DL..-SL, DL..-SU, DL..-UE,.DH..-UE με σφαίρες EPDM-γκρι μέγ. 5 bar Ποιότητα αέρα Ως αέρας ελέγχου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο αέρας ή αδρανή αέρια κατηγορίας 5 κατά DIN ISO (η κατηγορία 5 αντιστοιχεί σε μέγ. μέγεθος σωματιδίων 40µm, μέγ. πυκνότητα σωματιδίων 10mg/m 3, μέγ. σημείο δρόσου +7 C, μέγ. συγκέντρωση λαδιού 25 mg/m 3 ). Αν η αντλία λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, ο οποίος είναι ξηρός, δεν περιέχει λάδια και ακαθαρσίες, αυξάνεται η διάρκεια ζωής της μονάδας ελέγχου αέρα. Προειδοποίηση! Αέρας ελέγχου με μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι οδηγεί σε ρυπαρότητα της βαλβίδας ελέγχου και διόγκωση των δακτυλίων Μεγέθη κόκκων, ύψη αναρρόφησης Προκειμένου να διασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της αντλίας, δεν επιτρέπεται υπέρβαση των αναφερόμενων στον παρακάτω πίνακα μέγιστων μεγεθών κόκκων στο αντλούμενο μέσο. Μεγέθη Μέγεθος κόκκων (mm), κανονικό 3, DL-PM 2, SL/SU/UE -Έκδοση 3, DH-PT/-TL 3,5 6, Μέγ. ύψος αναρρόφησης [mws] κανονικό ξηρό *) 3,5 5,5 5,8 5,8 6 κανονικό με προϊόν 8, DL-PM 2,5 5,5 5,5 - - DH-PT/-TL ξηρό *) DH-PT/-TL με προϊόν Πιν. 2: Μεγέθη. *) Οι τιμές μειώνονται με τη χρήση διαφραγμάτων, εδρών και σφαιρών από PTFE. 13

14 2.0 Ασφάλεια 2.1 Γενικά Οι παρούσες οδηγίες απευθύνονται στο χειριστή και το προσωπικό συντήρησης και σέρβις. Προαπαιτείται μια βασική τεχνική εκπαίδευση και τεχνική κατανόηση. Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση, χειρισμός, συντήρηση ή επιδιόρθωση της αντλίας από άτομα με ανεπαρκή προσόντα. Κατά την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή της αντλίας θα πρέπει εν πάσει περιπτώσει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας και οι διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων. Πριν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει επιπλέον να ληφθούν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα: Σε περίπτωση που το αντλούμενο μέσο είναι μια επικίνδυνη ή επιβλαβής ουσία, θα πρέπει το σύστημα να εξουδετερωθεί και να εξαεριστεί. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εκτονώσετε τελείως την αντλία. Κατά τον καθαρισμό της αντλίας ή των εξαρτημάτων της βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας. Αντλίες, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί εσφαλμένα, ο χειρισμός τους γίνεται απρόσεκτα, ή συντηρούνται ελλιπώς, αποτελούν εν δυνάμει πηγές κινδύνου. Η μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς του προσωπικού ή σε βλάβη της αντλίας και των συνδεδεμένων συγκροτημάτων. Σε εγκαταστάσεις αντλιών με επένδυση ασφαλείας θα πρέπει αυτή να τοποθετηθεί σωστά όπως προβλέπεται πριν την έναρξη της λειτουργίας. Η αντλία θα πρέπει να ακινητοποιείται αμέσως και να ασφαλίζεται έναντι επανεκκίνησης σε περίπτωση ελαττωμάτων, τα οποία έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια. Η αντλία μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αφού έχουν αποκατασταθεί όλα τα ελαττώματα. 2.2 Πηγές κινδύνου Η αντλία λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα και υδραυλική ενέργεια και δημιουργούνται υψηλές πιέσεις. Ανάλογα με τον εξοπλισμό της αντλίας μπορεί να λειτουργεί και με ηλεκτρική ενέργεια. Για εργασίες στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα ή στο υδραυλικό σύστημα της αντλίας, θα πρέπει πρώτα να την εκτονώνετε. Για εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα της αντλίας, θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιείτε την τάση του. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στην πίεση οι οποίες να υπερβαίνουν τις τιμές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες. Μην απομακρύνετε τον εξοπλισμό ασφαλείας ή τον θέτετε εκτός λειτουργίας εξαιτίας μετατροπών. 2.3 Προϋποθέσεις που ισχύουν για τους χειριστές Η εγκατάσταση, ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή της αντλίας επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα άνω των 18 ετών. Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση, χειρισμός, συντήρηση ή επιδιόρθωση της αντλίας από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών. 2.4 Ενδεδειγμένη χρήση Η αεραντλία διπλού διαφράγματος είναι ένα μηχάνημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη άντληση δραστικών, τραχέων και παχύρρευστων υγρών. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη ενδεδειγμένη και έχει ως συνέπεια την ακύρωση της εγγύησης. 14

15 2.5 Μη επιτρεπόμενοι τρόποι λειτουργίας Η λειτουργική ασφάλεια της αντλίας διασφαλίζεται μόνο με την ενδεδειγμένη χρήση της. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που παρατίθενται στα εκάστοτε φύλλα δεδομένων. 2.6 Μετατροπές και αλλαγές στην αντλία Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μετατροπή ή αλλαγή στην αντλία. Ο εξοπλισμός ασφαλείας δεν πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας ή να τροποποιείται με τρόπο που αντικρούεται στις προδιαγραφές του. 2.7 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται για τη σήμανση κινδύνων και ειδικών καταστάσεων χειρισμού. Κίνδυνος! Προειδοποιεί για πιθανό κίνδυνο τραυματισμού ή και θανάτου, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι οδηγίες. Προειδοποίηση! Προειδοποιεί για πιθανή βλάβη της εγκατάστασης. Προσοχή! Προειδοποιεί για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Υπόδειξη: Παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τη βέλτιστη και οικονομική χρήση του προϊόντος. Περιβάλλον: Παρέχει συμβουλές για τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση του προϊόντος. Κίνδυνος έκρηξης: Παρέχει ειδικές οδηγίες για την εργασία με εκρηκτικά μέσα ή σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης. Κίνδυνος: Προειδοποίηση για καυστικές ουσίες. 2.8 Εργασίες συντήρησης και επισκευής Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο και αντίστοιχα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Αυτό ισχύει ιδίως για εργασίες σε ηλεκτρικά, υδραυλικά και συστήματα πεπιεσμένου αέρα, καθώς και για τη λειτουργία με επικίνδυνα υγρά και ουσίες. Αντλίες όπου χρησιμοποιούνται επικίνδυνες για την υγεία ουσίες, πρέπει να απολυμαίνονται. Πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στην αντλία. Οι μηχανικές και ηλεκτρικές επισκευές, καθώς και οι εργασίες σέρβις πρέπει να εκτελούνται μόνο από αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό. Η σωστή εκτέλεση πρέπει να ελέγχεται από έναν υπεύθυνο εμπειρογνώμονα. Πριν από όλες τις εργασίες επισκευής και συντήρησης θα πρέπει να ακινητοποιείται η εγκατάσταση. Πριν από εργασίες συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε αν η αντλία είναι άνευ πίεσης και τάσης. Ασφαλίστε την αντλία έναντι ακούσιας ή μη εξουσιοδοτημένης επανεκκίνησης: Κλειδώστε το διακόπτη ή τη στρόφιγγα και απομακρύνετε το κλειδί, Τοποθετήστε μια προειδοποιητική πινακίδα στην αντλία. Για την τήρηση των κείμενων διατάξεων πρόληψης ατυχημάτων την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος. Για την αποφυγή τραυματισμών θα πρέπει κατά τις εργασίες συντήρησης, ρύθμισης και επισκευής να χρησιμοποιούνται μόνο επιτρεπόμενα και κατάλληλα εργαλεία και βοηθητικά μέσα. 15

16 Πριν από εργασίες σε κινούμενα μέρη θα πρέπει αυτά πρώτα να ακινητοποιηθούν. Θα πρέπει να φροντίζετε ώστε κατά τη διάρκεια της εργασίας να μην μπορεί να τεθεί τίποτα σε κίνηση. 2.9 Ατομικός εξοπλισμός προστασίας Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται κατάλληλος και ανάλογος με το βαθμό επικινδυνότητας προστατευτικός εξοπλισμός, ιδίως κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την επισκευή. Ανάλογα με το είδος της εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο παρακάτω προστατευτικός εξοπλισμός: Προστατευτική στολή Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα Προστατευτικά ακοής Προστατευτικό κράνος Προστατευτικά υποδήματα Γάντια Αν κατά τις εργασίες υπάρχει κίνδυνος χημικές ουσίες, θραύσματα ή σκόνη να εκτοξευτούν στην περιοχή του προσώπου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται οπωσδήποτε ολοπρόσωπη μάσκα. Κίνδυνος! Στην αντλία ενδεχομένως να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία της. Απενεργοποιήστε την αντλία πριν την αγγίξετε και αφήστε την να κρυώσει. Σε αντλίες υψηλής πίεσης DB ο υπερπληρωτής μπορεί να φτάσει θερμοκρασία >70 C Πληροφορίες ασφαλείας για αγωγούς υπό πίεση Κίνδυνος! Προσοχή κατά τη χρήση επικίνδυνων (καυστικών, επιβλαβών για την υγεία) υγρών. Πριν την εργασία σε αγωγούς οι οποίοι βρίσκονται υπό πίεση, θα πρέπει αυτοί να εκτονωθούν πλήρως. Για το σκοπό αυτό Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής Εξαερίστε τους αγωγούς Κίνδυνος! Προσοχή κατά την αναζήτηση για διαρροές σε αγωγούς που βρίσκονται υπό πίεση. Υγρά ή αέρας υπό πίεση μπορούν να διαπεράσουν τα ρούχα ή το δέρμα και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Προσοχή κατά την αποσύνδεση ή αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης αγωγών υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας. Τα κινούμενα μέρη θα πρέπει να οδηγούνται σε μια ασφαλισμένη θέση βάσης ή στάθμευσης. Προσοχή κατά τη χρήση επικίνδυνων (καυστικών, επιβλαβών για την υγεία) υγρών. Φοράτε πάντα προστατευτική στολή. Αν κάποια επικίνδυνη ουσία έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια ή σε περίπτωση εισπνοής ατμών μιας τέτοιας ουσίας, καλέστε αμέσως γιατρό. Μην αγγίζετε την αντλία και τις σωληνώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Περιβάλλον: Συγκεντρώνετε και απορρίπτετε με τον προβλεπόμενο τρόπο χημικές και επικίνδυνες ουσίες. Μην εκθέτετε την αντλία σε ακραίες και ξαφνικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τη στεγανότητα της αντλίας. Σφίγγετε τους ιμάντες σύσφιξης ή τις φλάντζες συναρμολόγησης! 2.11 Ασφάλεια κατά την αποθήκευση Η αποθήκευση και δοσομέτρηση των χημικών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις! 16

17 2.12 Εκπομπές θορύβου (BGV B3) Σε χώρους με πολλές αντλίες μπορεί να δημιουργηθεί έντονος θόρυβος. Ανάλογα με τη στάθμη ηχητικής πίεσης πρέπει συνεπώς να ληφθούν τα παρακάτω μέρη: κάτω από 70 db (A): Κανένα ιδιαίτερο μέτρο πάνω από 70 db (A): Άτομα που παραμένουν για πολλή ώρα στο χώρο πρέπει να φοράνε προστατευτικά ακοής. πάνω από 85 db (A): Χώρος επικίνδυνου θορύβου! Σε κάθε είσοδο πρέπει να υπάρχει μια προειδοποιητική πινακίδα η οποία να υποδεικνύει σε όσους εισέρχονται στο χώρο ότι πρέπει να φοράνε προστατευτικά ακοής. Μετρημένη στάθμη ηχητικής πίεσης: 85 db(a), ανάλογα με το σημείο λειτουργίας, σύμφωνα με το DIN EN ISO Χρήση αντλιών σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Το κεφάλαιο Εξισορρόπηση δυναμικού/ γείωση και το κεφάλαιο Απόσταση δόνησης πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη κατά την τοποθέτηση των αντλιών. Η γείωση της αντλίας με κοχλία γείωσης ή ελαστικούς σωλήνες απαγωγής πρέπει να γίνει πριν την είσοδο της αντλίας στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης. Όλες οι συνδεδεμένες σωληνώσεις, εξαρτήματα και ελαστικοί σωλήνες πρέπει να είναι ηλεκτρικά αγώγιμοι (αντίσταση διαρροής <1 μέγα-ωμόμετρα, αντίσταση επιφάνειας <γίγα-ωμ). Κατά τη χρήση της αντλίας στη ζώνη 0 πρέπει τα απαέρια της αντλίας να οδηγούνται με ένα ηλεκτρικά αγώγιμο αγωγό ή ελαστικό σωλήνα εκτός της περιοχής όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Οι αντλίες μεγεθών DL50 και DL80 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με ηλεκτρικά αγώγιμες σφαίρες και έδρες, αν πρέπει να γίνει άντληση ουσιών εκρηκτικής ομάδας IIA και IIB. Σε περίπτωση ασαφειών, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή που αναφέρεται στη Δήλωση συμμόρφωσης. Στο κεφάλαιο 8.2 αναφέρονται όλες οι συσκευές για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Στο κεφάλαιο 8.3 αναφέρεται η κατηγοριοποίηση των ομάδων συσκευών I και II. 3.0 Εγκατάσταση 3.1 Πριν την εγκατάσταση προσέξτε τα εξής 1 Η εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από άτομα τα οποία πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις (βλ. κεφάλαιο 2 Ασφάλεια ). 2 Πριν την εγκατάσταση ευθυγραμμίστε την αντλία και στη συνέχεια συναρμολογήστε άνευ τάσης. Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε το ειδικό τους βάρος να μην επιβαρύνει τους αγωγούς στην αντλία. 3 Σε νέες εγκαταστάσεις θα πρέπει να προσέχετε οπωσδήποτε ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα από τη συναρμολόγηση (κόκκοι από ηλεκτροσυγκόλληση, σύρμα κ.λπ.) στο ρεζερβουάρ ή στις σωληνώσεις, για την αποφυγή βλαβών στις αντλίες. 4 Προσέξτε τη διάταξη της αντλίας όσον αφορά το ύψος αναρρόφησης και το μανομετρικό ύψος. 5 Η εγκατάσταση της αντλίας πρέπει να είναι διατεταγμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρήσης. Οι βαλβίδες ή ο ολισθητήρας πρέπει, αν είναι δυνατόν, να εγκατασταθούν κοντά στο στόμιο κατάθλιψης. Αυτό ισχύει επίσης για τα ταυ με βαλβίδα ρύθμισης παράκαμψης ή βαλβίδες υπερπίεσης, μανόμετρα, βαλβίδες ρύθμισης ροής και βαλβίδες διακοπής. 17

18 6 Ο προσανατολισμός της αντλίας με τις σωληνώσεις θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά, για την αποφυγή εντάσεων και συνεπώς πρόωρης φθοράς. 7 Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις σωληνώσεων για στεγανότητα. Αυτό ισχύει ιδίως για το σωλήνα αναρρόφησης, για την αποφυγή εισόδου αέρα. 8 Αν το αντλούμενο υγρό περιέχει μεγάλα σωματίδια, σύμφωνα με τον πίνακα 3, πρέπει να χρησιμοποιηθεί φίλτρο. Αυτό πρέπει να μετρηθεί έτσι ώστε η αντίσταση στην είσοδο της αντλίας να αλλάζει μόνο ελάχιστα. Το φίλτρο θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς και αν χρειάζεται να καθαρίζεται. 9 Υγρά, τα οποία υφίστανται αλλαγές στο ιξώδες τους, πρέπει να αναδεύονται τακτικά ή το δοχείο να εξοπλιστεί με έναν αισθητήρα θερμοκρασίας. Σε αυξανόμενο ιξώδες, ενεργοποιήστε το μηχανισμό ανάδευσης ή/και το καλοριφέρ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εναλλασσόμενη λειτουργία! 10 Πριν την πρώτη έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να σφίξετε τα κολάρα στην αντλία και στον αποσβεστήρα παλμών. Θα πρέπει να προσέξετε τις ροπές στρέψης σύμφωνα με την ενότητα Τοποθέτηση και διάταξη των αγωγών σύνδεσης Η διατομή των σωληνώσεων θα πρέπει βάσει εμπειρίας να είναι διατεταγμένη έτσι ώστε οι ταχύτητες ροής του αγωγού κατάθλιψης να κυμαίνονται μεταξύ 1 και 3 m/s, στον αγωγό αναρρόφησης μεταξύ 0,5 και 1,5 m/s (βλ. πίνακα: Μεγέθη σύνδεσης των αντλιών). Η τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα δεν επιτρέπεται να έχει μικρότερη διατομή από τη σύνδεση στην αντλία. Για την απλή αφαίρεση της αντλίας θα πρέπει να προβλεφθεί μια στρόφιγγα στην πλευρά αναρρόφησης και στην πλευρά κατάθλιψης. Το βάρος του αγωγού πρέπει να αναρτάται πριν την αντλία. Για ανάληψη της διαστολής του σωλήνα εξαιτίας υψηλής θερμοκρασίας πρέπει να τοποθετηθούν διαστολικά αντικραδασμικά. Υπόδειξη: Συνιστάται στην πλευρά αναρρόφησης και στην πλευρά κατάθλιψης στην αντλία να τοποθετηθεί ένας εύκαμπτος, ανθεκτικός στις παραμορφώσεις και στην πίεση ελαστικός σωλήνας ή ένα αντικραδασμικό. Αποτρέπει τη μετάδοση πληγμάτων στην αντλία Τοποθέτηση και δυνατότητες εγκατάστασης της αντλίας 2 1. Αντικραδασμικά 2. Στήριξη αγωγών 2 1 Εικ. 3: Πρόταση διάταξης για την αντλία διπλού διαφράγματος 3.4 Θεμέλια Δεν απαιτούνται ειδικά θεμέλια. Κάθε αντλία παραδίδεται με αποσβεστήρες ταλαντώσεων και μπορεί ενδεχομένως να στερεωθεί με βύσματα στο δάπεδο

19 Τροφοδοσία Luft- αέραversorgung 1. Διαχωριστής νερού 2. Φίλτρο 3. Μειωτήρας πίεσης 4. Ένδειξη πίεσης Είσοδος Einlass Auslass Έξοδος 5. Βελονοειδής βαλβίδα 6. Ενεργός αποσβεστήρας 7 7 παλμών 7. Στρόφιγγα πλευράς αναρρόφησης 1 Abscheider και κατάθλιψης 2 Filter Εικ. 4: Παράδειγμα 3 Druckminderer εγκατάστασης αντλίας 4 Druckanzeige 5 Nadelventil 3.5 Σύνδεση του αγωγού αέρα 3.6 Σύνδεση του αγωγού 6 aktiver Pulsationsdämpfer Συνιστούμε 7 Saug- να συνδέσετε und druckseitige την Absperrorgane αναρρόφησης και κατάθλιψης τροφοδοσία αέρα μέσω ενός ελαστικού Οι αγωγοί αναρρόφησης και σωλήνα στην αντλία. Σε πεπιεσμένο κατάθλιψης πρέπει να συνδέονται έτσι αέρα με υγρασία απαιτείται η ώστε να μην μπορούν να μεταδοθούν τοποθέτηση μιας μονάδας συντήρησης επιπλέον δυνάμεις στα σημεία με διαχωριστή νερού. Επιπλέον, με σύνδεσης της αντλίας. αυτή τη ρυθμιστική διάταξη μπορεί να ρυθμιστεί η ογκομετρική ροή της Κατά τη συναρμολόγηση του αγωγού αντλίας. Το διάφραγμα δεν μπορεί να αναρρόφησης και κατάθλιψης επιβαρυνθεί απότομα. Για το λόγο αυτό προσέχετε τις εκάστοτε ροπές συνιστούμε μια βαλβίδα ολίσθησης, σύσφιξης των βιδών στερέωσης. διαφράγματος ή μια βελονοειδή Μετά τη συναρμολόγηση, ελέγξτε την βαλβίδα ως διάταξη διακοπής. εγκατάσταση για στεγανότητα. Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε βάνα ως διάταξη φραγής. Υπόδειξη! Συνιστούμε, κυρίως σε πλαστικές αντλίες ή αντλίες με διαφράγματα από PTFE, να εγκαθίσταται μια βαλβίδα αργής εκκίνησης πριν την παροχή της αντλίας. Αυτή προστατεύει τόσο τα διαφράγματα όσο και τα μέρη του περιβλήματος από απότομα πλήγματα. 3.7 Αντλία σε λειτουργία αναρρόφησης Στις αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA γίνεται αυτοαναρρόφηση εν ξηρώ. Αν ο σωλήνας αναρρόφησης είναι γεμάτος, μπορεί, ανάλογα με το μοντέλο της αντλίας, να επιτευχθεί ύψος αναρρόφησης έως και 9 Ws (Πίνακας 3). 3.8 Αντλία σε λειτουργία βύθισης Οι αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA είναι εμβαπτιζόμενες. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το υγρό του περιβάλλοντος δεν έχει επιπτώσεις 19

20 Προβολή X Κοπίλια Πεταλούδα από ορείχαλκο Στοιχείο γείωσης Ροδέλα από ορείχαλκο Εξάγωνο παξιμάδι από ορείχαλκο Εξάγωνη βίδα από ορείχαλκο Abb. 5: Βίδα γείωσης στην αντλία. Κατά την εγκατάσταση πρέπει να προσέξετε οπωσδήποτε ώστε ο σιγαστήρας εξαγωγής αέρα να αφαιρεθεί και τα απαέρια να απομακρύνονται μέσω του ελαστικού αγωγού από το υγρό. Όχι για αντλίες υψηλής πίεσης DB 3.9 Αντλία με αρχική πίεση Αποφύγετε την υπερβολική τροφοδοσία στην πλευρά αναρρόφησης. Αυτό οδηγεί σε ακανόνιστη ροή της αντλίας με έντονους θορύβους. Οι συνέπειες είναι περιορισμένη απόδοση και μικρότερη διάρκεια ζωής της αντλίας. Η μέγιστη αρχική πίεση στην πλευρά αναρρόφησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,7 bar Αντλία βαρελιού Οι αντλίες DEPA τύπου DF μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας σε δοχεία ή κοντέινερ. Για απλή εκκένωση, συναρμολογήστε την αντλία με προσαρμογέα στο δοχείο. Για πλήρη εκκένωση του δοχείου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρόσθετα ένας σωλήνας αναρρόφησης προσαρμοσμένου μήκους Εξισορρόπηση δυναμικού / γείωση Κατά βάση, οι αντλίες και τα εξαρτήματά τους θα πρέπει να γειώνονται ή να εξοπλίζονται με διάταξη εξισορρόπησης δυναμικού σε περίπτωση που υπάρχει ενδεχόμενο ηλεκτροστατικής φόρτισης που οφείλεται στο μέσο και σε χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Η αντλίες της σειράς PL / TL είναι εξοπλισμένες για το σκοπό αυτό με έναν κοχλία γείωσης (Εικ. 5) Απόσταση δόνησης Κατά την τοποθέτηση πρέπει να διατηρείται επαρκής απόσταση (DL15 έως DL40 τουλάχιστον 5 cm, DL50 και DL80 τουλάχιστον 10 cm) μεταξύ αντλίας και άλλων δομικών μερών, με εξαίρεση των συνδέσεων Υποδοχή απαερίων Από το σιγαστήρα διαφεύγει συνεχώς αποσυμπιεσμένος αέρας. Ο αέρας ενδεχομένως να σηκώσει σκόνη, δημιουργώντας έτσι εκρηκτική ατμόσφαιρα. Σε αντλίες για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης της κατηγορίας 1, η εξαγωγή των απαερίων προδιαγράφεται από τη ζώνη 0. 20

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ TR AdBlue Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν την αρχική εκκίνηση! Να διατηρείτε για μελλοντική χρήση. 2 GR Πίνακας περιεχομένων 1. Κατάλληλη χρήση... 4 2. Συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Το σύμβολο αυτό επισημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων 1. Αποστολή και Συνθήκες Αποθήκευσης 1.1 Αποστολή Οι υποβρύχιες αντλίες STAIRS διατίθενται από το εργοστάσιο σε κατάλληλη συσκευασία στην

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης

Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης Κλειδί: Πρόσθετες οδηγίες για το χειριστή - Συμπλήρωμα του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 44 2. Γενική περιγραφή 44 3. Εφαρμογές 44 4. Αντλούμενα υγρά 44 5. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας Duodos 10 Αεροκίνητη αντλία διπλής μεμβράνης

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας Duodos 10 Αεροκίνητη αντλία διπλής μεμβράνης Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας Duodos 10 Αεροκίνητη αντλία διπλής μεμβράνης A1136 Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες χρήσης στο σύνολό τους! Μην πετάτε τις οδηγίες χρήσης! Σε περίπτωση ζημιών από λάθη εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα