ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ «ΝΕΚΥΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ «ΝΕΚΥΙΑΣ»"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Φ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ «ΝΕΚΥΙΑΣ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προλεγόμενα 3 2. Δικαιολόγηση επιλογής της μεθόδου 3 3. Το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο Η νοηματική μάθηση (Meaningful Learning) Οι εννοιολογικοί χάρτες Λειτουργία-χρησιμότητα των εννοιολογικών χαρτών Είδη εννοιολογικών χαρτών 7 4. Γνωστικά εργαλεία - Το Inspiration Η διδακτική εφαρμογή Στοιχεία Μαθήματος Μαθησιακοί στόχοι Παιδαγωγικοί Τεχνολογικοί Εφαρμογή του σενάριου Οργάνωση της τάξης-προετοιμασία διδασκαλίας Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης Παρουσίαση ιδέας του προς εκτέλεση σενάριου Δραστηριότητες ομάδων Δραστηριότητα Ομάδας Δραστηριότητα Ομάδας Δραστηριότητα Ομάδας Δραστηριότητα Ομάδας Παράρτημα: Οδηγίες χρήσης του Inspiration Βιβλιογραφία 30 2

3 1. Προλεγόμενα Στην προκείμενη εργασία παρουσιάζεται ένα σενάριο ανακεφαλαιωτικής διδασκαλίας του μαθήματος για τα Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση της πρώτης τάξης του Γυμνασίου στο διδακτικό αντικείμενο της ομηρικής Οδύσσειας. Συγκεκριμένα, επιλέγεται προς διδασκαλία η ενδέκατη (λ) οδυσσειακή ραψωδία, που φέρει τον τίτλο «Νέκυια» (= νεκρομαντεία) και περιλαμβάνεται με σχόλια και σε μετάφραση στο σχολικό εγχειρίδιο «Ομήρου Οδύσσεια» (Ιγνατιάδης, κ.ά, 2001). Το σενάριο διδασκαλίας διεκπεραιώνεται στο σχολικό εργαστήριο, με την αξιοποίηση του υπολογιστικού εργαλείου Inspiration 7.6., το οποίο χρησιμοποιείται για την εννοιολογική χαρτογράφηση (Concept Mapping). 2. Δικαιολόγηση επιλογής της μεθόδου Η προηγούμενη μέθοδος επιλέχτηκε για τον εξής βασικό λόγο: όπως επισημαίνεται παρακάτω, η ομηρική «Νέκυια» κατέχει κεντρική θέση στην άρθρωση της Οδύσσειας: ο βασικός πρωταγωνιστής Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη, για να πάρει από τον μάντη Τειρεσία οδηγίες για τον νόστο του στην Ιθάκη, και συναντά προσφιλή του, εξαφανισμένα ωστόσο, πρόσωπα, συγγενείς και φίλους. Τα πρόσωπα αυτά, με άλλα από τα οποία ο Οδυσσέας συνδιαλέγεται και άλλα ο ήρωας αναφέρει στους οικοδεσπότες του Φαίακες ότι απλώς τα συνάντησε, σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη συνολική δράση του έπους και φωτίζουν σημαντικές πτυχές του. Έτσι δίκαια η ραψωδία λ της Οδύσσειας έχει χαρακτηριστεί ότι αποτελεί «μικρόκοσμο» όλης της Οδύσσειας (Καλογεράς, 1964). Ωστόσο, η ραψωδία αυτή έχει αποδειχθεί «δύσκολη» για τους μαθητές, καθώς είναι πολυπρόσωπη, πολυθεματική και πολυεπεισοδιακή, ενώ εξελίσσεται σε διαφορετικά μεταξύ τους επίπεδα αφηγηματικής δράσης. Εξάλλου, ο όγκος της γνώσης που απαιτείται να αφομοιώσουν οι μαθητές της πρώτης γυμνασιακής τάξης στη σημαντική αυτή ραψωδία είναι μεγάλος, γεγονός που συνεπάγεται δυσκολίες στην οργάνωσή της διδασκαλίας και δυσχέρειες στην εις βάθος κατανόηση από την πλευρά των μαθητών κρίσιμων εννοιών και θεμάτων (Γ. Ιγνατιάδης, 1986). Η μέθοδος της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναμένεται ότι θα επιλύσει πολλά από τα προηγούμενα διδακτικά προβλήματα, καθώς οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αυτοαξιολογηθούν ως προς τις γνώσεις τους με το να «δοκιμαστούν» με έναν πρακτικό τρόπο πάνω σε έννοιες, πρόσωπα, θέματα και ιδέες της ραψωδίας που 3

4 έχουν διδαχθεί, συνεργαζόμενοι με τους συμμαθητές τους. Επιπλέον τους δίνεται η δυνατότητα να: Αναγνωρίσουν ότι οι έννοιες, θέματα και καταστάσεις δεν είναι απομονωμένες και ασύνδετες, αλλά ότι συνδέονται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους Συγκρίνουν τον τρόπο που οι ίδιοι σκέφτονται με τον τρόπο σκέψης των άλλων Αναθεωρήσουν ενδεχομένως τα νοητικά τους μοντέλα. 3. Το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο 3.1. Η νοηματική μάθηση (Meaningful Learning) Σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση, η γνώση δεν αντιµετωπίζεται ως µια διαδικασία προσφοράς και λήψης πληροφοριών, αλλά νοείται ως µια ενεργητική διαδικασία δόµησης νοηµάτων και εννοιολογικής αλλαγής, η οποία προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή και εµπλοκή του εκπαιδευόµενου στην όλη διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2001). Ο εκπαιδευόµενος πραγµατώνει την προσωπική του µάθηση, οικοδοµώντας µια «εικόνα για το πώς λειτουργεί ο κόσµος» (Κόµης & Φείδας, 2000). Διαμορφώνει, δηλαδή, ένα σύστηµα αναπαραστάσεων-αντιλήψεων, το οποίο χρησιµοποιεί, προκειµένου να: Αφοµοιώνει σταδιακά τις νέες γνώσεις συσχετίζοντας αυτές µε τις προϋπάρχουσες Εξηγεί ποικίλες καταστάσεις Απαντά στα νέα προβλήµατα που θέτει ο κόσµος» που τον περιβάλλει. Στα ηλεκτρονικά εργαλεία αναπαραστάσεων-αντιλήψεων ανήκουν και οι εννοιολογικοί χάρτες. Η χρήση τους στη διδασκαλία αναπτύχθηκε αρχικά από τον Joseph D. Novak στο πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ, με βάση τη θεωρία του David Ausubel ο οποίος εξήρε τη σημασία που έχει η προϋπάρχουσα γνώση στην κατάκτηση νέων εννοιών. Όπως την αποκαλούσε ο Ausubel (1963), η «μάθηση με νόημα» ή «Νοηματική Μάθηση» (Meaningful Learning): (1) Εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, μέσω κυρίως των λεκτικών/κειμενικών μαθημάτων, όταν μια ιδέα ή έννοια συσχετίζεται και ενσωματώνεται με τα ήδη προϋπάρχοντα στοιχεία, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη γνωστική δομή του ατόμου σύμφωνα με τη Θεωρία της Υποκατηγοριοποίησης [Subsumption theory] (Κολιάδης, 2002). 4

5 (2) Σημαίνει, γενικώς, την προσαρμογή των νέων εννοιών στις υπάρχουσες γνωστικές δομές. Επομένως, (3) Δίνει έμφαση στις σταθερές γνωστικές δομές των ατόμων, που είναι σαφώς δομημένες και καλά οργανωμένες (4) Δεν αποσυνδέει τις γνώσεις, αλλά τις εντάσσει σε σύστημα αλληλοσυνδεόμενων μεταξύ τους ταξινομικών «σημασιών» και «νοηματικότητας» (5) Σε αντίθεση προς την μηχανιστική μάθηση, στο πλαίσιο της οποίας η ανακαλυπτόμενη πραγματικότητα μαθαίνεται μηχανιστικά, η πραγματικότητα, που ανακαλύπτεται, ενσωματώνεται και αφομοιώνεται στις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές. Τα προηγούμενα σημαίνουν ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να αποδίδει µεγάλη σηµασία στη διερεύνηση των αντιλήψεων του εκπαιδευόµενου για την προσαρµοστική διαµόρφωση της διδακτικής του παρέµβασης και να δηµιουργεί ένα µαθητοκεντρικό περιβάλλον µάθησης, στο οποίο να ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή του εκπαιδευόµενου, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η διαµαθητική επικοινωνία. Χαρακτηριστική είναι η επισήµανση του Ausubel (Ausubel et al, 1978): «Αν ήθελα να απλοποιήσω την εκπαιδευτική ψυχολογία σε µια φράση, θα δήλωνα ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση είναι το τι ακριβώς γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόµενος. Διαπίστωσέ το και δίδαξέ τον ανάλογα». Είναι σηµαντική, λοιπόν, η αναζήτηση και η αξιοποίηση κατάλληλων, ευέλικτων και µαθητοκεντρικών εργαλείων για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων και διδακτικών προσεγγίσεων που συνάδουν µε τις σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση Οι εννοιολογικοί χάρτες Η εκμάθηση νέων εννοιών, θεμάτων και καταστάσεων, στο πλαίσιο πάντοτε της νοηματικής μάθησης, διευκολύνεται από τη συσχέτισή τους με άλλες σχετικές έννοιες, θέματα και καταστάσεις. Οι σχέσεις και οι συνδέσεις τους μπορούν να παρουσιαστούν αποτελεσματικά μέσα από έναν εννοιολογικό χάρτη (Concept Map). Ο εννοιολογικός χάρτης είναι ένα είδος οπτικού, τοπογραφικού οδηγού, που δείχνει τα μονοπάτια που πρέπει να ακολουθήσουμε, προκειμένου να συνδέσουμε νοήματα εννοιών (J. Novac, 1991). Η σύνδεση αυτή αποτυπώνεται σε διαγράμματα, τα οποία απεικονίζουν τη φυσική γλώσσα και την ανθρώπινη σκέψη σε μια οργανωμένη «εικονική» γλώσσα. Ως ειδικότερα χαρακτηριστικά των εννοιολογικών χαρτών αναγνωρίζονται: 5

6 Η ιεραρχική άρθρωση των εννοιών: κατά κανόνα, οι πιο γενικές, και πιο σημαντικές, έννοιες τοποθετούνται στην κορυφή ή στο κέντρο του χάρτη, ενώ οι πιο συγκεκριμένες και λιγότερο σημαντικές στη βάση ή στην περιφέρειά του. Έννοιες, θέματα και καταστάσεις συγκροτούν δίκτυα, τα οποία αποτελούνται με τη σειρά τους από κόμβους και συνδέσμους. Οι κόμβοι αναπαριστούν έννοιες, ενώ οι σύνδεσμοι αναπαριστούν σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες (βλ. διαγραμματικά το επόμενο σχήμα): 3.3. Λειτουργία-χρησιμότητα των εννοιολογικών χαρτών Η οργανωμένη παρουσίαση της γνώσης μέσω των εννοιολογικών χαρτών βοηθά στην κατανόηση, αποθήκευση και ανάκληση της γνώσης αυτής. Ωστόσο, ως βασικό πλεονέκτημα των εννοιολογικών χαρτών είναι το ότι παρέχουν τη δυνατότητα, μέσω μιας γραφικής απεικόνισης, να καθίστανται ορατά διαπλεκόμενα πεδία και περιβάλλοντα δράσης, ή και γνώσης, τα οποία συναποτελούν μια διαδικασία ή μια βασική έννοια. Ειδικότερα, οι εννοιολογικοί χάρτες παρέχουν σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές τις εξής δυνατότητες: (1) Ως εργαλεία καθοδήγησης συνιστούν ένα είδος βάσης για την οργάνωση ενός μαθήματος από τον δάσκαλο, που καθιστά σαφείς τους συσχετισμούς ανάμεσα στις έννοιες και τους ορισμούς 6

7 (2) Ως εργαλεία εκμάθησης βοηθούν τους μαθητές στο να κρατούν σημειώσεις, να οργανώνουν το μαθησιακό τους υλικό και να προβαίνουν σε διασυνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς μαθησιακούς πόρους (3) Ως εργαλεία αποτίμησης, βοηθούν τον δάσκαλο τόσο στην εκτίμηση της προηγούμενης γνώσης του μαθητή όσο και στην αποτίμηση της συνολικής του γνώσης, μετά το τέλος του περιεχομένου των μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί (Dimitracopoulou et. al., 2001) Είδη εννοιολογικών χαρτών Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες εννοιολογικών χαρτών, ο διαχωρισμός των οποίων γίνεται με βάση τα ποικίλα σχηματο-πλαίσια που υιοθετούν για την παρουσίαση των πληροφοριών (Βαρδάκας-Βαρδάκα): Οι «εν είδει ιστού αράχνης εννοιολογικοί χάρτες» (Spider Concept Maps). Αυτής της κατηγορίας οι χάρτες τοποθετούν τη βασική έννοια ή το κεντρικό θέμα, πού λειτουργεί ως ενοποιητικός παράγοντας, στο κέντρο τού χάρτη. Με φορά προς τα έξω οι συναπαρτίζουσες τον χάρτη έννοιες εκτίθενται σε ακτινοειδή μορφή. Δίνεται ένα παράδειγμα χρήσης ενός τέτοιου είδους χάρτη σε μάθημα δημοτικού για το νερό: Οι «Ιεραρχικά Δομημένοι Εννοιολογικοί Χάρτες» (Hierarchy Concept Maps) εκθέτουν τα πληροφοριακά τους δεδομένα μέσω μιας καθοδικής κλιμάκωσης. Η βασική έννοια τίθεται επάνω. Το πού ακριβώς θα τεθούν στην κλίμακα τής ιεραρχίας οι έννοιες/πληροφορίες εξαρτάται από παράγοντες που ενεργούν 7

8 αξιολογικά/προσδιοριστικά αυτών των εννοιών/πληροφοριών. Ένα παράδειγμα χρήσης τέτοιου χάρτη από κύκλο μαθημάτων της Γεωγραφίας: Οι «Εννοιολογικοί Χάρτες εν είδει Πινάκων Ροής» (Flowchart Concept Maps) οργανώνουν τις πληροφορίες/έννοιες του εννοιολογικού xάρτη σε μια γραμμική απεικόνιση που μπορεί να χρησιμοποιεί, σε μια πιο σύνθετη εκδοχή τους, και αλγόριθμους. Ένα παράδειγμα χρήσης από τον κύκλο μαθημάτων του περιβάλλοντος: 8

9 Οι «Συστημικοί Εννοιολογικοί Χάρτες» (Systems Concept Maps) οργανώνουν το υλικό τους κατά παρόμοιο των πινάκων ροής τρόπο, με την διαφορά ότι επιπροσθέτως έχουν στα άκρα τους εισροές και εκροές. Παράδειγμα εφαρμογής από κυκλο μαθημάτων περιβάλλοντος. 4. Γνωστικά εργαλεία - Το Inspiration 7.6. Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί σηµαντικός αριθµός υπολογιστικών περιβαλλόντων, που έχουν ως στόχο την υποστήριξη του έργου εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων τόσο κατά τη διαδικασία οικοδόµησης και έκφρασης των γνώσεων σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα όσο και στο πλαίσιο διεπιστηµονικών δραστηριοτήτων διερεύνησης και µοντελοποίησης. Πρόκειται για λογισµικά που χρησιµοποιούν τον υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο (Jonassen & Reeves, 1995), και µπορούν να συντελέσουν στο να υποστηριχθούν και να αναδειχθούν οι γνώσεις που δεν έχουν οικοδοµηθεί πλήρως ή βρίσκονται σε λανθάνουσα µορφή. Τα γνωστικά εργαλεία, ως γνωστόν, είναι κατασκευές που επιτρέπουν στο χρήστη τους να αποσαφηνίσει, να καταστήσει ξεκάθαρα και να συζητήσει σκέψεις µε τη βοήθεια µιας διεπιφάνειας χρήσης υπολογιστή (McAleese, 1992). Επεκτείνουν τις γνωστικές ικανότητες των ανθρώπων στη σκέψη, στην επίλυση ενός προβλήµατος και στη µάθηση και -εάν είναι ορθά σχεδιασµένα και υλοποιηµένα- µπορούν να ενεργοποιήσουν και να υποστηρίξουν γνωστικές και µεταγνωστικές στρατηγικές µάθησης. Τα γνωστικά αυτά εργαλεία διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: (1) Σε εκείνα που δίνουν έµφαση στην υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας, διευκολύνοντας διάφορους τρόπους έκφρασης και οικοδόµησης της γνώσης. Παραδείγματα: οι ρεαλιστικές, ή λιγότερο ρεαλιστικές, προσοµοιώσεις 9

10 (Modellus, Stella) και τα σηµασιολογικά δίκτυα στατικού χαρακτήρα (SemNet, MindMap, CLASS, Decision Explorer, Axon Idea) (2) Σε όσα αποβλέπουν κυρίως στην υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων µάθησης (CSILE, Belvedere, CoVis, Synergo), κάνοντας ευρεία χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει και το υπολογιστικό εργαλείο Inspiration, το οποίο προσφέρεται για δοκιμαστική χρήση μέσω του Διαδικτύου (http://www.inspiration.com) και προορίζεται, στην έκδοση 7.6., και για μαθητές της γυμνασιακής και λυκειακής βαθμίδας (βλ. σχετικά την επόμενη επιφάνεια εργασίας του Inspiration 7.6): 5. Η διδακτική εφαρμογή 5.1. Στοιχεία Μαθήματος Τίτλος μαθήματος: Ομήρου Οδύσσεια: Νέκυια (ραψωδία λ) Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Σχολικό εργαστήριο Τάξη: Α Γυμνασίου Αριθμός μαθητών: 20 Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από Μετάφραση 10

11 Προβλεπόμενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα Ηλεκτρονικά εργαλεία: 1. Εννοιολογικός Χάρτης Inspiration 7.6. (υποχρεωτικά) 2. Electronic Clip Art for Greek and Roman Designs (προαιρετικά). Το εργαλείο αυτό, το οποίο περιέχει αρχαιοελληνικές μορφές και αντικείμενα, έχει εγκατασταθεί σταθμούς εργασίας των μαθητών, επειδή η παλέτα εικονιδίων του Inspiration δεν διαθέτει εικόνες σχετικές με το θέμα της προκείμενης δραστηριότητας των μαθητών. Έντυπα εργαλεία: το σχολικό εγχειρίδιο της ομηρικής Οδύσσειας για την πρώτη τάξη του Γυμνασίου. Προαπαιτούμενα μαθήματος: 1. Η προτέρα γνώση από τους μαθητές του βασικού θέματος και των κεντρικών αφηγηματικών δρωμένων που εξελίσσονται στη ραψωδία λ 2. Ο επαρκής χειρισμός από τους μαθητές του υπολογιστή και του ηλεκτρονικού εργαλείου Inspiration Μαθησιακοί στόχοι Παιδαγωγικοί 1. Να κατανοήσουν οι μαθητές την αφηγηματική λειτουργία που επιτελεί η Νέκυια για την άρθρωση, την πλοκή και την εξέλιξη του οδυσσειακού μύθου. Ειδικότερα, να κατανοήσουν: Την κάθοδο στον Άδη ως οριακή δοκιμασία του Οδυσσέα για τον νόστo του, και ως εμπειρία που υπερβαίνει τα ανθρώπινα όρια Τον χρησμό του Τειρεσία (το περιεχόμενό του, τις προϋποθέσεις εκπλήρωσής του και τη σημασία που έχει για τον νόστο του Οδυσσέα). Το περιεχόμενο και τη σημασία των συνομιλιών και συναντήσεων του Οδυσσέα με χαμένα συγγενικά του πρόσωπα αλλά και με νεκρούς φίλους και συμπολεμιστές του στην Τροία Τεχνολογικοί Να αποκτήσουν την ικανότητα οι μαθητές, χρησιμοποιώντας τους εννοιολογικούς χάρτες, στο να: οικοδομούν, να εξετάζουν και να χειρίζονται αποτελεσματικά εξωτερικές αναπαραστάσεις των γνώσεών τους Να επικοινωνούν µε άλλους συμμαθητές τους και να μοιράζονται αυτές τις αναπαραστάσεις στο πλαίσιο συνεργατικών δραστηριοτήτων. 11

12 6. Εφαρμογή του σενάριου 6.1. Οργάνωση της τάξης-προετοιμασία διδασκαλίας Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος από το σχολικό εγχειρίδιο στην αίθουσα, το μάθημα μεταφέρεται την επόμενη ώρα στο σχολικό εργαστήριο. Οι 20 μαθητές της τάξης καλούνται από τον καθηγητή να επιλέξουν να χωριστούν σε 4 ομάδες, και παίρνουν τη θέση τους στους υπολογιστές. Οι μαθητές ορίζεται να συνεργάζονται σύμφωνα με την τεχνική jigsaw. Συγκεκριμένα: Οι ομάδες ποικίλουν ως προς το φύλο των μαθητών και τις γνωστικές τους ικανότητες. Κάθε ομάδα εκλέγει τον εκπρόσωπό της Τα μέλη κάθε ομάδας έχουν άμεση πρόσβαση μόνο στη διαστηριότητα που τους αναλογεί. Οι μαθητές έχουν κάποιον εύλογο χρόνο στη διάθεσή τους, προκειμένου να διαβάσουν τα δεδομένα και να εκτελέσουν τη δραστηριότητά τους. Θα δημιουργούνται συναντήσεις των «ομάδων ειδικών», όπου ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας θα ανταλλάσσει απόψεις για τη δραστηριότητα της ομάδας του με τον εκπρόσωπο της άλλης ομάδας που έχει οριστεί να επικοινωνεί. Με την παρεμβατική καθοδήγηση του καθηγητή, έχει οριστεί η ομάδα 1 να επικοινωνεί με την 4, και η 2 με την 3. Στο πλαίσιο των συναντήσεων των ομάδων-ειδικών γίνονται δοκιμαστικές παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του τις τυχόν διορθώσεις που έγιναν στο πλαίσιο της συνάντησής του στην ομάδα-ειδικών. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει στο εργαστήριο τη δραστηριότητα που αντιστοιχεί στην ομάδα του. Ο διδάσκων κινητοποιεί τους υπόλοιπους μαθητές να υποβάλουν ερωτήσεις και απορίες. Γενικότερα, ο καθηγητής, σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης των δραστηριοτήτων, περιφέρεται στις ομάδες και παρατηρεί τη διαδικασία εκπόνησης της δραστηριότητας. Στην περίπτωση που κάποια ομάδα έχει κάποιο πρόβλημα, παρεμβαίνει διορθωτικά. 12

13 6.2. Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης - πρόκληση ενδιαφέροντος Ως αφόρμηση και εισαγωγή στη διδασκαλία επιχειρείται η ανακεφαλαίωση της προηγούμενη ύλης, με τρόπον ώστε να συνδεθεί με τα επόμενα. Με τη μέθοδο των ερωταποκρίσεων εκμαιεύονται κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τη δομή και τα βασικά της ραψωδίας λ. Είναι απαραίτητο σε αυτή την εισαγωγική φάση της διδασκαλίας να ανακαλέσουν οι μαθητές στη μνήμη τους σημειώνοντας ότι: H ραψωδία λ της Οδύσσειας Νέκυια- αποτελεί αξονική τομή στη γενική σύνθεση του έπους, γιατί συνδέει το πρώτο μέρος της Τηλεμάχειας (όπου και οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα και του γιου του Τηλεμάχου, που αναζητεί στην Πελοπόννησο τον πατέρα του) με το δεύτερο μέρος του νόστου (όπου ο Οδυσσέας επιστρέφει, μεταμορφωμένος σε γέρο ζητιάνο, στην Ιθάκη, εκδικείται τους αλαζόνες μνηστήρες και ξανασμίγει με τη γυναίκα του Πηνελόπη). Η Νέκυια εντίθεται συμμετρικά στο μέσο πέντε Απολόγων (= της μακράς διήγησης του Οδυσσέα στους Φαίακες για τους τόπους στους οποίους περιπλανήθηκε μέχρι να φτάσει στη Σχερία, τελευταίο του σταθμό πριν την Ιθάκη). Της Νέκυιας, συγκεκριμένα, προηγούνται τα επεισόδια: Κίκονες Λωτοφάγοι Κύκλωπες, Αίολος Λαιστρυγόνες Κίρκη Ακολουθούν, μετά τη Νέκυια, τα επεισόδια: Σειρήνες, Σκύλλα και Χάρυβδη, Θρινακία, νησί της Καλυψώς (Ωγυγία) Φαίακες (νησί: Σχερία), στους οποίους ο ήρωας διηγείται τις περιπλανήσεις του καθώς επίσης το επεισόδιο της Νέκυιας. Βασικό θέμα της «Νέκυιας» είναι η κάθοδος του Οδυσσέα στον Άδη (νεκρομαντική επίσκεψη και νεκυιομαντεία), που συνάπτεται με το βασικό θέμα του έπους, τον νόστο του ήρωα στην πατρίδα του. Το μοτίβο της κατάβασης 13

14 συνδέεται άμεσα με δύο άλλα θεματικά μοτίβα: το ταξίδι του Οδυσσέα στον υποχθόνιο κόσμο και την επίκληση των νεκρών. Κύριος σκοπός του μεταφυσικού αυτού ταξιδιού του Οδυσσέα στον Άδη είναι, σύμφωνα με την εντολή της Κίρκης, να πάρει οδηγητικό χρησμό από τον μάντη Τειρεσία για το πώς θα νοστήσει στην Ιθάκη. Ο ποιητής, ωστόσο, εκμεταλλεύεται με ευστοχία το ταξίδι αυτό του ήρωα, για να υπογραμμίσει και άλλους δευτερεύοντες στόχους, που εξυπηρετούν τη λειτουργικότητα της ραψωδίας. Οι στόχοι αυτοί θεμελιώνονται στέρεα πάνω στον αρχικό σκοπό και αναφέρονται συγκεκριμένα στις συναντήσεις του Οδυσσέα με τον εταίρο του Ελπήνορα, με τη μητέρα του Αντίκλεια, τις δυσέρωτες γυναίκες (αγάπη θεού και πάθος ανθρώπινου έρωτα) και τους περίφημους ήρωες συμπολεμιστές του Οδυσσέα στην Τροία (Αγαμέμνονα, Αχιλλέα, Αίαντα). Κεντρική ιδέα της Νέκυιας είναι η ύβρις και η τίσις από τους παντεπόπτες θεούς (πρβλ. την τιμωρία των μεγάλων αμαρτωλών στη Νέκυια -υπαινιγμός για την επικείμενη εξόντωση των αλαζόνων μνηστήρων στην Ιθάκη), με δευτερεύουσες την πίστη στη μεταθανάτια ζωή και τις κρατούσες αντιλήψεις για τους νεκρούς, την ιδέα της υστεροφημίας και την αγάπη του ομηρικού ανθρώπου για τη ζωή. 14

15 6.3. Παρουσίαση ιδέας του προς εκτέλεση σενάριου Ο διδάσκων καλεί τους 20 μαθητές να ανοίξουν από τον φάκελο «οι εικόνες μου» το αρχείο nekyia.gif, όπου έχει ο ίδιος αναπαραστήσει, με το εργαλείο Inspiration 7.6., ανακατωμένη την άρθρωση της Νέκυιας (βλ σχετικά την επόμενη αναπαράσταση). Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να ενταχθούν σε τέσσερις ομάδες, επιλέγοντας από τα αντίστοιχα τέσσερα, χρωματιστά υποθέματα του Κύριου Μέρους της Νέκυιας: Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα της σχετικής αναπαράστασης, οι μαθητές εντάσσονται στην ομάδα 1, αν επιλέξουν το το κίτρινο (= Διάλογος με Ελπήνορα και Αντίκλεια), στην ομάδα 2, αν επιλέξουν το κόκκινο (= Διάλογος με τον Τειρεσία), στην ομάδα 3, αν επιλέξουν το πράσινο (= Κατάλογος ηρωίδων και διακοπή της διήγησης), και, τέλος, στην ομάδα 4, αν επιλέξουν το μοβ (= Διάλογος με ήρωες συμπολεμιστές, κατάλογος αλαζόνων, κατάλογος επιφανών). 15

16 7. Δραστηριότητες ομάδων 7.1. Δραστηριότητα Ομάδας 1: Οι μαθητές καλούνται, αξιοποιώντας τον εννοιολογικό τους χάρτη, να δοκιμάσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, δημιουργώντας μια αναπαράσταση της θέσης της Νέκυιας, τοποθετώντάς την στη μέση των πέντε, προηγούμενων και επόμενων, Απολόγων. Να στίξουν, με διαφορετικό χρώμα, τους τρεις, κατά τη γνώμη τους, πλέον αποφασιστικούς σταθμούς του νόστου του Οδυσσέα, εκτός της Νέκυιας. Να δικαιολογήσουν με συντομία την επιλογή τους αυτή, τοποθετώντας στους τρεις σταθμούς του νόστου ένα σχόλιο. Μπορούν, όπου θέλουν, να αξιοποιήσουν και την πινακοθήκη με τις αρχαίες μορφές. Οι μαθητές, αφού μελετήσουν τα σχετικά μεταφρασμένα κείμενα στο εγχειρίδιό τους, καλούνται να αναπαραστήσουν στον εννοιολογικό τους χάρτη: 1. τις προτροπές που διατυπώνει ο Ελπήνορας στον Οδυσσέα για την ταφή του 2. τις εξηγήσεις που δίνει η Αντίκλεια στον Οδυσσέα για την τύχη των δικών του στην Ιθάκη. Συζητούν και επεξεργάζονται, μέσω του εκπροσώπου τους, τα δεδομένα τους με τα μέλη της ομάδας 4, προτού τα παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 1. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από την πρώτη άσκηση της ομάδας 1: 16

17 2. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από τη δεύτερη (2.2) άσκηση της ομάδας 1: 17

18 Δραστηριότητα ομάδας 2 Οι μαθητές καλούνται, αξιοποιώντας τον εννοιολογικό τους χάρτη, να αποκαταστήσουν στη σωστή, διαδοχική τους κλίμακα, τα επεισόδια που διαδραματίζονται στο Κύριο Μέρος της Νέκυιας. Οι μαθητές καλούνται, αφού μελετήσουν το μεταφρασμένο κείμενο, να αναπαραστήσουν την προφητεία που δίνει ο Τειρεσίας στον Οδυσσέα. Χρησιμοποιούν, όπου οι ίδιοι νομίζουν ότι είναι απαραίτητο ή χρήσιμο, την πινακοθήκη με τις αρχαίες μορφές, και στίζουν με διαφορετικά χρώματα τα διαφορετικά θεματικά επεισόδια. Συζητούν και επεξεργάζονται, μέσω του εκπροσώπου τους, τα δεδομένα τους με τα μέλη της ομάδας 3, προτού τα παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 1. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από την πρώτη άσκηση της ομάδας 2: 18

19 2. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από τη δεύτερη άσκηση της ομάδας 2: 19

20 Δραστηριότητα ομάδας 3 Οι μαθητές, αφού διαβάσουν προσεχτικά το επόμενο κείμενο από κριτική μελέτη της ομηρικής Νέκυιας, καλούνται να επιχειρήσουν να αναπαραστήσουν τα γραφόμενα στον εννοιολογικό τους χάρτη. «Τρεις συνομιλίες του Οδυσσέα με τον Ελπήνορα, τον Τειρεσία, την Αντίκλεια. Τρεις και τη δεύτερη: με τον Αγαμέμνονα, τον Αχιλλέα και τον Αίαντα. Κατάλογοι επικοσμούν και τις δύο ζώνες: ηρωίδων τη μία φορά, που φτάνουν στον αριθμό 14, ηρώων από την άλλη, που δεν ξεπερνούν τους 5. Ο τελευταίος πάντως ήρωας, ο Ηρακλής, εξέχει από το καταλογικό σύστημα ως διπλή εξαίρεση: θνητός στον Άδη, αθάνατος στον Όλυμπο. Ο μόνος που μιλά και απευθύνεται στον Οδυσσέα σε ευθύ λόγο. Στην πρώτη ζώνη συντάσσονται τρεις συνομιλίες που αφορούν εμμέσως τον Οδυσσέα: ο Ελπήνωρ είναι οικείος εταίρος του νόστου, που έμεινε άταφος στο νησί της Κίρκης και πρέπει να ταφεί το γρηγορότερο, για να ησυχάσει η ψυχή του στον Άδη. Ο Τειρεσίας προορίστηκε ήδη από την Κίρκη να δείξει στον Οδυσσέα τον δρόμο της επιστροφής του. Η μητέρα του ήρωα Αντίκλεια, που ο πόνος του παιδιού της την έστειλε νωρίτερα στον κόσμο των νεκρών, πληροφορεί τον Οδυσσέα για την τύχη της οικογένειας του στην Ιθάκη: την Πηνελόπη, τον Τηλέμαχο και τον Λαέρτη. Στη δεύτερη ζώνη της Νέκυιας εμφανίζονται οι εταίροι του τρωικού πολέμου: ο Αγαμέμνονας, ο Αχιλλέας και ο Αίαντας. Η πρώτη ζώνη κοιτάζει πιο πολύ στο μέλλον. Η δεύτερη στο παρελθόν. Στην πρώτη ζώνη εγγράφονται τα προγραμματισμένα και απαραίτητα, στην άλλη τα πρόσθετα και απρογραμμάτιστα. Οι μαθητές καλούνται, αξιοποιώντας τον εννοιολογικό τους χάρτη, να φέρουν στο φως την πινακοθήκη των 14 ηρωίδων, ευγενών γυναικών, που εμφανίζονται μπροστά στον Οδυσσέα, σαν μια ονειρική παρέλαση από σκιώδεις οπτασίες, απαγγέλοντας στον ήρωα κομμάτια από την ιστορία της ζωής τους μελαγχολικό σχόλιο για τη χαμένη ολβιότητα των επιγείων. Προσθέτουν τις σημείωσεις, όπου χρειάζεται, για τα πρόσωπα, καθώς επίσης και γυναικείες μορφές από την πινακοθήκη του clip art. Συζητούν και επεξεργάζονται τα δεδομένα τους με τα μέλη της ομάδας 2, προτού τα υποβάλουν προς διορθωτικό έλεγχο στον διδάσκοντα. 20

21 1. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από την πρώτη άσκηση της ομάδας 3: 21

22 2. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από τη δεύτερη άσκηση της ομάδας 3, με ενδεικτικά σχόλια και μορφές από την αρχαιογνωστική πινακοθήκη του clip art: 22

23 Δραστηριότητα ομάδας 4 Οι μαθητές καλούνται να αποκαταστήσουν τη συνάντηση του Οδυσσέα με τους τρεις, χαμένους συμπολεμιστές του στην Τροία (Αγαμέμνονα-Αχιλλέα και Αίαντα) και να απομονώσουν σε σχόλια το βασικό θέμα του διαλόγου. Οι μαθητές αναπαριστάνουν τη συνάντηση του Οδυσσέα: (α) με διάσημους νεκρούς, πρότυπα για τους θνητούς ακόμη και στον Άδη (Μίνωα, Ωρίωνα, Ηρακλή) και (β) με τους τιμωρημένους, με αέναο μαρτύριο, αλαζόνες (Τιτυό, Τάνταλο, Σίσυφο). Συζητούν και επεξεργάζονται τα δεδομένα τους, μέσω του εκπροσώπου τους, με τα μέλη της ομάδας 1, προτού τα παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 1. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από την πρώτη άσκηση της ομάδας 4: 23

24 2. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από τη δεύτερη άσκηση της ομάδας 4: 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ INSPIRATION Πώς ξεκινάει το πρόγραμμα 2. Πώς να δημιουργείς την κύρια ιδέα για το διάγραμμά σου 3. Πώς να δημιουργείς σύμβολα 4. Πώς να αντικαθιστάς ένα σύμβολο με άλλο από την παλέτα 5. Πώς να χρησιμοποιείς τη λειτουργία drag and drop 6. Πώς να χρησιμοποιείς τα Links 7. Πώς να προσθέτεις κείμενο σε ένα link 8. Πώς να προσθέτεις σημειώσεις στα σύμβολα 9. Πώς να μετακινείς τα σύμβολα 10. Πώς να αλλάζεις τα χρώματα στα σύμβολα 11. Πώς να σώζεις αυτό που δημιουργείς στο διάγραμμα 25

26 1. Πώς ξεκινάει το πρόγραμμα 1. Κάνε κλικ στο κουμπί Start, 2. Δείξε στο Προγράμματα, 3. Κάνε κλικ στο Inspiration Εμφανίζεται ένα νέο διάγραμμα, χωρίς τίτλο. Οι λειτουργίες κλειδιά βρίσκονται στο κάτω δεξιό μέρος του Διαγράμματος, η μπάρα του Διαγράμματος στην κουρυφή, η μπάρα για το φορμάρισμα βρίσκεται στη βάση του διαγράμματος και η παλέτα με τα σύμβολα στα αριστερά 2. Πώς να δημιουργήσεις την κύρια ιδέα για το διάγραμμά σου Όταν ανοίγει το Inspiration, εμφανίζεται ένα επιλεγμένο σύμβολο στο κέντρο της οθόνης, που γράφει Main Idea. Αν κάνεις κλικ μέσα στο σύμβολο, μπορείς να διαγράψεις το Main Idea και να γράψεις τη δική σου κύρια ιδέα. 3. Πώς να δημιουργείς σύμβολα 26

27 Ένας εύκολος τρόπος για να δημιουργήσεις ένα σύμβολο με link, κατορθώνεται από το εικονίδιο Create σύνδεσμο στην κατεύθυνση που εσύ επιλέγεις. Το εικονίδιο Create προσθέτει ένα νέο σύμβολο με 4. Πώς να αντικαθιστάς ένα σύμβολο με άλλο, από το αρχείο οι εικόνες μου Επειδή η παλέτα με τις εικόνες του προγράμματος δεν ταιριάζει με το θέμα της δραστηριότητάς σου, στο αρχείο «οι εικόνες μου» του υπολογιστή σου θα βρεις μια μεγάλη πινακοθήκη από αρχαίες μορφές και αντικείμενα. Μπορείς να αντικαταστήσεις ένα σύμβολο με μια εικόνα ως εξής: 1. Επιλέγεις το σύμβολο, 2. Κάνεις δεξιό κλικ, και 3. Στο μενού που εμφανίζεται επιλέγεις Insert Grafics. 4. Εμφανίζεται αμέσως το παράθυρο με τα περιεχόμενα του αρχείου «οι εικόνες μου», 5. Επιλέγεις την εικόνα με την οποία θέλεις να αντικαταστήσεις το επιλεγμένο σύμβολο στο διάγραμμά σου 6. Επιλέγεις άνοιγμα. 5. Πώς να χρησιμοποιείς τη λειτουργία drag and drop για να προσθέσεις ένα συγκεκριμένο σύμβολο Όταν προσθέτεις ένα σύμβολο, χρησιμοποιώντας το drag and drop, το σύμβολο δεν είναι συνδεδεμένο με τα άλλα σύμβολα 1. Από την παλέτα συμβόλων επιλέγεις με κλικ το σύμβολο που θέλεις να μετακινήσεις μέσα στο διάγραμμα 2. Με πατημένο το ποντίκι, σέρνεις το σύμβολο αυτό μέσα στο διάγραμμα, στη θέση που εσύ επιλέγεις, 3. Αφήνεις το ποντίκι. 6. Πώς να χρησιμοποιείς τα Links Για να προσθέσεις ένα link ανάμεσα σε δύο σύμβολα κάνεις τα εξής: 1. Επιλέγεις το σύμβολο. Από εδώ θα αρχίσει το link. 2. Στην επάνω μπάρα του Διαγράμματος κάνεις κλικ στο κουμπί Link, για να ενεργοποιήσεις το εργαλείο Link. 27

28 3. Τώρα επιλέγεις το άλλο σύμβολο, με το οποίο θέλεις να συνδεθεί το προηγούμενο. Αυτό είναι το σύμβολο στο οποίο θα καταλήγει το link. 4. Ένα link με το βέλος του να δείχνει προς το σύμβολο αυτό δημιουργείται. 7. Πώς να προσθέτεις κείμενο σε ένα link 1. Επιλέγεις πρώτα το link κάνοντας κλικ επάνω του 2. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο κειμένου στο link αυτό. 3. Κάνεις κλικ μέσα στο πλαίσιο του κειμένου και γράφεις αυτό που επιθυμείς. 4. Κάνεις κλικ σε κάποιο διαφορετικό μέρος του διγράμματος για βγεις από το πλαίσιο του κειμένου. 8. Πώς να προσθέτεις σημειώσεις στα σύμβολα 1. Επιλέγεις το σύμβολο στο οποίο θέλεις να προσθέσεις μια σημείωση. 2. Στην επάνω γραμμή εργαλείων του διαγράμματος επιλέγεις κάνεις κλικ στο κουμπίnote 3. Ανοίγει μια σημείωση κάτω από το σύμβολο 4. Γράφεις αυτό που θέλεις μέσα στο σύμβολο. 9. Πώς να μετακινείς τα σύμβολα 1. Επιλέγεις το σύμβολο που θέλεις να μετακινήσεις. 2. Με πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού, σέρνεις το σύμβολο στο σημείο που θέλεις να το μετακινήσεις. 3. Αφήνεις το ποντίκι. 10. Πώς να αλλάζεις τα χρώματα στα σύμβολα 1. Επιλέγεις το σύμβολο, το χρώμα του οποίου θέλεις να αλλάξεις. 2. Από τη μπάρα εργαλείων που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου του διαγράμματος κάνεις κλικ στο πρώτο χρωματισμένο κουμπί (το κουμπί έχει μπλε χρώμα, επειδή το χρώμα του συμβόλου είναι επίσης μπλε) 3. Εμφανίζεται το παράθυρο με χρώματα σε τετραγωνάκια 4. Επιλέγεις το χρώμα που θέλεις να χρησιμοποιήσεις στο σύμβολο. 5. Αυτόματα το σύμβολό σου αλλάζει στο χρώμα που έχεις επιλέξει. 28

29 11. Πώς να σώζεις αυτό που δημιουργείς στο διάγραμμα 1. Στο μενού File επιλέγεις Save. 2. Το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται με την κύρια ιδέα του διαγραμματός σου. 3. Επιλέγεις το αρχείο στο οποίο θέλεις να σώσεις το διάγραμμά σου 4. Κάνεις κλικ στο Save. Το αρχείο σώζεται με την κατάληξη.isf 29

30 9. Βιβλιογραφία Ausubel, D. P The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York. Ausubel D.- Novak J.- Hanesian H Educational Psychology: A Cognitive View. New York. Dimitracopoulou, A. Komis, V.-Apostolopoloulos, P.-Politis, P «Design Principles of a new Modelling Environment for Young Students, Supporting Various Types of Reasoning and Interdisciplinary Approaches», στο AI-ED 99, 9 th International Conference on Artificial Intelligence in Education. Le Man, Jonassen, D. & Reeves T Learning with Technology: Using computers as cognitive tools. Hand Book of Research for Educational Communications and Technology. Macmillan Library. McAleese, R «The Knowledge Arena as an Extension to the Concept Map: Reflection in Action». Interactive Learning Environments 6: Novak, J. D «Clarify with Concept Maps. A Tool for Students and Teachers alike». The Science Teacher 58.7: Βαρδάκα Μ - Βαρδάκας Ε. «Η βασισμένη στον Η/Υ δημιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους». ΑΣΠΑΙΤΕ, Παράρτημα Πάτρας, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας: Πηγή Ιγνατιάδης, Γ. Κακουλίδης, Μ-Χαραλαμπίδης, Απ Ομήρου Οδύσσεια για την Α Γυμνασίου. Αθήνα. Ιγνατιάδης, Γ «Η διδασκαλία της Νέκυιας από μετάφραση», περ. Φιλόλογος 46: Γρηγοριάδου, Μ.-Γουλή Μ. Γογουλού Α. «Ο εννοιολογικός χάρτης στη μαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση». Κολιάδης, Εμμ Γνωστική ψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη, τόμ. 4. Αθήνα Καλογεράς, Β Συμβολή στην έρευνα του λ της Οδύσσειας. Θεσσαλονίκη. Κόµης Β., Φείδας Χ «Παιδαγωγικές και τεχνολογικές αρχές σχεδίασης ενός λογισµικού συνεργατικής εννοιολογικής χαρτογράφησης βασισµένο στο Διαδίκτυο», στα Πρακτικά του 2 ου Πανελλήνιου Συνέδριου: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Πανεπιστήµιο Πατρών. Ματσαγγούρας Η «Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη Διδακτική Πράξη», στο Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, 2. Αθήνα. 30

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Βαρδάκα Ματίνα, Βαρδάκας Ευάγγελος, Αλιµήσης ηµήτρης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Παπαβασιλείου Γεώργιος Εκπαιδευτικός ΠΕ09 Οικονομολόγος και ΠΕ04.02 Χημικός, ΓΕΛ Φερών

Διαβάστε περισσότερα

Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση»

Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση» Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση» Μαρία ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Αθήνα, Ελλάδα gregor@di.uoa.gr Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο kidspiration 3

Εργαστήριο kidspiration 3 Εργαστήριο kidspiration 3 χαρτογράφηση εννοιών δημιουργία δυνητικών μικροκόσμων Aίθουσα Η/Υ Διδάσκουσα: Άννα Χρονάκη Στόχοι Παραδείγματα e- δραστηριοτήτων Εργαλεία στο kidspiration 3 Δημιουργία e-δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011

Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Προτεινόµενη διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες Στην πορεία διαπραγµάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Τάξη: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων»

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» «Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Τζιμόπουλος Νίκος 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

«Το υλικό του υπολογιστή»

«Το υλικό του υπολογιστή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Το υλικό του υπολογιστή» Σεραλίδου Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 5 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας eseralid@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση Τάξη στην οποία διδάχθηκε το μάθημα: Β6 κατεύθυνσης Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Καθηγητής: Γιώργος Ανδρονίκου Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα