ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ"

Transcript

1 ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος M.Sc Δρ. ΘΕΚΛΑ Κ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος SILVICULTURAL RESEARCH IN THE CHESTNUT FOREST OF MIKROPOLI DRAMA AIMING AT THE PROMOTION OF THE AREA STAVROULA D. DIMITRIADOU Forester-Environmentalist M.Sc Dr. THEKLA K. TSITSONI Associate Professor Faculty of Forestry & Natural Environment

2 ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δημητριάδου Δ. Σταυρούλα, Τσιτσώνη Κ. Θέκλα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Δασοκομίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Θ. 262, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το δάσος είναι ένα φυσικό οικοσύστημα, το οποίο τόσο με την κοινωφελή του επίδραση, όσο και με την παραγωγή ξύλου και άλλων αγαθών συμβάλλει στην κάλυψη πολλών κοινωνικών αναγκών. Βασικός σκοπός της δασοκομίας είναι η δημιουργία οικολογικά υγιών δασών με μία επιθυμητή δομή. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του δασοκομικού χειρισμού εξέχουσα θέση σε πολλές περιπτώσεις κατέχει η διαμόρφωση του δασικού τοπίου με σκοπό την κατάλληλη διαμόρφωση των συστάδων και την ανάπτυξη δασών και χώρων αναψυχής, ώστε οι λειτουργίες του δάσους να ικανοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ανάγκες. Ως αντικείμενο έρευνας επιλέχθηκε το υπεραιωνόβιο Καστανοδάσος της Μικρόπολης Δράμας που παρουσιάζει ιδιαίτερο αισθητικό, οικολογικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. Η οικολογική και περιβαλλοντική σημασία της περιοχής είναι μεγάλη, λόγω της ύπαρξης υπεραιωνόβιων καστανιών και της μεγάλης συμβολής τους στην αισθητική αναβάθμιση στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Οι συνέπειες της έντονης αναγέννησης της οξιάς, σε αντίθεση με την έλλειψη αναγέννησης της καστανιάς, καθώς επίσης και η άμεση υδρονομική σημασία που έχει το δάσος για το Δημοτικό Διαμέρισμα της Μικρόπολης Δράμας, είναι οι σημαντικότεροι λόγοι, οι οποίοι συνηγορούν στην άμεση δασοκομική επέμβαση για τη διατήρηση του Καστανοδάσους. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό τη δασοκομική και δασοαποδοτική έρευνα του υπεραιωνόβιου Καστανοδάσους της Μικρόπολης Δράμας. Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της δομής που εμφανίζουν οι μικτές συστάδες καστανιάς οξιάς και προτείνονται τα κατάλληλα δασοκομικά μέτρα χειρισμού τους για την προστασία και τη φυσική τους αναγέννηση. Επιπλέον προτείνεται ο δασοκομικός χειρισμός του δάσους των υπεραιωνόβιων καστανιών με σκοπό την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. Λέξεις κλειδιά: Υπεραιωνόβιο Καστανοδάσος, Δομή, Αναγέννηση,, Μενοίκιο Όρος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Το δάσος είναι ένα φυσικό οικοσύστημα, το οποίο τόσο με την κοινωφελή του επίδραση, όσο και με την παραγωγή ξύλου και άλλων αγαθών συμβάλλει στην κάλυψη πολλών κοινωνικών αναγκών (Tsitsoni et al., 02). Σήμερα, με τα μεγάλα οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, οι κοινωφελείς επιδράσεις του δάσους, όπως οι προστατευτικές, αναψυχικές, υγιεινές και υδρονομικές, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ζητήματα όπως αυτά της βιοποικιλότητας, του φαινομένου του θερμοκηπίου, των αρχέγονων δασών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των οπτικών πόρων, του νερού και πολλά άλλα αναδεικνύονται με το χρόνο όλο και περισσότερο (Καραμανώλης κ.α., 05, Ζάγκας κ.ά., 07). Τα δάση ως φυσικές αποθήκες CO 2 μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου και κατ επέκταση στο πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών. Βασικός σκοπός της δασοκομίας είναι η δημιουργία οικολογικά υγιών δασών με μία επιθυμητή δομή. Τα πλαίσια μέσα στα οποία λαμβάνονται τα δασοκομικά μέτρα και τα όρια των δυνατοτήτων καλλιέργειας του δάσους, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, καθορίζονται από τις ιδιότητες των δασοπονικών ειδών, τη σύνθεση των δασοσυστάδων 2

3 καθώς και τις ιδιότητες του σταθμού (Ντάφης, 1990, Ζάγκας 1990, Τσιτσώνη 1991, Γκανάτσας 1993, Tsitsoni and Karagiannakidou 00). Μεταξύ των προτεραιοτήτων του δασοκομικού χειρισμού εξέχουσα θέση σε πολλές περιπτώσεις κατέχει η διαμόρφωση του δασικού τοπίου με σκοπό την κατάλληλη διαμόρφωση των συστάδων και την ανάπτυξη δασών και χώρων αναψυχής, ώστε οι λειτουργίες του δάσους να ικανοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ανάγκες. Οι τομείς στους οποίους ο δασοκομικός χειρισμός μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ρύθμιση της μίξης των συστάδων, η διαμόρφωση της επιθυμητής δομής των δασοσυστάδων, η διαμόρφωση των κρασπέδων, η διατήρηση των διακένων, η ανάδειξη εντυπωσιακών στοιχείων αισθητικής και η συμβολή στη διαμόρφωση εντυπωσιακών τύπων τοπίου (εστιακού, πανοραμικού, στεγασμένου, περικλειόμενου κλπ.) (Τσιτσώνη κ.ά., 06). Σημαντικές περιοχές από οικολογική και αισθητική άποψη καθώς και από άποψη φυσικότητας, αντιπροσωπευτικότητας, γεωλογίας και τοπογραφίας, οι οποίες σχετίζονται με ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω ζητήματα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μεταχείρισης στα πλαίσια πάντα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης (Ζάγκας κ.ά., 07). Ως αντικείμενο της έρευνας επιλέχθηκε το υπεραιωνόβιο Καστανοδάσος της Μικρόπολης Δράμας που παρουσιάζει ιδιαίτερο αισθητικό, οικολογικό και επιστημονικό. Η γεωλογικά εξαρτώμενη φυτοκοινωνία με τις καστανιές στη συγκεκριμένη θέση, η μεγάλη ηλικία των δένδρων με την εντυπωσιακή φιγούρα τους, η σημερινή δομή του δάσους ως μάρτυρας παραδοσιακής καλλιέργειας (διαχείρισης), στοιχειοθετούν ένα οικοσύστημα υψηλής αισθητικής και οικολογικής αξίας. Η ακριβής γνώση των περιβαλλοντικών συνθηκών, σε συνδυασμό με την έρευνα της παραγωγικής δυνατότητας του Καστανοδάσους, θα αποτελέσουν τη βάση για τη σωστή τοποθέτηση του σκοπού και την εκλογή των μεθόδων που θα ακολουθήσουμε για την επίτευξή του. Εξαιτίας των κρίσιμων βιολογικών παραγόντων που χαρακτηρίζουν το Καστανοδάσος, όπως η προχωρημένη ηλικία των ατόμων της καστανιάς, η κακή υγεία και η έλλειψη αναγέννησης, καθιστούν απαραίτητη τη σύνταξη δασοκομικού σχεδίου ώστε να προταθούν τα κατάλληλα δασοκομικά μέτρα για την ορθολογική διαχείριση της περιοχής. Η οικολογική και περιβαλλοντική σημασία της περιοχής είναι μεγάλη, λόγω της ύπαρξης υπεραιωνόβιων καστανιών και της μεγάλης αισθητικής απόλαυσης, που νιώθει κανείς όταν βρίσκεται μέσα σε αυτές. Οι συνέπειες της έντονης αναγέννησης της οξιάς, σε αντίθεση με την έλλειψη αναγέννησης της καστανιάς, καθώς επίσης και η άμεση υδρονομική σημασία που έχει το δάσος για το Δημοτικό Διαμέρισμα της Μικρόπολης Δράμας, είναι οι σημαντικότεροι λόγοι, οι οποίοι συνηγορούν στην άμεση δασοκομική επέμβαση για τη διατήρηση του Καστανοδάσους και την ανάδειξη της περιοχής. Στο παρελθόν (1996 και 1997) έγιναν καθαρισμοί και περίφραξη σε έκταση 30 εκταρίων με σκοπό την προστασία και αναγέννηση της καστανιάς. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό τη δασοκομική έρευνα του υπεραιωνόβιου Καστανοδάσους της Μικρόπολης Δράμας. Τα ειδικότερα προβλήματα που προσπαθεί να επιλύσει η μελέτη αυτή είναι: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δομής τα οποία εμφανίζουν οι μικτές συστάδες καστανιάς και οξιάς στην περιοχή έρευνας. Ποια είναι τα επιδιωκόμενα δασοκομικά μέτρα χειρισμού των μικτών συστάδων καστανιάς και οξιάς σε συνδυασμό με τη φυσική αναγέννηση. Ποιος είναι ο δασοκομικός χειρισμός του δάσους των υπεραιωνόβιων καστανιών με σκοπό την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. 3

4 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 1.1. Γεωγραφική θέση ορογραφική διαμόρφωση Η έρευνα διενεργήθηκε στο δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Μενοίκιου Όρους του Ν. Δράμας, το οποίο καταλαμβάνει το 18% (5.106 ha) του συμπλέγματος, με την ονομασία «Μενοίκιο Όρος - Κούσκουρας». Το δασικό σύμπλεγμα είναι συνολικής έκτασης ha. Βρίσκεται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και υπάγεται διοικητικά σε δύο Νομούς, τον Ν. Σερρών και τον Ν. Δράμας με υψόμετρο που κυμαίνεται από 100 μέτρα έως 1963 μέτρα. Ως περιοχή έρευνας της παρούσας μελέτης επιλέχθηκαν οι συστάδες 2δ, 3β, 3γ και 3δ, στις οποίες απαντάται η καστανιά () σε μίξη με την οξιά (Fagus silvatica). Στη συστάδα 3γ η οποία βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του Μενοίκιου, βρίσκεται και το Καστανοδάσος της Μικρόπολης Δράμας,. Η περιοχή αυτή βρίσκεται 2 km από το χωριό της Μικρόπολης και 17 km από την πόλη της Δράμας. Η έκταση της συστάδας 3γ ανέρχεται σε 86,8 ha και η έκταση του καστανοδάσους με τις υπεραιωνόβιες καστανιές σε 30 ha. Η περιοχή του Μενοίκιου ανήκει στην κρυσταλλοπαγή μάζα της Ροδόπης και τα πετρώματα που συναντούμε στο σύμπλεγμα είναι μεταμορφωμένοι και κρυσταλλικοί σχιστόλιθοι, κυρίως μαρμαρυγιακοί και γνευσιακοί (Karagiannakidou and Kokkini 1987). Οι κλίσεις του εδάφους κυμαίνονται από % και φθάνουν μέχρι 90% κυρίως στις βόρειες εκθέσεις. Οι εκθέσεις που παρατηρούνται είναι κυρίως Β.Α., Α. και Β. και σπανιότερα Ν. και Ν.Α.. Το βιοκλίμα της περιοχής ανήκει στο υγρό μεσογειακό κλίμα (Μαυρομάτης 1980). Η ξηροθερμική περίοδος διαρκεί τρεις μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας θερμότερος μήνας για την περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ο Ιούλιος με μέση θερμοκρασία 25,6 ο C, ενώ ψυχρότερος μήνας είναι ο Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία 4,4 ο C. Ο μήνας με το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης είναι ο Δεκέμβριος ενώ το ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται σε 639 mm βροχής και η μέση ετήσια θερμοκρασία σε 14,7 ο C. Στη σύνθεση της βλάστησης της περιοχής έχουν καταγραφεί περισσότερα από 500 φυτικά taxa, τα οποία ταξινομούνται σε 59 οικογένειες και 225 γένη φυτών. Η πολυμορφία του Μενοίκιου δημιουργεί ποικίλα μικροπεριβάλλοντα, όπου μπορούν να αναπτυχθούν ιδιαίτερα στενότοπα φυτικά είδη. Τριάντα φυτικά είδη είναι ενδημικά της Μακεδονίας και 142 ενδημικά του βαλκανικού χώρου. Ακόμη, υπάρχουν 19 είδη απειλούμενα με εξαφάνιση, που περιλαμβάνονται στο κόκκινο βιβλίο και οχτώ είδη που χαρακτηρίζονται ως σπάνια (Karagiannakidou and Kokkini 1987). Όλα αυτά τα φυτά οργανώνονται σε διαμορφωμένες φυτoκοινωνίες και οικότοπους που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον για την Ε.Ε. Τέλος, υπάρχουν 18 δασικοί τύποι οικοτόπων που αναφέρονται ως προστατευόμενοι από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (ΦΥΣΗ-00). Τα δάση, τα χορτολίβαδα, τα ρέματα αλλά και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις του Μενοίκιου Όρους προσφέρουν κατάλληλα ενδιαιτήματα για ένα σημαντικό αριθμό ζώων, τα οποία έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Έως σήμερα έχουν καταγραφεί 31 είδη θηλαστικών, 15 είδη ερπετών και 6 αμφιβίων. Σημαντικός όμως είναι και ο αριθμός των πουλιών που φτάνει τα 132 καταγεγραμμένα είδη (Καρανδεινός, 1992). Το Μενοίκιο Όρος εξαιτίας της θέσης, της δομής, της γεωμορφολογίας και του μωσαϊκού των οικοτύπων του, έχει ιδιαίτερη αξία για την άγρια ζωή της ευρύτερης περιοχής. Για την προστασία της ορνιθοπανίδας και των βιοτόπων της, η περιοχή του Μενοίκιου Όρους έχει περιληφθεί στο Κοινοτικό Δίκτυο των Περιοχών Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas SPAs) στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 4

5 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 2.1. Έρευνα δομής και δασοαποδοτικών στοιχείων. Με επιτόπια έρευνα που έγινε στο δάσος του Μενοίκιου όρους επιλέχθηκαν για την εργασία αυτή οι συστάδες 2δ (έκτασης 42,7 ha), 3β (έκτασης 68 ha), 3γ (έκτασης 86,8 ha) και 3δ (έκτασης 78,2 ha), όπου υπάρχει μίξη καστανιάς με οξιά. Οι συστάδες 2δ, 3β, και 3δ και μέρος της 3γ είναι νεαρές συστάδες, οι οποίες καλλιεργούνται κυρίως για παραγωγή καυσόξυλων αλλά και τεχνικού ξύλου. Η συστάδα 3γ περιλαμβάνει και το δάσος των υπεραιωνόβιων καστανιών έκτασης 30 ha (Εικόνες 1,2). Εικόνα 1. Συστάδα 3γ, δάσος καστανιάς οξιάς Εικόνα 2. Το δάσος των υπεραιωνόβιων καστανιών που περιλαμβάνεται στη συστάδα 3γ Η λήψη των στοιχείων υπαίθρου έγινε την άνοιξη του 08. Για την επιλογή των δοκιμαστικών επιφανειών εφαρμόστηκε η στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία (Μάτης, 1989, 1992). Σε κάθε μία από τις επιλεγμένες συστάδες 2δ, 3β, 3δ και 3γ και επιπλέον στο υπεραιωνόβιο Καστανοδάσος ελήφθησαν 4 επιφάνειες, δύο ανατολικές και δύο βόρειες, μεγέθους 1 στρέμματος και σχήματος κύκλου (ακτίνας κύκλου r=17,5m) (Μάτης, 1992). Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες ήταν τυχαίες, διασκορπισμένες σε όλη τη δασοσκεπή έκταση των συστάδων και αντιπροσωπευτικές ως προς τη βλάστηση της περιοχής έρευνας. Τα όρια των συστάδων 2δ, 3β, 3δ, 3γ, του δάσους με τις υπεραιωνόβιες καστανιές και κάθε δοκιμαστική επιφάνεια σημάνθηκαν στο έδαφος με GPS. Σε κάθε δοκιμαστική επιφάνεια προσδιορίστηκε η έκθεση και μετρήθηκε η κλίση με πυξίδα και κλισίμετρο αντίστοιχα. Επίσης, σε κάθε επιφάνεια παχυμετρήθηκαν όλα τα ιστάμενα δένδρα στο έμφλοιο στηθιαίο ύψος (1,30 μέτρα) (Ντάφης 1969, Σμύρης κ.α. 1989, 1991, Τσιτσώνη 1991, 1997, 03, Zagas et al. 04, Θανάσης 04, Thanasis 07). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των διαμέτρων τους καταγράφηκαν σε βαθμίδες διαμέτρων ανά έξι (6) εκατοστά, με ελάχιστη διάμετρο τα 8 εκατοστά. Στις επιφάνειες που πάρθηκαν εντός του υπεραιωνόβιου Καστανοδάσους επισημάνθηκαν επιπλέον, οι ακριβείς θέσεις των δένδρων με GPS χειρός, με σκοπό τον έλεγχο της χωρικής κατανομής τους. την παρουσίαση της δομής της συστάδας και την αποτύπωση του προφίλ της συγκεκριμένης έκτασης, ενώ σε κάθε δένδρο της δοκιμαστικής επιφάνειας μετρήθηκε με αποστασιόμετρο και Blumme-Leiss το ύψος σε μέτρα, το μήκος έναρξης κόμης και υπολογίστηκε το μήκος κόμης σε μέτρα. Επιπλέον για την αποτύπωση του προφίλ μετρήθηκαν και οι δύο διάμετροι της κόμης κάθε δέντρου κατά τις διευθύνσεις Β-Ν και Α-Δ. Επίσης, έγινε κατάταξη των κορμών κατά IUFRO για να εκτιμηθεί η ζωτικότητα, η τάση εξέλιξης και η ποιότητα κορμού τους (Tsitsoni 1997). Για την αποτύπωση του προφίλ του υπεραιωνόβιου Καστανοδάσους χρησιμοποιήθηκαν ως τοπογραφικό υπόβαθρο οι ψηφιακοί χάρτες Γενικής χρήσεως της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:

6 Ν/ΗΑ και ψηφιακός ορθοφωτοχάρτης πρόσφατης λήψης (1997), όπου αποτυπώθηκε το υπεραιωνόβιο Καστανοδάσος και καταγράφηκαν σε αυτό με G.P.S. χειρός, όλες οι θέσεις των ατόμων που μετρήθηκαν στις 4 δειγματοληπτικές επιφάνειες, καθώς επίσης και τα προτεινόμενα έργα ανάδειξης. Για την επεξεργασία και την αποτύπωση των αναλογικών και ψηφιακών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό AutoCad Map Έρευνα ανάδειξης της περιοχής του καστανοδάσους Μικρόπολης Για τη διεξαγωγή της έρευνας ανάδειξης της περιοχής του Καστανοδάσους της Μικρόπολης έγινε αναγνώριση της περιοχής, ώστε να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής τα οποία θα προβληθούν με τις κατάλληλες επεμβάσεις. Κατά την αναγνώριση της περιοχής καταγράφηκαν οι σημαντικότεροι οπτικοί πόροι, τα πολιτιστικά, πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία τόσο από επιτόπια παρατήρηση όσο και από γραπτές και προφορικές πηγές. Οι στόχοι που τέθηκαν για την ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής είναι: 1. Η διατήρηση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 2. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής μέσα στα πλαίσια μιας αειφορικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων της. Οι σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται στην περιοχή είναι η δασοπονία, η κτηνοτροφία και η αναψυχή (ορεινός τουρισμός, ορειβασία, οικοτουριστικές δραστηριότητες) (Ξανθοπούλου και Καραμανώλης 06). Η ανάδειξη του υπεραιωνόβιου Καστανοδάσους κρίνεται επιβεβλημένη ώστε να αποτελέσει έναν ακόμη πόλο έλξης για τους τουρίστες. Τα προτεινόμενα έργα υποδομής και αναψυχής καταγράφηκαν με GPS χειρός και αποτυπώθηκαν με το λογισμικό AutoCad Map ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Ανάλυση δομής και δασοαποδοτικά στοιχεία μικτών συστάδων καστανιάς - οξιάς εντός του υπεραιωνόβιου Καστανοδάσους. Στο δάσος των υπεραιωνόβιων καστανιών συναντάται μίξη καστανιάς με οξιά σε δύο εκθέσεις, τις Βόρειες και τις Ανατολικές. Η συμμετοχή των ειδών στις βόρειες εκθέσεις είναι 130 άτομα/ha καστανιάς, ποσοστό 64,2 % και 73 άτομα/ha οξιάς ποσοστό 35,8 %. Στις ανατολικές εκθέσεις ο αριθμός ατόμων καστανιάς είναι 180 άτομα/ha, ποσοστό 71,3% και της οξιάς 73 άτομα/ha με ποσοστό συμμετοχής 28,7% (Σχήμα 1) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Β Α ΕΚΘΕΣΕΙΣ Σχήμα 1. Ποσοστό συμμετοχής των δύο δασοπονικών ειδών στο υπεραιωνόβιο Καστανοδάσος στις δύο εκθέσεις. 6

7 Ν/ΗΑ Βόρειες εκθέσεις Στις βόρειες εκθέσεις η πυκνότητα του πληθυσμού καστανιάς, 130 άτομα/ha, κατανέμεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στον ανώροφο. Η πυκνότητα των ατόμων του πληθυσμού της οξιάς, 73 άτομα/ha, κατανέμεται σε τρείς ορόφους, τον ανώροφο, το μεσώροφο και τον υπόροφο (Πίνακας 1, Σχήμα 3). Πίνακας 1. Δασοκομικά χαρακτηριστικά δομής του υπεραιωνόβιου Καστανοδάσους Μενοίκιου Όρους. Έκθεση Ν/ha Μέση Στηθιαία Διάμετρος D (cm) Μέσο Ύψος H (m) Μέσο Μήκος κόμης (m) Συνολική Κυκλική επιφάνεια G (m 2 /ha) Τάση εξέλιξης Ζωτικότητα Ποιότητα Κορμού Βόρειες 130,0 50, 26,50,83 50,39 2,25 22,46 47,98 Ανατολικές 180,0 49,99 23,50 19,92 75,71 2,27 22,09 48,19 Έκθεση Ν/ha Μέση Στηθιαία Διάμετρος D (cm) Μέσο Ύψος H (m) Μέσο Μήκος κόμης (m) Συνολική Κυκλική επιφάνεια G (m 2 /ha) Τάση εξέλιξης Ζωτικότητα Ποιότητα Κορμού Βόρειες 73,66 19,00 16,09 2,30 1,00 10,00 40,00 Ανατολικές 73 21,01 17,25 15,97 2,86 1,00 10,00 40,00 Οι μέσοι όροι της διαμέτρου κατά δασοπονικό είδος δίνονται στον Πίνακα 1 και η κατανομή των διαμέτρων σε κλάσεις 6 cm φαίνεται στο Σχήμα 2. Ο μέσος όρος της διαμέτρου της καστανιάς ανέρχεται σε 50, cm και της οξιάς σε,66 cm. Από το Σχήμα 2, παρατηρείται ότι το δάσος είναι μικτό ακανόνιστα υποκηπευτό με δύο ομήλικα αθροίσματα καστανιάς και οξιάς. Η καστανιά παρουσιάζει μεγαλύτερη συγκέντρωση στη στηθιαία διάμετρο των 68 cm με άτομα/ha και η οξιά εμφανίζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωσή της στη κλάση διαμέτρου των 14 cm με 33 άτομα/ha. Η καστανιά βρίσκεται στο στάδιο των χονδρών κορμών, ενώ η οξιά στο στάδιο των χονδρών κορμιδίων ΚΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ (cm) Σχήμα 2. Κατανομή διαμέτρων στις βόρειες εκθέσεις του υπεραιωνόβιου δάσους των καστανιών σε κλάσεις διαμέτρων 6 cm. Ο μέσος όρος του ύψους της καστανιάς ανέρχεται σε 26,50 m και της οξιάς σε 19,00 m (Πίνακας 1). Η κατανομή κορμών κατά κλάσεις ύψους 1 m για κάθε δασοπονικό είδος δίνεται στο Σχήμα 3. Η καστανιά εμφανίζει μια μονώροφη, κυριαρχούσα συστάδα με μέγιστη συγκέντρωση στην βαθμίδα των 27 m. Η οξιά εμφανίζει ακανόνιστη υποκηπευτή μορφή με σαφώς διακρινόμενους τρείς ορόφους, υπόροφο, μεσώροφο και ανώροφο, όπου εμφανίζεται 7

8 Ν/ΗΑ Ν/ΗΑ βαθμιαία διεκδικώντας τη θέση της. Η οξιά εμφανίζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση στη βαθμίδα των 15 m σχηματίζουσα τη δευτερεύουσα συστάδα (Σχήμα 3, Προφίλ 1) ΥΨΟΣ (m) Σχήμα 3. Κατανομή υψών στις βόρειες εκθέσεις του υπεραιωνόβιου δάσους των καστανιών σε κλάσεις υψών 1 m. Ανατολικές Εκθέσεις Στις ανατολικές εκθέσεις η πυκνότητα του πληθυσμού καστανιάς είναι 180 άτομα/ha και κατανέμεται εξολοκλήρου στον ανώροφο. Η πυκνότητα των ατόμων του πληθυσμού της οξιάς είναι 73 άτομα/ha και κατανέμεται κυρίως στον ανώροφο, ενώ στο μεσώροφο το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων της οξιάς φτάνει το %, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1 και το Σχήμα 5. Οι μέσοι όροι της διαμέτρου κατά δασοπονικό είδος δίνονται στον Πίνακα 1. Ο μέσος όρος της διαμέτρου της καστανιάς ανέρχεται σε 49,99 cm. και της οξιάς σε 21,01 cm. Η κατανομή διαμέτρων των κορμών σε κλάσεις διαμέτρου 6 εκατοστών (cm) δίνεται στο Σχήμα 4. Παρατηρείται ότι το δάσος είναι μικτό ακανόνιστα υποκηπευτό με δύο ομήλικα αθροίσματα καστανιάς και οξιάς με ελάχιστα άτομα στο μεσώροφο. Η καστανιά παρουσιάζει μεγαλύτερη συγκέντρωση στη στηθιαία διάμετρο των 68 cm με 30 άτομα/ha και η οξιά εμφανίζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωσή της στην κλάση διαμέτρου των cm με 35 άτομα/ha. Η καστανιά βρίσκεται στο στάδιο των χονδρών κορμών ενώ η οξιά στο στάδιο των χονδρών κορμιδίων ΚΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ (cm) Σχήμα 4. Κατανομή διαμέτρων στις ανατολικές εκθέσεις του υπεραιωνόβιου δάσους των καστανιών σε κλάσεις διαμέτρων 6 cm. Ο μέσος όρος του ύψους της καστανιάς ανέρχεται σε 23,50 m και της οξιάς σε 17,25 m (Πίνακα 1). Οι κατανομές κορμών κατά κλάσεις ύψους 1 m για την καστανιά και την οξιά 8

9 Ν/ΗΑ δίνεται στο Σχήμα 5. Η καστανιά σχηματίζει κυρίως μονώροφη κυριαρχούσα συστάδα με μέγιστη συγκέντρωση στη βαθμίδα των 28 m. Ομοίως, σχεδόν μονώροφη συστάδα εμφανίζει και η οξιά με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στη βαθμίδα των 15,00 m και αποτελεί τη δευτερεύουσα συστάδα των ανατολικών εκθέσεων του υπεραιωνόβιου Καστανοδάσους (Σχήμα 5, Προφίλ 2) ΥΨΟΣ (m) Σχήμα 5. Κατανομή υψών στις ανατολικές εκθέσεις του υπεραιωνόβιου δάσους των καστανιών σε κλάσεις υψών 1 m. Σφάλμα! Προφίλ 1. Συστάδα καστανιάς οξιάς στις Βόρειες Εκθέσεις Προφίλ 2. Συστάδα καστανιάς οξιάς στις Ανατολικές Εκθέσεις Ανάλυση δομής και δασοαποδοτικά στοιχεία μικτών συστάδων καστανιάς - οξιάς του Μενοίκιου Όρους Στις συστάδες 2δ, 3β, 3γ και 3δ συναντάται μίξη καστανιάς με οξιά σε δύο εκθέσεις, Βόρειες και Ανατολικές. Η συμμετοχή των ειδών στις βόρειες εκθέσεις είναι 0 άτομα/ha καστανιάς ποσοστό 31,56% και 434 άτομα/ha οξιάς ποσοστό 68,44%. Στις ανατολικές 9

10 Ν/ΗΑ εκθέσεις ο αριθμός ατόμων καστανιάς είναι 190 άτομα/ha με ποσοστό 32,83% και της οξιάς 389 άτομα/ha με ποσοστό συμμέτοχης 67,17% (Πίνακας 2, Σχήμα 6). 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Β Α ΕΚΘΕΣΕΙΣ Σχήμα 6. Ποσοστό συμμετοχής των δύο δασοπονικών ειδών στις μικτές συστάδες οξιάς - καστανιάς του Μενοίκιου Όρους στις δύο εκθέσεις. Βόρειες Εκθέσεις Πίνακας 2. Δασοκομικά χαρακτηριστικά δομής στις συστάδες καστανιάς - οξιάς του Μενοίκιου Όρους Έκθεση Ν/ha Μέση Στηθιαία Διάμετρος D (cm) Μέσο Ύψος H (m) Συνολική Κυκλική επιφάνεια G (m 2 /ha) Βόρειες 0 27,506 14,310 14,232 Ανατολικές ,770 14,125 11,881 Έκθεση Ν/ha Μέση Στηθιαία Διάμετρος D (cm) Μέσο Ύψος H (m) Συνολική Κυκλική επιφάνεια G (m 2 /ha) Βόρειες ,965 14,919 13,899 Ανατολικές ,406 15,138 13,298 Οι μέσοι όροι της διαμέτρου κατά δασοπονικό είδος δίνονται στον Πίνακα 2. Ο μέσος όρος της διαμέτρου της καστανιάς ανέρχεται σε 27,51 cm και της οξιάς σε 23,97 cm. Η κατανομή κορμών σε κλάσεις διαμέτρου 6 cm δίνεται στο Σχήμα 7. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 7 πρόκειται για μικτές συστάδες καστανιάς οξιάς με ακανόνιστη υποκηπευτή δομή. Η καστανιά παρουσιάζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση στην κλάση διαμέτρου 26 cm με 40 άτομα/ha. Ομοίως για την οξιά οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σημειώνονται στην κλάση των 14 cm με 136 άτομα/ha. Για την καστανιά τα περισσότερα άτομα παρουσιάζονται στο στάδιο των χονδρών κορμιδίων και των λεπτών κορμών και μέτριων κορμών, ελάχιστα άτομα παρουσιάζονται στο στάδιο των χονδρών κορμών. Η οξιά παρουσιάζεται κυρίως στο στάδιο των χονδρών κορμιδίων και με ποσοστό 23,63% στο στάδιο των λεπτών κορμών, ενώ η συμμετοχή της στους μέτριους κορμούς του είδους είναι μικρή. 10

11 Ν/ΗΑ Ν/ΗΑ ΚΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (cm) Σχήμα 7. Κατανομή διαμέτρων στις βόρειες εκθέσεις των δύο δασοπονικών ειδών στις μικτές συστάδες καστανιάς - οξιάς του Μενοίκιου Όρους σε κλάσεις διαμέτρου 6 cm. Ανατολικές Εκθέσεις Οι μέσοι όροι της διαμέτρου κατά δασοπονικό είδος δίνονται στον Πίνακα 2. Ο μέσος όρος της διαμέτρου της καστανιάς ανέρχεται σε 25,77 cm και της οξιάς σε 23,41 cm. Η κατανομή κορμών σε κλάσεις διαμέτρου 6 cm δίνεται στο Σχήμα 8. Παρατηρείται ότι το δάσος είναι μικτό ακανόνιστα υποκηπευτό με δύο ομήλικα αθροίσματα καστανιάς και οξιάς. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 8 πρόκειται για μικτές συστάδες καστανιάς οξιάς. Η καστανιά παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην κλάση διαμέτρου 26 cm με 41 άτομα/ha. Για την οξιά οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σημειώνονται στην κλάση των 14 cm με 121 άτομα/ha. Για την καστανιά τα περισσότερα άτομα παρουσιάζονται στα στάδιο των χονδρών κορμιδίων και των λεπτών και μέτριων κορμών, με ελάχιστα άτομα στο στάδιο των χονδρών κορμών. Η οξιά παρουσιάζεται κυρίως στο στάδιο των χονδρών κορμιδίων και με ποσοστό 25,72% στο στάδιο των λεπτών κορμών, ενώ η συμμετοχή της στους μέτριους κορμούς του είδους είναι μικρή ΚΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (cm) Σχήμα 8. Κατανομή διαμέτρων στις ανατολικές εκθέσεις των δύο δασοπονικών ειδών στις μικτές συστάδες καστανιάς - οξιάς του Μενοίκιου Όρους σε κλάσεις διαμέτρου 6 cm. 3.3.Αποτελέσματα ανάδειξης της περιοχής Έγινε καταγραφή των χαρακτηριστικών οικολογικών και πολιτισμικών στοιχείων του υπεραιωνόβιου καστανοδάσους και της ευρύτερης περιοχής του. Τα στοιχεία τα οποία με την κατάλληλη προβολή και αξιοποίηση συμβάλλουν στην ανάδειξή της είναι τα εξής: Στο υπεραιωνόβιο Καστανοδάσος της Μικρόπολης: το ξωκλήσι της «Παναγιάς της καστανούσας» 11

12 οι ξενώνες του ορειβατικού συλλόγου Δράμας ο χώρος υπαίθριου γεύματος ο χώρος στάθμευσης οχημάτων Στην ευρύτερη περιοχή: τα τρία (3) πανοραμικά τοπία στη θέση Βράχος, θέση Βρύση και στην θέση όπου υπάρχει το ξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου ο χώρος που είναι κατάλληλος για αθλητικές δραστηριότητες η πορεία του μονοπατιού και του ποδηλατοδρόμου η χλωρίδα της περιοχής κατά μήκος του μονοπατιού και του ποδηλατοδρόμου η κατάσταση του καταστρώματος του δασικού οδικού δικτύου που οδηγεί από το Δ.Δ. Μικρόπολης Δράμας στο χώρο αναψυχής των υπεραιωνόβιων καστανιών. 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4.1. Δασοκομική διάγνωση Για το χειρισμό του δάσους λήφθηκε υπόψη η πολλαπλή χρήση του και κυρίως η προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, ο υδρονομικός ρόλος της περιοχής, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αναψυχή και η παραγωγική δυνατότητα σε καρπό και συμπληρωματικά σε ξύλο. Βασική επιδίωξη είναι να διατηρηθεί ο φυσικός κύκλος ζωής των υπαρχόντων ώριμων δένδρων καστανιάς (υπεραιωνόβιων) και να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα για τη φυσική αναγέννηση αυτής. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της δομής προέκυψαν τα παρακάτω. Εντός του υπεραιωνόβιου Καστανοδάσους η καστανιά και στις δύο εκθέσεις παρουσιάζει μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από την οξιά, υπερδιπλάσια μέση διάμετρο και πολύ μεγαλύτερο μέσο ύψος. Επίσης από την κατανομή των διαμέτρων βλέπουμε ότι μεγαλύτερη συγκέντρωση παρουσιάζει η καστανιά στην κλάση διαμέτρου των 68 cm, ενώ η οξιά στην κλάση διαμέτρου των 14 εκατοστών, δηλαδή σε ποσοστό περίπου 70 % η καστανιά βρίσκεται στο στάδιο κυρίως των χονδρών κορμών ενώ η οξιά στο στάδιο των χονδρών κορμιδίων. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στην οξιά, η οποία διαχειρίζεται πρεμνοφυώς, γίνονται καλλιεργητικές υλοτομίες ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται και ανάλογα με τον δασοπονικό σκοπό. Στο στάδιο των χονδρών κορμιδίων, η καλλιέργεια γίνεται με εξευγενιστικές αραιώσεις και κλαδεύσεις. Επειδή η συστάδα αποτελεί χώρο αναψυχής οι κλαδεύσεις γίνονται νωρίς, από το Δασαρχείο Δράμας, στο στάδιο των λεπτών κορμιδίων, ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των επισκεπτών. Στο στάδιο των λεπτών κορμών η καλλιέργεια συνεχίζεται με εξευγενιστικές αραιώσεις και κλαδεύσεις. Στην καστανιά δε γίνονται καλλιεργητικές επεμβάσεις, αλλά λαμβάνονται προστατευτικά καλλιεργητικά μέτρα για την ευνόησή της έναντι της οξιάς με σκοπό τη διατήρηση των αιωνόβιων καστανιών και τη φυσική αναγέννησή τους. Στις υπόλοιπες συστάδες εκτός του δάσους των υπεραιωνόβιων καστανιών όπου η καστανιά βρίσκεται σε μείξη με την οξιά ο αριθμός των ατόμων της οξιάς και στις δύο εκθέσεις είναι διπλάσιος από τον αριθμό ατόμων της καστανιάς πράγμα που δηλώνει τη μεγάλη ανταγωνιστική της ικανότητα έναντι της καστανιάς. Από την κατανομή των διαμέτρων παρατηρείται ότι η καστανιά παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην κλάση διαμέτρου 26 cm, ενώ η οξιά στην κλάση των 14 cm, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων της καστανιάς βρίσκεται στο στάδιο των κορμών ενώ η οξιά στο στάδιο των χονδρών κορμιδίων. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται καλλιεργητικές υλοτομίες και στα δύο είδη με κύριο στόχο την ευνόηση της καστανιάς. Σήμερα το δασαρχείο Δράμας και σύμφωνα με το τελευταίο διαχειριστικό σχέδιο προτείνει καλλιεργητικές και αναγωγικές υλοτομίες στην οξιά και τα λοιπά είδη χωρίς να θίγονται οι καστανιές. Οι υλοτομίες αυτές πρέπει να γίνουν μετά από προσήμανση και αυστηρή επίβλεψη, ώστε να γίνει μια καλή αρχή για τη μετατροπή των πρεμνοφυών δασών 12

13 σε σπερμοφυή. Οι υλοτομίες που προτείνονται στο διαχειριστικό σχέδιο είναι καλλιεργητικές και αναγωγικές με ευνόηση της καστανιάς, της οξιάς και της δρυός έναντι των άλλων δασοπονικών ειδών και κυρίως του γαύρου και να μη ληφθεί λήμμα από τον ξυλώδη όγκο που έχουν οι υπεραιωνόβιες καστανιές (Δασαρχείο Δράμας 1999). Οι προτεινόμενοι δασοκομικοί χειρισμοί που αφορούν την καλλιέργεια της καστανιάς έχουν σκοπό τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, την αναγέννηση και διατήρηση των σχηματισμών της. Η απαγόρευση των κλαδεύσεων των πλευρικών βλαστών της καστανιάς είναι μία τεχνική που περιορίζει την κατανάλωση θρεπτικών ουσιών στο χαμηλότερο τμήμα των δένδρων και οδηγεί σε ταχύτερη καθ' ύψος αύξηση. Σε περιοχές με έξαρση της ασθένειας του έλκους της καστανιάς προτείνεται η διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών και απομάκρυνση του παραγόμενου υλικού από την συστάδα, για χρήση του ως καυσόξυλου, ώστε να μειωθεί το μολυσματικό δυναμικό στη συστάδα, όπως επίσης και η απομάκρυνση των γηραιών πρέμνων (κουτσουμπάνες), στα οποία γίνονταν οι υλοτομίες (Διαμαντής 1989). Σε καλές ποιότητες τόπου προτείνεται απαγόρευση της παρακράτησης κατ' άτομο διπερίτροπων ατόμων (μανάρια), ενώ τα καλλιεργητικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν στην οξιά θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μειώνεται η καταπίεση της καστανιάς. Η καλλιέργεια και κλάδευση των ατόμων της καστανιάς να γίνεται μόνο με σκοπό την απόληψη καλύτερης ποιότητας και παραγωγής εδώδιμων καρπών και φυσικά όλα αυτά μέσα από αυστηρό έλεγχο των υλοτομικών εργασιών για την προστασία της αναγέννησης, της καταπολέμησης των παράνομων υλοτομιών και της αποφυγής του τραυματισμού των κορμών κατά τη ρίψη και μετατόπιση των προϊόντων υλοτομίας. Σημαντικό μέλημα για τα καστανοδάση του Μενοίκιου Όρους και για την προστασία της αναγέννησής τους είναι ο περιορισμός και ο έλεγχος της βοσκής. Ο οικότοπος αυτός κινδυνεύει από την ανεξέλεγκτη απόληψη καστανοχώματος, τη συλλογή καρπών καθώς επίσης και από την πρόσβαση των επισκεπτών και την αλλοίωσή του εξαιτίας της διαδοχής σε δάσος οξιάς. Ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι επισκέψεις στο καταφύγιο της Μικρόπολης στο κέντρο του καστανοδάσους, αλλά και οι άλλες δραστηριότητες το χειμώνα, όπως το κυνήγι, θα πρέπει να ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς. Σύμφωνα με την υπ αριθ. 41/09 ρυθμιστική διάταξη «Συλλογής τσαγιού του βουνού, κάστανων και άλλων αρωματικών φαρμακευτικών φυτών», επιτρέπεται η συλλογή καρπών καστανιάς από τα Δ.Δ.Σ. Μενοίκιου Όρους κατά την περίοδο Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, όλες τις ημέρες για την κάλυψη των ετήσιων ατομικών τους αναγκών μέχρι της ποσότητας των πέντε (5) κιλών κατά άτομο σε κάθε έξοδο. Επίσης, στους παραπάνω κατοίκους επιτρέπεται η συλλογή των καρπών με σκοπό την διάθεσή τους στο εμπόριο μετά την έκδοση ατελούς άδειας. Όλα τα παραπάνω αναφέρονται σε περιοχές όπου δεν ισχύουν ειδικές απαγορευτικές διατάξεις. Οι προτεινόμενοι περιορισμοί και απαγορεύσεις για την περιοχή του υπεραιωνόβιου καστανοδάσους, στη συστάδα 3γ, πού έχουν σκοπό τη διατήρηση και ανόρθωσή του είναι οι ακόλουθες: έλεγχος της θήρας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή απαγόρευση εμπλουτισμού της πανίδας όπως και αναδασώσεων και φυτεύσεων με ξενικά είδη ελεγχόμενα και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα έργα υποδομής μικρής ή μέτριας κλίμακας. η κάθε είδους δόμηση εκτός από τη βελτίωση ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων και κατασκευή εγκαταστάσεων ήπιας αναψυχής η διέλευση εναέριων δικτύων υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος η διέλευση ή χρήση βαρέων οχημάτων η χρήση χημικών ή ζιζανιοκτόνων. η ανεξέλεγκτη υλοτομία για την παραγωγή ξύλου 13

14 η ανεξέλεγκτη συλλογή καρπών καστανιάς, η εκρίζωση, το κόψιμο και γενικά η συλλογή ειδών χλωρίδας η εγκατάσταση μελισσοσμηνών 4.2. Καθορισμός του δασοκομικού σκοπού Για την περιοχή έρευνας ο δασοκομικός σκοπός είναι η δημιουργία τέτοιου δάσους που να εκπληρώνει περισσότερους από έναν σκοπούς, καλύπτοντας στο διηνεκές τις κοινωφελείς απαιτήσεις, όπως την εξασφάλιση χώρων αναψυχής για τον πληθυσμό και ευμενών κλιματικών και βιολογικών επιδράσεων στο περιβάλλον, κυρίως ως φυσικές αποθήκες CO 2. Έτσι, για την περιοχή έρευνας προτείνουμε δύο μορφές δάσους: 1. Δάσος αναψυχής, στην περιοχή των υπεραιωνόβιων καστανιών 2. Οικονομικό δάσος, οικολογικά διαχειριζόμενο για χρήση πολλαπλών σκοπών στις μικτές συστάδες καστανιάς οξιάς του Μενοίκιου Όρους Ανάδειξη της περιοχής Το Καστανοδάσος Μικρόπολης διαθέτει ελάχιστες υποδομές και χώρους, ενώ οι δυνατότητες για δραστηριότητες και ευκολίες αναψυχής είναι περιορισμένες για τους επισκέπτες με αποτέλεσμα τη μεγάλη φορτικότητα της περιοχής. Παρόλα αυτά, δέχεται έναν σημαντικό αριθμό επισκεπτών που ολοένα και αυξάνεται λόγω των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή και την επιθυμία των κατοίκων της περιοχής για την ανάπτυξή της. Τα προτεινόμενα έργα έχουν σκοπό να επιτύχουν την ασφαλή μεταφορά των επισκεπτών στο χώρο να αναπτύξουν δραστηριότητες συμβατές με την περιοχή και τις δυνατότητές της όπως επίσης και να διαφυλάξουν τις λεπτομέρειες και την αισθητική του τοπίου από παρεμβάσεις χωρίς προγραμματισμό και συμβατότητα με αυτό. Για τους παραπάνω λόγους προτείνονται: Η βελτίωση και οδοστρωσία του δασικού δρόμου που οδηγεί από τη Μικρόπολη μέχρι το Καστανοδάσος για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των επισκεπτών. Η αναδιαμόρφωση του χώρου στάθμευσης του καστανοδάσους ώστε να μπορούν να σταθμεύσουν περισσότερα οχήματα και σύμφωνα με τη δυνατότητα της περιοχής σε σχέση με το μέγιστο αριθμό επισκεπτών. Η συντήρηση και διαμόρφωση του παλιού ξύλινου οικήματος (ξενώνα) του ορειβατικού συλλόγου ώστε να καλύπτει και πάλι τις ανάγκες για τις οποίες κατασκευάστηκε και εξοπλισμό του καινούργιου ξενώνα που κατασκευάστηκε από το Δήμο Προσοτσάνης με σκοπό να λειτουργήσει αυτό σαν κέντρο ενημέρωσης και πληροφόρησης για τους επισκέπτες, λειτουργώντας βοηθητικά όσον αφορά την ενημέρωση, στο κέντρο επισκεπτών που βρίσκεται στη Μικρόπολη Δράμας και κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος Life (00). Η συντήρηση και ο καθαρισμός των υπαρχόντων χώρων υγιεινής (W.C.) εντός των δύο ξενώνων κρίνεται εύλογο να γίνεται από εργατικό προσωπικό που συγχρόνως θα επιβλέπει και θα φρουρεί την περιοχή από επισκέπτες με κακόβουλες σκέψεις. Η κατασκευή καινούριων και λειτουργικότερων θέσεων εστίασης και παρασκευής φαγητού στον χώρο αναψυχής του Καστανοδάσους ώστε να εξυπηρετούν περισσότερους επισκέπτες και να αποτελεί κίνητρο συγκέντρωσής τους στο συγκεκριμένο χώρο, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τις μικρές εστίες φωτιάς και συνεπώς τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ο καθαρισμός των απορριμάτων των επισκεπτών. Η απομάκρυνση των ξερών κλαδιών που κρίνονται επικίνδυνα για τους επισκέπτες χρήστες του χώρου, τόσο πάνω στα δένδρα όσο και στο έδαφος μετά από καλλιέργεια της συστάδας από τους υλοτόμους. τη δημιουργία χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως χρωματοσφαίριση, ποδηλατοδρομίου με βαθμούς δυσκολίας, δημιουργία θέσεων θέας με ξύλινες κατασκευές, και δημιουργία παιδοτόπου. 14

15 Η βελτίωση και διάνοιξη μονοπατιών με πινακίδες κατεύθυνσης και ενημερωτικές για ην περιβαλλοντική του εκπαίδευση των επισκεπτών. Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων διατήρησης και ανάδειξης των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων. Silvicultural research in the chestnut forest of Mikropoli Drama aiming at the promotion of the area Dimitriadou D. Stavroula, Tsitsoni K. Thekla Aristotle Univercity of Thessaloniki Laboratory of Silviculture, Department of Forestry & Natural Environment P.O. BOX 262, Thessaloniki SUMMARY The forest is a natural ecosystem, which contributes to the fulfillment of many social needs. This contribution, which is very important, comes through the beneficial influence of the forest and the production of wood combined with other services. The multiple uses of this forest presuppose the existence of an ecological healthy forest with a desirable structure. Among the priorities of a forestry measure in many cases, the shaping of the forest landscape is utmost importance, which aims at the appropriate shaping of the clusters, the development of the forests and introduction of recreation areas within it, so that the function of the forest can satisfy as many social needs as possible. The perennial chestnut tree of Mikropoli, which presents a special aesthetic, ecological and scientific interest, has been chosen as the subject of our research. The site is of high ecological and environmental importance given the existence of perennial chestnut trees and important aesthetical improvements that have been implemented in the wider landscape. The effects of the intense regeneration of beech trees, in contrast to the lack of regeneration of chestnut trees and direct hydrological importance of the forest for the Municipality Department of Mikropoli Drama are the most important reasons that dictate the direct silvicultural intervention in order to preserve the chestnut forest.the aim of this project is to show the qualitative and the quantitative elements of the research in the perennial chestnut forest. The main pursuit is to identify the appropriate forestry measures for the rational management of this ecosystem, in order to maintain its identity and protect its regeneration, which will eventually lead the adjacent area to greater development. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γκανάτσας, Π., Δομή και φυσική αναγέννηση των δασών της ερυθρελάτης στην Ελατιά Δράμας. Διδακτορική διατριβή. Θεσ/νίκη. Σελ. 8. Δασαρχείο Δράμας, Διαχειριστική Μελέτη Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Μενοίκιου Όρους» περιόδου Δ/νση Δασών Ν. Δράμας, Δασαρχείο Δράμας. Ζάγκας, Θ., Συνθήκες φυσικής εγκατάστασης της δασικής Πεύκης σε περιοχή της Ροδόπης. Διδακτορική διατριβή. Επ. Επ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, Τόμος ΛΒ/10. Θεσ/νίκη. Σελ Zagas, T., Ganatsas P., Tsitsoni T. and Tsakaldimi M., 04. Thinning effect on stand structure of holm oak stand in northern Greece. Proceedings of 10th International Conference MEDECOS, Rhodes, April 25-1 May 04. Millpress, Roterdam Ζάγκας, Θ., Τσιτσώνη Θ., Γκανάτσας Π., Γιαννακόπουλος Α., 07. Η ανάδειξη της Λεκάνης του Κρικελλοποτάμου μοχλός ανάπτυξης της περιοχής. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου «Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος». Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Καστοριά, 7-10 Οκτωβρίου 07. Σελ

16 Θανάσης, Γ., 04. Έρευνα των αναδασώσεων μαύρης πεύκης στην περιοχή του Ολύμπου. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. Karagiannakidou, V. and S. Kokkini, 1987: The flora of Mount Menikion in North East Greece. Phyton (Austria) 27: Καρανδεινός, Μ., Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Αθήνα. 356 σελ. Καραμανώλης, Δ., Μαλλίνης Γ., Γιαννακόπουλος Β., 05. Η δασική διαχείριση στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Δασική Έρευνα, Αθήνα, 18: Μάτης, Κ., Δασική Βιομετρία ΙΙ. Δενδρομετρία. Εκδόσεις Γ. Δεδούση. Θεσσαλονίκη. Σελ Μάτης, Κ, Δασική Δειγματοληψία. Έκδοση Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. Σελ Μαυρομάτης, Ντάφης, Σπ., Σταθμολογικαί Έρευναι εις δάση οξιάς. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. Ντάφης, Σπ Δασική Οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη. Θεσσαλονίκη. Σελ Ντάφης, Σπ., Εφαρμοσμένη Δασοκομική. Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη. Θεσσαλονίκη. Ξανθοπούλου, Κ. και Καραμανώλης Δ., 06. Ο προγραμματισμός στόχων στη διαχείριση των δασών. Επετηρίδα Αθανασιάδη. Σμύρης, Π., Ζάγκας Θ., Τσιτσώνη Θ., Ανάλυση δομής σε φυσικό δάσος της Pinus leucodermis στον Ορβηλο. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, Τόμος ΛΒ/2: Σμύρης, Π., Τσιτσώνη Θ., Ζάγκας Θ., Ανάλυση δομής στα δάση σημύδας της Ροδόπης. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, Τόμος ΛΔ/1: Thanasis, G., Zagas T., Tsitsoni T., Ganatsas P. and Papapetrou P., 07. Stand development and structural analysis of planted Pinus nigra stands in northern Greece. Proc. of 1st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics. Skiathos, June 07. pp Tσιτσώνη, Θ., Ανάλυση δομής και συνθήκες φυσικής αναγέννησης μετά από πυρκαγιά στα δάση χαλεπίου Πεύκης της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Διδακτορική διατριβή. Επ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, Τόμος ΛΒ/17.Θεσ/νίκη.Σελ. 144 Tsitsoni, Th Conditions determining natural regeneration after wildfires in the Pinus halepensis (Miller, 1768) forests of Kassandra Peninsula (North Greece). Forest Ecology and Management, Amsterdam, 92: Tsitsoni, T. and Karagiannakidou V., 00. Site quality and stand structure in Pinus halepensis forests of North Greece. Forestry, Vol. 73, No 1, Tsitsoni, T., Zagas T., Ganatsas P., 02. Plant diversity and Nature Conservation in Koziakas Natura 00 (Network) Site, Central Greece. Proc. of 6st International Conference «Protection and Restoration of the Environment VI». Skiathos, 1-9 July 02. Vol. 1, pp Τσιτσώνη, Θ., 03. Δασοκομική έρευνα των δρυοδασών στη Βόρεια Ελλάδα. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου. «Πολιτική - Πρεμνοφυή Δάση - Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Ολυμπία, 1-3 Οκτωβρίου 03. Σελ Τσιτσώνη, Θ., Γκανάτσας Π., Ζάγκας Θ., 06. Δασοκομία και διαμόρφωση δασικού τοπίου. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας. Δράμα Μαΐου 06. σελ Εκδόσεις Σ.ΤΕ.Γ. Δράμας Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 16

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δασοκομική έρευνα μεικτών συστάδων μαύρης πεύκης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου.

Δασοκομική έρευνα μεικτών συστάδων μαύρης πεύκης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Δασοκομική έρευνα μεικτών συστάδων μαύρης πεύκης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Γ. Θανάσης Θ. Ζάγκας Π. Γκανάτσας Θ. Τσιτσώνη Εργαστήριο Δασοκομίας, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος. Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ρ. Σ. Γκατζογιάννης, Τακτικός ερευνητής Ι Ε/ ΕΘΙΑΓΕ 1. Το σύστηµα αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων

Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών με την χρήση ΓΠΣ Νικόλαος Mέντης 1 - Γιάννης Μελιάδης 2 1 Δασάρχης Δασαρχείου Αριδαίας Ν. Πέλλας 2 Ερευνητής Δασολόγος Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Εισαγωγή Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262, 54124-Θεσσαλονίκη.

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262, 54124-Θεσσαλονίκη. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΣΙΤΣΩΝΗ K. ΘΕΚΛΑ 1 & ΜΠΑΤΑΛΑ Γ. ΕΛΕΝΗ 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του πάνω σ αυτή και η επιστροφή του στην ατμόσφαιρα λέγεται υδρολογικός κύκλος. το νερό πέφτει στην επιφάνεια της γης με τα ατμοσφαιρικά

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 43100 Καρδίτσα, e-mail: pouliou@teilar.gr 2 Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: Χρήση φαρμακευτικών φυτών και αποδοχή τους από τους κατοίκους της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ. (www.auth.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ. (www.auth. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (www.auth.gr/forestry) ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2008 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον κ. Ι. Τάκο για την καθοδήγηση του σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ- Προστασία και αποκατάσταση

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ- Προστασία και αποκατάσταση ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ- Προστασία και αποκατάσταση Ο ανθρωπος εξαρτάται από τα δάση. Προμηθεύουν ξύλο και είναι σημαντικά για την αναψυχή του. Επιτελούν όμως και σημαντικές λειτουργίες. Ενισχύουν τη βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus 4// Bιολογική ποικιλότητα ή Bιοποικιλότητα ποικιλότητα των διαφόρων μορφών ζωής Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus Επίπεδα βιοποικιλότητας Γενετική ποικιλότητα Ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 20 0 0 Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Χ. Περλέρου, Γ. Σπύρογλου, Δ. Αβτζής και Σ. Διαμαντής ΕΛΓΟ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Σεμινάριο κατάρτησης δασολόγων,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ Κομματά Αικατερίνη (1), Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου (1), Βαρελίδης Κων/νος (2), Ιωαννίδης Κων/νος (2),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS Τοπάλογλου Χαράλαμπος 1*, Χρόνης Ιώαννης 1, Αγοργιαννιτης

Διαβάστε περισσότερα

των πρεμνοφυών δασών ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Αγίου Όρους Ιερά Κοινότητα Δικαιούχος του έργου Συνεργαζόμενος φ ορέας

των πρεμνοφυών δασών ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Αγίου Όρους Ιερά Κοινότητα Δικαιούχος του έργου Συνεργαζόμενος φ ορέας Δικαιούχος του έργου Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους των πρεμνοφυών δασών Συνεργαζόμενος φ ορέας ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ ι ρ ο τ ο γ ιω ν ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917 (Ν.893/14-9-1917) και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΤΕΙΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ Α.Μ. 206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κατερίνη 2011 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Μαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ http://uaeco.biol.uoa.gr ΕΚΒΥ 19/11/2014 Τα πλέον επιρρεπή στη φωτιά δασικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΕΤΟΣ Διοικητικός Υπάλληλος - Εργαστηριακός Συνεργάτης, στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012 Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 2000 Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα,

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα, «Ο σχολικός κήπος μέσα από ένα πρόγραμμα Π.Ε.: Κομποστοποίηση-Κατασκευή βραχόκηπου» Παρασκευή 2 Μαΐου 2014,Π.Ε. & Δ.Ε. Β Αθήνας Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής Γυµνάσιο Νέου Σκοπού ΠΡΟΤΑΣΗ για τον ιαγωνισµό Ανάδειξης Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε χαρακτηριστικά της πόλης και του Νοµού Σερρών ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Β Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα