Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011"

Transcript

1 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

2 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα είναι περήφανο για το ανθρώπινο δυναμικό του αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του, γι αυτό και επενδύει συνεχώς στις διαδικασίες επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής. 02 Υγεία (18-23) Το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο Η υγεία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, η αφετηρία από την οποία ονειρευόμαστε και προγραμματίζουμε το αύριο και γι αυτό στεκόμαστε παραστάτες στους αγώνες για αναβάθμιση της ποιότητας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 03 Παιδεία (24-29) Οι πρωταγωνιστές του αύριο Επενδύοντας στην παιδεία, επενδύουμε στους κύριους πρωταγωνιστές του αύριο που δεν είναι άλλοι από τους νέους. Οι νέοι είναι το μέλλον μας και η υγιής ανάπτυξή τους, η παιδεία και η πολιτιστική τους ταυτότητα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για κάθε κοινωνικά ευαίσθητο οργανισμό. 04 Αθλητισμός (30-33) Βάση για την ασφαλή ανάπτυξη των νέων Στηρίζουμε τον αθλητισμό γιατί προετοιμάζει τα παιδιά μας, πνευματικά και σωματικά να πορευθούν σωστά στην κοινωνία και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους έχοντας σωστά πρότυπα και συμπεριφορές. 05 Πολιτισμός (34-37) Η διάσωση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 με στόχο τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του νησιού. 06 Περιβάλλον (38-43) Διασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής μας Ο σεβασμός του περιβάλλοντος αποτελεί για την Τράπεζα Κύπρου καθημερινή πράξη και τρόπο ζωής που εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη της. 07 Το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου (44-47) Εντοπισμός, συγκέντρωση και ταξινόμηση της οικονομικής ιστορίας του τόπου μας 08 Βασικές Πληροφορίες για το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (48-55)

3 5 Κανονιστική Συμμόρφωση Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αποδίδει τη μέγιστη σημασία στη διαχείριση και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης μέσω των προγραμμάτων/διαδικασιών συμμόρφωσής που έχει θεσπίσει. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Συγκροτήματος βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης με στόχο την προστασία της φήμης, ακεραιότητας και επαγγελματισμού του Συγκροτήματος σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Προωθεί την κουλτούρα της κανονιστικής συμμόρφωσης με στόχο την εφαρμογή του γράμματος αλλά και του πνεύματος του νόμου. Η κανονιστική συμμόρφωση διέπεται από την πολιτική διακυβέρνησης της κανονιστικής συμμόρφωσης. Πρόσφατες ενέργειες περιλαμβάνουν: Θέσπιση διαδικασιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών αλλά και των υπαλλήλων. Ετοιμασία πολιτικών για εντοπισμό και αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώματα του πελάτη. Θέσπιση πολιτικής η οποία απαγορεύει κάθε είδους δωροδοκία από και προς τους υπαλλήλους του Συγκροτήματος. Περαιτέρω ενδυνάμωση των διαδικασιών και των συστημάτων για την ανίχνευση, πρόληψη και συμμόρφωση με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και της εκπαίδευσης του προσωπικού σε αυτές τις διαδικασίες. Εφαρμογή της πολιτικής αποδοχής πελατών σε όλες τις χώρες που λειτουργεί το Συγκρότημα. Αναθεώρηση της υφιστάμενης διαδικασίας χειρισμού παραπόνων με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη επίλυση των παραπόνων των πελατών και για συμμόρφωση με την νομοθεσία για την Εξώδική Επίλυση Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

4 6 7 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Σημαντικοί αριθμοί ,000 ασθενείς στο Ογκολογικό Κέντρο απο το ,656 αριθμός ημερών εκπαίδευσης προσωπικού 22 ευέλικτα οχήματα δωρεά στο Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου αριθμός Σεμιναρίων Τράπεζας Κύπρου 950 λειτουργίας Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου 14χρόνια πυροσβεστικά οχήματα δωρεά σε Δήμους της 11Ελλάδας 40 εκ δωρεά προς το Ογκολογικό Κέντρο απο το ,365 ανθρωποώρες σε σεμινάρια Τράπεζας Κύπρου 150 δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα και Κύπρο συμμετέχουν στο Οίκαδε 3,000+ εργαζόμενοι στο συγκροτημα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού 75,000+ μαθητές παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πολιτιστικού Ιδρύματος απο το 1984 χρόνια στήριξης από τη Τράπεζα Κύπρου πρός 11το πρόγραμμα Οίκαδε 190+ εκδόσεις του Πολιτιστικού Κέντρου από το 1984 μαθητών και φοιτητών 140βραβεύσεις κάθε χρόνο 45 ευρωπαϊκές εκθέσεις στην Κύπρο, Ελλάδα και άλλες πόλεις ISO 9001:2000 πιστοποίηση της Ελλάδας από το 2004, για την ποιότητα του συνόλου των τραπεζικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα

5 αριθμός Σεμιναρίων 950 ανθρωποώρες 114,365 αριθμός ημερών εκπαίδευσης 10, Ανθρώπινο δυναμικό Το Συγκρότημα είναι περήφανο για το ανθρώπινο δυναμικό του αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του, γι αυτό και επενδύει συνεχώς στις διαδικασίες επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής.

6 10 Η επιτυχία του Συγκροτήματος οφείλεται στους ανθρώπους του Η δέσμευση, ο ζήλος και η αφοσίωση του προσωπικού του Συγκροτήματος αποτελούν τα βασικά συστατικά της δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών και της διατήρησης της ηγετικής του θέσης. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, εδώ και 112 χρόνια συνεχίζει να προσφέρει στην κοινωνία έχοντας - από την ίδρυση του - κεντρικό άξονα τον άνθρωπο. Έχοντας επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια στους ανθρώπους του Συγκροτήματος, την παιδεία, την υγεία, τις τέχνες και τον πολιτισμό, στο περιβάλλον και τον αθλητισμό, γνωρίζοντας το δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, συνεχίζει με πιο στοχευμένες επενδύσεις να στηρίζει την κοινωνία, να ενισχύει το όραμα για το μέλλον. Η ικανοποίηση των εργαζομένων του Συγκροτήματος αποτελεί συνεχή επιδίωξη. Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως στόχο, μέσα από σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές αλλά και με την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων, τη συνεχή δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών εργασίας που να συμβάλλουν θετικά στην υλοποίηση τόσο των στρατηγικών σχεδίων του Συγκροτήματος όσο και των ατομικών στόχων του κάθε μέλους του προσωπικού.

7 11 Χώρα Κύπρος Ελλάδα Ρωσσία Ρουμανία Ουκρανία Ηνωμένο Βασίλειο ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικό ,556 3,148 4, ,811 Προσωπικό ,520 3,082 3, ,305

8 12 Βραβεύσεις Investors in People Οι συνεχείς βραβεύσεις του Συγκροτήματος σε διάφορους τομείς εργασιών αποδεικνύουν την ποιότητα των στελεχών του αφού, οι επιτυχίες αυτές είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης εργασίας και προσπάθειας όλων. Για περισσότερες πληροφορίες com/el-gr/--/about_gr/1/ Η πιστοποίηση της Τράπεζας στην Κύπρο από το 2009 με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας Investors in People αποτελεί ορόσημο για το Συγκρότημα για τη συνεχή επένδυση σε συστήματα και εφαρμογή πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που να ικανοποιούν τις ανάγκες του Συγκροτήματος και των ανθρώπων του. Είμαστε η πρώτη Τράπεζα στην Κύπρο που πιστοποιείται με το διεθνές αυτό πρότυπο και ο πρώτος οργανισμός παγκόσμια που πιστοποιείται στην ολότητά του. ISO 9001:2000 Certification Στην Ελλάδα, η Τράπεζα έχει πιστοποιηθεί από το 2004 με ISO 9001:2000, για την ποιότητα του συνόλου των τραπεζικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα. Η πιστοποίηση αφορά το σχεδιασμό, την πώληση και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, των τραπεζικών προϊόντων από όλες της μονάδες της Τράπεζας. Επίσης, ο θεσμός των Επιτροπών Κοινωνικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΕΚΑΔ), έχει αξιολογηθεί ως μια από τις καλύτερες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, καθώς έχει συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Καλών Πρακτικών του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ως ιδιαίτερα σημαντικό αξιολογήθηκε το γεγονός ότι η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει έμπρακτα την εθελοντική δράση του προσωπικού, οργανώνοντας τις Επιτροπές σε πανελλαδικό επίπεδο, ενθαρρύνοντας τις τακτικές συναντήσεις των μελών και αναλαμβάνοντας την οικονομική ενίσχυση των εκδηλώσεων.

9 13 Προώθηση Κοινών Αρχών & Αξιών Χωρίς αμφιβολία, η εικόνα του Συγκροτήματος αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο του κάθε μέλους του προσωπικού. Ως εκ τούτου, το Συγκρότημα δίδει ιδιαίτερη σημασία, σε θέματα εχεμύθειας, εντιμότητας, ακεραιότητας και επαγγελματισμού. Η τήρηση των τραπεζικών διαδικασιών και των ευρύτερων κανόνων της τραπεζικής δεοντολογίας, αποτελεί δέσμευση όλων των μελών του Συγκροτήματος. Οι αρχές και αξίες του Συγκροτήματος προωθούνται σε όλο το προσωπικό, μέσα από διάφορα κανάλια επικοινωνίας. Αμφίδρομη Επικοινωνία Η ανοικτή και ειλικρινής επικοινωνία είναι αναπόσπαστο συστατικό της εταιρικής μας κουλτούρας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα όταν υπάρχει πνεύμα συνεργασίας, ανταλλαγή απόψεων όπως επίσης ενημέρωση και εμπλοκή του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που το αφορούν. Συνεπώς, στα πλαίσια της συνεχούς επικοινωνίας προωθούνται πρακτικές όπως: Διοργάνωση συσκέψεων σε διάφορα επίπεδα για παροχή κατεύθυνσης και ενημέρωσης του προσωπικού αλλά και για να ακουστούν οι απόψεις και εισηγήσεις του. Συσκέψεις των Διευθύνσεων Προσωπικού με τις διευθυντικές ομάδες για συζήτηση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού. Προσωπικές συναντήσεις των Διευθύνσεων Προσωπικού με μέλη του προσωπικού ώστε να ακουστούν και να εξεταστούν οι απόψεις τους αναφορικά με την επαγγελματική του εξέλιξη καθώς και με την αποτελεσματικότερη λειτουργία της μονάδας τους. Αξιοποιείται επίσης για σκοπούς ενημέρωσης του προσωπικού, το εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι. Το δίκτυο χρησιμοποιείται ευρέως για ενημέρωση του προσωπικού για όλες τις εξελίξεις που αφορούν το Συγκρότημα, τα διάφορα συστήματα και διαδικασίες, σεμινάρια, ανακοινώσεις, κλπ. Επίσης, στην Κύπρο μέσω της αμεσότητας της ηλεκτρονικής σελίδας και στην Ελλάδα μέσω τριμηνιαίας έκδοσης με την ονομασία Ο Κόσμος Μας-On line, το Συγκρότημα ενημερώνει το προσωπικό για εσωτερικές εξελίξεις, εκδηλώσεις αλλά και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Επιπρόσθετα, με αφορμή τον εορτασμό 20 χρόνων της Τράπεζας στην Ελλάδα, στην αρχή της χρονιάς 2011, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις όλου του προσωπικού ανά Περιφέρεια με τη Διοίκηση της Τράπεζας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις οικονομικές εξελίξεις και τους στόχους της νέας χρονιάς αλλά και να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή απόψεων και η σύσφιξη σχέσεων. Πολιτική Ίσων Ευκαιριών Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στηρίζει την παροχή ίσων ευκαιριών καθώς και το σεβασμό και τη σωστή διαχείριση της διαφορετικότητας. Ως εκ τούτου, το Συγκρότημα διασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών μέσω των σχετικών πρακτικών που εφαρμόζει στα θέματα επιλογής και πρόσληψης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης και γενικά σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα έχει εφαρμόσει διαδικασία υποβολής παραπόνων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και κατ επέκταση την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής διάκρισης ή άνισης μεταχείρισης. Έρευνα Προσωπικού Το τελευταίο τρίμηνο του 2010, πραγματοποιήθηκε έρευνα απόψεων ανάμεσα σε όλο το προσωπικό της Κύπρου και της Ελλάδας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τέλος του χρόνου και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο προσωπικό αρχές του Τα πορίσματα της έρευνας έχουν αξιοποιηθεί με στόχο τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των συστημάτων μας ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του οργανισμού.

10 14 Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τράπεζας πραγματοποιούνται σεμινάρια και παρουσιάσεις προς το προσωπικό Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Από την έναρξη εργασιών του μέχρι και σήμερα, το Συγκρότημα επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους του και έχει υιοθετήσει την φιλοσοφία της Δια Βίου Μάθησης. Έμπρακτο παράδειγμα της σημασίας που αποδίδει το Συγκρότημα στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του είναι η λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων στην Κύπρο και Ελλάδα. Στην Κύπρο λειτουργεί υπερσύχρονο και πλήρως εξοπλισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο στη Λευκωσία που στεγάζει τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πολυμέσων Εκπαίδευσης το οποίο παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Στην Ελλάδα λειτουργούν Εκπαιδευτικά Κέντρα στην Αθήνα καθώς και Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, Κρήτη και Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα ακολουθείται, σε ετήσια βάση, συγκεκριμένο πλάνο εκπαίδευσης για απόκτηση των σχετικών τεχνικών γνώσεων και ανάπτυξη των απαραίτητων προσωπικών ικανοτήτων που συμβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας του προσωπικού συνεισφέροντας παράλληλα στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξή του. Στην Κύπρο κατά το 2011, προτεραιότητα για την τεχνική εκπαίδευση ήταν η εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα που αφορούσαν το νέο λειτουργικό σύστημα της Τράπεζας με τη συμμετοχή εκπαιδευτών ολικής και μερικής απασχόλησης. Επίσης έμφαση δόθηκε και στην εκπαίδευση στους τομείς των συναλλαγών, ασφάλειας στο χώρο εργασίας και Πρώτων Βοηθειών. Στα πλαίσια της πιο στοχευμένης εκπαίδευσης των διευθυντικών στελεχών του Συγκροτήματος, ξεκίνησε η εκστρατεία για ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών σε θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, Εvery Manager is an HR Manager με πρώτο θέμα την παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν γύρω στα 900 στελέχη του Συγκροτήματος ενώ η συνέχεια έπεται για το 2012 με θέμα την καθοδήγηση προσωπικού. Παράλληλα διεξήχθηκε μια σειρά σεμιναρίων για μεσο-διευθυντικά στελέχη με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της επικοινωνίας, παρακίνησης, ηγεσίας και καθοδήγησης. Στην Ελλάδα, με τη συμβολή 65 εκπαιδευτών ολικής και μερικής απασχόλησης, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύνθετο πρόγραμμα που περιλάμβανε 99 τίτλους σεμιναρίων. Το πρόγραμμα ήταν δομημένο σε 2 μεγάλες ενότητες : Τραπεζικά προϊόντα Υπηρεσίες (Τεχνική Εκπαίδευση) και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων (Διευθυντικού και Γραφειακού Προσωπικού). Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν έχοντας ως βάση τις θεμελιώδεις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με κύρια χαρακτηριστικά τη βιωματική και εμπειρική μορφή μάθησης. Επίσης διοργανώθηκαν 3 ημερίδες για θέματα διαχείρισης του εργασιακού άγχους, οι οποίες απευθύνονταν σε Προϊσταμένους της Διοίκησης. Συνολικά συμμετείχαν 70 Προϊστάμενοι από 22 μονάδες της Διοίκησης. Οι αντίξοες συνθήκες, τόσο της εσωτερικής αγοράς όσο και της διεθνούς, οδήγησαν στην ανάγκη επένδυσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων των διευθυντικών στελεχών σε θέματα ηγεσίας, καθοδήγησης και υποστήριξης του προσωπικού για την επίτευξη των στόχων και την αντιμετώπιση των κρίσεων καθώς και για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για το γραφειακό προσωπικό, η έμφαση δόθηκε πέραν από τους τομείς της γενικής τραπεζικής κατάρτισης, σε θέματα anti-money laundering, επίλυσης προβλημάτων και οργάνωσης εργασίας, ενώ για τους ταμίες της Τράπεζας, εναρμονιζόμενοι με την απόφαση της Ε.Κ.Τ, στους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων.

11 15 Εκπαίδευση με μια ματιά Το Συγκρότημα παρέχει διάφορα ωφελήματα στα πλαίσια της υποστήριξης των μελών του προσωπικού που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους μέσω της απόκτησης περαιτέρω ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων που έχουν άμεση σχέση με τα καθήκοντα τους και τις εργασίες του Συγκροτήματος Κύπρος Αριθμός Σεμιναρίων 594 Αριθμός Συμμετοχών 14,426 Ανθρωποώρες 69,264 Αριθμός Σεμιναρίων Ελλάδα Αριθμός Συμμετοχών 4,692 Ανθρωποώρες 45,101

12 16 Συστήματα Αξιολόγησης Το Συγκρότημα συνεχίζει να επενδύει στη σωστή εφαρμογή διαφόρων συστημάτων αξιολόγησης γνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού. Το Ετήσιο Σύστημα Αξιολόγησης, εφαρμόζεται για όλο το προσωπικό σε όλο το Συγκρότημα. Αποτελεί διαδικασία μέσα από την οποία καταγράφονται και αξιολογούνται οι στόχοι εργασίας και οι πτυχές επίδοσης του προσωπικού και προγραμματίζονται οι απαραίτητες ενέργειες για ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων που απαιτούνται στην εργασία. Με στόχο την υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος Ετήσιων Αξιολογήσεων, διοργανώθηκαν σχετικές παρουσιάσεις προς τις Διευθυντικές Ομάδες από στελέχη της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ παράλληλα αριθμός στελεχών συμμετείχαν σε εξειδικευμένα προγράμματα ανάπτυξης προσωπικού. Δόθηκε έμφαση σε σημαντικές εταιρικές αξίες, όπως η αντικειμενικότητα, η ειλικρίνεια και η δέσμευση στην ανάπτυξη του προσωπικού. Παράλληλα με το Ετήσιο Σύστημα Αξιολόγησης, το Συγκρότημα κάνει χρήση και άλλων συστημάτων με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας σε συγκεκριμένους τομείς και την περαιτέρω ανάπτυξη ανάλογα των καθηκόντων και των αναγκών του προσωπικού. Το Σύστημα Αξιολόγησης 360 αποτελεί εργαλείο που αξιοποιείται για την αξιολόγηση και ανάπτυξη των Διευθυντικών Στελεχών του Συγκροτήματος. Το συγκεκριμένο σύστημα δίνει την δυνατότητα στον αξιολογούμενο να συλλέξει πληροφορίες από διάφορες ομάδες αξιολογητών όσον αφορά τις γνώσεις, ικανότητες, και συμπεριφορές που είναι σημαντικές για έναν υπεύθυνο ομάδας, και να εντοπίσει πιθανούς τομείς για περαιτέρω ανάπτυξη. Το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Ουκρανία και σύντομα στη Ρωσσία, για στελέχη όλων των επιπέδων, νεαρά, μεσαία και ανώτερα. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση της εικόνας εκείνων των στελεχών που χαράσσουν στρατηγική για τον οργανισμό αλλά και εμπνέουν όλο το δυναμικό της τράπεζας για υψηλή δέσμευση στον οργανισμό. Στην Ελλάδα διεξήχθηκαν Κέντρα Ανάπτυξης για ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων σε διευθυντικά στελέχη του δικτύου. Οι συμμετέχοντες στα Κέντρα Ανάπτυξης είχαν την ευκαιρία να δεχθούν ανατροφοδότηση για τον τρόπο διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και διαχείρισης καταστάσεων, με στόχο τον εντοπισμό συμπεριφορών που μπορούν να εμπλουτισθούν ή και εντοπισμό επιτυχημένων πρακτικών που ήδη εφαρμόζουν. Σε δεύτερο στάδιο καταρτίστηκαν προσωπικά πλάνα ανάπτυξης τα οποία συνέβαλαν ενεργά στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων αφενός, και αφετέρου στην εξασφάλιση αποτελεσματικού management. Νέες Ιδέες / Εισηγήσεις Προσωπικού Το Συγκρότημα, έχει θεσμοθετήσει και ενθαρρύνει σχέδια με σκοπό το κάθε μέλος του προσωπικού να υποβάλλει τις εισηγήσεις του για βελτίωση σε διάφορους τομείς της εργασίας. Το «Σχέδιο Εισηγήσεων Προσωπικού» - για την Κύπρο, και ο θεσμός «Βραβείων Νέων Ιδεών» - την Ελλάδα, εντάσσονται στο σύστημα παρακίνησης, κινήτρων και ικανοποίησης που εφαρμόζεται και αποτελεί εργαλείο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η παραγωγή καινοτόμων εισηγήσεων από το προσωπικό, με στόχο την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και την καινοτομία της Τράπεζας. Στα σχέδια αυτά, κατατίθενται ιδέες από το προσωπικό όλου του Συγκροτήματος σε θέματα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Τράπεζας όσον αφορά νέα προϊόντα, απλοποίηση διαδικασιών, μείωση λειτουργικού κόστους, θέματα εξυπηρέτησης και προσέλκυσης πελατών. Αυτοματοποίηση Συστημάτων Στα πλαίσια της προσπάθειας για καλύτερη διαχείριση και υποστήριξη της στρατηγικής του Συγκροτήματος αναφορικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό, έχει ολοκληρωθεί και στην Ελλάδα, η εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης διαχείρισης αδειών και υπερωριών που εφαρμόζεται στην Κύπρο εξοικονομώντας χρόνο και κόστος για όλους τους χρήστες.

13 17 Work-Life Balance / Εξισορρόπηση Εργασίας Προσωπικής ζωής Μέσα από τη λειτουργία των Επιτροπών Κοινωνικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΕΚΑΔ) που αποτελούν πλέον θεσμό στην Κύπρο & Ελλάδα και που σκοπό έχουν όχι μόνο την ψυχαγωγία του προσωπικού, την ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων αλλά και την ενθάρρυνση της κοινωνικής προσφοράς, έχουν υλοποιηθεί διάφορες δράσεις με την χρηματοδότηση του Συγκροτήματος. Το περιεχόμενο των δράσεων του 2011 ήταν ψυχαγωγικό, αθλητικό, επιμορφωτικό, οικολογικό και φιλανθρωπικό. Στα πλαίσια κοινωνικής προσφοράς, το προσωπικό κινητοποιήθηκε στην διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων όπως αιμοδοσίες, συγκέντρωση ρούχων, τροφίμων και παιγνιδιών για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και εράνων. Όσον αφορά τη ψυχαγωγία του προσωπικού, έχουν διοργανωθεί και μέσα στο 2011 διάφορες εκδηλώσεις όπως για παράδειγμα υπαίθριες ομαδικές δραστηριότητες, αποκριάτικοι χοροί, διάφορες θεματικές βραδιές. Επίσης, επιχορηγούνται και διατηρούνται ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες που κύριο στόχο έχουν την υγιή απασχόληση και άθληση των συναδέλφων. Η Τράπεζα διαθέτει ποδοσφαιρικές, καλαθοσφαιρικές, σκοπευτικές ομάδες καθώς και ομάδες bowling και ποδοσφαίρου (5Χ5). Κάθε χρόνο διοργανώνονται εκδηλώσεις για το προσωπικό και τα παιδιά του Στην Κύπρο οι ποδοσφαιρικές και σκοπευτικές ομάδες πρωταγωνιστούν σε παγκύπριο επίπεδο κατακτώντας τίτλους σε τοπικές και παγκύπριες διοργανώσεις

14 02 περίθαλψης. Υγεία Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, η αφετηρία από την οποία ονειρευόμαστε και προγραμματίζουμε το αύριο, και γι αυτό στεκόμαστε παραστάτες στους αγώνες για αναβάθμιση της ποιότητας της ιατροφαρμακευτικής 40 εκ 22, χρόνια δωρεά προς το Ογκολογικό Κέντρο από το 1998 ασθενείς στο Ογκολογικό Κέντρο απο το 1998 λειτουργίας Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου

15 20 Ογκολογικό Κέντρο Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία και άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του από το Μέχρι το τέλος του 2011 η Τράπεζα έχει καταβάλει περίπου 40 εκατομμύρια για την ανέγερση, εξοπλισμό, αναβάθμιση και λειτουργία του Κέντρου. Η στήριξη αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη, και μάλιστα συνεχιζόμενη, δωρεά που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, το Κέντρο προχωρεί σε επεκτάσεις και σε αναβάθμιση συστημάτων και εξοπλισμού. Το 2009 προστέθηκε τρίτος γραμμικός επιταχυντής (μαζί με επέκταση του υπογείου κατά περίπου 380 τ.μ.) και το 2010 αντικαταστάθηκαν οι άλλοι δυο γραμμικοί επιταχυντές καθώς και άλλα συστήματα και εξοπλισμοί. Η δαπάνη για τα έργα αυτά ανήλθε σε 9.6 εκατομμύρια. Η αποστολή του Κέντρου είναι: αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονες υπηρεσίες συνεργασία με τα κρατικά νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και συνδέσμους που στηρίζουν τους ασθενείς συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργία και σύσφιξη επιστημονικών δεσμών με αναγνωρισμένα ογκολογικά κέντρα του εξωτερικού εξέλιξή του σε κέντρο παραπομπής στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Το Σεπτέμβριο 2011 άρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες για τη νέα φάση επεκτάσεων η οποία περιλαμβάνει νέα τμήματα ακτινοδιαγνωστικής, πυρηνικής ιατρικής, ημερήσιας νοσηλείας και εξωτερικών ιατρειών καθώς και άμβλυνση ενός από τα σοβαρά προβλήματα της περιοχής της Ακρόπολης με την κατασκευή επίγειου και υπέργειου χώρου στάθμευσης σε συνεργασία με το Μακάριο νοσοκομείο. Ο χώρος στάθμευσης αναμένεται να παραδοθεί το καλοκαίρι 2012 ενώ τα νέα κλινικά τμήματα θα αρχίσουν να παραδίδονται σταδιακά από την άνοιξη Η νέα αυτή φάση χρηματοδοτείται από την Τράπεζα με ποσό ύψους περίπου 13.5 εκατομμυρίων. Το 2011 το Κέντρο συμπλήρωσε 13 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς έχοντας περιθάλψει πάνω από 22,000 ασθενείς. Κάθε μήνα εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 170 νέους ασθενείς, ενώ καθημερινά προσέρχονται για τις διάφορες υπηρεσίες του ασθενείς. Τον Ιούλιο 2007 το Κέντρο εξασφάλισε την ποιοτική διαπίστευσή του από τον μεγαλύτερο οργανισμό διαπίστευσης νοσοκομείων στην Ευρώπη και έχει συμπεριληφθεί στα πιο διακεκριμένα νοσοκομεία όσον αφορά τα πρότυπα λειτουργίας και ποιότητας. Το Μάρτιο 2010 το Κέντρο υποβλήθηκε σε νέα αξιολόγηση και έχει διατηρήσει τη διαπίστευση. Το Κέντρο είναι το πρώτο νοσηλευτήριο σε Κύπρο και Ελλάδα που διαπιστεύτηκε και συνεχίζει να είναι το μόνο στην Κύπρο που έχει τέτοια διαπίστευση ποιότητας. Περισσότερες πληροφορίες για το Ογκολογικό Κέντρο στο

16 21 Ιστορικοί σταθμοί Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Αντικατάσταση άλλων 2 γραμμικών επιταχυντών, συστημάτων και εξοπλισμών Νέος χώρος στάθμευσης Ίδρυση Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Προστέθηκε 3ος γραμμικός επιταχυντής (μαζί με επέκταση του υπογείου κατά περίπου 380 τ.μ.) Νέα φάση επεκτάσεων ακτινοδιαγνωστικής, πυρηνικής ιατρικής, ημερήσιας νοσηλείας και εξωτερικών ιατρειών καθώς και κατασκευή επίγειου και υπέργειου χώρου στάθμευσης σε συνεργασία με το Μακάριο νοσοκομείο. Νέα κλινικά τμήματα εκ 13.5 εκ 40 εκ μέχρι σήμερα Νέους Ασθενείς κάθε μήνα Ασθενείς κάθε μέρα

17 22 Εθελοντισμός Στην μάχη ενάντια στον καρκίνο Aπό το 1998, η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, ενώ από το 1999 έχει συνδέσει το όνομά της με την Πορεία Χριστοδούλας. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, το προσωπικό του Συγκροτήματος στην Κύπρο διοργάνωσε εθελοντικά με μεγάλη επιτυχία σειρά εκδηλώσεων με την ονομασία «Αλυσίδα Ζωής». Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η άντληση οικονομικών πόρων για ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Με την στήριξη και εμψύχωση της Διοίκησης της Τράπεζας, Διεύθυνση και προσωπικό διοργανώνουν με μεγάλη επιτυχία φιλανθρωπικά παζαράκια, ράλι ιστορικού αυτοκινήτου «48 Ώρες Κύπρος», τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου (futsal), συναυλίες, φιλανθρωπικά δείπνα και διαλέξεις. Ο ενθουσιασμός και η θετική ενέργεια όλων των εμπλεκομένων, είχαν ως αποτέλεσμα τη συλλογή, μέχρι σήμερα πάνω από 9,500,000. Στήριξη Κοινοφελών Ιδρυμάτων Στην Ελλάδα, η Τράπεζα ενθαρρύνει και ενισχύει πρωτοβουλίες των εργαζομένων της για την εθελοντική στήριξη κοινωφελών ιδρυμάτων. Στόχος της Τράπεζας είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, ιδιαίτερα των παιδιών και των ασθενών κοινωνικών ομάδων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης του προσωπικού της. Συνολικά, μέσα από τις πρωτοβουλίες των εργαζομένων, έχουν ενισχυθεί περισσότερες από 140 οργανώσεις, ιδρύματα και τοπικοί φορείς σε όλη την Ελλάδα.

18 23 Το προσωπικό της Τράπεζας στην Κύπρο συμμετέχει εθελοντικά στα Παζαράκια Αλυσίδα Ζωής σε κάθε πόλη > Ο ενθουσιασμός και η θετική ενέργεια όλων των εμπλεκομένων, είχαν ως αποτέλεσμα τη συλλογή μέχρι σήμερα πάνω από 9,500,000 για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

19 δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα και Κύπρο συμμετέχουν στο Οίκαδε 11 χρόνια στήριξης από τη Τράπεζα Κύπρου πρός το πρόγραμμα Οίκαδε βραβεύσεις μαθητών και φοιτητών κάθε χρόνο 03 Παιδεία Επενδύοντας στην παιδεία, επενδύουμε στους κύριους πρωταγωνιστές του αύριο που δεν είναι άλλοι από τους νέους. Οι νέοι είναι το μέλλον μας, και η υγιής ανάπτυξή τους, η παιδεία και η πολιτιστική τους ταυτότητα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για κάθε κοινωνικά ευαίσθητο οργανισμό.

20 26 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οίκαδε Το Οίκαδε είναι ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο εκπονεί η Τράπεζα Κύπρου από το 1999, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Το Οίκαδε, είναι ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν γύρω στα 150 δημοτικά σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο και ελληνόφωνα σχολεία από το εξωτερικό. Αφού χωριστούν σε ομάδες, πραγματοποιούν ζωντανές συναντήσεις, με την κάθε τάξη να προσκαλεί τις άλλες, σε ένα μοναδικό ταξίδι στον τόπο της, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να γνωριστούν με συνομήλικούς τους απ όλο τον κόσμο. Ανταλλάσουν πληροφορίες, μαθαίνουν για τα ήθη και έθιμα και συμμετέχουν ενεργά σε μια παγκόσμια παιδική κοινότητα. Αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το Πρόγραμμα έχει στόχο να φέρει κοντά τα ελληνόπουλα όλου του κόσμου, προσφέροντας γνώσεις και καλλιεργώντας δεξιότητες. Στην Κύπρο, από τα τέλη του 2008, κυκλοφορεί η εφημερίδα Οίκαδε, η οποία αποστέλλεται σε όλους τους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Κύπρου. Πρόκειται για ένα έντυπο που σκοπό έχει την ενημέρωση και των υπόλοιπων παιδιών και γονιών για τις εργασίες που γίνονται μέσα από το Πρόγραμμα. Στα πλαίσια του Οίκαδε, διεξήχθηκε επίσης Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλλιτεχνικής Δημιουργίας με τίτλο «Πλανήτης Γη: το κοινό μας σπίτι...». Τα έργα των μαθητών εκτέθηκαν στον εκθεσιακό χώρο του σταθμού Μετρό Συντάγματος στην Αθήνα, στις αρχές Φεβρουαρίου 2009, ενώ οι νικητές βραβεύτηκαν σε εκδήλωση στο ίδιο χώρο, παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Τον Απρίλιο του 2010, η Τράπεζα Κύπρου φιλοξένησε στην Αθήνα 19 μαθητές δημοτικών σχολείων και 26 εκπαιδευτικούς και αξιωματούχους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι μαθητές προέρχονται από τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου που συμμετέχουν στο Οίκαδε και έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό ζωγραφικής για το περιβάλλον, με θέμα «Ο Βυθός μέσα από τη μάσκα μου». Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Οίκαδε και την περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση «Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS», ανάμεσα σε σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας. H εφημερίδα Οίκαδε κυκλοφορεί από το 2008 σε όλους τους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Κύπρου και το σχολικό ημερολόγιο Οίκαδε δίνεται από το 2010 σε όλους τους απόφοιτους δημοτικών σχολείων της Κύπρου

21 27 Η βράβευση των παιδιών έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μετρό στο Σύνταγμα, στην Αθήνα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και μίλησε εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Αλέξανδρος Κουράτος, ενώ εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Παπαχρήστος. Οι φιλοξενούμενοι της Τράπεζας Κύπρου ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης και απόλαυσαν τη μοναδική θεατρική, παιδική παράσταση «Ομήρου Ιλιάδα - Τρωικός Πόλεμος», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέρη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί δήλωσαν κατενθουσιασμένοι από το τριήμερο που πέρασαν στην Αθήνα με την Τράπεζα Κύπρου και εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες για τη φιλοξενία. Στιγμιότυπο από τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών στην Αθήνα > Συμμετέχουν γύρω στα 150 δημοτικά σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο και ελληνόφωνα σχολεία από το εξωτερικό στο δίκτυο Περισσότερες πληροφορίες για το Οίκαδε στο

22 28 Έκθεση επαγγελματών Σταδιοδρομία Η έκθεση επαγγελμάτων Σταδιοδρομία άνοιξε τις πύλες της για πρώτη φορά το 1996 και συνεχίζεται κάθε χρόνο με τεράστια επιτυχία. Η Έκθεση διοργανώνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΟΕΛΜΕΚ) με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου. Στην Έκθεση, η οποία πραγματοποιείται στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας στη Λευκωσία, παρουσιάζονται από επαγγελματικούς και επιστημονικούς συνδέσμους, καθώς και άλλους φορείς, όλα τα επαγγέλματα που συναντώνται στον εργασιακό χώρο της Κύπρου. Μαθητές και γονείς ενημερώνονται για τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος και στα ερωτήματά τους απαντούν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των συνδέσμων. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποιούνται και δεκάδες προγραμματισμένες ενημερωτικές διαλέξεις. Έδρα στην Χρηματοοικονομική Πανεπιστημίου Κύπρου Το 2003 η Τράπεζα Κύπρου απέκτησε Έδρα στη Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, την οποία και χρηματοδοτεί μέχρι σήμερα. Οι δραστηριότητες της Έδρας επικεντρώνονται στη διοργάνωση σειράς σεμιναρίων με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στα Μακροοικονομικά, τη Χρηματοοικονομική και τις διασυνδέσεις τους. Στιγμιότυπο από την τελετή βράβευσης αρίστων μαθητών και φοιτητών για τη σχολική χρονιά

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜHΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤH...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Club Hotel Casino Loutraki...6 Ιστορικοί Σταθμοί...8

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ...10 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ...14 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ReArtcycle. Η Green Dot Κύπρου βραβεύεται για τη συνεισφορά της στο περιβάλλον! Μια νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί στις πολλές βραβεύσεις...

Έκθεση ReArtcycle. Η Green Dot Κύπρου βραβεύεται για τη συνεισφορά της στο περιβάλλον! Μια νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί στις πολλές βραβεύσεις... Έκθεση ReArtcycle Η Ανακύκλωση στην Τέχνη Η Green Dot Κύπρου χορήγησε την εικαστική έκθεση της Αγγέλως Ευαγγέλου με γενικό τίτλο «ReArtcycle»... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13 ΤΕΥΧΟΣ 06

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 2011 τεύχη «πρώτοι εμείς» H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 73 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISSN 1450-1295 (print), ISSN 1986-3829 (online) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 42 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1986-132X Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ!

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Απολογισμός της κοινωνικής μας υπευθυνότητας 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 4 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 2. Η εταιρία μας 7 3. Προιόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ. ομολόγους του το «Πρόγραμμα κατά της πρόωρης εγκατάλειψης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ. ομολόγους του το «Πρόγραμμα κατά της πρόωρης εγκατάλειψης ΤΕΥΧΟΣ [ 52 ] MAΡΤΙΟΣ 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ ISSN 1986-1338 O Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού βασικός ομιλητής στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα