ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ «ΝΕΚΥΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ «ΝΕΚΥΙΑΣ»"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Φ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ «ΝΕΚΥΙΑΣ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προλεγόμενα 3 2. Δικαιολόγηση επιλογής της μεθόδου 3 3. Το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο Η νοηματική μάθηση (Meaningful Learning) Οι εννοιολογικοί χάρτες Λειτουργία-χρησιμότητα των εννοιολογικών χαρτών Είδη εννοιολογικών χαρτών 7 4. Γνωστικά εργαλεία - Το Inspiration Η διδακτική εφαρμογή Στοιχεία Μαθήματος Μαθησιακοί στόχοι Παιδαγωγικοί Τεχνολογικοί Εφαρμογή του σενάριου Οργάνωση της τάξης-προετοιμασία διδασκαλίας Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης Παρουσίαση ιδέας του προς εκτέλεση σενάριου Δραστηριότητες ομάδων Δραστηριότητα Ομάδας Δραστηριότητα Ομάδας Δραστηριότητα Ομάδας Δραστηριότητα Ομάδας Παράρτημα: Οδηγίες χρήσης του Inspiration Βιβλιογραφία 30 2

3 1. Προλεγόμενα Στην προκείμενη εργασία παρουσιάζεται ένα σενάριο ανακεφαλαιωτικής διδασκαλίας του μαθήματος για τα Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση της πρώτης τάξης του Γυμνασίου στο διδακτικό αντικείμενο της ομηρικής Οδύσσειας. Συγκεκριμένα, επιλέγεται προς διδασκαλία η ενδέκατη (λ) οδυσσειακή ραψωδία, που φέρει τον τίτλο «Νέκυια» (= νεκρομαντεία) και περιλαμβάνεται με σχόλια και σε μετάφραση στο σχολικό εγχειρίδιο «Ομήρου Οδύσσεια» (Ιγνατιάδης, κ.ά, 2001). Το σενάριο διδασκαλίας διεκπεραιώνεται στο σχολικό εργαστήριο, με την αξιοποίηση του υπολογιστικού εργαλείου Inspiration 7.6., το οποίο χρησιμοποιείται για την εννοιολογική χαρτογράφηση (Concept Mapping). 2. Δικαιολόγηση επιλογής της μεθόδου Η προηγούμενη μέθοδος επιλέχτηκε για τον εξής βασικό λόγο: όπως επισημαίνεται παρακάτω, η ομηρική «Νέκυια» κατέχει κεντρική θέση στην άρθρωση της Οδύσσειας: ο βασικός πρωταγωνιστής Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη, για να πάρει από τον μάντη Τειρεσία οδηγίες για τον νόστο του στην Ιθάκη, και συναντά προσφιλή του, εξαφανισμένα ωστόσο, πρόσωπα, συγγενείς και φίλους. Τα πρόσωπα αυτά, με άλλα από τα οποία ο Οδυσσέας συνδιαλέγεται και άλλα ο ήρωας αναφέρει στους οικοδεσπότες του Φαίακες ότι απλώς τα συνάντησε, σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη συνολική δράση του έπους και φωτίζουν σημαντικές πτυχές του. Έτσι δίκαια η ραψωδία λ της Οδύσσειας έχει χαρακτηριστεί ότι αποτελεί «μικρόκοσμο» όλης της Οδύσσειας (Καλογεράς, 1964). Ωστόσο, η ραψωδία αυτή έχει αποδειχθεί «δύσκολη» για τους μαθητές, καθώς είναι πολυπρόσωπη, πολυθεματική και πολυεπεισοδιακή, ενώ εξελίσσεται σε διαφορετικά μεταξύ τους επίπεδα αφηγηματικής δράσης. Εξάλλου, ο όγκος της γνώσης που απαιτείται να αφομοιώσουν οι μαθητές της πρώτης γυμνασιακής τάξης στη σημαντική αυτή ραψωδία είναι μεγάλος, γεγονός που συνεπάγεται δυσκολίες στην οργάνωσή της διδασκαλίας και δυσχέρειες στην εις βάθος κατανόηση από την πλευρά των μαθητών κρίσιμων εννοιών και θεμάτων (Γ. Ιγνατιάδης, 1986). Η μέθοδος της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναμένεται ότι θα επιλύσει πολλά από τα προηγούμενα διδακτικά προβλήματα, καθώς οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αυτοαξιολογηθούν ως προς τις γνώσεις τους με το να «δοκιμαστούν» με έναν πρακτικό τρόπο πάνω σε έννοιες, πρόσωπα, θέματα και ιδέες της ραψωδίας που 3

4 έχουν διδαχθεί, συνεργαζόμενοι με τους συμμαθητές τους. Επιπλέον τους δίνεται η δυνατότητα να: Αναγνωρίσουν ότι οι έννοιες, θέματα και καταστάσεις δεν είναι απομονωμένες και ασύνδετες, αλλά ότι συνδέονται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους Συγκρίνουν τον τρόπο που οι ίδιοι σκέφτονται με τον τρόπο σκέψης των άλλων Αναθεωρήσουν ενδεχομένως τα νοητικά τους μοντέλα. 3. Το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο 3.1. Η νοηματική μάθηση (Meaningful Learning) Σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση, η γνώση δεν αντιµετωπίζεται ως µια διαδικασία προσφοράς και λήψης πληροφοριών, αλλά νοείται ως µια ενεργητική διαδικασία δόµησης νοηµάτων και εννοιολογικής αλλαγής, η οποία προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή και εµπλοκή του εκπαιδευόµενου στην όλη διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2001). Ο εκπαιδευόµενος πραγµατώνει την προσωπική του µάθηση, οικοδοµώντας µια «εικόνα για το πώς λειτουργεί ο κόσµος» (Κόµης & Φείδας, 2000). Διαμορφώνει, δηλαδή, ένα σύστηµα αναπαραστάσεων-αντιλήψεων, το οποίο χρησιµοποιεί, προκειµένου να: Αφοµοιώνει σταδιακά τις νέες γνώσεις συσχετίζοντας αυτές µε τις προϋπάρχουσες Εξηγεί ποικίλες καταστάσεις Απαντά στα νέα προβλήµατα που θέτει ο κόσµος» που τον περιβάλλει. Στα ηλεκτρονικά εργαλεία αναπαραστάσεων-αντιλήψεων ανήκουν και οι εννοιολογικοί χάρτες. Η χρήση τους στη διδασκαλία αναπτύχθηκε αρχικά από τον Joseph D. Novak στο πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ, με βάση τη θεωρία του David Ausubel ο οποίος εξήρε τη σημασία που έχει η προϋπάρχουσα γνώση στην κατάκτηση νέων εννοιών. Όπως την αποκαλούσε ο Ausubel (1963), η «μάθηση με νόημα» ή «Νοηματική Μάθηση» (Meaningful Learning): (1) Εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, μέσω κυρίως των λεκτικών/κειμενικών μαθημάτων, όταν μια ιδέα ή έννοια συσχετίζεται και ενσωματώνεται με τα ήδη προϋπάρχοντα στοιχεία, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη γνωστική δομή του ατόμου σύμφωνα με τη Θεωρία της Υποκατηγοριοποίησης [Subsumption theory] (Κολιάδης, 2002). 4

5 (2) Σημαίνει, γενικώς, την προσαρμογή των νέων εννοιών στις υπάρχουσες γνωστικές δομές. Επομένως, (3) Δίνει έμφαση στις σταθερές γνωστικές δομές των ατόμων, που είναι σαφώς δομημένες και καλά οργανωμένες (4) Δεν αποσυνδέει τις γνώσεις, αλλά τις εντάσσει σε σύστημα αλληλοσυνδεόμενων μεταξύ τους ταξινομικών «σημασιών» και «νοηματικότητας» (5) Σε αντίθεση προς την μηχανιστική μάθηση, στο πλαίσιο της οποίας η ανακαλυπτόμενη πραγματικότητα μαθαίνεται μηχανιστικά, η πραγματικότητα, που ανακαλύπτεται, ενσωματώνεται και αφομοιώνεται στις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές. Τα προηγούμενα σημαίνουν ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να αποδίδει µεγάλη σηµασία στη διερεύνηση των αντιλήψεων του εκπαιδευόµενου για την προσαρµοστική διαµόρφωση της διδακτικής του παρέµβασης και να δηµιουργεί ένα µαθητοκεντρικό περιβάλλον µάθησης, στο οποίο να ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή του εκπαιδευόµενου, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η διαµαθητική επικοινωνία. Χαρακτηριστική είναι η επισήµανση του Ausubel (Ausubel et al, 1978): «Αν ήθελα να απλοποιήσω την εκπαιδευτική ψυχολογία σε µια φράση, θα δήλωνα ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση είναι το τι ακριβώς γνωρίζει ήδη ο εκπαιδευόµενος. Διαπίστωσέ το και δίδαξέ τον ανάλογα». Είναι σηµαντική, λοιπόν, η αναζήτηση και η αξιοποίηση κατάλληλων, ευέλικτων και µαθητοκεντρικών εργαλείων για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων και διδακτικών προσεγγίσεων που συνάδουν µε τις σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση Οι εννοιολογικοί χάρτες Η εκμάθηση νέων εννοιών, θεμάτων και καταστάσεων, στο πλαίσιο πάντοτε της νοηματικής μάθησης, διευκολύνεται από τη συσχέτισή τους με άλλες σχετικές έννοιες, θέματα και καταστάσεις. Οι σχέσεις και οι συνδέσεις τους μπορούν να παρουσιαστούν αποτελεσματικά μέσα από έναν εννοιολογικό χάρτη (Concept Map). Ο εννοιολογικός χάρτης είναι ένα είδος οπτικού, τοπογραφικού οδηγού, που δείχνει τα μονοπάτια που πρέπει να ακολουθήσουμε, προκειμένου να συνδέσουμε νοήματα εννοιών (J. Novac, 1991). Η σύνδεση αυτή αποτυπώνεται σε διαγράμματα, τα οποία απεικονίζουν τη φυσική γλώσσα και την ανθρώπινη σκέψη σε μια οργανωμένη «εικονική» γλώσσα. Ως ειδικότερα χαρακτηριστικά των εννοιολογικών χαρτών αναγνωρίζονται: 5

6 Η ιεραρχική άρθρωση των εννοιών: κατά κανόνα, οι πιο γενικές, και πιο σημαντικές, έννοιες τοποθετούνται στην κορυφή ή στο κέντρο του χάρτη, ενώ οι πιο συγκεκριμένες και λιγότερο σημαντικές στη βάση ή στην περιφέρειά του. Έννοιες, θέματα και καταστάσεις συγκροτούν δίκτυα, τα οποία αποτελούνται με τη σειρά τους από κόμβους και συνδέσμους. Οι κόμβοι αναπαριστούν έννοιες, ενώ οι σύνδεσμοι αναπαριστούν σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες (βλ. διαγραμματικά το επόμενο σχήμα): 3.3. Λειτουργία-χρησιμότητα των εννοιολογικών χαρτών Η οργανωμένη παρουσίαση της γνώσης μέσω των εννοιολογικών χαρτών βοηθά στην κατανόηση, αποθήκευση και ανάκληση της γνώσης αυτής. Ωστόσο, ως βασικό πλεονέκτημα των εννοιολογικών χαρτών είναι το ότι παρέχουν τη δυνατότητα, μέσω μιας γραφικής απεικόνισης, να καθίστανται ορατά διαπλεκόμενα πεδία και περιβάλλοντα δράσης, ή και γνώσης, τα οποία συναποτελούν μια διαδικασία ή μια βασική έννοια. Ειδικότερα, οι εννοιολογικοί χάρτες παρέχουν σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές τις εξής δυνατότητες: (1) Ως εργαλεία καθοδήγησης συνιστούν ένα είδος βάσης για την οργάνωση ενός μαθήματος από τον δάσκαλο, που καθιστά σαφείς τους συσχετισμούς ανάμεσα στις έννοιες και τους ορισμούς 6

7 (2) Ως εργαλεία εκμάθησης βοηθούν τους μαθητές στο να κρατούν σημειώσεις, να οργανώνουν το μαθησιακό τους υλικό και να προβαίνουν σε διασυνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς μαθησιακούς πόρους (3) Ως εργαλεία αποτίμησης, βοηθούν τον δάσκαλο τόσο στην εκτίμηση της προηγούμενης γνώσης του μαθητή όσο και στην αποτίμηση της συνολικής του γνώσης, μετά το τέλος του περιεχομένου των μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί (Dimitracopoulou et. al., 2001) Είδη εννοιολογικών χαρτών Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες εννοιολογικών χαρτών, ο διαχωρισμός των οποίων γίνεται με βάση τα ποικίλα σχηματο-πλαίσια που υιοθετούν για την παρουσίαση των πληροφοριών (Βαρδάκας-Βαρδάκα): Οι «εν είδει ιστού αράχνης εννοιολογικοί χάρτες» (Spider Concept Maps). Αυτής της κατηγορίας οι χάρτες τοποθετούν τη βασική έννοια ή το κεντρικό θέμα, πού λειτουργεί ως ενοποιητικός παράγοντας, στο κέντρο τού χάρτη. Με φορά προς τα έξω οι συναπαρτίζουσες τον χάρτη έννοιες εκτίθενται σε ακτινοειδή μορφή. Δίνεται ένα παράδειγμα χρήσης ενός τέτοιου είδους χάρτη σε μάθημα δημοτικού για το νερό: Οι «Ιεραρχικά Δομημένοι Εννοιολογικοί Χάρτες» (Hierarchy Concept Maps) εκθέτουν τα πληροφοριακά τους δεδομένα μέσω μιας καθοδικής κλιμάκωσης. Η βασική έννοια τίθεται επάνω. Το πού ακριβώς θα τεθούν στην κλίμακα τής ιεραρχίας οι έννοιες/πληροφορίες εξαρτάται από παράγοντες που ενεργούν 7

8 αξιολογικά/προσδιοριστικά αυτών των εννοιών/πληροφοριών. Ένα παράδειγμα χρήσης τέτοιου χάρτη από κύκλο μαθημάτων της Γεωγραφίας: Οι «Εννοιολογικοί Χάρτες εν είδει Πινάκων Ροής» (Flowchart Concept Maps) οργανώνουν τις πληροφορίες/έννοιες του εννοιολογικού xάρτη σε μια γραμμική απεικόνιση που μπορεί να χρησιμοποιεί, σε μια πιο σύνθετη εκδοχή τους, και αλγόριθμους. Ένα παράδειγμα χρήσης από τον κύκλο μαθημάτων του περιβάλλοντος: 8

9 Οι «Συστημικοί Εννοιολογικοί Χάρτες» (Systems Concept Maps) οργανώνουν το υλικό τους κατά παρόμοιο των πινάκων ροής τρόπο, με την διαφορά ότι επιπροσθέτως έχουν στα άκρα τους εισροές και εκροές. Παράδειγμα εφαρμογής από κυκλο μαθημάτων περιβάλλοντος. 4. Γνωστικά εργαλεία - Το Inspiration 7.6. Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί σηµαντικός αριθµός υπολογιστικών περιβαλλόντων, που έχουν ως στόχο την υποστήριξη του έργου εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων τόσο κατά τη διαδικασία οικοδόµησης και έκφρασης των γνώσεων σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα όσο και στο πλαίσιο διεπιστηµονικών δραστηριοτήτων διερεύνησης και µοντελοποίησης. Πρόκειται για λογισµικά που χρησιµοποιούν τον υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο (Jonassen & Reeves, 1995), και µπορούν να συντελέσουν στο να υποστηριχθούν και να αναδειχθούν οι γνώσεις που δεν έχουν οικοδοµηθεί πλήρως ή βρίσκονται σε λανθάνουσα µορφή. Τα γνωστικά εργαλεία, ως γνωστόν, είναι κατασκευές που επιτρέπουν στο χρήστη τους να αποσαφηνίσει, να καταστήσει ξεκάθαρα και να συζητήσει σκέψεις µε τη βοήθεια µιας διεπιφάνειας χρήσης υπολογιστή (McAleese, 1992). Επεκτείνουν τις γνωστικές ικανότητες των ανθρώπων στη σκέψη, στην επίλυση ενός προβλήµατος και στη µάθηση και -εάν είναι ορθά σχεδιασµένα και υλοποιηµένα- µπορούν να ενεργοποιήσουν και να υποστηρίξουν γνωστικές και µεταγνωστικές στρατηγικές µάθησης. Τα γνωστικά αυτά εργαλεία διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: (1) Σε εκείνα που δίνουν έµφαση στην υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας, διευκολύνοντας διάφορους τρόπους έκφρασης και οικοδόµησης της γνώσης. Παραδείγματα: οι ρεαλιστικές, ή λιγότερο ρεαλιστικές, προσοµοιώσεις 9

10 (Modellus, Stella) και τα σηµασιολογικά δίκτυα στατικού χαρακτήρα (SemNet, MindMap, CLASS, Decision Explorer, Axon Idea) (2) Σε όσα αποβλέπουν κυρίως στην υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων µάθησης (CSILE, Belvedere, CoVis, Synergo), κάνοντας ευρεία χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει και το υπολογιστικό εργαλείο Inspiration, το οποίο προσφέρεται για δοκιμαστική χρήση μέσω του Διαδικτύου (http://www.inspiration.com) και προορίζεται, στην έκδοση 7.6., και για μαθητές της γυμνασιακής και λυκειακής βαθμίδας (βλ. σχετικά την επόμενη επιφάνεια εργασίας του Inspiration 7.6): 5. Η διδακτική εφαρμογή 5.1. Στοιχεία Μαθήματος Τίτλος μαθήματος: Ομήρου Οδύσσεια: Νέκυια (ραψωδία λ) Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Σχολικό εργαστήριο Τάξη: Α Γυμνασίου Αριθμός μαθητών: 20 Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από Μετάφραση 10

11 Προβλεπόμενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα Ηλεκτρονικά εργαλεία: 1. Εννοιολογικός Χάρτης Inspiration 7.6. (υποχρεωτικά) 2. Electronic Clip Art for Greek and Roman Designs (προαιρετικά). Το εργαλείο αυτό, το οποίο περιέχει αρχαιοελληνικές μορφές και αντικείμενα, έχει εγκατασταθεί σταθμούς εργασίας των μαθητών, επειδή η παλέτα εικονιδίων του Inspiration δεν διαθέτει εικόνες σχετικές με το θέμα της προκείμενης δραστηριότητας των μαθητών. Έντυπα εργαλεία: το σχολικό εγχειρίδιο της ομηρικής Οδύσσειας για την πρώτη τάξη του Γυμνασίου. Προαπαιτούμενα μαθήματος: 1. Η προτέρα γνώση από τους μαθητές του βασικού θέματος και των κεντρικών αφηγηματικών δρωμένων που εξελίσσονται στη ραψωδία λ 2. Ο επαρκής χειρισμός από τους μαθητές του υπολογιστή και του ηλεκτρονικού εργαλείου Inspiration Μαθησιακοί στόχοι Παιδαγωγικοί 1. Να κατανοήσουν οι μαθητές την αφηγηματική λειτουργία που επιτελεί η Νέκυια για την άρθρωση, την πλοκή και την εξέλιξη του οδυσσειακού μύθου. Ειδικότερα, να κατανοήσουν: Την κάθοδο στον Άδη ως οριακή δοκιμασία του Οδυσσέα για τον νόστo του, και ως εμπειρία που υπερβαίνει τα ανθρώπινα όρια Τον χρησμό του Τειρεσία (το περιεχόμενό του, τις προϋποθέσεις εκπλήρωσής του και τη σημασία που έχει για τον νόστο του Οδυσσέα). Το περιεχόμενο και τη σημασία των συνομιλιών και συναντήσεων του Οδυσσέα με χαμένα συγγενικά του πρόσωπα αλλά και με νεκρούς φίλους και συμπολεμιστές του στην Τροία Τεχνολογικοί Να αποκτήσουν την ικανότητα οι μαθητές, χρησιμοποιώντας τους εννοιολογικούς χάρτες, στο να: οικοδομούν, να εξετάζουν και να χειρίζονται αποτελεσματικά εξωτερικές αναπαραστάσεις των γνώσεών τους Να επικοινωνούν µε άλλους συμμαθητές τους και να μοιράζονται αυτές τις αναπαραστάσεις στο πλαίσιο συνεργατικών δραστηριοτήτων. 11

12 6. Εφαρμογή του σενάριου 6.1. Οργάνωση της τάξης-προετοιμασία διδασκαλίας Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος από το σχολικό εγχειρίδιο στην αίθουσα, το μάθημα μεταφέρεται την επόμενη ώρα στο σχολικό εργαστήριο. Οι 20 μαθητές της τάξης καλούνται από τον καθηγητή να επιλέξουν να χωριστούν σε 4 ομάδες, και παίρνουν τη θέση τους στους υπολογιστές. Οι μαθητές ορίζεται να συνεργάζονται σύμφωνα με την τεχνική jigsaw. Συγκεκριμένα: Οι ομάδες ποικίλουν ως προς το φύλο των μαθητών και τις γνωστικές τους ικανότητες. Κάθε ομάδα εκλέγει τον εκπρόσωπό της Τα μέλη κάθε ομάδας έχουν άμεση πρόσβαση μόνο στη διαστηριότητα που τους αναλογεί. Οι μαθητές έχουν κάποιον εύλογο χρόνο στη διάθεσή τους, προκειμένου να διαβάσουν τα δεδομένα και να εκτελέσουν τη δραστηριότητά τους. Θα δημιουργούνται συναντήσεις των «ομάδων ειδικών», όπου ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας θα ανταλλάσσει απόψεις για τη δραστηριότητα της ομάδας του με τον εκπρόσωπο της άλλης ομάδας που έχει οριστεί να επικοινωνεί. Με την παρεμβατική καθοδήγηση του καθηγητή, έχει οριστεί η ομάδα 1 να επικοινωνεί με την 4, και η 2 με την 3. Στο πλαίσιο των συναντήσεων των ομάδων-ειδικών γίνονται δοκιμαστικές παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του τις τυχόν διορθώσεις που έγιναν στο πλαίσιο της συνάντησής του στην ομάδα-ειδικών. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει στο εργαστήριο τη δραστηριότητα που αντιστοιχεί στην ομάδα του. Ο διδάσκων κινητοποιεί τους υπόλοιπους μαθητές να υποβάλουν ερωτήσεις και απορίες. Γενικότερα, ο καθηγητής, σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης των δραστηριοτήτων, περιφέρεται στις ομάδες και παρατηρεί τη διαδικασία εκπόνησης της δραστηριότητας. Στην περίπτωση που κάποια ομάδα έχει κάποιο πρόβλημα, παρεμβαίνει διορθωτικά. 12

13 6.2. Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης - πρόκληση ενδιαφέροντος Ως αφόρμηση και εισαγωγή στη διδασκαλία επιχειρείται η ανακεφαλαίωση της προηγούμενη ύλης, με τρόπον ώστε να συνδεθεί με τα επόμενα. Με τη μέθοδο των ερωταποκρίσεων εκμαιεύονται κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τη δομή και τα βασικά της ραψωδίας λ. Είναι απαραίτητο σε αυτή την εισαγωγική φάση της διδασκαλίας να ανακαλέσουν οι μαθητές στη μνήμη τους σημειώνοντας ότι: H ραψωδία λ της Οδύσσειας Νέκυια- αποτελεί αξονική τομή στη γενική σύνθεση του έπους, γιατί συνδέει το πρώτο μέρος της Τηλεμάχειας (όπου και οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα και του γιου του Τηλεμάχου, που αναζητεί στην Πελοπόννησο τον πατέρα του) με το δεύτερο μέρος του νόστου (όπου ο Οδυσσέας επιστρέφει, μεταμορφωμένος σε γέρο ζητιάνο, στην Ιθάκη, εκδικείται τους αλαζόνες μνηστήρες και ξανασμίγει με τη γυναίκα του Πηνελόπη). Η Νέκυια εντίθεται συμμετρικά στο μέσο πέντε Απολόγων (= της μακράς διήγησης του Οδυσσέα στους Φαίακες για τους τόπους στους οποίους περιπλανήθηκε μέχρι να φτάσει στη Σχερία, τελευταίο του σταθμό πριν την Ιθάκη). Της Νέκυιας, συγκεκριμένα, προηγούνται τα επεισόδια: Κίκονες Λωτοφάγοι Κύκλωπες, Αίολος Λαιστρυγόνες Κίρκη Ακολουθούν, μετά τη Νέκυια, τα επεισόδια: Σειρήνες, Σκύλλα και Χάρυβδη, Θρινακία, νησί της Καλυψώς (Ωγυγία) Φαίακες (νησί: Σχερία), στους οποίους ο ήρωας διηγείται τις περιπλανήσεις του καθώς επίσης το επεισόδιο της Νέκυιας. Βασικό θέμα της «Νέκυιας» είναι η κάθοδος του Οδυσσέα στον Άδη (νεκρομαντική επίσκεψη και νεκυιομαντεία), που συνάπτεται με το βασικό θέμα του έπους, τον νόστο του ήρωα στην πατρίδα του. Το μοτίβο της κατάβασης 13

14 συνδέεται άμεσα με δύο άλλα θεματικά μοτίβα: το ταξίδι του Οδυσσέα στον υποχθόνιο κόσμο και την επίκληση των νεκρών. Κύριος σκοπός του μεταφυσικού αυτού ταξιδιού του Οδυσσέα στον Άδη είναι, σύμφωνα με την εντολή της Κίρκης, να πάρει οδηγητικό χρησμό από τον μάντη Τειρεσία για το πώς θα νοστήσει στην Ιθάκη. Ο ποιητής, ωστόσο, εκμεταλλεύεται με ευστοχία το ταξίδι αυτό του ήρωα, για να υπογραμμίσει και άλλους δευτερεύοντες στόχους, που εξυπηρετούν τη λειτουργικότητα της ραψωδίας. Οι στόχοι αυτοί θεμελιώνονται στέρεα πάνω στον αρχικό σκοπό και αναφέρονται συγκεκριμένα στις συναντήσεις του Οδυσσέα με τον εταίρο του Ελπήνορα, με τη μητέρα του Αντίκλεια, τις δυσέρωτες γυναίκες (αγάπη θεού και πάθος ανθρώπινου έρωτα) και τους περίφημους ήρωες συμπολεμιστές του Οδυσσέα στην Τροία (Αγαμέμνονα, Αχιλλέα, Αίαντα). Κεντρική ιδέα της Νέκυιας είναι η ύβρις και η τίσις από τους παντεπόπτες θεούς (πρβλ. την τιμωρία των μεγάλων αμαρτωλών στη Νέκυια -υπαινιγμός για την επικείμενη εξόντωση των αλαζόνων μνηστήρων στην Ιθάκη), με δευτερεύουσες την πίστη στη μεταθανάτια ζωή και τις κρατούσες αντιλήψεις για τους νεκρούς, την ιδέα της υστεροφημίας και την αγάπη του ομηρικού ανθρώπου για τη ζωή. 14

15 6.3. Παρουσίαση ιδέας του προς εκτέλεση σενάριου Ο διδάσκων καλεί τους 20 μαθητές να ανοίξουν από τον φάκελο «οι εικόνες μου» το αρχείο nekyia.gif, όπου έχει ο ίδιος αναπαραστήσει, με το εργαλείο Inspiration 7.6., ανακατωμένη την άρθρωση της Νέκυιας (βλ σχετικά την επόμενη αναπαράσταση). Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να ενταχθούν σε τέσσερις ομάδες, επιλέγοντας από τα αντίστοιχα τέσσερα, χρωματιστά υποθέματα του Κύριου Μέρους της Νέκυιας: Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα της σχετικής αναπαράστασης, οι μαθητές εντάσσονται στην ομάδα 1, αν επιλέξουν το το κίτρινο (= Διάλογος με Ελπήνορα και Αντίκλεια), στην ομάδα 2, αν επιλέξουν το κόκκινο (= Διάλογος με τον Τειρεσία), στην ομάδα 3, αν επιλέξουν το πράσινο (= Κατάλογος ηρωίδων και διακοπή της διήγησης), και, τέλος, στην ομάδα 4, αν επιλέξουν το μοβ (= Διάλογος με ήρωες συμπολεμιστές, κατάλογος αλαζόνων, κατάλογος επιφανών). 15

16 7. Δραστηριότητες ομάδων 7.1. Δραστηριότητα Ομάδας 1: Οι μαθητές καλούνται, αξιοποιώντας τον εννοιολογικό τους χάρτη, να δοκιμάσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, δημιουργώντας μια αναπαράσταση της θέσης της Νέκυιας, τοποθετώντάς την στη μέση των πέντε, προηγούμενων και επόμενων, Απολόγων. Να στίξουν, με διαφορετικό χρώμα, τους τρεις, κατά τη γνώμη τους, πλέον αποφασιστικούς σταθμούς του νόστου του Οδυσσέα, εκτός της Νέκυιας. Να δικαιολογήσουν με συντομία την επιλογή τους αυτή, τοποθετώντας στους τρεις σταθμούς του νόστου ένα σχόλιο. Μπορούν, όπου θέλουν, να αξιοποιήσουν και την πινακοθήκη με τις αρχαίες μορφές. Οι μαθητές, αφού μελετήσουν τα σχετικά μεταφρασμένα κείμενα στο εγχειρίδιό τους, καλούνται να αναπαραστήσουν στον εννοιολογικό τους χάρτη: 1. τις προτροπές που διατυπώνει ο Ελπήνορας στον Οδυσσέα για την ταφή του 2. τις εξηγήσεις που δίνει η Αντίκλεια στον Οδυσσέα για την τύχη των δικών του στην Ιθάκη. Συζητούν και επεξεργάζονται, μέσω του εκπροσώπου τους, τα δεδομένα τους με τα μέλη της ομάδας 4, προτού τα παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 1. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από την πρώτη άσκηση της ομάδας 1: 16

17 2. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από τη δεύτερη (2.2) άσκηση της ομάδας 1: 17

18 Δραστηριότητα ομάδας 2 Οι μαθητές καλούνται, αξιοποιώντας τον εννοιολογικό τους χάρτη, να αποκαταστήσουν στη σωστή, διαδοχική τους κλίμακα, τα επεισόδια που διαδραματίζονται στο Κύριο Μέρος της Νέκυιας. Οι μαθητές καλούνται, αφού μελετήσουν το μεταφρασμένο κείμενο, να αναπαραστήσουν την προφητεία που δίνει ο Τειρεσίας στον Οδυσσέα. Χρησιμοποιούν, όπου οι ίδιοι νομίζουν ότι είναι απαραίτητο ή χρήσιμο, την πινακοθήκη με τις αρχαίες μορφές, και στίζουν με διαφορετικά χρώματα τα διαφορετικά θεματικά επεισόδια. Συζητούν και επεξεργάζονται, μέσω του εκπροσώπου τους, τα δεδομένα τους με τα μέλη της ομάδας 3, προτού τα παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 1. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από την πρώτη άσκηση της ομάδας 2: 18

19 2. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από τη δεύτερη άσκηση της ομάδας 2: 19

20 Δραστηριότητα ομάδας 3 Οι μαθητές, αφού διαβάσουν προσεχτικά το επόμενο κείμενο από κριτική μελέτη της ομηρικής Νέκυιας, καλούνται να επιχειρήσουν να αναπαραστήσουν τα γραφόμενα στον εννοιολογικό τους χάρτη. «Τρεις συνομιλίες του Οδυσσέα με τον Ελπήνορα, τον Τειρεσία, την Αντίκλεια. Τρεις και τη δεύτερη: με τον Αγαμέμνονα, τον Αχιλλέα και τον Αίαντα. Κατάλογοι επικοσμούν και τις δύο ζώνες: ηρωίδων τη μία φορά, που φτάνουν στον αριθμό 14, ηρώων από την άλλη, που δεν ξεπερνούν τους 5. Ο τελευταίος πάντως ήρωας, ο Ηρακλής, εξέχει από το καταλογικό σύστημα ως διπλή εξαίρεση: θνητός στον Άδη, αθάνατος στον Όλυμπο. Ο μόνος που μιλά και απευθύνεται στον Οδυσσέα σε ευθύ λόγο. Στην πρώτη ζώνη συντάσσονται τρεις συνομιλίες που αφορούν εμμέσως τον Οδυσσέα: ο Ελπήνωρ είναι οικείος εταίρος του νόστου, που έμεινε άταφος στο νησί της Κίρκης και πρέπει να ταφεί το γρηγορότερο, για να ησυχάσει η ψυχή του στον Άδη. Ο Τειρεσίας προορίστηκε ήδη από την Κίρκη να δείξει στον Οδυσσέα τον δρόμο της επιστροφής του. Η μητέρα του ήρωα Αντίκλεια, που ο πόνος του παιδιού της την έστειλε νωρίτερα στον κόσμο των νεκρών, πληροφορεί τον Οδυσσέα για την τύχη της οικογένειας του στην Ιθάκη: την Πηνελόπη, τον Τηλέμαχο και τον Λαέρτη. Στη δεύτερη ζώνη της Νέκυιας εμφανίζονται οι εταίροι του τρωικού πολέμου: ο Αγαμέμνονας, ο Αχιλλέας και ο Αίαντας. Η πρώτη ζώνη κοιτάζει πιο πολύ στο μέλλον. Η δεύτερη στο παρελθόν. Στην πρώτη ζώνη εγγράφονται τα προγραμματισμένα και απαραίτητα, στην άλλη τα πρόσθετα και απρογραμμάτιστα. Οι μαθητές καλούνται, αξιοποιώντας τον εννοιολογικό τους χάρτη, να φέρουν στο φως την πινακοθήκη των 14 ηρωίδων, ευγενών γυναικών, που εμφανίζονται μπροστά στον Οδυσσέα, σαν μια ονειρική παρέλαση από σκιώδεις οπτασίες, απαγγέλοντας στον ήρωα κομμάτια από την ιστορία της ζωής τους μελαγχολικό σχόλιο για τη χαμένη ολβιότητα των επιγείων. Προσθέτουν τις σημείωσεις, όπου χρειάζεται, για τα πρόσωπα, καθώς επίσης και γυναικείες μορφές από την πινακοθήκη του clip art. Συζητούν και επεξεργάζονται τα δεδομένα τους με τα μέλη της ομάδας 2, προτού τα υποβάλουν προς διορθωτικό έλεγχο στον διδάσκοντα. 20

21 1. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από την πρώτη άσκηση της ομάδας 3: 21

22 2. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από τη δεύτερη άσκηση της ομάδας 3, με ενδεικτικά σχόλια και μορφές από την αρχαιογνωστική πινακοθήκη του clip art: 22

23 Δραστηριότητα ομάδας 4 Οι μαθητές καλούνται να αποκαταστήσουν τη συνάντηση του Οδυσσέα με τους τρεις, χαμένους συμπολεμιστές του στην Τροία (Αγαμέμνονα-Αχιλλέα και Αίαντα) και να απομονώσουν σε σχόλια το βασικό θέμα του διαλόγου. Οι μαθητές αναπαριστάνουν τη συνάντηση του Οδυσσέα: (α) με διάσημους νεκρούς, πρότυπα για τους θνητούς ακόμη και στον Άδη (Μίνωα, Ωρίωνα, Ηρακλή) και (β) με τους τιμωρημένους, με αέναο μαρτύριο, αλαζόνες (Τιτυό, Τάνταλο, Σίσυφο). Συζητούν και επεξεργάζονται τα δεδομένα τους, μέσω του εκπροσώπου τους, με τα μέλη της ομάδας 1, προτού τα παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 1. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από την πρώτη άσκηση της ομάδας 4: 23

24 2. Τυπικό, και ενδεχόμενο, αποτέλεσμα από τη δεύτερη άσκηση της ομάδας 4: 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ INSPIRATION Πώς ξεκινάει το πρόγραμμα 2. Πώς να δημιουργείς την κύρια ιδέα για το διάγραμμά σου 3. Πώς να δημιουργείς σύμβολα 4. Πώς να αντικαθιστάς ένα σύμβολο με άλλο από την παλέτα 5. Πώς να χρησιμοποιείς τη λειτουργία drag and drop 6. Πώς να χρησιμοποιείς τα Links 7. Πώς να προσθέτεις κείμενο σε ένα link 8. Πώς να προσθέτεις σημειώσεις στα σύμβολα 9. Πώς να μετακινείς τα σύμβολα 10. Πώς να αλλάζεις τα χρώματα στα σύμβολα 11. Πώς να σώζεις αυτό που δημιουργείς στο διάγραμμα 25

26 1. Πώς ξεκινάει το πρόγραμμα 1. Κάνε κλικ στο κουμπί Start, 2. Δείξε στο Προγράμματα, 3. Κάνε κλικ στο Inspiration Εμφανίζεται ένα νέο διάγραμμα, χωρίς τίτλο. Οι λειτουργίες κλειδιά βρίσκονται στο κάτω δεξιό μέρος του Διαγράμματος, η μπάρα του Διαγράμματος στην κουρυφή, η μπάρα για το φορμάρισμα βρίσκεται στη βάση του διαγράμματος και η παλέτα με τα σύμβολα στα αριστερά 2. Πώς να δημιουργήσεις την κύρια ιδέα για το διάγραμμά σου Όταν ανοίγει το Inspiration, εμφανίζεται ένα επιλεγμένο σύμβολο στο κέντρο της οθόνης, που γράφει Main Idea. Αν κάνεις κλικ μέσα στο σύμβολο, μπορείς να διαγράψεις το Main Idea και να γράψεις τη δική σου κύρια ιδέα. 3. Πώς να δημιουργείς σύμβολα 26

27 Ένας εύκολος τρόπος για να δημιουργήσεις ένα σύμβολο με link, κατορθώνεται από το εικονίδιο Create σύνδεσμο στην κατεύθυνση που εσύ επιλέγεις. Το εικονίδιο Create προσθέτει ένα νέο σύμβολο με 4. Πώς να αντικαθιστάς ένα σύμβολο με άλλο, από το αρχείο οι εικόνες μου Επειδή η παλέτα με τις εικόνες του προγράμματος δεν ταιριάζει με το θέμα της δραστηριότητάς σου, στο αρχείο «οι εικόνες μου» του υπολογιστή σου θα βρεις μια μεγάλη πινακοθήκη από αρχαίες μορφές και αντικείμενα. Μπορείς να αντικαταστήσεις ένα σύμβολο με μια εικόνα ως εξής: 1. Επιλέγεις το σύμβολο, 2. Κάνεις δεξιό κλικ, και 3. Στο μενού που εμφανίζεται επιλέγεις Insert Grafics. 4. Εμφανίζεται αμέσως το παράθυρο με τα περιεχόμενα του αρχείου «οι εικόνες μου», 5. Επιλέγεις την εικόνα με την οποία θέλεις να αντικαταστήσεις το επιλεγμένο σύμβολο στο διάγραμμά σου 6. Επιλέγεις άνοιγμα. 5. Πώς να χρησιμοποιείς τη λειτουργία drag and drop για να προσθέσεις ένα συγκεκριμένο σύμβολο Όταν προσθέτεις ένα σύμβολο, χρησιμοποιώντας το drag and drop, το σύμβολο δεν είναι συνδεδεμένο με τα άλλα σύμβολα 1. Από την παλέτα συμβόλων επιλέγεις με κλικ το σύμβολο που θέλεις να μετακινήσεις μέσα στο διάγραμμα 2. Με πατημένο το ποντίκι, σέρνεις το σύμβολο αυτό μέσα στο διάγραμμα, στη θέση που εσύ επιλέγεις, 3. Αφήνεις το ποντίκι. 6. Πώς να χρησιμοποιείς τα Links Για να προσθέσεις ένα link ανάμεσα σε δύο σύμβολα κάνεις τα εξής: 1. Επιλέγεις το σύμβολο. Από εδώ θα αρχίσει το link. 2. Στην επάνω μπάρα του Διαγράμματος κάνεις κλικ στο κουμπί Link, για να ενεργοποιήσεις το εργαλείο Link. 27

28 3. Τώρα επιλέγεις το άλλο σύμβολο, με το οποίο θέλεις να συνδεθεί το προηγούμενο. Αυτό είναι το σύμβολο στο οποίο θα καταλήγει το link. 4. Ένα link με το βέλος του να δείχνει προς το σύμβολο αυτό δημιουργείται. 7. Πώς να προσθέτεις κείμενο σε ένα link 1. Επιλέγεις πρώτα το link κάνοντας κλικ επάνω του 2. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο κειμένου στο link αυτό. 3. Κάνεις κλικ μέσα στο πλαίσιο του κειμένου και γράφεις αυτό που επιθυμείς. 4. Κάνεις κλικ σε κάποιο διαφορετικό μέρος του διγράμματος για βγεις από το πλαίσιο του κειμένου. 8. Πώς να προσθέτεις σημειώσεις στα σύμβολα 1. Επιλέγεις το σύμβολο στο οποίο θέλεις να προσθέσεις μια σημείωση. 2. Στην επάνω γραμμή εργαλείων του διαγράμματος επιλέγεις κάνεις κλικ στο κουμπίnote 3. Ανοίγει μια σημείωση κάτω από το σύμβολο 4. Γράφεις αυτό που θέλεις μέσα στο σύμβολο. 9. Πώς να μετακινείς τα σύμβολα 1. Επιλέγεις το σύμβολο που θέλεις να μετακινήσεις. 2. Με πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού, σέρνεις το σύμβολο στο σημείο που θέλεις να το μετακινήσεις. 3. Αφήνεις το ποντίκι. 10. Πώς να αλλάζεις τα χρώματα στα σύμβολα 1. Επιλέγεις το σύμβολο, το χρώμα του οποίου θέλεις να αλλάξεις. 2. Από τη μπάρα εργαλείων που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου του διαγράμματος κάνεις κλικ στο πρώτο χρωματισμένο κουμπί (το κουμπί έχει μπλε χρώμα, επειδή το χρώμα του συμβόλου είναι επίσης μπλε) 3. Εμφανίζεται το παράθυρο με χρώματα σε τετραγωνάκια 4. Επιλέγεις το χρώμα που θέλεις να χρησιμοποιήσεις στο σύμβολο. 5. Αυτόματα το σύμβολό σου αλλάζει στο χρώμα που έχεις επιλέξει. 28

29 11. Πώς να σώζεις αυτό που δημιουργείς στο διάγραμμα 1. Στο μενού File επιλέγεις Save. 2. Το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται με την κύρια ιδέα του διαγραμματός σου. 3. Επιλέγεις το αρχείο στο οποίο θέλεις να σώσεις το διάγραμμά σου 4. Κάνεις κλικ στο Save. Το αρχείο σώζεται με την κατάληξη.isf 29

30 9. Βιβλιογραφία Ausubel, D. P The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York. Ausubel D.- Novak J.- Hanesian H Educational Psychology: A Cognitive View. New York. Dimitracopoulou, A. Komis, V.-Apostolopoloulos, P.-Politis, P «Design Principles of a new Modelling Environment for Young Students, Supporting Various Types of Reasoning and Interdisciplinary Approaches», στο AI-ED 99, 9 th International Conference on Artificial Intelligence in Education. Le Man, Jonassen, D. & Reeves T Learning with Technology: Using computers as cognitive tools. Hand Book of Research for Educational Communications and Technology. Macmillan Library. McAleese, R «The Knowledge Arena as an Extension to the Concept Map: Reflection in Action». Interactive Learning Environments 6: Novak, J. D «Clarify with Concept Maps. A Tool for Students and Teachers alike». The Science Teacher 58.7: Βαρδάκα Μ - Βαρδάκας Ε. «Η βασισμένη στον Η/Υ δημιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους». ΑΣΠΑΙΤΕ, Παράρτημα Πάτρας, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας: Πηγή Ιγνατιάδης, Γ. Κακουλίδης, Μ-Χαραλαμπίδης, Απ Ομήρου Οδύσσεια για την Α Γυμνασίου. Αθήνα. Ιγνατιάδης, Γ «Η διδασκαλία της Νέκυιας από μετάφραση», περ. Φιλόλογος 46: Γρηγοριάδου, Μ.-Γουλή Μ. Γογουλού Α. «Ο εννοιολογικός χάρτης στη μαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση». Κολιάδης, Εμμ Γνωστική ψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη, τόμ. 4. Αθήνα Καλογεράς, Β Συμβολή στην έρευνα του λ της Οδύσσειας. Θεσσαλονίκη. Κόµης Β., Φείδας Χ «Παιδαγωγικές και τεχνολογικές αρχές σχεδίασης ενός λογισµικού συνεργατικής εννοιολογικής χαρτογράφησης βασισµένο στο Διαδίκτυο», στα Πρακτικά του 2 ου Πανελλήνιου Συνέδριου: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Πανεπιστήµιο Πατρών. Ματσαγγούρας Η «Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη Διδακτική Πράξη», στο Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, 2. Αθήνα. 30

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Βαρδάκα Ματίνα, Βαρδάκας Ευάγγελος, Αλιµήσης ηµήτρης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση»

Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση» Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση» Μαρία ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Αθήνα, Ελλάδα gregor@di.uoa.gr Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό

Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό Εισαγωγή Η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με στόχο κυρίως να υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχυθεί η μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικού, Ερευνώ και Ανακαλύπτω"»

Δημοτικού, Ερευνώ και Ανακαλύπτω» ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Παπαβασιλείου Γεώργιος Εκπαιδευτικός ΠΕ09 Οικονομολόγος και ΠΕ04.02 Χημικός, ΓΕΛ Φερών

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα