Αεραντλίες διπλού διαφράγματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αεραντλίες διπλού διαφράγματος"

Transcript

1 BACD-DL-GR/04.07-Be Αεραντλίες διπλού διαφράγματος Εγκατάσταση, χειρισμός και συντήρηση Αναλυτικά σχέδια, λίστες ανταλλακτικών, σχέδια διαστάσεων θα βρείτε στις γλώσσες D, GB, F και I στο παρεχόμενο CD. 1

2 2

3 ATEX Δήλωση συμμόρφωσης βάσει της κοινοτικής οδηγίας περί μηχανών 98/37/ΕΚ Παράρτημα II A Δια του παρόντος δηλώνουμε ότι τα εργοστασιακά κατασκευασμένα συγκροτήματα αντλίας Ονομασία: Σειρά: Αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA DL; DH; DF; DZ; DP; DB DJ, PD, PH Κατασκευαστής: Crane Process Flow Technologies GmbH Heerdter Lohweg D Düsseldorf Σειριακός αριθμός: (δείτε στοιχεία στην πινακίδα κατασκευαστή) στην έκδοση που έχουν παραδοθεί από εμάς συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις: Κοινοτική οδηγία περί μηχανών: 98/37/ΕΚ Παράρτημα II A Εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN 809 DIN EN 292 Ημερομηνία: Υπογραφή κατασκευαστή: Στοιχεία υπογράφοντα: H.-D. Ptak, Διευθύνων σύμβουλος Δήλωση συμμόρφωσης βάσει της κοινοτικής οδηγίας περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Ο κατασκευαστής: Crane Process Flow Technologies GmbH, Heerdter Lohweg 63-71, D Düsseldorf, δηλώνει ότι τα εργοστασιακά παραγόμενα συγκροτήματα αντλιών Ονομασία: Αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA και Ενεργοί αποσβεστήρες παλμών DEPA Σειρά: M Τύπος: Έκδοση με: Διάφραγμα DL..-FA χυτό αλουμίνιο/αλουμίνιο - PTFE με EPDM ηλεκτρ. αγώγιμο διάφραγμα πίσω μέρους - EPDM ηλεκτρ. αγώγιμο - NBR ηλεκτρ. αγώγιμο Εξοπλισμός: Βαλβίδα εκκίνησης, βαλβίδα Q: Μονάδα συντήρησης, προσαρμογέας σύσφιξης, εγκατεστημένα ηλεκτρικά εξαρτήματα: όλες οι ηλεκτρικές συσκευές διαθέτουν ξεχωριστή δήλωση συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από τον προμηθευτή στην έκδοση που έχουν παραδοθεί από εμάς συμμορφώνονται με τις διατάξεις: Κοινοτική οδηγία: Οδηγία περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης: Αντλία με / χωρίς εξοπλισμό: Ομάδα συσκευών II, Κατηγορία 2GD Εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN: (για αντλίες και αποσβεστήρες παλμών) EN (για εξαρτήματα) EN (για εξαρτήματα) Ημερομηνία: Υπογραφή κατασκευαστή: Στοιχεία υπογράφοντα: H.-D. Ptak, Διευθύνων σύμβουλος 3

4 βάσει της κοινοτικής οδηγίας περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Ο κατασκευαστής Crane Process Flow Technologies GmbH, Heerdter Lohweg 63-71, D Düsseldorf, δηλώνει ότι τα εργοστασιακά παραγόμενα συγκροτήματα αντλιών Ονομασία: Αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA και Ενεργοί αποσβεστήρες παλμών DEPA Σειρά: M, P και L Τύποι: DL..-SFS Ανοξείδωτος χάλυβας 313L / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας DL..-CX Φαιός χυτοσίδηρος / ορείχαλκος 4 ATEX DL..-SX Χυτός ανοξείδωτος χάλυβας / ορείχαλκος DL..-SLS Ανοξείδωτος χάλυβας 304 / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας DL..-SUS Ανοξείδωτος χάλυβας 316L / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας DL..-UES Ανοξείδωτος χάλυβας 316L / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας DH..-UES Ανοξείδωτος χάλυβας 316L / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας DL..-PL DH..-PL DL..-TL DH..-TL DL..-HX Δήλωση συμμόρφωσης Πολυπροπυλένιο ηλεκτρ. αγώγιμο Πολυπροπυλένιο ηλεκτρ. αγώγιμο PTFE ηλεκτρ. αγώγιμο PTFE ηλεκτρ. αγώγιμο Hastelloy C22 / ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας PD..-CX, SX, SS, SL, SU, UE, PL, TL, HX, HS PH..-UE DL15-SS...-DL40-SS Έλεγχος κατασκευαστικού προτύπου: 1G IIB Tx PTB04 ATEX 4015x DL50-SS...-DL80-SS Έλεγχος κατασκευαστικού προτύπου: 1G IIA Tx PTB04 ATEX 4014x Έκδοση με: Διάφραγμα - PTFE με EPDM ηλεκτρ. αγώγιμο διάφραγμα πίσω μέρους - EPDM ηλεκτρ. αγώγιμο - NBR ηλεκτρ. αγώγιμο Εξοπλισμός: Τύπος A: Βαλβίδα εκκίνησης, βαλβίδα Q, μονάδα συντήρησης, προσαρμογέας σύσφιξης, Τύπος B: Βελονοειδής βαλβίδα, έλεγχος στάθμης, φορείο, λεκάνη συλλογής, σωλήνας αναρρόφησης, σιγαστήρας υψηλής απόδοσης, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και κατάθλιψης Εγκατεστημένα ηλεκτρικά εξαρτήματα: όλες οι ηλεκτρικές συσκευές διαθέτουν ξεχωριστή δήλωση συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από τον προμηθευτή στην έκδοση που έχουν παραδοθεί από εμάς συμμορφώνονται με τις διατάξεις: Κοινοτική οδηγία: Οδηγία περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης: Αντλίες με/χωρίς εξαρτήματα τύπου B: Ομάδα συσκευών Ι, Κατηγορία M2 Αντλίες με/χωρίς εξαρτήματα τύπου Α και B: Ομάδα συσκευών II, Κατηγορία 2GD Εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN: (για αντλίες και Αποσβεστήρες παλμών) EN (για εξαρτήματα) EN (για εξαρτήματα) Ημερομηνία: Υπογραφή κατασκευαστή: Στοιχεία υπογράφοντα: H.-D. Ptak, Διευθύνων σύμβουλος

5 II 1G IIA (IIB) Tx βάσει της κοινοτικής οδηγίας περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Ο κατασκευαστής Crane Process Flow Technologies GmbH, Heerdter Lohweg 63-71, D Düsseldorf, Δήλωση συμμόρφωσης δηλώνει ότι τα εργοστασιακά παραγόμενα συγκροτήματα αντλιών Ονομασία: DEPA Αεραντλίες διπλού διαφράγματος Σειρά: DL Υλικά κατασκευής περιβλήματος: SS- Υλικά διαφραγμάτων: PTFE με EPDM ηλεκτρ. αγώγιμο διάφραγμα πίσω μέρους EPDM ηλ. αγώγιμο, NBR ηλ. αγώγιμο PTFE σύνθετη μεμβράνη. Εξοπλισμός: ηλ. αγώγιμοι αγωγοί τροφοδοσίας και απαγωγής. Εγκατεστημένα ηλεκτρικά: όλες οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν μία δήλωση συμμόρφωσης ξεχωριστά που εκδίδεται από τον κατασκευαστή Συμπληρωματικό εγχειρίδιο οδηγιών: DEPA Αεραντλίες διπλού διαφράγματος BACD-DL-D/12.06/Be στον τύπο που παραδίδεται από εμάς αντιστοιχούν οι εξής σχετικές διατάξεις: Κοινοτική οδηγία: Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης: Αριθμός πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ: Κοινοτική οδηγία περί συσκευών 94/9/ΕΚ για ορθή χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Αντλία και εξοπλισμός: Ομάδα συσκευών II, Κατηγορία 1G Εκρηκτική ομάδα IIA (IIB) Tx ή II 1/2G IIA (IIB)Tx Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Φυσικής και Τεχνολογίας στο Braunschweig Αριθ. Αναγν. 0102: PTB 04 ATEX 4014 X (4015 X) Κανόνες ελέγχου του PTB σε συνδυασμό με EN , EN και EN Διορισμένη υπηρεσία σχετικά με RWTÜV Systems GmbH Διασφάλιση ποιότητας: Kurfürstenstr. 58, D Essen, Αριθ. Αναγν Ημερομηνία / Υπογραφή κατασκευαστή: Στοιχεία υπογράφοντα: H.-D. Ptak, Διευθύνων σύμβουλος 5

6 Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (1) EG-Baumusterprüfbescheinigung (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG (3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer PTB 04 ATEX 4014 X (4) Gerät: Druckluftmembranpumpen Typ DL..-SS-... (5) Hersteller: Crane Process Flow Technologies GmbH (6) Anschrift: Heerdter Lohweg 63-71, D Düsseldorf (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt. (8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheitsund Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex festgelegt. (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit Prüfregeln der PTB in Verbindung mit EN , EN und EN (10) Falls das Zeichen X hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen. (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten: II 1 G IIA Tx oder II 1/2 G IIA Tx Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Im Auftrag Braunschweig, Dr. H. Bothe Direktor und Professor EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Physikalisch-Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 D Braunschweig 6

7 Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (1) EG-Baumusterprüfbescheinigung (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG (3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer PTB 04 ATEX 4015 X (4) Gerät: Druckluftmembranpumpen Typ DL..-SS-... (5) Hersteller: Crane Process Flow Technologies GmbH (6) Anschrift: Heerdter Lohweg 63-71, D Düsseldorf (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt. (8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheitsund Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex festgelegt. (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit Prüfregeln der PTB in Verbindung mit EN , EN und EN (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen. (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten: II 1 G IIB Tx oder II 1/2 G IIB Tx Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Im Auftrag Braunschweig, Dr. H. Bothe Direktor und Professor EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Physikalisch-Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 D Braunschweig 7

8 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα 1.0 Γενικά Εγγύηση Μεταφορά, ξεπακετάρισμα, αποθήκευση Αρχή λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις, βάρη και θερμοκρασίες Αέρας ελέγχου Ποιότητα αέρα Μεγέθη κόκκων, ύψη αναρρόφησης Ασφάλεια Γενικά Πηγές κινδύνου Προϋποθέσεις που ισχύουν για τους χειριστές Ενδεδειγμένη χρήση Μη επιτρεπόμενοι τρόποι λειτουργίας Μετατροπές και αλλαγές στην αντλία Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Εργασίες συντήρησης και επισκευής Ατομικός εξοπλισμός προστασίας Πληροφορίες ασφαλείας για αγωγούς υπό πίεση Ασφάλεια κατά την αποθήκευση Εκπομπές θορύβου (BGV B3) Χρήση αντλιών σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Εγκατάσταση Πριν την εγκατάσταση προσέξτε τα εξής Τοποθέτηση και διάταξη των αγωγών σύνδεσης Τοποθέτηση και δυνατότητες εγκατάστασης της αντλίας Θεμέλια Σύνδεση του αγωγού αέρα Σύνδεση του αγωγού αναρρόφησης και κατάθλιψης Αντλία σε λειτουργία αναρρόφησης Αντλία σε λειτουργία βύθισης Αντλία με αρχική πίεση Αντλία βαρελιού Εξισορρόπηση δυναμικού / γείωση Απόσταση δόνησης Υποδοχή απαερίων Χειρισμός Γενικά

9 Σελίδα 4.2 Ενεργοποίηση της αντλίας Ρύθμιση κατάθλιψης Απενεργοποίηση της αντλίας Συμπεριφορά σε καταστάσεις ανάγκης Ένδειξη απομακρυσμένης λειτουργίας Παρακολούθηση διαφράγματος - αγώγιμη Παρακολούθηση ρήξης διαφράγματος - χωρητική Καθαρισμός αντλιών ειδών διατροφής (CIP-Clean in Place) Συμπληρωματικά μέτρα για υγειονομικές απαιτήσεις 3-A Sanitary Σφαιρικά πόδια / Ball type foot Αισθητήρες διαρροής και απενεργοποίηση σε περίπτωση διαρροής Απόσβεση παλμών Χρόνοι αδράνειας Τερματισμός λειτουργίας Απόρριψη μετά το πέρας της διάρκειας ζωής Συντήρηση Χρονικά διαστήματα ελέγχου Καθαρισμός Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση Αντικατάσταση διαφραγμάτων, εδρών βαλβίδων και σφαιρών βαλβίδων Αντικατάσταση μερών από ελαστομερές Αντικατάσταση διαφράγματος από PTFE Αντικατάσταση εσωτερικής βαλβίδας ελέγχου Αντικατάσταση εξωτερικής βαλβίδας ελέγχου Q Συναρμολόγηση της αντλίας Τοποθέτηση νέων κολάρων Βοήθεια σε περίπτωση βλαβών Ανταλλακτικά Απόθεμα ανταλλακτικών Παραγγελία ανταλλακτικών Παράρτημα υλικών και κωδικοποίησης αντλίας Παράρτημα βαρών αντλιών σε kg Συσκευές για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Παράδειγμα Θερμοκρασία επιφάνειας Συσκευές για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Συμπλήρωμα για τις αντλίες κατηγορίας 1 με πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ Κατηγοριοποίηση της ομάδας συσκευών I και II Ροπές στρέψης

10 1.0 Γενικά Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν μόνο τις αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA. Καθώς οι αντλίες συνδυάζονται κατά τη χρήση με άλλες δομικές ομάδες, όπως μαγνητικές βαλβίδες, αισθητήρες ή αποσβεστήρες παλμών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι οδηγίες λειτουργίας που ισχύουν για αυτά τα εξαρτήματα, καθώς και οι αντίστοιχες υποδείξεις ασφαλείας. Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ασφάλεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή και τη φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη της αεραντλίας διπλού διαφράγματος DEPA. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν τη χρήση και τηρείτε πάντα τα στοιχεία. Τα άτομα στα οποία έχει ανατεθεί η εγκατάσταση, ο χειρισμός, η συντήρηση ή η επισκευή της αντλίας, πρέπει πριν την έναρξη εργασίας να έχουν διαβάσει και να έχουν κατανοήσει τις οδηγίες και ιδίως το κεφάλαιο Ασφάλεια. Αυτό ισχύει σε κάποιο βαθμό και για προσωπικό που απασχολείται περιοδικά στην αντλία, όπως π.χ. προσωπικό συντήρησης ή καθαρισμού. Κάθε αντλία υποβάλλεται πριν την παράδοσή της σε έναν ακριβή γενικό έλεγχο και λειτουργικό έλεγχο. Η άψογη λειτουργία, μια µεγάλη διάρκεια ζωής και η βέλτιστη λειτουργική αξιοπιστία της αντλίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εξής σωστή συναρμολόγηση σωστή έναρξη λειτουργίας και σωστή συντήρηση και επισκευή Για απορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών, γνήσια ανταλλακτικά ή υπηρεσία επισκευών παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο. Παρακαλούμε δηλώστε τα εξής στοιχεία: Σειρά Μέγεθος αντλίας Σειριακός αριθμός αντλίας Τα στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα κατασκευαστή στην πάνω πλευρά της αντλίας. Κίνδυνος! Αντλίες ή μέρη αντλίας, τα οποία αποστέλλονται για επισκευή ή παράδοση στους προμηθευτές, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι η αντλία ή/ και τα μέρη της αντλίας είναι ελεύθερα από αντλούμενο μέσο και άλλες δραστικές ή επικίνδυνες ουσίες. 1.1 Εγγύηση Κάθε αεραντλία διπλού διαφράγματος DEPA ελέγχεται στο εργοστάσιο όσον αφορά την άψογη λειτουργία της. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος έμπορος αναλαμβάνει την εγγύηση για το προϊόν του στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών συνθηκών πώλησης και προμήθειας. Οι ζημίες που απορρέουν από τη μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών και υποδείξεων επιβαρύνουν μόνον τον αγοραστή. 1.2 Μεταφορά, ξεπακετάρισμα, αποθήκευση Για την αποφυγή προβλημάτων, θα πρέπει κατά την παραλαβή του εξοπλισμού να ελεγχθούν τα εμπορεύματα βάσει του δελτίου αποστολής για πληρότητα και ορθότητα. Κίνδυνος! Πριν την ανύψωση της αντλίας ανατρέξτε στα στοιχεία βάρους στο κεφάλαιο Τεχνικά στοιχεία. Χρησιμοποιείτε μόνο ανυψωτικό εξοπλισμό με επαρκή αντοχή. Απαγορεύεται να βρίσκεστε κάτω από αιωρούμενα φορτία. 10

11 Δέστε τον ανυψωτικό μηχανισμό έτσι ώστε η αντλία να μπορεί να ανυψωθεί με ασφάλεια. Κίνδυνος! Προκειμένου να μην γλιστρήσει η θηλιά, θα πρέπει το σκοινί να περαστεί σταυρωτά στον γάντζο (Εικ. 1). χρησιμοποιημένες αντλίες πριν την αποθήκευση. Μην εκθέτετε την αποθηκευμένη αντλία σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας. 1.3 Αρχή λειτουργίας Εικ. 1: Μεταφορά της αντλίας Κατά το ξεπακετάρισμα της αντλίας θα πρέπει να ακολουθήσετε με προσοχή τα παρακάτω βήματα: Ελέγξτε τη συσκευασία για ζημιές από τη μεταφορά. Βγάλτε προσεκτικά την αντλία από τη συσκευασία. Ελέγξτε την αντλία για ορατές ζημιές. Αφαιρέστε τα πώματα από τα στόμια σύνδεσης της αντλίας. Ελέγξτε τις στεγανοποιήσεις και τους αγωγούς υγροποίησης για ζημιές. Κατά την αποθήκευση της αντλίας πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω σημεία: Αποθηκεύστε την αντλία σε ξηρό μέρος. Καθαρίζετε καλά τις Εικ. 2: Δομή της αντλίας 1 Στόμιο κατάθλιψης 2 Πάνω σφαίρα βαλβίδας (κλειστή κατά τη διαδικασία αναρρόφησης) 3 Διάφραγμα 4 Θάλαμος αντλίας 5 Σιγαστήρας 6 Κάτω σφαίρα βαλβίδας (ανοιχτή, το μέσο ρέει στο θάλαμο) 7 Πάνω σφαίρα βαλβίδας (ανοιχτή, το προϊόν πιέζεται προς τα έξω) 8 Θάλαμος αέρα (ο αέρας ώθησης εκτοπίζει μέσω του διαφράγματος το μέσο και ταυτόχρονα τραβάει το δεύτερο διάφραγμα προς τα πίσω) 9 Κάτω σφαίρα βαλβίδας (κλειστή σε κάθε διαδικασία προώθησης) 10 Στόμιο αναρρόφησης 11 Μονάδα ελέγχου αέρα 12 Εξωτερικός δίσκος διαφράγματος 13 Εσωτερικός δίσκος διαφράγματος 11

12 1.3.1 Τρόπος λειτουργίας Οι αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA είναι παλμικές αντλίες εκτόπισης με δύο απέναντι θαλάμους αντλίας. Περιλαμβάνουν ένα διάφραγμα στην περιοχή αέρα και ένα στην περιοχή υγρού. Τα δύο διαφράγματα συνδέονται με ένα διωστήρα και σε μια διαδρομή πιέζουν το μέσο στον ένα θάλαμο αντλίας προς τα έξω, ενώ στον άλλο θάλαμο αντλίας γίνεται αναρρόφηση μέσου. Τα τέσσερα σχέδια που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία ενός πλήρους κύκλου, ο οποίος αποτελείται από μια διαδρομή αναρρόφησης και μια διαδρομή κατάθλιψης, ενός κενού και ενός πλήρους θαλάμου αντλίας. Για την καλύτερη οπτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας το αντλούμενο μέσο επισημαίνεται με χρώμα. A B C D Με το γέμισμα του δεξιού θαλάμου αέρα (σκούρο γκρι) το δεξί διάφραγμα ωθείται προς τα έξω. Έτσι ο διωστήρας τραβάει το αριστερό διάφραγμα στην αρχική θέση. Η σφαίρα βαλβίδας (1) ανασηκώνεται από τη θέση της, το μέσο (γκρι) ρέει στον αριστερό θάλαμο αντλίας. Ταυτόχρονα η σφαίρα βαλβίδας (2) σταθεροποιείται εξαιτίας της υποπίεσης στην τελική της θέση. Ο αριστερός θάλαμος αντλίας γεμίζει έτσι πλήρως με μέσο (γκρι). Μετά την επιτυχή εναλλαγή της βαλβίδας ελέγχου στον αριστερό θάλαμο αέρα (σκούρο γκρι) εισέρχεται αέρας, ενώ ο δεξιός θάλαμος αέρα εξαερίζεται. Η διαδικασία αναρρόφησης πραγματοποιείται τώρα (βλ. A) στον δεξιό θάλαμο αντλίας. Το μέσο (σκούρο γκρι) αναρροφάται, το μέσο (ανοιχτό γκρι) στον αριστερό θάλαμο αντλίας ωθείται προς τα έξω. Η σφαίρα βαλβίδας (1) πιέζει προς τα κάτω, κλείνει και η σφαίρα βαλβίδας (2) ανοίγει επιτρέποντας τη διέλευση του μέσου στην έξοδο κατάθλιψης. Η διαδικασία A της αναρρόφησης επαναλαμβάνεται με τη διαφορά ότι υπάρχει ήδη μέσο (ανοιχτό γκρι) στον δεξιό θάλαμο αντλίας. Με την εναλλαγή της βαλβίδας ελέγχου γεμίζει ο δεξιός θάλαμος αέρα (σκούρο γκρι), στον αριστερό θάλαμο αντλίας γίνεται αναρρόφηση μέσου (κόκκινο) και στον δεξιό θάλαμο αντλία εκτοπίζεται μέσο (ανοιχτό γκρι). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με την αντίστροφη σειρά, όπως απεικονίζεται στο C. Ο αριστερός θάλαμος αέρα (σκούρο γκρι) γεμίζει, το μέσο (σκούρο γκρι) αναρροφάται εξαιτίας της υποπίεσης στον δεξιό θάλαμο αντλίας, ενώ ταυτόχρονα στον αριστερό θάλαμο αντλίας το μέσο (πράσινο) εκτοπίζεται στον αγωγό κατάθλιψης. 12

13 1.4 Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις, βάρη και θερμοκρασίες Ανατρέξτε στο αντίστοιχο φύλλο δεδομένων. Κίνδυνος! Για την επιλογή του σωστού ανυψωτικού εξοπλισμού, πολλαπλασιάστε το καθορισμένο βάρος με το συντελεστή 1,5. Θερμοκρασίες* NRS EPDM NBR FKM PTFE PP PVDF -15 C 70 C -25 C 90 C -15 C 90 C -15 C 120 C -5 C 130 C 0 C 60 C -12 C 80 C Πιν. 1: Θερμοκρασίες. *Μέγ. θερμοκρασίες λειτουργίας διαφραγμάτων και πλαστικών Σε σύντομες υπερβάσεις της μέγ. θερμοκρασίας διαρκούς λειτουργίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Κατά τη χρήση τμημάτων ελέγχου από PP η μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 60 C. Προειδοποίηση! Τηρείτε τα όρια θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία με βοηθητική θέρμανση Αέρας ελέγχου DL μέγ. 7 bar Αντλίες DB μέγ. 7 bar DL..-SL, DL..-SU, DL..-UE,.DH..-UE με σφαίρες EPDM-γκρι μέγ. 5 bar Ποιότητα αέρα Ως αέρας ελέγχου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο αέρας ή αδρανή αέρια κατηγορίας 5 κατά DIN ISO (η κατηγορία 5 αντιστοιχεί σε μέγ. μέγεθος σωματιδίων 40µm, μέγ. πυκνότητα σωματιδίων 10mg/m 3, μέγ. σημείο δρόσου +7 C, μέγ. συγκέντρωση λαδιού 25 mg/m 3 ). Αν η αντλία λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, ο οποίος είναι ξηρός, δεν περιέχει λάδια και ακαθαρσίες, αυξάνεται η διάρκεια ζωής της μονάδας ελέγχου αέρα. Προειδοποίηση! Αέρας ελέγχου με μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι οδηγεί σε ρυπαρότητα της βαλβίδας ελέγχου και διόγκωση των δακτυλίων Μεγέθη κόκκων, ύψη αναρρόφησης Προκειμένου να διασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της αντλίας, δεν επιτρέπεται υπέρβαση των αναφερόμενων στον παρακάτω πίνακα μέγιστων μεγεθών κόκκων στο αντλούμενο μέσο. Μεγέθη Μέγεθος κόκκων (mm), κανονικό 3, DL-PM 2, SL/SU/UE -Έκδοση 3, DH-PT/-TL 3,5 6, Μέγ. ύψος αναρρόφησης [mws] κανονικό ξηρό *) 3,5 5,5 5,8 5,8 6 κανονικό με προϊόν 8, DL-PM 2,5 5,5 5,5 - - DH-PT/-TL ξηρό *) DH-PT/-TL με προϊόν Πιν. 2: Μεγέθη. *) Οι τιμές μειώνονται με τη χρήση διαφραγμάτων, εδρών και σφαιρών από PTFE. 13

14 2.0 Ασφάλεια 2.1 Γενικά Οι παρούσες οδηγίες απευθύνονται στο χειριστή και το προσωπικό συντήρησης και σέρβις. Προαπαιτείται μια βασική τεχνική εκπαίδευση και τεχνική κατανόηση. Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση, χειρισμός, συντήρηση ή επιδιόρθωση της αντλίας από άτομα με ανεπαρκή προσόντα. Κατά την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή της αντλίας θα πρέπει εν πάσει περιπτώσει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας και οι διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων. Πριν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρέπει επιπλέον να ληφθούν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα: Σε περίπτωση που το αντλούμενο μέσο είναι μια επικίνδυνη ή επιβλαβής ουσία, θα πρέπει το σύστημα να εξουδετερωθεί και να εξαεριστεί. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εκτονώσετε τελείως την αντλία. Κατά τον καθαρισμό της αντλίας ή των εξαρτημάτων της βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας. Αντλίες, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί εσφαλμένα, ο χειρισμός τους γίνεται απρόσεκτα, ή συντηρούνται ελλιπώς, αποτελούν εν δυνάμει πηγές κινδύνου. Η μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς του προσωπικού ή σε βλάβη της αντλίας και των συνδεδεμένων συγκροτημάτων. Σε εγκαταστάσεις αντλιών με επένδυση ασφαλείας θα πρέπει αυτή να τοποθετηθεί σωστά όπως προβλέπεται πριν την έναρξη της λειτουργίας. Η αντλία θα πρέπει να ακινητοποιείται αμέσως και να ασφαλίζεται έναντι επανεκκίνησης σε περίπτωση ελαττωμάτων, τα οποία έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια. Η αντλία μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αφού έχουν αποκατασταθεί όλα τα ελαττώματα. 2.2 Πηγές κινδύνου Η αντλία λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα και υδραυλική ενέργεια και δημιουργούνται υψηλές πιέσεις. Ανάλογα με τον εξοπλισμό της αντλίας μπορεί να λειτουργεί και με ηλεκτρική ενέργεια. Για εργασίες στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα ή στο υδραυλικό σύστημα της αντλίας, θα πρέπει πρώτα να την εκτονώνετε. Για εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα της αντλίας, θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιείτε την τάση του. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στην πίεση οι οποίες να υπερβαίνουν τις τιμές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες. Μην απομακρύνετε τον εξοπλισμό ασφαλείας ή τον θέτετε εκτός λειτουργίας εξαιτίας μετατροπών. 2.3 Προϋποθέσεις που ισχύουν για τους χειριστές Η εγκατάσταση, ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή της αντλίας επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα άνω των 18 ετών. Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση, χειρισμός, συντήρηση ή επιδιόρθωση της αντλίας από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών. 2.4 Ενδεδειγμένη χρήση Η αεραντλία διπλού διαφράγματος είναι ένα μηχάνημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη άντληση δραστικών, τραχέων και παχύρρευστων υγρών. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη ενδεδειγμένη και έχει ως συνέπεια την ακύρωση της εγγύησης. 14

15 2.5 Μη επιτρεπόμενοι τρόποι λειτουργίας Η λειτουργική ασφάλεια της αντλίας διασφαλίζεται μόνο με την ενδεδειγμένη χρήση της. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που παρατίθενται στα εκάστοτε φύλλα δεδομένων. 2.6 Μετατροπές και αλλαγές στην αντλία Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μετατροπή ή αλλαγή στην αντλία. Ο εξοπλισμός ασφαλείας δεν πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας ή να τροποποιείται με τρόπο που αντικρούεται στις προδιαγραφές του. 2.7 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται για τη σήμανση κινδύνων και ειδικών καταστάσεων χειρισμού. Κίνδυνος! Προειδοποιεί για πιθανό κίνδυνο τραυματισμού ή και θανάτου, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι οδηγίες. Προειδοποίηση! Προειδοποιεί για πιθανή βλάβη της εγκατάστασης. Προσοχή! Προειδοποιεί για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Υπόδειξη: Παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τη βέλτιστη και οικονομική χρήση του προϊόντος. Περιβάλλον: Παρέχει συμβουλές για τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση του προϊόντος. Κίνδυνος έκρηξης: Παρέχει ειδικές οδηγίες για την εργασία με εκρηκτικά μέσα ή σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης. Κίνδυνος: Προειδοποίηση για καυστικές ουσίες. 2.8 Εργασίες συντήρησης και επισκευής Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο και αντίστοιχα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Αυτό ισχύει ιδίως για εργασίες σε ηλεκτρικά, υδραυλικά και συστήματα πεπιεσμένου αέρα, καθώς και για τη λειτουργία με επικίνδυνα υγρά και ουσίες. Αντλίες όπου χρησιμοποιούνται επικίνδυνες για την υγεία ουσίες, πρέπει να απολυμαίνονται. Πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στην αντλία. Οι μηχανικές και ηλεκτρικές επισκευές, καθώς και οι εργασίες σέρβις πρέπει να εκτελούνται μόνο από αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό. Η σωστή εκτέλεση πρέπει να ελέγχεται από έναν υπεύθυνο εμπειρογνώμονα. Πριν από όλες τις εργασίες επισκευής και συντήρησης θα πρέπει να ακινητοποιείται η εγκατάσταση. Πριν από εργασίες συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε αν η αντλία είναι άνευ πίεσης και τάσης. Ασφαλίστε την αντλία έναντι ακούσιας ή μη εξουσιοδοτημένης επανεκκίνησης: Κλειδώστε το διακόπτη ή τη στρόφιγγα και απομακρύνετε το κλειδί, Τοποθετήστε μια προειδοποιητική πινακίδα στην αντλία. Για την τήρηση των κείμενων διατάξεων πρόληψης ατυχημάτων την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος. Για την αποφυγή τραυματισμών θα πρέπει κατά τις εργασίες συντήρησης, ρύθμισης και επισκευής να χρησιμοποιούνται μόνο επιτρεπόμενα και κατάλληλα εργαλεία και βοηθητικά μέσα. 15

16 Πριν από εργασίες σε κινούμενα μέρη θα πρέπει αυτά πρώτα να ακινητοποιηθούν. Θα πρέπει να φροντίζετε ώστε κατά τη διάρκεια της εργασίας να μην μπορεί να τεθεί τίποτα σε κίνηση. 2.9 Ατομικός εξοπλισμός προστασίας Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται κατάλληλος και ανάλογος με το βαθμό επικινδυνότητας προστατευτικός εξοπλισμός, ιδίως κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την επισκευή. Ανάλογα με το είδος της εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο παρακάτω προστατευτικός εξοπλισμός: Προστατευτική στολή Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα Προστατευτικά ακοής Προστατευτικό κράνος Προστατευτικά υποδήματα Γάντια Αν κατά τις εργασίες υπάρχει κίνδυνος χημικές ουσίες, θραύσματα ή σκόνη να εκτοξευτούν στην περιοχή του προσώπου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται οπωσδήποτε ολοπρόσωπη μάσκα. Κίνδυνος! Στην αντλία ενδεχομένως να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία της. Απενεργοποιήστε την αντλία πριν την αγγίξετε και αφήστε την να κρυώσει. Σε αντλίες υψηλής πίεσης DB ο υπερπληρωτής μπορεί να φτάσει θερμοκρασία >70 C Πληροφορίες ασφαλείας για αγωγούς υπό πίεση Κίνδυνος! Προσοχή κατά τη χρήση επικίνδυνων (καυστικών, επιβλαβών για την υγεία) υγρών. Πριν την εργασία σε αγωγούς οι οποίοι βρίσκονται υπό πίεση, θα πρέπει αυτοί να εκτονωθούν πλήρως. Για το σκοπό αυτό Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής Εξαερίστε τους αγωγούς Κίνδυνος! Προσοχή κατά την αναζήτηση για διαρροές σε αγωγούς που βρίσκονται υπό πίεση. Υγρά ή αέρας υπό πίεση μπορούν να διαπεράσουν τα ρούχα ή το δέρμα και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Προσοχή κατά την αποσύνδεση ή αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης αγωγών υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας. Τα κινούμενα μέρη θα πρέπει να οδηγούνται σε μια ασφαλισμένη θέση βάσης ή στάθμευσης. Προσοχή κατά τη χρήση επικίνδυνων (καυστικών, επιβλαβών για την υγεία) υγρών. Φοράτε πάντα προστατευτική στολή. Αν κάποια επικίνδυνη ουσία έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια ή σε περίπτωση εισπνοής ατμών μιας τέτοιας ουσίας, καλέστε αμέσως γιατρό. Μην αγγίζετε την αντλία και τις σωληνώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Περιβάλλον: Συγκεντρώνετε και απορρίπτετε με τον προβλεπόμενο τρόπο χημικές και επικίνδυνες ουσίες. Μην εκθέτετε την αντλία σε ακραίες και ξαφνικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τη στεγανότητα της αντλίας. Σφίγγετε τους ιμάντες σύσφιξης ή τις φλάντζες συναρμολόγησης! 2.11 Ασφάλεια κατά την αποθήκευση Η αποθήκευση και δοσομέτρηση των χημικών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις! 16

17 2.12 Εκπομπές θορύβου (BGV B3) Σε χώρους με πολλές αντλίες μπορεί να δημιουργηθεί έντονος θόρυβος. Ανάλογα με τη στάθμη ηχητικής πίεσης πρέπει συνεπώς να ληφθούν τα παρακάτω μέρη: κάτω από 70 db (A): Κανένα ιδιαίτερο μέτρο πάνω από 70 db (A): Άτομα που παραμένουν για πολλή ώρα στο χώρο πρέπει να φοράνε προστατευτικά ακοής. πάνω από 85 db (A): Χώρος επικίνδυνου θορύβου! Σε κάθε είσοδο πρέπει να υπάρχει μια προειδοποιητική πινακίδα η οποία να υποδεικνύει σε όσους εισέρχονται στο χώρο ότι πρέπει να φοράνε προστατευτικά ακοής. Μετρημένη στάθμη ηχητικής πίεσης: 85 db(a), ανάλογα με το σημείο λειτουργίας, σύμφωνα με το DIN EN ISO Χρήση αντλιών σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Το κεφάλαιο Εξισορρόπηση δυναμικού/ γείωση και το κεφάλαιο Απόσταση δόνησης πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη κατά την τοποθέτηση των αντλιών. Η γείωση της αντλίας με κοχλία γείωσης ή ελαστικούς σωλήνες απαγωγής πρέπει να γίνει πριν την είσοδο της αντλίας στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης. Όλες οι συνδεδεμένες σωληνώσεις, εξαρτήματα και ελαστικοί σωλήνες πρέπει να είναι ηλεκτρικά αγώγιμοι (αντίσταση διαρροής <1 μέγα-ωμόμετρα, αντίσταση επιφάνειας <γίγα-ωμ). Κατά τη χρήση της αντλίας στη ζώνη 0 πρέπει τα απαέρια της αντλίας να οδηγούνται με ένα ηλεκτρικά αγώγιμο αγωγό ή ελαστικό σωλήνα εκτός της περιοχής όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Οι αντλίες μεγεθών DL50 και DL80 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με ηλεκτρικά αγώγιμες σφαίρες και έδρες, αν πρέπει να γίνει άντληση ουσιών εκρηκτικής ομάδας IIA και IIB. Σε περίπτωση ασαφειών, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή που αναφέρεται στη Δήλωση συμμόρφωσης. Στο κεφάλαιο 8.2 αναφέρονται όλες οι συσκευές για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Στο κεφάλαιο 8.3 αναφέρεται η κατηγοριοποίηση των ομάδων συσκευών I και II. 3.0 Εγκατάσταση 3.1 Πριν την εγκατάσταση προσέξτε τα εξής 1 Η εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από άτομα τα οποία πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις (βλ. κεφάλαιο 2 Ασφάλεια ). 2 Πριν την εγκατάσταση ευθυγραμμίστε την αντλία και στη συνέχεια συναρμολογήστε άνευ τάσης. Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε το ειδικό τους βάρος να μην επιβαρύνει τους αγωγούς στην αντλία. 3 Σε νέες εγκαταστάσεις θα πρέπει να προσέχετε οπωσδήποτε ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα από τη συναρμολόγηση (κόκκοι από ηλεκτροσυγκόλληση, σύρμα κ.λπ.) στο ρεζερβουάρ ή στις σωληνώσεις, για την αποφυγή βλαβών στις αντλίες. 4 Προσέξτε τη διάταξη της αντλίας όσον αφορά το ύψος αναρρόφησης και το μανομετρικό ύψος. 5 Η εγκατάσταση της αντλίας πρέπει να είναι διατεταγμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρήσης. Οι βαλβίδες ή ο ολισθητήρας πρέπει, αν είναι δυνατόν, να εγκατασταθούν κοντά στο στόμιο κατάθλιψης. Αυτό ισχύει επίσης για τα ταυ με βαλβίδα ρύθμισης παράκαμψης ή βαλβίδες υπερπίεσης, μανόμετρα, βαλβίδες ρύθμισης ροής και βαλβίδες διακοπής. 17

18 6 Ο προσανατολισμός της αντλίας με τις σωληνώσεις θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά, για την αποφυγή εντάσεων και συνεπώς πρόωρης φθοράς. 7 Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις σωληνώσεων για στεγανότητα. Αυτό ισχύει ιδίως για το σωλήνα αναρρόφησης, για την αποφυγή εισόδου αέρα. 8 Αν το αντλούμενο υγρό περιέχει μεγάλα σωματίδια, σύμφωνα με τον πίνακα 3, πρέπει να χρησιμοποιηθεί φίλτρο. Αυτό πρέπει να μετρηθεί έτσι ώστε η αντίσταση στην είσοδο της αντλίας να αλλάζει μόνο ελάχιστα. Το φίλτρο θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς και αν χρειάζεται να καθαρίζεται. 9 Υγρά, τα οποία υφίστανται αλλαγές στο ιξώδες τους, πρέπει να αναδεύονται τακτικά ή το δοχείο να εξοπλιστεί με έναν αισθητήρα θερμοκρασίας. Σε αυξανόμενο ιξώδες, ενεργοποιήστε το μηχανισμό ανάδευσης ή/και το καλοριφέρ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εναλλασσόμενη λειτουργία! 10 Πριν την πρώτη έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να σφίξετε τα κολάρα στην αντλία και στον αποσβεστήρα παλμών. Θα πρέπει να προσέξετε τις ροπές στρέψης σύμφωνα με την ενότητα Τοποθέτηση και διάταξη των αγωγών σύνδεσης Η διατομή των σωληνώσεων θα πρέπει βάσει εμπειρίας να είναι διατεταγμένη έτσι ώστε οι ταχύτητες ροής του αγωγού κατάθλιψης να κυμαίνονται μεταξύ 1 και 3 m/s, στον αγωγό αναρρόφησης μεταξύ 0,5 και 1,5 m/s (βλ. πίνακα: Μεγέθη σύνδεσης των αντλιών). Η τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα δεν επιτρέπεται να έχει μικρότερη διατομή από τη σύνδεση στην αντλία. Για την απλή αφαίρεση της αντλίας θα πρέπει να προβλεφθεί μια στρόφιγγα στην πλευρά αναρρόφησης και στην πλευρά κατάθλιψης. Το βάρος του αγωγού πρέπει να αναρτάται πριν την αντλία. Για ανάληψη της διαστολής του σωλήνα εξαιτίας υψηλής θερμοκρασίας πρέπει να τοποθετηθούν διαστολικά αντικραδασμικά. Υπόδειξη: Συνιστάται στην πλευρά αναρρόφησης και στην πλευρά κατάθλιψης στην αντλία να τοποθετηθεί ένας εύκαμπτος, ανθεκτικός στις παραμορφώσεις και στην πίεση ελαστικός σωλήνας ή ένα αντικραδασμικό. Αποτρέπει τη μετάδοση πληγμάτων στην αντλία Τοποθέτηση και δυνατότητες εγκατάστασης της αντλίας 2 1. Αντικραδασμικά 2. Στήριξη αγωγών 2 1 Εικ. 3: Πρόταση διάταξης για την αντλία διπλού διαφράγματος 3.4 Θεμέλια Δεν απαιτούνται ειδικά θεμέλια. Κάθε αντλία παραδίδεται με αποσβεστήρες ταλαντώσεων και μπορεί ενδεχομένως να στερεωθεί με βύσματα στο δάπεδο

19 Τροφοδοσία Luft- αέραversorgung 1. Διαχωριστής νερού 2. Φίλτρο 3. Μειωτήρας πίεσης 4. Ένδειξη πίεσης Είσοδος Einlass Auslass Έξοδος 5. Βελονοειδής βαλβίδα 6. Ενεργός αποσβεστήρας 7 7 παλμών 7. Στρόφιγγα πλευράς αναρρόφησης 1 Abscheider και κατάθλιψης 2 Filter Εικ. 4: Παράδειγμα 3 Druckminderer εγκατάστασης αντλίας 4 Druckanzeige 5 Nadelventil 3.5 Σύνδεση του αγωγού αέρα 3.6 Σύνδεση του αγωγού 6 aktiver Pulsationsdämpfer Συνιστούμε 7 Saug- να συνδέσετε und druckseitige την Absperrorgane αναρρόφησης και κατάθλιψης τροφοδοσία αέρα μέσω ενός ελαστικού Οι αγωγοί αναρρόφησης και σωλήνα στην αντλία. Σε πεπιεσμένο κατάθλιψης πρέπει να συνδέονται έτσι αέρα με υγρασία απαιτείται η ώστε να μην μπορούν να μεταδοθούν τοποθέτηση μιας μονάδας συντήρησης επιπλέον δυνάμεις στα σημεία με διαχωριστή νερού. Επιπλέον, με σύνδεσης της αντλίας. αυτή τη ρυθμιστική διάταξη μπορεί να ρυθμιστεί η ογκομετρική ροή της Κατά τη συναρμολόγηση του αγωγού αντλίας. Το διάφραγμα δεν μπορεί να αναρρόφησης και κατάθλιψης επιβαρυνθεί απότομα. Για το λόγο αυτό προσέχετε τις εκάστοτε ροπές συνιστούμε μια βαλβίδα ολίσθησης, σύσφιξης των βιδών στερέωσης. διαφράγματος ή μια βελονοειδή Μετά τη συναρμολόγηση, ελέγξτε την βαλβίδα ως διάταξη διακοπής. εγκατάσταση για στεγανότητα. Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε βάνα ως διάταξη φραγής. Υπόδειξη! Συνιστούμε, κυρίως σε πλαστικές αντλίες ή αντλίες με διαφράγματα από PTFE, να εγκαθίσταται μια βαλβίδα αργής εκκίνησης πριν την παροχή της αντλίας. Αυτή προστατεύει τόσο τα διαφράγματα όσο και τα μέρη του περιβλήματος από απότομα πλήγματα. 3.7 Αντλία σε λειτουργία αναρρόφησης Στις αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA γίνεται αυτοαναρρόφηση εν ξηρώ. Αν ο σωλήνας αναρρόφησης είναι γεμάτος, μπορεί, ανάλογα με το μοντέλο της αντλίας, να επιτευχθεί ύψος αναρρόφησης έως και 9 Ws (Πίνακας 3). 3.8 Αντλία σε λειτουργία βύθισης Οι αεραντλίες διπλού διαφράγματος DEPA είναι εμβαπτιζόμενες. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το υγρό του περιβάλλοντος δεν έχει επιπτώσεις 19

20 Προβολή X Κοπίλια Πεταλούδα από ορείχαλκο Στοιχείο γείωσης Ροδέλα από ορείχαλκο Εξάγωνο παξιμάδι από ορείχαλκο Εξάγωνη βίδα από ορείχαλκο Abb. 5: Βίδα γείωσης στην αντλία. Κατά την εγκατάσταση πρέπει να προσέξετε οπωσδήποτε ώστε ο σιγαστήρας εξαγωγής αέρα να αφαιρεθεί και τα απαέρια να απομακρύνονται μέσω του ελαστικού αγωγού από το υγρό. Όχι για αντλίες υψηλής πίεσης DB 3.9 Αντλία με αρχική πίεση Αποφύγετε την υπερβολική τροφοδοσία στην πλευρά αναρρόφησης. Αυτό οδηγεί σε ακανόνιστη ροή της αντλίας με έντονους θορύβους. Οι συνέπειες είναι περιορισμένη απόδοση και μικρότερη διάρκεια ζωής της αντλίας. Η μέγιστη αρχική πίεση στην πλευρά αναρρόφησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,7 bar Αντλία βαρελιού Οι αντλίες DEPA τύπου DF μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας σε δοχεία ή κοντέινερ. Για απλή εκκένωση, συναρμολογήστε την αντλία με προσαρμογέα στο δοχείο. Για πλήρη εκκένωση του δοχείου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρόσθετα ένας σωλήνας αναρρόφησης προσαρμοσμένου μήκους Εξισορρόπηση δυναμικού / γείωση Κατά βάση, οι αντλίες και τα εξαρτήματά τους θα πρέπει να γειώνονται ή να εξοπλίζονται με διάταξη εξισορρόπησης δυναμικού σε περίπτωση που υπάρχει ενδεχόμενο ηλεκτροστατικής φόρτισης που οφείλεται στο μέσο και σε χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Η αντλίες της σειράς PL / TL είναι εξοπλισμένες για το σκοπό αυτό με έναν κοχλία γείωσης (Εικ. 5) Απόσταση δόνησης Κατά την τοποθέτηση πρέπει να διατηρείται επαρκής απόσταση (DL15 έως DL40 τουλάχιστον 5 cm, DL50 και DL80 τουλάχιστον 10 cm) μεταξύ αντλίας και άλλων δομικών μερών, με εξαίρεση των συνδέσεων Υποδοχή απαερίων Από το σιγαστήρα διαφεύγει συνεχώς αποσυμπιεσμένος αέρας. Ο αέρας ενδεχομένως να σηκώσει σκόνη, δημιουργώντας έτσι εκρηκτική ατμόσφαιρα. Σε αντλίες για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης της κατηγορίας 1, η εξαγωγή των απαερίων προδιαγράφεται από τη ζώνη 0. 20

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 9η έκδοση CE: Ιούλιος 2010 Αναθεώρηση 3: 17/9/10 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες Περιεχομενα 1. Επισκόπηση................ 4 2. Περιγραφή της συσκευής.... 19 2.1 Προβλεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 )

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 ) ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 ) ΕΚΔΟΣΗ: Οκτώβριος 2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... 1 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες... 2 Περιγραφή... 3

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα