Δρ. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος"

Transcript

1 Δρ. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, τηλ: (γραφείο), (εργαστήριο) ΣΠΟΥΔΕΣ & ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πτυχίο Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πειραιώς Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακή κατάρτιση: «Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων - καθαρότερη παραγωγή». Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταδιδακτορικός ερευνητής στον Τομέα Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 6/2007-2/2008. Επισκέπτης ερευνητής (Ανάπτυξη μικροδορυφόρων και γονοτύπιση). Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ηράκλειο Κρήτης. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Συμμετοχή στη συγγραφή και διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων «Συστηματική Ζωολογία», «Ζωολογία ΙΙ» και «Ζωική Ποικιλότητα». Τομέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 9/1999-3/2012. Εκπαιδευτικός Α/θμιας στο 54 ο Δ.Σ. Αθηνών Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών Καθοδήγηση της εκπόνησης οκτώ (8) διπλωματικών εργασιών. Τομέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών σήμερα. Αυτόνομη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Μοριακή Οικολογία- Γενετική Διατήρηση» και «Εξελικτική Βιολογία», καθώς και συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος «Οικολογία Πεδίου». Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Παν/μιο Ιωαννίνων σήμερα. Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε τέσσερις (4) διδακτορικές διατριβές (τρεις σε ελληνικά και μια σε βρετανικό πανεπιστήμιο) σήμερα. Επιβλέπων τεσσάρων (4) διπλωματικών εργασιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Παν/μιο Ιωαννίνων Μέλος της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής μιας (1) διδακτορικής διατριβής. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κωδικοποίηση και επέκταση του αρχείου της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρίας. Χρηματοδότης: Ελληνική Ζωολογική Εταιρία Πρόγραμμα καταγραφής, αναγνώρισης, εκτίμησης και χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας της Ελλάδας (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) - Natura Υπεύθυνος προγράμματος: ΕΚΒΥ. Χρηματοδότης: LIFE. 1

2 «Βιογεωγραφία των Ορεινών Όγκων της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου». Χρηματοδότης: Παν/μιο Αθηνών Π.ΕΝ.Ε.Δ. (Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού) με θέμα: «Μελέτη Ζωικών Βιοκοινωνιών σε Νησιωτικά Οικοσυστήματα του Αιγαίου». Χρηματοδότης: Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Πρόγραμμα αποδελτίωσης και καταγραφής των σπονδυλοζώων και επιλεγμένων ομάδων ασπόνδυλων της Ελληνικής πανίδας με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με την κατανομή και την κατάσταση των πληθυσμών των ειδών. Χρηματοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ Επιστημονικός σύμβουλος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Επιπτώσεις από τη λειψυδρία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις εκβολές των χειμάρρων σε νησιωτικό περιβάλλον». Χρηματοδότης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ WWF Ελλάς/ Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρου «Preservation of Paedogenesis in the Alpine Newt (Triturus alpestris) in the High-altitude Ecosystems of the Central Balkans». Χρηματοδότης: DAPTF (Declining Amphibian Populations Task Force) «Εκτίμηση και προβολή της βιολογικής ποικιλότητας του όρους Παναχαϊκό». Χρηματοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΤΕΡΠΣ «Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πανίδας - Παραγωγή υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πανίδα του όρους Χελμός». Χρηματοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΤΕΡΠΣ «Παρακολούθηση και καταγραφή πληθυσμού τεσσάρων ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στις περιοχές Natura 2000 της Καρπάθου, Κάσου και Καστελλόριζου». Χρηματοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΤΕΡΠΣ «Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας πληθυσμών του ουρόδηλου αμφιβίου Lyciasalamandra helverseni στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου». Χρηματοδότης: Πανεπιστήμιο Αθηνών «Πληθυσμιακή δομή του ενδημικού αμφιβίου Lyciasalamandra helverseni με τη χρήση μικροδορυφορικού DNA». Χρηματοδότης: Πανεπιστήμιο Αθηνών «Πρόγραμμα παρακολούθησης της πανίδας στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου των Σπάτων». Χρηματοδότης: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια: «Πρότυπα οικολογικής, γενετικής και μορφολογικής διαφοροποίησης τής πανίδας σε κατακερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα». Χρηματοδότης: ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ «Επικαιροποίηση και Έκδοση του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας ( )». Ανάδοχος: Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Χρηματοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΠΠΕΡ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. Κ. Sotiropoulos, A. Legakis, R.M. Polymeni (1994): The Genus Triturus in Greece. TRITURUS VI meeting, Ulmerfeld, Austria. 2. Κ. Sotiropoulos, A. Legakis, R.M. Polymeni (1996): Morphological and genetic variation among Alpine newt populations of Greece. Abstracts, 7th ICZEGAR, Athens. 3. G. Manthalou, K. Sotiropoulos, R.M. Polymeni (1999): Feeding ecology of two syntopic Triturus alpestris and T. vulgaris populations in southern Greece. Abstracts, 8th ICZEGAR, Kavala. 4. E. Sotiriou, K. Sotiropoulos, R.M. Polymeni (1999): Genetic variation of Triturus vulgaris graecus populations from Greece. Abstracts, 8th ICZEGAR, Kavala. 2

3 5. K. Sotiropoulos, R.M. Polymeni, A. Legakis (1999): Geographic variation of Triturus cristatus superspecies populations in Greece. Abstracts, 8th ICZEGAR, Kavala. 6. K. Sotiropoulos, R.M. Polymeni, A. Legakis (1999): Allozyme clines and population differentiation in Triturus cristatus complex from Greece. Abstracts, 10th O.G.M., S.E.H, Heraklion. 7. K. Sotiropoulos, R.M. Polymeni, A. Legakis (2000): Sexual Size and Shape Dimorphism in Triturus newts from Greece: geographic patterns of variation. Abstracts, XVIIIth ICZ, Athens. 8. S. Giokas, M. Mylonas, K. Sotiropoulos (2001): Contact zones in Albinaria: is there a unique story? Abstracts, 14th International Congress of Malacology, Vienna. 9. Sotiropoulos. K, Polymeni, R.M, Legakis, A. (2001): Triturus alpestris in Greece: extensive genetic variability and population differentiation. 11th O.G.M. S.E.H., Zalec, Slovenia, July 13-17, 2001, Biota 2, Supplement K. Sotiropoulos, R.M. Polymeni, A. Legakis (2002): Genetic variation and population differentiation in Triturus alpestris from Greece: the role of long term and shortterm historical events. Abstracts, 9th ICZEGAR, Thessaloniki. 11. K. Eleftherakos, K. Sotiropoulos, R.M. Polymeni (2004): Allozyme variation and population differentiation within an island: the case of the endemic Mertensiella luschani helverseni from Karpathos Isl., Greece. Abstracts, XIXth ICZ, Beijing, China. 12. Κ. Σωτηρόπουλος, Ρ. Πολυμένη, Α. Λεγάκις (2004): Ελαττωμένη γενετική ποικιλότητα του Αλπικού τρίτωνα, Triturus alpestris (Αμφίβια, Ουρόδηλα) από το όρος Καλλίδρομο: η επίδραση του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 2ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων, Μυτιλήνη. 13. Κ. Ελευθεράκος, Κ. Σωτηρόπουλος, Ρ. Πολυμένη (2004): Γενετική διαφοροποίηση πληθυσμών της Lyciasalamandra luschani και L. helverseni (Αμφίβια, Ουρόδηλα), στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. 2ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων, Μυτιλήνη. 14. K. Sotiropoulos, K. Eleftherakos, A. Legakis, R. Polymeni (2005): Conservation genetics of the Alpine newt (Triturus alpestris) in the southern limit of its distribution. Abstracts, 13th O.G.M., S.E.H, Bohn. 15. K. Sotiropoulos, A. Legakis, R. Polymeni (2006): Patterns and causes of morphometric variation in the alpine newt (Triturus alpestris) from Greece. Abstracts, 10th ICZEGAR, Patras. 16. K. Sotiropoulos, A. Legakis, R. Polymeni (2006): Patterns and causes of morphometric variation in the smooth newt (Triturus vulgaris) from Greece. Abstracts, 10th ICZEGAR, Patras. 17. R. Polymeni, A. Georgiou, K. Sotiropoulos (2006): Age determination and growth in the endemic viviparous salamander Lyciasalamandra helverseni from Karpathos Island, Greece. Abstracts, 10th ICZEGAR, Patras. 18. Κ. Σωτηρόπουλος, Κ. Ελευθεράκος, Δ. Τσαπάρης, Χ. Γεωργιάδης, Ρ. Πολυμένη, Α. Λεγάκις (2006): Μελέτη μεταπληθυσμών των αμφίβιων Triturus carnifex macedonicus και Triturus vulgaris graecus στο Κεντρικό Ζαγόρι: χωρική κατανομή του μεγέθους των υποπληθυσμών. 3ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων, Ιωάννινα. 19. K. Sotiropoulos, K. Eleftherakos, G. Džukić, M.L. Kalezić, R. Polymeni, A. Legakis (2007): mtdna phylogeography of the Alpine newt (Triturus alpestris, Salamandridae, Caudata). Abstracts, 3rd International Biogeography Congress, Tenerife. 20. T.D. Vukov, A. Ivanović, K. Sotiropoulos, G. Džukić, M.L. Kalezić (2009): Polytomous topology: a problem or a solution of the great crested newts cladogenesis? Abstracts, 15th O.G.M., S.E.H, Kusadasi. 3

4 21. K. Αναγνωστοπούλου, Ο. Μεττούρης, Κ. Σωτηρόπουλος, Κ. Ελευθεράκος, Σ. Γκιώκας (2010). Πληθυσμιακή οικολογία των συμπάτριων ειδών Mesotriton alpestris & Lissotriton vulgaris (Αμφίβια, Ουρόδηλα) σε μια εποχική λίμνη στο Χελμό. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Πάτρα. 22. Δ. Τσαπάρης, Π. Κασαπίδης, Κ. Σωτηρόπουλος, Α. Λεγάκις, Γ. Κωτούλας (2010). Απομόνωση και γενετική διαφοροποίηση πληθυσμών του ζαρκαδιού (Capreolus capreolus)στην Ελλάδα: νέα δεδομένα για αποτελεσματικότερη διαχείριση και διατήρηση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Πάτρα. 23. Κ. Σωτηρόπουλος, Κ. Ελευθεράκος, Δ. Τσαπάρης, Π. Κασαπίδης, Γ. Κωτούλας, Σ. Γκιώκας, Α. Λεγάκις (2010). Γενετική δομή και οργάνωση δύο συντοπικών μεταπληθυσμών Αμφιβίων: πρότυπα γονιδιακής ροής στο παρόν και στο παρελθόν. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Πάτρα. 24. Mettouris O, Megremis G, Sotiropoulos K and Giokas S (2012). The efficacy of pattern mapping for the photographic identification of individuals in newts. Abstracts, 12th ICZEGAR, Athens. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Sotiropoulos, K., Eleftherakos, K., Tsaparis, D., Kasapidis, P., Giokas, S., Legakis, A. and Kotoulas, G. (2013): Fine scale spatial genetic structure of two syntopic newts across a network of ponds: implications for conservation. Conservation Genetics, 14, DOI /s Wielstra B, Crnobrnja-Isailovic J, Skidmore AK, Sotiropoulos K, Toxopeus AG, Tzankov N, Vukov T, Arntzen JW (2013) Tracing glacial refugia of Triturus newts based on mitochondrial DNA phylogeography and species distribution modeling. Frontiers in Zoology :13. doi: / Ivanović, A., Sotiropoulos, K., Uzum, N., Džukić, G., Olgun, K. and Kalezić, M.L. (2012). A phylogenetic view on skull size and shape variation in the smooth newt (Lissotriton vulgaris, Caudata, Salamandridae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50, Vukov, T.D., Sotiropoulos, K., Kalezic, M.L. and Dzukic, G. (2011). Morphing of the phylogeographic lineages of the Balkan alpine newts (Ichtyosaura alpestris, Caudata, Salamandridae): in situ morphological diversification. Comptes Rendus Biologies, doi: /j.crvi Vukov, T.D., Sotiropoulos, K., Wielstra, B., Dzukic, G. and Kalezic, M.L. (2011). The evolution of the adult body form of the crested newt (Triturus cristatus superspecies, Caudata, Salamandridae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 49, Sotiropoulos, K., Eleftherakos, K., Tsaparis, D., Kasapidis, P., Magoulas, A. and Legakis, A. (2009): New polymorphic microsatellite loci for the Greek smooth newt, Lissotriton vulgaris graecus, and their utility in the nominotypical subspecies. Molecular Ecology Resources 9, Ivanović, A., Sotiropoulos, K., Džukić, G., and Kalezić, M.L. (2009): Skull size and shape variation versus molecular phylogeny: a case study of alpine newts (Mesotriton alpestris, Salamandridae) from the Balkan Peninsula. Zoomorphology 128, Sotiropoulos, K., Eleftherakos, K., Kalezić, M.L., Legakis, A. and Polymeni, R.M. (2008): Genetic structure of the alpine newt, Mesotriton alpestris (Salamandridae, Caudata), in the southern limit of its distribution: implications for conservation. Biochemical Systematics and Ecology 36,

5 9. Sotiropoulos, K., Legakis, A. and Polymeni, R.M. (2008): Patterns of morphometric variation in the smooth newt (Lissotriton vulgaris) from Greece: environmental correlates. Journal of Natural History 42, Sotiropoulos, K., Legakis, A. and Polymeni, R.M. (2008): Patterns of morphometric variation in the alpine newt (Mesotriton alpestris) at the southern limit of its distribution: environmental correlates. Integrative Zoology 3, Ivanović, A., Sotiropoulos, K., Vukov, T.D., Eleftherakos, K., Džukić, G., Polymeni, R.M. and Kalezić, M.L. (2008): Cranial shape variation and molecular phylogenetic structure of crested newts (Triturus cristatus superspecies: Caudata, Salamandridae) in the Balkans. Biological Journal of the Linnean Society 95, Ivanović, A., Sotiropoulos, K., Furtula, M., Džukić, G. and Kalezić, M.L. (2008): Sexual size and shape evolution in European newts (Amphiba: Caudata: Salamandridae) on the Balkan Peninsula. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 46, Sotiropoulos, K., Tsaparis, D., Eleftherakos, K., Kotoulas, G., Legakis, A. and Kasapidis, P. (2008): New polymorphic microsatellite loci for the Macedonian crested newt, Triturus macedonicus, and cross-priming testing in four other crested newt species. Molecular Ecology Resources 8, Sotiropoulos, K., Eleftherakos, K., Dzukić, G., Kalezić, M.L., Legakis, A. and Polymeni, R.Μ. (2007): Phylogeny and biogeography of the alpine newt Mesotriton alpestris (Salamandridae, Caudata), inferred from mtdna sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 45, Eleftherakos, K., Sotiropoulos, K. and Polymeni, R.M. (2007): Conservation units in the insular endemic salamander Lyciasalamandra helverseni (Urodela, Salamandridae). Annales Zoologici Fennici 44, Sotiropoulos, K., Tomović, L., Dzukić, G. and Kalezić M.L. (2001): Morphological differentiation of the alpine newt (Triturus alpestris) in the Balkans: taxonomic implications. Herpetological Journal 11, Giokas, S., Mylonas, M. and Sotiropoulos, K. (2000): Gene flow and differential mortality in a contact zone between two Albinaria species. Biological Journal of the Linnean Society 71, Sotiropoulos, K., Legakis, A. and Polymeni, R.M. (1995): A review of the knowledge on the distribution of the genus Triturus in Greece. Herpetozoa 8, ΒΙΒΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 1. Sotiropoulos, Κ. & Lymberakis, P. (in press): Declines and Conservation of Amphibians in Greece. In Heatwole H. & Wilkinson JW (eds.) Amphibian Biology, Volume 11 Part 3: Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere: Eastern Europe. 2. Lymberakis, P., Nicolaou, H. & Sotiropoulos, K. (in press): Conservation of Amphibians in Cyprus. In Heatwole H. & Wilkinson JW (eds.) Amphibian Biology, Volume 11 Part 3: Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere: Eastern Europe. 3. Σωτηρόπουλος, K. (2010): Αμφίβια. Στο «Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας». Επιμέλεια Α. Λεγάκης & Π. Μαραγκού. Αθήνα, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής/Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Σελ Valakos, E., Pafilis, P., Sotiropoulos, K., Lymberakis, P., Maragou, P., Foufopoulos, J. (2008): The Amphibians and Reptiles of Greece. Frankfurt am Main. Editions Chimaira. 463 pp. 5

6 5. Λεγάκης, A., Πολυμένη, Ρ., Γκιόκας, Σ., Σωτηρόπουλος, K. (2006): Ζωική Ποικιλότητα. Τομέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΕΛΕΤΕΣ Κ. Σωτηρόπουλος, Π. Μαραγκού (2000): Εκτίμηση της βιοποικιλότητας των Αμφιβίων και Ερπετών στα υγρά λιβάδια της Πρέσπας και προτάσεις για επιπλέον δράσεις. WWF Ελλάς. M. Kalezic, K. Sotiropoulos, G. Dzukic (2003): Preservation of Paedogenesis in Alpine Newt (Triturus alpestris) populations from the High-Altitude Ecosystems of the Central Balkans. Final Report. DAPTF. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Εκπρόσωπος της Ελλάδας στη European Red List Authority (IUCN) Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρίας (ΕΛ.ΕΡΠ.Ε) Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρίας (Ε.Ζ.Ε.) Μέλος της IBS (International Biogeography Society) Μέλος της ESEB (European Society for Evolutionary Biology 6

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΟΖΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ-ΠΟΛΥΜΕΝΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΟΖΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ-ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΟΖΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ-ΠΟΛΥΜΕΝΗ Ηµεροµηνία γεννήσεως: 10.3.1950 Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεµένη µε 2 παιδιά ιεύθυνση: Φιλοπάππου 24, Αθήνα, 117 41 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σίνος Γκιώκας Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013. Προσωπικά στοιχεία

Δρ. Σίνος Γκιώκας Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013. Προσωπικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Σίνος Γκιώκας Ημερομηνία γέννησης: 18/03/1967 Τόπος γέννησης: Μεταμόρφωση Αττικής Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με μία κόρη Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Παναγιώτη Παφίλη Όνοµα: Τόπος γέννησης: Παναγιώτης Δ. Παφίλης Αθήνα Ηµεροµηνία γέννησης: 5/12/1973 Διεύθυνση εργασίας: School of Natural Resources and Environment, Dana Building,

Διαβάστε περισσότερα

Τρυφωνόπουλος Γιώργος

Τρυφωνόπουλος Γιώργος Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διεύθυνση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τρυφωνόπουλος Γιώργος Ξηροπηγαδο Τ.Κ.: 22001, Αρκαδία (Ελλάδα) Τηλέφωνο +306946378761 Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr :

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr  : Σπύρος Σφενδουράκης ρ. Βιολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Σφενδουράκης Όνοµα: Σπύρος Όν.Πατρός: Μιχαήλ Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ηµερ.γέννησης: 6.1.1965 Οικογ.κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 9. Περιεχόμενα

Τεύχος 9. Περιεχόμενα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕΡΠΕ) Τεύχος 9 Περιεχόμενα Η δράση της ΕΛΕΡΠΕ... 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (2007-2009)... 1 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΕΡΠΕ... 2 Ένας χαμαιλέοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Διαχείρισης Οικοτόπων και Βιοποικιλότητας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Τμήμα Γεωπονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2013 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΡΓΥΡ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 7.9.1948 ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών Μάιος 2012 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μήτσαινας Ημερομηνία και Τόπος γέννησης: 15.11.1974, Αθήνα Ιδιότητα: - Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΩΣΤΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΩΣΤΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗΣ TERCEIRA/OXFORD, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Κώστας Α. Τριάντης Ημερομηνία γέννησης: 3-6-1976 Τόπος γέννησης: Άρτα Υπηκοότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος.

Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος. Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Μονάδα Διατήρησης της Φύσης Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΓΚΑ Λέκτορα Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα Ιούνιος 2014 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος Όνομα πατέρα: Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικολογίας (Ε) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διδακτική (Θ) Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα (Θ-Ε)

Αρχές Οικολογίας (Ε) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διδακτική (Θ) Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα (Θ-Ε) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Επάγγελμα: Γεώργιος Καρρής Νικόλαος Καθηγητής Εφαρμογών (Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) Ημ/νία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (PhD) Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα

Dr Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (PhD) Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Dr Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (PhD) Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Οδός Φυτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Mαρία Θεσσαλού-Λεγάκη

Δρ. Mαρία Θεσσαλού-Λεγάκη Δρ. Mαρία Θεσσαλού-Λεγάκη Διεύθυνση: Τομέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολις, 157 84 Αθήνα Τηλ. : 210 7274639 Fax: 210 7274604

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Γούρνες Πεδιάδος, Τ.Θ. 2214, 71003, Ηράκλειο, Κρήτη Τηλέφωνο (-α) +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας Φυτών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα. Επίκουρη Καθηγήτρια Οικολογίας Φυτών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση εργασίας: ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Τηλέφωνα : +302610 969245,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 1 Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα καθ. Δ. Χριστοδουλάκη

Βιογραφικό σημείωμα καθ. Δ. Χριστοδουλάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Κ. Χριστοδουλάκης Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Έτος και τόπος γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογ. κατάσταση: Aκαδημαϊκή θέση: Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. του. Γεωργίου Δ. Κόκκορη

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. του. Γεωργίου Δ. Κόκκορη Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Γεωργίου Δ. Κόκκορη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Γεώργιος Δ. Κόκκορης Διεύθυνση κατοικίας Άνω Χάλικας 811 00 Μυτιλήνη Τηλ.: 2251-044408 Κινητό: 697-7137067 Διεύθυνση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία. Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικά στοιχεία. Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ : Φραγκοπούλου ΟΝΟΜΑ : Αικατερίνη ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : Ιωάννης ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμη Προσωπικά στοιχεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : Επίκουρη Καθηγήτρια Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ο κ. Γεώργιος Κατσέλης, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...267 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...267

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα