Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011"

Transcript

1 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

2 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα είναι περήφανο για το ανθρώπινο δυναμικό του αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του, γι αυτό και επενδύει συνεχώς στις διαδικασίες επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής. 02 Υγεία (18-23) Το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο Η υγεία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, η αφετηρία από την οποία ονειρευόμαστε και προγραμματίζουμε το αύριο και γι αυτό στεκόμαστε παραστάτες στους αγώνες για αναβάθμιση της ποιότητας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 03 Παιδεία (24-29) Οι πρωταγωνιστές του αύριο Επενδύοντας στην παιδεία, επενδύουμε στους κύριους πρωταγωνιστές του αύριο που δεν είναι άλλοι από τους νέους. Οι νέοι είναι το μέλλον μας και η υγιής ανάπτυξή τους, η παιδεία και η πολιτιστική τους ταυτότητα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για κάθε κοινωνικά ευαίσθητο οργανισμό. 04 Αθλητισμός (30-33) Βάση για την ασφαλή ανάπτυξη των νέων Στηρίζουμε τον αθλητισμό γιατί προετοιμάζει τα παιδιά μας, πνευματικά και σωματικά να πορευθούν σωστά στην κοινωνία και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους έχοντας σωστά πρότυπα και συμπεριφορές. 05 Πολιτισμός (34-37) Η διάσωση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 με στόχο τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του νησιού. 06 Περιβάλλον (38-43) Διασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής μας Ο σεβασμός του περιβάλλοντος αποτελεί για την Τράπεζα Κύπρου καθημερινή πράξη και τρόπο ζωής που εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη της. 07 Το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου (44-47) Εντοπισμός, συγκέντρωση και ταξινόμηση της οικονομικής ιστορίας του τόπου μας 08 Βασικές Πληροφορίες για το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (48-55)

3 5 Κανονιστική Συμμόρφωση Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αποδίδει τη μέγιστη σημασία στη διαχείριση και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης μέσω των προγραμμάτων/διαδικασιών συμμόρφωσής που έχει θεσπίσει. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Συγκροτήματος βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης με στόχο την προστασία της φήμης, ακεραιότητας και επαγγελματισμού του Συγκροτήματος σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Προωθεί την κουλτούρα της κανονιστικής συμμόρφωσης με στόχο την εφαρμογή του γράμματος αλλά και του πνεύματος του νόμου. Η κανονιστική συμμόρφωση διέπεται από την πολιτική διακυβέρνησης της κανονιστικής συμμόρφωσης. Πρόσφατες ενέργειες περιλαμβάνουν: Θέσπιση διαδικασιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών αλλά και των υπαλλήλων. Ετοιμασία πολιτικών για εντοπισμό και αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώματα του πελάτη. Θέσπιση πολιτικής η οποία απαγορεύει κάθε είδους δωροδοκία από και προς τους υπαλλήλους του Συγκροτήματος. Περαιτέρω ενδυνάμωση των διαδικασιών και των συστημάτων για την ανίχνευση, πρόληψη και συμμόρφωση με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και της εκπαίδευσης του προσωπικού σε αυτές τις διαδικασίες. Εφαρμογή της πολιτικής αποδοχής πελατών σε όλες τις χώρες που λειτουργεί το Συγκρότημα. Αναθεώρηση της υφιστάμενης διαδικασίας χειρισμού παραπόνων με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη επίλυση των παραπόνων των πελατών και για συμμόρφωση με την νομοθεσία για την Εξώδική Επίλυση Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

4 6 7 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Σημαντικοί αριθμοί ,000 ασθενείς στο Ογκολογικό Κέντρο απο το ,656 αριθμός ημερών εκπαίδευσης προσωπικού 22 ευέλικτα οχήματα δωρεά στο Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου αριθμός Σεμιναρίων Τράπεζας Κύπρου 950 λειτουργίας Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου 14χρόνια πυροσβεστικά οχήματα δωρεά σε Δήμους της 11Ελλάδας 40 εκ δωρεά προς το Ογκολογικό Κέντρο απο το ,365 ανθρωποώρες σε σεμινάρια Τράπεζας Κύπρου 150 δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα και Κύπρο συμμετέχουν στο Οίκαδε 3,000+ εργαζόμενοι στο συγκροτημα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού 75,000+ μαθητές παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πολιτιστικού Ιδρύματος απο το 1984 χρόνια στήριξης από τη Τράπεζα Κύπρου πρός 11το πρόγραμμα Οίκαδε 190+ εκδόσεις του Πολιτιστικού Κέντρου από το 1984 μαθητών και φοιτητών 140βραβεύσεις κάθε χρόνο 45 ευρωπαϊκές εκθέσεις στην Κύπρο, Ελλάδα και άλλες πόλεις ISO 9001:2000 πιστοποίηση της Ελλάδας από το 2004, για την ποιότητα του συνόλου των τραπεζικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα

5 αριθμός Σεμιναρίων 950 ανθρωποώρες 114,365 αριθμός ημερών εκπαίδευσης 10, Ανθρώπινο δυναμικό Το Συγκρότημα είναι περήφανο για το ανθρώπινο δυναμικό του αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του, γι αυτό και επενδύει συνεχώς στις διαδικασίες επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής.

6 10 Η επιτυχία του Συγκροτήματος οφείλεται στους ανθρώπους του Η δέσμευση, ο ζήλος και η αφοσίωση του προσωπικού του Συγκροτήματος αποτελούν τα βασικά συστατικά της δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών και της διατήρησης της ηγετικής του θέσης. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, εδώ και 112 χρόνια συνεχίζει να προσφέρει στην κοινωνία έχοντας - από την ίδρυση του - κεντρικό άξονα τον άνθρωπο. Έχοντας επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια στους ανθρώπους του Συγκροτήματος, την παιδεία, την υγεία, τις τέχνες και τον πολιτισμό, στο περιβάλλον και τον αθλητισμό, γνωρίζοντας το δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, συνεχίζει με πιο στοχευμένες επενδύσεις να στηρίζει την κοινωνία, να ενισχύει το όραμα για το μέλλον. Η ικανοποίηση των εργαζομένων του Συγκροτήματος αποτελεί συνεχή επιδίωξη. Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως στόχο, μέσα από σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές αλλά και με την εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων, τη συνεχή δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών εργασίας που να συμβάλλουν θετικά στην υλοποίηση τόσο των στρατηγικών σχεδίων του Συγκροτήματος όσο και των ατομικών στόχων του κάθε μέλους του προσωπικού.

7 11 Χώρα Κύπρος Ελλάδα Ρωσσία Ρουμανία Ουκρανία Ηνωμένο Βασίλειο ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικό ,556 3,148 4, ,811 Προσωπικό ,520 3,082 3, ,305

8 12 Βραβεύσεις Investors in People Οι συνεχείς βραβεύσεις του Συγκροτήματος σε διάφορους τομείς εργασιών αποδεικνύουν την ποιότητα των στελεχών του αφού, οι επιτυχίες αυτές είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης εργασίας και προσπάθειας όλων. Για περισσότερες πληροφορίες com/el-gr/--/about_gr/1/ Η πιστοποίηση της Τράπεζας στην Κύπρο από το 2009 με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας Investors in People αποτελεί ορόσημο για το Συγκρότημα για τη συνεχή επένδυση σε συστήματα και εφαρμογή πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που να ικανοποιούν τις ανάγκες του Συγκροτήματος και των ανθρώπων του. Είμαστε η πρώτη Τράπεζα στην Κύπρο που πιστοποιείται με το διεθνές αυτό πρότυπο και ο πρώτος οργανισμός παγκόσμια που πιστοποιείται στην ολότητά του. ISO 9001:2000 Certification Στην Ελλάδα, η Τράπεζα έχει πιστοποιηθεί από το 2004 με ISO 9001:2000, για την ποιότητα του συνόλου των τραπεζικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα. Η πιστοποίηση αφορά το σχεδιασμό, την πώληση και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, των τραπεζικών προϊόντων από όλες της μονάδες της Τράπεζας. Επίσης, ο θεσμός των Επιτροπών Κοινωνικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΕΚΑΔ), έχει αξιολογηθεί ως μια από τις καλύτερες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, καθώς έχει συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Καλών Πρακτικών του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ως ιδιαίτερα σημαντικό αξιολογήθηκε το γεγονός ότι η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει έμπρακτα την εθελοντική δράση του προσωπικού, οργανώνοντας τις Επιτροπές σε πανελλαδικό επίπεδο, ενθαρρύνοντας τις τακτικές συναντήσεις των μελών και αναλαμβάνοντας την οικονομική ενίσχυση των εκδηλώσεων.

9 13 Προώθηση Κοινών Αρχών & Αξιών Χωρίς αμφιβολία, η εικόνα του Συγκροτήματος αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο του κάθε μέλους του προσωπικού. Ως εκ τούτου, το Συγκρότημα δίδει ιδιαίτερη σημασία, σε θέματα εχεμύθειας, εντιμότητας, ακεραιότητας και επαγγελματισμού. Η τήρηση των τραπεζικών διαδικασιών και των ευρύτερων κανόνων της τραπεζικής δεοντολογίας, αποτελεί δέσμευση όλων των μελών του Συγκροτήματος. Οι αρχές και αξίες του Συγκροτήματος προωθούνται σε όλο το προσωπικό, μέσα από διάφορα κανάλια επικοινωνίας. Αμφίδρομη Επικοινωνία Η ανοικτή και ειλικρινής επικοινωνία είναι αναπόσπαστο συστατικό της εταιρικής μας κουλτούρας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα όταν υπάρχει πνεύμα συνεργασίας, ανταλλαγή απόψεων όπως επίσης ενημέρωση και εμπλοκή του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που το αφορούν. Συνεπώς, στα πλαίσια της συνεχούς επικοινωνίας προωθούνται πρακτικές όπως: Διοργάνωση συσκέψεων σε διάφορα επίπεδα για παροχή κατεύθυνσης και ενημέρωσης του προσωπικού αλλά και για να ακουστούν οι απόψεις και εισηγήσεις του. Συσκέψεις των Διευθύνσεων Προσωπικού με τις διευθυντικές ομάδες για συζήτηση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού. Προσωπικές συναντήσεις των Διευθύνσεων Προσωπικού με μέλη του προσωπικού ώστε να ακουστούν και να εξεταστούν οι απόψεις τους αναφορικά με την επαγγελματική του εξέλιξη καθώς και με την αποτελεσματικότερη λειτουργία της μονάδας τους. Αξιοποιείται επίσης για σκοπούς ενημέρωσης του προσωπικού, το εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι. Το δίκτυο χρησιμοποιείται ευρέως για ενημέρωση του προσωπικού για όλες τις εξελίξεις που αφορούν το Συγκρότημα, τα διάφορα συστήματα και διαδικασίες, σεμινάρια, ανακοινώσεις, κλπ. Επίσης, στην Κύπρο μέσω της αμεσότητας της ηλεκτρονικής σελίδας και στην Ελλάδα μέσω τριμηνιαίας έκδοσης με την ονομασία Ο Κόσμος Μας-On line, το Συγκρότημα ενημερώνει το προσωπικό για εσωτερικές εξελίξεις, εκδηλώσεις αλλά και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Επιπρόσθετα, με αφορμή τον εορτασμό 20 χρόνων της Τράπεζας στην Ελλάδα, στην αρχή της χρονιάς 2011, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις όλου του προσωπικού ανά Περιφέρεια με τη Διοίκηση της Τράπεζας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις οικονομικές εξελίξεις και τους στόχους της νέας χρονιάς αλλά και να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή απόψεων και η σύσφιξη σχέσεων. Πολιτική Ίσων Ευκαιριών Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στηρίζει την παροχή ίσων ευκαιριών καθώς και το σεβασμό και τη σωστή διαχείριση της διαφορετικότητας. Ως εκ τούτου, το Συγκρότημα διασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών μέσω των σχετικών πρακτικών που εφαρμόζει στα θέματα επιλογής και πρόσληψης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης και γενικά σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα έχει εφαρμόσει διαδικασία υποβολής παραπόνων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και κατ επέκταση την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής διάκρισης ή άνισης μεταχείρισης. Έρευνα Προσωπικού Το τελευταίο τρίμηνο του 2010, πραγματοποιήθηκε έρευνα απόψεων ανάμεσα σε όλο το προσωπικό της Κύπρου και της Ελλάδας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τέλος του χρόνου και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο προσωπικό αρχές του Τα πορίσματα της έρευνας έχουν αξιοποιηθεί με στόχο τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των συστημάτων μας ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του οργανισμού.

10 14 Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τράπεζας πραγματοποιούνται σεμινάρια και παρουσιάσεις προς το προσωπικό Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Από την έναρξη εργασιών του μέχρι και σήμερα, το Συγκρότημα επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους του και έχει υιοθετήσει την φιλοσοφία της Δια Βίου Μάθησης. Έμπρακτο παράδειγμα της σημασίας που αποδίδει το Συγκρότημα στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του είναι η λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων στην Κύπρο και Ελλάδα. Στην Κύπρο λειτουργεί υπερσύχρονο και πλήρως εξοπλισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο στη Λευκωσία που στεγάζει τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πολυμέσων Εκπαίδευσης το οποίο παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Στην Ελλάδα λειτουργούν Εκπαιδευτικά Κέντρα στην Αθήνα καθώς και Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, Κρήτη και Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα ακολουθείται, σε ετήσια βάση, συγκεκριμένο πλάνο εκπαίδευσης για απόκτηση των σχετικών τεχνικών γνώσεων και ανάπτυξη των απαραίτητων προσωπικών ικανοτήτων που συμβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας του προσωπικού συνεισφέροντας παράλληλα στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξή του. Στην Κύπρο κατά το 2011, προτεραιότητα για την τεχνική εκπαίδευση ήταν η εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα που αφορούσαν το νέο λειτουργικό σύστημα της Τράπεζας με τη συμμετοχή εκπαιδευτών ολικής και μερικής απασχόλησης. Επίσης έμφαση δόθηκε και στην εκπαίδευση στους τομείς των συναλλαγών, ασφάλειας στο χώρο εργασίας και Πρώτων Βοηθειών. Στα πλαίσια της πιο στοχευμένης εκπαίδευσης των διευθυντικών στελεχών του Συγκροτήματος, ξεκίνησε η εκστρατεία για ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών σε θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, Εvery Manager is an HR Manager με πρώτο θέμα την παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν γύρω στα 900 στελέχη του Συγκροτήματος ενώ η συνέχεια έπεται για το 2012 με θέμα την καθοδήγηση προσωπικού. Παράλληλα διεξήχθηκε μια σειρά σεμιναρίων για μεσο-διευθυντικά στελέχη με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της επικοινωνίας, παρακίνησης, ηγεσίας και καθοδήγησης. Στην Ελλάδα, με τη συμβολή 65 εκπαιδευτών ολικής και μερικής απασχόλησης, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύνθετο πρόγραμμα που περιλάμβανε 99 τίτλους σεμιναρίων. Το πρόγραμμα ήταν δομημένο σε 2 μεγάλες ενότητες : Τραπεζικά προϊόντα Υπηρεσίες (Τεχνική Εκπαίδευση) και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων (Διευθυντικού και Γραφειακού Προσωπικού). Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν έχοντας ως βάση τις θεμελιώδεις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με κύρια χαρακτηριστικά τη βιωματική και εμπειρική μορφή μάθησης. Επίσης διοργανώθηκαν 3 ημερίδες για θέματα διαχείρισης του εργασιακού άγχους, οι οποίες απευθύνονταν σε Προϊσταμένους της Διοίκησης. Συνολικά συμμετείχαν 70 Προϊστάμενοι από 22 μονάδες της Διοίκησης. Οι αντίξοες συνθήκες, τόσο της εσωτερικής αγοράς όσο και της διεθνούς, οδήγησαν στην ανάγκη επένδυσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων των διευθυντικών στελεχών σε θέματα ηγεσίας, καθοδήγησης και υποστήριξης του προσωπικού για την επίτευξη των στόχων και την αντιμετώπιση των κρίσεων καθώς και για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για το γραφειακό προσωπικό, η έμφαση δόθηκε πέραν από τους τομείς της γενικής τραπεζικής κατάρτισης, σε θέματα anti-money laundering, επίλυσης προβλημάτων και οργάνωσης εργασίας, ενώ για τους ταμίες της Τράπεζας, εναρμονιζόμενοι με την απόφαση της Ε.Κ.Τ, στους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων.

11 15 Εκπαίδευση με μια ματιά Το Συγκρότημα παρέχει διάφορα ωφελήματα στα πλαίσια της υποστήριξης των μελών του προσωπικού που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους μέσω της απόκτησης περαιτέρω ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων που έχουν άμεση σχέση με τα καθήκοντα τους και τις εργασίες του Συγκροτήματος Κύπρος Αριθμός Σεμιναρίων 594 Αριθμός Συμμετοχών 14,426 Ανθρωποώρες 69,264 Αριθμός Σεμιναρίων Ελλάδα Αριθμός Συμμετοχών 4,692 Ανθρωποώρες 45,101

12 16 Συστήματα Αξιολόγησης Το Συγκρότημα συνεχίζει να επενδύει στη σωστή εφαρμογή διαφόρων συστημάτων αξιολόγησης γνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού. Το Ετήσιο Σύστημα Αξιολόγησης, εφαρμόζεται για όλο το προσωπικό σε όλο το Συγκρότημα. Αποτελεί διαδικασία μέσα από την οποία καταγράφονται και αξιολογούνται οι στόχοι εργασίας και οι πτυχές επίδοσης του προσωπικού και προγραμματίζονται οι απαραίτητες ενέργειες για ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων που απαιτούνται στην εργασία. Με στόχο την υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος Ετήσιων Αξιολογήσεων, διοργανώθηκαν σχετικές παρουσιάσεις προς τις Διευθυντικές Ομάδες από στελέχη της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ παράλληλα αριθμός στελεχών συμμετείχαν σε εξειδικευμένα προγράμματα ανάπτυξης προσωπικού. Δόθηκε έμφαση σε σημαντικές εταιρικές αξίες, όπως η αντικειμενικότητα, η ειλικρίνεια και η δέσμευση στην ανάπτυξη του προσωπικού. Παράλληλα με το Ετήσιο Σύστημα Αξιολόγησης, το Συγκρότημα κάνει χρήση και άλλων συστημάτων με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας σε συγκεκριμένους τομείς και την περαιτέρω ανάπτυξη ανάλογα των καθηκόντων και των αναγκών του προσωπικού. Το Σύστημα Αξιολόγησης 360 αποτελεί εργαλείο που αξιοποιείται για την αξιολόγηση και ανάπτυξη των Διευθυντικών Στελεχών του Συγκροτήματος. Το συγκεκριμένο σύστημα δίνει την δυνατότητα στον αξιολογούμενο να συλλέξει πληροφορίες από διάφορες ομάδες αξιολογητών όσον αφορά τις γνώσεις, ικανότητες, και συμπεριφορές που είναι σημαντικές για έναν υπεύθυνο ομάδας, και να εντοπίσει πιθανούς τομείς για περαιτέρω ανάπτυξη. Το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Ουκρανία και σύντομα στη Ρωσσία, για στελέχη όλων των επιπέδων, νεαρά, μεσαία και ανώτερα. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση της εικόνας εκείνων των στελεχών που χαράσσουν στρατηγική για τον οργανισμό αλλά και εμπνέουν όλο το δυναμικό της τράπεζας για υψηλή δέσμευση στον οργανισμό. Στην Ελλάδα διεξήχθηκαν Κέντρα Ανάπτυξης για ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων σε διευθυντικά στελέχη του δικτύου. Οι συμμετέχοντες στα Κέντρα Ανάπτυξης είχαν την ευκαιρία να δεχθούν ανατροφοδότηση για τον τρόπο διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και διαχείρισης καταστάσεων, με στόχο τον εντοπισμό συμπεριφορών που μπορούν να εμπλουτισθούν ή και εντοπισμό επιτυχημένων πρακτικών που ήδη εφαρμόζουν. Σε δεύτερο στάδιο καταρτίστηκαν προσωπικά πλάνα ανάπτυξης τα οποία συνέβαλαν ενεργά στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων αφενός, και αφετέρου στην εξασφάλιση αποτελεσματικού management. Νέες Ιδέες / Εισηγήσεις Προσωπικού Το Συγκρότημα, έχει θεσμοθετήσει και ενθαρρύνει σχέδια με σκοπό το κάθε μέλος του προσωπικού να υποβάλλει τις εισηγήσεις του για βελτίωση σε διάφορους τομείς της εργασίας. Το «Σχέδιο Εισηγήσεων Προσωπικού» - για την Κύπρο, και ο θεσμός «Βραβείων Νέων Ιδεών» - την Ελλάδα, εντάσσονται στο σύστημα παρακίνησης, κινήτρων και ικανοποίησης που εφαρμόζεται και αποτελεί εργαλείο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η παραγωγή καινοτόμων εισηγήσεων από το προσωπικό, με στόχο την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και την καινοτομία της Τράπεζας. Στα σχέδια αυτά, κατατίθενται ιδέες από το προσωπικό όλου του Συγκροτήματος σε θέματα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Τράπεζας όσον αφορά νέα προϊόντα, απλοποίηση διαδικασιών, μείωση λειτουργικού κόστους, θέματα εξυπηρέτησης και προσέλκυσης πελατών. Αυτοματοποίηση Συστημάτων Στα πλαίσια της προσπάθειας για καλύτερη διαχείριση και υποστήριξη της στρατηγικής του Συγκροτήματος αναφορικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό, έχει ολοκληρωθεί και στην Ελλάδα, η εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης διαχείρισης αδειών και υπερωριών που εφαρμόζεται στην Κύπρο εξοικονομώντας χρόνο και κόστος για όλους τους χρήστες.

13 17 Work-Life Balance / Εξισορρόπηση Εργασίας Προσωπικής ζωής Μέσα από τη λειτουργία των Επιτροπών Κοινωνικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΕΚΑΔ) που αποτελούν πλέον θεσμό στην Κύπρο & Ελλάδα και που σκοπό έχουν όχι μόνο την ψυχαγωγία του προσωπικού, την ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων αλλά και την ενθάρρυνση της κοινωνικής προσφοράς, έχουν υλοποιηθεί διάφορες δράσεις με την χρηματοδότηση του Συγκροτήματος. Το περιεχόμενο των δράσεων του 2011 ήταν ψυχαγωγικό, αθλητικό, επιμορφωτικό, οικολογικό και φιλανθρωπικό. Στα πλαίσια κοινωνικής προσφοράς, το προσωπικό κινητοποιήθηκε στην διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων όπως αιμοδοσίες, συγκέντρωση ρούχων, τροφίμων και παιγνιδιών για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και εράνων. Όσον αφορά τη ψυχαγωγία του προσωπικού, έχουν διοργανωθεί και μέσα στο 2011 διάφορες εκδηλώσεις όπως για παράδειγμα υπαίθριες ομαδικές δραστηριότητες, αποκριάτικοι χοροί, διάφορες θεματικές βραδιές. Επίσης, επιχορηγούνται και διατηρούνται ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες που κύριο στόχο έχουν την υγιή απασχόληση και άθληση των συναδέλφων. Η Τράπεζα διαθέτει ποδοσφαιρικές, καλαθοσφαιρικές, σκοπευτικές ομάδες καθώς και ομάδες bowling και ποδοσφαίρου (5Χ5). Κάθε χρόνο διοργανώνονται εκδηλώσεις για το προσωπικό και τα παιδιά του Στην Κύπρο οι ποδοσφαιρικές και σκοπευτικές ομάδες πρωταγωνιστούν σε παγκύπριο επίπεδο κατακτώντας τίτλους σε τοπικές και παγκύπριες διοργανώσεις

14 02 περίθαλψης. Υγεία Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, η αφετηρία από την οποία ονειρευόμαστε και προγραμματίζουμε το αύριο, και γι αυτό στεκόμαστε παραστάτες στους αγώνες για αναβάθμιση της ποιότητας της ιατροφαρμακευτικής 40 εκ 22, χρόνια δωρεά προς το Ογκολογικό Κέντρο από το 1998 ασθενείς στο Ογκολογικό Κέντρο απο το 1998 λειτουργίας Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου

15 20 Ογκολογικό Κέντρο Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία και άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του από το Μέχρι το τέλος του 2011 η Τράπεζα έχει καταβάλει περίπου 40 εκατομμύρια για την ανέγερση, εξοπλισμό, αναβάθμιση και λειτουργία του Κέντρου. Η στήριξη αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη, και μάλιστα συνεχιζόμενη, δωρεά που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, το Κέντρο προχωρεί σε επεκτάσεις και σε αναβάθμιση συστημάτων και εξοπλισμού. Το 2009 προστέθηκε τρίτος γραμμικός επιταχυντής (μαζί με επέκταση του υπογείου κατά περίπου 380 τ.μ.) και το 2010 αντικαταστάθηκαν οι άλλοι δυο γραμμικοί επιταχυντές καθώς και άλλα συστήματα και εξοπλισμοί. Η δαπάνη για τα έργα αυτά ανήλθε σε 9.6 εκατομμύρια. Η αποστολή του Κέντρου είναι: αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονες υπηρεσίες συνεργασία με τα κρατικά νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και συνδέσμους που στηρίζουν τους ασθενείς συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργία και σύσφιξη επιστημονικών δεσμών με αναγνωρισμένα ογκολογικά κέντρα του εξωτερικού εξέλιξή του σε κέντρο παραπομπής στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Το Σεπτέμβριο 2011 άρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες για τη νέα φάση επεκτάσεων η οποία περιλαμβάνει νέα τμήματα ακτινοδιαγνωστικής, πυρηνικής ιατρικής, ημερήσιας νοσηλείας και εξωτερικών ιατρειών καθώς και άμβλυνση ενός από τα σοβαρά προβλήματα της περιοχής της Ακρόπολης με την κατασκευή επίγειου και υπέργειου χώρου στάθμευσης σε συνεργασία με το Μακάριο νοσοκομείο. Ο χώρος στάθμευσης αναμένεται να παραδοθεί το καλοκαίρι 2012 ενώ τα νέα κλινικά τμήματα θα αρχίσουν να παραδίδονται σταδιακά από την άνοιξη Η νέα αυτή φάση χρηματοδοτείται από την Τράπεζα με ποσό ύψους περίπου 13.5 εκατομμυρίων. Το 2011 το Κέντρο συμπλήρωσε 13 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς έχοντας περιθάλψει πάνω από 22,000 ασθενείς. Κάθε μήνα εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 170 νέους ασθενείς, ενώ καθημερινά προσέρχονται για τις διάφορες υπηρεσίες του ασθενείς. Τον Ιούλιο 2007 το Κέντρο εξασφάλισε την ποιοτική διαπίστευσή του από τον μεγαλύτερο οργανισμό διαπίστευσης νοσοκομείων στην Ευρώπη και έχει συμπεριληφθεί στα πιο διακεκριμένα νοσοκομεία όσον αφορά τα πρότυπα λειτουργίας και ποιότητας. Το Μάρτιο 2010 το Κέντρο υποβλήθηκε σε νέα αξιολόγηση και έχει διατηρήσει τη διαπίστευση. Το Κέντρο είναι το πρώτο νοσηλευτήριο σε Κύπρο και Ελλάδα που διαπιστεύτηκε και συνεχίζει να είναι το μόνο στην Κύπρο που έχει τέτοια διαπίστευση ποιότητας. Περισσότερες πληροφορίες για το Ογκολογικό Κέντρο στο

16 21 Ιστορικοί σταθμοί Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Αντικατάσταση άλλων 2 γραμμικών επιταχυντών, συστημάτων και εξοπλισμών Νέος χώρος στάθμευσης Ίδρυση Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου Προστέθηκε 3ος γραμμικός επιταχυντής (μαζί με επέκταση του υπογείου κατά περίπου 380 τ.μ.) Νέα φάση επεκτάσεων ακτινοδιαγνωστικής, πυρηνικής ιατρικής, ημερήσιας νοσηλείας και εξωτερικών ιατρειών καθώς και κατασκευή επίγειου και υπέργειου χώρου στάθμευσης σε συνεργασία με το Μακάριο νοσοκομείο. Νέα κλινικά τμήματα εκ 13.5 εκ 40 εκ μέχρι σήμερα Νέους Ασθενείς κάθε μήνα Ασθενείς κάθε μέρα

17 22 Εθελοντισμός Στην μάχη ενάντια στον καρκίνο Aπό το 1998, η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, ενώ από το 1999 έχει συνδέσει το όνομά της με την Πορεία Χριστοδούλας. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, το προσωπικό του Συγκροτήματος στην Κύπρο διοργάνωσε εθελοντικά με μεγάλη επιτυχία σειρά εκδηλώσεων με την ονομασία «Αλυσίδα Ζωής». Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η άντληση οικονομικών πόρων για ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Με την στήριξη και εμψύχωση της Διοίκησης της Τράπεζας, Διεύθυνση και προσωπικό διοργανώνουν με μεγάλη επιτυχία φιλανθρωπικά παζαράκια, ράλι ιστορικού αυτοκινήτου «48 Ώρες Κύπρος», τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου (futsal), συναυλίες, φιλανθρωπικά δείπνα και διαλέξεις. Ο ενθουσιασμός και η θετική ενέργεια όλων των εμπλεκομένων, είχαν ως αποτέλεσμα τη συλλογή, μέχρι σήμερα πάνω από 9,500,000. Στήριξη Κοινοφελών Ιδρυμάτων Στην Ελλάδα, η Τράπεζα ενθαρρύνει και ενισχύει πρωτοβουλίες των εργαζομένων της για την εθελοντική στήριξη κοινωφελών ιδρυμάτων. Στόχος της Τράπεζας είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, ιδιαίτερα των παιδιών και των ασθενών κοινωνικών ομάδων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης του προσωπικού της. Συνολικά, μέσα από τις πρωτοβουλίες των εργαζομένων, έχουν ενισχυθεί περισσότερες από 140 οργανώσεις, ιδρύματα και τοπικοί φορείς σε όλη την Ελλάδα.

18 23 Το προσωπικό της Τράπεζας στην Κύπρο συμμετέχει εθελοντικά στα Παζαράκια Αλυσίδα Ζωής σε κάθε πόλη > Ο ενθουσιασμός και η θετική ενέργεια όλων των εμπλεκομένων, είχαν ως αποτέλεσμα τη συλλογή μέχρι σήμερα πάνω από 9,500,000 για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

19 δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα και Κύπρο συμμετέχουν στο Οίκαδε 11 χρόνια στήριξης από τη Τράπεζα Κύπρου πρός το πρόγραμμα Οίκαδε βραβεύσεις μαθητών και φοιτητών κάθε χρόνο 03 Παιδεία Επενδύοντας στην παιδεία, επενδύουμε στους κύριους πρωταγωνιστές του αύριο που δεν είναι άλλοι από τους νέους. Οι νέοι είναι το μέλλον μας, και η υγιής ανάπτυξή τους, η παιδεία και η πολιτιστική τους ταυτότητα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για κάθε κοινωνικά ευαίσθητο οργανισμό.

20 26 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οίκαδε Το Οίκαδε είναι ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο εκπονεί η Τράπεζα Κύπρου από το 1999, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Το Οίκαδε, είναι ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν γύρω στα 150 δημοτικά σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο και ελληνόφωνα σχολεία από το εξωτερικό. Αφού χωριστούν σε ομάδες, πραγματοποιούν ζωντανές συναντήσεις, με την κάθε τάξη να προσκαλεί τις άλλες, σε ένα μοναδικό ταξίδι στον τόπο της, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να γνωριστούν με συνομήλικούς τους απ όλο τον κόσμο. Ανταλλάσουν πληροφορίες, μαθαίνουν για τα ήθη και έθιμα και συμμετέχουν ενεργά σε μια παγκόσμια παιδική κοινότητα. Αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το Πρόγραμμα έχει στόχο να φέρει κοντά τα ελληνόπουλα όλου του κόσμου, προσφέροντας γνώσεις και καλλιεργώντας δεξιότητες. Στην Κύπρο, από τα τέλη του 2008, κυκλοφορεί η εφημερίδα Οίκαδε, η οποία αποστέλλεται σε όλους τους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Κύπρου. Πρόκειται για ένα έντυπο που σκοπό έχει την ενημέρωση και των υπόλοιπων παιδιών και γονιών για τις εργασίες που γίνονται μέσα από το Πρόγραμμα. Στα πλαίσια του Οίκαδε, διεξήχθηκε επίσης Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλλιτεχνικής Δημιουργίας με τίτλο «Πλανήτης Γη: το κοινό μας σπίτι...». Τα έργα των μαθητών εκτέθηκαν στον εκθεσιακό χώρο του σταθμού Μετρό Συντάγματος στην Αθήνα, στις αρχές Φεβρουαρίου 2009, ενώ οι νικητές βραβεύτηκαν σε εκδήλωση στο ίδιο χώρο, παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Τον Απρίλιο του 2010, η Τράπεζα Κύπρου φιλοξένησε στην Αθήνα 19 μαθητές δημοτικών σχολείων και 26 εκπαιδευτικούς και αξιωματούχους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι μαθητές προέρχονται από τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου που συμμετέχουν στο Οίκαδε και έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό ζωγραφικής για το περιβάλλον, με θέμα «Ο Βυθός μέσα από τη μάσκα μου». Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Οίκαδε και την περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση «Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS», ανάμεσα σε σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας. H εφημερίδα Οίκαδε κυκλοφορεί από το 2008 σε όλους τους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Κύπρου και το σχολικό ημερολόγιο Οίκαδε δίνεται από το 2010 σε όλους τους απόφοιτους δημοτικών σχολείων της Κύπρου

21 27 Η βράβευση των παιδιών έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μετρό στο Σύνταγμα, στην Αθήνα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και μίλησε εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Αλέξανδρος Κουράτος, ενώ εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Παπαχρήστος. Οι φιλοξενούμενοι της Τράπεζας Κύπρου ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης και απόλαυσαν τη μοναδική θεατρική, παιδική παράσταση «Ομήρου Ιλιάδα - Τρωικός Πόλεμος», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέρη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί δήλωσαν κατενθουσιασμένοι από το τριήμερο που πέρασαν στην Αθήνα με την Τράπεζα Κύπρου και εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες για τη φιλοξενία. Στιγμιότυπο από τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών στην Αθήνα > Συμμετέχουν γύρω στα 150 δημοτικά σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο και ελληνόφωνα σχολεία από το εξωτερικό στο δίκτυο Περισσότερες πληροφορίες για το Οίκαδε στο

22 28 Έκθεση επαγγελματών Σταδιοδρομία Η έκθεση επαγγελμάτων Σταδιοδρομία άνοιξε τις πύλες της για πρώτη φορά το 1996 και συνεχίζεται κάθε χρόνο με τεράστια επιτυχία. Η Έκθεση διοργανώνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΟΕΛΜΕΚ) με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου. Στην Έκθεση, η οποία πραγματοποιείται στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας στη Λευκωσία, παρουσιάζονται από επαγγελματικούς και επιστημονικούς συνδέσμους, καθώς και άλλους φορείς, όλα τα επαγγέλματα που συναντώνται στον εργασιακό χώρο της Κύπρου. Μαθητές και γονείς ενημερώνονται για τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος και στα ερωτήματά τους απαντούν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των συνδέσμων. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποιούνται και δεκάδες προγραμματισμένες ενημερωτικές διαλέξεις. Έδρα στην Χρηματοοικονομική Πανεπιστημίου Κύπρου Το 2003 η Τράπεζα Κύπρου απέκτησε Έδρα στη Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, την οποία και χρηματοδοτεί μέχρι σήμερα. Οι δραστηριότητες της Έδρας επικεντρώνονται στη διοργάνωση σειράς σεμιναρίων με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στα Μακροοικονομικά, τη Χρηματοοικονομική και τις διασυνδέσεις τους. Στιγμιότυπο από την τελετή βράβευσης αρίστων μαθητών και φοιτητών για τη σχολική χρονιά

δρόμου που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ετήσιων αθλητικών αγώνων "Λεμέσια". Χορηγός των Παγκύπριων Αγώνων Κωπηλασίας.

δρόμου που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ετήσιων αθλητικών αγώνων Λεμέσια. Χορηγός των Παγκύπριων Αγώνων Κωπηλασίας. H Deloitte, δίνει μεγάλη έμφαση στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με σωρείαν πρωτοβουλιών η Deloitte στηρίζει και μεριμνά για τους ανθρώπους, την προστασία της φύσης και την κοινωνική και πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Με στόχο την κοινωνική προσφορά, η Τράπεζα Πειραιώς στην Κύπρο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό έργο και τα περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα)

ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα) ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη Η Remedica νοιάζεται Το Συγκρότημα Remedica ιδρύθηκε το 1960 και είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Κύπρο. Η Remedica παρασκευάζει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: «Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού Γερά Δόντια.Καλύτερη Υγεία»

Θέμα 1ο: «Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού Γερά Δόντια.Καλύτερη Υγεία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Γούναρη 217 26110 ΠΑΤΡΑ Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη

Κοινωνική Αλληλεγγύη ??? 28.5.14 1 Κοινωνική Αλληλεγγύη 2009 2013 200Κ ευρώ για τη στήριξη Κοινωνικών Παντοπωλείων και σίτιση απόρων 1,5 εκατ. ευρώ σε δωρεές πετρελαίου θέρμανσης για στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων (άνεργοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2015-2016 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Για δεύτερη χρονιά, διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια στο συνέδριο με θέμα H ενεργός εμπλοκή των νέων στην οδική ασφάλεια για την 4 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας. Συνεδριακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Εθνικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Ρομά και μη Ρομά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Εθελοντισμό και τις Ηγετικές Ικανότητες Ενημερωτικό υλικό προγράμματος ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Οι «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Το κεντρικό μήνυμα της εταιρικής ενέργειας και της σχετικής καμπάνιας, ήταν:

Το κεντρικό μήνυμα της εταιρικής ενέργειας και της σχετικής καμπάνιας, ήταν: Εταιρεία: COSMOTE AE Τίτλος Προγράμματος / Δράσης: Ο Κόσμος μας, Εσύ Ημερομηνία Υποβολής: 29/11/2012 Υπεύθυνος Project: Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ Γενικά Το Σεπτέμβριο του 2010, ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ σημαντικό μέρος της κοινωνικής συσχέτισης βάσηγιατηδημιουργίακοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2013-2014 Κωδικός Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Για το Περιβάλλον

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Για το Περιβάλλον ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Για το Περιβάλλον Υπευθυνότητα απέναντι στο Περιβάλλον Με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τα Ε.Δ. έχουν υιοθετήσει υπεύθυνη στάση συμβάλλοντας στη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Εισηγητές: Αντιγόνη Κατσάρα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επιχειρήσεων Κατερίνα Σκλαβενίτη, Υπεύθυνη συντονισμού & υλοποίησης της δράσης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TYΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.gr Πρόταση συνεργασίας Χορηγία και υποστήριξη της Ακαδημίας ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας Συζητήσεις Ασφάλειας Χρυσοί Κανόνες Βραβεία Ασφάλειας Στατιστικά στοιχεία Εργαζόμενοι σε προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρομαι στο πιο πάνω, για το οποίο έχετε ενημερωθεί με σχετική εγκύκλιο ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2009 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Αναφέρομαι στο πιο πάνω, για το οποίο έχετε ενημερωθεί με σχετική εγκύκλιο ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2009 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 9.42.01.1/4 Αρ. Τηλ.: 22809527 Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 19 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαθητικός Διαγωνισμός για έργα/εργασίες μαθητών για θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ για τη σχολική χρονιά 2014-2015 Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2015 Easter Bazaar ΑΛΜΑ Ο Σύλλογος ΑΛΜΑ πραγματοποίησε από 28 έως 29 Μαρτίου 2015 στη Μαρίνα Φλοίσβου Πασχαλινό bazaar με σκοπό την πώληση Πασχαλινών αντικείμενων, καθώς και την ενημέρωση των επισκεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα Εκπαιδευτικά προγράμματα Η βελτίωση της επικοινωνίας και η προώθηση της δηµιουργικής συνεργασίας Η ενηµέρωση σχολικής ζωής Το σχολικό υλοποιήθηκαν προαιρετικά προγράµµατα: σε θέµατα της Η γνώση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2014 Η Alpha Bank στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμμετέχει διαχρονικά σε ενέργειες που στόχο έχουν να ενισχύσουν την κοινωνία την παιδεία, τον πολιτισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Έργο: 1.2.Δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία»

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία» Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία» Δείκτες απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ/ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ) CYMEPA (ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Νέες θέσεις Συνεργασίας για Νέους Επιστήμονες ως Επιστημονικοί Διαγνώστες (Cleaning Advisors) Green Services: Διάγνωση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Northern Aegean Dolphin Project

Northern Aegean Dolphin Project Northern Aegean Dolphin Project Corporate Traveling Πρόταση Συνεργασίας MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας Γενική Περίληψη του Προγράμματος: Το Northern Aegean Dolphin Project

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη συνένωση

Διαβάστε περισσότερα