25 χρόνια αρθρογραφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "25 χρόνια αρθρογραφίας"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΣTAYΡΟΠΟΥΛΟΥ Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ» 25 χρόνια αρθρογραφίας στο περιοδικό «Εφημέριος» ( ) σε θεματικές ενότητες και χρονολογική καταγραφή ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ 2008

2 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Στο Διάγραμμα-Ευρετήριο που ακολουθεί περιέχονται, σε θεματικές ενότητες και σε χρονολογική καταγραφή, άρθρα τα οποία είναι καρπός της μόνιμης συνεργασίας μου στο περιοδικό «Ο Εφημέριος» από το 1983 έως σήμερα στις τακτικές στήλες του «Ποιμαντικά Στιγμιότυπα» και «Περιπλανήσεις σε δρόμους ποιμαντικής Διακονίας». Μέρος αυτών, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει και πιο κάτω, έχουν περιληφθεί σε μεγαλύτερα ή μικρότερα ανάτυπα (σημειώνονται με αστερίσκο ( ) στην Βιβλιο-αρθρογραφία). Οι παραπομπές στο παρόν Ευρετήριο γίνονται στο έτος εκδόσεως και τις σελίδες του «Εφημερίου» μέχρι και το Από το 1999 καταργείται η συνεχής αρίθμηση των σελίδων των τόμων. Κάθε τεύχος έχει ενιαία αρίθμηση γι αυτό και σημειώνεται ο αριθμός τεύχους και οι σελίδες σ αυτό. Η με πλάγιους αριθμούς σημείωση των σελίδων αναφέρεται σε κείμενα άλλων συγγραφέων που φιλοξενεί ο συντάκτης της παρούσης αρθρογραφίας. Το περιεχόμενο του ανά χείρας «Εγχειριδίου Ποιμαντικής» διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Πρόθεση του συντάκτου είναι να φιλοξενηθεί και σε ανάλογη ιστοσελίδα. Να σημειωθεί ότι όλα τα τεύχη του περιοδικού «Εφημέριος» από τον Ιανουάριο του 2002 και μετά μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: Για τις ανάγκες ευχερέστερης ηλεκτρονικής αναζητήσεως εννοιών που περιέχονται στους τίτλους των άρθρων προτιμήσαμε κατά παρέκκλιση των γλωσσικών μας προτιμήσεων τη μονοτονική γραφή. «Ανάγκα και θεοί πείθονται». Άλλωστε «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Βασική επιδίωξη της αρθρογραφίας αυτής είναι η μέσω των στηλών του περιοδικού προβολή στην ποιμαντική πράξη ερευνητικών πορισμάτων και μεθόδων διαποιμάνσεως, παλαιοτέρων και νεωτέρων, με τρόπο από ψυχολογική και παιδαγωγική άποψη σύγχρονο, έτσι ώστε να προκαλούν τον αναγνώστη να αναλάβει παρόμοια ποιμαντικά «γυμνάσματα». Καταβλήθηκε μάλιστα ιδιαίτερη φροντίδα ως προς τον τρόπο παρουσιάσεως του υλικού ώστε να διευκολυνθεί η μετάδοση του χριστιανικού μηνύματος προς το σύγχρονο άνθρωπο. 2

3 Ο τρόπος προσεγγίσεως της θεματολογίας είναι διεπιστημονικός. Στηρίζεται στις ορθόδοξες θεολογικές αρχές της συνεργίας και της προσλήψεως στοιχείων από ποικίλες περιοχές γνώσεως, ζωής και δημιουργίας. Προϋποθέτει μία φιλοκαλική στάση προσβάσεως και διαβάσεως στον άνθρωπο και τον κόσμο. Ακόμη χαρακτηρίζεται από τη διάθεση του συγγραφέα να διακονήσει την Ποιμαντική ως «τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών», στηριζόμενος στην εμπειρία του πληρώματος της Εκκλησίας. Ο τρόπος γραφής των κειμένων κάνει φανερή μία βασισμένη στην έρευνα διδασκαλία της Ποιμαντικής, που θεωρεί ανοικτή για εφαρμογές στην ποιμαντική πράξη την ποιμαντική θεωρία. Αφήνει έτσι να διαφανεί μία θεωρία που είναι αποτέλεσμα της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ ποιμαντικής θεωρίας και πράξεως. Σκοπεύει μάλιστα στην ενεργοποίηση του «τρισσού αξιώματος» ενός συγχρόνου πανεπιστημίου, που δίνει έμφαση εξίσου τόσο στην έρευνα και τη διδασκαλία όσο και στις εφαρμογές επί του πεδίου. Η θεματική άλλωστε των άρθρων καλύπτει βασικές πτυχές, κατηγορίες και διαστάσεις της ποιμαντικής διακονίας της Εκκλησίας. Τα άρθρα, συγκροτούμενα σε θεματικές ενότητες, δίνουν βασικές απαντήσεις ως προς το υποκείμενο και το αντικείμενο του ποιμαντικού έργου, τα ζητήματα και τις περιοχές ζωής που εγγίζει, τον χώρο όπου ασκείται, τις μεθόδους που ακολουθεί, τον χρόνο κατά τον οποίο επιτελείται, την αιτία και τον λόγο για τον οποίο ασκείται και τον στόχο προς τον οποίο αποβλέπει. Απαντούν, δηλαδή, σε οκτώ βασικά ερωτήματα: ποιος και ως τι ποιμαίνει ποιον, πού, πώς, πότε, γιατί, προς τι, σε τι; Ο προβληματισμός είναι σύγχρονος και η διακονία έχει την πρόθεση να είναι θεραπευτική. Για το σκοπό αυτό ενεργοποιεί τις χαρισματικές δυνάμεις της Εκκλησίας. Πολλά από τα άρθρα εμπίπτουν σε περισσότερες από μία ενότητες, γι αυτό και καταγράφονται αναλόγως. Στο παρακάτω διάγραμμα συμπεριλαμβάνονται επίσης προλογικά σημειώματα σε ανάτυπα συνεργατών καθώς και άρθρα ειδικών επιστημόνων στις στήλες του γράφοντος. Θεωρούμε ότι τα παραπάνω άρθρα στη στήλη του «Εφημερίου» «Οι ειδικοί σας ενημερώνουν», πέρα από τον ενημερωτικό τους χαρακτήρα ορίζουν και τον τρόπο συνεργασίας της Ποιμαντικής με τις άλλες επιστήμες. 3

4 Η συστηματική αυτή παρουσίαση της εικοσιπεντάχρονης αρθρογραφίας, που αποτυπώθηκε με τη βοήθεια συνεργατών σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων, στοιχειοθετεί κατά κάποιον τρόπο ένα «Εγχειρίδιο Ποιμαντικής», χρήσιμο τόσο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όσο και σε ποιμένες, θεολόγους καθηγητές, ειδικούς επιστήμονες και ποιμαντικούς συνεργάτες των ενοριών. Προς διευκόλυνση παραθέτουμε σε Παράρτημα τον Πίνακα Περιεχομένων του πανεπιστημιακού μας συγγράμματος Επιστήμη και Τέχνη της Ποιμαντικής. Από τη θέση αυτή επιθυμώ να ευχαριστήσω τους αποσπασμένους κατά καιρούς, στον Τομέα Χριστιανικής Λατρείας Αγωγής και Διαποιμάνσεως του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεργάτες μου για την συμβολή τους στο εγχείρημα αυτό: τον Άγγελο Βαλλιανάτο, διδάκτορα Θεολογίας και τώρα Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων στη Μέση Εκπαίδευση, για την τεχνική συμπαράσταση και την Ευτυχία Γιαννουλάκη, Θεολόγο- Κοινωνική λειτουργό, για την πρώτη καταγραφή του υλικού. Όλως ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Στέφανο Κουμαρόπουλο, διδάκτορα Θεολογίας, ειδικευμένο σε θέματα Ποιμαντικής Ψυχολογίας και Χριστιανικής Αγωγής, υπεύθυνο τώρα ενός Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πολύτιμο συνεργάτη μου και μετά την αφυπηρέτησή μου από τη Θεολογική Σχολή, για την περαιτέρω επεξεργασία, κατηγοριοποίηση και την τελική διαμόρφωση υπό την καθοδήγησή μου του περιεχομένου του διαγράμματος. Στην επιμελή μεταγραφή από τη χειρόγραφη στην ηλεκτρονική μορφή πολλών άρθρων αμέριστη υπήρξε η βοήθεια της Αριάδνης Σαραντουλάκου, μέλους ΕΤΕΠ του Τομέα και διδάκτορος Θεολογίας, την οποία και ειλικρινά ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης τον μεταπτυχιακό φοιτητή μου Γεώργιο Σκλία για τη σε χρονολογική σειρά αναγραφή των άρθρων. Οφείλω επίσης ν απευθύνω τις θερμότατες ευχαριστίες μου προς τον επί μακρόν χρόνον διευθυντή των περιοδικών της Εκκλησίας της Ελλάδος ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευάγγελον Α. Θεοδώρου για την τιμητική πρόσκληση συνεργασίας και την μετέπειτα φιλοξενία των άρθρων μου καθώς και τους μετ αυτόν υπευθύνους συντάξεως και εκδόσεως του περιοδικού Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Φαναρίου Αγαθάγγελον, Ευάγγελον Λέκκον, 4

5 Κωνσταντίνο Χολέβα, Λίτσα Ι. Χατζηφώτη. Επιπλέον ευχαριστώ τον συνάδελφο και φίλο ομότιμο καθηγητή Μιχάλη Μακράκη για τον αρχικό σχεδιασμό και την αισθητική επιμέλεια των «στηλών» των άρθρων μου. Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος Παλαιό Φάληρο, 30 Ιανουαρίου 2008 Εορτή των Τριών Ιεραρχών 5

6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΞΩΦΥΛΛΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2-5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6-8 Α ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Προς μία Ποιμαντική Θεολογία 1.2 Αρχές Ποιμαντικής Θεολογίας 1.3 Λειτουργίες του Ποιμαντικού έργου 1.4 Κατηγορίες του ποιμαίνειν 1.5 Μέθοδοι της Ποιμαντικής 1.6 Ποιμαντική και οι άλλες Επιστήμες (του ανθρώπου) 1.7 Εξειδικεύσεις της Ποιμαντικής 1.8 Ποιμαντική ανθρωπολογία 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ταυτότητα, αυτοσυνειδησία και προσωπική ζωή του ποιμαίνοντος 2.2 Κλήση 2.3 Πρότυπα 2.4 Πνευματική ζωή 2.5 Θεολογική ποιμαντική εκπαίδευση Γυμνάσματα ποιμαντικά 2.6 Ποιμαντικός σχεδιασμός 2.7 Προφητική διακονία 3 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Όροι ποιμαντικής επικοινωνίας 3.2 Στάσεις ποιμαντικής επικοινωνίας 4 ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ενοριακή οργάνωση και ζωή 4.2 Λειτουργική ποιμαντική Τα μυστήρια της Εκκλησίας Το εκκλησιαστικό έτος 6

7 4.3 Ποιμαντική γάμου και οικογενείας Ορθόδοξη ζωή και γάμος Προβλήματα οικογένειας 4.4 Ποιμαντική της νεότητος 4.5 Αστική ποιμαντική 4.6 Νέες μορφές διαποιμάνσεως Ποιμαντική του ελευθέρου χρόνου Ενορίες εκτός έδρας Θεραπευτικός τουρισμός 4.7 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Τεχνολογία και Εκκλησία Ο εκκλησιαστικός τύπος Ραδιόφωνο - Τηλεόραση Διαφήμιση Πληροφορική 4.8 Κοινωνική διακονία 4.9 Συμβουλευτική ποιμαντική 5 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ψυχολογικές καταστάσεις 5.2 Προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων 5.3 Θάνατος 5.4 Κοινωνικά (προβλήματα) 5.5 Κοινωνικοπολιτικά (προβλήματα) 5.6 Οικολογικά (προβλήματα) 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σχεδίασμα Πνευματικής Γεωγραφίας 6.2 Θεραπευτικός τουρισμός 6.3 Βιβλιογραφικός οδηγός 6.4 Γνώρισε την ενορία σου 6.5 Ποιμαντική γάμου και οικογενείας 6.6 Πρεσβυτέρες του καιρού μας 6.7 Ποιμαντική παιδαγωγική διάσταση του μαθήματος των θρησκευτικών 6.8 Σπουδάζοντας Θεολογία 6.9 Πόλεις και μνήμες 6.10 Ποιμαντική Θεολογία και επιστήμες του ανθρώπου 7

8 6.11 Βιοτεχνολογία και Βιοηθική 6.12 Ποιμαντική φωτογραφία 6.13 Φύλα και θρησκεία 6.14 Ευαισθητοποίηση σε θέματα Συμβουλευτικής 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αναφορές σε Συνέδρια 7.2 Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 8 ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ Γενικά 8.2 Υποθήκες 8.3 Λογοτεχνικά 9 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΕΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ποιμαντική των 5 αισθήσεων 11.2 Ποιμαντική των 4 στοιχείων της φύσεως 11.3 Διεθνή και ευρωπαϊκά έτη Β ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Γ ΒΙΒΛΙΟ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Α. Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ» Βιβλία 2. Άρθρα 3. Φάκελλοι και Διδακτικές Σημειώσεις μαθημάτων Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας περιεχομένων του συγγράμματος Επιστήμη και Τέχνη της Ποιμαντικής, Βιογραφικό σημείωμα Αλέξανδρου Μ. Σταυρόπουλου ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 55 8

9 Α ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ Α. Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΕΤΗ: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 1.1 Προς μία Ποιμαντική Θεολογία 1. Ανάμεσα σε δύο κόσμους. Όροι ποιμαντικής θεολογίας Σχολή καλών τεχνών Η θεωρία των α-πιθανοτήτων Ποιμαντική της μνήμης και της λήθης Ιστορίες με ζώα Η ποιμαντική της ελπίδας Πνευματική ιχνηλασία (εκ παραδρομής «Η ποιμαντική της ελπίδας») Η λάμψη της αλήθειας. Ορθόδοξη ανάγνωση μιας παπικής εγκυκλίου Ποιμαντική του μέλλοντος Το μέλλον της Ποιμαντικής Αρχές Ποιμαντικής Θεολογίας 1. Φιλοκαλική ενημέρωση Τέχνη και Εκκλησία , Λειτουργίες του Ποιμαντικού έργου 1. Η ποιμαντική διάσταση του αγιαστικού έργου της Εκκλησίας Το ευαγγέλιο της κρίσεως , Η Αγία Γραφή και οι χρήσεις της , Πολιτισμός της αγάπης. Περιχώρηση προσώπων ,15-17, 5, Κατηγορίες του ποιμαίνειν (ποιος και ως τι ποιμαίνει ποιόν, πού, πώς, πότε, γιατί, προς τί, σε τί;) 1. Της Ιερωσύνης Το βάρος από τα μελλούμενα ,

10 3. Μαραθώνιος και σκυταλοδρομία , Χρονολογικά , Μέθοδοι της Ποιμαντικής 1. Μαθήματα αρχιτεκτονικής , Ποιμαντική φωτογραφία Τα έκπληκτα μάτια Διαγωνισμός ποιμαντικής φωτογραφίας , Τρόποι αναγνώσεως και επιλογής , Ποιμαντική και οι άλλες Επιστήμες (του ανθρώπου) 1. Βιβλιοφιλία , Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία Το θαυμαστό φως Η θρησκευτική ανάπτυξη του παιδιού , Περιπέτειες σε δύο κόσμους (εκ παραδρομής το , πρώτο μέρος τιτλοφορείται: Οι Ενορίες και η ιστορία τους) 6. Ένας Βέλγος θρησκειοψυχολόγος στην Ελλάδα Σκέψεις γύρω από μία έκδοση (Ένα βιβλίο Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας) 8. Αγωνίες και ελπίδες Βιοτεχνολογία και Βιοηθική , Βεβαιότητες και όρια στα θεμέλια της ηθικής σήμερα ,12-14, 8, Ο εξομολόγος και η αντιμετώπιση , 19-21, προβλημάτων ψυχικής υγείας 8, Ένα ερευνητικό πρόγραμμα , Μια θεολογική ανάγνωση της βιολογικής επαναστάσεως , Θρησκεία και επιστήμη. Ανεξάρτητες ή και εξαρτημένες μεταβλητές; , Βιοηθική και ιατρική πράξη: Θεολογική , 14-17, προσέγγιση 6, Αναζητήσεις , Η διαπλοκή στη γνώση ,

11 1.7 Εξειδικεύσεις της Ποιμαντικής 1. Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία 2. Μια πρόταση Αγωνίες και ελπίδες - Η συνομωσία της , ελπίδος 4. Θεολογική θεμελίωση της ποιμαντικής των , 22-24, ασθενών 11, Ποιμαντική ανθρωπολογία 1. Περιπέτειες σε δύο κόσμους (εκ παραδρομής το πρώτο μέρος τιτλοφορείται: Οι Ενορίες και η ιστορία τους) 2. Σκέψεις γύρω από μία έκδοση... (Ένα βιβλίο Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας) 3. Θεολογική θεμελίωση της ποιμαντικής των ασθενών , 22-24, 11, Το Πρόσωπο και τα Πρόσωπα , Για τους μικρούς και ελαχίστους , ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 Ταυτότητα, αυτοσυνειδησία και προσωπική ζωή του ποιμαίνοντος 1. Της Ιερωσύνης Ανάμεσα σε δύο κόσμους. Όροι ποιμαντικής θεολογίας (Εβδομάδα ιερατικών κλήσεων) Ευκαιρία αυτοσυνειδησίας (Εβδομάδα ιερατικών κλήσεων) Με κραταιό φρόνημα Ζήτημα χρόνου Χρόνος για όλους και για όλα Ποιμαντικές επισκέψεις , 40-41, Πρόσωπα και κείμενα , Ποιμαντική αγραναύπαση Προετοιμασία για την ιερωσύνη Καύχημα των ιερέων. Εβδομάδα ιερατικών

12 κλήσεων 12. Καλοκαιρινά Φθινοπωρινά Μέτρα και σταθμά Κλήση 1. Ιερατικές κλήσεις (ψυχολογική θεώρηση) Εβδομάδα ιερατικών κλήσεων , Μια εξομολογητική αναδρομή: 15 χρόνια μετά Ένας Πρεσβύτερος και μία Πρεσβυτέρα εξομολογείται , Πρότυπα 1. Ο ποιμήν ο καλός Γυμνάσματα ποιμαντικά Η ποιμαντική των αγίων Εικόνες και εικόνες , Εικόνες και μηνύματα , Μνήμη ευλαβικού Εφημερίου Οδηγητικές εικόνες Η βασιλική δρυς Ένα χρόνο μετά Τρία χρόνια μετά Άξια και δίκαιη πρωτοβουλία , Πνευματική ζωή 1. «Ιλάσθητι ημίν ο Θεός». Ώρες περισυλλογής Αββά Δωροθέου, Ποιμαντική φαντασία σε μείζονα και ελάσσονα κλίμακα 3. Πανεπιστήμιο και ζωή. Άσκηση αυτογνωσίας Βιβλιοφιλία , Γνώρισε τον εαυτό σου Αλφάβητος και πνευματική ζωή Κοπιώντες και πεφορτισμένοι Το αντίθετο της αγάπης Χαρά και εργασία

13 10. Χάος και δημιουργικότητα , , Εικόνες και εικόνες , Εικόνες και μηνύματα , Μακρόν προ βραχέος Βάλωμεν αρχήν Παρενέργειες Φρονιμάδα και ακεραιότητα Ο τόσονόσον! Μνήμη ενός σοφού ανθρώπου Μέτρα και μέτρα Έσο πρόθυμος Ο καιρός των πολέμων Οδηγητικές εικόνες Πληροφορίαν έχειν Η βασιλική δρυς Και όμως είναι δυνατόν Έστω και στο παραπέντε Η καλή αναφορά Καλοκαιρινά Φθινοπωρινά Μέτρα και σταθμά Η Χώρα της Αλυπίας , Μαθήματα σχοινοβασίας Ως ωραίοι οι πόδες Παράπονα Οριοθετήσεις Ήρθα, αλλά... δεν θα μείνω Περί επιθυμίας Άσκηση και τεχνολογία , Περί διατροφής , Ο άνθρωπος που σκοντάφτει , Ματαίωση ή και παραίτηση , Ο άνθρωπος που μετράει τα σύννεφα , Έχουμε αγώνες σήμερα , Μαγική εικόνα με... εικόνα , Η ζωή είναι; , & 2, Περί τροφής 2008 ; 13

14 2.5 Θεολογική ποιμαντική εκπαίδευση 1. Η δύναμη της Παιδείας Πανεπιστήμιο και ζωή. Άσκηση αυτογνωσίας Δεσμοί αίματος Προετοιμασία για την ιερωσύνη Σαράντα χρόνια μετά - Χώραι λευκαί προς θερισμόν , Ποιμαντική εκπαίδευση δια βίου Εκπαιδευτικοί απόηχοι Σπουδάζοντας Θεολογία, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Θαν. Παπαθανασίου, Σπουδάζοντας Θεολογία: Μια απόπειρα προσέγγισης / & Συνεργασία ενορίας και θεολόγου καθηγητού (σε συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο) Θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα , & 4, Η ευαισθητοποίηση σε θέματα επικοινωνίας και συμβουλευτικής (σε συνεργασία με Στ , Κουμαρόπουλο) 11. Η διαπλοκή στη γνώση , Γυμνάσματα ποιμαντικά 1. Γνώρισε την ενορία σου Γνώρισε τον εαυτό σου Γυμνάσματα ποιμαντικά: Γνώρισε τον Άγιό σου Ποιμαντικές επισκέψεις , 40-41, Ιστορίες με ζώα Ποιμαντικός σχεδιασμός 1. Ένα έτος, μία πρόκληση Προφητική διακονία 1. Μετά δεκαπέντε έτη

15 3 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3.1 Όροι ποιμαντικής επικοινωνίας 1. Ποιμαντικά σημεία στίξεως Δυσκολίες επικοινωνίας Προσκλητήρια γάμου, μηνύματα ζωής Στάσεις ποιμαντικής επικοινωνίας 1. Ποιμένες και Χιούμορ Ποιμαντική ψυχραιμία Ποιμαντικό τακτ Φιλοξενία Η στάση φιλοξενίας Η τέχνη της αγάπης , , Χρόνου φείδου Η συνακρόαση Εν παντί ευχαριστείτε Με την ψυχή στο βλέμμα Ποιμαντική φωτογραφία ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.1 Ενοριακή οργάνωση και ζωή 1. Εκκλησία και σύγχρονος κόσμος. Εντυπώσεις από μία ελληνογαλλική συνάντηση στην Κρήτη Ενορία. Ένα μικρό χρονικό - Βιβλιογραφικός οδηγός 3. Σύναξη αγάπης. Π. Σκουζέ, Ενορίες της παλιάς Αθήνας / Για να ζήσει η ενορία (Εισήγηση: Αναζωογόνηση και δραστηριοποίηση της Ενορίας) , Γνώρισε την ενορία σου Ενοριακή οργάνωση και ζωή. Ερωτηματολόγιο Οι ενορίες και η ιστορία τους Η ενορία μας

16 9. Η ενορία σας και πώς θα την ανακαλύψετε εκ νέου. Το Παιχνίδι της Ενορίας Μια κοινότητα που ακτινοβολεί Η ενσυνείδητη συμμετοχή των ενοριτών στο , & 3, 21- ενοριακό ποιμαντικό έργο Άξια και δίκαιη πρωτοβουλία , Ας κάνουμε την ενορία μας μία οικογένεια , Λειτουργική ποιμαντική 1. Η δύναμη της εικόνας Ποιμαντική της μνήμης και της λήθης Η ποιμαντική διάσταση του αγιαστικού έργου της Εκκλησίας Τι σημαίνει η Κυριακή; , & Τα μυστήρια της Εκκλησίας 1. Μάθημα ποιμαντικής οικονομίας Το μυστήριο της υγείας και της αρρώστιας Ο εξομολόγος και η αντιμετώπιση , 19-21, & 8, 18- προβλημάτων ψυχικής υγείας Το εκκλησιαστικό έτος 1. Προς εκκλησιασμό Εορταστικά Η δύναμη της εικόνας , Φως αναστάσιμο Ταξιδιωτικοί οδηγοί , Προεόρτια , Μεθεόρτια Μνήμην άγειν ετάχθημεν Εορταστικά και καθημερινά Του Σταυρού και της Αναστάσεως Με αφορμή την Ανάσταση «Καλά Χριστούγεννα» , Ημερολόγια ,

17 14. Τι σημαίνει η Κυριακή; ,19-20 & Ορθόδοξη ποιμαντική της Κυριακής , 7-9 & 2, Ένα ταξίδι αλλιώτικο από τα άλλα , Ποιμαντική γάμου και οικογενείας 1. Προς εκκλησιασμό Εορταστικά Προσκλητήρια γάμου, μηνύματα ζωής Για μια ιστορία αγάπης Ζήτημα χρόνου Προετοιμασία αγάπης , Δικαίωμα στο μέλλον Ποιμαντική γάμου και οικογενείας Γάμος και οικογένεια. Πρότυπα και παρομοιώσεις στην ορθόδοξη Παράδοση , Ένα γραφείο ποιμαντικής , Παραλειπόμενα , Ποιμαντική προσέγγιση του μυστηρίου του γάμου ,7-10 & 7, Δέηση , Ποιμαντικές προοπτικές για το γάμο και την , & 7, 20- οικογένεια Ποιμαντικές προοπτικές για το γάμο και την οικογένεια. Πορίσματα μιας διεπιστημονικής συσκέψεως , Ορθόδοξη ζωή και γάμος 1. Ορθόδοξη πνευματική ζωή και γάμος Συζητώντας για το γάμο , Πρεσβυτέρες του καιρού μας Παραλειπόμενα Εκκλησία, Γάμος και Οικογένεια: Ερωτηματολόγιο Γένος και Θρησκεία: Φύλα και θρησκευτικό γεγονός , Δέηση , Ας κάνουμε την ενορία μας μία οικογένεια ,

18 4.3.2 Προβλήματα οικογένειας 1. Η άγαμη μητέρα. Θεολογική ποιμαντική προσέγγιση Αγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αληθής ερμηνεία στο «η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα» Κυριακή των πατέρων Αναπληρωματική γονιμότητα , Ιστορίες αγάπης Ο κρατούμενος και η οικογένειά του , , , /Ανθολόγιο «έγκλειστης» λογοτεχνίας / Φόβος και αγάπη στη ζωή των φύλων , Η βία στην Οικογένεια , Οικογένεια ή επάγγελμα , Η αποξένωση των συζύγων και το γενικότερο σύμπτωμα της μοναξιάς , Ποιμαντική της νεότητος 1. Η αυτοκτονία σαν ποιμαντικό πρόβλημα. Εισαγωγικές σκέψεις στο άρθρο του Έρβιν Ρίνγκελ, Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στους νέους 2. Η χρήση των ναρκωτικών ως ποιμαντικό πρόβλημα Κ. Πανουτσοπούλου, Ένα αλλιώτικο μήνυμα / 227, 243, 246, 260, , / Ένα έτος, μία πρόκληση Συνεργασία ενορίας και θεολόγου καθηγητού (σε συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο) 5. Ο Κατηχητής, Παιδαγωγός και Πατέρας για , 20-21, 4, 22- τους Νέους Αστική ποιμαντική 1. Πάντες τρέχουσι Επί γης αλλοτρίας , Πόλεις και μνήμες. Ποιμαντική ενεργοποίηση της μνήμης των πόλεων ,

19 4. Οι Πύλες της μνήμης Πνευματική ιχνηλασία (εκ παραδρομής «Η ποιμαντική της ελπίδας») Ο Θεός στην Πόλη Σχεδία πόλις Χώροι ζωής , Νέες μορφές διαποιμάνσεως 1. Η ποιμαντική ευθύνη της Εκκλησίας για τους , 21-23, 11, 21- μετανάστες Τοις ιπταμένοις συνόδευσον , Ποιμαντική του ελευθέρου χρόνου 1. Ένας λόγος για το καλοκαίρι Αποχαιρετισμός στο καλοκαίρι Φθινοπωρινά Καλοκαιρινά Φθινοπωρινά Ενορίες εκτός έδρας 1. Εκκλησία και σύγχρονος κόσμος Εντυπώσεις από μία ελληνογαλλική συνάντηση στην Κρήτη Θεραπευτικός τουρισμός 1. Θεραπευτικός τουρισμός Τόποι άνθρωποι, βιβλία Θεραπευτικός τουρισμός Θεραπευτικός τουρισμός Ταξιδεύοντας Στα ψηλά βουνά. Στο Μοναστήρι, Ο Εσπερινός, Το Απόδειπνο, Η Λειτουργία / Αιγαιοπελαγίτικες σελίδες Τα θεμέλιά μου στα βουνά Ένα ταξίδι αλλιώτικο από τα άλλα ,

20 10 Προσκυνηματικές περιηγήσεις: Θεολογική θεμελίωση , Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Τεχνολογία και Εκκλησία 1. Εικόνες και εικόνες , Εικόνες και μηνύματα , Οδηγητικές εικόνες Άσκηση και τεχνολογία , Ο εκκλησιαστικός τύπος 1. Μηνύματα σωτηρίας Ραδιόφωνο - Τηλεόραση 1. Ραδιοτηλεόραση και Εκκλησία. Επίκαιρη ποιμαντική προσέγγιση Ραδιοτηλεοπτική ποιμαντική. Προτάσεις Διαφήμιση 1. Εικόνες και εικόνες , Εικόνες και μηνύματα , Πληροφορική 1. Η πληροφορική στη ζωή μας , , Η πληροφορική στη ζωή της Εκκλησίας Συνέχεια και όχι... τέλος , 39 20

21 4.8 Κοινωνική διακονία 1. Δεσμοί αίματος, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Γ. Χρ. Ευθυμίου Εθελοντική αιμοδοσία στη Θεολογική Σχολή (χρονικό) 2. Εκκλησιαστική κοινωνική διακονία, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο της Ευ. Γιαννουλάκη Τέταρτος κόσμος:ο κοινωνικός αποκλεισμός / / , , Συμβουλευτική ποιμαντική 1. Θρησκευτικές αξίες και εμπειρίες στην ποιμαντική πράξη και συμβουλευτική , Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Θ. Ψαριώτη Τα Πεύκα της Πάτμου, Μνήμη π. Αμφιλοχίου Μακρή , / Μια πρόταση Αγωνίες και ελπίδες - Η συνομωσία της , ελπίδος 6. Γραφείο Συμβουλευτικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (σε , συνεργασία με π. Αδαμάντιο Αυγουστίδη) 7. Ορθόδοξη Συμβουλευτική Ποιμαντική , Η Συμβουλευτική Ποιμαντική Ψυχολογία και 10, & η ισοτιμία των δύο φύλων (σε συνεργασία με , Στ. Κουμαρόπουλο) 9. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα επικοινωνίας και συμβουλευτικής (σε συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο) , ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 5.1 Ψυχολογικές καταστάσεις 1. Η ποιμαντική αντιμετώπιση της αθεΐας Κοπιώντες και πεφορτισμένοι Περιμένοντας Ο τόσονόσον! Μνήμη ενός σοφού ανθρώπου Έσο πρόθυμος

22 6. Προσοχή εύθραυστον Πληροφορίαν έχειν Δεν περισσεύει υπομονή Από τη μια στιγμή στην άλλη Οι αποφάσεις και οι δυσκολίες τους Ένας Βέλγος θρησκειοψυχολόγος στην Ελλάδα, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Antoine Vergote, Η ψυχολογία της απιστίας (μετ. Στάθη Γιαννή) 1993 / /40-41, 62-63, 80-81, 98-99, και Παράπονα Προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων 1. Μαθήματα ορθοφωνίας Si amas veni Από τη μια στιγμή στην άλλη Με την ψυχή στο βλέμμα Ανθρώπινες σχέσεις Τα αυτονόητα Φόβος και αγάπη στή ζωή των φύλων , Η αποξένωση των συζύγων και το γενικότερο σύμπτωμα της μοναξιάς , Θάνατος 1. Με άλλο μάτι Si amas veni Συζητώντας για τον θάνατο Συζητώντας για το θάνατο. Ένα συνέδριο βιοηθικής στη Ρώμη Θάνατος και εσχατολογία , Μελέτη θανάτου. Σελίδες από ένα αθέατο ημερολόγιο Κοινωνικά (προβλήματα) 1. Η αυτοκτονία σαν ποιμαντικό πρόβλημα. Εισαγωγικές σκέψεις στο άρθρο του Έρβιν Ρίνγκελ, Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στους νέους / 227, 243, 246, 260,

23 2. Η χρήση των ναρκωτικών ως ποιμαντικό πρόβλημα Κ. Πανουτσοπούλου, Ένα αλλιώτικο μήνυμα , / Περίοδος εξετάσεων Αλφάβητος και πνευματική ζωή Υπάρχω άρα δεν υπάρχεις! Το αντίθετο της αγάπης Χαρά και εργασία Μαθήματα αρχιτεκτονικής , Εν πορεία Εκκλησία και ελληνική κοινωνία Ο κρατούμενος και η οικογένειά του /Ανθολόγιο «έγκλειστης» λογοτεχνίας , , , / Κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές δυνατότητες 13. Υποχωρε..ίτε παίδες Ελλήνων Η υποχώρηση δεν αρκεί. Φάρμακα ή οδήγηση; Η ποιμαντική ευθύνη της Εκκλησίας για τους μετανάστες , & 11, Κοινωνικοπολιτικά (προβλήματα) 1. Ανάπτυξη. Νέες προοπτικές Θεολογική , προσέγγιση 2. Στον πηγαιμό για την Ευρώπη. Η ευθύνη της Εκκλησίας για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση , Υποσχέσεις που θα κρατηθούν Επιμνημόσυνη Δέηση. Για τη σφαγή στο Πεκίνο 5. Πορείες και πορείες. Επίκαιροι παραλληλισμοί Περιμένοντας Παρενέργειες Μέτρα και μέτρα /Κωστή Μπαστιά, Ο εν τω ολίγω αναπαυόμενος / Ο καιρός των πολέμων Διαλεκτική υποσχέσεων Δικαιοσύνην μάθετε Στον αστερισμό της ελπίδας , Δικαίωμα στο μέλλον Στενάχωρα χρόνια ,

24 5.6 Οικολογικά (προβλήματα) 1. Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Θ. Ψαριώτη Τα Πεύκα της Πάτμου, Μνήμη π. Αμφιλοχίου Μακρή , / Από τα έσχατα στα πρωταρχικά Το ζωντανό νερό Ιστορίες αγάπης Ένας είναι ο κόσμος μας Αυτός ο τόπος είναι δικός μας Ιστορίες με ζώα Ιστορίες με ζώα Ως δια πυρός /π. Κ.Ν. Καλλιανού, Ένας (ακόμη) λόγος για το καλοκαίρι (καταγραφές μνήμης ) / Ένας λόγος για το περιβάλλον , Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικολογία. Με αφορμή την αρχή της Ινδίκτου ως «Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος» , ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6.1 Σχεδίασμα Πνευματικής Γεωγραφίας 1. Συναντήσεις ζωής / Γ. Θεοτοκά, Η συνάντηση / Πανεπιστήμιο και ζωή. Έρευνα πνευματικής γεωγραφίας Σχεδίασμα πνευματικής γεωγραφίας. Ανοικτή επιστολή, Ερωτηματολόγιο, Έντυπο πληροφοριών Χρ. Αθηναίου, Ο πατήρ Αθανάσιος της Νεραντζιώτισσας Βιβλία χωρίς χρονολογία Επιλεγόμενα που προλέγουν /Π.Β.Πάσχου Ένας Γέροντας /57 7. Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Θ. Ψαριώτη Τα Πεύκα της Πάτμου, Μνήμη π , / Αμφιλοχίου Μακρή 8. Ένα χρόνο μετά Ευχήσου

25 9. Αιγαιοπελαγίτικες σελίδες Τρία χρόνια μετά Ιχνηλασία γερόντων / Επιστολή Γέροντος Πορφυρίου προς τα πνευματικά του παιδιά / Γέρων Καλλίνικος , Θεραπευτικός τουρισμός 1. Θεραπευτικός τουρισμός Τόποι άνθρωποι, βιβλία Θεραπευτικός τουρισμός Θεραπευτικός τουρισμός Ταξιδεύοντας Στα ψηλά βουνά. Ζαχαρία Παπαντωνίου: Στο Μοναστήρι, Ο Εσπερινός, Το Απόδειπνο, Η / Λειτουργία 7. Αιγαιοπελαγίτικες σελίδες Πόλεις και μνήμες. Ποιμαντική ενεργοποίηση της μνήμης των πόλεων , Οι Πύλες της μνήμης Βιβλιογραφικός οδηγός 1. Ενορία. Ένα μικρό χρονικό - βιβλιογραφικός οδηγός Γνώρισε την ενορία σου 1. Γνώρισε την ενορία σου Ενοριακή οργάνωση και ζωή. Ερωτηματολόγιο Οι ενορίες και η ιστορία τους Η ενορία μας Η ενορία σας και πώς θα την ανακαλύψετε εκ νέου. Το Παιχνίδι της Ενορίας Μια κοινότητα που ακτινοβολεί Άξια και δίκαιη πρωτοβουλία , Ποιμαντική γάμου και οικογενείας 1. Εκκλησία, Γάμος και Οικογένεια: Ερωτηματολόγιο

26 6.6 Πρεσβυτέρες του καιρού μας 1. Πρεσβυτέρες του καιρού μας Πρεσβυτέρες του καιρού μας (απαντήσεις σε μια έρευνα) Αλεξάνδρου Στούρζα, Πρεσβυτέρες δι αλληλογραφίας Μια εξομολογητική αναδρομή: 15 χρόνια μετά Ένας Πρεσβύτερος και μία Πρεσβυτέρα εξομολογείται , Ποιμαντική-παιδαγωγική διάσταση του μαθήματος των θρησκευτικών 1. Σαράντα χρόνια μετά - Χώραι λευκαί προς θερισμόν , Συνεργασία ενορίας και θεολόγου καθηγητού (σε συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο) Σπουδάζοντας Θεολογία 1. Σπουδάζοντας θεολογία Πόλεις και μνήμες 1. Πόλεις και μνήμες. Ποιμαντική ενεργοποίηση , της μνήμης των πόλεων 2. Οι Πύλες της μνήμης Ποιμαντική Θεολογία και επιστήμες του ανθρώπου 1. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα , Βιοτεχνολογία και Βιοηθική 1. Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον Ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο ,

27 6.12 Ποιμαντική φωτογραφία 1. Διαγωνισμός ποιμαντικής φωτογραφίας , Φύλα και θρησκεία 1. Η Συμβουλευτική Ποιμαντική Ψυχολογία και η ισοτιμία των δύο φύλων (σε συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο) ,15-17 & 11, Ευαισθητοποίηση σε θέματα Συμβουλευτικής 1. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα επικοινωνίας και συμβουλευτικής (σε συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο) , ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7.1 Αναφορές σε Συνέδρια 1 Θρησκευτικές αξίες και εμπειρίες στην ποιμαντική πράξη και συμβουλευτική , Εκκλησία και σύγχρονος κόσμος Εντυπώσεις από μία ελληνογαλλική συνάντηση στην Κρήτη Μηνύματα σωτηρίας Χάος και δημιουργικότητα , , Αγωνίες και ελπίδες Ταυτότητα και θρησκευτικό γεγονός , Τέχνη και Εκκλησία , Γένος και Θρησκεία: Φύλα και θρησκευτικό γεγονός. Προβληματισμοί με αφορμή ένα , Συνέδριο 9. Η Αγία Γραφή και οι χρήσεις της , Θρησκείες και βία , Αναζητήσεις , Ποιμαντικές προοπτικές για το γάμο και την οικογένεια. Πορίσματα μιας διεπιστημονικής , συσκέψεως 13. Περί τροφής 2008 ; 27

28 7.2 Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 1. Αγωνίες και ελπίδες - Η συνομωσία της ελπίδος , Βεβαιότητες και όρια στα θεμέλια της ηθικής σήμερα , & 8, Η ενσυνείδητη συμμετοχή των ενοριτών στο , & 3,21- ενοριακό ποιμαντικό έργο Σχόλια και συμπεράσματα από ένα συνέδριο , 9-12 (το 2 ο Διεθνές Διεπιστημονικό, Δελφοί 5-8 Σεπτεμβρίου 2002) 5. Ποιμαντική προσέγγιση του μυστηρίου του γάμου , 7-10 & 7, Η Συμβουλευτική Ποιμαντική Ψυχολογία και 10, & 11, η ισοτιμία των δύο φύλων (σε συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο) 7. Ορθόδοξη ποιμαντική της Κυριακής , 7-9 & 2, Θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα , & 4, Η ευαισθητοποίηση σε θέματα επικοινωνίας και συμβουλευτικής (σε συνεργασία με Στ , Κουμαρόπουλο) 10. Ποιμαντικές προοπτικές για το γάμο και την , & 7, 20- οικογένεια Η ποιμαντική ευθύνη της Εκκλησίας για τους , & 10, μετανάστες Πολιτισμός της αγάπης. Περιχώρηση , & 5, 17- προσώπων Προσκυνηματικές περιηγήσεις: Θεολογική θεμελίωση , ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ 8.1 Γενικά 1. Μητροπολίτου Μηθύμνης Ιακώβου, Καλοκαιρινά θέματα 2. Π. Σκουζέ, Ενορίες της παλιάς Αθήνας (Σύναξη αγάπης)

29 3. Πρεσβυτέρου Ε. Ζώρζου, Ποιμαντικές επισκέψεις ορισμός, στόχοι, συμβολή Ανωνύμου φοιτητού, Διάλογος με τον εαυτό μου Πρεσβυτέρου Κ. Ν. Καλλιανού, Ο αδελφός και συλλειτουργός (Απόπειρα ιχνογράφησης) Πρεσβυτέρου Κ. Ν. Καλλιανού, Ένας (ακόμη) λόγος για το καλοκαίρι (καταγραφές μνήμης ) Υποθήκες 1 Αντιόχου μοναχού, Ευχή Αποδείπνου Ευγενίου Βουλγάρεως, Οι ιερείς ετάχθησαν ως φωστήρες επί του στερεώματος της Εκκλησίας Κοσμά του Αιτωλού, Δια εσένα παιδί μου, όπου μέλλεις να γένης παπάς Αθανασίου του Παρίου, Η Ποιμαντική πρόνοια Αββά Δωροθέου, Ποιμαντική φαντασία σε μείζονα και ελάσσονα κλίμακα Ευγενίου Βουλγάρεως, Τιμή εις πρόσωπον γέροντος Γέροντος Γαβριήλ, Το ύψος της ιερωσύνης Παναγή Σκουζέ, Ενορίες της παλιάς Αθήνας Αλεξάνδρου Στούρζα, Πρεσβυτέρες δι αλληλογραφίας Αββά Ιωάννου του Κολοβού, Μετάληψη καθημερινή Αγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αληθής ερμηνεία στο «η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα» Γρηγορίου του Θεολόγου, Πώς ιερέως σχήμα και όνομα υποδύεσθαι πριν Γέροντος Πορφυρίου, «Επιστολή προς τα πνευματικά του παιδιά» Αββά Δωροθέου, Λόγος περί λύπης Λογοτεχνικά 1 Παντελή Πάσχου, Έκβαλε Νίκου Καρούζου, Απολέλυσαι της ασθενείας σου Αδαμαντίου Κοραή, Παπά Τρέχας Ελένης Καριτά, Μια ζωγραφιά του Παραδείσου

30 5. Σήφη Κόλλια, Ο γέρο παπάς Πρωτοπρ. Κ.Β. Ανδρουλάκη, Σ ένα Θεολόγο πού έγινε Κληρικός 7. Κωστή Μπαστιά, Ευλαβικοί εφημέριοι στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη Κωνσταντίνου Θεοτόκη, Αμάρτησε; Κασσιανής Πανουτσοπούλου, Ένα αλλιώτικο μήνυμα (νέοι και ναρκωτικά) Όλγας Βότση, Τα μικρά παιδιά Olivier Clément, Ένα παιδί που κοιμάται Κωνσταντίνου Θεοτόκη, Ο αγιογράφος Άρη Φακίνου, Η ιστορία μιας χαμένης γης; Γιώργου Θεοτοκά, Η συνάντηση Δημητρίου Βικέλα, Ο παππά Νάρκισσος Π.Β. Πάσχου, Ένας Γέροντας Ελευθερίου Μάινα, Η γεωμετρία του Σταυρού Σταυρούλας Κάτσου, Γι` αυτούς που δεν χτυπά η καμπάνα Πρεσβυτέρου Κ. Καλλιανού, Οι κληρικοί κι η ποίηση Σταυρούλας Κάτσου-Καντάνη, Παιδική ανάμνηση Ανωνύμου, Η γιαγιά μου η καλή (μετάφραση από τα Γαλλικά) 22. Σταυρούλας Κάτσου-Καντάνη, Η κυρά Ζωίτσα Ανωνύμου ιερέως, Ταξιδεύοντας μέσα στον κόσμο (ο μονόλογος ενός σημερινού ιερέα) Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Ο λόγος που παίρνει πρόσωπο Βιργκίλ Γκεωργκίου, Ο προσφοράρης Παντελεήμων Κωστή Μπαστιά, Ο εν τω ολίγω αναπαυόμενος Σταυρούλας Κάτσου-Καντάνη, Μετά τή Λειτουργία Ζαχαρία Παπαντωνίου, Στα ψηλά βουνά: Στο Μοναστήρι, Ο Εσπερινός, Το Απόδειπνο, Η / Λειτουργία 28. Ανθολόγιο «έγκλειστης» λογοτεχνίας: Στρατή Χατζηπαναγιώτη, Η όμορφη γυναίκα του φυλακισμένου Χαράλαμπου Τσαουσίδη, Στή μάννα μου Σπύρου Μ., Μέσα από την καρδιά μου στον πάτερ Κωνσταντίνο

31 32. Ουρανίας Μπόνη (απόδοση), Το φιλί της συγγνώμης Πρεσβυτέρου Κ.Ν.Καλλιανού, Ο άλλος μας δρόμος σταυρικός 34. Μαρίας Γουμενοπούλου, Ο σταυρός σου Σταυρούλας Κάτσου-Καντάνη, Ο Πατερούλης Κατερίνας-Αγγελάκη Ρούκ, Λυπιού & Σταυρούλας Κάτσου-Καντάνη, Της Ορθοδοξίας ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ποιμαντική βιβλιοθήκη Βιβλία χωρίς χρονολογία. Σχεδίασμα πνευματικής γεωγραφίας Ενορία. Ένα μικρό χρονικό - βιβλιογραφικός οδηγός Η θρησκευτική ανάπτυξη του παιδιού: Βιβλιογραφικός οδηγός Πρόσωπα και κείμενα , Ποιμαντική βιβλιοθήκη , 91, , Ιστορίες αγάπης Μαθήματα αρχιτεκτονικής , Σκέψεις γύρω από μία έκδοση (Ένα βιβλίο Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας) ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 1. Βιβλιοφιλία, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Αντ. Γκλίνου, Τα Προβλήματα των βιβλίων 1986 και των βιβλιοθηκών 295 / Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Θ. Ψαριώτη, Τα Πεύκα της Πάτμου, Μνήμη π , / Αμφιλοχίου Μακρή 3. Το θαυμαστό φως, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Lucien Morren, Από το φως στο μυστήριο / Δεσμοί αίματος, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Γ. Χρ. Ευθυμίου, Εθελοντική

32 αιμοδοσία στη Θεολογική Σχολή (χρονικό) 5. Ένας Βέλγος θρησκειοψυχολόγος στην Ελλάδα, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Antoine Vergote, Η ψυχολογία της απιστίας (μετ. Στάθη Γιαννή) 6. Φιλοκαλική ενημέρωση, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Αρχιμ. Δρ. Χερουβείμ Μαλισιάνου, Κ. Παρθένης Άγνωστες μαρτυρίες της παρουσίας του στη Βιέννη 7. Εκκλησιαστική κοινωνική διακονία, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο της Ευτυχίας Γιαννουλάκη, Τέταρτος κόσμος: ο κοινωνικός αποκλεισμός 8. Σπουδάζοντας Θεολογία, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Θαν. Παπαθανασίου, Σπουδάζοντας Θεολογία: Μια απόπειρα προσέγγισης 1993 / / /40-41, 62-63, 80-81, 98-99, και / / , , / & ΑΛΛΕΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 11.1 Ποιμαντική των 5 αισθήσεων 1. Ως ωραίοι οι πόδες Περί διατροφής , Περί τροφής 2008 ; 11.2 Ποιμαντική των 4 στοιχείων της φύσεως 1. Η διαπλοκή στη γνώση , Διεθνή και ευρωπαϊκά έτη 1. Ένα έτος, μία πρόκληση Ιωβηλαίον έτος , Ευρωπαϊκό έτος γλωσσών ,

33 Β ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ Α. Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ Έτη: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Έτος Τεύχος/Σελίδες 11. Θρησκευτικές αξίες και εμπειρίες στην ποιμαντική πράξη και συμβουλευτική , Ποιμένες και Χιούμορ Ποιμαντική ψυχραιμία «Ιλάσθητι ημίν ο Θεός». Ώρες περισυλλογής Ο ποιμήν ο καλός Η δύναμη της Παιδείας Ιερατικές κλήσεις (ψυχολογική θεώρηση) Ποιμαντική βιβλιοθήκη Μάθημα ποιμαντικής οικονομίας Το μυστήριο της υγείας και της αρρώστιας Εκκλησία και σύγχρονος κόσμος Εντυπώσεις από μία ελληνογαλλική συνάντηση στην Κρήτη 22. Ένας λόγος για το καλοκαίρι Ποιμαντικό τακτ Αποχαιρετισμός στο καλοκαίρι Η αυτοκτονία σαν ποιμαντικό πρόβλημα. Εισαγωγικές σκέψεις στο άρθρο του Έρβιν / 227, 243, 246, 260, Ρίνγκελ, Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στους νέους 26. Πανεπιστήμιο και ζωή. Άσκηση αυτογνωσίας 27. Η άγαμη μητέρα. Θεολογική ποιμαντική προσέγγιση Φθινοπωρινά Η χρήση των ναρκωτικών ως ποιμαντικό πρόβλημα Κ. Πανουτσοπούλου, Ένα αλλιώτικο μήνυμα , / Προς εκκλησιασμό

34 31. Εορταστικά Η δύναμη της εικόνας , Φως αναστάσιμο Ποιμαντικά σημεία στίξεως Δυσκολίες επικοινωνίας Προσκλητήρια γάμου, μηνύματα ζωής Για μια ιστορία αγάπης Φιλοξενία Η στάση φιλοξενίας Η τέχνη της αγάπης , , Μηνύματα σωτηρίας Ένα έτος, μία πρόκληση Συναντήσεις ζωής / Γ. Θεοτοκά, Η συνάντηση / Πανεπιστήμιο και ζωή. Έρευνα πνευματικής γεωγραφίας Της Ιερωσύνης Ορθόδοξη πνευματική ζωή και γάμος Συζητώντας για το γάμο , Πρεσβυτέρες του καιρού μας Μετά δεκαπέντε έτη Παραλειπόμενα Η ποιμαντική αντιμετώπιση της αθεΐας Σχεδίασμα πνευματικής γεωγραφίας Ταξιδιωτικοί οδηγοί , Προεόρτια , Μεθεόρτια Βιβλία χωρίς χρονολογία Επιλεγόμενα που προλέγουν /Π.Β.Πάσχου Ένας Γέροντας / Ραδιοτηλεόραση και Εκκλησία. Επίκαιρη ποιμαντική προσέγγιση Ραδιοτηλεοπτική ποιμαντική. Προτάσεις Ανάμεσα σε δύο κόσμους. Όροι ποιμαντικής θεολογίας Ενορία. Ένα μικρό χρονικό - βιβλιογραφικός οδηγός Σύναξη αγάπης. Π. Σκουζέ, Ενορίες της / παλιάς Αθήνας 63. Για να ζήσει η ενορία. (Εισήγηση: Αναζωογόνηση και δραστηριοποίηση της ,

35 Ενορίας) 64. Πρεσβυτέρες του καιρού μας (απαντήσεις σε μια έρευνα) Γνώρισε την ενορία σου Ενοριακή οργάνωση και ζωή Ερωτηματολόγιο 67. Βιβλιοφιλία, Προλογ. σημείωμα στο 295 ανάτυπο του Αντ. Γκλίνου Τα Προβλήματα 1986 των βιβλίων και των βιβλιοθηκών / Γνώρισε τον εαυτό σου Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Θ. Ψαριώτη, Τα Πεύκα της Πάτμου, , / Μνήμη π. Αμφιλοχίου Μακρή 70. Το θαυμαστό φως, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Lucien Morren Από το φως στο μυστήριο / Εβδομάδα ιερατικών κλήσεων Ανάπτυξη. Νέες προοπτικές Θεολογική , προσέγγιση 73. Περίοδος εξετάσεων Με κραταιό φρόνημα Δεσμοί αίματος, Προλογ. σημείωμα στο ανάτυπο του Γ. Χρ. Ευθυμίου, Εθελοντική αιμοδοσία στη Θεολογική Σχολή (χρονικό) / Ζήτημα χρόνου Χρόνος για όλους και για όλα Μαθήματα ορθοφωνίας Θεραπευτικός τουρισμός Γυμνάσματα ποιμαντικά: Γνώρισε τον Άγιό σου Η ποιμαντική των αγίων Αλφάβητος και πνευματική ζωή Η θρησκευτική ανάπτυξη του παιδιού , Ποιμαντικές επισκέψεις , 40-41, Αγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αληθής ερμηνεία στο «η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα» 86. Πρόσωπα και κείμενα , Ποιμαντική βιβλιοθήκη , 91, ,

36 88. Τόποι άνθρωποι, βιβλία Θεραπευτικός τουρισμός Χρόνου φείδου Στον πηγαιμό για την Ευρώπη. Η ευθύνη της Εκκλησίας για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση , Η πληροφορική στη ζωή μας , , Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Ο λόγος που παίρνει πρόσωπο Η πληροφορική στη ζωή της Εκκλησίας Υπάρχω άρα δεν υπάρχεις Μνήμην άγειν ετάχθημεν Θεραπευτικός τουρισμός Η συνακρόαση Πάντες τρέχουσι Κοπιώντες και πεφορτισμένοι Το αντίθετο της αγάπης Από τα έσχατα στα πρωταρχικά Υποσχέσεις που θα κρατηθούν Εορταστικά και καθημερινά Επιμνημόσυνη Δέηση. Για τη σφαγή στο Πεκίνο 106. Ποιμαντική αγραναύπαση Χαρά και εργασία Χάος και δημιουργικότητα , , Πορείες και πορείες. Επίκαιροι παραλληλισμοί Εικόνες και εικόνες , Μακρόν προ βραχέος Με άλλο μάτι Το ζωντανό νερό Περιμένοντας Κυριακή των πατέρων Εικόνες και μηνύματα , Βάλωμεν αρχήν Παρενέργειες Φρονιμάδα και ακεραιότητα Μνήμη ευλαβικού Εφημερίου Ο τόσονόσον! Μνήμη ενός σοφού ανθρώπου)

37 122. Μέτρα και μέτρα / Κωστή Μπαστιά, Ο εν τω ολίγω αναπαυόμενος / Έσο πρόθυμος Ο καιρός των πολέμων Αναπληρωματική γονιμότητα , Εν παντί ευχαριστείτε Προσοχή εύθραυστον Οδηγητικές εικόνες Πληροφορίαν έχειν Διαλεκτική υποσχέσεων Ιστορίες αγάπης Ποιμαντική βιβλιοθήκη Ταξιδεύοντας Si amas veni Συζητώντας για τον θάνατο Ποιμαντική της καθημερινής ζωής Δικαιοσύνην μάθετε Η βασιλική δρυς Δεν περισσεύει υπομονή Μαθήματα αρχιτεκτονικής , Προετοιμασία για την ιερωσύνη Συζητώντας για το θάνατο. Ένα συνέδριο βιοηθικής στη Ρώμη Θάνατος και εσχατολογία , Ένας είναι ο κόσμος μας Από τη μια στιγμή στην άλλη Εν πορεία Με την ψυχή στο βλέμμα Εκκλησία και ελληνική κοινωνία Ποιμαντική φωτογραφία Αυτός ο τόπος είναι δικός μας Η Ευρώπη των γονέων Ένα χρόνο μετά... Ευχήσου Ιστορίες με ζώα Ανθρώπινες σχέσεις Τα αυτονόητα Και όμως είναι δυνατόν Έστω και στο παραπέντε Η καλή αναφορά Τα έκπληκτα μάτια

38 160. Οι ενορίες και η ιστορία τους Περιπέτειες σε δύο κόσμους (εκ παραδρομής το πρώτο μέρος τιτλοφορείται: , Οι Ενορίες και η ιστορία τους) 162. Στα ψηλά βουνά. Ζαχαρία Παπαντωνίου: / Στο Μοναστήρι, Ο Εσπερινός, Το Απόδειπνο, Η Λειτουργία 163. Οι αποφάσεις και οι δυσκολίες τους Αιγαιοπελαγίτικες σελίδες Ο κρατούμενος και η οικογένειά του , , Ο κρατούμενος και η οικογένειά του. Ανθολόγιο έγκλειστης λογοτεχνίας Ένας Βέλγος θρησκειοψυχολόγος στην Ελλάδα, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο /1994 /40-41, 62-63, 80- του Antoine Vergote, Η ψυχολογία της 81, 98-99, απιστίας (μετ. Στάθη Γιαννή) και Εκκλησία, Γάμος και Οικογένεια: Ερωτηματολόγιο Σκέψεις γύρω από μία έκδοση (Ένα βιβλίο Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας) Καύχημα των ιερέων. Εβδομάδα ιερατικών κλήσεων Καύχημα των ιερέων. Μικρό ανθολόγιο Σχολή καλών τεχνών Η θεωρία των α-πιθανοτήτων Ποιμαντική πολλαπλών διαδρομών , Κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές δυνατότητες Καλοκαιρινά Φθινοπωρινά Ποιμαντική της μνήμης και της λήθης Τρία χρόνια μετά Τα θεμέλιά μου στα βουνά Ιχνηλασία γερόντων / Επιστολή Γέροντος Πορφυρίου προς τα πνευματικά του παιδιά / Σαράντα χρόνια μετά Ιστορίες με ζώα Χώραι λευκαί προς θερισμόν Επί γης αλλοτρίας , Ως δια πυρός

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th.

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. Εικόνα και Ποιμαντική Επικοινωνία Η λειτουργία της εικόνας στα ποιμαντικά κείμενα του περιοδικού «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» από της ιδρύσεώς του το 1952 μέχρι το έτος 2007 Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εμπειρική γνώση, θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού 2ας Μαΐου 5 Νέα Σμύρνη, 17121 Ηλιαχτίδα Ιδρύθηκε το 2000 Κατέχει την ειδική πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Ποιμαντική μέσω Διαδικτύου

Συμβουλευτική Ποιμαντική μέσω Διαδικτύου Συμβουλευτική Ποιμαντική μέσω Διαδικτύου Η συμβουλευτική ποιμαντική είναι ένα από τα κύρια μελήματα του ιερέως. Ζούμε σε μία εποχή που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως εποχή της γνώσης, της πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μέσων στην Κατήχηση και το μάθημα των Θρησκευτικών με αφορμή το «CD ROM της Ε και Στ Δημοτικού»

Σχόλιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μέσων στην Κατήχηση και το μάθημα των Θρησκευτικών με αφορμή το «CD ROM της Ε και Στ Δημοτικού» 1 Σχόλιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μέσων στην Κατήχηση και το μάθημα των Θρησκευτικών με αφορμή το «CD ROM της Ε και Στ Δημοτικού» Στέφανου Χρ. Κουμαρόπουλου Δρ. Θεολογίας-Καθηγητή Δ/θμιας Εκπ/σης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΤΣΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΤΖΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου!

Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου! Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου! Πόσο χρόνο σας πήρε η συγγραφή; Ε.Τ.: Κοιμάμαι + τρώω + περπατάω +

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΔΜ: λειτούργησε για πρώτη φορά το 2006-2008. Επαναλειτούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999.

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σταυριανός ΟΝΟΜΑ: Κυριάκος ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: Σταύρος ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πειραιάς ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20/7/1963 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ () 3 ης Σεπτεμβρίου 84, 10434 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 8812139,

Διαβάστε περισσότερα

3os. ι λ α ν α γ ν ω σ Φ. ί α. «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014. του δημοτικού σχολείου

3os. ι λ α ν α γ ν ω σ Φ. ί α. «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014. του δημοτικού σχολείου 3os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες του δημοτικού σχολείου Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014 ι λ α ν α γ ν ω σ Φ ί α «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Επισπεύδον τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Γραφείο Νεότητος. Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Γραφείο Νεότητος. Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Γραφείο Νεότητος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γραφείο Νεότητος σας προσκαλεί στο 4ήμερο αφιέρωμα φιλαναγνωσίας που διοργανώνει από τις 30 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /0/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Σελίδα ΛΙΑΓΚΟΥ ΙΡΕΝΑ ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΕΛΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΟΛΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Οδός Ιωάννου Γενναδίου 14 Αθήναι 11521 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και η Επιστημονική Ένωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ διοργανώνουν Πανελλήνιους Μαθητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου Εισήγησις εις το Γενικόν Ιερατικόν Συνέδριον Της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές,

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές, Αθήνα : 24/06/2011 Αρ. Πρωτ : 1213 Προς : Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας & των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων Γραφείο 148 Υπόψη κυρίας Καμηλάκη Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας

Μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ Μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας Τεύχος Β (για τη Β Λυκείου) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΣΑΣ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. γενικής ηαιεείας. Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. γενικής ηαιεείας. Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ ΓΕΙΟΕ ΑΙ ΚΑ ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ γενικής ηαιεείας Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γενικής Παιδείας Β' ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 Χριστούγεννα στο GCS ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7 Ιανουαρίου Έναρξη μαθημάτων 11 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, πρόκειται να λειτουργήσει το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Π. 13-15,45333, 76128,26510 29876,6942080181, ΦΑΞ

Π. 13-15,45333, 76128,26510 29876,6942080181, ΦΑΞ Τα ζητήματα και οι μέθοδοι συγγραφής μιας «Ιστορίας της Ελληνικής Παιδικής- Νεανικής Λογοτεχνίας»: Διεύρυνση της έννοιας και του περιεχομένου της παιδικής λογοτεχνίας. Τσατσαρώνης Θ. Γεώργιος Δρ Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012. Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου

KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012. Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου Σας ενημερώνουμε για τα βιβλία τα οποία θα χρειαστούν τα παιδιά σας κατά

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος Επιμελητών... 13 Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 MEΡΟΣ Α: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραμέληση παιδιού: η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης... 21 Παπαδομαρκάκη Ελένη, Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ, ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Τάσος Κουράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου

01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου 01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου Μια νεαρή μετανάστρια πέφτει θύμα του τράφικινγκ και αποτελεί αντικείμενο σκληρής συναλλαγής. Οι σκοτεινές διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα